NYíREGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/48-7 /2015. Tisztelt Bizottság!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYíREGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/48-7 /2015. Tisztelt Bizottság!"

Átírás

1 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4401 NyíRt (YHÁZA, KOSSUTH TlR I. pr.: 83. TELEFON: ~ '544; FAX: ~ E MAIL: Ügyiratszám: PKAB/48-7 /2015. Ügyintéző: Hornyák Enikő Előterjesztés - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz a Piremon SE Parasport, fogyatékosok sportja keretre kapott támogatásának első félévi elszámolásával kapcsolatos döntésre Tisztelt Bizottság! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 35/2015. (III.5.) számú határozatában döntött a parasport, fogyatékosok sportja támogatása kiírásra beérkezett kérelmekről, melynek keretében 4 sportszervezetet részesített támogatásban. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város jelenleg hatályos 30/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről előírásai alapján az 1 millió Ft feletti támogatás esetén a megkötött támogatási szerződések az alábbi elszámolási kötelezettségeket rögzítik: - az első félévi támogatások elszámolási határideje augusztus 31-e, - az elszámolás formája összesített elszámolási táblázat, pénzügyi- és szakmai beszámoló, - az adatlapokhoz mellékelni kell a számlák ügyiratszámmal kiegészítve záradékolt és hitelesített másolatát, valamint az köztartozás mentesség igazolását. Elszámolni csak a szerződésben rögzített felhasználási területnek megfelelő és június 30-ig teljesített költségeket lehet. 1 millió Ft feletti támogatásban részesült a Piremon SE, aki elszámolási kötelezettségének előterjesztésünk 1. sz. mellékiete alapján eleget tett. Kérjük a Tisztelt Bizottságot előterjesztésünk elfogadásához kapcsolódó döntés meghozatalára. határozat-tervezete alapján a beszámoló Nyíregyháza, Tisztelettel: Batizi Tamás kabinetvezető NYíREGYHÁZA

2 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 44C1 NyíRI GYIIÁ1A, K055UTHlI'R'. PI.:S'l. TELEFON: ; FAX: '1-04' POLGARME5 T ERIKABINE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága.../2015. (VIII.25.) számú h a t á r o z a t -t e r v e z e t e a Piremon SE Parasport, fogyatékosok sportja keretre kapott támogatásának első félévi elszámolásával kapcsolatos döntésről A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a Közgyűlés és bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010.(XI.12.) önkormányzati rendelet 10. (3) bekezdés által biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta: a Piremon Se Parasport, fogyatékosok sportja keretre kapott támogatásának első félévi elszámolását elfogadja. Nyíregyháza, VIII. 25. Halkóné dr. Rudolf Éva a Bizottság elnöke A határozatot kapják: 1.1 A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai 2.j A Polgármesteri Hivatal Jogi és Önkormányzati csoportja 3.j Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra 4.j Irattár NYíREGYHÁZA

3 TÁMOGATÁSI BESZÁMOLÓ ]>OLG'. I ' \.1 1\ \ ~l 11RE Idősz akos szakmai beszámoló Záró szakmai beszámoló x A szövegszerkesztővel kitöltött beszámolót nyomtatott és elektronikus formában ( ben, csatolt fájlként) is el kell juttatni az Önkormányzathoz. Nyíregyháza M.N Polgármesteri Hivatal 1. A Támogatott adatai: Nyíregyháza Kossuth tér E-maii cím : I. Szakmai beszámoló formanyomtatvány Kérjük, hogya válaszadáshoz szükség szerint bővítsék a kérdések alatti területet. A támogatási szerződés BKAB/48-5/2015 száma Támogatott neve PIREMON SPORT EGYESÜLET Címe NYIREGYHAZA DEBRECENI U.1 06 Telefonszáma Hivatalos képviselö neve GALJANOS Kapcsolattartó neve RASKA GYULA E-maii címe gyula. Telefonszáma (mobil) Eredeti célok a kérelemben leírtak szerint: MAGYAR BAJNOKI ÉS MAGYAR KUPA MEGNYERÉSE 3. Volt-e eltérés a megvalósítás során az eredeti tervektől? Kérjük, minden egyes eltérést indokoljanak NEM VOLT ELTÉRÉS 4. Az elvégzett tevékenységek áttekintő táblázata. Kérjük, hogy szükség szerint bővitsék a táblázat sorait. Tevékenységei Kezdete Vége Felelös Elért eredmények MAGYAR BAJNOKSAG RAKA GYULA MAGYAR BAJNOKSAG ELSO HELYEZETT MAGYAR KUPA RASKA GYULA MAGYAR KUPA ELSO HELYEZETT SARAJEVO OPEN ~ ~ RASKA GYULA 7. HELYEZETT

4 5. Kérjük,.fejtsék ki részletese n a kérelemben leirt céljaiknak a megvalósítását, a kitűzött szakmai teljesítménymutatók és indikátorok elérésének a teljesülését. A SZAKMAI TERVET TÚlTELJESíTVE MINDKÉT MAGYAR BAJNOKI KiíRÁST MEGNYERTÜK.RÉSZT VETTÜNKA SARAJEVO OPEN ELNEVEZÉSÜ TORNÁN AHOL A VILÁG 12 LEGJOBB CSAPATA KÖZÜL A HETEDIK HELYET SZEREZTÜK MEG AKTív MÉDIA SZEREPLÉST KAPTUNK.TV.RÁDIÓ ÉS A NYOMTATOTT SAJTÓ RENDSZERESEN FOGLALKOZIK EREDMÉNYEINKKEL így NAGYON SOK 'CIVIL' EMBERHEZ ELJUT TEVÉKENYSÉGÜNK. KÉT Új SÉRÜLT FIATALT SIKERÜLT A CSAPATHOZ IGAZOLNUNKAKIK MÁR BE IS MUTATKOZTAK A MAGYAR BAJNOKSÁGBA! 6. Mely eszközök beszerzéséhez igényeltek támogatást? Mi volt ezeknek a szerepe? Kérjük, minden egyes beszerzést indokoljon. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁST AZ UTAZÁSI ÉS ÉTKEZÉSI,TEREM BÉRLETI DíJRA ÉS EGY GARNITURA MRKŐZÉS SZERELÉSRE HASZNÁLTUK FEL. 7. Milyen hatással volt a támogatás a város sportéletére? A VÁROS AKTív MOZGÁSSÉRÜLT SPORTJÁNAK JÓ HíRÉT AZ EGÉSZ ORSZÁGBAN ÉS HATÁRAINKON TÚL IS ÖREGBíTETTÜK. EZZEL ELISMERÉST VíVTUNK KI VÁROSUNKNAK ÉS EREDNÉNYEINKKEL BIZONYíTOTTUK HOGY AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTJÁNAK VIDÉKI BÁZISA 8. A támogatásból megvalósított tevékenységek és elért eredmények fenntarthatóságára és fejlesztésére, valamint a további munkára vonatkozó tervek A TERVÜNK A BAJNOKI CíMEK MEGVÉDÉSE ÉS EGY RANGOS NYíREGYHÁZI TORNA MEGSZERVEZÉSE. TOVÁBBÁ SÉRÜLT FIATALOK FEKUTATÁSA ÉS A SPORTRA ÖSZTÖNZÉSE. 9. Egyéb javaslatok, észrevételek. Kérjük, hogyabeszámolóval együtt küldjék el számunkra azokat az anyagokat, amelyek illusztrálhatják az elvégzett munkát! KÖSZÖNJÜK! Dátum: Támogatott hivatalos képviselőjének aláírása:

5 Nyiregyháza MJV Polgármesteri Hivatala TámogatásI szerzbdés 2. sz mellékiete TÁMOGATÁSI BESZÁMOLÓ idöközi!záró pénzügyi beszámoló zv.fev Támogatási szerződés száma: p,&;.,,~71,'-s" Il" 4S Támogatott neve: PIREMON SE. Támogatás i d őtartama: 2015 Beszámoló típusa (x j elöléssel) : Id őközil Záró l X Sz. i.beszerzés SPORTESZKÖZÖK db szám Összeg Sz. SPORTFELSZERELESEK db szám Összeg SZ. EGYÉB ESZKÖZÖK db szám Összeg Eszközbeszerzés összesen Sz. 2. SzemélYI költségek JÁTÉKVEZETÖI-BíRÓI KÖLTSÉGEK Összeg Sz. MUNKAVISZONY KERETEBEN Összeq SZ. SPORTSZOLGÁLTATÁSOK Összeg ÖSszesen Szem'lyI költségek összesen SZ. 2015/ Sz. 3. Eavéb költségek NEVEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK Összeg IGAZOLASI DIJ VERSENY ENGEDEL Y 4200 TEREM BÉRLETI Díj 36 OOO SZALLAS, ÉTKEZÉS Összeg ÉTKEZES SO/1 5 ÉTKEZIOS Sz. UTAZASIKÖlTSÉGEK Összeg 0073/ TÖL IG Egyéb költségek összesen Umogatb szerz6d6ses összege Felhasznált támogatás OOO IKelt:

6 Összesített elszámolási táblázat- SPORTTÁMOGATÁSOK Szervezet neve: PIREMON SPORT EGYESÜLET T ámogatási szerződés iktatási PKAB/48-5/2015. száma: Feladat megnevezése: MŰKÖDESI SPORTTAMOGATAS Szerződé szerinti támogatási összeg: Korábban elszámolt összeg: Az elszámolás módja (az AFA- Bruttó levonási nyilatkozatnak Nettó megfelelően, aláhúzandó) Sorszám Bizonylatszám Számla Meg nevezés/ Teljesítés Számla Elszámol kibocsátója Felhasználás időpontja értéke t érték /00218 MAGYAR LEIGAZOLA RÖPLABD SI A DíJ,VERSEN SZÖVETS Y ÉG ENGEDÉLY 2 VL 1EA STELLA ETTERMI ROSE SZOLGÁLTA ÉTTEREM TÁS 3 KBL/20 15/308 ALlM BERLETI DIJ OOO 36 OOO /2015 SMALL AUTOBUSZ EAST BT BÉRLÉS 5 NO SPORT ETKEZES SO/15 CLUB 500UE FANTOMI RO SARAJEV O FTX500 ÖSSZESEN Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt számlák hitelesek és csak Nyíregyháza Megyei jogú Város Önkormányzata felé, a... BKAB/48-5/ iktatószámú szerződéssel kapcsolatban lettek elszámolva. Igazolom, hogy az elszámolásban foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre.."..!:~..... Elszámolás kelte: ~'~W'N 00' M'o<.9oS" '" I...~ '~'. ' '. I ~' :-0 \,lj ~ ':-'-\ ( ~ 17 l ~f:.~ I I \ ~ ~..... a képvi ' I~tre j go~ml zemély :0" 61 'aja' 1 ~~ ~?. '

7 V'-"\. I I...r... ~ ' f)c-u.v\'~ Oldal: 1 Eredeti 1 példány \ (Osszesen 1 eredeti és 1 másolati példány) IAze'adó, Név: Magyar Röplabda Szövetség A vevő : Név: Mozgáskorlátozottak Piremon SE. I Cím: Adószám: Bankszámla: Tárgy : 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tel.: MKB ÜR81 Cím : Adószám : 4400 Nyíregyháza Debreceni u Fizetési mód Szállítási mód Teljesítés időpontja I Kelt Fizetési határidő I Számla száma Átutalás - Nincs I /00218 I I I vrszfteszor Megnevezés Menny.legys. Egység ár Össz. nettó ÁFA Bruttó ÁFA Ülöröplabda leigazolás i díj 18 év felett 1 db 3000, ,00 0, ,00 MAA Ülöröplabda nyilvántartó lap 2db 100,00 200,00 0,00 200,00 MAA Ülöröplabda sportolói igazolvány 1 db 500,00 500,00 0,00 500,00 MAA Ülö röplabda versenyzési engedély 1 db 500,00 500,00 0,00 500,00 MAA MAA Összes: Adóalap Adó Bruttó 4200, ,00 Fizetendő: o 4 200,00 0, , Ft Azaz: Négyezer-kettőszaz Magyar RÖPI,Hlda ~~ y. ~(;j" H I ' '-..,... ",y p., stvan v.ú, " í -3. Ad~iáJlít~\ Lis.atalin zam. 1815!. " c?- 42?[LAT.(~g.-ó /2 0{J SL. j~ 6~ 'u ~at' +IA'M-OtlcJ Az ÁFA tv. 85. paragrafusa alapján adó alól mentes tevékenység közérdekű jellegre tekinetlel. MAA: Mentes az adó alól ~~~~~~~ ~--~ ~--~~--77~~~~~--~~----~~ InCash Számlázó és Készletnyilvántartó Rendszer A számla megfelel a hatályos jogszabályi elöírásoknak Standard

8 ~UA1~ SZÁMLA '1L Szállító adatai Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 4400 NyíREGYHÁZA Városmajor u. 2. Telefonszám: 42/ Bankszámlaszám: Adószám: Vevő adatai Adószám: PIREMON SE NYíREGYHÁZA MÁK U. 5/A Bankszámlaszám: IEREDETI Lapszám: Példányszám: 3 Sorszám: Fizetés módja Teljesítés AFA szerint Számla kelte Fizetési határidő Számla azonosító Átutalás 8 napos KBU2015/308 Szakmai teljesítés időpontja: Megjegyzés: Bérleti díj a BJ-UT -14/2015 sz. bérleti szerződés alapján ( ) Rendelésszám: Szerződésszám : BJ/ CN v. SZJ Szolgáltatás vagy áru megnevezése Cikkszám Mennyiség Egységár A dóa lap Adó Afa % Adóval növelt érték TORNATEREM (NH) S H 36 OOO ESM 36 OOO 6 OOO O Helyszín: Bem József Általános Iskola Összesítés Áfa %ként Áfa % Adóalap Áfa ESM 36 OOO O 36 OOO Fizetendő: 36 OOO Forint 00/100 Azaz: harminchatezer Forint 00/100 Befizető azonosító: Ügyfél azonosító: P000116,-....~ ESM: Adó aióli mentesség a tevékenység egyéb sajátos jellegére (86 / qt--!;' I ) olr S2 ~ O~~~ ~llaa2l:rjc:. J~. A számla az O RGM~P SZÁMI /\ számlázó programmal készü lt, megfelel a 23/ (VI.30.) NGM re nde'letnek. Vei'zió:

9 Szállító: SMALL-EAST BT Nyíregyháza - H Kőris u / Adószám : Bankszámla: Unios asz.: HU SWIFT k: UBRTHUHB IBAN k: HU SZÁMLA ~t~ tv-dsmi ~ d " 2/1 Ere etl peldány A program megfelel a tobbször módosítotl 24/1995 (XI 22) PM rendelet elöírásalnak Vevő: PIREMON SE Nyíregyháza Debreceni u Adószám : Bankszámla: Fizetési mód Átutalás Teljesités ideje Bizonylat kelte Fizetési határidő Viszonylat: Magyarország-Bosznia, telj : ig Megjegyzés: melléklet: , , , , , , Bizonylat száma 0073/2015 KSH jel Megnevezés Mennyiség/egys Nettó Nettó ÁFA% ÁFA Bruttó egységár érték érték érték Nemzetközi személyszállítás km 200, ,00 O% 0, ,00 ÁFA % ÁFA alap ÁFA érték Bruttó érték 0% , : Azaz: Háromszáznegyvenkettőezer-négyszáz Ft Kiállító Köszönjük, hogy igénybevette szolgáltatásunk! IBAN: HU SWIFT: UBRTHUHB Készítette: Szarka Györgyí Program (C): EVO Soft Kft V: /1 oldal

10 ~VveJ ~ Lv:+dM kad-~oftj,1 ~ Disabled Persons Sport Club "Fantomi". ( Sarajevo Semira Fraste 11, Sarajevo Bosnia and Herzegovina Phone/Fax: ; oki. To: PlREMON SE Hungary, 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 106. Re: "SARAJEVO OPEN 2015" Sarajevo, 12 May 2015 I N V O I C E No /15 1. Entry fee 500,00 Total 500,00 ( fivehundred Euros) The above mentioned total amount has to be paid in cash befo re 29th May 2015: Payment to: Tournament Organizer, OKI "Fantomi" Sarajevo, Semira Fraste 11, Sarajevo - BiH by:_,t2 _ A_~" _ The above amou nt has been paid in cash ---!...-'

11 Egyszerűsített keszpenzfizetési számla A számlakibocsátó neve, irányitószáma, cime: BRA UN-BRO TH,ER S KFt STELL.4 ROSEEa~Tf~ NyrrBgYhá. Z~í~~~047_2_ 1 5., Adószám. B k Rt ' I Raiffeise;08~~ Oo?'OOOM Közösség ~á'dmm Adószám: _ ~I. t ol megnevezése, valamin.~ Q) besorolási szama '~. g> (VTSZ, SZJ. EJ): ~ E g> U[J l ~~~~~L. Ci).?'o í-<~(.la" (, ' u.+ Közösségi adoszam' Sorozatszám: Sorszám' VL1 EA 88 ""27IJ6..:. I ~~() O loe A termék vagy szolgaitatas.. EREDETI A?V~ efhonijcime: ~ r= mennyisege egységára (alt. forg adóval növelt) értéke, mely %ÁFÁ-t tartalmaz é (!.éke, mely Z-:b %ÁFÁ-t tartalmaz - / / ) L v L fo -. LC==t:====F===T.~ -:-: l. ~,o=i; _ Számlaérték összesen ÁFA kulcsonként A számla végösszeltra UN o 'BR6rJö~:c~a IU'''''"'''I",j I'I..'T'1'...,...,t 'artalmaz M itb /+S-S-I to/r 12 ~'20n. ox'<f t'~ '" ~~ -, 'O~~'1d-kDOoJ~ ~~ Jn~4A4. I '""..I ;,. t,"ej \

//).-- REGYHAZA. Ügyiratszám: PKAB/48-6/ 2015. Ügyintéző: Hornyák Enikő. Tisztelt Bizottság! POLGÁRMESTERI KABINET

//).-- REGYHAZA. Ügyiratszám: PKAB/48-6/ 2015. Ügyintéző: Hornyák Enikő. Tisztelt Bizottság! POLGÁRMESTERI KABINET NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524'544i FAX: +3642311-041 E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

NYíREGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/ 187-1 / 2015. Ügyintéző: Hornyák Enikő. Tisztelt Bizottság!

NYíREGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/ 187-1 / 2015. Ügyintéző: Hornyák Enikő. Tisztelt Bizottság! NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 440' NyíR~GYIfÁZA, KOSSU fh fér l. PF.: 83 TELEFON: +36 42 524 544; FAX: +36 42 3"-0 4 ' E-MAIL: POlGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

~~' Nyíregyháza, 2013. 01.14. A határozatot kapják: 1./Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai

~~' Nyíregyháza, 2013. 01.14. A határozatot kapják: 1./Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 14/2013.(1. 14.) számú határozata 01/2013 Szabadidősport támogatása címmel pályázati eljárás kiírásának elfogadására A

Részletesebben

Az egyesület kéreimében a 21. Mátyás Kupa- Móricz Kupa Nemzetközi Leány Röplabda Torna részt

Az egyesület kéreimében a 21. Mátyás Kupa- Móricz Kupa Nemzetközi Leány Röplabda Torna részt NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4401 NY'RE GYHÁZA, KOSSUTH TrR 1. pr.: 8,. TELEFON:.3642524-544; FA: ;36 42 311041 EMAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

4~Cl NvimcvI1Á7A,K05SU ~P(Rl Pf :83

4~Cl NvimcvI1Á7A,K05SU ~P(Rl Pf :83 NYíREGYHÁZA MEGYiEij JOGÚ VÁROS POlGÁRMESTlHU HVATALA POLGÁRMESTER KABNET 4~Cl Nvimcv1Á7A,K05SU ~P(Rl Pf :83 TElE.ON: +3642524-544; FAX: +36 42 311-041 E-MAil: POLC.ARMESTER.ABN ET@r. VREGYHAZA.-U Ügyiratszám:

Részletesebben

Előterjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz a Visual Plusz Bt. rendkívüli kéreimével kapcsolatos döntésre

Előterjesztés. a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz a Visual Plusz Bt. rendkívüli kéreimével kapcsolatos döntésre NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4401 NvíRf GVHÁZA, KOSSUTH TÉ R 1. pr.: S3. TELEFON: +36 42524'544; FAX: +36 42 311-041 E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

~~~. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 82/2013.(IV.22.) számú. határozata

~~~. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 82/2013.(IV.22.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 82/2013.(IV.22.) számú határozata a 04/2013. Kiemelkedő sportrendezvények támogatása címmel pályázati eljárás kiírásának

Részletesebben

Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek

Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ügyiratszám : be/sfp-2123/2013 Sportf ejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező jogállása: Amatőr Hivatásos. Bankszámlaszám: 1 1 7 0 7 0 2 4-2 2 1 1 4 7 2 3-0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező jogállása: Amatőr Hivatásos. Bankszámlaszám: 1 1 7 0 7 0 2 4-2 2 1 1 4 7 2 3-0 0 0 0 0 0 0 0 Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BKV Előre SC A kérelmező szervezet rövidített neve: BKV Előre SC Gazdálkodási formakód 2 : 5 2 1

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ A 2014/2015-ÖS TÁMOGATÁSI IDŐSZAKRA a látvány-csapatsport támogatások felhasználására

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ A 2014/2015-ÖS TÁMOGATÁSI IDŐSZAKRA a látvány-csapatsport támogatások felhasználására ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ A 2014/2015-ÖS TÁMOGATÁSI IDŐSZAKRA a látvány-csapatsport támogatások felhasználására ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ VÍZILABDA SPORTSZERVEZETEK RÉSZÉRE I. Bevezető Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket,

Részletesebben

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Iktatószám: ki/jh01-6427/2014 Berettyóújfalui Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-6427/2014 Berettyóújfalu Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Toldi utca 16. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 4100 Tárgy: sportfejlesztési

Részletesebben

Gyulaháza KSE. Adószám: 1 8 8 0 9 4 7 1-1 - 1 5. Bankszámlaszám: 6 7 9 0 0 2 1 3-1 0 1 0 5 2 2 3-0 0 0 0 0 0 0 0.

Gyulaháza KSE. Adószám: 1 8 8 0 9 4 7 1-1 - 1 5. Bankszámlaszám: 6 7 9 0 0 2 1 3-1 0 1 0 5 2 2 3-0 0 0 0 0 0 0 0. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Gyulaháza Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Gyulaháza KSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Szabályzat Ócsa Város Önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatásokról SZABÁLYZAT

Szabályzat Ócsa Város Önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatásokról SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT Ócsa Város Önkormányzatának költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások odaítélésének, nyilvántartásának, rendeltetésszerű felhasználásának, számadásának és ellenőrzésének eljárási rendjéről

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

FKL Kft. Sportiskola

FKL Kft. Sportiskola 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 113 F.K.L. Sportszolgáltató Kft. FKL Kft 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

PETRÓ JÁNOS. DSE ELNÖK E-mail cím: TÓTH ORSOLYA E-mail cím:

PETRÓ JÁNOS. DSE ELNÖK E-mail cím: TÓTH ORSOLYA E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: II. RÁKÓCZI FERENC DIÁK SPORTEGYESÜLET II. RÁKÓCZI FERENC DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

II. AZ ELLENŐRZÉS RÉSZEI

II. AZ ELLENŐRZÉS RÉSZEI Elszámolási útmutató A látvány-csapatsport támogatások felhasználására 2014/2015-ös támogatási időszakra (Elszámolási útmutató kézilabda sportszervezetek részére) I. Bevezető Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket,

Részletesebben

Egyéb Up. Sági Ferenc

Egyéb Up. Sági Ferenc 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Rákospalotai Egyetértés Atlétikai Club Sportiskola Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: REAC Sportiskola SE 2 Gazdálkodási

Részletesebben

Bozsik program. Cser Attila

Bozsik program. Cser Attila 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Balatonszentgyörgyi Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Balatonszentgyörgyi KSE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

Diáksport egyesület. 9 4 0 0 Sopron. Pojbics Szabolcs

Diáksport egyesület. 9 4 0 0 Sopron. Pojbics Szabolcs 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 113 F.K.L. Sportszolgáltató Kft. FKL Kft 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

CSSK. Adószám: 1 9 9 7 6 4 8 8-1 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 3 0 9 6-2 0 0 1 0 5 7 5 - 5 9 2 0 CSORVÁS. Seres Péter

CSSK. Adószám: 1 9 9 7 6 4 8 8-1 - 0 4. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 3 0 9 6-2 0 0 1 0 5 7 5 - 5 9 2 0 CSORVÁS. Seres Péter 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: CSORVÁSI SPORT KLUB A kérelmező szervezet rövidített neve: CSSK 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt költségek

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show...

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show... / 18 2013.12.17. 9:51 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: BEAC Női Kosárlabda Utánpótlásért Alapítvány

Részletesebben

BKSE. Adószám: 1 9 8 9 0 0 0 5-1 - 1 1. Bankszámlaszám: 6 2 9 0 0 0 1 2-1 5 1 0 0 9 1 7-0 0 0 0 0 0 0 0. 2 8 8 4 Bakonyszombathely

BKSE. Adószám: 1 9 8 9 0 0 0 5-1 - 1 1. Bankszámlaszám: 6 2 9 0 0 0 1 2-1 5 1 0 0 9 1 7-0 0 0 0 0 0 0 0. 2 8 8 4 Bakonyszombathely 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bakonyszombathely Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: BKSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Csepregi SE. Egyéb Up

Csepregi SE. Egyéb Up 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csepregi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Csepregi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Egyéb Up. Szabó Mihály

Egyéb Up. Szabó Mihály 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Jakabszállás Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Jakabszállás Községi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6352/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kállósemjéni Sportegyesület

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6352/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kállósemjéni Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kállósemjéni Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: KállósemjéniSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

Tuzsér Sportegyesület. Tuzser SE

Tuzsér Sportegyesület. Tuzser SE 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Tuzsér Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Tuzser SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

Gyulafirátót SE. Bozsik program

Gyulafirátót SE. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Gyulafirátót Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Gyulafirátót SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

A Magyar Jégkorong Szövetség Szabályzata. a látvány-csapatsport támogatások felhasználására. és annak elszámolására

A Magyar Jégkorong Szövetség Szabályzata. a látvány-csapatsport támogatások felhasználására. és annak elszámolására A Magyar Jégkorong Szövetség Szabályzata a látvány-csapatsport támogatások felhasználására és annak elszámolására I. Bevezető Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket, hogy 2014. január 1-től a Nemzeti

Részletesebben

FCV. Adószám: 1 8 2 0 7 1 6 1-2 - 1 9. Bankszámlaszám: 7 3 2 0 0 2 0 6-1 1 3 1 2 9 3 4 - Honlap: 8 2 0 0 Veszprém. Rajki Tamás

FCV. Adószám: 1 8 2 0 7 1 6 1-2 - 1 9. Bankszámlaszám: 7 3 2 0 0 2 0 6-1 1 3 1 2 9 3 4 - Honlap: 8 2 0 0 Veszprém. Rajki Tamás 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: 1. Futsal Club Veszprém A kérelmező szervezet rövidített neve: FCV 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben