BANKÜZEMTAN VÁZLAT 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BANKÜZEMTAN VÁZLAT 1"

Átírás

1 BANKÜZEMTAN VÁZLAT 1 Bagaméry Gergő 2 Typeset by L A TEX November 7, Készült: Varga József et. al. [2006]: és Szolgáltató Kft., Budapest, alapján. 2 BANKÜZEMTAN. Tanszék Tanácsadó

2 Contents 1 A Bank általában, a bank fogalma Globális helyzet Magyar vonatkozás Kockázat a kereskedelmi bankok tevékenységében Kockázat típusok Kockázat és jövedelem Kockázatvállalás és banktőke Bankcsőd A bankok teljesítményének értékelése A bankmérleg Eredménykimutatás A banki teljesítmény elemzése pénzügyi mutatók segítségével Aktív Bankügyletek Hitelezés A hitel fogalma és fajtái A hitelezés folyamata Faktorálás és forfetírozás Lízing Passzív bankügyletek Szerződéses betétek Értékpapír formát öltő betétek Bankközi források A jegybanktól származó források A betétek kamatozása Tőkegazdálkodás 38 7 Fizetési forgalom 41 1

3 8 Hivatkozás 42 2

4 Chapter 1 A Bank általában, a bank fogalma 1.1 Globális helyzet Sokáig nem volt egységes bank definíció, gyakran a bankot és a pénzintézetet szinonimaként emlegették. A Szász Antal féle bankdefiníció: Szerintünk a bank olyan üzem, amely saját számlájára hivatásszerűen vesz igénybe, illetve nyújt hitelt és amelyet sajátos gazdasági szervezete pénz alkotására is alkalmassá tesz. Angliában a az olyan intézeteket tekintették banknak amelyet a Bank of England vagy a Kereskedelmi Minisztérium annak nyilvánított. Az angol kereskedelmi bankok fő funkciói a következők: fizetési forgalom lebonyolítása betétgyűjtés folyószámla és egyéb hitelek nyújtása külföldi valuta vagy deviza műveletek lebonyolítása Egyéb nem banki szolgáltatások: tanácsadás nemesfém kereskedés lízing faktorálás tőzsdei tevékenység 3

5 vagyonkezelés ügynöki tevékenységek stb.. Látszik, hogy a modern bank már jelentősen túlnőtt az eredeti banki funkciókon (betét fogadás, hitelnyújtás stb..). Az Amerikai régi módi bankdefinició miszerint a bank az az intézet amely látra szóló betétet fogad el és vállalati hiteleket folyósít, nem állta meg sokáig a helyét hiszen rengetek pénzitézet is elkezdte gyakorolni ezeket a műveleteket, így ők is az Angol mintához hasonló funkció szerinti kategorizálást vezettek be. Európában a pénzintézetek tevékenységének egységes szabályozását segíti elő, hogy az egyes országok átveszik az Európai Unió bankszabályozását. A pénzügyi tevékenységet az EU különböző direktívákkal szabályozza, melyek bankokra, értékpapír műveletekre, biztosításokra és tőkemozgásra vonatkozhat. Az Első Bankdirektívát 1977-ben fogadták el, mely tartalmazta a másik tagállamban alapított leánybankok szabadságát ban lépett hatályba a Második Bankdirektíva melyben a bázeli elvekkel hozták összhangba a bankok bankfelügyeleti ellenőrzését. Szintén elkülöníti egymástól a pénzintézeteket és a hitelintézeteket amennyiben a pénzintézet nem gyűjthet betétet vagy más visszafizetendő forrásokat. A Második Bankdirektíva szerint a hitelintézetek által végezhető tevékenységek: betétek és egyéb források gyűjtése hitelezés (beleértve a fogyasztói hitelezést, jelzálog hitelezést és visszkereset nélküli faktorálást, forfetírozást) pénzügyi lízing átutalási szolgáltatások fizetési eszközök kibocsátása (pl: hitelkártyák) garanciavállalások kereskedés saját számlára (devizákkal, tőzsdei termékekkel, derivatívokkal, stb..) tanácsadás értékpapír őrzés, kezelés részvény kibocsátásban való részvétel 4

6 stb.. A felsorolásból látható, hogy szerepel közöttük a részvényekkel kapcsolatos tevékenység, így tulajdonképpen az univerzális banktevékenység végzését engedik meg, a dírektíva viszont foglalkozik a pénzintézet, hitelintézet alapításának, engedélyezésének feltételeivel is. Az Egyesült Államokban a Glass - Steagall törvény élesen elhatárolta a kereskedelmi banki és befektetési banki műveleteket. (Ezt nevezik specializált bankrendszernek.) A törvényt 1999-ben oldották fel a Gramm - Leach - Bliley törvénnyel. Így már univerzális bankok is működhettek.(a kereskedelmi bank is elláthatott befektetési funkciókat.) Az univerzális bankokkal szemben felhozott érvek és ellenérvek megtalálhatóak a TK. 29. oldalán. 1.2 Magyar vonatkozás 1991-ben jelent meg a pénzintézeti törvény, amely meghatározta a pénzintézeti tevékenységet, elhatárolta tevékenységi körüket és előírta működési biztonságát szabályozó intézkedéseket illetve szabályozta az állami Bankfelügyelet tevékenységét. Kereskedelmi Bank A pénzintézeti tevékenység teljes körére adott felhatalmazás alapján végez betétgyűjtést, hitel-, illetve kölcsön ügyleteket, pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújt és az egyéb pénzintézeti tevékenységek közül legalább kilencet üzletszerűen végez. Szakosított Pénzintézet Az egyes pénzintézeti tevékenységek illetve azok meghatározott körének végzésére felhatalmazott pénzintézet. Befektetési Bank Olyan szakosított pénzintézet, amely csak bizonyos korlátozásokkal fogadhat el betéteket, vezethet bankszámlát, viszont más pénzintézeteket meghaladó mértékben rendelkezhet tartós befektetésekkel. 5

7 Takarékpénztár Betét elfogadására és hitel nyújtására felhatalmazott, a pénzintézeti tevékenységeket elsősorban természetes személyek körében végző pénzintézet ben hatályba lépett A Hitelintézetekről és a Pénzügyi Vállalkozásokról Szóló CXII. törvény. (Ezt azóta többször módosították.) A törvény meghatározza a pénzügyi szolgáltatásokat, illetve a kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokat. A pénzügyi szolgáltatások a következő tevékenységek üzletszerű végzése: betét gyűjtése hitel és más kölcsön nyújtás pénzügyi lízing pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása bankgarancia vállalás készpénzátutalás ügynöki tevékenység letéti szolgáltatás kereskedelmi tevékenységek (valutával, devizával váltóval stb..) készpénz helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása stb.. Kiegészítő pénzügyi szolgáltatások: pénzváltás ügynöki tevékenység bankközi piacon pénzfeldolgozás elektronikus átutalási rendszerek működtetése Ezek a tevékenységek üzletszerűen csak engedélyel végezhetőek! 6

8 Chapter 2 Kockázat a kereskedelmi bankok tevékenységében 2.1 Kockázat típusok A kétszintű bankrendszerre való áttérés után vált nyilvánvalóvá, hogy a Magyar bankok is kockázatot vállalnak. Ha az eredmény a bank illetve az ügyfelek jövedelme,akkor azt mondhatjuk, hogy minél bizonytalanabb ez a jövedelem, minél nagyobb a kockázat, annál nagyobb a fizetendő kockázati prémium. Közgazdászok szerint a bank kockázata három egymással összefüggő okból származik: a nem kielégítő diverzifikálásból a nem kielégítő likviditásból a kockázatviselési hajlamból A bankok eszközeivel és forrásaival kapcsolatos kockázatokat a következőképpen csoportosíthatjuk: Hitelkockázat vagy a visszafizetés kockázata A bankok alapvető kockázata, hogy a hiteladósok nem tudják visszafizetni hiteleiket és kamataikat lejáratkor. Ezt a kockázatot leginkább jó hitelmonitoring eljárásokkal tudják fedezni. Minden hiteligénylőt megvizsgálnak és értékelnek a jövőbeni fizetőképessége tükrében. A bankok diverzifikálhatják hitelnyújtásaikat mégpedig úgy, hogy nem csak egy szektor részvevőinek (kistermelők, olaj kitermelők) hiteleznek. Csökkenthető még ez a kockázat, fedezet megkövetelésével is. 7

9 Befektetési kockázat A bank befektetéseinek esetleges értékvesztéseiből következik. Likviditási kockázat Likviditási nehézségek merülhetnek fel gazdasági recesszió idején amikor az ügyfelek tömegesen akarják felvenni pénzüket, illetve restriktív monetáris politika idején. A banknak nem marrad kellő likvid eszköze a betétesek és hitelfelvevők kielégítésére. A likvid eszközök tartása nagyon alacsony vagy negatív (ha Pl. hitelből származik) jövedelmezőséget biztosít. Ezzel szemben a nem elegendő likvid eszköz tartása a bank csődbejutásának veszélyével fenyeget. Kamatlábkockázat Ez alatt a banki pénzáramlás kamatláb változása nyomán bekövetkező kedvezőtlen alakulását értjük. Ez abból ered, hogy eltérő az eszközök és források kamatérzékenysége. A bank szabályozni tudja a kamatkockázatot az eszközök és források lejáratainak összehangolásával. (Tulajdonképpen azt jelenti, hogy a nyújtott hitel kamatlába alacsonyabb lesz mint a nyújtott hitel kielégítésére felvett hitel kamatlába.) Országkockázat A hitelkockázat egy fajtája. Akkor beszélünk róla, ha egy adott ország gazdasági helyzete miatt nem akarja vagy nem tudja visszafizetni külföldi valutában fennálló fizetési kötelezettségét. Valutakockázat A bankok valuta(deviza) pozíciójának alakulása megváltoztatja a bankok valutakockázatát. Ezt nem csupán a valuta pozíció alakulása befolyásolja hanem az ezzel kapcsolatos kockázatok is. A bankok különböző fedezeti műveleteket (swap, határidős, opciós deviza műveletek) kezdtek használni a kedvezőtlen árfolyamalakulás fedezésére. Szabályozási kockázat A bankokra vonatkozó különböző állami szabályozások kockázata. 8

10 Működési kockázat Arra az esetre utal, hogy a bank költségei meghaladják bevételeit. A rossz vezetés, nagy műveleti költségek már sok bank bukásához vezettek. A csalás kockázata Nem sorolható a normál kockázatok közé. Hibás munkavégzésből, tisztességtelenségből, csalásból bekövetkező veszteség. Ide tartozik a dolgozók által elkövetett sikkasztás, vagy a külső személyek által elkovetett rablás. A mérlegen kívüli tételek kockázata A mérlegen kívüli tételekbe kell például feltüntetnie a bankoknak a különböző újkeletű pénzügyi termékeket (Pl. derivatívok) melyek esetekben igen nagy kockázattal bírnak. 2.2 Kockázat és jövedelem A különböző kockázat fajták gyakran összefüggenek egymással, amelyből következik, hogy a bankok bizonyos esetekben megválaszthatják, hogy melyik kockázatot milyen mértékben vállalják a másikkal szemben. Ezeket a döntéseket a bank kockázatkezelő szakemberei hozzák meg. Erről a témáról részletesen a IX. és VIII. fejezetekben van szó. 2.3 Kockázatvállalás és banktőke Tőkekockázatnak nevezzük azt amikor a bank inszolvenssé (fizetésképtelenné) válik. A bank alaptőkéje arra is szolgál, hogy megvédje a betéteseket a bank esetleges veszteségeinek következményeitől. A veszteségeket a bank tartalékalapjából vagy alaptőkéjéből írják le. A tőke nagysága az idegentőke/sajáttőke nagyságától függ. A bank eszközeit kockázatos illetve kockázat mentes kategóriákba sorolhatjuk. A kockázatos eszközöket tovább kategorizálhatjuk kockázatuk mértéke szerint. H a bank eszközeinek kockázata növekszik, növelnie kell tőkéjét is, hogy fedezni tudja a megnövekedett kockázatot. A Bázeli Bizottságot azzal a céllel hozták létre, hogy meghatározza a tőke fogalmát, az egyes eszközök kockázatának súlyát és megállapítsák a tőke és a kockázattal súlyozott eszközállomány arányát. Ezen előírásokat sok olyan bank is alkalmazza, mely nem tagja a Tízek Csoportjának. 9

11 2.4 Bankcsőd Közgazdaságilag a bank csődbe jut akkor, ha eszközeinek piaci értéke betéteinek és egyéb kölcsönvett forrásainak piaci értéke alá süllyed. Csőddel fenyeget a gazdasági recesszió hatására megnövekedett készpénztartási igény, amely a betétesek hirtelen mutatkozó készpénzfelvételi igényében mutatkozik meg. 10

12 Chapter 3 A bankok teljesítményének értékelése A bankok teljesítményének nyomon követése fontos az egész gazdaság számára. A bankok részvényesei (illetve a potenciális befektetők) érdekeltek részvényeik árának alakulásában mely a bank teljesítményétől is függ. Szintén ismerniük kell a teljesítményét a partnerbankoknak akikkel kapcsolatba lépett a bank a bankközi piacokon. Illetve az ügyfelek és a központi szervek is érdeklődnek a bank teljesítménye iránt. Magyarországon a bankok és az értékpapírpiacokon működő intézmények felügyeletét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete látja el (PSZÁF). A bankok teljesítményét hitelminősítő cégek is értékelik (PL. Standard and Poor s, Moody s, Fitch). A banki teljesítmény elemzésének elsődleges forrásai: mérleg, eredménykimutatás, cash flow kimutatás. 3.1 A bankmérleg A bank eszközeinek és forrásainak alakulását egy adott időpontban mutatja be. Az eszközök a bank vagyonának fajtáit a források a finanszírozás módját mutatják meg. Eszközök Források 1. Pénzeszközök (cash) 1. Betétek 2. Likvid befektetések 2. Kölcsönzött rövid lejáratú források 3. Bankközi és más pénzintézeti kihelyezések 3. Kötvények és más hosszú lejáratú kölcsönök 4. Hitelek 4. Kockázati céltartalékok 5. Lízing 5. Egyéb kötelezettségek 6. Tartós befektetések 6. Alárendelt kölcsöntőke 7. Tárgyi eszközök 7. Saját tőke 8. Egyéb eszközök 11

13 Az egyes ESZKÖZCSOPORTOK fő elemei: 1. A pénzeszközök mérlegtétel nem csak a készpénzt de a jegybanknál lévő valamennyi számlakövetelést is tartalmazza. 2. A likvid befektetések közé soroljuk mindenekelőtt a jegybankképes kincstárjegyeket, valamint a jegybanknál viszontleszámítolható rövid lejáratú váltókat. 3. A bankközi és más pénzintézeti kihelyezések közé elsősorban a bankközi hitelkihelyezések tartoznak, de ide soroljuk - többek között - a más pénzintézeteknél elhelyezett rövid lejáratú betéteket is. 4. A hitelek között tartja nyilván a bank az ügyfeleinek nyújtott kölcsöneit. Ezeket általában csoportosítva adják meg. 5. A Lízing alatt találhatóak a bank pénzügyi lízingel kapcsolatos követelései. 6. A bank tartós befektetései közé tartoznak a különböző hosszú lejáratú értékpapírok, valamint a más társaságokban szerzett érdekeltségek. Ezek egy része forgalmazható a másodlagos piacokon és így likvid eszközt jelent más részük nem, vagy csak korlátozottan forgalomképes. 7. A bank tárgyi eszközei közé részben saját használatú tárgyi eszközei részben a fedezettként megszerzett vagy befektetési céllal vásárolt ingatlanok, berendezések, stb.. tartoznak. 8. A bank egyéb eszközei közé tartoznak például az aktív időbeli elhatárolások. Az egyes FORRÁSCSOPORTOK fő elemei: 1. A bank betéteit ügyfelei nála elhelyezett folyószámlabetétei valamint lekötött betétei alkotják. 2. A kölcsönzött rövid lejáratú források közé tartoznak a jegybanki refinanszírozási hitelek és a bankközi források. 3. Tartós külső forrásnak számít a banki kibocsátású kötvény vagy más hosszú lejáratú értékpapír. 12

14 4. A kockázati céltartalék általában a banknak a tevékenysége során keletkező veszteségek leírására képzett céltartalékát foglalja magában. 5. Az egyéb kötelezettségek között jelentős szerepet játszanak a passzív időbeli elhatárolások. 6. A hátrasorolt kötelezettségek legfontosabb eleme az alárendelt kölcsöntőke, amely a banknak olyan hosszú lejáratú kötelezettsége, amelynek kielégítésére mindenkor csak a más követelések kielégítése után kerül sor, és bevonható a bankadósság rendezésébe. 7. A bank saját tőkéje a bank működésének biztonsági tartaléka. Ez garantálja a bank hosszú távú biztonságát. 3.2 Eredménykimutatás Az eredménykimutatás az adott évben keletkezett bevételeket és felmerült ráfordításokat tartalmazza, amelyek egybevetése után kapjuk meg az eredményt. A pénzintézeti eredménykimutatásokat kétféle formában lehet elkészíteni. A horizontális eredménykimutatás külön részletezi a bevételeket és külön a ráfordításokat. Mivel ezeket összevontan hasonlítja össze ezért nem teszi lehetővé, hogy meg lehessen állapítani a bevételek és ráfordítások kapcsolatát. A vertikális eredménykimutatás már az egyes tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket állítja szembe az ezek megszerzésével kapcsolatos ráfordításokkal. (Az eredménykimutatás tagolása a TK. 64. oldalán található.) Az egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei illetve ráfordításai között kell kimutatni minden olyan tételt ami nem tartozik a kamatjellegő bevétel/ráfordítás közé illetve minden befektetésből származó árfolyam nyereség/veszteséget. Az egyéb bevételek és ráfordítások között kell elszámolni a nem pénzügyi szolgáltatások bevételeit. Értékvesztésként kell elszámolni a birtokolt eszközök értékvesztéseit és azok visszaírásait. A bank végső jövedelmezőségét a: a bank kamatjövedelme a bank nem kamat jellegű bevételei 13

15 a bankműködés költségei a céltartalékképzés és az értékvesztés szabályai a fenálló adószabályok határozzák meg. A mérleg, eredménykimutatás és cash flow kimutatás Számviteli törvény által előírt tagolása a TK oldalain található. 3.3 A banki teljesítmény elemzése pénzügyi mutatók segítségével JÖVEDELMEZŐSÉGI MUTATÓK Sajáttőke-arányos nyereség (ROE). Adózás utáni(vagy előtti) nyereség Saját tőke (3.1) Ha adózás utáni nyereséggel számolunk akkor a tiszta nyereség és a tőke arányát mutatja meg, ha azonban az adózás előttivel akkor a mutató kiszűri a különböző országok adószabályainak különségét. Eszközarányos nyereség (ROA). Adózás utáni(vagy előtti) nyereség Összes eszköz (3.2) Ugyan az mint a ROE de itt az összes eszköz arányában mutatja a nyereséget. A két mutató közötti összefüggés. ROE = ROA Tőkeszorzó Másképpen: Nyereség Saját tőke = Nyereség Összes eszköz Összes eszköz Saját tőke (3.3) 14

16 A Nettó működési haszonrés a bankok eredményességét mutatja. Teljes működési bevétel - Teljes működési költség Összes eszköz (3.4) A nettó kamatrés mutató amelyben a bankok fő tevékenységéből (hitelezés) beáramló bevételt figyelhetjük meg az összes eszköz arányában. Teljes kamatbevétel - Teljes kamatköltség Összes eszköz (3.5) A kamatrés (SPREAD) számításánál külön-külön számítják ki a jövedelemtermelő aktívákból származó jövedelmet illetve a kamatozó források költségét, és a kettő különbsége a SPREAD. Kamatbevétel Jövedelemtermelő aktívák állománya Kifizetett kamat Kamatfizetési kötelezettséggel járó források (3.6) A hitelek átlagos kamata: Kamatbevételek Hitelek átlagos állománya (3.7) A nem kamatjellegű bevételek megmutatja a nem hitelnyújtásból származó bevételek arányát: A bank teljes jövedelme - Kamatjellegű jövedelem Teljes jövedelem (3.8) 15

17 A DuPont módszer A DuPont módszerrel lehet vizsgálni a nyereség/eredmény alakulására ható tényezők összefüggéseit. Bankok profitabilitásának elemzésére használják. (Alkalmazásának modelljét a TK oldalain találjuk.) LIKVIDITÁSI RÁTÁK A bank likviditásának mértékét különböző mutatókkal mérhetjük. Ezek a banki működés biztonságát jelzik. Elsődleges likviditási mutató: Készpénz + Jegybanki betét + Bankközi követelés Összes eszköz vagy összes betét (3.9) Másodlagos likviditási mutató: Készpénz + Jegybanki betét + Bankközi követelés + Értékpapírok Összes eszköz vagy összes betét (3.10) Minél magasabb a mutató annál likvidebb a bank. TŐLEELLÁTOTTSÁGI MUTATÓK Ezek a bank biztonságos működéséről adnak tájékoztatást. A bank saját tőkéje mutatja az adott bank erejét. A bank biztonságának vizsgálatakor nem csupán a saját tőkét de a szavatoló tőke alakulását is figyelembe kell venni. A saját tőke aránya az összes forráson belül: Saját tőke Összes forrás (3.11) 16

18 Minél magasabb a mutató annál biztonságosabb a bank.a tőkeellátottság mérésére használjuk a Tőkeáttételi mutatót (Leverage: Fix kamatozású adósságok Saját tőke (3.12) A mutató magas értéke a vállalat eladósodottságát mutatja. Európában és Amerikában léteznek más számítási formák is. (TK. 91) A Bázeli tőkemegfelelési mutató: Alapvető tőke + Alárendelt tőke Kockázattal súlyozott eszközállomány (3.13) A magyar tőkemegfelelési mutató Szavatoló tőke Korrigált mérlegfőösszeg - Céltartalék (3.14) ESZKÖZMINŐSÉGI MUTATÓK Ezek a mutatók is a banki biztonságot és a fizetőképesség fennállását vizsgálják. A hitelintézet nemcsak hiteleit de összes kinnlévőségét, befektetését és mérlegen kívül vállalat kötelezettségeit köteles minősíteni. Magyarországon öt kategória van a minősítésre. Problémamentes Külön figyelendő Átlag alatti Kétes Rossz 17

19 A legátfogóbb mutató: Minősített (problémás) követelések Kockázattal súlyozott eszközállomány (3.15) A túl magas mutató jelzi, hogy a bank túl nagy kockázatot vállalt. Ha a követelésekből kiemeljük a hiteleket, akkor megkapjuk a hitelportfólió minőségének mutatóját: Minősített (problémás) hitelek Összes hitelállomány (3.16) A minősített hitelek fedezettségének mértéke: Hitelkockázati céltartalék a mérlegben, és/vagy értékvesztés Külön figyelendő, átlagon aluli, kétes és rossz hitelek állománya (3.17) A hitelveszteségi ráta azt mutatja meg, hogy a hitelek közül mennyit kellett veszteségként leírni. Ha ez hosszú ideig magas akkor az rossz hitelezésre utal. Leírt hitelek összege Teljes hitelállomány (3.18) HATÉKONYSÁGI MUTATÓK A hatékonysági mutatók a bank működésével kapcsolatos teljesítményt, illetve az alkalmazottak foglalkoztatottságának hatékonyságát mutatják. A bevételarányos költségek mutatója fejezi ki a bank költséghatékonyságát, más szóval 1Ft eléréséhez mennyi költség szükséges: Összes költség Összes bevétel (3.19) 18

20 Minél magasabb a mutató annál kevésbé hatékonyan működik a bank. Az eszközarányos költségek mutatója: Összes költség Összes eszköz (3.20) A bevételarányos nyereség mutatója a működési hatékonyságot tükrözi: Adózás előtti eredmény Összes bevétel (3.21) PIACI MUTATÓK Az árfolyam-nyereség ráta (P/E ráta) más vállalatok részvényeihez hasonlítva értékelhető. Ha a mutató értéke túl alacsony, akkor a piac úgy ítéli meg a bankot, hogy nem valószínű, hogy növekedésre képes. A magas P/E érték azt jelzi, hogy a befektetők a bank növekedését várják és a nyereséget biztosnak gondolják. Számítása: Részvényárfolyam Egy részvényre jutó nyereség (3.22) Az osztalékhozam az osztalékorientált befektető elsődleges értékelési mutatója: Egy részvényre jutó osztalék Részvényárfolyam (3.23) Osztalékkifizetési ráta. A bank magas osztalékfizetés mellett kevesebb pénzt forgat vissza gazdálkodásába mely hatással van növekedési lehetőségeire. 19

21 Egy részvényre jutó osztalék Egy részvényre jutó osztalék utáni eredmény (3.24) ÉRTÉKELÉS 1979 novemberében vezették be a CAMEL nevű értékelési rendszert mely arra próbált megoldást nyújtani, hogy a bank értékelése folyamán, ne okozzon gondot a rengeteg mutatóból kiválasztani a megfelelőket, illetve, hogy értelmezni lehessen a különböző mutatók kombinációját. A rendszer összetevői: Capital adequacy (tőkemegfelelés) Asset quality (eszköz minőség) Management (menedzsment) Earnings (jövedelmezőség) Liquidity (likviditás) Először egy ötfokozatú skálán értékelik az egyes tényezőket, majd általános elemzés alapján megállapítják a pénzintézet összevont minősítését. 20

22 Chapter 4 Aktív Bankügyletek 4.1 Hitelezés Ez egy alapvető pénzintézeti tevékenység, a folyamat nem más mint a pénzmegtakarítók időben és térben történt megtakarításainak eljuttatása a pénzfelhasználókhoz úgy, hogy közben a prudencia elvei fennáljanak A hitel fogalma és fajtái Bankhitelről akkor beszélünk amikor a pénzintézet hitelszerződéssel arra vállal kötelezettséget, hogy jutalék ellenében meghatározott hitelkeretet tart a másik szerződő fél rendelkezésére. Bankkölcsönről akkor beszélünk, amikor a pénzintézet a kölcsönszerződés alapján meghatározott összeget az adós rendelkezésére bocsájtja, az adós pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön összegét (kamatfizetés ellenében) visszafizeti. A Bankhitelt többféle módon csoportosíthatjuk: 1. A hitel pénztömegre gyakorolt hatása alapján jegybanki kereskedelmi banki nem monetáris pénzintézetek 2. A hitelt felvevők alapján lehet bankközi 21

23 vállalati lakossági költségvetési 3. Lejárat alapján rövid (1 éven belüli) közép (1 és 5 év közötti) hosszú (5 évnél hosszabb) 4. A hitel formája szerint Pénzhitel folyosítása esetén a bank az ügyfélnek azonnal kifizeti az összeget.(rövid lejáratú) folyószámlahitel esetén a bank egy keretet határoz meg a szerződő fél részére amelyről tetszőleges időpontokban tetszőleges összeget vehet fel nyilván a számla keretéig. számlahitel szintén a rövid lejáratú kölcsönfajták közé tartozik, igénybevétele történhet eseti jelleggel de rulírozva is azaz a hiteladós a lejárat előtt visszafizetheti a hitelt, majd futamidőn belül újra felveheti. Hitelnek minősülő kihelyezésről akkor beszélünk, ha a pénz visszafizetését a bank nem attól a személytől várja, akinek folyósította. váltó leszámítolása olyan pénzügyi művelet, amelynek következtében a váltóbirtokos a váltó esedékessége előtt jut pénzhez úgy, hogy a váltót eladja. követelések megvásárlása nem más, mint a jogosult részére fizetés teljesítése, a fizetések nyilvántartása, kintlévőségek beszedése kockázatvállalás a megrendelő mulasztása esetére. áruvásárlási hitelt szinte kizárólag a lakosság számára nyújtanak, segítségével tartós fogyasztási cikkeket lehet vásárolni. (lízing) értékpapírhitelt valamilyen átruházható értékpapír vásárlására nyújtják. Kötelezettségvállalási hitelnek nevezzük a pénzintézet hitelfolyósítási igéretét, amely az ügyfél hitelhez jutási lehetőségét is jelenti. 22

24 hitelkeretet a legjobb ügyfeleknek ajánlják a bankok, ezzel kötelezettséget vállal hogy a keret terhére hitelműveleteket hajt végre. fizetési kötelezettségek vállalása A hitelezés folyamata A hitelezés igen fontos tevékenysége a banknak és számottevő kockázattal jár, ezért a banknak minden hitel kihelyezésnél észben kell tartania két fő elvet. 1) A hitelezés ne veszélyeztesse a betétesek pénzeszközeit. 2) Megfelelő profitot biztosítson a hitelnyújtás. A hitelezés folyamata a hitelkérelem benyújtásával kezdődik és az alábbi három feladat szerves egységét jelenti: A kérelem benyújtásától a kölcsön folyósításáig terjedő időszak teendői. PL. kölcsönkérelem befogadás, elbírálás, kölcsön szerződés megkötése, kölcsön folyósítása. A kölcsön gondozásával kapcsolatos tennivalók. PL. a kölcsön felhasználásának ellenőrzése, a visszafizethetőség folyamatos nyomonkövetése, a biztosítékok meglétének folyamatos ellenőrzése, a kölcsön összegnek és járulékainak beszedése. Nem a meghatározott időben való fizetés vagy nem fizetés esetén történő eljárás. Adósminősítés Az adósminősítést minden bank elvégzi, itt eldől, hogy a bank ügyfélkörébe tartozónak tekinti-e a hiteligénylőt. A minősítést évente felül kell vizsgálni. Egy adósminősítésnél vannak objektív azaz számszaki mutatókból képzett faktorok illetve szubjektív elemek. 23

25 A hitelkérelem és hitelelőterjesztés A banki hiteltigénylő vállalat ebben a dokumentumban győzi meg a bankot arról, hogy szüksége van a hitelre és majd azt vissza is fogja tudni fizetni. Főbb tartalmi elemei: A vállalat bemutatása A kért hitel (összege, célja, ütemezése) Felajánlott biztosítékok felsorolása Egyéb kérések, javaslatok a hiteldöntés elősegítéséhez Pénzügyi adatok (mérleg, cash flow kimutatás, pénzügyi előrejelzés) Egyéb információk (marketing terv, üzleti stratégia, piac bemutatás, stb..) A különböző tipúsú és összegű hitelekhez más és más információkat kell a bank számára elküldeni. A beruházási célú hitel igényléséhez a vállalatnak három kérdéskört kell alaposan kidolgoznia: 1. A beruházást megelőző időszak eredményei A vállalkozás pénzügyi helyzete (árbevétel, eredmény, saját tőke, céltartalék, kötelezettségek) A vállalkozás létszámhelyzete A cég eszközeinek teljes értéke 2. A fejlesztési cél meghatározása A fejlesztés célja Megvalósítási ideje és költségei ütemezve A fejlesztés pénzforrásainak összetétele, finanszírozási módok 3. A fejlesztés eredménnyessége, a hitel törlesztési terve 24

26 A hitelképesség vizsgálata A hitelképesség vizsgálata nem azonos az adós minősítéssel, az ennek egy eleme. A finanszírozás oldaláról megfelelő hitelképességről beszélünk akkor, ha az adós: Jövedelmezően gazdálkodik Fizetőképes Bevételeit rendszeresen növeli Biztosítékok A bank aktív ügyleteihez kapcsolódó jogi biztosítékok: Óvadékba helyezettpénz fedezet vagy értékpapír fedezet Állami garancia Bankgarancia Váltó és csekk kezesség Vételi jog Jelzálogjog Készfizető kezesség Árúbiztosíték Stb.. Ezen jogok értékelése kizárólag piaci áron történik nem pedig a könyv szerinti értéken. 25

27 A kamat A kamatrendszert három összetevő alkotja: A passzív ügyletekhez (betét) tartozó kamatlábak összessége Az aktív ügyletekhez tartozó kamatlábak összessége A belső elszámolási kamatláb A kamatrendszert folyamatosan karban kell tartani amely a báziskamat meghatározásával történik, figyelembe kell venni továbbá a pénzpiaci kamatok átlagát illetve a várható tendenciákat. A hitelszerződés elemei 1. A kölcsön összege 2. A kölcsön céljának meghatározása 3. Kamat esedékesség és számítás módja 4. Igénybevétel módja, időtartama, rendelkezésre tartás 5. Visszafizetési feltételek, ütemezés 6. Kamaton felüli egyéb díjak 7. Biztosítékok 8. Szerződés felmondásának esetei 9. Kötelezettségvállalások 10. Mérlegadatok benyújtása, pénzügyi információ szolgáltatása 26

28 A kölcsönügyletek gondozása A hitel folyosítását követően a hitelezőnek az a legfontosabb feladata, hogy a kölcsön életét lejáratáig figyelemmel kísérje ez a hitel monitoring. A kölcsön rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése során a bank ellenőrzi, hogy a vállalat mire használja fel a folyosított hitelt. Amennyiben nem a feltételeknek megfelelő fejlesztést hajtották végre vagy nem finanszírozható kiadásra vette igénybe a hitelt vagy a benyújtott iratok a célnak megfelelő felhasználást nem támasztják elő kellően, akkor a bankok szankciókat állapíthatnak meg. Az ügyfél pénzügyi és gazdasági helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése során az adós gazdasági helyzetében bekövetkező változásokat figyelik, melyek fenállása esetén a bank felmondhatja a kölcsönszerződést vagy módosíthatja annak feltételeit. A biztosítékok és fedezetek meglétének ellenőrzése során a bank a fedezeteket ellenőrzi az ügyfél besorolása szerinti gyakorisággal. Amennyiben az ügyfélkockázat megnő vagy a fedezet piaci értéke csökken vagy hiányzik a bank felkérheti az ügyfelet a pótlásra. Visszafizetési problémák A hitel prolongálását akkor szokták igényelni ha az ügyfél a bankkal szemben fizetési kötelezettségét előre láthatóan nem fogja tudni teljesíteni. Ekkor az eljárás során megvizsgálják az ügyfél gazdasági helyzetét és, hogy milyen okok miatt nem tudja teljesíteni a kifizetést. A bank ekkor módosíthatja a fizetési határidőt és a törlesztőrészletet. Amennyiben fennáll a késedelmes fizetés vagy a fizetésképtelenség esete a bank késedelmi kamatot számolhat fel, vagy ha a vállalat vezet nála folyó számlát megterhelheti azt. 4.2 Faktorálás és forfetírozás Faktorálás A faktorálás bankári biztosítékkal nem fedezett, kereskedelmi számlákba foglalt pénzkövetelésre szóló jogosultság engedményezése. A követelés 27

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások Fogalma: Pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás a pénzügyi intézmények (hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások) által forintban, valutában vagy devizában, üzletszerűen

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor

Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor 1. Válassza ki az alábbi felsorolásból a portfólió likviditásának jellemzőit! a) A portfólió likviditása a kockázati mérőszámok segítségével számszerűsíthető.

Részletesebben

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER Aktuális gazdaságpolitikai esettnulmányok 10. Előadás 2012-13. tanév, tavaszi félév Fazekas Tamás BANKRENDSZER - ALAPFOGALMAK A pénzügyi közvetítés közvetett

Részletesebben

Hitelintézetek mérlege

Hitelintézetek mérlege Bankügyletek Hitelintézetek mérlege A. Forgóeszközök D. Kötelezettségek Pénzeszközök Értékpapírok Követelések Készletek Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettség Hátrasorolt kötelezettség

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

Dr. Bozsik Sándor Pénzügyi Tanszék

Dr. Bozsik Sándor Pénzügyi Tanszék Bankmenedzsment Dr. Bozsik Sándor Pénzügyi Tanszék Tananyag: Pénzügytan II. Szöveggyűjtemény 7-8-9-10 fejezet (oktatási segédlet) Dr. Huszti Ernő: Banktan Tas Kft. 2003. Vizsgára bocsátás feltétele: Kiválasztott

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Bankmenedzsment. Passzív bankügyletek

Bankmenedzsment. Passzív bankügyletek Bankmenedzsment Passzív bankügyletek Kötelező és ajánlott irodalom Kötelező irodalom: Ligeti S. - Sulyok-Pap M. (szerk.): Banküzemtan - egyetemi tankönyv V. és VIII. fejezet Ajánlott irodalom: Dr. Huszti

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 2003 januárjában

A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 2003 januárjában A háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatok 00 januárjában Az Európai Központi Bank módszertanának megfelelően 00. januártól az MNB megváltoztatta a háztartási és a nem pénzügyi

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A bankmenedzsment célfüggvénye A pénzügyi kimutatások elemzési szempontjai

A bankmenedzsment célfüggvénye A pénzügyi kimutatások elemzési szempontjai A bankmenedzsment célfüggvénye A pénzügyi kimutatások elemzési szempontjai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) Témakörök 1. Kik érdekeltek a pénzintézetek teljesítményében? 2. A beszámoló felépítése,

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök III. Döntési szintek A Takarékszövetkezet üzleti tevékenysége során keletkező kockázati elemek minimalizálása érdekében a döntéseket a takarékszövetkezeti hierarchia

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is KSH: 10044427641912209 Cg.: 09-02-000061 Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÁRÓMÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sor szám M e g n e v e z és 2010. év 2011. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

Vállalatok pénz és tőkepiaci kapcsolatai 1-3. előadás. Kovács Norbert 2011/2012. tavaszi félév

Vállalatok pénz és tőkepiaci kapcsolatai 1-3. előadás. Kovács Norbert 2011/2012. tavaszi félév Vállalatok pénz és tőkepiaci kapcsolatai 1-3. előadás Kovács Norbert 2011/2012. tavaszi félév Tematika Tematika Követelmények Ajánlott irodalom Bankhitelek csoportosítása 1. A hitel pénztömegre gyakorolt

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Faktorálás (1) Faktorálás (2) Közvetett hitelezési formák - Faktorálás - Forfetírozás - Lízing 2010.09.29. 5. hét

Faktorálás (1) Faktorálás (2) Közvetett hitelezési formák - Faktorálás - Forfetírozás - Lízing 2010.09.29. 5. hét Közvetett hitelezési formák - Faktorálás - Forfetírozás - Lízing 5. hét 2010.10.05. 1 Faktorálás (1) XIX. sz. vége USA (textil és ruházati ipar) ekkor a faktor szó még ügynököt, bizományost jelentett.

Részletesebben

MINTA TÉMAZÁRÓ 13.A VAGYON

MINTA TÉMAZÁRÓ 13.A VAGYON MINTA TÉMAZÁRÓ 13.A VAGYON 1. Definíciók Adja meg az alábbi fogalmak rövid, szakszerű leírását! Eredménytartalék: Befektetett eszköz Immateriális javak A vállalkozás vagyona: Fedezetmutató A vagyonmérleg:

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now. .5 Feladatok 1. példa Pénzintézeti tevékenységünkhöz EU-n kívüli országból beszereztünk egy tárgyi eszközt, amellyel kapcsolatos kiadásaink a következõk(az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák): - tárgyi eszköz

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M)

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok mágikus háromszöge Az előadás tartalma 1. A hitelintézetek prudens működésének szabályai. 2. Kockázatosnak

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Vállalkozás. Forrásbevonás. Vállalkozás szereplői. Vállalat

Vállalkozás. Forrásbevonás. Vállalkozás szereplői. Vállalat Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Vállalkozás Forrásbevonás Az eredményszerzés érdekében végzett rendszeres gazdasági tevékenység, melynek célja a profitszerzés.

Részletesebben

Balázs Árpád. 2014. május 22.

Balázs Árpád. 2014. május 22. Mesterségem címere: pénzügyi vezető Balázs Árpád 2014. május 22. Pénzügyi vezető Bevezetés Befektetési döntések Finanszírozási döntések Osztalék politikai döntések Pénzügyi kockázatok Kérdések Szereplők

Részletesebben

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) Sorszám Sorkód Megnevezés 1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) 001 1AB0 Eszközök összesen (2+10+75+102+114+275+302+316+333+357) 002 1AB1 Pénztár és elszámolási számlák (3+

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Intézet Vállalkozási finanszírozás kollokvium G Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium E Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK Érvényes: 2015. szeptember 15.-től az újonnan váltott betétekre 2015. október 01-től a minden meglévő betétre (visszavonásig vagy módosításig

Részletesebben

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt

Részletesebben

A monetáris rendszer

A monetáris rendszer A monetáris rendszer működése, pénzteremtés Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A monetáris rendszer intézményi kerete Kétszintű bankrendszer,

Részletesebben

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer fogalma: Az ország bankjainak, hitelintézeteinek összessége. Ezen belül központi bankról és pénzügyi intézményekről

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben