23. Választott a megye. Szilágyság/ június Meghívó. Közlemény június oldalon 6. oldalon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "23. Választott a megye. Szilágyság/23. 2008. június 6. 1. Meghívó. Közlemény. 2008. június 6. 3. oldalon 6. oldalon"

Átírás

1 Szilágyság/ Ára: 1 RON TÁMOGATÁSÁVAL Választott a megye Meghívó Kétségtelenül durva kampány volt. A magyarság érdekvédelmi szövetsége csak úgy kapkodta a fejét, hogy honnan is jönnek az újabb rágalmak, gúnyolódások. Mindebben a demokrata-liberálisok vezettek, akik a magyarok elleni összefogásra buzdították a román pártokat, nemzetárulónak nevezték a liberális jelöltet, mert szóba állt a magyarokkal. Magyarveszéllyel riogatták az embereket. Ennek volt is valami alapja, hiszen Csóka Tibor esélyes volt a tanácselnöki tisztségre. Minderre még egy lapáttal rátett a Magyar Polgári Párt is. (A magyar jelzõt idézõjelbe kellett tenni, hiszen nem a többséggel szemben a kisebbség érdekében emelt szót, hanem kizárólag a Szövetséget gyalázta, kiszolgálta a többségi pártokat.) A szavazás napján több sajtótájékoztatón közölték a részvételi arányokat, Hétfõn már tíz órától közölték a szavazatszámlálás részeredményeit is. Délben két órakor a szavazatok 39,4%-os feldolgozottságánál Csóka Tibor vezetett 32,4%-kal, Marc Tiberiu második volt 25,2%-kal, Ghiurco Mircea 14,7%-kal, Dorel Oros pedig 10,4%- kal szerepelt. Papp Lajos 2,8%-ot, a nagyromániás Stan Petru pedig 2%.ot kapott. Ehhez hasonló volt az arány a megyei és a községi listákon is. Délután hat órakor is még vezettünk. A szavazatok 72%-os feldolgozottsága után Csóka Tibornak szavazattal 29,2%- os elõnye volt. Marc Tiberiu szavazattal (22,8%), Ghiurco M szavazattal (15,3%), Oros Dorel szavazattal (13%) követte. Papp Lajos szavazatot (2,4%) kapott. Este tíz órára a szavazatok 92%-os feldolgozottsága mellett megfordult a helyzet. Marc Tiberiu átvette a vezetést szavazattal (24,6%). Csóka Tibor második lett szavazattal (22,3%), Ghiurco M szavazatot (16,3%), Oros D szavazatot (15,7%) kapott. Papp Lajos a nagyromániás Petru Stannal egy szinten volt szavazattal (2,2%). A végleges eredményeket kedden déli egy Balázs Árpád, a megyei választási iroda elnöke ismerteti az eredményeket Köszönet Az RMDSZ Szilágy megyei szervezete nevében megköszönjük minden felelõs állampolgárnak a szavazáson való részvételt. Mindenkinek köszönjük azt a bizalmat, amelyet a szövetség kapott a választóktól, és amely megerõsítette a megyei és a helyi tanácsokban részvételi arányunkat. Felkérünk minden állampolgárt, hogy két hét múlva a polgármester-választások második fordulójában még nagyobb számban menjenek el szavazni, hogy a többi községekben is sikerüljön magyar polgármestert választani. Megérdemeljük, hogy mi vezessük közösségeinket. Seres Dénes képviselõ Az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének elnöke Közlemény óra után kaptuk meg. A megyében mintegy választópolgár szerepelt a nyilvántartásokban, a részvételi arány 53,13%. Igaz, ez a városokban alig 40,75%- ot jelent, falvakban viszont nagyobb volt az érdeklõdés: 62,47%-os részvételt jeleztek. A megyei tanács elnöke Marc Tiberiu lett szavazattal. Csóka Tibor második helyre került szavazattal, Ghiurco M. harmadik szavazattal, a liberális Oros D. pedig negyedik szavazattal. Papp Lajos szavazatot kapott. Csóka Tibornak szavazat kellett volna, hogy magyar elnöke legyen a megyei tanácsnak. Papp Lajos és azok, akik rá szavaztak, ezt megakadályozták. Ennyire magyarok és velük együtt azok is, akik nevüket adták mindehhez akár Orbán Viktorról, akár Tõkés László képviselõrõl van szó.. A megyei tanácsban viszont megerõsödtünk, eggyel növeltük tanácsosaink számát, hiszen nyolc helyett kilenc tanácsosunk lett. A bejutási küszöböt négy párt érte el. A legtöbb szavazatot a Szociáldemokrata Párt kapta (24.472), ezzel kilenc tanácsosuk lett. Az RMDSZ szavazattal illetve az újraosztással szintén kilenc tanácsost jegyezhet a 31-bõl. Név szerint: Csóka Tibor, Lukács József, Oláh Miklós, Dari Tamás, Bálint Géza, Fodor István, Szabó István, Dénes Irén és Katona Csaba. Egyenként hat-hat tanácsosa van a Liberális Pártnak és a PDL-nek. A helyi tanácsokra leadott szavazatok (Folytatás a 3. oldalon) A romániai magyar közösség a június elsejei helyhatósági választásokon ismételten bebizonyította, hogy saját sorsáról maga kíván dönteni, és ennek érdekében elsöprõ többséggel továbbra is egységes érdekképviseletünket választotta. Az RMDSZ kiváló eredményeket ért el a választásokon, és ezáltal sikerült a következõ négy esztendõre megfelelõen erõs jelenlétet biztosítani Erdély különbözõ önkormányzataiban. Köszönettel tartozunk a magyar választóknak, akik ezúttal is az összefogásra, az erõs és egységes képviseletre szavaztak, és szavazatukkal visszautasították a megosztó kísérleteket. Egyúttal szeretném megköszönni jelöltjeinknek, az RMDSZ országos kampánystábjának, a megyei és helyi kampánystáboknak azt a megfeszített munkát, amelyet az elmúlt hetekben végeztek. Az RMDSZ a most megerõsített bizalommal úgy kíván élni, hogy egész közösségünk javát szolgálja, nyitott, demokratikus szervezetként minden romániai magyar ember érdekében fogunk cselekedni az elkövetkezõkben is. Markó Béla, az RMDSZ elnöke Marosvásárhely, június oldalon 6. oldalon Ilyen Szilágy megye, ahol Csóka Tibor tanácselnökjelöltünknek még 1500 szavazat kellett volna a gyõzelemhez, de hiába volt több mint 24 ezer szavazata, mert az MPP jelöltje kapott 2200-at. Így a Szilágy megyei magyaroknak nincs megyeitanács-elnökük. A Szilágy Társaság és a Varsolci Varsa Egyesület nevében mindenkit szeretettel és tisztelettel meghívunk a XIX. Szilágysági gyerek népdalvetélkedõnkre Varsolcra (2008. június 7-8.). Kérjük: akik tudnak és szeretnek magyar nyelven énekelni - vagy népdalokat hallgatni, nézelõdni - jöjjenek el Varsolcra, ebbe a szép és a mai ember számára érthetetlenül gazdag és színes magyar néphagyományokat õrzõ Felsõ Kraszna-menti nagyközségbe. Hisszük és tudjuk, hogy aki eljön, az nem bánja meg, legyen bár gyerek, ifjú, felnõtt vagy már hazafelé tartó idõsebb atyánkfia. Még láthatjuk, hallgathatjuk párjukat ritkító szépségû tájjellegû magyar népviseletünket, szilágysági magyar népdalainkat, válogatott elõadók tolmácsolásában. Még láthatunk tájainkra jellemzõ szépen karbantartott régi, kis parasztházakat, hagyományos gazdasági felszereléssel, használati eszközökkel, gémeskutakkal, tehénés lófogatokkal; szép, régi bútorokat, szõtteseket; ünnepnapokon szines viseletben templomba tartó fiatalokat, idõsebbeket. Ma még igen, de mi nem tudhatjuk, hogy meddig tart ez a szilágysági magyarokat megõrzõ kegyelem. Ezalkalommal még birtokba vehetjük õseinktõl örökölt, a varsolciak által nagy nehézségek árán megõrzött népi kincseinket. Most még a helyszínen megmutathatjuk gyermekeinknek, unokáinknak is. Ezért lehet most a részvételt választani. Mindenkit szeretettel köszöntünk, és biztatunk a részvételre, az aktiv bekapcsolódásra, az éneklésre. Kiváló tisztelettel köszöntök mindenkit, Gáspár Attila Zilah, május 23. Illata volt Lompérton a megrogyottságában is daliás idõk büszkeségét sugalló Séra kúria kócos kertjének. Egy meghasadt márványú asztalnál a még megmaradt õsfák egyike alatt Ady is írt itt rokonlátogatásai során, már költõ korában.

2 2. Közérdekû Szilágyság/23. KATASZTERI és INGATLAN- NYILVÁNTARTÓ HIVATAL Versenyvizsgát hirdet a következõ tisztségekre: - 1 tanácsosi hely a Gazdasági Hivatalban - 1 informatikusi hely a Kataszteri Hivatalaban - 1 elõadó (referens) az Ingatlannyilvántartó Hivatalban A versenyvizsgára az OCPI székhelyén kerül sor (Zilah, C.Coposu u. 31/A szám) 2008.június 19-én órai kezdettel. A részvétel feltételei a hivatal székhelyén van kifüggesztve. A részvételi kérvényeket a versenyvizsga idõpontja elõtt öt munkanappal kell benyújtani. További felvilágosításért hívják a hivatal személyzeti osztályát a 0260/ es telefonon. Lakatos Sándor igazgató Szilágyság Közéleti, közmûvelõdési hetilap Moldován Lajos Emlékverseny Az 1996-ban létrehozott Moldován Lajos Alapítvány 2008 május én szervezte az idei, a XII. matematika emlékversenyt. A verseny helyszínéül a Wesselényi Református Kollégium szolgált. Pénteken délután a középiskolások, és szombaton délelõtt az általános iskolás diákok versenyeztek. A versenydolgozatok megírása után a tanárok pénteken és szombaton estig javítottak, s az eredményeket még szombat este kifüggesztették a verseny helyszínén. Köszönjük a Református Kollégium vezetésének az önzetlen segítséget, hogy bérmentesen a rendelkezésünkre bocsátották az iskola tantermeit és a lebonyolításhoz szükséges irodatechnikát. Az idei emlékversenyen 199 versenyzõ vett részt, 120 általános iskolás - az alábbi településekrõl: Szilágyballa, Kraszna, Panit, Sarmaság, Szilágysámson, Varsolc és Zilah (négy általános iskolából). A résztvevõ 79 középiskolás a Silvania Fõgimnáziumból, a Református Kollégiumból és Krasznáról a Cserey-Goga Iskolaközpontból jelentkezett. Szerettük volna, ha a megye minden magyar tagozattal rendelkezõ iskolájából eljönnek a versenyünkre, ezért 23 általános iskolát és 6 líceumot hívtunk meg, végül 3 középiskola és 10 általános iskola diákjai vettek részt. A Kiadja a PRO SZILÁGYSÁG Egyesület Szerkesztõ: JÓZSA LÁSZLÓ Fõmunkatárs és mûszaki szerkesztõ: SZILÁGYI RÓBERT versenyre több mint 20 tanár készített fel a tanulókat, s a vizsgadolgozatokat 16 matematika tanár javította szabad idejében és ingyen. Mindnyájuknak köszönjük a segítséget és a közremûködést. Az ünnepélyes díjkiosztásra június 8-án, vasárnap délután 4 órakor kerül majd sor a Silvania Fõgimnázium dísztermében. A kuratórium eredeti szándéka az volt, hogy a díjkiosztást és eredményhirdetést június 1- én tartsuk, de a helyhatósági választások miatt kénytelenek voltunk elhalasztani egy héttel. A Moldován Lajos-díjakra, melyek értéke lej, az elõzõ tanévi eredményeik alapján pályázhattak matematika terén eredményes diákok. Az idén is, egy általános- és egy középiskolás diák kapja a díjat. Az általános iskolásoknál László Alma, az Avram Iancu Sportlíceum (tavaly még nyolcadikos) diákja kapta pályázatára a legmagasabb pontszámot, tanára Mátyás Rozália. A középiskolásoknál a díjat Péterfi Zsuzsánna érdemelte ki, õ a Silvania Fõgimnáziumba jár, tanára Kiss Gyula. Az emlékverseny díjazottai pénzjutalmat (I. helyezett 50 lej, II. díj 40 lej, III. díj 30 lej), valamint könyvcsomagot és oklevelet kapnak. A IV-VI. helyezetteknek dicsérõ oklevél, jutalomkönyv és édesség jár. A díjazottak teljes névsora: V. osztály: I. díj Veres Róbert Cserey- Goga Iskolaközpont, tanára Oláh Miklós. II. díj Bálint Szilárd Varsolc, tanára Nagy Lenke. III. díj Bálint Orsolya Szilágyballa, tanára Dombi Annamária. Dicséretben részesül: Mátis Adrien Szilágyballa, tanára Dombi Annamária; Nagy-Seres Norbert Avram Iancu Sportlíceum, tanára Mátyás Rozália; Gecse Krisztián Varsolc, tanára Nagy Lenke. VI. osztály: I. díj Kovács Ágota Avram Iancu Sportlíceum, tanára Mátyás Rozália. II. díj István Zsuzsánna Iuliu Maniu Általános Iskola, tanára Turdean Katalin. III. díj Turdean Tamás Iuliu Maniu Általános Iskola, tanára Turdean Katalin. Dicséretben részesül: Tolnai Máté Iuliu Maniu Általános Iskola, tanára Turdean Katalin; Boldizsár Heidi Cserey-Goga Iskolaközpont, tanára Balogh Katalin; Boros Alexandra Simion Bãrnuþiu Ált. Isk., tanára Faluvégi Melánia. VII. osztály: I. díj Máté Brigitta Simion Bãrnuþiu Ált. Isk., tanára Faluvégi Melánia. II. díj Faluvégi Ágota Simion Bãrnuþiu Ált. Isk., tanára Faluvégi Melánia. III. díj Erdõdi Anita Avram Iancu Sportlíceum, tanára Mátyás Rozália. Dicséretben részesül: Bán Zsolt és Erdõdi Boglárka az Avram Iancu Sportlíceumból, tanáruk Mátyás Rozália; Bodoki Halmen Zsolt Iuliu Maniu Ált. Isk., tanára Turdean Katalin. VIII. osztály: I. díj Móricz Sándor Simion Bãrnuþiu Ált. Isk., tanára Faluvégi Melánia. II. díj Páli Kis Dávid Simion Bãrnuþiu Ált. Isk., tanára Faluvégi Melánia. III. díj Vadas Henrietta Szilágypanit, tanára Boda Judit. Dicséretben részesül: Varga Zsolt Varsolc, tanára Anderlik István; Bántó Róbert Szilágysámson, tanára László Szilárd; Boczidai Boglárka Szilágyballa, tanára Bóné Vilmos. IX. osztály: I. díj Bonczidai Levente, II. díj László Alma, III. díj Oláh Brigitta, mindhárman a Silvania Fõgimnáziumból, tanáruk Zay Éva. III. díj Topai Júlia, Református Wesselényi Kollégium, tanára Bara Lajos. Dicséretben részesül: Balla Andrea, Tõtõs Dorottya és Bálint Annabella, mindhárman a Silvania Fõgimnáziumból, tanáruk Zay Éva. X. osztály: I. díj Kállai Brigitta Silvania Fõgimnázium, tanára Kiss Gyula. Szintén I. díj Boros Imre Református Wesselényi Kollégium, tanára Bara Lajos. II. díj Nagy Zoltán Református Wesselényi Kollégium, tanára Bara Lajos. III. díj Péterfi Zsuzsánna és Bántó Balázs, a Silvania Fõgimnázium diákjai, tanáruk Kiss Gyula. Dicséretben részesül: Balázs Szilárd Silvania Fõgimnázium, tanára Kiss Gyula; Mátyás Ilona Református Wesselényi Kollégium, tanára Bara Lajos; Erdey Roland Silvania Fõgimnázium, tanára Kiss Gyula. XI. osztály: I. díj Szilágyi Magdolna, II. díj Valkai Edina, III. díj Cseke Edina, a Silvania Fõgimnázium diákjai, tanáruk Zay Éva. Dicséretben részesül: Petkes Gergõ, Püsök Orsolya és Vincze Levente a Silvania Fõgimnáziumból, tanáruk Zay Éva. XII. osztály: I.díj Juhos Beáta Silvania Fõgimnázium, tanára Zay Éva., II. díj Kántor Zoltán és III. díj Boda Enikõ a Silvania Fõgimnázium diákjai, tanáruk Kiss Gyula. Dicséretben részesül: Dénes Botond Református Wesselényi Kollégium, tanára Bara Lajos; Kovács Réka Silvania Fõgimnázium, tanára Zay Éva; Szilágyi Ágnes Református Wesselényi Kollégium, tanára Bara Lajos. Az idei emlékverseny megszervezésére és díjazásra a Moldován Lajos Alapítvány lejt fordított. Az alapítvány nonprofit jellegû szervezet, amelyet Moldován Lajos ( ) tanár úr családtagjai, volt tanítványai, volt kollegái és ismerõsei hozták létre, s az õk adományaiból, valamint a kiadott matematika példatárak eladásából fedezi mûködési költségeit. Az alapítványnak nincs fizetett alkalmazottja, tagjai és munkatársai társadalmi munkában végzik tevékenységüket. Köszönet illeti minden támogatónkat, azokat is, akik a mostani rendezvényeinket támogatták, mint a Sesam pékség és a Tunyogi csárda, s mindenkit, aki segítségünkre volt. Külön megköszönjük az idén 25. érettségi találkozójukat tartott véndiákoknak, akik adományát - összesen lejt - az idei verseny szervezésére fordítottuk. Más érettségi találkozókon is szoktak a volt diákok adományokat gyûjteni, de mindeddig ez volt a legjelentõsebb összeg, melyet a alapítvány kapott. A Moldován Lajos Alapítvány a jövõben is folytatni szeretné tevékenységét, s errõl továbbra is beszámolunk a nyilvánosságnak. Köszönjük a Szilágyság hetilap szívességét, hogy az alapítvány közleményeit és felhívásait volt szíves leközölni. Ugyanakkor azoknak is köszönjük, akik az adójuk 2 százalékával támogatták vagy a jövõben támogatni fogják az alapítvány tevékenységét. A Moldován Lajos Alapítvány Kuratóriuma. Területi szerkesztõk: VARGA D. ISTVÁN -Szilágycseh, OLÁH MIKLÓS - Kraszna Szerkesztõség és kiadóhivatal: Zilah Kossuth u. 33. Telefon: vagy 0788/ Nyomtatás: ColorPrint S.A. nyomda, 4700 Zalau 22 Decembrie nr. 66; tel/fax: 0260/ Felelõs vezetõ: MAJOR ISTVÁN igazgató. és ISSN * A névvel vagy névjeggyel ellátott írásokért szerzõik felelnek, azok nem mindig tükrözik a szerkesztõség véleményét is Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! A szerkesztõség (helyszûke miatt is) fenntartja a jogot a cikkek rövidített formában való közlésére. Névtelen leveleket nem közlünk, ezekre nem válaszolunk. A borítékra kérjük felírni a feladó pontos nevét és címét. Pontos cím és név esetén jeligével ellátott írásokat is közlünk.

3 Szilágyság/ Közéletünk Nem hiszek a babonákban Interjú Markó Béla RMDSZ-elnökkel a helyhatósági választások elsõ fordulójának eredményeirõl Rögtön az urnák lezárása után azt nyilatkozta, hogy az RMDSZ nagyon jó eredményt ért el. Ezt most, a választások után két nappal meg tudja-e erõsíteni? Teljes mértékben. Számításaink szerint az elsõ forduló után 145 polgármestere van az RMDSZ-nek, 2004-ben ugyanekkor 142 volt. Amit még a választások elõtt mondtunk, hogy meg akarjuk ismételni a 2004-ben elért eredményeket, megtörtént. Marosvásárhelyen nem sikerült gyõznie Borbély Lászlónak, ám a szövetség éppen a Választott a megye alapján az elsõ párt szavazattal az RMDSZ, 161 tanácsosunk van. Második a PSD szavazattal (173 tanácsos), harmadik a demokrata-liberális párt 154 tanácsossal, negyedik a liberális párt 119 tanácsossal. Ötödik a Nagy Románia Párt 19 tanácsossal. A polgári párt hét tanácsosi helyet szerzett meg az összesen 704 tanácsosi helybõl. A polgármesterekre leadott szavazatok alapján a liberális párt lett az elsõ szavazattal, második a szociáldemokrata párt ( szavazattal), harmadik az RMDSZ ( szavazattal), negyedik lett a PD-L szavazattal). A megtévesztések sorozata nem zárult le, mert a legtöbben panaszkodnak arra, hogy az MPP-ben ugyan megvolt a tárgyalási szándék, de az RMDSZ nem állt szóba velük. Az RMDSZ megyei szervezetének elnöke, Seres Dénes kérdéseinkre ezt a hírt cáfolta: a megyei szervezet elnökét senki nem kereste meg a Polgári Párt részérõl sem tárgyalás, sem más célból. Nem tudni, Papp Lajos mire alapozza ezt a kijelentést. Ha tárgyalni akart volna, akkor eljött volna tárgyalni. A jelölések magyar magyar konfrontáció kulcshelyszínein vigasztalódott : megszerezték Udvarhelyt, a székelyföldi megyei tanácsokat, legyõzték Szász Jenõ MPP-elnököt. Talán még a vártnál is jobban alakult tehát az MPP-vel szembeni szavazatarány. Elvégeztük a számításokat a leadott szavazatokból, és az derült ki, hogy az RMDSZ a leadott magyar szavazatok körülbelül 85 százalékát kapta meg, míg a Magyar Polgári Párt 15 százalékot. Szórványvidéken ennél is jobb az arány, Székelyföldön pedig egyharmad a kétharmadhoz az RMDSZ javára, ami ennyi (Folytatás az 1. oldalról) fölött viszont minden közösség maga döntött, ezt az irodából nem lehet eldönteni. Egyébként sem változtatható meg egy-egy közösség döntése egy-két akarnok miatt. Ha ezt valaki megteszi, a közösség bizalmát veszíti el. Egyébként a szavazatok aránya jelzi, hogy kit mennyire értékel saját közössége. Radu Cãpîlnaºiut elsõ körben megválasztották Zilah polgármesterének. Az RMDSZ-nek elsõ körben van kilenc polgármestere: Bagos - Marina Ida Kémer - Szabó Levente Kárásztelek - Faluvégi Ferenc Kraszna - Pop Imre Debren - Csapó Károly Varsolc - Bréda Lajos Perecsen - Boncidai Csaba Sarmaság - Dombi Attila Sámson - Kis Juhász Csaba A második fordulón szintén kilenc polgármesterjelöltünk készül Szilágycsehben, Szilágynagyfaluban, Ippon, Szilágyballán, Szilágyszegen, Cigányiban, Váralmáson, Haraklányban és Kusalyban. Józsa László megosztási kísérlet után nagyon jó eredmény. Az õszi parlamenti választások tükrében mit jelenthet ez az eredmény? Mindenképpen erõsíti ez az eredmény bukaresti parlamenti és kormányzati jelenlétünket is. A politikai üzenet összetett: a románok felé megmutattuk, hogy erõsek vagyunk továbbra is, és ez nagyon fontos. Ez egy csattanós válasz arra, ami a román sajtóban, a román politikában a választások elõtt rólunk elhangzott. A másik politikai üzenet, immár Budapest felé az: a magyar választók visszautasítják, hogy Magyarországról eljöjjön egy párt és itt kampányoljon. A kudarc ilyen szempontból nemcsak a Magyar Polgári Párté, hanem azoké is, akik onnan idejöttek, keresztül-kasul bejárták Erdélyt, és kampányoltak a Polgári Párt mellett. Úgy tûnik, négy megyeitanács-elnöki tisztséget szerez az RMDSZ, az eddigi ötbõl Bihart nem sikerült megtartani, ehelyett majdnem összejött Szilágy megye Valóban, és ez az, amiért a Magyar Polgári Pártot nem kicsinyelhetem le. Mert igaz ugyan, hogy nem értek el nagyon jó eredményt, hogy Hargita és Kovászna kivételével a megyei önkormányzatokba sehol sem jutottak be, de néhány jelentõs esetben megfosztottak a képviselettõl. Ilyen Szilágy megye, ahol Csóka Tibor tanácselnökjelöltünknek még 1500 szavazat kellett volna a gyõzelemhez, de hiába volt több mint 24 ezer szavazata, mert az MPP jelöltje kapott 2200-at. Így a Szilágy megyei magyaroknak nincs megyeitanács-elnökük. A második fordulóra két fontosabb kérdés maradt nyitva. Ilyés Gyula szatmári polgármesterjelöltként, Antal Árpád Sepsiszentgyörgyön került a második fordulóba, mindketten vezetõ pozícióból. Ilyésnél biztosnak tûnik a gyõzelem, Antal esetében már szorosabb az állás. Mi ott a tét? A tét nagyon nagy. Szerintem Háromszék a következõ négy évben vagy felzárkózik, vagy leszakad. Ezért van szükség olyan polgármesterre, aki képviseli az RMDSZ modernizációs programját, ugyanakkor autonómiapárti is, de tudja, hogy az autonómia azon is múlik, hogy modernizáljuk-e a Székelyföldet, tudunk-e gazdasági fejlõdést felmutatni. Az RMDSZ jelöltje ilyen ember. Másrészt egy polgármester önmagában semmit sem tehet, ha nincs mögötte erõs szervezet és szolidaritás. Meg kell nézni, hogy Székelyudvarhely, amely a kilencvenes években gazdaságilag meglódult, most stagnál, sõt tudomásom szerint vissza is fordult, mert ott egy polgármester sok mindent elrontott. Az MPP igazából egyetlen választási sikernek nevezhetõ eddigi eredményét éppen Kézdivásárhelyen érte el, az ön, az RMDSZ elnöke szülõvárosában. Senki sem próféta a saját hazájában? Nem hiszek ilyen közmondásokban, babonákban. Az eddigi polgármester sokmindent megmozgatott, jól teljesített abban a városban, de ahogy én láttam bár én, aki ott születtem, ott nõttem fel, és rendkívül erõsen kötõdöm a városhoz, nem élek ott az utóbbi egy-két évben a polgármester elvesztette a kapcsolatot a saját közösségével, nem kommunikált, nem volt emberközelben. Ez egy tanulság arra nézve is, hogy nem elég eredményt elérni, nem elég teljesíteni, hanem közel is kell lenni az emberekhez. (Salamon Márton László, ÚMSZ) Az Erdélyi Riport június 5-i számának tartalmából: Mandátumok és kérdõjelek választási körkép, eredményekkel és értékelésekkel. Gyõzelmek és gyötrelmek Szûcs László vezércikke nyertes és vesztes választási csaták lehetséges következményeirõl. A Wass Albert-jelenség Pomogáts Béla publicisztikája az író körüli kultúrharcról. Gyerekközpontú reformokat interjú Pásztor Gabriella államtitkárral a tanügyben várható változásokról. Meddig tart az érdeklõdés? Domján Levente írása az euró bevezetésérõl. Ha elmennek a könyvhétre Kinde Annamária elõzetese a 79. Ünnepi Könyvhétrõl. Arcok és ál-arcok kritika a szabadkai színtársulat temesvári elõadásáról. A Just in time feltételei beszélgetés Radetzky Jenõ kamarai elnökkel a befektetõk csalogatásáról. Mexikói pizza, csíki tempóval csíkszeredai gasztrojegyzet. Kis erõd Králik Lóránd írása Kuvait emírségrõl. Kezdõdhetnek a tárgyalások A Szövetség rendkívüli eredményt ért el a megyei tanácselnöki tisztségekért folyó megmérettetésen is: az RMDSZ jelöltjei Kovászna, Hargita, Maros és Szatmár megyében nyertek. Markó Béla ismételten felhívta a figyelmet a Maros és Szatmár megyékben kialakult szörny-szövetségekre, amelyek kimondottan azért jöttek létre, hogy az RMDSZt megakadályozzák a megyei tanácselnöki tisztség megszerzésében. Maros megyében nemcsak hogy gyõzött az RMDSZ, de a PRM- PDL-PSD koalíció jelöltje a második helyezett liberális jelölt mögé szorult. Ugyancsak Maros megyében, Marosvásárhelyen történtek a legkirívóbb szabálytalanságok, a választási törvény sorozatos megszegése is hívta fel a figyelmet az elnök. Románia uniós csatlakozása óta elsõ ízben választottunk polgármestereket és tanácsosokat, akiknek meg kell felelniük az ebbõl következõ kihívásoknak: képesek kell legyenek arra, hogy felzárkóztassák a helyi közösségeket a közös Európához hangsúlyozta a szövetségi elnök, aki szerint az RMDSZ-nek nagyon jó, fiatal, felkészült csapata van a helyi önkormányzatokban, Hargita megyében például Borboly Csaba, a Magyar Ifjúsági Értekezlet vezetõje lett a megyei tanács elnöke. Újságírói kérdésre válaszolva Markó Béla elmondta, hogy szükség lesz szövetségek kialakítására a pártok között, figyelembe véve, hogy hamarosan megalakulnak a megyei tanácsok. A szövetségi elnök leszögezte, a Nagy-Románia Párt kivételével, minden párttal köthetõk helyi szintû egyezségek, elsõbbséget élvez azonban a Nemzeti Liberális Párt (PNL), amellyel az RMDSZ szövetségben van. (rmdsz.ro)

4 4. Oktatás Tanácskozás Nagyfaluban Az én kultúrám, a te kultúrád, a mi kultúránk címmel egy hetes tanácskozást, tapasztalatcserét tartottak a múlt héten a szilágynagyfalui Petri Mór Általános Iskolában. A rendezvényre hat külföldi tanár érkezett: 2 finn, 3 német, 3 brit és 2 spanyol. Az esemény a Comenius-Sokrates projekt által valósulhatott meg Víg Judit angol tanárnõ kezdeményezésére. Mint elmondta, a projekt három év tevékenységét foglalja magába, melynek keretén belül megismerkedtek egymás kultúrájával, a körülvevõ világgal, a hagyományokkal. A szilágynagyfalui iskola képviselõi eddig már Finnországban, Angliában és Németországban voltak Újabb reneszánszrendezvény Szilágycsehben immár a harmadik ünnepi programot tartották a Reneszánsz év alkalmából. Május 30-án délután a Magyar Ház nagytermében a Tövishát Kulturális Társaság, a Magyar Tannyelvû Általános Iskola és az 1-es számú óvoda szervezésében gyerekeink emlékeztettek legendás királyunkra, Hunyadi Mátyásra, trónra lépésének 550. évfordulóján. Az elõadásra érkezõk az elõtérben rajzkiállítást tekinthettek meg, az I-IV osztályos tanulók és az óvodások legsikerültebb rajzaiból és akvarelljeibõl, amelyek gyermekeink tehetségét, képzelõerejét bizonyították. az alkotások szabad rajzként és meseillusztrációként születtek. a IV.B osztály tanulóinak az akvarelljei a nagyteremben voltak kiállítva, és az elõadás díszleteként Mátyás király emlékét idézték. A programban a rajzkiállítás mellett a Varga D. Erzsébet tanítónõ által irányított IV.B osztály mûsorára került sor. A közönséget Mészáros Lilla köszöntötte, majd bemutatta a Mátyás király emlékalbumot, amelynek a szerkesztésében részt vett az egész osztály. Az albumban olvashatunk a reneszánszról, Mátyás király életérõl és uralkodásáról, a Fekete seregrõl, a Corvinákról, Beatrix királynõrõl s a királyi udvar mûvészeti életérõl. A mellékletben az anyaghoz kötõdõ gazdag, színes képanyag található, amely Kiss Csaba munkáját dicséri. A bemutatóban Angi Orsolya, Sete Jessica, Itt állok, mást nem tehetek A fenti cím lehetne a mottója annak a zsibói református templomban vasárnap elhangzott felszólalásnak, melynek keretében alulírott többek között próbálta tisztázni azokat a magyar választók körében elterjedt tévhiteket és híreszteléseket, melyek szerint nem volna szükséges Sárközi Pálra, az RMDSZ polgármester-jelöltjére szavazni, mivel õ úgy is,, átdja szavazatait ( mintha ilyet lehetne??? ) egy más párt színeiben pályázó személynek, valamint hogy a magyarság újból a volt polgármesterre fog szavazni, aki 8 év alatt nem tudta igazolni a személyébe fektetett bizalmat. Ez bizonysága annak, hogy nagyon kemény kampány folyik, és a választók kegyeiért küzdõ pártok nem elégszenek meg azzal, hogy letépik egymás plakátjait, köztük az RMDSZ éit is, vagy sajátjukat ragasztják rá több példányban is a már kitûzöttekre, hanem félrevezetik a választókat is, elõszeretettel a magyarokat. Tudják jól mit tesznek, hiszen ha öszzefogunk, ha mindannyian elmegyünk szavazni és egységesen szavazunk, akkor magyar alpolgálmestere lehetne a városnak, és a tanácsban egy elég erõs magyar jelenlét által tudnánk befolyásolni sorsunk igazodását. Elhangzott az is, hogy fontosak az egységes magyar szavazatok, hiszen csak ezek által tapasztalatcserén, s fõ céljuk, hogy a diákokat minnél nagyobb számban bevonják a programba. Ennek érdekében az iskolások bemutató filmeket készítettek, elõadásokat tartottak, és felvették a kapcsolatot más külföldi diákokkal. Májer Elemér iskolaigazgató elmondta, hogy a rendezvény egy próbatétel, amelyen felmérhetõ az oktatás szintje, és reálisan összehasonlítható az itteni oktatás a fejlett európai országok oktatásával. Az eddigi tapasztalatok szerint csökkenteni kellene a zsúfolt programot, órák számát, tanulóközpontúvá kellene tenni az oktatást, és a könyvre nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. Hujber Mónika, Székely Xénia és Kun Adorján részleteket olvashattak fel az album anyagából. Ezt követõen gyermekeink a népmesékben, az irodalomi mûvekben élõ Mátyás király alakját idézték fel. Halász Ruben nagycsoportos óvodás, az irányítója Balla Erzsébet, Szekeres Ágota és Kóbori Nikolett a IV.A osztályból, irányítójuk Szigeti Edit, egyegy Mátyásról szóló történetet meséltek el. Mészáros Lilla pedig Arany János Mátyás anyja címû balladáját mondta el. A nép körében annyira népszerû király alakját színpadi játékban is megjelenítették a tanulók. Elõbb egy a királyi udvar hangulatát idézõ reneszánsz táncot mutattak be, aztán Móré Renáta, Tóth Heléna, Mészáros Ferenc, Gutan Bence, Iepure Rudolf, Kis Csaba, Nagy Kasza Kristóf és Szilágyi Benjámin elõadásában nézhette meg a közönség a Mátyás király meg az igazmondó juhász dramatizált népmesét. A tanulók játékát szép szövegmondás és magabiztos felszabadult mozgás jellemezte. A mesejáték záró, lakodalmas jelenetében a tanulók hangulatos néptánccal fejezték be a mûsorukat, amely méltán nyerte el a közönség tetszését. A zárszóban Gyalay György, a Tövishát Kulturális Társaság elnöke mondott köszönetet a színvonalas elõadásrét, értékelte a szereplõk tehetségét, kifejezve csodálatát gyermekeink iránt, akikre a jövõt bizzuk. A rendezvény kellemes közönségi beszélgetéssel ért véget. Varga D. István tudnánk megtartani a már hagyományos legerõsebb frakciót a megyei tanácsban, de mint újdonság, több évtized után újból magyar vezetõje lehetne a megyének, magyar ember irányíthatná sorsunkat a megyei tanács elnöki tisztségébõl. A felszólalásban elhangzott az a kérés, hogy a hallgatóság ne higgyen a mindenféle félrevezetõ mendemondának és hallgassa meg azoknak a szavait, akik az elmúlt 18 évben mindig a valóságnak adtak hangot és a közösséget képviselték, esélyt adva ez által a most kialakult történelmi lehetõségnek. Az évtizedek óta tartó sok kudarc után szüksége van a zsibói és mindenünneni elfásult, sorsába beletörõdött magyarságnak, egy nagy sikerélményre, melyet a junius 1-i öszzefogás adhat meg, mely által erre a napra nem csak mint gyermeknapra emlékezhetnénk, hanem mint az erdélyi magyar öszzefogás és gyõzelem napjára is. Adjunk esélyt egymásnak, adjunk esélyt önmagunknak! Szükséges, hogy a nagy reformátor példáját követve válaljuk megyõzõdéseinket, kitartással és következetességgel építsük jövõnket, összefogva elõtérbe hozzuk a magyarság arra érdemes és rátermett egyéneit, akik a közösség érdekeit képviselve munkálkodhatnak ennek felemelkedése érdekében. Fekete Péter Május 19. és 26. között immár 18. alkalommal rendezték meg a Gheorghe ªincai Pedagógiai Líceum iskolanapokat. Érdekes és rendkívül szórakoztató tevékenységek vártak a kíváncsi diákokra. A rendezvény elsõ napján, hétfõn a humán tantárgyak kerültek elõtérbe. Tanárok és diákok együtt szervezték az izgalmasabbnál izgalmasabb köröket magyarból, románból, angolból, németbõl, illetve franciából. A magyar katedra két különbözõ kört rendezett. Az egyiken szilágysági néphagyományokat mutattak be a tanulók, népdalokat és balladákat énekeltek, illetve itt került sor a kreativitás verseny nyerteseinek díjazására is. A másik körön Édes anyanyelvünk címû nyelvi vetélkedõn vehettek részt a diákok, ahol szórakoztató, játékos feladatok vártak rájuk. Ha nem is távozhatott mindenki oklevéllel, minden résztvevõ tapasztalattal gazdagodott, szókincsét, anyanyelv tudását bõvítette. Természetesen azok lettek díjazottak, akik jobban elsajátították anyanyelvünk csínját-bínját, és kellõképpen játszottak a szavakkal. Kedden a tanárok tudományos szessziójára került sor, majd szerdán délután a reál és egyéb tantárgyak hódítottak. Matematika, fizika, kémia, földrajz és történelem körök várták az érdeklõdõ diákokat. A fizika szakkört magyar nyelven is megrendezték a tanulók, akik dolgozatokat mutattak be e tudomány különbözõ területeirõl. A komoly témák mellett azonban fizikával kapcsolatos vicceken, találós kérdéseken is Szilágyság/23. Iskolanapok a tanítóképzõben A mosoly és a jó humor a legfontosabb viseleteinkhez tartoznak. A jókedv olyan, mint egy villámlás, amely egy tündöklõ pillanatra áttör a sötét gondok takaróján. A vidámság napfényt lop a gondolatainkba. A Gyereknap kiváló alkalom ennek hangsúlyozására, megélésére. Hiszen a NEVETÉS a lélek tánca!, tartja a közismert keleti bölcsesség. Az idén, immár második alkalommal került megrendezésre a - Röhög az egész osztály irodalmi vetélkedõre a zilahi Mihai Eminescu Általános Iskolában. Nagy örömünkre szolgált, hogy nõtt az érdeklõdés a Gyereknap alkalmaból meghírdetett vídám nap iránt! A három kategóriában ( vidám vers mondás, tréfás mese, illetve humoros jelenet elõadása) összesen _80-an jelentkeztek a vetélkedõre.a meghívott iskolák(lompért, Panit,Balla, Kraszna,S.Barnutiu,M.Eminescu) szinte mindegyike örömmel részt vett ezen a jeles napon. Annyi változtatás történt a tavalyiakhoz képest., hogy az idén Mátyás királyról szóltak a vidám hangulatú mesék, mondák, hiszen 2008 a Reneszánsz éve a magyar kultúrában. Mátyás bölcsességét, igazságosságát soksok tréfás történet is õrzi, íme, egy újabb bizonyítéka annak, hogy a humor és a bölcsesség kéz a kézben járnak. szórakoztunk. A kör végén minden tanuló oklevélben részesült. Péntek délelõtt az iskola diákjai az udvaron gyûltek össze a kulturális programok megtekintésére. Elõször azokat a tanulókat és felkészítõ tanáraikat díjazták, akik külöleges eredményt értek el az országos, illetve megyei tantárgyversenyeken és egyéb vetélkedõkön. Ezután elõadások, táncok, énekek, és divatbemuató következett. A táncok rendkívül változatosak voltak: láthattunk modern- és hastáncot, melyet a New Style nevezetû csoport adott elõ, valamint magyar néptáncot, amelyet fergeteges tapsvihar fogadott. De a cigánytánc sem hiányzott a mûsorból, mely teljesen elbûvölte a közönséget. Ezután következett néhány magyar, illetve román népdal, majd karaoke, és végül a divatbemutató, ahol szebbnél szebb menyasszonyi ruhákat láthattunk. A rossz idõ miatt elmaradt sporttevékenységet 26-án tartották meg. A hétfõ délután változatos programot kínált a diákoknak. A különbözõ versenyek(kötélhúzás, staféta, gyorsszaladás, távfutás, kosárlabda mérkõzés) mellett még modern táncban is gyönyörködhettünk, majd este a várva várt szabadtéri diszkó szerzett határtalan örömet a diákoknak. Az idei iskolanapok ezzel véget értek, felejthetetlen emlékekkel gazdagítva úgy diákokat, mint tanárokat. Azzal a reménnyel búcsúzunk, hogy jövõre újra részesei lehetünk e rangos eseménynek. Nevetés a lélek tánca A vendégek és a házigazda diákjai egyaránt remekül szórakoztak az átéléssel elõadott meséken, verseken, jeleneteken. Nem volt könnyû a négytagú zsûri feladata sem, hiszen egy egy kategóriában igen rendkívûli elõadásmóddal, átéléssel, esetenként színészi tehetséggel adták elõ a versenyzõk a betanult darabot. A rangsorolás tehát ebben az esetben, nem megkülönböztetést jelentett, csak valamiféle sorrendet a jó és nagyon jó elõadások között. Így született meg a következõ eredmény: Versmondó kategóriában: I. Boros Vivien, II. Ilyés Dorottya, III. Deák Pável. Mesemondó kategóriában: I. Szeredai Bettina, II. Kirei Arnold, III. Szigyártó Timea. Vidám jelenet kategóriában: I. Krasznai Általános Iskola, II. Ballai Általános Iskola, III. Mihai Eminescu Általános Iskola. A Communitas Alapítvány jóvoltából senki nem ment el üres kézzel, mindenki könyvjutalomban részesült. A helyi RMDSZ is különdíjat osztott ki két nagyon ügyes versenyzõnek: Szeredai Bettinának és Kirei Józsefnek. Így a nap végére elégedetten nyugtázta gyermek és tanár: öröm volt együtt lenni, játszani, nevetni. Reméljük lesz folytatása ennek a szép, léleksimogató hagyománynak. Béczi Csilla

Eredénylista Zilah 136 FŐKERESZTÚR 15. HAJAS BARBARA MÁRTON HAJNALKA LICEUL TEHNOLOGIC CSEREY- GOGA KRASZNA 134

Eredénylista Zilah 136 FŐKERESZTÚR 15. HAJAS BARBARA MÁRTON HAJNALKA LICEUL TEHNOLOGIC CSEREY- GOGA KRASZNA 134 Eredénylista Zilah Megye: Szilágy megye Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszámok 1. DEMJÉN DÁNIEL REIZ KLÁRA- KRISZTINA SZILÁGYBALLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZILÁGYBALLA

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája 1999-től kezdődően 13. alkalommal rendeztük meg a Jedlik Ányos fizikaversenyt, nyíregyházi országos döntővel. A 13 év alatt kb. 21

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN "BRODARICS TERÜLETI ANYANYELVI VERSENY 13. hely: Balogh Zita (4.o) Felkészítő tanár: Horváth Ildikó 2. hely: Merzay Csenge(5.o) 2. hely: Péterffy Orsolya (5.o)

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása

ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Dísztermében 2013. december 12-én a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2013. őszi Intézményi

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2010. ÁPRILIS Tisztelt Pusztaföldváriak! Az április előreláthatólag igen sok eseményt tartogat számunkra. A legjelentősebbek az országgyűlési képviselőválasztások. Szeretném itt

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-12/2014. ikt.sz. 14/2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-12/2014. ikt.sz. 14/2014. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Szemtõl-szemben Udvarhellyel

Szemtõl-szemben Udvarhellyel A Bethlen Gábor Általános Iskola tanulóinak fotókiállítása Szemtõl-szemben Udvarhellyel Szõcs Réka (III.B - 2010.) A projektet támogatta: Castellum Egyesület Székelyudvarhely Bethlen Gábor Általános Iskola

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK

MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK MATEMATIKA VERSENYEREDMÉNYEINK VERSENY NÉV (OSZTÁLY) HELYEZÉS FELKÉSZÍTŐ TANÁR Varga Tamás Országos Varga Dániel 7.A megyei 4.helyezés Balázsfi Enikő 7.A megyei 5.helyezés Wischy Dávid 8.A megyei 2.helyezés

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat a Kolping Katolikus Szakiskola Tanulói, tanulóközösségei

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei.

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei. 2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról Tanuló neve Osztálya Osztályfőnök neve 2. Kis Kornél 2. Kis Kornél 2. Bagó Norman 2. Papp Tibor 2. Papp Tibor

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ 2012 őszén került sor Papp Éva tanárnő szervezésével, a Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakközépiskola könyvtárában az országos Harry Potter műveltségi vetélkedő döntőjére.

Részletesebben

KRÓNIKA 2007-2008 TANÉV ELEJI KIADÁS. Brassó Utcai Általános Iskola

KRÓNIKA 2007-2008 TANÉV ELEJI KIADÁS. Brassó Utcai Általános Iskola KRÓNIKA 2007-2008 TANÉV ELEJI KIADÁS Brassó Utcai Általános Iskola A 2007-2008. tanév kezdetén szeretettel köszöntök minden új és régi diákot, a kedves szülőket és az iskola valamennyi dolgozóját. Tanulóink

Részletesebben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben Alsó tagozat 2011. december Adventi feladatok 4 fordulós könyvtári vetélkedő. résztvevők száma: 37 fő, mely 2-3-4. osztályosok vettek részt. Kiemelkedően teljesített, könyvjutalmat kapott 21 tanuló. Helyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén

Jegyzőkönyv. készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén Jegyzőkönyv készült a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének Küldöttgyűlésén Helyszín: Budapesti Műszaki Főiskola Kollégium Bánki Donát Tagkollégium Időpont: 2008. május 9. (péntek) 11.00 11.00

Részletesebben

2016. JANUÁR. Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja. Tisztelt magyarcsanádi lakosok!

2016. JANUÁR. Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja. Tisztelt magyarcsanádi lakosok! Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja 2016. JANUÁR Tisztelt magyarcsanádi lakosok! Újra eltelt egy év, és mint ahogyan a világ számtalan pontján, itt Magyarcsanádon is számot

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Általános tájékoztatók:... 3

Tartalomjegyzék. Általános tájékoztatók:... 3 OROSHÁZI TÁNCSICS MIHÁLY TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZÉKHELYINTÉZMÉNY Érettségi, szakmai és szintfelmérő vizsgák OROSHÁZA 2013-2014. 1 Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez 1. sz. melléklet (Az OKTV első fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következő fordulóba.) Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez... Az élő idegen nyelvek versenyén a szlovén nemzetiségi nyelv kivételével

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el.

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el. Diákvilág Kedves Olvasó! 2012. március 13-án, 21 felső tagozatos tanuló részt vett a Koszta József Múzeum Kézzel-lábbal a múzeumban című múzeumpedagógiai foglalkozásán, amelyet az 1848. március 15-i forradalom

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

JÓ GYAKORLAT. A József Attila ÁMK versenyei hogyan segítik a tehetséggondozást

JÓ GYAKORLAT. A József Attila ÁMK versenyei hogyan segítik a tehetséggondozást JÓ GYAKORLAT A József Attila ÁMK versenyei hogyan segítik a tehetséggondozást 1 Bevezetés A József Attila ÁMK-ban nagy hagyománya van a versenyeknek, különösen a József Attila Napokon rendezett versenycsokornak.

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév eredményei

A 2011/2012-es tanév eredményei A legjelentősebb eredményeink A 2011/2012-es tanév eredményei Alsó tagozat Az esélyegyenlőségi napi programon iskolánk díjazottja a FIT KID iskolai csoportból Bakonyi Lili4. b. osztályos tanuló lett. Az

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon

Bajnokságok. Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon Bajnokságok Akik helyezéseket szereztek Budapest- és Országos Bajnokságokon A BOLERO TSE saját nevelésű párokat versenyeztet és ez megalakulásától így volt. Az ország egyik legsikeresebb latin műhelye

Részletesebben

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink:

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A MESEMONDÓ VERSENYEN, Pakson 2014. október 20-án STINGLI JÓZSEF 3. helyezést ért el! A BOLYAY ANYANYELVI

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

2014. évi röpverseny eredmények I.

2014. évi röpverseny eredmények I. 2014. évi röpverseny eredmények I. Az idei versenyidény első eredményei a május 3-án megrendezett birminghami pergő öreg galambok versenyének napján születtek, versenyre 7 fő nevezett. Íme az eredmények:

Részletesebben

CURRICULUM VITAE SZEMÉLYES ADATOK: Név: Fazakas Mihály Születési adatok: 1978. április 3. / Sepsiszentgyörgy Cím: Str. Oltului nr. 41 bl. 28. sc. H. ap. 2, cod. 520027, Sf. Gheorghe (, Romania Telefon:

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

Határtalanul! Galántai táncok. Előkészítő programok

Határtalanul! Galántai táncok. Előkészítő programok Határtalanul! Galántai táncok Előkészítő programok A Határtalanul! program keretében a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium 9. HR osztálya a gimnáziumi együttműködés keretében a felvidéki, galántai Kodály Zoltán

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben