23. Választott a megye. Szilágyság/ június Meghívó. Közlemény június oldalon 6. oldalon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "23. Választott a megye. Szilágyság/23. 2008. június 6. 1. Meghívó. Közlemény. 2008. június 6. 3. oldalon 6. oldalon"

Átírás

1 Szilágyság/ Ára: 1 RON TÁMOGATÁSÁVAL Választott a megye Meghívó Kétségtelenül durva kampány volt. A magyarság érdekvédelmi szövetsége csak úgy kapkodta a fejét, hogy honnan is jönnek az újabb rágalmak, gúnyolódások. Mindebben a demokrata-liberálisok vezettek, akik a magyarok elleni összefogásra buzdították a román pártokat, nemzetárulónak nevezték a liberális jelöltet, mert szóba állt a magyarokkal. Magyarveszéllyel riogatták az embereket. Ennek volt is valami alapja, hiszen Csóka Tibor esélyes volt a tanácselnöki tisztségre. Minderre még egy lapáttal rátett a Magyar Polgári Párt is. (A magyar jelzõt idézõjelbe kellett tenni, hiszen nem a többséggel szemben a kisebbség érdekében emelt szót, hanem kizárólag a Szövetséget gyalázta, kiszolgálta a többségi pártokat.) A szavazás napján több sajtótájékoztatón közölték a részvételi arányokat, Hétfõn már tíz órától közölték a szavazatszámlálás részeredményeit is. Délben két órakor a szavazatok 39,4%-os feldolgozottságánál Csóka Tibor vezetett 32,4%-kal, Marc Tiberiu második volt 25,2%-kal, Ghiurco Mircea 14,7%-kal, Dorel Oros pedig 10,4%- kal szerepelt. Papp Lajos 2,8%-ot, a nagyromániás Stan Petru pedig 2%.ot kapott. Ehhez hasonló volt az arány a megyei és a községi listákon is. Délután hat órakor is még vezettünk. A szavazatok 72%-os feldolgozottsága után Csóka Tibornak szavazattal 29,2%- os elõnye volt. Marc Tiberiu szavazattal (22,8%), Ghiurco M szavazattal (15,3%), Oros Dorel szavazattal (13%) követte. Papp Lajos szavazatot (2,4%) kapott. Este tíz órára a szavazatok 92%-os feldolgozottsága mellett megfordult a helyzet. Marc Tiberiu átvette a vezetést szavazattal (24,6%). Csóka Tibor második lett szavazattal (22,3%), Ghiurco M szavazatot (16,3%), Oros D szavazatot (15,7%) kapott. Papp Lajos a nagyromániás Petru Stannal egy szinten volt szavazattal (2,2%). A végleges eredményeket kedden déli egy Balázs Árpád, a megyei választási iroda elnöke ismerteti az eredményeket Köszönet Az RMDSZ Szilágy megyei szervezete nevében megköszönjük minden felelõs állampolgárnak a szavazáson való részvételt. Mindenkinek köszönjük azt a bizalmat, amelyet a szövetség kapott a választóktól, és amely megerõsítette a megyei és a helyi tanácsokban részvételi arányunkat. Felkérünk minden állampolgárt, hogy két hét múlva a polgármester-választások második fordulójában még nagyobb számban menjenek el szavazni, hogy a többi községekben is sikerüljön magyar polgármestert választani. Megérdemeljük, hogy mi vezessük közösségeinket. Seres Dénes képviselõ Az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének elnöke Közlemény óra után kaptuk meg. A megyében mintegy választópolgár szerepelt a nyilvántartásokban, a részvételi arány 53,13%. Igaz, ez a városokban alig 40,75%- ot jelent, falvakban viszont nagyobb volt az érdeklõdés: 62,47%-os részvételt jeleztek. A megyei tanács elnöke Marc Tiberiu lett szavazattal. Csóka Tibor második helyre került szavazattal, Ghiurco M. harmadik szavazattal, a liberális Oros D. pedig negyedik szavazattal. Papp Lajos szavazatot kapott. Csóka Tibornak szavazat kellett volna, hogy magyar elnöke legyen a megyei tanácsnak. Papp Lajos és azok, akik rá szavaztak, ezt megakadályozták. Ennyire magyarok és velük együtt azok is, akik nevüket adták mindehhez akár Orbán Viktorról, akár Tõkés László képviselõrõl van szó.. A megyei tanácsban viszont megerõsödtünk, eggyel növeltük tanácsosaink számát, hiszen nyolc helyett kilenc tanácsosunk lett. A bejutási küszöböt négy párt érte el. A legtöbb szavazatot a Szociáldemokrata Párt kapta (24.472), ezzel kilenc tanácsosuk lett. Az RMDSZ szavazattal illetve az újraosztással szintén kilenc tanácsost jegyezhet a 31-bõl. Név szerint: Csóka Tibor, Lukács József, Oláh Miklós, Dari Tamás, Bálint Géza, Fodor István, Szabó István, Dénes Irén és Katona Csaba. Egyenként hat-hat tanácsosa van a Liberális Pártnak és a PDL-nek. A helyi tanácsokra leadott szavazatok (Folytatás a 3. oldalon) A romániai magyar közösség a június elsejei helyhatósági választásokon ismételten bebizonyította, hogy saját sorsáról maga kíván dönteni, és ennek érdekében elsöprõ többséggel továbbra is egységes érdekképviseletünket választotta. Az RMDSZ kiváló eredményeket ért el a választásokon, és ezáltal sikerült a következõ négy esztendõre megfelelõen erõs jelenlétet biztosítani Erdély különbözõ önkormányzataiban. Köszönettel tartozunk a magyar választóknak, akik ezúttal is az összefogásra, az erõs és egységes képviseletre szavaztak, és szavazatukkal visszautasították a megosztó kísérleteket. Egyúttal szeretném megköszönni jelöltjeinknek, az RMDSZ országos kampánystábjának, a megyei és helyi kampánystáboknak azt a megfeszített munkát, amelyet az elmúlt hetekben végeztek. Az RMDSZ a most megerõsített bizalommal úgy kíván élni, hogy egész közösségünk javát szolgálja, nyitott, demokratikus szervezetként minden romániai magyar ember érdekében fogunk cselekedni az elkövetkezõkben is. Markó Béla, az RMDSZ elnöke Marosvásárhely, június oldalon 6. oldalon Ilyen Szilágy megye, ahol Csóka Tibor tanácselnökjelöltünknek még 1500 szavazat kellett volna a gyõzelemhez, de hiába volt több mint 24 ezer szavazata, mert az MPP jelöltje kapott 2200-at. Így a Szilágy megyei magyaroknak nincs megyeitanács-elnökük. A Szilágy Társaság és a Varsolci Varsa Egyesület nevében mindenkit szeretettel és tisztelettel meghívunk a XIX. Szilágysági gyerek népdalvetélkedõnkre Varsolcra (2008. június 7-8.). Kérjük: akik tudnak és szeretnek magyar nyelven énekelni - vagy népdalokat hallgatni, nézelõdni - jöjjenek el Varsolcra, ebbe a szép és a mai ember számára érthetetlenül gazdag és színes magyar néphagyományokat õrzõ Felsõ Kraszna-menti nagyközségbe. Hisszük és tudjuk, hogy aki eljön, az nem bánja meg, legyen bár gyerek, ifjú, felnõtt vagy már hazafelé tartó idõsebb atyánkfia. Még láthatjuk, hallgathatjuk párjukat ritkító szépségû tájjellegû magyar népviseletünket, szilágysági magyar népdalainkat, válogatott elõadók tolmácsolásában. Még láthatunk tájainkra jellemzõ szépen karbantartott régi, kis parasztházakat, hagyományos gazdasági felszereléssel, használati eszközökkel, gémeskutakkal, tehénés lófogatokkal; szép, régi bútorokat, szõtteseket; ünnepnapokon szines viseletben templomba tartó fiatalokat, idõsebbeket. Ma még igen, de mi nem tudhatjuk, hogy meddig tart ez a szilágysági magyarokat megõrzõ kegyelem. Ezalkalommal még birtokba vehetjük õseinktõl örökölt, a varsolciak által nagy nehézségek árán megõrzött népi kincseinket. Most még a helyszínen megmutathatjuk gyermekeinknek, unokáinknak is. Ezért lehet most a részvételt választani. Mindenkit szeretettel köszöntünk, és biztatunk a részvételre, az aktiv bekapcsolódásra, az éneklésre. Kiváló tisztelettel köszöntök mindenkit, Gáspár Attila Zilah, május 23. Illata volt Lompérton a megrogyottságában is daliás idõk büszkeségét sugalló Séra kúria kócos kertjének. Egy meghasadt márványú asztalnál a még megmaradt õsfák egyike alatt Ady is írt itt rokonlátogatásai során, már költõ korában.

2 2. Közérdekû Szilágyság/23. KATASZTERI és INGATLAN- NYILVÁNTARTÓ HIVATAL Versenyvizsgát hirdet a következõ tisztségekre: - 1 tanácsosi hely a Gazdasági Hivatalban - 1 informatikusi hely a Kataszteri Hivatalaban - 1 elõadó (referens) az Ingatlannyilvántartó Hivatalban A versenyvizsgára az OCPI székhelyén kerül sor (Zilah, C.Coposu u. 31/A szám) 2008.június 19-én órai kezdettel. A részvétel feltételei a hivatal székhelyén van kifüggesztve. A részvételi kérvényeket a versenyvizsga idõpontja elõtt öt munkanappal kell benyújtani. További felvilágosításért hívják a hivatal személyzeti osztályát a 0260/ es telefonon. Lakatos Sándor igazgató Szilágyság Közéleti, közmûvelõdési hetilap Moldován Lajos Emlékverseny Az 1996-ban létrehozott Moldován Lajos Alapítvány 2008 május én szervezte az idei, a XII. matematika emlékversenyt. A verseny helyszínéül a Wesselényi Református Kollégium szolgált. Pénteken délután a középiskolások, és szombaton délelõtt az általános iskolás diákok versenyeztek. A versenydolgozatok megírása után a tanárok pénteken és szombaton estig javítottak, s az eredményeket még szombat este kifüggesztették a verseny helyszínén. Köszönjük a Református Kollégium vezetésének az önzetlen segítséget, hogy bérmentesen a rendelkezésünkre bocsátották az iskola tantermeit és a lebonyolításhoz szükséges irodatechnikát. Az idei emlékversenyen 199 versenyzõ vett részt, 120 általános iskolás - az alábbi településekrõl: Szilágyballa, Kraszna, Panit, Sarmaság, Szilágysámson, Varsolc és Zilah (négy általános iskolából). A résztvevõ 79 középiskolás a Silvania Fõgimnáziumból, a Református Kollégiumból és Krasznáról a Cserey-Goga Iskolaközpontból jelentkezett. Szerettük volna, ha a megye minden magyar tagozattal rendelkezõ iskolájából eljönnek a versenyünkre, ezért 23 általános iskolát és 6 líceumot hívtunk meg, végül 3 középiskola és 10 általános iskola diákjai vettek részt. A Kiadja a PRO SZILÁGYSÁG Egyesület Szerkesztõ: JÓZSA LÁSZLÓ Fõmunkatárs és mûszaki szerkesztõ: SZILÁGYI RÓBERT versenyre több mint 20 tanár készített fel a tanulókat, s a vizsgadolgozatokat 16 matematika tanár javította szabad idejében és ingyen. Mindnyájuknak köszönjük a segítséget és a közremûködést. Az ünnepélyes díjkiosztásra június 8-án, vasárnap délután 4 órakor kerül majd sor a Silvania Fõgimnázium dísztermében. A kuratórium eredeti szándéka az volt, hogy a díjkiosztást és eredményhirdetést június 1- én tartsuk, de a helyhatósági választások miatt kénytelenek voltunk elhalasztani egy héttel. A Moldován Lajos-díjakra, melyek értéke lej, az elõzõ tanévi eredményeik alapján pályázhattak matematika terén eredményes diákok. Az idén is, egy általános- és egy középiskolás diák kapja a díjat. Az általános iskolásoknál László Alma, az Avram Iancu Sportlíceum (tavaly még nyolcadikos) diákja kapta pályázatára a legmagasabb pontszámot, tanára Mátyás Rozália. A középiskolásoknál a díjat Péterfi Zsuzsánna érdemelte ki, õ a Silvania Fõgimnáziumba jár, tanára Kiss Gyula. Az emlékverseny díjazottai pénzjutalmat (I. helyezett 50 lej, II. díj 40 lej, III. díj 30 lej), valamint könyvcsomagot és oklevelet kapnak. A IV-VI. helyezetteknek dicsérõ oklevél, jutalomkönyv és édesség jár. A díjazottak teljes névsora: V. osztály: I. díj Veres Róbert Cserey- Goga Iskolaközpont, tanára Oláh Miklós. II. díj Bálint Szilárd Varsolc, tanára Nagy Lenke. III. díj Bálint Orsolya Szilágyballa, tanára Dombi Annamária. Dicséretben részesül: Mátis Adrien Szilágyballa, tanára Dombi Annamária; Nagy-Seres Norbert Avram Iancu Sportlíceum, tanára Mátyás Rozália; Gecse Krisztián Varsolc, tanára Nagy Lenke. VI. osztály: I. díj Kovács Ágota Avram Iancu Sportlíceum, tanára Mátyás Rozália. II. díj István Zsuzsánna Iuliu Maniu Általános Iskola, tanára Turdean Katalin. III. díj Turdean Tamás Iuliu Maniu Általános Iskola, tanára Turdean Katalin. Dicséretben részesül: Tolnai Máté Iuliu Maniu Általános Iskola, tanára Turdean Katalin; Boldizsár Heidi Cserey-Goga Iskolaközpont, tanára Balogh Katalin; Boros Alexandra Simion Bãrnuþiu Ált. Isk., tanára Faluvégi Melánia. VII. osztály: I. díj Máté Brigitta Simion Bãrnuþiu Ált. Isk., tanára Faluvégi Melánia. II. díj Faluvégi Ágota Simion Bãrnuþiu Ált. Isk., tanára Faluvégi Melánia. III. díj Erdõdi Anita Avram Iancu Sportlíceum, tanára Mátyás Rozália. Dicséretben részesül: Bán Zsolt és Erdõdi Boglárka az Avram Iancu Sportlíceumból, tanáruk Mátyás Rozália; Bodoki Halmen Zsolt Iuliu Maniu Ált. Isk., tanára Turdean Katalin. VIII. osztály: I. díj Móricz Sándor Simion Bãrnuþiu Ált. Isk., tanára Faluvégi Melánia. II. díj Páli Kis Dávid Simion Bãrnuþiu Ált. Isk., tanára Faluvégi Melánia. III. díj Vadas Henrietta Szilágypanit, tanára Boda Judit. Dicséretben részesül: Varga Zsolt Varsolc, tanára Anderlik István; Bántó Róbert Szilágysámson, tanára László Szilárd; Boczidai Boglárka Szilágyballa, tanára Bóné Vilmos. IX. osztály: I. díj Bonczidai Levente, II. díj László Alma, III. díj Oláh Brigitta, mindhárman a Silvania Fõgimnáziumból, tanáruk Zay Éva. III. díj Topai Júlia, Református Wesselényi Kollégium, tanára Bara Lajos. Dicséretben részesül: Balla Andrea, Tõtõs Dorottya és Bálint Annabella, mindhárman a Silvania Fõgimnáziumból, tanáruk Zay Éva. X. osztály: I. díj Kállai Brigitta Silvania Fõgimnázium, tanára Kiss Gyula. Szintén I. díj Boros Imre Református Wesselényi Kollégium, tanára Bara Lajos. II. díj Nagy Zoltán Református Wesselényi Kollégium, tanára Bara Lajos. III. díj Péterfi Zsuzsánna és Bántó Balázs, a Silvania Fõgimnázium diákjai, tanáruk Kiss Gyula. Dicséretben részesül: Balázs Szilárd Silvania Fõgimnázium, tanára Kiss Gyula; Mátyás Ilona Református Wesselényi Kollégium, tanára Bara Lajos; Erdey Roland Silvania Fõgimnázium, tanára Kiss Gyula. XI. osztály: I. díj Szilágyi Magdolna, II. díj Valkai Edina, III. díj Cseke Edina, a Silvania Fõgimnázium diákjai, tanáruk Zay Éva. Dicséretben részesül: Petkes Gergõ, Püsök Orsolya és Vincze Levente a Silvania Fõgimnáziumból, tanáruk Zay Éva. XII. osztály: I.díj Juhos Beáta Silvania Fõgimnázium, tanára Zay Éva., II. díj Kántor Zoltán és III. díj Boda Enikõ a Silvania Fõgimnázium diákjai, tanáruk Kiss Gyula. Dicséretben részesül: Dénes Botond Református Wesselényi Kollégium, tanára Bara Lajos; Kovács Réka Silvania Fõgimnázium, tanára Zay Éva; Szilágyi Ágnes Református Wesselényi Kollégium, tanára Bara Lajos. Az idei emlékverseny megszervezésére és díjazásra a Moldován Lajos Alapítvány lejt fordított. Az alapítvány nonprofit jellegû szervezet, amelyet Moldován Lajos ( ) tanár úr családtagjai, volt tanítványai, volt kollegái és ismerõsei hozták létre, s az õk adományaiból, valamint a kiadott matematika példatárak eladásából fedezi mûködési költségeit. Az alapítványnak nincs fizetett alkalmazottja, tagjai és munkatársai társadalmi munkában végzik tevékenységüket. Köszönet illeti minden támogatónkat, azokat is, akik a mostani rendezvényeinket támogatták, mint a Sesam pékség és a Tunyogi csárda, s mindenkit, aki segítségünkre volt. Külön megköszönjük az idén 25. érettségi találkozójukat tartott véndiákoknak, akik adományát - összesen lejt - az idei verseny szervezésére fordítottuk. Más érettségi találkozókon is szoktak a volt diákok adományokat gyûjteni, de mindeddig ez volt a legjelentõsebb összeg, melyet a alapítvány kapott. A Moldován Lajos Alapítvány a jövõben is folytatni szeretné tevékenységét, s errõl továbbra is beszámolunk a nyilvánosságnak. Köszönjük a Szilágyság hetilap szívességét, hogy az alapítvány közleményeit és felhívásait volt szíves leközölni. Ugyanakkor azoknak is köszönjük, akik az adójuk 2 százalékával támogatták vagy a jövõben támogatni fogják az alapítvány tevékenységét. A Moldován Lajos Alapítvány Kuratóriuma. Területi szerkesztõk: VARGA D. ISTVÁN -Szilágycseh, OLÁH MIKLÓS - Kraszna Szerkesztõség és kiadóhivatal: Zilah Kossuth u. 33. Telefon: vagy 0788/ Nyomtatás: ColorPrint S.A. nyomda, 4700 Zalau 22 Decembrie nr. 66; tel/fax: 0260/ Felelõs vezetõ: MAJOR ISTVÁN igazgató. és ISSN * A névvel vagy névjeggyel ellátott írásokért szerzõik felelnek, azok nem mindig tükrözik a szerkesztõség véleményét is Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! A szerkesztõség (helyszûke miatt is) fenntartja a jogot a cikkek rövidített formában való közlésére. Névtelen leveleket nem közlünk, ezekre nem válaszolunk. A borítékra kérjük felírni a feladó pontos nevét és címét. Pontos cím és név esetén jeligével ellátott írásokat is közlünk.

3 Szilágyság/ Közéletünk Nem hiszek a babonákban Interjú Markó Béla RMDSZ-elnökkel a helyhatósági választások elsõ fordulójának eredményeirõl Rögtön az urnák lezárása után azt nyilatkozta, hogy az RMDSZ nagyon jó eredményt ért el. Ezt most, a választások után két nappal meg tudja-e erõsíteni? Teljes mértékben. Számításaink szerint az elsõ forduló után 145 polgármestere van az RMDSZ-nek, 2004-ben ugyanekkor 142 volt. Amit még a választások elõtt mondtunk, hogy meg akarjuk ismételni a 2004-ben elért eredményeket, megtörtént. Marosvásárhelyen nem sikerült gyõznie Borbély Lászlónak, ám a szövetség éppen a Választott a megye alapján az elsõ párt szavazattal az RMDSZ, 161 tanácsosunk van. Második a PSD szavazattal (173 tanácsos), harmadik a demokrata-liberális párt 154 tanácsossal, negyedik a liberális párt 119 tanácsossal. Ötödik a Nagy Románia Párt 19 tanácsossal. A polgári párt hét tanácsosi helyet szerzett meg az összesen 704 tanácsosi helybõl. A polgármesterekre leadott szavazatok alapján a liberális párt lett az elsõ szavazattal, második a szociáldemokrata párt ( szavazattal), harmadik az RMDSZ ( szavazattal), negyedik lett a PD-L szavazattal). A megtévesztések sorozata nem zárult le, mert a legtöbben panaszkodnak arra, hogy az MPP-ben ugyan megvolt a tárgyalási szándék, de az RMDSZ nem állt szóba velük. Az RMDSZ megyei szervezetének elnöke, Seres Dénes kérdéseinkre ezt a hírt cáfolta: a megyei szervezet elnökét senki nem kereste meg a Polgári Párt részérõl sem tárgyalás, sem más célból. Nem tudni, Papp Lajos mire alapozza ezt a kijelentést. Ha tárgyalni akart volna, akkor eljött volna tárgyalni. A jelölések magyar magyar konfrontáció kulcshelyszínein vigasztalódott : megszerezték Udvarhelyt, a székelyföldi megyei tanácsokat, legyõzték Szász Jenõ MPP-elnököt. Talán még a vártnál is jobban alakult tehát az MPP-vel szembeni szavazatarány. Elvégeztük a számításokat a leadott szavazatokból, és az derült ki, hogy az RMDSZ a leadott magyar szavazatok körülbelül 85 százalékát kapta meg, míg a Magyar Polgári Párt 15 százalékot. Szórványvidéken ennél is jobb az arány, Székelyföldön pedig egyharmad a kétharmadhoz az RMDSZ javára, ami ennyi (Folytatás az 1. oldalról) fölött viszont minden közösség maga döntött, ezt az irodából nem lehet eldönteni. Egyébként sem változtatható meg egy-egy közösség döntése egy-két akarnok miatt. Ha ezt valaki megteszi, a közösség bizalmát veszíti el. Egyébként a szavazatok aránya jelzi, hogy kit mennyire értékel saját közössége. Radu Cãpîlnaºiut elsõ körben megválasztották Zilah polgármesterének. Az RMDSZ-nek elsõ körben van kilenc polgármestere: Bagos - Marina Ida Kémer - Szabó Levente Kárásztelek - Faluvégi Ferenc Kraszna - Pop Imre Debren - Csapó Károly Varsolc - Bréda Lajos Perecsen - Boncidai Csaba Sarmaság - Dombi Attila Sámson - Kis Juhász Csaba A második fordulón szintén kilenc polgármesterjelöltünk készül Szilágycsehben, Szilágynagyfaluban, Ippon, Szilágyballán, Szilágyszegen, Cigányiban, Váralmáson, Haraklányban és Kusalyban. Józsa László megosztási kísérlet után nagyon jó eredmény. Az õszi parlamenti választások tükrében mit jelenthet ez az eredmény? Mindenképpen erõsíti ez az eredmény bukaresti parlamenti és kormányzati jelenlétünket is. A politikai üzenet összetett: a románok felé megmutattuk, hogy erõsek vagyunk továbbra is, és ez nagyon fontos. Ez egy csattanós válasz arra, ami a román sajtóban, a román politikában a választások elõtt rólunk elhangzott. A másik politikai üzenet, immár Budapest felé az: a magyar választók visszautasítják, hogy Magyarországról eljöjjön egy párt és itt kampányoljon. A kudarc ilyen szempontból nemcsak a Magyar Polgári Párté, hanem azoké is, akik onnan idejöttek, keresztül-kasul bejárták Erdélyt, és kampányoltak a Polgári Párt mellett. Úgy tûnik, négy megyeitanács-elnöki tisztséget szerez az RMDSZ, az eddigi ötbõl Bihart nem sikerült megtartani, ehelyett majdnem összejött Szilágy megye Valóban, és ez az, amiért a Magyar Polgári Pártot nem kicsinyelhetem le. Mert igaz ugyan, hogy nem értek el nagyon jó eredményt, hogy Hargita és Kovászna kivételével a megyei önkormányzatokba sehol sem jutottak be, de néhány jelentõs esetben megfosztottak a képviselettõl. Ilyen Szilágy megye, ahol Csóka Tibor tanácselnökjelöltünknek még 1500 szavazat kellett volna a gyõzelemhez, de hiába volt több mint 24 ezer szavazata, mert az MPP jelöltje kapott 2200-at. Így a Szilágy megyei magyaroknak nincs megyeitanács-elnökük. A második fordulóra két fontosabb kérdés maradt nyitva. Ilyés Gyula szatmári polgármesterjelöltként, Antal Árpád Sepsiszentgyörgyön került a második fordulóba, mindketten vezetõ pozícióból. Ilyésnél biztosnak tûnik a gyõzelem, Antal esetében már szorosabb az állás. Mi ott a tét? A tét nagyon nagy. Szerintem Háromszék a következõ négy évben vagy felzárkózik, vagy leszakad. Ezért van szükség olyan polgármesterre, aki képviseli az RMDSZ modernizációs programját, ugyanakkor autonómiapárti is, de tudja, hogy az autonómia azon is múlik, hogy modernizáljuk-e a Székelyföldet, tudunk-e gazdasági fejlõdést felmutatni. Az RMDSZ jelöltje ilyen ember. Másrészt egy polgármester önmagában semmit sem tehet, ha nincs mögötte erõs szervezet és szolidaritás. Meg kell nézni, hogy Székelyudvarhely, amely a kilencvenes években gazdaságilag meglódult, most stagnál, sõt tudomásom szerint vissza is fordult, mert ott egy polgármester sok mindent elrontott. Az MPP igazából egyetlen választási sikernek nevezhetõ eddigi eredményét éppen Kézdivásárhelyen érte el, az ön, az RMDSZ elnöke szülõvárosában. Senki sem próféta a saját hazájában? Nem hiszek ilyen közmondásokban, babonákban. Az eddigi polgármester sokmindent megmozgatott, jól teljesített abban a városban, de ahogy én láttam bár én, aki ott születtem, ott nõttem fel, és rendkívül erõsen kötõdöm a városhoz, nem élek ott az utóbbi egy-két évben a polgármester elvesztette a kapcsolatot a saját közösségével, nem kommunikált, nem volt emberközelben. Ez egy tanulság arra nézve is, hogy nem elég eredményt elérni, nem elég teljesíteni, hanem közel is kell lenni az emberekhez. (Salamon Márton László, ÚMSZ) Az Erdélyi Riport június 5-i számának tartalmából: Mandátumok és kérdõjelek választási körkép, eredményekkel és értékelésekkel. Gyõzelmek és gyötrelmek Szûcs László vezércikke nyertes és vesztes választási csaták lehetséges következményeirõl. A Wass Albert-jelenség Pomogáts Béla publicisztikája az író körüli kultúrharcról. Gyerekközpontú reformokat interjú Pásztor Gabriella államtitkárral a tanügyben várható változásokról. Meddig tart az érdeklõdés? Domján Levente írása az euró bevezetésérõl. Ha elmennek a könyvhétre Kinde Annamária elõzetese a 79. Ünnepi Könyvhétrõl. Arcok és ál-arcok kritika a szabadkai színtársulat temesvári elõadásáról. A Just in time feltételei beszélgetés Radetzky Jenõ kamarai elnökkel a befektetõk csalogatásáról. Mexikói pizza, csíki tempóval csíkszeredai gasztrojegyzet. Kis erõd Králik Lóránd írása Kuvait emírségrõl. Kezdõdhetnek a tárgyalások A Szövetség rendkívüli eredményt ért el a megyei tanácselnöki tisztségekért folyó megmérettetésen is: az RMDSZ jelöltjei Kovászna, Hargita, Maros és Szatmár megyében nyertek. Markó Béla ismételten felhívta a figyelmet a Maros és Szatmár megyékben kialakult szörny-szövetségekre, amelyek kimondottan azért jöttek létre, hogy az RMDSZt megakadályozzák a megyei tanácselnöki tisztség megszerzésében. Maros megyében nemcsak hogy gyõzött az RMDSZ, de a PRM- PDL-PSD koalíció jelöltje a második helyezett liberális jelölt mögé szorult. Ugyancsak Maros megyében, Marosvásárhelyen történtek a legkirívóbb szabálytalanságok, a választási törvény sorozatos megszegése is hívta fel a figyelmet az elnök. Románia uniós csatlakozása óta elsõ ízben választottunk polgármestereket és tanácsosokat, akiknek meg kell felelniük az ebbõl következõ kihívásoknak: képesek kell legyenek arra, hogy felzárkóztassák a helyi közösségeket a közös Európához hangsúlyozta a szövetségi elnök, aki szerint az RMDSZ-nek nagyon jó, fiatal, felkészült csapata van a helyi önkormányzatokban, Hargita megyében például Borboly Csaba, a Magyar Ifjúsági Értekezlet vezetõje lett a megyei tanács elnöke. Újságírói kérdésre válaszolva Markó Béla elmondta, hogy szükség lesz szövetségek kialakítására a pártok között, figyelembe véve, hogy hamarosan megalakulnak a megyei tanácsok. A szövetségi elnök leszögezte, a Nagy-Románia Párt kivételével, minden párttal köthetõk helyi szintû egyezségek, elsõbbséget élvez azonban a Nemzeti Liberális Párt (PNL), amellyel az RMDSZ szövetségben van. (rmdsz.ro)

4 4. Oktatás Tanácskozás Nagyfaluban Az én kultúrám, a te kultúrád, a mi kultúránk címmel egy hetes tanácskozást, tapasztalatcserét tartottak a múlt héten a szilágynagyfalui Petri Mór Általános Iskolában. A rendezvényre hat külföldi tanár érkezett: 2 finn, 3 német, 3 brit és 2 spanyol. Az esemény a Comenius-Sokrates projekt által valósulhatott meg Víg Judit angol tanárnõ kezdeményezésére. Mint elmondta, a projekt három év tevékenységét foglalja magába, melynek keretén belül megismerkedtek egymás kultúrájával, a körülvevõ világgal, a hagyományokkal. A szilágynagyfalui iskola képviselõi eddig már Finnországban, Angliában és Németországban voltak Újabb reneszánszrendezvény Szilágycsehben immár a harmadik ünnepi programot tartották a Reneszánsz év alkalmából. Május 30-án délután a Magyar Ház nagytermében a Tövishát Kulturális Társaság, a Magyar Tannyelvû Általános Iskola és az 1-es számú óvoda szervezésében gyerekeink emlékeztettek legendás királyunkra, Hunyadi Mátyásra, trónra lépésének 550. évfordulóján. Az elõadásra érkezõk az elõtérben rajzkiállítást tekinthettek meg, az I-IV osztályos tanulók és az óvodások legsikerültebb rajzaiból és akvarelljeibõl, amelyek gyermekeink tehetségét, képzelõerejét bizonyították. az alkotások szabad rajzként és meseillusztrációként születtek. a IV.B osztály tanulóinak az akvarelljei a nagyteremben voltak kiállítva, és az elõadás díszleteként Mátyás király emlékét idézték. A programban a rajzkiállítás mellett a Varga D. Erzsébet tanítónõ által irányított IV.B osztály mûsorára került sor. A közönséget Mészáros Lilla köszöntötte, majd bemutatta a Mátyás király emlékalbumot, amelynek a szerkesztésében részt vett az egész osztály. Az albumban olvashatunk a reneszánszról, Mátyás király életérõl és uralkodásáról, a Fekete seregrõl, a Corvinákról, Beatrix királynõrõl s a királyi udvar mûvészeti életérõl. A mellékletben az anyaghoz kötõdõ gazdag, színes képanyag található, amely Kiss Csaba munkáját dicséri. A bemutatóban Angi Orsolya, Sete Jessica, Itt állok, mást nem tehetek A fenti cím lehetne a mottója annak a zsibói református templomban vasárnap elhangzott felszólalásnak, melynek keretében alulírott többek között próbálta tisztázni azokat a magyar választók körében elterjedt tévhiteket és híreszteléseket, melyek szerint nem volna szükséges Sárközi Pálra, az RMDSZ polgármester-jelöltjére szavazni, mivel õ úgy is,, átdja szavazatait ( mintha ilyet lehetne??? ) egy más párt színeiben pályázó személynek, valamint hogy a magyarság újból a volt polgármesterre fog szavazni, aki 8 év alatt nem tudta igazolni a személyébe fektetett bizalmat. Ez bizonysága annak, hogy nagyon kemény kampány folyik, és a választók kegyeiért küzdõ pártok nem elégszenek meg azzal, hogy letépik egymás plakátjait, köztük az RMDSZ éit is, vagy sajátjukat ragasztják rá több példányban is a már kitûzöttekre, hanem félrevezetik a választókat is, elõszeretettel a magyarokat. Tudják jól mit tesznek, hiszen ha öszzefogunk, ha mindannyian elmegyünk szavazni és egységesen szavazunk, akkor magyar alpolgálmestere lehetne a városnak, és a tanácsban egy elég erõs magyar jelenlét által tudnánk befolyásolni sorsunk igazodását. Elhangzott az is, hogy fontosak az egységes magyar szavazatok, hiszen csak ezek által tapasztalatcserén, s fõ céljuk, hogy a diákokat minnél nagyobb számban bevonják a programba. Ennek érdekében az iskolások bemutató filmeket készítettek, elõadásokat tartottak, és felvették a kapcsolatot más külföldi diákokkal. Májer Elemér iskolaigazgató elmondta, hogy a rendezvény egy próbatétel, amelyen felmérhetõ az oktatás szintje, és reálisan összehasonlítható az itteni oktatás a fejlett európai országok oktatásával. Az eddigi tapasztalatok szerint csökkenteni kellene a zsúfolt programot, órák számát, tanulóközpontúvá kellene tenni az oktatást, és a könyvre nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. Hujber Mónika, Székely Xénia és Kun Adorján részleteket olvashattak fel az album anyagából. Ezt követõen gyermekeink a népmesékben, az irodalomi mûvekben élõ Mátyás király alakját idézték fel. Halász Ruben nagycsoportos óvodás, az irányítója Balla Erzsébet, Szekeres Ágota és Kóbori Nikolett a IV.A osztályból, irányítójuk Szigeti Edit, egyegy Mátyásról szóló történetet meséltek el. Mészáros Lilla pedig Arany János Mátyás anyja címû balladáját mondta el. A nép körében annyira népszerû király alakját színpadi játékban is megjelenítették a tanulók. Elõbb egy a királyi udvar hangulatát idézõ reneszánsz táncot mutattak be, aztán Móré Renáta, Tóth Heléna, Mészáros Ferenc, Gutan Bence, Iepure Rudolf, Kis Csaba, Nagy Kasza Kristóf és Szilágyi Benjámin elõadásában nézhette meg a közönség a Mátyás király meg az igazmondó juhász dramatizált népmesét. A tanulók játékát szép szövegmondás és magabiztos felszabadult mozgás jellemezte. A mesejáték záró, lakodalmas jelenetében a tanulók hangulatos néptánccal fejezték be a mûsorukat, amely méltán nyerte el a közönség tetszését. A zárszóban Gyalay György, a Tövishát Kulturális Társaság elnöke mondott köszönetet a színvonalas elõadásrét, értékelte a szereplõk tehetségét, kifejezve csodálatát gyermekeink iránt, akikre a jövõt bizzuk. A rendezvény kellemes közönségi beszélgetéssel ért véget. Varga D. István tudnánk megtartani a már hagyományos legerõsebb frakciót a megyei tanácsban, de mint újdonság, több évtized után újból magyar vezetõje lehetne a megyének, magyar ember irányíthatná sorsunkat a megyei tanács elnöki tisztségébõl. A felszólalásban elhangzott az a kérés, hogy a hallgatóság ne higgyen a mindenféle félrevezetõ mendemondának és hallgassa meg azoknak a szavait, akik az elmúlt 18 évben mindig a valóságnak adtak hangot és a közösséget képviselték, esélyt adva ez által a most kialakult történelmi lehetõségnek. Az évtizedek óta tartó sok kudarc után szüksége van a zsibói és mindenünneni elfásult, sorsába beletörõdött magyarságnak, egy nagy sikerélményre, melyet a junius 1-i öszzefogás adhat meg, mely által erre a napra nem csak mint gyermeknapra emlékezhetnénk, hanem mint az erdélyi magyar öszzefogás és gyõzelem napjára is. Adjunk esélyt egymásnak, adjunk esélyt önmagunknak! Szükséges, hogy a nagy reformátor példáját követve válaljuk megyõzõdéseinket, kitartással és következetességgel építsük jövõnket, összefogva elõtérbe hozzuk a magyarság arra érdemes és rátermett egyéneit, akik a közösség érdekeit képviselve munkálkodhatnak ennek felemelkedése érdekében. Fekete Péter Május 19. és 26. között immár 18. alkalommal rendezték meg a Gheorghe ªincai Pedagógiai Líceum iskolanapokat. Érdekes és rendkívül szórakoztató tevékenységek vártak a kíváncsi diákokra. A rendezvény elsõ napján, hétfõn a humán tantárgyak kerültek elõtérbe. Tanárok és diákok együtt szervezték az izgalmasabbnál izgalmasabb köröket magyarból, románból, angolból, németbõl, illetve franciából. A magyar katedra két különbözõ kört rendezett. Az egyiken szilágysági néphagyományokat mutattak be a tanulók, népdalokat és balladákat énekeltek, illetve itt került sor a kreativitás verseny nyerteseinek díjazására is. A másik körön Édes anyanyelvünk címû nyelvi vetélkedõn vehettek részt a diákok, ahol szórakoztató, játékos feladatok vártak rájuk. Ha nem is távozhatott mindenki oklevéllel, minden résztvevõ tapasztalattal gazdagodott, szókincsét, anyanyelv tudását bõvítette. Természetesen azok lettek díjazottak, akik jobban elsajátították anyanyelvünk csínját-bínját, és kellõképpen játszottak a szavakkal. Kedden a tanárok tudományos szessziójára került sor, majd szerdán délután a reál és egyéb tantárgyak hódítottak. Matematika, fizika, kémia, földrajz és történelem körök várták az érdeklõdõ diákokat. A fizika szakkört magyar nyelven is megrendezték a tanulók, akik dolgozatokat mutattak be e tudomány különbözõ területeirõl. A komoly témák mellett azonban fizikával kapcsolatos vicceken, találós kérdéseken is Szilágyság/23. Iskolanapok a tanítóképzõben A mosoly és a jó humor a legfontosabb viseleteinkhez tartoznak. A jókedv olyan, mint egy villámlás, amely egy tündöklõ pillanatra áttör a sötét gondok takaróján. A vidámság napfényt lop a gondolatainkba. A Gyereknap kiváló alkalom ennek hangsúlyozására, megélésére. Hiszen a NEVETÉS a lélek tánca!, tartja a közismert keleti bölcsesség. Az idén, immár második alkalommal került megrendezésre a - Röhög az egész osztály irodalmi vetélkedõre a zilahi Mihai Eminescu Általános Iskolában. Nagy örömünkre szolgált, hogy nõtt az érdeklõdés a Gyereknap alkalmaból meghírdetett vídám nap iránt! A három kategóriában ( vidám vers mondás, tréfás mese, illetve humoros jelenet elõadása) összesen _80-an jelentkeztek a vetélkedõre.a meghívott iskolák(lompért, Panit,Balla, Kraszna,S.Barnutiu,M.Eminescu) szinte mindegyike örömmel részt vett ezen a jeles napon. Annyi változtatás történt a tavalyiakhoz képest., hogy az idén Mátyás királyról szóltak a vidám hangulatú mesék, mondák, hiszen 2008 a Reneszánsz éve a magyar kultúrában. Mátyás bölcsességét, igazságosságát soksok tréfás történet is õrzi, íme, egy újabb bizonyítéka annak, hogy a humor és a bölcsesség kéz a kézben járnak. szórakoztunk. A kör végén minden tanuló oklevélben részesült. Péntek délelõtt az iskola diákjai az udvaron gyûltek össze a kulturális programok megtekintésére. Elõször azokat a tanulókat és felkészítõ tanáraikat díjazták, akik külöleges eredményt értek el az országos, illetve megyei tantárgyversenyeken és egyéb vetélkedõkön. Ezután elõadások, táncok, énekek, és divatbemuató következett. A táncok rendkívül változatosak voltak: láthattunk modern- és hastáncot, melyet a New Style nevezetû csoport adott elõ, valamint magyar néptáncot, amelyet fergeteges tapsvihar fogadott. De a cigánytánc sem hiányzott a mûsorból, mely teljesen elbûvölte a közönséget. Ezután következett néhány magyar, illetve román népdal, majd karaoke, és végül a divatbemutató, ahol szebbnél szebb menyasszonyi ruhákat láthattunk. A rossz idõ miatt elmaradt sporttevékenységet 26-án tartották meg. A hétfõ délután változatos programot kínált a diákoknak. A különbözõ versenyek(kötélhúzás, staféta, gyorsszaladás, távfutás, kosárlabda mérkõzés) mellett még modern táncban is gyönyörködhettünk, majd este a várva várt szabadtéri diszkó szerzett határtalan örömet a diákoknak. Az idei iskolanapok ezzel véget értek, felejthetetlen emlékekkel gazdagítva úgy diákokat, mint tanárokat. Azzal a reménnyel búcsúzunk, hogy jövõre újra részesei lehetünk e rangos eseménynek. Nevetés a lélek tánca A vendégek és a házigazda diákjai egyaránt remekül szórakoztak az átéléssel elõadott meséken, verseken, jeleneteken. Nem volt könnyû a négytagú zsûri feladata sem, hiszen egy egy kategóriában igen rendkívûli elõadásmóddal, átéléssel, esetenként színészi tehetséggel adták elõ a versenyzõk a betanult darabot. A rangsorolás tehát ebben az esetben, nem megkülönböztetést jelentett, csak valamiféle sorrendet a jó és nagyon jó elõadások között. Így született meg a következõ eredmény: Versmondó kategóriában: I. Boros Vivien, II. Ilyés Dorottya, III. Deák Pável. Mesemondó kategóriában: I. Szeredai Bettina, II. Kirei Arnold, III. Szigyártó Timea. Vidám jelenet kategóriában: I. Krasznai Általános Iskola, II. Ballai Általános Iskola, III. Mihai Eminescu Általános Iskola. A Communitas Alapítvány jóvoltából senki nem ment el üres kézzel, mindenki könyvjutalomban részesült. A helyi RMDSZ is különdíjat osztott ki két nagyon ügyes versenyzõnek: Szeredai Bettinának és Kirei Józsefnek. Így a nap végére elégedetten nyugtázta gyermek és tanár: öröm volt együtt lenni, játszani, nevetni. Reméljük lesz folytatása ennek a szép, léleksimogató hagyománynak. Béczi Csilla

27. Újra van magyar alelnökünk. Visszafogott kiértékelés. Szilágyság/27. 2008. július 4. Megalakult a megyei tanács

27. Újra van magyar alelnökünk. Visszafogott kiértékelés. Szilágyság/27. 2008. július 4. Megalakult a megyei tanács Szilágyság/27. 1. 27. Ára: 1 RON TÁMOGATÁSÁVAL Újra van magyar alelnökünk Ma egy hete, pénteken délelõtt a Szakszervezetek Mûvelõdési Házának kis üléstermében sok érdeklõdõ vett részt a megyei tanács alakulóülésén.

Részletesebben

A romániai magyarságnak együtt kell továbbmennie az úton

A romániai magyarságnak együtt kell továbbmennie az úton 1. 2008. október 31. 44. Ára: 1 lej A romániai magyarságnak együtt kell továbbmennie az úton Több ezren vettek részt az RMDSZ országos kampányindító rendezvényén Együtt, tovább kell menni az úton: a romániai

Részletesebben

14. Szilágyság/14. www.hhrf.org/szilagysag/ Gyõzött az igazság, gyõz. yõzött Mátyás király szellemisége! 2011. április 8. Közérdekû 3.

14. Szilágyság/14. www.hhrf.org/szilagysag/ Gyõzött az igazság, gyõz. yõzött Mátyás király szellemisége! 2011. április 8. Közérdekû 3. Szilágyság/14. 2011. április 8. 1. 14. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Költö öltözik a lõtér Seres Dénes törvénytervezetet készített a polgári lakosság védelmére,

Részletesebben

Becsülettel elvégeztük a dolgunkat

Becsülettel elvégeztük a dolgunkat 1. 2011.május 13. 19. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej Vidékeink 4. oldalon Eg y Egy fesztivál mar gójár a margójár gójára Amikor vasárnap este megtudtuk az eredményt, ugráltunk az örömtõl, a zsûri Ezüst

Részletesebben

Elégedetlen. községek. Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT. Szilágyság/7. 2009. február 20. 3. oldalon 7. oldalon 7. oldalon 9.

Elégedetlen. községek. Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT. Szilágyság/7. 2009. február 20. 3. oldalon 7. oldalon 7. oldalon 9. Szilágyság/7. 1. 7. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Elégedetlen Február második hetében ülésezett a községek Országos Szövetsége. A 346 küldött egyhangúan fogadta el azt a felhívást, amelyet az ország parlamentjéhez

Részletesebben

Ahol a bornak lelke van

Ahol a bornak lelke van Szilágyság/5. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. február 5. 1. 2010. február 5. 5. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Ahol a bornak lelke van Borászati értekezlet A ballai borfesztivált nem kezdték

Részletesebben

42. tás. Kelemen Hunor. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. Közérdekû 2. oldalon. Népszámlálás. Közéletünk 3.

42. tás. Kelemen Hunor. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. Közérdekû 2. oldalon. Népszámlálás. Közéletünk 3. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. 1. 2011. október 21. 42. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 2. oldalon A külföldön élõket két csoportr tra osztják Kérjük,

Részletesebben

42. Szilágyság/42. Ady ünnepe Lompérton MEGHÍVÓ. 2008. október 17. A XII. Zilahi Szüreti Napok programja: 7. oldalon 5. oldalon 4. oldalon 6.

42. Szilágyság/42. Ady ünnepe Lompérton MEGHÍVÓ. 2008. október 17. A XII. Zilahi Szüreti Napok programja: 7. oldalon 5. oldalon 4. oldalon 6. Szilágyság/42. 1. 42. Elválaszthatatlan Ady Endre a Szilágyságtól, Lompérttól amelyet második hazájának nevezett és a templomtól. Ezekkel a szavakkal kezdte igehirdetését a margitai Fazakas László költõ-lelkipásztor

Részletesebben

50. Választás és felelõsségérzet. Szilágy megyei eredmények. Szilágyság/50. Köszönet

50. Választás és felelõsségérzet. Szilágy megyei eredmények. Szilágyság/50. Köszönet Szilágyság/50. 1. 50. A Szilágy megyeiek újra bizonyították, hogy a demokrácia elkötelezett hívei. Köszönjük minden választópolgárnak, aki elment szavazni vasárnap, és nem arra szavazott, aki kizárólag

Részletesebben

Falunapok Kárásztelken és Kémeren

Falunapok Kárásztelken és Kémeren Szilágyság/29. 1. 29. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Falunapok Kárásztelken és Kémeren Vállalkozók találkozója A két ikerközség, Kémer és Kárásztelek közös falunapjai szombaton reggel a kárásztelki mûvelõdési

Részletesebben

46. ormányk. mánykoalíció a választási törvény módosításáról. Két szavazás egy napon. Szilágyság/46. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. november 18.

46. ormányk. mánykoalíció a választási törvény módosításáról. Két szavazás egy napon. Szilágyság/46. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. november 18. Szilágyság/46. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. november 18. 1. 2011. november 18. 46. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Felfüg elfüggesztették gesztették az ippi polgármester

Részletesebben

38. Krasznai napok. Szilágyság/38. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. szeptember 23. Újabb program. Közérdekû 3. oldalon Népszámlálás 2011

38. Krasznai napok. Szilágyság/38. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. szeptember 23. Újabb program. Közérdekû 3. oldalon Népszámlálás 2011 Szilágyság/38. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. szeptember 23. 1. 2011. szeptember 23. 38. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Népszámlálás 2011 Tudatosságunk meghatározza

Részletesebben

22. Ballagás a Zilahi Református Wesselényi Kollégiumban. Szilágyság/22. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. június 3. Az iskola szellemisége

22. Ballagás a Zilahi Református Wesselényi Kollégiumban. Szilágyság/22. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. június 3. Az iskola szellemisége Szilágyság/22. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. június 3. 1. 2011. június 3. 22. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Itthon 3. oldalon Polgár olgármester egy for ordulóból Egyetlen fordulóban

Részletesebben

fontossága Szilágyság/5. www.hhrf.org/szilagysag/ 2012. február 3. Közérdekû 3. oldalon magyar politizálás... Oktatás 5. oldalon elõkészítõ osztályról

fontossága Szilágyság/5. www.hhrf.org/szilagysag/ 2012. február 3. Közérdekû 3. oldalon magyar politizálás... Oktatás 5. oldalon elõkészítõ osztályról Szilágyság/5. www.hhrf.org/szilagysag/ 2012. február 3. 1. 2012. február 3. 5. Ára: 1,7 lej Elõfizetõknek 1,5 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Az erdél délyi magyar politizálás... Igaz, hogy 22 év

Részletesebben

20. Tüzet fogjon e fásult világ! Ora et labora. Szilágyság/20. Pünkösd. 2010. május 21. 3. oldalon 6. oldalon 9. oldalon 7. oldalon.

20. Tüzet fogjon e fásult világ! Ora et labora. Szilágyság/20. Pünkösd. 2010. május 21. 3. oldalon 6. oldalon 9. oldalon 7. oldalon. Szilágyság/20. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. május 21. 1. 2010. május 21. 20. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Tüzet fogjon e fásult világ! Pünkösd megünnepelése elõtt, felhalmozódó gondok

Részletesebben

Szervezési ügyek. Románia már rég nem nemzetállam. Szilágyság/5. Mûködnek a radarok. 2009. február 6. Meghívó. 3. oldalon 7. oldalon 6.

Szervezési ügyek. Románia már rég nem nemzetállam. Szilágyság/5. Mûködnek a radarok. 2009. február 6. Meghívó. 3. oldalon 7. oldalon 6. Szilágyság/5. 1. 5. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Szervezési ügyek Az elmúlt héten, pénteken ülésezett Szilágy Megye Tanácsa. A 22 napirendi pont értékelését Csóka Tibor jelenlegi alelnök elemzi a Szilágyság

Részletesebben

Tisztelt honfitársak, Romániában élõ magyarok

Tisztelt honfitársak, Romániában élõ magyarok Szilágyság/1. www.hhrf.org/szilagysag/ 2012. január 6. 1. 2012. január 6. 1. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 2. oldalon Autósok nehéz év elõtt Az államfõi kihirdetésre váró jogszabály

Részletesebben

32. Dehogynem! Youth Fest IV. A kutya sem látta? Szilágyság/32. 2010. augusztus 13. 3. oldalon 4. oldalon 7. oldalon 8. oldalon Minden pénz az utakra

32. Dehogynem! Youth Fest IV. A kutya sem látta? Szilágyság/32. 2010. augusztus 13. 3. oldalon 4. oldalon 7. oldalon 8. oldalon Minden pénz az utakra Szilágyság/32. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. augusztus 13. 1. 2010. augusztus 13. 32. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Youth Fest IV. A kutya sem látta? A korábbi évekhez képest idén majdnem

Részletesebben

45. MÁÉRT a magyar máért. Az oktatási törvényt még az õsszel el kell fogadni. Szilágyság/45. Lapzárta. 2010. november 12. Beindúlt az építkezés

45. MÁÉRT a magyar máért. Az oktatási törvényt még az õsszel el kell fogadni. Szilágyság/45. Lapzárta. 2010. november 12. Beindúlt az építkezés Szilágyság/45. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. november 12. 1. 2010. november 12. 45. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közéletünk 3. oldalon KÖZLEMÉNY A koalíciónak elemeznie kell az eddigi

Részletesebben

XVIII. évfolyam 4. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2009. június KEDVES ZILAHI ENIKŐ ÚTRAVALÓ

XVIII. évfolyam 4. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2009. június KEDVES ZILAHI ENIKŐ ÚTRAVALÓ XVIII. évfolyam 4. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2009. június Iskolai ballagás Június 13-án került sor az Ady Endre Általános Iskola nyolcadikosainak ballagására. A búcsúzó ünnepségen sok szülő,

Részletesebben

20. Etnikai tisztogatás. Szilágyság/20. Az összetartozás tudata. 2009. május 22. 7. oldalon 5. oldalon 3. oldalon 2. oldalon Baklövések kormányszinten

20. Etnikai tisztogatás. Szilágyság/20. Az összetartozás tudata. 2009. május 22. 7. oldalon 5. oldalon 3. oldalon 2. oldalon Baklövések kormányszinten Szilágyság/20. 1. 20. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Etnikai tisztogatás Országosan nagy felháborodást váltott ki az intézményvezetõk leváltása. A Szilágy megyei helyzetet kérésünkre Seres Dénes képviselõ,

Részletesebben

Rest(itúciós) törvény

Rest(itúciós) törvény 2009. augusztus 7. 1. 2009.augusztus 7. 32. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Rest(itúciós) törvény Az Országos Restitúciós Hatóság elnöke, Anca Opre Kolozs és Szilágy megyében tájékozódott az elmúlt hét végén.

Részletesebben

fotó: MIHÁLYDEÁK ANTAL

fotó: MIHÁLYDEÁK ANTAL Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2011. április 104. lapszám Új sportcsarnok Keresztúron 2011. április 17-én, virágvasárnap, ünnepélyes keretek közt átadták Székelykeresztúron

Részletesebben

27. Viharos Szilágy megye. Szilágyság/27. Év embere Kémeren 2009" Közös falunap. 2009. július 3. 3. Ma MAmoldalon. 3. oldalon 4.

27. Viharos Szilágy megye. Szilágyság/27. Év embere Kémeren 2009 Közös falunap. 2009. július 3. 3. Ma MAmoldalon. 3. oldalon 4. Szilágyság/27. 1. 27. 3. Ma MAmoldalon Ára: 1,1 lej Viharos Szilágy megye Szilágysomlyón Hétfõn este nyolc körül kataszrófafilmet lehetett volna forgatni Szilágysomlyón. Egy felhõszakadás epicentrumába

Részletesebben

28. Van pénz, csak nehéz hozzájutni. Szilágyság/28. 2011. július 15. Szatmár miatt akadozunk

28. Van pénz, csak nehéz hozzájutni. Szilágyság/28. 2011. július 15. Szatmár miatt akadozunk Szilágyság/28. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. július 15. 1. 2011. július 15. 28. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Szatmár miatt akadozunk Egy megyei stratégia alapján

Részletesebben

MAGYAR KÖZOKTATÁS 11. SZÁM. Iskola és kultúra. Térkép. Térkép. Portré. Diákszemmel. Magánterület. Tanterem. Fotóriport. Diákszemmel.

MAGYAR KÖZOKTATÁS 11. SZÁM. Iskola és kultúra. Térkép. Térkép. Portré. Diákszemmel. Magánterület. Tanterem. Fotóriport. Diákszemmel. 5. Iskola és kultúra 10. Vetélkedő versíróknak, versmondóknak Gyergyóalfaluban Térkép Az erdélyi magyar ifjúság röntgenképe 3. 6. Térkép Portré 1. Új kihívások előtt a szórvány ROMÁNIAI MAGYAR OKTATÁSI

Részletesebben

Éle tké pe k. Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Jn 11,25 Áldott húsvétot kívánunk!

Éle tké pe k. Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Jn 11,25 Áldott húsvétot kívánunk! 2 0 1 2. Á P R I L I S Éle tké pe k Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Jn 11,25 Áldott húsvétot kívánunk! A HÚSVÉT VARÁZSA - RÉGEN Húsvét közeledtével,

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban A bakonyszücsi daganatos betegek rehabilitációs otthonának teljes bútorzatát kicserélték

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XXIII. évfolyam, 2015. április 11. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE A vers ünnepén Történt egyszer pár éve, egy napfényes szeptemberi vasárnapon, a Kisújszállásról

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Steinbach József lett az új dunántúli református

Részletesebben