2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk"

Átírás

1 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1

2 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk

3 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) Felelős vezető: Deák Verona Szerkesztőség: Művelődési Ház, Kanizsa, Damjanich u. 2., Pf. 39. Folyószámla: Alapító főszerkesztő: dr. Papp György Felelős szerkesztő: Jenei Klementina Munkatársak: Aranyos Á. Klára, Bata Attila (műszaki szerkesztés), Bognár Irma, Bödő Sándor, Csápek József (egyházi hírek), Farkas Tibor, Jánosi Károly, Koprivica Aranka, Losoncz Ernő (sport), Major Ibolya, Miskolci Magdolna, Molnár Csikós Benedek, Orosz- Vass Márta, Pósa Károly, Röhrig Ottó, Teleki Mária (humanitárius tevékenységek) Fotók: Iván László, Puskás Károly Készült a tóthfalusi Logos-print d.o.o. nyomdában Felelős vezető: Deák Verona Kéziratokat, fényképeket nem őrzünk meg, és nem adunk vissza Egyes szám ára 40 dinár Előfizetés egy évre 2080 dinár, fél évre 1040 dinár, negyedévre 520 dinár postaköltséggel LAPUNK KÖVETKEZŐ SZÁMA MÁJUS 17-ÉN JELENIK MEG. Az Új Kanizsai Újság eszközfejlesztése a Szülőföld Alap támogatásával valósult meg. CIP Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 659.3( ) Új kanizsai újság Független hetilap / Fő- és felelős szerkesztő Papp György. 1 évf., 1 sz. (1994) Tóthfalu : Logos-print, 1994, 30 cm. Dvonedeljno. ISSN COBISS,SR-ID Profugo gloria Rendszerint hétfőn vagy néha kedden reggel szoktam leadni a vonatkozó írásaimat. Ha nagyon késve sikerül küldenem, persze nem dicsérnek meg érte. Azért vezetem föl ilyen mélyről a cikket, hogy lássa a tisztelt Olvasó: mekkora dolog számomra valamit idejekorán befejezni. Ezeket a sorokat péntek este írom. Két nap múlva választásokat rendeznek Szerbiában. És az eredmények még csak ezután, valamikor hétfő hajnalban, vagy kora reggel lesznek ismeretesek. A vezércikkem most mégis a jövő hétről, és a választások utáni helyzetről szól. Látatlanban is. Aki ismeri a történelmet, az tudja, hogy kevés olyan birodalom volt az emberiség múltjában, amely ezer esztendőkön át kiállta volna az idők megpróbáltatásait. Az i.e. 753-ban alapított Római impérium ezen kevesek közé tartozik. Az öreg kontinensen példa nélküli módon hellyelközzel kettőezer éven keresztül létezett. Gyakorlatilag egész Európát, a Mediterrán térséget, és fénykorában a Közel-Keletet is uralma alatt tudta. A rómaiak hódításaik révén sajátos művészetüket, életszemléletüket, jogrendszerüket is meghonosították szerte az akkor ismert világban. A latinos műveltség mind a mai napig alapja az európaiságnak, és a régi rómaiak törvényei szerint ítélkeznek a mostani bíróságokon, mert a húsz évszázaddal ezelőtt bevezetett jogalkotás erkölcsi normái manapság is megállják a helyüket. Mérceként tekintünk rájuk, ha úgy tetszik. Megmutatják, hogy emberként, egy közösségben hogyan lehet, kell, és szabad élni. A rómaiak nem csak az állam szervezettségében, a törvényekbe vetett hitükben és fegyelmezettségükben tekinthetőek példaképnek. A birodalom fölvirágzása és hosszú léte leginkább annak volt köszönhető, hogy a római szemlélet a lelkekben is gyökeret vert. Hogy minden akkori ember az államot vezető arisztokratától kezdve a legutolsó földet túró parasztig önmagára nézve kötelező érvényűnek tartotta erkölcsösnek lenni. És erre büszkének lenni. A tisztességre, az emberségességre. Egyik legszebb példája ennek a morális tartásnak az, ahogyan a győztes hadvezérekkel, a diadalt arató császárokkal, az imperatori cím büszke kitüntetettjeivel bántak. A Róma városába visszatérő győzteseket virágeső és diadalkapu várta. Hatalmas tömeg éltetése közepett vonult a diadalmenet. Egész Róma népe sugárút mellett tolongott. A körmenetben szóltak a harsonák, zenészek, rabszolgák és furcsa állatok hosszú sora érkezett a meghódított területekről. Megrakott szekereken közszemére voltak kitéve a kincsek, az elhódított zászlók, jelvények: a legyőzött népek legszentebb ereklyéi. A sorban kullogtak a nyakukon és lábukon megláncolt, vesztes királyok, hadvezérek vagy törzsfőnökök, akiknek méltóságuk jelképét a koronát kezükben kellett vinniük Utánuk vonult a legdíszesebb harci szekéren a nap hőse, a győztes hadvezér. Az ünnepelt élete talán legfontosabb napját élte. Fürdött a dicsőségben. Róma népe éltette. Gyakorlatilag az egész, akkor ismert világ a lába előtt hevert. Az ő parancsára, egyetlen szavára milliós hadsereg állt készen, és nem volt hatalom, amely szembe mert volna szállni vele. És míg a virágeső hullott a hadvezérre, míg Róma népe túláradó szeretettel őrjöngve magasztalta mindeközben a győztes háta mögött ott állt egy rabszolga, aki a babérkoszorút tartotta az ünnepelt feje fölött: a diadal jelképét. Ám a rabszolgának más szerepe is volt! Míg a kocsi vonult, szorosan ura háta mögé simult, és a hangorkán, az ünnepség eufóriája, a tapsvihar és éljenzés közepette folyamatosan egy mondatot suttogott a győztes nagyúr fülébe. Mulandó a dicsőség! Mulandó a dicsőség! Mulandó a dicsőség!... Nem tudom, csak szeretném hinni, hogy a tisztelt újságolvasó is átérzi ugyanazt a borzongást, a fölemelő tiszteletet, amit én, valahányszor elképzelem ezt a jelenetet. A hatalma csúcsán lévő embert, élet-halál urát még diadala tetőpontján, ünnepi menetében is figyelmezették: az önhittség, a nagyravágyás, a pillanatnyi siker mámorában meg ne szédüljön! Hogy az a bizonyos kerék, sorsnak karikája kerek és mindenkor fordul. Ez a természetes. Ez az élet rendje. És talán így is igazságos. Akinek a fejébe száll a dicsőség, a hatalomtól megittasulhat, elveszíti ítélőképességét. Sűrűn jusson eszünkbe: a szerénység, mások elfogadása és a jó szándék minden koron olyan erkölcsi többletet jelentett, ami a sikert nem kisebbítette, hanem még inkább azzá tette. Azt kell tudnia és vallania egy közösség által kiválasztottnak, hogy nem ura, hanem szolgája ő az emberek ügyének. Nem véletlen, hogy a ministere szó éppen szolgálatot jelent. Jól észbe vésse, bárki is kerül győztes pozícióba: a rómaiak nem voltak ostobák. A mai választópolgárok sem azok. Tudnak jutalmazni és tudnak büntetni. Bizalmuk azokban lesz, akik okulva az ókori rómaiak bölcsességén úgy tudják majd igazgatni a közéletet, hogy mindeközben önmagukra nézve a legszigorúbb elveket betartva, látható módon fognak nekünk példát mutatni emberi tisztességből. Nem lesz mögöttük valaki, aki erre folyton figyelmezteti őket! Ezt mindenkinek a szíve kell, hogy parancsolja. Pósa Károly Magyarkanizsa, május 4. ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 3

4 HATÁRON INNEN: Május 2-án, az ünnep másnapján Magyarkanizsa főterén került megrendezésre a Tisza menti utómajális elnevezésű rendezvény, amelybe a házigazdák mellett Óbecse, Zenta, Ada, Csóka és Törökkanizsa is bekapcsolódott. A tarka, mindenki igényeit kielégítő programok sorozatát a magyarországi Keresztes Ildikó valamint a Neoton Família koncertjei zárták. Még mindig tart az a május 4-én megkezdődött nemzetközi jóga-műhely, amelyet a Nagy József Regionális Kreatív Műhely próbatermében Remete Sándor és az osztrák Emma Balnaves tartanak 60, különböző országokból érkezett résztvevő számára. Május 4-től új közlekedésbiztonsági szabályzat lépett életbe Szerbiában, amely tiltja a gépjárművek szélvédőjének utólagos sötétítését (fóliázását), az oldalüvegek sötétítését pedig 30 százalékosra maximalizálja. Szabályozza továbbá, hogy a gépkocsikban csakis hologrammal ellátott, tesztelt gyermeküléseket lehet használni. Elrendeli még, hogy június 30-ig a tulajdonosok kötelesek bejegyeztetni jobboldali kormánnyal ellátott gépkocsijukat. Amennyiben ezt elmulasztják, kénytelenek lesznek a kormányrendszert átszereltetni a bal oldalra. A magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola szervezésében a Művészetek Háza nagyszínpadán a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának kamarakoncertjére került sor Velez Alekszandra, Császár Zsuzsanna és Ludányi Endre közreműködésével. A belgrádi különleges bíróságon megkezdődött a szökésben lévő Darko Šarić bűnszervezete elleni bírósági eljárás. A bűnbandát 4 összevont vádirat alapján 3 tonna kokain Dél-Amerikából Nyugat-Európába való csempészésével terhelik, amit 2008-ban és 2009-ben bonyolított le. A klán tagjait egy Uruguayban és Belgrádban egyidőben folytatott nemzetközi rendőrakció során fülelték le, de a drogbáró Šarićnak sikerült megszöknie és azóta is hiába keresik. Öt albán nemzetiségű személyt tartóztattak le a délszerbiai Bujanovacon és környékén, akiket szerbek ellen 4 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 2001-ben elkövetett háborús bűnökkel vádolnak közölte Vladimir Vukčević háborús bűnökkel foglalkozó ügyész. Vasárnap, május 6-án választottunk. Magyarkanizsa község választópolgárai a köztársasági elnök, a szerbiai parlament és a tartományi képviselőház listás illetve egyéni jelöltjei valamint az önkormányzati jelöltek mellett a helyi közösségek tanácsaira, hét helyi közösségben pedig azok elnökeire is voksoltak. A hat illetve hét szavazólap miatt a szavazatok számlálása, jegyzőkönyvezése és átadása a hétfő hajnali órákig tartott. A szavazatok egy részének újraszámlálása miatt a Községi Választási Bizottság csak kedden délután tudott hivatalos végeredménnyel szolgálni. Eszerint a Vajdasági Magyar Szövetség 11, a Demokrata Párt 9, az UKROK polgári kezdeményezés 3, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga 2, a Válassz utat-bacskulin István állampolgári tömörülés 3, a Magyar Remény Mozgalom pedig 1 képviselői helyhez jutott a községi képviselő testületben. A képviselői mandátumhoz szükséges küszöböt a Szerbiai Haladó Pártnak, a PUPS-nak és a Liberális Demokrata Pártnak nem sikerült átlépnie. A szerbiai választások nagyobb incidensek nélkül zajlottak. Voltak egyéni kilengések, szabálysértések, de érdekességek is. Az utóbbiak közé sorolható például, hogy a mindössze 82 szavazópolgárral rendelkező Donja Oruglicán a voksolást 52 megfigyelő kísérte figyelemmel (!). A Tiszavidéken különböző eredményeket hoztak a helyhatósági választások. Zentán és Csókán, de Magyarkanizsán is a VMSZ szerzett legtöbb szavazatot, ám kérdés, hogy a képviselő testületekbe jutott sok párt egyezkedése után ki tud majd ezekben a községekben hatalmi pozícióhoz jutni. Adán taroltak és Törökkanizsán is nyertek a demokraták. Anyák napi készülődés keretében hétfőn délután kézműves-foglalkozást szervezett a Cnesa pinceklubjában a magyarkanizsai Kuckó Nagycsaládosok Egyesülete. HATÁRON TÚL: A múlt hét elején a macedón rendőrség elfogta az április 12-én a Szkopjéhoz közeli Smiljkov-tónál elkövetett ötszörös gyilkosság tetteseit. Az elkövetők egy iszlamista terrorszervezet tagjai, akiknél a házkutatások során a fegyverek mellett a Koszovói Felszabadítási Hadsereg propagandaanyagát és egyenruháit is megtalálták közölte Gordana Jankulovszka macedón belügyminiszterasszony. A gyilkosság során a terroristák automata puskából és pisztolyból leadott lövésekkel megöltek négy, horgászatból hazafelé tartó év körüli fiatalembert és egy idősebb férfit, aki véletlenül szemtanúja volt a gyilkosságnak. A Magyar Országgyűlés szerdán kétharmados többséggel államfővé választotta Áder János európai képviselőt. Eskütétele után az ország ötödik köztársasági elnöke úgy nyilatkozott, hogy a magyar érdekek és a magyar értékek szószólója lesz. Lemondott tisztségéről Réthelyi Miklós magyar nemzetierőforrás-miniszter. A megüresedett miniszteri posztra Orbán Viktor miniszterelnök Balog Zoltán társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkárt kérte fel, aki a jelölést megtiszteltetésnek nevezte és el is fogadta a megbizatást. Harmadszor is beiktatták elnöki mandátumába Vlagyimir Putyint. Az orosz államfő mostani megbizatása hat évre szól és utána még egyszer újraválasztható lesz. A kínai vezetés beleegyezett, hogy Csang Kuang-cseng jogvédő aktivista, aki az Egyesült Államok pekingi nagykövetségén kért politikai menedékjogot, szabadon távozhasson az Államokba. Utazási okmányait soron kívül megkapja a kínai hatóságoktól s ugyanígy járnak el az amerikai hatóságok is Csang és családja beutazási engedélyének kiadásával. Francoise Hollande lett Franciaország új elnöke. A szocialista politikus az elnökválasztás második körében megszerezte a szavazatok 53,3 százalékát, míg ellenlábasa, a jelenlegi elnök Nicolas Sarkozy csak 46,7 százalékot szerzett. Veszélybe került a görögországi reformprogramok végrehajtása, mivel a görög parlamenti választásokon nagyot bukott a megszorító intézkedéseket támogató két legnagyobb görög párt. A szeptember 11-éhez hasonló terrorcselekmények előkészítésén dolgozott Osama bin Laden, az amerikai kommandósok által tavaly Pakisztánban megölt terroristavezér, az al-kaida vezetője. Azt tervezte, hogy a terrorcselekmények mellett megöli Barack Obama amerikai elnököt is derül ki a házában talált és most nyilvánosságra hozott dokumentumokból. Ügyetlenül védekezik és összevissza magyarázkodik az 1984-ben íródott, de a Pécsi Tudományegyetemről időközben rejtélyes körülmények között eltűnt szakdolgozata miatt plágiumgyanúba keveredett Gyurcsány Ferenc, magyar ex-miniszterelnök- állítják a hozzáértők. A HírTV csapata menetközben újabb és újabb terhelő adatokkal szolgál az eset kapcsán. Összeállította: Bödő Sándor

5 VÁLASZTÁSOK 2012 Hatpárti képviselő testület alakul Ki fogja majd a kormánykereket? A VMSZ nyert ugyan, de egyedül nem tud kormányozni, így akár egy demokrata koalíció is átveheti a község irányítását A pártok most a második körbe jutott egyéni jelöltjeik illetve a köztársasági elnökjelöltek támogatására összpontosítanak A magyarkanizsa községben zavartalanul bonyolódtak le a május 6-i választások. Zavartalanul, de nem zökkenőmentesen, hiszen a munkát több kisebb technikai probléma is akadályozta, amelyek közül a legtöbb gondot a választóhelyek méretei okozták. Jónéhány olyan szavazóhelyiség akadt községünkben, amelyek magának a szavazatszedő bizottságnak és a választásokat követő, minden eddiginél több megfigyelőnek is szűknek bizonyult, nemhogy ott rendes körülmények között le lehessen bonyolítani a szavazást is. Amikor egyszerre többen érkeztek ezekre a szavazóhelyekre, a polgároknak várniuk kellett adataik ellenőrzésére, az aláírások megtételére, és a szavazólapok átvételére, majd csak egymást kerülgetve tudtak szavazni és az urnákba dobni szavazócéduláikat. A kis termekben még elég ülőhely sem jutott a megfigyelőknek, rossz volt a levegő is. A másik gondot a szavazatszedő bizottságok tagjainak, esetenként a bizottsági elnököknek a képzetlensége okozta, ugyanis nem egy polgár panaszkodott, hogy nem tudták eligazítani, ha problémája volt. A tapasztalatlanság a jegyzőkönyvek összeállításakor is megmutatkozott, hiszen a szavazóhely lezárását követően záporoztak a telefonos kérdések a Községi Választási Bizottsághoz, hogy ezt vagy azt hogyan és hova kell beírni ahhoz, hogy a jegyzőkönyv hibátlan legyen. A rengeteg, esetenként hét szavazólap átszámolása mellett ezek a kisebb malőrök is hozzájárultak ahhoz, hogy a KVB-hez az első eredmények csak majd három órával a szavazóhelyek bezárása után, egészen pontosan 22 óra 50 perckor érkeztek be, azok is az egyik legkisebb szavazóhelyről, a 150 szavazópolgárral rendelkező Kishomokról, a másodikra pedig további fél órát kellett várni. Így esett meg, hogy míg a környező községek egy részében már részeredményeket közöltek a községi választási bizottságok, addig mi kanizsai újságírók még éjfélkor sem tudtunk adatokkal szolgálni az eredményeket türelmetlenül váró szerkesztőségeinknek. A Községi Választási Bizottság munkájában tudomásunk szerint nem volt fennakadás. Amikor az eredmények folyamatosan érkezni kezdtek, gyorsan haladt azok átvétele és az adatbevitel is, úgyhogy éjjeli fél 2 táján a 38 szavazóhely közül már majdnem húsz adatait feldolgozták. Az adatokra való várakozás közben értesültünk egy nem mindennapos dologról: a helyi közösségi választásokra készített szavazólapok egyikén, konkrétan Magyarkanizsa harmadik, egyúttal legnagyobb és legnépesebb kerületében a tanácstag-jelöltek közül egynek a nevét a szavazólap hátlapjára nyomtatták, amit a szavazópolgárok sokáig észre sem vettek, így az az egy jelölt eleve hátrányból indult jelölttársaival szemben. Noha egyértelmű, hogy pecsét nélkül a szavazólap nem hiteles, a pecsét pedig mindig az utolsó név után (esetünkben a hátlapon) szerepel(t), a polgároknak eszükbe sem jutott, hogy még arra is odafigyeljenek, hiszen nem éppen szokványos dolog, hogy a szavazólap mindkét oldalán legyenek nevek. Miután a KVB értesült erről a szabálytalanságnak nem nevezhető hiányosságról, utasította az érintett szavazatszedő bizottságok elnökeit, hogy a bizottsági tagok közül jelöljenek ki valakit, aki figyelmezteti a szavazópolgárokat, hogy az adott szavazólapot a voksolás előtt fordítsák meg. Az érintett tanácstag-jelölt nekem személyesen azt nyilatkozta, hogy ha valamilyen csoda folytán még így is bekerül a helyi közösség tanácsába, nem fújja fel a dolgot, de ha emiatt kiesik a versengésből, panaszt tesz. Kiesett, tehát nem elképzelhetetlen, hogy az ügynek még lesz folytatása. A választást megelőző kampány során többen is megkérdezték tőlem, milyen eredményre számítok. Természetesen nem adtam és nem is adhattam egyértelmű választ a kérdésre, hiszen akkor még a víznéző asszony sem tudta volna megjósolni a választások kimenetelét, abban azonban szinte biztos voltam, hogy nem két párt alkotja majd a községi vezetést, de abban is, hogy abszolút többséget még véletlenül sem szerezhet senki. Nem kellett ehhez túl okosnak lenni. A kialakult közhangulat, a polgárok utcán, piacon, kocsmában vagy éppen hivatalos helyen hangoztatott véleménye ugyanis egyértelműen előrevetítette ezt az opciót. Be is jött. A legtöbben természetesen a VMSZ illetve a demokraták szoros győzelmére tippeltek, de sokan a most népszerűsödő pártok és civil tömörülések valamelyikének látványos előretörésére számítottak. Nos, ami községünk két vezető politikai erejét, a Vajdasági Magyar Szövetséget és a Demokrata Pártot illeti, az előrejelzések beigazolódtak, de a régi, de az említetteknél ugyan kisebb szerepet játszó pártok, mint amilyen például a Liberális Demokrata Párt gyenge szereplésére kevesen számítottak. Némi meglepetés talán, hogy a Bacskulin István vezette, szinte a választásokra megalakult Válassz utat állampolgári tömörülés első nekifutásra három képviselői mandátumot szerzett, ugyanakkor az UKROK, ugyancsak fiatal, alig fél éve alakított polgári kezdeményezés három képviselői helye reálisnak mondható. A Vajdasági Szociáldemokrata Liga két mandátuma az előbbiekhez képest talán kevésnek tűnik, de ha azt vesszük alapul, hogy az LDP mellett Szerbia második legerősebb pártja, a Szerbiai Haladó Párt be sem jutott a képviselő testületbe, akkor ez az eredmény is elfogadható. A kkt-ben kisebbségi mivoltából eredően és természetesen a begyűjtött voksok eredményeként, egy mandátumot szerzett a Magyar Remény Mozgalom is. (folytatás a következő oldalon) -----> ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 5

6 VÁLASZTÁSOK 2012 (folytatás az előző oldalról) A Községi Választási Bizottság május 8-án megtartott ülésén véglegesítette a helyhatósági választások eredményeit. A magyarkanizsai község 38 szavazóhelyén a bejegyzett szavazópolgár közül élt szavazati jogával, ami mintegy 57 százalékos részvételt jelent. Az érvénytelen szavazatok száma 556 volt. A bizottság olyan szabálytalanságokat nem regisztrált, amelyek miatt bárhol is meg kellett volna semmisítenie a voksolás eredményeit, egy kérelem miatt azonban volt újraszámlálás. A 29 tagú községi képviselő testület tehát a következők alapján áll fel: a Vajdasági Magyar Szövetség szavazattal (32,59%), ami 11 képviselői helyet jelent, a Demokrata Párt szavazattal (26,19%), 9 képviselő, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga 793 szavazattal (6,19%), 2 mandátum, az UKROK szavazattal (9,94%), 3 képviselő, Magyar Remény Mozgalom 491 szavazattal (3,84%), 1 képviselő és a Válassz utat-bacskulin István tömörülés szavazattal (9,76%), 3 mandátum. Hogy végül milyen koalíció irányítja majd községünket, az a most folyó tárgyalások függvénye, egyedül ugyanis sem a VMSZ, sem a DP nem tud többségi pozícióba kerülni. Ami a parlamenti illetve a tartományi képviselőházi választásokat illeti, a magyarkanizsai község választópolgárai kifejezetten a VMSZ listáit támogatták, mellettük jelentősebb támogatást csupán a Demokrata Párt kapott, a többiek támogatottsága elenyésző. A köztársasági elnökválasztáson Pásztor István, a VMSZ jelöltje kapta a legtöbb, számszerint szavazatot (44,26%), megelőzve a voksot (35,05%) begyűjtő Boris Tadićot. A második körben Pásztor István vélhetően a demokrata elnökjelölt támogatására ajánlja fel szavazatait. A tartományi egyéni jelöltek versenyfutását Kávai Szabolcs meggyőző fölénnyel nyerte, hiszen a szavazók 33,45 százaléka, azaz polgár voksolt rá. A második körbe jutott még szavazattal (17,91%) Raffai Mária, a DP jelöltje is. Tandari László (SZSZDP) 2.135, Bálint Frigyes (UKROK) 1.550, Bata dr. Vilmos (LDP) 1.311, Fazekas Rudolf (VSZL) 602, Horváth Dániel pedig 596 szavazatot kapott. Községünkben a helyi közösségek tanácsait is vasárnap választottuk, azzal, hogy hét helyi közösségben a polgárok megválasztották a települések elnökeit is. Magyarkanizsán és Martonoson az új tanácsok választják majd meg elnöküket. Négy helyi közösségben, Adorjánon, Tóthfaluban, Oromon és Oromhegyesen az eddigi elnökök ismét bizalmat kaptak a polgároktól, Horgos, Kispiac és Velebit azonban új elnököt kapott. A helyi közösségek elnökei a következők: 1. Adorján Borsos Csaba 2. Horgos Bacskulin István 3. Kispiac Arnold László 6 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 4. Magyarkanizsa a helyi közösség 15 tagú tanácsa választja meg az elnököt 5. Martonos a helyi közösség 9 tagú tanácsa választja meg az elnököt 6. Tóthfalu Bata Ferenc 7. Orom Lékó Róbert 8. Oromhegyes Balla Lajos 9. Velebit Nikola Mihić A helyi közösségek tanácstagjai a következők lettek: 1. Horgos 9 tag ( a VSZL panaszára újraszámolták a szavazatokat): Danyi István, Dr. Kecsenovity Sóti Ella, Krekuska Róbert, Sáfrány Sándor, Német Tibor, Táborosi Győző, Takács József, Veselinov Ibolya, Valkovics Gábor 2. Kispiac 11 tag: Almási Tibor, Domonkos Rezső, Kis István, Kovács Géza, Kovács Ervin, Nagy Gusztáv, Sárkány Dóra, Pap Csilla, Szarapka Ede, Túri László, Zsoldos Tibor 3. Magyarkanizsa 15 tag: Bús István, Dukai Ferenc, Dr. Nagy Izabella, Dr. Bimbó Mihály, Csőke Rudolf, Mányi Zoltán, Mészáros Kornél, Körmöci Károly, Raffai Mária, Remete Zsolt, Dr. Sarnyai Zoltán, Tácsi Béla, Jovo Tomišić, Vadász Károly és Vadász Kávai Piroska. 4. Martonos 9 tag: Guti János, Égető Zsuzsanna, Horvát Gergő, Makra Ákos, Kószó Ferenc, Dr. Körmöczi László, Telek József, Törteli Telek Márta és Sors Endre 5. Tóthfalu 7 tag: Berec Mónika, Bontovics István, Csikós Árpád, Fejős Zoltán, Pósa Imre, Sóti Attila, Ft. Utasi Jenő 6. Orom 11 tag: Gábor Gábor, Davcsik Imre, Dobó László, Kádár Judit, Madár József, Mihályi Gizella, Milutinovity Viktória, Nagy István, Pósa Katalin, Sándor Gábor és Tukacs Piroska 7. Adorján 7 tag: Bábinszki Zoltán, Törtei Krisztián, Piontek Béla, Szabó József, Préda Miklós, Ózsvár Lajos és Vajda József 8. Oromhegyes 7 tag: Bajúsz Ákos, Bálint Ágota, Bicskei Róbert, Bilicki Nándor, Dukai Ágnes, Gazdag Attila, Teslić Zoran 9. Velebit 5 tag: Petar Čurčić, Milan Ciganović, Jovan Potrebić, Milutin Graovac, Đuro Popović Lejegyezte: Bödő Sándor Hirdetmény A Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal felügyelőségi főosztálya tájékoztatja az érintett szerveket, szervezeteket és a nyilvánosságot, hogy: a magyarkanizsai székhelyű TISACOOP kereskedelmi kft. (Néphősök útja 6. sz.) környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntését kérelmezte. A tanulmány tárgya: a magyarkanizsai kat. községbeli 4026 sz. földrészleten, Magyarkanizsán (Néphősök útja 6.) megépítendő védőtetős raktárépület és hűtőház. Az észrevételek megtételének határideje: évi május hónap 24. napja. A műszaki dokumentációba az érdekeltek betekintést nyerhetnek, és észrevételeiket írásban megtehetik a magyarkanizsai városháza (Fő tér 1.) 5. sz. irodájában munkanapokon 8 és 12 óra között.

7 Generációk fája és padja Horgoson Az Iringó Civil Szervezet a Generációk találkozása elnevezésű programsorozat keretében május 5-én virág- és faültetéssel igyekezett szebbé tenni Horgos központját, valamint közelebb hozni egymáshoz a fiatalabb és idősebb generáció képviselőit. A napsütéses májusi szombat délutánon szép számú közönség gyűlt össze a rendezvény helyszínén, a horgosi óvoda előtt. 15 órától virágokat ültettek a fiatalok a falu központjában, majd 16 órától egy rövid műsorral egybekötve átadtuk rendeltetésének a Generációk padját. Az ünnepélyen felléptek: a helyi óvoda apró növendékei, Csécsei Erzsébet Móra Ferenc versét osztotta meg a közönséggel, Kiss-Iván Ágnes pedig népdalcsokorral varázsolta el az egybegyűlteket. Első ízben útjára indult a Generációk fája elnevezésű projektum is, amelynek ötletadója Kiss-Iván Anna magyartanárnő, s melynek lényege, hogy az általános iskola nyolcadikos tanulói ezentúl minden évben elültetik az osztályuk fáját. Az idei évben a négy végzős osztály tanulói négy tölgyfát ültettek el, melyeket Gutási Ákos tisztelendő atya áldott meg. A fák mellett pedig táblák hirdetik a tanulókat, akik elültették azokat, s amelyek reméljük nagyra nőnek, hosszú életűek lesznek, s egyszer talán unokáiknak is büszkén mutatják majd meg a gyerekek. Ötvenéves osztálytalálkozóra jöttek össze május 4-én az 1962-ben végzős, Losonc Rezső osztályfőnök diákjai. A valamikori tóparti iskolának nevezett, magyarkanizsai Ady Endre nyolcosztályos iskola diákjaihoz ebből a ritka alkalomból csatlakoztak azok a volt diáktársak is, akik különböző okokból az elemi iskolát másik osztályban fejezték be. Miután a Galaxis vendéglőben elbeszélgettek egymással, a Szent Őrangyalok templomban szolgáltatott szentmisén vettek részt, ahol megemlékeztek a fél évszázados időtartamban elhunyt társaikról, majd a késő esti órákig ismét a Galaxisban töltötték el az idejüket, gazdag, finom vacsorával, társasággal, tánccal. Az ünnepség után elhatározták, ezentúl ESEMÉNYTÁR A műsor végén átadásra került a Generációk padja, melyen sok nagyszülő fog üldögélni az unokáikat várva az óvoda előtt. Szeretnénk kiemelni a közösség példaértékű összefogását, s bízunk benne, hogy ez a jó példa a jövőben is jelen lesz programjainkon. Ezúton mondunk köszönetet Horgos Helyi Közösségének, a horgosi óvoda óvónőinek, a horgosi cserkészeknek, a horgosi általános iskola képviselőinek, a Barka Hagyományápoló Csoportnak, Samu Tibornak és mindenkinek, aki hozzájárult a pad elhelyezéséhez, a műsor sikeréhez, a virágok és a fák elültetéséhez, amellyel szebbé varázsoltuk közösségünket! Iringó Fotók: Kozma Rita Ötvenéves osztálytalálkozó Magyarkanizsán évente találkozni fognak. Gratulálunk mindannyijuknak, kívánva, hogy még nagyon sokáig megérjék erőben, egészségben ezeket a találkozókat. A képen, amelyet a Szent Őrangyalok templomkertben készítettek a jubilálók láthatók. Ülnek, balról, jobbra: Gubi Ilona, Borsos Franciska, Sóti Mária, Pilisi Ilona, Pató tanárnő, Losonc tanár úr, Fejős Irén, Vas Mária, Kiss Katalin, Mészáros Franciska Állnak, balról, jobbra: Apró Júlia, Mosó Mónika, Domonkos László, Pilisi Borbála, Molnár Ferenc, Sári Mária, Dobó Károly, Pakai Viktória, Sarnyai József, Muhi Piroska, Szabó Imre, Kovács Piroska, Harmat Balázs, Szegfű Klára, Velez Sándor, Huszár Anna Akikért a szentmise szólt, és nem jöhettek el a találkozóra: Bagi Imre, Borsos Imre, Csűre Erzsébet, Hugyec István, Kovács Rózsa, Kucora Dénes, Lelik Pál, Lipták Lukács, Szecsei Sándor JÁN. ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 7 cmyk

8 KÉPRIPORT Iván László felvételei MAJÁLIS-UTÓMAJÁLIS MAGYARKANIZSÁN, KÉPEKBEN 8 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk

9 Színpompás látvány fogadott május 5-én délelőtt, amikor beléptem a Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Középiskola tornatermébe, ahol immár tizenegyedik alkalommal rendezték meg a virágkötészeti versenyt a kertész-, virágkertész tanulók számára. Szervezők a szaktanárok Majoros Nyilas Erzsébet, Berec Ágota, Kőrösi Sóti Beáta, Pósa Sándor, Sterbik Ildikó, Tótabonyi Gábor és Bővíz Szilárd, akik ezúttal is dicséretet érdemelnek. Már nem először kaptam meghívást volt tanárként Jenei Erzsébet aligazgatótól erre a szívet-lelket melengető rendezvényre, amelyet ez alkalomból is őszintén megköszönök, és örömmel számolok be erről a lenyűgöző, illatos eseményről. Tavaszi virágkötészeti verseny A virág az egyetlen, ami színével és illatával a fájdalmat enyhíteni tudja. lila, narancssárga írisz (nőszirom), illetve a kála majd a rózsa. Ezek a legdekoratívabbak, de sajnos gyorsan elhervadnak közli a három fiatal lányból álló zsűri: Bajusz Petra, a zentai kertészeti főiskola (a budapesti Corvinus Egyetem kihelyezett tagozata) hallgatója, valamint György Márta és Szabó Szabina, a középiskola egykori tanulói. ESEMÉNYTÁR Özvegy Tamás III. díj kezdő Goór Adrienn II. díj haladó Az előkészületek már az év folyamán megkezdődnek a gyakorlatok keretében közölték a szakemberek amelyet a tanterv is megfogalmaz, és így bontakoznak ki és mutatkoznak meg a kreativitások a versenyeken. Egy tanévben kétszer rendezzük meg a megmérettetést. Az őszi illetve tél eleji versenyen száraz virágból, a tavaszin már élő virágból készülnek a kompozíciók. És csodálatosak! jegyzem meg, miközben végigsétálok és megállok minden egyes, összesen ötven virágtál illetve csokor előtt, amelyet 51 tanuló készített. Az ikebanákhoz használt virágok között privilégiumot élvez a fehér, sárga, Pósa Anikó különdíj kezdő Melyek a legidőtállóbb virágok, illetve mik a követelmények az önállóan megtervezett virágcsodáknál? Elsődleges, hogy az egész kompozíció összhangban legyen, a virág színei és az alátétek is, azok is természetes anyagból készüljenek, mint pl. fonott kosár, illetve tartsák be a párhuzamosságot a felépítésnél, és persze a kreativitás, az egyéni elképzelés is megmutatkozzon. A látványból kiderül az is, hogy a frissességet legtovább megtartja a kála, szegfű, krizantém, gerbera. A bíráló bizottság azt is megelégedéssel közölte, hogy fejlődés érzékelhető az előző versenyhez képest. Végül tizenegy óra körül Majoros Nyilas Erzsébet kertépítő mérnök, tanár kihirdette az eredményt. Az általános iskolából hat diák öt kompozícióval vett részt. Első díj: Rekecki Katalin, 8.e, J. J. Zmaj Általános Iskola. Különdíj: Demus Natália, 8. osztály, Kispiac. Középiskola, kezdők kategóriája Első díj: Tormás Ágnes II.7 Második díj: Bakos Leóna III.5 Harmadik díj: Özvegy Tamás III.5 Különdíjat nyolc tanuló kapott: Fekete Krisztina, Molnár Noémi II.7, Bartus Renáta, Pósa Anikó, Soós Nóra, Rideg Emese, Varga Flóra III.5 és Zakić Leposlava III.1. Haladók kategóriája Első díj: Bakos Anita Második díj: Goór Adrienn Harmadik díj: Papp Rita Mindhárman a IV.5 osztály végzős diákjai. Az első helyezettek könyvjutalomban részesültek, a második helyezettek ragasztópisztolyt, a harmadikak metszőollót vehettek át. A különdíjasok pedig egy-egy cserepes növényt. Emellett minden helyezett köszönőlevelet is kapott. A díjakat a tangazdasággal karöltve állították össze. A zsűri három tagja is köszönőlevelet vehetett át a kompozíciók elbírálásában végzett munkájáért. A megjelent többi tanár is gyönyörködhetett a nem mindennapi, bámulatos egyedi kompozíciókban, amelyeket az alkotók a kiállítás végén haza is vihettek vagy elajándékozhattak. Az elemisták meg ahogy hallottam kedvet kaptak, hogy itt kertésztanulónak jelentkezzenek. TM ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 9

10 KÖZÉRDEKŰ Fogápolással az egészséges mosolyért A Magyarkanizsai Egészségház is részt vesz abban az országos akcióban május folyamán, amelynek a célja a népesség azon belül is külön kihangsúlyozva a gyerek és a fiatalok felvilágosítása és tudásszerzése az egészséges száj és fogak megőrzése végett, valamint az egyén viselkedési szokásainak fejlesztése a száj és a fogak ápolásával kapcsolatosan. Az Itt az idő az egészséges mosolyra elnevezésű akcióról dr. Császár István, a fogászat főnöke sajtótájékoztatón számolt be. Elmondta hogy az egészségügyi minisztérium által meghirdetett és szponzorált akció során nemcsak az egészségügyi intézményekben, fogászati rendelőkben folyik a munka, hanem az óvodákban, iskolákban is. A május 5-éig meghirdetett rajzpályázatra sok szép alkotás érkezett, ezeket továbbküldik Nagykikindára, onnan pedig kedvező elbírálás esetén Belgrádba. A bírálást és díjazást a BATUT Közegészségügyi Intézet végzi, a kevésbé tömeges fogalmazáspályázat esetében is. Az akció május 21-étől 27-ég tart, keretében 23-án egy nyilvános fogmosási akció lesz szponzorok támogatásával az óvoda udvarában közölte dr. Császár István. M.M. Kis iskola nagy eredményekkel A Kis Ferenc Általános Iskola Oromhegyes Orom tanulói idén is nagyon sikeresen szerepeltek a községi és a köztársasági versenyeken. Vajda Attila, az intézmény igazgatója elmondta, hogy a községi versenyeken mintegy 90 tanuló vett részt, ebből 32 tanuló ért el helyezést. A körzeti versenyeken 8 diák vett részt, és 3 díjat hoztak el. Az oromi tagozaton kiemelkedően teljesített Szögi Roland (5. osztály) és Szögi Evelin (7. osztály), akik mind a községi, mind a körzeti matematika versenyen megszerezték az 1. helyet. Az oromhegyesi tagozaton Dobó Csaba (4. osztály) ért el kiemelkedő eredményt, ő is szintén a matematika területén, a községi és a körzeti versenyen szintén 1. helyezést ért el. Az iskola 3 pedagógusa februárban részt vett az a magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ által szervezett három napos képzésen, mely a 7. és 8. osztályos tanulók pályaválasztásáról szólt. A programot az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Ifjúsági és Sportminisztérium, valamint a németországi GIZ (egyesület a nemzetek közötti együttműködésért) képviselői dolgozták ki. A program keretein belül megszervezték a Lánynapok elnevezésű rendezvényt, melynek célja az volt, hogy a diáklányok a különböző gyárak látogatása során nem szokványos női foglalkozásokkal ismerkedjenek meg. A Kis Ferenc Általános Iskola Oromhegyes Orom a sikeres pályázat után, egyedüli vajdasági magyar iskolaként vett részt a rendezvényen. A látogatásra április 26-án került sor Szabadkán. 4 tanuló vett részt a Next Fresh & Co vállalatban megrendezett eseményen, név szerint Kovács Erna és Surányi Bettina az oromi tagozatról, Apró Alekszandra és Erdélyi Klaudia az oromhegyesi épületből, kísérő tanáruk Rice Ágota volt. R. Á. 10 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG Idegenforgalmi projektum Vízre bocsátották Magyarkanizsán az IPA-projektumban kapott mólókat, amelyeket a Románia Szerbia szomszédsági program keretein belül szerzett be az önkormányzat. Fejsztámer Róbert, az ICR (Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ) igazgatója elmondta, hogy ez a szomszédsági program 2010-ben indult, mint közös projektum, és idén, június 3-án fejeződik be. A projektum fő hordozója Magyarkanizsa önkormányzata, szakmai partnerei és társpartnerei Törökkanizsa község önkormányzata, Pancsova város és a Banat Ripensis romániai fejlesztési ügynökség. Amellett, hogy mólókat szereztek be, idegenforgalmi tartalmakkal is rendelkezik a projektum. Fejsztámer Róbert sajtótájékoztatón számolt be róla, hogy a szerbiai Bánát területén részt vettek egy idegenforgalmi körúton, tanulmányúton, és egy ugyanilyet szerveztek a romániai oldalon is. Ebből majd kiadvány készül, DVD és honlap, minden olyan ismeretterjesztő anyag, ami felhívja a figyelmet a bánáti régió idegenforgalmi kapacitásaira. Emellett hamarosan megérkezik községünk területére az a nagyszínpad is, amely teljes audiovizuális felszereléssel biztosítja majd a lehetőséget a rendezvények megtartására. A projektum egy záró konferenciával fejeződik be a romániai oldalon, ahol be fogják mutatni az idegenforgalmi termékeket, és ugyanezt a bemutatót Magyarkanizsán is megtartják majd. M.M. Tévé és értékes könyvcsomag az oromi Kis Ferenc Általános Iskolának Az oromi Zengő Tájház civil egyesület május 5-én több mint 100 ezer dinár értékű csomagot adományozott a helybeli Kis Ferenc Általános Iskolának (LCD tévé és könyvcsomag). A civil szervezet a Vajdasági Munkaügyi és Nemek Egyenjogúsága Titkárság pályázatán szerepelt sikerrel. A diákok színes művelődési programja után a csomagot Nyilas Leonov Anita, a magyarkanizsai községi tanács tagja adta át, köszönetet pedig Vajda Attila iskolaigazgató mondott. Röhrig Ottó

11 REAGÁLÁS A kétkedő nyugdíjasok felvilágosítására (II. rész) Úgy gondolom, elfogadható cím alatt foglalom írásba gondolataimat, észrevételeimet a múlt heti Új Kanizsai Újságban leközölt riportra, melyet e lap munkatársa, Koprivica Aranka készített el Molnár Csikós Benedekkel, a magyarkanizsai Községi Nyugdíjas Egyesület elnökével. Szerettem volna, ha az újonnan megalakult nyugdíjas civil szervezetünkbe is ellátogat az újságíró. Mivel erre sehogyan se kerülhetett sor, rám maradt a bennünket ért vádakra szóló reagálás megírása. Mindjárt az elején szeretném leszögezni, ezzel az írásommal nem kívánok vitát kezdeményezni sem a Községi Nyugdíjas Egyesülettel, nem kevésbé a múltkori írás nyilatkozó alanyával, Molnár Csikós úrral. Szórólapokat sem kívánok osztogatni hetipiac alkalmából, de még csak a kétes értékű Magyarkanizsai Figyelő lap közreműködésére sem számítok. Meg azután az Új Kanizsai Újság sem érdemli, hogy az oldalai egy részét ilyen és ehhez hasonló, végtelenbe nyúló vitákkal töltsük ki. Ugyanígy a községünkben működő többi nyolc helyi nyugdíjas szervezet tagságát sem kívánom ilyesmivel szórakoztatni. Molnár Csikós úr, önnek minden tiszteletet megadva, írásom elején szeretném mondani azt a tényt, hogy vagy nem tudja, vagy nem is akarja tudni, valójában miről is kellene elbeszélgetni, legfőképp pedig közös összefogással helyretenni a kialakult helyi nyugdíjasproblémát. Ha ez nem így lenne igaz, valószínűleg nem keverné ennyire össze a fogalmakat. Ön ugyanis végig arról beszél, hogy így a PUPS, úgy a PUPS, fölsorolva olyan állításokat, melyek szerint ez a pártszervezet teszi majd tönkre a tartományi nyugdíjasokat. Továbbá azt állítja, hogy minden nyugdíjas, aki e párt tagjává merészel válni vagy erre a pártra voksol a szavazáson, egy tollvonással csorbítani fogja Vajdaság önállóságát. Ne haragudjon, ez még akkor is badarságnak számítana, ha történetesen nem öntől származna. Nemrég alakult egyesületünkben az itt élő nyugdíjasok lehetnek bármelyik párt tagjai, vallásuk sem meghatározó szereppel bír, úgy mint az sem, milyen nyelven beszélnek. Mi csak nyugodtabb környezetet, tartalmas tevékenységet szeretnénk létrehozni mindazok részére, akik idős korukra megérték, hogy menekülniük kell a gyakori torzsalkodásoktól, helyreutasításoktól, katonás számonkérésektől, amelyek sűrűn érték őket nyugdíjasotthonukban. Nos, Benedek úr, ezekről a dolgokról kellene elbeszélgetni, esetleg megkísérelni a terhes jelenségek kisimítását. Önről a hozzánk tagosodó nyugdíjasok egyikétől sem hallottam azt, hogy át kellene értékelni tevékenykedését az elnöki pozíciójában, az emberek iránti viszonyulásait. Önt ezek az emberek egyszerűen ilyen módon váltották le az élükről. Ezt másképp még úgy is lehetne mondani: az elnök alól megfogyatkozott a tagság. Tisztelettel: Jánosi Erzsébet, a Magyarkanizsai Nyugdíjasok Polgári Egyesületének elnöke. A felügyelőségi főosztály május havi munkaprogramja Értesítjük községünk lakosságát, hogy a felügyelőségi főosztály május hó folyamán is folytatja a közterületek ellenőrzését. Az ellenőrzésre a következő beosztás szerint kerül sor: 10 ÉVES A SZÉKELYFÖLDI FÜRDŐ- ÉS KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ KALÁKAMOZGALOM Vándorkiállítás Magyarkanizsán április 27-én a LandART Egyesület újabb vándorkiállítást, újabb szellemiséget hozott Magyarkanizsára, ezúttal a kalákázás bölcsességét bemutatva a magyarkanizsai polgároknak. A kaláka egy hagyományos közösségi munkaforma. A hagyományos székely falvakban az emberek közti kölcsönös segítség mindenkoron a mindennapok gyakorlata volt. Egyes munkák és építések a falusiak közös munkájával voltak elvégezve egy önkéntes alapú tevékenységként. Ezt a hagyományos közösségen alapuló önkéntes tevékenységet alapul véve, a tájépítészekből álló budapesti Arstópia Alapítvány immár 2001 óta szervezi a kalákákat. Ezekben főként a Kárpát-medence országaiból érkező fiatalok, saját munkájukkal járulnak hozzá egyes népi fürdőhelyek minőségi átalakulásához. A 10 évet átfogó, eddig megvalósult munkákból állt össze az a kiállítás, amely május 18-ig megtekinthető a Dobó Tihamér Képtárban. A kiállítás mellett bemutatásra kerülnek az eddig összegyűlt Öreg Fák is, ugyanis március óta keressük Vajdaság Öreg Fáit és szerencsére akadnak is. Továbbra is várjuk a benevezéseket. A fát adatainak kitöltésére szolgáló űrlap címünkről kérhető: A vándorkiállítás zárónapján, május 19-én pedig a Fák és Madarak napja alkalmából készülünk előadásokkal a fákról, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. LandART ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 11

12 ÉPÍTÉSZET Valkay Zoltán: KANIZSA TERÜLETI FEJLŐDÉSÉNEK FIZIKAI VETÜLETÉRŐL (I. rész) Az alföldi város a mellérendelés jegyében él: a természet mellett- és a természettel együtt élve szinte észrevétlenül és szervesen nő ki környezetéből és szoros határt közéjük igazából nem is lehet húzni. Erre utal találó megnevezése is, hiszen az a MEZŐ + VÁROS szavakból áll össze egy egésszé; egy fogalommá. Az alföldi város bizonyos értelemben mentes mindenfajta bezártság érzésétől, benne a tágasság és teresség különös égtől lapítottságot ajándékoz az egyébként spontánul kialakuló városképnek; látványnak. Talán a nyitottság-zártság lenne mégis az a szó-pár, ami a szélesen terpeszkedő, a tájba szinte elfolyó mezővárosok legalkalmasabb jellemzője. A magas kék ég és ugyanakkor lapos/nyomott szemhatár az itteni lét egyik legfőbb meghatározója: mely a vágyakozás és földbegyökerezés, a szabadság és rabság, a korszerűség és konzervativizmus, az álmok és lehetőségek, a lélek és a test mezsgyéjének feloldásra szoruló ellentmondásosságában fejeződik ki. A XVIII. századvég Kanizsájáról egyébként ezt írja Vályi András az 1799-ben Budán megjelent, Magyar Országnak Leírása című munkájában: Ó Kanizsa, az előtt Rév Kanizsa. Magyar, és rátz mező Város Bács Vármegy. Földes Ura a K. Kam. Lakosai katolikusok, és ó hitűek, fekszik a` Tisza mellett, Szentához 11600, Martonóshoz 3800 bétsi ölnyire, határja jó termékenységű, vagyonnyai külömbfélék, szarvas marhákkal, juhokkal, búzával, kölessel, és jó dohánnyal bővelkednek, kis fűszfa erdeje is van; nevezetesek töltései, és hídjai, el adásra, és kereskedésre is jó módgyok van, piatzok Szent Márján, helyben, és Szegeden. Rövid felvezető gondolataink után nézzük meg röviden, hogy a nyitottság és zártság könynyed fogságába kerített Magyar-Kanizsa, mint jellegzetes mezőváros az idő folyamán milyen változásokon ment át, mit élt meg. A VÁROSMORFOS FIZIKAI FEJLŐDÉSÉNEK VETÜLETÉRŐL Kanizsa települése a Tisza folyó jobboldali árterébe benyúló földnyelvre települt egy magas földhátra, melyet északról a Kőrös, Keletről és Délről a Tisza, vagy annak tómaradványai határoztak meg. Ez a Tisza-tengerből kiemelkedő földhát ősidőktől kezdve a keleti-nyugati és a déliészaki közlekedési vonalak metszéspontját adta. Az ide befutó főbb utak (mint pl. a Via Magna észak-déli irányban) a mindenkori városfejlődés fő irányvonalát képezték. Az itt kialakult város nukleusza a földhát legkeletibb részén, az úgynevezett bronzkori tell (településdomb) jellegű Földváron található. Ettől nyugatra IV VII. századi temetők, kissé délebbre cca a mai Főtér környékén középkori maradványok találhatóak. Ez lehetett az időnként Feudvar-ként nevezett középkori Réw-Kanizsa (rév volt itt a Tiszán) avagy villa Canisa helye és locusa melyet Szulejmán kán török seregei 1526-ban szétromboltak és 150 éves török uralom alá hajtott. A XVII. század vége felé ehhez a településmaghoz, L.F. Marsigli szerint az ekkor már romokban heverő Földvártól a Rét/Tisza/Tó part déli vonalán a Határőrvidéki szerb granicsárok palánkja települt mely városrészt Rác-tizednek neveztek sokáig (ez a volt Szerb-utca és környéke). (Folytatás a következő számban) SZERB KÖZTÁRSASÁG, VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY, MAGYARKANIZSA KÖZSÉG Adorján kat. községbeli tagosítást lebonyolító bizottság, Kelt: május 4-én É R T E S Í T É S A bizottság értesíti a tagosítás valamennyi részesét, hogy az Adorján kat. községbeli új út- és csatornahálózat vázlattervének tervezete közszemlén lesz a magyarkanizsai városháza épületében (Fő tér 1, Magyarkanizsa) a 11. sz. irodában. A közszemle május 7-étől május 16-áig tart, a tervezet hétköznaponként 8.00 és óra között tekinthető meg. Észrevételeket természetes és jogi személyek az Adorján kat. községbeli tagosítást lebonyolító bizottságnál legkésőbb május 25-ig tehetnek. Kicsi Berec Gizella BIZOTTSÁGI ELNÖK Szerb Köztársaság, Vajdaság Autonóm Tartomány, Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal, Felügyelőségi főosztály Szám: /2012-III и /2012-III, Kelt: május 04-én A tervezés- és építésügyi törvény 50. szakaszával (Az SZK Hivatalos Közlönye 72/09., 81/09. kiigazítás, 64/10. Alkotmánybíróság, 24/11. sz.) összhangban m e g h i r d e t i A NY I L V Á N O S T E R V Ü GY I B I Z O T S Á G I Ü L É S T M Á J U S 17-re 1. 10:00-i kezdettel a MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI TERÜLETI TERV TERVEZETÉRE és a MAGYARKA- NIZSAI KÖZSÉGI TERÜLETI TERV KÖRNYEZETI HA- TÁSAINAK STRATÉGIAI MÉRLEGELÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉSRE természetes és jogi személyek álltal beérkezett írésbeli megjegyzések és észrevételek, nyilvános bemutatását - magyarázatát az átadott megjegyzésről, amelyre 30 napig volt lehetőség, március 26-ától április 25-éig :00-i kezdettel a A MAGYARKANIZSA TELE- PÜLÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI TERV TERVE- ZETÉRE természetes és jogi személyek álltal beérkezett írésbeli megjegyzések és észrevételek, nyilvános bemutatását - magyarázatát az átadott megjegyzésről, amelyre 30 napig volt lehetőség, március 26-ától április 25-éig. Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal nagytermében, Fő tér 1., Magyarkanizsa. Sáfrány Attila okl. erdőmérnök, a felügyelőségi főosztály vezetője 12 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG

13 A Föld napján egy élményekben gazdag Természetkedvelő találkozón vett részt Oromhegyesen 65 gyermek és felnőtt, nevezetesen a temerini Falco Természetkedvelők Egyesülete, a szabadkai Riparia Természetbarátok Egyesülete, valamint a Mancs Állatvédő Egyesület vezetői, illetve tagjai. Ezt az első összejövetelt az oromhegyesi Magyari Ervin szervezte az Oromhegyes Helyi Közösség, az Atlantis Garden, a Halastó Velebit és a Musztáng Lovasklub támogatásával, azzal a céllal, hogy bemutassák a falu alatt elterülő pusztát, a halastavat illetve a növény-, állat- és madárvilágot, valamint, hogy viszonozzák a Falco vendéglátását. Nem utolsósorban a barátkozás és a meghívott egyesületek prezentálása is szerepelt a rendezvényen. Az Atlantis Garden diszkó kerthelyiségében elköltött reggeli után elhelyezkedtünk a Musztáng klub hat lovaskocsiján, és a menet megindult. Az első megállónál Vörös Ede két indiai származású házi bivalyát, és a hagyományőrzés céljából tartott szürke marháit csodálhattuk meg. Majd indulás tovább a puszta hepehupás talaján, melyet kocsink Szellő nevű csikója és az idősebb Fecske ügyesen igyekezett kikerülni, mégis nagyokat huppantunk a gyerekek nevetése közepette. Útközben láttuk a madárlest, a futó őzeket, a felröppenő gólyát és gémet, és közeledtünk a Kapitány-réti Halastóhoz. És ekkor mit ad Isten? Váratlanul és kéretlenül a fogadásunkra a menet elé száguldott három ló, élükön egy jól kifejlett gyönyörű csődörrel hatalmas nyerítéssel és megállásra kényszerített bennünket. A lovasklub fiataljai és a halastó emberei egy jó félórás hajsza után visszaterelték őket a helyükre, Viktor még a vezér hátára is felállt. Erre a meleg sztorira a négylábú vetélytársak megjelenése és a területvédés miatt került sor magyarázták később a hozzáértők, miután megpihenni és megnyugodni pár percre megálltunk a második állomás épületénél. Szó mi szó, felejthetetlen intermezzo volt. Közel nyolc kilométer kocsikázás után megérkeztünk a velebiti Halastóhoz, leszálltunk és Szekeres Ottó, a Riparia Egyesület elnökének köszönve sok-sok értékes ismeretet, adatot kaptunk a növény- és madárvilágról. Ez a tó tiszta, nincs benne vegyszer, ezért veszélytelen a madaraknak mondta az elnök. Látható vörös vércse, fattyúszerkő, dankasirály, a barna réti héja a nádas szélén fészkel. Ez a mesterségesen kialakított tó több részből áll, és egészen Horgosig nyúlik. A fiatalok velünk együtt láthatóan élvezték a bemutatót, majd visszatérve a faluba, az ízletes ebéd elköltése után bemutatkozott a három egyesület. Balogh István, a Falco elnöke elmondta, hogy 2004-ben alakultak, 30 aktív és 50 tagdíjas diáktaguk van. Címermadaruk a falco (kerecsensólyom). Milinszki Pethő Gabriella ESEMÉNYTÁR A természetkedvelők és védők találkozója biológus az egyesület eddigi tevékenységeiről számolt be, vetítéssel egybekötve. Szekeres Ottó a Ripariát mutatta be. Észak- Bánát és Bácska a tevékenységük színtere. Céljuk: aktív természetvédelem, oktató-kutató táborok szervezése. A Riparia (Fecske) 40 tagot számlál. A végén a Mancs ÁE mutatkozott be, erről már írtunk ismertetőt. A szórakoztató programok közül a gyerekeknek rodeóbika, a fiataloknak meg a biliárd tetszett legjobban. A résztvevők azzal az elhatározással váltak el, hogy a jövőben is ápolják a barátságot, együttműködést, és őrzik, védik a természetet. Elsőáldozás Adorjánon Az idei évben végre elmondhatjuk, hogy sok elsőáldozója volt ennek a kis falunak, hiszen annyian voltak, hogy a fényképész is a templom falához szorítva állt és a gyerekek között kellett átverekednie magát, hogy fényképezze őket. 16 elsőáldozó volt, hét kislány, és kilenc kisfiú. Ft. Kara Nándor, a falu plébánosa szentbeszédében a sok földi jó, étel, ital, vendégek megszervezésén és megteremtésén túl az ünnep igazi, valódi lényegéről beszélt. Egy kínai kislány, Szigu példáján szemléltette a Jézus iránti szeretet hatalmát, aki az áldozáshoz kicsi volt még, de mindent megtett, hogy ő is megkapja a Jézuskát. Bognár Irma TM ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 13

14 ESEMÉNYTÁR Gyorsbeavatkozású tűzoltókocsi Oromnak Egy újabb, gyorsbeavatkozású tűzoltókocsival lett gazdagabb községünk. Egészen pontosan az Oromi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Az átadásra múlt héten került sor egy bemutató keretében. A kocsi alkalmas úgy vízzel mint habbal való oltásra, de található még benne egy vágógép is, minek segítségével a balesetet szenvedett személy könnyen kiszabadítható az összeroncsolódott járműből. A személygépkocsi méretű és sebességű rohamkocsi egyszerre 400 liter vizet képes szállítani. Káposzta József, az oromi egyesület elnöke elmondta, hogy eddig traktorral jártak tüzet oltani és mivel Völgyes és Újfalu is hozzájuk tartozik, így perc is kellett, mire kiértek egyes helyszínekre. Ez az idő, ezzel a járművel 4-5 percre csökken. Mindenesetre bíznak abban, hogy tűzoltás hiányában csak mutogatni fogják. SZ.P. Fotók: Puskás Károly EU-régiós utánpótlás verseny A horgosi székhelyű Vajdasági Kyokushin Karate Egyesület Oyama Dojo, Vajdasági-régióként hivatalos tagja a SHIHAN Halász Károly 5. DAN-os mester vezetése alatt levő Magyar Kyokushin Karate Stílusszervezetnek, amely Győrújbaráton, április 28-án megrendezte a hagyományos X. SHINJU-KAI Kupa EUrégiós nemzetközi bajnokságot. E jeles versenyre ezúttal 3 szomszédos országból több mint 260 versenyző érkezett. A Knock Down (leütéses) versenyt gyermek, ifjúság és felnőttek részére hagyományosan B és C kategóriákban rendezték meg, ezért fejvédő, lágyékvédő és lábszárvédő, illetve a leányoknak mellvédő kötelező volt. A Vajdasági Egyesület szakképviselője SEN- SEI Nagygyörgy Zoltán 3. DAN-os, a tartomány első fekete öves mestere és a Kyokushin Karate stílus behonosítója, és DOHAI Szigeti Szabolcs 2. KYU-s segédedző vezetésével Délvidékről hat horgosi 10. KYU-s gyermekversenyző lépett tatamira: Balázs-Piri Bence, Balázs-Piri Soma, Halász Martin, Major Zsuzsanna, Szalma Bence, és Varga Márk, akiknek ez volt az első tűzkeresztségük. A versenyzőket elkísérte, illetve saját autóján Győrújbarátra elvitte két lelkes szülő: ifj. Balázs-Piri Zoltán, és Halász Zalán, akik a SENSEI felkérésére a verseny alatt is sokat segítettek a gyermekek irányírásában. A megtelt sportcsarnok közönsége az utánpótlást képező versenyzőktől kemény összecsapásokat láthatott. A hat délvidéki versenyzőnk a gyermek kategóriában szálltak küzdelembe. Először Balázs-Piri Bence önkéntesen 14 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG Balázs-Piri Soma és Varga Márk SENSEI Nagygyörgy Zoltánnal vállalta az itthonról hozott törött lábujjal a küzdelmet a -30 kg súlycsoportban, de sajnos a sérülése meggátolta a továbbjutásban. Ezt követően Halász Martin igyekezett győzelemre törni, de végül a versenybíró az ellenfelét hozta ki jobbnak. Ezután Balázs-Piri Soma heves összecsapással kezdett, majd csak a hoszszabbításban tudta hátul hagyni ellenfelét, és ezzel III. helyezett lett. Szalma Bence is lelkes volt, de megtapasztalta, hogy a magas köríves rúgásokat bizony jobban kell érzékelnie ellenfelének ez kedvezett. Nagy támadó energiával kezdett Major Zsuzsanna, de közben a védelmére is jobban figyelnie kellett volna ő ígéretes tehetség, így a hibákon közösen dolgoznunk kell. Végül Varga Márk került a küzdőtérre elsöprő keménységgel. Második küzdelmében már ott lebegett az ezüstérem is, midőn az általa megdolgozott nagyobb ellenfele már fáradtnak látszott, de ekkor sajnos ő is leállt, hol ott épen akkor kellett volna folyamatosan dolgoznia. Végül is a bronzérmet verekedte ki magának. Márk is ígéretes tehetség, az út még előtte van. Végül SENSEI Nagygyörgy Zoltán Vajdaság szakképviselő-mesterének a kommentárja: A kis versenyzőink beiratkozásuktól számítva hat hónapos kemény munka eredménye úgy a 10. KYU-s övfokozataik, mint ezen EU-régiós utánpótlás versenyen elért két III. helyezés is. E tehetséges gyerkőcök a mi utánpótlásunkat képezik. Itt el kell mondanom, hogy a SHIHAN Halász Károly 5. DAN-os mester vezetése alatt levő Magyar Kyokushin Karate Stílusszervezetnek regionális tagjaként egyben hivatalos tagjai vagyunk úgy az Európai (EKO), mint a KANCHO Shokei Matsui 8. DAN-os nagymester által vezetett Világszervezetnek (IKO). A hivatalos okmányainkat is mindenkor innen kapjuk. E becsületes forma fontosabb, mint a Balkánon önjelölt mesterekkel bármikor is keveredni. Egyébként az országunkban a Szerbiai Ifjúsági és Sport Minisztérium által is csak a KANCHO Shokei Matsui nagymester által vezetett Kyokushin Világszervezet van támogatva, úgy, mint Japánban is. Tehát, 40 év tapasztalattal mondhatom, hogy mi folyamatosan jó úton haladunk. H. Gy.

15 SZABÓ DÉNES VÉRTANÚ PLÉBÁNOS EMLÉKMŰVÉNEK AVATÁSA Szombaton, április 28-án Tóthfaluban nagyszabású ünnepségre került sor: délelőtt l0 órakor ünnepi, megemlékező szentmise, majd Szabó Dénes néhai plébános tiszteletére felállított emlékmű leleplezése, megál dása és koszorúzása. Az ünnepi, megemlékező szentmisére Msgr. HÚZSVÁR LÁSZLÓ, nyugalmazott bánáti megyéspüspök, tizenkét paptárssal és állandó diakónussal vonult a régi paplakból a gyönyörűen felújított és újrafestett tóthfalusi templomba. Elől feszülettel tizenöt ministráns haladt, utánuk a papság. A templomban a püspök úr áldást osztott, majd a koncelebráló papság az Oltáriszentség előtt térdet hajtva, elfoglalta helyét az oltár körül. A püspök úr mellett két esperes szolgálta az oltárt, Msgr. Dr. ZAP- LETÁN GÉZA Magyarkanizsáról, és Zentáról Főt. NAGY JÓZSEF, valamint Csápek József, állandó diakónus. A szentmise olvasmányát Főt. Vajda Károly atya végezte, az evangéliu mot Csápek József énekelte és olvasta. Az eseményhez méltó szentbeszé det Msgr. Dr. Zapletán Géza atya mondta. Beszédében kiemelte a papság Krisztustól kapott ajándékát, az áldozatos munkát a hívek körében, amikor a pap minden körülmények közt híveit szolgálja. Ilyen áldozatos papi életre emlékezünk ma, aki életével fizetett hű szolgálatáért az es év végi vérzivataros időkben, mintegy tizenöt paptársával innen a Bácskából. Ő volt SZABÓ DÉNES, tóthfalusi plébános, akinek végső nyugvóhelyét ma sem tudjuk még, csak, azt, hogy kegyetlen megkínzatása után a magyarkanizsai Tisza-parton kivégezték és tömegsírba taszították. A hívek könyörgését Főt. Dobó Tibor atya mondta. Szentáldozáskor az egész, zsúfolásig megtelt templom hívőközönsége szentáldozáshoz járult. Szívhez szólóan zengett az ének a templomban e megemlékező szentmisén. Püspöki áldás után fennhangzott a pápai himnusz, majd a magyar, melyet állva, tiszta szívvel énekelt mindenki. Ezután az asszisztencia kivonult a templomból készülve az emlékmű meg áldására. Szabó Dénes, néhai, tóthfalusi plébános tiszteletére emelt emlékmű megvalósítását egy éven át sikerült elrendezni alapítványok és a hívek adakozásából. Az emlékmű talpazata, melyen a szobor áll, azokból a téglákból épült, melyeken a meggyilkolt plébános hosszú éveken át ment a paplakból a templomig szolgálni Isten népét. Az emlékmű a régi paplak előtt újjárendezett parkban kapott elhelyezést. A szobor arcával Horgos felé tekint, hiszen az a vértanú pap szülőhelye. Kitűnő megoldás! Az emlékmű leleplezésének, megáldásának és koszorúzásának programja a következő: l. ének: Kell ott fenn egy ország /Zorán/ 2. vers: Zsoldos Nikolett/Bogdán József: Csúrogon jártam.../ 3. ének: Sóti Boglárka, akinek szívhez szóló énekét sokan megkönnyezték 4. vers: Körmöci Csilla /A magyarokról.../ Ezután következett a vendégek köszöntése, és mindazoké, akik itt jelen voltak. Név szerint köszöntötték a kimagasló vendégeket: TÓTHFALU Húzsvár László, nyugalmazott megyéspüspök urat, a Szabadkai Püspökség megjelent lelki pásztorait és munkatársait; Magyarországról, Schmittné Makray Katalint; Ékes Ilona országgyűlési képviselőt. Cseresnyés Magdolnát, a Keskenyút Alapítvány képviselőjét; Sajtos Sándor, Tahitóthfalu, testvérváros polgármesterét és küldöttségét; valamint a hazai kedves vendégeket: Nyilas Mihályt, Magyarkanizsa polgármesterét és az önkormányzat képviselőit. Orom és Oromhegyes polgármestereit: Balla Lajost és Lékó Róbertet. Végül a média képviselőit, és mindazokat, akik jelenlétükkel megtisztelték az ünnepséget. Elsőként UTASI JENŐ atya, aki már több mint harminc éve szolgálja Tóthfalu és Orom népét, mint Szabó Dénes hatodik utóda, szólt az ünneplőkhöz. Felidézte a szobor állítás körülményeit, megdicsérve az adakozókat, akik egy év alatt igencsak kitettek magukért, megvalósítva a régóta dédelgetett álmot, hogy hatvannyolc év után méltó emléket állítsanak a hitéért, magyar ságáért meggyilkolt plébánosnak. Utána MATUSKA MÁRTON történész mondott rövid beszédet, ismertetve a meg gyilkolt plébános életútját, akit azért gyilkoltak meg a magyarkanizsai Tisza-parton, kínoztak meg a városháza pincéjében, szíjat hasítva rajta, besózva, megnyomorítva testrészeit, mielőtt kivégezték, mert magyar volt, képviselte a Jó Pásztort, a magyarok bevonulásakor hálaadó misét mondott. Ugyanakkor a templomban nagyon megfeddte a magyarokat, akik a néhány szerb gazda tanyáját kifosztották, visszaparancsolva az eltulajdonított jószá got jogos tulajdonosaiknak Ezért a hála jeléül kegyetlenül megkínozták, megnyomorították és kivégezték a Tisza partján. Máig sem sikerült rálelni maradványaira. Úgy szenvedett, mint Jézus a kereszten mesélte később az egyik túlélő a városháza pincéjéből Tari János atyának, aki káplánként szolgált abban az időben Tóthfaluban. Ezután következett az emlékmű leleplezése, melyet MAKRAY KATALIN és Utasi Jenő atya tett meg. A leleplezés alatt Magosi Emese hegedült szívhez szólóan. Az emlékművet Msgr. Húzsvár László püspök úr áldotta meg. Következett az emlékmű koszorúzása A koszurúzás alatt a vonósok alkalomhoz illő muzsikát produkáltak, emelve az ünnepség fényét. Az ünnepség végén mindenki állva énekelte a Szózatot, Ildikó és férje Károly elővezetésével, mikor délben megszólaltak Tóthfalu harangjai, Úrangyalára hivatás siratva egykori plébánosukat. Ezután szerény harapnivalóval kínálták meg a hitközség tagjai a jelen lévőket. A hivatalos vendégeket Utasi Jenő atya a ház közösségi termében fogadta szerény agapéra és beszélgetésre. Igazán felemelő volt a megemlékezés vértanú papunkra, ha későn is, de hát a körülmények most értek be. Csápek J. ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 15

16 ESEMÉNYTÁR Április utolsó hétfőjén a Zmaj iskola dísztermében ismét telt ház előtt rendezte meg a Kuckó NCSE az év negyedik egészségügyi előadását az Epés betegségek témával, melyhez számos népi mondás, megfigyelés kapcsolódik. Mint pl. keserű, mint az epe, elönti az epe, sárgul az irigységtől és egyebek. Ezek a szimbolikus jelentések az epés betegségek ismérveiből erednek. Erről hallgathattunk meg egy részletes és hasznos előadást dr. Nagy Izabella fiatal családorvostól, aki az Újvidéki Orvostudományi Karon diplomázott 2008-ban, s azóta a helyi Egészségház orvosa januárja óta Adorján, Tótfalu, Zimonić és Velebit családorvosa. Az előadás előtt Kávai Eleonóra, az egészségügyi előadássorozat szervezője a meghívott vendégnek, Újvári Izabellának a Cukorbetegek Magyarkanizsai Egyesületi elnökének adta át a szót, aki röviden beszámolt az egyesület májusában történt megalakulásáról, az ott folyó munkáról, a találkozókról, a klubnapokról, az egyesület vidéki és külföldi kapcsolatairól. Végül Izabella meghívta a jelenlévőket a május 19-én, 9.00 órakor a színházban tartandó kultúrműsorral egybekötött ünnepi tízéves jubileumra. Eleonóra pedig megköszönte az egybegyűltek előtt az egyesület aktivistáinak a Kuckó előadásai után folyamatosan ismétlődő vércukormérést. Ezt követően dr. Nagy Izabella szakelőadó beszélt az epebetegségekről, megelőzésükről, kezelhetőségükről, a diétáról, műtétről stb. A teljesség igénye nélkül, íme néhány szegmentum. Az epe körte alakú zsák, a szélesebb vége a jobb bordaív mögött van, a máj által termelt folyadék a vezeték által kerül az epébe, amely az emésztés rendelkezésére áll. Ha a folyadék egyes alkotórészei megváltoznak, kő keletkezik, ami lehet: koleszterinkő, pigmentkő, vagy vegyeskő, de tartalmazhat kalciumot is. Leggyakoribb a koleszterinkő, a pigmentkő genetikus. Statisztikai becslések szerint nőknél 20%-ban, a férfiaknál csak 8%-ban jelentkezik epekő. Okai: öröklődés, túlsúly, drasztikus fogyókúra, terhesség, fogamzásgátló tabletták. Kor: főként 45 év után. Érintettek: cukor- és májbetegek, vékony- és vastagbélgyulladásban szenvedők. Van némakő, amely akár egy egész életen át tünetmentes lehet. Nálunk nem, csak Magyarországon van epekőzúzás. A doktornő ismertette a heveny (akut) és idült (krónikus) epehólyag-gyulladás tüneteit is, amelyek nagyban egyeznek: láz, jobb borda alatti fájdalom, kisugárzik a jobb lapocka alá is, hányinger, hányás, hasi görcsös fájdalom. 90 %-ban az epeváladék pangása idézi elő. Gyógyítás: fektetés, fájdalomcsillapító, görcsoldó. Végső és sokszor elkerülhetetlen gyógymód a műtét. A klasszikus vagy a laparoszkópia. Mi a megelőzés? Az idült epehólyag-gyulladás és epekövesség gyógyításának alapja a diéta. Csökkenteni a testsúlyt, gyakori kis étkezések bevezetése, rostban gazdag élelem. Sajnos már népbetegség lett, a lakosok 5-10 %-át érinti, de gyógyítható. 16 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG Epés betegségek Diagnosztizálása: vérvétel, ultrahang, ami a köveket kimutatja, vagy hasi röntgenfelvétel. A doktornő felsorolta még a nem javasolt ételeket, nevezetesen: friss kenyér, zsíros étel, száraz hüvelyesek, fűszerek, káposzta stb. Ajánlott a habarással készült étel, sovány húsok, zsenge zöldbab és borsó, érett gyümölcs szeletelve stb. Hetente egy tojás vagy néhány kocka csokoládé is megengedhető. Végül az előadó fontos recepteket adott át kiosztásra az epebetegeknek, illetve mintaétrend leírását epeműtét, epehólyaggyulladás után. A feltett kérdésekre is kaptunk választ, pl. a mentatea ajánlott, mert segíti az emésztést. Nóra az értékes előadást virággal köszönte meg, majd kisorsolásra került az alkalmi diétáskönyv (Corvina ajándéka), és az előadás lezárásaként Popper Péter Lélekrágcsálók című könyvéből hallottunk néhány gondolatot. Utána a szokásos vércukor- és vérnyomásmérés következett, illetve a felhőszelet, egészséges kevert pite kóstolója. Következő előadás május 28-án, hétfőn órakor lesz dr. Pajor Margit: A tumormarkerek meghatározásának jelentősége a betegségek diagnosztizálásában és kezelésében címmel. (A tumormarkerek olyan anyagok, amelyek a rosszindulatú daganatokkal összefüggésben keletkezhetnek. A tumormarkereket rákjelzőnek is nevezik...) Ekkor bemutatkozik a zentai székhelyű Nem vagy egyedül Tisza menti Rákellenes Egyesület is. TM I. NEMZETKÖZI BORFESZTIVÁL MAGYARKANIZSÁN MÁJUS ÓRÁIG A VÁROSHÁZA EL TTI PARKBAN Kiállító borászatok: Vinum, Karlóca Vindulo, Temerin Maurer Oszkar, Hajdújárás Dibonis, Szabadka Fekete Borászat, Szekszárd PROGRAMAJÁNLÓ Borkorcsolya és ételfelel s: Balkan étterem, Magyarkanizsa Kasza Csongor, Kelebia Sirmium Wines, Kanizsa y Sagmeister, Kanizsa Tisacoop, Kanizsa Kóstolás feltétele: fesztiválpohár vásárlása M anyagpohárba a borászok nem töltenek bort! A poharak a rendezvény helyszínén visszaválthatók! Belépés: díjtalan Az élet túl rövid ahhoz, hogy rossz bort igyunk.

17 Kertek, teraszok LAKBERENDEZÉSI TANÁCSADÁS Itt a jó idő, mindannyian szeretünk, ha időnk engedi, a teraszon, kertben pihengetni, a fák nyújtotta árnyékban, gyönyörű virágok között. A mai összeállításban kertes, teraszos ötleteket gyűjtöttem össze, hisz bőven van még idő a szabadtéri programokra és esetleg a kertünk, udvarunk rendezgetésére. Fogadják szeretettel: Gyönyörű régi, rusztikus kanapé, és pompás díszpárnák a természet lágy ölén, egy pohár hideg üdítővel karöltve. A gyermekek által használt, de már kinőtt, kiselejtezett trambulin újrahasznosítása. Igazán el tudnék ilyet képzelni a teraszomon! Egy használaton kívüli kerékpár pedig kis festéssel szuper virágtartóként a kert díszévé válhat. Sörpadok asztallal és csodás párnákkal. Egy méretre vágott szivacs és huzat kötözőkkel, egyszerű, nem csúszkál és kényelmes... és ne hagyjuk ki a lámpásokat sem. Gyulai Özvegy Andrea - lakberendező Ezt az ötletes hangulatvilágítást magunk is elkészíthetjük, ha szeretünk sokáig üldögélni a kertben, teraszon. Nem kell hozzá más, mint egy nagy befőttes üveg, spárgából fonhatunk hálót köré, ezzel fel is tudjuk akasztani valami jó helyre. Tegyünk bele kavicsot, gyertyát és már kész is. ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 17 cmyk

18 SÜSSÜNK-FŐZZÜNK Az eper tavasz első gyümölcse. Ízletes, illatos, frissítő és egészséges. Sok rostot és kevés kalóriát tartalmaz, C-vitamin tartalma ugyanakkora, mint a narancsé. Fogyaszthatjuk nyersen önmagában, fagylalttal, balzsamecettel megpermetezve, de süteményekbe is tehetjük. Kiváló dzsem- és fagylaltkészítésre. Igen alacsony pektintartalma miatt sűrűbb dzsem, lekvár csak hosszabb főzési idővel, más magas pektintartalmú gyümölcs vagy zselésítő anyag hozzáadásával főzhető. Epres golyók Hozzávalók: 35 dkg darált háztartási keksz, 25 dkg mascarpone, 2 csomag vaníliás cukor, 3-4 ek. porcukor, kevés vaníliaaroma, 2-3 evőkanál mandulalikőr (ez el is maradhat), 3 ek. keserű kakaópor, 3 ek. porcukor, db apró szemű eper. Elkészítés: A kekszet, a mascarponét, a porcukrot, a vanília aromát, a mandula likőrt és a vaníliás cukrot összedolgozzuk. Az epreket megmossuk. Diónyinál egy kicsit nagyobb golyókat formálunk úgy, hogy az epret a közepébe tesszük. Kakaóporba vagy porcukorba meghempergetjük. 1-2 órára hűtőbe tesszük. Félbevágva kínáljuk. (Így nem olyan nagy és nagyon mutatós is.) Fehér csokis-epres Hozzávalók: 4 tojás, 15 dkg cukor, 1 csipet só, 6 dkg liszt, 6 dkg étkezési keményítő, 1/2 tk sütőpor, 35 dkg fehér csokoládé, 0,5 l habtejszín + 2 cs. habfixáló, 0,5 kg eper, 4 ek. víz. Elkészítés: A tojásokat szétválasztjuk. A fehérjét a 4 ek. hideg vízzel felverjük. A cukrot és a sót hozzáadjuk, majd tovább verjük fél percig. Belekeverjük a tojássárgáját, a lisztet, a keményítőt és a sütőport. A tésztát egy kivajazott, kilisz- 18 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG tezett tortaformába öntjük. Előmelegített sütőbe tesszük, tűpróbáig sütjük. Ha kihűlt, kettévágjuk. A tejszínt felmelegítjük, majd a tűzről levéve, hozzáadjuk az összetördelt fehér csokit. Kevergetjük, amíg elolvad, majd 4 órára hűtőbe tesszük. (1 nappal előre is elkészíthetjük.) Az epret megmossuk, lecsepegtetjük szép szemet félreteszünk díszítéshez, a többit szeletekre vágjuk. A fehércsokis tejszínt felverjük krémesre a 2 csomag habfixálóval. Három egyenlő részre osztjuk. Egy részét rákenjük a tortalapra, majd rárakjuk az eperszeleteket. Ezután rákenjük a következő részt, majd ráhelyezzük a másik tortalapot is. Ezután az egész tortát vékonyan bekenjük a maradék krémmel. Ami a legvégén marad, azzal díszíthetjük nyomózsák segítségével. Rátesszük a díszítésre szánt epreket, és fehér csoki forgácsokat is szórunk rá. (zöldséghámozó segítségével). Majd hűtőbe rakjuk 2 órára és kész! Epres receptek Epres-túrós kocka Hozzávalók a piskótához: 5 tojás, 4 ek. gyümölcscukor, 5 ek. liszt. Kenéshez: 6-7 ek. eperlekvár. Krémhez: 30 dkg eper, 1 csomag eper ízű pudingpor, 2 dkg zselatinpor, 5 ek. gyümölcscukor, 25 dkg túró, 4 dl habtejszín. Díszítéshez: dkg eper. Piskóta készítése: A tojások sárgáját a cukor kétharmadával krémesre keverjük. A tojásfehérjét kemény habbá verjük, a vége felé a maradék cukrot is beledolgozzuk. A cukros tojássárgájába belekeverjük a lisztet, majd óvatosan hozzáadjuk a tojásfehérjéből vert habot. Sütőpapírral kibélelt tepsibe öntjük a masszát és előmelegített sütőben 160 fokon 20 percig sütjük. Krém készítése: Az epret kicsumázzuk, és turmixoljuk. 4 dl-nek kell lennie. Ha kevesebb, vízzel pótoljuk. A pudingport, a zselatint és a cukrot hozzáadjuk az eperhez és pár perc alatt sűrűre főzzük. A tűzről levéve hűlni hagyjuk. A túrót robotgéppel beledolgozzuk a kihűlt epres krémbe. A tejszínt kemény habbá verjük és óvatos mozdulatokkal a túrós eperkrémbe forgatjuk. Összeállítás: A piskótát az eperlekvárral megkenjük, majd rásimítjuk a túrós-tejszínes eperhabot. A díszítéshez való epret kicsumázzuk, kisebb kockákra vágjuk és a krém tetejére szórjuk (kicsit bele is nyomkodjuk). 1-2 óra hűtőben való dermesztés után forró vízbe mártott késsel kockákra vágjuk. cmyk

19 Az energiaitalok tényleg csak frissítenek? Az energiaitalok közül ma már úgy válogathatunk a boltokban is mintha csak üdítőitalt válogatnánk, pedig ez nem mindig volt így. Talán nem is véletlenül. Miből van az energiaital? Mivel az ital célja, hogy energiát szolgáltasson a szervezetnek alapja egy cukros vizes oldat. Többféle cukorból készülhetnek. Van amelyik egyszerű kristálycukrot, a másik glükóz-fruktóz szirupot tartalmaz és vannak amik malátacukrot vagy szénhidrátokat használnak fel de akadnak édesítőszerrel készültek is. Természetesen elmaradhatatlan hatóanyag a koffein, mely a kávéban is megtalálható alkaloid típusú pszichoaktív anyag. Élénkít, fokozza a szervezet természetes reakcióit, tulajdonképpen egy legális doppingszer. Nagy mennyiségben szapora szívverés, mellkasi fájdalom, hányás, remegés, nyugtalanság, álmatlanság és pánikroham okozója is lehet. A hazai boltokban árusított energiaitalok koffeintartalma széles skálán mozog, többnyire 15 és 32 mg/100 g között található. Emellett még sok variáció előfordul az energiaitalok piacán. Találkozhatunk taurin-koffein, B-vitamin, glicin, glükoronolakton, inozitol, niacin, pantenol, guarana-, guava-, ginzeng- és zöltea-kivonat, L-karitin, EGCG nevű összetevőkkel. Az energiaital fogyasztásának veszélyei Mivel nincs szabályozva, hogy milyen összetevőkből állhat az energiaital és milyenből nem, sajnos gyakran nagyon káros párosításokkal találkozunk. A koffein-taurin párosítás eleve rossz és a gyógynövény összetevők csak tovább rontanak egyes esetekben a helyzeten, mivel ezek befolyásolják a koffein hatásait. A legnagyobb veszély azonban a túladagolás. Amerikában csak negyedévente 700 túladagolást regisztrálnak és Európában is hallhattunk már párszor ilyen esetekről, sőt a túlzott energiaital és főleg alkohollal kevert energiaital által okozott halálesetekről is. Ami még aggasztóbb, hogy nem csak felnőttek, hanem sok gyerek esik áldozatul ennek a problémának. Kutatások kimutatják, hogy egyre több gyermek próbálja kis és fogyasztja rendszeresen az energiaitalokat. Az országban például a megkérdezett általános iskolások közül csupán négyen válaszolták azt, hogy még nem próbálták az italt. Mit tehetünk? Először is figyeljünk a kiskorúakra és ne engedjük, hogy rászokjanak az energiaitalra. Nekik testsúlyuk meghatározza a bevihető koffeinmennyiséget, kilónként 2,5 mg-nál több már veszélyes lehet. Vigyázzunk tehát mert lehet, hogy már egy doboz energiaital koffeintartalma meghaladja ezt a limitet. A felnőtteknek remélhetőleg van annyi esze, hogy ne lépjenek a túlzott fogyasztás útjára, de azért jó tudni, hogy a felnőtt koffeinlimit 300 mg/nap. Egy-két alkalommal persze semmilyen problémát nem okoz az energiaital, de sajnos vannak, akik napi egy litert is elfogyasztanak, ami már nagyon kockázatos! TARKA Sörhas közhiedelem vagy tényleg létezik? A sörhas az uraknál jellemző leginkább. Már ruhában is jól kivehető, de ilyenkor a strandszezonban még jobban előtérbe kerül a tekintélyes pocak. Ez tulajdonképpen a súlyfelesleg tárolásának helye, az a bizonyos alma típus, amikor a túlsúly a pocakon látszik meg leginkább. A nőknél ezzel szemben inkább a körte típus jellemző, amikor is a csípőn, fenéken rakódnak le a plusz kilók. Ez az elhízási forma elsősorban az ízületeket viseli meg, így ennél komolyabb egészségügyi probléma nem is vetődik fel a körte típussal kapcsolatban. Azonban az alma, hasi elhízás már sokkalta veszélyesebb. Bár a pocakos férfiak legtöbbször csupán elviccelik a sörhas kérdését, felmerülhet néhány komolyabb probléma is. A sörhassal rendelkező uraknál nagyobb a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri panaszok kialakulása, mivel a lerakódó zsírréteg innen könnyen megzavarja a véráramlást és az anyagcserét is. De miért éppen sörhas? A sör nyugatról érkezett ital, így a jólét szimbóluma. Azok az emberek azonban, akik nem csak zsíros kenyéren éltek, megengedtek maguknak mindenféle jót, beleértve a sört is. A nagy lakomák és sörözések után nem csoda, hogy a pocakjuk jó nagyra hízott. Gondoljunk csak a jól ismert Döbrögire, aki szintén nem elhanyagolható méretekkel rendelkezett, ellentétben Lúdas Matyival, aki nem élt gazdagságban. Hivatalos vélemények A téma sokakat tartott lázban. Vajon tényleg a kedvelt ital fogyasztása hizlal vagy ez is csak amolyan legenda számba megy? A brit és cseh kutatók 2003-ig bírták válasz nélkül ezt a kérdést, akkor ugyanis úgy döntöttek megkeresik rá a választ. Közel 2000 embert vontak be a kísérletbe, akiknek semmi más dolguk nem volt, mint sört fogyasztani. Az átlagos mértékeket vették alapul, tehát nagyon kevesen voltak köztük, akik extra mennyiségeket fogyasztottak el a sörből. A kutatást folyamatos orvosi vizsgálat is kísérte és a sörhas mítosza egyre inkább megdőlni látszott. Végül kiderült nincs összefüggés a sörfogyasztás és a nagy has között. Sajnos azt kell közölnünk, hogy többnyire a genetikán múlik, kinek mekkora egy-egy testrésze. Tanácsok Aki hajlamos az alma típusú elhízásra, azaz a sörhas növesztésére, annak az a rossz hírünk van, hogy ezen nem segít a diéta. A szervezet egyszerűen ide raktároz és ezt a készletet csak akkor fogja felélni, ha nincs más amihez nyúlhatna, tehát legutoljára. A felülések és hasizomgyakorlatok nem igen kisebbítik a zsírréteget, de a petyhüdt has effektust megszűntetik és feszesítik azt. Annyi igazságtartalom viszont van a sörhas kifejezésben, hogy az alkoholos italok valóban nagy mennyiségű kalóriát tartalmaznak, ami tényleg hizlal. Úgyhogy tartsuk a mértéket és húzzuk be a hasat! Forrás: ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 19

20 SPORT Nemzetközi sport A szombaton Újvidéken rendezett Strongman Champions League versenyen tízen vettek részt, melyet a címvédő újvidéki Katona Ervin nyert meg. A hat versenyszámból Katona ötben az első, egy számban pedig a második helyen végzett. A rönklökésben Katona új világcsúcsot ért el, tizenháromszor lökte ki a 165 kilós farönköt. A dobogós helyezettek: 1. Katona Ervin 62 pont, 2. Terry Hollands (brit) 43 pont, 3. Lauri Nami (finn) 42 pont, stb. Három verseny után összesítésben az élen hármas holtversenyben Katona Ervin, Zydrunas Savickas (litván) és Laurence Shahlaei (irán) vezet. Birkózás Potisje sikerek Május 5-én Nagybecskereken rendezték meg az országos kötöttfogású bajnokságot az ifjúsági korosztályban. A magyarkanizsai Potisje birkózóinak eredményei a következők: Gazdag Krisztián (60 kg) a harmadik helyet szerezte meg, Slajher Tamás (74 kg) a hetedik helyen végzett. A XI. Polgármester nagydíja, Madar A hétvégén a szlovákiai Madaron rendezett XI. Polgármester nagydíja nevű nemzetközi birkózó tornán öt ország (Szlovákia, Szerbia, Magyarország, Szlovénia, Ukrajna) utánpótlás korosztályú birkózója vett részt. A magyarkanizsai Potisje birkózói Újhelyi Sándor edző vezetésével a következő eredményeket érték el. Gyermek korcsoport, 1 hely: Rekecki Botond (24 kg), 3. hely: Molnár Ferenc (27 kg). Diák korcsoport, 1. hely: Vrábel Áron (31 kg), 5. hely: Magyar Tamás (45 kg). Serdülőlányok, 3. hely: Fábián Anna (50 kg). Serdülőfiúk, 2. hely: Bózsó Tamás (76 kg). Labdarúgás Szabadkai liga, 24. forduló A községi csapatok eredményei a következők, Adorján: Tisza Tavankut 4:1, Duboka: Panonija Potisje (Magyarkanizsa) 3:0. A 21. fordulóban lejátszott Csantavér Potisje 1:1 re végződött mérkőzést a versenybizottság 3:0 arányban hitelesítette a Potisje javára, mivel a Csantavér csapatában egy letiltott játékos is szerepelt, a Csantavér csapatától pedig levontak egy bajnoki pontot. A táblázaton első a Krivaja 52 ponttal, a Tisza nyolcadik 38 ponttal, a Potisje tizenkettedik 27 ponttal. 20 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG Szabadkai Minőségi serdülőliga, 15. forduló A tóthfalusi Olimpija hazai pályán fogadta a bajmoki Radnički csapatát. Eredmény: Olimpija Radnički 2:0. Az Olimpija negyedik a táblázaton 19 ponttal. Tisza menti liga A községi csapatok eredményei, 13. forduló, Padé: Tisza Horgos Higlo 3:0, 14. forduló, Orom: Šampion Olimpija Hajduk (Podlokány) 8:0 Rövid kisfoci hír A hétvégén Szabadkán befejeződött a Champions Futsalklub átal szervezett téli Bajnokok ligája nevű torna, melyet a legfiatalabb (2002/2003 as) korosztályban a magyarkanizsai Potisje nyert meg. A Potisje csapata tizenkét győzelemmel, egy döntetlennel, veretlenül szerezte meg az első helyet. A torna legjobb góllövője Oroszi Ádám (Potisje) 23 góllal. Kézilabda Bácskai liga, 9. forduló A horgosi Partizan csapata szoros küzdelemben idegenben szenvedett vereséget. Gakovo: Graničar Partizan 32:30 (17:16). A táblázaton első a Rusin 16 ponttal, a Partizan hatodik 5 ponttal. Kajak-kenu Április 23-án a belgrádi Ada Ciganlijan rendezték meg az országos kupaversenyt, melyen a magyarkanizsai Bratstvo kajakosai a következő dobogós helyezéseket érték el. Serdülőlányok, 2. hely: Balázs/Tandari (K 2, 1000 m), 3. hely: Rankov (K 1, 500 m). Ifilányok, 2. hely: Bognár/Pataki (K 2, 500 m). Csapatversenyben első a Sintelon (Bácska Palánka) 12 éremmel. Teke Májusi kupa A magyarkanizsai tekepályán hét csapat részvételével megkezdődött a Május kupa, melyet csapatonként hat játékos 50 (25 teli, 25 tisztázás) gurítással játszik. Eredmények: Strand TOOK 1332:1322 (Legeredményesebbek: Erdélyi Sándor 240 illetve Harmat Krisztián 240), Kris & Roll (n) Kris & Roll (f) 1127:1303 (Keča Anna 204 illetve Szabó Roland 238), Meridial TOOK 1216:1237 (Bosznai Mihály 218 illetve Pálinkás József 232), Tondach Kris & Roll (n) 1339:810 (Kocsis Kornél 256 illetve Nagy Lívia 231), Penzioneri Strand 1089:1269 (Márta Sándor 203 illetve Szél Sándor 243), Meridial Kris & Roll (f) 1174:1277 (Bosznai Mihály 217 illetve Biacs József 231), Kris & Roll (n) Penzioneri 1137:1097 (Égető Zsuzsanna 204 illetve Vujin/Štrbac 214), Tondach Strand 1267:1272 (Horvát Tibor 227 illetve Erdélyi Sándor 231), Penzioneri Tondach 1093:1282 (Vujin 207 illetve Barlog Ferenc 268), Tondach Meridial 1309:1206 (Takács István 228 illetve Özvegy Ferenc 210). L. E. Sportlövészet Befejeződött a tavaszi idény Az uljmai Sportlövész egyesület szervezésében tartották a Vajdasági Liga hetedik és egyben 2011/2012-es idény utolsó fordulóját a pionír korosztályban sorozatgyártmányú légfegyverrel. A dél-bánáti egyesület automata lövöldéjében tartományunk 12 klubjából összesen 68 fiú és lány sereglett össze és állt céltáblák elé, köztük 7 adorjáni céllövő is. A hetedik fordulóban is a legtöbb sikerük az utóbbi időben kiváló formában szereplő ingyiaiaknak, ópazovaiaknak, mitrovicaiaknak és uljmaiaknak volt. Az adorjániak versenyzői iskolai elkötelezettségeik miatt tartalékos és teljesen felfiatalított csapata egy harmadik, egy negyedik és egy ötödik helyezést ért el. Ezúttal is a Tisza pionírlány csapata szerepelt jobban. Csapatban a negyedik helyen végeztek, közülük pedig Bicskei Rebeka volt a legjobb, aki 183 körös egyéni csúccsal megszerezte a kiváló harmadik helyet a 24 lány vetélkedésében. Ez az eredmény a Tisza SE 43 éves fennállása óta a legjobb eredmény a pionírlányok kategóriájában. Eredmények a pionírlányok versenyében: Jedinstvo (Ópazova) 532, 2. Uljma 530, 3. Mladost (Ingyia) 521, 4. Tisza (Adorján) Bicskei Rebeka 183, Borsos Sztella 155, Molnár Enikő 150 kör (488). Egyéniben: 1. Jovana Stojadinov (Uljma) 185, 2. Sanja Vukašinović (Ópazova) 185, 3. Bicskei Rebeka 183, 4. Martina Gubečka (Ópazova), stb. A pionírok csapatversenyében: 1. Mladost (Ingyia) 525, 2. Jedinstvo (Ópazova) 521, 3. Pancsova , 4. Živko Relić Zuc (Mitrovica) 489, 5. Tisza Adorján (Borsos Márk 158, Hejberger Konrád 159, Sándor Bálint 161). Egyéniben: 1. Đorđe Jovčević (Pancsova) 178, 2. Marko Alimpijević (Ingyia) 178, Dušan Vukmirović (Ingyia) 177, 4. Mario Domonji (Ópazova), stb. Bicskei M.

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős

Részletesebben

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős

Részletesebben

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős

Részletesebben

ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Miskolci Magdolna

ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Miskolci Magdolna ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető: Deák Verona Szerkesztőség: Logos-print

Részletesebben

! 6 ë u ²ën? ën ë 뫾 «ëëëëëë뫾 cmyk

! 6 ë u ²ën? ën ë 뫾 «ëëëëëë뫾 cmyk cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető: Deák Verona Szerkesztőség: Logos-print

Részletesebben

Faites vox jeux!* ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság megjelenését Magyarkanizsa önkormányzata támogatja.

Faites vox jeux!* ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság megjelenését Magyarkanizsa önkormányzata támogatja. ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető: Deák Verona Szerkesztőség: Logos-print

Részletesebben

2010. május 20., csütörtök 1

2010. május 20., csütörtök 1 2010. május 20., csütörtök 1 Május 22. a biodiverzitás világnapja Mit is rejt magában ez a szó, ez a fogalom? tehetik fel a kérdést tisztelt olvasóink. A biodiverzitás az élővilág sokfélesége. Egyaránt

Részletesebben

Leveles a május. Tisztelt Olvasóink! ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság megjelenését Magyarkanizsa önkormányzata támogatja.

Leveles a május. Tisztelt Olvasóink! ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság megjelenését Magyarkanizsa önkormányzata támogatja. ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető: Deák Verona Szerkesztőség: Logos-print

Részletesebben

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős

Részletesebben

2010. február 4., csütörtök 1

2010. február 4., csütörtök 1 2010. február 4., csütörtök 1 Mindennapi gondjaink Városunk szebbé tételéhez időszerű lenne tettekkel is hozzájárulni. Akármerre fordul az ember, akárkivel beszélget, egyre gyakrabban szóba kerül városunk

Részletesebben

Határon átnyúló együttműködés ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 3 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság eszközfejlesztése a Szülőföld Alap támogatásával

Határon átnyúló együttműködés ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 3 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság eszközfejlesztése a Szülőföld Alap támogatásával ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető:

Részletesebben

ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 3 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság eszközfejlesztése a Szülőföld Alap támogatásával

ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 3 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság eszközfejlesztése a Szülőföld Alap támogatásával ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető:

Részletesebben

signal crveni FANTASTICO AZ ÖN TÖKÉLETES VÁLASZTÁSA! plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Pénzváltó Menjačnica Exchange office 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG

signal crveni FANTASTICO AZ ÖN TÖKÉLETES VÁLASZTÁSA! plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Pénzváltó Menjačnica Exchange office 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 AUTÓSISKOLA Kanizsa crveni signal plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Kontakt: 063/7-814-470. Magyarkanizsán - Fő utca 4. (874-051) - Piactér sz.n. (873-461) Zentán - Fő utca 11. (817-052) - Posta

Részletesebben

signal crveni FANTASTICO AZ ÖN TÖKÉLETES VÁLASZTÁSA! plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Pénzváltó Menjačnica Exchange office 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG

signal crveni FANTASTICO AZ ÖN TÖKÉLETES VÁLASZTÁSA! plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Pénzváltó Menjačnica Exchange office 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 AUTÓSISKOLA Kanizsa crveni signal plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Kontakt: 063/7-814-470. Magyarkanizsán - Fő utca 4. (874-051) - Piactér sz.n. (873-461) Zentán - Fő utca 11. (817-052) - Posta

Részletesebben

Ökörnyál ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság megjelenését Magyarkanizsa önkormányzata és a Magyar Nemzeti Tanács támogatja.

Ökörnyál ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság megjelenését Magyarkanizsa önkormányzata és a Magyar Nemzeti Tanács támogatja. ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető: Deák Verona Szerkesztőség: Logos-print

Részletesebben

ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 3 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság eszközfejlesztése a Szülőföld Alap támogatásával

ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 3 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság eszközfejlesztése a Szülőföld Alap támogatásával ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető:

Részletesebben

MAGYARKANIZSÁN IS A MAGYAR ÖSSZEFOGÁS LISTA DIADALMASKODOTT

MAGYARKANIZSÁN IS A MAGYAR ÖSSZEFOGÁS LISTA DIADALMASKODOTT ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető:

Részletesebben

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős

Részletesebben

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős

Részletesebben

ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság megjelenését Magyarkanizsa önkormányzata támogatja.

ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság megjelenését Magyarkanizsa önkormányzata támogatja. ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető: Deák Verona Szerkesztőség: Logos-print

Részletesebben

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős

Részletesebben

2010. április 8, csütörtök 1

2010. április 8, csütörtök 1 2010. április 8, csütörtök 1 Vissza-visszatérő útgondjaink A 2010-es esztendő sok újdonsággal lepte meg a szerbiai járművezetőket. A média hírt adott az új közlekedésbiztonsági törvény életbelépéséről,

Részletesebben

ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP LAPUNK KÖVETKEZŐ SZÁMA 2014. FEBRUÁR 6-ÁN JELENIK MEG.

ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP LAPUNK KÖVETKEZŐ SZÁMA 2014. FEBRUÁR 6-ÁN JELENIK MEG. ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető: Deák Verona Szerkesztőség: Logos-print

Részletesebben

LEGFRISSEBB Beruházások megtekintése

LEGFRISSEBB Beruházások megtekintése ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 LEGFRISSEBB

Részletesebben

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős

Részletesebben

Nemzetközi elismerés Magyarkanizsának MAGYARKANIZSA ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 3 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG

Nemzetközi elismerés Magyarkanizsának MAGYARKANIZSA ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 3 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető:

Részletesebben

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős

Részletesebben

Korai didergés ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság megjelenését Magyarkanizsa önkormányzata és a Magyar Nemzeti Tanács támogatja.

Korai didergés ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság megjelenését Magyarkanizsa önkormányzata és a Magyar Nemzeti Tanács támogatja. ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető: Deák Verona Szerkesztőség: Logos-print

Részletesebben

Itt a nyár? Fiatal labdarúgóink Csongrádra utaztak az Aranycsapat versenyre. Következő számunkból már kiderülhet, milyen eredménnyel térnek haza.

Itt a nyár? Fiatal labdarúgóink Csongrádra utaztak az Aranycsapat versenyre. Következő számunkból már kiderülhet, milyen eredménnyel térnek haza. ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető:

Részletesebben

Én Karcsi vagyok ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG

Én Karcsi vagyok ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG Újházi Ákos Magyarkanizsa, Fehér Ferenc 36. Tel.: 063/8-663-087 024/4877-347 cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u.

Részletesebben