NAGYKÁTA TELEPÜLÉS HELYI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI PROGRAMJA / LOCAL AGENDA 21 / I. VÁLTOZAT HELYZETÉRTÉKELÉS. Környezetvédelmi Szakértői Iroda Kft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAGYKÁTA TELEPÜLÉS HELYI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI PROGRAMJA / LOCAL AGENDA 21 / I. VÁLTOZAT HELYZETÉRTÉKELÉS. Környezetvédelmi Szakértői Iroda Kft."

Átírás

1 Környezetvédelmi Szakértői Iroda Kft. Székhely: 1037 Budapest, Kolostor u. 13. Postacím: 1132 Budapest, Kresz Géza u. 18. Tel.: , Fax: Honlap: NAGYKÁTA TELEPÜLÉS HELYI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI PROGRAMJA / LOCAL AGENDA 21 / I. VÁLTOZAT HELYZETÉRTÉKELÉS Készítette: Környezetvédelmi Szakértői Iroda Kft. Budapest, augusztus

2 Készítette: Dr. Fehér Balázs környezetgazdálkodási agrármérnök, a környezettudományok doktora Barabás Zsuzsanna környezetgazdálkodási agrármérnök 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ HELYI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI PROGRAM JELENTŐSÉGE MÓDSZER DEMOGRÁFIAI HELYZET NÉPMOZGALMI ADATOK NEMZETISÉGEK HELYZETE GAZDASÁGI HELYZET VÁLLALKOZÁSOK MEZŐGAZDASÁG KERESKEDELEM, SZOLGÁLTATÁSOK TURIZMUS MUNKANÉLKÜLISÉG KÖRNYEZETVÉDELMI HELYZETE TERMÉSZETVÉDELMI HELYZET FEJLESZTÉSI JAVASLATOK KULTURÁLIS HELYZET EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS KÖZBIZTONSÁG KÖZLEKEDÉS SWOT ANALÍZIS TERVEZETT FEJLESZTÉSEK

4 1. Bevezető A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás (Társulás) a kedvezményezettje a 20 települést érintő Tápió Menti régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projektnek. A projekt megvalósításához a Társulás Európai Uniós támogatást kapott, amelyhez kapcsolódóan kötelezettséget vállalt a projekt által érintett településekre vonatkozó Local Agenda 21 (Helyi Fenntartható Fejlődési Program, LA 21) elkészítésére. A Társulás a feladat ellátásával a KSzI Kft-t bízta meg. A LA 21 elkészítése során a Társulás által előírt módszertant alkalmazzuk, amely a KEOP KSZ által kiadott Draft LA 21 segédlet KEOP kedvezményezettek számára című dokumentum alapján került összeállításra Helyi Fenntartható Fejlődési Program jelentősége A Local Agenda 21 alapvető célja: az önkormányzat aktív és cselekvő közreműködésével, a lakosság tevőleges támogatásával olyan program kidolgozása és megvalósítása, amely a fenntartható fejlődés elvére épül. A fenntarthatóság helyi programját kell megteremteni, amelynek segítségével egy olyan település szerveződik, amelyet a lakosok otthonnak tekintenek, abban ők és gyermekeik, a város, falu mai és leendő polgárai otthon vannak. A Local Agenda 21 esetében a fenntartható fejlődés elve azt jelenti: A helyi hatáskörben befolyásolható fejlődés (beruházások, fejlesztések, felújítások, intézkedések, szabályozás stb.) olyan alakítása, amely a helybeni életminőség, környezeti állapot javítását, valamint a helyi erőforrások talaj, vízkészlet, energia, emberi- és jövedelemtermelő erőforrások, stb. tartamos, azaz nem kimerítő hasznosítását célozza Módszer Nem egyetlen LA 21 dokumentum készül a teljes projekt területre, hiszen így nem nevezhetnénk helyi -nek a programot. A településekből 5 csoportot képeztünk, azzal a céllal, hogy az elkészülő program, lehetőség szerint, minél jobban vegye figyelembe a települések adottságait, lehetőségeit, kihívásait, nehézségeit. A település csoportok lehatárolása a szennyvíz fejlesztés során alkalmazott módon történt. Az ilyen módon kialakított település csoportok tagjai egymáshoz közel, hasonló földrajzi környezetben helyezkednek el, így fejlődésükben is kapcsolódnak egymáshoz. Az LA 21 készítése során első lépésben a települések helyzetértékelését készítjük el, ami adatgyűjtésből, és a beszerzett adatok kiértékelésből áll. Jelen dokumentum ennek a munkának az eredményeként készült el. Az adatgyűjtés során a Local Agenda szellemiségéhez híven kívántunk eljárni. Ennek érdekében egyrészt figyelembe vettük a statisztikai adatbázisokban, hivatalos kimutatásokban 4

5 és dokumentumokban fellehető információkat, ugyanakkor minden esetben kikértük az egyes települési önkormányzatok véleményét is, arra törekedve, hogy arról is képet kapjunk, hogy a településen élők hogyan látják a helyzetüket. Ennek érdekében kérdőíves felmérést készítettünk az önkormányzatokkal. Fontos megjegyezni, hogy a kérdőíveket településenként más-más helyzetben lévő személy töltötte ki. Ennek megfelelően eltérő kép él egy polgármester és egy önkormányzati ügyintéző fejében a településéről. Az összegyűjtött adatok alapján elkészítettük a vizsgált terület SWOT analízisét. Jelen dokumentumban szerepelnek az adott települések fejlesztési prioritásai is. Azonban ezek a fejlesztési prioritások kizárólag az önkormányzatok adatszolgáltatásán alapulnak, még nem vizsgáltuk az adott fejlesztés megalapozottságát a SWOT analízis alapján, nem vizsgáltuk a fejlesztés kapcsolatát a fenntartható fejlődés alapelveivel, és nem vizsgáltuk a fejlesztések társadalmi támogatottságát, elfogadottságát sem. A helyzetértékeléssel párhuzamosan készült egy fotópályázat is az iskolások részére. A fotópályázat célja annak megismerése volt, hogy az iskolások mit tartanak értékesnek a vizsgált területen, elsősorban a környezetben, és mik azok a pontok, ahol változást látnak szükségesnek. A helyzetértékelés dokumentumait társadalmi vitára bocsátjuk. Ennek során a terület lakossága internetes kérdőív segítségével reflektálhat a helyzetértékelésre. Így megismerjük a lakosság véleményét; felmérjük, hogyan látják a települések helyzetét és fejlődési lehetőségeiket, és arra is választ keresünk, hogy az önkormányzat által felvázolt fejlesztési irányok közül melyiknek milyen a társadalmi elfogadottsága, támogatottsága. A kérdőív mellett a lakosság internetes fórumon, kötetlen formában is bevonásra kerül a LA 21 folyamatába. A helyzetértékelés és a fotópályázat alapján a terület iskolásai számára mobil tanösvényt, azaz egy plakátsorozatot is összeállítunk, amelyhez szintén kérdőíves felmérés kapcsolódik. Ennek célja az iskolások tudatformálása, és véleményük figyelembe vétele a tervezés során. A fentiek figyelembevételével készül el az LA 21 második változata. Itt már a fejlesztési javaslatok értékelése is megtörténik. Figyelembe vesszük a társadalmi igényeket, elfogadottságot, az egyes tevékenységek fenntarthatósági aspektusait, és a terület aktuális helyzetét feltáró SWOT analízis eredményeit is. A második változatot végső egyeztetésre eljuttatjuk az önkormányzatokhoz, és közzé tesszük az interneten is. A végső változat elkészítése során az önkormányzatok reflexióit, és az internetes fórumon eljuttatott észrevételeket vesszük figyelembe. 5

6 2. Demográfiai helyzet 2.1. Népmozgalmi adatok A legfrissebb demográfiai adatok 2011-es évre állnak rendelkezésre. Az 1949-től rendelkezésre álló adatokat vetettük össze, úgy hogy az 1949-es évet tekintettük viszonyítási pontnak. Összehasonlítva Nagykáta adatait az országos folyamatokkal látható, hogy 1949 és 1990 között a népességszám az országos átlaggal együtt növekedett től országos szinten népességfogyás tapasztalható, ennek ellenére Nagykáta lakossága 2006-ban érte el a legnagyobb lélekszámot, de 2006 és 2011 között népességszám csökkenés következett be a településen. 6

7 A lakosság korösszetételének vizsgálatakor a 2001-es népszámlálás adataiból tudtunk kiindulni, mivel települési adatok csak ebben az időpontban állnak rendelkezésre. Az öregedési indexet a KSH metodikája alapján határoztuk meg: (Öregedési index a száz gyermekkorúra (0 14) jutó öregkorú (65 éves és idősebb) népesség.) Öregedési index Nagykáta 72 Tápiómente 79 Pestmegye 73 Magyarország 91 Látható, hogy Nagykátán a 65 év felettiek száma jelentősen meghaladja a 14 év alattiak számát, ugyanakkor a település öregedési mutatója mégis sokkal kedvezőbb az országosnál. Az adatokat összevetve a népmozgalmi adatokkal magyarázatot kapunk a folyamatokra: Település Természetes szaporodás, ill. fogyás (-) Vándorlási különbözet Természetes szaporodás, ill. fogyás (-) Vándorlási különbözet Természetes szaporodás, ill. fogyás (-) Vándorlási különbözet Nagykáta

8 Látható, hogy 1980 és 2001 között Nagykátán a születés-halálozás egyenlege negatív előjelet vett fel és 1989 között a településen népességfogyás volt tapasztalható, amely elsősorban a településről történő nagyfokú elvándorlásnak tudható be. Habár 1990 és 2001 között az elhalálozások száma jelentősen meghaladta a születések számát, ennek ellenére jelentős népességszám növekedés következett be, amit a jelentős mértékű bevándorlás okozott. Érdekes ezen adatokat összevetni a település által adott véleménnyel. Lakosságszám Születések Település Bevándorlás Elvándorlás változás száma Nagykáta Stagnál Fogyás Közepes Közepes Láthatjuk, hogy az elmúlt években nem tapasztaltak népességszám változást a településen, azonban még mindig érzékelhető, hogy kevesebb gyermek születik, mint az elmúlt években. A kérdőívből kinyert adatok alapján a migrációt nem tartják befolyásoló tényezőnek, a bevándorlás és elvándorlás mértékénél egyensúlyt tapasztalnak Nemzetiségek helyzete A nemzetiségek helyzetének értékelésekor nehéz megbízható adatokból kiindulni. A népszámlálási adatok, elsősorban a cigány nemzetiség esetében jóval alacsonyabb számot mutat, mint a település által adott becslések. Ugyanakkor az adatok értékelésekor figyelembe kell venni, hogy a népszámlálási adatok 2001-re, a települések által szolgáltatott becsült adatok pedig az elmúlt 10 év népmozgalmi adatait is tükrözik. Ezen felül figyelembe lehet venni a 2010-es kissebségi önkormányzati választás adatait is. Ez szintén más kritériumok alapján létrejövő adathalmaz. Nemzetiségek Nagykáta településen a statisztikai adatok alapján: cigány német szlovák román ukrán 2010 TELEPÜLÉS 2001 népszámlálás választás Teljes lakosság 2001 kérdőív szerint % Nemzetiségek aránya Nagykáta % 1,3% 2,4% 0,1% 0,3% 0,1% 0,0% Nemzetiségek Nagykáta településen az önkormányzat adatszolgáltatása alapján: Viszony a Arány Gazdasági Település Kisebbség Változás többségi helyzet % társadalommal Nagykáta Roma 15 Növekszik Jó Nagyon rossz Látszik, hogy Nagykátán jóval magasabbnak látják a romák arányát, mint ahogy ezt az egyes kimutatások mutatják. Gazdasági helyzetük nagyon rossz, ennek ellenére viszonyuk a többségi társadalommal jónak mondható. Jó hírnek számít, hogy a településen van kisebbségi önkormányzat. A kisebbség helyzetének javítását a munkahelyteremtésben és az oktatásban történő felzárkóztatásukban látják, amelynek a megvalósítását önkormányzati és kormány 8

9 szinten képzelnék el, amelyektől elsősorban a roma kisebbség beilleszkedését és a közösségi normák nagyobb fokú elfogadottságát várnák. 3. Gazdasági helyzet 3.1. Vállalkozások 3.2. Mezőgazdaság A mezőgazdaság helyzetének bemutatására jó alapot ad a földhasználatok leltára, azaz a CORINE adatbázis. A Nagykáta esetében a 10 ha-nál nagyobb kategóriák vizsgálata a következő képet adja. Corine kategória Terület (ha) Arány (%) Kistáblás szántóföldek ,9% Nagytáblás szántóföldek ,8% Természetes gyep fák és cserjék nélkül ,2% Nem összefüggő, családi házas és kertes beépítés 535 6,6% Lombos erdő ültetvények 354 4,3% Komplex művelési szerkezet szórt elhelyezkedésű épületekkel 259 3,2% Intenzív legelők és erősen degradált gyepek bokrok és fák nélkül 224 2,7% Tanyák 222 2,7% Fiatalos erdők és vágásterületek 187 2,3% Szikes mocsarak 181 2,2% Édesvizű mocsarak 152 1,9% Komplex művelési szerkezet épületek nélkül 121 1,5% Mezőgazdasági területek állandó kultúrák jelentős előfordulásával, és szórt megjelenésű természetes vegetációval 94 1,2% Intenzív legelők és erősen degradált gyepek fákkal és bokrokkal 94 1,2% Természetes gyep fákkal és cserjékkel 87 1,1% Spontán cserjésedő, erdősödő területek 79 1,0% Tűlevelű ültetvények 75 0,9% Agrár létesítmények 57 0,7% Elegyes ültetvények 49 0,6% Vasúthálózat és csatlakozó területek 35 0,4% Ipari és kereskedelmi létesítmények 30 0,4% Mezőgazdasági területek túlsúlyban szórt megjelenésű természetes vegetációval 25 0,3% Mezőgazdasági területek túlsúlyban szántókkal és jelentős természetes vegetációval 24 0,3% Mezőgazdasági területek túlsúlyban intenzív legelőkkel és jelentős természetes vegetációval 24 0,3% Külszíni bányák 19 0,2% Építési munkahelyek 13 0,2% Temetők 7 0,1% 9

10 A mezőgazdasági tevékenységhez szükséges talajadottságok változatosak a kistérségben. A Tápió-mente talajainak átlagos aranykorona értéke 15. Ennél magasabb átlagos értékek jellemzőek a régió településén, Nagykátán, is. A terület agrárgazdasága eltérő típusú, szerkezetű és eredményességű üzemtípusokkal írható le. A különféle üzemtípusok kialakításában egyfelől a mezőgazdasági termelőszövetkezetek, ill. az állami gazdaságok átalakulása, valamint az új típusú szövetkezetek és a többnyire jogi személyiségű társas vállalkozások játszottak meghatározó szerepet. A széles értelemben vett utódszervezetek kialakult piaci kapcsolatokkal, hitelfedezettel rendelkeznek, s ez még akkor is kedvezőbb piaci pozícióba hozza őket a magántermelők, egyéni gazdálkodók többségénél, ha csak ritkán rendelkeznek elegendő tőkével, és működésüket nem egy bizonytalansági tényező kíséri, mint pl. a földbérletek kérdése. A szövetkezeti és társas vállalkozói kör tevékenységét döntően a mezőgazdasági növénytermesztés, a szántóföldi kertészet jellemzi. Az állattartó telepek száma csökkenő tendenciát mutat. Nagykátán 3 társas vállalkozás (Agriol Kft. Chris Kft. Nagykátai Szövetkezet), jelenti a helyi agrárgazdaság egyik markáns pólusát, míg a másik oldalon az őstermelők, vállalkozók, ill. kistermelők tömege áll. A magángazdálkodói, kistermelői kör főképp gabonafélék, zöldségfélék termesztésével foglalkozik. Kis számban állattenyésztés is jellemzi a magángazdálkodókat. Az új termelők között tarthatók számon a középparaszti gazdaságok mintájára szerveződő, önellátásra és piacra egyaránt termelő, a növénytermesztés és állattartás pillérein nyugvó gazdaságok. A térségi agrárgazdaság széles talapzatát a kistermelők jelentik, közülük őstermelői igazolvánnyal is rendelkeznek jó néhányan. A kisüzemi gazdaságok tömege sem elegendő földdel, sem termelési eszközökkel és tapasztalatokkal nem rendelkezik ahhoz, hogy az önellátáson túl tartós piaci szereplővé válhasson; az értékesítés esetleges és bizonytalan, a bevételek az egyszerű újratermeléshez elegendőek. Noha ez a fajta üzemtípus és termelői kör várhatóan tartósan a térségi agrárgazdaság szereplője lesz, jelentősége leginkább az önellátás és a munkaerő lekötése lehet. A terület agrárgazdaságát részben a mezőgazdasági kényszervállalkozások határozzák meg, azok a tőkeszegény családi gazdaságok, amelyek fönntartása szociális szempontból indokolt. Ugyanakkor a mezőgazdasági egyéni és társas vállalkozások többségét is a tőkeszegénység, a termelési eszközök és a termelési infrastruktúra alacsony színvonala jellemzi. Az agrárgazdaság kialakulása még nem fejeződött be. Mindez azt jelenti, hogy az agrárszféra piaci szereplőinek is jelentős támogatásra, fejlesztésre, illetve tőkebevonásra van szüksége a jövőben. A mezőgazdaság fejlődését a bizonytalan terméshozam a szárazság és a belvíz okozta károk akadályozzák elsősorban. Ezen kívül a mezőgazdasági gépek rendelkezésre állása sem 10

11 elégséges. Az önkormányzatok álláspontja szerint a fejlődéshez a gépesítés, a képzés, a termelői csoportok létrehozása járulna hozzá Kereskedelem, szolgáltatások Az önkormányzati adatszolgáltatás szerint az alapvető kereskedelmi egységek (élelmiszer, iparcikk kereskedelem, vendéglő) rendelkezésre állnak a településen. Azonban a jelenlegi kereskedelmi egységeken kívül Nagykátán egy játék-, illetve cipőboltra is szükség lenne, annak érdekében, hogy helyben is elérhetőek legyenek ezek a termékek Turizmus Nagykátán található tájház, illetve gyógy- és strandfürdő, amik az ide érkező turistáknak nyújtanak kikapcsolódást. Jelenleg a településen 2 jó állapotban lévő vendégfogadó működik, de igen kicsi kapacitással. A helyi turizmus fellendülését a szálláshelyek bővítésében látják. A bővítéshez 2 milliárd forintra lenne szükség, amely a település számára nem áll rendelkezésre Munkanélküliség A munkanélküliség vizsgálatakor a 2005 IV. negyedévi és a 2010 decemberi adatokat vizsgáljuk meg Település Népesség Munkanélküliek Arány Népesség Munkanélküliek Arány Népesség Munkanélküliek Arány száma száma száma Nagykáta ,88% ,90% ,40% Magyarország ,01% ,74% ,69% Látható, hogy 2010 év végére a településen nőt a munkanélküliek száma, közelítve ezzel az országos arányokat. Ennek ellenére a munkanélküliek aránya még mindig kedvezőbb képet mutat az országos folyamatoknál. Ugyanakkor látni kell, hogy leépítésre kényszerülő vállalkozások esetében szempont, hogy az agglomerációból bejáró munkavállalóknak magas utaztatási költségtérítést kell fizetniük. 4. Környezetvédelmi helyzete Nagykátán a kommunális hulladék rendszeres elszállítása, és az évenkénti lomtalanítás megoldott, hulladékudvar is működik a településen, ennek ellenére visszatérő probléma az illegális hulladéklerakás. A belvízvédelem, illetve a szennyvízkezelés kérdése még nincs teljesen megoldva. A szennyvízelvezetés csak a település egy részén megvalósított, a fennmaradó területeken a csatornahálózat kiépítése pályázati pénzekből jelenleg megvalósítás alatt áll, a többi fejlesztésre jelenleg nem állnak rendelkezésre a szükséges források. A város közigazgatási határán egy működő hulladéklerakó található immár 30 éve, amelynek feladata a település szennyvízének befogadása. A telep bezárását tervezik a közeljövőben. 11

12 5. Természetvédelmi helyzet Nagykáta a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területéhez tartozik, a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet részét képezi. A település érinti az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet alapján kijelölt kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területeket, a Hajta mentét és a Felső Tápiót. A Pest-megye K-i részén elhelyezkedő Tápió-vidék Magyarország egyik különleges, természeti látnivalókban még bővelkedő tája. A Tápió-vidék három nagy tájegység, a Duna- Tisza-köze, a Tiszántúl és az Északi-középhegység találkozásánál fekszik, ami egy változatos, ritkaságokban gazdag élővilág kialakulását tette lehetővé. E sokszínűség védelmében jött létre júliusában a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet. A tájvédelmi körzet mozaikos elrendezésű, három nagyobb és hét kisebb részegysége elszórtan helyezkedik el. Területe 4515 ha, amelyből 182 ha fokozott védettséget élvez. A Tápió vidék három flórajárás érintkezési zónájába esik. Itt találkozik a középhegységi zárt lomboserdők öve az erdőssztyepp zónával. Eddig 54 természet közeli növénytársulást írtak le. Hetvenkét védett, illetve három fokozottan védett növényfajt (csikófark, homoki kikerics, pókbangó) figyeltek meg. A védett és fokozottan védett állatfajok száma megközelíti a 250-et. Az alföldi, illetve dombság peremi geomorfológiai értékek együttes előfordulása tájképi jelentőségű. A tájértékek közül fontosak a tanyás területek, illetve az ezekhez kapcsolódó extenzív tájhasználati módok. Az általunk vizsgált Tápió menti régió húsz településének területén található természeti értékeket az 1. melléklet térkép szemlélteti. A 3. sz. régió természeti értékei között a következők szerepelnek: Nyík-rét Változatos növénytársulások (szikesek, löszgyepek, mocsárrétek), valamint ritka növények sokasága kötődik a Nyík-réthez: a fátyolos nőszirom legnagyobb hazai állománya, a több ezerre tehető tavaszi hérics, vagy az Alföldön ritka nagy pacsirtafű és selymes peremizs jelzik a vidék háborítatlanságát. A terület madárvilágát olyan ritkaságok képviselik, mint a nagy kócsag, nyári lúd, kékvércse, hamvas rétihéja. Felső-Tápió völgye: A Felső-Tápió mentén - Tápiószecsőtől Tápiószentmártonig - húzódik a második nagyobb részegység. Ehhez kapcsolódik a tájvédelmi körzet egyetlen, terjedelmesebb nyíltvizekkel is rendelkező vizes élőhelye, a tápiószecsői halastó. Itt még gyakorinak mondható a vidra, vonuláskor rendszeresen feltűnik a halászsas. A tóparton idős tölgyesek húzódnak, míg távolabb egy gyönyörű lápréten keskeny- és széleslevelű gyapjúsások fehér tengerében gyönyörködhetünk. Ennek a területnek a legnagyobb értéke a kiváló vízminőségű Felső-Tápió feltűnően gazdag halállománya. A területen, Nagykáta határában, egyetlen tölgykőris-szil ligeterdő maradt fenn. Előfordul itt a hegyvidéki patakokra jellemző, védett kövicsík, illetve a csak a Duna vízrendszeréhez kötődő, Vörös könyves lápi póc. A láprétek és bokorfűzesek övezte patakparttól távolodva meredek homokbuckákra érkezünk, ahol számos védett növényfaj fordul elő: kései szegfű, homoki árvalányhaj, fényes poloskamag, báránypirosító, homoki 12

13 nőszirom. Értékeire való tekintettel ezek a területek (Cseh-domb, Gicei-hegy) fokozott védettséget élveznek. A hosszan elnyúló részegység D-i végében található Erdőszőlősi-legelő a vidék legfontosabb ürgeélőhelye. Egreskátai Sós-tavak: Nagykáta határában, Egreskátán egy nyílt homoki tölgyessel borított lapos bucka körül szikes tómedrek (Sóstavak), amelyek ex-egee védettek, nagyobb nádasok, kisebb szikes legelők helyezkednek el. Az öreg fák odvaiban több párban költ a kék tollú szalakóta, míg a nádasokban vízimadarak sokasága él. Gyakran hallhatjuk itt a bölömbika mélabús hangját, vagy megfigyelhetjük az alacsonyan, imbolyogva repülő barna rétihéját Fejlesztési javaslatok A 3. régió természetvédelmi helyzetének feltárásával egy időben, átnéztük a területet érintő természetvédelmi kezelési tervet, fejlesztési koncepciót. A Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet Természetvédelmi Kezelési Terve es évekre vonatkozóan művelési ághoz köthető, művelési ághoz nem köthető fejlesztési javaslatokat ír elő, elsősorban természetvédelmi területi és nem települési szinten. Konkrét, településhez is kapcsolható, kezelési javaslatként fogalmazza meg, hogy a nagykátai Csehdomb fokozottan védett homokbuckáin elterülő tájidegen faállományokat őshonos állományokra kell kicserélni vagy TI besorolással ki kell vonni az üzemszerű erdőgazdálkodás alól. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság hatéves fejlesztési terve ( ) az egyes területi egységek (TK, TT) fejlesztési javaslatait fogalmazza meg. A 3. régióban konkrét fejlesztési javaslatként fogalmazza meg az élőhely rekonstrukciót a nagykátai Nyíkréten 60 hektár zárvány szántó esetében. Megvásárlásuk után javasolja rajtuk lucerna telepítését a visszagyepesítés első lépéseként. Az önkormányzat javaslatai között szerepel a szikes lápok EX LEGE státuszának deklarálása, Natura 2000 területbe sorolása, a természetvédelmi területek karbantartása. 6. Kulturális helyzet be. A településen megtalálható kulturális intézményeket az alábbi táblázatban mutatjuk TELEPÜLÉS Művelődési ház Könyvtár Bölcsőde Óvoda Általános iskola Középfokú oktatás Nagykáta Tehát a bölcsőde kivételével az alapvető intézmények jelen vannak a településen, és a középfokú oktatás is megoldott. Az intézmények kapacitását elégségesnek látják, ugyanakkor az esetlegesen szükségesé váló fejlesztésekre csak pályázat útján lát fedezetet az önkormányzat. Jelenleg a Nagykátán nem található műemlékvédelem alatt álló épület. Azonban a településen több olyan épület is található, amit a helyiek fontosnak tartanak, hogy védettek legyenek: Bazár sor, Váci Mihály Általános Iskola (Zárda utcai épülete), Mátray Gábor 13

14 Általános Iskola. Ezeknek az épületeknek a műszaki állapota elfogadhatónak mondható, azonban a település nem lát rá komoly esélyeket, hogy visszaállítsák eredeti állapotukat. 7. Egészségügy, szociális ellátás Az alapvető szociális és egészségügyi ellátás biztosítva van a településen. A háziorvosi, és fogászati rendelőn kívül szakorvosi rendelőintézet és tüdőgondozó is található. A városban kistérségi családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, illetve egy kistérségi gondozási központot is működik. Ezek az intézmények nem csak a nagykátai lakosokat, hanem a kistérségben élőket is ellátják, fogadják. Az önkormányzati adatszolgáltatások szerint a felsorolt intézmények kapacitása megfelelő, azonban ezek bővítésére, fejlesztésére csak pályázat útján teremthető elő a szükséges fedezet. 8. Közbiztonság Az önkormányzat által szolgáltatott adatok alapján az elmúlt 5 évben a közbiztonság kismértékű romlásáról számoltak be Nagykátán. A lopáson, betörésen és rongáláson kívül, a közlekedési szabálysértés és a környezetszennyezés is problémának számít. A településen a rendőörsön kívül a körzeti megbízott és a polgárőrség teljesít szolgálatot. A lakosság biztonságérzetének és a közbiztonság javulása érdekben Nagykátán a rendőri állomány növelésében látják a megoldást. 9. Közlekedés Nagykáta a Budapesti agglomerációban fekszik, hozzávetőleg a lakosság 10%-a ingázik Budapestre dolgozni, ezen felül az középiskolások és a felsőoktatásban tanulók jelentős része is Budapestre jár. Ugyanakkor a közszolgáltatások, szociális és oktatási intézmények jelentős része megtalálható a településen. Ennek megfelelően a település közlekedési kapcsolatai fontosak, de nem függ olyan mértékben ezektől, mint a térség többi települése. Település Autóbusz Vonat Budapestre Budapestre db perc Közeli vasútállomás db perc Nagykáta 2 66 Nagykáta A település legfontosabb tömegközlekedési összeköttetése a vasút. Nagykáta az Szolnok-Újszász vonal mentén helyezkedik el, ennek megfelelően gyakori vasúti összeköttetéssel rendelkezik a fővárossal. Az összeköttetés tehát gyakori, de mivel személy, és gyorsított személyvonatokból áll ezért a sebessége nem ideális. A közúthálózat gyenge kapacitása következtében az autóbuszos közlekedés sem gyorsabb, és ritkasága miatt nem is jelent valós alternatívát a vasútnak. A város közúti összeköttetései gyengék, mivel alacsony kapacitású 2x1 sávos utakon lehet megközelíteni, amelyek számos településen áthaladnak, Budapest elérése ennek megfelelően több mint 1,5 órát vesz igénybe. 14

15 A településen belüli közlekedés terén az elmúlt években számos fejlesztés történt. Mind az úthálózat, mind a kerékpár hálózat állapota javult, kiépítettségük fejlődött. Jelenleg ezen a téren a járdák állapotát tartja leggyengébb pontnak. 10. SWOT analízis Erősségek - Az országos folyamatoknál kedvezőbbek a demográfiai folyamatok - Az alapvető szociális, kulturális szolgáltatások rendelkezésre állnak a településen, és középiskolai oktatás is van a területen - Az fontosabb szolgáltatások, üzletek nagyrészt jelen vannak a településen -A vonat közlekedési kapcsolat jó Budapest irányába Lehetőségek - Közel van Budapest - A terület természeti környezete gazdag - Gyógyfürdővel, stranddal, és egyéb turisztikai látványosságokkal rendelkezik - A településen belül a kerékpáros közlekedés jelentős, további fejlesztésével csökkenthető a közlekedési eredetű lég és zaj terhelés - A régió központjaként szolgáltatásait több település lakói veszik igénybe Gyengeségek - A kisebbségek gazdasági helyzete rosszabb a többségi társadalomnál - Illegális hulladéklerakás - A belvízi védekezés nem megoldott - Nincs bölcsődei ellátás a településen - Budapest közúti elérhetősége gyenge Veszélyek - Jelentős a bevándorlás, ami a település hagyományait veszélyezteti - A bevándorolt családok kevésbé kötődnek a településhez, kedvezőtlen esetben könnyebben elvándorolnak - A munkanélküliség kedvezőbb az országos átlagnál, de növekszik - Fűtési légszennyezés további erősödése a fatüzelés előtérbe kerülésével - Az önkormányzat forrásai nem nyújtanak megnyugtató fedezetet a meglévő infrastruktúra szükséges karbantartására felújítására 11. Tervezett fejlesztések A települések az átadott információk alapján a következő fejlesztési feladatokat tartják fontosnak az elkövetkező időszakra 15

16 Település Megnevezése Szükséges Előteremthető a Végrehajtó Sürgőssége forrás szükséges forrás (üzemeltető) (1-5) (Ft) (1-5) Nagykáta szálláshely bővítés Önkormányzat 4 2 milliárd Pályázat útján Iskola, óvoda Önkormányzat 5 - Pályázat útján felújítás Bölcsőde építés Önkormányzat 5 - Pályázat útján Városháza építés útépítés Önkormányzat 5 - Pályázat útján Nagykáta munkahelyteremtés kormány oktatás-nevelés a kisebbségek részére felzárkóztatásuk érdekében csatornázás befejezése illegális hulladéklerakók megszüntetése kormány, önkormányzat önkormányzat 5 - rendelkezésre áll önkormányzat 5 - Pályázat útján Gépesítés Kormány 5 - Uniós pályázat Tároló építés Kormány 4 - Uniós pályázat Képzés (mg. Kormány+termelők 5 Szakember képzés) - Magánerő+támogatás Öntözés Kormány+termelők 5 - Önerő+uniós pályázat Termelői csoportok Termelők létrehozása Rendőri állomány kormány 5 növelése - - Megjegyzés: A táblázatban a normál betűvel írt intézkedéseket az önkormányzat sürgős feladatként jelölte meg. az egyéb, szükséges fejlesztéseket dőlt betűvel jelöltük. 16

JÁSZFELSŐSZENTGYÖRGY, SZENTLŐRINCKÁTA, SZENTMÁRTONKÁTA, TÓALMÁS TELEPÜLÉSEK HELYI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI PROGRAMJA / LOCAL AGENDA 21 /

JÁSZFELSŐSZENTGYÖRGY, SZENTLŐRINCKÁTA, SZENTMÁRTONKÁTA, TÓALMÁS TELEPÜLÉSEK HELYI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI PROGRAMJA / LOCAL AGENDA 21 / Környezetvédelmi Szakértői Iroda Kft. Székhely: 1037 Budapest, Kolostor u. 13. Postacím: 1132 Budapest, Kresz Géza u. 18. Tel.: 36-1-237-1490, Fax: 36-1-237-1499 E-mail: kszikft@chello.hu Honlap: www.kszikft.hu

Részletesebben

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA - HELYZETÉRTÉKELÉS III. kötet

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA - HELYZETÉRTÉKELÉS III. kötet A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA - HELYZETÉRTÉKELÉS III. kötet 2005. november Tartalomjegyzék Oldalszám TARTALOMJEGYZÉK...2 BEVEZETÉS...4 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS...6 TÁBLÁZATOK

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály Község Önkormányzata KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály 2011. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1. 1.1. A települési fenntarthatósági tervről általában... 2. 1.2. A települési

Részletesebben

Mélykút Város. Fenntartható fejlődés helyi programja. Local Agenda 21

Mélykút Város. Fenntartható fejlődés helyi programja. Local Agenda 21 Mélykút Város Fenntartható fejlődés helyi programja 1 Tartalomjegyzék: I. Bevezetés 1. lényege 2. Dimenziói 3. Az önkormányzat szerepe a folyamatában II. Helyzetelemzés 1. Érintett földrajzi terület bemutatása

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. 2010. TARTALOMJEGYZÉK 0. Bevezetés...2 1. Vezetői összefoglaló...4 2. Intergrált Városfejlesztési Stratégia... 12 2.1. Az IVS szemléletmódja... 12 2.2. Az IVS tartalmi elemei...13 2.2.1. A város szerepe

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Abony Város Önkormányzatának megbízásából készítette: Pa-Ku Consulting Bt. 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 1 1.1 AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

BOGYISZLÓ KÖZSÉG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK HELYI PROGRAMJA (2014-2019)

BOGYISZLÓ KÖZSÉG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK HELYI PROGRAMJA (2014-2019) BOGYISZLÓ KÖZSÉG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK HELYI PROGRAMJA (2014-2019) Készítette: 2014. május TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1 A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS... 5 1.1 A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉRTELMEZÉSE... 5

Részletesebben

Élhetőbb Ellendért programozás 2013. műhelymunka sorozat. Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében

Élhetőbb Ellendért programozás 2013. műhelymunka sorozat. Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében Élhetőbb Ellendért programozás 2013 műhelymunka sorozat Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében Alpha Tender Kft. 2014 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Tervezés a településeken...

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

PUSZTASZABOLCS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK 1 PUSZTASZABOLCS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA MUNKAANYAG 2015. június 10. HELYZETFELTÁRÓ- HELYZETELEMZŐ

Részletesebben

Kunhegyes Város Önkormányzatának Gazdasági programja

Kunhegyes Város Önkormányzatának Gazdasági programja Kunhegyes Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM ALAPJAI... 4 III. HELYZETELEMZÉS... 6 1. ELHELYEZKEDÉS...

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia

Integrált Városfejlesztési Stratégia Rácalmás Város Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégia I. változat (egyeztetési anyag) Hazai Térségfejlesztő Zrt. 2011. február Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. RÁCALMÁS SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2010. január TARTALOM BEVEZETŐ...1 A vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Jóváhagyva a 11/2008. (I. 22.) ÖH. határozattal 2008. február LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Jóváhagyva a 11/2008. (I. 22.) ÖH. határozattal

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Összefogással a Tiszazugért Készítette: Tiszazugi Leader Helyi Akciócsoport Átadás átvételre került 2012. március 5.-én a Tiszazugi LEADER Egyesület részére Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Felső-Tisza Völgye

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Felső-Tisza Völgye Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Felső-Tisza Völgye Fenntartható vidékgazdálkodás, magas hozzáadott értékű, minőségi élelmiszertermeléssel, turisztikai termék-fejlesztéssel. Budapest, 2009 Május 8. A dokumentumban

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi kistérség. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Hódmezővásárhelyi kistérség. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Hódmezővásárhelyi kistérség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Kistérség-település-ember-gondolat +LEADER 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Jövőkép A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósulásával az Akciócsoport

Részletesebben

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja. 2005. május

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja. 2005. május A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja 2005. május Készítette: I. HELYZETELEMZÉS...3 1. FÖLDRAJZI FEKVÉS, ELÉRHETŐSÉG...3 1.1 Természeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére. Horváth Sándor pályázati referens

ELŐTERJESZTÉS. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére. Horváth Sándor pályázati referens 3. ELŐTERJESZTÉS Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja Az előterjesztést készítette: Horváth Sándor

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: Az Írottkő Natúrparkért Egyesület. Promen Tanácsadó Kft. a BFH Európa Kft. közreműködésével. Vízió alapú Fejlesztési Stratégia (2030)

KÉSZÍTETTE: Az Írottkő Natúrparkért Egyesület. Promen Tanácsadó Kft. a BFH Európa Kft. közreműködésével. Vízió alapú Fejlesztési Stratégia (2030) KÉSZÍTETTE: Az Írottkő Natúrparkért Egyesület megbízásából a Promen Tanácsadó Kft. a BFH Európa Kft. közreműködésével Vízió alapú Fejlesztési Stratégia (2030) 2014. július 31. Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS

Részletesebben

PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013. 2009. április

PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013. 2009. április PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 2009. április KÉSZÜLT PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: PESTTERV

Részletesebben

HOSSZÚHETÉNY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

HOSSZÚHETÉNY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA HOSSZÚHETÉNY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA HELYZETFELTÁRÓ, HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK KÉSZÍTETTE: DDRFÜ NONPROFIT KFT. 2014. DECEMBER TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló... 6 1. HELYZETFELTÁRÓ

Részletesebben

Sellye város településfejlesztési koncepciója

Sellye város településfejlesztési koncepciója Sellye város településfejlesztési koncepciója Sellye Város Önkormányzatának megbízásából készítette a Summa Cum Bt., Pécs Pécs, 2004. november A tanulmány elkészítésében részt vettek: Mezei Cecília (önkormányzati

Részletesebben

A Kisteleki kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja

A Kisteleki kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja Megvalósítási terv a Tisza-völgyi árapasztó rendszer (ártér-reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel) I. ütemére, valamint a kapcsolódó kistérségekben az életfeltételeket javító földhasználati és fejlesztési

Részletesebben

Térségi szintű gazdasági, foglalkoztatási és képzési helyzetfelmérés

Térségi szintű gazdasági, foglalkoztatási és képzési helyzetfelmérés Foglalkoztatási együttműködési megállapodás a Lenti Kistérségben TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0013 Térségi szintű gazdasági, foglalkoztatási és képzési helyzetfelmérés Készítette: Promen Tanácsadó Kft. 2010.

Részletesebben

Felhasználóbarát települési környezet fejlesztése a Keszthelyi Kistérségben

Felhasználóbarát települési környezet fejlesztése a Keszthelyi Kistérségben Felhasználóbarát települési környezet fejlesztése a Keszthelyi Kistérségben TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0036. Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi Kistérségben Valcum Nyugat-Balaton Fejlesztési

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE Az AVOP LEADER+ intézkedés keretében A BAKONYALJA Akciócsoport HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE A KISBÉRI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSE A BAKONYALJAI BARANGOLÓ ÚTVONALHOZ KAPCSOLÓDÓAN Ácsteszér, 2005. december

Részletesebben

Abai kistérség agrárstruktúra és vidékfejlesztési stratégiai program felülvizsgálata

Abai kistérség agrárstruktúra és vidékfejlesztési stratégiai program felülvizsgálata Abai kistérség agrárstruktúra és vidékfejlesztési stratégiai program felülvizsgálata Aba, 2004. május Az eredeti anyag kidolgozásában közreműködő szakértők: Borsó Pál Csabina Zoltán Dr. Szekerczés Anna

Részletesebben

BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERVE 2014. Egészségre nevelő életmódprogram Bogyiszló településen TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1178 Készítette Bogyiszló Község Önkormányzata megbízásából a Kapos-Faktor

Részletesebben

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIAI PROGRAM KIVONAT TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIAI PROGRAM KIVONAT TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIAI PROGRAM KIVONAT 2005 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A helyzetfeltárás fontosabb megállapításai...4

Részletesebben