A fenntartható fejlődés érvényesítése a fejlesztéspolitika mindennapi gyakorlatában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fenntartható fejlődés érvényesítése a fejlesztéspolitika mindennapi gyakorlatában"

Átírás

1 Impresszum Kiadja: Magyar Természetvédők Szövetsége 1091 Budapest, Üllői út 91/b Szerkesztette: Kiss József Közreműködött: Dönsz-Kovács Teodóra, Éger Ákos, Farkas István, F. Nagy Zsuzsanna, Gyulai Iván, Juraj Melichár, Kalas György, Magdaléna Grambličková, Németh Vera, Felelős kiadó: dr. Farkas István A kiadvány megjelenését a Magyarország- Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program (www.husk-cbc.eu) támogatta, a Hálózat a fenntarthatóságért A fenntarthatóság érvényesítése a határmenti régiók programjaiban és projektjeiben c. projekt keretében Jelen dokumentum tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. A fenntartható fejlődés érvényesítése a fejlesztéspolitika mindennapi gyakorlatában KIS ADOMÁNY - NAGY SEGÍTSÉG! A as szám tárcsázása után üsse be a 69-es kódot. Most minden hívás 250 Ft-tal támogatja a Magyar Természetvédők Szövetségének munkáját, a környezet és a természet védelmét. Az Adhat Vonal az Invitel, a T-Home, a T-Mobile, valamint a Telenor és a Vodafone hálózatából is hívható. A kiadvány újrahasznosított papírra készült. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program

2 A fenntartható fejlődés érvényesítése a fejlesztéspolitika mindennapi gyakorlatában Magyar Természetvédők Szövetsége 2013

3 Tartalom 1. Előszó 1 2. A fenntartható fejlődés értelmezése 1 3. A fejlesztéspolitika célja és a fenntartható fejlődés 1 4. Fejlesztéspolitika és fejlődés 3 5. Fejlesztéspolitika és környezeti fenntarthatóság 4 6. Környezeti szempontból jelentős hatással járó fejlesztési tevékenységek 5 7. A környezet utólagos védelméhez kapcsolódó fejlesztések 7 8. Környezetvédelmi projektek a programozási időszakban Kommunális szennyvizek kezelése Komplex vízvédelem Térségi vízrendezés, belvízelvezetés Rekultiváció és kármentesítés Hulladékgazdálkodás Épületek utólagos szigetelése A biomassza energetikai felhasználása A környezeti szempontok érvényesülése a projektekben A fejlesztéspolitika társadalmi beágyazottsága Javaslatok a következő programozási időszakra A környezeti szempontok valódi integrációja Strukturális válaszok a fennálló problémákra Strukturális válasz a szennyvízproblémára Strukturális válasz a csapadékvíz okozta gondokra Strukturális válasz a közlekedés és szállítás mérséklésére Fenntartható erőforrás-gazdálkodás Az emberekbe, közösségekbe történő befektetés Szükségletekre irányuló fejlesztéspolitika Egyenlő hozzáférés a fejlesztési forrásokhoz Jó döntéshozás, valódi partnerség Kevesebb adminisztrációs terhet a végrehajtó szervezeteknek Összefoglalás 29

4 Előszó 1 A tanulmány célja, hogy segítse a fejlesztéspolitikusokat, fejlesztőket, a különböző projektek ötletgazdáit, tervezőit és kivitelezőit a fenntartható fejlődés szempontjait érvényesítő fejlesztések megvalósításában. Mivel már a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elvégeztette a jelentős környezeti hatással járó fejlesztési konstrukciók várható együttes környezeti hatásának felmérését 1, továbbá a különböző operatív prog - ramokhoz előzetesen is készültek környezeti vizsgálatok, ezért ez az elemzés a fejlesztéspolitika általános fenntarthatósági kritikáját kívánja megfogalmazni. Megállapításai természetesen a fent említett dokumentumok ismeretén, illetve saját elemzéseken alapulnak, amelyet a Hálózat a fenntarthatóságért (Network for sustainability Enhance sustainability in programs and projects of the border regions - HUSK 1101/1.5.1/0192) szlovák-magyar közös projekt keretében végeztünk el, három hazai (Magyar Természetvédők Szövetsége, Reflex Környezetvédelmi Egyesület, Ökológiai Intézet Alapítvány) és egy szlovákiai (CEPA) civil környezetvédő szervezet együttműködésében. 2. A fenntartható fejlődés értelmezése A fenntartható fejlődés a jövő nemzedékek iránt viselt felelősség. Úgy kell a jelenben élnünk, hogy az utánunk jövő generációk is kielégíthessék majd alapvető szükségleteiket. Elvileg a szükségletek kielégítésének a környezet eltartóképessége szab határt: addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér. Ez a bölcsesség a mértéktartás kultúráját feltételezi, egy olyan kultúrát (viszonyrendszert) ember és környezete között, amely nem vesz el összességében többet a környezetéből, mint amennyi erőforrás képes folyamatosan megújulni. Ez a kultúra olyan tudást feltételez, amely a természeti erőforrásokat képes maximális hatékonysággal használni, illetve egy olyan erkölcsöt, amely a rövidtávú érdekek helyett értékeket követ, és megtalálja a helyes mértéket. A fenntartható fejlődéssel szembeni két legfontosabb elvárás a környezeti erőforrások fenntartható használata és a társadalmi igazságosság. A fenntartható erőforrás-használat azt jelenti, hogy a környezet erőforrásait a megújulásuk mértékén használjuk. A társadalmi igazságosság az erőforrásokhoz, és az azokból származó hasznokhoz való igazságos hozzáférést, illetve a terhek közös viselését kívánja meg. A két feltétel környezeti összekapcsoltsága abból a tényből származik, hogy Földünk erőforrásai nem képesek kielégíteni mindenki igényét, legfeljebb mindenki szükségletét. Míg méltatlan, hogy nagyon sokan az alapvető szükségletüket sem tudják kielégíteni, addig erkölcstelen velük és a jövő nemzedékekkel szemben, hogy mások indokolhatatlan igényeket támasztanak, miközben lehetőségeink ökológiailag korlátozottak. 3. A fejlesztéspolitika célja és a fenntartható fejlődés A fejlesztéspolitika általános célja a fejlődés elősegítése a társadalmi kohézió növelésének figyelembe vételével. A fejlesztéspolitika céljának általános meghatározása azonban eltűnik a fejlesztéspolitikai programozási dokumentumok, stratégiák, tervek, programok céljai és célkitűzései között, és olyan célok kerülnek meghatározásra, amelyek vélhetően az általános célt támogatják. Az innováció, a versenyképesség, a gazdaság élénkítése a gazdasági növekedés érdekében ugyanúgy megtalálható a célok között, mint a fenntarthatóságra való törekvés, a környezeti fenntarthatóság megvalósulása vagy a foglalkoztatás növelése. Ezek az egymás mellé dobált, egyébként hangzatos és kívánatos célok azonban nem illeszkednek tökéletesen egymáshoz, az általános cél érdeke szerint. Nyilván, pontosan a jól hangzó célok nem engedik 1 ÖKO ZRT. A jelentős környezeti hatású konstrukciók várható együttes hatásai a környezet állapotára és a hazai környezetvédelmi célrendszer teljesülésének alakulására, március

5 2 meg, annak alapos átgondolását, hogy még a jó célok is képesek egymást kioltani, ha nem működnek egy rendszerben. A megszokás már oly mértékben kerített bennünket hatalmába, hogy az általános célt és célok rendszerét át sem gondoljuk, pedig lehetséges, hogy a fejlesztéspolitika sikere vagy si - kertelensége éppen ezen múlik. Az Európai Unió tagországainak fejlesztéspolitikáját meghatározó EU 2020 Stratégia 2020-ra, pl. öt cél teljesítését kéri az Unió egészétől: a foglalkoztatás növelését; az innováció ösztönzését; az éghajlatváltozásra adott megfelelő intézkedéseket az energiapolitikával összefüggésben; az oktatás hatékonyságának növelését; a szegénység és a társadalmi kirekesztés mérséklését. De vajon ez az öt cél hogyan viszonyul egymáshoz? Lehetséges-e növelni a foglalkoztatottak számát párhuzamosan az innovációval, miközben az innováció a munkahatékonyság növelésén keresztül kiszorít a foglalkoztatásból? Vajon az anyag- és energiahatékonyság, vagy az alternatív energiaforrások fokozott bekapcsolása elegendő-e a környezeti terhek csökkentéséhez, miközben a célok együttesen a gazdasági növekedést kívánják szolgálni? Másként feltéve ezt a kérdést, szétválasztható-e a gazdasági növekedés abszolút értelemben a környezeti terhek növekedésétől? Vajon a tudásalapú társadalom szolgálja-e a társadalmi kohéziót, ha többen végeznek felsőfokú intézményekben, nő vagy csökken ettől a tudásbeli különbség az elit osztályok és leszakadtak között? Vajon a versenyre szocializált ember, a versengő gazdaságok alkalmasak-e arra, hogy globális célokért küzdjenek? Ma együttműködésre van szükség annak érdekében, hogy globális mértékben betartsuk a korlátokat, elosszuk az azon belüli lehetőségeket. Ma is, és a történelem során mindig, a nemzetállamok versengtek a környezeti javakért, a történelem a környezeti erőforrások durvább vagy finomabb módszerekkel történő gyarmatosításáról szólt. Egymással versenyezve, vagy versenyre kényszerítve nem lehet tartamossági célokat felállítani, a növekedés előbb-utóbb feléli saját forrásait. Az ellentmondás nemcsak a részcélok között feszül, hanem a fő cél értelmezésében is. A mai fejlődési paradigma a fejlődést a gazdasági növekedés állandóságával azonosítja, mert a növekedésből származó bevételektől várja a társadalmi és környezeti gondok megoldását, miközben paradox módon maga a növekedés termeli ki ezeket a problémákat. A fejlődés ezen értelmezése teljesen ellentmond a fejlődés evolúciós értelmének, hiszen a fejlődés azért szükséges, mert a környezet állandóan változik, és ehhez a változáshoz alkalmazkodni kell. Vagyis a fejlődés nem más, mint a környezeti változásokhoz való alkalmazkodás képességének állandó javítása. A jelenlegi fejlődési elképzelés ennek tükrében teljesen hamis, mivel a gazdasági növekedésre való törekvés közben a megújuló képesség mértékén túl használtuk a bennünket körülvevő környezeti rendszert, amely emiatt változásokat szenvedett. A környezeti változásokhoz viszont alkalmazkodnunk kell, vagyis mi, saját magunk számára hoztunk létre környezeti változásokat és alkalmazkodási kényszert. Mondhatnánk, hogy sebaj, hiszen ez nagyon jól illik a növekedési logikához, a bajok kiváló alkalmat jelentenek a megoldáshoz, az újabb és újabb befektetésekhez. Csakhogy mindennek a következménye, hogy még mélyebb sebeket ejtünk a környezeten, amely végül olyan változásokat szenved, amelyekhez már nem tudunk majd alkalmazkodni. A fenntartható fejlődés gondolatát ápoló Brundtland-jelentés erőteljes, de társadalmilag méltányos, és környezetileg fenntartható gazdasági növekedést sürgetett. Ebben az értelmezésben a fenntartható növekedés azt jelenti, hogy úgy növekszik a gazdaság, hogy a növekedésből származó környezeti terhek nem haladják meg a környezet eltartó- és tűrőképességét. A jelenlegi helyzetben azonban ez csak egy elvi lehetőség, hiszen már túl vagyunk a környezet erőforrásainak fenntartható használatán, jóval az eltartóképesség felett használjuk erőforrásainkat. A másik lényeges fenntarthatósági szempont a társadalmilag méltányos gazdasági növekedés, amely a fejlesztéspolitika fogalomtárában a társadalmi kohéziót jelenti. A kohézión is azonban leginkább a

6 gazdasági felzárkózást értjük, annak a kívánságát megfogalmazva, hogy a lemaradott rétegek és a szegényebb régiók zárkózzanak fel a gazdagabbakhoz. 3 Ma már teljesen világosan látjuk, hogy az emberi társadalom fejlődését nem lehet a gazdasági növekedéssel azonosítani. A növekedés természeti és társadalmi forrásai korlátosak, és ezeknek a kor - látoknak az átlépése környezeti és társadalmi konfliktusokhoz vezet. 4. Fejlesztéspolitika és fejlődés Egyértelműnek gondoljuk, hogy a fejlesztés fejlődéshez vezet, holott még a gazdasági növekedéssel azonosított fejlődési paradigmának sem mindig tesz eleget a fejlesztés, nem beszélve a társadalmi kohézió erősítéséről. Visszanyúlva a fejlődés evolúciós értelméhez látni kell, hogy csak az a folyamat nevezhető fejlődésnek, amely javítja a környezeti változásokhoz történő alkalmazkodóképességet. Fejlődni tehát annyit tesz, mint jobbá válni alkalmazkodó képességünkben. A természetben ez az alkalmazkodás a megőrzés és fejlesztés kiegyensúlyozottságán keresztül valósul meg. A megőrzés a fejlődés konzervatív, a fejlesztés a progresszív mozzanata. Hogy mikor melyikre támaszkodik jobban a fejlődés, azt mindig a környezet változásai döntik el. A fejlesztés a mutáción keresztül, új formák létrehozásával valósul meg, amelyekről minden időpillanatban döntést hoz a környezet. Melyik forma alkalmatlan az életre, melyik marad fenn lappangva, vagy melyik lesz domináns. A megőrzés a lehető legtöbb formát tartja meg, mivel minél nagyobb a diverzitás, annál nagyobb esély van a környezeti változásokhoz való alkalmazkodásra. Vagyis a természetes módon folyó fejlődés nem pusztítja el önmagától a már meglévő formákat, megőrzi azokat, és ezek mellé újakat gyárt. A szabályozó (megőrző) és vezérlő (állapotba juttató) folyamatok kiegyensúlyozottságát a negatív visszacsatolás biztosítja. Az ember a lehető legnagyobb mértékben próbálja kikapcsolni a növekedési törekvéseket gátló negatív visszacsatolásokat, a megőrzés háttérbe szorításával a progresszív mozzanatot kívánja állandóan erősíteni. A gépjárművek használatának növekedését a balesetek, a szennyezőanyag kibocsátások, az elfogyó cseppfolyós üzemanyagok szabályoznák vissza az ésszerű mértékre, de mindig próbálkozunk ezen kellemetlen mellékhatások kiküszöbölésével, pedig tudjuk, hogy újabb és újabb limi - tációkkal találkozunk. Az emberi teljesítményt a kimerültség ellenére teljesítményfokozókkal növeljük, mit sem törődve a későbbi visszacsapásokkal. Mivel a negatív visszacsatolások csak időlegesen kiiktathatók, és elhalasztásuk növeli a visszacsapás mértékét, ezért az erőltetett fejlesztés szükségképpen vezet társadalmi és gazdasági konfliktusokhoz. A szükségszerűség abból következik, hogy a növekedés társadalmilag és környezetileg egyaránt limitált. Ez az oka annak, hogy a fejlesztés nem vezet fejlődéshez, de még folytonos növekedési célját sem éri el. A mai valóságot tekintve egyrészt egy magunk által degradált természeti környezethez kell alkal - mazkodni, másrészt pedig egy globalizált világgazdaság versenykihívásának kell megfelelni. Ez a két dolog együtt lehetetlen. Ezek után érdemes elgondolkodni azon, hogy mit is kellene tulajdonképpen fejleszteni. A fenntarthatóságot támogató fejlesztéshez a helyes mértéket ismerő, azt elfogadó társadalomra van szükség. Vagyis fejleszteni a társadalom tudatát szükséges annak érdekében, hogy megtalálják a helyes értékeket és viselkedést. Ahogy az egyén egészsége a test, a lélek, a szellem és érzelem kiegyensúlyozottságától függ, úgy a társadalomé is. Mit jelentenek ezek a társadalom esetében? Tudatilag a fenntartható társadalomnak a limitáltság felismeréséig kell eljutnia, érzelmileg a körülöttünk lévő világ, az élet és embertársaink szeretetéhez, fizikailag a fenntartható életmód gyakorlásáig, lelkileg pedig a kölcsönös nagylelkűségig. Ahogy az egyén erkölcsi fejlődése az önzéstől az együttműködésen át a közösségi felelősségvállalásig tart, úgy a társadalomé is az önzéstől a globális felelősségvállalásig terjed.

7 4 Nyugodtan megkérdezhetjük, mi köze van a fejlesztéspolitikának mindehhez, amikor a fejlesztéspolitika fő célterülete az intézmények és struktúrák fejlesztése. Mivel azonban az intézmények és struktúrák visszahatnak a tudatra, meghatározzák a választható életmódot, diktálják az értékeket, befolyásolják érzelmeinket, ezért egyáltalán nem mindegy, hogy milyen intézményeket és struktúrákat fejlesztünk. A nem fenntartható világ értékei a működő intézményekből és struktúrákból következnek, és megváltoztatásuk csak akkor lehetséges, ha a fenntarthatóság helyes értékeit a mindennapok gyakorlata megerősíti. Amennyiben a fejlődést a gazdasági növekedéssel azonosítjuk, úgy elegendő, ha nem válogatunk fej - lesztés és fejlesztés között, hiszen a növekedéshez paradox módon azok is hozzájárulnak, amelyek problémákat fakasztanak. Mint ahogyan az sem igazán érdekel bennünket, hogy milyen tudást fej - lesztünk. Legyen Európa a tudás a társadalma! De mint látjuk annak is van tudása, hogy kell a bolygónkat tönkretenni, és annak is, hogyan kellene fenntartható módon használnunk. Amikor a fejlesztéspolitika határozott irányok, célok nélkül fejleszt, akkor teljesen esetleges, hogy milyen társadalmi, környezeti hatásokat fog elérni. Ezért nem lenne hiábavaló újragondolni a fejlődés értelmét, elfogadni a fenntartható fejlődés szükségszerűségét, és a fejlesztésekhez fenntarthatósági szempontokat adni, és azokat megfelelő komolysággal be is tartani! 5. Fejlesztéspolitika és környezeti fenntarthatóság Az emberiség együttesen és mi itt Magyarországon is, már meghaladtuk a környezet által nyújtott lehetőségeket. A gyakorlatban azonban nem tudjuk, hogy mekkora környezetünk eltartó-képessége, vagyis az alatt a bizonyos ökológiai takaró alatt mekkora népesség fér el. Számos okból nem is tudhatjuk ezt, már csak azért sem, mert az emberek legtöbbje szükségletein jóval túl fogyasztja a környezet javait, vagyis igazolhatatlanul nagy igényeket támaszt. Ugyan nem tudhatjuk, hogy pontosan milyen mértékben haladtuk meg korlátainkat, viszont kétséget kizárólag tudjuk, hogy átléptük a környezet szabta határokat. Környezetünk az értésünkre adja, ha már túlterjedtünk ökológiai takarónk méretein. A környezet nemcsak eltartó-, hanem tűrőképességgel is jellemezhető. Egyetlen rendszer sem tűr el nagyobb környezeti behatást szerkezeti változások nélkül, mint amekkora a rugalmassága. Ha egy felfújt gumilabdára nagy súllyal nehezedünk, akkor egy idő után kipukkad, alakváltozást szenved, és funkciója is megváltozik, többé nem lesz alkalmas a labdázásra. Környezeti rendszerünket különböző módon terheljük, és ha a terhelés túlzott, akkor a rendszer jellemzői megváltoznak, a szerkezeti változás pedig az eredeti funkciók megváltozásával jár. Pl. a légkör szer - kezeti megváltozása éghajlatváltozást eredményez. A szerkezeti változással szükségképpen együtt járó működési változások azért kedvezőtlenek, mert egy azt megelőző állapothoz alkalmazkodtunk, vagyis ha változásokat idézünk elő a környezetünkben, akkor azokhoz alkalmazkodnunk is kell. A környezeti erőforrások fenntartható használata azt jelenti, hogy azokat a megújulásuk mértékén használjuk. A megújulás csak úgy biztosított, ha nem sértjük meg a környezetünk eltartó és tűrőképességét. A természeti erőforrások növekvő elvételén alapuló növekedés a továbbiakban tilos az emberiség számára! Ha van olyan gazdasági növekedés, amely a túlburjánzott erőforrás-fogyasztás visszafogása mellett is növekedéshez vezet, akkor az kívánatos lehet. Sajnos jelenleg semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy a gazdasági növekedés a környezeti erőforrások csökkenő felhasználása mellett is megvalósítható lenne, legfeljebb relatív szétválásról beszélhetünk. A hatékonyságnövekedés annyira volt eddig elegendő, hogy a gazdasági növekedés az erőforrások felhasználásának szelídebb növekedési

8 üteme mellett valósult meg. Az sem közömbös, hogy úgy lehetne csak növekedni, hogy a világon felhasznált összes természeti erőforrásnak csupán felét vehetnénk igénybe. Hazánkban ennek mértéke még jelentősebb lenne. 5 A környezeti fenntarthatóság és a fejlesztéspolitika kapcsolata egyértelműen megfogalmazható, a fej - lesztéspolitika akkor szolgálja a fenntartható fejlődést, ha hozzájárul a környezeti terhek csökkentéséhez. Amennyiben tehát a fejlesztéspolitika komolyan veszi a fenntartható fejlődés szolgálatát, úgy a legalapvetőbb követelmény, hogy járuljon hozzá a környezeti terhek csökkentéséhez. Járuljon hozzá, hiszen a fejlesztéspolitika nem az egyetlen, amely meghatározza a környezetet érő terheléseket. Mivel azonban a fejlesztéspolitika az újról, vagy a régi megújításáról szól, ezért fokozott a felelőssége abban, hogy minden, amit létrehoz, jobb környezeti (és társadalmi) teljesítménnyel bírjon, mint a megelőző állapot. A környezeti terhelések a meglévő és a fejlesztéspolitika révén megújuló, valamit új szerkezeti elemekből származnak. Ennek a háromnak a környezeti terhelése együttesen jelentkezik. Amennyiben a meglévő struktúra környezeti terhelését állandónak tételezzük fel, akkor az együttes terhelés csak úgy csökkenthető, ha az új szerkezet semmilyen környezeti terhelést nem termel, a megújuló környezeti teljesítménye pedig jobb, mint a megújított előző állapoté. Mivel nyilvánvaló, hogy az új szerkezeti elemek is környezeti terheket generálnak, még akkor is, ha a leghatékonyabb módon lettek kialakítva, ezért a környezeti terhek csak akkor csökkenthetők, ha a megújított szerkezeti elemek olyan mértékben csökkentik a környezeti terheket, hogy kompenzálják az új elemekből származókat. Mivel nincs olyan társadalmi elvárás, amely azt kívánná, hogy az együttes környezeti terhek mérséklődjenek, így a fejlesztéspolitikának sincs ilyen szempontja. Enélkül azonban hiábavaló környezeti elvárásokat megfogalmazni az egyes projektekkel szemben, hiszen az összes fejlesztésnek nincsenek megszabva a környezeti határai. Enélkül viszont a legjobb környezeti teljesítménnyel jellemezhető projektek is növelhetik az együttes környezeti terheket. Ahogy ez a valóságban meg is történik. A megújuló energiaforrásokkal működő létesítményeket vagy hozzáadjuk a meglévő kapacitásokhoz, vagy jobb esetben lecserélünk korszerűtlen, nem megújuló kapacitásokat megújulókra. Az első esetben növeljük az együttes környezeti terhet, hiszen a megújuló kapacitások még nem jelentik a környezeti terhek teljes felszámolását, míg a második esetben nyilvánvalóan mérsékeljük az együttes terheket. Amennyiben a fejlesztéspolitika tudatosan fenntarthatósági célokat tűzne ki, akkor csak ez utóbbi gyakor latot követné a programozásban és a projekttámogatásban. Új utakat építünk, és lehetséges, hogy az új útszakasz építésénél megfontoltuk, hogy merre vezessük az utat, hogy ne sértsen természeti értékeket. Csakhogy az egész úthálózatnak együttesen jelentkezik a környezeti hatása, és lehet, hogy elkerüljük a közvetlen konfliktusokat, de a közvetettek számát növeljük. Minden egyes új kilométer tovább növeli az élőhelyek szegregációját, csökkenti a zöldfelületi funkciót, az ökoszisztéma-szolgáltatást, csökkenti az egyedszámokat, a biológiai sokféleséget, az ökológiai rendszerek megújuló képességét. Minden egyes méterrel csak növeljük azt a határt, amelyet már átléptünk! 6. Környezeti szempontból jelentős hatással járó fejlesztési tevékenységek Azok a tevékenységek, amelyek a környezet állapotában közvetlenül jelentős változásokat idéznek elő, jelentős környezeti hatásokat eredményeznek. Mivel a környezet védelme a jelentős környezeti hatások megelőzésével, elhárításával vagy kompenzálásával foglalkozik, ezért figyelme elenyésző mértékben fordul csak a nem közvetlen, jelentéktelen hatások felé. A már említett utas példában, egy új út építése

9 6 jelentős hatást vált ki, ha az egy védett élőhelyen, vagy ember által sűrűn lakott területen halad keresztül, ezért környezeti szempontból megfontolják, hogy azt arra vezessék-e. Ha ugyanez az útszakasz mezőgazdasági területeken vagy nem védett élőhelyeken halad át, nincs akadálya a megépítésének, mert nem áll fenn jelentős környezeti hatás. Ugyanakkor ennek az útszakasznak a környezeti terhelése, amely az élőhelyi izolációban, szennyezéskibocsátásokban, balesetekben, stb. nyilvánul meg, hozzáadódik a közlekedési hálózat együttes terheléshez, amely viszont már jelentős hatással bír a biológiai sokféleségre, az éghajlatváltozásra, stb. Amíg tehát a ma jellemző a jelenre, a közvetlen hatásokra koncentráló - környezeti szabályozás megtűri a jelentéktelen terheléseket, addig a fenntartható fejlődés szemlélete a jövő generációk érdekeire fókuszál, és a ma jelentéktelennek tűnőt kivetíti a jövőre, összegzi annak várt hatásait. Egy fenntarthatósági és egy környezeti vizsgálat között ez egy lényeges szemléletbeli különbség! Természetesen a hatásbecslések tekintetében nemcsak negatív, hanem pozitív hatásokat is vizsgálunk, hiszen nyilván azokat a fejlesztési tevékenységeket kellene előtérbe helyezni, amelyek közvetlen és közvetett hatása egyaránt pozitív. Mivel a negatív környezeti hatások nem kerülhetők el, ezért azoknak csak a minimalizálásáról beszélhetünk. A fejlesztéspolitikában tehát ezért kellene túlsúlyban lenniük a pozitív környezeti eredményű projekteknek, hogy kompenzálják az elkerülhetetlen negatív hatásokat, és lehetőleg csökkentsék a korábban felhalmozott környezeti adósságainkat is. A fejlesztéspolitika egészének környezeti, pláne fenntarthatósági eredményességéről azonban nincsenek mutatóink. Ugyan a bevezetőben említett Öko ZRT által készített tanulmány az együttes hatásokat vizsgálta, de az is csak a jelentős hatással bíró konstrukciókra terjedt ki. Ennek oka, hogy a klasszikus szemléletben nehéz meghatározni egy-egy nem jelentős hatással járó tevékenység jövőre kifejtett környezeti hatását. Pl. az emberi erőforrások fejlesztésével kapcsolatos oktatási tevékenységeknél szempontként legfeljebb a helyszínek és események környezeti teljesítményét vizsgálják, de hogy az oktatás tartalma és szemlélete milyen ismereteket, azok alkalmazása milyen környezeti viszonyt hoz majd létre, arra senki sem kíváncsi. Pedig nyilvánvaló, hogy majd az ismeret és szemlélet szabja meg a fenntarthatósági viszonyt. A következőkben arra szeretnénk rávilágítani, hogy az egyes tevékenységek megítélése más és más lehet a jelentős környezeti hatással és fenntarthatatlan folyamatok generálásával járó tevékenységek esetében. Durva felosztásban a fejlesztéspolitika tevékenységeit környezeti szempontból két csoportra oszthatjuk. Olyan tevékenységek, amelyek a megromlott környezeti állapot javítására törekednek, és minden más fejlesztési tevékenység, amelyek valamilyen környezeti hatást generálnak. Logikailag a helyes felosztás alapja az lenne, hogy egy-egy tevékenység mire irányul. A környezeti hatások a hajtóerőkből származnak. A hajtóerők rendszerébe a társadalom által vallott domináns értékek, az erre épülő intézményrendszer és az általa meghatározott szerkezetek, tevékenységek tartoznak. Ez utóbbi szintet a termelés és fogyasztás szerkezetével és az ezt kiszolgáló fizikai struktúrákkal azonosíthatjuk. A tevékenységek meghatározzák, milyen terhelések érik a környezetet, ezért nevezzük őket hajtóerőknek. A terhelések a környezet állapotát befolyásolják, egy kritikus határon túl megváltoztatják, és állapotváltozást hoznak létre. Az állapotban bekövetkezett változás generálja a környezeti hatásokat, ezek pedig cselekvésre, válaszokra kényszerítik az embert. Amikor a válaszok a hajtóerőkre, vagyis az okokra irányulnak, akkor lehetőség nyílik a problémák megelőzésére. Ha a negatív hatásokat, mint okozatokat kívánjuk kezelni, akkor ezeket a negatívumokat csak az intézkedések fenntartásával, állandó energiabefektetéssel tudjuk megtenni. A környezetvédelem ugyan mindkettőt is jelentheti, azonban a gyakorlatban az okozatokat kezelő, ún. csővégi környezetvédelem van túlsúlyban.

10 7. A környezet utólagos védelméhez kapcsolódó fejlesztések 7 Nyilvánvalónak tartjuk, hogy a környezet védelmére irányuló fejlesztések automatikusan pozitív hatással járnak a környezetünkre, hiszen azért hívjuk őket így. Először elméletileg, azután gyakorlatilag is vizsgáljuk meg ezt a kérdést. Miről beszélünk a környezet védelme kapcsán? A környezeti hatások végső hatásviselője az ember, vagyis a környezetet saját magunktól, saját magunkért védjük. Ez egy meglehetősen emberközpontú megközelítés, amit nem lehet kifogásolni. Viszont, ahhoz, hogy ez kellően emberközpontú legyen, előbb környezetközpontúnak kell lennie, mivel mind anyagi jólétünk, mind jól-létünk a környezet minőségétől függ. Vagyis magunkat csak a jó környezeti állapot biztosításával tudjuk életben tartani. A jelenlegi környezetvédelemben azonban kettős játékot űzünk, szubjektív környezetünket védjük az azon kívüli környezet kárára. A történet úgy kezdődött, hogy először elszennyeztük közvetlen környezetünket, azt a környezetet, ahol élünk (lakóhely), vagy termelünk (mezőgazdasági területek, iparterületek, bányák, infrastruktúrák). A közvetlen, kellemetlen következmények veszélyeztették életminőségünket szennyezett levegő, víz, bűz, zaj, stb. - ezért rákényszerültünk ezen hatások elhárítására. Itt is működik az emberközpontúság, csakhogy a környezet-központúság sérül. A leromlott helyi környezeti állapot helyreállítása, vagy a kívánt állapot fenntartása állandó erőforrás-befektetést igényel, vagyis a helyi jó környezetminőség fenntartása érdekében külső forrásokat veszünk igénybe, védekezésünknek máshol fizetik meg a környezeti árát. A csalafintaság jobban megérthető az entrópia fogalmának segítségével. Az ember alacsony környezeti entrópiával, vagyis magas rendezettséggel bíró rendszerekkel táplálkozik. Miközben ezt teszi, növeli azok entrópiáját, vagyis rendezetlenné teszi őket. Így jön létre az elsődleges környezeti probléma, mert egy rendezetlen rendszertől az ember már nem várhatja el a megszokott támogatást (ökoszisztémaszolgáltatást), azt újra kell rendeznie. Az újrarendezéshez egy szélesebb környezeti rendszer rendezettségét, alacsony entrópiáját kell elvonnia, ezáltal az érintett környezet entrópiája is nő, rendezettsége pedig csökken. A lokális probléma ezzel globálissá tágul ki, a tovagyűrűző negatív környezeti hatások rendezéséhez egyre több és több rendezettséget kell feláldozni, egyre tágabb környezetben. Így vezettek el a lokális környezeti problémák a globális kiteljesülésig, amely már nem egy, hanem két problémát feltételez, hiszen a lokális problémákat nem oldottuk meg véglegesen, sőt mindennap újratermeljük azokat. Nap mint nap használjuk gépjárműveinket, nap mint nap kibocsátjuk a szennyező anyagokat, nap mint nap koptatjuk a használt infrastruktúráinkat, útjainkat, vezetékeinket, vasútjainkat, csatornáinkat, épületeinket. Nap mint nap újratermeljük a szennyvizet és más hulladékainkat, nap mint nap elégetjük fosszilis energiaforrásainkat anélkül, hogy újratermelődnének. Vagyis kiépítünk ugyan egy csatornahálózatot, szennyvíztisztítókat, hulladéklerakókat, elkerülő utakat és megannyi mást, ám ennek ellenére a probléma mindennap újratermelődik, és a megoldás is csak időleges, az elhasználódás után pedig meg kell újítani a kezeléshez szükséges struktúrákat, berendezéseket. Sőt mindezek működtetéséhez és fenntartásához folyamatosan környezetünk negentrópiáját, rendezettségét kell felhasználnunk. Ez a megoldás tehát nem megoldás, hanem a létező problémák kiterjesztése egy nagyobb dimenzióra! Rövidtávon sikernek könyveljük el ezeket a megoldásokat, hiszen közvetlen környezetünkben elhárítottuk a kellemetlenségeket, és ha tudjuk is, hogy átterheléseket hoztunk létre, akkor is ráhagyjuk ezt a gondot a jövő nemzedékekre. Nos, ezért nem fenntartható ez a megoldás!

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS A döntéshozók felelőssége Tananyag döntéshozók számára IV. rész Ez a rész a következő fejezetekből áll: 1. Bemutatja, hogy milyen környezeti fenntarthatósági szempontokat

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Tananyag döntéshozók számára I. rész Az első rész bemutatja: I. A fenntartható fejlődéshez kapcsolódó gondolkodás változását, és azt a folyamatot, amely a koncepció

Részletesebben

A biológiai sokféleség megőrzése

A biológiai sokféleség megőrzése A biológiai sokféleség megőrzése Az élet sokszínűsége A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg. A biológiai sokféleség megőrzése Az élet sokszínűsége Szerkesztette

Részletesebben

A fenntartható fejlődés elvei

A fenntartható fejlődés elvei A fenntartható fejlődés elvei 1. A holisztikus megközelítés elve A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos egyik legfontosabb felismerés, hogy a problémák rendszer jellegűek, összefonódottak. Így a fejlődés

Részletesebben

Kérdések és válaszok a fenntartható fejlődésről

Kérdések és válaszok a fenntartható fejlődésről Kérdések és válaszok a fenntartható fejlődésről Írta: Gyulai Iván Ez a kidvány a Nemzeti Civil Alap Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Szakkollégiuma támogatásával készült. Kiadja a Magyar

Részletesebben

Rió+20 Nemzetközi Konferencia Civil értékelés és javaslatok a fenntartható fejlődés folyamatairól

Rió+20 Nemzetközi Konferencia Civil értékelés és javaslatok a fenntartható fejlődés folyamatairól Rió+20 Nemzetközi Konferencia Civil értékelés és javaslatok a fenntartható fejlődés folyamatairól A KIADVÁNYT A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ZÖLD FORRÁS PROGRAMJA TÁMOGATTA. ENSZ Fenntartható Fejlődési

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Fenntartható Fejlődési Stratégiája

Miskolc Megyei Jogú Város Fenntartható Fejlődési Stratégiája 1. Melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Fenntartható Fejlődési Stratégiája Miskolc Város Önkormányzatának megbízásából készítette: Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány Miskolc, 2012.

Részletesebben

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tartalom Bevezetés... 3 A világ, amiben élünk... 4 Globális válaszok a problémákra... 7 Miért

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez

2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez 2014-2020 Operatív Programozási időszak programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) Módszertan és tematika társadalmi egyeztetéshez Nyilvánosságra hozva 2013. augusztus hónapban Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Magyarország helyzete a fenntarthatóság szempontjából Tananyag döntéshozók számára V. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Magyarország helyzete

Részletesebben

SZOLNOK VÁROS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA 2010. HELYI FELADATOK A XXI. SZÁZADRA HF21 SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZOLNOK VÁROS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA 2010. HELYI FELADATOK A XXI. SZÁZADRA HF21 SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010..../2010 (XII.09.) sz. közgyűlési határozat Melléklete SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI FELADATOK A XXI. SZÁZADRA HF21 SZOLNOK VÁROS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA SZOLNOK VÁROS FENNTARTHATÓ

Részletesebben

Jövőkereső. a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak

Jövőkereső. a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak Jövőkereső a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak ISBN 978 963 9848 3 6 Felelős kiadó: a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Titkára Felelős szerkesztő: Dr. Schmuck

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5.

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5. Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5. Környezetgazdálkodás Alapjai Dr. Tenk, Antal Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5.: Környezetgazdálkodás Alapjai Dr. Tenk, Antal Lektor: Dr. Héjj,

Részletesebben

MUNKAANYAG 2005. április

MUNKAANYAG 2005. április Környezeti Fenntarthatósági Útmutató EU támogatásokra pályázók és értékelõk számára MUNKAANYAG 2005. április Tartalom AZ ÚTMUTATÓ CÉLJA I. RÉSZ: A KÖRNYEZETI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSE MINT HORIZONTÁLIS

Részletesebben

KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN

KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet udományos igazgató A fenntartható fejlődés az elmúlt húsz évben népszerű szlogenné

Részletesebben

Koncepcionális javaslatok a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiához

Koncepcionális javaslatok a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiához Koncepcionális javaslatok a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiához Magyar Természetvédők Szövetsége Klíma Munkacsoport 1 2006. november Összefoglalás Az éghajlatváltozás nem ragadható ki a fenntarthatóság

Részletesebben

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális települési és ipari hulladékgazdálkodás Buruzs Adrienn, Széchenyi István

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Fenntartható fejlődési stratégiák Tananyag döntéshozók számára III. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Fenntartható fejlődési stratégiák Bevezetés...3

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP)

KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP) KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP) 2013. december 20. 17:26 Magyar Víziközmű Szövetség A Magyar Víziközmű Szövetség nevében az alábbiakban fogalmazzuk meg szakmai észrevételeinket

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság Térségi Tervezési Iroda 1016 Budapest I., Gellérthegy u. 30-32. ÖKO ZRt. KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS

AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS Magyar Emőke Dr. Tombácz Endre A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által finanszírozott,

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projekt-vezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Vidéki Bianka Készítette: ÖKO

Részletesebben

Egy irányba nézünk, de vajon. ugyanazt látjuk-e? fenntartható társadalom felé

Egy irányba nézünk, de vajon. ugyanazt látjuk-e? fenntartható társadalom felé 1 Egy irányba nézünk, de vajon ugyanazt látjuk-e? Szociális és környezeti szempontok egy fenntartható társadalom felé Egy irányba nézünk, de vajon ugyanazt látjuk-e? Szociális és környezeti szempontok

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban

AZ A KINCS AMI NINCS. 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban AZ A KINCS AMI NINCS 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban A hulladékmegelőzés elvének érvényesülése a környezetpolitikai dokumentumokban A hulladékmegelőzés elvének

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei Köztisztasági Egyesülés Nem iskolai rendszerben történő hulladékgazdálkodási ismeretek terjesztését célzó szakmai tájékoztató füzetek A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei 1. sz. füzet 1

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT 2014-2020 (TOP 5.0 változat, 2014. május 9.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projektvezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Kukely György Készítette: Terra Stúdió Kft. és az ÖKO ZRt. Budapest, 2014. augusztus

Részletesebben