Dunaharaszti Önkormányzat évre tervezett bevételei és módosításai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai"

Átírás

1 1. (1.)sz.m.Bevételek 1/ Dunaharaszti Önkormányzat 211. évre tervezett bevételei és módosításai (eft) Fordulónap: é v Intézményi kör Európai Unió támogatási rendszere Polgármesteri Hivatal 211. évi tervezett összesen Eredeti Eredeti Eredeti Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás módosítások módosítások módosítások Intézményi működési bevételek sor Hatósági jogkörhöz köthető bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei 913. főkönyvi számla, költségnem hivatkozás címrend sor azonosító száma Eredeti módosítások Kamatbevételek Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bevétele Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa bevétele sor összesen: Önkormányzatok sajátos működési bevételei sor Illetékek Helyi adók (részletező a II.működési bevételekben) Átengedett központi adók (részletezés II. Működési bevételekben) Bírságok: környezetvéd.,építésügy(adóhatóság nélkül) Helyszíni és szabálysértési bírság Talajterhelési díj (környezetvédelmi alap) Egyéb sajátos folyó bevétel (lakbér) sor összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek sor Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bev sor összesen: Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele sor Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (finanszírozás nélkül) sor Felügyeleti szervtől kapott támogatás sor 5.2 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (3.sz.m) Normatív kötött felhasználású központi támogatások (8.sz.m) Központosított ok Működésképtelenné vált önk.támogatása Címzett -és céltámogatások Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása sor összesen:

2 1. (1.)sz.m.Bevételek 2/ Dunaharaszti Önkormányzat 211. évre tervezett bevételei és módosításai (eft) Fordulónap: é v főkönyvi számla, költségnem hivatkozás címrend sor azonosító száma Eredeti módosítások Intézményi kör Európai Unió támogatási rendszere Polgármesteri Hivatal 211. évi tervezett összesen Eredeti Eredeti Eredeti Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás módosítások módosítások módosítások Támogatás értékű bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel sor Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel sor Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz 7. átvételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről sor Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről sor Hosszú lejáratú hitel felvétele (előző évről + folyó évi)* 431./T sorból Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése sor Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül sor Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú étékpapír beváltása vásárlása* sor Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 1923/T 12. (támog. és kívülre) 1943/T 39.sor Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása* sorból PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú előző évi pénzmaradvány 33. sor Városi Könyvtár "könyvalapjának" egyenlege Comenius pályázat elkülönített pénzeszközei - - Működési célú pénzmaradvány (bevételi többletből) Támop / számla Támop /A/1 elkülönített számla KMOP 5.2-1/B-2f Elkülönített IVS KMOP-2.1.1/B utca évi országos és területi kisebbségi önkormányzati elektori választás előlege Pest Megye Önkormányzatától Városi Könyvtár elkülönített bankszámlája 1 % Árvízkárosultak megsegítése számla Gyámhivatal vegyes elkülönített számla RSD szennyezőanyag elvezetése parti sávból önrész a 125/29 (X.26.) sz. Kt. határozat alapján előző évi államkötvény értékesítése maradvány

3 1. (1.)sz.m.Bevételek 3/ Dunaharaszti Önkormányzat 211. évre tervezett bevételei és módosításai (eft) Fordulónap: é v főkönyvi számla, költségnem hivatkozás címrend sor azonosító száma Eredeti módosítások Intézményi kör Európai Unió támogatási rendszere Polgármesteri Hivatal 211. évi tervezett összesen Eredeti Eredeti Eredeti Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás módosítások módosítások módosítások Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 41.sor Felhalmozási kiadások pénzmaradványa (megtakarítás) Elkülönített szakképzési pénzeszközök pénzmaradványa Elkülönített parkolóhely megváltás számla pénzmaradvány Elkülönített környezetvédelmi pénzeszközök maradványa Elkülönített elszámolt viziközmű számla pézmaradványa Elkülönített lakásszámla tervezett pézmaradványa ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK*(8.,11.,13. sorok) összesen Tárgyévi bevételek (előző évi pénzmaradvány és finanszírozási műveletek korreciójával) Tájékoztató, kiegészítő adatok Idegen pénzeszközök elkülönített számla maradvány egyenlege: lakossági közműfejlesztések Elkülönített eljárási illeték számla Idegen pénzeszközök elkülönített számla maradvány egyenlege: letétek

4 2(1b.)sz.m.Működési bevételek I I) Dunaharaszti Önkormányzat támogatási értékű működési bevétele, működési célú pénzeszköz átvétele és működési célú kölcsön visszatérülései és módosításai 211. évben ( eft) Fordulónap: Sorszám Cím főkönyvi szla Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Eredeti Módosítás Eredeti Módosítás Eredeti Módosítás módosítások módosítások módosítások A) Intézményi kör OEP támogatása Dunaharaszti Humánszolgáltató Intézmény Munkaügyi Központ támogatás (Kőrösi) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Területi gondozási Központ Tempus Közalapítvány Comenius pályázat Baktay Ervin Gimnázium A) Összesen B) Polgármesteri Hivatal Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő mikrotársulás (állami )támogatása Ügyeleti szolgálat támogatás Taksony önkormányzattól Nevelési Tanácsadó működési hozzájárulás Taksony önkormányzattól Területi Kisebbségi Önkormányzatok működési támogatása /a 464 Területi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás 1 % TÁMOP /A/1 Baktay Ervin Gimnázium átképzési pályázata Többlettámogatás 29. évi normatíva felülvizsgálat alapján Gyermektartásdíj megelőlegezés Mozgáskorlátozottak támogatása Prózamondó verseny támogatása Észak-Magyarországi Német Kisebbség Tárgyévet megelőző gyermektartásdíj visszafizetése Gyámhivatali tevékenység eljárási költség visszafizetés Hard Steppers Tánccsoport 21. évi támogatásának maradványa évi népszámlálás I. részlet, II. részlet Nyári gyermekétkeztetés - Dunaharaszti Településfejlesztésére Közalapítvány vagyonfelosztása Gebrüder Weis támogatása Szent István nap Közfoglalkoztatás támogatása 3 fő és 1 fő Egyszeri pénzbeli támogatás KMOP-5.2.1/B-2f városközpont attraktívitásának növelése Szigethalom és környéke Gyermekjóléti és Családsegítő 21. évi pénzmaradvány B) összesen A)+B) összesen /142

5 II) Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt bevételei és módosításai 211. évben ( eft) 3.(1b)sz.m.Műk. bevételek II Fordulónap: Cím főkönyvi szla. Különféle vegyes, címen, feladaton tervezett bevétel Kisebbségi Önkormányzat feladatai Eredeti módosítások Módosítás Eredeti módosítások Módosítás 1. vegyes 912. Alaptevékenységként végzett szolgáltatások bevételei A) Intézményi kör összesen: B) Polgármesteri Hivatal Alaptevékenységként végzett szolgáltatások bevételei piac temető bevétel Dunaharaszti Hírek hirdetési díj - Búcsú bevétele, egyéb Egyéb sajátos intézményi bevétel ingatlanok bérbeadása (földterület is) közterület használat, reklámtábla szennyvíz iszap komposztáló terület bérlete Fő út fenntartási díj áthárítás bevétele (nettó) 914. Igazgatási szolgáltatás díjbevétele (Okmányiroda) továbbszámlázás ÁHT-n kívülre, ÁHT-n belülre Kamat bevételek Áfa bevételek működési jellegű visszaigényelhető áfa (temetkezés+étkezés) - kiszámlázott áfa (műk.célú) Helyi adók építményadó -telekadó -magánszemélyek kommunális adója /142

6 3.(1b)sz.m.Műk. bevételek II II) Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt bevételei és módosításai 211. évben ( eft) Fordulónap: Cím főkönyvi szla. Különféle vegyes, címen, feladaton tervezett bevétel Kisebbségi Önkormányzat feladatai -idegenforgalmi adó tartózkodás után 5 5 -idegenforgalmi adó épület után -iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó SZJA helyben maradó része (SZJA 8%-a korrigálva allokációval) Különféle környezetvédelmi,építésügyi bírságok Helyszíni bírság és egyéb Talajterhelési díj (környezetvédelmi alap) Lakbérbevétel Normatív támogatás a tv. 3.sz és 8.sz melléklete Központosított ok Egyéb állami támogatás összesen: címrend azonosító sor A)+B) /142

7 4.(1c).sz.m.Felhalm. bev. I. A) Dunaharaszti Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei és módosításai 211. évben ( eft) Fordulónap: Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése és üzemeltetési díj áfája Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Eredeti módosítások Eredeti Eredeti Módosítás Módosítás Módosítás módosítások módosítások Szennyvíztisztító és a víziközművek bérleti díja Magyar Államkötvény 21/A 2. hozama és értékesítése RSD készfizető kezesség teljesítésekor 3. Temető használatában lévő gépjármű cseréjéből származó bevétel Polgármester úr használatában lévő autó eladásából származó bevétel DV Kft-től osztalékelőleg MÁV-alsó önkormányzati telkek értékesítése Parkolóhely megváltás összesen /142

8 4.(1c).sz.m.Felhalm. bev. I. A) Dunaharaszti Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei és módosításai 211. évben ( eft) Fordulónap: Pénzügyi befektetések bevételei Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bev. Eredeti módosítások Eredeti Eredeti Módosítás Módosítás Módosítás módosítások módosítások 1. Szennyvíztisztító és a víziközművek bérleti díja Magyar Államkötvény 21/A hozama és értékesítése RSD készfizető kezesség teljesítésekor Temető használatában lévő gépjármű cseréjéből származó bevétel Polgármester úr használatában lévő autó eladásából származó bevétel DV Kft-től osztalékelőleg MÁV-alsó önkormányzati telkek értékesítése Parkolóhely megváltás összesen /142

9 5.(1c.)sz.m.Felhalm. bevét. II B) Dunaharaszti Önkormányzat felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átvétel és visszatérülések 211. évre tervezett bevétele és módosításai (eft) Fordulónap: CÍM Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) Eredeti Eredeti Eredeti módosítások Módosítás Módosítás Módosítás módosítások módosítások 1. MVM Rt. vezetékjog kiváltás Magyar Államkincstár kamattámogatás a "XXI.sz.iskolája" beruházási hitelhez TÁMOP /8/1. Társadalmi Megújulás Operatív Program KMOP-2.1.1/B utcás pályázat áthúzódó támogatás KMOP-5.2.1/B-2f Városközpont áthúzódó pályázati támogatás Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés munkavállalótól -Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés lakosságtól (szoc. kölcsön) Dunaharaszti Református Templom és Kegyeleti épület támogatása Szigetszentmiklósi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 28. és 29. évi támogatás visszautalása /142

10 5.(1c.)sz.m.Felhalm. bevét. II CÍM Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre) Eredeti Eredeti Eredeti módosítások Módosítás Módosítás Módosítás módosítások módosítások 1. Parkolóhely megváltások bevétele 11. Laffert-kúriába iparművészeti alkotás támogatása 12. Catorna közmű befizetések Összesen: /142

11 6(1d.)sz.m.Hitelek A) Sikeres Magyarországért önkormányzati infrastuktúra fejlesztési HITELPROGRAM keretében 29. és 21. évben jóváhagyott és fel nem vett hitelek valamint tervezett 211. évi hitelek Szerződés szerint rendelkezésre tartott hitelkeret Megkötött szerződés 211. évi áthúzódó 211. évi tervezett 211. évi döntésű hitelfelvétel Eredeti Módosítás Eredeti Módosítás kamat mértéke megnevezése szerződés száma célja összege e Ft-ban 8.6 EU támogatás 1. GAX IVS pályázat (KMOP /B pályázat) 3 havi EURIBOR + évi 1,75 % kiegészítése saját forrás MFB refinanszírozási hitel Domb utca út és csapadékvíz elvezetés 2.1 MFB refinanszírozási hitel Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. nem támogatott tartalom 2.1 MFB refinanszírozási 2. hitel MFB refinanszírozási hitel Vörösmarty utca út és csapadékvíz elvezetés, tisztítóakna átépítéssel Dózsa György út baloldali-otp felöli járda építése, kapubehajtó építés (Mátyás király u.- Fő út között) havi EURIBOR + az MFB refinanszírozási kamatfelár + évi,56% 2.1 MFB refinanszírozási hitel Dózsa György út jobboldali- park felöli járda és kapubehajtó építés (Baktay tér - Fő út között) 2.6 MFB refinanszírozási hitel Mese Óvoda előtti parkoló és vízelvezetés építése 2.6 MFB refinanszírozási hitel Városközpont rehabilitációs pályázat KMOP 5.2.1/B: pályázaton kívüli kiadások 2.6 MFB refinanszírozási 3. hitel MFB refinanszírozási hitel Városközpont rehabilitációs pályázathoz kapcsolódóan a Duna lejáró újjáépítése Városközpont rehabilitációs pályázat KMOP 5.2.1/B: Fő út rekonstrukcióhoz kapcsolódó zöldfelületi munkák havi EURIBOR + az MFB refinanszírozási kamatfelár + évi,56% 2.6 MFB refinanszírozási hitel Szent István plébánia templom környezetében kertépítési munkák, automata öntözőrendszer kiépítése MFB refinanszírozási Sportjátszótér hitel 38 3 havi EURIBOR + az MFB refinanszírozási kamatfelár + évi,56% 8.6 EU támogatás kiegészítése saját forrás IVS pályázat (KMOP /B pályázat) MFB refinanszírozási hitel Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u /29.(VIII.31.) sz. Kt.hat.56. e Ft KMOP2.1.1/B havi EURIBOR + az MFB refinanszírozási kamatfelár + évi,56% 8.6 MFB refinanszírozási hitel Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. támogatott tartalom önrész e. Ft. kieg Előző évi dörntésű hitel összesen: cím 6 Folyamatban lévő közbeszerzési eljárás (16/211. (II. 28.) Kt.sz határozat: útépítésre fordítható összeg) 3 3 Tárgy évi döntésű hitel összesen: 3 3 főkönyvi számla címrend azonosító sor 431. Táblázat összesen: 4. sor Folyamatban lévő közbeszerzési eljárás (16/211. (II. 28.) Kt.sz határozat: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felújítására fordítható összeg abban az esetben, ha az Önkormányzat pályázhat az Iskola felújításra) Az összeg a pályázat benyújtásakor épül be a költségvetési rendelet kiadási és bevételi soraiba. 1 1 B). Egyéb hitelek és visszatérülések sorsz. összeg e Ft-ban címrend azonosító 1. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú étékpapír beváltása vásárlása 32.sor 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 38.sor 3. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása 4.sor összesen 11/142

12 7(2.)sz.m. Kiadások Dunaharaszti Önkormányzat 211. évre tervezett kiadásai és módosítása ( eft) Fordulónap: Címrend főkönyvi számla, költségnem hivatkozás címrend sor azonosító száma Eredeti Intézményi kör Európai Unió támogatási rendszere Polgármesteri Hivatal 211. évre tervezett összesen módosítások Eredeti Eredeti Eredeti Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás módosítások módosítások módosítások I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás 3. nélkül) Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, 4. társ.bizt.pénzb.ell Önkormányzat által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 5. kívülre Támogatásértékű működési kiadás ,1934, ,273,43 7. Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 5, Rövid lejáratú hitel visszafizetése* Kamatkiadások Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*455, Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított 11. támogatás Működés összes II. Felhalmozási kiadások 12. Beruházások (áfá-val) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni étékű jogok vásárlása, létesítése Gépek, berendezések és felszerelések,járművek vásárlása, létesítése Beruházások áfája sor összesen: /

13 7(2.)sz.m. Kiadások Dunaharaszti Önkormányzat 211. évre tervezett kiadásai és módosítása ( eft) Fordulónap: Címrend főkönyvi számla, költségnem hivatkozás címrend sor azonosító száma Eredeti Intézményi kör Európai Unió támogatási rendszere Polgármesteri Hivatal 211. évre tervezett összesen módosítások Eredeti Eredeti Eredeti Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás módosítások módosítások módosítások Felújítási kiadások (áfá-val) Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések,járművek felújítása Felújítások áfája sor összesen: Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás ,1944, ,274,436, Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése* Hosszú lejáratú hitel kamata 573-ból Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása* 434, Finanszírozási korrekció PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú tartalék Felhalmozási célú tartalék ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK*(8., 1., 18., 2. tételek) Tárgyévi kiadások (előző évi pénzmaradvány és finanszírozási műveletek korreciójával) /

14 8(2a.)sz.m. Felújítás Dunaharaszti Önkormányzat 211. évi felújítási feladatai és módosításai ( eft) Fordulónap: Sorszám Keretgazda Beruházási kód 211. évi ebből: ingatlan ebből: gép, berendezés, jármű ebből : áfa Eredeti Eredeti Eredeti Módosítás Eredeti módosítások Módosítás Módosítás Módosítás módosítások módosítások módosítások Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó Vásárhelyi P. u. szőnyegezés Temető u. (József A. u. - MÁV kötött) szőnyegezés Bezerédi u szélesítése és szőnyegezése Arany J. u. (Erzsébet u. - Mindszenthy u között) szélesítése és szőnyegezés Arany J. u. (Mindszenthy u. - Csokonai u. között) szélesítése és szőnyegezés és 161, csapadékvíz elvezetés* Közterületi térvilágítások felújítása Paradicsom-szigeti bekötőút szőnyegezése Paradicsom-szigeti bekötőút felületzárása * Paradicsom-szigeti belsőutak mart aszfaltos stab Piaci elárusítóhelyek tetőcseréje Király u. - Fő út út alatti átvezetés cseréje (ivóvíz) Dózsa Gy. út - Móra F. u. alatti átvezetés cseréje (ivóvíz) Hókony sziget acélcső kiváltás KPE-re (ivóvíz) Némedi út acélcső kiváltás KM PVC-re (halasztott) PMH elektromos bővítés és klimatizálás Árok u. és Sport-köz bitumen emulz.felületi zárása Közbeszerzési eljárások felújítások kapcsán Különféle csapadékvíz elvezetések felújítása I. Polgármesteri Hivatal összesen: /142

15 8(2a.)sz.m. Felújítás Dunaharaszti Önkormányzat 211. évi felújítási feladatai és módosításai ( eft) Fordulónap: Sorszám Keretgazda Beruházási kód 211. évi ebből: ingatlan ebből: gép, berendezés, jármű ebből : áfa Eredeti Eredeti Eredeti Módosítás Eredeti módosítások Módosítás Módosítás Módosítás módosítások módosítások módosítások Intézményekhez kapcsolódó Hunyadi János Általános Iskola felső tagozat 1. 4 öntözőrendszer kiépítése Hunyadi János Általános Iskola felső tagozat 2. 4 kertépítési munkái Hunyadi János Általános Iskola alsó tagozat 3. 4 kerítésépítés Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában 4. 6 tetőfelújítás Baktay Ervin Gimnáziumban tetőfelújítás Orvosi rendelőben tetőfelújítás Mese Óvoda: Napsugár Óvoda műszaki ellenőrzése Intézményi felújítások vegyesen (nyílászáró csere) B: II. Intézmények összesen: III. Egyéb Eu-s pályázat áthúzódó KMOP-5.2.1/B-2f pályázat keretében Laffert-kúria parképítése és Kerkai 1. 3 Park bővítése, Fő út elektromos hálózat III. Egyéb Eu-s pályázat áthúzódó összesen: IV. Egyéb EU-s pályázat pályázaton felüli kiadásai KMOP-5.2.1/B pályázaton felüli felújítás Laffert-kúria működési környezetének 1. 3 megteremtése B: IV. Egyéb EU-s pályázat pályázaton felüli kiadásai I+II+III összesen: *=21.évi pénzmaradvány nagyságának függvényében kerül megvalósításra a feladat 15/142

16 Fordulónap: évi feladatok Sorszám Keretgazda Dunaharaszti Önkormányzat 211. évi fejlesztési terve, beruházások és módosításai ( eft) 211. évi ból 9(2b.)sz.m.Beruházás 211. évi immateriális javak ingatlanok gép,berendezés, jármű áfa Beruházási kód Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás módosítások módosítások módosítások módosítások módosítások I. Út -, járdaépítés Semmelweis u. útépítés Orgona u. útépítés Akácfa u. útépítés Rákóczi u. útépítés Kinizsi u. útépítés Bercsényi u. útépítés Lónyai u. útépítés Nyárfa u. útépítés Tóköz u. útépítés Tompa Mihály u. útépítés Bethlen u. útépítés Paál László u. útépítése db utca útépítés (Semmelweis, 12./a 13 Orgona, Akácfa, Rákóczi, Kinizsi, Bercsényi, Lónyai, Nyárfa,Tóköz, Tompa M., Bethlen, Paál L. u.) Temető u.-i MÁV gyalogos átjáró építése Temető u. MÁV átjáró ép.eng.hosszabb. +közvil.terv Dunaharaszti 521.j.Némedi út autóbuszmegállóhelyek kivitelezése Piramis áruház előtt két oldalon Nádor lakóterület forgalomkorlátozás kialakítása Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola épülete előtt elhelyezkedő közterület térburkolatának, járdájának és vízelvezetésének kiépítése Temető úthálózat javítás Andrássy úti parkoló vízelvezetés és felületjavítás Járdaépítés közterületen Rákóczi u-i iskola előtt fekvőrendőr építés, parkoló burkolati jel festés Kandó köz járda+ vízelvezetés Havasi u. mart aszfaltos stab. és csap. víz ép. Arany János u. (Erzsébet u. - Mindszenthy u. között) szélesítése, szőnyegezése /142

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei és módosításai 1. (1.)sz.m.Bevételek 1/119 211.7.11 Dunaharaszti Önkormányzat 211. évre tervezett bevételei és módosításai (eft) Fordulónap: 211.5.31. 211. é v Megnevezés Intézményi kör Európai Unió támogatási rendszere

Részletesebben

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1.sz.m.Bevételek Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei (eft) 2 0 0 9. é v 2 0 1 0. é v 1. Intézményi működési bevételek 91. 26.sor 97 224 0 91 600 188 824 123 324 0 96 936 220 260 117%

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉSRENDELETTERVEZET Ikt.sz.: 1/661/214/I. Tárgy: 214. évi költségvetési rendelet módosítása Üi.: Dévényi Zsuzsanna Melléklet: hatásvizsgálati

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-15. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-15. mellékletekben foglaltaknak megfelelően Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges,

Részletesebben

I. Rendeletek 2. A Közgyűlés 2013. május 30-ai ülésén hozott határozatok 43

I. Rendeletek 2. A Közgyűlés 2013. május 30-ai ülésén hozott határozatok 43 Érdi III. évfolyam. 10. szám 2013. Június 6. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 18/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 21.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) 1. sz. melléklet 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi Srsz Kiadási előirányzat-csoport

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/( 08.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályiról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013. Vác Város Önkormányzat 21/2013. (IV.26.) sz. rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól

1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól 1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat bevételeiről és kiadásairól S.sz. M e g n e v e z é s 2004. évi eredeti előir. ezer Ft 2004. évi módosított előir. Me: eredeti

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. április 24. 6. szám R E N D E L E T E K 16/2014. (IV.25.) önk. rendelet személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben