20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20/1996. (III. 28.) IKM rendelet"

Átírás

1 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 5. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1. Az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet e rendelet melléklete szerint egészül ki. 2. E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. Melléklet a 20/1996. (III. 28.) IKM rendelethez

2 * * * GÁZVEZETÉK- ÉS -KÉSZÜLÉK SZERELŐ I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: Szakképesítés megnevezése: Gázvezeték- és -készülék szerelő II. A szakképesítés munkaterülete 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás A munkakör, foglalkozás FEOR megnevezése száma 7621 Gázvezeték- és -készülék szerelő 7621 Csőhálózat-szerelő 2. A szakképesítéssel rokon munkakörök, foglalkozások A munkakör, foglalkozás FEOR megnevezése száma 7439 Gáz- és olajtüzelő berendezés szerelő, üzembe helyező 3159 Gázfogyasztó- és -átadóállomás szerelő 8229 Ipari gáz- és olajtüzelő berendezés szerelő 8291 Kisteljesítményű kazánfűtő 8229 PB cseretelep-vezető 8299 Gázlefejtő- és -töltőberendezés kezelő 7439 Ipari gáz- és olajtüzelő berendezés szerelő, karbantartó, javító 3. A munkaterület rövid, jellemző leírása Gázvezeték-hálózat szerelése - Munkaterülete elsősorban a gázelosztó, csatlakozó és fogyasztói hálózat = létesítése, = karbantartása, = javítása. - Művezetés mellett az elosztóvezeték-hálózat, gázfogadó és -átadóállomás, körzeti nyomásszabályozó állomás és ezek szerelvényeinek = szerelése, = karbantartása, = javítása. Háztartási gázfogyasztó-készülékek szerelése - Felszereli az új létesítmény fogyasztókészülékeit. - Kiépíti a fogyasztói vezetékhálózatot. - Gázmérőhelyet kiképez a szükséges szerelvényekkel. - Fogyasztói hálózatot nyomás- és tömörségi próbára előkészít. - Közreműködik a házi nyomás- és tömörségi próbában. - Fogyasztói hálózatot hatósági próbára előkészít.

3 - Terv szerinti helyekre csatlakoztatja a fogyasztókat. - Ellenőrzi és beállítja a fogyasztók üzemi nyomását. - Ellenőrzi és beállítja a fogyasztók névleges gázterhelését. - Ellenőrzi és beállítja a helyes lángképet. - Fogyasztót kioktatja a készülék szakszerű használatára. Háztartási gázfogyasztó-készülék javítása - Fogyasztói bejelentés alapján behatárolja a hiba helyét. - Eldönti, hogy a javítás helyszínen vagy műhelyben végezhető. - Hibás alkatrészt javít, vagy cserél. - Üzemképességet, tömörséget ellenőriz. - Szükséges beállítást, beszabályozást elvégzi. - Fogyasztót kioktatja a készülék szakszerű, biztonságos használatára. III. A szakképesítés szakmai követelményei III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok 1. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások ismerete, betartása, alkalmazása - A munkáltatótól (tanulót foglalkoztató kisiparos) elvárható alapvető és kiegészítő juttatások, munkaidőre, bérezésre vonatkozó szabályok, normatívák ismerete, betartása. - Munkahelyi szakmai szervezet (szakszervezet) tevékenységének támogatása. Munkavállalói jogok, kötelezettségek ismerete, tartása. - A munkahelyre vonatkozó általános tűzvédelmi és biztonságtechnikai ismeretek, előírások betartása. - Saját és dolgozótársai testi épségének, munkaképességének óvása a speciális szakmai feladatok (pl. hegesztés) végzése során. - A munkahely balesetmentes kialakítása, tárolási szabályok betartása, érték- és vagyonvédelem. - Bekövetkezett balesetnél az élet- és értékmentésben a szakmunkástól elvárható színvonalú közreműködés. - A baleset helyszínének biztosításában való részvétel. - Tűzoltó készülékek tárolási helyének ismerete, ezek használati módjának ismerete, alkalmazása. - Tűz- és robbanásveszély megelőzésére vonatkozó előírások ismerte, betartása és betartatása másokkal. - Égéstermék feldúsulása vagy más okból bekövetkező oxigénhiány esetén az életveszély elhárításához szükséges tennivalók ismerete, alkalmazása. - Égéstermék-elvezetéshez kapcsolódó környezet- és egészségvédelmi szabályok betartása, illetve betartatása. - Szolgáltatás (javítás) alkalmával magatartása feleljen meg a szolgáltatóiparral szemben támasztott társadalmi elvárásokkal. Szakmai tudásával, viselkedésével mélyítse el munkáltatója társadalmi elismerését, megbecsülését. 2. A munkafolyamat megtervezése, elkészítése, a munka eredményének ellenőrzése és értékelése Új gázvezetékszakasz telepítése esetén: - A kiviteli terv és a hozzá kapcsolódó műszaki dokumentációk (költségvetés stb.) részletes tanulmányozása, a szerelési folyamat előkészítése. - Szerelésre kerülő anyagok helyszínre szállítása, szakszerű és biztonságos tárolása. - Vezetékszakasz kiépítése a hozzá kapcsolódó szerelvényekkel, műtárgyakkal. - Házi és hivatalos nyomás- és tömörségi próba elvégzése, az üzembe helyezési eljárás lebonyolítása. Üzemelő gázvezetékszakasz javítása esetén: - A javítandó vezeték szakaszolása, kiiktatás, feltárása. - Kiiktatott vezetékszakasz gázmentesítése. - Javítás elvégzése, nyomás- és tömörségi próba. - Szakaszolás megszüntetése, gáznyomás alá helyezés. - Utólagos földmunkák elvégzése, terep helyreállítása. Háztartási gázfogyasztó készülék javítása esetén: - A hibajelenség feltárása után eldöntendő, hogy a javítás műhelyben vagy a helyszínen megoldható. - Készülék javítása helyszínen vagy műhelyben. - Javítást követően a felszerelt készülék helyes működésének ellenőrzése, szükség esetén beszabályozással. - A javítás és az üzemképesség dokumentálása.

4 - Fogyasztó kioktatása a gázkészülék előírás szerinti használatára. A meghibásodáshoz vezető helytelen üzemeltetési szokások feltárása, tanácsadás. - Műhelyben javított vagy felújított fogyasztókészülék felszerelését követően is az utóbbi három bekezdés szerint kell eljárni. 3. Műszaki dokumentáció ismerete, olvasása és felhasználása - Műszaki rajzok, műszaki leírások és tevdokumentációk olvasásában, értelmezésében jártasság. - Szokásos és szabványos tervjelek biztonságos felismerése. - Beépítésre kerülő szerelvények működésének, beépítési helyének és helyzetének, funkciójának ismerete. - Egyszerűbb alkatrészek szabadkézi és műszaki rajzainak elkészítése. Csőhálózata axonometrikus ábrázolása. - Egyszerűbb villamos kapcsolási és hálózási rajzok olvasása, értelmezése, készítése. (Villamossággal kombinált gázfogyasztó berendezések beüzemelése, karbantartása, javítása.) - Műszaki dokumentációk, gépkönyvek, javítási, beszabályozási és üzemeltetési utasítások értelmezése, felhasználása. - Jegyzőkönyvek (nyomás- és tömörségi próba stb.) felvétele, értelmezése, készítése. - Gázipari szakkifejezések értelmezése, alkalmazása. - Egyszerűbb fogyasztói hálózat anyagszükségletének kigyűjtése és összeállítása alaprajz és függőleges csőterv alapján. - Egyszerűbb költségvetés összeállítása az anyagszükséglet és anyagárjegyzék figyelembevételével. 4. Ellenőrzés, mérés - Hosszúság mérése = tolómércével, = acél mérőszalaggal. - Vízszint kijelölés (esés kijelölés) = tokos vízmértékkel, = tömlős szintezővel, = zsinórállás, benézőkereszt segítségével. - Szögek mérése = sablon (fix szögmérő), = állítható fém szögmérő segítségével. - Gázterhelés ellenőrzése = gázmérő (liter/perc) segítségével. - Gáztömörség ellenőrzése = spré (spray), = szappanhab, = műszer segítségével. - Gáznyomás ellenőrzése, mérése = egycsövű manométerrel, = U-csöves manométerrel, = nyomásmérő műszerrel. - Gázmennyiség mérése = különböző típusú száraz gázmérőkkel, = mérőperemmel (csak elv!). - Hőmérséklet mérése = különböző típusú hőmérőkkel. 5. Kézi forgácsolás és alakítás, csövek megmunkálása kézi alakítással és forgácsolás alapműveletei - Munkadarabok (csövek) előrajzolása: = 90, 180 -os ívek hajlításához, = kerülő- és emelet ívek hajlításához, = síklemezek előrajzolása, méret szerint. - Pontozás = kihúzásos elágazás fúráshoz, = T-elágazás furatának központjához. - Csövek darabolása

5 = kézi fémfűrésszel, = görgős csővágó szerszámmal. - Sorjaeltávolítás, kalibrálás = külső és belső kúpos marószerszámmal, = külső és belső kaliberrel. - Csőalakítás reszeléssel = ferde fűrészelés korrigálása, = T-elágazás palást áttörésének kialakítása, = lemezalakítás méret szerint. - Dörzsárazás = kúpos csapházak felújításához. - Belső és külső csavarmenetek készítése = állítható kézi csőmenetmetszővel, = nem állítható (fix) kézi csőmenetmetszővel, = metrikus menetfúró és metsző kéziszerszámmal. - Különböző anyagú csövek hajlítása, egyengetése = acélcső, melegen, 90, 180 -ban, = acélcső, melegen, kerülő hajlítás, = acélcső, melegen, emeletív-hajlítás, = hga-cső, hidegen, emeletív-hajlítás, = lágy rézcső hajlítás, kézi csőhajlítóval, = különböző anyagú csövek egyengetése. 6. Oldható csőkötések készítése és tömörítése - Hollandi anyával. - Karmantyúval. - Különböző kialakítású karimával. - Roppantó gyűrűs kötéssel. 7. Üzemagyagok, segéd- és alapanyagok kiválasztása, kezelése, hőkezelése - Kenőanyagok célszerű kiválasztása, alkalmazása, tárolása. - Tömítőanyagok célszerű kiválasztása, alkalmazása, tárolása. - Építőipari kötőanyagok kiválasztása, felhasználása, tárolása. - Korrózióvédő festékanyagok felhordása, tárolása. - Csiszolókorong hangpróbás repedésvizsgálata. - Kemény, félkemény rézcsövek lágyítása. - Acél kéziszerszámok hőkezelése, javítása (vágó, véső). 8. Forrasztás, hegesztés, lángvágás - Rézcsövek kapcsolása keményforrasztott fittingekkel. A cső darabolása, kalibrálása, felületelőkészítés, szükséges folyasztószer és forrasztópálca kiválasztása, gáztömör keményforrasztott kapcsolás végrehajtása. - Acélcsövek kapcsolása gázhegesztéssel, tompa illesztéssel. A cső darabolása, sorjázása, felületelőkészítés. Keverőszár, hegesztőpálca önálló kiválasztása, a hegesztő felszerelés üzembe helyezése. Gáztömör varrat kialakítása. Hegesztő felszerelés üzemen kívül helyezése. - KPE és PE csövek hegesztése, hegesztőtükör, illetve betétek felhasználásával. KPE hegesztő transzformátor használatának ismerete. Nyeregidom felhegesztése, leágazás kialakítása megfúrással. - Acélcsövek, lemezek lángvágása előrajzolt méret szerint. - Vastagfalú acélcsövek, acéllemezek kapcsolása elektromos ívhegesztéssel. Tompa-, V- és sarokvarrat képzése. A hegesztőgép megfelelő áramerősségének beállítása, elektródatípus és átmérő önálló kiválasztása. Az elkészült varrat makroszkópikus vizsgálata alapján a varrathibák felismerése, a hibaokok feltárása. - A hegesztés folyamatára előírt biztonságtechnikai és munkavédelmi, tűzvédelmi előírások betartása. 9. Karbantartás, szerszámtárolás - Kéziszerszámok állagmegóvó karbantartása, szakszerű tárolás ismerete és betartása. - Gépek, berendezések, üzembe, üzemen kívül helyezése. Karbantartás napi és időszakos tennivalói. - Forgó, mozgó gépalkatrészek időszakos felülvizsgálatának elvégzése, hűtő- és kenőanyagcsere. Korrózióra

6 hajlamos felületek védelme előírás szerint. - Elektromos vezetékek, kéziszerszámok szigetelésének vizuális ellenőrzése. Időszakos érintésvédelmi ellenőrzése betartása. III/2. Követelmények 1. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi és biztonságtechnikai előírások ismerete, betartása, alkalmazása - A tanulószerződés, munkaszerződés fontosabb részeinek ismerete, értelmezése, betartása. A tanuló-, illetve munkaviszonyból származó jogok, kötelezettségek ismerete és kölcsönös betartása. - A szakma jellegére, a munkahelyre vonatkozó magatartási szabályok ismerete, az elvárásoknak megfelelő viselkedés. - Az érvényes munkavédelmi szabályok ismerete, betartása és betartatása. Előírt egyéni és kollektív védőeszközök ismerete és alkalmazása. - Tűz elleni védekezés, tűzesetek megelőzését célzó előírások, szabályok ismerete és azok tudatos alkalmazása. - Tűzvédelmi helyismeret (menekülési útvonal, tűzriadó, tűzoltó felszerelés helye, tűzvédelmi felelős személye, telefon stb.). - Különböző hatóanyagú tűzoltó készülékek kezelése. - Baleseti helyszín biztosításának módja, jelentősége, ezzel kapcsolatos teendők ellátása. - Gázkészülékek égéstermék-elvezető rendszerének lehetséges hibái, annak következményei. A hatékony beavatkozás lehetőségei. - Teendők gázömlés, gázszivárgás esetén. Gázszolgáltató telefonszáma. - Oxigénhiányból keletkezett rosszullét, fulladás esetén elsősegélynyújtás módjának ismerete, alkalmazni tudása. - Égési sérülésnél elsősegélynyújtás. Mentők telefonszáma. 2. A munkafolyamatok megtervezése, előkészítése, a munka eredményének ellenőrzése és értékelése - A rendelkezésre álló tervek, műszaki dokumentációk tanulmányozását követően az elvégzendő munkafeladat átfogó értelmezése, a munka anyag-, idő- és munkaerőigényének felmérése. - Nem egyértelműen tisztázható tervrészletek megbeszélése a kivételezés felelős kivitelezőjével vagy tervezőjével. - Anyagszükségleti kimutatás vagy költségvetés szerinti anyagok, szerelvények beszerzése, szakszerű és biztonságos tárolásának megoldása. - A munkavégzés során szükséges egyéni és kollektív munkavédelmi eszközök meglétéről és használatáról történjék gondoskodás. - Az elkészült létesítmény hatósági átvételénél a szakmunkástól elvárható színvonalú közreműködés. - Javításra bejelentett háztartási gázfogyasztó készülék hibájának behatárolása, a helyszíni javíthatóság eldöntése. - A fogyasztó kívánságára a cserélendő alkatrészek beszerzései lehetőségéről, a javítás várható időszükségletéről legalább becslésszerű tájékoztatást nyújtani. - A megjavított, beszabályozott készüléket hivatalosan is dokumentálva használatra átadni, egyúttal ismételten kioktatni a fogyasztót annak szakszerű üzemeltetéséről. 3. Műszaki dokumentációk olvasása, felhasználása és összeállítása - Műszaki rajzok, dokumentációk olvasásában és értelmezésében a szakmunkástól elvárható tájékozottság. - Egyszerűbb alkatrészek szabadkézi vagy szerkesztett műhelyrajzát olvasni és elkészíteni. Csőhálózat-szakaszt méretezett axonometrikus vázlatrajz alapján előregyártani. - Hajlításokat, kerülőt, emeletívet is tartalmazó csőszakaszok rövidülést, hosszabbodást is figyelembe vevő leszabását, méretre való hajlítását elkészíteni, méretfelvétel vagy előregyártási rajz alapján. Köz- és külpontos szűkítés elkészítése kovácsolással vagy palástkimetszéssel. - Egyszerűbb villamos kapcsolási tervek értelmezése, a legfontosabb villamosipari tervjelek ismerete, illetve rajzolása (szerelése nem!). - Háztartási gázfogyasztók névleges teljesítményének, hő- és gázterhelésének, hatásfokának értelmezése, összehasonlítása a készülékhez adott tájékoztató alapján. Műszaki adatok ismeretében ismert és ismeretlen készülékek összehasonlítása. - Gázkészülékek szerelései, beszabályozási, javítási és üzemeltetési utasításainak értelmezése, felhasználása a munka gyakorlatában. - Helyiségek hőigényének közelítő jellegű kiszámítása, ennek alapján a megfelelő gázfűtőkészülék kiválasztása.

7 - Nyomás- és tömörségi próba jegyzőkönyv formájának, tartalmának, kitöltési módjának ismerete. - Egyszerűbb fogyasztói hálózat cső- és szerelvényszükségletének összeállítása laprajz és függőleges csőterv alapján. 4. Hosszúság mérése = tolómércével 0,1 mm pontosságig, = acél mérőszalaggal 1,00 mm pontosságig. - Vízszint kijelölés (esés kijelölés) = tokos vízmértékkel, = tömlős szintezővel, = zsinórállás, benézőkereszt segítségével árokfenékszint kitűzése. - Szögek mérése 1 pontossággal = acélderékszöggel 90 -os csőhajlításhoz, = acélsablonnal 45, 120 -os csőhajlításhoz, = állítható fém szögmérővel: tetszőleges szögekhez. - Gázterhelés ellenőrzése és beszabályozása gázfogyasztóknál = számítja, vagy gépkönyvből megállapítja az óránkénti gázterhelést, = számítja a percenkénti gázterhelést, = gázmérőn leolvasva egyezteti az adatokat, = eltérés esetén beszabályozza a készüléket. - Gáztömörség ellenőrzése = vezetéken: szappanhab-próbával vagy műszer segítségével, = készüléken: külső (üzemen kívüli), illetve belső (üzem közbeni) tömörség ellenőrzése. - Gáznyomás ellenőrzése, mérése, beszabályozása = nyomáspróba alatt: feszmérővel, = tömörségi próbakor: U-csöves vagy egycsövű manométerrel, = fogyasztókészüléknél: a próbacsonkon. - Gázmennyiség mérése, illetve számítása = száraz gázmérők leolvasása, értelmezése, = palackból fogyasztott gázmennyiség számítása, = mérőperemes gázmennyiség mérés elve. - Hőmérséklet mérése = víz és levegő hőmérsékletének méréséhez alkalmazott műszerek leolvasása. 5. Kézi forgácsolás és alakítás. Csövek megmunkálása kézi alakítással és forgácsolással - Munkadarabok (csövek) előrajzolása = 90, 180 -os ívek melegítési hosszát, = kerülők, emeletívek melegítési hosszát, = síklemezek méret szerinti alakját előrajzolni. - Pontozás (furatközéppont bejelölése) = kihúzásos elágazás készítéséhez, = tompaillesztéses T-idom készítéséhez, = síklemezek előrajzolt méreteinek bejelöléséhez. - Csövek darabolása = cső merőleges darabolása forgatással, kézi fémfűrésszel (90 1 eltéréssel), = cső darabolása görgős csővágó szerszámmal, = sorja, illetve deformáció eltávolítása külső-belső kaliberrel, kapilláris lágyforrasztáshoz, = síklemezek, hengerelt profilos acélok fűrészelése. - Csőalakítás reszeléssel = tengelyre nem merőleges fűrészelés helyreállítása, = T-elágazás palástáttörésének kialakítása, az elágazó vezeték tompa illesztése reszeléssel, = lemezalakítás előrajzolt méret szerint. - Belső- és külső csavarmenetek készítése = fix csőmenetmetszővel csőmenetek készítése, = anyamenet furása kézi menetfúró készlettel, = orsómenet metszése kézi menetmetszővel.

8 - Különböző anyagú csövek hajlítása, egyengetése = acélcső hajlítása melegen, 90, 180 -os ívben, = acélcsőre kerülő hajlítása adott méretre, = acélcsőre emeletív hajlítása adott méretre, = hga-csőre emeletív hajlítása hidegen, adott méretre, = lágy rézcső hajlítása kézi csőhajlítóval, méretre, = különböző anyagú csövek egyengetése. 6. Oldható csőkötések készítése és tömítése - Kapcsolás hollandi anyával. Tömítőanyag kiválasztása, tömítés kivágása bőrlyukasztóval vagy tömítésvágó kéziszerszámmal. Gáztömör kötés kialakítása. - Csőkötés karmantyúval. A tömítőanyag kiválasztása, felhelyezése, impregnálása. Karmantyú felcsavarása után a kötés gáztömör legyen. - Csőkötés karmantyúval, hosszmenettel. Szakszerű kivitelezés után igény a gáztömörség. - Csőkötés laza, felhegeszthető, felcsavarható vagy behengerelhető karimával. Tömítőanyag kiválasztása, kivágása, elhelyezése. Kötőanyag kiválasztása, kivágása, elhelyezése. Kötőcsavarok meghúzási sorrendje. Gáztömör kapcsolat eltérése. - PE csövek kapcsolása roppantógyűrűs idommal. - AC-nyomócsövek kapcsolása Gibault-kötéssel. 7. Üzemanyagok, segéd- és alapanyagok kiválasztása, kezelése, hőkezelése - Kenőanyagok (normál és hőálló) felhasználási helye, felhasználás módja, tárolásuk előírásai. - Tömítőanyagok kiválasztása a szállított közegnek, a felhasználás helyének, módjának ismeretében. Tömítések elkészítése, elhelyezése. Impregnáló anyagok ismerete és alkalmazása. Gáztömör kapcsolások elérése. - Építőipari kötőanyagok tulajdonságai, alkalmazási helye, módja. Kötőanyag elkészítése, bedolgozása. Kötési idő, kötésgyorsítók és kötéskésleltető adalékanyagok ismerete, alkalmazása. Kötési idő és terhelhetőség összefüggése. Kötőanyagok tárolása. - Korrózióvédő festékek, egyéb bevonóanyagok ismerete, felhasználási módja. Tárolásuk, használatuk során különös figyelemmel a tűzveszélyességre. Oldó-, mosó- és hígítószerek ismerete, felhasználása, tárolása. - Csiszolókorong repedésvizsgálata hangpróbával és szemrevételezéssel. - Réz tulajdonságainak, hőkezelésének ismerete. Lágy, félkemény és kemény rézcsövek tulajdonságai, felhasználási területük. Kemény és félkemény rézcsövek alakíthatóságához lágy állapot elérése. A lágyítás hőmérséklete és a hűtési sebesség összefüggése. - Kisebb acél kéziszerszámok (hidegvágó, falvéső stb.) felújításához szükséges melegmunkálási, edzési és megeresztési hőmérsékletek. Edzés és lágyítás lefolyása, a végbemenő szövetszerkezeti átalakulások ismerete. Megeresztési színek és a hozzájuk tartozó tapasztalati hőmérsékletek. 8. Forrasztás, hegesztés, lángvágás - Szakszerű kapilláris keményforrasztás kivitelezése a gázvezeték-szerelésnél engedélyezett kemény rézcsövek kapcsolása, irányváltozása és kihúzásos elágazása területén, beleértve a felületelőkészítést, a szükséges folyasztószer és forraszanyag megválasztását. - Acélcsövek gáztömör és esztétikus tompahegesztése gázzal és ívvel. A szükséges hegesztő felszerelés kiválasztása, üzembe helyezése, segéd- és hozaganyagok megválasztása. Varrathibák felismerése és korrekciója. Munkavédelmi szabályok, előírások ismerete, alkalmazása, hegesztő berendezés üzemen kívül helyezése. - KPE csőszerelő és hegesztő technológia teljes körű megszervezése, PE vezetékek hegesztett kötési eljárásának ismerete. - Acélcsövek, lemezek lángvágása. Vágópisztoly és segédkészülékek felszerelése, lángvágás előrajzolt nyomvonalon. Vágóoxigén nyomásának önálló beállítása. Hegesztőkészülék üzembe és üzemen kívül helyezése. 9. Karbantartás, szerszámtárolás - Váljék szokássá a kéziszerszámok folyamatos karbantartása, szükség esetén javítása, szakszerű és biztonságos tárolása. - Gépek, berendezések használat utáni letakarítása, napi és időszakos karbantartása, élettartamuk meghosszabbítására való tudatos törekvés. - Forgó, mozgó gépalkatrészek rendszeres tisztítása, hűtő- és kenőanyagcsere. - Elektromos vezetékek, villamos hajtású gépek és kisgépek vezetékei, csatlakozási helyei épségének ellenőrzése

9 szemrevételezéssel. Használatbavétel előtti ellenőrzés. 1. A szakmai vizsga részei IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei A szakmai vizsga írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészekből áll. A vizsgarészek tantárgyai és időtartama a) Az írásbeli vizsga tantárgyai és időtartama - Szakmai ismeretek 120 perc. - Munkatervezés 120 perc. b) A szóbeli vizsga tantárgyai és időtartama - Szakmai ismeretek. - Munkajogi, munkavédelmi ismeretek. - Gazdasági, vállalkozási alapismeretek. A vizsgázónak minden tárgyból egy-egy kérdést kell megválaszolnia, egy-egy feleletre maximálisan 5-10 perc fordítható. c) A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama - Vizsgadarabok elkészítése, vizsgamunka 300 perc. - Háztartási gázfogyasztók javítása 90 perc. A vizsgázónak minden tárgyból egy-egy kérdést kell megválaszolnia. Az erre fordítható idő feleletenként maximum 5-10 perc. 2. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok a szint megjelölésével 2.1. Írásbeli vizsga tartalma A Szakmai ismeretek vizsgatárgy tartalma A Szakmai ismeretek tantárgy vizsgája az alábbi területek egy-egy megoldandó kérdését tartalmazza: a) Anyagismeret: Szerelőipari alapanyagok, segédanyagok gyártása, tulajdonságai és felhasználása. b) Csőhálózatszerelő alapismeretek: Csövek, csőkötések, csőalakítások. Csőhálózatok elhelyezése földben, falban, szabadon. Vezetékméretezés alapelvei. Hőszigetelés, korrózióvédelem. c) Gázfogyasztó-készülék: Biztonsági és szabályzó szerkezetek, szerelvények. Égéstermék és elvezetése, kémények. Hazai gyártású háztartási gázfogyasztó-készülékek jellemzése, típusismeret. Beszabályozás célja, lehetőségei. d) Szabályozási ismeretek: Víz- és léghőmérséklet közvetlen és közvetett szabályzóinak felépítése, működése. A szabályozási kör felépítése. Alapjelképző és beavatkozó szervek háztartási fűtő-, sütő- és vízmelegítő készülékeken. e) Munkavédelem: A szerelőipari tevékenység fő típusainak munkavédelmi előírásai. Gázömlés, gázszivárgás felderítése, elhárítása. A gázok és égéstermék-alkotók hatása az emberi szervezetre. Égéstermék-elvezetés elemei, hibái, azok javítása. Elsősegélynyújtás gázmérgezés, égési baleset esetén. A Szakmai ismeretek vizsga lebonyolítható tesztlapokkal is. Ez esetben minden területről hat-hat feladatot kell megoldani A Munkatervezés vizsgatárgy tartalma a) Műszaki dokumentációk értelmezése: Egyszerűbb fogyasztóvezeték alaprajz és függőleges terve alapján csőszükséglet, szerelvényszükséglet kimutatása. Adott helyiség egyszerűsített hőszükséglet-számítása, katalógusból a fűtőkészülék kiválasztása. A helyiség fogyasztói vezetékét rajzolja be az alaprajzba, becsült csőméretekkel. b) Szakrajz: Adott axonometrikus rajz alapján, egyszerűbb biztonsági, szabályozó vagy vezérlő szerelvény metszetrajzának elkészítése lépték nélkül, gondos szabadkézi vázolással. c) Szakmai számítások: Számpéldák kidolgozása a gáztörvények, a műszaki hőtan összefüggéseinek alkalmazására. Egyszerűsített hőszükséglet-számítás. Háztartási gázfogyasztó-készülékek gázterhelése, hatásfoka, hőteljesítménye köréből feladatkidolgozás A szóbeli vizsga tartalma A szóbeli vizsga során a jelölteknek az alábbi témakörökben kell kérdéseket megválaszolniuk: a) Szakmai ismeretek [az írásbeli vizsga a)-d) pontjaiban foglalt témakörök elméleti ismeretei].

10 b) Munkavédelem [az írásbeli vizsga e) pontjában foglalt témakörök részletezése]. c) Gazdasági alapismeretek [Vállalkozás, adózás. Anyagköltség-összesítés. Jogok, kötelességek vállalkozóként, munkavállalóként és állampolgárként] Gyakorlati vizsga tartalma Vizsgamunka tartalma - Műszaki rajzon megadott, csőalakítást, csőmenetvágást és hegesztést is tartalmazó csőszakasz elkészítése. Hálózati víznyomáspróba elvégzése (acél- és KPE-csövekből). - Háztartási gázfogyasztó-készülék csatlakoztatása fogyasztói vezetékre, a szükséges szerelvények beépítésével. - Ívhegesztett sarokvarrat készítése, tömörségi és makroszkopikus vizsgálat. Szerelési vázlat alapján valamilyen gépészeti egység elkészítése, amelynek csőhálózat-szerelési, szerelvény, berendezési tárgy, áramlástechnikai gép (szivattyú, ventilátor) bekötési műveletekből kell állni. Ezenkívül a vizsgázónak el kell végezni az elkészült szerkezeti egység üzembe helyezését, illetve a szükséges nyomáspróbát Háztartási gázfogyasztók javítása - Kisorsolt fogyasztókészüléken: = tünetek alapján a hiba behatárolása, = hiba elhárítása, = helyes lángkép beszabályozása. - Ismertesse: = a hibajelenséget, kiváltó okait, = a hibafeltárás alkalmazott módszerét, = a hiba elhárításának módját, = a beszabályozás módszerét, = a készülék általános felépítését, működését.

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Hegesztő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 09 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 09 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 6202-11/1 Általános épületgépészeti ismeretek Szóbeli

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 6226 2. Fogalom meghatározások 6226 2.1. Általános fogalom meghatározások 6226

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A 136. sorszámú Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 136. sorszámú Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 136. sorszámú Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Hegesztő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0095-06/2 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartam: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: Duguláselhárító

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: Duguláselhárító 09-0 Duguláselhárítási cső- és berendezés szerelési feladatok A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/200 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0109-06/5 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartam: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 05 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, mérésellenőrzés 3. Vállalkozási alapismeretek, az Üzleti terv megvédése. A jelölt a bizottság által feltett kérdésekre

Részletesebben

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés megnevezése: Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés azonosító száma: 311 582 09 0010 31 04 Hozzárendelt

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Épület- és szerkezetlakatos szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Minimumkérdések 9. évfolyam

Minimumkérdések 9. évfolyam AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG 34 521 06 Hegesztő szakképesítés Minimumkérdések 9. évfolyam Munkahelyi egészség és biztonság 1. Milyen tűzveszélyességi osztályok vannak?

Részletesebben

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások - - Az összefüggő szakmai gyakorlatról hiányozni nem lehet. Rendkívüli, nem tervezhető esemény esetén az igazgatóhelyettest kell értesíteni. - A tanulók

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőséget!

Részletesebben

A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 521 06 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Mechatronikai technikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 523 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

CNC-forgácsoló tanfolyam

CNC-forgácsoló tanfolyam CNC-forgácsoló tanfolyam I. Óra felosztási terv Azonosító Megnevezése Elmélet 0110-06 0225-06 0227-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Általános anyagvizsgálatok

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

GÁZVEZETÉK- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

GÁZVEZETÉK- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. GÁZVEZETÉK- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése GÁZVEZETÉK- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ

Részletesebben

Villanyszerelő Villanyszerelő

Villanyszerelő Villanyszerelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5.

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5. A 2013 szeptemberétől életbelépő új szakképzési kerettanterv a szakközépiskolai oktatásban két képzési formát ír elő. - 4 év ágazati képzés +1 év szakma-specifikus képzés (5 éves képzés) - 4 év nem ágazati

Részletesebben

KÖZMŰ CSŐHÁLÓZATOK SZERELÉSE

KÖZMŰ CSŐHÁLÓZATOK SZERELÉSE 6212-11 KÖZMŰ CSŐHÁLÓZATOK SZERELÉSE Jegyzet a következő szakképesítések tananyaga: 31 582 21 0010 31 03 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő 54 582 06 0010 54 01 Épületgépész technikus A jegyzet a

Részletesebben

HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 11 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Hegesztő 3.

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben

Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben A szóbeli vizsgatételek felhasználását a 2002-től tartandó szakmai vizsgákon az OM 412/2002. számon engedélyezte 2 A szakmai

Részletesebben

A 91. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 91. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 91. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 521 06 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető Villamos távvezeték építő, üzemeltető.

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető Villamos távvezeték építő, üzemeltető. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Speciális szakmai ismeretek

Speciális szakmai ismeretek 2 Speciális szakmai ismeretek 1. A) Határozza meg a gázfogyasztók hőteljesítményét, hatásfokát! B) Ismertesse a gázelosztó vezeték fogalmát, anyagai nyomásviszonyait, korrózióvédelemét! C) Üzemelje be

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISMERETEK. 2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)!

ÁLTALÁNOS ISMERETEK. 2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)! ÁLTALÁNOS ISMERETEK 1.) Ismertesse az oldható és oldhatatlan kötéseket és azok fő jellemzőit, valamint a hegesztés fogalmát a hegesztés és a forrasztás közötti különbséget! 2.) Ismertesse a fémek fizikai

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Foglalkozási napló. Víz- és csatornaműkezelő 10. évfolyam

Foglalkozási napló. Víz- és csatornaműkezelő 10. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Víz- és csatornaműkezelő 10. évfolyam (OKJ száma: 34 853 01) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)!

2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)! 1.) Ismertesse az oldható és oldhatatlan kötéseket és azok fő jellemzőit, valamint a hegesztés fogalmát a hegesztés és a forrasztás közötti különbséget! 2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés,

Részletesebben

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez, a 41/2013. (V. 28.) VM rendelettel kiadott szakmai és vizsgáztatási

Részletesebben

Épületgépészeti rendszerszerelő 31 582 21 0010 31 02 Központifűtés- és gázhálózatrendszerszerelő

Épületgépészeti rendszerszerelő 31 582 21 0010 31 02 Központifűtés- és gázhálózatrendszerszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

21/2007. (V.21.) SZMM rendelet A szakmai program alapját képező központi program. Éves. elméletigénye s gyakorlat. Összesen

21/2007. (V.21.) SZMM rendelet A szakmai program alapját képező központi program. Éves. elméletigénye s gyakorlat. Összesen A Széchenyi István Szakképző Iskola Szakmai Programja csőhálózat- és berendezés-szerelő A 31 582 09 0010 31 02 azonosító számú, csőhálózat-szerelő megnevezésű elágazás tantárgyi óraterve Érvényes a 2007-2008.

Részletesebben

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

A 257. sorszámú Automatikai berendezés karbantartó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 257. sorszámú Automatikai berendezés karbantartó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 29/2016 (VIII 26) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012 (VIII 27) NGM rendelet módosításáról Hatályos: 20160901-től

Részletesebben

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A 244. sorszámú Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 244. sorszámú Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 4/2015. (II. 19.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről A 244. sorszámú Víz-, csatorna-

Részletesebben

HELYI TANTERV. Karbantartási gyakorlat

HELYI TANTERV. Karbantartási gyakorlat HELYI TANTERV Karbantartási gyakorlat Bevezető A szakmai gyakorlati képzés célja az, hogy a tanulókat az adott szakmában felkészítse az önálló, megfelelő minőségű munkavégzésre. A szakmai gyakorlat tanítása

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A tételhez használható segédeszköz: Műszaki táblázatok. 2. Mutassa be a különböző elektródabevonatok típusait, legfontosabb jellemzőit!

A tételhez használható segédeszköz: Műszaki táblázatok. 2. Mutassa be a különböző elektródabevonatok típusait, legfontosabb jellemzőit! 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a kézi ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőségét! Az ömlesztő hegesztési

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT

PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 7400 Kaposvár, Cseri út 6. OM: 034173 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT Gázfogyasztó-berendezés

Részletesebben

A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia

A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése Országos szakmai konferencia Tüzelő- fűtőberendezések felülvizsgálata BM OKF - Szent Flórián Terem 2015. március 05. Előadó: Versits Tamás Magyar Gázipari

Részletesebben

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Villanyszerelő A szakképzés megnevezése: Villanyszerelő A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00 Szakképesítés-elágazások: nincsenek Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Szakképzési évfolyamok száma:

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium -/-/031617 OKJ: 54 523 04 1000 00 00. Automatikai technikus szakképesítés.

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium -/-/031617 OKJ: 54 523 04 1000 00 00. Automatikai technikus szakképesítés. Informatikai, munkaszervezési és tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése 1 rész 090011 090011/1gy nap nap nap 4. nap 5. nap 6. nap tevékenység 20105.14 20106.18 Internetről szakmai dokumentumok

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Munkahelyi egészség biztonság

Munkahelyi egészség biztonság AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG 34 582 04 Festő, mázoló, díszítő és tapétázó szakképesítés 10500-12 Munkahelyi egészség biztonság modul 10163-12 Munkahelyi egészség

Részletesebben

Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben

Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben A szóbeli vizsgatételek felhasználását a 2002-től tartandó szakmai vizsgákon az OM 412/2002. számon engedélyezte 2 A szakmai

Részletesebben

Hő- és füstelvezető rendszer időszakos karbantartási tapasztalatai

Hő- és füstelvezető rendszer időszakos karbantartási tapasztalatai Hő- és füstelvezető rendszer időszakos karbantartási tapasztalatai Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok 2016. szeptember 14. Szabó Mónika Halas Tűzvédelem Kft. Karbantartási munkavégzés feltételei Tűzvédelmi

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai 1.1. Szakképesítés azonosító száma: 32 2 7429 02 2 5 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gépgyártástechnológiai technikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 521 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI és FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI és FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység NEMZETI SZAKKÉPZÉSI és FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés száma, megnevezése: 32 524 01 Nyomástartóedény-gépész Vizsgafeladat megnevezése: Nyomástartóedény-gépész

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A) tételek. 1 Ismertesse a villamos vezetékanyagokat és szigeteléseiket! Csoportosítsa ezeket felhasználásuk szerint!

A) tételek. 1 Ismertesse a villamos vezetékanyagokat és szigeteléseiket! Csoportosítsa ezeket felhasználásuk szerint! 2 A) tételek 1 Ismertesse a villamos vezetékanyagokat és szigeteléseiket! Csoportosítsa ezeket felhasználásuk szerint! 2 Ismertesse a kapcsoló készülékek feladatát és általános szerkezetét! Térjen ki a

Részletesebben

Vevő MINTA. Forrás bizonylat(ok): GARANCIA JEGY PEGO

Vevő MINTA. Forrás bizonylat(ok): GARANCIA JEGY PEGO Forrás bizonylat(ok): GARANCIA JEGY PEGO Amennyiben a garanciajegyben Önnek nem egyértelmű információkat talál, úgy kérjen felvilágosítást az eladó szervtől! HIBABEJELENTÉS, KAPCSOLAT: munkanapokon 06

Részletesebben

Az 18. sorszámú Épület- és szerkezetlakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az 18. sorszámú Épület- és szerkezetlakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az 18. sorszámú Épület- és szerkezetlakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 582 03 1.2.

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 2. A szakképesítés

Részletesebben

1. J{rműfényező (OKJ 34 525 03) I. H{rom évfolyamos oktat{s közismereti képzéssel

1. J{rműfényező (OKJ 34 525 03) I. H{rom évfolyamos oktat{s közismereti képzéssel 1. J{rműfényező (OKJ 34 525 03) I. H{rom évfolyamos oktat{s közismereti képzéssel részletezése nélkül, 10482-12 J{rműfényező feladatai Tant{rgyak/Témakörök A felület-előkészítés, fényezés Kittelés előtti

Részletesebben

HEGESZTÉSI SZAKISMERET

HEGESZTÉSI SZAKISMERET HEGESZTÉSI SZAKISMERET 1.) Ismertesse az SI mértékrendszer szerinti nyomás, hőmérséklet, mechanikai feszültség stb. mértékegységeket! 2.) Melyek azok a fizikai, kémiai, mechanikai tulajdonságok, amelyek

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 2. A szakképesítés

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Karosszérialakatos szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 525 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Abroncsgyártó Gumiipari technológus

Abroncsgyártó Gumiipari technológus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben

Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben A szóbeli vizsgatétel felhasználását a 2002-től tartandó szakmai vizsgákon az OM 412/2002. számon engedélyezte. 2 A szakmai

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 0110-11/2

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autószerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 525 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Huszár Tibor: Gázszerelés rézcsôvel Lektorálta: Sáfár Gyula Hungarian Copper Promotion Centre, átdolgozott kiadás 2001

Huszár Tibor: Gázszerelés rézcsôvel Lektorálta: Sáfár Gyula Hungarian Copper Promotion Centre, átdolgozott kiadás 2001 Huszár Tibor: Gázszerelés rézcsôvel Lektorálta: Sáfár Gyula Hungarian Copper Promotion Centre, átdolgozott kiadás 2001 A kiadvány megjelenését az International Copper Association támogatta 3 4 A nemzetközi

Részletesebben

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról. Melléklet

Jegyzőkönyv. Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról. Melléklet Melléklet Jegyzőkönyv Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról A felülvizsgálat jogszabályi alapja a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII.

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETGÉPÉSZETI SŐHÁLÓZAT- ÉS ERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 0000 00 00 2. A

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: 0220-0 Gépészeti kötési feladatok /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/200 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Autógyártó szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

10) Mutassa be az acélcsővezeték készítését az alábbi vázlat felhasználásával

10) Mutassa be az acélcsővezeték készítését az alábbi vázlat felhasználásával 10) Mutassa be az acélcsővezeték készítését az alábbi vázlat felhasználásával Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére! Az információtartalom

Részletesebben

Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben

Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben A szóbeli vizsgatételek felhasználását a 2002-től tartandó szakmai vizsgákon az OM 412/2002. számon engedélyezte 2 A szakmai

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

Fröccsöntőgép-kezelő Műanyag-feldolgozó

Fröccsöntőgép-kezelő Műanyag-feldolgozó A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autóelektronikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 525 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1 Hátrányos

Részletesebben

Aszódi János. Gázláng Mérnökiroda Kft. Kertész Péter. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

Aszódi János. Gázláng Mérnökiroda Kft. Kertész Péter. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. Gázszerelői munkavégzés feltételrendszere, kompetencia és felelősség Aszódi János Kertész Péter Gázláng Mérnökiroda Kft. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zrt. : 2511 Dorog,

Részletesebben

A 76. sorszámú Villanyszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 76. sorszámú Villanyszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 76. sorszámú Villanyszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 522 04 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

Részletesebben

Szakmai ismeretek. Melyek a céljai a munkavédelemnek, a környezetvédelemnek és a tűzvédelemnek?

Szakmai ismeretek. Melyek a céljai a munkavédelemnek, a környezetvédelemnek és a tűzvédelemnek? Szakmai ismeretek 1. a./ Mi a hő, melyek a hő terjedésének formái, mi a hőszigetelés? Melyek a céljai a munkavédelemnek, a környezetvédelemnek és a tűzvédelemnek? b./ Ismertesse az ipari és épületgépészeti

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI TERV. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

FOGLALKOZÁSI TERV. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: FOGLALKOZÁSI TERV NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ALAPOZÓ ÉS GÉPGYÁRTTECHN. TANSZÉK Szakirányú gyakorlat I. tantárgy 2010/2011. tanév, I. félév GM1B. III. évfolyam Gyak.jegy, kredit: 2 Tanítási hetek száma:

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok modul Gépészeti alapozó feladatok elmélete tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038

Részletesebben

Az sorszámú Autószerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK.

Az sorszámú Autószerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Az sorszámú Autószerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 54 525 02 Autószerelő 1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám:

Részletesebben