20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20/1996. (III. 28.) IKM rendelet"

Átírás

1 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 5. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1. Az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet e rendelet melléklete szerint egészül ki. 2. E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. Melléklet a 20/1996. (III. 28.) IKM rendelethez

2 * * * GÁZVEZETÉK- ÉS -KÉSZÜLÉK SZERELŐ I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: Szakképesítés megnevezése: Gázvezeték- és -készülék szerelő II. A szakképesítés munkaterülete 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás A munkakör, foglalkozás FEOR megnevezése száma 7621 Gázvezeték- és -készülék szerelő 7621 Csőhálózat-szerelő 2. A szakképesítéssel rokon munkakörök, foglalkozások A munkakör, foglalkozás FEOR megnevezése száma 7439 Gáz- és olajtüzelő berendezés szerelő, üzembe helyező 3159 Gázfogyasztó- és -átadóállomás szerelő 8229 Ipari gáz- és olajtüzelő berendezés szerelő 8291 Kisteljesítményű kazánfűtő 8229 PB cseretelep-vezető 8299 Gázlefejtő- és -töltőberendezés kezelő 7439 Ipari gáz- és olajtüzelő berendezés szerelő, karbantartó, javító 3. A munkaterület rövid, jellemző leírása Gázvezeték-hálózat szerelése - Munkaterülete elsősorban a gázelosztó, csatlakozó és fogyasztói hálózat = létesítése, = karbantartása, = javítása. - Művezetés mellett az elosztóvezeték-hálózat, gázfogadó és -átadóállomás, körzeti nyomásszabályozó állomás és ezek szerelvényeinek = szerelése, = karbantartása, = javítása. Háztartási gázfogyasztó-készülékek szerelése - Felszereli az új létesítmény fogyasztókészülékeit. - Kiépíti a fogyasztói vezetékhálózatot. - Gázmérőhelyet kiképez a szükséges szerelvényekkel. - Fogyasztói hálózatot nyomás- és tömörségi próbára előkészít. - Közreműködik a házi nyomás- és tömörségi próbában. - Fogyasztói hálózatot hatósági próbára előkészít.

3 - Terv szerinti helyekre csatlakoztatja a fogyasztókat. - Ellenőrzi és beállítja a fogyasztók üzemi nyomását. - Ellenőrzi és beállítja a fogyasztók névleges gázterhelését. - Ellenőrzi és beállítja a helyes lángképet. - Fogyasztót kioktatja a készülék szakszerű használatára. Háztartási gázfogyasztó-készülék javítása - Fogyasztói bejelentés alapján behatárolja a hiba helyét. - Eldönti, hogy a javítás helyszínen vagy műhelyben végezhető. - Hibás alkatrészt javít, vagy cserél. - Üzemképességet, tömörséget ellenőriz. - Szükséges beállítást, beszabályozást elvégzi. - Fogyasztót kioktatja a készülék szakszerű, biztonságos használatára. III. A szakképesítés szakmai követelményei III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok 1. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások ismerete, betartása, alkalmazása - A munkáltatótól (tanulót foglalkoztató kisiparos) elvárható alapvető és kiegészítő juttatások, munkaidőre, bérezésre vonatkozó szabályok, normatívák ismerete, betartása. - Munkahelyi szakmai szervezet (szakszervezet) tevékenységének támogatása. Munkavállalói jogok, kötelezettségek ismerete, tartása. - A munkahelyre vonatkozó általános tűzvédelmi és biztonságtechnikai ismeretek, előírások betartása. - Saját és dolgozótársai testi épségének, munkaképességének óvása a speciális szakmai feladatok (pl. hegesztés) végzése során. - A munkahely balesetmentes kialakítása, tárolási szabályok betartása, érték- és vagyonvédelem. - Bekövetkezett balesetnél az élet- és értékmentésben a szakmunkástól elvárható színvonalú közreműködés. - A baleset helyszínének biztosításában való részvétel. - Tűzoltó készülékek tárolási helyének ismerete, ezek használati módjának ismerete, alkalmazása. - Tűz- és robbanásveszély megelőzésére vonatkozó előírások ismerte, betartása és betartatása másokkal. - Égéstermék feldúsulása vagy más okból bekövetkező oxigénhiány esetén az életveszély elhárításához szükséges tennivalók ismerete, alkalmazása. - Égéstermék-elvezetéshez kapcsolódó környezet- és egészségvédelmi szabályok betartása, illetve betartatása. - Szolgáltatás (javítás) alkalmával magatartása feleljen meg a szolgáltatóiparral szemben támasztott társadalmi elvárásokkal. Szakmai tudásával, viselkedésével mélyítse el munkáltatója társadalmi elismerését, megbecsülését. 2. A munkafolyamat megtervezése, elkészítése, a munka eredményének ellenőrzése és értékelése Új gázvezetékszakasz telepítése esetén: - A kiviteli terv és a hozzá kapcsolódó műszaki dokumentációk (költségvetés stb.) részletes tanulmányozása, a szerelési folyamat előkészítése. - Szerelésre kerülő anyagok helyszínre szállítása, szakszerű és biztonságos tárolása. - Vezetékszakasz kiépítése a hozzá kapcsolódó szerelvényekkel, műtárgyakkal. - Házi és hivatalos nyomás- és tömörségi próba elvégzése, az üzembe helyezési eljárás lebonyolítása. Üzemelő gázvezetékszakasz javítása esetén: - A javítandó vezeték szakaszolása, kiiktatás, feltárása. - Kiiktatott vezetékszakasz gázmentesítése. - Javítás elvégzése, nyomás- és tömörségi próba. - Szakaszolás megszüntetése, gáznyomás alá helyezés. - Utólagos földmunkák elvégzése, terep helyreállítása. Háztartási gázfogyasztó készülék javítása esetén: - A hibajelenség feltárása után eldöntendő, hogy a javítás műhelyben vagy a helyszínen megoldható. - Készülék javítása helyszínen vagy műhelyben. - Javítást követően a felszerelt készülék helyes működésének ellenőrzése, szükség esetén beszabályozással. - A javítás és az üzemképesség dokumentálása.

4 - Fogyasztó kioktatása a gázkészülék előírás szerinti használatára. A meghibásodáshoz vezető helytelen üzemeltetési szokások feltárása, tanácsadás. - Műhelyben javított vagy felújított fogyasztókészülék felszerelését követően is az utóbbi három bekezdés szerint kell eljárni. 3. Műszaki dokumentáció ismerete, olvasása és felhasználása - Műszaki rajzok, műszaki leírások és tevdokumentációk olvasásában, értelmezésében jártasság. - Szokásos és szabványos tervjelek biztonságos felismerése. - Beépítésre kerülő szerelvények működésének, beépítési helyének és helyzetének, funkciójának ismerete. - Egyszerűbb alkatrészek szabadkézi és műszaki rajzainak elkészítése. Csőhálózata axonometrikus ábrázolása. - Egyszerűbb villamos kapcsolási és hálózási rajzok olvasása, értelmezése, készítése. (Villamossággal kombinált gázfogyasztó berendezések beüzemelése, karbantartása, javítása.) - Műszaki dokumentációk, gépkönyvek, javítási, beszabályozási és üzemeltetési utasítások értelmezése, felhasználása. - Jegyzőkönyvek (nyomás- és tömörségi próba stb.) felvétele, értelmezése, készítése. - Gázipari szakkifejezések értelmezése, alkalmazása. - Egyszerűbb fogyasztói hálózat anyagszükségletének kigyűjtése és összeállítása alaprajz és függőleges csőterv alapján. - Egyszerűbb költségvetés összeállítása az anyagszükséglet és anyagárjegyzék figyelembevételével. 4. Ellenőrzés, mérés - Hosszúság mérése = tolómércével, = acél mérőszalaggal. - Vízszint kijelölés (esés kijelölés) = tokos vízmértékkel, = tömlős szintezővel, = zsinórállás, benézőkereszt segítségével. - Szögek mérése = sablon (fix szögmérő), = állítható fém szögmérő segítségével. - Gázterhelés ellenőrzése = gázmérő (liter/perc) segítségével. - Gáztömörség ellenőrzése = spré (spray), = szappanhab, = műszer segítségével. - Gáznyomás ellenőrzése, mérése = egycsövű manométerrel, = U-csöves manométerrel, = nyomásmérő műszerrel. - Gázmennyiség mérése = különböző típusú száraz gázmérőkkel, = mérőperemmel (csak elv!). - Hőmérséklet mérése = különböző típusú hőmérőkkel. 5. Kézi forgácsolás és alakítás, csövek megmunkálása kézi alakítással és forgácsolás alapműveletei - Munkadarabok (csövek) előrajzolása: = 90, 180 -os ívek hajlításához, = kerülő- és emelet ívek hajlításához, = síklemezek előrajzolása, méret szerint. - Pontozás = kihúzásos elágazás fúráshoz, = T-elágazás furatának központjához. - Csövek darabolása

5 = kézi fémfűrésszel, = görgős csővágó szerszámmal. - Sorjaeltávolítás, kalibrálás = külső és belső kúpos marószerszámmal, = külső és belső kaliberrel. - Csőalakítás reszeléssel = ferde fűrészelés korrigálása, = T-elágazás palást áttörésének kialakítása, = lemezalakítás méret szerint. - Dörzsárazás = kúpos csapházak felújításához. - Belső és külső csavarmenetek készítése = állítható kézi csőmenetmetszővel, = nem állítható (fix) kézi csőmenetmetszővel, = metrikus menetfúró és metsző kéziszerszámmal. - Különböző anyagú csövek hajlítása, egyengetése = acélcső, melegen, 90, 180 -ban, = acélcső, melegen, kerülő hajlítás, = acélcső, melegen, emeletív-hajlítás, = hga-cső, hidegen, emeletív-hajlítás, = lágy rézcső hajlítás, kézi csőhajlítóval, = különböző anyagú csövek egyengetése. 6. Oldható csőkötések készítése és tömörítése - Hollandi anyával. - Karmantyúval. - Különböző kialakítású karimával. - Roppantó gyűrűs kötéssel. 7. Üzemagyagok, segéd- és alapanyagok kiválasztása, kezelése, hőkezelése - Kenőanyagok célszerű kiválasztása, alkalmazása, tárolása. - Tömítőanyagok célszerű kiválasztása, alkalmazása, tárolása. - Építőipari kötőanyagok kiválasztása, felhasználása, tárolása. - Korrózióvédő festékanyagok felhordása, tárolása. - Csiszolókorong hangpróbás repedésvizsgálata. - Kemény, félkemény rézcsövek lágyítása. - Acél kéziszerszámok hőkezelése, javítása (vágó, véső). 8. Forrasztás, hegesztés, lángvágás - Rézcsövek kapcsolása keményforrasztott fittingekkel. A cső darabolása, kalibrálása, felületelőkészítés, szükséges folyasztószer és forrasztópálca kiválasztása, gáztömör keményforrasztott kapcsolás végrehajtása. - Acélcsövek kapcsolása gázhegesztéssel, tompa illesztéssel. A cső darabolása, sorjázása, felületelőkészítés. Keverőszár, hegesztőpálca önálló kiválasztása, a hegesztő felszerelés üzembe helyezése. Gáztömör varrat kialakítása. Hegesztő felszerelés üzemen kívül helyezése. - KPE és PE csövek hegesztése, hegesztőtükör, illetve betétek felhasználásával. KPE hegesztő transzformátor használatának ismerete. Nyeregidom felhegesztése, leágazás kialakítása megfúrással. - Acélcsövek, lemezek lángvágása előrajzolt méret szerint. - Vastagfalú acélcsövek, acéllemezek kapcsolása elektromos ívhegesztéssel. Tompa-, V- és sarokvarrat képzése. A hegesztőgép megfelelő áramerősségének beállítása, elektródatípus és átmérő önálló kiválasztása. Az elkészült varrat makroszkópikus vizsgálata alapján a varrathibák felismerése, a hibaokok feltárása. - A hegesztés folyamatára előírt biztonságtechnikai és munkavédelmi, tűzvédelmi előírások betartása. 9. Karbantartás, szerszámtárolás - Kéziszerszámok állagmegóvó karbantartása, szakszerű tárolás ismerete és betartása. - Gépek, berendezések, üzembe, üzemen kívül helyezése. Karbantartás napi és időszakos tennivalói. - Forgó, mozgó gépalkatrészek időszakos felülvizsgálatának elvégzése, hűtő- és kenőanyagcsere. Korrózióra

6 hajlamos felületek védelme előírás szerint. - Elektromos vezetékek, kéziszerszámok szigetelésének vizuális ellenőrzése. Időszakos érintésvédelmi ellenőrzése betartása. III/2. Követelmények 1. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi és biztonságtechnikai előírások ismerete, betartása, alkalmazása - A tanulószerződés, munkaszerződés fontosabb részeinek ismerete, értelmezése, betartása. A tanuló-, illetve munkaviszonyból származó jogok, kötelezettségek ismerete és kölcsönös betartása. - A szakma jellegére, a munkahelyre vonatkozó magatartási szabályok ismerete, az elvárásoknak megfelelő viselkedés. - Az érvényes munkavédelmi szabályok ismerete, betartása és betartatása. Előírt egyéni és kollektív védőeszközök ismerete és alkalmazása. - Tűz elleni védekezés, tűzesetek megelőzését célzó előírások, szabályok ismerete és azok tudatos alkalmazása. - Tűzvédelmi helyismeret (menekülési útvonal, tűzriadó, tűzoltó felszerelés helye, tűzvédelmi felelős személye, telefon stb.). - Különböző hatóanyagú tűzoltó készülékek kezelése. - Baleseti helyszín biztosításának módja, jelentősége, ezzel kapcsolatos teendők ellátása. - Gázkészülékek égéstermék-elvezető rendszerének lehetséges hibái, annak következményei. A hatékony beavatkozás lehetőségei. - Teendők gázömlés, gázszivárgás esetén. Gázszolgáltató telefonszáma. - Oxigénhiányból keletkezett rosszullét, fulladás esetén elsősegélynyújtás módjának ismerete, alkalmazni tudása. - Égési sérülésnél elsősegélynyújtás. Mentők telefonszáma. 2. A munkafolyamatok megtervezése, előkészítése, a munka eredményének ellenőrzése és értékelése - A rendelkezésre álló tervek, műszaki dokumentációk tanulmányozását követően az elvégzendő munkafeladat átfogó értelmezése, a munka anyag-, idő- és munkaerőigényének felmérése. - Nem egyértelműen tisztázható tervrészletek megbeszélése a kivételezés felelős kivitelezőjével vagy tervezőjével. - Anyagszükségleti kimutatás vagy költségvetés szerinti anyagok, szerelvények beszerzése, szakszerű és biztonságos tárolásának megoldása. - A munkavégzés során szükséges egyéni és kollektív munkavédelmi eszközök meglétéről és használatáról történjék gondoskodás. - Az elkészült létesítmény hatósági átvételénél a szakmunkástól elvárható színvonalú közreműködés. - Javításra bejelentett háztartási gázfogyasztó készülék hibájának behatárolása, a helyszíni javíthatóság eldöntése. - A fogyasztó kívánságára a cserélendő alkatrészek beszerzései lehetőségéről, a javítás várható időszükségletéről legalább becslésszerű tájékoztatást nyújtani. - A megjavított, beszabályozott készüléket hivatalosan is dokumentálva használatra átadni, egyúttal ismételten kioktatni a fogyasztót annak szakszerű üzemeltetéséről. 3. Műszaki dokumentációk olvasása, felhasználása és összeállítása - Műszaki rajzok, dokumentációk olvasásában és értelmezésében a szakmunkástól elvárható tájékozottság. - Egyszerűbb alkatrészek szabadkézi vagy szerkesztett műhelyrajzát olvasni és elkészíteni. Csőhálózat-szakaszt méretezett axonometrikus vázlatrajz alapján előregyártani. - Hajlításokat, kerülőt, emeletívet is tartalmazó csőszakaszok rövidülést, hosszabbodást is figyelembe vevő leszabását, méretre való hajlítását elkészíteni, méretfelvétel vagy előregyártási rajz alapján. Köz- és külpontos szűkítés elkészítése kovácsolással vagy palástkimetszéssel. - Egyszerűbb villamos kapcsolási tervek értelmezése, a legfontosabb villamosipari tervjelek ismerete, illetve rajzolása (szerelése nem!). - Háztartási gázfogyasztók névleges teljesítményének, hő- és gázterhelésének, hatásfokának értelmezése, összehasonlítása a készülékhez adott tájékoztató alapján. Műszaki adatok ismeretében ismert és ismeretlen készülékek összehasonlítása. - Gázkészülékek szerelései, beszabályozási, javítási és üzemeltetési utasításainak értelmezése, felhasználása a munka gyakorlatában. - Helyiségek hőigényének közelítő jellegű kiszámítása, ennek alapján a megfelelő gázfűtőkészülék kiválasztása.

7 - Nyomás- és tömörségi próba jegyzőkönyv formájának, tartalmának, kitöltési módjának ismerete. - Egyszerűbb fogyasztói hálózat cső- és szerelvényszükségletének összeállítása laprajz és függőleges csőterv alapján. 4. Hosszúság mérése = tolómércével 0,1 mm pontosságig, = acél mérőszalaggal 1,00 mm pontosságig. - Vízszint kijelölés (esés kijelölés) = tokos vízmértékkel, = tömlős szintezővel, = zsinórállás, benézőkereszt segítségével árokfenékszint kitűzése. - Szögek mérése 1 pontossággal = acélderékszöggel 90 -os csőhajlításhoz, = acélsablonnal 45, 120 -os csőhajlításhoz, = állítható fém szögmérővel: tetszőleges szögekhez. - Gázterhelés ellenőrzése és beszabályozása gázfogyasztóknál = számítja, vagy gépkönyvből megállapítja az óránkénti gázterhelést, = számítja a percenkénti gázterhelést, = gázmérőn leolvasva egyezteti az adatokat, = eltérés esetén beszabályozza a készüléket. - Gáztömörség ellenőrzése = vezetéken: szappanhab-próbával vagy műszer segítségével, = készüléken: külső (üzemen kívüli), illetve belső (üzem közbeni) tömörség ellenőrzése. - Gáznyomás ellenőrzése, mérése, beszabályozása = nyomáspróba alatt: feszmérővel, = tömörségi próbakor: U-csöves vagy egycsövű manométerrel, = fogyasztókészüléknél: a próbacsonkon. - Gázmennyiség mérése, illetve számítása = száraz gázmérők leolvasása, értelmezése, = palackból fogyasztott gázmennyiség számítása, = mérőperemes gázmennyiség mérés elve. - Hőmérséklet mérése = víz és levegő hőmérsékletének méréséhez alkalmazott műszerek leolvasása. 5. Kézi forgácsolás és alakítás. Csövek megmunkálása kézi alakítással és forgácsolással - Munkadarabok (csövek) előrajzolása = 90, 180 -os ívek melegítési hosszát, = kerülők, emeletívek melegítési hosszát, = síklemezek méret szerinti alakját előrajzolni. - Pontozás (furatközéppont bejelölése) = kihúzásos elágazás készítéséhez, = tompaillesztéses T-idom készítéséhez, = síklemezek előrajzolt méreteinek bejelöléséhez. - Csövek darabolása = cső merőleges darabolása forgatással, kézi fémfűrésszel (90 1 eltéréssel), = cső darabolása görgős csővágó szerszámmal, = sorja, illetve deformáció eltávolítása külső-belső kaliberrel, kapilláris lágyforrasztáshoz, = síklemezek, hengerelt profilos acélok fűrészelése. - Csőalakítás reszeléssel = tengelyre nem merőleges fűrészelés helyreállítása, = T-elágazás palástáttörésének kialakítása, az elágazó vezeték tompa illesztése reszeléssel, = lemezalakítás előrajzolt méret szerint. - Belső- és külső csavarmenetek készítése = fix csőmenetmetszővel csőmenetek készítése, = anyamenet furása kézi menetfúró készlettel, = orsómenet metszése kézi menetmetszővel.

8 - Különböző anyagú csövek hajlítása, egyengetése = acélcső hajlítása melegen, 90, 180 -os ívben, = acélcsőre kerülő hajlítása adott méretre, = acélcsőre emeletív hajlítása adott méretre, = hga-csőre emeletív hajlítása hidegen, adott méretre, = lágy rézcső hajlítása kézi csőhajlítóval, méretre, = különböző anyagú csövek egyengetése. 6. Oldható csőkötések készítése és tömítése - Kapcsolás hollandi anyával. Tömítőanyag kiválasztása, tömítés kivágása bőrlyukasztóval vagy tömítésvágó kéziszerszámmal. Gáztömör kötés kialakítása. - Csőkötés karmantyúval. A tömítőanyag kiválasztása, felhelyezése, impregnálása. Karmantyú felcsavarása után a kötés gáztömör legyen. - Csőkötés karmantyúval, hosszmenettel. Szakszerű kivitelezés után igény a gáztömörség. - Csőkötés laza, felhegeszthető, felcsavarható vagy behengerelhető karimával. Tömítőanyag kiválasztása, kivágása, elhelyezése. Kötőanyag kiválasztása, kivágása, elhelyezése. Kötőcsavarok meghúzási sorrendje. Gáztömör kapcsolat eltérése. - PE csövek kapcsolása roppantógyűrűs idommal. - AC-nyomócsövek kapcsolása Gibault-kötéssel. 7. Üzemanyagok, segéd- és alapanyagok kiválasztása, kezelése, hőkezelése - Kenőanyagok (normál és hőálló) felhasználási helye, felhasználás módja, tárolásuk előírásai. - Tömítőanyagok kiválasztása a szállított közegnek, a felhasználás helyének, módjának ismeretében. Tömítések elkészítése, elhelyezése. Impregnáló anyagok ismerete és alkalmazása. Gáztömör kapcsolások elérése. - Építőipari kötőanyagok tulajdonságai, alkalmazási helye, módja. Kötőanyag elkészítése, bedolgozása. Kötési idő, kötésgyorsítók és kötéskésleltető adalékanyagok ismerete, alkalmazása. Kötési idő és terhelhetőség összefüggése. Kötőanyagok tárolása. - Korrózióvédő festékek, egyéb bevonóanyagok ismerete, felhasználási módja. Tárolásuk, használatuk során különös figyelemmel a tűzveszélyességre. Oldó-, mosó- és hígítószerek ismerete, felhasználása, tárolása. - Csiszolókorong repedésvizsgálata hangpróbával és szemrevételezéssel. - Réz tulajdonságainak, hőkezelésének ismerete. Lágy, félkemény és kemény rézcsövek tulajdonságai, felhasználási területük. Kemény és félkemény rézcsövek alakíthatóságához lágy állapot elérése. A lágyítás hőmérséklete és a hűtési sebesség összefüggése. - Kisebb acél kéziszerszámok (hidegvágó, falvéső stb.) felújításához szükséges melegmunkálási, edzési és megeresztési hőmérsékletek. Edzés és lágyítás lefolyása, a végbemenő szövetszerkezeti átalakulások ismerete. Megeresztési színek és a hozzájuk tartozó tapasztalati hőmérsékletek. 8. Forrasztás, hegesztés, lángvágás - Szakszerű kapilláris keményforrasztás kivitelezése a gázvezeték-szerelésnél engedélyezett kemény rézcsövek kapcsolása, irányváltozása és kihúzásos elágazása területén, beleértve a felületelőkészítést, a szükséges folyasztószer és forraszanyag megválasztását. - Acélcsövek gáztömör és esztétikus tompahegesztése gázzal és ívvel. A szükséges hegesztő felszerelés kiválasztása, üzembe helyezése, segéd- és hozaganyagok megválasztása. Varrathibák felismerése és korrekciója. Munkavédelmi szabályok, előírások ismerete, alkalmazása, hegesztő berendezés üzemen kívül helyezése. - KPE csőszerelő és hegesztő technológia teljes körű megszervezése, PE vezetékek hegesztett kötési eljárásának ismerete. - Acélcsövek, lemezek lángvágása. Vágópisztoly és segédkészülékek felszerelése, lángvágás előrajzolt nyomvonalon. Vágóoxigén nyomásának önálló beállítása. Hegesztőkészülék üzembe és üzemen kívül helyezése. 9. Karbantartás, szerszámtárolás - Váljék szokássá a kéziszerszámok folyamatos karbantartása, szükség esetén javítása, szakszerű és biztonságos tárolása. - Gépek, berendezések használat utáni letakarítása, napi és időszakos karbantartása, élettartamuk meghosszabbítására való tudatos törekvés. - Forgó, mozgó gépalkatrészek rendszeres tisztítása, hűtő- és kenőanyagcsere. - Elektromos vezetékek, villamos hajtású gépek és kisgépek vezetékei, csatlakozási helyei épségének ellenőrzése

9 szemrevételezéssel. Használatbavétel előtti ellenőrzés. 1. A szakmai vizsga részei IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei A szakmai vizsga írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészekből áll. A vizsgarészek tantárgyai és időtartama a) Az írásbeli vizsga tantárgyai és időtartama - Szakmai ismeretek 120 perc. - Munkatervezés 120 perc. b) A szóbeli vizsga tantárgyai és időtartama - Szakmai ismeretek. - Munkajogi, munkavédelmi ismeretek. - Gazdasági, vállalkozási alapismeretek. A vizsgázónak minden tárgyból egy-egy kérdést kell megválaszolnia, egy-egy feleletre maximálisan 5-10 perc fordítható. c) A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama - Vizsgadarabok elkészítése, vizsgamunka 300 perc. - Háztartási gázfogyasztók javítása 90 perc. A vizsgázónak minden tárgyból egy-egy kérdést kell megválaszolnia. Az erre fordítható idő feleletenként maximum 5-10 perc. 2. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok a szint megjelölésével 2.1. Írásbeli vizsga tartalma A Szakmai ismeretek vizsgatárgy tartalma A Szakmai ismeretek tantárgy vizsgája az alábbi területek egy-egy megoldandó kérdését tartalmazza: a) Anyagismeret: Szerelőipari alapanyagok, segédanyagok gyártása, tulajdonságai és felhasználása. b) Csőhálózatszerelő alapismeretek: Csövek, csőkötések, csőalakítások. Csőhálózatok elhelyezése földben, falban, szabadon. Vezetékméretezés alapelvei. Hőszigetelés, korrózióvédelem. c) Gázfogyasztó-készülék: Biztonsági és szabályzó szerkezetek, szerelvények. Égéstermék és elvezetése, kémények. Hazai gyártású háztartási gázfogyasztó-készülékek jellemzése, típusismeret. Beszabályozás célja, lehetőségei. d) Szabályozási ismeretek: Víz- és léghőmérséklet közvetlen és közvetett szabályzóinak felépítése, működése. A szabályozási kör felépítése. Alapjelképző és beavatkozó szervek háztartási fűtő-, sütő- és vízmelegítő készülékeken. e) Munkavédelem: A szerelőipari tevékenység fő típusainak munkavédelmi előírásai. Gázömlés, gázszivárgás felderítése, elhárítása. A gázok és égéstermék-alkotók hatása az emberi szervezetre. Égéstermék-elvezetés elemei, hibái, azok javítása. Elsősegélynyújtás gázmérgezés, égési baleset esetén. A Szakmai ismeretek vizsga lebonyolítható tesztlapokkal is. Ez esetben minden területről hat-hat feladatot kell megoldani A Munkatervezés vizsgatárgy tartalma a) Műszaki dokumentációk értelmezése: Egyszerűbb fogyasztóvezeték alaprajz és függőleges terve alapján csőszükséglet, szerelvényszükséglet kimutatása. Adott helyiség egyszerűsített hőszükséglet-számítása, katalógusból a fűtőkészülék kiválasztása. A helyiség fogyasztói vezetékét rajzolja be az alaprajzba, becsült csőméretekkel. b) Szakrajz: Adott axonometrikus rajz alapján, egyszerűbb biztonsági, szabályozó vagy vezérlő szerelvény metszetrajzának elkészítése lépték nélkül, gondos szabadkézi vázolással. c) Szakmai számítások: Számpéldák kidolgozása a gáztörvények, a műszaki hőtan összefüggéseinek alkalmazására. Egyszerűsített hőszükséglet-számítás. Háztartási gázfogyasztó-készülékek gázterhelése, hatásfoka, hőteljesítménye köréből feladatkidolgozás A szóbeli vizsga tartalma A szóbeli vizsga során a jelölteknek az alábbi témakörökben kell kérdéseket megválaszolniuk: a) Szakmai ismeretek [az írásbeli vizsga a)-d) pontjaiban foglalt témakörök elméleti ismeretei].

10 b) Munkavédelem [az írásbeli vizsga e) pontjában foglalt témakörök részletezése]. c) Gazdasági alapismeretek [Vállalkozás, adózás. Anyagköltség-összesítés. Jogok, kötelességek vállalkozóként, munkavállalóként és állampolgárként] Gyakorlati vizsga tartalma Vizsgamunka tartalma - Műszaki rajzon megadott, csőalakítást, csőmenetvágást és hegesztést is tartalmazó csőszakasz elkészítése. Hálózati víznyomáspróba elvégzése (acél- és KPE-csövekből). - Háztartási gázfogyasztó-készülék csatlakoztatása fogyasztói vezetékre, a szükséges szerelvények beépítésével. - Ívhegesztett sarokvarrat készítése, tömörségi és makroszkopikus vizsgálat. Szerelési vázlat alapján valamilyen gépészeti egység elkészítése, amelynek csőhálózat-szerelési, szerelvény, berendezési tárgy, áramlástechnikai gép (szivattyú, ventilátor) bekötési műveletekből kell állni. Ezenkívül a vizsgázónak el kell végezni az elkészült szerkezeti egység üzembe helyezését, illetve a szükséges nyomáspróbát Háztartási gázfogyasztók javítása - Kisorsolt fogyasztókészüléken: = tünetek alapján a hiba behatárolása, = hiba elhárítása, = helyes lángkép beszabályozása. - Ismertesse: = a hibajelenséget, kiváltó okait, = a hibafeltárás alkalmazott módszerét, = a hiba elhárításának módját, = a beszabályozás módszerét, = a készülék általános felépítését, működését.

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 582 09 KÖZPONTIFŰTÉS ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII.

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros HELYI PROGRAMJA. Készült

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros HELYI PROGRAMJA. Készült Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ SZÁM: 31 582 21 0000 00 00 KÖZPONTIFŰTÉS ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ ELÁGAZÁS

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,

Részletesebben

Szakmai program KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ OKJ: 31 582 21 0010 31 02

Szakmai program KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ OKJ: 31 582 21 0010 31 02 INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

Szakmai program ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS OKJ: 54 582 06 0010 54 01. (A 32/2011. (VIII.25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelményhez )

Szakmai program ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS OKJ: 54 582 06 0010 54 01. (A 32/2011. (VIII.25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelményhez ) INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel.: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 2. A szakképesítés

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 21 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. Tiszaújváros A KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ. OKJ szám: 34 582 09

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. Tiszaújváros A KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ. OKJ szám: 34 582 09 Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros A KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ OKJ szám: 34 582 09 HELYI PROGRAMJA 2013 1 A 34 582 09 KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT- SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT- SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT- SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program 2014 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS az 54 521 03 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a I. Gépészet ÁGAZATHOZ A szakképzési tantervi ajánlás kizárólag a 2012/2013. tanévben az érettségit

Részletesebben

( 36+0+0) 094/2.2/0111-06 Geometriai mérések elmélete 4. FÉMEK KÉZI ÉS KÉZI KISGÉPES ALAKÍTÁSA

( 36+0+0) 094/2.2/0111-06 Geometriai mérések elmélete 4. FÉMEK KÉZI ÉS KÉZI KISGÉPES ALAKÍTÁSA OKJ 31 582 09 Épülrtgépészeti csőhálózat- és berendező szerelő OKJ 54 582 01 0000 00 00 Épületgépész technikus Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat) Sz. TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS Szakmai program 2014 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre szakma gyakorlati oktatásához (OKJ száma: ) A napló vezetéséért felelős: A foglalkoztató vállalkozó, vállalkozás neve:.. Címe:. Ügyintéző neve,telefonszáma:... A tanuló

Részletesebben

17/1996. (V. 17.) KHVM rendelet

17/1996. (V. 17.) KHVM rendelet 17/1996. (V. 17.) KHVM rendelet a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakképesítésekre szervezhető mestervizsgáztatás szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI.

Részletesebben

Építőipari, munkavédelem. [Segédlet]

Építőipari, munkavédelem. [Segédlet] Építőipari, munkavédelem [Segédlet] Munkabiztonsági Tagozat - 2013 1 Segédlet a földgáz felhasználói berendezés tervezői számára a biztonsági és egészségvédelmi terv öszszeállításához 2 Mellékletek: TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az ortopédiai technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

Az ortopédiai technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Az ortopédiai technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 5499 09 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Égáz Rt.-Dégáz Zrt. TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁS T-04

Égáz Rt.-Dégáz Zrt. TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁS T-04 Égáz Rt.-Dégáz Zrt. TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁS T-04 CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSE, ÜZEMBEHELYEZÉSE, ELLENŐRZÉSE, KARBANTARTÁSA Készítette: Egyeztetve: Előterjesztő: Aszódi János

Részletesebben

Szakmai program. 54 523 04 Mechatronikai technikus. Ipari Szakközépiskola és Gimnázium

Szakmai program. 54 523 04 Mechatronikai technikus. Ipari Szakközépiskola és Gimnázium 54 523 04 Mechatronikai technikus Ipari Szakközépiskola és Gimnázium 2013 I.Jogi háttér A szakmai program a 14/2013 (04.05) NGM rendelet alapján készült. II. A szakképesítés alapadatai A szakképesítés

Részletesebben

Szakmai program. 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus. Ipari Szakközépiskola és Gimnázium

Szakmai program. 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus. Ipari Szakközépiskola és Gimnázium 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus Ipari Szakközépiskola és Gimnázium 2013 I.Jogi háttér A szakmai program a 14/2013 (04.05) NGM rendelet alapján készült. II. A szakképesítés alapadatai A szakképesítés

Részletesebben

3.21. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 35 582 01 GÁZ-ÉS HŐTERMELŐ BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

3.21. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 35 582 01 GÁZ-ÉS HŐTERMELŐ BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ 3.21. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 35 582 01 GÁZ-ÉS HŐTERMELŐ BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi

Részletesebben

ELEKTROMECHANIKAI MŰSZERÉSZ

ELEKTROMECHANIKAI MŰSZERÉSZ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program ELEKTROMECHANIKAI MŰSZERÉSZ a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

34 582 09 KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

34 582 09 KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 582 09 KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben