HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS"

Átírás

1 HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft Biatorbágy, Felvég u.3 Tel: (23) Fax: (23) Honlap:

2 Gondosan olvassa el e füzet előzetes figyelmeztetéseit, mivel fontos információkat tartalmaznak a biztonságos felszerelést, használatot és karbantartást illetően. Ez a gépkönyv a termék elválaszthatatlan része és a felhasználónak gondosan meg kell őriznie későbbi tájékozódás céljából. Ha a berendezést eladják, vagy másik tulajdonoshoz kerül, vagy áttelepítik, gondoskodni kell arról, hogy a gépkönyv a kazán mellett legyen azért, hogy az új felhasználó és/vagy szerelő az üzemeltetéshez szükséges ismeretekhez hozzájusson. A kazán felszerelését és karbantartását arra feljogosított szakember végezze összhangban a vonatkozó szabályozásokkal és a gyártó utasításaival. Helytelen szerelés vagy elégtelen karbantartás károkat okozhat. A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget olyan károkért, amelyek a hibás felszerelés vagy használat, vagy a gépkönyv utasításainak figyelmen kívül hagyása miatt következtek be. Bármely tisztítási vagy karbantartási művelet előtt a kapcsolóval és/vagy a külön megszakító szerkezettel meg kell szakítani a készülék villamosenergia-ellátását. A készülék meghibásodása vagy nem megfelelő működése esetén ki kell kapcsolni azt, és nem szabad megkísérelni a javítását vagy közvetlen beavatkozást. A feljogosított szakemberhez kell fordulni. Bármely javítást, a készülék cseréjét csak feljogosított szakember végezheti eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ennek az utasításnak a figyelmen kívül hagyása csökkentheti a berendezés biztonságát A feljogosított szakember által végzett időszakos karbantartás fontos a készülék jó működése szempontjából. A készüléket csak arra célra szabad felhasználni, amelyre gyártották. Minden más felhasználás szabálytalan és ezért veszélyes. Kicsomagolás után meg győződni a tartalom sértetlenségéről. A csomagolóanyagot nem szabad olyan helyen hagyni, ahol gyerekek hozzáférhetnek, mert veszélyes lehet. Kétség esetén ne használja a készüléket, vegye fel a kapcsolatot a szállítóval. A gépkönyvben levő ábrák a terméket leegyszerűsítve mutatják be. Ezekben a szállított termékhez képest lehetnek csekély, lényegtelen eltérések. Ez a jel Figyelmeztetés, óvatosságra int, a biztonsági figyelmeztetések mellett van elhelyezve. Ez a jel megjegyzésre, fontos közlésre hívja fel a figyelmet. Megfelelőségi tanúsítvány Gyártó: FERROLI S.P.A.,kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a következő EU-irányelveknek: 90/396 gázkészülék-irányelv 92/42 hatásfok-irányelv 73/23 (módosítás: 93/68) kisfeszültségű irányelv 89/336 (módosítás: 93/68) elektromágneses összeférhetőség irányelve Elnök és törvényes képviselő 2

3 TARTALOM TARTALOM ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK BEVEZETÉS VEZÉRLŐ TÁBLA BE- ÉS KIKAPCSOLÁS BESZABÁLYOZÁS TELEPÍTÉS ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK FELSZERELÉSI HELY GÁZ- ÉS VÍZCSATLAKOZÁS GÁZCSATLAKOZÁS VILLAMOS KAPCSOLÁSOK FÜSTGÁZELVEZETÉSEK KONDENZÁTUM ELVEZETÉS JAVÍTÁS, KARBANTARTÁS BEÁLLÍTÁSOK INDÍTÁS KARBANTARTÁS HIBAKERESÉS MŰSZAKI ADATOK ÉS JELLEMZŐK MÉRETEK ÉS CSATLAKOZÁSOK ELÖLNÉZET ÉS FŐ ALKOTÓRÉSZEK A MŰKÖDÉS SEMATIKUS ÁBRÁJA MŰSZAKI ADATOK TÁBLÁZATA DIAGRAMOK VILLAMOS KAPCSOLÁSI RAJZ

4 1. ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK 1.1. BEVEZETÉS Kedves Felhasználó! Köszönjük, hogy az ENERGY TOP W80- W125 kazánt, a FERROLI legújabb, korszerű konstrukciójú és legfejlettebb gyártástechnológiájú termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el e gépkönyvet, mivel fontos információkat tartalmaznak a biztonságos felszerelést, használatot és karbantartást illetően. Az ENERGY TOP W80- W125 nagy hatásfokú, előkeveréses, kondenzációs fűtő kazánmodul, amelynek nagyon kicsi a károsanyag-kibocsátása, földgázzal vagy cseppfolyósított gázzal működik, és úgy van kialakítva, hogy kaszkád elrendezésben is felszerelhető. Mindegyik ENERGY TOP W80- W125 modul a légköri hatásoknak ellenálló epoxipor bevonattal ellátott acélból készült, függőleges szekrényben elhelyezett, kettős, alumíniumlamellás hőcserélővel és kettős, előkeveréses kerámiaégővel van felszerelve, továbbá elektronikus gyújtású és ionizációs lángőrzéses VEZÉRLŐ TÁBLA Jelmagyarázat 1 = HMV hőmérsékletet csökkentő gomb (opcionális melegvíz-tartállyal szerelve) 2 = HMV hőmérsékletet növelő gomb (opcionális melegvíz-tartállyal szerelve) 3 = Fűtőrendszer hőmérsékletét csökkentő gomb 4 = Fűtőrendszer hőmérsékletét növelő gomb 5 = Kijelző 6 = Nyár/tél üzemmód választó gomb 7 = Takarék/komfort üzemmód választó gomb (opcionális melegvíz-tartállyal szerelve) és a készüléket be/ki kapcsoló gomb 8 = Visszaállító (reset) gomb 9 = HMV- működés (opcionális melegvíz-tartállyal szerelve) 10 = Nyári üzem 11 = Többfunkciós kijelzés 12 = ECO (takarék) üzem (opcionális melegvíztartállyal szerelve) 13 = Fűtési üzem 14 = A készüléket be/ki kapcsoló gomb 15 = Égő be 16 = Távvezérléses kapcsolóóra csatlakoztatásakor (opcionális) jelenik meg 17 = Információs jel 18 = Nyíl szimbólum 20 = Hiba 21 = Keringtető szivattyú be 22 = Külsőhőmérséklet-érzékelő csatlakoztatásakor (opcionális) jelenik meg 23 = Kazán ki 25 = Hibatörlést (reset) kér 4

5 Jelzések üzem közben Fűtés A keringtető szivattyú és a radiátor (13 és 21 az 1.ábrán) fűtésigényt jelez, amelyet a helyiség termosztát, távvezérlés vagy 0-10 V= jel vált ki. A kijelző (11 az 1. ábrán) a pillanatnyi fűtési előremenő-hőmérsékletet és a HMV készenléti ideje alatt a d üzenetet mutatja. HMV kör (opcionális melegvíz-tartállyal szerelve) A melegvíz-tartály fűtésigényét jelzi a keringtető szivattyú és a csap szimbólum megjelenése (9 és 21 az 1. ábrán). A kijelző (11 az 1. ábrán) a melegvíz-tartály pillanatnyi hőmérsékletét a fűtés üzemszünete alatt a d üzenetet mutatja. A melegvíz-tartály kizárása (takaréküzem) A melegvíz-tartály hőmérsékletének fenntartását, fűtését a felhasználó kizárhatja. Ha a tartály ki van zárva, nincs HMV szolgáltatás. A melegvíz-tartályt a felhasználó az (ECO/comfort) gomb (7 az 1. ábrán) megnyomásával hatástalaníthatja (ECO takaréküzem). Takaréküzemben az áthúzott csap jele világít (12 az 1. ábrán). A normál, komfort üzemmód bekapcsolásához az (ECO/comfort) gombot (7 az 1. ábrán) kell ismét megnyomni BE- ÉS KIKAPCSOLÁS A kazán bekapcsolása Nyomja meg a be/ki gombot (14 az 1. ábrán)! 5

6 A következő 120 másodpercben a kijelző FH-t mutat, ami a fűtőrendszer előszellőztetési ciklusát jelzi. Az első 10 másodpercben a kijelző a kártyák szoftverváltozatát is mutatja: A = a kijelző kártya szoftverváltozata. B = a felső kazántest vezérlőegységének szoftverváltozata Nyissa ki a gázcsapot a kazán előtt Ha az FH üzenet eltűnik, a kazán kész az automatikus működésre, ha a helyiség termosztát hőigényt jelez. A kazán kikapcsolása Nyomja meg az (ECO/comfort) gombot (7 az 1. ábrán) 5 másodpercig! Ha a kazán ki van kapcsolva, az elektronika még feszültség alatt marad. A készülék nem tud használati meleg vizet készíteni (opcionális melegvíz-tartállyal) és fűteni. A fagyvédelmi rendszer aktív marad. A kazán ismételt bekapcsolásához az (ECO/comfort) gombot kell ismét megnyomni (7 az 1. ábrán) 5 másodpercig. A kazán azonnal üzemkész, ha háztartási meleg vizet csapolnak (opcionális melegvíz-tartállyal szerelve), vagy ha a helyiség termosztát fűtést kér. A készülék teljes kikapcsolásához az 1. ábrán a 14 jelű gombot kell megnyomni. A fagyvédelmi rendszer nem működik, ha a készülék villamos energia- és/vagy gázellátása ki van kapcsolva. Hosszabb téli üzemszünet alatt a fagyás okozta károk elkerülésére ajánlatos a kazánból, a HMV vezetékekből és rendszerből az összes vizet leengedni; vagy csak a MHV-körből leengedni, a fűtőrendszerbe pedig alkalmas fagyálló anyagot adni BESZABÁLYOZÁS tél / nyár üzemmód váltás Az 1. ábrán 6-tal jelölt tél / nyár üzemmód váltó gombot kell 1 másodpercig megnyomni. 6

7 A kijelzőn a nyár jele gyullad meg (10 az 1. ábrán). A fűtési funkció nem aktív, (opcionális melegvíz-tartállyal szerelve) használati meleg víz készítésére van lehetőség. A fagyvédelmi rendszer aktív marad. A nyári üzemmód kikapcsolásához ismét a tél / nyár üzemmód váltó gombot kell 1 másodpercig megnyomni. A fűtési hőmérséklet beállítása: A fűtésgombok (3 és 4 az 1. ábrán) használatával lehet a hőmérsékletet a legkisebb 20 C-tól a legnagyobb 90 C-ig beállítani. HMV hőmérséklet beállítása (opcionális melegvíz-tartállyal szerelve): A HMV gombok (1 és 2 az 1. ábrán) használatával lehet a hőmérsékletet a legkisebb 10 C-tól a legnagyobb 65 C-ig beállítani. A helyiséghőmérséklet beállítása (opcionális helyiség termosztáttal): A helyiség termosztáttal kell a helyiség kívánt hőmérsékletét beállítani. A helyiséghőmérséklet beállítása (opcionális távvezérléses kapcsolóórával): A távvezérléses kapcsolóórával kell a helyiség kívánt hőmérsékletét beállítani. A kazán fogja a rendszer vízhőmérsékletét a kívánt helyiség-hőmérsékletnek megfelelően beállítani. A távvezérléses kapcsolóóra használata annak saját felhasználói kézikönyvéből ismerhető meg. Külső hőmérséklet követés: Ha opcionális külső hőmérséklet-érzékelő van felszerelve, a megfelelő jel (22 az 1. ábrán) gyullad ki a vezérlőtábla kijelzőjén (5 az 1. ábrán). A kazán vezérlőrendszere hőmérséklet növekedésessel üzemel. Ebben az üzemmódban a fűtőrendszer hőmérséklete a külső időjárási körülményeknek megfelelően van szabályozva a jó közérzet és az egész éves energia-megtakarítás biztosítása érdekében. Ha a külső hőmérséklet nő, a rendszer előremenő-hőmérséklete adott kompenzációs görbe szerint csökken. Külső hőmérséklet követés esetén a fűtésgombokkal (3 és 4 az 1. ábrán) beállított hőmérséklet lesz a rendszer legnagyobb előremenő-hőmérséklete. Ajánlatos a legnagyobb értékre állítani azért, hogy a rendszer kihasználhassa teljes, hasznos működési tartományát. A kazánt a felszerelésekor feljogosított szakembernek kell beszabályoznia. A felhasználó a közérzet javítása érdekében kisebb korrekciókat végezhet. 7

8 Kompenzációs görbe és eltolt görbe: Nyomja meg a reset gombot (8 az 1. ábrán) 5 másodpercig az aktuális kompenzációs görbe megjelenítéséhez (10. ábra), amely a HMV gombokkal (1 és 2 az 1. ábrán) módosítható! Állítsa be a kívánt görbét, amelyek a jellemzőknek megfelelően 1-től 10-ig vannak számozva (12. ábra)! A 0 jelű görbe kiválasztásával a hőmérséklet követés nem működik. Nyomja meg a fűtésgombokat (3 és 4 az 1. ábrán), ha párhuzamosan eltolt görbét (13. ábra) akar beállítani, amely a HMV gombokkal (1 és 2 az 1. ábrán) módosítható! Nyomja meg ismét a reset gombot (8 az 1. ábrán) 5 másodpercig a párhuzamos görbe beállítási módjából való kilépéshez! Ha a helyiség-hőmérséklet kisebb, mint a kívánt érték, ajánlatos nagyobb fokozatú görbét beállítani és fordítva. Egy fokozattal növelje vagy csökkentse a beállítást, és ellenőrizze a helyiségben az eredményt! Induló hőmérséklet: Induló hőmérséklet: Ha (opcionális) távvezérléses kapcsolóóra van a kazánhoz csatlakoztatva, a fenti beállításokat az 1. táblázatban megadottak szerint lehet elvégezni. 8

9 A víznyomás beállítása Fűtési hőmérséklet beállítása HMV hőmérséklet beállítása (opcionális melegvíztartállyal szerelve) Nyár/tél üzemmód váltás ECO (takarék)/komfort üzemmód kiválasztása Külső hőmérséklet követés A beállítás történhet a távvezérlésről és a kazán vezérlőtáblájáról. A beállítás történhet a távvezérlésről és a kazán vezérlőtáblájáról. A nyári üzemmódnak előnye van a távvezérlés fűtési igényével szemben. Ha a távvezérlésen kizárjuk a HMV készítést, akkor a kazán takarékos (ECO) üzemmódot választ. Ilyen körülmények között az ECO/comfort gomb (7 az 1. ábrán) nem aktiv. Ha a távvezérlésen aktiváljuk a HMV készítést akkor a kazán, komfort üzemmódba áll át, és ekkor az ECO/comfort gombbal választható mindkét üzemmód. Mind a távvezérléssel, mind a kezelőpanelon követés beállítható a hőmérséklet: a kettő közül a kazánon beállítottnak van elsőbbsége. A hideg rendszer töltési nyomás körülbelül 1,0 bar legyen. Ha a rendszer nyomása a legkisebb értéke alá csökken, a kazán elektronikája hibát jelez (14. ábra). Ha a rendszer nyomása visszaállt, a kazán 120 másodperces előszellőztetési ciklussal indul, amit a kijelzőn FH jelez. 2. TELEPÍTÉS 2.1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK A KAZÁNT KIZÁRÓLAG FELJOGOSÍTOTT SZAKEMBER SZERELHETI FEL AZ E GÉPKÖNYVBEN MEGADOTT ÖSSZES UTASÍTÁS, AZ ÉRVÉNYBEN LEVŐ TÖRVÉNYEK, A NEMZETI ÉS HELYI SZABÁLYOZÁSOK ELŐÍRÁSAI ÉS A SZAKMA SZABÁLYAI SZERINT. Az ENERGY TOP W80 W125 nagy hatásfokú kazán önálló vagy kaszkád (csoportos) üzemben. Ha két vagy több ENERGY TOP W80 W125 kazán van felszerelve eredeti Ferroli szerelőkészlettel, figyelembe véve e gépkönyv előírásait, ezeket úgy kell tekinteni, mintha egy, a kaszkád üzembe kapcsolt összes készülék teljesítményének összegével egyenlő összteljesítményű kazán lenne. Az érvényben levő szabványok és szabályozások összes követelményét erre az egyenértékű összes hő teljesítményű kazánra kell alkalmazni. Különösen a felszerelési hely, a biztonsági berendezések és az égéstermék-elvezető rendszer feleljen meg a készülékcsoport összes hő teljesítményének. Mindegyik ENERGY TOP W80 W125 készülék önmagában is egész és független kazán saját biztonsági berendezésekkel ellátva. Túlmelegedés, vízhiány esetén, vagy ha nincs keringés a kazánban, a védőberendezések kikapcsolják a kazánt, és megakadályozzák működését. A következő szakaszokban leírt felszerelési utasítások az önálló és a kaszkádkapcsolású készülékekre is vonatkoznak. Az ENERGY TOP W önállóan és kaszkádban is működhet. Megfelelő tartozékok rendelhetők a gyártól, amelyek 4 kazán kaszkádba szerelésében nyújtanak segítséget. 9

10 A kazánok elektronikája max.:6 egységnek együtt működését tudja vezérelni. 5 vagy 6 egységből álló kaszkádrendszer esetében szükséges a megfelelően méretezett szerelvények (gázvezeték, fűtési csőrendszer, füstgázelvezetés) alkalmazása FELSZERELÉSI HELY A kazánok zárt égés terűek, ezért bármilyen helyiségben beépíthetik, amelyik megfelelő szellőzéssel rendelkezik, hogy esetleges minimális gázszivárgás esetében ne lépjen fel veszély. A zárt égésterű kazánok biztonsági követelményeit az EEC 2009/142. számú irányelv tartalmazza. A készülék B típusú beépítésre is alkalmas. Ekkor a helyiségnek az előírások szerinti előírt szellőzéssel kell rendelkeznie. A helyiség legyen száraz, fagy és por mentes, ne tartalmazzon éghető anyagokat és ne szabaduljon fel korróziót okozó pára. A falra szereléskor ügyelni kell a stabil rögzítésre és be kell tartani a kellő oldaltávolságot a javításhoz, karbantartáshoz GÁZ- ÉS VÍZCSATLAKOZÁS Vízcsatlakozás A vízcsatlakozásokat az alábbi utasítások szerint kell elkészíteni. A kazánt úgy kell csatlakoztatni, hogy a belső csövekben ne legyen feszültség. A jó működés és a kazán hosszú élettartama érdekében a vízvezetékek megfelelő méretűek legyenek, és legyenek ellátva az összes tartozékkal, amely a rendeltetésszerű üzemet garantálja. Első sorban is gondoskodni kell a teljes kazántelep számára az összes, az érvényes szabályzatokban leírt védő és biztonsági berendezésről. Ezeket az előremenő melegvíz-vezetékben közvetlenül az utolsó modul után 0,5 m-en belül kell felszerelni anélkül, hogy köztük záró szerelvény lenne. A Biztonsági berendezés és vezetékmegszakító modul, amely belső vízvezeték-megszakítóval, valamint ISPESL tanúsítvánnyal rendelkező biztonsági berendezésekkel van ellátva, kérésre kapható. Tekintse meg az árjegyzéket vagy vegye fel a kapcsolatot kereskedőhálózatunkkal! A készülék nincs ellátva tágulási tartállyal, ezért ezt a szerelőnek kell csatlakoztatnia. Szűrőt is fel kell szerelni a visszatérőcsőbe, hogy megvédjük a kazánt a rendszerből származó szennyeződésektől és üledéktől, amelyek eldugaszolhatják és károsíthatják azt. Szűrőt okvetlenül fel kell szerelni, ha kazánt cserélünk meglevő rendszerben. Vízminőség Ha a vízkeménység meghaladja a 25 F francia keménységet (14nK ) (1F =10 ppa CaCo3) akkor a vizet kezelni kell de nem szabad 15 F-nál lejjebb vinni a keménységet. Nagy fűtési rendszerek vagy gyakori utántöltés esetén feltétlenül kezelni kell a vizet. Ha a rendszert teljesen vagy részlegesen fel kell tölteni, ajánlatos kezelt vizet használni. Fagyálló és egyéb adalékok A kazán fagyvédelme akkor lép működésbe, ha a vízhőmérséklet 6 C alá esik. (Feltétele, hogy a kazán legyen feszültség alatt és a gáz ne legyen elzárva). Csak olyan fagyálló és egyéb adalék használható, amelynek a gyártója garantálja, hogy nem károsítja a kazán és a rendszer szerkezeti anyagait. Nem használhatók olyan anyagok, amelyeket nem kifejezetten fűtési rendszerekhez gyártottak. Rendelhető tartozékok A következő tartozékok választhatóak és rendelhetőek: 10

11 1.a) 3 sebességű szivattyú X0 kódszámú 1.b) 3 sebességű, nagy emelőmagasságú szivattyú X0 kódszámú 1.c) Nagy emelőmagasságú moduláló szivattyú x0 kódszámú 2) 3 utú szelepkészlet 1 1/2 külsőmenetes visszacsapó és biztonsági szeleppel X0 kódszámú 3) 1 1/2 Külső/belső menetes szelepkészlet X0 kódszámú 11

12 Példák a rendszer kialakítására Jelmagyarázat (a felsorolt elemek nem tartoznak a kazán szállítási terjedelmébe): I* biztonsági berendezések D hidraulikus váltó 32 keringető szivattyú 72 helyiség termosztát 72b helyiség termosztát 95 3 járatú szelep (rugó visszatérítéses) nyugalmi helyzet HMV állás 130 HMV tartálytöltő szivattyú 138 külső hőfokérzékelő 139 távvezérlés 155 HMV tartály NTC 298 kaszkádszenzor 306 rendszer keringető szivattyú rendszer keringető szivattyú 2. SM előremenő NTC (zóna) TS biztonsági termosztát PZ zónaszivattyú FZ4 zónavezérlés (opció) Paraméterek: Mindegyik rendszer témában be kell állítani a megfelelő paramétereket az almenüben. A szervizmenühöz a reset gomb 10 másodpercig tartó lenyomásával lehet hozzáférni. A fűtési gombok lenyomásával lehet változtatni a ts, In, Hi vagy re menüt. A ts a kijelzett paraméterek menüje, In a lekérdező, Hi hibatörténeti és re hibatörténet törlési almenüje. Válassza a ts almenüt és nyomja meg a reset gombot. A ts almenü 29 paramétert tartalmaz, ezeket távvezérlésről is lehet állítani. (Leírásuk a szervizesek számára szolgáló kiegészítésben található.) A fűtési gombokkal lehet léptetni a paramétereket oda-vissza, módosításuk a HMV gombokkal lehetséges. A mentés automatikus. A szervíz menübe való visszalépéshez 10 másodpercre le kell nyomni a reset gombot, a menüből való kilépéshez újabb 10 másodpercig kell a reset gombot lenyomni. Rendszer tipus menü: Nyomja le 10 másodpercre a tél/nyár gombot a menühöz való hozzáférés érdekében. A menü 21 paramétert tartalmaz. A paramétereket a fűtési gombokkal lehet léptetni, majd a HMV gombokkal módosítani, a mentés automatikus. A menüből a tél/nyár gomb 10 másodpercig tartó lenyomásával lehet kilépni. Egy direkt fűtéskör. Állítandó paraméterértékek: TS almenü: P02=4 rendszerszabályzós menü: P02=1 P09=1 12

13 Egy direkt fűtőkör és egy HMV kör, tartály töltő szivattyúval. Állítandó paraméterértékek: ts almenü: P02=5 rendszerszabályzós menü: P02=1 P09=1 Egy direkt fűtőkör és egy HMV kör. váltószeleppel: Állítandó paraméterértékek: ts almenü: P02=6 rendszerszabályzós menü: P02=1 P09=1 P11=1 Két direkt fűtési kör. Állítandó paraméterértékek: ts almenü: P02=4 rendszerszabályzós menü: P02=1 P09=1 13

14 Két kevert és egy direkt fűtési kör. Állítandó paraméterértékek: ts almenü: P02=4 rendszerszabályzós menü: P02=1 P09=1 Az elektromos bekötések kialakításához és a beállításokhoz tanulmányozza át az FZ4 zónavezérlés leírását! Két kevert és egy direkt fűtési kör + egy HMV kör. Állítandó paraméter értékek: ts almenü: P2=5 rendszerszabályzós menü: P2=1 P9=1 Az elektromos bekötések kialakításához és a beállításokhoz tanulmányozza át az FZ4 zónavezérlés leírását. 2.4 GÁZCSATLAKOZÁS A gázbekötés végrehajtása előtt ellenőrizze, hogy a berendezés a rendelkezésre álló fűtőanyag típussal való működésre van-e elkészítve, alaposan tisztítsa meg a berendezés gázcsöveit a kazán megfelelő működését esetlegesen veszélyeztet lerakódások eltávolításával. A gázbekötést a megfelel csatlakozásnál kell megvalósítani, az érvényes jogszabályoknak megfelelően, merev fémcsővel vagy inox acél flexibilis csővel, és a kazán elé fel kell szerelni egy gázcsapot. Ellenőrizze, hogy a gázbekötéseknél ne legyen szivárgás. A gázóra teljesítménye elégséges kell, hogy legyen az összes bekötött gázberendezés egyidejű működéséhez. A kazánból kijövő gázcső átmérője nem meghatározó a berendezés és a gázóra közötti cső átmérőjének meghatározásánál; ezt a hossza és a töltés veszteség alapján, az érvényes el írásoknak megfelel en kell meghatározni. Ne használja a gázcsöveket az elektromos berendezések földelésére. Meg kell győződni arról, hogy kazánokhoz fel van szerelve külső gázelzáró szelep a tüzelőanyagbevezetésnek az egyes, saját zárószerkezettel ellátott készülékek zárása nélküli megszakítására. 14

15 2.5. VILLAMOS KAPCSOLÁSOK Villamos hálózathoz való csatlakozás A kazánok villamos biztonsága csak akkor van garantálva, ha hatékony földelő rendszerhez vannak csatlakoztatva az érvényben levő biztonsági szabványoknak megfelelően. A földelő rendszer hatékonyságát és alkalmasságát feljogosított szakembernek kell ellenőriznie. A gyártó nem felelős azokért a károkért, amelyeket a rendszer földelési hibái okoznak. Arról is meg kell győződni, hogy a villamos rendszer megfelel annak a készülék által felvett legnagyobb teljesítménynek, amely a készülék adattábláján szerepel. A kazán gyári huzalozású, a hálózati csatlakozáshoz Y-kábellel és dugóval van ellátva. A hálózathoz állandó csatlakozást kell kiépíteni kétsarkú kapcsolóval, amelynek érintkező távolsága legalább 3 mm, és legfeljebb 3 A-s biztosítékot kell elhelyezni a kazán és a hálózat közé. A hálózathoz való csatlakozásnál fontos a polaritás (fázis: barna huzal, nulla: fehér huzal, földelés: sárga-zöld huzal). Telepítésnél vagy a kábel cseréjekor a földvezetéket 2 cm-rel hosszabbra kell hagyni a többinél. A felhasználónak soha nem szabad kicserélnie az áramvezető kábelt. Ha a kábel meghibásodott, a készüléket ki kell kapcsolni, és kizárólag feljogosított szakember cserélheti ki. A villamos kábel cseréjekor kizárólag HAR H05 VV-F 3x0,75 mm 2 -es kábelt szabad használni, amelynek külső átmérője legfeljebb 8 mm. Helységtermosztát (opcionális) FIGYELEM! A szoba termosztát nem működhet 230V feszültségről. Amennyiben mégis így kötik be, és a kazán elektronikája 230V feszültséget kap a szoba termosztát kapcsain keresztül, az helyrehozhatatlanul károsítja a főpanelt! Ha távvezérlést vagy időkapcsolót csatlakoztatunk a kazánhoz, akkor ezeknek a működtető feszültségét (az adott eszköz igényeitől függően) elemről vagy közvetlenül a hálózatról kell biztosítani. Külsőhőmérséklet-érzékelő (opcionális) Csatlakoztassa az érzékelőt a megfelelő kapcsokhoz. A kazán és a külsőhőmérséklet-érzékelő közötti kábel legnagyobb megengedett hossza 50 m. Szokásos 2-eres kábel használható. A külső érzékelőt az északi, észak-nyugati falon vagy a nappali legnagyobb oldalfalán célszerű elhelyezni. Az érzékelő ne legyen kitéve a reggeli napsugaraknak, és ha lehet, a közvetlen napfénynek; ha szükséges védeni kell. Az érzékelőt semmi esetre sem szabad ablakok, ajtók, ventilátornyílások, kémények vagy hőforrások közelében elhelyezni, mert ezek befolyásolják jelzését. 15

16 Hozzáférés a villamos kapocstáblához Vegye ki a rögzítő csavart és hajtsa le az előlapot, így hozzá férhet a kapocslécekhez. 32 keringtető szivattyú (opcionális) 72 helyiség termosztát 1. (opcionális) 72/b helyiség termosztát 2. (opcionális) 95 váltószelep (opcionális) A fűtési fázis B HMV fázis C nulla Figyelem! 2 eres bekötésű, rugó visszatérítéses szelep esetén a B és C pólusokat használja. 130 HMV keringtető szivattyú (opcionális) 138 Külső hőmérséklet érzékelő (opcionális) 139 Távvezérlő (opcionális) 155 HMV tároló NTC (opcionális) 256 Moduláló keringtető szivattyú jelfeszültség 298 Kaszkádrendszer V DC bemenet 300 Égő működését jelző érintkező (feszültségmentes) 301 Hibajelző érintkező (feszültségmentes) 302 Külső reset bemenet (230V) 306 Rendszer keringtető szivattyú (opcionális) 307 Második rendszer keringtető szivattyú (opcionális) 16

17 Kaszkád vezérlés A kazán elektronikája maximum 6 modult tud kaszkádban vezérelni. 1. Az alábbi ábrának megfelelően kösse össze a modulokat (Ez egy példa 4 modul összekötésére.) A 1. modul B 2. modul C 3. modul D 4. modul 2. Készítse el a bekötéseket az első modul 4-27-ig terjedő kapcsain. 3. A többi modulon csak a tápfeszültséget kösse be ill. ha igény van akkor az égőműködést jelző kapcsot (300), a hibajelző érintkezőt (301) és a külső reset (302) csatlakozókat használja. 4. Helyezze feszültség alá a teljes kaszkád sort. 5. Az FH tesztüzem lefutása után ellenőrizze a működést: 1. modul: nyíl szimbólum a kijelzőn balra fent 2. modul: nyíl szimbólum a kijelzőn jobbra lent 3. modul: nyíl szimbólum a kijelzőn jobbra lent 4. modul: nyíl szimbólum a kijelzőn jobbra fent Ha nem így működik a kijelzés, akkor kapcsolja ki a rendszert és ellenőrizze a huzalozást. Beállítások Minden beállítást mindegyik modulon végre kell hajtani. Lehetséges hibák Ha valamelyik modul kapcsolata megszakad, akkor az 1. készülék kijelzőjén az F70-es hibakód jelenik meg, ill. az adott modul utáni készülék kijelzőjén pedig az F71 hibakód olvasható FÜSTGÁZELVEZETÉSEK A kazán C típusú, zárt égésterű. Az alábbiakban a füstgáz és levegő rendszerek bekötésére különböző megoldásokat talál. A berendezés a C típuson kívül B típusként is üzemelhet. A lehetséges konfigurációk az adatlapon találhatóak. Egyes törvényi vagy helyi előírások bizonyos konfigurációkat tilthatnak. A füstgáz/ levegő rendszer kialakítását terveztesse meg a gyári és a helyi előírások figyelembevételével. C típusú bekötéshez használja a gyártó saját rendszerét. Ha a füstcső 1m-nél hosszabb, az összeszerelésnél vegye figyelembe a hőtágulást. A deformációk elkerülése érdekében méterenként hagyjon a 2-4 mm-t. 17

18 Koncentrikus füstgáz/levegő vezeték Példák koncentrikus bekötésre ( =levegő, =füstgáz) Koncentrikus bekötés esetén az alábbi idomot válassza. Vízszintes elvezetés esetén ügyelni kell arra, hogy a füstgáz oldali cső lejtsen, ezzel megakadályozható az esetleges kondenzátum visszaáramlása. Indító idom X0 Összeszerelés előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a vezeték hossza ne haladja meg a táblázatban megadott értéket. 2.) táblázat Koncentrikus vezeték max. hossza méter egyenérték ENERGY TOP W80 ENERGY TOP W 125 Koaxiális 80/125 Koaxiális 80/125 Max. megengedett hossz 4 m 2 m 90 könyök 1 m 0,5 m 45 ív 0,25 m 0,25 m 18

19 Osztott rendszer Példák osztott rendszerre( =levegő, =füstgáz) A 80 mm-es vezeték elemei közvetlenül csatlakoztathatók a kazánhoz. a koncentrikus csatlakozás levegőszívó körgyűrű keresztmetszetű végződéseket azonban le kell takarni egy KWMA38U jelű gyűrűvel. A vezeték összeépítése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a hossz ne haladja meg a 3. táblázatban megadott hosszt. max. megengedett hossz tartozékok ENERGY TOPR W 80 ENERGY TOP W 125 Max. megengedett hossz 20 m egyenérték 10 m egyenérték Ø80 ellenállási egyenérték levegő cső füstgázelvezetés függőleges vízszintes cső 1 M/F 1KWMA83W ív/ könyök 45 M/F 1KWMA65W M/F 1KWMA01W mérőpont mérőcsonkkal 1KWMA70W csővég fali légbeszívó 1KWMA85A fali füstgázkifúvó 1KWMA86A KONDENZÁTUM ELVEZETÉS A kazán kondenzátum kivezetéssel rendelkezik A. A csatlakozó elemeket és az összeszerelést az alábbi ábra mutatja. Induláskor ajánlatos a feltölteni a szifont kb.0,5 l vízzel. 19

20 3.JAVÍTÁS, KARBANTARTÁS A beállításokat, átalakításokat, üzembehelyezést, karbantartást, csak erre feljogosított, szakképzett szerelő végezze. A szakszerűtlen beavatkozásból eredő hibákért a gyártó nem vállal felelősséget. 3.1 BEÁLLÍTÁSOK Átállítás más gázfajtára A készülék földgázzal vagy propángázzal működhet. Gyárilag földgázra állítják be, ezt az adatlapon és a csomagoláson feltüntetik. Amennyiben más gázra szükséges átállni, az átállítást az alábbi leírás és ábrák alapján végezze el: 1.) Kapcsolja le a feszültséget. 2.) Távolítsa el a burkolatot. 3.) Bontsa meg a gázszelep elektromos csatlakozását. 4.) Bontsa meg az A jelű gázcsonk csatlakozást. (külön ábra van a W70-W80 ill. a W125-re) 5.) Csavarja ki a 3 db B jelű csavart és távolítsa el a ventilátor összeállítást (külön ábra van a W70-W80 ill. a W125-re) Energy Top W70 - W80 Energy Top W125 20

21 6.) Bontsa meg a C csavarokat és vegye le a D -vel jelölt ventilátort (ez csak a W125 esetére vonatkozik) 7.) Bontsa meg a E csavarokat és vegye le a gázszelepet (külön ábra van a W70-W80 ill. a W125- re). 8.) Cserélje ki az F -el jelölt gázfúvókát (külön ábra van a W70-W80 ill. a W125-re) az átalakító csomagban található fúvókára. Helyezze a fúvókát a G -vel jelölt tömítés belsejébe. Szerelje vissza a megbontott alkatrészeket és ellenőrizze a tömörséget. Energy Top W70 - W80 Energy Top W125 9.) Módosítsa az elektronika paramétereit a gázfajtához: - tegye a kazánt készenléti állapotba - nyomja le a HMV gombokat (1 ábra 1 és 2) 10 másodpercre, a kijelzőn a P01 villog. - a HMV gombbal állítsa a paramétert 01-re (propán) (00=földgáz) - nyomja le újra 10 másodpercre együtt a HMV gombokat, ezután a kazán visszaáll készenléti állapotba 10.) Tüntesse fel a kazánon az átállítás tényét az adattábla mellett a fúvókához mellékelt matricával. 11.) Ellenőrizze a füstgáz Co 2 tartalmát maximális teljesítményen és győződjön meg róla, hogy az megfelel a műszaki adattáblában megadott értékkel. A tesztelési üzemmód bekapcsolása A TESZT üzemmód bekapcsolásához nyomja meg egyszerre 5 másodpercig a fűtésgombokat (3 és 4 az 1. ábrán)! A kazán legnagyobb fűtőteljesítményén üzemel, ahogy az a következő szakaszban le van írva. A fűtésjel (13 az 1. ábrán) és a HMV-jel (9 az 1. ábrán) villog a kijelzőn, emellett megjelenik a fűtőteljesítmény. 21

22 A TESZT üzemmód kikapcsolásához meg kell ismételni a műveletet. A TESZT üzemmód automatikusan kikapcsol 15 perc múlva. A fűtésteljesítmény beszabályozása A fűtésteljesítmény beszabályozásához kapcsolja a kazánt TESZT üzemmódba (lásd a 3.1. szakaszt)! Nyomja meg a fűtésgombokat (3 és 4 az 1. ábrán) a teljesítmény növeléséhez vagy csökkentéséhez (min. = 00, max. = 100)! Nyomja meg a RESET gombot (8 az 1. ábrán) 5 másodpercig; az éppen beállított legnagyobb teljesítmény fennmarad! Lépjen ki a TESZT üzemmódból (lásd 3.1. szakasz)! 3.2. INDÍTÁS Az első begyújtáskor és minden olyan karbantartási művelet után, amely a fűtőrendszerről való leválasztással jár, vagy biztonsági berendezésen vagy kazánrészeken végzett művelet után ellenőrizni kell: A kazán begyújtása előtt A kazán és a fűtőrendszer közötti zárószelepeket ki kell nyitni. A gázrendszer tömörségét szappanos vízzel körültekintően ellenőrizni kell a csatlakozások szivárgásának észlelésére. Ellenőrizni kell a tágulási tartály megfelelő előtöltését (ld szakasz). Fel kell tölteni a vízrendszert, a kazánon levő és a rendszerben levő többi légtelenítő szeleppel meg kell győződni arról, hogy a kazánban és a rendszerben levő össze levegő eltávozott. Fel kell tölteni a kondenzátumszifont, és ellenőrizni kell a kondenzátum-eltávolító rendszer csatlakozásait. Meg kell győződni arról, hogy nincs vízszivárgás a fűtőrendszerben, a HMV-rendszerben, a csatlakozásokon és a kazánban. Ellenőrizni kell a villamos rendszer csatlakozásit és a földelés hatékonyságát. Meg kell győződni arról, hogy a gáznyomás értéke a fűtéshez a kívánalmaknak megfelel. Meg kell győződni arról, hogy nincs éghető folyadék vagy más anyag a kazán közvetlen közelében. Ellenőrzések üzem közben Kapcsolja be a kazánt. Meg kell győződni arról, hogy a tüzelőanyag-vezetékek és a vízvezetékek tömörek. Ellenőrizni kell az égéstermék-vezetékek és a levegő-égéstermék vezetékek hatékonyságát üzem közben. Meg kell győződni arról, hogy a víz megfelelően kering a kazán és a fűtőrendszer között. Meg kell győződni arról, hogy a gázszelep megfelelően szabályoz fűtés és használati meleg víz készítése közben. Többszöri kísérlettel, a helyiségtermosztáttal vagy a távvezérlővel való be és kikapcsolásokkal ellenőrizni kell a kazán begyulladását. A kazán kéménykimenetéhez csatlakoztatott égéstermék-elemzővel ellenőrizni kell, hogy az égéstermék CO2-tartalma a kazán legnagyobb és legkisebb teljesítményén megfelel a műszaki adatok táblázatában a vonatkozó gázfajtára megadottaknak. Meg kell győződni arról, hogy a gázmérőn mért tüzelőanyag-fogyasztás megfelel a 4.4. szakasz műszaki adatok táblázatában megadottnak. Ellenőrizni kell a paraméterek megfelelő programozását, és el kell végezni a szükséges beállításokat (kompenzációs görbe, teljesítmény, hőmérsékletek stb.) KARBANTARTÁS Időszakos ellenőrzés Azért, hogy a készülék hosszú ideig jól működjék, szakembernek évenként ellenőriznie kell. A vizsgálatnak a következőket kell magában foglalnia: A vezérlő és biztonsági berendezéseknek (gázszelep, áramlásmérő, termosztát stb.) jól kell működniük. Az égéstermék-eltávolítás tökéletes legyen. A légmentesen zárt részek tömörek legyenek. A levegő/égéstermék végszerelvény és a csatornák nem lehetnek eltömődve, és ne legyen rajtuk rés. A kondenzátum-elvezető rendszer hatékony, szivárgás- és dugulásmentes legyen. 22

23 Az égő és a hőcserélő tiszta és lerakódásmentes legyen. Tisztításukhoz nem szabad vegyszereket vagy drótkefét használni. Az elektródán ne legyen lerakódás, és megfelelő legyen a helyzete. A gáz- és vízrendszer tömör legyen. A hidegvízrendszer nyomása 1 bar körüli legyen, ha nem ennyi, erre az értékre kell hozni. A keringtető szivattyú ne legyen beragadva. A tágulási tartály legyen feltöltve. A gázáram és -nyomás feleljen meg a vonatkozó táblázatokban megadottaknak. A burkolatát, oldalfalait és más hasonló részeit enyhén nedves, esetleg szappanos vízbe mártott ronggyal lehet tisztítani. Ne használjon koptató tisztítószereket és oldószereket. Burkolat eltávolítása 1.) Lazítsa meg a csavarokat (A) 2.) Billentse el a burkolatot és emelje le (B) Füstgázanalízis A füstgáz és a levegő összetétele külön ellenőrizhető a megfelelő mérőpontokon. (levegő mérőpont 2, füstgáz mérőpont 1,) az ábra szerint. A méréshez állítsa, a teszt üzemmódba kazánt majd várjon 10 percet, míg az üzeme stabilizálódik! Füstgáz esetén a CO 2 tartalom: 8,7 és 9 % Propángáz esetén CO 2 tartalom: 9,5 és 10 % között legyen. Instabil üzemállapot mérési hibákat okoz! 3.4. HIBAKERESÉS Hibamegállapítás A kazán fejlett öndiagnosztikai rendszerrel van ellátva. Kazánhiba esetén a kijelző villog a hibajellel együtt (20 az 1. ábrán) megadva a hiba kódját. A hibakóddal együtt villogó nyilak jelzik, hogy melyik kazán hibás. Vannak hibák, amelyek állandóan kikapcsolják a kazánt ( A betűvel vannak jelölve): a működés helyreállítása érdekében a RESET gombot (8 az 1. ábrán) kell megnyomni 1 másodpercre, és a távvezérlőn is a RESET gombot kell használni, ha van távvezérlő. Ha a kazán mégsem indul, először a hibát kell elhárítani. Más hibák ( F betűvel jelölve) időnként úgy kapcsolják ki a kazánt, hogy az automatikusan visszakapcsol, ha az illető jellemző visszatér a kazán normál működési tartományába. Kivételt képez az F37, amelyet a kazán KI/BE kapcsolásával lehet csak törölni. 23

24 4. táblázat: Hibajegyzék Hibakód Hiba Lehetséges ok Hibaelhárítás Hőcserélő biztonsági termosztátja lekapcsolt Ellenőrizze és tisztítsa meg a kazántestet. Nincs gáz Ellenőrizze a gáz útját a kazánhoz, és hogy a gázcsőben levő levegő eltávozott. A01 Az égő nem gyullad be Gyújtó vagy érzékelő elektróda hibás Ellenőrizze az elektróda vezetékeit, helyzetét és lerakódás-mentességét Gázszelep hibás Ellenőrizze és cserélje ki a gázszelepet Gáznyomás elégtelen Ellenőrizze a csatlakozási gáznyomást Szifon eldugult Ellenőrizze a szifont, és ha kell, tisztítsa ki A02 Lángjel kikapcsolt égőnél Elektróda hibás Ellenőrizze az ionizációs elektróda vezetékeit Elektronika hiba Cserélje ki a panelt. Fűtővíz hőmérséklet-érzékelője Ellenőrizze az érzékelő helyzetét és működését Túl hőmérséklet-védelem hibás A03 avatkozott be Nincs vízáram a rendszerben Ellenőrizze a keringtető szivattyút Levegő van a rendszerben Légtelenítse a rendszert A04 Füstgáz vezeték biztonsági F07 jelű hiba az elmúlt 24 berendezése avatkozott be órában háromszor fordult elő Lásd az F07 hibát A05 Ventilátorvédelem F15 jelű hiba idézte elő 1 óráig avatkozott be (folyamatosan ) Lásd az F15 hibát Ionizációs elektróda hibás Ellenőrizze az ionizációs elektróda helyzetét, és cserélje ki, ha szükséges A06 F07 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F34 F35 F37 F38 F39 A41 Nincs láng a gyújtási szakasz után (6-szor 4 percen belül) Nagy az égéstermékhőmérséklet Az 1 előremenő hőmérséklet-érzékelő hibája Helyiséghőmérsékletérzékelő hibája HMV szenzor hiba Égéstermék hőmérsékletérzékelő hibás A 2 előremenő hőmérsékletérzékelő hibája Ventilátorhiba A villamosenergia-ellátás feszültsége 170 V alatt van Hálózati frekvencia rendellenessége Áramlás-, vagy víznyomás kapcsoló nem zár Áramláskapcsoló érzékelői zárva maradtak Külsőhőmérséklet-érzékelő hibája Előremenő hőmérsékletérzékelő helyzetének hibája Láng nem stabil Gázszelep alapbeállítása nem megfelelő Levegő/égéstermék csatorna eltömődött Szifon eldugult Az égéstermék-vezeték részben eltömődött Égéstermék hőmérsékletérzékelő helyzete hibás Érzékelő hibás Vezeték szakadt Vezetékcsatlakozás nincs Nincs 230 V-os áramellátás Fordulatszámmérő jele megszakadt Ventilátor hibás Hálózati hiba Hálózati hiba Víznyomás vagy áramlás nem megfelelő Víznyomáskapcsoló hibás vagy nincs csatlakoztatva, szivattyú nem működik hibás paraméter beállítás Kapcsoló elszennyeződött vagy letapadt Érzékelő hibás vagy vezetéke zárlatos Érzékelő nincs csatlakoztatva a csúszó hőmérséklet aktiválása után Érzékelő nem érintkezik a csővel 24 Ellenőrizze az égőt Ellenőrizze a gázszelep égőnyomás-beállítását a legkisebb terhelésen Távolítsa el a dugulást a vezetékekből és a végszerelvényekből Ellenőrizze a szifont, és ha kell, tisztítsa ki Ellenőrizze a vezeték, a kémény és a végszerelvény tisztaságát Ellenőrizze az égéstermék hőmérséklet-érzékelő helyzetét és működését Ellenőrizze a vezetékeket vagy cserélje ki az érzékelőt Ellenőrizze a 3-pólusú csatlakozó huzalozását Ellenőrizze az 5-pólusú csatlakozó huzalozását Cserélje ki a ventilátort Ellenőrizze a villamos rendszert Ellenőrizze a villamos rendszert Ellenőrizze a víznyomást, a légtelenítőt. Ellenőrzés, ha kell cserélje ki az érzékelőt, szivattyút. Ellenőrzés, módosítás. Ellenőrzés, tisztítás, csere Ellenőrizze a vezetéket vagy cserélje ki az érzékelőt Csatlakoztassa a külső érzékelőt vagy iktassa ki a külső hőmérséklet követést Ellenőrizze az érzékelő helyzetét és működését

25 Hibakód Hiba Lehetséges ok Hibaelhárítás A42 A fűtési szenzor hibája Érzékelő hibás Cserélje ki az érzékelőt F42 A fűtési szenzor hibája Érzékelő hibás Cserélje ki az érzékelőt F50 Kaszkád rendszer hibája Szenzor hiba, vezeték hiba Ellenőrzés, javítás, csere A61 Elektronika hiba A DBM12 panel belső hibája Ellenőrizze a földelést, ha szükséges, cserélje. Nincs jel az elektronikus Vezérlés nincs bekötve Csatlakoztassa a vezérlést a gázszelephez A62 vezérlés és a gázszelep között Szelephiba Cserélje ki a szelepet A63 Elektronika hiba A DBM12 panel belső hibája Ellenőrizze a földelést, ha szükséges, cserélje. A64 Elektronika hiba A DBM12 panel belső hibája Ellenőrizze a földelést, ha szükséges, cserélje. A65 Elektronika hiba A DBM12 panel belső hibája Ellenőrizze a földelést, ha szükséges, cserélje. A66 Elektronika hiba A DBM12 panel belső hibája Ellenőrizze a földelést, ha szükséges, cserélje. 4. MŰSZAKI ADATOK ÉS JELLEMZŐK 4.1. MÉRETEK ÉS CSATLAKOZÁSOK A ENERGY TOP W70 - W ENERGY TOP W =Fűtési előremenő vezeték 1 ½ belső 3= Gáz bemenet 1 külső 5=Fűtési visszatérő vezeték 1 ½ 25

26 4.2. ELÖLNÉZET ÉS FŐ ALKOTÓRÉSZEK A B A ENERGY TOP W70 - W 80 B ENERGY TOP W gázbemenet 10 Fűtési előremenő vezeték 11 Fűtési visszatérő vezeték 16 Ventilátor 22 Égő 29 Füstgáz kivezetés 32 Fűtési keringtető szivattyú (opció) 36 Automata légtelenítő 38 Áramlás kapcsoló 44 Gázszelep 72 Helyiség termosztát (opció) 72/b Második helyiség termosztát (opció) 81 Gyújtó elektróda 82 Lángérzékelő elektróda 95 Váltószelep (opció) A fűtési fázis B HMV fázis C nulla Figyelem! A két eres bekötésű rugóvisszatérítéses szelepet a B és C pontra kell bekötni. 98 Kapcsoló 114 Víznyomás kapcsoló 130 HMV keringtető szivattyú (opció) 138 Külső hőmérséklet-érzékelő* 139 Távvezérlés (pl. kapcsolóóra, opció) 154 Kondenzátum-elvezető cső 155 HMV tároló érzékelő (opció) 186 Visszatérő érzékelője 191 Égéstermék-hőmérséklet érzékelője 193 Szifon 196 Kondenzátum gyűjtő tálca 215 Levegő bementi nyílás 220 Gyújtó-, lángőrző elektronika 256 Moduláló szivattyú jelének bekötése 278 Kettős érzékelő (biztonsági + fűtés) 298 Kaszkád hőmérsékletérzékelő (opció) V DC bemenet 300 Égő működik (feszültségmentes kontakt) 301 Hibajelző (feszültségmentes kontakt) 302 Külső reset bemenet (230 Volt) 302 Külső reset bemenet (230 Volt) 306 Első fűtési keringtető szivattyú (opció) 307 Második fűtési keringtető szivattyú (opció) 345 Kazántest biztonsági termosztát 26

27 4.3. A MŰKÖDÉS SEMATIKUS ÁBRÁJA 27

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató KONDENZÁCIÓS FŰTŐ GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Ecosy F 28 E AS Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2 3.1

Részletesebben

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY készülékhez Zárt égésterű, átfolyós fali gázkészülék bitermikus hőcserélővel, LCD kijelzővel IPX5 Telepítési, kezelési, összeállítási és karbantartási útmutató. CE 0694

Részletesebben

Kezelési útmutató. Elite RBC 24 Elite RBS 24. készülékekhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY

Kezelési útmutató. Elite RBC 24 Elite RBS 24. készülékekhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY Kezelési útmutató Elite RBC 24 Elite RBS 24 készülékekhez Fali gázkazánok bitermikus hőcserélővel Telepítési, működési, összeállítási és karbantartási útmutató CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI

Részletesebben

Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy

Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy Econcept 15A, 25A, 25C, 35A, 35 C Kondenzációs, elıkeveréses égıjő fali gázkazán család Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy,

Részletesebben

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I Használati útmutató figyelmeztetések HU VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I *1.036116ITA* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét

Részletesebben

ALKON 09. Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére. kondenzációs gázkazánok

ALKON 09. Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére. kondenzációs gázkazánok ALKON 09 kondenzációs gázkazánok R 12 fûtõ R 18 fûtõ C 18 combi R 24 fûtõ C 24 combi A combi kazán használható csakfûtõkazánként is! Sõt, a combira csatlakoztatható egy üres HMV tároló is! 00333178 2.

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS KOMBI GÁZKAZÁN MIKROAKKUMULÁCIÓS TARTÁLLYAL Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ThemaFAST F 25 E H-MOD Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok

Részletesebben

DOMIproject F 24. Megfelel ségi nyilatkozat. A Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

DOMIproject F 24. Megfelel ségi nyilatkozat. A Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. használati utasítás a

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

Remeha Avanta Plus. Remeha Avanta Plus. Telepítési és szervizelési útmutató. Remeha Avanta Plus 22/28c. Remeha Avanta Plus 30/35c

Remeha Avanta Plus. Remeha Avanta Plus. Telepítési és szervizelési útmutató. Remeha Avanta Plus 22/28c. Remeha Avanta Plus 30/35c Telepítési és szervizelési útmutató Remeha Avanta Plus Remeha Avanta Plus Remeha Avanta Plus 22/28c Remeha Avanta Plus 30/35c Remeha Avanta Plus 34/39c Remeha Avanta Plus 24s TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS

Részletesebben

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók Használati útmutató TRI gázüzemű hőlégbefúvók Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, amely hosszú ideig és biztonságosan fogja az Ön kényelmét szolgálni.

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató FALI GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató RenovaStar C 24 E BT RenovaStar F 24 E BT Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2

Részletesebben

típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Econcept 25 K, 35 K típusú álló gázkazán egybeépített tárolóval Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u.

Részletesebben

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU*

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Használati útmutató HU VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét és biztonságát szolgálni.

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez analóg KOMFORT 24 K KOMFORT 24 V KOMFORT 24 VH KOMFORT 28 V KOMFORT 25 KD KOMFORT 29 VD digitális KOMPAKT 25 V FIGYELEM! Mielőtt

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KOMFORT T 25 K, KOMFORT T 25 V KOMFORT T 25 VH, KOMFORT T 29 V FIGYELEM! Mielőtt használatba venné a készüléket

Részletesebben

New Elite 60 Tartályos kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

New Elite 60 Tartályos kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv New Elite 60 Tartályos kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

2000225296-2 Ecosy Hongrie.qxd 7/05/04 14:54 Page 1. Ecosy

2000225296-2 Ecosy Hongrie.qxd 7/05/04 14:54 Page 1. Ecosy 2000225296-2 Ecosy Hongrie.qxd 7/05/04 14:54 Page 1 Ecosy 2000225296-2 Ecosy Hongrie.qxd 7/05/04 14:54 Page 2 HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1-Indítás/leállítás. 2-Kijelző : Vagy a fűtőkör nyomása (bar) Vagy a fűtőkör

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

AC TÍPUSÚ KONDENZÁCIÓS, GÁZÜZEMŰ HŐLÉGFÚVÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

AC TÍPUSÚ KONDENZÁCIÓS, GÁZÜZEMŰ HŐLÉGFÚVÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA AC TÍPUSÚ KONDENZÁCIÓS, GÁZÜZEMŰ HŐLÉGFÚVÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2014.06.19. - 2 - Tartalomjegyzék 1.1. Az útmutatóban használt jelzések... 3 1.2. Általános tudnivalók...

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R30 R30/45/65/85/100/120

TERVEZÉSI SEGÉDLET ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R30 R30/45/65/85/100/120 Műszaki kézikönyv TERVEZÉSI SEGÉDLET ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R30 R30/45/65/85/100/120 1 Tartalom jegyzék: 1 Bevezető...5 1.1 Rendamax...5 1.2 A beszállító...5 1.3 A kézikönyv...5 1.4 Szervizelés...6

Részletesebben

Domicompact. C 24 E, és F 24 E típusú fali gázkazán család Használati - kezelési utasítás, gépkönyv és jótállási jegy

Domicompact. C 24 E, és F 24 E típusú fali gázkazán család Használati - kezelési utasítás, gépkönyv és jótállási jegy Domicompact C 24 E, és F 24 E típusú fali gázkazán család Használati - kezelési utasítás, gépkönyv és jótállási jegy A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft 2051 Biatorbágy,

Részletesebben

1. BEVEZETŐ_... 2 1.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...2 1.2 A KÉZIKÖNYV HASZNÁLATA...2 1.3 AZONOSÍTÁS...2

1. BEVEZETŐ_... 2 1.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...2 1.2 A KÉZIKÖNYV HASZNÁLATA...2 1.3 AZONOSÍTÁS...2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ_... 2 1.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...2 1.2 A KÉZIKÖNYV HASZNÁLATA...2 1.3 AZONOSÍTÁS...2 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK_... 3 2.1 VÉSZHELYZETEK...3 2.2 BESZERELÉSRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI

Részletesebben

GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 279 (2009/06) HU

GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 279 (2009/06) HU GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tárgymutató HU Tárgymutató 1 Jelmagyarázat / Biztonsági útmutató......... 3 1.1 Jelmagyarázat....................... 3 1.2 Biztonsági

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Kép: Gázfűtő berendezés kiegészítő

Részletesebben

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata / Biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

EOLO Star 24 3 E Használati utasítás és figyelmeztetések

EOLO Star 24 3 E Használati utasítás és figyelmeztetések EOLO Star 24 3 E HU Használati utasítás és figyelmeztetések *1.030588HU* Kedves vásárló, köszönjük, hogy ezt, a kíváló minőségű, Immergas terméket választotta, amely az Ön számára tartósan kényelmes és

Részletesebben

Szerelésiés karbantartási utasítás

Szerelésiés karbantartási utasítás Szerelésiés karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-11 falikazán CGB-20 falikazán CGB-K-20 kombi-falikazán CGB-24 falikazán CGB-K-24 kombi-falikazán Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel.

Részletesebben

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat!

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat! Általános ismeretek 1. A kézikönyv a készülék fontos tartozéka ezért a készülék tartozékai között gondosan őrizze meg, hogy szükség esetén a felhasználó vagy a szerviz alkalmazottja számára rendelkezésére

Részletesebben

ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ

ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ SZERELÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ TÍPUSOK: MV-19 (G-19-01) MV-19 E (G-19-0) MV-19 Á (G-19-0) 1. átdolgozott kiadás (006. október) TISZTELT VÁSÁRLÓ! Az Ön által

Részletesebben