Szerelési és karbantartási utasítás Logano plus GB312

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerelési és karbantartási utasítás Logano plus GB312"

Átírás

1 Kondenzációs gázkazán T Szerelési és karbantartási utasítás Logano plus GB (2013/01) HU Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el.

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók A szimbólumok magyarázata Fontos biztonsági tudnivalók A termékre vonatkozó adatok Ehhez az utasításhoz EU megfelelőségi nyilatkozat Rendeltetésszerű használat A kazán megnevezése Szállítási terjedelem Külön rendelhető tartozékok Termékáttekintés Méretek és csatlakozók Műszaki adatok Átáramló gázmennyiség Országspecifikus gázkategóriák és csatlakozási nyomások Előírások Szabványok és irányelvek Engedélyezési és tájékoztatási kötelezettség Felállítási helyiség Égési levegő csatlakozás A fűtővíz minősége A csővezetékek minősége Fagyvédelem Szerszámok, anyagok és segédeszközök Az előírások érvényessége A kazán szállítása Ellenőrizze a szállítási terjedelmet A kazán megemelése és kézi szállítása A fűtőkazán szállítása görgőkön Szerelés A felállítási hellyel szemben támasztott követelmények Faltól való távolságok Kazán beállítás Füstgáz- és égési levegő csatlakozás Füstgáz csatlakozás kialakítása Égési levegő csatlakozás elkészítése (zárt égésterű üzemmód) Hidraulikus csatlakozások kialakítása Fűtési előremenő vezeték csatlakoztatása Fűtési visszatérő vezeték csatlakoztatása Melegvíz tároló szerelése Biztonsági szelep és automatikus légtelenítő vagy biztonsági szerelvénycsoport (kivitelezői feladat) szerelése Kondenzvíz-vezeték beszerelése Szerelje fel a csatlakozást a tágulási tartályhoz A fűtési rendszer feltöltése és a tömörség ellenőrzése Tüzelőanyag ellátás kialakítása Elektromos csatlakozás kialakítása A szabályozókészülék felszerelése Hálózati csatlakozás és további szerkezeti egységek csatlakoztatása A burkolat felszerelése A kazán beállítása függőleges helyzetbe Üzembe helyezés Üzemi nyomás ellenőrzése A gáz jellemzők rögzítése A készülék felszereltségének ellenőrzése Tömítettség ellenőrzése Gázfajta átállítás Átállítás 90 és 120 kw kazánméret esetén Átállítás 160 kw kazánméret esetén Átállítás kw kazánméret esetén Adattábla aktualizálása Gázvezeték légtelenítése Az égési levegő bevezető és elvezető nyílások, valamint a füstgáz csatlakozás ellenőrzése Égési levegő membrán ellenőrzése A fűtési rendszer üzemkész állapotba helyezése Kapcsolja be fűtőkazánt a BC10-en Füstgázteszt végrehajtása A szervizszint előhívása az RC35 kezelőegységen és a monitoradatok kijeleztetése Teljes terhelés mellett ellenőrizze a CO 2 beállítását, ha kell, állítsa be újra CO 2 beállítás ellenőrzése és beállítása részterhelés mellett A BC 10 állapotjelzőjének átváltása a kazánvízhőmérséklet állapotkijelzésére A visszatérés a füstgázteszt üzemmódból az üzemi állapotba Mérési értékek felvétele Szállítónyomás CO-tartalom Működés-ellenőrzések Ionizációs áram (lángáram) ellenőrzése Gázcsatlakozási nyomás mérése Tömítettség ellenőrzése üzem közben Burkolatrészek felszerelése Az üzemeltető tájékoztatása, műszaki dokumentumok átadása Üzembe helyezési jegyzőkönyv A fűtési rendszer üzemen kívül helyezése A fűtési rendszer üzemen kívül helyezése a báziscontrollerel A fűtési rendszer vészhelyzetben történő üzemen kívül helyezése Teendők vészhelyzet esetén Környezetvédelem/megsemmisítés Logano plus GB (2013/01)

3 Tartalomjegyzék 9 Ellenőrzés és karbantartás A kazán előkészítése ellenőrzéshez Általános feladatok Belső tömörségvizsgálat A vizsgálati térfogat meghatározása A tömörségvizsgálat végrehajtása A fűtési rendszer üzemi nyomásának ellenőrzése CO 2 -tartalom mérése Az égő és a hőcserélő szennyeződésének megállapítása A szennyezettségi fok meghatározása Égő és hőcserélő tisztítása Égő kiszerelése A hőcserélő nedves tisztítása Égő tisztítása A leszerelt részek visszaszerelése Tömítettség ellenőrzése üzem közben Ionizációs áram ellenőrzése Az ellenőrzés és a karbantartás befejezése Burkolatrészek felszerelése Az ellenőrzés és a karbantartás igazolása Ellenőrzési és karbantartási jegyzőkönyvek Üzemzavarok elhárítása Üzemállapot felismerése és zavarok megszüntetése Vészüzem Üzemi és zavarjelzések Szabályozókészülék üzemjelzések Szabályozókészülék zavarjelzések Üzemkijelzés SAFe Függelék Érzékelő-karakterisztikák Hőmérséklet érzékelő a SAFe égőautomatikán Fűtővízoldali átfolyási ellenállás MC10 csatlakozási terve SAFe csatlakozási terve Címszójegyzék Logano plus GB (2013/01) 3

4 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók 1.1 A szimbólumok magyarázata Figyelmeztetések A figyelmeztető tudnivaló előtti jelzőszavak a következmények fajtáját és súlyosságát jelölik, ha a veszély elhárítására vonatkozó intézkedések nem történnek meg. ÉRTESÍTÉS azt jelenti, hogy anyagi károk keletkezhetnek. VIGYÁZAT azt jelenti, hogy könnyű vagy közepesen súlyos személyi sérülések történhetnek. FIGYELMEZTETÉS azt jelenti, hogy súlyos személyi sérülések történhetnek. VESZÉLY azt jelenti, hogy életveszélyes személyi sérülések történhetnek. Fontos információk További szimbólumok Szimbólum A szövegben lévő figyelmeztetéseket szürke hátterű figyelmeztető háromszöggel jelöltük és bekereteztük. Az emberre vagy dologi tárgyakra vonatkozó, nem veszélyt jelző információkat ez a szöveg melletti szimbólum jelöli. Ezeket a szöveg alatt és fölött lévő vonalak határolják. Jelentés Teendő Kereszthivatkozás a dokumentum más helyeire vagy más dokumentumokra Felsorolás/listabejegyzés Felsorolás/listabejegyzés (2. szint) 1. tábl. 1.2 Fontos biztonsági tudnivalók Robbanásveszély gázszag esetén Zárja el a gázcsapot ( 33. oldal). Nyissa ki az ablakokat és az ajtókat. Ne működtessen elektromos kapcsolókat, ne húzzon ki csatlakozódugókat, ne telefonáljon vagy csengessen. Oltsa el a nyílt lángokat. A dohányzás tilos. Ne gyújtson meg öngyújtót! Az épületen kívülről figyelmeztesse a házban lakókat, de ne csengessen be. Telefonon értesítse a gázszolgáltató vállalatot és egy engedéllyel rendelkező fűtéstechnikai céget. Hallható gázömlés esetén haladéktalanul hagyja el az épületet. Akadályozza meg harmadik személyek belépését oda, a rendőrséget és a tűzoltókat pedig az épületen kívülről értesítse. Veszély füstgázszag esetén Kapcsolja ki a készüléket ( 33. oldal). Nyissa ki az ablakokat és az ajtókat. Hívjon fel egy, engedéllyel rendelkező szakszervizt. Mérgezés veszélye. A nem kielégítő levegő-bevezetés veszélyes füstgáz-kilépéshez vezethet. Ügyeljen arra, hogy az égési levegő bevezető és elvezető 'nyílások ne legyenek leszűkítve vagy elzárva. Ha nem szünteti meg azonnal a hibát, nem szabad üzemeltetni a fűtőkazánt. A rendszer üzemeltetőjét írásban tájékoztassa a hibáról és annak veszélyességéről. Veszély gyúlékony gázok berobbanása miatt. A gázvezető részeken munkákat csak engedéllyel rendelkező szakcéggel végeztessen. Nyitott fűtőkazán esetén életveszély az elektromos áram miatt. Mielőtt kinyitja a kazánt: áramtalanítsa a fűtési rendszert a fűtési vészkapcsolóval vagy az épület (lakás) megfelelő biztosítékával válassza le fűtési rendszert az elektromos hálózatról. Nem elég a szabályozókészüléket kikapcsolni. Biztosítsa a fűtési rendszert a véletlen visszakapcsolás ellen. Veszély robbanásveszélyes és gyúlékony anyagok miatt Könnyen gyúlékony anyagokat (papír, hígítószer, festékek stb.) ne tároljon a fűtőkazán közelében. Saját biztonságának vészhelyzetekben, pl. tűz esetén való figyelmen kívül hagyása miatt fenyegető veszély. Soha ne tegye ki magát életveszélynek. A saját biztonsága mindennél fontosabb. Leforrázás veszélye Ellenőrzés és karbantartás előtt hagyja lehűlni a kazánt. A fűtési rendszerben 60 C feletti hőmérsékletek alakulhatnak ki. Felállítás, átszerelés: Vigyázat berendezés-károsodás Nyílt égésterű üzemmód esetén az ajtókban, ablakokban és a falakban kialakított szellőztetőnyílásokat nem szabad elzárni vagy szűkíteni. Hézagmentes ablakok esetén gondoskodjon az égési levegő bevezetéséről. Ha nem szünteti meg azonnal a hibát, nem szabad üzemeltetni a kazánt. A melegvíz tárolót kizárólag víz melegítésre használja. Semmi esetre se zárja le a biztonsági szelepeket A felfűtés során víz léphet ki a melegvíz tároló biztonsági szelepén. Ne változtassa meg a füstgázvezető alkatrészeket. Munkavégzés a fűtőkazánon A szerelési, üzembe helyezési, ellenőrzési és esetleges javítási munkákat csak arra feljogosított fűtéstechnikai céggel végeztesse el. Ennek során vegye figyelembe az előírásokat ( 3fejezet, 10. oldal). A vevő tájékoztatása Tájékoztassa a vevőt a kazán működési módjáról és tanítsa meg a kezelésre. A fűtési rendszer biztonságos és környezetbarát működéséért az üzemeltető felelős. Hívja fel az ügyfél figyelmét, hogy ő nem végezhet változtatásokat, nem helyezheti üzembe a készüléket. A karbantartást és javítást csak arra feljogosított szakszerviz végezheti el. Csak eredetei alkatrészeket használjon. Más összeállításokat, tartozékokat és kopó alkatrészeket csak akkor használjon, ha ezek az adott alkalmazáshoz vannak meghatározva. 4 Logano plus GB (2013/01)

5 A termékre vonatkozó adatok 2 2 A termékre vonatkozó adatok 2.1 Ehhez az utasításhoz A jelen szerelési és karbantartási utasítás a kondenzációs gázkazán biztonságos és szakszerű szerelése, üzembe helyezése és karbantartása szempontjából fontos információkat tartalmaz. Ez a szerelési és karbantartási utasítás olyan szakemberek számára készült, akik szakképzettségük és tapasztalataik alapján a fűtési rendszerek, valamint a gázszerelés területén megfelelő ismeretekkel rendelkeznek. A kazánhoz a következő dokumentumok kaphatók: Kezelési útmutató Szerelési és karbantartási utasítás Tervezési segédlet Alkatrész katalógus Vízminőség üzemelési napló A fenti dokumentumokat a Buderus cég az Interneten is rendelkezésre bocsátja. Ha a fent említett dokumentumokkal kapcsolatban korszerűsítési javaslatai vannak vagy ha rendellenességeket tapasztal, vegye fel velünk a kapcsolatot. Címadataink és internet-címünk a jelen dokumentum hátoldalán találhatók. 2.2 EU megfelelőségi nyilatkozat Ez a termék felépítését, üzemi viselkedését tekintve megfelel a rá vonatkozó európai irányelveknek, valamint a kiegészítő, nemzeti követelményeknek. A megfelelőségét a CE jelzés tanúsítja. A termék megfelelőségi nyilatkozata letölthető a internetcímen vagy az illetékes Buderus képviseletnél igényelhető. A kazán adattábláján lévő adatokat vegye figyelembe. 2.3 Rendeltetésszerű használat A kazánt csak rendeltetésszerűen, valamint a szerelési és karbantartási utasítás figyelembevételével szabad használni. A kazánt kizárólag fűtési rendszerek fűtővízének felmelegítésére és/vagy használati melegvíz, pl. melegvíz tároló közvetett felmelegítésére használja. Más jellegű felhasználás nem rendeltetésszerű használatnak minősül. 2.4 A kazán megnevezése A fűtőkazán megnevezése a következő részekből áll össze: Logano: GB tábl. 2.5 Szállítási terjedelem Típusnév Kondenzációs gázkazán maximális fűtésiteljesítmény kw-ban A Logano plus GB312 kompletten Logamatic BC10 báziscontrollerrel és MC10 szabályozókészülékkel, két különböző csomagolási egységben kerül kiszállításra. A leszállítás alkalmával ellenőrizze a csomagolás sértetlenségét. Ellenőrizze a szállítmány teljességét. A csomagolóanyagot a környezetvédelmi szabályok betartásával semmisítse meg. Csomagolási egység Alkatrész Csomagolás 1 (fűtőkazán) Fűtőkazán, felszerelt 1 kartondoboz Lábcsavarok 1 fóliacsomagolás Műszaki 1 fóliacsomagolás dokumentumok 2 (külön) MC10 szabályozókészülék (BC10 beleértve) 1 kartondoboz 3. tábl. 2.6 Külön rendelhető tartozékok A kazánhoz gazdag, külön rendelhető kiegészítő tartozék kínálat tartozik. A külön rendelendő alkalmas tartozékok pontos adatai a katalógusunkban találhatók. A következő tartozékok kaphatók a kirendeltségeinknél: Biztonsági szerelvénycsoport Füstgázrendszer Kezelőegység, pl. RC35 Logano plus GB (2013/01) 5

6 2 A termékre vonatkozó adatok 2.7 Termékáttekintés A kazán kondenzációs gázkazán alumínium hőcserélővel. A kazán az égőautomatika szoftver-verziójától függően van vagy nincs felszerelve visszacsapó csappantyúval ( 5.5.1fejezet, 15. oldal). 1. ábra Termékáttekintés [1] Szabályozókészülék [2] Gázégő [3] Kazán elülső oldala [4] Szifon [5] Kazánblokk hőszigeteléssel [6] Égőautomatika [7] Gázarmatúra [8] Kazánburkolat [9] Visszacsapó csappantyú ( fejezet, 15. oldal) A kazán elemei: Szabályozókészülék Készülékkeret burkolattal Kazánblokk hőszigeteléssel Gázégő A szabályozókészülék a kazán valamennyi elektromos elemének felügyeletére és vezérlésére szolgál. A kazánblokk viszi át az égő által termelt hőt a fűtővízre. A hőszigetelés csökkenti az energiaveszteséget. 6 Logano plus GB (2013/01)

7 A termékre vonatkozó adatok Méretek és csatlakozók T 2. ábra A GB312 csatlakozói és méretei [1)] Nem része a szállítási terjedelemnek. Csatlakozók AA = Füstgáz csatlakozás AKO = Kondenzátum kilépés AL = Az égési levegő-vezeték csatlakoztatása (kizárólag Gáz = Gázcsatlakozás helyiség levegőjétől független üzem esetén) VK = Kazán előremenő ST = Biztonsági szelep vagy biztonsági szerelvénycsoport csatlakozása AG = Tágulási tartály csatlakozás RK = Kazán visszatérő 4. tábl. Csatlakozók Kazánméret (teljesítmény kw-ban) Kazántagok száma B Szélesség mm Méret X AA mm Méret X RK (= X AL = X Gáz ) mm F méret mm A méret mm Füstgázcső-átmérő Ø AA DN (mm) Méret Y AA mm Méret Y AG mm Méret Z AA mm Az égési levegő-vezeték AL átmérője (kizárólag helyiség levegőtől független) DN (mm) VK és RK csatlakozás Rp 2" (DN 50) Rp 2" (DN 50) PN6- szabványos karima (DN 65) PN6- szabványos karima (DN 65) PN6- szabványos karima (DN 65) PN6- szabványos karima (DN 65) ST csatlakozás R 1" R 1" R 1¼ " R 1¼ " R 1¼ " R 1¼ " ØGáz R ¾ " R ¾ " R 1¼ " R 1¼ " R 1¼ " R 1¼ " 5. tábl. Méretek és csatlakozás átmérők Logano plus GB (2013/01) 7

8 2 A termékre vonatkozó adatok Kazánméret (teljesítmény kw-ban) Kondenzvíz csatlakozás ¾ " (DN 20) 5. tábl. Méretek és csatlakozás átmérők 2.9 Műszaki adatok ¾" (DN 20) ¾" (DN 20) ¾" (DN 20) ¾" (DN 20) ¾" (DN 20) Kazánméret (teljesítmény kw-ban) Kazántagok száma Névleges hőteljesítmény [Pn 50/30] 1) Hőlépcső 50/30 C Névleges hőteljesítmény [Pn 80/60] 1) Hőlépcső 80/60 C Teljes terhelés kw Részterhelés kw ,2 87,2 Teljes terhelés kw Részterhelés kw ,2 67,6 79,2 Névleges hőterhelés [Qn (Hi)] 1) Teljes terhelés kw 86,5 115, Részterhelés kw ,8 57,9 69,6 81,3 Füstgáz tömegáram 50/30 C Teljes terhelés g/s 40,0 53,7 71,7 89,3 107,4 125,4 Részterhelés g/s 13,2 13,2 17,6 26,3 31,6 36,9 Füstgáz tömegáram 80/60 C Teljes terhelés g/s 40,0 53,7 71,7 89,3 107,4 125,4 Részterhelés g/s 13,2 13,2 17,6 26,3 31,6 36,9 CO 2 -tartalom földgáz esetén Teljes terhelés Térf. % 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 Részterhelés Térf. % 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 Füstgáz hőmérséklet Hőlépcső 50/30 C Füstgáz hőmérséklet Hőlépcső 80/60 C Ventilátor maradék szállítómagassága (füstgáz- és égési levegő rendszer) Teljes terhelés C Részterhelés C Teljes terhelés C <70 <75 <75 <75 <75 <75 Részterhelés C Pa Gáz Ventilátor G1G 170 G1G 170 G1G 170 G1G 170 G1G 170 G1G 170 Gázarmatúra Honeywell Kromschröder VR 4615V VR 4615V VR 415VE CG 20 CG 25 CG 25 Gáz-fojtószelep átmérő Földgáz E, H, Es (G20) 2), 14,2 13,6 12,6 Wobbe-index 14,9 kwh/m 33) Földgáz LL (G25) 2) (Németország), mm 15,0 15,0 fojtószelep nincs Wobbe-index 12,8 kwh/m 3 3) Földgáz LL (G25) 2) (Németország), mm 14,5 14,5 Wobbe-index 11,7 kwh/m 3 3) Földgáz L, Ei (G25) 2) mm 14,8 14,8 (Hollandia, Belgium, Franciaország), Wobbe-index 12,2 kwh/m 3 3) Építési mód (DVGW-szabályzat szerint) B 23, C 63 helyiségi levegőtől függő és helyiségi levegőtől független üzem Építési mód (Belgium) B 23 helyiségi levegőtől függő üzem Építési mód (Hollandia) B, 23, C 63 helyiségi levegőtől függő és helyiségi levegőtől független üzem Fűtővízkör Fűtőkazán víztartalom [V] 1) l Fűtővízoldali nyomásveszteség mbar lásd a diagramot, 54. oldal Maximális előremenő hőmérséklet C STB biztonsági hőmérséklet [T max ] 1) C Megengedett üzemi nyomás [PMS] 1) bar Maximális különbség az előremenő és a visszatérő hőmérséklet között Maximálisan megengedett térfogatáram 4) akazánon keresztül Teljes terhelés K Részterhelés K l/h Elektromos adatok Védelmi osztály IPX0D IPX0D IPX0D IPX0D IPX0D IPX0D Hálózati csatlakozás V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 6. tábl. Műszaki adatok 8 Logano plus GB (2013/01)

9 A termékre vonatkozó adatok 2 Kazánméret (teljesítmény kw-ban) Teljesítmény felvétel [P(el)] 1) Teljes terhelés W Részterhelés W Védelem áramütés ellen 1. érintésvédelmi osztály Megengedett maximális készülékbiztosíték A Készülék méretek és súly Beszállítási méretek mm 859 x 563 x x 563 x x 563 x 1400 szélesség x mélység x magasság Súly kg tábl. Műszaki adatok 1) Az [xxx] adatok megfelelnek a típustáblán alkalmazott szimbólumoknak és képletjeleknek 2) Névleges terhelés megadott Wobbe-index esetén 3) Felső Wobbe-index 0 C -hez, 1013 mbar 4) A berendezés méretezésénél fogva kell biztosítani, és megfelel az előremenő és visszatérő hőmérséklet közötti 8 K értékű minimális különbségnek. Földgáz E, H, Es (G20) Wobbe-index 14,9 kwh/m 3 1) Földgáz LL (DE) Wobbe-index 12,8 kwh/m 31) Földgáz LL, L, Ei (G25) Wobbe-index 12,2 kwh/m 3 1) kw m 3 /h m 3 /h m 3 /h 90 9,2 9,8 10, ,3 13,2 14, ,4 17,6 19, ,4 21,9 23, ,6 26,3 28, ,7 30,7 33,4 7. tábl. Átáramló gázmennyiség (15 C gázhőmérsékletre és 1013 mbar légnyomásra vonatkoztatva) 1) Felső Wobbe-Index 0 C-hoz, 1013 mbar 2.10 Átáramló gázmennyiség 2.11 Országspecifikus gázkategóriák és csatlakozási Kazánméret nyomások Átáramló gázmennyiség Ország Névleges Gázkategória A kiszállításkor Névleges gáznyomás mbar beállított gázcsalád, gázcsoport és szabvány vizsgálati gáz 1) gáznyomásra beállítva a kiszállításnál mbar-ban 2) HU 20 I 2ELL 2E, G I 2H 2H, G20 20 AT, BA, BG, BY, CH,CZ, DK, EE, ES, GB, GR, HR, IE, IT, KZ, LT, LV, NO, PT, RO, RU, SE, SI, SK, UA FR 20/25 3) I 2Esi 2Es 3), G20 20 BE 20/25 I 2E(R) 2Es 3), G20 20 LU 20 I 2E 2E, G20 20 PL 20 I 2E 2E, G20 20 HU 25 I 2H 2H, G20 25 DE 4) 20 I 2ELL 2LL, G25 20 NL 25 I 2L 2L, G tábl. Országspecifikus gáz kategóriák és csatlakozó nyomások 1) Gázfajta átállító-készletek tartozékként beszerezhetőek vagy rendelési variánsként a szállítási terjedelem részét képezik. 2) A gázszolgáltató vállalatnak biztosítania kell a minimális és maximális nyomásokat (a közüzemi gázszolgáltatás nemzeti előírásainak megfelelően). 3) Es és Ei az E gázcsoport területei 4) Az LL gázcsoport szállítása DE-be a felső Wobbe-index 0 C-hoz, 1013 mbar 12,8 kwh/m 3 érték beállításával történik. Ez megfelel a szabványos szolgáltatásnak a gázcsoport LL területein és segít megkönnyíteni az üzembe helyezést. Ha a kazán meglévő berendezéseiben cserére van szükség: Egyeztessen a gázszolgáltatóval, hogy a névleges gáznyomás 8(az országspecifikus gáz-kategóriák és csatlakozási nyomások) be van-e tartva. Logano plus GB (2013/01) 9

10 3 Előírások 3 Előírások A kazán felépítésében és üzemi viszonyaiban a következő követelményeknek felel meg: EN 677 EN 656, EN 483 EN 437 Gázüzemű készülékekre vonatkozó, 2009/142/EK sz. irányelv Hatásfokra vonatkozó, 92/42/EGK sz. irányelv 2004/108/EK sz. EMC irányelv Kisfeszültségre vonatkozó 2006/95/EK sz. irányelv 3.1 Szabványok és irányelvek A szerelésnél és az üzemelésnél vegye figyelembe az országspecifikus előírásokat és szabványokat, különösképpen: A felállítási feltételekre vonatkozó helyi építésügyi rendelkezések. Az égési levegő bevezetésére és a füstgáz elvezetésére, valamint a kéménybekötésre vonatkozó helyi előírások. A hálózatra történő elektromos csatlakozás követelményei. A gázszolgáltató vállalat műszaki szabályai a gázégő gázhálózatra történő csatlakozására vonatkozóan. Vizes fűtési rendszerek biztonságtechnikai felszereléseire vonatkozó előírások és szabványok. Svájcra a továbbiak érvényesek: A kazánok a Levegőtisztasági rendelet követelményei szerint (LRV, 4 függelék), valamint a VKF tűzrendészeti előírásainak útmutatói szerint lettek bevizsgálva és az SVGW által engedélyezve. A szerelés során az építési és gáztüzelésekre vonatkozó G3 d/f. építésre és üzemre vonatkozó irányvonalakat, az SVGW irányvonalat G1, valamint a kontoni tűzrendészeti előírásokat figyelembe kell venni. Ausztriában a szerelésnél a G 1 irányvonalakat (ÖVGW TR-gáz). valamint a regionális építési rendeleteket kell figyelembe venni. A kistüzelésre (emissziók) és az energia megtakarításra (hatásfok) vonatkozó védelmi intézkedéseket érintő követelmények, a B-VG 15a cikke szerint, valamint tartományi törvényekbe történő átültetése (rendelkezések) teljesülnek. Belgiumra vonatkozóan a következőket kell figyelembe venni: A Belgian Royal Decree előírásai ( ) (maximális CO-érték 100 % égőterhelésnél = 110 mg/kwh) és NOx < 70 mg/kwh (lásd megfelelőségi nyilatkozat ) NBN D földgáz belső vezetékek és fogyasztó készülékek elhelyezése - általános követelmények NBN B fűtés elosztások és kémények: fűtőkazán 70 kw vagy nagyobb értékű névleges teljesítménnyel - előírások a felállítás helyére, a levegő-bevezetésre és a füstgáz-elvezetésre vonatkozóan 3.2 Engedélyezési és tájékoztatási kötelezettség Ügyeljen arra, hogy kondenzációs gázkazán telepítését az illetékes gázszolgáltató vállalatnak be kell jelenteni és engedélyeztetni kell. Ügyeljen arra, hogy füstgázrendszerekhez, és a kondenzvíz csatlakozás szennyvíz hálózatra történő csatlakozásához a szükséges regionális jóváhagyásokat beszerezze. A szerelés megkezdése előtt tájékoztassa a helyileg illetékes kéményseprő-vállalatot és a szennyvízcsatorna-hálózat illetékeseit. 3.3 Felállítási helyiség ÉRTESÍTÉS: Rendszerkárosodás fagy miatt! A fűtési rendszert fagymentes helyiségben állítsa fel. VESZÉLY: Tűzveszély gyúlékony anyagok vagy folyadékok miatt! Ne tároljon gyúlékony anyagokat vagy folyadékokat a kazán közvetlen közelében. ÉRTESÍTÉS: Kazánkárosodás szennyezett égési levegő vagy a kazán környezetében lévő szennyezett levegő miatt! Soha ne üzemeltesse a kazánt erősen poros vagy agresszív vegyi anyagokat tartalmazó környezetben. Ilyenek lehetnek pl. festőműhelyek, fodrászszalonok és mezőgazdasági üzemek (trágya). Soha ne üzemeltesse a kazánt olyan helyeken, ahol triklór-etilénnel vagy halogén-szénhidrogénekkel, valamint más agresszív vegyi anyagokkal történik munkavégzés vagy ezek tárolása történik. Ilyen anyagokat tartalmaznak pl. szóródobozok, bizonyos ragasztóanyagok, oldó- és tisztítószerek, valamint lakkok. Ilyenkor feltétlenül zárt égésterű üzemmódot válasszon, a kazánt pedig olyan hermetikusan lezárható külön helyiségben üzemeltesse, ahol a friss levegővel való ellátás biztosított. 3.4 Égési levegő csatlakozás A kazán nyílt égésterű üzemben történő használata esetén a felállítási helyiséget a szabadba nyíló, szükséges égési levegő nyílásokkal kell ellátni. Ne állítson tárgyakat ezen nyílások elé. A helyiségi levegőtől függő üzemre vonatkozóan: Égési-levegőnyílásokat a 9. táblázat szerint kell elhelyezni. 1) Kazánméret min. Ø Égési-levegőnyílások 90/ cm cm cm cm cm 2 9. tábl. A zárt égésterű üzemre érvényes: A felállítási helyiségnek rendelkeznie kell egy 150 cm 2 -es felső és egy alsó nyílással vagy kivezetéssel a szabadba, áramlástechnikailag ekvivalens keresztmetszettel. 1) Ne torlaszolja el tárgyakkal az égési levegő nyílásokat. Mindig tartsa szabadon az égési levegő nyílásokat. A bemeneti vezeték méretét a hatályban lévő előírások szerint kell meghatározni. 1) Ezentúl, figyelembe kell venni az országspecifikus, ill. helyi előírásokat. 10 Logano plus GB (2013/01)

11 A kazán szállítása A fűtővíz minősége Mivel nem biztosítható tiszta víz a hőátvitelhez, Önnek ügyelnie kell a vízminőségre. A gyenge vízminőség a fűtőberendezés meghibásodásához vezet a vízkő képződés és a korrózió miatt. A vízminőség a fűtési rendszer gazdaságossága, működési biztonsága, élettartama és üzemkészültsége növelésének lényeges tényezője. A szállítási terjedelem részét szolgáló "Vízminőség üzemeltetési könyv" köveletményeit feltétlenül be kell tartani. A fűtőkazánra vonatkozó garanciális igények csak vízminőségre vonatkozó követelmények betartása mellett és vezetett üzemeltetési kézikönyv mellett érvényesek. 3.6 A csővezetékek minősége A fűtési rendszerben műanyag csővezetékek használata esetén, pl. padlófűtésekhez, ezen vezetékeknek oxigéndiffúzióval szemben tömörnek kell lenniük a DIN 4726/4729 szerint. Ha a műanyag csővezetékek nem felelnek meg a szabványoknak, akkor hőcserélővel kell gondoskodni a rendszerleválasztásról. ÉRTESÍTÉS: Korrózió okozta kazánkárosodás! Ne üzemeltesse a kazánt gravitációs fűtési rendszerként vagy nyitott fűtési rendszerként. ÉRTESÍTÉS: Szennyeződések okozta kazánkárosodás! Ha a kicsomagolás után még nem kerül sor a kazán üzembe helyezésére: Óvja a kazánt a szennyeződésektől, a védősapkák maradjanak rajta a csatlakozókon. 4.1 Ellenőrizze a szállítási terjedelmet A kiszállítás alkalmával ellenőrizze a csomagolás sértetlenségét. Ellenőrizze a szállítmány teljességét ( 3. táblázat, 5. oldal). A csomagolóanyagot a környezetvédelmi szabályok betartásával semmisítse meg. 4.2 A kazán megemelése és kézi szállítása Ha az elülső fal és az az oldalfalak le vannak szerelve, akkor a kazán 2 cső (R 1¼, kb. 2 m hosszú) segítségével szállítható a felállítási helyre. Az elülső fal és az oldalfalak leszerelése Csavarja ki az elülső fal felső, a kazán középső részén lévő biztosítócsavarját [3]. Kissé emelje meg, majd előre felé vegye le az elülső falat [1]. Csavarja ki az oldalfalak biztosítócsavarjait [3] a kazán elülső és hátsó falából. Kissé emelje meg, majd vegye le az oldalfalakat [2]. 3.7 Fagyvédelem ÉRTESÍTÉS: Befagyás okozta berendezés-károsodás! Ha helyiség hőmérséklet függvényben vezérelt üzemmód esetén előfordulhat valamely vezeték befagyása (pl. garázsban lévő fűtőtest esetén), akkor a szivattyú utánfutási idejét 24 órára állítsa be. 3.8 Szerszámok, anyagok és segédeszközök A fűtőkazán szereléséhez és karbantartásához a fűtésszerelés, valamint a gáz- és vízszerelés szokásos szerszámai szükségesek. Ezen kívül még az alábbi is célszerű: 2 cső (kb. R1¼, kb. 2 m hosszú) a szállításhoz vagy 5 cső (kb. R1¼, kb. 0,7 m hosszú) alátétként a kazán gördítéséhez. 3.9 Az előírások érvényessége A módosított előírások vagy a kiegészítések a szerelés időpontjában is érvényesek és teljesülniük kell. 4 A kazán szállítása Ebben a fejezetben ismertetjük, hogyan kell a kazánt biztonságosan szállítani. ÉRTESÍTÉS: Ütközések okozta kazánkárosodás! A csomagban ütődésre érzékeny alkatrészek is találhatók. Továbbszállítás esetén gondoskodjon valamennyi alkatrész ütődés elleni védelméről. Vegye figyelembe a csomagoláson lévő szállítási jelzéseket. 3. ábra Az elülső fal és az oldalfalak leszerelése [1] Elülső fal [2] Oldalfal [3] Biztosítócsavarok Logano plus GB (2013/01) 11

12 5 Szerelés A kazán levétele a raklapról A kazánnak a raklapról [2] történő leemeléséhez ki kell csavarni a kazán alján lévő két biztosítócsavart [1]. 4.3 A fűtőkazán szállítása görgőkön Ha a felállítási helyre vezető út sima, görgőkön is szállítható a kazán. Ehhez legalább 5, egyenként 700 mm hosszú csődarabot (R 1¼ " átmérő) használjon fel alátétként a görgetéshez. A csöveket egymástól kb. 40 cm távolságra fektesse le a padlóra. A kazán csövekre történő emelése után a kazán a felállítási helyre szállítható. A kereskedelemben kapható továbbítógörgők is használhatók erre a célra. Ügyeljen arra, hogy egyenletes legyen a tehereloszlás a teherhordó részeken, nehogy behorpadjon a fenéklemez. 4. ábra A kazán leemelése a raklapról [1] Biztosítócsavarok [2] Raklap A kazán szállítása csövek segítségével FIGYELMEZTETÉS: Sérülésveszély a nem megfelelő emelés és szállítás miatt! A kazánt legalább 4 személynek kell felemelnie és szállítania. Csak az erre a célra kialakított helyeken emelje a kazánt. Biztosítsa megcsúszás ellen a kazánt. Tolja keresztül a csöveket a kazán homlokoldalán lévő lyukakon. A csöveket elcsúszás ellen pl. ragasztó szalaggal biztosítsa az 5. ábrán feltüntetett helyeken [1]. Szállítsa a kazánt a felállítási helyre. ~700 ~ ábra Kazán szállítása görgőkön (méretek mm-ben) 5 Szerelés Ebben a fejezetben ismertetjük, hogyan kell elvégezni a fűtőkazán szerelését. Részleteiben ez a következő: Felállítás Füstgáz csatlakozás Hidraulikus csatlakozás Tüzelőanyag csatlakozás 5.1 A felállítási hellyel szemben támasztott követelmények ÉRTESÍTÉS: Rendszerkárosodás fagy miatt! A fűtőberendezést fagymentes helyiségben kell felállítani. 5. ábra A kazán szállítása csövek segítségével [1] Pozíció a kazán elcsúszás elleni biztosításához [2] Cső VESZÉLY: Veszély robbanásveszélyes és gyúlékony anyagok miatt! Gyúlékony anyagokat (papír, függönyök, ruhadarabok, hígítószerek, festékek stb.) ne tároljon a fűtőkazán közelében. 12 Logano plus GB (2013/01)

13 Szerelés 5 ÉRTESÍTÉS: Kazánkárosodás a szennyezett égési levegő miatt! Ne használjon klórtartalmú tisztítószereket és halogén-szénhidrogéneket (pl. szórófejes dobozokban lévő oldószereket és tisztítószereket, festékeket, ragasztókat). A fűtőhelyiségben ne tároljon és ne használjon ilyen anyagokat. Kerülje az erős porképződést (építési por). ÉRTESÍTÉS: Túlhevülés okozta kazánkárosodás! A meg nem engedett környezeti hőmérsékletek a fűtési rendszer károsodásához vezethetnek. Gondoskodjon róla, hogy a környezeti hőmérséklet 0 C-nál magasabb, de 35 C-nál alacsonyabb legyen. 5.3 Kazán beállítás A fűtőkazánt vízszintes helyzetbe kell állítani, hogy a kazánban ne gyűlhessen össze levegő és a kondenzvízkádból akadálytalanul folyjon le a kondenzvíz. ÉRTESÍTÉS: Kazánkárosodás a felállítási felület elégtelen teherbírása vagy alkalmatlan alap miatt! Gondoskodjon a felállítási felület kellő teherbírásáról. Vigye a kazánt a végleges helyére. A talpcsavarokkal [1], és egy vízmérték [2] segítségével állítsa be vízszintes helyzetbe a kazánt. Érzékeny kazánkörnyezet (pl. lakások) esetén a gyártó által kínált hangszigetelési intézkedéseket kell alkalmazni. 5.2 Faltól való távolságok A kazánt az ajánlott faltól való távolságok betartásával állítsa fel. A minimális faltávolság csökkentése esetén a kazán csak nehezen lesz hozzáférhető. A felállítási felület vagy az alap legyen sima és vízszintes. Szükség esetén figyelembe kell venni a további szükséges szerkezeti egységeket, mint pl. melegvíz tároló, csőcsatlakozások, füstgáz hangszigetelések vagy más füstgázoldali elemek stb. Méret Faltól való távolság [mm] minimális szükséges A B C D tábl. Ajánlott és minimális faltól való távolságok (méretek mm-ben). 8. ábra A fűtőkazán beállítása [1] Talpcsavarok [2] Vízmérték 5.4 Füstgáz- és égési levegő csatlakozás Füstgáz csatlakozás kialakítása A füstgáz csatlakozás szerelése során a következőket vegye figyelembe: Nemzeti előírások. A füstgázcső keresztmetszetének kiszámítása feleljen meg az érvényes előírásoknak. A füstgáz elevezetése a lehető legrövidebb úton történjen. A füstgáz elvezetőcsőnek legyen emelkedése. A füstgázvezetékben keletkező kondenzvizet a fűtőkazán előtt kell elvezetni. A kondenzvíz-áram a készülékben nem engedélyezett. VESZÉLY: Életveszély a felállítási helyiségben kilépő füstgázok miatt! A füstgáz csatlakozások tömítései nem hiányozhatnak, sértetlennek és helyesen behelyezettnek kell lenniük. A füstgázcsatlakozónál egy kazán-csatalkozóívet vagy -darabot (tartozék) kell alkalmazni. A helyi követelményeknek megfelelően készítse el a füstgáz csatlakozást. 7. ábra Faltól való távolságok a felállítási helyiségben (a kazán elhelyezése balra vagy jobbra) Logano plus GB (2013/01) 13

14 5 Szerelés 9. ábra Füstgáz csatlakozás szerelése [1] Kazán csatlakozó könyök (külön rendelhető tartozék) [2] Csatlakozódarab (tartozék) T A fűtőkazán előtti kondenzvíz elvezetéséhez szükséges kazáncsatlakozóív, ill. a csatlakozódarab, kondenzvíz elvezetéshez alkalmas változatban, tartozékként beszerezhető. Amennyiben a kazán csatlakozóív, ill. tartozék részét képező kazán csatlakozódarab nem kerül felhasználásra, úgy biztosítani kell a kondenzátum elvezetés megfelelő méretezését (min. DN 20) Égési levegő csatlakozás elkészítése (zárt égésterű üzemmód) A fűtőkazán égési levegő külső fali csatlakozón, kürtőn, vagy egy elkülönített csővezetéken keresztül jut el a kazánhoz. A bemeneti vezeték méretét a hatályban lévő előírások szerint kell meghatározni. A zárt égésterű üzemeléshez a szükséges RLU égésilevegőcsatlakozókönyök külön tartozékként kapható. Ha még nem tette meg, akkor most vegye le az oldalfalat. Csavarozza le a hátsó falat. 10. ábra Égési levegő biztosítása zárt égésterű üzemmód esetén [1] Csavar [2] Burkolat [3] Égési levegő csatlakozó könyök (RLU) (külön rendelhető tartozék) [4] Bővítő (külön rendelhető tartozék) 5.5 Hidraulikus csatlakozások kialakítása ÉRTESÍTÉS: Berendezéskárosodás tömítetlen csatlakozások miatt! A csatlakozó vezetékeket feszülésmentesen szerelje fel a fűtőkazán csatlakozásaira. Ha a menetes csatlakozókat megbontja, akkor visszaszerelésükkor új tömítést kell használnia. A fűtési előremenőben és visszatérőben lévő karimákat csak a csatlakozások készre szerelése után húzza meg véglegesen. A csőkötések szerelése előtt ellenőrizze a kazán tömítéseinek és csatlakozóinak a sértetlenségét. A gázcsatlakozás szerelésekor jelentkező problémák elkerülése érdekében az RLU égésilevegő-csatlakozó könyök csatlakozóját jobbra vagy balra szerelje fel. Az égési levegő csatlakozó könyököt (RLU) a hátsó falon keresztül tolja a levegő beszívó csonkra. Az égési levegő rendszerben a kondenzvíz keletkezésének elkerülése céljából lássa el hőszigeteléssel az égési levegő rendszert. Az égési levegő csatlakozótól az égési levegő könyökig egy normál rendszert kell kialakítani, ennek során tartsa be a helyi előírásokat. 14 Logano plus GB (2013/01)

15 Szerelés 5 Szerelje fel az előremenő csőre az ellenkarimát (a kivitelező feladata) ( 11. táblázat, 15. oldal). ÉRTESÍTÉS: Rendszerkárosodás hibásan felszerelt vagy hiányzó visszacsapó csappantyú miatt! A visszacsapó csappantyút a kazántól távolodó áramlási iránnyal szerelje fel (figyelje a csappantyún látható lévő nyilat - nyíliránnyal szemben lezár a visszacsapó csappantyú). Tegyen be tömítést [8] az ellenkarima [3] és a visszacsapó csappantyú [4] közé. Tegyen be tömítést a kazánkarima és a visszacsapó szelep közé. A karimás kötést 4-4 csavarral [1] és anyával [7] és alátétekkel kézzel kissé meghúzva csavarozza össze. A visszacsapó csappantyút szerelési segédeszköz [5] segítségével központosan helyezze el és egyúttal szilárdan rögzítse csavarokkal. A szállítási terjedelem nem tartalmaz visszacsapó csappantyút: Egykazános rendszereknél nincs szükség visszacsapó csappantyúra. Az égőautomatika szoftvere felismeri a helytelen irányú áramlást. Reteszelt lekapcsolás történik. 11. ábra [RK] Visszatérő [VK] Előremenő Kazánteljesítm. Kazán előremenő (VK) Kazán visszatérő (RK) kw DN 50 Rp kw DN 65 PN6 szabványos karima, EN tábl. A vízoldali csatlakozások méretei A vízoldali szennyeződések elkerülése céljából javasoljuk, hogy a kivitelezéskor szereljen be egy szennyfogó egységet (külön rendelendő tartozék) a fűtési visszatérőbe Fűtési előremenő vezeték csatlakoztatása A kazán az égőautomatika szoftver-verziójától függően van vagy nincs felszerelve visszacsapó csappantyúval. A szállítási terjedelem tartalmaz visszacsapó csappantyút: Építse be az előremenő ágba a visszacsapó csappantyút [4]. Csavarja le a VK előremenő csonkról az ellenkarimát [3]. 12. ábra Előremenő szerelése [1] Csavar (4 x) [2] Alátét (4x) [3] Ellenkarima [4] Visszacsapó csappantyú [5] Szerelési segédeszköz [6] Kazán előremenő karima [7] Anyák alátétekkel (4 x) [8] Tömítés (2 x) Többkazános rendszerek vagy kaszkádok A hűlési veszteségek és a zavarok elkerülése érdekében többkazános rendszereknél be kell építeni egy visszacsapó csappantyút [4] (függetlenül az égőautomatika szoftver-verziójától). A kaszkádok csatlakoztatásához való kazántartozékok használata esetén a tartozékcsomag tartalmazza a visszacsapó csappantyút. Helyszínen kialakítandó többkazános rendszerek vagy kaszkádok kivitelezésekor a következő visszacsapó csappantyúkat használja: 90/120 kw fűtőkazánhoz: cikksz visszacsapó csappantyú DN50-PN6-Oventrop 160/280 kw fűtőkazánhoz: cikksz visszacsapó csappantyú DN65-PN6-Oventrop Logano plus GB (2013/01) 15

16 5 Szerelés Fűtési visszatérő vezeték csatlakoztatása Csavarja le az RK visszatérő csonkról az ellenkarimát [3]. Szerelje fel a visszatérő csőre az ellenkarimát (a kivitelező feladata) ( 11. táblázat, 15. oldal). Tegyen be tömítést [8] a kazánkarima és az ellenkarima közé. A karimás kötést 4-4 csavarral [1] és anyával [7] és alátétekkel csavarozza össze. 13. ábra Visszatérő vezeték szerelése [1] Csavar (4 x) [2] Alátét (4x) [3] Ellenkarima [6] Kazán visszatérő karima [7] Anyák alátétekkel (4 x) [8] Tömítés Melegvíz tároló szerelése A VK és RK csatlakozókra egy melegvíz tároló is csatlakoztatható. A szükséges külső tárolótöltő-szivattyú a szabályozóval vezérelhető Biztonsági szelep és automatikus légtelenítő vagy biztonsági szerelvénycsoport (kivitelezői feladat) szerelése ÉRTESÍTÉS: Rendszerkárosodás hibás szerelés miatt! Szereljen fel biztonsági szelepet és automatikus légtelenítőt vagy biztonsági szerelvénycsoportot az előremenő biztonsági csatlakozójára. A füstgázvezetéket a biztonsági szelepnél a kivitelézéskor kell felszerelni. A következő automatikus légtelenítők használhatók a biztonsági szeleppel együtt: Gyorslégtelenítő elzáróval Úszógolyós légtelenítő Taco-Hy-Vent 14. ábra Biztonsági szelep beszerelése [1] Biztonsági szelep és automatikus légtelenítő (a csatlakoztatás kivitelezői feladat, szükséges tartozék) [2] Biztonsági szerelvénycsoport (szükséges tartozék) [3] Biztonsági csatlakozó R 1" ( kw esetén) R 1¼ " ( kw esetén) Kondenzvíz-vezeték beszerelése VESZÉLY: Életveszély füstgázok miatt! Amennyiben a szifon nem töltődik fel vízzel, úgy a kilépő füstgáz életveszélyes lehet az emberekre. Töltse meg vízzel a szifont. Figyeljen arra, hogy a szifon- és a füstgázcsatlakozások tömítettek legyenek. Ügyeljen arra, hogy a tömítőtárcsa a tömítéssel együtt a sapkában legyen. Szerelje le a szifont [3]. Csavarozza fel a sapkát [9] és töltse meg a szifont kb. 2 liter vízzel. VESZÉLY: Életveszély füstgázok miatt! Ha nem használja a kazánon belüli szifont, akkor a füstgázrendszerből egy külön erre a célra szolgáló szifonon keresztül vezesse el a kondenzvizet. Szerelje fel a sapkát [9] a tömítőtárcsával [8] és a tömítéssel [5]. Amennyiben a füstgázberendezés kondenzvizének fűtőkazánból történő elvezetéséhez a kazánon belüli szifont alkalmazzuk, úgy a tömítőtárcsát [8] a csatlakozással [4] szemben cserélni kell. Szifon [3] felszerelése. 16 Logano plus GB (2013/01)

17 Szerelés T 15. ábra Kondenzvíztömlő felszerelése [1] Kondenzvízkád [2] Semlegesítő berendezés (külön rendelhető tartozék) [3] Szifon [4] A szifon csatlakozása a semlegesítő berendezéshez, ill. szennyvíz vezetékhez [5] Tömítés [6] A szifon leágazása a semlegesítő berendezéshez és a szennyvízcsatornához [7] A szifon szellőzőnyílása [8] Tömítőgyűrű [9] Kupak A kondenzvíz a szifon szellőző nyílásán [7] keresztül távozhat! A szifontól lejtéssel szerelje a kondenzvíz-vezetéket. A kondenzvíz levezetésekor vegye figyelembe az alábbiakat. Előírásszerűen vezesse el a keletkező kondenzvizet. A kondenzvíz szennyvízcsatornába történő közvetlen bevezetését a helyi előírások szerint végezze. Vegye figyelembe a helyi rendelkezéseket T 16. ábra Kondenzvíz-vezeték beszerelése [1] Szifon [2] A szifon elmenő ág a semlegesítő berendezéshez, illetve a szennyvíz vezetékhez [3] Csatlakozás a szifonon a kondenzvíz kazán csatlakozóívről, ill. darabjáról történő elvezetése érdekében. [4] Tömlő [5] Kondenzvíz elvezetés (füstgáz tartozék) VIGYÁZAT: Kondenzvíz-áram okozta kazánkárosodás! A füstgázvezetékben keletkező kondenzvizet a fűtőkazán előtt kell elvezetni. A fűtőkazánra a kazán-csatlakozóív (füstgáz tartozék), a csatlakozódarab (füstgáz tartozék) vagy egy kivitelezéskor létesített kondenzvíz elvezetéssel rendelkező csatlakozódarab csatlakoztatható. Szerelje fel a tömlőt a kazán-csatlakozóívre (füstgáz tartozék). Szerelje fel a tömlőt a szifonra. Ügyelje a lejtésre a szifon felé, adott esetben rövidítsen a tömlőn. Tartozékként semlegesítő berendezések is elérhetőek, amelyek a kw nagyságú kazánburkolatokba integrálhatóak. Szerelje be a semlegesítő berendezést (tartozék) a szerelési útmutatónak megfelelően 2 Logano plus GB (2013/01) 17

18 5 Szerelés Szerelje fel a csatlakozást a tágulási tartályhoz Az egyenkénti kazánbiztosításhoz egy tágulási tartály (tartozék) adaptálható az EN szerint a visszatérő csőben. Ehhez az kivitelezéskor egy T-idomot és egy dupla csőkapcsolót ( 17. ábra, [2] és [1], 18. oldal) kell a visszatérőben beszerelni. Szerelje le az ürítőcsapot a ( 17. ábra, [3], 18. oldal) visszatérőben. A kettős közcsavart tömítve csavarja be az ürítőcsap helyére. Tömítse a T-idomot (kivitelező biztosítja) és a nyílással a hátsó fal felé csavarozza fel a kettős közcsavarra. Csavarja be az ürítőcsapot a T idomra. A tágulási tartályhoz vezető vezetéket kivitelezéskor a csatlakozással a hátfalra kell szerelni. ÉRTESÍTÉS: Berendezéskárok! Ha a fűtési rendszert meleg állapotban tölti fel, a hőmérséklet különbség miatti feszültség repedéseket okozhat. Emiatt a kazán tömítetlenné válik. A fűtési rendszert csak hideg állapotban szabad feltölteni (az előremenő hőmérséklet maximum 40 C lehet). A fűtési rendszert üzem közben ne a kazán töltőés ürítőcsapján keresztül, hanem kizárólag a csőrendszerben (visszatérő) lévő töltőcsapon keresztül töltse fel. VIGYÁZAT: Egészségkárosodás veszélye az ivóvíz szennyezettsége miatt! Az ivóvíz szennyeződésének elkerülése érdekében vegye figyelembe az adott országban érvényes előírásokat és szabványokat. Európában az EN 1717 szabványt is be kell tartani. Nyissa meg az összes automatikus szellőztető sapkáját. Csatlakoztassa a tömlőt a vízcsapra. A vízzel telt tömlőt húzza rá a töltő- és ürítőcsap tömlőcsatlakozójára, rögzítse tömlőbilinccsel, majd töltse fel vízzel. Nyissa ki a töltő- és ürítőcsapot. Lassan töltse fel a fűtési rendszert. Közben figyelje a nyomásmérő műszer (manométer) kijelzését ábra Tágulási tartály csatlakozása [1] Kettős közcsavar [2] T-idom [3] Leeresztőcsap [4] Kivágás a tágulási tartály csatlakozásához (a hátfalon) A tágulási tartályt a berendezési nyomástartáshoz a visszatérőben, a szivattyú előtte kell beszerelni. 5.6 A fűtési rendszer feltöltése és a tömörség ellenőrzése Az üzembe helyezés előtt ellenőrizze a fűtési rendszer tömörségét, hogy működés közben ne fordulhassanak elő tömítetlen helyek. A jó légtelenítés biztosítása érdekében a feltöltés előtt minden fűtőkört és termosztatikus szelepet nyisson ki ábra Nyomásmérő zárt rendszerekhez [1] Piros mutató [2] Nyomásmérő mutatója [3] Zöld jelölés Amikor a nyomás elérte a vizsgálati nyomás kívánt értékét, zárja el a vízcsapot és a töltő- és ürítőcsapot. 3 ÉRTESÍTÉS: Rendszerkárosodás kazánkő-képződés miatt! A "Vízminőség üzemelési naplónak" megfelelően vegye figyelembe a vízminőséget és jegyezze fel a töltővíz mennyiségét és minőségét. ÉRTESÍTÉS: Rendszerkárosodás a tömörségvizsgálat során fellépő túlnyomás miatt! A nyomáskapcsolók, szabályozó- és biztonsági berendezések nagy nyomás esetén károsodhatnak. A feltöltés után nyomáspróba keretében a biztonsági szelep megszólalási nyomásáig növelje a rendszer nyomását. 18 Logano plus GB (2013/01)

19 Szerelés 5 A helyi előírások szerint be kell építeni egy hőre záródó elzárót (TAE). Ezenkívül javasoljuk, hogy a gázvezetékbe szereljen be egy gázszűrőt és egy kompenzátort a helyi előírások szerint. A kompenzátort (ajánlott) csatlakoztassa a gázcsapra. A gázvezetéket feszülésmentesen csatlakoztassa a gázcsatlakozóra vagy a kompenzátorra. A gázvezetéket a kivitelezéskor úgy kell a tartóra rögzíteni, hogy a gázcsatlakozás terhelése megvalósuljon. Zárja el a gázcsapot. 5.8 Elektromos csatlakozás kialakítása A kazán csak felszerelt szabályozókészülékkel lesz teljesen működőképes. Elektromos komponensek csatlakoztatásakor az adott termék csatlakozási tervét és útmutatóit is vegye figyelembe. 19. ábra Töltő- és ürítőcsap a visszatérőn [1] Töltő- és ürítőcsap A helyi előírások szerint végezzen tömörségvizsgálatot. Ellenőrizze a csatlakozások, csővezetékek tömörségét. Légtelenítse a fűtési rendszert a fűtőtesteken lévő légtelenítő szelepeken. Ha a légtelenítés miatt esik a vizsgálati nyomás, akkor vizet kell utántölteni. Húzza le a tömlőt a töltő- és ürítőcsapról. Ha a fűtési rendszer tömörségvizsgálata megtörtént és nincs szivárgás, akkor állítsa be a helyes üzemi nyomást. 5.7 Tüzelőanyag ellátás kialakítása VESZÉLY: Életveszély gyúlékony gázok berobbanása miatt! A gázvezető részeken csak arra feljogosított fűtéstechnikai szakcégeknek szabad munkát végezniük. A gázcsatlakozásnál vegye figyelembe a helyi előírásokat. Engedélyezett tömítőanyaggal tömítse a gázcsatlakozásokat. FIGYELMEZTETÉS: Gázvezeték szennyeződése okozta berendezés-károsodás! A szelepellenőrző rendszer (VPS) befolyásolása a gázvezeték szennyeződése által. Integrált szelepellenőrző-rendszerrel rendelkező kazán esetében ( kw) egy 50 m pórusszélességű gázszűrőt (pl. DIN 3386) kell a helyi előírásoknak megfelelően a kazán közelében a gázvezetékbe beépíteni. A gázszűrő nyomásvesztesége nem haladhatja meg a max. 70 Pa (0,7 mbar) értéket, hogy elegendő tartalék álljon rendelkezésre a fennmaradó gázvezetékben és ezáltal teljesítse a helyi előírásokat (a gázvezeték max. nyomásvesztesége 300 Pa = 3 mbar a TRGI 2008 szerint) Ügyeljen arra, hogy legyen egy szabványos leválasztó eszköz (érintkező-távolság > 3 mm) a kazánnak a hálózatról történő, minden pólust megszakító lekapcsolásához. Ha nincs ilyen leválasztó eszköz, akkor építsen be egyet. ÉRTESÍTÉS: Rendszerkárosodás szakszerűtlen szerelés miatt! Az elektromos csatlakoztatáshoz a következő pontokat vegye figyelembe: A fűtési rendszeren belül csak akkor végezzen elektromos munkákat, ha ezekhez a munkákhoz megfelelő szakképzettséggel rendelkezik. Ha nincs megfelelő szakképzettsége, akkor arra feljogosított szakcéggel végeztesse el az elektromos csatlakoztatást. Vegye figyelembe a helyi előírásokat! VESZÉLY: Nyitott készülék esetén életveszély az elektromos áram miatt! Mielőtt kinyitja a kazánt: a fűtési vészkapcsolóval áramtalanítsa a fűtési rendszert és az épület (lakás) megfelelő biztosítékával válassza le azt az elektromos hálózatról. Nem elég a szabályozókészüléket kikapcsolni. Biztosítsa a fűtési rendszert a véletlen visszakapcsolás ellen. Szerelje be a gázcsapot a gázvezetékbe. Ennek során a kazánban elcsavarodás ellen biztosítsa a gázvezetéket. Logano plus GB (2013/01) 19

20 5 Szerelés A szabályozókészülék felszerelése Helyezze a szabályozókészülék betolóhorgait a kazán elülső tetőburkolatának ovális furataiba. A szabályozókészüléket tolja a fűtőkazán külső széle felé. A szabályozókészülék rugalmas horgait pattintsa be az erre a célra kialakított áttörésekbe. 20. ábra Logamatic MC10 szabályozókészülék felszerelése Hálózati csatlakozás és további szerkezeti egységek csatlakoztatása A helyi előírások szerint fix hálózati csatlakozást alakítson ki. A fűtőkazánban Ön akár négy modult (tartozék) is felszerelhet az 21. ábrán jelzett pozíciónak megfelelően. A modulok beszerelésénél vegye figyelembe a modulhoz tartozó dokumentációt. 22. ábra A fedél leszerelése RS VESZÉLY: Tűzveszély forró kazánrészek miatt! A kazán forró részei károsíthatják az elektromos vezetékeket. Ügyeljen arra, hogy minden vezetéket az erre szolgáló kábelvezetőkön keresztül fektessen vagy a kazán hőszigetelésére szereljen. ÉRTESÍTÉS: Rendszerkárosodás hibás vezérlés miatt! A kis- és a törpefeszültségű vezetékeket a kábelcsatornákban elkülönítve fektesse. Minden vezetéket a kábelvezetőkön keresztül vezessen a szabályozókészülékhez, majd a csatlakozási terv szerint végezze el a csatlakoztatásukat. Kábelbilincsekkel biztosítson minden vezetéket (a szállítási terjedelem része). 1. A kábelbilincset a vezetékkel együtt felülről helyezze be a bilincskeret résébe. 2. Tolja le a kábelbilincset. 3. Nyomja rá a bilincset a vezetékre. 4. Hajtsa fel a kart. 21. ábra Modulok beszerelése [1] Modul (külön rendelhető tartozék) [2] Szerelőlemez Csavarja ki a szabályozókészülék fedelében lévő kettő csavart, és vegye le a fedelet. VESZÉLY: Életveszély elektromos áramütés miatt! A helytelenül csatlakoztatott kábelek veszélyes következmények lehetőségével járó hibás üzemelést okozhatnak. Az elektromos csatlakozások kialakításánál vegye figyelembe az MC10 csatlakozási tervét és az MC10 beszerelési útmutatóját (a szabályozókészülék szállítási terjedelmének része). 23. ábra Vezetékek biztosítása kábelbilinccsel RS 20 Logano plus GB (2013/01)

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O 6 720 644 062-00.1O Kondenzációs gázkészülék Condens 2000 W ZWB 24-1 AR Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

Szakemberek/üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. turbomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék.

Szakemberek/üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. turbomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék. Szakemberek/üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató turbomag Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék turbomag 14-2/0 HU Üzemeltetők számára Kezelési útmutató turbomag Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Indirekt fűtésű melegvíztároló 6 720 615 370-00.1RS Logalux L135/2R Logalux L160/2R Logalux L200/2R Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás elõtt! 6 720 806

Részletesebben

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitodens 100-W Típus: WB1B, 9,0 35,0 kw Gázüzemű kondenzációs falikazán Földgáz- és PB-gáz-kivitel VITODENS 100-W 1/2009 Kérjük, őrizze

Részletesebben

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata / Biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ Szakemberek / üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék HU MAG 0-0/0-3 XZ Üzemeltetők számára Kezelési útmutató Tartalomjegyzék Általános információk.......................

Részletesebben

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitodens 100-W Típus: WB1C, 6,5 35,0 kw Kondenzációs falikazán Földgáz- és PB-gáz-kivitel Az érvényességi tudnivalókat lásd az utolsó

Részletesebben

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I Használati útmutató figyelmeztetések HU VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I *1.036116ITA* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét

Részletesebben

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITOPEND 111-W. a szakember részére

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITOPEND 111-W. a szakember részére Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitopend 111-W Típus: WHSB, 10,5 30 kw Kompakt falikazán beépített tárolóval a helyiség levegőjétől függő- és független üzemhez Földgáz

Részletesebben

6 720 644 062-00.1O. Kondenzációs gázkészülék Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kezelési útmutató a felhasználó számára 6 720 649 785 (2011/08) HU

6 720 644 062-00.1O. Kondenzációs gázkészülék Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kezelési útmutató a felhasználó számára 6 720 649 785 (2011/08) HU 6 720 644 062-00.1O Kondenzációs gázkészülék Condens 2000 W ZW 24-1 AR HU Kezelési útmutató a felhasználó számára 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók....

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató FALI GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató RenovaStar C 24 E BT RenovaStar F 24 E BT Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2

Részletesebben

Kezelési útmutató. Elite RBC 24 Elite RBS 24. készülékekhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY

Kezelési útmutató. Elite RBC 24 Elite RBS 24. készülékekhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY Kezelési útmutató Elite RBC 24 Elite RBS 24 készülékekhez Fali gázkazánok bitermikus hőcserélővel Telepítési, működési, összeállítási és karbantartási útmutató CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI

Részletesebben

ALKON 09. Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére. kondenzációs gázkazánok

ALKON 09. Használati útmutató a TELEPÍTÕ és KARBANTARTÓ részére. kondenzációs gázkazánok ALKON 09 kondenzációs gázkazánok R 12 fûtõ R 18 fûtõ C 18 combi R 24 fûtõ C 24 combi A combi kazán használható csakfûtõkazánként is! Sõt, a combira csatlakoztatható egy üres HMV tároló is! 00333178 2.

Részletesebben

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY készülékhez Zárt égésterű, átfolyós fali gázkészülék bitermikus hőcserélővel, LCD kijelzővel IPX5 Telepítési, kezelési, összeállítási és karbantartási útmutató. CE 0694

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS KOMBI GÁZKAZÁN MIKROAKKUMULÁCIÓS TARTÁLLYAL Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ThemaFAST F 25 E H-MOD Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok

Részletesebben

Szerelésiés karbantartási utasítás

Szerelésiés karbantartási utasítás Szerelésiés karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-11 falikazán CGB-20 falikazán CGB-K-20 kombi-falikazán CGB-24 falikazán CGB-K-24 kombi-falikazán Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel.

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató KONDENZÁCIÓS FŰTŐ GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Ecosy F 28 E AS Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2 3.1

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Kép: Gázfűtő berendezés kiegészítő

Részletesebben

Remeha Avanta Plus. Remeha Avanta Plus. Telepítési és szervizelési útmutató. Remeha Avanta Plus 22/28c. Remeha Avanta Plus 30/35c

Remeha Avanta Plus. Remeha Avanta Plus. Telepítési és szervizelési útmutató. Remeha Avanta Plus 22/28c. Remeha Avanta Plus 30/35c Telepítési és szervizelési útmutató Remeha Avanta Plus Remeha Avanta Plus Remeha Avanta Plus 22/28c Remeha Avanta Plus 30/35c Remeha Avanta Plus 34/39c Remeha Avanta Plus 24s TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS

Részletesebben

Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató

Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató TARTALOMJEGYZÉK 1. ELÕÍRÁSOK, SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:... 2 1.1 ÁLTALÁNOSSÁGBAN:... 2 1.2 A KÉSZÜLÉK FELÁLLÍTÁSI HELYE:... 2 2. KÉSZÜLÉKEK LEIRÁSA... 3 3. SZÁLLÍTÁS...4 4. A KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE:... 4 4.1 VÍZOLDALI

Részletesebben

Szakemberek részére. Szerelési és karbantartási útmutató. aurostep plus. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez

Szakemberek részére. Szerelési és karbantartási útmutató. aurostep plus. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez Szakemberek részére Szerelési és karbantartási útmutató aurostep plus Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez 1.150 M 2.150 M HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a

Részletesebben

AC TÍPUSÚ KONDENZÁCIÓS, GÁZÜZEMŰ HŐLÉGFÚVÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

AC TÍPUSÚ KONDENZÁCIÓS, GÁZÜZEMŰ HŐLÉGFÚVÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA AC TÍPUSÚ KONDENZÁCIÓS, GÁZÜZEMŰ HŐLÉGFÚVÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2014.06.19. - 2 - Tartalomjegyzék 1.1. Az útmutatóban használt jelzések... 3 1.2. Általános tudnivalók...

Részletesebben

Szolárállomás AGS 5... 50

Szolárállomás AGS 5... 50 Telepítési- és karbantartási utasítás szakemberek számára Szolárállomás AGS 5... 50 7747006489.00-.SD AGS 5 AGS 5E AGS 0 AGS 0E AGS 0 AGS 50 6 70 6 85 Hu (007/05) Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági

Részletesebben

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU*

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Használati útmutató HU VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét és biztonságát szolgálni.

Részletesebben

VIESMANN VITODENS 200-W Kondenzációs falikazán 17,0 105,0 kw Többkazános rendszerként max. 840,0 kw

VIESMANN VITODENS 200-W Kondenzációs falikazán 17,0 105,0 kw Többkazános rendszerként max. 840,0 kw VIESMNN VITODENS 200-W Kondenzációs falikazán 17,0 105,0 kw Többkazános rendszerként max. 840,0 kw Tervezési segédlet VITODENS 200-W Típus: W2C Kondenzációs falikazán, folyamatos szabályozású hengeres

Részletesebben

Trumatic E 4000 E 4000 A

Trumatic E 4000 E 4000 A Trumatic E 4000 E 4000 A Beépítési példák 1 Kezelőegység 2 Időkapcsoló óra (külön tartozék) 3 Égési levegő bevezetése 4 Füstgázelvezetés 5 Elektronikus vezérlőegység 6 Feszültségellátás 7 Gázcsatlakozás

Részletesebben

thermotop premium / turbotop premium

thermotop premium / turbotop premium Az üzemeltető számára Kezelési utasítás thermotop premium / turbotop premium Fali gázfűtőkészülék HU Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációval kapcsolatban Megjegyzések a dokumentációval kapcsolatban

Részletesebben

6 720 613 692-00.1O. Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23. Kezelési útmutató 6 720 800 654 (2011/09) HU

6 720 613 692-00.1O. Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23. Kezelési útmutató 6 720 800 654 (2011/09) HU 6 720 613 692-00.1O Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23 HU Kezelési útmutató 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók.... 4 1.1 A szimbólumok

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-vízmelegítő készülékekhez analóg KOMFORT 24 K KOMFORT 24 V KOMFORT 24 VH KOMFORT 28 V KOMFORT 25 KD KOMFORT 29 VD digitális KOMPAKT 25 V FIGYELEM! Mielőtt

Részletesebben

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók Használati útmutató TRI gázüzemű hőlégbefúvók Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, amely hosszú ideig és biztonságosan fogja az Ön kényelmét szolgálni.

Részletesebben