Az égési folyamatok szabályozása lángionizációs jelekkel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az égési folyamatok szabályozása lángionizációs jelekkel"

Átírás

1 KORSZERÛ ENERGETIKAI BERENDEZÉSEK Az égési folyamatok szabályozása lángionizációs jelekkel Tárgyszavak: tüzeléstechnika; szabályozás; gáztüzelés; lángionizációs jelek; szénhidrogéntartalom-mérés. A szénhidrogének elégetésekor szabad elektromos töltéshordozók keletkeznek. Ez képezi az alapját a láng egyik lehetséges minőség-ellenőrzési módszerének. Az ionképződés mennyiségi meghatározása a gázelemzőknél a szénhidrogén-tartalom mérésére használható. Az ionizációt az égetés során végbemenő reakciók kinetikája alapján határozzák meg, és elméleti vizsgálatok alapján matematikailag modellezik. Régi gondolat, hogy lángionizációs mérési jeleket használjanak fel az égetési folyamatok szabályozására, de ehhez megfelelő berendezések ezidáig nem álltak rendelkezésre. Egy jelfeldolgozóból, az ionizációs sugárjelből és egy optimálisan elhelyezett ionizáló elektródból kialakított rendszerben létrejött ionizáló jel előnyösen felhasználható a légfelesleg-tényező szabályozására. A következők ismertetik a koncepciót. Az ionizációs jel felhasználása a gázkészülékekben végbemenő égés szabályozására A mai korszerű gázkészülékeket a kis emisszió és a jó hatásfok jellemzi. Egy készüléknek működnie kell különböző használati feltételek (pl. az elégetésre kerülő gáz változó minősége, ingadozó égetési levegő paraméterek és kéménynyomás) esetén is. Európában a gázkészülékek kifejlesztésénél és összeszerelésénél egyik legfontosabb szempont a gázminőség változásának sávszélessége. A szabványos készülékosztályokba sorolásnak megfelelően a gázkészülékeknek egy meghatározott alapbeállítással képesnek kell lenniük arra, hogy a Wobbe szám egy megadott tartományát lefedjék, és különböző összetételű földgáz esetén is megbízhatóan működjenek. A különböző minőségű gázzal való működés a készülékeknél különböző légfelesleg-tényezők alkalmazását vonja maga után, mert a különböző összetételű földgázok levegőszükséglete egymástól eltérő.

2 A légfelesleg-tényező értéke a gázminőség függvényében 1,1 és 1,6 között változhat. Az égő elhagyhatja az optimális munkapontját és egyéb zavaró hatások egyidejű jelentkezése esetén fennáll egy nem stabil és az egészséget károsító égés kialakulásának a veszélye. Ez a probléma megoldható a légfelesleg-tényező olyan előírt értéken tartásával, amely biztosítja az optimális égést. A gáz/levegő arány zárt szabályozó áramkörben végzett illesztéséhez információ szükséges az égés légfelesleg-tényezőről. Ez a légfelesleg-tényező jel előállítható például a füstgázcsatornában elhelyezett jeladóval, azonban jelenleg még nem kaphatók kereskedelmi forgalomban megfelelő érzékelők. Ennek oka, hogy az érzékelők drágák, karbantartás-igényesek és problémát jelent az érzékelők elhelyezése a füstgázvezetékben, mert az áramlási viszonyok az érzékelő beépítési pontján nem adnak reprezentatív füstgázösszetételt. Ismerni kell továbbá a betáplálásra kerülő gáz összetételét és nyitott hurkú szabályozás keretében illeszteni kell a gáz/levegő keverékek értékét. Ez feltételezi kipróbált, olcsó és megfelelő pontosságú érzékelők alkalmazását, amelyek azonban jelenleg még szintén nem állnak rendelkezésre. A fentieken túlmenően a légfelesleg-tényező meghatározásának további eszköze a lángjelek érzékelése, azaz közvetlen mérés végrehajtása a lángban. A lángionizációs jel előnye, hogy az égés helyén közvetlenül visszajelzést ad, és a légfelesleg-tényező mérésének a költségét tekintve kedvező eszköz. A szabályozási koncepció ismertetése A láng ellenőrzésének bevált és széles körben elterjedt módszere az ionizációs jel mérésén alapul. A jel küszöbértékének elérésekor a láng jelenléte felismerhető. Az ionizációs jel a láng felismerésén túlmenően további hasznosítható információkat tartalmaz az égésről. A jelet elsődlegesen a láng hőmérséklete befolyásolja o C felett a lángban a molekulák disszociálnak, az égési hőmérséklet növelésével nő az ionképződés mértéke. Az ionizációs jel jellemző alakulása a légfelesleg-tényező függvényében az 1. ábrán látható. A hőmérséklettől való függés miatt az ionizációs jelnek maximális értéke van a sztöchiometriai munkaponton (λ=1), az égési hőmérséklet maximális. A szénhidrogének égésekor fellépő ionképződést befolyásolják: az ionizációs szonda kialakítása és égőhöz képesti elhelyezése, a villamos mérőrendszer tulajdonságai és az égéstechnikai jellemzők (légfelesleg-tényező, az égő teljesítménye és típusa stb.). A légfelesleg-tényező-szabályozás megvalósításához optimálni kell az ionizációs jel légfelesleg-tényezőtől való függését, amit jelentősen befolyásol a szonda megválasztása és elhelyezése, valamint az égő teljesítménye. Egyéb tényezők (gázösszetétel, tűztér-hőmérséklet) szerepe alárendelt.

3 a gázmennyiséget csökkenteni kell előírt érték szabályozási tartomány a gázmennyiséget növelni kell légfelesleg-tényező 1. ábra Az ionizációs jel és a légfelesleg-tényező összefüggése Az ionizációs szonda energiaellátását biztonságtechnikai okokból váltakozó feszültséggel kell megadni, mert egyenfeszültség alkalmazása esetén rövidzárlat hatására tűz keletkezhet. A jelfeldolgozást a 2. ábra mutatja be. levegőben gazdag keverék tüzelőanyagban gazdag keverék V IO a detektálás során alkalmazott jel V ac tápfeszültség (230 V) 2. ábra Az ionizációs mérések elve Az elektródon jelentkező feszültség egy átlagértékkel eltolt szinuszjel alakú. A mérésre használt jelenség a láng egyenirányító hatásán alapul. Az átlagértékkel eltolt váltakozó feszültséget egy felülvágó szűrőn vezetik át, így

4 viszonylag zajmentes, mennyiségileg jól értékelhető mérési jel keletkezik, amely a beállítási tartományon belül ionizációs jelként alkalmazható. A szonda elhelyezésénél jelentősége van a lángban végbemenő ionképződés térbeli eloszlásának. Ez az égő lángprofiljában előkevert lángok esetében állandó, azaz az égőbe vezetett keverék homogenitása megfelelő. A diffúziós lángoknál az ionizáció a diffúziós zónán át a láng szélén differenciálódik. Az ionizációs szonda geometriája és elhelyezése az égőhöz viszonyítva jelentősen befolyásolja az ionizációs mérések pontosságát. Egyrészt a szondát a lángnak egy jellemző részén kell elhelyezni, másrészt megkönnyíti a mérést egy vékony, de mechanikailag stabil szonda, amely termikusan gyorsan reagál és az ionképződést kevéssé befolyásolja. Fontos, hogy az ionizációs jel független legyen az égő teljesítményétől. A szonda elhelyezésének optimálása minimálisra csökkentette a teljesítmény ionizáció befolyásoló hatását. Korábbi tapasztalatok szerint az előkeveréses égők esetében a 100% 30% modulációs tartományban az égőterhelés zavaró hatása a jelre megfelelően elnyomható. Kerámia égők esetén problémát jelenthet a megfelelő ionforrás megtalálása. Míg a fém égőfelület az ionizációs méréseknél közvetlenül ionforrásként szolgál, a kerámiaégők esetén egy plusz fém elektródát kell kialakítani, mert a kerámia nem vagy csak nagyon magas hőmérsékleten válik villamosan vezetővé. A megfelelően erős jel biztosítása érdekében a pótelektród felülete nem lehet túl kicsi. Villamos lángjelként az ionizáció elvben a láng változására nagyon gyorsan reagáló jellemző. Miután az ionizációt a legjobban befolyásoló tényező a láng hőmérséklete, a jel lefutását a lassú termikus kiegyenlítődési folyamatok is befolyásolják. Ez különösen érvényes az égő hideg indításakor, amikor az ionizációs jel csak néhány másodperc után éri el a végső értékét. Hogy az indítási fázisban az ionizációs jel a szabályozáshoz felhasználható legyen, dinamikus jelkiegyenlítést kell alkalmazni vagy a gáz/levegő arány nyitott hurok szabályozását kell kialakítani. Gyors terhelésváltozások esetén termikus kiegyenlítődési folyamatok figyelhetők meg. Az ionizációs szonda hosszú élettartamú, kipróbált eszköz. A lángionizációnak a szabályozás során szükséges mennyiségi mérése ugyanakkor nagyobb követelményeket támaszt az ionizációs méréssel szemben, mint a tiszta lángellenőrzés során. Ezért célszerű az ionizációs mérésekre gyakorolt hosszú távú hatásokat kiegyenlíteni vagy a mérést az ionizációs szonda cseréje után felül kell vizsgálni. Ez a feladat kalibráló ciklussal valósítható meg, amely során a normál szabályozási üzem megszakításra kerül, és egy vizsgálati lépésben megvalósul az ionizációs jel maximális értéke. Ehhez a maximum értékhez az 1. légfelesleg-tényező értéket rendelik, amely minden további információ nélkül azonosítható. A mért szélsőérték öszszehasonlításra kerül korábban eltárolt értékekkel és lehetővé teszi az ionizációs jel változásának ellenőrzését. A maximum érték eltolódásakor várható, hogy

5 az ionizációs jel légfelesleg-tényezőhöz rendelése során is eltolódás lép fel, amely az ionizációs jel előírt értékéhez való illesztése által veendő számításba. A kalibrálás során rövid ideig eltérnek az égő rendeltetésszerű munkapontjától. Ez nem ártalmas, ha az eljárás csak rövid ideig tart és ritkán hajtják végre. A kalibrálás jellemző időtartama 3 másodperc, gyakorisága az adott készülékkel szemben támasztott követelményektől, az üzemóráktól és az indítások számától függ (általában havonta egyszer vagy még ritkábban történik). A tapasztalatok szerint eltekintve a stochasztikus ingadozásoktól a kalibráló érték 52 hónapon át is rendkívül stabil. Célszerű több közbenső értéket közölni és csak az átlagérték nagyobb változásánál az érvényes végértéket újonnan megállapítani. Az ionizációs jel függését a légfelesleg-tényezőtől az 1. ábra mutatja. A sztöchiometrikus viszonyok feletti tartományban a szabályozás során csak a diagram jobb oldali ágát veszik figyelembe. Az optimális munkapont kialakítása az ionizációs jel előírt értékéhez kapcsolódik. A standard PI-algoritmus (arányos integráló) segítségével végrehajtott szabályozáskor pozitív eltérés esetén a gázmennyiséget csökkenteni kell, negatív eltérés esetén pedig növelni, hogy az eltérés lehetőség szerint nullára csökkenjen. A szabályozásdinamika optimálásakor a szabályzóban célszerű pozitív eltéréskor nagyobb megerősítést választani, mint negatív eltérés esetén, a karakterisztika változásának kiegyenlítése érdekében. Ezt az általános szabályozó funkciót ki kell továbbá egészíteni a szabályozási tartomány határértékeinek a rögzítésével, mert az egészséget nem károsító égetés csak meghatározott légfelesleg-tényező-intervallum (és ezzel meghatározott ionizációs jel intervallum) esetén valósulhat meg. Ha az ionizációs jel hosszabb időn át kívül esik ezen a szabályozási tartományon, a rendszert le kell kapcsolni. Az ionizációs jel görbe kétértelműsége miatt a légfelesleg-tényezőt csökkenteni kell, mert ha a baloldali ágnak megfelelő légfelesleg-tényező alakul ki, az levegőhiányos égést jelenthet. A szabályozási tartomány fentiek szerinti meghatározása és az égő lekapcsolása, ha az értékek kilépnek a szabályozási tartományból, megakadályozza, hogy az égő nem megengedett, a sztöchiometriai viszonyok alatti tartományban üzemeljen. Ez abból következik, hogy a karakterisztika emelkedése λ<1 esetén fordított előjelű, mint λ>1 esetén és ezáltal a negatív visszacsatolás szabályozóköre pozitív visszacsatolásra módosul. Ennek következtében a sztöchiometrikai viszonyoknál kisebb légfelesleg-tényezővel jellemezhető égési körülményekből kiindulva a szabályozókör megbízhatóan a felső vagy az alsó szabályozási határérték betartására törekszik és lekapcsolja a berendezést. Szabályozási algoritmusként egy szokásos PI-algoritmus (arányos integráló szabályozás) megfelelő, amelynek paraméterei a szabályozási szakasz dinamikus viselkedése szerint kerülnek megválasztásra. A légfelesleg-tényező-szabályozó körfolyamat az égőszabályozás része. A körfolyamatot gáz/levegő arány előszabályozással egészítik ki, ami megha-

6 tározott indítási feltételt biztosít, javítva a rendszer dinamikus viselkedését. A szabályozórendszer felépítését a 3. ábra bemutatja. az légfeleslegtényező előírt értéke kalibrálás gáz I ion jelfeldolgozás λ előírt értéke légfeleslegszabályozó tényező + I szelep + λ aktuális értéke a fordulatszám értéke fordulatszámelőszabályozás fordulatszámszabályozás n levegő 3. ábra A légfelesleg-tényező szabályozás kialakítása A kompresszor fordulatszáma amely mérési eredményként rendelkezésre áll felhasználható az égő teljesítményének mérésére és szabályozási értékként szolgál a gázmennyiség nyitott hurok -ban végzett beállításához a teljesítmény függvényében. Ez a funkció azonban csak a referenciaállapotban (gázminőség, levegőnyomás és hőmérséklet) biztosítja a korrekt légfeleslegtényező értéket. Az ionizációs jel alapján végzett szabályozás csak additív helyesbítő érték a gáz mágnesszelep-szabályozásához és kiegyenlíti a légfeleslegtényezőt érő, a referencia állapottól való eltérésből származó összes hatást. A kompresszor-fordulatszám előszabályozásából előállított beállítójel és a légfelesleg-tényező szabályozásából eredő helyesbítő érték lehetőséget ad a szabályozórendszer hibafunkcióinak a lekérdezésére. A helyesbítő érték tükrözi a referencia állapottól való eltérés mértékét, ezért meghatározott határokon belül kell lennie. Ezeket a korlátozásokat elsődlegesen a gázminőség, másodlagosan az égetési levegő állapotának a változása okozza. Ha a helyesbítő érték átlépi a megengedett határértéket, ez a készülék nem engedé-

7 lyezett működésére utal és a rendszer vagy jelez, vagy lekapcsolja a készüléket. A kapott eredmények ismertetése Korábbi tapasztalatok szerint az ionizáció mérésének optimális kialakítása esetén megvalósítható az ionizációs jel és az égőteljesítmény közötti függetlenség az 1:3 modulációs tartományban. Jellemző példa egy fűtőértékmeghatározó kazánban végrehajtott mérés. A kazán modulálható teljesítmény-tartománya 8-25 kw, légfelesleg-tényező-szabályozás nélkül az égő L- gáz esetén 1,4-es, H-gáz esetén 1,2-es állandó légfelesleg-tényezővel dolgozik. Ezen állandó légfelesleg-tényezőknél az ionizációs jelek is viszonylag állandó nagyságúak és egyértelmű összefüggést mutatnak a légfeleslegtényezővel. Ionizációs jelen alapuló légfelesleg-tényező-szabályozóval ellátott kazán esetén a gázminőség változásának hatása a 4. ábrán látható. Légfelesleg-tényező-szabályozás nélkül felvett ugyanezen diagramot az 5. ábra mutatja be. CO 2 (% v/v), CO, NO x (ppm), U/10 (V) váltás G20 gázkeverékről L-földgázra CO váltás L-földgázról G20 gázra NO x CO 2 -tartalom CO-tartalom (ppm) ionizációs feszültség (10 V) idő, min 4. ábra A gázösszetétel változásának hatása légfelesleg-tényező szabályozásával L gáz: a DVGW G260 szerint 10,5 13 kwh/m 3 Wobbe indexű gáz (Low caloric) H gáz: a DVGW G260 szerint 12,8 15,7 kwh/m 3 Wobbe indexű gáz (High caloric) G20 gáz: metán Az égés szabályozásánál a következő tényezőket kell figyelembe venni: az égetőkamra zárt vagy nyitott rendszerű-e, az előkeverés mértéke, fajlagos égőterhelés, az égő üzemvitele, modulálás, kompresszor impulzuségő/felületi égő.

8 CO 2 (%V/V), CO, NO x (ppm), U/10 (V) CO váltás G20 gázkeverékről L-földgázra alapjel váltás L-földgázről G20 gázra NO x CO 2 -tartalom idő, min ábra A gázösszetétel változásának a hatása légfelesleg-tényező szabályozása nélkül ábra Az égetőberendezés felépítése 1 elektronika, 2 ventilátor, 3 gázszelep, 4 processzor vezérelt szabályozó, amely minden, az illesztési eljáráshoz szükséges programot tárol, 5 gyújtógyertya, 6 ionizációs érzékelő 3 1 Az adottságok szerint különböző illesztési intézkedések lehetségesek. Az égés szabályozásának illesztési eljárása speciális égetőberendezésekben meggyorsítható. Megfelelő szoftver segítségével csökkenthető a fejlesztés költsége és számítógép által támogatott, teljesen automatizált vizsgálat végezhető. A gázkészülék beállítási költsége minimális. A légfeleslegtényező-szabályozó elektronikának kompresszor által támogatott gázfűtő készülékhez illesztése során ismerni kell az indító levegő mennyiségét, az elérni kívánt légfeleslegtényezőt, a tüzelőanyag és a levegő szabályozási értékeit és a gyújtókeverék összetételét. Az égetőberendezés felépítését a 6. ábra mutatja. A 7. ábrán az illesztési eljárás idődiagramja látható. Az illesztés a gázkészülék hálózati kapcsolójának a bekapcsolásával kezdődik. 0 időpontban minden szokásos biztonságtechnikai folyamat (pl. átöblítés levegővel) elindul. Az 1. időpontban a ventillátor szállítja az indító levegőmennyiséget (V Lst ). A 2. pontban kezdődik a biztonsági idő: a gyújtóberendezés beindul és a biztonsá-

9 gi szelepek kinyitnak. Az indító gázmennyiség a biztonsági időn belül addig nő, amíg a lángképződés az ionizációs jel növekedésével felismerhető (3. időpont). Az elektronika figyeli a rendszer időbeni viselkedését és a 3. időponttól az ionizációs jel növekedését. A jel a végértékének a 80%-áig ugrásszerűen nő, kiszámítja és tárolja az elektronika a növekedés meredekségét. ionizációs jel A a tüzelőanyag térfogatárama, l/min B a levegő térfogatárama, l/min C A = ionizáció indítása B = gázszelep bekapcsolása C = levegő-térfogatáram 7. ábra Az illesztési eljárás A rendszer számított időállandója rendelkezésre áll a további szabályozási folyamatokhoz. A következő ciklusokban végrehajtják a kalibrálást, aminek feladata az ionizációs jel teljesítményfüggőségének meghatározása. Az induló gáz/levegő arányhoz viszonyítva a levegő térfogatárama állandó tüzelőanyag térfogatáram mellett csökken. Mérik az ionizációs jel növekedését és tárolják a maximális K 1 értékét, amelyből a program kiszámítja az adott készülék teljesítményéhez illeszkedő előírt értéket (SW 1 ). A 7. időpontban a levegő térfogatárama ismét a kiindulási értékre (V Lst) nő, ekkor az égés szabályozása az SW 1 előírt értéken működik. A 8. és 12. időpontokban a levegő mennyisége a rendszerben megnő, a különböző készülékteljesítményeknél végzett kalibrálás érdekében. A mindenkor meghatározott előírt érték átmeneti értékként alkalmazandó. Az így kapott K 1...K n kalibrálási értékek különböző készülékteljesítmények esetén az ionizáció nagyságát mérik, és kiegyenlítik a jel függését a készülék teljesítményétől. A 16. időpontban a ventillátor fordulatszáma lépcsőzetesen V 1max értékre nő. Mérik az ionizációs jelet és a gázmennyiség szabályozó folyamatosan növekedő

10 szabályozó áramát. V 1max értéknél a gázmennyiség eléri a maximális értéket, ezt az értéket tárolják. Végül a 18. időpontban a ventillátor fordulatszáma a minimális értékre (V 1min ) csökken, ekkor a gázmennyiség szabályozó beállítóként szolgál. V 1min minimális levegőmennyiségnél mérik és tárolják a V g min értéket. A V g min V 1min és a V g max V 1max értékekből a program kiszámítja a tűrési sávot, amely az égő üzemvitelének szabályozására szolgál és részét képezi az elektronikus gáz/levegő szabályozás biztonsági rendszerének. (Regősné Knoska Judit) Nolte, H.; Herrs, M.: Regelung von Verbrennungsprozessen mit Flammensignalen. = Gas, Wasser, Abwasser, 81. k. 2. sz p Ing. Bernt, R.: Kompaktflammenfühle mit integriertem Flammenrelais zum Überwachtung von Flammen. = GASWÄRME International, 51. k sz p

Ipari kondenzációs gázkészülék

Ipari kondenzációs gázkészülék Ipari kondenzációs gázkészülék L.H.E.M.M. A L.H.E.M.M. egy beltéri telepítésre szánt kondenzációs hőfejlesztő készülék, mely több, egymástól teljesen független, előszerelt modulból áll. Ez a tervezési

Részletesebben

Hőtechnikai berendezéskezelő Ipari olaj- és gáztüzelőberendezés T 1/5

Hőtechnikai berendezéskezelő Ipari olaj- és gáztüzelőberendezés T 1/5 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

2. Laboratóriumi gyakorlat A TERMISZTOR. 1. A gyakorlat célja. 2. Elméleti bevezető

2. Laboratóriumi gyakorlat A TERMISZTOR. 1. A gyakorlat célja. 2. Elméleti bevezető . Laboratóriumi gyakorlat A EMISZO. A gyakorlat célja A termisztorok működésének bemutatása, valamint főbb paramétereik meghatározása. Az ellenállás-hőmérséklet = f és feszültség-áram U = f ( I ) jelleggörbék

Részletesebben

MYDENS T KONDENZÁCI. Tökéletes választás nagyméretű beruházásokhoz. Tökéletes választás új projektekhez és rendszerfelújításhoz

MYDENS T KONDENZÁCI. Tökéletes választás nagyméretű beruházásokhoz. Tökéletes választás új projektekhez és rendszerfelújításhoz KORRÓZI ZIÓÁLLÓ ACÉL L IPARI KONDENZÁCI CIÓS S KAZÁN Tökéletes választás nagyméretű beruházásokhoz Tökéletes választás új projektekhez és rendszerfelújításhoz is IPARI KONDENZÁCI CIÓS S KAZÁNOK SZÉLES

Részletesebben

Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás)

Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás) Körösztös Kft. 7630 Pécs, Zsolnay V.u.9. Tel: 72/511-757 Fax: 72/511-757 Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás) Mottó: A szabványok alkalmazása nem kötelezõ, de a bíróságon

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás Tüzeléstechnika Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei, helykiválasztás szempontjai.

Részletesebben

A Dräger PEX 1000 egy 4-20 ma távadó modul, amelyik a Dräger Polytron SE Ex DD szenzor fejek mv jeleit ma jelekké alakítja, és elküldi őket a

A Dräger PEX 1000 egy 4-20 ma távadó modul, amelyik a Dräger Polytron SE Ex DD szenzor fejek mv jeleit ma jelekké alakítja, és elküldi őket a Dräger PEX 1000 A Dräger PEX 1000 egy 4-20 ma távadó modul, amelyik a Dräger Polytron SE Ex DD szenzor fejek mv jeleit ma jelekké alakítja, és elküldi őket a vezérlőegységhez, mint amilyen a Dräger REGARD

Részletesebben

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT.

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. Előterjesztette: Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II.

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II. Elektromágneses kompatibilitás II. EMC érintkező védelem - az érintkezők nyitása és zárása során ún. átívelések jönnek létre - ezek csökkentik az érintkezők élettartamát - és nagyfrekvenciás EM sugárzások

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés 2008/09 I félév Kalorikus gépek Bsc Mérés dátuma 2008 Mérés helye Mérőcsoport száma Jegyzőkönyvkészítő Mérésvezető oktató D gépcsarnok

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 7. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2013. április 11. MA - 7. óra Verzió: 2.2 Utolsó frissítés: 2013. április 10. 1/37 Tartalom I 1 Szenzorok 2 Hőmérséklet mérése 3 Fény

Részletesebben

SGB -...GG, SGB-...GR, SGB-...GN

SGB -...GG, SGB-...GR, SGB-...GN SGB -...GG, SGB-...GR, SGB-...GN GÁZ- ÉS OLAJ ALTERNATÍV ÉGŐK 1200-9000 kw SGB- alternatív égők Általános ismertető: Az SGB-...-GG gáz és tüzelőolaj, az SGB-...- GR gáz és könnyű fűtőolaj, az SGB-...-GN

Részletesebben

QAA73 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek

QAA73 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek QAA7 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek JELLEMZŐK Működési feszültség Védelem OpenTherm bus Csatlakoztathatóság Vezeték hossz Vezeték ellenálló képessége Teljesítményfelvétel Biztonsági szint

Részletesebben

Gázellátás. Gázkészülékek 2009/2010. Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár

Gázellátás. Gázkészülékek 2009/2010. Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár Gázellátás Gázkészülékek 2009/2010 Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár 1 Gázkészülékek fajtái 2 A típusú gázfogyasztó készülékek amelyek nem csatlakoznak közvetlenül kéményhez, vagy égéstermékelvezető

Részletesebben

H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087

H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 MŰSZER AUTOMATIKA KFT. H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 Telephely: H-2030 Érd, Alsó u.10. Pf.56.Telefon: +36 23 365152 Fax: +36 23 365837 www.muszerautomatika.hu

Részletesebben

Folyamatirányítás. Számítási gyakorlatok. Gyakorlaton megoldandó feladatok. Készítette: Dr. Farkas Tivadar

Folyamatirányítás. Számítási gyakorlatok. Gyakorlaton megoldandó feladatok. Készítette: Dr. Farkas Tivadar Folyamatirányítás Számítási gyakorlatok Gyakorlaton megoldandó feladatok Készítette: Dr. Farkas Tivadar 2010 I.-II. RENDŰ TAGOK 1. feladat Egy tökéletesen kevert, nyitott tartályban folyamatosan meleg

Részletesebben

2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat

2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat 2. Mágneskapcsolók: NC1-es sorozat Alkalmazási terület: A mágneskapcsolót egyen- vagy váltakozó feszültséggel vezérelve kapcsolhatunk max. 6VAC névleges feszültségű és 95A névleges áramú áramkört. A készülék

Részletesebben

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Rikker Tamás tudományos igazgató WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. január 17. Kis történelem 1920-as években, a Bell Laboratórium telefonjainak

Részletesebben

Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben

Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben Dr. Barna Lajos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék A gázkészülékek elhelyezésével kapcsolatos

Részletesebben

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm 1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm A= 200 mm B= 200 mm C= 182 mm D= 118 mm 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1 Gáz-mágnesszelep 2 Égő 3 Elsődleges füstgáz/víz hőcserélő 4

Részletesebben

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház Hőszivattyúk - kompresszor technológiák 2017. Január 25. Lurdy Ház Tartalom Hőszivattyú felhasználások Fűtős kompresszor típusok Elérhető kompresszor típusok áttekintése kompresszor hatásfoka Minél kisebb

Részletesebben

AKKUTÖLTŐ 24V CTEK XT 14000 N08954

AKKUTÖLTŐ 24V CTEK XT 14000 N08954 AKKUTÖLTŐ 24V CTEK XT 14000 N08954 A svéd CTEK MULTI XT 14000 teljesítménye a gyors töltést igénylő, 24V-os rendszerben működő akkumulátoroknál mutatkozik meg igazán: teherautókban, buszokban, nagyobb

Részletesebben

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal Kísérleti kályha tesztelése A tesztsorozat célja egy járatos, egy kitöltött harang és egy üres harang hőtároló összehasonlítása. A lehető legkisebb méretű, élére állított téglából épített héjba hagyományos,

Részletesebben

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL A technológia csúcsán Az Econcept Kombi Stratos készülék egy különösen sokoldalú hőközpont, alkalmas bármilyen fűtési rendszerbe,

Részletesebben

5. Laboratóriumi gyakorlat

5. Laboratóriumi gyakorlat 5. Laboratóriumi gyakorlat HETEROGÉN KÉMIAI REAKCIÓ SEBESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A CO 2 -nak vízben történő oldódása és az azt követő egyensúlyra vezető kémiai reakció az alábbi reakcióegyenlettel írható le:

Részletesebben

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni.

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 35 582 01 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő

Részletesebben

Alaplapos útváltó Cetop5 / NG10

Alaplapos útváltó Cetop5 / NG10 Alaplapos útváltó Cetop5 / NG10 HM03-AD5.1 ARON útváltó alaplapos beépítéshez, csatlakozó furatkép CETOP RP 121H 4.2.4.05 és/vagy UNI ISO 4401-AC-05-4-A szerint. Nagy megengedett térfogatárammal és magas

Részletesebben

Hőmérséklet különbség vezérlő készülék AGV-2

Hőmérséklet különbség vezérlő készülék AGV-2 Hőmérséklet különbség vezérlő készülék AGV-2 Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen Telefon +49 (0) 74 63-980 - 0 Telefax +49 (0) 74 63-980 - 200 info@schako.de www.schako.de Tartalom Leírás...

Részletesebben

Digitális hőmérő Modell DM-300

Digitális hőmérő Modell DM-300 Digitális hőmérő Modell DM-300 Használati útmutató Ennek a használati útmutatónak a másolásához, terjesztéséhez, a Transfer Multisort Elektronik cég írásbeli hozzájárulása szükséges. Bevezetés Ez a készülék

Részletesebben

Tudástár - ErP rendeletek

Tudástár - ErP rendeletek Tudástár - ErP rendeletek 2015. Szeptember Az energiahatékonysági rendeletek hatása a Honeywell hőmérséklet szabályozókra (811, 812, 813 és 814/2013/EU) Az Európai Unió elkötelezte magát a CO2 kibocsátás

Részletesebben

www.testiny.hu Mark-X Használati utasítás

www.testiny.hu Mark-X Használati utasítás Mark-X Használati utasítás Kérjük, hogy a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Az Alcovisor Mark X digitális alkoholszonda elektrokémiai érzékelőt használva határozza

Részletesebben

FHM-Cx keverőblokkok padlófűtéshez

FHM-Cx keverőblokkok padlófűtéshez FHM-Cx keverőblokkok padlófűtéshez Alkalmazás FHM-C5 keverőblokk (UPS szivattyú) FHM-C6 keverőblokk (UPS szivattyú) FHM-C7 keverőblokk (Alpha2 szivattyú) A Danfoss kompakt keverőblokk feladata a hidronikus

Részletesebben

Hőtechnikai berendezéskezelő É 1/5

Hőtechnikai berendezéskezelő É 1/5 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató

INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató Forgalmazó: NatEnCo Bt. 9200 Mosonmagyaróvár, Móra Ferenc ltp. 3. Tel.: 20 373 8131 1 I. Alkalmazási terület

Részletesebben

Útmutató EDC kézivezérlőhöz

Útmutató EDC kézivezérlőhöz Útmutató EDC kézivezérlőhöz ALAPFUNKCIÓK A kézivezérlő használata során állítsa az EDC vezérlő előlapján található forgó kapcsolót 0 állásba. Ezáltal a felhasználó a kézivezérlő segítségével férhet hozzá,

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK Teszt jellegű feladatok 1. feladat 7 pont Válassza ki és húzza alá, milyen tényezőktől függ A. a kétcsöves fűtési rendszerekben a víz

Részletesebben

A technológia házasodott a dizájnnal. A kazán most már egy bútordarab, ami szinte főszereplője egy modern lakrésznek.

A technológia házasodott a dizájnnal. A kazán most már egy bútordarab, ami szinte főszereplője egy modern lakrésznek. A technológia házasodott a dizájnnal. A kazán most már egy bútordarab, ami szinte főszereplője egy modern lakrésznek. OSA s mélysége csak 18 cm - OSA: ejtsd ÓZA, jelentése: bátor, merész a te stílusod

Részletesebben

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió 1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió A hőkamera által észlelt hosszú hullámú sugárzás - amit a hőkamera a látómezejében érzékel - a felület emissziójának, reflexiójának és transzmissziójának függvénye.

Részletesebben

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. levegő-víz hőszivattyúk

Tóth István gépészmérnök, közgazdász. levegő-víz hőszivattyúk Tóth István gépészmérnök, közgazdász levegő-víz hőszivattyúk Összes hőszivattyú eladás 2005-2008 Hőszivattyú eladások típusonként 2005-2008 (fűtés szegmens) Pályázatok Lakossági: ZBR-09-EH megújuló energiákra

Részletesebben

Tüzelőberendezések helyiségének légellátása de hogyan?

Tüzelőberendezések helyiségének légellátása de hogyan? Előadás címe: Tüzelőberendezések helyiségének légellátása de hogyan? Dr. Barna Lajos egy. docens BME Épületgépészeti é ti és Gépészeti é Eljárástechnika á Tanszék A gázkészülék légellátásának alapelvei

Részletesebben

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02.

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02. Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02. Hajdúnánástól kapott adatok a 114-es kútról Általános információk Geotermikus adatok Gázösszetétel Hiányzó adatok: Hő

Részletesebben

ELLENÁLLÁSOK HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSE. Az ellenállások, de általában minden villamos vezetőanyag fajlagos ellenállása 20 o

ELLENÁLLÁSOK HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSE. Az ellenállások, de általában minden villamos vezetőanyag fajlagos ellenállása 20 o ELLENÁLLÁSO HŐMÉRSÉLETFÜGGÉSE Az ellenállások, de általában minden villamos vezetőanyag fajlagos ellenállása 20 o szobahőmérsékleten értelmezett. Ismeretfrissítésként tekintsük át az 1. táblázat adatait:

Részletesebben

SCM 012-130 motor. Típus

SCM 012-130 motor. Típus SCM 012-130 motor HU SAE A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás

Részletesebben

Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2

Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2 Perpetuum mobile?!? Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2,- SO 2,-és H 2 O-vá történő tökéletes elégetésekor felszabadul, a víz cseppfolyós halmazállapotban

Részletesebben

Vízóra minıségellenırzés H4

Vízóra minıségellenırzés H4 Vízóra minıségellenırzés H4 1. A vízórák A háztartási vízfogyasztásmérık tulajdonképpen kis turbinák: a mérın átáramló víz egy lapátozással ellátott kereket forgat meg. A kerék által megtett fordulatok

Részletesebben

SCM 012-130 motor. Típus

SCM 012-130 motor. Típus SCM 012-130 motor HU ISO A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás

Részletesebben

ŐSZINTÉN A GÁZKONVEKTOROKRÓL

ŐSZINTÉN A GÁZKONVEKTOROKRÓL ŐSZINTÉN A GÁZKONVEKTOROKRÓL Fazakas Miklós FÉG Konvektorgyártó Zrt. Magyarországon, az energetikailag felújítandó lakóépületek felét gázkonvektorral fűtjük. Összesen mintegy 4,5 millió gázkonvektor üzemel,ezek

Részletesebben

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás.

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás. Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás. Nem villamos jelek mérésének folyamatai. Érzékelők, jelátalakítók felosztása. Passzív jelátalakítók. 1.Ellenállás változáson alapuló jelátalakítók -nyúlásmérő ellenállások

Részletesebben

COLEMAN MACH 3 ( ) Lakókocsi tetőklíma Kezelési utasítás

COLEMAN MACH 3 ( ) Lakókocsi tetőklíma Kezelési utasítás COLEMAN MACH 3 (61 164 010) Lakókocsi tetőklíma Kezelési utasítás KEZELÉSI UTASÍTÁS Alaphelyzetben az üzemmód választó kapcsolónak OFF állásban kell lennie. 1. Kapcsolja be a jármű 240 V-os betáplálásának

Részletesebben

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Okos hálózat, okos mérés konferencia 2012. március 21. Tárczy Péter Energin Kft. Miért aktuális?

Részletesebben

zeléstechnikában elfoglalt szerepe

zeléstechnikában elfoglalt szerepe A földgf ldgáz z eltüzel zelésének egyetemes alapismeretei és s a modern tüzelt zeléstechnikában elfoglalt szerepe Dr. Palotás Árpád d Bence egyetemi tanár Épületenergetikai Napok - HUNGAROTHERM, Budapest,

Részletesebben

Energiatakarékos villamos gépek helyzete és hatásuk a fejlődésre

Energiatakarékos villamos gépek helyzete és hatásuk a fejlődésre Energiatakarékos villamos gépek helyzete és hatásuk a fejlődésre IE1 IE2 IE3 EuP IEC 2011 2015 Az EU és a hatékonyság Az EU klíma-és energiapolitikájának alapvető elemei közé tartozik az energiahatékonyság

Részletesebben

Tüzelőberendezések Általános Feltételek. Tüzeléstechnika

Tüzelőberendezések Általános Feltételek. Tüzeléstechnika Tüzelőberendezések Általános Feltételek Tüzeléstechnika Tartalom Tüzelőberendezések funkciói és feladatai Tüzelőtér Tüzelőanyag ellátó rendszer Füstgáz tisztító és elvezető rendszer Tüzelőberendezések

Részletesebben

ikerfém kapcsoló Eloadás Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett védelem: áramvédelem

ikerfém kapcsoló Eloadás Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett védelem: áramvédelem â Közvetlen motorvédelem: hovédelem ikerfém kapcsoló kis teljesítményen: közvetlenül kapcsolja a motort nagy teljesítményen: kivezetéssel muködteti a 3 fázisú kapcsolót Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett

Részletesebben

A Lengyelországban bányászott lignitek alkalmazása újraégető tüzelőanyagként

A Lengyelországban bányászott lignitek alkalmazása újraégető tüzelőanyagként ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS 2.1 1.6 A Lengyelországban bányászott lignitek alkalmazása újraégető tüzelőanyagként Tárgyszavak: NO x -emisszió csökkentése; újraégetés; lignit;

Részletesebben

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család DDC rendszerelemek, DIALOG-III család KIVITEL ALKALMAZÁS A az energiaellátás minőségi jellemzőinek mérésére szolgáló szabadon programozható készülék. Épületfelügyeleti rendszerben (BMS), valamint önállóan

Részletesebben

MÉRÉSTECHNIKA. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Fazekas Miklós (1) márc. 1

MÉRÉSTECHNIKA. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Fazekas Miklós (1) márc. 1 MÉRÉSTECHNIKA BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Fazekas Miklós (1) 463 26 14 16 márc. 1 Méréstechnikai alapfogalmak CÉL Mennyiségek mérése Fizikai mennyiség Hosszúság L = 2 m Mennyiségi minőségi

Részletesebben

Kábeldiagnosztika. Homok Csaba VEIKI-VNL Kft. Tel.: 417-3154 Fax: 417-3163. E-mail: homok@vnl.hu 503/0243

Kábeldiagnosztika. Homok Csaba VEIKI-VNL Kft. Tel.: 417-3154 Fax: 417-3163. E-mail: homok@vnl.hu 503/0243 Kábeldiagnosztika Homok Csaba VEIKI-VNL Kft. Tel.: 417-3154 Fax: 417-3163 503/0243 E-mail: homok@vnl.hu SZAQkrKVM (ROUNDAL) 3x240mm 2 keresztmetszetű, 6/10kV-os kábel vizsgálata Hosszú időtartamú vizsgálat

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

Elektromechanikai rendszerek szimulációja

Elektromechanikai rendszerek szimulációja Kandó Polytechnic of Technology Institute of Informatics Kóré László Elektromechanikai rendszerek szimulációja I Budapest 1997 Tartalom 1.MINTAPÉLDÁK...2 1.1 IDEÁLIS EGYENÁRAMÚ MOTOR FESZÜLTSÉG-SZÖGSEBESSÉG

Részletesebben

7H sorozat - Kapcsolószekrények fűtése

7H sorozat - Kapcsolószekrények fűtése 7H.11.0..1010 7H.11.0..1020 7H.11.0..1050 (10 550) Tápfeszültség vagy V C (50/60 Hz) Kettős szigetelés műanyag készülékázzal lacsony felületi őmérséklet Dinamikus felfűtés a PTC tecnológiának köszönetően

Részletesebben

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó Szinusz-inverter HS 1000 CE 230V AC / 1000VA folyamatos / 2500VA csúcs Tisztelt Felhasználó! Üzembehelyezés elõtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót. FIGYELEM!

Részletesebben

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A Egyenáram tesztek 1. Az alábbiak közül melyik nem tekinthető áramnak? a) Feltöltött kondenzátorlemezek között egy fémgolyó pattog. b) A generátor fémgömbje és egy földelt gömb között szikrakisülés történik.

Részletesebben

Porrobbanás elleni védelem. Villamos berendezések kiválasztása

Porrobbanás elleni védelem. Villamos berendezések kiválasztása Porrobbanás elleni védelem Villamos berendezések kiválasztása Villamos berendezések kiválasztása Por fajtája Robbanásveszélyes atmoszféra fellépésének valószínűsége 31 Por fajtája Por minimális gyújtási

Részletesebben

Középfeszültségű gázszigetelésű kapcsolóberendezések villamos szilárdsági méretezése. Madarász Gy. - Márkus I.- Novák B.

Középfeszültségű gázszigetelésű kapcsolóberendezések villamos szilárdsági méretezése. Madarász Gy. - Márkus I.- Novák B. Magyar Elektrotechnikai Egyesület Villamos Kapcsolókész szakmai nap 2012 április 26 Középfeszültségű gázszigetelésű kapcsolóberendezések villamos szilárdsági méretezése. Madarász Gy. - Márkus I.- Novák

Részletesebben

Elektromos áram, áramkör

Elektromos áram, áramkör Elektromos áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban ezek

Részletesebben

Füstgáztechnikai termékek DIERMAYER termikus csappantyúk

Füstgáztechnikai termékek DIERMAYER termikus csappantyúk DIERMAYER termikus csappantyúk B1 típusú gázkészülékek áramlásbiztosítója mögötti beépítéshez Elõnyök: teljesítik a készülékfüggõ füstgázcsappantyúk DIN 3388/4 elõírásait minden készülékhez 270 C füstgázhõmérsékletig

Részletesebben

TANTÁRGYI TEMATIKA. Félév (1/2/3) 2013/2014/2 JÁRMŰVILLAMOSSÁG ÉS ELEKTRONIKA. Beke Péter, Lőrincz Illés Előtanulmányi követelmények

TANTÁRGYI TEMATIKA. Félév (1/2/3) 2013/2014/2 JÁRMŰVILLAMOSSÁG ÉS ELEKTRONIKA. Beke Péter, Lőrincz Illés Előtanulmányi követelmények Oktatási hét TANTÁRGYI TEMATIKA Tantárgy kód NGB_KV009_2 Félév (1/2/3) 2013/2014/2 Tantárgy cím JÁRMŰVILLAMOSSÁG ÉS ELEKTRONIKA Tantárgy felelős Beke Péter Előadók Beke Péter, Lőrincz Illés Előtanulmányi

Részletesebben

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft.

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft. Kompresszor állomások telepítésének feltételei, hatósági előírások és beruházási adatok. Gázüzemű gépjárművek műszaki kialakítása és az utólagos átalakítás módja Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika

Részletesebben

Készítette: Geda Dávid

Készítette: Geda Dávid Készítette: Geda Dávid A ph fogalma A ph (pondus Hidrogenii, hidrogénion-kitevő) egy dimenzió nélküli kémiai mennyiség, mely egy adott oldat kémhatását (savasságát vagy lúgosságát) jellemzi. A tiszta víz

Részletesebben

M2037IAQ-CO - Adatlap

M2037IAQ-CO - Adatlap M2037IAQ-CO - Adatlap Szénmonoxid + Hőmérséklet + Páratartalom (opció) Két szénmonoxid riasztási szint Valós idejű környezeti szénmonoxid érzékelő és szabályzó Hőmérséklet- és relatív páratartalom-mérés

Részletesebben

Digitális hangszintmérő

Digitális hangszintmérő Digitális hangszintmérő Modell DM-1358 A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. Használati útmutató Óvintézkedések

Részletesebben

VAV BASiQ. VAV BASiQ. VAV szabályozó zsalu

VAV BASiQ. VAV BASiQ. VAV szabályozó zsalu VAV szabályozó zsalu Leírás A légmennyiség szabályozók a légcsatornában áramló levegő pontos szabályozására és állandó értéken tartására használhatók. A fő elemei a légmennyiség beállításáért felelős zsalu

Részletesebben

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok. Mûveleti erõsítõk egyenáramú jellemzése és alkalmazásai. Elmélet Az erõsítõ fogalmát valamint az integrált mûveleti erõsítõk szerkezetét és viselkedését

Részletesebben

Poolcontroller. Felhasználói leírás

Poolcontroller. Felhasználói leírás Poolcontroller Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat Mérnöki módszerek alkalmazásának lehetőségei Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu

Részletesebben

Mechatronika alapjai órai jegyzet

Mechatronika alapjai órai jegyzet - 1969-ben alakult ki a szó - Rendszerek és folyamatok, rendszertechnika - Automatika, szabályozás - számítástechnika Cd olvasó: Dia Mechatronika alapjai órai jegyzet Minden mechatronikai rendszer alapstruktúrája

Részletesebben

Rubin RUBICON. Biatorbágy esettanulmány 1.0. Készítette: Ágoston Zoltán. Rubin Informatikai Zrt.

Rubin RUBICON. Biatorbágy esettanulmány 1.0. Készítette: Ágoston Zoltán. Rubin Informatikai Zrt. Biatorbágy esettanulmány 1.0 Készítette: Ágoston Zoltán Rubin Informatikai Zrt. 1149 Budapest, Egressy út 17-21. telefon: +361 469 4020; fax: +361 469 4029 e-mail: info@rubin.hu; web: www.rubin.hu Biatorbágy

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 3060 Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK ELEM CSERÉJE... 3 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE... 3 A KIJELZŐ FELÉPÍTÉSE... 3 MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4 LÉZERES CÉLZÓ BEKAPCSOLÁSA... 4 MÉRÉSI TÁVOLSÁG...

Részletesebben

ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA

ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA Az áramkörök szimulációja révén betekintést nyerünk azok működésébe. Meg tudjuk határozni az áramkörök válaszát különböző gerjesztésekre, különböző üzemmódokra. Végezhetők analóg

Részletesebben

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése DL drainback napkollektor rendszer vezérlése Tartalom Rendszer jellemzői Rendszer elemei Vezérlés kezelőfelülete Működési elv/ Állapotok Menüfunkciók Hibaelhárítás Technikai paraméterek DL drainback rendszer

Részletesebben

PEGO SEGÉDLET (NEM HELYETTESÍTI A GÉPKÖNYVET!)

PEGO SEGÉDLET (NEM HELYETTESÍTI A GÉPKÖNYVET!) PEGO SEGÉDLET (NEM HELYETTESÍTI A GÉPKÖNYVET!) ÜZEMELTETÉSI VÍZMINŐSÉG: ÜZEMELTETÉSI TARTOMÁNY KEZELT/KEZELETLEN IVÓVÍZZEL HATÁRÉRTÉKEK PARAMÉTER MÉRTÉKEGYSÉG MIN MAX *A víz vezetőképessége 20 C-on µs/cm

Részletesebben

Elektronikus fekete doboz vizsgálata

Elektronikus fekete doboz vizsgálata Elektronikus fekete doboz vizsgálata 1. Feladatok a) Munkahelyén egy elektronikus fekete dobozt talál, amely egy nem szabványos egyenáramú áramforrást, egy kondenzátort és egy ellenállást tartalmaz. Méréssel

Részletesebben

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

Elektromos áram. Vezetési jelenségek Elektromos áram. Vezetési jelenségek Emlékeztető Elektromos áram: töltéshordozók egyirányú áramlása Áramkör részei: áramforrás, vezető, fogyasztó Áramköri jelek Emlékeztető Elektromos áram hatásai: Kémiai

Részletesebben

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel? Orvosi jelfeldolgozás Információ De, mi az a jel? Jel: Információt szolgáltat (információ: új ismeretanyag, amely csökkenti a bizonytalanságot).. Megjelent.. Panasza? információ:. Egy beteg.. Fáj a fogam.

Részletesebben

OMRON MŰSZAKI INFORMÁCIÓK OMRON

OMRON MŰSZAKI INFORMÁCIÓK OMRON A hőmérséklet A stabil hőmérséklethoz szükséges idő függ a szabályozott rendszertől. A válaszidő megrövidítése rendszerint, túllövést vagy lengő rendszert fog eredményezni. Ha csökkentjük a hőmérséklet

Részletesebben

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 24/R 1/01/2014

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 24/R 1/01/2014 AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 4/R 1/01/4 PROUCENT KOTŁÓW C.O. I BETONIAREK EFRO Robert ziubeła Vegyesprofilú vállalat 6 067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A NYILATKOZZA kizárólagos felelősséggel, hogy

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely 2010. november 4.

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely 2010. november 4. Hőszivattyús rendszerek HKVSZ, Keszthely 2010. november 4. Tartalom Telepítési lehetőségek, cél a legjobb rendszer kiválasztása Gazdaságosság üzemeltetési költségek, tarifák, beruházás, piacképesség Környezetvédelem,

Részletesebben

PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás

PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás Permanent Kft ver.20130502 Műszaki adatok Hálózati feszültség 220-240V AC / 50Hz Működési hőmérséklettartomány -30 ~ +65 C Maximális relatív

Részletesebben

Tippek-trükkök a BAUSOFT programok használatához. Kazánok tulajdonságainak változása az égéstermék tömegáramának függvényében

Tippek-trükkök a BAUSOFT programok használatához. Kazánok tulajdonságainak változása az égéstermék tömegáramának függvényében Tippek-trükkök a BAUSOFT programok használatához Kazánok tuladonságainak változása az égéstermék tömegáramának függvényében Baumann Mihály ügyvezető BAUSOFT Pécsvárad Kft. Ú szabványok bevezetésekor gyakran

Részletesebben

2000 Szentendre, Bükköspart 74 WWW.MEVISOR.HU. MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor

2000 Szentendre, Bükköspart 74 WWW.MEVISOR.HU. MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor MeviMR 3XC Magnetorezisztív járműérzékelő szenzor MeviMR3XC járműérzékelő szenzor - 3 dimenzióban érzékeli a közelében megjelenő vastömeget. - Könnyű telepíthetőség. Nincs szükség az aszfalt felvágására,

Részletesebben

Az anyagok változásai 7. osztály

Az anyagok változásai 7. osztály Az anyagok változásai 7. osztály Elméleti háttér: Hevítés hatására a jég megolvad, a víz forr. Hűtés hatására a vízpára lecsapódik, a keletkezett víz megfagy. Ha az anyagok halmazszerkezetében történnek

Részletesebben

Hőszivattyús rendszerek

Hőszivattyús rendszerek Hőszivattyús rendszerek A hőszivattyúk Hőforrások lehetőségei Alapvetően háromféle környezeti közeg: Levegő Talaj (talajkollektor, talajszonda) Talajvíz (fúrt kút) Egyéb lehetőségek, speciális adottságok

Részletesebben

AX-PH02. 1. Az eszköz részei

AX-PH02. 1. Az eszköz részei AX-PH02 1. Az eszköz részei A. PH/TEMP kapcsoló: üzemmód kapcsoló: állítsa a kapcsolót PH érték, hőmérséklet vagy nedvességtartalom állásba. B. ON gomb: a bekapcsoláshoz nyomja meg a gombot. C. ÉRZÉKELŐ

Részletesebben

Egyutú, motoros szabályozó szelepek méretezése 2014/7

Egyutú, motoros szabályozó szelepek méretezése 2014/7 IMI International Kft. Kunigunda útja 60. 1037 Budapest Tel 06 1 453 6060 Fax 06 1 453 6070 www.tahydronics.com An Company Egyutú, motoros szabályozó szelepek méretezése 2014/7 A fűtéstechnikai berendezések

Részletesebben

Digitális vezérlőegység

Digitális vezérlőegység Általános leírás: Digitális vezérlőegység kicsi és közepes méretű hűtőkamrához, tárolóhoz Az ECB-1000Q típus széleskörűen használható kicsi és közepes méretű hűtős tárolóeszközökhöz. Hűtési és fagyasztási

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

III. félvezetők elméleti kérdések 1 1.) Milyen csoportokba sorolhatók az anyagok a fajlagos ellenállásuk alapján?

III. félvezetők elméleti kérdések 1 1.) Milyen csoportokba sorolhatók az anyagok a fajlagos ellenállásuk alapján? III. félvezetők elméleti kérdések 1 1.) Milyen csoportokba sorolhatók az anyagok a fajlagos ellenállásuk alapján? 2.) Mi a tiltott sáv fogalma? 3.) Hogyan befolyásolja a tiltott sáv szélessége az anyagok

Részletesebben

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok. Passzív alkatrészek és passzív áramkörök. Elmélet A passzív elektronikai alkatrészek elméleti ismertetése az. prezentációban található. A 2. prezentáció

Részletesebben