SZÖVEGES ELEMZŐ ÉRTÉKELÉS a I. félévi költségvetési beszámolóhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÖVEGES ELEMZŐ ÉRTÉKELÉS a 2010. I. félévi költségvetési beszámolóhoz"

Átírás

1 Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/ Titkárság: 06-99/ Központ: 06-99/ Fax.: 06-99/ Honlap:www.efozsira.hu SZÖVEGES ELEMZŐ ÉRTÉKELÉS a I. félévi költségvetési beszámolóhoz A Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira, Rákóczi Ferenc u.12. a FPH018/1232-3/2010. sz. Szociálpolitikai Ügyosztály körlevelében meghatározott szempontok szerint a I. félévi költségvetési gazdálkodásról a következő szöveges elemző értékelést adja. Otthonunkban a I. félévi költségvetési évben, a szakmai programban tervezetteknek megfelelően valósítottuk meg feladatainkat. A tervben meghatározott feladatok végrehajtása biztosította az otthonban élők életminőségének emelését, a rendelkezésre álló források a cél elérése érdekében történő hatékony felhasználását. Az intézmény céljaként megfogalmazottak gyakorlati megvalósítása a személyre szabott bánásmód biztosítása érdekében, olyan segítő támogató rendszer működtetésére törekedtünk, amiben minden segítő a közös cél érdekében végezte tevékenységét. Igyekeztünk felkutatni a környezetünkben fellelhető kapcsolatokat és lehetőségeket, melyek kevés anyagi ráfordítással is elérhetők és az ellátás színvonalának emelését eredményezhették. Megrendezésre kerültek a Szülőtalálkozók az előző évek gyakorlatának megfelelően. - Peresznye fiókintézményben április Zsira anyaintézetben és lakóotthonokban május 08. Számos helyi rendezvény gazdagította programjainkat, amikkel az intézményben élők számára igyekeztünk otthonos, családias légkört megteremteni. A helyi programok mellett a társintézetek és egyéb szervezéseken is képviselték lakóink intézményünket.

2 Programjaink: január 27. Farsangi kézműves foglalkozás; Nemzetközi Asztalitenisz verseny Ekecs február 4. Farsang Ágfalván február 5. Farsang Peresznyén február 16. Nyugdíjas találkozó március 3. Házi asztalitenisz bajnokság március 8. Nőnapi köszöntés március 28. MSOSZ Országos Válogató verseny Bocsa-Kiskunlacháza április 6. Locsoló bál április 8. Itt és most filmnap április 12. Házi versmondó találkozó április 14. Asztalitenisz találkozó Zsirán április Egészség-hét április 24. Országos Bocsa verseny Darvastón; Peresznyei Szülőtalálkozó április 28. Versmondó verseny, Búcsúszentlászlón; kézműves délután május 7. Pannonhalma színjátszók fellépése Ibolya május 8. Szülőtalálkozó Zsira május Tata alkotótábor 4+1 fő május Kápolnásnyék - zenei tábor 5+1 fő május 21. Zalaegerszeg MSMME Regionális Fesztivál május 25.-től Nemzetközi Váltófutás 2+1 fő május 27. Rajztalálkozó Csákánydoroszló június 3-4. Peresznyei jubileum rendezvény Színjátszók fellépése Győrújbaráton Ibolya június 5. MSOSZ regionális Bocsa bajnokság Zsirán június 7. Torkos nap Kéthelyen június 9. Szentgotthárd Juniális ; Álmodtam egyet Filmszemle Zsirán június 17. Szakmai napok Darvastón június 19. MÜPA Isten pénze c. előadás 2010.június Thália színház Budapest Dallal-Tánccal Egymásért Gálaműsor június 30. Foci gála Zsirán A Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület XXIII. Országos Fesztiválján Szarvason a tánc bemutatóval szerepeltünk, illetve Csikós László alkotása, amely a meghívó - borító rajza - a fesztivál szimbólumává vált. A szakmai és egyéb tevékenységek külső megítélésére két ellenőrzés volt az elmúlt félévben: Fenntartói és a Sopron Tűzvédelmi Szakhatóság

3 A szakmai célkitűzések mellett, feladatunkat a gazdálkodásban a takarékossági intézkedéseket szem előtt tartva végeztük. Az államháztartás szervezetei, így otthonunk működése is előirányzat gazdálkodással valósul meg. Az otthonunk gazdálkodását a bevételek és a kiadások tartalma, és azok alakulása ismerteti. Budapest Főváros Közgyűlése én fogadta el a 9/2010.(III.31.) számú rendeletében a évi költségvetést. A 2010 évi alapokmány szerint az előirányzat főösszegünk eft. Ez az összeg a évi alapokmánynál 8 %-kal alacsonyabb, amely eft forráshiányt jelent. Eredeti előirányzatunk több mint fél milliárd Ft. Ezen túlmenően előirányzatunk kiegészült még a felügyeleti és intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat változásokkal. Félévkor a módosított előirányzatunk eft A gazdálkodás bevétel és kiadás tartalma a következőképpen alakult BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek Intézményi bevételek, alaptevékenységgel összefüggő egyéb sajátos bevételek Árú-és készletértékesítés ellenértéke - Működéshez feleslegessé vált, selejtezett készletek, hulladékok értékesítése Otthonunkban a beszámolás időszakban június 10.-én selejtezés történt. A készleten lévő hulladékok értékesítéséből 210 eft bevételünk keletkezett. - Kertészeti, mezőgazdasági termék értékesítése Az alaptevékenységünk mellett foglalkoztatási jelleggel kiegészítő tevékenységként parkfenntartással és kertészeti tevékenységgel is foglalkozunk. A megtermelt zöldség féléket az élelmezésben, a virágpalántákat a park díszítésére hasznosítjuk. Az igényeken felüli terményeket értékesítjük I. félévében bevételünk 28 eft keletkezett. - Egyéb ipari tevékenység során előállított termék értékesítése - 3 -

4 A szociális foglalkoztatás keretében, lakóink műhelymunkáival készített szőttesek, lábtörlők, kerámiák, ajándék és dísztárgyak értékesítéséből származó bevételünk eft. A foglalkoztatás, keretében a piacképes termék előállítást céloztuk meg. - Lakók által térítendő kiszámlázott gyógyszerek befizetéséből származó bevétel A lakók által térítendő nem alaplistás- gyógyszerek kiszámlázásából származó bevételünk összege 951 eft. Ez a megvásárolt gyógyszerek 46,1 %-os visszatérítését eredményezte. Szolgáltatások ellenértéke Az alaptevékenységet kiszolgáló kiegészítő tevékenységek szabad kapacitás kihasználásából származó bevételeiből keletkeznek. - Mosás bevételei Bevételünk a helyi általános iskola textíliájának tisztításából származik, valamint a szomszédos község labdarugó csapat sportruházatának tisztításából. Intézményi bevételünk 39 eft. - Vendégétkezés befizetése Vendégétkezés bevétele a főzőkonyha szabad kapacitás kihasználása. A dolgozóink elszállított étel fogyasztásából, a faluban az óvoda, az iskola, és a szociálisan rászorultak étkeztetéséből származik. A kiszolgált ételadagok befizetéséből eredően bevételünk eft. - Személyszállítás bevételei Alaptevékenységünket kiszolgáló szállítási tevékenység kiszámlázásának bevétele 19 eft. - Közbeszerzési dokumentáció értékesítése: 360 eft Továbbszámlázott (közvetített szolgáltatások) Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás a lakóotthonokban élőknek a továbbszámlázott telefonbeszélgetések, és a személyi jövedelemadó törvény 69. -ának (1) rendelkezése szerint a munkavállalók magáncélú telefonhasználat továbbszámlázásának bevétele 92 eft

5 Bérleti és lízingdíj bevételek Fővárosi Önkormányzat Értelemi Fogyatékosok Otthona Az otthonunk kezelésében és használatában lévő ingatlan más szerv vagy személy használatára szerződés alapján történő átengedés bevétele. Lakóink igénye szerint fodrászműhely működik. A műhely használatából és az otthonunkban üzemelő, vállalkozó által működtetünk büfé helyiség használatából keletkezett bevételünk. Az igények színvonalasabb kielégítésére Zsirán és Peresznyén kávéautomata is működik. Így a bérleti díjból származó bevételünk összesen 554 eft. Intézményi ellátási díjak Az otthonban a feladat ellátására intézményi ellátási díj befizetéséből származó bevétel az intézményi működési bevételek 85,03 %-át teszik ki. Az ellátási díjat a jogszabályban meghatározott mértékben a lakók és hozzátartozók és gondnokok fizetik. Otthonunkban az engedélyezett férőhelyek száma 280 db. A térítési díj fizetésére kötelezettek száma az időszak végén 264 fő. Résztérítési díjra kötelezett 149 fő. Ingyenes ellátásban részesülő nincs. Lakóink jövedelme a beszámolási időszakban: -nyugdíjszerű ellátás 261 fő -szociális járadék 2 fő -munkadíj 91 fő -emelt összegű családi pótlék (20.300,- Ft) 193 fő -egységes fogyatékos ügyi támogatás (22.800, ,-) 39 fő A beszámolási időszakban a térítési díjból származó bevételünk eft, az előző év azonos időszakában a befizetés eft. Az előző időszakhoz a bevétel 98,64 % ami 1,36 % csökkenést jelent. A beszámolási időszakban a térítési díjak alakulása: év február 1-től intézményi elhelyezés Zsira ,- Peresznye ,- lakóotthoni elhelyezés ,- Intézményi térítési díj előírásunk VI.30. Térítési díj hátralék június 30-án: eft eft - 5 -

6 Térítési díj túlfizetés június 30-án: 667 eft A térítési díj hátralék az EFOT és a családi pótlék tárgyhót követő érkezése miatt jelentkezik. Hátralékos fizetőinket felszólítjuk, háromhavi tartozás esetén, az illetékes gyámhivatal bevonásával járunk el, a tartozás rendezése érdekében. Behajthatatlan követelésünk a tárgyidőszakban nem keletkezett. Alkalmazottak térítése Alkalmazottak étkezés befizetése Az alkalmazottak részére nyújtott étkezési szolgáltatás bevétele eft. Az élelmezési norma 400,- Ft/nap. Élelmezési normaemelés a beszámolási időszakban nem volt. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Intézményünk kötbér igényét érvényesítette egy vállalkozóval szemben, melynek értéke 130 eft. Alkalmazott, hallgató,tanuló stb kártérítése és egyéb térítése Az alkalmazottakra kirótt kártérítési kötelezettségből, kilépéskor visszafizetett 21 eft összeg, munkaruha térítéséből származik. A hagyatéki hitelezői igények, a megelőlegezett temetési költség visszatérítéséből származó bevételünk 777 eft. ÁFA- bevételek, - visszatérülések A termékértékesítés és teljesített szolgáltatások után kiszámlázott, és a vevők által befizetett általános forgalmi adó összege. A teljesült általános forgalmi adó bevételünk eft. Otthonunk áfa alany. Elektronikus úton készítjük bevallásainkat. Befizetéseinket határidőre teljesítjük. Hozam-és kamatbevételek összesen A költségvetési elszámolási számlán kezelt pénzeszköz után járó, törvényileg megállapított mértékű kamatbevételünk eft. Működési célu pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről A beszámolási időszakban bevételünk 26 eft volt, amely alapítványi befizetés

7 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek A beszámolási időszakban felhalmozásból származó bevételünk (gépjármű értékesítés) eft. Támogatások, támogatásértékű bevételek Működési költségvetési támogatás előirányzatai A felügyeleti szervtől kapott működési támogatás alakulása év/e Ft EREDETI EI. FELÜGY. MÓDOSÍTÁS Személyi juttatásra Munkaadókat terh.járulékra Dologi kiadások egyéb f.kiad Ellátottak pü.juttatásai Összes működési támogatásra Intézményi felhalmozási támogatás Eredeti előirányzata Módosított előirányzata Intézményi beruházások eft eft Intézményi felújítások eft eft Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtására kapott támogatás: - a dolgozók lakásépítési támogatására 419 eft támogatást kaptunk. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése háztartásokból A dolgozóink részére lehetőségeink szerint lakásépítésre és vásárlásra munkáltatói támogatást nyújtunk. A beszámolás időszakában a kölcsön törlesztésekből befolyt bevételünk 245 eft. A befizetett összege 10 fő kölcsön törlesztését jelenti. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Otthonunk az előző évi gazdálkodásból eft jóváhagyott pénzmaradvánnyal gazdálkodhat

8 Felhasználása: - Személyi juttatás eft - Munkaadókat terhelő járulékok eft - Dologi kiadások eft - 5 % pénzmaradvány visszafizetés eft - Intézményi beruházás eft A pénzmaradvány tartalmazza a szociális foglalkoztatás keretében kapott támogatásokat is. Intézményi bevételek aránya a beszámolási időszakban 2008 I. fév 2009 I. fév I. félév intézményi ellátási díjak 86,47 87,05 85,03 alkalmazottak térítése 0,82 1,00 2,55 áru-és készletértékesítés,egyéb bev. 1,96 1,92 1,60 lakók gyógyszer térítése 1,03 szolgáltatások ellenértéke 4,08 3,71 3,91 bérleti díj 0,57 0,74 0,59 Közvetített szolgáltatások 0,07 0,08 0,09 kártérítések 1,02 0,46 1,00 kiszámlázott termékek szolg.áfája 1,81 1,14 2,54 kamatbevételek 3,20 3,90 1,66 intézményi működési bevételek 100,00 100,00 100,00 A bevételek aránya az előző évihez viszonyítva a következően alakult: a térítési díj befizetés csökkent 2,02 %-kal, áru és készlet értékesítés összességében 0,71 %-os emelkedést mutat. Emelkedés mutatkozik az alkalmazottak térítése bevételnél 1,55 %-kal. Bevételek teljesítése érdekében tett intézkedések - térítési díj hátralékosok rendszeres felszólítása - munkaügyi központok támogatásait lehetőség szerint igyekszünk igénybe venni - erőszakos rongálás, vagy hanyag gazdálkodás miatt a lakókkal és dolgozókkal szemben kártérítéssel élünk - szociális foglalkoztatás keretében a piacképes termékek előállítására törekszünk, piackutatást végzünk, termelést növelni próbáljuk

9 KIADÁSOK M űködési kiadások Munkaerő- és bérgazdálkodás A beszámolás időszakában az engedélyezett létszámkeret - szakmai tevékenységet ellátók: 134 fő - intézmény üzemeltetést ellátók 62 fő Betöltött álláshelyek száma június 30-án - szakmai tevékenységet ellátók 129 fő - intézmény üzemeltetést ellátók 58 fő - üres álláshelyek száma 9 fő 196 fő 187 fő Dolgozók átlagos statisztikai állományi létszáma: 176 fő - szakmai tevékenységet ellátók 120 fő - intézmény üzemeltetést ellátók 56 fő Szakképzettségi szint: június 30-én: 90,6 % A évi munkaerő változás: - belépők száma: 5 fő - kilépők száma: 2 fő Belépési forgalom: 2,84 % Kilépési forgalom: 1,13 % Munkaerő forgalom: 3,97 % A beszámolás időszakában a minimálbér ,- Ft/hó Január 01-től garantált bérminimum összege ,- Ft/hó ez 26 fő munkavállalót érint, Ft/hó összegben. Az intézmény minden dolgozója az érvényes bértábla besorolásának megfelelő illetményben részesül. Munkahelyi pótlék összege: Vezetői pótlék összege: ,-Ft ,-Ft - 9 -

10 Szociális foglalkoztatás keretében 91 fő lakónk foglalkoztatása valósult meg. Az őket megillető juttatások az állományban nem tartozók juttatásai között került elszámolásra. Fejlesztő felkészítő foglalkoztatásának juttatásában 27 fő lakónk illetményszámfejtése történik a részmunkaidősök csoportjában. Az érvényes kormányrendelet a továbbképzési kötelezettségnek évben 19 fő teljesítette. Részükre az elszámolt és kifizetett egy havi juttatás összege 2.034,1 eft. A beszámolás időszakában 320 eft jutalom kifizetésére került sor. Normatív jutalom mértéke az ÁHT működési rendjének 58 -ának (5) bekezdésének kell eleget tenni, miszerint a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8+10%-a. Az időszakban teljesítményhez kötött jutalom kifizetésére 280 eft összegben került sor. Jubileumi jutalomban részesültek száma: 25 éves szolgálati idő után 1 fő részére került számfejtésre 203eFt. A személyi juttatások, és járulékainak alakulása Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Módosított előirányzat e Ft e Ft Teljesítés e Ft e Ft Teljesítési % 50,12 45,21 Felügyeli hatáskörű előirányzat módosítás eft. Tartalmazza a szociális foglalkoztatás eft előirányzatát is. Az intézményi hatáskörű előirányzat változás e Ft, az előző pénzmaradványból módosult. évi Átlagkeresetek alakulása Ft/hó 2008.I.fév 2009.I fév 2010.I.fév Index -intézményi átlag , , ,- 105,96 -vezetők , , ,- 126,62 -szakmai tev.ellátók , , ,- 107,45 -üzemeltetéshez kapcs , , ,- 109,44 Munkába járáshoz biztosított útiköltségre kifizettünk eft

11 Egyéb szociális jellegű juttatásként a beszámolás időszakában kifizetés nem történt. Az állományba nem tartozók juttatásain kifizetett összeg (7.313 eft), a szociális foglalkoztatás keretében, a munka rehabilitációs foglalkoztatatásban részt vevő lakók juttatásai szerepelnek

12 DOLOGI KIADÁSOK Élelmiszer beszerzés A beszámolási időszakban előirányzat módosításra nem került sor. Így az előirányzat felhasználás mértéke 40,79 %-os. Az élelmezési nyersanyagnorma 400,- Ft/nap. Norma felhasználás 94,67 %-os. Megtakarítás 5,33 %. Az élelmezési anyagok beszerzésénél a közbeszerzési törvény előírásai érvényesültek. Előfordul időnként minőségi kívánnivaló, mivel a legkedvezőbb árfekvéssel élők ajánlattevővel kötöttünk szerződést. Kiegészítő tevékenységként működő kertészetünk, a megtermelt anyagokat 224 eft értékben adta át a főzőkonyha részére. Gyógyszer Otthonunkban a lakók létszáma a beszámolás időszakában 264 fő. Ebből 147 fő férfi és 117 fő nő. Jelenleg Virep kártyával rendelkezők száma: 210 fő. A kártya nyújtotta kedvezményeket, kihasználjuk. A lakóink egészségállapot változása következtében nőtt az incontinens lakók száma, jelenleg 88 fő. Közülük 14 fő nem rendelkezik Virep igazolvánnyal. Gyógyszereink nagy részét a Csepregi Üdvözítő Bt től szerezzük be. Eredeti előirányzatunk az előző évihez képest 500 eft-tal csökkent. Előirányzat módosítást nem végeztünk. A teljesítés százaléka 48 %-os. A gyógyszer költségek csökkentése érdekében folyamatosan felülvizsgáltuk az alapgyógyszer listát. Energia, üzemanyag, közüzemi díjak Hajtó-és kenőanyagok beszerzése Otthonunk gépjárműparkja: - 1 db LOC-810 frsz. Személygépkocsi - 1 db LPU-290 frsz. Opel Vivaro gépjármű (9 személyes ) - 1 db IJP-183 frsz FORD gépjármű (9 személyes) - 1 db DWA-799 frsz vegyes használatú gépjármű

13 Gépjárműveink átlag életkora 5,5 év. A felsoroltak közül már 0-ra íródott 2 gépjármű. Futásteljesítmények(km) 2008.I.fév 2009.I.fév 2010.I.fév LPU HBB IJP * GUL * * LOC DWA Teljesített (km) *-gal jelölt futásteljesítmények tartalmazzák a külföldi váltófutás kíséretét. Hajtó- és kenőanyag beszerzésnél az előirányzat felhasználása 29,76 %-os. A gépjárművek üzemanyag elszámolása menetlevél alapján történik. Az üzemanyag tankolás OMW kártyával történik. A felhasznált üzemanyag a tárgyhót követően kerül kiszámlázásra. A %-os felhasználás is ez mutatja. Gázenergia szolgáltatás díja Az anyaotthonban és telephelyeinken a fűtés és melegvíz ellátás vezetékes földgázzal történik. Az eredeti előirányzat időarányosan nem biztosította a kiadásokra felhasznált összeget. Az előirányzat az előző évi pénzmaradványból eft-tal egészítettük ki. Az előző év azonos időszakához a teljesítés 26,49 % os csökkenést mutat január 1.-vel intézményünk szabadpiaci vásárlási szerződést kötött a gázszolgáltatóval. Elektronikus rendszeren keresztül naponta jelentjük a gázmennyiségre vonatkozó igényünket. A gázmérő órák és a gázzal működtetett rendszerek ellenőrzése szakemberrel folyamatosan biztosított. A hőmérséklet figyelemmel kísérése mellett gondot fordítunk a túlfogyasztás megelőzésére. Az intézmény fűtésénél felhasznált gázmennyiség az időjárás függvényében változik. Energia fogyasztás (m 3 ) 2007.I.fév 2008.I.fév 2009.I.fév 2010.I.fév Zsira, Rákócz.F u Peresznye, Erdősor Zsira, Flórián u Zsira,Fő u Összes fogyasztás

14 A felhasznált energia e. Ft-ban 2007.I.fév 2008.I.fév 2009.I.fév 2010.I.fév Gázenergia szolgáltat díja Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Villamos energia- felhasználás A tervezett előirányzatunk a beszámolás időszakában nem módosítottuk. Fogyasztott villamos energia (kwh) 2006.I.fév 2007.I.fév 2008.I.fév 2009.I.fév 2010.I.fév Zsira,Rákóczi F.u Peresznye, Zsira,Fő.u Zsira.Flórián u összes fogyasztás A villamos energia felhasználásnál kis megtakarítást sikerült elérnünk az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az előirányzat 55,66 %-ra teljesült. Víz- és csatornadíjak A beszámolás időszakában otthonunkban kiépített csatornahálózat üzemel, így a vízdíj mellett csatornadíj is terheli kiadásainkat. A szolgáltatás számlája több díjtételt is tartalmaz. Az alapdíj mértéke mérőóránként meghatározott összeg. Környezet terhelési díjat is tartalmaz, mely a felhasználás nagyságával nő. Az eredeti előirányzat pénzmaradványból módosításra nem került sor. Felhasznált vízmennyiség (m 3 ) 2006.I.fév 2007.I.fév 2008.I.fév 2009.I.fév 2010.I.fév Zsira,Rákóczi F Peresznye, Zsira, Fő u Zsira, Flórián u Összes fogyasztás Az előirányzat felhasználás 59,05 %-os. A mennyiségi csökkenés oka, hogy a mosodában a mosási technológiát megváltoztattuk, az előmosások száma 1-el csökkent. Ezt egy új fajta mosópor bevezetése tette lehetővé

15 Az otthon vezetése mindent elkövetett és elkövet a jelenlegi szolgáltatási színvonal fenntartása mellett az adott pénzügyi keretek közötti működtetés biztosításáért. Az adminisztratív intézkedések azonban csak annyit érnek, amennyit abból a munkavállalók magukénak éreznek és meg is valósítanak. A takarékossági intézkedések nem mehetnek a nyújtott szolgáltatás színvonalának rovására. Ugyanakkor a jogszabályi lehetőségek figyelembe vételével élnünk kell azzal a lehetőséggel, hogy valamennyi többletszolgáltatást az igénybevevő költségviselése mellett valósítsunk meg. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre A beszámolási időszakban társadalmi szervezetet és alapítványt nem támogattunk. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Otthonunkban lakáscélú munkáltatói támogatás címen eredeti előirányzat nem volt. Módosított előirányzat eft, melyből felügyeleti támogatás 419 eft. Ellátottak pénzbeli juttatása Lakóink szorgalmi-és zsebpénz minimumának kifizetését (5.700,- Ft/fő) terveztük ezen a címen az elemi költségvetésben. A pénzügyi teljesítés 57,14 %

16 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Fővárosi Önkormányzat Értelemi Fogyatékosok Otthona Céljelleggel támogatott felújítás a beszámolási időszakban nem volt. Intézmény felújítások Intézményi felújításként három feladat került meghatározásra: eft - A épület kastély díszterem parketta csiszolás Zsira, Fő u. 1. lakóotthon tetőfelújítás Kastély épület belső elektromos hálózat felújítás A várható pénzügyi kiadásokat szeptember, október hóra terveztük. BERUHÁZÁSI FELADATOK Céljelleggel támogatott intézményi beruházások Az intézmény a beszámolási időszakban céljellegű beruházási feladatot nem tervezett. Intézményi beruházások Az elemi költségvetés szerint az intézményi beruházások megoszlása a következő - Feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése e Ft Az előirányzat kiegészítésre került a pénzmaradványból eft összegben. A pénzügyileg teljesült beruházások 3.415eFt A feladatok kivitelezése, pénzügyi teljesítése, és aktiválása megtörtént. Felhalmozási célu pénzeszközátadás Dolgozóink lakásépítési és vásárlási munkáltatói kölcsönt a beszámolási időszakban nem folyósítottunk

17 Karbantartás Állagmegóvási munkák Saját erőből megvalósuló munkákat a karbantartási terv alapján a műszaki csoport dolgozói végezték. Biztosították a folyamatos és zavartalan működést. Az elvégzett munkálatok: - tisztasági meszelések Zsira, Peresznye - lakószobák festése Zsira, Peresznye - dohányzó helyiségek, foglalkoztató, ebédlő festése Zsira, Peresznye - kerti székek, asztalok javítása - bejárati ajtók, kilincsek javítása - konyhagépek, szárítógépek csapágyainak cseréje - aggregátor üzemanyag ellátó rendszer karbantartása - MTZ és kistraktor javítás - Betegemelő lift és lépcsőmászó berendezések időszakos felülvizsgálata, karbantartása - Villamossági szerelések hang és fénytechnika színházterem - Peresznye foglalkoztató épületek homlokzat festése és mázolása Idegen kivitelezővel végeztetett munkálatok - magas tetők és függőeresz-csatornák tisztítása - általány díjas szerződések: gázkazán, gázkészülék karbantartás, mosodai és konyhai berendezése karbantartása - garázsok építészeti munkái - biztonsági fólia elhelyezése üvegfelületeken - nővér öltöző bútorzat beépítése Pénzügyi egyensúly Kiegyenlítetlen számlája, 30 napon túli tartozása intézményünknek nincs. Piackutatással további bevételi forrásokat igyekszünk feltárni. A beérkező számlák határidőre történő kiegyenlítését betartjuk. Megfontolt, takarékos beszerzésekre törekszünk. Működőképesség megőrzését segíti a évi jóváhagyott pénzmaradvány. A kialakult gazdasági helyzet okozta áremelésekés jelentősen nehezítik már az intézmény működtetés feladatát. Lakóink jövedelmi helyzetére is kihatással vannak a gazdasági események

18 Intézményünknél a térítési díj befizetésénél, és a határozatok megállapításkor egyre több lakónkat kell résztérítési díjra felterjesztenünk. Az előző évihez viszonyítva 15,5 %-kal emelkedett a résztérítési díjra kötelezettek száma. Ágazati feladatok Szociális otthon férőhelyek Engedélyezett férőhelyek száma június 30-án 280 db Betöltött férőhelyek száma június 30-án 264 fő Tervezett gondozási napok száma június nap Tényleges gondozási napok száma június nap Átlagos férőhelyek száma június 30-án 266,6 fő Férőhely kihasználtság: 95,24 % Új beutaltak: - fő Gondozása megszűnt: - fő Elhunyt lakók száma: 5 fő Budapest Főváros Közgyűlése Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottsága 84/2009. (IV.16.) sz. határozata értelmében május 1-jei hatállyal felvételi zárlatot rendelt el a Zsira, Rákóczi F. u. 12. intézmény vonatkozásában. A felvételi zárlat a 18 férőhely megüresedését követően megszűnik, s az intézményben elhelyezhető személyek száma 262 főre csökken. Amennyiben az év végére 18 fővel csökken a betöltött férőhelyek száma, akkor a normatív állami hozzájárulás mértéke 6,43 %-kal fog eltérni a tervezettől. Személyi feltételek A beszámolás időszakában intézetünk érvényes alapító okirattal működött. A beszámolási időszakban tervezett szakképzések: - 4 fő szociális ápoló-gondozó szakképesítést szerzett - 1 fő érettségizett - 1 fő szociálpedagógus képzettséget szerzett - 7 fő gyógyped. asszisztens szakképesítést szerzett - 5 fő tanulmányi szerződéssel szociális gondozó-ápoló szakképesítésre jár - 2 fő magán úton szociális gondozó-ápoló szakképesítésre jár

19 Tárgyi feltételek Az intézmény székhelye: 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. Telephelyeink Zsira, Flórián u Zsira, Fő u Peresznye, Erdősor október 12-én a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyta az új alapító okiratot, amely szerint: Intézmény tevékenységei a.) ellátandó alaptevékenysége: Az intézmény által nyújtott ellátás formája: - ápolást, gondozást nyújtó intézmény - ápoló-gondozó célú lakóotthon Az intézmény által nyújtott ellátás típusa: - fogyatékos személyek otthona - fogyatékos személyek lakóotthona Az intézmény által nyújtott szolgáltatások integrált szervezeti formája: - integrált intézmény b.) Kiegészítő tevékenység: az intézmény nem folytat c.) Kisegítő tevékenység: - Egyéb szálláshely-szolgáltatás - Egyéb vendéglátás - Textil, szőrme mosása, tisztítása d.) Vállalkozási tevékenység: az intézmény, vállalkozási tevékenységet nem folytat. A törvényi előírások és az anyagi lehetőségeink szem előtt tartásával az életkörülmények jobbítására törekszünk. Az elhasználódott eszközök, berendezések lehetőségeink szerint pótlásra kerültek

20 A dologi kiadásokban az energia ellátás területén várható áremelések megnehezítik a gazdálkodásunkat. Igyekszünk a lehető legésszerűbb takarékoskodás mellett, az eddig elért színvonalat biztosítani lakóink ellátásában. Zsira, július 20. Hollósi Péter Intézményvezető

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira 1. BEVEZETŐ A Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira 2009. évi tevékenységéről szóló beszámoló a 2009. évi munkaterv értékelése, és az egyes területek vezetői által készített beszámolók

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK. Tájékoztató az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK. Tájékoztató az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK Tájékoztató az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról I. Jánoshida Község Önkormányzata A vizsgált időszakban

Részletesebben

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei.

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei. Általános indoklás A "Miniszterelnökség" költségvetési fejezet a miniszterelnök munkáját, a Kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót,

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót, Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII törvény 82. -ában foglaltak szerint elkészítettük a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről szóló

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata 2009. évi gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettségének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadása a 2008. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadása a 2008. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-47 /2009. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetés zárszámadása

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Ács Város Önkormányzata. 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online.

Ács Város Önkormányzata. 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online. Ács Város Önkormányzata 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. augusztus

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Füzesgyarmat Város Önkormányzat 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. november 14-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. november 14-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel munkaülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. november 14-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. Tájékoztató

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. május 03. sz. napirend Tárgy: A Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben