SZÖVEGES ELEMZŐ ÉRTÉKELÉS a I. félévi költségvetési beszámolóhoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÖVEGES ELEMZŐ ÉRTÉKELÉS a 2010. I. félévi költségvetési beszámolóhoz"

Átírás

1 Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/ Titkárság: 06-99/ Központ: 06-99/ Fax.: 06-99/ Honlap:www.efozsira.hu SZÖVEGES ELEMZŐ ÉRTÉKELÉS a I. félévi költségvetési beszámolóhoz A Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira, Rákóczi Ferenc u.12. a FPH018/1232-3/2010. sz. Szociálpolitikai Ügyosztály körlevelében meghatározott szempontok szerint a I. félévi költségvetési gazdálkodásról a következő szöveges elemző értékelést adja. Otthonunkban a I. félévi költségvetési évben, a szakmai programban tervezetteknek megfelelően valósítottuk meg feladatainkat. A tervben meghatározott feladatok végrehajtása biztosította az otthonban élők életminőségének emelését, a rendelkezésre álló források a cél elérése érdekében történő hatékony felhasználását. Az intézmény céljaként megfogalmazottak gyakorlati megvalósítása a személyre szabott bánásmód biztosítása érdekében, olyan segítő támogató rendszer működtetésére törekedtünk, amiben minden segítő a közös cél érdekében végezte tevékenységét. Igyekeztünk felkutatni a környezetünkben fellelhető kapcsolatokat és lehetőségeket, melyek kevés anyagi ráfordítással is elérhetők és az ellátás színvonalának emelését eredményezhették. Megrendezésre kerültek a Szülőtalálkozók az előző évek gyakorlatának megfelelően. - Peresznye fiókintézményben április Zsira anyaintézetben és lakóotthonokban május 08. Számos helyi rendezvény gazdagította programjainkat, amikkel az intézményben élők számára igyekeztünk otthonos, családias légkört megteremteni. A helyi programok mellett a társintézetek és egyéb szervezéseken is képviselték lakóink intézményünket.

2 Programjaink: január 27. Farsangi kézműves foglalkozás; Nemzetközi Asztalitenisz verseny Ekecs február 4. Farsang Ágfalván február 5. Farsang Peresznyén február 16. Nyugdíjas találkozó március 3. Házi asztalitenisz bajnokság március 8. Nőnapi köszöntés március 28. MSOSZ Országos Válogató verseny Bocsa-Kiskunlacháza április 6. Locsoló bál április 8. Itt és most filmnap április 12. Házi versmondó találkozó április 14. Asztalitenisz találkozó Zsirán április Egészség-hét április 24. Országos Bocsa verseny Darvastón; Peresznyei Szülőtalálkozó április 28. Versmondó verseny, Búcsúszentlászlón; kézműves délután május 7. Pannonhalma színjátszók fellépése Ibolya május 8. Szülőtalálkozó Zsira május Tata alkotótábor 4+1 fő május Kápolnásnyék - zenei tábor 5+1 fő május 21. Zalaegerszeg MSMME Regionális Fesztivál május 25.-től Nemzetközi Váltófutás 2+1 fő május 27. Rajztalálkozó Csákánydoroszló június 3-4. Peresznyei jubileum rendezvény Színjátszók fellépése Győrújbaráton Ibolya június 5. MSOSZ regionális Bocsa bajnokság Zsirán június 7. Torkos nap Kéthelyen június 9. Szentgotthárd Juniális ; Álmodtam egyet Filmszemle Zsirán június 17. Szakmai napok Darvastón június 19. MÜPA Isten pénze c. előadás 2010.június Thália színház Budapest Dallal-Tánccal Egymásért Gálaműsor június 30. Foci gála Zsirán A Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület XXIII. Országos Fesztiválján Szarvason a tánc bemutatóval szerepeltünk, illetve Csikós László alkotása, amely a meghívó - borító rajza - a fesztivál szimbólumává vált. A szakmai és egyéb tevékenységek külső megítélésére két ellenőrzés volt az elmúlt félévben: Fenntartói és a Sopron Tűzvédelmi Szakhatóság

3 A szakmai célkitűzések mellett, feladatunkat a gazdálkodásban a takarékossági intézkedéseket szem előtt tartva végeztük. Az államháztartás szervezetei, így otthonunk működése is előirányzat gazdálkodással valósul meg. Az otthonunk gazdálkodását a bevételek és a kiadások tartalma, és azok alakulása ismerteti. Budapest Főváros Közgyűlése én fogadta el a 9/2010.(III.31.) számú rendeletében a évi költségvetést. A 2010 évi alapokmány szerint az előirányzat főösszegünk eft. Ez az összeg a évi alapokmánynál 8 %-kal alacsonyabb, amely eft forráshiányt jelent. Eredeti előirányzatunk több mint fél milliárd Ft. Ezen túlmenően előirányzatunk kiegészült még a felügyeleti és intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat változásokkal. Félévkor a módosított előirányzatunk eft A gazdálkodás bevétel és kiadás tartalma a következőképpen alakult BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek Intézményi bevételek, alaptevékenységgel összefüggő egyéb sajátos bevételek Árú-és készletértékesítés ellenértéke - Működéshez feleslegessé vált, selejtezett készletek, hulladékok értékesítése Otthonunkban a beszámolás időszakban június 10.-én selejtezés történt. A készleten lévő hulladékok értékesítéséből 210 eft bevételünk keletkezett. - Kertészeti, mezőgazdasági termék értékesítése Az alaptevékenységünk mellett foglalkoztatási jelleggel kiegészítő tevékenységként parkfenntartással és kertészeti tevékenységgel is foglalkozunk. A megtermelt zöldség féléket az élelmezésben, a virágpalántákat a park díszítésére hasznosítjuk. Az igényeken felüli terményeket értékesítjük I. félévében bevételünk 28 eft keletkezett. - Egyéb ipari tevékenység során előállított termék értékesítése - 3 -

4 A szociális foglalkoztatás keretében, lakóink műhelymunkáival készített szőttesek, lábtörlők, kerámiák, ajándék és dísztárgyak értékesítéséből származó bevételünk eft. A foglalkoztatás, keretében a piacképes termék előállítást céloztuk meg. - Lakók által térítendő kiszámlázott gyógyszerek befizetéséből származó bevétel A lakók által térítendő nem alaplistás- gyógyszerek kiszámlázásából származó bevételünk összege 951 eft. Ez a megvásárolt gyógyszerek 46,1 %-os visszatérítését eredményezte. Szolgáltatások ellenértéke Az alaptevékenységet kiszolgáló kiegészítő tevékenységek szabad kapacitás kihasználásából származó bevételeiből keletkeznek. - Mosás bevételei Bevételünk a helyi általános iskola textíliájának tisztításából származik, valamint a szomszédos község labdarugó csapat sportruházatának tisztításából. Intézményi bevételünk 39 eft. - Vendégétkezés befizetése Vendégétkezés bevétele a főzőkonyha szabad kapacitás kihasználása. A dolgozóink elszállított étel fogyasztásából, a faluban az óvoda, az iskola, és a szociálisan rászorultak étkeztetéséből származik. A kiszolgált ételadagok befizetéséből eredően bevételünk eft. - Személyszállítás bevételei Alaptevékenységünket kiszolgáló szállítási tevékenység kiszámlázásának bevétele 19 eft. - Közbeszerzési dokumentáció értékesítése: 360 eft Továbbszámlázott (közvetített szolgáltatások) Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás a lakóotthonokban élőknek a továbbszámlázott telefonbeszélgetések, és a személyi jövedelemadó törvény 69. -ának (1) rendelkezése szerint a munkavállalók magáncélú telefonhasználat továbbszámlázásának bevétele 92 eft

5 Bérleti és lízingdíj bevételek Fővárosi Önkormányzat Értelemi Fogyatékosok Otthona Az otthonunk kezelésében és használatában lévő ingatlan más szerv vagy személy használatára szerződés alapján történő átengedés bevétele. Lakóink igénye szerint fodrászműhely működik. A műhely használatából és az otthonunkban üzemelő, vállalkozó által működtetünk büfé helyiség használatából keletkezett bevételünk. Az igények színvonalasabb kielégítésére Zsirán és Peresznyén kávéautomata is működik. Így a bérleti díjból származó bevételünk összesen 554 eft. Intézményi ellátási díjak Az otthonban a feladat ellátására intézményi ellátási díj befizetéséből származó bevétel az intézményi működési bevételek 85,03 %-át teszik ki. Az ellátási díjat a jogszabályban meghatározott mértékben a lakók és hozzátartozók és gondnokok fizetik. Otthonunkban az engedélyezett férőhelyek száma 280 db. A térítési díj fizetésére kötelezettek száma az időszak végén 264 fő. Résztérítési díjra kötelezett 149 fő. Ingyenes ellátásban részesülő nincs. Lakóink jövedelme a beszámolási időszakban: -nyugdíjszerű ellátás 261 fő -szociális járadék 2 fő -munkadíj 91 fő -emelt összegű családi pótlék (20.300,- Ft) 193 fő -egységes fogyatékos ügyi támogatás (22.800, ,-) 39 fő A beszámolási időszakban a térítési díjból származó bevételünk eft, az előző év azonos időszakában a befizetés eft. Az előző időszakhoz a bevétel 98,64 % ami 1,36 % csökkenést jelent. A beszámolási időszakban a térítési díjak alakulása: év február 1-től intézményi elhelyezés Zsira ,- Peresznye ,- lakóotthoni elhelyezés ,- Intézményi térítési díj előírásunk VI.30. Térítési díj hátralék június 30-án: eft eft - 5 -

6 Térítési díj túlfizetés június 30-án: 667 eft A térítési díj hátralék az EFOT és a családi pótlék tárgyhót követő érkezése miatt jelentkezik. Hátralékos fizetőinket felszólítjuk, háromhavi tartozás esetén, az illetékes gyámhivatal bevonásával járunk el, a tartozás rendezése érdekében. Behajthatatlan követelésünk a tárgyidőszakban nem keletkezett. Alkalmazottak térítése Alkalmazottak étkezés befizetése Az alkalmazottak részére nyújtott étkezési szolgáltatás bevétele eft. Az élelmezési norma 400,- Ft/nap. Élelmezési normaemelés a beszámolási időszakban nem volt. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Intézményünk kötbér igényét érvényesítette egy vállalkozóval szemben, melynek értéke 130 eft. Alkalmazott, hallgató,tanuló stb kártérítése és egyéb térítése Az alkalmazottakra kirótt kártérítési kötelezettségből, kilépéskor visszafizetett 21 eft összeg, munkaruha térítéséből származik. A hagyatéki hitelezői igények, a megelőlegezett temetési költség visszatérítéséből származó bevételünk 777 eft. ÁFA- bevételek, - visszatérülések A termékértékesítés és teljesített szolgáltatások után kiszámlázott, és a vevők által befizetett általános forgalmi adó összege. A teljesült általános forgalmi adó bevételünk eft. Otthonunk áfa alany. Elektronikus úton készítjük bevallásainkat. Befizetéseinket határidőre teljesítjük. Hozam-és kamatbevételek összesen A költségvetési elszámolási számlán kezelt pénzeszköz után járó, törvényileg megállapított mértékű kamatbevételünk eft. Működési célu pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről A beszámolási időszakban bevételünk 26 eft volt, amely alapítványi befizetés

7 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek A beszámolási időszakban felhalmozásból származó bevételünk (gépjármű értékesítés) eft. Támogatások, támogatásértékű bevételek Működési költségvetési támogatás előirányzatai A felügyeleti szervtől kapott működési támogatás alakulása év/e Ft EREDETI EI. FELÜGY. MÓDOSÍTÁS Személyi juttatásra Munkaadókat terh.járulékra Dologi kiadások egyéb f.kiad Ellátottak pü.juttatásai Összes működési támogatásra Intézményi felhalmozási támogatás Eredeti előirányzata Módosított előirányzata Intézményi beruházások eft eft Intézményi felújítások eft eft Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtására kapott támogatás: - a dolgozók lakásépítési támogatására 419 eft támogatást kaptunk. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése háztartásokból A dolgozóink részére lehetőségeink szerint lakásépítésre és vásárlásra munkáltatói támogatást nyújtunk. A beszámolás időszakában a kölcsön törlesztésekből befolyt bevételünk 245 eft. A befizetett összege 10 fő kölcsön törlesztését jelenti. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Otthonunk az előző évi gazdálkodásból eft jóváhagyott pénzmaradvánnyal gazdálkodhat

8 Felhasználása: - Személyi juttatás eft - Munkaadókat terhelő járulékok eft - Dologi kiadások eft - 5 % pénzmaradvány visszafizetés eft - Intézményi beruházás eft A pénzmaradvány tartalmazza a szociális foglalkoztatás keretében kapott támogatásokat is. Intézményi bevételek aránya a beszámolási időszakban 2008 I. fév 2009 I. fév I. félév intézményi ellátási díjak 86,47 87,05 85,03 alkalmazottak térítése 0,82 1,00 2,55 áru-és készletértékesítés,egyéb bev. 1,96 1,92 1,60 lakók gyógyszer térítése 1,03 szolgáltatások ellenértéke 4,08 3,71 3,91 bérleti díj 0,57 0,74 0,59 Közvetített szolgáltatások 0,07 0,08 0,09 kártérítések 1,02 0,46 1,00 kiszámlázott termékek szolg.áfája 1,81 1,14 2,54 kamatbevételek 3,20 3,90 1,66 intézményi működési bevételek 100,00 100,00 100,00 A bevételek aránya az előző évihez viszonyítva a következően alakult: a térítési díj befizetés csökkent 2,02 %-kal, áru és készlet értékesítés összességében 0,71 %-os emelkedést mutat. Emelkedés mutatkozik az alkalmazottak térítése bevételnél 1,55 %-kal. Bevételek teljesítése érdekében tett intézkedések - térítési díj hátralékosok rendszeres felszólítása - munkaügyi központok támogatásait lehetőség szerint igyekszünk igénybe venni - erőszakos rongálás, vagy hanyag gazdálkodás miatt a lakókkal és dolgozókkal szemben kártérítéssel élünk - szociális foglalkoztatás keretében a piacképes termékek előállítására törekszünk, piackutatást végzünk, termelést növelni próbáljuk

9 KIADÁSOK M űködési kiadások Munkaerő- és bérgazdálkodás A beszámolás időszakában az engedélyezett létszámkeret - szakmai tevékenységet ellátók: 134 fő - intézmény üzemeltetést ellátók 62 fő Betöltött álláshelyek száma június 30-án - szakmai tevékenységet ellátók 129 fő - intézmény üzemeltetést ellátók 58 fő - üres álláshelyek száma 9 fő 196 fő 187 fő Dolgozók átlagos statisztikai állományi létszáma: 176 fő - szakmai tevékenységet ellátók 120 fő - intézmény üzemeltetést ellátók 56 fő Szakképzettségi szint: június 30-én: 90,6 % A évi munkaerő változás: - belépők száma: 5 fő - kilépők száma: 2 fő Belépési forgalom: 2,84 % Kilépési forgalom: 1,13 % Munkaerő forgalom: 3,97 % A beszámolás időszakában a minimálbér ,- Ft/hó Január 01-től garantált bérminimum összege ,- Ft/hó ez 26 fő munkavállalót érint, Ft/hó összegben. Az intézmény minden dolgozója az érvényes bértábla besorolásának megfelelő illetményben részesül. Munkahelyi pótlék összege: Vezetői pótlék összege: ,-Ft ,-Ft - 9 -

10 Szociális foglalkoztatás keretében 91 fő lakónk foglalkoztatása valósult meg. Az őket megillető juttatások az állományban nem tartozók juttatásai között került elszámolásra. Fejlesztő felkészítő foglalkoztatásának juttatásában 27 fő lakónk illetményszámfejtése történik a részmunkaidősök csoportjában. Az érvényes kormányrendelet a továbbképzési kötelezettségnek évben 19 fő teljesítette. Részükre az elszámolt és kifizetett egy havi juttatás összege 2.034,1 eft. A beszámolás időszakában 320 eft jutalom kifizetésére került sor. Normatív jutalom mértéke az ÁHT működési rendjének 58 -ának (5) bekezdésének kell eleget tenni, miszerint a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8+10%-a. Az időszakban teljesítményhez kötött jutalom kifizetésére 280 eft összegben került sor. Jubileumi jutalomban részesültek száma: 25 éves szolgálati idő után 1 fő részére került számfejtésre 203eFt. A személyi juttatások, és járulékainak alakulása Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Módosított előirányzat e Ft e Ft Teljesítés e Ft e Ft Teljesítési % 50,12 45,21 Felügyeli hatáskörű előirányzat módosítás eft. Tartalmazza a szociális foglalkoztatás eft előirányzatát is. Az intézményi hatáskörű előirányzat változás e Ft, az előző pénzmaradványból módosult. évi Átlagkeresetek alakulása Ft/hó 2008.I.fév 2009.I fév 2010.I.fév Index -intézményi átlag , , ,- 105,96 -vezetők , , ,- 126,62 -szakmai tev.ellátók , , ,- 107,45 -üzemeltetéshez kapcs , , ,- 109,44 Munkába járáshoz biztosított útiköltségre kifizettünk eft

11 Egyéb szociális jellegű juttatásként a beszámolás időszakában kifizetés nem történt. Az állományba nem tartozók juttatásain kifizetett összeg (7.313 eft), a szociális foglalkoztatás keretében, a munka rehabilitációs foglalkoztatatásban részt vevő lakók juttatásai szerepelnek

12 DOLOGI KIADÁSOK Élelmiszer beszerzés A beszámolási időszakban előirányzat módosításra nem került sor. Így az előirányzat felhasználás mértéke 40,79 %-os. Az élelmezési nyersanyagnorma 400,- Ft/nap. Norma felhasználás 94,67 %-os. Megtakarítás 5,33 %. Az élelmezési anyagok beszerzésénél a közbeszerzési törvény előírásai érvényesültek. Előfordul időnként minőségi kívánnivaló, mivel a legkedvezőbb árfekvéssel élők ajánlattevővel kötöttünk szerződést. Kiegészítő tevékenységként működő kertészetünk, a megtermelt anyagokat 224 eft értékben adta át a főzőkonyha részére. Gyógyszer Otthonunkban a lakók létszáma a beszámolás időszakában 264 fő. Ebből 147 fő férfi és 117 fő nő. Jelenleg Virep kártyával rendelkezők száma: 210 fő. A kártya nyújtotta kedvezményeket, kihasználjuk. A lakóink egészségállapot változása következtében nőtt az incontinens lakók száma, jelenleg 88 fő. Közülük 14 fő nem rendelkezik Virep igazolvánnyal. Gyógyszereink nagy részét a Csepregi Üdvözítő Bt től szerezzük be. Eredeti előirányzatunk az előző évihez képest 500 eft-tal csökkent. Előirányzat módosítást nem végeztünk. A teljesítés százaléka 48 %-os. A gyógyszer költségek csökkentése érdekében folyamatosan felülvizsgáltuk az alapgyógyszer listát. Energia, üzemanyag, közüzemi díjak Hajtó-és kenőanyagok beszerzése Otthonunk gépjárműparkja: - 1 db LOC-810 frsz. Személygépkocsi - 1 db LPU-290 frsz. Opel Vivaro gépjármű (9 személyes ) - 1 db IJP-183 frsz FORD gépjármű (9 személyes) - 1 db DWA-799 frsz vegyes használatú gépjármű

13 Gépjárműveink átlag életkora 5,5 év. A felsoroltak közül már 0-ra íródott 2 gépjármű. Futásteljesítmények(km) 2008.I.fév 2009.I.fév 2010.I.fév LPU HBB IJP * GUL * * LOC DWA Teljesített (km) *-gal jelölt futásteljesítmények tartalmazzák a külföldi váltófutás kíséretét. Hajtó- és kenőanyag beszerzésnél az előirányzat felhasználása 29,76 %-os. A gépjárművek üzemanyag elszámolása menetlevél alapján történik. Az üzemanyag tankolás OMW kártyával történik. A felhasznált üzemanyag a tárgyhót követően kerül kiszámlázásra. A %-os felhasználás is ez mutatja. Gázenergia szolgáltatás díja Az anyaotthonban és telephelyeinken a fűtés és melegvíz ellátás vezetékes földgázzal történik. Az eredeti előirányzat időarányosan nem biztosította a kiadásokra felhasznált összeget. Az előirányzat az előző évi pénzmaradványból eft-tal egészítettük ki. Az előző év azonos időszakához a teljesítés 26,49 % os csökkenést mutat január 1.-vel intézményünk szabadpiaci vásárlási szerződést kötött a gázszolgáltatóval. Elektronikus rendszeren keresztül naponta jelentjük a gázmennyiségre vonatkozó igényünket. A gázmérő órák és a gázzal működtetett rendszerek ellenőrzése szakemberrel folyamatosan biztosított. A hőmérséklet figyelemmel kísérése mellett gondot fordítunk a túlfogyasztás megelőzésére. Az intézmény fűtésénél felhasznált gázmennyiség az időjárás függvényében változik. Energia fogyasztás (m 3 ) 2007.I.fév 2008.I.fév 2009.I.fév 2010.I.fév Zsira, Rákócz.F u Peresznye, Erdősor Zsira, Flórián u Zsira,Fő u Összes fogyasztás

14 A felhasznált energia e. Ft-ban 2007.I.fév 2008.I.fév 2009.I.fév 2010.I.fév Gázenergia szolgáltat díja Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Villamos energia- felhasználás A tervezett előirányzatunk a beszámolás időszakában nem módosítottuk. Fogyasztott villamos energia (kwh) 2006.I.fév 2007.I.fév 2008.I.fév 2009.I.fév 2010.I.fév Zsira,Rákóczi F.u Peresznye, Zsira,Fő.u Zsira.Flórián u összes fogyasztás A villamos energia felhasználásnál kis megtakarítást sikerült elérnünk az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az előirányzat 55,66 %-ra teljesült. Víz- és csatornadíjak A beszámolás időszakában otthonunkban kiépített csatornahálózat üzemel, így a vízdíj mellett csatornadíj is terheli kiadásainkat. A szolgáltatás számlája több díjtételt is tartalmaz. Az alapdíj mértéke mérőóránként meghatározott összeg. Környezet terhelési díjat is tartalmaz, mely a felhasználás nagyságával nő. Az eredeti előirányzat pénzmaradványból módosításra nem került sor. Felhasznált vízmennyiség (m 3 ) 2006.I.fév 2007.I.fév 2008.I.fév 2009.I.fév 2010.I.fév Zsira,Rákóczi F Peresznye, Zsira, Fő u Zsira, Flórián u Összes fogyasztás Az előirányzat felhasználás 59,05 %-os. A mennyiségi csökkenés oka, hogy a mosodában a mosási technológiát megváltoztattuk, az előmosások száma 1-el csökkent. Ezt egy új fajta mosópor bevezetése tette lehetővé

15 Az otthon vezetése mindent elkövetett és elkövet a jelenlegi szolgáltatási színvonal fenntartása mellett az adott pénzügyi keretek közötti működtetés biztosításáért. Az adminisztratív intézkedések azonban csak annyit érnek, amennyit abból a munkavállalók magukénak éreznek és meg is valósítanak. A takarékossági intézkedések nem mehetnek a nyújtott szolgáltatás színvonalának rovására. Ugyanakkor a jogszabályi lehetőségek figyelembe vételével élnünk kell azzal a lehetőséggel, hogy valamennyi többletszolgáltatást az igénybevevő költségviselése mellett valósítsunk meg. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre A beszámolási időszakban társadalmi szervezetet és alapítványt nem támogattunk. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Otthonunkban lakáscélú munkáltatói támogatás címen eredeti előirányzat nem volt. Módosított előirányzat eft, melyből felügyeleti támogatás 419 eft. Ellátottak pénzbeli juttatása Lakóink szorgalmi-és zsebpénz minimumának kifizetését (5.700,- Ft/fő) terveztük ezen a címen az elemi költségvetésben. A pénzügyi teljesítés 57,14 %

16 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Fővárosi Önkormányzat Értelemi Fogyatékosok Otthona Céljelleggel támogatott felújítás a beszámolási időszakban nem volt. Intézmény felújítások Intézményi felújításként három feladat került meghatározásra: eft - A épület kastély díszterem parketta csiszolás Zsira, Fő u. 1. lakóotthon tetőfelújítás Kastély épület belső elektromos hálózat felújítás A várható pénzügyi kiadásokat szeptember, október hóra terveztük. BERUHÁZÁSI FELADATOK Céljelleggel támogatott intézményi beruházások Az intézmény a beszámolási időszakban céljellegű beruházási feladatot nem tervezett. Intézményi beruházások Az elemi költségvetés szerint az intézményi beruházások megoszlása a következő - Feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése e Ft Az előirányzat kiegészítésre került a pénzmaradványból eft összegben. A pénzügyileg teljesült beruházások 3.415eFt A feladatok kivitelezése, pénzügyi teljesítése, és aktiválása megtörtént. Felhalmozási célu pénzeszközátadás Dolgozóink lakásépítési és vásárlási munkáltatói kölcsönt a beszámolási időszakban nem folyósítottunk

17 Karbantartás Állagmegóvási munkák Saját erőből megvalósuló munkákat a karbantartási terv alapján a műszaki csoport dolgozói végezték. Biztosították a folyamatos és zavartalan működést. Az elvégzett munkálatok: - tisztasági meszelések Zsira, Peresznye - lakószobák festése Zsira, Peresznye - dohányzó helyiségek, foglalkoztató, ebédlő festése Zsira, Peresznye - kerti székek, asztalok javítása - bejárati ajtók, kilincsek javítása - konyhagépek, szárítógépek csapágyainak cseréje - aggregátor üzemanyag ellátó rendszer karbantartása - MTZ és kistraktor javítás - Betegemelő lift és lépcsőmászó berendezések időszakos felülvizsgálata, karbantartása - Villamossági szerelések hang és fénytechnika színházterem - Peresznye foglalkoztató épületek homlokzat festése és mázolása Idegen kivitelezővel végeztetett munkálatok - magas tetők és függőeresz-csatornák tisztítása - általány díjas szerződések: gázkazán, gázkészülék karbantartás, mosodai és konyhai berendezése karbantartása - garázsok építészeti munkái - biztonsági fólia elhelyezése üvegfelületeken - nővér öltöző bútorzat beépítése Pénzügyi egyensúly Kiegyenlítetlen számlája, 30 napon túli tartozása intézményünknek nincs. Piackutatással további bevételi forrásokat igyekszünk feltárni. A beérkező számlák határidőre történő kiegyenlítését betartjuk. Megfontolt, takarékos beszerzésekre törekszünk. Működőképesség megőrzését segíti a évi jóváhagyott pénzmaradvány. A kialakult gazdasági helyzet okozta áremelésekés jelentősen nehezítik már az intézmény működtetés feladatát. Lakóink jövedelmi helyzetére is kihatással vannak a gazdasági események

18 Intézményünknél a térítési díj befizetésénél, és a határozatok megállapításkor egyre több lakónkat kell résztérítési díjra felterjesztenünk. Az előző évihez viszonyítva 15,5 %-kal emelkedett a résztérítési díjra kötelezettek száma. Ágazati feladatok Szociális otthon férőhelyek Engedélyezett férőhelyek száma június 30-án 280 db Betöltött férőhelyek száma június 30-án 264 fő Tervezett gondozási napok száma június nap Tényleges gondozási napok száma június nap Átlagos férőhelyek száma június 30-án 266,6 fő Férőhely kihasználtság: 95,24 % Új beutaltak: - fő Gondozása megszűnt: - fő Elhunyt lakók száma: 5 fő Budapest Főváros Közgyűlése Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottsága 84/2009. (IV.16.) sz. határozata értelmében május 1-jei hatállyal felvételi zárlatot rendelt el a Zsira, Rákóczi F. u. 12. intézmény vonatkozásában. A felvételi zárlat a 18 férőhely megüresedését követően megszűnik, s az intézményben elhelyezhető személyek száma 262 főre csökken. Amennyiben az év végére 18 fővel csökken a betöltött férőhelyek száma, akkor a normatív állami hozzájárulás mértéke 6,43 %-kal fog eltérni a tervezettől. Személyi feltételek A beszámolás időszakában intézetünk érvényes alapító okirattal működött. A beszámolási időszakban tervezett szakképzések: - 4 fő szociális ápoló-gondozó szakképesítést szerzett - 1 fő érettségizett - 1 fő szociálpedagógus képzettséget szerzett - 7 fő gyógyped. asszisztens szakképesítést szerzett - 5 fő tanulmányi szerződéssel szociális gondozó-ápoló szakképesítésre jár - 2 fő magán úton szociális gondozó-ápoló szakképesítésre jár

19 Tárgyi feltételek Az intézmény székhelye: 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. Telephelyeink Zsira, Flórián u Zsira, Fő u Peresznye, Erdősor október 12-én a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyta az új alapító okiratot, amely szerint: Intézmény tevékenységei a.) ellátandó alaptevékenysége: Az intézmény által nyújtott ellátás formája: - ápolást, gondozást nyújtó intézmény - ápoló-gondozó célú lakóotthon Az intézmény által nyújtott ellátás típusa: - fogyatékos személyek otthona - fogyatékos személyek lakóotthona Az intézmény által nyújtott szolgáltatások integrált szervezeti formája: - integrált intézmény b.) Kiegészítő tevékenység: az intézmény nem folytat c.) Kisegítő tevékenység: - Egyéb szálláshely-szolgáltatás - Egyéb vendéglátás - Textil, szőrme mosása, tisztítása d.) Vállalkozási tevékenység: az intézmény, vállalkozási tevékenységet nem folytat. A törvényi előírások és az anyagi lehetőségeink szem előtt tartásával az életkörülmények jobbítására törekszünk. Az elhasználódott eszközök, berendezések lehetőségeink szerint pótlásra kerültek

20 A dologi kiadásokban az energia ellátás területén várható áremelések megnehezítik a gazdálkodásunkat. Igyekszünk a lehető legésszerűbb takarékoskodás mellett, az eddig elért színvonalat biztosítani lakóink ellátásában. Zsira, július 20. Hollósi Péter Intézményvezető

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2010. I. félévi gazdálkodásáról levélcím: 8713 Kéthely, Magyari u. 35. telefon: 36 85 339 211 fax: 36 85 339 059

Részletesebben

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2005. év

Szöveges beszámoló 2005. év Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2011. I. félévi gazdálkodásáról

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2011. I. félévi gazdálkodásáról Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Az intézmény 2011. I. félévi gazdálkodásáról levélcím: 8713 Kéthely, Magyari u. 35. telefon: 36 85 339 211 fax: 36 85 339 059

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 2 3 2 4 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz

Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz Az intézet 2004. évi gazdálkodásának értékelésénél megállapitható, hogy az előző évekhez hasonlóan a kényszerü takarékoskodás jellemezte az intézetet.

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Önkormányzati kiadások mérlege 2014.

Önkormányzati kiadások mérlege 2014. Önkormányzati kiadások mérlege 2014. 1.melléklet ezer Ft-ban megnevezés 2012. évi tény 2013. évi várható teljesítés ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2014. eredeti ei. Személyi juttatások 402 464 284 450 298 919 Munkaadókat

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 566708 1247 13 1000 841106 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2300 Ráckeve

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS A 2004. ÉVI INTÉZMÉNYIBESZÁMOLÓHOZ Az intézet 2004. évi gazdálkodásának értékelésekor megállapítható, hogy az ellátandó feladatok és a pénzügyi lehetőségek összhangja továbbra is kedvezőtlen

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez.

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. BESZÁMOLÓ 2006. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 2006. év költségvetése ez időszakban

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

A 2009. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be:

A 2009. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be: Szám: 201-2/2010. Ü.i.: Engyelné Piekos Liliana Tárgy: 2009. évi szöveges beszámoló Hiv.sz.: 306-2/2010. Mell.: 1 garnitúra Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné dr. Kovács Ilona Főjegyző Asszony részére

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

Elemi költségvetés. Pest Megyei Levéltár Tárgyév: 2011. Szöveges indoklás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 5 157 4.

Elemi költségvetés. Pest Megyei Levéltár Tárgyév: 2011. Szöveges indoklás KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 5 157 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 1. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2. Alapilletmények 3. Illetmény 2010. dec. 31. létszám (44 fő) 5 157 4. 5. Szakdolgozók besor. iletménye (31 fő, 11 hó) Ebből soros

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

A rovat, tétel megnevezése, indoklása

A rovat, tétel megnevezése, indoklása 2 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Alapilletmények : 206 fő 13 havi illetménye 9.423.240 Ft 206 fő 2007. december havi illetménye : 19.028.050 Ft 206 fő 2007. január-november havi alapilletménye: Alap 20.693.209 Ft

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2004. év

Szöveges beszámoló 2004. év Szöveges beszámoló 2004. év Intézményünknek a TMÖ Árpád-házi Szent Erzsébet Otthona Bonyhád az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül alapítványi támogatásból,

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2014. április 25-i nyilvános

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 426255 1051 10 0802 746957 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: VESZPRÉM MEGYEI

Részletesebben

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 017530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2013...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek e Ft-ban Önkormányzat

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

AHH KNYAF program Készült: 2008.01.28 09 óra 01 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2002. évi tervezése (2002.3. id szak)

AHH KNYAF program Készült: 2008.01.28 09 óra 01 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2002. évi tervezése (2002.3. id szak) 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelö járulékok a és teljesitése ezer ft 1. Alapilletmények 180774 0 0 2. Illetménykiegészitések 0 0 0 3. Nyelvpotlék 2172 0 0 4. Egyéb kötelezö illetménypotlékok

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE év

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE év SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2016. év BEVÉTELEK KIADÁSOK Működési célú támogatások államháztartáson belülről 360 0 Személyi juttatások 489 421 507 853 103,77 ebből Normatíva

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012.

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások,

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról 2. Napirend Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492522 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1064 Budapest

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben