Kezelési utasítás aquaplus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kezelési utasítás aquaplus"

Átírás

1 Az üzemeltető számára Kezelési utasítás aquaplus HU Fali gázkészülék rétegtárlóval VU 282-7

2 TARTALOMJEGYZÉK Általáns tudnivalók Tájékztatásul Alkalmaztt szimbólumk Szavatsság Rendeltetésszerű használat E-jel Biztnság Biztnsági tudnivalók Elővigyázatssági tudnivalók Gyári garancia Gyári garancia Kezelés A kezelés áttekintése Ellenőrzések üzembe helyezés előtt Használati melegvíz készítése/tárlótöltő üzem Fűtési üzemmód Üzemállapt-kijelzések Zavarelhárítás Üzemen kívül helyezés Áplás és ellenőrzés Fagyvédelem Hibakeresés A készülék és a rendszer fűtésldali feltöltése A készülék és a rendszer fűtésldali ürítése A készülék ivóvíz-ldali feltöltése A készülék ivóvíz-ldali ürítése

3 ÁLTALÁNOS TUDNVALÓK Tájékztatásul Alkalmaztt szimbólumk Figyelem! Az ilyen utasításk be nem tartása esetén személyek testi épségét és életét fenyegető veszély áll fenn vagy kársdhat a készülék. Az ilyen utasításk fnts tudnivalókra hívják fel a figyelmet. Ez a szimbólum valamilyen elvégzendő feladatt jelöl. Szavatsság A jelen kezelési utasításban fglaltak be nem tartásából eredő kárkért semmilyen felelősséget nem vállalunk! A szerelési és a kezelési utasítást a garanciajeggyel együtt saját érdekében őrizze meg! 3

4 ÁLTALÁNOS TUDNVALÓK Rendeltetésszerű használat A Vaillant aquaplus típusú fali gázkészülékek a technika mai állásának és az elfgadtt biztnságtechnikai szabályknak megfelelő kivitelű készülékek. Ennek ellenére használatuk srán előfrdulhatnak a kezelő vagy más személyek testi épségét és életét fenyegető, illetve a készülék vagy más anyagi javak kársdását kzó veszélyek. A készülékeket, mint hőtermelő eszközöket, melegvízzel üzemelő, zárt közpnti fűtési rendszerekhez terveztük. Más jellegű vagy ezen túlmenő használatuk nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Az ebből eredő kárkért a gyártó/szállító felelősséget nem vállal. A kckázatt egyedül a készülék használója viseli. A rendeltetésszerű használathz hzzá tartzik a kezelési és a szerelési utasításban fglaltak követése, valamint az ellenőrzési és karbantartási feltételek betartása is. E-jel A E-jel azt dkumentálja, hgy ezek a fali gázkészülékek teljesítik a gázkészülékekre vnatkzó irányelvben meghatárztt alapvető követelményeket (az Európa Tanács 9/396/EWG sz. irányelve) és az elektrmágneses összeférhetőségre vnatkzó irányelvben meghatárztt alapvető követelményeket (az Európa Tanács 89/336/EWG sz. irányelve). A készülékek kielégítik a hatásfkra vnatkzó irányelvben előírt alapvető követelményeket (az Európa Tanács 92/42/EWG sz. irányelve). 4

5 BZTONSÁG Biztnsági tudnivalók Felszerelés és beállítás A fali gázkészülék felszerelését, beállításait, valamint karbantartását és javítását csak arra feljgsíttt szakember vagy szakcég végezheti. Biztnsági tudnivalók Magán a fali gázkészüléken és a teljes fűtési rendszeren csak arra feljgsíttt szakemberek végezhetnek munkát! Gndljn arra, hgy a szakszerűtlenül végzett munkák balesetveszélyt, sőt életveszélyt kzhatnak! Gázszag Gázszag észlelése esetén javaslt viselkedés. - Ne kapcsljn be/ki világítást ill. más elektrms kapcslót; ne használja a telefnt a veszélyes környezetben; ne alkalmazzn nyílt lángt (pl. öngyújtót vagy gyufát). - Ne dhányzzn a veszélyes környezetben. - Ne használja a telefnt a veszélyes környezetben. - Figyelmeztesse házbeli szmszédait és hagyja el a házat. - Értesítse a gázszlgáltató vállalatt vagy az illetékes szakembert, illetve szakvállalatt. Váltztatásk a fali gázkészülék környezetében A következő elemeken nem szabad váltztatáskat végrehajtani: - a fali gázkészüléken, - a gáz, a frisslevegő, a víz és az áram bevezetésére szlgáló vezetékeken, - a füstgázelvezető vezetéken, - a fali gázkészülék biztnsági szelepén, - az épületnek a készülék üzembiztnságát beflyáslni képes adttságain. Rbbanásveszélyes és gyúlékny anyagk A fali gázkészülék felszerelési helyiségében ne használjn, illetve ne tárljn rbbanásveszélyes vagy gyúlékny anyagkat (például benzint, papírt, festékeket). 5

6 BZTONSÁG Biztnsági tudnivalók (flytatás) Felülvizsgálat A fali gázkészülék felülvizsgálatát és karbantartását évenként el kell végeztetni. Ennek végrehajtásával arra feljgsíttt szakembert vagy szervizt bízzn meg. Javasljuk, hgy az Önnel kapcslatban álló, arra feljgsíttt szervizzel kössön felülvizsgálati és karbantartási szerződést. Szekrényszerű burklás A készülék szekrényszerű burklására megfelelő kiviteli előírásk érvényesek. Erről kérdezze meg a gázszerelő szakembert, amennyiben szándékában áll egy ilyen burklat elkészítése. Elővigyázatssági tudnivalók Krrózió elleni védelem Ne használjn spray-ket, ldószereket, klórt tartalmazó tisztítószereket, festéket, ragasztóanyagt stb. a készülék környezetében. Ezek az anyagk kedvezőtlen körülmények között az égéstermék-elvezető rendszerben is krrózióhz vezethetnek. A víznymás ellenőrzése Rendszeres időközönként ellenőrizze a fűtési rendszer víznymását. A fűtési rendszer feltöltése vízzel A fűtési rendszer feltöltéséhez és későbbi utánatöltéséhez nrmál körülmények között vízvezetéki víz használható. Kivételes esetekben aznban a szabványstól erősen eltérő vízminőség is előfrdulhat, amely adtt esetben alkalmatlan a fűtési rendszer feltöltésére (erősen krrzív hatású vagy rendkívül nagy mésztartalmú víz). lyen esetben frduljn az Önnel kapcslatban álló, arra jgsult szervizhez. Semmilyen adalékanyagt, vegyszert ne használjn a fűtési rendszerbe töltendő víz kezeléséhez. Szükségáramfrrás Fali gázkészülékét a fűtéstechnikai cég szakemberei szereléskr az elektrms hálózatra csatlakztatták. Amennyiben a készüléket szükségáramfejlesztő aggregát beiktatásával áramkimaradás esetén is üzemkész állaptban kívánja tartani, akkr az aggregát műszaki adatainak (feszültség, frekvencia, földelés) meg kell egyezniük a hálózat megfelelő adataival, teljesítménye pedig legalább fali gázkészüléke teljesítmény-felvételének feleljen meg. Ezzel kapcslatban kérje ki az Önnel kapcslatban álló, arra jgsult szerviz tanácsát. Tömítetlenségek Ha a készülék és a vízvételezési helyek közötti melegvíz-vezetéken tömítetlenséget észlel, akkr aznnal zárja el a készüléken lévő hidegvíz-elzáró csapt, és a tömítetlenség megszüntetését bízza fűtés- vagy vízszerelő szakemberre. 6

7 GYÁR GARANA Gyári garancia A fali gázkészülékre a jótállási jegyben megjelölt feltételek szerinti gyári garanciát biztsítunk. A gyári garancia csak akkr érvényes, ha az üzembe helyezést erre feljgsíttt szakember végezte. A készülék első üzembe helyezését csak a Vaillant-Márkaszerviz vagy erre feljgsíttt Vaillant-partner szervizek, illetve szakiparsk végezhetik. A felszerelést, a szerelés átvételét, az üzembe helyezést és a beszabályzást a garanciajegyen hitelt érdemlően, cégszerűen dkumentálni kell. Pótalkatrészek Annak érdekében, hgy a fali gázkészülék valamennyi funkciója hsszú időn keresztül megbízható legyen, és hgy gyári állaptáhz képest ne váltzhassn meg, az ellenőrzési és a karbantartási munkák srán csak eredeti Vaillant-pótalkatrészeket használjn fel! Alkatrészekkel és tartzékkkal kapcslatban frduljn a Vaillant Hungária Kft. vevőszlgálatáhz! 7

8 A kezelés áttekintése Kezelőelemek Nymja meg a fali gázkészülék elülső fedele felső részének közepét, majd hajtsa le a fedelet. Az így láthatóvá váló kezelőelemek funkciói a következők: B.1. ábra: Kezelőelemek VR-V BA Eur AP 1/ 1 frgatógmb a fűtési előremenő hőmérséklet beállításáhz (13. ldal) 2 "+" és "-" gmb a kijelzőmezőn látható kijelzések közötti tvább- vagy visszalapzáshz (fűtéstechnikai szakemberek számára beállítási munkákhz és hibakereséshez) 3 főkapcsló a fali gázkészülék be- vagy kikapcslásáhz (1., illetve 16. ldal) 4 manméter a fűtési rendszerben uralkdó nymás kijelzéséhez 5 beépíthető szabályzó (a készülék kmfrtfkzatának bővítésére szlgáló tartzék) 6 "i" gmb infrmációk előhívásáhz 7 kijelzőmező az aktuális üzemállapt (9. ldal) vagy biznys kiegészítő infrmációk (14. ldal) kijelzéséhez 8 "hibatörlő" gmb: biznys zavark törléséhez (lásd 14. ldal) 9 frgatógmb a használati melegvíz hőmérsékletének előre történő beállításáhz (1. és az azt követő ldalak) 8

9 8 7 Kijelző A kijelzőről az alábbi infrmációk lvashatók le: 1 Hiba a levegő- vagy füstútban 2 Fűtésüzemmód aktív 3 Melegvízvétel 4 WARMSTART aktív Fűtésszivattyú üzemben 6 Belső gázszelep nyitva 7 Aktuális előremenő vízhőmérséklet (pl. 5 ) vagy Állapt- vagy hibakód kijelzése (l. 14/15. ld.) VR-V 8 Megfelelő égőüzem (láng nincs áthúzva), vagy Lánghiba (láng áthúzva, l. 15. ld.) B.2 ábra: Ez látható a kijelzőn BA Eur AP 2/ Ellenőrzések üzembe helyezés előtt Az elzáróelemek kinyitása A hidegvíz-elzáró csapnak nyitva kell lennie. Nyissn ki egy melegvízcsapt, és győződjön meg róla, hgy flyik-e ki víz belőle. Ellenőrizze, hgy a fűtési előremenő és visszatérő elzárócsapk (1 és 2), valamint a gázcsap (3) nyitva van-e. A fűtési előremenő és visszatérő csapk, valamint a gázcsap akkr vannak nyitva, ha a rajtuk lévő rvátka az áramlás flyásirányával megegyezik. 2 B.3. ábra: Az elzáróelemek kinyitása 3 1 Eur B/S 9/ 9

10 1 A víznymás ellenőrzése A manméter (1) segítségével ellenőrizze a fűtési rendszerben a víznymást. A fűtőberendezés hibátlan üzeméhez a manméter (1) mutatójának hideg állaptban az 1, és 2, bar közötti helyzetben kell állnia. Amennyiben a mutató,75 bar alatti értéken áll, megfelelő mennyiségű víz utántöltése szükséges (l. 18. ld.). Ha a fűtőrendszer több szintet fg át, akkr a vízszintre nagybb értékek lehetnek szükségesek. Ez ügyben frduljn az Önnel kapcslatban álló gázszerelőhöz. VR-V B.4. ábra: A víznymás ellenőrzése BA Eur AP 3/ Használati melegvíz készítése 3 A főkapcslót csak akkr szabad bekapcslni, ha a fűtési rendszert szabályszerűen feltöltötték vízzel. Ennek elmulasztása esetén a szivattyú és a hőcserélő megsérülhet. Frdítsa a főkapcslót (2) az ""- állásra. Állítsa a használati melegvíz hőmérsékletének beállítására szlgáló frgatógmbt (3) a kívánt hőmérsékletre. A frgatógmb felütközési helyzetei az alábbi hőmérsékleteknek felelnek meg: B.5. ábra: Használati melegvíz készítése VR-V 2 BA Eur AP 4/ a - bal ldali ütköző kb. 5 b - bb ldali ütköző kb dh (1,79 ml/m 3 ) német keménységi fknál keményebb víz esetén legfeljebb középső helyzetbe állítsa a frgatógmbt (3, B.5. ábra). 1

11 b A melegvíz-"warmstart funkció be- és kikapcslása A melegvíz-"warmstart funkció aznnal a kívánt hőmérsékletű meleg vizet szlgáltatja az Ön számára, anélkül, hgy meg kellene várnia a felfűtési idő végét. Ekkr az aquaplus melegvíztárlója előre beállíttt hőmérsékletszinten tartja a vizet. 1 b a 1 A melegvíz-"warmstart" funkció aktiválásáhz a frgatógmbt (1) rövid ideig frdítsa el jbbra ütközésig. Ezután válassza ki a kívánt hőmérsékletet. (1. ldal). A szabályzó ekkr állandóan ezen az értéken tartja a víz hőmérsékletét, és a csap kinyitásakr ez a víz közvetlenül rendelkezésre áll. a A melegvíz-"warmstart" funkció kikapcslásáhz a frgatógmbt (1) rövid ideig frdítsa el balra ütközésig.. B.6. ábra: A melegvíz-"warmstart be- és kikapcslása BA Eur AP 5/ 11

12 1 B.7. ábra: Használati melegvíz vételezése Eur B/S 79/ Használati melegvíz vételezése Bármelyik melegvízcsap (1) kinyitásakr (msdó, zuhanyzó, fürdőkád stb.) a fali gázkészülék önműködően működésbe lép és meleg vizet szlgáltat Önnek. A csap elzárásakr a fali gázkészülék önműködően kikapcslja a használati melegvíz készítést. Szükség esetén a készülékbe integrált melegvíztárló utántöltésére kerül sr, pl. nagybb vízmennyiség elvétele esetén. Figyelem: A készülék autmatikus tárló fertőtlenítő védőkapcslással rendelkezik. Ezt azt jelenti: ha a melegvíztárlóban a hőmérséklet 55 alá süllyed, akkr a rendszer a tárlót 24 órán belül egyszer felfűti 65. Kérjük, ügyeljen arra, hgy ilyen esetben vízvételnél fennáll a frrázás veszélye. 12

13 Fűtési üzemmód Az előremenő hőmérséklet beállítása 2 1 VR-V Frdítsa a főkapcslót (1) az ""- állásra. Állítsa a fűtési előremenő hőmérséklet szabályzására szlgáló frgatógmbt (2) a kívánt hőmérsékletre. Ehhez a következő beállításkat javasljuk: - bal ldali állás a tavaszi és az őszi időszakban, de ne frdítsa el balra ütközésig balra ütközésnél a fűtésüzem lekapcslódik) - középső állás mérsékelten hideg időben - jbb ldali állás nagyn hideg időben B.8. ábra: Az előremenő hőmérséklet beállítása BA Eur AP 6/ Külső szabályzó beállítása A megfelelő használati utasításk szerint állítsa be a szbahőmérsékletszabályzót (3, tartzék) és/vagy a fűtőtestek termsztatikus szelepeit (4, tartzék). 3 4 JAVASLAT! A Vaillant-cég tartzékprgramjában szerepel néhány lyan szbahőmérsékletszabályzó, amelyekkel nem csak a fűtési kmfrt növelhető, hanem a fűtési rendszer pntsabb és gazdaságsabb szabályzásával pénztárcáját és a környezetet egyaránt kímélheti. Kérdezze meg szerelőjét! B.9. ábra: Külső szabályzó beállítása Eur B/S 14/ 13

14 2 1 Üzemállapt-kijelzések (Fűtéstechnikai szakember által végzendő karbantartási és szervizmunkákhz.) Az üzemállapt-kijelzések az "i" gmb (1) működtetésével aktiválhatók. Ekkr a kijelzőmezőn (2) megjelenik az adtt üzemállapt-kód, például a fagyvédelmi üzemmódhz tartzó "S.34" kijelzése. Néhány üzemállapt-kód jelentése megtalálható az alábbi táblázatban. A nrmál kijelzési módhz az "i" gmb újbóli megnymásával térhet vissza. Átkapcslási fáziskban, például a láng megszűnése miatti újbóli induláskr, rövid ideig megjelenik az "S." üzemállaptkijelzés. VR-V B.1. ábra: Üzemállapt-kijelzések BA Eur AP 7/ Kijelzés S.* S.2* S.3* S.4* S.5* S.7* S.8* S.1** S.2** S.28** S.34* B.1. táblázat: Jelentés Nincs hőigény Vízszivattyú előbb történő indítása Gyújtási flyamat Égőüzem Ventilátr és vízszivattyú késleltetett kikapcslása Vízszivattyú késleltetett kikapcslása Égőtiltás fűtési üzem után Melegvíz-kapcsló be Tárló szakaszs üzem aktív Égőtiltás tárlótöltés után A fagyvédelmi üzemmód aktív Üzemállapt-kijelzések (A szerelési utasításban az üzemállapt-kijelzések teljes áttekintése megtalálható.) * fűtési üzemmód ** használati melegvíz készítése 14

15 Zavarelhárítás A gyújtási flyamat közben előfrduló zavark Ha 1 másdpercen belül nem következik be autmatikus gyújtás, akkr a fali gázkészülék nem kezd el működni és "zavarjelzésre" kapcsl. Ezt a kijelzőn az F.28 vagy F.29 hibakód (lángkimaradás indulás közben) mutatja. Újbóli autmatikus gyújtás csak a "zavarelhárítási" művelet elvégzése után következhet be. VR-V lyen esetben nymja meg és kb. 1 másdpercig tartsa megnymva a hibatörlő gmbt (2). B.11. ábra: Zavarelhárítás max. 3 x STOP 2 BA Eur AP 8/ Ha a fali gázkészülék a harmadik zavarelhárítási kísérlet után sem kezd el működni, akkr kérjen tanácst az Önnel kapcslatban álló szakembertől vagy a Vaillant-vevőszlgálattól. A fali gázkészülék vízhiány vagy teljesen száraz vezeték esetén is hibát jelez. Ezt a hibát a kijelzőn látható F.22, F.23 vagy F.24 hibakód jelzi. A készüléket csak akkr szabad ismét üzembe helyezni, ha a fűtési rendszert szabályszerűen feltöltötték vízzel. Zavark a levegő-/füstgáz-elvezető rendszerben A Vaillant Turb típusú fali gázkészülékek ventilátrral vannak felszerelve. Ha a ventilátr nem működik szabályszerűen, akkr a készülék kikapcsl. A kijelzőmezőn az "F.32" vagy az "F.33" hibaüzenet jelenik meg. VR-V lyen esetben az Önnel kapcslatban álló szakemberrel vizsgáltassa meg a fali gázkészüléket. B.12. ábra: Zavarelhárítás BA Eur AP 9/ 15

16 Üzemen kívül helyezés A fűtési üzemmód kikapcslása (nyári üzemmód) JAVASLAT! Ön nyárn például kikapcslhatja a fűtési üzemmódt, ugyanakkr a használati melegvíz készítés tvábbra is működik. 1 Ehhez frdítsa a fűtési előremenő hőmérséklet szabályzására szlgáló frgatógmbt (1) balra ütközésig. VR-V B.13. ábra: A nyári üzemmód beállítása BA Eur AP 1/ Teljes üzemen kívül helyezés Teljes üzemen kívül helyezés esetén kapcslja ki teljesen mind a fűtési üzemet, mind pedig a használati melegvíz készítését. 2 Ehhez frdítsa a főkapcslót (2) a ""- állásra. Hsszabb ideig (például szabadság idején) üzemen kívül helyezett fali gázkészülék esetén a gázcsapt és a hidegvízcsapt is zárja el. Ezzel összefüggésben a fagyvédelemre vnatkzó tudnivalókat is vegye figyelembe (a 17. ldaln). VR-V B.14. ábra: Teljes üzemen kívül helyezés BA Eur AP 11/ 16

17 Áplás és ellenőrzés A fali gázkészülék burklatának tisztítását nedves kendővel és kevés tisztítószerrel végezze. Ne használjn lyan súrlóanyagkat vagy tisztítószereket, amelyek a burklatn vagy a műanyagból készült szerelvényeken sérüléseket kzhatnak. A készülék karbantartását legalább évente egyszer arra jgsult szakemberrel, illetve szervizzel el kell végeztetni. A rendszeres karbantartásra mindenképpen célszerű ellenőrzési/karbantartási szerződést kötni egy szakszervizzel vagy a Vaillant-céggel. Fagyvédelem Gndskdjn róla, hgy a fűtési rendszer fagys időben az Ön távllétében is üzemben maradjn és a helyiségekben meglegyen a megfelelő hőmérséklet. Fali gázkészüléke fagyvédelmi funkcióval rendelkezik. Ha a készülék főkapcslója be van kapcslva, és a fűtési előremenő hőmérséklet +5 alá csökken, akkr a készülék működésbe lép és kb. 3 -ra felfűti a belső kört. A teljes fűtési rendszer fagyvédelme nem garantálható. Ügyeljen arra, hgy a fali gázkészülék a beépített felügyelő szervek segítségével biznys üzemzavark esetén - például energiaellátás (gáz, áram) megszakadásakr vagy a füstgázelvezetésben előfrduló zavar esetén - autmatikusan kikapcsl. A fagyvédelem és a vezérlőegység csak akkr tud működni, ha a fali gázkészülék főkapcslója az ""-állásba van kapcslva és nincs leválasztva az elektrms hálózatról. Másik lehetőség is van a fagykárk elkerülésére. Ehhez mind a fűtési rendszerből, mind pedig a fali gázkészülékből teljesen ki kell üríteni a vizet (18. ldal). Hibakeresés Vaillant gyártmányú fali gázkészülékének működése srán felmerülő prblémák esetén ellenőrizze a következő pntkat: 1. A készülék nem kezd el működni: Nyitva van a gázcsap? Van hálózati víznymás? Megfelelő a víznymás a fűtési rendszerben? Be van kapcslva az áramellátás? Be van kapcslva a főkapcsló? (""-kapcslóállás) Nincs zavar a gyújtási flyamatban? (lásd a 14. ldaln) 2. A használati melegvíz készítésénél nincs zavar, a fűtés mégsem kezd el üzemelni A hőigénylés a külső szabályzók által történik? (lásd a 13. ldaln) Amennyiben fali gázkészüléke nem működik kifgástalanul, akkr kérjen tanácst az Önnel kapcslatban álló szakembertől vagy a Vaillant-vevőszlgálattól. 17

18 1 2 9 B.15. ábra: A fűtési rendszer feltöltése és leürítése Eur B/S 54/1 18

19 A készülék és a rendszer fűtésldali feltöltése A fűtőberendezés hibátlan üzeméhez a manméter (2) mutatójának hideg állaptban az 1, és 2, bar közötti helyzetben kell állnia. Amennyiben a mutató,75 bar alatti értéken áll, megfelelő mennyiségű víz utántöltése szükséges. Ha a fűtőrendszer több szintet fg át, akkr a vízszintre nagybb értékek lehetnek szükségesek. Ez ügyben frduljn az Önnel kapcslatban álló gázszerelőhöz. A fűtési rendszer feltöltéséhez csak tiszta ivóvíz-hálózati vizet szabad használni. Vegyszerek, főleg fagyásgátló szerek hzzáadása nem megengedett! A fűtési rendszer feltöltését a következőképpen kell elvégezni: Nyissa ki a fűtési rendszer valamennyi termsztatikus radiátrszelepét. Gndskdjn arról, hgy a készülék hidegvíz beflyószelepe nyitva legyen. Dugja bele a töltőszelep gmbját (1) a töltőszelepbe. Lassan nyissa ki a készülék töltőszelepét és addig töltse fel vízzel a készüléket ill. a rendszert, amíg a szükséges nymás a manméteren (2) nem látható. Ezután zárja el a töltőszelepet. A fűtőtesteknél légtelenítse a fűtési rendszert. Ezután még egyszer ellenőrizze a rendszerben a víznymást (szükség esetén ismételje meg a töltési flyamatt). A készülék és a rendszer fűtésldali ürítése A készülék ill. a rendszer ürítéséhez az alábbiak szerint járjn el: satlakztassn egy tömlőt a fűtési rendszer ürítőcsapjára. Helyezze a tömlő szabad végét megfelelő leflyóba. Nyissa ki az ürítőcsapt. Nyissa ki az összes fűtőtest légtelenítő szelepét. A legmagasabban lévő fűtőtestnél kezdje, majd felülről lefelé haladva nyissa ki a többi fűtőtest légtelenítő szelepét. Ha minden víz kiflyt, akkr zárja el az összes fűtőtest légtelenítő szelepét és az ürítőcsapt. A készülék ivóvíz-ldali feltöltése A készülék ill. a készülékbe integrált melegvíztárló ivóvízzel való feltöltéséhez az alábbiak szerint járjn el: Nyissa ki a készülék hidegvíz beflyó szelepét. Nyissa ki egy melegvíz fgyasztási hely szelepét a készülék közelében. Ezzel megindul a melegvíztárló feltöltése, és egyben a légtelenítés is megtörténik a nyittt elvételi szelepen keresztül. Amint víz lép ki a nyittt elvételi szelepen, akkr a készülék ivóvízldaln fel van töltve. Zárja mst el a fgyasztási hely szelepét. A készülék ivóvíz-ldali ürítése A készülékbe integrált melegvíztárló ürítéséhez az alábbiak szerint járjn el: Zárja a készülék hidegvíz beflyó szelepét. Nyissa ki a készülék ürítőszelepét és a legmagasabb melegvíz-fgyasztási hely csapját. Ezzel a készülék melegvíztárlója levegőt kap és a nyittt ürítőszelepen át kiürül. Amint megszűnik a vízkiflyás az ürítőszelepnél, akkr a készülék ivóvízldaln üres. Mst zárja el a készülék ürítőszelepét és a nyittt melegvíz-fgyasztási hely csapját. 19

20 Vaillant Hungária Kft Budapest Hunyadi Jáns út. 1. Tel: , HU 1/22 Mü A váltztatásk jgát fenntartjuk.

thermotop premium / turbotop premium

thermotop premium / turbotop premium Az üzemeltető számára Kezelési utasítás thermotop premium / turbotop premium Fali gázfűtőkészülék HU Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációval kapcsolatban Megjegyzések a dokumentációval kapcsolatban

Részletesebben

Vaillant gyårtmåny MAG HU 17/1 XZ - C+ tipus k szül khez

Vaillant gyårtmåny MAG HU 17/1 XZ - C+ tipus k szül khez HU KEZEL SI S SZEREL SI UTASÛTÅS Vaillant gyårtmåny MAG HU 17/1 XZ - C+ tipus k szül khez MAG 19/2 XZ 458/0 C+ Gondosan őrizze meg ezt az utasítást és adott esetben adja át azt az Önt követő tulajdonosnak

Részletesebben

Vaillant gyårtmåny MAG HU 19/2 XZ - C+ tipus k szül khez

Vaillant gyårtmåny MAG HU 19/2 XZ - C+ tipus k szül khez KEZEL SI S SZEREL SI UTASÛTÅS Vaillant gyårtmåny MAG HU 19/2 XZ - C+ tipus k szül khez MAG 19/2 XZ 458/0 C+ 4228 Gondosan őrizze meg ezt az utasítást és adott esetben adja át azt az Önt követő tulajdonosnak

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS. Vaillant gyårtmåny MAG HU 9/1 OZ tipus k szül khez

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS. Vaillant gyårtmåny MAG HU 9/1 OZ tipus k szül khez KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant gyårtmåny MAG HU 9/1 OZ tipus k szül khez Őrizze meg gondosan ezt a kezelési utasítást és adott esetben adja tovább a következő tulajdonosnak. Kedves våsårlønk!

Részletesebben

Szakemberek/üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. turbomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék.

Szakemberek/üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. turbomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék. Szakemberek/üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató turbomag Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék turbomag 14-2/0 HU Üzemeltetők számára Kezelési útmutató turbomag Tartalomjegyzék

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS. Gázüzemű fűtőkazánok VK 16/6-2 XE VK 47/6-2 XE

KEZELÉSI UTASÍTÁS. Gázüzemű fűtőkazánok VK 16/6-2 XE VK 47/6-2 XE KEZELÉSI UTASÍTÁS Gázüzemű fűtőkazánok VK 6/6-2 XE VK 47/6-2 XE Kérjük, hogy a készülék kezelése előtt olvassa el ezt a kezelési utasítást! A kezelési utasítást, valamint a hozzátartozó utasításokat gondosan

Részletesebben

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ Szakemberek / üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék HU MAG 0-0/0-3 XZ Üzemeltetők számára Kezelési útmutató Tartalomjegyzék Általános információk.......................

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Kép: Gázfűtő berendezés kiegészítő

Részletesebben

6 720 613 692-00.1O. Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23. Kezelési útmutató 6 720 800 654 (2011/09) HU

6 720 613 692-00.1O. Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23. Kezelési útmutató 6 720 800 654 (2011/09) HU 6 720 613 692-00.1O Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23 HU Kezelési útmutató 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók.... 4 1.1 A szimbólumok

Részletesebben

6 720 644 062-00.1O. Kondenzációs gázkészülék Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kezelési útmutató a felhasználó számára 6 720 649 785 (2011/08) HU

6 720 644 062-00.1O. Kondenzációs gázkészülék Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kezelési útmutató a felhasználó számára 6 720 649 785 (2011/08) HU 6 720 644 062-00.1O Kondenzációs gázkészülék Condens 2000 W ZW 24-1 AR HU Kezelési útmutató a felhasználó számára 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók....

Részletesebben

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK minived DE, HR, HU, RU, SI, SK Üzemeltetők számára Kezelési útmutató minived Elektromos üzemű átfolyó vízmelegítő nyitott és zárt rendszerekhez, nyomásálló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata / Biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitodens 100-W Típus: WB1B, 9,0 35,0 kw Gázüzemű kondenzációs falikazán Földgáz- és PB-gáz-kivitel VITODENS 100-W 1/2009 Kérjük, őrizze

Részletesebben

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITOPEND 111-W. a szakember részére

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITOPEND 111-W. a szakember részére Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitopend 111-W Típus: WHSB, 10,5 30 kw Kompakt falikazán beépített tárolóval a helyiség levegőjétől függő- és független üzemhez Földgáz

Részletesebben

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O 6 720 644 062-00.1O Kondenzációs gázkészülék Condens 2000 W ZWB 24-1 AR Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

Boiler B 10 / B 14. Használati utasítás Kérjük a jármüben tartani!

Boiler B 10 / B 14. Használati utasítás Kérjük a jármüben tartani! Boiler B 10 / B 14 Használati utasítás Kérjük a jármüben tartani! Boiler B 10 / B 14 Folyékonygáz-tüzelésű bojler (Különleges típusok B 10 EL, B 14 EL kiegészítő elektromos fűtéssel, 230 V, 850 W) Beszerelési

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató

Üzemeltetési útmutató Mindig az Ön oldalán Üzemeltetési útmutató FE 120 BM FE 150 BM FE 200 BM HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű használat... 3 1.3 Általános

Részletesebben

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitodens 100-W Típus: WB1C, 6,5 35,0 kw Kondenzációs falikazán Földgáz- és PB-gáz-kivitel Az érvényességi tudnivalókat lásd az utolsó

Részletesebben

Szakemberek részére. Szerelési és karbantartási útmutató. aurostep plus. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez

Szakemberek részére. Szerelési és karbantartási útmutató. aurostep plus. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez Szakemberek részére Szerelési és karbantartási útmutató aurostep plus Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez 1.150 M 2.150 M HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a

Részletesebben

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY készülékhez Zárt égésterű, átfolyós fali gázkészülék bitermikus hőcserélővel, LCD kijelzővel IPX5 Telepítési, kezelési, összeállítási és karbantartási útmutató. CE 0694

Részletesebben

GAZ 3000 W ZS/W 12/18/24-2 DH KE/AE 23/31. Kezelési útmutató 6 720 680 273 (2009/06) HU

GAZ 3000 W ZS/W 12/18/24-2 DH KE/AE 23/31. Kezelési útmutató 6 720 680 273 (2009/06) HU GAZ 3000 W ZS/W 12/18/24-2 DH KE/AE 23/31 hu Kezelési útmutató HU 2 Tárgymutató HU Tárgymutató 1 A szimbólumok magyarázata / iztonsági utasítások.........................3 1.1 Jelmagyarázat.................

Részletesebben

GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 279 (2009/06) HU

GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 279 (2009/06) HU GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tárgymutató HU Tárgymutató 1 Jelmagyarázat / Biztonsági útmutató......... 3 1.1 Jelmagyarázat....................... 3 1.2 Biztonsági

Részletesebben

Szerelésiés karbantartási utasítás

Szerelésiés karbantartási utasítás Szerelésiés karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-11 falikazán CGB-20 falikazán CGB-K-20 kombi-falikazán CGB-24 falikazán CGB-K-24 kombi-falikazán Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel.

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Indirekt fűtésű melegvíztároló 6 720 615 370-00.1RS Logalux L135/2R Logalux L160/2R Logalux L200/2R Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás elõtt! 6 720 806

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS KOMBI GÁZKAZÁN MIKROAKKUMULÁCIÓS TARTÁLLYAL Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ThemaFAST F 25 E H-MOD Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok

Részletesebben

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I Használati útmutató figyelmeztetések HU VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I *1.036116ITA* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató KONDENZÁCIÓS FŰTŐ GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Ecosy F 28 E AS Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2 3.1

Részletesebben

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók Használati útmutató TRI gázüzemű hőlégbefúvók Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, amely hosszú ideig és biztonságosan fogja az Ön kényelmét szolgálni.

Részletesebben

Szolárállomás AGS 5... 50

Szolárállomás AGS 5... 50 Telepítési- és karbantartási utasítás szakemberek számára Szolárállomás AGS 5... 50 7747006489.00-.SD AGS 5 AGS 5E AGS 0 AGS 0E AGS 0 AGS 50 6 70 6 85 Hu (007/05) Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági

Részletesebben