A hűbériség és a nyugat előretörése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hűbériség és a nyugat előretörése"

Átírás

1 A hűbériség és a nyugat előretörése 1. A hűbériség kialakulása A hatalom alapja a földbirtok. A hadjáratok során megszerzett területek a királyé volta, azonban a kormányzást a birtokadományozások tették lehetővé. Különböző szolgálatokért (katonáskodás, hivatal betöltése ) adományozott a király földeket, ezeket a földeket hűbérbirtoknak nevezzük. beneficium: Ha a megadományozott meghal vagy nem teljesíti kötelességét, akkor a föld visszakerült az adományozóhoz. feudum: A föld örökíthetővé, továbbadhatóvá válása. A király hűbéresei is adományoztak kisebb birtokokat. Az uralkodó rétegen belül kialakult egy alá-fölé rendeltségi viszony (hierarchikus rendszer) hűbéri lánc. A résztvevőket a hűbéri eskü kötötte össze. Az adományozó a hűbérúr (senior), a megadományozott a hűbéres (vazallus). Kölcsönösen fogadalmat tettek a hűségre és a kötelességeik teljesítésére. 2. A jobbágyság kialakulása A földbirtokosok mellett kialakult a jobbágyság, az új alávetett réteg. A jobbágyság a korábbi rabszolgák, colonusok, parasztok összeolvadása. A jobbágy csak birtokosa, használója volt földjének. Telkét örökíthette és eladhatta. A jobbágytelek nagyságának arányában tartozott földesurának szolgáltatásokkal a használatért cserébe. Ez lehetett robot, terményjáradék, később pénzjáradék. A robot: a majorság, azaz a földesúr saját birtokán lévő területen végzett ingyen termelő munka, építkezés, szállítás A pápaság és császárság VII. Gergely és IV. Henrik között kialakult harc tovább folytatódott a későbbi uralkodók és pápák között. Worms 1122 pápaság-császárság konkordátuma: invesztitúra jogának a megosztása. A főpapok egyházi méltóságát a pápa adta ki, de az uralkodó iktatta be a hűbérbirtokokba. Így a birodalmon belül az egyházi vezetők a császár hűbéresei voltak. Az egyház megőrizte függetlenségét Európában a világi hatalommal szemben. A XIII. századra az észak-itáliai városok önállósodtak elszakadtak a Német-római Birodalomtól. A pápaság világi hatalma, befolyása a XIII. században, III. Ince pápa alatt ( ) teljesedett ki. Nagyobb erejű ellenállások, mozgalmak alakultak ki az egyház politikai és gazdasági befolyása ellen. XIII. sz. koldulórendek alakultak: Assisi Szent Ferenc alapította meg a Ferenc-rendet, Szent Domonkos pedig a Domonkos-rendet. A városokban éltek, prédikáltak, tanítottak, adományokból, koldulásból tartották el magukat. Azokat a mozgalmakat, embereket, akik az egyház hierarchiáját, fennálló társadalmi viszonyait tagadta, eretnekeknek nyilvánították a pápaság a IV. lateráni zsinaton létrehozta az inkvizíciót, melynek dolga az eretnekek felkutatása és megbüntetése volt. Ez az egyházi bíróság a kínvallatást is alkalmazta. A kínvallatásnak kitett gyanúsítottnak az ártatlanságát kellett bizonyítani.

2 4. Keresztes hadjáratok Cél: a hit terjesztése, zarándoklatok (Krisztus sírjához Jeruzsálembe). A szentek ereklyéinek a tisztelete. II. Orbán pápa 1095-ben meghirdeti az első keresztes hadjáratot, a Szentföld felszabadításáért bűnbocsánatot ígért. (A társadalmi feszültségek-csak az első szülött fiú örökölhette meg a földet, a többiek fosztogatásból éltek) A keresztes lovagok a pápa felhívására kelet felé vonultak. A hadsereg alapja a páncélos lovasság ben elfoglalták Jeruzsálemet, majd a Közel-Kelet part menti sávját, ahol hűbéri felépítésű államokat hoztak létre. A kezdeti sikerek okai: Az arabok hadseregének alapja a könnyű lovasság, a muszlim világ megosztottsága. Majd 1187-ben visszafoglalták Jeruzsálemet az arabok. A XIII. sz.-ban további keresztes hadjáratok, de a kudarc miatt a keresztesek elfordultak a küzdelemtől. Szövetségre léptek a mongolokkal, de nem segített. Utolsó keresztény erőd is elesett 1291-ben Akkonnál. 5.A zsidóság a középkori Európában A zsidóság szétszóródva, kis közösségekben éltek a keresztény és a muzulmán világ városaiban. Megtartották vallásukat, szabályaikat, hagyományaikat, ami miatt soha nem olvadtak be. Korlátozva voltak tevékenységük (tiltott foglalkozások, nem lehetett földbirtokuk ) Antijudaizmus felfogása: Jézus kereszthalálának az okozói. A zsidók fő foglalkozása a tiltott pénzváltás, kereskedelem A gazdaság hanyatlása és fellendülése Nyugat-Európában 1. Mezőgazdaság Nyugatrómai Bir. területén éhínségek, belső háborúskodások, elpusztult városok, leállt az árutermelés. Önellátó nagybirtokokra esett szét: uradalom: a földbirtokos kezében összpontosuló terület, lakói a jobbágyok, akik a földbirtokon lévő telkeken élhettek, azokat használhatták. A majorságot pedig a földesúr saját kezelése alatt tartotta, itt ingyen végeztek a jobbágyok termelő munkát. A földeket talajváltó rendszerrel művelték-alacsony a termeléshozam, kis számú lakosság eltartására elég. (4-6 éven keresztül kimerülésig használtak egy kisebb földterületet, majd felváltották azt egy másikra év után lehetett csak visszatérni a már használt területekre.) VIII. sz.-tól nomádoktól átvett technika, a kolostorokban kibontakozó és a szerzetesek által elterjesztett technikák, módszerek alkalmazására került sor. - Kétnyomásos gazdálkodás: a föld egyik részét bevetették, a másik részét pihentették, azaz meghagyták ugarnak. - Háromnyomásos gazdálkodás: egyharmadát a földnek őszi, másik részét tavaszi vetésű növényekkel vetették be és a harmadik részét pedig meghagyták ugarnak. Az egységek évente cserélődtek.

3 - új eszközök: csoroszlyás, kormánylemezes nehéz fordítóeke alkalmazása. (az alsó pihent és a fáradt felső rész kicserélése.); borona használata (szántás után lazította a földet); szügyhám elterjedése (igaerő jelentősen megnőtt) Az éghajlat melegebbé vált. A termelékenység miatt gyorsan megnőtt a népességszám. A hospesek megjelenése: ritkán lakott vidékekre kivándorló, fejlett gazdálkodást folytató telepesek. 2. A kézműipar és városok fejlettebb mezőgazdaság: az árutermelés és a pénzgazdálkodás fejlődése, kialakulása. Ezáltal az ipar fejlődése, beindulása. XI. és XII. sz.-ban technikai forradalom bontakozott ki. Kialakultak a vízimalmok és a szövőszékek. A távolsági kereskedelem miatt megnőtt a kereskedők száma, az árutermelés következtében pedig a kézműveseké. A kereskedők vezetésével ún. kommunákat hoztak létre. A kommunák a földbirtokosokkal szemben pénzzel vagy erővel, de kiharcolták az önállóságukat és városi önkormányzatokat hoztak létre. A városi önkormányzat által függetlenedni tudtak a földbirtokos-jobbágy viszonyrendszerétől a városlakók. A város jogilag különállt, a városlakók szabadon választhatták bíráikat, egy összegben fizették az adót a földbirtokosnak és a királynak, ők választották a plébánosukat. A nagyobb városok pedig egy idő után, csak a király alá tartoztak. A városlakók fogják alkotni a polgárságot. Város: élén a bíró vagy polgármester, akiket a városi tanács választ meg. városi tanács: patríciusok és gazdag kereskedő alkották. A kézműveseknek, iparosoknak nem volt beleszólásuk a város vezetőségének döntéseibe (XIII. sz.-ra tudták csak kivívni képviseletüket). A legszélesebb részét pedig a plebs, városi szegénység alkotta, akik alkalmi munkákból éltek. fallal vették körül a városokat, fő vagy volta lakosság száma, a város nagyságától függően. Árumegállító joggal rendelkeztek. 3. A céhek A kézművesek szakmánként (takácsok, pékek, szabók) érdekvédelmi szervezeteket, céheket hoztak létre. A mesterek a céhek teljes jogú tagjai voltak, ők önálló műhelyekkel rendelkeztek. A minőségi előírások biztosították a termékek magas színvonalát. Üldözték a kontárokat (céhen kívüli iparűzőket.) 4. A kereskedelem távolsági kereskedelem: Földközi-tenger arab és bizánci területeiről luxuscikkek hozatala, keletre pedig szláv származású rabszolgákat hurcoltak. Elsősorban vízen szállítottak, de később a kereskedelmi útvonalak (zarándokútvanalak) kialakulásával a szárazföldi kereskedelem is elterjedt. tengeri kereskedelmi útvonalak: - A XI. és a XIII: sz.-ban kialakult a levantei kereskedelem: Velence és Genova uralta. A szállított áruk: luxuscikkek, fűszerek, arany, fegyverek, posztó, bársony - Jelentős kereskedelmi útvonal alakult ki a Balti-tenger térségében: nyersanyagok szállítása: halak, prémek, gabona, viasz, kátrány, fémek, borostyán szállítása nyugatra.

4 A flandriai textilipar az Angliából szállított gyapjú volt. A Balti-térség kereskedő városai szövetségre léptek egymással: Hanza szövetség, A tengeri útvonalakat a szárazföldi útvonal kötötte össze. (Párizstól keletre fekvő városok, Champagne és később a délnémet városok is az útvonal részévé vált.

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

A nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás kezdete tétel

A nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás kezdete tétel A nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás kezdete tétel A nagy földrajzi felfedezések a XV. század végére és a XVI. század elejére tehetők. Okai: a népesség növekedése Európában aranyéhség (az európai

Részletesebben

1. A történelem kezdetei

1. A történelem kezdetei 1. A történelem kezdetei 1 1. A történelem korszakai: a történelem az emberiség története: az ember kialakulásától kezdődött és máig is tart. A történelmet 5 fő korszakra osztjuk: Korszak őskor ókor középkor

Részletesebben

Virágzó/érett középkor Időszak:

Virágzó/érett középkor Időszak: Félévi vizsga Esti gimnázium, 10. osztály Történelem Az érett és a késő középkor Név: 1.) A feladat a középkor nagyobb korszakaival kapcsolatos. a) Helyezze el az alábbi eseményeket, jelenségeket az alábbi

Részletesebben

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET 1 AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET VÁZLAT az egyháztörténelem tanításához 9. ÉVFOLYAMON 2 3 ISTEN NÉPE "Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. " (Tim 2,

Részletesebben

A középkori magyar állam bukása

A középkori magyar állam bukása A középkori magyar állam bukása I. A királyi hatalom összeomlása: Mátyás halálát követően a királyi hatalom összeomlott. Trónviszály tör ki. A magyar rendek II.(Jagelló) Ulászlót (1490-1516) választották

Részletesebben

Szellemi forradalom a felvilágosodás

Szellemi forradalom a felvilágosodás Szellemi forradalom a felvilágosodás Felvilágosodás: A XVIII. század eszmerendszere. Angliában bontakozik ki, majd Franciaországban teljesedik ki. Előzménye: a természettudományok fejlődése és a racionalizmus

Részletesebben

A KÖZIGAZGATÁS KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE A FEUDÁLIS KOR VÉGÉIG (1001-1526)

A KÖZIGAZGATÁS KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE A FEUDÁLIS KOR VÉGÉIG (1001-1526) Czövek István A KÖZIGAZGATÁS KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE A FEUDÁLIS KOR VÉGÉIG (1001-1526) A feudális Európában hont foglaló magyar törzsek számára megmaradásuk feltétele volt, hogy a Kárpátoktól körülölelt

Részletesebben

1. FELADAT (7 pont) Hammurapi törvénygyűjteménye

1. FELADAT (7 pont) Hammurapi törvénygyűjteménye 1. FELADAT (7 pont) Hammurapi törvénygyűjteménye 1. Ha egy awelum ( szabad ember) gyilkossággal vádol egy szabad embert, de nem bizonyít: a vádló ölessék meg. 2. Ha egy szabad ember tanúként jelentkezik

Részletesebben

AJapán-szigetek a monszunövbe

AJapán-szigetek a monszunövbe ÉVFORDULÓ Japán története dióhéjban A kezdetektõl napjainkig AJapán-szigetek a monszunövbe tartoznak, rizstermesztésre alkalmas kevés földdel (területének alig több mint 10%-a mûvelhetõ). A többi meredek,

Részletesebben

A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE

A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖNYVTÁR ÚJ SOROZAT A HUSZADIK SZÁZAD SZERKESZTÉSÉBEN ÁGOSTON PÉTER A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE 1913 GRILL KÁROLY KÖNYVKIADÓ VÁLLALATA BUDAPEST, IV., VERES PÁLNÉ-UTCA 3 ÁGOSTON

Részletesebben

Akeresztes hadjáratokkal III. Béla

Akeresztes hadjáratokkal III. Béla FIGYELÕ Magyar király a Szentföldön II. András keresztes hadjárata, 1217 1218 Szíriai magyar tudományos együttmûködés keretében magyar régészek tárják fel a Szentföld egyik legnagyobb keresztes erõdítményét,

Részletesebben

BÓKA ÉVA. Az európai egységgondolat politikai eszmetörténete

BÓKA ÉVA. Az európai egységgondolat politikai eszmetörténete BÓKA ÉVA Az európai egységgondolat politikai eszmetörténete 1 Tartalomjegyzék 1.Bevezetés: Az európai egységgondolat antik és középkori gyökerei...2 2.Az európai egységgondolat fejlődése a 14. századtól

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 4. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 4. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 21. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 21. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

A.) B.) C.) Állam neve Kép betűjele Kép betűjele. Kína D.) E.) India B.) F.) Egyiptom A.) C.)

A.) B.) C.) Állam neve Kép betűjele Kép betűjele. Kína D.) E.) India B.) F.) Egyiptom A.) C.) 1. A következő feladat a folyammenti civilizációk korával kapcsolatos. Mely államokhoz köthetőek az egyes képek. Értelemszerűen töltsd ki a táblázatot, segítségképpen beírtuk az elsőt! (elemenként 0,5

Részletesebben

ALKOTMÁNY- ÉS KÖZIGAZGATÁS-TÖRTÉNET (Tételek 1 29-ig)

ALKOTMÁNY- ÉS KÖZIGAZGATÁS-TÖRTÉNET (Tételek 1 29-ig) ALKOTMÁNY- ÉS KÖZIGAZGATÁS-TÖRTÉNET (Tételek 1 29-ig) Ajánlás: Ezt a tételsort az Államigazgatási Fıiskolán a 2000. évben többen eredményesen használták. Nem hibátlan munka, de reményeim szerint másoknak

Részletesebben

A LEGÚJABB KOR GAZDASÁGTÖRTÉNETE

A LEGÚJABB KOR GAZDASÁGTÖRTÉNETE A LEGÚJABB KOR GAZDASÁGTÖRTÉNETE ÍRTA BALLA ANTAL KIADJA A KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA ELŐSZÓ A gazdasági kérdések talán sohasem voltak olyan fontosak, mint napjainkban. Az esztendők óta tartó s eddig alig

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 22. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 22. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Történelem emelt szint

Részletesebben

A RÓMAI KOR TÖRTÉNETI VÁZLATA

A RÓMAI KOR TÖRTÉNETI VÁZLATA VIII. A RÓMAI KOR A római kor történeti vázlata 205 A RÓMAI KOR TÖRTÉNETI VÁZLATA Fitz Jenõ A KUTATÁS JELLEGE A Dunántúl történetébe a Kr. u. 1. századtól az 5. századig terjedõ idõszakban az eddigi folyamatos

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 9. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 9. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

A 18. századi rekatolizáció szülötte : az első intézményes árvaház Magyarországon

A 18. századi rekatolizáció szülötte : az első intézményes árvaház Magyarországon VINCZÉNÉ MENYHÁRT MÁRIA A 18. századi rekatolizáció szülötte : az első intézményes árvaház Magyarországon A tanulmány a Magyarországon elsőként, a 18. század derekán, Kőszegen létrehozott intézményes árvaház

Részletesebben

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Magyar Szentek és Boldogok Árpádházi Szent Erzsébet (1207-1231) Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Óbudát is. Az időpont (1207) azonban biztosnak

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK MAGYARORSZÁG ÉS AZ OSZMÁN HÓDÍTÁS 4 ÉLET A VÉGVIDÉKEN 7

TARTALOMJEGYZÉK MAGYARORSZÁG ÉS AZ OSZMÁN HÓDÍTÁS 4 ÉLET A VÉGVIDÉKEN 7 TARTALOMJEGYZÉK MAGYARORSZÁG ÉS AZ OSZMÁN HÓDÍTÁS 4 ÉLET A VÉGVIDÉKEN 7 A VÉGVÁRI VONAL 7 A VÉGVÁRAK SZEMÉLYZETE 8 MINDENNAPOK 9 VITÉZEK MINDKÉT OLDALON 10 VITÉZEK 11 A PORTYÁZÁS 11 A KÓTYAVETYE 12 RABOK

Részletesebben

Ahárom kontinens között fekvõ

Ahárom kontinens között fekvõ Hajózni kell, élni nem kell Kereskedelmi hajózás a görög római világban Ahárom kontinens között fekvõ Földközi-tenger a Föld talán legszebb beltengere. Változatos alakulású partjai mentén jött létre a

Részletesebben

Karikázza be a mohácsi vész okai, körülményei közül azt a négyet, amelyek a forrásszövegben is megtalálhatók! (Elemenként 1 pont)

Karikázza be a mohácsi vész okai, körülményei közül azt a négyet, amelyek a forrásszövegben is megtalálhatók! (Elemenként 1 pont) Félévi vizsga Esti gimnázium, 11. osztály Történelem Kora újkor, újkor Név: 1.) A feladat a mohácsi csatával kapcsolatos. (Mintafeladatok) Keresse meg, és javítsa ki a mohácsi csata körülményeit bemutató

Részletesebben

A cigányság a magyar társadalomban Társadalmi-történelmi áttekintés /tanfolyami jegyzet/ Készítette: Csillei Béla

A cigányság a magyar társadalomban Társadalmi-történelmi áttekintés /tanfolyami jegyzet/ Készítette: Csillei Béla A cigányság a magyar társadalomban Társadalmi-történelmi áttekintés /tanfolyami jegyzet/ Készítette: Csillei Béla Bevezető Közhelyszámba megy annak kimondása, hogy a magyarországi cigányság olyan társadalmi

Részletesebben