KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE"

Átírás

1 DEROGÁCIÓS VIZI KÖZMŐ PROJEKTEK ELİKÉSZÍTÉSE CÍMŐ KONTSRUKCIÓHOZ KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE ELİSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA A projekt azonosító száma: KEOP-../-- A Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósuló beruházáshoz

2 Teljesítés helyszíne: Elıszállás Közvélemény-kutatás formája: kérdıíves felmérés Megkérdezettek: Az érintett település lakosai Megkérdezettek száma: fı Közvélemény-kutatás jellege: Reprezentatív Az Európai Unió által finanszírozott pályázatok közül Elıszállás Nagyközség elsı körben az elıkészítı szakaszra pályázatot nyert, mely a község szennyvízcsatorna hálózatának teljes körő kialakítására irányul. Ez elıre vetíti a második forduló sikerének lehetıségét. Optimista szemléletbıl kiindulva reprezentatív statisztikai felmérést készítettünk a lakosság körében. Az összeállított kérdésekbıl igyekeztünk tájékozódni a község lakóinak véleményérıl. db érvényes kérdıív érkezett be. A következı ábrákon a válaszok megoszlását látjuk:. Elégedett Ön Elıszálláson a szennyvízelszállítás körülményeivel? Elégedett Ön Elıszálláson a szennyvízelszállítás körülményeivel? % % Elıszállás Nagyközség lakosainak %-a, azaz fı elégedett a szennyvízelszállítás körülményeivel, és ezzel szemben csak 9 fı jelölte be a nemleges választ..a. Évente hány alkalommal veszi igénybe a szennyvízszippantást? Igen % Évente hány alkalommal veszi igénybe a szennyvízszippantást? Több, mint

3 .b Éves szinten mennyit költ szennyvízszippantásra? Éves szinten m ennyit költ szennyvízszippantásra? Kevesebb, mint. Ft.-. Ft. Ft felett. Szokott Ön tájékozódni a településen és környékén történı eseményekrıl? 9% % % Igen %

4 . Milyen forrásokból szokott tájékozódni? Tájékozódási szokások 9 9 helyi/országos nyomtatott sajtó televízió rádió internet családtag/ismerıs plakátok szórólap egyéb A készséggel válaszolók nagy többsége, %-a szokott tájékozódni a településen, valamint a település környékén történı eseményekrıl. Információforrásként elsı helyen áll a teleívzió, melyet a helyi/országos nyomtatott sajtó, illetve az internetrıl szerzett információk követnek.. Hallott már a település szennyvíz-csatornázási és -tisztítási terveirıl? % % Igen %

5 . Ha igen, honnan? helyi/országos nyomtatott sajtó televízió rádió internet családtag/ismerıs plakátok szórólap egyéb. Tudja Ön, hogy mibıl finanszírozzák a projektet? Önerı; ; Település költségvetése; Különadó; Állami költségvetés; Egyéb; Európai Uniós támogatás;

6 . Tudja Ön, hogy az EU támogatja ezt a projektet? % % Igen % 9. Tudja Ön, hogy milyen mértékben támogathatja a programot az EU? nem tudja támogatás mértéke % % % % fı A megkérdezettek jelentıs része tisztában van a szennyvízelvezetési és tisztítási projektre vonatkozó információkat így a támogatottság mértékét, a beruházás megvalósításának forrását, a beruházás összegét - tekintve. A válaszadók mintegy fele szokott errıl a témáról beszélgetni ismerıseivel vagy családtagjaival, % az aránya azon válaszadóknak, akik tudják, hogy a beruházás összege több mint milliárd Ft. A válaszadók %-a tudja, hogy az Európai Unió támogatja a projektet és %-uk azzal is tisztában van, hogy a támogatottság mértéke %-os is lehet.

7 . Tudja, hogy pontosan hol épülne a lakóhelyén szennyvíztisztító-telep? 9% % Igen %. Amennyiben megépül a szennyvízhálózat, tervezi-e, hogy csatlakozik a rendszerhez? Igen, egy éven belül % Igen, de csak késıbb % válaszol % % tudja % Igen, azonnal % Ezen kérdésre adott válaszból látszik leginkább a településen élık beruházáshoz főzıdı pozitív, támogató hozzáállása, ugyanis a kérdıívet kitöltık %-a adta azt a választ, hogy a szennyvízhálózat megépülése esetén azonnal csatlakozik a rendszerhez, %-uk éven belül tervezi ezt megtenni. A válaszadók %-a, azaz senki sem adta azt a választ, hogy nem csatlakozik a rendszerhez.

8 . A szennyvízhálózat kiépítéséhez elıírás a lakossági önerı megléte is. Ön mennyit tudna havonta - legalább éven keresztül - saját megtakarítási számlára fizetni?. Ft. Ft. Ft Több, mint. Ft Semennyit nem válaszol. Ön szerint igaz az, hogy a létesítmény hozzájárul környezete tisztábbá tételéhez? % % % Igen 9%. Ön szerint milyen szándékok játszanak szerepet az új szennyvízkezelı létesítésében? Az útviszonyok javulnak Családja élete egyszerősödik A település gazdasági helyzete javul Ingatlana értékesebb lesz Lakóhelye vonzóbb és értékesebb lesz Környezetszennyezés csökken Európai Uniós elıírás

9 Európai Uniós elıírás válaszadók száma (fı) helyezés Környezetszennyezés csökken válaszadók száma (fı) 9 helyezés Lakóhelye vonzóbb és értékesebb lesz válaszadók száma (fı) helyezés 9

10 Ingatlana értékesebb lesz válaszadók száma (fı) helyezés A település gazdasági helyzete javul válaszadók száma (fı) helyezés Családja élete egyszerősödik válaszadók száma (fı) helyezés

11 Az útviszonyok javulnak válaszadók száma (fı) helyezés. Tudja Ön, hogy kb. mennyibe kerül ez a beruházás? nem tudja % % millió Ft % millió Ft és milliárd Ft között % milliárd Ft-nál több %. Ön szerint mi változik a beruházással az Ön és környezete életében? Itt a lakosság részérıl felmerült gondolatokat idézzük: Egészségesebb lesz ( válaszadó) Tisztább lesz ( válaszadó) Az ingatlan értéke többet ér majd ( válaszadó) Csökken a környezetszennyezés ( válaszadó) Egészségesebb jövı Gazdasági lehetıség Érték több Költségesebb lesz Kezelhetıbb lesz Kontrollált lesz Talajterhelés csökken Utána elkezdıdhet az utak rendbetétele Jobb lesz Anyagilag nehezebb lesz Védjük az egészségünket A lakosság fele nem a patakba engedi a szennyvizet Talán még valami üzem is költözne a faluba

12 kell a talajvizet is szennyvízként elvitetni Élhetıbb környezet Település fejlıdése Környezet védelme Uniós elıírás Életmód Talajvíz készlet Élıvizek védelme szennyezi a talajt Kisebb környezetterhelés Egészségesebb mezıgazdasági termékek Beruházók számára vonzóbb lesz Elıszállás Javuló komfortérzet Drágább telek Tisztább a föld Ipar települ ide Javulnak az utak Lejjebb csúszás Ön szerint mi változik a beruházással az Ön és környezete életében? kérdés esetén lehetıség volt saját megfogalmazású válasz beírására. A lakosság részérıl felmerült gondolatok többsége arra utal, hogy a település pozitívumként értékeli a beruházást, és számos elınyös dolgot lát benne.. Tud róla, hogy a beruházás megvalósítása milyen kellemetlenségekkel (zajjal, porral, közlekedési fennakadásokkal) jár? 9% 9% Igen %

13 . Véleménye szerint meddig tart a beruházás? év % 9% Fél év % év % 9. Igényli-e, hogy lakossági fórum keretében bıvebb tájékoztatást kapjon a szennyvízhálózat építésérıl? % 9% év % Igen %. Milyen módon kérné Ön az önkormányzattól a csatornázási beruházásokkal kapcsolatos tájékoztatást? 9 9 postaládába elhelyezett tájékoztató helyi újság helyi TV Internet személyesen az önkormányzatnál nem érdekli nem válaszol egyéb

14 Azonosítási/tipizálási kérdések: Az alábbiakban diagramokon kerül szemléltetésre a válaszadók nem, kor, iskolai végzettség, állapot és jövedelem szerinti megoszlása: Válaszadók nem szerinti megoszlása % Nı % Férfi % Válaszadók kor szerinti megoszlása felett

15 Egyéb (pl. szakmunkás) % Válaszadók iskolai végzettség szerinti megoszlása 9% Általános iskola % Felsıfokú intézmény % Középiskola % Válaszadók állapot szerinti megoszlása 9% Munkavállaló % Nyugdíjas % Munkanélküli % Tanuló % Vállalkozó %

16 háztartások száma Válaszadók "együtt élık száma" szerinti megoszlása 9 együtt élık száma Válaszadók egy fıre juttó nettó jövedelem szerinti megoszlása. Ft-ig.-. Ft.-. Ft.-. Ft. Ft felett nem tudja

KÖZVÉLEMÉNY- KUTATÁSI JELENTÉS

KÖZVÉLEMÉNY- KUTATÁSI JELENTÉS Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti környezetének, felszíni és felszín alatti vizeinek megóvásáért címő, KEOP-1.2.0/1F-2008-0021 azonosító számú projektje

Részletesebben

A szelektív hulladékgyőjtés Magyarországon

A szelektív hulladékgyőjtés Magyarországon KOMMUNIKÁCIÓ KUTATÁS ÉS TERVEZÉS 1. A szelektív hulladékgyőjtés Magyarországon Team-névsor: Bazsonyi Ildikó Juhász Ágnes Konkoly Renáta Nyári Attila Szalma Enikı Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Módosítások

Részletesebben

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága Egy lakossági kérdıíves felvétel elemzése Készült a Volksbank Zrt. megbízásából Budapest, 2007. november 30. Az MKIK Gazdaság-

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM HÍD EGYESÜLET ALAPÍTVÁNY ÖSSZEGZÉS

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM HÍD EGYESÜLET ALAPÍTVÁNY ÖSSZEGZÉS ÖSSZEGZÉS A RÉV Alapítvány által a munkáltatók körében végzett közvéleménykutatási akció eredményéről A közvéleménykutatási akció az Átmeneti Támogatás 2006/018-176.03.01 számú Civil szervezetek és az

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2010 janár 26.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2010 janár 26. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2010 janár 26. A projekt előkészítési szakasza az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés

Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés Rubeus Egyesület Szedervessző 1076 Budapest, Thököly út 8. www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés Kutatási jelentés

Részletesebben

ÁROP SZERVEZETI MEGOLDÁSOK BEVEZETÉSE A LAKOSSÁG NAPRAKÉSZ ÉS FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁSÁNAK JAVÍTÁSÁRA, A DÖNTÉSEK NYILVÁNOSSÁ TÉTELÉRE KENDERES

ÁROP SZERVEZETI MEGOLDÁSOK BEVEZETÉSE A LAKOSSÁG NAPRAKÉSZ ÉS FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁSÁNAK JAVÍTÁSÁRA, A DÖNTÉSEK NYILVÁNOSSÁ TÉTELÉRE KENDERES ÁROP SZERVEZETI MEGOLDÁSOK BEVEZETÉSE A LAKOSSÁG NAPRAKÉSZ ÉS FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁSÁNAK JAVÍTÁSÁRA, A DÖNTÉSEK NYILVÁNOSSÁ TÉTELÉRE KENDERES KONETT TEAM ÁROP Tartalomjegyzék 1) Tartalomjegyzék 2. 2)

Részletesebben

Az Y generáció vásárlási szokásai

Az Y generáció vásárlási szokásai PROMO Marketing és Média Szociális Szövetkezet Szombathely, 2012. április 05 - május 25. Az Y generáció vásárlási szokásai Kutatásmódszertan - SPSS Szerzı: Kéri Zsanett Vezetı tanár: Éliás Zsuzsanna Tartalomjegyzék

Részletesebben

1. IVS ÉLETÚTJA KIEGÉSZÍTİ ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. 09. 07-I TESTÜLETI ÜLÉSHEZ

1. IVS ÉLETÚTJA KIEGÉSZÍTİ ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. 09. 07-I TESTÜLETI ÜLÉSHEZ 1. IVS ÉLETÚTJA KIEGÉSZÍTİ ÖSSZEFOGLALÓ A 2009. 09. 07-I TESTÜLETI ÜLÉSHEZ 2007.12.29 Ajánlati felhívás az IVS és a KMOP-2007-5.2.1/B pályázat elkészítésére 2008. 01. 18 - IVS készítésére vonatkozó meghívásos

Részletesebben

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS A NEMEK TÜKRÉBEN- KÜLÖNBSÉGEK A PÁLYAVÁLASZTÁS ÉS AZ EGYETEMI TAPASZTALATOK TERÜLETÉN ZÁRÓTANULMÁNY.

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS A NEMEK TÜKRÉBEN- KÜLÖNBSÉGEK A PÁLYAVÁLASZTÁS ÉS AZ EGYETEMI TAPASZTALATOK TERÜLETÉN ZÁRÓTANULMÁNY. A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS A NEMEK TÜKRÉBEN- KÜLÖNBSÉGEK A PÁLYAVÁLASZTÁS ÉS AZ EGYETEMI TAPASZTALATOK TERÜLETÉN ZÁRÓTANULMÁNY Az Óbudai Egyetem alap- és mesterszakjain tanuló hallgatók körében végzett online

Részletesebben

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében 2010 KAI Consulting Kft. Dr. Czike Klára Szabóné Ivánku Zsuzsanna Készült az megbízásából. Tartalomjegyzék I. Vezetõi összefoglaló... 2 II. Bevezetés...

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés eredményei. Szendrő Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés eredményei. Szendrő Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés eredményei Szendrő Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.30 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés. Simontornya Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés. Simontornya Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés Simontornya Város Polgármesteri Hivatala számára 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 Vállalati szektor... 3 I.1.1

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSI JELENTÉS

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSI JELENTÉS KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSI JELENTÉS HOSSZÚHETÉNY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁT MEGALAPOZANDÓ KÉSZÍTETTE: DDRFÜ NONPROFIT KFT. 2014. DECEMBER TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 3 1. A kutatás célja... 5 2. Részletes

Részletesebben

Ke rdo ı vek elemze se Munkane lku li Fiatalok Fo ruma 2013 MFF 2013

Ke rdo ı vek elemze se Munkane lku li Fiatalok Fo ruma 2013 MFF 2013 Ke rdo ı vek elemze se Munkane lku li Fiatalok Fo ruma 2013 MFF 2013 Készítette a Veszprémi BEST Bizottság a HU-12-E163-2013-R2 azonosítószámú pályázat keretében. A projektet az Európai Bizottság támogatásával

Részletesebben

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Kutatásomban az Észak-Alföldi régióban mőködı akkreditált felnıttképzési intézmények

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ Journal of Central European Green Innovation 2 (1) pp. 13-42 (2014) JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ KVALITATÍV ÉS

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Szabó András Déry

Részletesebben

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP TÁVMUNKA-HÁZ INTERREGIONÁLIS KONCEPCIÓJÁNAKKIDOLGOZÁSA ÉS MINTAÉRTÉKŐ MEGVALÓSÍTÁSA MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP KÉSZÍTETTE: NOS Szeged Kft. 2007 február-március 1 Tartalomjegyzék 1. A PROJEKT ÉS A MUNKAERİ-PIACI

Részletesebben

AZ INTERNETHASZNÁLAT JELLEMZİI AZ 50 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN. Kutatási terv. Készítette: 2009. április 22.

AZ INTERNETHASZNÁLAT JELLEMZİI AZ 50 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN. Kutatási terv. Készítette: 2009. április 22. AZ INTERNETHASZNÁLAT JELLEMZİI AZ 50 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN Kutatási terv Készítette: Sándor Judit 2009. április 22. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 A PROBLÉMA MEGHATÁROZÁSA... 2 A SZAKIRODALOM ÁTTEKINTÉSE...

Részletesebben

Kommunikációs Terv. Készítette Mátészalka Város Önkormányzata megbízásából A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. 2014.

Kommunikációs Terv. Készítette Mátészalka Város Önkormányzata megbízásából A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. 2014. Kommunikációs Terv Az Új Széchenyi Terv Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz- védelmi fejlesztések a VTT által érintett településeken keretében megvalósuló ÉAOP-5..2/D3-2-202-000azonosító

Részletesebben

Mennyire szolidáris a magyar?

Mennyire szolidáris a magyar? Mennyire szolidáris a magyar? A szolidaritás makro- és mikroszintű aspektusai 2013. augusztus Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 3 Módszertani tudnivalók (adatfelvétel módja, mintavétel, minta bemutatása)...

Részletesebben

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a Adományozás és Önkéntesség Bevezetı Az élethosszig tartó tanulás program második állomása a lengyelországi Krakkóban volt, 2011.december 1-3. között. Témája: Az adománygyőjtés és az önkéntesség. Elıadója:

Részletesebben

1. fejezet A helyi média és a fenntartható fogyasztás

1. fejezet A helyi média és a fenntartható fogyasztás 1. fejezet A helyi média és a fenntartható fogyasztás Szabó József Debreceni Egyetem, Andragógia Tanszék Debrecen Televízió Összefoglaló A fenntarthatóság problémaköre gazdasági és médiahasználati okok

Részletesebben

A magyarországi zöld adóreform lehetıségei és korlátai

A magyarországi zöld adóreform lehetıségei és korlátai Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Gödöllı Doktori (PhD) értekezés tézisei A magyarországi zöld adóreform lehetıségei és korlátai Készítette: Sipos Nikoletta Témavezetı:

Részletesebben

Élhetőbb Ellendért programozás 2013. műhelymunka sorozat. Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében

Élhetőbb Ellendért programozás 2013. műhelymunka sorozat. Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében Élhetőbb Ellendért programozás 2013 műhelymunka sorozat Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében Alpha Tender Kft. 2014 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Tervezés a településeken...

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ NONPROFIT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA

FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ NONPROFIT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA Sorszám:.. FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ NONPROFIT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA Szükséglet- és igényfeltárás az OFA-ROP hálózat kialakításához 2005. július A kutatás az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány és a Nemzeti

Részletesebben

AGRIA NYÁRI JÁTÉKOK 2012.

AGRIA NYÁRI JÁTÉKOK 2012. AGRIA NYÁRI JÁTÉKOK 2012. TURISZTIKAI HATÁSVIZSGÁLAT VENDÉGKÖRELEMZÉS ÉS VENDÉGELÉGEDETTSÉG MÉRÉS 1 Készítette: SUPER GUIDE Bt. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 3 2. Az egri és Eger környéki vendégek által

Részletesebben