A távhő, mint környezetbarát energia ellátási mód megítélése a főiskolások és egyetemisták körében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A távhő, mint környezetbarát energia ellátási mód megítélése a főiskolások és egyetemisták körében"

Átírás

1 A távhő, mint környezetbarát energia ellátási mód megítélése a főiskolások és egyetemisták körében Pályázati munka Megrendelő: Főtáv Rt. Pályázó: Bálint Gergely 2005 Budapest

2 TARTALOM JEGYZÉK Bevezetés.3. oldal A felmérés hangulata, technikai lebonyolítása 5. oldal Az interjúk vázát adó kérdéssor...6. oldal Távhővel kapcsolatos informáltság.8. oldal Más hőszolgáltatási módszerek ismerete, megítélése.9. oldal A távhő, mint környezetbarát energiaellátási mód megítélése.10. oldal A fogyasztók fejlesztési ötletei, elvárásai.12.oldal Összefoglalás.13.oldal Javaslatok a távhő, mint környezetbarát energiaellátási mód megítélésének javítására 13.oldal 2

3 Bevezetés Pályázat célja: Feltárni elemző módszer segítségével a jövő értelmiségének, döntéshozóinak véleményét, informáltságát a távhőről, annak környezetvédelmi előnyeiről, értékeiről, a távhő imázsáról. Feladatok: - Felmérési módszer meghatározása - Felmérés elvégzése - Adatok tapasztalatok feldolgozása, értékelése - Konklúzió, helyzetelemzés - Következtetések, javaslatok tétele, vélemény nyilvánítás Felmérés típusa: Elemző A felmérési módszer: Fókuszcsoportos mélyinterjú Módszer leírása Csoportok nagysága: 5-6 fő Interjúk rögzítésének módja: Hang, és képanyag készítése Mintavételi stratégia: Olyan főiskolás, és egyetemista hallgatók megkérdezése, akik részt vesznek valamilyen diákszervezet, egyesület, öntevékeny kör munkájában Alapsokaság: Főiskolás, egyetemista hallgatók Minta nagysága:52 fő Interjúk helyei: Budapest Miskolc Dunaújváros Szolnok Interjú készítés időpontja: től ig 3

4 Interjúk értékelése: tól ig Az interjúalanyok (52 fő) megoszlása különböző szempontok szerint: 1. diagram: Interjú alanyok város szerinti megoszlása 19% 19% 21% 41% Budapest Miskolc Dunaújváros Szolnok 2.diagram: Interjú alanyok Szakirányultság szerinti megoszlása 48% 52% Műszaki Humán 4

5 3. diagram: Interjú alanyok szak szerini megoszlása 12% 2% 8% 10% 17% 2% 2% 15% 4% 28% Bölcsész Közgazdász Gépész mérnök Tájépítész mérnök Kohómérnök Védőnő Informatikus Építészmérnök Anyagménök Idegenforgalmi szakmenedzser A felmérés hangulata, technikai lebonyolítása A minta tagjainak nagy többsége szívesen vállalta a felmérésben való közreműködést. Voltak közöttük olyanok, akik külön jelentkeztek, hogy mélyinterjúban partnerek lennének. A hangulatra jellemző a felelős véleményalkotás, a segíteni akarás, a jobbítás szándéka, és a közvetlenség. A téma nagy többségük számára rendkívül idegennek tűnt, de az interjú lefolytatása közben a hangulat oldódása következtettében, az aktívítás jelentősen megnövekedett. Egyszerre jelent meg a problémaérzékenység, a téma több irányú megközelítése, a nézetek, tapasztalatok ütköztetése, és nem utolsó sorban a számos hasznosítható javaslat. A mélyinterjúk (vázlat alapján kötetlen beszélgetések) egy-egy interjúcsoporttal percig tartott. Az őszinte eszmecserét igényelték, várták. A legfrissebb benyomásokat, tapasztalatokat azoktól szereztem, akikkel a kollégiumuk valamely helyiségében (klub, iroda, tanuló szoba) készítettem. A valódi véleményekkel rendelkező ingatag csoport csak érezte a véleményét, a szilárd véleménnyel rendelkezők indokolták is értékítéletüket. Az adatfelvétel során elhangzott vélemények nem egységesek, ez nem baj, mert a közvélemény attól élő-eleven, ha megoszlik. Az elemzéseknél óvatosan kellett bánnom a többségi kisebbségi vélemények arányával, mert az eddigi kutatások tapasztalatai is azt bizonyítják, hogy a kisebbség az aktívabb csoport belőlük kerülnek ki a véleményirányítók, a hangadók. 5

6 Az adatfeldolgozás során a nyitott kérdésekre adott, gyakrabban előforduló válaszokból típusválaszokat szerkesztettem, s ezeket a válaszokat (elfordulásukkal egyetemben) egy adatbázisba vezettem be, és vizsgáltam előfordulásukat, összefüggéseiket. A válaszoló 52 főn kívül 8-an voltak olyanok, akik nem vállalták az interjúban való közreműködést. Az interjúmegtagadás okai: Úgy érezte nem alkalmas a témában érdemleges véleménynyilvánításra A vizsgaidőszakban nem állt módjában az interjúkon megjelenni Úgy érezte fölösleges véleményt nyilvánítania, felmérésben résztvennie Közvetlenül nem találkozott, még a távhővel, nem tud róla semmit Az interjúk vázát adó kérdéssor: "A távhő, mint környezetbarát energiaellátási mód megítélése a főiskolások és egyetemisták körében" című pályázat kérdéssora 0. Milyen tásradalmi csoportok, rétegek vonzóak, és melyek taszítóak számodra? - Lakás vásárlásnál milyen tényezőket vennél figyelembe, és milyen súllyal? - A tényezők súlya milyen mértékben változik, attól függően, hogy milyen évszakban vásárolsz? 1. Milyen ismerettel rendelkezel a távhőszolgáltatásról? - Mi jut eszedbe a távhő szó hallatán? - Hol, és kik alkalmaznak szerinted távhőt? Miért? - Milyen lenne a távhő, ha ember lenne, hogy nézne ki? - Az eddigi információidat a távhőről, milyen forrásokból szerezted? - Honnan, milyen módon tudnál szerinted információt szerezni a távhőről? 6

7 2. Milyen más hőszolgáltatási módszereket ismersz? - Hogyan kategorizálnád ezeket a módszereket? - Mely módszerekhez társítanád a következő kifejezéseket: helyiségenkénti kályha, vagy konvektor; fa aprítás, darabolás; kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés; hulladékhő; lakásonkénti fűtés, nagy teljesítményű kazánok; hőközpont, nagy környezet szennyezés; füst kibocsátás; korszerű nagy hatásfokú fűtőanyag felhasználás 3. Szerinted a távhő, milyen helyen áll más hőszolgáltatási módszerek között hatásfok, és környezetszennyezés szempontjából? - Állítsd hatásfok szerint sorrendbe az alábbi módszereket! Távhőszolgáltatás kogenerációs erőművel Egyéni fa, illetve szén tüzelés Távhőszolgáltatás hagyományos fűtőművel Központi fűtés háztömbönkénti hőszolgáltatóval - Állítsd környezetszennyezés szerint sorrendbe a fenti módszereket! 4. Szívesen használsz(nál) otthonodban távhőt? - Milyen előnyeit, hátrányait látod a távhőnek? - Szerinted, hogyan lehetne az előnyöket tovább erősíteni, a hátrányokat kiküszöbölni? - Látsz-e kiaknázatlan lehetőségeket a távhőfejlesztés szempontjából? - Melyik fűtési módszer szerinted a legideálisabb a már említetteken kívül? - Szerinted melyik módszer, szolgáltatás érhető el leginkább, számodra? - Ár, illetve energia ráfordítás szempontjából állítsd sorrendbe az említett hőszolgáltatási módszereket! 7

8 Távhővel kapcsolatos informáltság A válaszok alapján tisztán kimutatható, hogy az alanyok 90%-a nem rendelkezik megnyugtató ismeretekkel, a távhővel kapcsolatban, a maradék 10% pedig csak elképzeléssel, olykor saját maga által felállított teóriák segítségével tudott számára megnyugtató választ adni. A megkérdezettek, magas hányada, 46%-a ismereteit családtagjaitól, ismerőseitől szerezte, s ezek alapján formált véleményt. A válaszadók 36%-a saját tapasztalata, 6%-uk a média által felkarolt hírek alapján alkotott véleményt. Az alanyok 12%-a semmilyen információval nem rendelkezik a távhőről. (Lásd. 4.diagram) 4.diagram: Információforrások összetétele Tapasztalat Ismerősök Média Informálatlanok Mint, ahogy azt az 5. Diagramból is láthatjuk, az alanyok bővebb információkat elsősorban az interneten keresnének, majd második helyen ismerőseikhez fordulnának, s csak aztán keresnék fel a távhőszolgáltató információs irodáját, vagy közösképviselőiket kérdéseikkel. Elenyésző hányaduk (5% alatt) nézne utána szakkönyvekben, szakmai folyóiratokban. 8

9 5. diagram: Infomáció szerzési módok súlya egymáshoz viszonyítva Források súlya Internet Ismerősök Távhőszolgáltató Könyvtár Szakmai kiadványok Közös képviselő 4 Források Távhő kötése felhasználókhoz: A távhőt a válaszadók minden tagja a lakótelepekhez, s emellett 28%-ban ipari komplexumok, 20%-ban pedig Kommunális intézményekhez kötötte. Az interjúalanyok mindegyike a tömegek fűtésproblémáinak megoldását látta a távhő bevezetésében, s egy részük ( átlagosan minden negyedik ember) a fogyasztók szemszögéből nézve kényszerként ítélte meg használatát, mondván egy lakótelepi lakás fűtését a tulajdonos nem befolyásolhatja. Más hőszolgáltatási módszerek ismerete, megítélése Az interjúalanyok más módszerek felsorolásánál leggyakrabban a gáz (24,74%), a fa és szén (23,71%), illetve a vegyes tüzelést (20,62%) említették. Ennek oka, hogy ezen módszerek régebben használatosak, a fogyasztó közvetlen kapcsolatát feltételezik, így közelebb állnak a fogyasztókhoz. Ezeket a módszereket a fogyasztók, sokkal átláthatóbbnak, kezelhetőbbnek, szabályozhatóbbnak, és sok esetben gazdaságosabbnak tekintik. Ezen módszerek szubjektív megítélése miatt, az alanyok, sok esetben előnyben részesítették a távhővel szemben a gáz, és a vegyes tüzeléses módszereket. 9

10 Az említett módszerek mellett szóba került az olajjal való fűtés, és a különböző alternatív fűtési módszerek használata (például: nap, bio, gotermikus stb.), melyeket minden esetben szívesen használnának az interjúalanyai, várják a technikai problémák kiküszöbölését. Az adatok előfordulásának százalékos értékét a 6. Diagram mutatja. 6. diagram: Más fűtési módszerek ismeretének százalékos eloszlása 23,71 24, , Fa és szén Gáz 6,19 Olaj Vegyes 8,25 5,15 7,22 3,09 1,03 Elektromos Nap Biotermikus Geotermikus Szél A távhő, mint környezetbarát energiaellátási mód megítélése A távhő megítélése hatásfok, és környezetszennyezés szempotjából: Hatásfok szempontjából A megkérdezettek 86,54%-a távhőt hatásfok szempontjából, más fűtési módszerekkel szemben, a módszerek által alkotott sorban középtájon helyezné el, s csak 5,77%-uk helyezné a sorban előre. Az alanyok elbeszélései alapján, ennek oka a fogyasztói szemléletmódban keresendő. A fogyasztó, azt közvetlen módszert tekinti jó hatásfokú fűtésnek, amikor ő maga tudja meghatározni a befűtés helyét, és idejét. Amint megjelenik nála a globális gondolkodási mód, mi szerint a megtermelt hőt a ráfordított energia, illetve az ezzel felfűtött helyiségek számának függvényében nézze, rögtön megváltozik az általa felállított sor, és a távhő az első helyekre kerül. A másik ok, ami miatt a fogyasztók a távhőt rossz hatásfokúnak tekintik az a hő szállítás közbeni hőveszteség, melynek kiküszöbölését nem látják megoldottnak. 10

11 Környezetszennyezés szempontjából Környezetszennyezés szempontjából,a megkérdezettek szerint, a távhő sokkal jobb helyen áll, mint hatásfok szempontjából. 23,08%-uk sorolja előre a már fentebb említet sorban környezetbarátság szempontjából, 75%-uk középre és alig 2%-uk hátra. Az elbeszélések alapján ebben az esetben a távhőt szinte minden esetben csak az alternatív hőnyerési módszerek előzik meg, amikkel a különböző erőművek, kazánok nem vehetik fel a versenyt környezetbarátság szempontjából. Az alanyok bíznak a szabványok betartásában, az Európai Unió korlátozásainak értelmében, és abban, hogy a távhő esetében a különböző erőműveknél a környezetszennyezést korlátozzák, mérséklik. A hátra sorolások oka, hogy egyes fogyasztók nincsenek tisztában az egyéni fűtés környezetszennyező, károsító hatásával. A távhő megítélése, imázsa: Távhő előnyei: - Komfortos - Nem szükségel külön energiaráfordítást - Nem kell a fogyasztónak karbantartási munkálatokat végezni A megkérdezettek minden tagja szerint a távhő a fogyasztó számára komfortos, kényelmes megoldás, az alanyok 2%-a értékelte jó tulajdonságnak a karbantartási munkálatok átvállalását. Távhő hátrányai: - Drága - Nem megfelelően szabályozható Az interjúkból az derült ki, hogy az alanyok 67,31%-a a távhőt más fűtési módszerekkel szemben drágának, és 48,08%-uk nem megfelelően szabályozhatónak tartja (nem tudja saját belátása szerint beállítani a hőfokot), így nagyrészük szíve szerint más megoldást választana. A válaszadók csupán 40%-a próbálná ki, használná, illetve alkalmazza szívesen a távhőt. 11

12 A fogyasztók fejlesztési ötletei, elvárásai Az interjúalanyok fejlesztési ötletei, kizárólag a távhőszolgáltatás általuk formált hátrányainak kiküszöbölésére való várakozásaiban korlátozódott és nyilvánult meg. Az alanyok fejlesztési várakozásai: - A hő szállítás modernizációja, a hőveszteség csökkentése a fogyasztó, és a fűtőmű között - A hő mennyiség szabályzásának lehetőségének megteremtése, és az ezzel arányos fizetési rendszer kidolgozása - Alternatív hőnyerési módszerek alkalmazása, és ezzel költség csökkenés elérése 12

13 Összefoglalás A fogyasztók a távhőről rendkívül kevés tényleges információval rendelkeznek, ismereteiket családtagjaik, ismerőseik szubjektív megítélései, elbeszélései alapján alakítják ki, ami nem kedvez a módszer megítélésének. Ennek a megítélésnek a rontásában szerepet játszik az is, hogy más módszerekről kézzelfoghatóbb tapasztalatok állnak rendelkezésre a felhasználók számára, így azok költség hányadával, működésével jobban tisztában vannak, ezért azokat szívesebben választják. A távhő ellen szól az is gyakran, hogy nem közvetlenül a fogyasztó szabályozza a hőfokot lakásában, s nem teheti meg azt, hogy akkor is fűtsön, ha már a szolgáltató nem tenné, illetve a lakóközösség nem igényli. A felhasználók több, mint két harmada, a távhőszolgáltatást drágának ítéli meg, annak számára átláthatatlan költségtényezői, más módszerrel való összehasonlítás hiánya, általány fizetési módszer és a nyáron is fizetendő karbantartási költségek miatt. A távhőt hatásfokát a megkérdezettek túlnyomó többsége (majdnem 95%-a) alacsonynak, nem megfelelőnek tartja, s csupán 5,77%-uk tartja megfelelőnek, jónak, amit fő képp a távhő szolgáltatás, azon belül a hő szállítás ismertének hiányosságának tudhatunk be. A fogyasztók mindemellett a Távhőt kényelmes, megbízható, komfortos szolgáltatáskén tartják számon. Javaslatok a távhő, mint környezetbarát energiaellátási mód megítélésének javítására Mint ahogy az eddig leírtakból jól láthatjuk, a téves megítélés alapja, hogy a fogyasztók, a mintavétel alanyai nem rendelkeznek megfelelő háttérismerettel a távfűtésről, nem ismerik annak előnyös kondícióit. Éppen ezért javallott ezt az ismereti tényezőt növelni a főiskolások, egyetemisták, mint leendő döntéshozói réteg körében. Valamint igyekezni kell a távhő népszerűségének növelésével. 13

14 Javaslatok távhő ismeretének, népszerűségének növelésére: - Főiskolai, egyetemi szakmai napokon való részvétel, és ezeken bemutatkozó, és kutatásokról szóló előadások szervezése - Előadások szervezése a kapcsolódó karok, szakok számára - Karok, szakok támogatása - Diákoknak szóló pályázatok kiírása minden elérhető karon, és szakon - Kutatási lehetőségek megteremtése főiskolai, egyetemi hallgatók számára 14

LÁNYOK ÚTJA A MŰSZAKI DIPLOMÁIG - KÖZÉPISKOLAI ÉS FELSŐOKTATÁSI ESÉLYEK ÉS NEMI KÜLÖNBSÉGEK A MŰSZAKI PÁLYAVÁLASZTÁS TERÜLETÉN ZÁRÓTANULMÁNY

LÁNYOK ÚTJA A MŰSZAKI DIPLOMÁIG - KÖZÉPISKOLAI ÉS FELSŐOKTATÁSI ESÉLYEK ÉS NEMI KÜLÖNBSÉGEK A MŰSZAKI PÁLYAVÁLASZTÁS TERÜLETÉN ZÁRÓTANULMÁNY LÁNYOK ÚTJA A MŰSZAKI DIPLOMÁIG - KÖZÉPISKOLAI ÉS FELSŐOKTATÁSI ESÉLYEK ÉS NEMI KÜLÖNBSÉGEK A MŰSZAKI PÁLYAVÁLASZTÁS TERÜLETÉN ZÁRÓTANULMÁNY Pályaválasztás előtt álló középiskolás diáklányok, osztályfőnökeik

Részletesebben

A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA

A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK nappali tagozat public relations szakirány A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Nagy Andrea Budapest,

Részletesebben

A hamisítás vállalati tapasztalatai magyarországon

A hamisítás vállalati tapasztalatai magyarországon A hamisítás vállalati tapasztalatai magyarországon KUTATÁSI JELENTÉS 2013. szeptember A kutatás a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület megbízásából készült 2013.évben. A kutatást az industorg védjegyiroda

Részletesebben

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Dr. Kalmár Sándor, Dr. Alpár György, Dr. Keszi Andrea, Ábrahám-Bajsz Brigitta, Szabó Gábor Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Civil közösségi hálózatok erőforrás vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 1

Civil közösségi hálózatok erőforrás vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 1 Fekete Sándor egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Politikatudományi Intézet Civil közösségi hálózatok erőforrás vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 1 A civil, vagy non profit

Részletesebben

A TOVÁBBTANULÁST ÉS A PÁLYAVÁLASZTÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK MEGÍTÉLÉSE A 7., 8. OSZTÁLYOS TANULÓK KÖRÉBEN

A TOVÁBBTANULÁST ÉS A PÁLYAVÁLASZTÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK MEGÍTÉLÉSE A 7., 8. OSZTÁLYOS TANULÓK KÖRÉBEN Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Megfelelő szakmát a fejlődésért - Right Profession elnevezésű, SI-HU-2-2-015 Támogatási Szerződés számot viselő projekt Helyzetelemző

Részletesebben

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda Magyar Jelnyelvi Programiroda Siket gyermekek kétnyelvű oktatásának lehetőségei és korlátai című kutatás eredményei Zárótanulmány Készítette: Csuhai Sándor Henger Krisztina Mongyi Péter Dr. Perlusz Andrea

Részletesebben

Az esélyegyenlőség ismertsége és érvényesülése Magyarországon

Az esélyegyenlőség ismertsége és érvényesülése Magyarországon Az esélyegyenlőség ismertsége és érvényesülése Magyarországon Különös tekintettel a nemek közötti esélyegyenlőségre Kutatási előzmények jelenlegi helyzet Készült Az Esélyegyenlőség megteremtése az új tagállamokban

Részletesebben

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése (mintafelvétel: 2008. november-december) Formádi Katalin Gadár László Mayer Péter Korondi Márk Nerhaft

Részletesebben

A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán

A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán Tanulmány Határon átnyúló tanuló régió: egyetemek gazdaságfejlesztési

Részletesebben

RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA Fogyasztói magatartás a magyar melegkonyhás vendéglátóhelyeken egy kérdőíves felmérés eredményei

RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA Fogyasztói magatartás a magyar melegkonyhás vendéglátóhelyeken egy kérdőíves felmérés eredményei RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA Fogyasztói magatartás a magyar melegkonyhás vendéglátóhelyeken egy kérdőíves felmérés eredményei Consumer behaviour in Hungarian culinary establishments the results of a questionnaire

Részletesebben

Megújuló energia felmérés 2013. A megújuló energiatechnológiák társadalmi elfogadottságának vizsgálata

Megújuló energia felmérés 2013. A megújuló energiatechnológiák társadalmi elfogadottságának vizsgálata Megújuló energia felmérés 2013 A megújuló energiatechnológiák társadalmi elfogadottságának vizsgálata 1 Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék és az E.ON Hungária

Részletesebben

Innováció a Nyugat-Dunántúlon

Innováció a Nyugat-Dunántúlon Innováció a Nyugat-Dunántúlon 2007 A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre MTA Regionális Kutatások Központja Pécs Győr, 2007 Innováció a Nyugat-Dunántúlon,

Részletesebben

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84 A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) A FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ CIVIL SZERVEZETEK HELYZETÉNEK ORSZÁGOS VIZSGÁLATA (a kutatási program zárójelentése)

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG VIZSGÁLATA A HAZAI KISVÁLLALKOZÁSOK KÖRÉBEN

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG VIZSGÁLATA A HAZAI KISVÁLLALKOZÁSOK KÖRÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK ALAP/LEVELEZŐ TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY KÖRNYEZETTUDATOSSÁG VIZSGÁLATA A HAZAI KISVÁLLALKOZÁSOK KÖRÉBEN Készítette:

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN. Liskó Ilona Fehérvári Anikó HATÁSVIZSGÁLAT

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN. Liskó Ilona Fehérvári Anikó HATÁSVIZSGÁLAT OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Liskó Ilona Fehérvári Anikó HATÁSVIZSGÁLAT a HEFOP által támogatott integrációs program keretében szervezett pedagógus-továbbképzésekről No. 281 RESEARCH

Részletesebben

Ne légy Jeti! Hatástanulmány

Ne légy Jeti! Hatástanulmány Hatástanulmány a NE LÉGY JETI! fenntarthatósági rendezvénysorozat a kiskunfélegyházi kistérségben című pályázat keretében megrendezésre kerülő programsorozatának hatásosság méréséről HBF Hungaricum Kft.

Részletesebben

KORRUPCIÓ A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN TRANSPARENCY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG

KORRUPCIÓ A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN TRANSPARENCY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG KORRUPCIÓ A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN KORRUPCIÓ A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN Szerzők: Csécsi Réka Kutatópont Lakatos Dániel Kutatópont Stalzer Tamara Kutatópont Székely Levente Kutatópont Szerkesztők: Hortobágyi

Részletesebben

Szent István Egyetem. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Szent István Egyetem. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Szent István Egyetem DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A MAGYAR KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS MAGATARTÁS-VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FELSŐVEZETŐK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSI SZOKÁSAIRA

Részletesebben

A hazai kis és közepes vállalkozások

A hazai kis és közepes vállalkozások A hazai kis és közepes vállalkozások helyzete és fejlesztési lehetőségei Dr. Kadocsa György Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési Intézet kadocsa.gyorgy@kgk.uni-obuda.hu Absztrakt:

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ Journal of Central European Green Innovation 2 (1) pp. 13-42 (2014) JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ KVALITATÍV ÉS

Részletesebben

Hol szeretnék továbbtanulni?

Hol szeretnék továbbtanulni? Hol szeretnék továbbtanulni? Hat magyarországi állami gimnáziumban tanulók körében végzett adatfelvétel eredményei - 2013 MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet Budapest, 2013. július 2/48 Hol szeretnék

Részletesebben

1 HÉTFA Kutatóintézet Szakmai Háttér VII.

1 HÉTFA Kutatóintézet Szakmai Háttér VII. 1 HÉTFA Kutatóintézet Szakmai Háttér VII. Balás Gábor Bognár Fruzsina Csite András AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV VÁLLALKOZÓI FOGADTATÁSA: ÓVATOSAN BIZAKODÓ VÁRAKOZÁSOK HÉTFA Kutatóintézet Bizalom és Vállalkozás

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI TAGOZAT MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY SZÖVEGES KERESŐHIRDETÉSEK HATÉKONY HASZNÁLATA A GOOGLE ADWORDS RENDSZERÉBEN

Részletesebben

A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat?

A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat? A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat? A 2012. évi Tudatos vezetés kutatás eredményei kpmgakademia.hu 2 Section or Brochure name Tartalom: Bevezetés 3 A kutatás koncepciója 4 A felmérésben

Részletesebben

Regionális munkaerő-piaci vizsgálat

Regionális munkaerő-piaci vizsgálat Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Regionális munkaerő-piaci vizsgálat Zárótanulmány TÁMOP 4.1.1. Diplomás Pályakövető Rendszer projekt A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap

Részletesebben

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat II. kötet Elemzés és átvilágítási terv Budapest, 2001. április A tanulmány a "Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat" című kutatási program keretében

Részletesebben

Mennyire szolidáris a magyar?

Mennyire szolidáris a magyar? Mennyire szolidáris a magyar? A szolidaritás makro- és mikroszintű aspektusai 2013. augusztus Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 3 Módszertani tudnivalók (adatfelvétel módja, mintavétel, minta bemutatása)...

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A kiadvány megjelenését támogatta: Tartalomjegyzék Módszertan... 5 Demográfiai

Részletesebben

Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára

Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára Együttműködés és innováció Nem lehetetlen! Kézikönyv kis- és középvállalkozások számára Szerkesztette: Dr. Baráth

Részletesebben