Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást."

Átírás

1 DUPONT V y d a t e 1 0 G T, N formuláció: granulátum (G) hatóanyag: oxamil Széles hatásspektrumú talajfertıtlenítı szer burgonyában, sárgarépában és petrezselyemben fonálféreg ellen. Kizárólag a DuPont-tól! Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást. A hatóanyag gyártója: DuPont USA, hazai képviselete: DuPont Magyarország Kft. A növényvédı szer gyártója: DuPont International Operations S.á.r.l. Svájc Az engedély tulajdonosa és a növényvédı szer forgalmazója:dupont Magyarország Kft Budaörs Neumann J. u Engedélyokirat száma: MÉM 46084/1981. FVM 45434/ /2365/1/2008., 02.5/ /2010. MgSzHK Forgalmi kategória: I. Gyártási idı (hó/év) és szám: a csomagoláson található. Eltarthatósági idı: 3 év Nettó tartalom: 10 kg Gyermekek kezébe nem kerülhet! Munkaegészségügyi óvórendszabályok: Egyéni védıfelszerelés elıkészítıknek és felhasználóknak: növényvédelmi védıruha, védıkalap,-kesztyő, arcvédı és gumicsizma. Óvatos munkával kerülni kell a szer szóródását, porlódását, a szer szembe, bırre jutását, belégzését, esetleges lenyelését. Munka közben gyakori kézmosás, munka végeztével alsó és felsıruha váltása és alapost tisztálkodás, zuhanyozás szükséges. Mérgezéskor, allergiás megbetegedéskor, vagy annak gyanúja esetén a munkát azonnal félbe kell szakítani. Elsısegélynyújtás után (lásd: inszekticid karbamát mérgezés a "Növényvédı szerek, termésnövelı anyagok" c. könyvben) intézeti ellátás szükséges. Terápia: inszekticid karbamát mérgezés esetén követendı eljárás Ellenanyag: atropin-szulfátot kell adni a teljes atropinizációig. Morfin, 2-PAM és oxim terápia ellenjavallt. Sürgıs esetben hívható telefonszámok: Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat vagy ingyenesen hívható zöld szám: Budapest magyar Tőzveszélyességi besorolás: nem jelölés köteles (E) tőzveszélyességi osztály R23/25 Belélegezve és lenyelve mérgezı R51/53 Mérgezı a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat S13 Élelmiszerektıl, italtól és takarmánytól távol tartandó S20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad S35 Az anyagot és az edényzetét megfelelı módon ártalmatlanítani kell! 1

2 S38 Ha a szellızés elégtelen, megfelelı légzıkészüléket kell használni. S45 Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. S 57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelı edényzetet kell használni! SP 1 A növényvédı szerrel vagy csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket. A csomagolási hulladékokra a növényvédı szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezelésrıl szóló 103/2003. (IX.11.) FVM rendelet elıírásait szükséges alkalmazni. SPo 2 Használat után minden védıruházatot ki kell mosni SPe 1 A talajvíz védelme érdekében ne használja az elıírt gyakoriságnál többször SPe 2 A talajvíz védelme érdekében különösen érzékeny felszín alatti vízvédelmi területen nem alkalmazható! SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében felszíni vizektıl 20m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet. Toxikológiai és környezetvédelmi elıírások: p.o.ld 50 patkányon: 34 mg/kg Vízi szervezetekre való veszélyesség: közepesen veszélyes, biztonsági távolság (kockázatbecslés alapján) 20 m. Méhveszélyesség: nem jelölésköteles Felhasználás elıtt olvassa el a használati utasítást és gyızıdjön meg arról, hogy megértette! Élelmezés-egészségügyi várakozási idı: új burgonya: 12 hét sárgarépa, petrezselyem: 12 hét burgonya: rendeltetésszerő felhasználás esetén nincs korlátozás Munkaegészségügyi várakozási idı: 0 nap Engedélyezett kultúrák, betegségek és technológia: utolsó kezelési fenostádium a kijuttatáshoz kultúra károsító kezelések szükséges száma szer víz mennyisége kg/ha l/ha burgonya burgonya fonálféreg 1 palántázás elıtt (BBCH 00) nincs (Globodera spp.) új burgonya burgonya fonálféreg (Globodera spp.) 1 palántázás elıtt (BBCH 00) 40 nincs sárgarépa, petrezselyem fonálféreg 1 palántázás elıtt (BBCH nincs Elıírt növényvédelmi technológia: A készítményt a fonálféreggel fertızött területen, vetése elıtt a magágy elıkészítése során megfelelıen megmővelt talajra kell egyenletesen és pontosan kijuttatni, traktorra szerelt szóró-vetı géppel, teljes felületkezelés formájában. A kijuttatás után a granulátumot azonnal a talaj felsı 10 cm-es rétegébe kell bedolgozni. A megfelelı hatás elérése érdekében az Vydate 10G granulátum egyenletes eloszlását kell biztosítani a talaj felsı 10 cm-es rétegében Légi kijuttatás:-nem juttatható ki 2

3 A gyártó további hasznos tanácsai: NE HASZNÁLJA a szert olyan helyen, ahol más munkálatok folynak, és a készítmény közvetlenül, vagy közvetve a munkásokkal érintkezhet! A kezelt területre csak védıeszközben lehet belépni! NE VÉGEZZEN semmilyen munkát a kezelt területen a munkaegészségügyi várakozási idı lejárata elıtt! Ez idı alatt, a kezelt területre csak a fent említett védıruhában szabad belépni! A felhasználó mindig MOSSON KEZET étkezés, ivás, dohányzás, WC használat elıtt! Ha az egyéni védıeszközön a növényvédı szer valamilyen módon áthatol, azonnal vegye le, és mosakodás után vegyen fel tiszta védıeszközt! A készítménnyel való munkavégzés után, azonnal vegye le a védıeszközöket! Mossa le a kesztyőt, mielıtt leveszi! Azonnal mosakodjon meg alaposan, és váltson tiszta ruhát! Vydate 10G-vel történı 6 napot meghaladó, folyamatos munkavégzés után, csak orvosi ellenırzést követıen vehet újból részt kolinészteráz-gátló rovarölı szerekkel történı munkavégzésben! Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor azonnal szakítsa félbe a munkát, és az elsısegélynyújtás után (lásd: Növényvédı szerek, termésnövelı anyagok c. könyv, karbamát rovarölı szer mérgezés) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani! BIZTONSÁGI ELİÍRÁSOK 1. Gyakorlati tanácsok EZ A TERMÉK EGY N-Metil Karbamát TÍPUSÚ ROVARÖLİ SZER. Lenyelés és belégzés esetén: Forduljon azonnal orvoshoz, illetve az Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz ( )! A mérgezettel itasson 1-2 pohár vizet, és hánytassa meg! Eszméletlen állapotban lévı mérgezettet ne hánytassa, és ne próbálkozzon vele semmit lenyeletni! Ha szembe kerül: A kinyitott szemet kb. 15 percen keresztül gyenge vízsugárral mossa ki! Azonnal vigye orvoshoz! Ha bırre kerül: Azonnal mossa le szappanos vízzel! Hívjon orvost! ANTIDOTUMA: ATROPIN Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, ha lehetséges a címkét meg kell mutatni az orvosnak. 2. Emberre, és háziállatokra veszélyes! LENYELÉSE, SZEMBE, BİRRE, RUHÁZATRA KERÜLÉSE VESZÉLYES! FIGYELMEZTETİ TÜNETEK - Az oxamil hatása, az antikolineszteráz enzim aktivitás gátlásában jelentkezik, melynek tünetei: fáradtság (levertség), zavartság, fejfájás, könnyezés, homályos látás, verejtékezés, pupilla szőkület, nehéz légzés, szédülés, alacsony pulzus, izomrángás. Ha a termék használata során/után a fenti tüneteket észleli, kövesse a "Gyakorlati tanácsok" c. fejezetben leírtakat, és azonnal forduljon orvoshoz! MEGJEGYZÉS ORVOSI KEZELÉSHEZ: Mérgezés esetén ATROPIN-SZULFÁT adagolása szükséges. Folyamatosan, intravénásan 1, 2-2,0 mg szükséges percenként, amíg a teljes atropinizációt el nem éri. Az atropinizációt a beteg gyógyulásáig folytassa! Mesterséges légzés vagy, oxigén adagolása szükséges lehet. Kerülje el, hogy a beteg a teljes gyógyulásig bármilyen kolinészteráz gátló anyaggal kapcsolatba kerüljön! Csak Vydate 10G-vel történt mérgezés esetén ne adjunk 2-PAM-ot. Amennyiben a Vydate 10G-t szerves foszforsavészter típusú rovarölı szerrel együtt használták, az ATROPIN kiegészítésére esetleg 2-PAM használható. Morfin használata tilos! 3

4 Hívja az Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat ! FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT: Hatásmechanizmus: Az oxamil egy KARBAMÁT típusú szisztemikus rovarölı szer. A talajra kijuttatva, és bedolgozva a növény gyökerein keresztül felszívódik, és transzlokálódik a levelekbe is. A Vydate 10G kontakt- és gyomorméregként hat az érzékeny rovarokra. A készítmény - mivel a gyökereken felszívódva a levelekbe is eljut - számos lombkártevı ellen is hatásos. Az oxamil a fonálférgeket kontakt- és szisztemikus úton írtja. Amennyiben a Vydate 10G koncentrációja a talajban 5 mg/kg - vagy e fölötti - a fonálférgeket kontakt úton, nagyon rövid idı alatt elpusztítja. Alacsonyabb koncentrációban a fonálférgek csak akkor pusztulnak el, ha hosszabb idın keresztül érintkeznek a hatóanyaggal. Ha a Vydate 10G a gyökerekben alacsony dózisban van, a fonálférgeket ebben az esetben is inaktiválja, és táplálkozásukat leállítja. Engedélyezett kultúrák: burgonya. Felhasználási javaslat: 1. TELJES FELÜLETKEZELÉS: Vetés, illetve ültetés elıtt a készítményt egyenletesen szórja ki a kezelendı felületre, majd 6-8 cm mélyen keverje be a talajba! Javasolt dózis: 40 kg/ha. A készítmény mellékhatással rendelkezik a levéltetvek, atkák, tripszek, levélaknázók és a lisztesek ellen. Elsodródás: Különösen ügyeljen, hogy a készítmény ne kerüljön a kezelt területen kívülre, illetve folyóvizekbe, állóvizekbe, csatornákba, vagy szomszédos kultúrákra. Korlátozások: A Vydate 10G csak mezıgazdasági termelésben használható! Ne használja vízkultúrás és tápkockás termesztésben, valamint dísznövény kultúrákban. A Vydate 10G -t nem javasolt olyan területen felhasználni, ahol a talajvíz közel van a felszínhez, illetve a talaj vízáteresztı képessége nagy (pl. homoktalajok). A Vydate 10G -t csak ezen címke utasításainak, illetve más DuPont kiadványoknak megfelelıen használja! Növénytermesztési célprogramok, integrált növényvédelmi technológia: A terméket a hazai elıírások besorolási rendszere szerint illessze a növénytermesztési célprogramokba és az integrált növényvédelmi technológiába. Rezisztencia: Az azonos hatásmechanizmusú rovarölı szerek több éven át ugyanazon területen való felhasználása, természetes szelekció útján, rezisztens biotípusok kialakulásához vezethet. A további egyoldalú rovarölı szer felhasználás hatására a rezisztens biotípus felszaporodhat, majd a területen dominánssá válhat. Egy rovar abban az esetben tekinthetı rezisztensnek, ha a rovarölı szer elıírás szerinti felhasználása és a megfelelı dózis alkalmazása mellett a kezelést túléli. A rezisztencia kialakulása, illetve kifejlıdése elkerülhetı vagy késleltethetı, eltérı hatásmechanizmusú, de hasonló hatékonyságú készítmények egymást követı vagy tankkeverékben való kijuttatásával. Csomagolóanyag kezelés: Tilos a csomagoló anyag bármilyen célú újra-felhasználása! 4

5 Tilos a szer fel nem használt maradékát, csomagoló burkolatát, folyókba, vízfolyásokba, víztározókba, állóvizekbe juttatni! A kiürült csomagolóanyagot tiszta vízzel, háromszor ki kell öblíteni a megsemmisítés elıtt! Az üres csomagolóanyagot - a magyar elıírásoknak megfelelıen - kell megsemmisíteni! Vegye fel a kapcsolatot egy erre specializálódott, és jogosítvánnyal rendelkezı hulladék megsemmisítı vállalattal! CSEBER Kft Budapest Margit krt Tel: 1/ Raktározás: Tartsa a készítményt eredeti, zárt csomagolásban, jól szellızı szabályoa növényvédı szer raktárban! A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelı edényzetet kell használni. Ne használja, vagy raktározza a készítményt lakóhelyén, ill. annak közvetlen közelében! Figyelmeztetés: A Vydate 10G-t csak ezen címkének, illetve egyéb DuPont kiadványoknak megfelelıen javasolt felhasználni. A DuPont garantálja, hogy e termék azonos a címkén leírtakkal, és normál felhasználási viszonyok között megfelel a leírt céloknak. Fitotoxicitás, hatáscsökkenés, vagy más, nem szándékolt eredmény bekövetkezhet olyan tényezık miatt, mint idıjárás, más anyagok jelenléte vagy a kivitelezés módja, mely tényezık kívül esnek a DuPont kontrollján és felelısségén. A DuPont nem vállal felelısséget a terméknek a DuPont ajánlásaitól eltérı felhasználásából következı kárért, vagy károsodásért. Ez esetekben a felelısség a felhasználót terheli. az E.I. du Pont de Nemours & Co.(Inc.) bejegyzett márkaneve 5

T a l i u s emulzióképző koncentrátum (EC) hatóanyag: 200 g/l (20 % m/m) proquinazid

T a l i u s emulzióképző koncentrátum (EC) hatóanyag: 200 g/l (20 % m/m) proquinazid DUPONT T a l i u s emulzióképző koncentrátum (EC) hatóanyag: 200 g/l (20 % m/m) proquinazid Gombaölő szer a búza és az árpa lisztharmatos betegsége ellen. kizárólag a DuPont-tól! Az emberi egészség és

Részletesebben

hatóanyag: 320 g/l, azaz 28.7 % (m/m %) prokloráz 160 g/l, azaz 14.3 % (m/m %) tebukonazol 40 g/l, azaz 3.6 % (m/m) proquinazid

hatóanyag: 320 g/l, azaz 28.7 % (m/m %) prokloráz 160 g/l, azaz 14.3 % (m/m %) tebukonazol 40 g/l, azaz 3.6 % (m/m) proquinazid DUPONT W i r t u o z 5 2 E C formuláció: emulzióképző koncentrátum (EC) hatóanyag: 320 g/l, azaz 28.7 % (m/m %) prokloráz 160 g/l, azaz 14.3 % (m/m %) tebukonazol 40 g/l, azaz 3.6 % (m/m) proquinazid Szisztémikus

Részletesebben

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942.

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942. Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELİADÓ: Tıkés Gábor, Csaba Eszter HATÁROZATSZÁM:

Részletesebben

Barclay Crop Protection. Trustee Hi-Aktiv. Engedély. szám: NÉBIH 04.2/2237-1/2012, 04.2/2541-1/2013;

Barclay Crop Protection. Trustee Hi-Aktiv. Engedély. szám: NÉBIH 04.2/2237-1/2012, 04.2/2541-1/2013; Trustee Hi-Aktiv felszívódó (szisztemikus) gyomirtó szer egyéves és évelő egyszikű és kétszikű ellen: Szőlő Almatermésűek Csonthéjasok Héjas gyümölcsűek Szántóföld, tarló Lucerna Erdészet összes fafaj

Részletesebben

: ACCENT 75DF. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint

: ACCENT 75DF. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. DPX-QKS91 66.5 WG

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. DPX-QKS91 66.5 WG Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

HATÁROZAT. I. Az engedélyokirat 1. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: II. Az engedélyokirat 3. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

HATÁROZAT. I. Az engedélyokirat 1. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: II. Az engedélyokirat 3. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj-, és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Dr. Bleicher Edit ENGEDÉLYSZÁM: 04.2/6677-1/2011.

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

: GRANSTAR 50SX. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint

: GRANSTAR 50SX. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006 számú EU szabályozás szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006 számú EU szabályozás szerint FICAM W rovarirtó koncentrátum 1/7 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév FICAM W rovarirtó koncentrátum Termékkód (UVP) 05935598 Alkalmazás Rovarölõ szer

Részletesebben

Osztályozás 67/548/EGK irányelv szerint

Osztályozás 67/548/EGK irányelv szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Kiállítás kelte: 2009-01-05 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálva: 2012-02-08 1. Anyag / készítmény és a vállalkozás azonosítása 1.1 A készítmény megnevezése: Páva mosható beltéri

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006 számú EU szabályozás szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006 számú EU szabályozás szerint FICAM W rovarirtó koncentrátum 1/7 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév FICAM W rovarirtó koncentrátum Termékkód (UVP) 05935598 Alkalmazás Rovarölõ szer

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KORIT 420 FS Kiszerelés: műanyag kanna

Részletesebben

1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP. A kiállítás kelte: 2003. december 9.

1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP. A kiállítás kelte: 2003. december 9. BIZTONSÁGI ADATLAP 1/5 A kiállítás kelte: 2003. december 9. 1. A készítmény neve: 6020 BESA-VAL CONVERTER Termék kód: 2600200000 Alkalmazási terület: kötıanyag Gyártó cég neve: Bernardo Ecenarro, S.A.

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Verzió 3 / H Felülvizsgálat dátuma: 27.11.2012 102000001385 Nyomtatás Dátuma: 27.11.2012

Verzió 3 / H Felülvizsgálat dátuma: 27.11.2012 102000001385 Nyomtatás Dátuma: 27.11.2012 FICAM D ROVARIRTÓ POROZÓSZER 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév FICAM D ROVARIRTÓ POROZÓSZER Termék kódja (UVP) 05936500 1.2 Az anyag vagy

Részletesebben

GRANSTAR SUPER 50SX. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint

GRANSTAR SUPER 50SX. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint GRANSTAR SUPER 50SX Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 24.02.2012 Hivatkozás 130000027529 Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar

Részletesebben

B I ZTONS Á GI ADATLAP

B I ZTONS Á GI ADATLAP B I ZTONS Á GI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Cikkszám: 5060 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap. kiadás dátuma: 2001. április 24. felülír minden korábbi kiadást

Biztonsági adatlap. kiadás dátuma: 2001. április 24. felülír minden korábbi kiadást 1. A termék/készítmény és az adatszolgáltató cég azonosítása A termék/készítmény azonosítása A cég azonosítása Cég Syngenta Crop Protection AG P.O. Box CH-4002 Basel Svájc Telefon: +41 61 323 11 11 Fax:

Részletesebben

Biztonsági adatlap LOGRAN 20 WG. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználása

Biztonsági adatlap LOGRAN 20 WG. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználása felülvizsgálat dátuma: 2012. december 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap PEAK 75 WG. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód

Biztonsági adatlap PEAK 75 WG. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód Peak 75 WG 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

FOLICUR 25 WG Verzió 6 / H 102000006969

FOLICUR 25 WG Verzió 6 / H 102000006969 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév Termék kódja (UVP) 04287673 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

1. A készítmény és a vállalat /vállalkozás azonosítása. Finish All in 1 gépi mosogató tabletta Azonosítási szám: D0268856 / 263322

1. A készítmény és a vállalat /vállalkozás azonosítása. Finish All in 1 gépi mosogató tabletta Azonosítási szám: D0268856 / 263322 1. A készítmény és a vállalat /vállalkozás azonosítása A készítmény azonosítása: A készítmény felhasználása: Termék leírása: A vállkozás azonosítása: Gyártó cég neve, címe: Forgalmazó cég neve, címe: Felelıs

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. HU-2040 Budaörs, Neumann J. u. 1.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. HU-2040 Budaörs, Neumann J. u. 1. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/KÉSZ TMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOS TÁSA Termék tájékoztató Termék neve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: ATTRACIDE PLUS 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

2010.05.20- án kelt (UE) NR 453/2010 irányelvnek megfelelıen.

2010.05.20- án kelt (UE) NR 453/2010 irányelvnek megfelelıen. Biztonsági adatlap 4.verzió 2010.05.20- án kelt (UE) NR 453/2010 irányelvnek megfelelıen. 1.szakasz: A KÉSZÍTMÉNY ÉS GYÁRTÓ/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA Készítés dátuma:2005.06.20 Aktualizáció dátuma:2012.08.01

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP KAPSIDION-B ROVARIRTÓ SZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP KAPSIDION-B ROVARIRTÓ SZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP KAPSIDION-B ROVARIRTÓ SZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó szer A készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben