Barnamezıs területek revitalizációja a ROP-okban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Barnamezıs területek revitalizációja a ROP-okban"

Átírás

1 Barnamezıs területek revitalizációja a ROP-okban

2 Mi minısül barnamezıs területnek a ROP-okban? Egybefüggı építési telek vagy telkek, amelyek: építményeinek és beépített területeinek legalább 50%- a a pályázat benyújtásakor nem volt használatban, a jelenleg használaton kívüli vagy alulhasznosított épület/épületegyüttes/terület rossz fizikai állapotban van, többnyire környezetszennyezéssel terhelt, településszerkezeti problémát okoz és ezek megoldásához hozzájárul a fejlesztés, a fejlesztés következtében funkcióváltás történik, az érvényes településrendezési terv alapján meghatározott kategóriák egyikébe tartozik (gazdasági területek/különleges területek/közlekedési és közmőterületek)

3 Barnamezıs fejlesztések sajátosságai Elınyök További zöldmezıs területek igénybevételének csökkentése A környezeti veszélyeztetés és a szennyezések terjedésének megszüntetése Egészségesebb városi környezet kialakítása Javul a településrész imázsa Nı a terület tıkevonzó ereje A szerkezetjavulás miatt a városüzemeltetési költségek csökkenthetık A rendezett állapot területfelértékelı hatással jár Nehézségek Rendezetlen tulajdonviszonyok Környezeti károk feltárását és kármentesítését követıen válhatnak újra a társadalom számára hasznosíthatóvá, élıvé, fejleszthetıvé A környezetszennyezésért nem az okozó felel, az új tulajdonos feladata a kármentesítés Talajszennyezés elhárításának költsége jelentıs összegeket emészthet fel A környezeti károkról általában nincsenek információk, így a felmerülı költségek bizonytalanok

4 Barnamezıs fejlesztések a határon túl Bilbao, Spanyolország Jelentıs környezetszennyezés, Magas munkanélküliségi ráta, Jelentıs számú felhagyott ipari terület (Ipari termelés átalakulása, EUs hatás, korszerőtlenség ) És az 1983-as áradás

5 Barnamezıs fejlesztések a határon túl - Bilbao, Spanyolország 1992 novemberben Bilbao Ría 2000 elnevezéső stratégia kialakításra került, melyet egy non-profit Kft felállítása követett A cél: a használaton kívüli és leromlott ipari területek újrahasznosítása, olyan fejlesztések koordinálásával és megvalósításával, amelyek a várostervezést, közlekedés- és környezetfejlesztést integrálják. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ez a szervezet tölti be a koordinátori szerepet a különbözı igazgatási egységek és szintek között, úgy hogy az érintett bilbaoi, a baszk és a spanyol állami tulajdonban lévı területek vagyonkezelıje ezeket fejleszti, felújítja, továbbá a finanszírozáshoz esetlegesen ingatlanokat ad bérbe, illetve értékesít Tervezett beruházások összértéke: 1100 m EUR Mára a fejlesztések 90%-a megvalósult 2009-ben a fejlesztések értéke 93 m EUR volt

6 Barnamezıs fejlesztések a határon túl - Bilbao, Spanyolország Fı projektelem: Guggenheim múzeum és környéke m2 összterület m2 zöld és beépítésre nem kerülı terület Guggenheim Múzeum 800 új lakás Irodaház (Office Tower) Bevásárló központ Hotel (4 és 5*) Könyvtár Egyetemi épületek

7 Barnamezıs fejlesztések a határon túl - Bilbao, Spanyolország További projektek: m2 összterület m2 park 900 lakás A meglévı vasút lefedésre került Mélygarázs építése a helyiek számára Pneumtaikus szemétgyőjtırendszer m2 összterület m2 zöld és beépítésre nem kerülı terület 2200 lakás Gazdasági övezet Labdarúgó Stadion Sport Központ Északi körgyőrő út fejlesztése Új utak Pneumatikus szemétgyőjtı rendszer Régi ipari épületek rehabilitációja

8 Barnamezıs fejlesztések ösztönzésének eszközei a ROP-okban Általában pontozási szempontrendszeren keresztül preferált területek: o 100 pontból 3-5 pont a barnamezıs jelleg o Támogathatósági minimum: 50 pont o Definíció alapján problematikus a meghatározás Barnamezıs területek fejlesztését ösztönözı pályázati részcél o Üzleti infrastruktúra fejlesztését célzó konstrukción belül o Pl. Észak-Magyarországi Operatív Program: Ipari területek, ipari parkok, inkubátorházak, barnamezıs területek revitalizációjának támogatása

9 ÉMOP D részcél Alapvetı célok: A revitalizált területeken új gazdasági funkciók jelenjenek meg, amelyek hozzájárulnak a területen folytatott ipari tevékenységek bıvüléséhez, ezzel összhangban a foglalkoztatottság javításához, a zöldmezıs beruházások területigényének csökkentéséhez. A vállalkozások betelepülését elısegítı feltételrendszer megteremtése Indikatív keretösszeg: 816 Millió Ft Igényelhetı támogatás: 20 Millió Ft 800 Millió Ft Maximális támogatásintenzitás: 50% Támogatott projektek: 8 db Több, mint 2,5 Mrd Ft megítélt támogatás

10 ÉMOP D részcél EVAT Zrt. volt kıfeldolgozó telep revitalizációja Egerben DIGÉP-MSM Kft. barnamezıs ingatlanfejlesztés Diósgyırön É-D Vascentrum Kft. barnamezıs iparterület fejlesztés Kisgyırben Európa-Center-Miskolc Kft. üzleti és logisztikai park létrehozása SAJÓ GLASS Kft. sajószentpéteri üveggyár területének revitalizációja NORDMETAL Kft. termelési kapacitás bıvítése Miskolcon MEGÉPSZER Kft. komplex barnamezıs iparterület fejlesztés DIGÉP Hungary Kft. környezetvédelmi szempontú csarnok- és termelésfejlesztés

11 MEGÉPSZER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kohászatban használatos acélszerkezetek javítására és gyártására specializálódott vállalkozás Projekt célja: vállalkozás saját telephelyének fejlesztése Megítélt támogatás: Ft Fejlesztési helyszín: Miskolc, közel 1,3 ha barnamezıs iparterület saját tulajdonban, rajta m2 csarnokkal Projekt eredménye: a korábban hasznosítatlan terület 80-85%-ban kihasznált, ebbıl 33%-ban csarnoképítéssel

12 MEGÉPSZER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

13 MEGÉPSZER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

14 Jellemzı barnamezıs terület: elhagyatott bánya

15 Strabil Vagyonkezelı Kft. Helyszín: o Pécs, egykori Pécs-Kıvágószılısi Ércdúsító Üzem o Baranyában és ezen belül is Pécsen évtizedeken át jelentıs bányászati tevékenység folyt. Jelenleg ez visszaszorulóban van, helyét a könnyőipar veszi át. o Közmőhálózatának nagy része az 1960-as években épült ki o A létesítéskor az alapvetı cél az uránércfeldolgozóipar o Több, mint 1000 fıs foglalkoztatotti létszám

16 Strabil Vagyonkezelı Kft.

17 Strabil Vagyonkezelı Kft. Projekt célja: PANNOVA Ipari Park létrehozása Megítélt támogatás: Ft Projekt eredményei: o o o o Innovációs és üzleti szolgáltató központ kialakítása, berendezése, felszerelése és mőködtetése a meglevı irodaépület teljes körő átalakításával és felújításával Porta, beléptetı rendszer, park, minıségirányítási rendszer kialakítása Az ipari parki és a térségi vállalkozásokat támogató szolgáltatások bevezetése A terület ideális, erdıs környezetben helyezkedik el, kellı távolságra a lakott területektıl, így a betelepülı vállalkozások tevékenysége nem korlátozott

18 Strabil Vagyonkezelı Kft.

19 Strabil Vagyonkezelı Kft.

20 Hazánkban jellemzı barnamezıs terület: elhagyatott laktanya

21 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyszín: o Nagykanizsa, Gábor Áron laktanya o 1928-ban a helyi gimnázium beköltözött a Sugár úti laktanyába, ennek pótlására épült meg a város szélén o Medgyaszay István tervei alapján 1932-ben a lóvontatású csöves tüzérség számára o 1992-ig több katonai egység bázisa volt o 1992-tıl kihasználatlan

22 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

23 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Projekt célja: Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ létrehozása a kis-és középvállalkozói réteg megerısítése érdekében Megítélt támogatás: Ft Projekt eredményei: o 2496 m2 épület felújítása, amelybıl a vállalkozóknak közvetlenül kiadható terület nagysága 1336 m m2 elıadó, tárgyaló (1442 m2 összesen o 16 emelt szintő szolgáltatás nyújtása o 3 éven belül az épület 50%-os kihasználtság, legalább 14 vállalkozó betelepülése

24 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

25 Köszönöm a megtisztelı figyelmet!

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv Sárospatak Város Képviselı-testülete 12.855-2/270/2010. (IX. 24.) KT. számú határozatának melléklete SÁROSPATAK Sárospataki városközpont fejlesztése Akcióterületi Terv SÁROSPATAK SÁROSPATAKI VÁROSKÖZPONT

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc

Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc I. kötet 2008. május 29. Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Megrendelı Káli Sándor polgármester A megbízó részérıl a

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Dél-alföldi Operatív Program

Dél-alföldi Operatív Program PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Dél-alföldi Operatív Program Telephelyfejlesztés A pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban

Részletesebben

Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért c. komponenséhez

Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért c. komponenséhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Dél-alföldi Operatív Program Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért c. komponenséhez A

Részletesebben

Pályázat kódja: DAOP-1.1.1./E -11, DDOP-1.1.1./D -11 ÉAOP-1.1.1./D-11, ÉMOP-1.1.1./F -11 KDOP-1.1.1./C -11, KMOP-1.5.3./C -11 NYDOP-1.3.1.

Pályázat kódja: DAOP-1.1.1./E -11, DDOP-1.1.1./D -11 ÉAOP-1.1.1./D-11, ÉMOP-1.1.1./F -11 KDOP-1.1.1./C -11, KMOP-1.5.3./C -11 NYDOP-1.3.1. A pályázat címe Telephelyfejlesztés (minden régióban) Pályázat kódja: DAOP-1.1.1./E -11, DDOP-1.1.1./D -11 ÉAOP-1.1.1./D-11, ÉMOP-1.1.1./F -11 KDOP-1.1.1./C -11, KMOP-1.5.3./C -11 NYDOP-1.3.1./D -11 Benyújtás:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló Az inkubátor projekt rövid összefoglalása 1. BI/BSC lehetıségek. Ez egy rövid bevezetı, mely kiterjed a javasolt

Részletesebben

AZ IPAR SZEREPE VIDÉKI NAGYVÁROSAINK RENDSZERVÁLTOZÁS UTÁNI FEJLŐDÉSÉBEN Kukely György 1 Zábrádi Zsolt 2

AZ IPAR SZEREPE VIDÉKI NAGYVÁROSAINK RENDSZERVÁLTOZÁS UTÁNI FEJLŐDÉSÉBEN Kukely György 1 Zábrádi Zsolt 2 AZ IPAR SZEREPE VIDÉKI NAGYVÁROSAINK RENDSZERVÁLTOZÁS UTÁNI FEJLŐDÉSÉBEN Kukely György 1 Zábrádi Zsolt 2 A tanulmány bemutatja az ipar szerepét a vidéki nagyvárosok gazdasági-társadalmi életében, valamint

Részletesebben

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben

Regionális Operatív Programok. Telephelyfejlesztés

Regionális Operatív Programok. Telephelyfejlesztés Regionális Operatív Programok Dél-Alföldi Operatív Program DAOP-1.1.1/E-12 Észak-Alföldi Operatív Program ÉAOP-1.1.1/D-12 Közép-Dunántúli Operatív Program KDOP-1.1.1/C-12 1. A PÁLYÁZAT CÉLJA Telephelyfejlesztés

Részletesebben

HAMAROSAN ISMÉT MEGHIRDETÉSRE KERÜLİ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK: Mikro-kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése, GOP-2009-2-2.1.

HAMAROSAN ISMÉT MEGHIRDETÉSRE KERÜLİ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK: Mikro-kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése, GOP-2009-2-2.1. Hosszabb szüntetet követıen ismételten szeretnénk felhívni figyelmüket néhány aktuális pályázati felhívásra. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Határmenti Regió Fejlesztéséért Alapítvány és a BOVAP Polgári Társulás

Részletesebben

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA, 2013 PÉTERVÁSÁRA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGBÍZÓ: PÉTERVÁSÁRA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉSZÍTETTE : ECORYS MAGYARORSZÁG KFT.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

Helyi Hulladékgazdálkodási Terve

Helyi Hulladékgazdálkodási Terve Alsónémedi Nagyközség Helyi Hulladékgazdálkodási Terve 2010 2015 Készült: Alsónémedi, 2010. május Készítette: Czafrangó Ágnes környezetvédelmi elıadó 1 Tartalomjegyzék A tervkészítés általános adatai...

Részletesebben

ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV SALGÓTARJÁN VÁROSKÖZPONTJÁNAK FUNKCIÓBİVÍTİ REHABILITÁCIÓJÁRA

ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV SALGÓTARJÁN VÁROSKÖZPONTJÁNAK FUNKCIÓBİVÍTİ REHABILITÁCIÓJÁRA ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV SALGÓTARJÁN VÁROSKÖZPONTJÁNAK FUNKCIÓBİVÍTİ REHABILITÁCIÓJÁRA BUDAPEST, 2009. JÚLIUS 21. 1 Tartalomjegyzék 1. STRATÉGIA 4 1.1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ IVS CÉLRENDSZERÉHEZ

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019

SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 215-219 SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 215-219 Tartalom 1. A gazdasági programalkotás keretei...4 1.1. Jogszabályi keretek...4

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása

Részletesebben

2000. évi CXII. törvény

2000. évi CXII. törvény 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról Az Országgyőlés - figyelemmel arra, hogy a Balaton

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia Operatív Terv

Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia Operatív Terv Dél-alföldi Regionális Innovációs Stratégia Szeged, 2011 A stratégia A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség 2008 és 2011 közötti mőködésének támogatása címő RIU_07- DA_RIU07 azonosítószámú pályázati

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem. A Tokaji kistérség fejlesztési tervei

Budapesti Corvinus Egyetem. A Tokaji kistérség fejlesztési tervei Budapesti Corvinus Egyetem Margó esettanulmányi verseny A Tokaji kistérség fejlesztési tervei Erıs Tamara Meleg Viktória Szegedi Balázs II. évfolyam Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnöki Bsc Budapest,

Részletesebben

Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette:

Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette: BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC - PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette: Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégia Pestszentimre Városközpont

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani további fejlesztési lehetıségekre a következı, jelenleg nyitva lévı pályázati forrásokat, melyek az Ön vállalkozása számára fontosak

Részletesebben

Cigánd város területén szociális városrehabilitáció megvalósítása ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV. Cigánd Város Önkormányzata

Cigánd város területén szociális városrehabilitáció megvalósítása ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV. Cigánd Város Önkormányzata Cigánd város területén szociális városrehabilitáció megvalósítása ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV Cigánd Város Önkormányzata 2010 Tartalom 1.Vezetői összefoglaló...6 2. A településfejlesztési akcióterület

Részletesebben

TOP-1.1 TÉRSÉGI GAZDASÁG-FEJLESZTÉS A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN (TERVEZET) Prioritási tengely:

TOP-1.1 TÉRSÉGI GAZDASÁG-FEJLESZTÉS A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN (TERVEZET) Prioritási tengely: TERÜLET- és TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 1 TOP-1.1 TÉRSÉGI GAZDASÁG-FEJLESZTÉS A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés:

Részletesebben

Az egykori szovjet katonai területek funkcióváltása Debrecenben. Reuse of former soviet military sites in Debrecen

Az egykori szovjet katonai területek funkcióváltása Debrecenben. Reuse of former soviet military sites in Debrecen Tér és Társadalom / Space and Society 25. évf., 2. szám, 2011 Az egykori szovjet katonai területek funkcióváltása Debrecenben Reuse of former soviet military sites in Debrecen KÁDÁR KRISZTA, KOZMA GÁBOR

Részletesebben