AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK"

Átírás

1 HU HU HU

2 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, COM(2008) 461 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK A évi csatlakozási szerződésben a mezőgazdasági földingatlanok szerzésére megállapított átmeneti rendelkezések felülvizsgálata HU HU

3 A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK A évi csatlakozási szerződésben a mezőgazdasági földingatlanok szerzésére megállapított átmeneti rendelkezések felülvizsgálata A Bizottság e jelentést a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (a évi csatlakozási okmány) alapján terjeszti a Tanács elé. Az okmány a tíz új tagállamból hétben átmeneti időszakot állapít meg a külföldiek termőföldszerzésére, de azt is előírta, hogy a csatlakozástól számított harmadik évben a fenti átmeneti rendelkezések általános felülvizsgálatára kerül sor. E célból a Bizottság jelentést terjeszt a Tanács elé. Az átmeneti intézkedésekről és azok hatásáról szóló bizottsági jelentést megelőzte a Bizottság megbízásából egy tanácsadó által az érintett országok agrárágazatának helyzetéről készített tanulmány A Bizottság jelentésének jogalapja A évi csatlakozási okmány alapján a Cseh Köztársaság, Észtország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia (a továbbiakban a hét új tagállam) külön-külön átmeneti időszakot kapott arra, hogy fenntartsa azokat a hatályban lévő jogszabályait, amelyek a termőföld- és az erdőterület-szerzést korlátozzák 2, eltérve az EK-Szerződés 56. cikkében rögzített tőkemozgás szabadságától. Az okmány 24. cikkének értelmében ezeket az átmeneti intézkedéseket az V., VI., VIII., IX., X., XII., illetve a XIV. melléklet sorolja fel. A mellékleteknek a szabad mozgásáról szóló fejezetei előírják, hogy a csatlakozástól számított harmadik évben a fenti átmeneti rendelkezések általános felülvizsgálatára kerül sor. E célból a Bizottság jelentést terjeszt a Tanács elé. A Tanács a Bizottság javaslatára egyhangúlag dönthet az átmeneti időszak lerövidítéséről vagy lezárásáról [ ]. 2. Átmeneti szabályok A tőke szabad mozgása a közösségi jog által biztosított egyik alapvető szabadság. Beletartoznak az ingatlanbefektetések is 3, függetlenül a hét új tagállamban a Centre for European Policy Studies (az Európai Politikai Tanulmányok Központja): Review of the Transitional Restrictions Maintained by New Member States on the Acquisition of Agricultural Real estate (Az új tagállamokban a mezőgazdasági földingatlanok szerzésére vonatkozó átmeneti korlátozások felülvizsgálata) ( A tanulmány csak a termőföld- és az erdőterület-szerzésről szól. A felülvizsgálat nem vonatkozik a Ciprus, a Cseh Köztársaság, Magyarország és Lengyelország számára a másodlagos lakóhely tekintetében engedélyezett 5 éves átmeneti intézkedésekre. Lásd a Szerződés 67. cikkének végrehajtásáról szóló, június 24-i 88/361/EGK tanácsi irányelv I. mellékletében megállapított tőkemozgások nómenklatúráját (HL L 178., 5. o.). Bár ezt az irányelvet a Maastrichti Szerződés hatályon kívül helyezte, az Európai Bíróság a nómenklatúrát irányadónak ismeri el. HU 2 HU

4 külföldiek termőföldvásárlására megállapított átmeneti időszaktól. Az átmeneti időszakra vonatkozó igényt és az azt biztosító intézkedéseket leginkább az indokolhatja, hogy a hét új tagállamban az egységes piac bevezetése és a közös agrárpolitika rendszerébe való átmenet nyomán védeni kell a mezőgazdasági tevékenységek társadalmi-gazdasági feltételeit. Az intézkedések célja különösen az volt, hogy a föld ára és a jövedelmek között kezdetben meglévő, a többi uniós tagállamhoz képesti hatalmas különbségek miatt az agrárágazatra gyakorolt átmeneti hatással kapcsolatos aggályokat eloszlassa. Az átmeneti eltérések célja volt továbbá az is, hogy egyes országokban megkönnyítsék a privatizációs folyamatot és a gazdálkodók mezőgazdasági termőfölddel való kárpótlását. A korlátozások határideje arra tekintettel lett megállapítva, hogy csökkenjen az ágazatot érintő külföldi befektetések elhúzódó korlátozása amelyről azt gondolták, hogy az elkövetkezendő években fékezheti a termelékenységet és a versenyképességet által a hét új tagállam mezőgazdaságának fejlődésére gyakorolt negatív hatás. Az átmeneti idő Lengyelország esetében 12, a Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia és Szlovákia esetében pedig hét év. 3. A jelentés célkitűzései A Bizottság célkitűzése az volt, hogy az átmeneti intézkedések és hatásaik felülvizsgálatával készüljön egy jelentés arról, hogy előre lehet-e hozni az átmeneti intézkedések megszüntetésének időpontját. Tekintettel az átmeneti eltérések mögött húzódó okokra, a Bizottság annak megvizsgálásáról döntött, hogy a későbbi fejlemények csökkentették-e annyira az eredeti aggályokat a hét új tagállamban, hogy az eltérés a határidő előtt megszüntető legyen. Ennek része volt a csatlakozási tárgyalások óta bekövetkezett fejlemények felmérése és elemzése, valamint azok összehasonlítása a régi tagállamok helyzetével és az ott bekövetkezett fejleményekkel. 4. Módszertani megközelítés A földtulajdonra vonatkozó korlátozások jelenlegi és jövőbeli hatásainak megismeréséhez a tanulmány két kérdésre összpontosított: továbbra is jelentősek-e a hét új tagállamban azok az aggályok, hogy a külföldiek tömegesen juthatnak földhöz, illetve a külföldi tulajdonra vonatkozó korlátozások milyen mértékben befolyásolták a hét új tagállamban a földtulajdonváltás és a földparcellázás hatékonyságát, valamint a termelékenység növekedését. A felmérés a következő fő kérdésekre összpontosított: a hét új tagállam átmeneti korlátozásainak összehasonlító elemzése; a termőföldpiacot és a földügyleteket befolyásoló egyéb tényezők; termőföldpiacok fejlődése az utóbbi években, különösen a földárak és a bérleti díjak tekintetében, valamint közeledésük az EU 15-ökpiacaihoz; és a mezőgazdasági teljesítmény kulcsmutatóinak elemzése a hét új tagállamban, összehasonlítva az EU 15-ökkel. 5. Az EU-tagság után három évvel kialakult helyzet áttekintése A mezőgazdasági földingatlanok külföldiek általi megszerzésére vonatkozó törvényi korlátozások a hét új tagállamban A hét új tagállamban különböző módszereket alakítottak ki a mezőgazdasági földingatlanok külföldiek általi megszerzésére. E módszerek elsősorban a külföldiek fogalmának meghatározására, illetve azokra a feltételekre vonatkoznak, HU 3 HU

5 amelyeket a külföldieknek teljesíteniük kell ahhoz, hogy (kivételesen) mezőgazdasági földingatlant szerezhessenek (I. melléklet). A külföldiek fogalmának meghatározása tekintetében Magyarország az egyetlen olyan ország, amely nem teszi lehetővé, hogy cégek termőföldet szerezzenek (ez nem diszkriminatív korlátozás). A (kivételes) tulajdonszerzés feltételeit illetően mind a hét új tagállamban lehetővé teszik külföldiek termőföldszerzését, ha helyben lakóhellyel rendelkeznek és a szóban forgó földet legalább három éve művelik. A Cseh Köztársaság és Litvánia még ennél is továbbment, általánosan lehetővé téve ezen személyek termőföldszerzését. Észtország, Litvánia és Szlovákia a belföldi illetőségű, külföldiek többségi tulajdonában lévő vállalatok számára teszi lehetővé a tulajdonszerzést. Emellett Észt a 10 hektárnál kisebb, Lengyel pedig (a határövezetek kivételével) az 1 hektárnál kisebb földterületek teljes mentességet élveznek a korlátozás alól. Végezetül Magyarország a nagyon kicsi (legfeljebb m2-es) földterületek és a belterjes állattenyésztéshez szükséges gazdasági épületek alatti ingatlanok tulajdonszerzését engedi meg. A legfontosabb, hogy a hét új tagállamban sehol sem korlátozzák a termőföld külföldiek általi bérletét. A különbségekből látható, hogy a külföldiek tulajdonszerzésére nincs érvényben teljes és szigorú tilalom, ezért azt nem lehet az átmeneti célkitűzések eléréséhez lényegesnek tekinteni. A hét új tagállam közötti ezen különbségekre tekintettel érdemes megnézni, hogy a külföldiek ténylegesen milyen mértékben tudtak mezőgazdasági termőföldet vásárolni. A hivatalos statisztikák szerint a termőföldtulajdonon belül a külföldiek részesedése meglehetősen kicsi. Magyarországon például 2005-ben és 2006-ban az összes termőföldügyleten belül a külföldiek részvételi aránya a 0,2%-ot sem érte el. A hét új tagállam közül Lett a legmagasabb az arány, de ugyanebben a referenciaidőszakban itt sem haladja meg a 2%-ot. A felmérésben részt vevő belföldi földszakértők hangsúlyozták azonban, hogy a hivatalos statisztikák valószínűleg alábecsülik a ténylegesen külföldi tulajdonban lévő termőföld nagyságát, mert nem veszik figyelembe a helyi közvetítők által vagy a hatóságoknál be nem jegyzett, nem hivatalos szerződésekkel bonyolított ügyleteket. Tulajdoni korlátozások és a földpiacok A külföldi tulajdonra vonatkozó korlátozások hatását fontos a földpiacok működésének tágabb szempontjából elemezni. A hét új tagállammal összefüggésben emlékeztetnünk kell arra, hogy a korlátozások nem érintik a termőföld bérletét. A földügyleteket befolyásoló egyéb intézményi tényezők közé tartoznak a tőkepiaci korlátok és hiányosságok. Továbbra is jelentős szerepet játszanak a földpiaci tranzakciós költségek és a rendezetlen tulajdoni viszonyok, amelyek komolyan befolyásolják a földek felparcellázását. A bizonytalan tulajdoni viszonyokkal és különösen a befejezetlen privatizációval kapcsolatos problémák az adásvételi és a bérleti piacra is kihatnak bár eltérő módon és különböző mértékben : ezek az adásvételi árak és a bérleti díjak alakulását befolyásoló legfontosabb tényezők. Külföldi befektetések A külföldiek mezőgazdasági befektetései hosszú távon rendszerint jelentős hatással vannak a szükséges tőke és know-how biztosítására, a földpiacok működésére és a mezőgazdasági termelékenységre. A hét új tagállamban összesen mintegy 1hét0 HU 4 HU

6 milliárd eurós (2004. évi) közvetlen külföldi befektetésállományból idáig 1 milliárd EUR-nál kevesebb jutott az agrárágazatnak. Ez még így is jelentős tőkebeáramlás, figyelembe véve az érvényben lévő átmeneti korlátozásokat. Rávilágít arra, hogy a nem hivatalosan külföldi tulajdonban lévő termőföld aránya már meghaladja a hivatalos statisztikákban mértet, de azt is mutatja, hogy a befektetések a cégek tulajdonát képező gazdaságokba és az azokkal kapcsolatos bérletre irányulnak. Ezeknek a még mindig korlátozott beruházásoknak az agrárágazatra gyakorolt közvetlen (horizontális) hatásaihoz hozzávehetjük az élelmiszeripar jelenleg összesen mintegy 9 milliárd EUR összegű befektetéseinek (valószínűleg) jóval nagyobb közvetett, (vertikálisan) továbbgyűrűző hatásait. Mindezek megkönnyítik az átmenet folyamatát az agrárágazatban. Az EU-csatlakozás hatása a hét új tagállam földpiacára Az EU-csatlakozásnak közvetett hatása is volt a hét új tagállam agrárpiacára. Ösztönözte a korábbi 15 tagállamból eredő közvetlen beruházásokat, ami fokozta a fentiekben említett hatásokat. Azzal, hogy ösztönözte a pénzügyi ágazat reformját és elősegítette az EU 15-ök pénzügyi intézményeinek növekvő jelenlétét, javította a hitel- és biztosítási lehetőségeket, ezáltal csökkentette a hatékonyabb földpiacok előtt álló akadályokat. Végül, de nem utolsósorban, a közös agrárpolitika (KAP) révén erőteljesen növekedett a hét új tagállam mezőgazdasági termelőinek támogatása. Míg a hét új tagállam mezőgazdasági termelői az EU 15-ök gazdaságai rendelkezésére álló támogatásoknak csak egy részére jogosultak, ezek a támogatások a hét új tagállam agrárjövedelmének még így is jelentős részét teszik ki. Javítják a hét új tagállam mezőgazdasági termelőinek társadalmi helyzetét, a jobb hitellehetőségekkel együtt pedig éppen jókor teremtenek ösztönzést és lehetőségeket a hazai befektetők számára termőföldszerzésre, ami máris erőteljes növekedést idézett elő az agrárjövedelmekben, a földügyletekben és a földárakban. A hét új tagállam változó földpiaca E piacokon jóval több földet bérelnek 4, mint amennyit eladnak. Lettország és Lengyelország kivételével mindegyik új tagállamban bérbe adják a termőföld több mint felét, ez az arány pedig jóval magasabb, mint az EU 15-ök átlaga. Ezzel szemben Lett és Lengyel a bérlet aránya az EU 15-ök átlaga alatt marad. Figyelemre méltó, hogy az utóbbi években a földértékesítési piacot erősen befolyásolták a földprivatizációs programok keretében folyó állami értékesítések. Főleg a Cseh Köztársaságban, de Lengyel és Litvániában is ez a helyzet. Észt és Lett a privatizáció jórészt befejeződött, és bár Magyarországon és Szlovákiában állami földeket a jövőben is privatizálhatnak még, ez a földértékesítési piacot jelenleg nem befolyásolja jelentős mértékben. 4 Különösen jelentős a földbérlet Szlovákiában, Magyarországon, a Cseh Köztársaságban, Észt és Litvániában, ahol a gazdaságok által bérbe vett összes mezőgazdasági földterület aránya több mint 50%. Lett ez 24%, Lengyel pedig 22% és 2005 között az összes földhasználaton belül a földbérlet aránya minden csökkent egy kicsit (1 4%-kal), Magyarország kivételével, ahol 3%-kal nőtt. HU 5 HU

7 A tanulmány a földeladásokra és a bérleti díjakra vonatkozó árstatisztikák beszerzésénél nemzeti forrásokat használt fel. Ahol lehetett, a Bizottság felhasználta továbbá az EUROSTAT adatait is. A statisztikai mérés területét jelenleg is bővítik, és az adatok minőségét javítják, az eredményekre még várni kell. Amennyire jelenleg felmérhető, a Cseh Köztársaság és Szlovákia kivételével a közötti időszakban a nemzeti valutában mért és inflációval korrigált földeladási árak minden jelentős mértékben emelkedtek (II. melléklet). Az átlagos növekedés a lengyelországi évi mintegy 10% és a lettországi évi csaknem 60% között mozgott. Fontos, hogy az áremelkedés jelentős része a csatlakozás éve körül következett be. A Cseh Köztársaságban és Szlovákiában az árak 2001 után valójában csökkentek. Ebben az időben a Cseh Köztársaságban a még állami földek privatizációja miatt jelentős növekedés volt az állami eladásokban. Úgy látszik, hogy a bérleti díjak összességében nem emelkedtek jobban a földáraknál, bár az egyes országokban eltérő tendenciákat lehetett megfigyelni (II. melléklet). Lengyel a közötti időszak elejétől tapasztalható áremelkedés a végül visszájára fordult. Összességében azonban a bérleti díjak átlagosan mintegy évi 4%-kal emelkedtek. A többi az áremelkedés stabilabbnak bizonyult, a magyarországi évi mintegy 6% és a litvániai évi több mint 20% között mozgott. Mégis, figyelemmel arra, hogy a külföldiek előtt a bérleti piac nyitva, a földértékesítési piac viszont jórészt zárva volt, megjegyzendő, hogy a bérleti díjak növekedése összességében viszonylag mérsékelt maradt. Az időszak végén a hét új tagállam árszintje még mindig jelentősen különbözik (III. melléklet). A közös valutában számított földeladási árak 2005/2006-ban Észt és Litvániában voltak a legalacsonyabbak, nem haladták meg a 800 EUR-t hektáronként. Ennél jóval magasabb volt Lengyel (1 927 EUR/hektár 5 ), valamint a Cseh Köztársaságban és a Szlovák Köztársaságban (1 625 EUR/hektár, illetve EUR/hektár). Lett volt a legmagasabb az árszínvonal, hektáronként EUR. Az árszintbeli különbségeket azonban részben a statisztikai hibákból származnak, mivel az árkalkuláció alapja országonként még mindig változó. A bérleti díjak itt is eltérő szerkezetűek. A számadatokat közlő országok közül (2005-ben) Szlovákiában volt a legalacsonyabb az árszint, hektáronként 18 EUR, Magyarországon pedig a legmagasabb (67 EUR/hektár 6 ). A Cseh Köztársaság, Litvánia és Lengyelország a hektáronkénti 32, 33, illetve 41 EURral a középmezőnyben volt 7. Az árak és emelkedésük szerkezete arra enged következtetni, hogy az agrárpiacok alakulását a külföldiek előtt való nyitottságon kívül még mindig jelentős mértékben befolyásolják egyéb intézményi tényezők, úgymint a tőkepiaci megszorítások és hiányosságok, a földpiacok tranzakciós költségei és a bizonytalan tulajdonviszonyok, illetve a befejezetlen privatizáció. Ezenkívül a bérleti díjak viszonylag visszafogott A Review of the Transitional Restrictions Maintained by New Member States on the Acquisition of Agricultural Real estate (Az új tagállamokban a mezőgazdasági földingatlanok szerzésre vonatkozó átmeneti korlátozások felülvizsgálata) című tanulmányból származó évi termőföldár-adatok. Az EUROSTAT 2005-ből rendelkezésre álló EUR/hektáros adatai csak a művelés alá vontföldre vonatkoznak évi adatok ben 63 EUR/hektár évi adatok ben 32, 22, illetve 35 EUR. HU 6 HU

8 növekedéséből úgy tűnik, hogy a külföldiek jelenléte miatti áremelkedés kockázata kezelhető. Az árak emelkedésének eredményeként időközben fokozatosan csökken az új és a régi tagállamok földeladási árai közötti különbség (III. melléklet), bár a folyamat még messze nem ért véget. Hasznos lehet a Kelet-Németországgal való összehasonlítás, mivel ebben a régióban a hét új tagállaméhoz nagyon hasonló átmenet játszódott le, de velük ellentétben határait a 90-es évek eleje óta megnyitották az EU előtt. E régióval összehasonlítva Lengyelország az árszínvonal felét érte el, a Cseh Köztársaság, Magyarország és a Szlovák Köztársaság valamivel ez alatt van. Csak Lettország közelíti meg a kelet-német szintet, árai a szomszédos Svédország áraihoz közelítenek (lásd azonban a kalkulációs különbségekre vonatkozó korábbi megjegyzést). Ismételten hangsúlyozandó, hogy a bérleti piacok külföldiek előtt való nyitottságára tekintettel meglepő, hogy a bérleti díjak felzárkózása általában nem markánsabb, mint a földeladási áraké. Az agrárágazat társadalmi-gazdasági szerkezete A hét új tagállam agrárágazatában évek óta folyó, egyre hatékonyabb földhasználatot és termelést eredményező átalakulásnak máris figyelemre méltó eredményei vannak, mindenek előtt a terméshozamokat illetően, de egyre inkább a munkaerő termelékenységében is. A gabona (búza) termelésében például a hét új közép-európai tagállam már az EU 15-ök terméshozamának 60%-a (Lengyelország) és 90%-a (Cseh Köztársaság) közötti eredményeket ért el. A Balti-országok még mindig le vannak maradva. A tejtermelésben már mind a hét új tagállam megközelíti az EU 15-ök átlagos hozamát. Nem ilyen kedvező a helyzet a termelékenységet illetően. Bár például a munkaerő termelékenységben (alkalmazottanként előállított bruttó érték) az elmúlt években csökkent a lemaradás, még mindig hatalmas különbségek vannak a hét új tagállam között, illetve őket az EU 15-ökhöz hasonlítva is. 6. Következtetések a) A hét új tagállam csatlakozási tárgyalásain felmerült aggályok különösen az, hogy milyen hatással lesznek a földáraknak és a jövedelmeknek az új és a régi tagállamokbeli szintje közötti hatalmas különbségek az agrárágazatra fontosak, de nem szoríthatják háttérbe azokaz az alapvető problémákat, amelyek bizonyos fokig még mindig hátráltatják a mezőgazdaságnak a hét új tagállamban a termelékenység és a jövedelmek növeléséhez szükséges strukturális reformját. A hét új tagállamban a mezőgazdasági földek piacai intézményi tényezőktől, úgymint a befejezetlen privatizációtól, a bizonytalan tulajdonosi és társtulajdonosi viszonyoktól, valamint a körülményes és drága földátruházási eljárásoktól függenek. b) Úgy tűnik a hét új tagállam mezőgazdasága megrázkódtatás nélkül alkalmazkodott a külföldiek földbérletben megnyilvánuló erőteljes jelenlétéhez, sőt úgy tűnik, hogy ez a jelenlét még segíti is a fenti intézményi korlátok feloldását. Új technológiák bevezetésével és a termeléshez nélkülözhetetlen tőke biztosításával pozitív hatással lehet a mezőgazdasági reformra. Ezenkívül a hét új tagállam némelyikében elősegítheti, hogy a szétszórtan elhelyezkedő kis földek bizonytalan jogcímű tulajdonosai kikerüljenek a nagygazdaságok monopolhelyzetben lévő HU 7 HU

9 jelenlegi tulajdonosainak szorításából, ami akadályozza a földárak piaci alapúvá válását és a földeknek a nagyobb és összefüggő parcellák létrehozására irányuló újraelosztását. c) A Bizottság tanulmánya bebizonyította, hogy a hét új tagállam és az EU 15-ök között a jövedelem és földárak terén lévő különbségek az utóbbi években csökkentek. Az árak még mindig messze vannak a teljes felzárkózástól, de ez nem is várható el, és az eltérések megszüntetéséhez szükséges feltételnek sem tekinthető. A EU 15-ökön belül is van egy észrevehető, de kisebb árkülönbség, bár magasabb átlagos árszínvonalon. A különösen a külföldiek tulajdonszerzését terhelő tranzakciós költségek az EU 15-ökben is fontos, bár kisebb szerepet játszhatnak. A bérleti díjaknak a hét új tagállambeli eddigi alakulásából az látszik, hogy a földeladási árak sokkszerűnek egyáltalán nem minősíthető fokozatos közeledése az EU 15-ök árszínvonala felé folytatódhat, ha a hét új tagállamban ugyanannyira megnyitják a földpiacot, mint az EU 15-ökben. d) A mezőgazdasági termelés társadalmi-gazdasági feltételei javultak és ez a pozitív tendencia várhatóan folytatódni fog. Továbbra is nagy azonban a különbség a hét új tagállam és az EU 15-ök termelékenysége között. Ez arra világít rá, hogy a hét új tagállam hatóságainak további erőfeszítéseket kell tenniük a földhasználat és a mezőgazdasági termelés racionalizálási folyamatát késleltető intézményi tényezők megszüntetésére. A külföldiek jelenleg bérletben és esetenként földtulajdonban megnyilvánuló agrárágazatbeli jelenléte már most és várhatóan a jövőben is előmozdítja ezt a folyamatot. e) A évi csatlakozási okmányban a jelentés elkészítésére megállapított határidő miatt a tanulmányozott időszak szükségképpen túl rövid 8 ahhoz, hogy több gyakorlati tapasztalattal rendelkezzünk arról, hogy a csatlakozás milyen hatással volt a külföldiek termőföldszerzésére. Mégis, a Bizottság tanulmánya azt mutatja, hogy a hét új tagállamnak jól, az ágazat fejlesztésének támogatására kell kihasználnia az átmeneti időszak hátralévő részét, felkészülve annak elkerülhetetlen végére. Ezzel összefüggésben a hét új tagállam hatóságai megvizsgálhatnák a külföldiek tulajdonszerzésére vonatkozó korlátozások egy szűkebb körű, ideiglenes enyhítését a mezőgazdasági reformokat elősegítő módon. Meg lehet fontolni például a következő, a hét új tagállam közül néhányban részben már végrehajtott kisebb reformok bevezetését: a külföldiek által korlátozás nélkül megvásárolható maximális földterület növelése: Észtországhoz hasonlóan meg lehetne vizsgálni például egy 10 hektáros korlát lehetőségét; a mezőgazdasági ingatlant bérlő külföldiek számára annak lehetővé tétele, hogy korlátozás nélkül tulajdonjogot szerezzenek a gazdasági épületeken és az azok alapját képező területen. A Bizottság megállapítása: 8 A jelentés elfogadásának időpontjában rendelkezésre álló statisztikai adatok néhány tagállam vonatkozásában csak 2006-ra vonatkoznak. Az új és a régi tagállamok közötti összehasonlítás céljából a legátfogóbb földáradatok csak 2004-re és 2005-re vonatkozóan állnak rendelkezésre. HU 8 HU

10 A termőföldszerzésre vonatkozó átmeneti intézkedések félidős felülvizsgálatakor a hét új tagállamban tapasztalt helyzet alapján a Bizottság nem von le az intézkedések határidő előtti megszüntetésére vonatkozó következtetést. HU 9 HU

11 I. MELLÉKLET: A termőföldszerzésre vonatkozó törvényi korlátozások a hét új tagállamban A korlátozás ellenére uniós polgárok vásárolhatnak-e termőföldet? Jogi személyek vásárolhatnak-e termőföldet? Az bejegyzett, de külföldiek Cseh Köztársaság Észtország Magyarország Lettország Litvánia Lengyelország Szlovákia Igen, ha házastársa cseh állampolgár ha legalább 3 éve az tartózkodik és gazdálkodik, akkor az bármilyen parcellát megvásárolhat 10 hektárnál kisebb földterületek esetében: Igen. További feltételt nem kell teljesíteni. 10 hektárnál nagyobb földterületek esetében: Igen, ha házastársa észt állampolgár ha legalább 3 éve az tartózkodik és gazdálkodik, akkor megvásárolhatja az általa bérelt földterületet Igen, ha házastársa magyar állampolgár ha legalább 3 éve az tartózkodik és gazdálkodik, akkor megvásárolhatj a az általa bérelt területet. Igen, ha legalább 3 éve az tartózkodik és gazdálkodik, akkor megvásárolhat ja az általa bérelt földterületet ha házastársa lett állampolgár, de csak társtulajdonos lehet Igen, ha házastársa litván állampolgár ha legalább 3 éve az tartózkodik és gazdálkodik, akkor az bármilyen parcellát megvásárolh at Nem határövezetben található 1 hektárnál kisebb földterületek esetében: Igen, ha legalább öt éve Lengyel él ha házastársa lengyel állampolgár Egyéb földterületek esetében: ha házastársa lengyel állampolgár ha legalább 3 éve az tartózkodik és gazdálkodik, akkor megvásárolhatja az általa bérelt földterületet Igen Igen Nem Igen Igen Igen Igen Igen, ha a részvények kevesebb mint fele Igen Nem Igen, ha a részvények kevesebb mint Igen Igen, ha a részvények kevesebb mint fele van külföldiek tulajdonában Igen, ha házastársa szlovák állampolgár ha legalább 3 éve az tartózkodik és gazdálkodik, akkor megvásárolhatj a az általa bérelt földterületet Igen HU 10 HU

12 tulajdonában lévő jogi személyek vásárolhatnak-e termőföldet? van külföldiek tulajdonában fele van külföldiek tulajdonában HU 11 HU

13 II. MELLÉKLET: A termőföld ára a hét új tagállamban 2000 és 2006 között Hektáronként, nemzeti valutában, évi árakon számolva Adásvétel Cseh (CZK) Köztársaság Észtország (EEK)* Lettország (LAT) Litvánia (LTL) Magyarország (1000HUF)* Lengyelország (PLN)*** [373]** Szlovák (SKK) Köztársaság Bérlet Cseh (CZK)* Köztársaság Észtország (EEK) Lettország (LAT) Litvánia (LTL) Magyarország (HUF) Lengyelország (PLN)* Szlovák (SKK)* Köztársaság Források: eltérő megjelölés hiányában az EUROSTAT. Az EUROSTAT adatai az EUROSTAT jelenlegi árai alapján számolva, évi árakban vannak megadva. * A Review of the Transitional Restrictions Maintained by New Member States on the Acquisition of Agricultural Real estate (Az új tagállamokban a termőföldszerzésére vonatkozó átmeneti korlátozások felülvizsgálata) című tanulmányban szereplő adatokéval megegyező nemzeti forrásból származó adatok. ** A művelés alá vont földekre vonatkozó évi FADN-adatok. *** A művelés alá vont földekre vonatkozó EUROSTAT-adatok. HU 12 HU

14 III. MELLÉKLET: A termőföld ára a hét új tagállamban és az EU 15-ök egyes államaiban 2000 és 2006 között Jelenlegi euróértéken, hektáronként számolva ELADÁSOK Cseh Köztársaság Észtország* Lettország Litvánia Magyarország* [1550] ** Lengyelország*** Szlovák Köztársaság Dánia Németország Nyugat-Németország* Kelet-Németország* Franciaország* Hollandia Svédország Bérleti díjak Cseh Köztársaság* Észtország Lettország Litvánia Magyarország Lengyelország* Szlovák Köztársaság* Dánia Németország Nyugat-Németország* Kelet-Németország* Franciaország* Hollandia Svédország Források: eltérő megjelölés hiányában az EUROSTAT * A Review of the Transitional Restrictions Maintained by New Member States on the Acquisition of Agricultural Real estate (Az új tagállamokban a termőföldszerzésre vonatkozó átmeneti korlátozások felülvizsgálata) című tanulmányban szereplő adatokéval megegyező nemzeti forrásból származó adatok. **) A művelés alá vont földekre vonatkozó évi FADN-adatok. HU 13 HU

15 ***) A művelés alá vont földekre vonatkozó EUROSTAT-adatok. HU 14 HU

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Állami támogatási értesítő. Jelentés az uniós tagállamok által nyújtott állami támogatásokról. 2012.

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Állami támogatási értesítő. Jelentés az uniós tagállamok által nyújtott állami támogatásokról. 2012. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.21. COM(2012) 778 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE Állami támogatási értesítő Jelentés az uniós tagállamok által nyújtott állami támogatásokról 2012. évi kiadás {SWD(2012)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.8.16. COM(2013) 593 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az 1234/2007/EK tanácsi rendelet méhészeti ágazatra vonatkozó intézkedéseinek végrehajtásáról

Részletesebben

AHK Konjunktúrafelmérés Közép és Keleteurópa 2014

AHK Konjunktúrafelmérés Közép és Keleteurópa 2014 AHK Konjunktúrafelmérés Közép és Keleteurópa 0 A német külkereskedelmi kamarák országban végzett konjunktúrafelmérésének eredményei. évfolyam AHK Konjunktúrajelentés KKE 0 Tartalom. Bevezető.... A legfontosabb

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 21.5.2007 COM(2007) 253 végleges - A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Európai fizetési meghagyás iránti kérelem

Európai fizetési meghagyás iránti kérelem C 313 E/180 Az Európai Unió Hivatalos Lapja Európai fizetési meghagyás iránti kérelem I. MELLÉKLET A Formanyomtatvány Az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló /2006/EK európai parlamenti

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.16. COM(2014) 363 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE Összegző jelentés az ivóvíz minőségéről az EU-ban a 98/83/EK irányelv szerinti, a 2008 2010 közötti időszakra vonatkozó

Részletesebben

2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR

2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. január 30. Lakáspiaci árak, lakásárindex, 2014. III. negyedév* Tartalom Bevezető...1 Az ingatlanforgalom alakulása...1 Éves árindexek...2 Negyedéves tiszta árindex...2

Részletesebben

2006.12.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 358/3

2006.12.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 358/3 2006.12.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 358/3 A BIZOTTSÁG 1857/2006/EK RENDELETE (2006. december 15.) a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak

Részletesebben

A BIZOTTSÁG ÉS A TANÁCS KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉSÉNEK TERVEZETE

A BIZOTTSÁG ÉS A TANÁCS KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉSÉNEK TERVEZETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.26. COM(2015) 700 final A BIZOTTSÁG ÉS A TANÁCS KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉSÉNEK TERVEZETE amely a következőt kíséri: a Bizottság közleménye a 2016. évi éves növekedési

Részletesebben

A SZIVÁRVÁNYRA VÁRVA

A SZIVÁRVÁNYRA VÁRVA A SZIVÁRVÁNYRA VÁRVA ÁTTEKINTÉS... 2 BEFEKTETÉSI PIACOK... 2 ÉPÍTKEZÉSI AKTIVITÁS... 3 A RAKTÁRÉPÜLETEK ÚJ GENERÁCIÓJA... 4 BÉRLETI PIACOK... 8 PIACI BÉRLETI DÍJAK... 8 KÖVETKEZTETÉS... 9 A SZERKESZTŐ

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. az Egyesült Királyság 2014. évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. az Egyesült Királyság 2014. évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.2. COM(2014) 429 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA az Egyesült Királyság 2014. évi nemzeti reformprogramjáról és az Egyesült Királyság 2014. évi konvergenciaprogramjának

Részletesebben

AZ EKB SZAKÉRTŐINEK 2015. SZEPTEMBERI MAKROGAZDASÁGI PROGNÓZISA AZ EUROÖVEZETRŐL 1

AZ EKB SZAKÉRTŐINEK 2015. SZEPTEMBERI MAKROGAZDASÁGI PROGNÓZISA AZ EUROÖVEZETRŐL 1 AZ SZAKÉRTŐINEK 2015. SZEPTEMBERI MAKROGAZDASÁGI PROGNÓZISA AZ EUROÖVEZETRŐL 1 1. EUROÖVEZETI KILÁTÁSOK: ÁTTEKINTÉS, FŐ ISMÉRVEK Az euroövezet konjunktúrájának fellendülése várhatóan folytatódik, bár a

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.4.2009 COM(2009) 178 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK, A RÉGIÓK

Részletesebben

A magyar közvélemény és az Európai Unió

A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió 2016. június Szerzők: Bíró-Nagy András Kadlót Tibor Köves Ádám Tartalom Vezetői összefoglaló 4 Bevezetés 8 1. Az európai

Részletesebben

Szociális párbeszéd a helyi és regionális önkormányzati ágazatban: áttekintés

Szociális párbeszéd a helyi és regionális önkormányzati ágazatban: áttekintés Szociális párbeszéd a helyi és regionális önkormányzati ágazatban: áttekintés Az Európai Bizottság pénzügyi támogatásával 2009. április TARTALOMJEGYZÉK 1) Bevezetés... 1 2) A szociális párbeszéd definíciója...

Részletesebben

Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében*

Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében* Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében* A gazdasági válság kitörését követően az elmúlt négy évben korábban sosem látott mértékű visszaesést láthattunk a nemzetgazdasági beruházásokban.

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ

Részletesebben

A fogyasztói árak alakulása 2011-ben

A fogyasztói árak alakulása 2011-ben Központi Statisztikai Hivatal A fogyasztói árak alakulása 2011-ben 2012. március Tartalom Bevezető...2 Európai uniós kitekintés...3 A fogyasztói árak alakulása 2011-ben Magyarországon...4 Maginfláció...7

Részletesebben

BEVEZETÉS. EKB Havi jelentés 2011. jú nius 1

BEVEZETÉS. EKB Havi jelentés 2011. jú nius 1 BEVEZETÉS Az Kormányzótanácsa rendszeres közgazdasági és monetáris elemzése alapján 2011. június 9-i ülésén nem változtatott az irányadó kamatokon. A 2011. május 5-i ülés óta napvilágot látott információk

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 41 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam 2010. február 18. Közleményszám Tartalom Oldal IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL,

Részletesebben

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév TÁJOLÓ 2013 2014 2015 Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről 2015. IV. negyedév 1 TARTALOM 1. Gazdasági növekedés 7 2. A konjunktúramutatók alakulása 10 3. Államadósság, költségvetés

Részletesebben

A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN

A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN A K I I Budapest 2003 Agrárgazdasági Tanulmányok 2003. 6. szám Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

VÁLÁS ÉS SZÉTKÖLTÖZÉS

VÁLÁS ÉS SZÉTKÖLTÖZÉS 2. fejezet VÁLÁS ÉS SZÉTKÖLTÖZÉS Földházi Erzsébet Főbb megállapítások» A párkapcsolatok két alapvető típusa a házasság és egyre növekvő arányban az élettársi kapcsolat. A házasságok válással, az élettársi

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.30. COM(2012) 739 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK a Görögországnak a költségvetési felügyelet megerősítésére és elmélyítésére, valamint Görögországnak a túlzott

Részletesebben

Nemzetközi összehasonlítás

Nemzetközi összehasonlítás 6 / 1. oldal Nemzetközi összehasonlítás Augusztusban drasztikusan csökkentek a feltörekvő piacok részvényárfolyamai A globális gazdasági gyengülés, az USA-ban és Európában kialakult recessziós félelmek,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.3.9. COM(2012) 99 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.3.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 83/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 231/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012. december 19.) a 2011/61/EU európai parlamenti

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása Munkaerőpiaci információk a Közép-Dunántúlon A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása 2008. 1. A régió területi, földrajzi, népesség jellemzői A Közép-dunántúli régió

Részletesebben

Az egyes adófajták elmélet és gyakorlat

Az egyes adófajták elmélet és gyakorlat Társasági adó Az egyes adófajták elmélet és gyakorlat II. rész: Egyéb adók és az adóreform A jogi személyiségű vállalkozások nyereségének adóztatására. Jellemzően lineáris, egykulcsos adó. Mértéke: erősen

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 330 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.13. COM(2015) 273 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját HU HU

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.4. COM(2016) 120 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv HU HU 1. Bevezetés

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. március 15. (20.03) (OR. en) 7456/07

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. március 15. (20.03) (OR. en) 7456/07 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. március 15. (20.03) (OR. en) 7456/07 ECOFIN 118 UEM 80 SOC 102 AG 17 COMPET 75 RECH 77 ENER 96 MI 66 IND 27 EDUC 48 ENV 149 TRANS 91 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.29. COM(2015) 233 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK a Horvátországból érkező munkavállalók szabad mozgására vonatkozó átmeneti rendelkezések működéséről (első időszak:

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 MAGYARORSZÁG, 2007 Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának idõpontja: 2008.

Részletesebben

A magyar kínai termékforgalom alakulása 2012-ben

A magyar kínai termékforgalom alakulása 2012-ben MKI-elemzések E-2013/3 matura tamás A magyar kínai termékforgalom alakulása 2012-ben MKI-ELEMZÉSEK A Magyar Külügyi Intézet időszaki kiadványa Kiadó: Magyar Külügyi Intézet Felelős szerkesztő és tördelő:

Részletesebben

NÖVEKEDÉS, EGYENSÚLY, TÖBB MUNKAHELY, IGAZSÁGOSABB ELOSZTÁS

NÖVEKEDÉS, EGYENSÚLY, TÖBB MUNKAHELY, IGAZSÁGOSABB ELOSZTÁS NÖVEKEDÉS, EGYENSÚLY, TÖBB MUNKAHELY, IGAZSÁGOSABB ELOSZTÁS I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2005-2007-IG 1. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJA 1.1. Kiinduló feltételek

Részletesebben

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010*

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* 2012/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 3. szám 2012. január 18. A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* Tartalomból 1

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK. UniCredit Jelzálogbank Zrt.

ALAPTÁJÉKOZTATÓK. UniCredit Jelzálogbank Zrt. ALAPTÁJÉKOZTATÓK UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű 2013-14. évi Jelzáloglevél és Kötvény Program Jelen dokumentum két alaptájékoztatót foglal magában (a jelen dokumentum alkalmazásában

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

MELLÉKLET MAKROGAZDASÁGI JELENTÉS. a következő dokumentumhoz A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE. 2013. évi éves növekedési jelentés

MELLÉKLET MAKROGAZDASÁGI JELENTÉS. a következő dokumentumhoz A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE. 2013. évi éves növekedési jelentés EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.28. COM(2012) 750 final MELLÉKLET MAKROGAZDASÁGI JELENTÉS a következő dokumentumhoz A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 2013. évi éves növekedési jelentés HU HU BEVEZETÉS Az EU gazdasága

Részletesebben

Helyzetkép 2013. július - augusztus

Helyzetkép 2013. július - augusztus Helyzetkép 2013. július - augusztus Gazdasági növekedés Az első félév adatainak ismeretében a világgazdaságban a növekedési ütem ez évben megmarad az előző évi szintnél, amely 3%-ot valamelyest meghaladó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL 2014 Legfőbb Ügyészség Budapest, 2014 Kiadja: Legfőbb Ügyészség (1055 Budapest, Markó utca 16.) Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Nagy Tibor főosztályvezető ügyész Tartalomjegyzék

Részletesebben

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény Tárgy: Európai logisztikai politika (2007/C 97/08)

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény Tárgy: Európai logisztikai politika (2007/C 97/08) C 97/16 Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény Tárgy: Európai logisztikai politika (2007/C 97/08) 2005. november 17-én az Európai Unió finn elnökségének tevékenységéhez kapcsolódóan Mari Kiviniemi,

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Az Országgyűlés 2013. március 30-ai hatállyal módosította a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

Családtervezési döntések

Családtervezési döntések Pongrácz Tiborné Családtervezési döntések Amagyar társadalom demográfiai magatartását már hosszabb ideje sajátos kettősség jellemzi, amely a társadalom tradicionális értékrendje és a tényleges népesedési

Részletesebben

VIII. A kockázati tényezők évközi változása

VIII. A kockázati tényezők évközi változása VIII. A kockázati tényezők évközi változása A magyar gazdaság helyzetéből fakadó kockázati tényezők A magyar makrogazdaság helyzete: A 2002. évben a bizonytalanná vált a korábbi évek gyors gazdasági növekedésének

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu. T e r m é k t á j é k o z t a t ó

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu. T e r m é k t á j é k o z t a t ó T e r m é k t á j é k o z t a t ó Befektetési Szolgáltatások üzletág 2015 1 T a r t a l o m j e g y z é k I. KÖTVÉNYTERMÉKEK (MIFID besorolása ALACSONY KOCKÁZATÚ) ------------------------------------ 2

Részletesebben

FEHÉR KÖNYV. A megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final}

FEHÉR KÖNYV. A megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final} EURÓPI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.2.16. COM(2012) 55 final FEHÉR KÖNYV megfelelő, biztonságos és fenntartható európai díjak menetrendje (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final} FEHÉR

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 22.5.2015 2015/2042(INI) JELENTÉSTERVEZET az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz végrehajtásáról (2015/2042(INI)) Foglalkoztatási

Részletesebben

AZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS

AZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS AZ OTP REÁL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 2014.01.01-2014.06.30. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. augusztus 12. I. Az OTP REÁL GLOBÁLIS IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.26. COM(2015) 85 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK 2015. évi európai szemeszter: A növekedési

Részletesebben

A SERTÉSHÚS-, BAROMFIHÚS- ÉS TOJÁSPIAC KÖZÖS SZERVEZÉSÉNEK (KPSZ) ÉRTÉKELÉSE. Mezőgazdasági Főigazgatóság 30-CE-0009330/00-42. sz.

A SERTÉSHÚS-, BAROMFIHÚS- ÉS TOJÁSPIAC KÖZÖS SZERVEZÉSÉNEK (KPSZ) ÉRTÉKELÉSE. Mezőgazdasági Főigazgatóság 30-CE-0009330/00-42. sz. A SERTÉSHÚS-, BAROMFIHÚS- ÉS TOJÁSPIAC KÖZÖS SZERVEZÉSÉNEK (KPSZ) ÉRTÉKELÉSE Mezőgazdasági Főigazgatóság 30-CE-0009330/00-42. sz. szerződés Összefoglaló Tojáságazat Benyújtotta: Agra CEAS Consulting 2005.

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLEMENTHEZ ÉS A TANÁCSHOZ. Fenntartható jövő kialakítása az akvakultúra számára

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLEMENTHEZ ÉS A TANÁCSHOZ. Fenntartható jövő kialakítása az akvakultúra számára AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 8.4.2009 COM(2009) 162 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLEMENTHEZ ÉS A TANÁCSHOZ Fenntartható jövő kialakítása az akvakultúra számára Új lendület

Részletesebben

ICEG VÉLEMÉNY XIX. Borkó Tamás Számvetés Lisszabon után öt évvel. 2005. december

ICEG VÉLEMÉNY XIX. Borkó Tamás Számvetés Lisszabon után öt évvel. 2005. december ICEG VÉLEMÉNY XIX. Borkó Tamás Számvetés Lisszabon után öt évvel 2005. december TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 Lisszaboni Stratégia 5 Lisszabon szembesítése a tényadatokkal 6 Változások félúton 12 Lisszabon

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN GYŐR 2006. május KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN ISBN 963 215 974 8 ISBN

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/17702. számú JELENTÉS a foglalkoztatás helyzetéről és a foglalkoztatás bővítését szolgáló lépésekről Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

Egy főre jutó GDP (%), országos átlag = 100. Forrás: KSH. Egy főre jutó GDP (%) a Dél-Alföldön, országos átlag = 100

Egy főre jutó GDP (%), országos átlag = 100. Forrás: KSH. Egy főre jutó GDP (%) a Dél-Alföldön, országos átlag = 100 gh Gazdasági Havi Tájékoztató 2013. október A GVI legújabb kutatása a területi egyenlőtlenségek társadalmi és gazdasági metszeteit vizsgálja. A rendszerváltás óta zajló társadalmi és gazdasági folyamatok

Részletesebben

FHB Termőföldindex 2000 100,02014

FHB Termőföldindex 2000 100,02014 év Index értéke FHB Termőföldindex 2000 100,02014 2001 101,3 2002 121,0 2003 138,4 2004 140,8 2005 147,3 2006 153,2 2007 158,0 2008 176,6 2009 191,1 2010 192,1 2011 202,3 2012 229,0 2013 Q3 255,6 FHB Termőföldindex

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.13. COM(2014) 354 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az MTA Regionális Kutatások Központja,

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

Szubszidiaritás az EU és tagállamai regionális politikájában

Szubszidiaritás az EU és tagállamai regionális politikájában KENGYEL ÁKOS 1 Szubszidiaritás az EU és tagállamai regionális politikájában A tanulmány az Európai Unió kohéziós (regionális fejlesztési) politikája vonatkozásában vizsgálja meg a szubszidiaritás elvének

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 10.3.2015 EP-PE_TC1-COD(2013)0214 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2015. március 10-én került

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KELETI BŐVÍTÉSÉNEK KÖLTSÉGEI ÉS HOZAMAI*

AZ EURÓPAI UNIÓ KELETI BŐVÍTÉSÉNEK KÖLTSÉGEI ÉS HOZAMAI* STATISZTIKAI ELEMZÉSEK AZ EURÓPAI UNIÓ KELETI BŐVÍTÉSÉNEK KÖLTSÉGEI ÉS HOZAMAI* DR. FRITZ BREUSS A berlini fal leomlásától csaknem 9 év telt el, amíg az EU 1998. március 31-én megkezdte a fokozatos felvételi

Részletesebben

19. cikk Preferenciális elbánás iránti igények és a származási igazolás benyújtása

19. cikk Preferenciális elbánás iránti igények és a származási igazolás benyújtása L 127/1344 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.5.14. A származó termékek meghatározására és az igazgatási együttműködés módszereire vonatkozó JEGYZŐKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK A. SZAKASZ SZÁRMAZÁSI SZABÁLYOK

Részletesebben

A JUHÁGAZAT STRATÉGIAI KUTATÁSI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE

A JUHÁGAZAT STRATÉGIAI KUTATÁSI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE A JUHÁGAZAT STRATÉGIAI KUTATÁSI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE Összefoglalás KUKOVICS SÁNDOR JÁVOR ANDRÁS Az EU juh és kecskehús termelése gyakorlatilag a 2007-es utolsó csatlakozás óta folyamatosan csökken

Részletesebben

Makrogazdaság ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP. 2016.I. negyedév

Makrogazdaság ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP. 2016.I. negyedév ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP 2016.I. negyedév Makrogazdaság Magyarország Magyarország nemzetközi devizatartaléka jelentősen, több mint 4 milliárd euróval 27,55 milliárd euróra csökkent

Részletesebben

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3.

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport - 2003. I-III. negyedév 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. DÉMÁSZ Rt. 2003. I-III negyedéves gyorsjelentés TARTALOM Előszó...1 I. Az időszak leglényegesebb adatai...2

Részletesebben

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be.

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ HITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.2.23. COM(2011) 78 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.26. SWD(2016) 85 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM 2016. évi országjelentés Magyarország amely a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzésével és kiigazításával

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.10. COM(2013) 192 final 2013/0103 (COD) C7-0097/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2008-2011-IG

A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2008-2011-IG I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2008-2011-IG 1. A kormányzat gazdaságpolitikája 1.1. Gazdaságpolitikai célok, cselekvési irányok A gazdasági egyensúly javításának

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA. Amely a következő dokumentumot kíséri

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA. Amely a következő dokumentumot kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.5. SWD(2012) 408 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM AZ ELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA Amely a következő dokumentumot kíséri A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.2. COM(2016) 108 final 2016/0061 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a nemzetközi párok vagyonjogi rendszerei tekintetében a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint

Részletesebben

Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007.

Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007. Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007. VOLKSBANK INGATLAN ALAPOK ALAPJA ÉVES JELENTÉS 2007. I. A Volksbank Ingatlan Alapok Alapja (VIALA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Volksbank Ingatlan

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA EN EN EN AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2005.01.27. COM(2005) 14 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. A gazdaság szerkezete az ágazati kapcsolati. mérlegek alapján

Központi Statisztikai Hivatal. A gazdaság szerkezete az ágazati kapcsolati. mérlegek alapján Központi Statisztikai Hivatal A gazdaság szerkezete az ágazati kapcsolati mérlegek alapján Budapest 2004 Központi Statisztikai Hivatal, 2005 ISBN 963 215 753 2 Kzítette: Nyitrai Ferencné dr. A táblázatokat

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2015. március Tartalom A GAZDASÁGI FOLYAMATOK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezető...2 Összefoglalás...3 Gazdasági fejlettség, a gazdaság ágazati szerkezete...5

Részletesebben

M ű h e l y t a n u l m á n y o k

M ű h e l y t a n u l m á n y o k MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET M ű h e l y t a n u l m á n y o k 48. szám 2003. szeptember Szemlér Tamás FRANCIAORSZÁG GAZDASÁGI HELYZETE ÉS A FRANCIA GAZDASÁGPOLITIKA ELŐTT ÁLLÓ

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 7.7.2006 COM(2006) 371 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE a 2003/88/EK irányelv rendelkezéseinek működéséről (a menetrendszerű városi tömegközlekedésben a személyszállításért

Részletesebben

2005-2006 ELFOGADOTT SZÖVEGEK. 2005. április 28. csütörtöki ülés P6_TA-PROV(2005)04-28 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 357.328

2005-2006 ELFOGADOTT SZÖVEGEK. 2005. április 28. csütörtöki ülés P6_TA-PROV(2005)04-28 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 357.328 2005-2006 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2005. április 28. csütörtöki ülés P6_TA-PROV(2005)04-28 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 357.328 TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT SZÖVEGEK P6_TA-PROV(2005)0140 A közösségi támogatás

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.29. COM(2013) 377 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Svédország 2012 2016-os időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjának

Részletesebben

FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN

FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola DOKTORI (PH.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FÖLDTULAJDON ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYOK ALAKULÁSA AZ EU TAGORSZÁGOKBAN Készítette: Erdélyi Tamás

Részletesebben

SZIKSZÓ 2014-2020 HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS HELYZET ELEMZÉS 2015. MÁJUS 18. INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. ITS 2014 Konzorcium Kft.

SZIKSZÓ 2014-2020 HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS HELYZET ELEMZÉS 2015. MÁJUS 18. INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. ITS 2014 Konzorcium Kft. SZIKSZÓ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS HELYZET ELEMZÉS 2015. MÁJUS 18. Készítette: ITS 2014 Konzorcium Kft. Tartalomjegyzék 2 Helyzetelemző munkarész... 2 2.1

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A TRÖSZTELLENES UNIÓS SZABÁLYOKNAK A GÉPJÁRMŰÁGAZATBAN VALÓ ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A TRÖSZTELLENES UNIÓS SZABÁLYOKNAK A GÉPJÁRMŰÁGAZATBAN VALÓ ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN EURÓPAI BIZOTTSÁG GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A TRÖSZTELLENES UNIÓS SZABÁLYOKNAK A GÉPJÁRMŰÁGAZATBAN VALÓ ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN 2012. augusztus 27 A gépjárművekre vonatkozó új csoportmentességi rendelet

Részletesebben

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2013. JÚLIUS 23-I ÜLÉSÉRŐL Közzététel időpontja: 2013. augusztus 7. 14 óra A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, többször módosított 2011. évi CCVIII

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a közbeszerzésről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011) 1585} {SEC(2011) 1586}

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a közbeszerzésről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011) 1585} {SEC(2011) 1586} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 896 végleges 2011/0438 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a közbeszerzésről (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011) 1585} {SEC(2011)

Részletesebben

A 10 millió forintos Családi Otthonteremtési Kedvezmény és az új lakások áfa-kulcsának csökkentése

A 10 millió forintos Családi Otthonteremtési Kedvezmény és az új lakások áfa-kulcsának csökkentése A 10 millió forintos Családi Otthonteremtési Kedvezmény és az új lakások áfa-kulcsának csökkentése Statikus gazdasági és költségvetési hatásvizsgálat 2016. január 25. 2 Alábbi anyagunkban a 10 millió forint

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 28.1.2009 COM(2009) 20 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az elektronikus számlázás terén megvalósuló technológiai fejlesztésekről, valamint

Részletesebben

WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja H005 EQUAL projekt. WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja

WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja H005 EQUAL projekt. WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja Mit mutatnak az adatbázisok a részmunkaidős (nem teljes munkaidős) foglalkoztatást illetően? készítette: MARMOL Bt. 2008. április

Részletesebben