HÍRLEVÉL MKIJSZ május. A debreceni Európa Bajnokságról. Az EB-n túl ! 1. A Magyar Kendo Válogatott. Szeme-vaza-datocu-zansin minden meg volt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRLEVÉL MKIJSZ. 2010. május. A debreceni Európa Bajnokságról. Az EB-n túl ! 1. A Magyar Kendo Válogatott. Szeme-vaza-datocu-zansin minden meg volt."

Átírás

1 MKIJSZ! HÍRLEVÉL A Magyar Kendo Válogatott A debreceni Európa Bajnokságról Véleményem szerint hatalmas sikerként könyvelhetjük el a 23. Kendo Európa Bajnokságot. A következ!kben különböz! témákra bontva szeretném összefoglalni a bajnokságon tapasztaltakat. Az Európa Bajnokság megrendezésér!l Az Európa Bajnokság (a továbbiakban EB) megrendezésének jogát az által lehet megszerezni, ha egy ország pályáz az Európai Kendo Szövetség (a továbbiakban EKF) közgy"lésén. A Magyar Kendo Szövetség (a továbbiakban MKSZ) eddig már két alkalommal 1996-ban Miskolcon, 2004-ben pedig Budapesten rendezett EB-t, az igazat megvallva azonban e két esemény megrendezésének egyikére sem egészen a saját akaratunkból kifolyólag került sor. A miskolci EB megrendezési jogához a 92-es, barcelonai közgy"lésen jutott hozzá az MKSZ. Az akkor pályázó vezet!ség 1995-ben azonban már nem volt a szövetségnél. Ez azt jelentette, hogy az általuk felvállalt feladatokat szükségszer"en az új vezetésnek kellett kivitelezni. A miskolci volt az els!, Kelet-Európában megrendezésre kerül! EB. Ebb!l kifolyólag az Európai Kendo Szövetséget is Az EB-n túl Szeme-vaza-datocu-zansin minden meg volt. Szép és dolgos el!készítéssel, helyesen és pontosan kivitelezve értünk el gy!zelmet és a vége sem maradt el. Szépen végig csinálta mindenki a dolgát. Nagyszabású és jól megrendezett sikeres EB-n vagyunk túl. Köszönöm mindannyiótoknak az odaadó munkát. Az EB minden napján Abe mesterhez is, Hunorhoz is hozzám is legalább hárman négyen jöttek oda dicsérni a szervezést. A juniorok is, a lányok is és a férfiak is dics!séget hoztak az országnak és a szövetségnek egyaránt. Két éve készültek erre a versenyre. Dicséret illeti!ket is. Abe mester Aranka és Gábor is sokat dolgozott a csapat felkészítésén. Munkájuk meghozta a gyümölcsét. Szó kell essék még a válogatott keretr!l is, mert!k együtt dolgozták végig ezt a két évet. Kívánok további jó munkát, és remélem az eredmények tovább inspirálják a tagságot.! 1 kaicsó aggasztotta a kérdés, vajon ténylegesen megvalósítható-e a bajnokság. Valójában az MKSZ-nek sem anyagi er!forrása, sem kell! tapasztalata nem volt. Szerencsére az új szövetségi elnök, Kádár Miklós, az éppen csak f!titkárrá lett Sipos Aranka, valamint a fiatal közrem"köd!k er!feszítéseinek köszönhet!en sikerrel zárhattuk a bajnokságot. Akkoriban én többek közt az MKSZ technikai igazgatójaként, a válogatott csapat vezet!jeként és edz!jeként, valamint a versenypálya segít!k vezet!jeként számos munkában részt vettem. Tisztán emlékszem, hogy a mostani EB lebonyolításán munkálkodó Berg Krisztiánnak, Piukovics Andrásnak és Rabnecz Gyulának akkoriban még a húszas éveik elején járó, fiatal segít!ként szinte aludni sem volt idejük a megfeszített munka közepette. Úgy gondolom, hogy a mostani EB sikerének egyik oka is e régi tagok gazdag tapasztalataiban kereshet!. A 2004-es EB viszont eredetileg Spanyolországban kapott volna helyet nyarán azonban Spanyolország váratlanul visszalépett a megrendezést!l, a gondba jutott EKF pedig az MKSZ-hez fordult segítségért. Ezt az EB-t sem a saját kívánságunkból kifolyólag rendeztük tehát meg. Emlékszem, ahogy a f!titkár, Mihalik Hunor köré összpontosulva, lázas sietséggel folyt a munka, hiszen fél év sem állt rendelkezésünkre a felkészüléshez. Köztudott, hogy ez a 2004-es EB is sikerrel zárult, és igazán jó visszajelzéseket kapott. A bajnokság hatására az MKSZ is hatalmas fejl!désen ment keresztül. A mostani EB-re a 2007-es, portugáliai közgy"lésen pályáztunk, mivel e két, múltbéli tapasztalat alapján a szövetség vezet!sége úgy ítélte meg, hogy az EB megrendezése el!nyökkel járhat az MKSZ számára.

2 A várható el!nyök egyike abban állt, hogy az esemény megrendezésben vélhet!en számos MKSZ tag részt vesz majd, akik e révén rengeteg ismeretet szerezhetnek a kendoról. A válogatottat leszámítva ugyanis a magyar gyakorlóknak szinte egyáltalán nincs lehet!ségük külföldi kendosokkal kapcsolatba kerülni. Egy szóval az EB irányításába bekapcsolódva lehet!ségük adódik a saját szemükkel is magas színvonalú kendot látni. Ezen keresztül megismerhetik, milyen szinten is áll jelenleg saját kendojuk, valamint milyen célt kell szem el!tt tartaniuk ezután a gyakorlásban. Ezek a tapasztalatok nemcsak az MKSZ tagok technikai szintjét növelik, de mindannyiunkba lelkesedést öntenek, hogy buzgón folytathassuk tovább a kend! gyakorlást. Az EB rendezés másik el!nye, hogy felhívhatjuk a figyelmet a magyar kendo jelenlétére Európában. Az európai kendo életet ugyanis technikailag és politikailag is nyugati országok els!sorban Franciaország, Anglia, Németország és Belgium vezetik. Mostanában ugyan kissé változóban van a helyzet, de alig tíz évvel ezel!tt a kelet-európai gyakorlók még meglehet!s önbizalomhiánnyal rendelkez!, a nyugat-európai gyakorlók által kissé lebecsült kendosok voltak annak ellenére, hogy ugyanúgy a kendoval foglalkoztak. Debrecen Ilyen körülmények között a nyugat-európai gyakorlók egyedül Magyarországnak adóztak elismeréssel. Ennek oka, hogy a magyarok kelet-európai csapatként is mindig kiemelked! eredményekkel szerepeltek az EB-ken és két alkalommal még az EB-rendezésben is tapasztalatot szereztek. Akik eddig csak Magyarországon gyakoroltak, talán kevésbé vannak tisztában vele, de a többi európai országban, s!t, még Japánban is nagyon magasra értékelik a magyar kendot. Különösen Kelet-Európában tekintenek nagy elvárásokkal az itteni kendo életben vezet! szerepet játszó tevékenységünk felé, hiszen Magyarország lendületes fejl!dését látva talán a saját magukban rejl! lehet!ségeket is könnyebben felszínre tudják hozni. Ha tehát kelet-európai vezet! szerepünk tudatában munkálkodunk a kendo el!remozdításán, annak hatása nem korlátozódik pusztán Magyarországra, de Európa, s!t, az egész világ kendo életének fejl!déséhez is nagyban hozzájárulhat. Az EB lebonyolításáról 1993 óta több mint tíz alkalommal volt lehet!ségem részt venni Európa Bajnokságon, úgy vélem tehát, hogy bárki másnál jobban tisztában vagyok az EB rendezés nehézségeivel és örömeivel. Kissé zavarban vagyok, hogy e beszámoló sorai közt a saját szövetségünk által rendezett EB-t kell dicsérnem, szívem szerint mégis azt kell mondanom, hogy a mostani EB lebonyolítása az általam eddig látott bajnokságok bármelyikénél kiválóbb volt. Ennek oka a verseny helyszínén közrem"köd! csapat munkájának pontossága volt. A munka közben tanúsított viselkedésük úgyszintén úriemberhez méltó volt. Ezúton is szeretnék beszámolni róla, hogy az EKF vezet!ség, a japán delegációval érkezett mesterek, a különböz! országok versenyz!i valamint a delegációvezet!k részér!l hihetetlen mennyiség" dicséretet kaptunk. S!t, az EKF vezet!k megítélése szerint, ha ilyen csodálatos EB-t tudtunk rendezni, akkor akár egy világbajnokságot is gond nélkül meg tudnánk rendezni. Az MKSZ technikai igazgatójaként ismételten szeretném kifejezni köszönetemet minden résztvev!nek, aki közrem"ködésével segítette a munkát a helyszínen. Az, hogy a helyszínen zajló munka ilyen gördülékenyen m"ködhetett, a már egy évvel korábban megkezdett, átfogó el!készületeknek volt köszönhet!. Az informatikai rendszerrel és marketinggel, regisztrálással, hotel-ügyintézéssel, buszos szállítással, vagy a japán kulturális napokkal kapcsolatos munka résztvev!i rendületlenül végezték fáradságos és sokrét" teend!iket. E rengeteg munkának köszönhet!en a versenyz!k és edz!k minden felesleges aggodalomtól mentesen tudtak a versenyre koncentrálni. A válogatott csapat vezet!jeként ismételt hálámat szeretném kifejezni mindenkinek. A versenyeredmények Az idei válogatott csapat már két éve a bajnokságra összpontosítva készült. Az egy évvel ezel!tt lezajlott brazíliai világbajnokságon keresztül is arra törekedtünk, hogy a csapat teljesítményének színvonalát fokról fokra emeljük. Ahogy már ismert, a végs! eredmények a következ!k.! 2

3 Az eredmények áttekintése A következ!kben kategóriák szerint kívánom értékelni a versenyt. Junior csapat Magyarországon nem sok olyan versenyz! van, aki junior kategóriában indulhat, végül mégis sikerült összeválogatnunk öt versenyz!t. Az egyes versenyz!k képességei között is voltak azonban eltérések, így nehéz feladat volt, hogy egy csapatként is szintemelkedést érjünk el náluk. A válogatott edzéseken csak ritkán tudott egyszerre jelen lenni mind az öt ember, az edz!kkel együtt ezért nekem is nagy fejtörést okozott, hogyan lehetne kialakítani a csapatmunkát. A 2010-es év beköszöntével szerencsére nem csak a versenyz!k technikai színvonala n!tt, de a csapatmunka is létrejött. Habár a csapatverseny dönt!jében végül vereséget szenvedtünk Oroszországtól, a két évvel ezel!tti helyzetre visszagondolva hihetetlenül jó eredményt tudtunk elérni. Mindez a junior csapat er!feszítéseinek eredménye. Szeretném, ha mindannyian méltányolnánk igyekezetüket. Az idei évt!l váratlanul szigorúbbá vált a korhatár, Tóth Bertalan ezért sajnálatos módon nem tudott pályára lépni. Végtelenül nagy kár, mégis úgy vélem, nagyon sokat tanult azáltal, hogy a válogatott edzéseken a csapattal együtt készülhetett. Kívánom, hogy a jöv! évi, lengyelországi EB-n csapatban és egyénileg is az idén meg nem valósult gy!zelmet t"zze ki maga elé célul. Továbbá, ezúton szeretnék felhívást intézni az MKSZ minden tagjához. Az EB junior kategóriában azok indulhatnak, akik nemre való tekintet nélkül a verseny napján 16, vagy 17 évesek. Olyan szövetségi tagokat keresünk a válogatott csapatba, akik kedvet éreznek magukban a versenyzéshez. Még ha jöv!re nem is tudnak indulni, már a következ! évi versenyre való felkészülés is zajlik. Az érdekl!d!k a klubvezet!jükön keresztül kereshetnek meg engem. Mindenki el!tt nyitva áll a lehet!ség, hogy válogatott versenyz! legyen. N!i csapat 2006-ban Sipos Aranka, 2008-ban pedig Duschel Orsolya hagyott fel a válogatottként való versenyzéssel, akik mindketten addig a csapat f! er!iként szolgáltak. Sürg!s feladatom volt ezért egy új csapat összeállítása. Mivel ezt követ!en szülés miatt Király Barbara sem tudott részt venni a csapatban, 2008-tól 2009-ig nagy fejtörést okozott, hogyan is építsem újra a csapatot. Els! lépésem az volt, hogy kinevezzem az MKSZ történetének els! n!i edz!jét Sipos Aranka személyében. A 2006-os tajvani világbajnokságig egyedüli edz!je voltam a válogatott csapatnak. Mivel azonban mind a csapat technikai szintje, mind a válogatott edzések száma megemelkedett, korlátokat éreztem abban, ha egyedül vezetem a csapatot. Különösen azért, mert a csapatépítés nem pusztán technikai oktatásból áll, de nagyon tág témakörben kell tanácsokkal ellátni a versenyz!ket, többek közt a kendohoz való hozzáállásról, vagy a válogatottként való edzés módjáról és életstílusról. A n!i csapat számára tehát szükségessé vált egy azonos nem" edz!. Az igazat megvallva, az els! évben nem igazán volt megfigyelhet! csapatmunka a n!i válogatottban. A technikai szint sem akaródzott növekedni, amely meglehet!sen sok álmatlan éjszakát okozott az edz!nek. Akkor elképzelhetetlennek t"nt, hogy a n!i csapat helyezést érjen el az EB-n. S!t, voltak id!k, amikor úgy gondoltuk, már az is kielégít! eredmény, ha a poolból kijutnak. A n!i csapat edz!je és versenyz!i azonban kitartóan gyakoroltak a végs!kig. Az EB közeledtével a! 3

4 csapatmunka látványosan kibontakozott, az egyes versenyz!k teljesítménye pedig elképeszt! mértékben növekedett. Meglátásom szerint az idei csapatversenyben már kiemelked! szint" csapatmunkát figyelhettünk meg. A versenyen ugyan nem vett részt, a hangulatteremtéshez mégis nagymértékben hozzájárult Kozma Edina, a hét versenyz! pedig tökéletesen végezte feladatát. A csapatversenyben ahol végül is harmadikok lettünk alapstratégiánk az volt, hogy az els! három versenyz! minél kevesebb találatot kapjon, az utánuk következ! B!viz és Király pedig gy!zelmet szerezzen. A középdönt!ig a várakozásoknak megfelel!en haladtunk, szakért!i szemmel nézve ezúttal mégis a harmadikként színre lép! Kovács Kinga tette a legnagyobb szolgálatot a csapatnak. Kiegyensúlyozottan vívott versenye nemcsak jó hangulatot teremtett a csapatban, de nagyobb mozgásteret is hagyott az utána jöv! két embernek a versenyzésben. Szoros küzdelemben veszítettünk a Franciaország ellen vívott el!dönt!ben. Utólag visszagondolva technikai téren nem igazán volt különbség a két csapat között, a gy!zelembe fektetett energia terén azonban a franciák magasabb szinten álltak. Ennek az energiának a felmutatása a következ! feladat a n!i csapat számára. Úgy gondolom, hogy ha a csapatmunka mellett e kirobbanó energiát is sikerül megnyilvánítani, akkor az EB gy!zelmet sem lesz nehéz elérni. Egyéni versenyben négy versenyz! jutott túl a selejtez!n. Mindannyian remek mérk!zést vívtak, különösen B!víz Marina, aki nehéz ellenféllel szemben is higgadt küzdelmet folytatott. Ahhoz, hogy egyéni versenyben végig továbbjusson valaki, rendkívül fontos, hogy egyéni vívási stílusát kitartóan fenn tudja tartani. Meglátásom szerint B!víznek mindvégig sikerült ezt megvalósítania. A negyeddönt!ben ugyan hikiment kapott a francia versenyz!t!l, a mérk!zés irányítása azonban B!víz kezében volt. Technikailag nem volt különbség közöttük. Kívánom, hogy a következ! bajnokságon is a gy!zelem lebegjen szeme el!tt. A csapat, amelyr!l két éve még azt gondoltuk, hogy a selejtez!kön sem jut túl, idén a harmadik helyet szerezte meg. E tény rászolgál az MKSZ minden tagjának elismerésére. Mivel viszonylag fiatal csapatról van szó, a további fejl!dés lehet!ségét is magában rejti még. Nagy várakozással tekinthetünk ezért a jöv!beni tevékenységük elé. A junior csapathoz hasonlóan pedig várjuk leend! új tagok jelentkezését. Örömmel fogadjuk a magukban motivációt érz! n!i kendosok részvételét a válogatott edzéseken. Férficsapat A férficsapat a franciákat legy!zve els! helyet szerzett a 2002-es dönt!ben. Ezúttal azonban a 2007-es lisszaboni és a 2008-as helsinki bajnoksághoz hasonlóan a negyeddönt!ben kerültünk szembe Franciaországgal, ahol nem sokon múlt a gy!zelmünk. Sajnálatos módon a sorsolásnak köszönhet!en hamar meg kellett mérk!znünk Franciaországgal, mégis úgy gondolom, hogy a férfi csapatverseny valódi dönt!je ezúttal is a magyar-francia mérk!zés volt. Ennek bizonyítékaként a francia csapatot sem az el!dönt!ben, sem a dönt!ben nem szorongatták meg úgy, mint a magyarok elleni küzdelemben, és a továbbiakban 70%-os teljesítménnyel is könnyedén gy!zelmet tudtak aratni. A magyar csapat jelenleg tökéletesen birtokában van az er!nek, amellyel megnyerheti az Európa Bajnokságot. Nagy várakozással tekintek ezért jöv!beni tevékenysége elé. Habár egyéniben is elszalasztottuk a gy!zelmet, mégis úgy gondolom, tökéletesen hírt tudtunk adni a magyar kendo magas színvonaláról. Több mint 160 versenyz! indult ugyanis a versenyen, a legjobb nyolc közé azonban Olaszországból, Finnországból, Hollandiából, Csehországból és Lengyel- országból 1-1 f!, Magyarországról pedig 3 f! került be. Már maga ez a tény is a magyar kendo magas színvonaláról árulkodik. Mindenkinek ajánlom, hogy videón keresztül tanulmá- nyozza Dubi Sándor mérk!zését. Az ellenfélre gyakorolt nyomás (seme) er!ssége, vagy az ütések gyorsasága egész Európában kimagaslik a tömegb!l. Király Norbert rugalmas lábmunkája, technikájának élessége, valamint kitartása szintén nagy veszélyt jelentett a többi versenyz! számára. Sajnálatos módon a negyeddönt!ben!k ketten egymással kerültek szembe. Személy szerint én úgy ítéltem meg, hogy bármelyikük gy!zzön is, képes els! helyet szerezni a versenyen. A bírók egyetértése, határozatlansága miatt azonban a verseny jó hangulata szertefoszlott. Ez pedig kihatott Norbert következ! el!dönt!jére is. Az esetr!l még szót váltok a jöv!ben az EKF technikai igazgatójával. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy mindketten! 4

5 elismerésre méltó küzdelmet folytattak, amely méltán képviseli a magyar kendot. Mindannyiunk dicséretére rászolgáltak. Nagyszer" mérk!zést vívott még Dubi Attila is. Az alacsony termet" ázsiai versenyz!kben b!velked! világbajnokságtól eltér!en, az EB-n rendkívül nehéz gy!zelmet szereznie annak, aki nem rendelkezik magas testalkattal. Dubi azonban az ebb!l fakadó különbséget meghazudtoló vívási stílusával egymás után aratott gy!zelmet a magasabb termet" versenyz!k fölött. Soha meg nem torpanó lábmunkája kiváló mintául szolgál az alacsonyabb termet" vívók számára. Külön dicséretet érdemel, amiért az EB-ken már többször jó helyezést elér!, német Herr csapatkapitányt hosszabbításban legy!zte. A jó versenyeredmények elérésének titka Mind a csapat-, mind az egyéni versenyre igaz, hogy a nemzetközi versenyek jó eredményeinek eléréséhez nem elég annyi, ha kiváló edz!k tehetséges versenyz!ket nevelnek ki. Rendkívül fontosak mindazok a segít!k is, akik e kett!t a háttérb!l támogatják, és bizonyos értelemben összetartják. Nem másról van szó, mint a kendo szövetség, valamint a versenyz!k által látogatott klubok tagjairól. A mostanihoz hasonló, helyi rendezés" versenyek esetében ide sorolhatók még a lebonyolításban közrem"köd! önkéntesek is. A versenyz!ket közelr!l érinti e támogatók jelenléte. Hogyan ítélnek meg minket?, Aktívan közrem"ködnek-e velünk? A versenyz!k a saját b!rükön tapasztalják ezeket a dolgokat. Ezért ha a támogatók, a versenyz!k és az edz!k, e három harmonikusan együttm"ködik egymással, akkor a versenyz!k is képesek jobb eredményeket elérni. Habár az ehhez hasonló dolgok szemmel nem láthatóak, a mostani bajnokságon nagyon jó energiával kapcsolódott össze ez a három. A versenyz!k komoly hozzáállása a segít!ket is motiválta, kiváló munkára ösztönözve!ket. Cserébe a versenyz!k nagyszer" mérk!zéseket vívtak, hogy ezzel is meghálálják a segít!k közrem"ködését. Ugyanez áll a színfalak mögött munkálkodó szövetségi vezet!kre és az önkéntesek vezet!ire is. Az idei bajnokság rendkívüli eredményei természetesen a mérk!zéseken részt vev! versenyz!k érdeme, ám tény, hogy mindez a segít!k közrem"ködésével valósulhatott meg. Úgy gondolom, hogy mindenkinél jobban érzik ezt a versenyz!k is, a jöv!ben pedig ki kell használnunk az idei EB-n nyert tapasztalatokat. A magyarországi kendoról Azok számára, akiknek még nem volt lehet!ségük nemzetközi szint" kendoval találkozni, vagy csak nemrégiben kezdtek kendoval foglalkozni valószín"leg kissé nehezen érthet! lesz a következ! téma. Azt azonban, hogy az EB-nek köszönhet!en az utóbbi napokban lehet!ség nyílt külföldi kendot látni, jó alkalomnak gondolom, hogy szóba hozzam a kérdést. A téma nem más, mint a magyarországi kendo. A kifejezés, amellyel az EB-re évente ellátogató japán mesterek a magyar kendot jellemzik nem más, mint autentikus, vagy hagyományh". Ritkán ugyan, de a világbajnokságról beszámoló japán kendo magazinok is hasonlóan értékelik. Az Európában gyakorlók számára meglehet!sen nagy megbecsülésnek számít ez. De milyen is az autentikus kendo? Egyszer"en körülírva olyan kendo, amely nem csak a versenyzésben er!s, de min!ségileg is magas szint". Mit jelent hát a min!ségi kendo? Egy kicsit konkrétabban megfogalmazva olyan kendo, amely magába rejti a magas dan-fokozatok elérésének lehet!ségét. Olyan kendo, amelyen keresztül magas életkorban a fizikai er! hanyatlása ellenére is a teljesítmény színvonalának növekedése várható. Továbbá, olyan kendo, amelyen keresztül lehet!ség van hivatásos szakemberré válni óta tanítok kendot Magyarországon, legnagyobb célom mégsem az, hogy elérjem a magyar versenyz!k gy!zelmét a nemzetközi versenyeken. Célom, hogy az autentikus kendot elültessem az országban. Kezdett!l fogva erre törekedtem. Ha ugyanis a magyaroknak sikerül az autentikus kendot elsajátítania, akkor azt ezt követ! 50, vagy 100 évben is változások nélkül tud majd meggyökeresedni e földön a kendo kultúra. Személy szerint nagy örömömre szolgál, hogy az utóbbi id!kben ilyen értékelést sikerült kivívniuk a magyar versenyz!knek. Még egy kicsit részletesebben is szeretném kifejteni az autentikus kendo jelentését. Jó néhány versenyz! van Európában, aki a versenyzésben er!s, ám pusztán egy maroknyi, akit szakért!i szemmel autentikusnak lehetne nevezni. Szeretném röviden ismertetni azokat a pontokat, amelyek alapján meghatározható az autentikusság. 1. A mozdulatok min!sége: A versenyzés és edzés során nem hagyatkozik egyedül mozgás- képességére, az alaptechnikák pontossága szolgál a teljesítmény alapjául. Az ilyen kendot nevezhetjük autentikusnak. Sokszor látni olyan kendot, ahol valaki egyedül a jó mozgásképessége miatt tud gyors men-uchit végezni, vagy pusztán fiatalsága miatt képes dinamikusan mozogni. Sajnálatos módon azonban az életkor növekedésével a fizikai er!! 5

6 csökken, így ezekben az esetekben a teljesítmény színvonala hanyatlásnak indul. A probléma az, hogy ilyen esetben egyedül a mozgásképesség és fiatalság szolgáltatja a teljesítmény alapját, magának a mozgástechnikának a min!sége pedig nem túl magas. Az ehhez hasonló gyakorlók természetesen nem alkalmasak hivatásos edz!nek, vagy oktatónak sem. Az alaptechnikák (kihon) pontos elsajátításával azonban a mozgás dinamikai szempontból is megalapozottá válik. Egy szóval, kevés energiával is lehet!vé válik a gyors és er!s ütések kivitelezése, amelynek köszönhet!en az adott életkornak megfelel! kendo gyakorlásával még id!sebb korba lépve is növelhet! a teljesítmény színvonala. Ezt jelenti az autentikus kendo. 2. A taktika és technika min!sége: Sokan vannak, akik mást sem használnak, mint trükkös technikát. (Például olyan, ellenfelet rászed! technikát, mint a men # kote). Ez azonban technikailag és stratégiailag is alacsony szintet jelez. A kendoban ideálisnak tekintett, autentikus technika és taktika nagy körvonalaiban a következ! egyszer" mintára épül: nyomás gyakorlása az ellenfélre a középpontból # az ellenfél kibillentése a kamaéból # a védelem nélkül maradt területek támadása. Ezt az egyszer" technikát, vagy stratégiát azért tekintik ideálisnak a kendoban, mert ezek elsajátításával akármilyen magas életkorig folytatható a kendo gyakorlása anélkül, hogy a trükkös technikák kifognának rajtunk. A trükkös technikák és stratégiák els! látásra ugyan dinamikusnak és leny"göz!nek t"nnek, ha azonban a trükk leleplez!dik az ellenfél el!tt, már semmire sem megyünk velük. Konkrétan ilyen az a kendo, amelyben a szükségesnél többet mozgatják a shinait, a testet illetve nyakat megdöntve vágják a ment, illetve kotét, vagy sokat használják az olyan trükkös technikákat, mint a men # kote. Sok éve figyelem az európai kendot, ám kevés olyan ország van, ahol autentikus versenyz!k kinevelése folyik. Ha mindenképpen meg kell neveznem ezeket, akkor talán Magyarországot és Franciaországot tudnám említeni. Olaszországban és Spanyolországban is látni néha er!s versenyz!ket, az úgynevezett hagyományh"ség azonban ritka. Ennek oka, hogy sok trükkös technikát alkalmaznak, az alapokat azonban nem sajátítják el rendesen. Szembet"n! azoknak a száma, akiknél a ki-ken-tai icchi (az energia, kard és test egysége) alacsony szinten áll. Németország szintén b!velkedik er!s versenyz!kben. A német kend! sajátossága a nagy testméret kihasználásával végbevitt, dinamikus támadás, szigorúan szakért!i szemmel nézve azonban sokan vannak, akik stratégiailag nem értik megfelel!en a kend!t, vagy akiknél az alaptechnikák pontossága hagy némi kívánnivalót maga után. Szigorú, de akárhogy nézzük is, szakért!i szemmel hozott ítélet: egyik sem olyan, amely autentikussá tudna válni. Véleményem szerint azonban Magyarországon jelenleg az autentikus kend! oktatása zajlik, amely különösen a férficsapat tagjai közt van kibontakozóban. Szeretném, ha minél több magyar gyakorló tisztában lenne e ténnyel, és egyben mintának is tekintenék maguk el!tt a csapatot Kérdések Abe mesterhez Abe Tetsushi MKSZ Technikai Igazgatója Kendo Renshi 7.dan Nagyszer" sikereket ért el a magyar válogatott a debreceni EB-n. Gratulálok. Hogyan értékeled a csapat munkáját és a szervezést? Jó lett volna bajnoki címet szerezni, sajnos ez nem sikerült, de összességében az eredmény sokkal jobb, mint amivel el!re számoltam. A verseny színvonala a férfiaknál nagyon magas, a n!i versenyben sok az új versenyz!, sok országban generációváltás volt, itt is a következ! években emelkedni fog a versenyz!k vívásának színvonala. Juniorok is elég jó min!ségben versenyeztek, ami az átlagot illeti. A szervezés kit"n! volt, nagyon sok dicséretet kaptak a szervez!k. A n!i, férfi, junior csapat tekintetében kit!l vártatok érmet? A férfiaknál Király Norbertt!l és Dubi Sándortól vártam érmeket, junioroknál Suba Gergely és Zalka Márton volt esélyes a verseny el!tt. A Japán Bajnokságot gyakran éri az a kritika, hogy túl sok a biztonsági küzdelem, óvatosak a vívások, csak a gy!zelem elérése számít, ezért sok az encho, nem ritkák a 10 perc körüli mérk!zések. Mennyire van ez így az európai kendoban? Egyéni versenyeken mindenhol ez van, hiszen a gy!zelem megszerzése a cél. Európában is sok ilyen vívást fogunk látni. Csapatversenyeken ez nem figyelhet! meg, hiszen ott sokszor, muszáj akár két ippont is szerezni. Ha a versenyszabályzatban a tsubazariai-ra vonatkozó szabályokat változtatnák, akkor változna ez a tendencia is. Erre kitértél most az Országos Csapatbajnokságon is. Konkrétan milyen szabályváltoztatásra gondolsz? Japánban nem nagyon változott, változik a dolog. Ha Európában más szinten fognak bíráskodni, ha az európai bírók megértik ennek lényegét, szigorúbbak lesznek, akkor ez fogja változtatni. Konkrétan tsubazariai-nál, aki nem próbál eltávolodni az ellenfélt!l, az rögtön hanszokut kapjon.! 6

7 Van lényeges különbség a japán és az európai kendo között? Ha igen, mi az? Nagy a különbség. Az alapmozgás pontossága, ami lényegesen más. Például a ki-ken-tai-ichi sokkal pontosabb. Jól megfigyelhet!, hogy Európában is változik ez. Pontosan onnan adódik, hogy az európai versenyeken a bírók sokszor olyanra is adnak ippont, ahol hiányzik a ki-ken-tai-ichi. Talán ha a bírók a versenyeken pontosabb, szebben kivitelezett ki-ken-tai-ichire adnának ippont, akkor a versenyz!k is pontosabban végigvinnének egy vágást. A következ! EB-re ugyan ebben az összeállításban készül a csapat, vagy továbbra is a válogató versenyek eredményei szerint döntetek majd? Most ebben a pillanatban nem tudok erre válaszolni, de mindenképp kellenek új emberek a csapatba. Legyen verseny egymás között, ebb!l pozitív változás jön a válogatott életébe. A válogató versenyek eredménye csak egy szempont, a legfontosabb, hogy idegen ellenféllel, hogyan tud az adott versenyz! vívni. Még az utánpótlás fejlesztése is fontos cél. Látva a csapat EB szereplését változtattok valamit a felkészülési módszeren? Vontatok le olyan következtetést, ami miatt valamin változtatni kellene? Ez mindig változik. Egy-egy nagy versenyen jobban látszik a hiányosság, és ezeket javítani kell utána. Mondanál néhány példát ezekre a hiányosságokra? A jelenlegi csapatnál mindenkinek más, kategorizálni nem lehet, így erre röviden nem lehet válaszolni. Mennyire tartod fontosnak, hogy a csapatot mentálisan, szellemileg is felkészítsétek a küzdelmekre? Milyen módszereket alkalmaztok erre? Természetesen nagyon fontos a felkészülés ezen része is. Kezdetben nem foglalkoztunk vele, hiszen els!nek a technikai tudásnak kell meglennie, csak utána lehet szellemi felkészüléssel foglalkozni. Ez azonban nagyon nehéz, mert az igazi mentális felkészítéshez a csapatnak szinte mindig együtt kellene lennie, ezért ezt megoldani elég bonyolult számunkra. Egy évben körülbelül mennyi id!t tölt együtt a válogatott a versenyeket nem számítva? Havonta maximum 1-2 hétvégét, ez nagyon kevés. Melyik kendo mester tanításai vannak rád nagy hatással? Természetesen gyerekkorom óta minden mester más hatással volt rám, de igazából Maruyama Tetsuo hanshi 8. danos mester a tanárom. $ most 83 éves és 12 éves korom óta tanít engem. Amikor Japánba utazom, most is hozzá járok, a világon! ismeri legjobban a kendómat. A másik mester, aki nagy hatással volt rám, Komorizono Masao hanshi 9. danos mester, a Nemzetközi Budo Egyetem volt tanára. Sajnos! már nincs közöttünk. Melyik versenyz! vagy mester kendója áll hozzád legközelebb? Az életkorból adódik, hogy milyen kendót keresek. Most számomra az ideális kendó az, amit a Kokushikan Egyetemen tanító Ujiie mester kyoshi 8. danos mester képvisel. $ 57 éves, és 10 év múlva én is ilyen kendót szeretnék. 80 éves koromban természetesen Maruyama mester kendóját szeretném gyakorolni. (És a mai, vagy az elmúlt év versenyz!i közül kinek a vívásai tetszenek/tetszettek?) Például aki els!nek eszembe jut, az Yamada Hironori, de minden japán bajnok kendóját kedvelem, Miyazaki Masahiro, Takenaka Kentaro aki VB. 2. helyezett volt Santa Claraban, de az id! változásával, ahogy változik a kendóm, úgy a kedvencek is változnak. Te vagy Magyarországon a legmagasabb fokozattal bíró kendo mester. A saját kendódat hogyan fejleszted? Szerintem, ha valakinek van egy jó példaképe célként, és ehhez jó alaptechnika párosul, valamint a saját kendo fejlesztésének elmélete, akkor egyedül is tudja a kendóját fejleszteni bármeddig. Sakuma sensei, aki tokiói 8. danos mester, azt mondta egyszer, hogy aki elfogadja a mesterek tanítását, alapmozgását rendesen gyakorolja, és ezt nyitott szívvel teszi, akkor 7. danig simán el lehet jutni. Továbbiakban már tehetségre is szükség van. Szerintem is így van, én sem tettem semmi különleges dolgot a 7. dan megszerzéséig. Bárki, aki így gyakorol, képes lehet erre. Most a további fejl!déshez mindent az alapoktól kezdek megint, plusz jó kendósokkal kell vívnom.! 7

8 Kérdések Erdélyi Gáborhoz El!ször is hadd gratuláljak a magyar rendezés" EB-n elért hazai sikerekhez. A férfiak küzdelmeire fókuszálva: Király Norbert és Dubi Attila bronzérme, Dubi Sándor csapatkapitány két Fighting Spirit díja, illetve a junior fiúk csapatban szerzett ezüstje, valamint két egyéni Fighting Spirit díja remek eredmény a rendkívül er!s európai mez!nyben. Három hét telt el az esemény óta. Hogy értékeled a magyar férfi csapat teljesítményét? Erdélyi Gábor: Összességében elégedett vagyok a csapat szereplésével. A junior csapat második helyezése nagyon jó eredmény, közel jártunk a gy!zelem eléréséhez. A junior csapat kapitánya, Zalka Márton nagyszer" teljesítményt mutatott. A férfi csapatversenyen a gy!zelem elérése volt a cél, ez sajnos egy apróságon úszott el, szerintem. A francia csapatot megint nem tudtuk legy!zni, itt tanulni kell a hibákból és a jöv!ben ez is sikerülni fog. Az egyéni versenyekben mindenképpen pozitív dolog, hogy három versenyz!nk is ott van Európa nyolc legjobb vívója között. Király Norbertnek és Dubi Attilának is, a junior versenyek óta, ez az els! komoly eredménye Európa Bajnokságon, ez nagyszer" teljesítmény (Király Norbert 1996-ban aranyérmet, Dubi Attila 2001-ben bronzérmet szerzett junior kategóriában). Sajnos nem sikerült bejutniuk a dönt!be, de helyezésük mindenképpen jó eredménynek tekinthet!. Dubi Sándor remekül kezdett a versenyen. Csapatversenyben a csapat húzóemberének számított, igazi kapitányként küzdött, azonban az egyéni versenyeken nem volt elég a teljesítménye a négy közé jutáshoz. A tavalyi világbajnokság mellett ahol szintén nagyszer"en teljesített a férfi válogatott, mondhatjuk a legjobb európai csapat volt a magyar ötös - ez a második olyan rangos nemzetközi verseny, ahol nem mint válogatott versenyz!, hanem mint a férfi csapat edz!je veszel részt. Ha jól tudom, korábban Abe Tetsushi mester (Renshi, kendo 7. dan) egyedül készítette fel mind a n!i, mind a férfi csapatot óta azonban külön edz!je van a n!i csapatnak Sipos Aranka (kendo 5. dan) személyében, illetve a férfi csapat a Te irányításoddal készült a versenyekre. Miért alakult ki ez a megosztás? Hogy néz ki ez a gyakorlatban? EG: A 2008-as helsinki EB után kért fel Abe mester, hogy dolgozzak a válogatott mellett, és én boldogan mondtam igent. Ezen a bajnokságon Sipos Aranka, mint a n!i csapat edz!je már segítette Abe mester munkáját. Jelenleg az edz!i csapat a következ!képpen néz ki: Abe mester a technikai igazgató, Aranka a n!i csapat felkészít!je, én a férfi csapat edz!je vagyok. Abe mesterrel és együtt egyeztetve, összedolgozva állítjuk össze a csapat felkészülésének tervét, az edzések programjának összeállítását, hiszen közülünk neki van a legnagyobb szakmai tudása, elengedhetetlen a segítsége a munkánkban. Együtt dolgozzuk ki a válogatás szempontjait is. Sajnos a válogatott menedzser nélkül dolgozik leginkább financiális okok miatt - így ezt a feladatot is nekünk kell ellátni. Adott esetben egy menedzser mivel tudná megkönnyíteni munkátokat? Azok a válogatott csapatok, akik el!nyösebb gazdasági helyzetben vannak, milyen apparátussal dolgoznak a válogatott mögött? EG: A menedzser a válogatott edzések, edz!táborok szervezésével foglalkozik. Versenyek esetében részt vesz a különböz! meetingeken, gondoskodik a csapat ellátásáról pl. ásványvíz, kötszerek, szükséges felszerelések beszerzése. Az egységes arculat kialakítását is koordinálhatja: shinai tartó, zekken, melegít!ruházat beszerzése. Több válogatott 4-5 f!s gárdával dolgozik, akik a verseny folyamán csak a versenyz!k segítésével, kiszolgálásával foglalkoznak. Követik a versenyt, hogy éppen ki melyik pályán mikor következik, segítenek például a shinai ellen!rzéskor. Ebben az esetben az edz! tényleg csak az edz!i dolgokkal tud foglalkozni. Ez mindenképpen nagy segítség lenne nekünk is. Hogyan alakul ki a válogatott keret? EG: A válogatottba kerüléshez versenyeken kell bizonyítaniuk a versenyz!knek. Ezen kívül több szempont alapján döntünk arról, hogy ki az, aki indulhat a világversenyeken. A cél természetesen a nagyobb, rangosabb versenyeken elérni a legjobb eredményt, így a kisebb versenyek az ezekre való felkészülést szolgálják. Legutóbb két éves ciklusban dolgoztunk, ennek az eredménye volt az EB-n elért eredmény. Mik ezek a kiválasztási szempontok? Elért versenyeredmények, megszerzett versenytapasztalat, edzéseken mutatott edzésmunka, technikai tudás. Illetve, hogy kiben van meg az a tulajdonság, hogy ismeretlen vívó ellen is könnyen tud gy!zni. Van e valamilyen különbség a jelenlegi felkészülés, illetve a válogatottságod alatti felkészülés között? Az alapelvekben nincsen különbség, de a felkészülés programját az adott versenyz!khöz igazítjuk, így ezért ebben van némi eltérés a korábbiakhoz képest. Természetesen vannak visszatér! gyakorlatok kakrigeiko, ojikomigeiko stb.! 8

9 Abe mesterrel együtt nagy tapasztalatotok és rálátásotok van a nemzetközi kendo életre. Mennyire foglalkoztatok a verseny sorsolásának eredményével? A sorsolás után tudatosan készültetek egy-egy ellenfélre? A sorsolás után természetesen konkrétan készülünk az ellenfelekb!l is, de csak a csoportmérk!zésekre számíthatunk. Utána már ott, az adott helyzetben kell eldönteni a további menetet, stratégiát. Igaz, hogy teljes mértékben ismerjük a nemzetközi mez!nyt, de aki ismeri a kendo versenyeket, az tudja, nem nagyon lehet el!re tervezni. Arra kell megtanítani a versenyz!ket, hogy hogyan oldják meg a versenyen adódó szituációkat. Természetesen a nagy ellenfelekre speciálisan is készülünk. Ismerve a férfi válogatott tagjait, látva az EB el!tti formájukat, az eredmények latolgatása során kijelentettem, hogy a magyar fiúk felkészültsége és technikai tudása a maximumon van, a végeredmény tekintetében a fejben d!l el minden. Te mennyire osztod ezt az álláspontot? Igen, ezzel teljesen egyetértek. Muszáj mindenkinek saját magát is megismerni, tudni kell, hogy egy nagyobb verseny el!tt mit!l lesz a topon. Ezt meg kell tanulni. Ezeket a dolgokat a felkészülések során kell elsajátítani. Ezt a célt szolgálják a felkészít! versenyek, edz!táborok. Ha jól tudom az EB-n minden nap tartottatok csapatértekezletet. Ilyenkor csak taktikai megbeszélés történt, vagy inkább értékeltétek az addig mutatott teljesítményt? F!ként taktikai megbeszélést tartottunk, mire kell figyelni a következ! napon, kinek mi a feladata a csapatversenyeken - általában ezekr!l van szó. Ismertetjük a másnapi pontos napirendet, programot. Az értékeléssel vigyázni kell. Nem biztos, hogy a hibákat a verseny közben kellene megbeszélni, erre vannak más fórumok. Természetesen egyénileg is elbeszélgetünk néhány versenyz!vel. Szerencsés helyzetben vagyok, tudom, kinek, mire van szüksége a verseny el!tt, így ezt is kicsit személyre szabottan tudjuk végezni. Belülr!l milyen volt az idei Európa Bajnokság? Az idei verseny nagyon izgalmas volt, sok nagyszer" mérk!zést láthattunk, a mez!ny színvonala emelkedik évr!l évre, technikailag is magas szint" vívások voltak. A magyar versenyz!k szerintem jól teljesítettek, sokan tudták hozni a maximumot, amit elvárhattunk t!lük - és ez dicséretes. A nemzetközi mez!nyb!l jelenleg kit tartasz kiemelked!nek? A verseny el!tt is, akik megkérdeztek, azoknak az egyik esélyesként Fabrizio Mandia nevét mondtam. Sajnos, ez be is igazolódott. $ az elmúlt évek alatt nagyszer" teljesítményt mutatott, hiszen szinte az összes versenyt megnyerte Európában, ahol elindult. Tavaly pl. 2 ipponnal legy!zte az aktuális japán bajnokot. Technikai tudása alapján Wesley Haekét is nagyszer" versenyz!nek tartom, neki is kit"n! eredményei vannak már az Európa Bajnokságokon. De ide sorolnám még Erwin Yonett, Hans-Peter Herr, Oscar Kimura, Király Norbert és Dubi Sándor nevét is. $k mindenképpen Európa elit versenyz!i közé tartoznak az EB mez!nyb!l. A többiek szerintem egy kicsit még elmaradnak t!lük. Mennyire nehezedett rátok a házigazda szerep? Ilyenkor a közönség is a rendez! országtól várja az érmeket, f!leg úgy, hogy az el!z! EB aranyérmese a férfi csapat kapitánya, míg a n!i csapat vezére Európa legeredményesebb hölgy versenyz!je. Szerintem a hazai közönség serkent!leg hatott ránk. Felspannolt mindenkit. Igaz, nem sikerült bajnoki címeket elhoznunk, de az eredményt jónak tekintem. Köszönjük a támogatásokat. A mostani férfi válogatott keret nagyon er!s, de kérdés, még mennyi van bennük? Nem a korra gondolok, hiszen pl. a kendo hazájában a Japán Bajnokság nyertesei átlagosan 30 év körül vannak a csúcson, és ett!l a magyar fiúk még messze vannak. Viszont a keret magja régóta olyan vívókból áll, akik legalább 15 éve együtt kendóznak és sok mindent elértek egy csapatban. Mivel lehet!ket motiválni? Az egy nehéz kérdés, hogy mi lesz a jöv!ben. Igen, sokan régóta a nemzetközi porondon vívnak. Mindenképpen kell, hogy legyen bels! indíttatásuk arra, hogy még tovább versenyezzenek. Ezzel maguknak kell rendelkezniük. A többi az edz!k dolga, hogy hogyan tudjuk felkészíteni!ket, hogy jól szerepeljenek a világversenyeken. Mivel nem vagyunk profik ezen a dolog anyagi oldalát értem - vagyis a srácok nem a kendoból és a versenyzésb!l élnek, nehéz összehozni a munkahellyel, iskolával, így ez természetesen áldozatokkal jár. Remélem, ennek az összehangolása a jöv!ben sem fogja gátolni!ket a felkészülésben.! 9

10 Talán egy kicsit az el!z! kérdéshez tartozik, hogy a férfi válogatott négy alapemberével fiatal(abb) koruk óta Te foglalkozol korábban a Szigetközi Junior Kendo Klub edz!jeként, jelenleg a férfi válogatott vezet!jeként. Ez a viszony megkönnyíti a munkádat a versenyz!kkel, vagy az alaposabb ismeretség miatt nehezebb megítélni objektíven, hogy éppen ki milyen formában van? Annyiból könnyebbséget jelent, hogy ismerem!ket, tudom, hogy mikor milyen formában vannak, mi az, amin változtatni kellene, mik a gyengéik, er!sségeik. Igaz, ez a hosszú ismeretség néha hátrányt is jelent, de remélem, ez nem zavarja a munkánkat. A junior csapat nagyszer"en teljesített az EB-n. Mi a véleményed a jelenlegi válogatottat követ! fiatalokról, az utánpótlásról? Igen, a mostani junior csapat nagyszer" vívókból áll, de a következ! generációban is vannak ígéretes tehetségek, akik már most is ilyen szinten tudnak vívni. A következ! Európa Bajnokság jöv!re Lengyelországban kerül megrendezésre. Mik a következ! lépések, hogyan alakul a jöv!? A terv a gy!zelem megszerzése minden kategóriában, ezért fogunk dolgozni. Remélem, most minden össze is fog jönni, és a mostani nagyszer" eredménynél még jobbat tudunk majd elérni. Ha gratulációval kezdtem, hadd fejezzem be azzal is. Az EB-n 6. dan fokozatra sikeres vizsgát tettél. Magyarországon veled együtt csak hárman birtokolják ezt a magas rangot. Gratulálok! Hogyan készültél a megmérettetésre? Mi volt a személyes tapasztalatod a vizsgán? Ez nem csak az utóbbi évek munkájának gyümölcse. Idén lesz 23 éve, hogy kendóval foglalkozom. Sok segítséget kaptam az évek alatt mestereimt!l, Onizuka Yoshiyukitól, Abe Tetsushitól, Makita Minorutól, Iwakiri Kimiharutól, Ijima Akirától és Marubashi Toshiotól. Abe mesterrel sokszor gyakoroltam kettesben(,) katákat, vizsgavívásokat, sokszor megbeszéltem vele a vívásom hibáit. Ez nagyon nagy, értékes segítséget jelentett. Videóra vettem edzéseimet, majd visszanézve sokat tanultam bel!le - ez is rengeteget segített. A vizsga nehéz volt, de sikerült megoldanom, és a mesterek is úgy látták, hogy 6. danos szinten tudok vívni. Mindenképpen kendós pályafutásom eddigi csúcsának tekintem ezt az eredmény. a riportokat készítette: Bánáti Zsombor Gyurmafigura! 10

11 23. Kendo EB 2010 rövid története Beszámolóm, nem annyira az esemény alatti cselekményeket dolgozza fel, inkább azt, miként jutottunk el oda? Természetesen egzakt adatok az írásom végén találhatók majd. Hát igen vége az idei Kendo EB-nek! Megmondom!szintén Én még mindig a hatása alatt állok az eseménynek, persze ehhez az is hozzájárul, hogy még mindig folyamatban van a történtek feldolgozása, elemzése illetve a nagy riportkészítés az MKSZ és az EKF részére is! Egy biztos, hogy sikereket értünk el legyen az versenyeredmény vagy szervezés, ezzel nem kis munkát és kihívást adva a következ! EB-t szervez!knek! De mi is volt ennek a titka? Hiszen két el!z! helyszín "elbukta" a megvalósítást esélyét! 2009-ban beköszöntött a válság, ami sokkal hosszabbra nyúlt, mint bárhol máshol a környéken! Ennek következménye már azon érzékelhet! volt, hogy az Önkormányzati Minisztérium Sportszakállam Titkársága (SSZT), ezzel együtt az összes többi is, aki nekünk számíthatott - a turizmusért és kultúráért felel!s szervek - azonnal lehúzták a rolót! Pedig 2007-ben szövetségünk hivatalosan bejegyezte magát, mint állami támogatást igényl! szövetség "kiemelt sportrendezvényre", amit anno el is fogadtak, de mivel még volt 3 év, így ennek kihirdetése csak az eseményt megel!z! évben lett volna aktuális az éves sport büdzsé miatt... pechünkre!!! Csak összehasonlítás képen, míg 2004-ben 50%-al olcsóbban kaptuk meg a Budapesti Körcsarnokot az SSZT támogatásával - ami közel Ft - valamint Ft-nyi összeget kaptunk a Kulturális Minisztériumtól, akkorra ez az összeg 0 Ft-ra csökkent! Pedig egy ismert,megbízható és elismert szakszövetséggé váltunk hivatalos körökben! Tehát egyszer"en nem volt állami pénzre kilátás! A másik gond Budapesttel a helyszín volt. A Körcsarnokot bezárták, tehát maradt az Aréna vagy ahogy Pesten hívják a "Kavics". Mikor azonban utánajártam a költségeknek egy vállalhatatlan közel Ft-os napi díjról beszélt az üzemeltet!! És ennek tetejébe jött az, hogy nekik ott, akkor nem volt parkettájuk, amit lerakhattak volna. Egyszer"en minden arra utalt, le kell mondani Pestr!l, mert ezt nem lehet vállalni! Akkor viszont hol, ha nem vidéken? Az Elnökséggel együtt feltérképeztük a lehet!ségeket...igen akkor még beleértve Debrecent is- és Gy!r t"nt a legel!nyösebbnek. Relatíve közel van Budapesthez és Bécshez is, tehát több úton is megközelíthet!, van egy nagy új csarnokuk és persze ott van az Arrabona Kendo Klub Erdélyi Gábor vezetésével! Több felmér! kört is tettünk és minden okunk megvolt az optimizmusra! A csarnok mérete, felkészültsége magas színvonalú, ráadásul az egyetem város közvetlen mellett van, ahol lenne kollégiumi ellátás, s!t van egy nagy tornatermük is, ahol a bemelegítéseket is meg lehet oldani. A hotelek szintén 20 percnyire voltak gyalog!!! és igen nyitottak voltak a kedvezményeket tekintve, persze cserébe a feltöltöttséget is elvárták! Fogadott Gy!r Polgármestere is Borkai Zsolt úr, aki egy az egyben ki is mondta, hogy "Gyerünk, csináljuk, támogatjuk a dolgot!". Akkor mégis mi okozta a halálát ennek a helyszínnek is? Egyszer", ha nem az anyagiak vagy a technikai, akkor a politika! 2008 augusztusában leültem a gy!ri csarnok helyettes üzemeltet!jével és szépen meg is beszéltük a leglényegesebb dolgokat, mint az id!pont vagy a lista árak! Igaz ugyan, hogy a dátumot egy héttel kés!bbre tettük, hogy ne legyen pont Húsvétkor, de ezt azonnal közöltem is a hölggyel, akinek a válasza csak annyi, hogy "Semmi gond ezzel, hiszen még b!ven van id!"! Mindenki örült, egészen 2009 áprilisáig, mikor immáron a városi Sporthivatal képvisel!jével együtt megjelentünk az üzemeltet! vezet!jénél, aki egy igen dekoratív hölgy volt! Nem szabad elfelejteni, hogy id!közben a várossal szóban (az Arrabona Klub egyik oszlopos tagjának segítségével...), már a "támogatásban" is megegyeztünk (ami nagy részben a Kulturális esemény megrendezése miatt történt) ami Ft maximált csarnokbérleti díj per nap lett volna naponta! Vagyis ennél többet nem kellet volna fizetnünk! Tapasztalatból már tudni lehetett, hogy ez vállalható! De...a városi sporthivatal hozzáállása furcsa volt már az üzemeltet!vel való találkozás el!tt, hiszen nem az a személy jött el képvisel!ként, akivel több alkalommal is beszéltem, hanem egy sportreferens. Mialatt az IC-vel Gy!rbe utaztam felhívott, hogy sajnos az el!re megbeszélt találkozón nem tud id!ben ott lenni (amit egyébként $ maga szervezett le), mert fontos megbeszélésen kell részt vennie! Úgy gondolom általánosan egy Kendokának nagy a szociális toleranciája embertársai iránt, de mikor valaki egy általa egyeztetett megbeszélést csúsztatni akar úgy, hogy engem akar megkérni, hogy majd mondjam meg az ott lév! üzemeltet!nek, hogy késik...hát...nem tudom ki, miként reagált volna helyembe? Én azt mondtam neki, hogy ezt el lehet felejteni és ne velem üzengessen olyan esetben, amiben nem én nem vagyok a ludas. Szóval, annak ellenére, hogy az volt megbeszélve felvesz gépkocsival a vasúti pályaudvaron, begyalogoltam a csarnokig, ahol egy robogóval ért éppen utol! Felmentünk az üzemeltet!i irodába, ahol az eredetileg helyettes hölgy ásványvízzel kínált, mialatt a F!nökhölgy próbálta kikérdezni $t, hogy milyen megbeszélésen is van? A gyors döntés szükséglete akkor tört rám, mikor a nyilvánvaló felkészületlensége ellenére, megkérdezi, hogy mikorra is tervezzük ezt az EB-t? Mikor elmondtam a dátumot, annyi volt a válasza, hogy "Sajnálom, de abban az id!szakban már foglalt esemény van!" "Hm...és lehet valamit tenni, hogy ezen változtassunk?" A válasz annyi volt,hogy sajnos nem! Még annyit elmondtam a "dekoltázsának", hogy Én el!re szóltam a változásról valamint, hogy nem tudunk már változtatni az esemény dátumán, mert ki lett hirdetve és hivatalosan elfogadta az EKF is! Én úgy éreztem, hogy itt nincs megoldás és ha már most ennyi gond van, akkor mi lesz kés!bb? Jobb még most kilépni, mint kés!bb! Egy kurta köszönéssel felálltam az tárgyaló asztaltól és eljöttem! Felhívtam a Vezet!séget, elmondtam Nekik a tapasztalatom, hogy ha akarják, még visszamegyek de Én nem érzem biztosítottnak az eseményt ilyen hozzáállással megszervezni! Kés!bb derült ki a politikai vonzat... az üzemeltet! az egyik párt kezese volt addig a városé másiké! Ennél mélyebben nem kívánok belemenni, de az biztos, hogy a város vendégéjszakát kb Ft-ot valamint kb Ft-nyi bevételt!l esett el, egy válságos id!szakban ez elég nagy luxus! Szerintem... bár én nem vagyok politikus!:)! 11

12 De menjünk tovább! De hova is? Egy évvel az EB el!tt nincs hazánkban város, aki tisztességesen bevállalna egy ilyen eseményt!? A Vezet!ség megint összeült és megpróbáltuk felmérni a lehet!ségeket! Sok lehet!ség nem volt, Debrecen vagy Szeged vagy vissza Budapestre, ahol volt is egy alternatív megoldás, bár arra az EB-re nem lettünk volna olyan büszkék, bár a fapados EB-k között azért ott is els!k lettünk volna...de hátulról!:( Szóval mi volt Debrecenbe, ami az eddigiekben nem volt? Kapcsolati t!ke! Nem hiszem, hogy a nevek itt fontosak lennének hiszen $k is Kendokák akik tették a dolgukat, de mégis ez volt az egyik kulcsa annak, hogy ez az egész sikerelült! A másik sikert pedig az önkéntesekben kell keresni! És ez az a pont, ami miatt megérte végigcsinálni és nem meghátrálni! Az MKSZ Önkéntesek az egyik legbiztatóbb jele annak, hogy jó úton halad az MKSZ! Ha nincs meg az önfeláldozás, a jutalom nélküli lelkület kifejezése, akkor az nem teljesen Kendo! Ez az én személyes véleményem! Nem fogok filozófiai okoskodásba menni, mert mindenki tudja ezek az emberi min!séget kifejez! tettek, mit jelentenek!? Nélkülük nem ment volna és nem is fog! Legalább is nem azon az úton, ami miatt legtöbben elkezdtek komolyan foglalkozni ezzel a Budo ágazattal! És bár az EB-n látható segít!k létszáma 157 f! volt, a láthatatlanoké csupán 21! Ezek neveit szeretném itt felsorolni a tisztelet jeléül, hiszen hétr!l, hétre találkozókon kelet részt venniük, elviselni a traktálásom és néha még a gorombaságom, hogy az ügy id!ben és terv szerint haladjon! Ezen emberek számomra máltó híveivé váltak a kendo kultúrának! Persze kihívások ebben az id!szakban is voltak, szállodák makacsságai, felesleges bürokrácia, csúszások, sorsolási anomáliák, helyközi és helyi személyszállítás elképeszt! komplexitása, értetlenked! árusok, hiányos szendvicsek, verseny alatti t"zriadó megel!zés,galamb vadászat, nem beszélve csapatok óvásairól, ami még jobban hátráltatta volna a verseny menetét! De megoldottuk, közösen, együtt! KÖSZÖNÖM! EKC 2010 Láthatatlan Önkéntesei: Antal Tamás - Értékesítés Ambrus Kata - Kultúra Aranyossy Árpád - Sajtó Bartók Vera Dopping/Els!segély Benke Tamás IT/szoftvere fejleszt! Berg Krisztián Marketing/PR/Protokoll Deák Dani Honlap layout programozás Demeczky Jen! Eredményösszesít! Duschel Orsolya Hangulat/Sayonara Heged"s Péter - Marketing/PR/IT Kiss Attila Honlap szerkeszt! Kovács Péter - Versenyigazgató Morvay Gyula - Eredményösszesít! Németh Andrea Kreatív Rabnecz Gyula - Versenyigazgató Slezsák Csilla Sajtó/Média Szalay Róbert Logisztika/Anyagmozgatás Tihanyi Róbert Logisztika Varga Zoltán - Logisztika Várvizi Attila Offline gyártás,koordinátor Vécsei Attila Tartalom Manager És akkor utoljára de nem utolsó sorban az ígért adatok: EKC 2010 büdzsé: Ft EKC 2010 és Japán Kulturális Napok résztvev!i: Junior/Junior csapat: 48 f! N!i csapat: 94 f! Férfi csapat: 157 f! N!i egyéni: 94 f! Férfi egyéni: 166 f! Kísér!k/Szervez!k összesen: 379 f! Kendo EB és Japán Kulturális Napok eseményének közvetlen résztvev!i: 754 f! Eseményen résztvev! látogatók: 700 f! Esemény alatti honlap látogatók: 6690 f! Sportolói létszám: 375 Delegáció résztvev!k: 119 Kísér!k: 33 MKSZ Önkéntes segít!k: 121 Debrecen önkéntes segít!k: 26 f! ZNKR: 3 f! EKF Delegáció: 5 f! MKSZ: 5 f! Debrecen Sportcentum Kft (KHT): 10 f! Bírók: 26 f! M"vészek/El!adók: 31 f! Készítette: Mihalik Hunor! 12

13 2010. XXIII. Országos csapatbajnokság 15.-én, rendezte meg az MKSZ az idei, egyben a 23. Országos csapatbajnokságot Budapesten. 17 csapat jelentkezett 13 klubból. Csoportmérk!zéseken 3 f!s poolok voltak, ahol körmérk!zéssel döntöttek a helyezéseken. Ezután egyenes kieséses rendszerben folytak a küzdelmek. Számos remek vívásnak lehettünk szemtanúi és izgalmas verseny volt. Az elmúlt évek tapasztalata alapján elmondhatom, hogy a csapatok kendójának min!sége fejl!désnek indult. Kit"n! küzd!szellemmel küzdöttek és sokak magas technikai színvonalon vívtak. A következ! eredmények születtek: 1. Szigetközi Junior Kendo Klub, Gy!rzámoly 2. Magyar-Japán Kendo Klub, Budapest 3. Happu-Fudó Kendo Klub, Budapest és Budapest F!nix Kendo Klub, Budapest Hiányosságként megemlíteném néhány versenyz!nek a ki-ken-tai ichi hiányát. Alapmozgás tanulásánál figyeljünk rá, kérjük mesterünk segítségét. Ezen mindenképp változtatni kell. A kezd! versenyz!knek figyelni kellene a chaku-so-ra, az öltözetre is, a hakama és kendogi helyes viselésére, a bogu felvételére. A men himónk legyen 40 cm hosszú, ez a szabályzatban el!írt, és a koténk se legyen szakadt, a tenyérb!r épp legyen. A shinaink szabályos legyen, ezalatt értve, hogy a tsuba magassága rendben legyen, ne mozogjon a tsukagawán. Versenyhez hozzátartozik az, hogy tisztában legyünk azokkal a formai követelményekkel, amik a versenyzéshez szükségesek. Ilyen például az, hogy sorakozónál hogyan kell sorakozni, hogy három lépéssel megyünk be középre és öt lépéssel hátra. Stb. ezeket fokozattól függetlenül illik megtanulni, és alkalmazni. Erdélyi Gábor Kendo 6.dan Szigetközi Junior Kendo Klub, Gy!rzámoly! 13

14 2010. XXIII. Országos csapatbajnokság! 14

15 XXIII. Országos Kendo Csapatbajnokság 15. Budapest, Puskás Tivadar Távközlési Technikum Az idei bajnokságon rendkívül népes számban gy"ltek össze a kendo versenyz!k, hiszen közel húsz csapat nevezett, jó pár klub több csapatot is indított a versenyen. Emellett néhány csapat hat-hét f!t is nevezett a versenyre, lehet!séget biztosítva így a cserékre, taktikai változtatásokra. A poolok összetételének sorsolása a verseny el!tt történt, de a kés!n érkez!k miatt két sorsolásra került sor. Akik az els! körben örömmel fogadták a kedvez! sorsolást, tovább izgulhattak a második kör eredményeiért. A hivatalos köszönt! után Abe mester néhány technikai tanáccsal látta el a versenyz!ket, melyeket akár új szabályként is elkönyvelhetünk immár. A mester a tsubazeriai pozíció helyes mivoltáról és a taiatari technika szabályos alkalmazásáról, valamint az ellenfél pályáról való szándékos kilökésér!l, taszigálásáról beszélt. Felhívta a figyelmet, hogy ezeknek a technikáknak, szituációknak a helytelen alkalmazása hansoku-t von maga után és erre hangsúlyozottan figyelni kell a további versenyeken. A csoportmérk!zések után a poolok els! két helyezettje jutott tovább, ezután már az egyenes kieséses küzdelmek következtek. Itt már több szoros vívásra került sor, bár a bajnoki címre esélyesek így is simán mentek tovább. Kemény küzdelmeket hozott például a F!nix A és B csapatának küzdelme ahol a válogatottakkal felálló A csapat újra vívás után alulmaradt a B csapat rutinos vívóiból álló ötösével szemben. Illetve hatosával szemben, hiszen a B csapatot er!sítette Vadadi Zsolt (kendo 6 dan) a Magyar Kendo Szövetség elnöke is. Véleményem szerint ez a gesztus külön emelte a verseny rangját. A dönt!t szoros küzdelemben a Szigetközi Junior Kendo Klub nyerte a Magyar-Japán Kendo Klub A csapatával szemben. Az SZJKK idén a három válogatott alapember (Dubi Sándor, Dubi Attila, Babos Gábor) mellett a Sakura Kupa ezüstérmes csapat tagjaiból állt (Czafik Kitti, Terbe Patrik, Schreiner Dávid). A gy!rzámolyiak nagy szerephez juttatták a fiatalokat, akik a feln!ttekhez mérten is remekül teljesítettek. Kiemelném Czafik Kitti teljesítményét, aki fiatal kora ellenére nagyon szépen helytállt, és nem csak a n!i mez!nyb!l emelkedett ki, hanem a férfiakon is rendre vágott értékes ipponokat. A versenyen összességében izgalmas és fordulatos mérk!zéseket láthattunk, a csapatok gyakran változtatták felállásukat mérk!zésr!l mérk!zésre, ezáltal is változtatva a taktikát és növelve az esélyeket. Az Arrabona Kendo Klub versenyz!jeként külön öröm volt számomra, hogy belülr!l követhettem az eseményeket. A csapat egészen a legjobb nyolcig küzdötte magát, ami szerintem nagyszer" eredmény, hiszen ez volt az AKK els! szereplése az OCSB-n. Ötösünkb!l mindenki a legjobbat hozta ki magából és a csapat érdekeit szem el!tt tartva vívott végig a versenyen. Ezúton is gratulálok barátaimnak. A végeredmény: 1. Szigetközi Junior Kendo Klub 2. Magyar-Japán Kendo Klub A csapat 3. Happu Fudo Kendo Klub 3. F!nix Kendo Klub B csapat FS: Fajcsák Bence Mushin Kendo Klub FS: Tóth Bertalan - Bakony Kendo Klub Bánáti Zsombor Arrabona Kendo Klub! 15

16 Még egyszer a Szakura kupán mondottakról. Köszönöm a F!nix Kendo és Iaido klubnak a rendezést. A parkettahibák fedésére fordíthatnának több figyelmet, de a rendezés kiváló volt, mint mindig. A Szakura kupa az alacsonyabb fokozatúak és a kezd!k versenye. Furcsa néha, hogy olyanok is részt vesznek rajta akik régi kendósok és már nem itt lenne a helyük. Szerintem ez nem kendó szer", mert mindig magasabbra kell tenni magunk el!tt a mércét, mint az kényelmes. Persze örömünket is kell lelnünk a kendózásban. Ezért nehéz adminisztratíven el!írni ki induljon és ki ne. Nektek és a tanárotoknak kell érezni, hol tartotok. Mint mondtam a Szakura kupa, nekünk, tanároknak is, megmérettetés. Egy olyan szemle, ahol látjuk a saját tanítványaink és az oktató társaink teljesítményét és összképet kapunk az utánpótlás helyzetér!l. Azért is fontos ez a verseny, mert itt tisztábban láthatjuk a feln!ttek teljesítményét. Nincsenek belekeverve a magasabb danosok közé, mint a Magyar bajnokságon például. A kendo oktatása is rétegekre épül. Nem lehet jó kendót építeni az el!z! szükséges alapok megléte nélkül. A REJHÓ nem csak udvariasság, hanem a figyelem és az elkötelezettség, odaadás megnyilvánulása is. Ha egy tanítvány nem tud viselkedni a versenyen az azt mutatja, hogy alkalmatlan önmagára odafigyelni, önmagát kívülr!l látni. Meg kel tanulnunk hibáinkat kívülr!l is látni és azokat javítani. Ha nem tudjuk hol a pálya széle, mekkora távolságot tudunk megtenni három lépéssel el!re, akkor az életben is problémáink lehetnek abból, hogy elvétjük a helyünket. Ha el!re három lépest teszünk és hátra ötöt, de ugyanoda kell visszatérnünk akkor hátrafelé (3/5-ször) kisebb lépéseket kell tennünk. Aki ezt nem tudja, annak gyakorolnia kell, mert az életben is arányvesztési gondjai lesznek. Aki nem tud tisztességgel meghajolni az ellenfél (társ felé) az az edz!jét sem fogadja el, csak fél t!le. Az nem tudja elfogadni az eredményt, nem fogja elfogadni a kritikát és a tanácsot. Fejl!dni annyit fog amennyi tehetsége van, de sem a tanítás nem hat rá, sem megdolgozni nem tud semmilyen eredményért. Így a rejhójára sem lehet építeni. A következ! szintr!l a KIHHON-ról most ugyanazt el kellene mondanom, mint a rejhóról. Ha nincs meg a folyamatos, kritikus magunkra figyelés akkor a tehetség szabja meg a határokat. Azt mondta a verseny zárásakor, hogy a kendo nem fogócska, hogy a mester azzal foglalkozzon, hogy üldözi a tanítvány hibáit, míg az önfeledten nem tör!dik azok kijavításával. Úgy látom a mester és tanítvány helyes kapcsolatát, hogy a tanítványnak, alázatosnak, és nyitottnak kell lenni a tanításra és amint megértette és befogadta azt, akkor magában folyamatosan fenn kell tartania annak ellen!rzését, hogy mindenkor helyesen csinálja-e. A tanítványnak is felel!ssége van a saját taníthatósága terén. Mi több ez a felel!sség kiterjed arra is, hogy folyamatos például szolgál a társai számára is. Büszke lennék rá, ha mind többen értenétek meg ennek a felel!sségnek a mibenlétét és hiszem, hogy a magyar kendó akkor még nagyobb lépésekkel tudna fejl!dni. kaicsó! 16

17 Japánban 2009 Úgy érzem Japán mindig megdobogtatja a kendosok szívét! Ezért is szeretném megosztani saját élményeimet az eddig eltöltött úton amiben jelent!s szerepe van a be tett Japán utamnak is. Minden szint" tapasztalás átadása inspirálhat azon a szellemi úton,amire együtt léptünk mikor kardot fogtunk a kezünkbe. Valamint azokra is hatással van,akik még csak gondolkodnak, hogy mit keresnek életükben. A sok érzés és tapasztalás megosztása is fontos számomra hiszen szinte mindenki kicsit más szemszögb!l látja ugyanazt a dolgot. Mint mikor ugyanazon filmet néz! emberek a film végén másként élik meg a vásznon történteket. Az én kendos utam ban kezd!dött és a sok munka,kudarc és siker, mindig új kérdéseket vetettek fel bennem. Ahogy azt sok tanító is említi a lelki szemek sokszor csak hosszú fáradságos edzéssel telt id! után nyílnak fel. Az els! inspirációmat Abe mesterrel folytatott beszélgetésem támasztotta alá. Sokat beszélgetünk a kendonk-ról és felmerült bennem a kérdés az aktív versenyzés után mi a következ! járható út a kendo-m fejl!désében. Erre jó példaként szolgálhatnak azon japán mesterek és aktív kendosok életútjai, akikkel sikerült találkoznunk és vívásukon keresztül érezhettük azt a lelki stabilitást amit megéltünk megtapasztaltunk velük szembe. Sajnos sok olyan vívó elt"nik, aki versenyben nagyon er!s volt, mert mikor az aktív versenyzés életszakasza lezárul, nem találja meg saját helyét és talán úgy érzi, nem tud már fejl!dni. Ezt saját magam is éreztem,és arra törekedtem,hogy a harmóniámhoz megtaláljam az élet kendo-mat. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a verseny szellem végleg elt"nik,hanem a letisztultság megtalálása lesz a lényeg. A kulcs, érzésem szerint a bels! nyugalom,türelem és a lelki rendíthetetlenség. Ahogy azt Abe mester is javasolta er!s id!s és fiatal 8. danos vívókkal gyakoroljak. Az utazásban sok segítséget kaptam mestereimt!l. Oszakában Kibe mester Numazuban Kamae mesterek vártak nagy szeretettel. Lehet!ségem volt a Shudokan-ba (Osakai központi edz!terem) edzeni és sok magas danos kendossal vívni. Ami nagyon megfogott,hogy a mesterek a páncél felvétele után, egyb!l készen álltak a harcra, nem kellet az aktív bemelegítés sem számukra. A fiatal er!s vívók sem tudták!ket stabilitásukból kimozdítani. A mozgásukat tanulmányoztam, nem használtak felesleges mozdulatokat. Természetesen ezt elérni rengeteg gyakorlás után lehet. A technikák szinte beleívódtak minden mozdulatukba mint mikor megtanulunk járni. Nincs már gondolat, minden magától m"ködik. Úgy gondolom,hogy a budot nem értelmezni hanem tapasztalni kel. Els!sorban a gyakorlással töltött id! mennyisége a fontos,melyeket években,évtizedekben vagy egész életünk alatt élünk meg. A kendo sajátossága amit magam is megtapasztaltam,hogy id!s korban, a fizikai test öregedése mellet is aktívan lehet gyakorolni. Ellenbe más budo ágazatoknál nem biztos,hogy ekkora intenzitással az életünkbe illeszthet!. Ezen gyakorlati tapasztalatomat Kenichi Ishida-val való vívás maximálisan alátámasztotta. Mindennapi gyakorlásra kell törekedni,bár a feltételek nem mindig adottak és szemléletbeli különbségekkel is meg kell küzdenünk. Akkor elérhet! a tökéletes egyensúly. Természetesen sokféle vívó megfordult a kardom el!tt. Voltak akik az ego- hatalmának eltorzult tudásuktól néha elrugaszkodott büszke harcosok és szerény de rendkívül tapasztalt er!s szinte megközelíthetetlen vívók is. Kibe mester több alakalommal elvitt egy nyitott,falak nélküli,fa padlózatú dojo-ba,ami a város hatalmas forgatagában egy felüljáró alatt m"ködött. Érdekes kontraszt volt a suhanó autók és vonatok közelében gyakorolni a vívást. Volt olyan tanítványom aki csak annyit mondott: Akkor mi a Hiltonban edzünk? :) A mindennapok és az edzés elmélyülést adhatnak,ezért mindenkinek javaslom ha van lehet!sége kendozzon Japánban. Tapasztaljon a víváson keresztül,próbáljon minél több tapasztalatot szerezni a japán kultúráról és fogadjon be mindent amit csak lehet! Ezúton is köszönöm mestereimnek a segítséget!!! Balogh Tibor! 17

18 Tavaszi vizsgafelkészít! szeminárium 01.-én volt a tavaszi vizsgafelkészít! szeminárium Budapesten. A szervezéskor csoportokba osztottuk a jelentkez!ket, így jobban tudtak készülni a vizsgára. Az els! edzésen azok voltak, akik kyura vizsgáztak, összesen 18 f!. Kezdéskor egy rövid oktatást hallgattak a felszerelés viselésér!l, hakama, kendogi helyes felvételér!l, a shinairól, akiknek már boguban lesz vizsgájuk,!k a páncél helyes felvételér!l, viselésér!l. Ezt követ!en alapgyakorlás volt számukra, majd a vizsgaanyagra fektettük a hangsúlyt. Utánuk az 1. kyu és magasabb fokozatra készül!k gyakorlása következett. Itt is a szinteknek megfelel! csoportbontásban voltak. Nekik már a kendo kata is szerepel a vizsgán, így felkészítésük erre élez!dött ki, de a formagyakorlatok gyakorlása után vívást is bemutattak, ahol az oktatók felhívták a hiányosságokra a jelentkez!k figyelmét. 1. kyuig 12 f!, 2. danig 15 f!, magasabb fokozatokra összesen 14 f! jelentkezett. Szerintem mindenki számára hasznos szeminárium volt, biztosan sokaknak segít abban, hogy sikeres vizsgát tegyenek, és ami szintén fontos, sokat tanultak a kendóról. A szeminárium után fokozattól függetlenül egy órás szabad vívás volt, ahol az oktatókkal is gyakorolhattak. Erdélyi Gábor Kendo 6.dan Rizsföldek japánban! 18

19 VI. Iaido Sai Amikor ezt az eseményt Hábermajer Gábor ötlete alapján elindítottuk, az volt a cél, hogy legyen egy olyan napunk, amikor együtt gyakorlunk, és a versengés szelleme nélkül bemutatjuk egymásnak az Iaidonkat. Persze azért itt is helyt kell állni, hiszen mindenki, aki komolyan foglalkozik az iaidoval, és számít a hazai "szakmában", igyekezett ott lenni, és bemutatni, hogy mennyit fejl!dött egy év alatt. Immár nem csak hazai összejövetel ez, mert horvát barátaink rész akarnak venni, és zokon veszik, ha nem kapnak id!ben meghívást! Én úgy gondolom, hogy ez szép t!lük, éppen ezért a következ! években még jobban oda kell figyelni a szomszédos országokra, és megadni nekik is a részvétel lehet!ségét. Az esemény szervezésére a Shinbukan Iaido Klubot kértem fel, és bár nem volt annyi id! az el!készületekre, mint tavaly - els!sorban a Kendo EB miatt -, így is gördülékeny és emlékezetes nappá kerekedett. A tervezett program magába foglalt egy kis magyarázatot a Zen Ken Iaidoról, hiszen a tapasztaltabbaknak nem árt az emlékeztet!, az újaknak meg mindenképpen fontos hallani, hogy szövetségünknek milyen szakmai vállalásai vannak. Ezt követ!en közösen gyakoroltunk, els! körben mind a 12 Zen Ken Seitei gatát, majd egy kis szünet elteltével az els! katát (Mae) ismételtük el különböz! módokban. Talán érdekes megemlíteni, hogy egy kívülálló számára elég ijeszt! látvány lehet egy (esetenként borotvaéles) kardot használó emberekkel zsúfolt terem! Ez a helyzet a saját Iaidonk szempontjából sokkal nagyobb figyelmet és éberséget kíván, a csapat egészét!l pedig nagyobb önfegyelmet követel! Ráadásul voltak olyan gyakorlatok is, amelyek során még ennél is több volt kérve, bizalom! Hiszen csukott szemmel nem tudunk úgy "figyelni", ilyenkor bizony jó nagy adag bizalom is kell egymás iránt. A tapasztalatok alapján elmondhatom, hogy már az esemény elejét!l látszott a társaság önfegyelmének ereje, ezért biztonságosnak éreztem, hogy kipróbáljuk az ilyen jelleg", egyébként magasabb szinteken használt tanítást is. Az idei Sai különlegessége volt a Kyudo, Jodo és Kendo bemutató. Úgy vélem, hogy jól sikerültek, és kell is ennyi változatosság, hogy nyitottabbá tegye a látásmódunkat, rálátásunkat a Budó más ágaira. A kategóriák szerinti bemutatók vagy embuk a kedvenceim, hiszen itt lehet megfigyelni a fejl!dés min!ségét és mennyiségét, valamint nagyon hasznos képet ad számomra a hazai Iaido szakmai színvonaláról. Ilyenkor lehet szinteket összevetni, ami segít a további szakmai tervezésben! Persze nem titok, hogy segít azt is felmérni, kiknek van hajlamuk, nyitottságuk a versenyzésre, esetleg a válogatottban való részvételre! A virtus és a "na most megmutatom magam" mindig is értéke marad az Iaido kultúrájának. Köszönöm a Shinbukan szervez!i munkáját! Találkozunk jöv!re, Mihalik Hunor! 19

20 Iaido vizsga statisztika! 20

Budapest Főnix. Kendo és Iaido klub. eseményei és eredményei

Budapest Főnix. Kendo és Iaido klub. eseményei és eredményei Budapest Főnix Kendo és Iaido klub 2013 eseményei és eredményei január Tisza Kupa, Szeged Klubunk három csapattal vett részt a 2013. évi Tisza Kupán. 2. hely: Főnix A csapat Gasparin Szabolcs, Korbély

Részletesebben

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása http://fina-budapest2017.com/hu/hirek/319/sorsoltak-ime-a-vilagbajnoki-vizilabdatornak-csoportbeosztasa Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása 2017.02.24. 12:28 CET A budapesti

Részletesebben

Hosszú Katinka: Szeretnék többször a dobogón állni Budapesten

Hosszú Katinka: Szeretnék többször a dobogón állni Budapesten https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/252/hosszu-katinka-szeretnek-tobbszor-a-dobogon-allni-budapesten Hosszú Katinka: Szeretnék többször a dobogón állni Budapesten 2017.01.13. 11:57 CET A háromszoros

Részletesebben

DocuCom PDF Trial. www.pdfwizard.com. Zeon PDF Driver Trial. www.zeon.com.tw. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA

DocuCom PDF Trial. www.pdfwizard.com. Zeon PDF Driver Trial. www.zeon.com.tw. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA SZEMPONTOK AZ OLIMPIAI JÁTÉKOK FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJÁHOZ I. Olimpiai célkitűzések: A Magyar BMX Cross szövetség a BMX cross kerékpáros versenyeken

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015

KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015 PROGRAMTERVEK Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015 KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI

Részletesebben

Továbbtanulási ambíciók

Továbbtanulási ambíciók 222 FELVÉTELI RENDKÍVÜL SOKSZÍNűVÉ VÁLTOZOTT AZ ELMÚLT évtizedben a középfokú oktatás. A sokszínűség mind az iskolák fenntartói (önkormányzati, egyházi, alapítványi iskolák), mind az oktatás szerkezete

Részletesebben

Engedje meg, hogy a MAGYAR AUTÓ és MOTORSPORT EGYESÜLET rövid bemutatkozó anyagával forduljak Önhöz.

Engedje meg, hogy a MAGYAR AUTÓ és MOTORSPORT EGYESÜLET rövid bemutatkozó anyagával forduljak Önhöz. Engedje meg, hogy a MAGYAR AUTÓ és MOTORSPORT EGYESÜLET rövid bemutatkozó anyagával forduljak Önhöz. A Magyar AMSE keresi minden olyan partnerét, aki a sport és Magyarország legnépesebb autósportja, a

Részletesebben

Világjátékok 2009 - Tajvan, a magyar sikersziget. Világjátékok 2009 - Tajvan, a magyar sikersziget. The World Games 2009. The World Games 2009

Világjátékok 2009 - Tajvan, a magyar sikersziget. Világjátékok 2009 - Tajvan, a magyar sikersziget. The World Games 2009. The World Games 2009 96 97 98 99 100 SKAohsiung: A BAJNOK ÚTJA,,Hatéves voltam, amikor édesapám ismerôse révén elmehettem egy karateedzésre. Ahogy beléptem, iszonyú hangzavar, kiabálás, egymással harcoló fehér ruhás emberek

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

Egy lépéssel a kortársak előtt

Egy lépéssel a kortársak előtt Egy lépéssel a kortársak előtt A nagy feltalálók mindig megelőzik saját korukat. A BÁNKUTI MotorSport 12 éves tehetsége, Vaskó Dominik egy nap versenymérnök, vagy feltaláló szeretne lenni. Ezt az álmát

Részletesebben

Csapatvezet? és pilóta egy személyben: Interjú Csuti Lászlóval

Csapatvezet? és pilóta egy személyben: Interjú Csuti Lászlóval Csapatvezet? és pilóta egy személyben: Interjú Csuti Lászlóval by Papp István - hétf?, szeptember 10, 2012 http://www.formula1tech.hu/csapatvezeto-es-pilota-egy-szemelyben-interju-csuti-laszloval/ Blog)

Részletesebben

Beszámoló a BME Formula Student csapatának 2011-es versenyévadjáról

Beszámoló a BME Formula Student csapatának 2011-es versenyévadjáról Beszámoló a BME Formula Student csapatának 2011-es versenyévadjáról BME Formula Racing Team 2007-ben alakult azzal a céllal, hogy versenyautót építsenek és elsı és egyetlen magyar csapatként részt vegyenek

Részletesebben

Kihívások a Székelyudvarhelyi MÜTF életében

Kihívások a Székelyudvarhelyi MÜTF életében Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Humán Tudományok Doktori Iskola Nevelés- és Mővelıdéstudományi Program Kihívások a Székelyudvarhelyi MÜTF életében Esettanulmány Készítette: Ábrahám Katalin-Barabási

Részletesebben

2014.Május.10 Rallycross Super 1600 Interjú

2014.Május.10 Rallycross Super 1600 Interjú 2014.Május.10 Rallycross Super 1600 Interjú Auerbach András Karimo: - Szia, András. Az ősz időd nem volt annyira rossz a többiekhez képest. Futamok során lett két 2. helyed. Hogy érezted a futamokat, illetve

Részletesebben

EURÓPAI SHOTOKAN KARATE-DO SZÖVETSÉG

EURÓPAI SHOTOKAN KARATE-DO SZÖVETSÉG EURÓPAI SHOTOKAN KARATE-DO SZÖVETSÉG Versenyszabályzat (2. 0 változat, 2007. november) Magyar JKA Karate Szövetség (2008. 12. 28.) 1 / 28 TARTALOM JEGYZÉK 1. Fejezet: Szószedet 3 2. Fejezet: Bevezetés

Részletesebben

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a tábor előtt megkezdődött, viszont itt még módunkban állt

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

53. EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG

53. EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG 53. EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG IFJÚSÁGI ÉS UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG MESTER BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Szeged 2015. 09. 17-20. 53. EJTŐERNYŐS

Részletesebben

A 2008-as Magyar Kendo Válogatott

A 2008-as Magyar Kendo Válogatott A 2008-as Magyar Kendo Válogatott A Magyar Kendo Válogatott az 1989-es amszterdami Európa bajnokságon vett részt elıször. A csapat tagjai Aranyossy Árpád, Bárány Zoltán és Fülöp Zoltán volt. Az Európa

Részletesebben

A Bálint Márton Általános- és Középiskola Újsága

A Bálint Márton Általános- és Középiskola Újsága II. évfolyam 10. szám 2007. JÚNIUS A Bálint Márton Általános- és Középiskola Újsága Előszó Itt az év vége! Mindannyian elfáradtunk. A vizsgák, küzdelmek a jobb jegyért lekötötték minden energiánkat. Ezért

Részletesebben

Fiatal sportolók edzésvezetése

Fiatal sportolók edzésvezetése Fiatal sportolók edzésvezetése Magyar Evezs Szövetség Edzi Fórum November 2006 Hosszútávú edzésfolyamat Edzés a gyzelemre Edzés a versenyzésre Edzés az edzésre Tanulunk edzeni Alapok 6-9 9-12 12-16 16-18

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke TÁJÉKOZTATÓ a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről Ó z d, 2015. február 19. Előterjesztő: Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke Egyesületünk rövid bemutatása: 1906-ban Ózdon épült fel Közép-Európa

Részletesebben

Lévai Zoltán és Tim Gábor is győzött

Lévai Zoltán és Tim Gábor is győzött 2013. október 11-13. Magyar Gyorsasági Országos Bajnokság IX. - X. - XI. verseny - Hungaroring Lévai Zoltán és Tim Gábor is győzött A 2013-as Magyar Gyorsasági Országos Bajnokság utolsó hétvégéje a Hungaroring-en

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V. Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testületének 2005. január 31-én megtartott ülésérl.

J E G Y Z K Ö N Y V. Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testületének 2005. január 31-én megtartott ülésérl. J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testületének 2005. január 31-én megtartott ülésérl. Jelen vannak: A polgármester, a jegyz, a települési képviselk a mellékelt jelenléti

Részletesebben

Technikai ismertet?: Komoly problémák a 2013-as ECU-val

Technikai ismertet?: Komoly problémák a 2013-as ECU-val Technikai ismertet?: Komoly problémák a 2013-as ECU-val by Papp István - szombat, március 16, 2013 http://www.formula1tech.hu/technikai-ismerteto-komoly-problemak-a-2013-as-ecu-val/ A Formula-1-es autó

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

XLIX. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG

XLIX. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG Magyar Repülő Szövetség MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG XLIX. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG IFJÚSÁGI ÉS UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG MESTER BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Nyíregyháza, 2011. 07. 28 07.

Részletesebben

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat Tanulmány Pályakezdő szakmunkások elhelyezkedésének alakulása Gazdálkodók szakképző iskolát végzettek, felsőfokú

Részletesebben

A MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE 2016 AZ ELNÖKI BESZÁMOLÓBÓL

A MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE 2016 AZ ELNÖKI BESZÁMOLÓBÓL A MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE 2016 AZ ELNÖKI BESZÁMOLÓBÓL Előadó: LÁZÁR Vilmos Ideje: 2016. február 20. Helye: Magyar Sport Háza, Konferenciaterem Budapest, Istvánmezei út 1-3. TESTÜLETI ÉLETÜNK

Részletesebben

KÜLÖNSZÁM! B E S Z Á M O L Ó. Nyírlugos Város Önkormányzata 2006 2010. évi tevékenységéről KÜLÖNSZÁM!

KÜLÖNSZÁM! B E S Z Á M O L Ó. Nyírlugos Város Önkormányzata 2006 2010. évi tevékenységéről KÜLÖNSZÁM! A NYÍRLUGOSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA KÜLÖNSZÁM 2010. szeptember B E S Z Á M O L Ó Nyírlugos Város Önkormányzata 2006 2010. évi tevékenységéről Ismét eltelt négy év. Az 1990. szeptember 30-i első szabad önkormányzati

Részletesebben

IX. Ürömi Gankaku Kupa a Dr. Borzási Fogorvosi és Implantológiai Rendelő Támogatásával Kovács Margó Emlékverseny III. forduló

IX. Ürömi Gankaku Kupa a Dr. Borzási Fogorvosi és Implantológiai Rendelő Támogatásával Kovács Margó Emlékverseny III. forduló IX. Ürömi - Gankaku Kupa a Dr. Borzási Fogorvosi és Implantológiai Rendelő Támogatásával KOVÁCS MARGÓ EMLÉKVERSENY III. FORDULÓ ÜRÖM, 2014. március 30. A verseny jellege: A verseny célja: Meghívásos IKGA

Részletesebben

Szövetségi Kapitányi Beszámoló 2013.évről

Szövetségi Kapitányi Beszámoló 2013.évről Szövetségi Kapitányi Beszámoló 2013.évről Gyermek- junior-fiatal hajtó- Póni fogathatók, Egyes fogathatók Az elmúlt év sikeres volt az utánpótlás, gyermek junior fiatal hajtók, és a Póni hajtók kategóriájában.

Részletesebben

Tanulás melletti munkavállalás a Debreceni Egyetemen

Tanulás melletti munkavállalás a Debreceni Egyetemen HORVÁTH KITTI, KÓSA RITA DIÁNA, MAKAI VIVIEN, NAGY PÉTER, OLÁH KORNÉLIA, OLÁH TÍMEA, OLÁH - PUCSOK ESZTER, SZEDER DÓRA VALÉRIA, TIMKÓ ANIKÓ Tanulás melletti munkavállalás a Debreceni Egyetemen Bevezetés

Részletesebben

V. MIGHTYFIST EAGLES CUP NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG GYEREK, SERDÜLŐ, IFJÚSÁGI, FELNŐTT 2015

V. MIGHTYFIST EAGLES CUP NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG GYEREK, SERDÜLŐ, IFJÚSÁGI, FELNŐTT 2015 Verseny megnevezése: Rendező Szervezet: V. MIGHTYFIST Eagles Cup Nemzetközi ITF. Taekwon-do Bajnokság Magyar ITF Taekwon-do Szövetség, Sasok Sportegyesület Rendező: Szalay Gábor V.dan, Békássy Csaba V.dan

Részletesebben

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem!

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! 2015-02-15 12:00:00 Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán!

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

Aprogram ugyan a hátrányos helyzetû diákoknak szólt, de a hátrányok közül elsõsorban

Aprogram ugyan a hátrányos helyzetû diákoknak szólt, de a hátrányok közül elsõsorban Iskolakultúra 2006/7 8 Fehérvári Anikó Liskó Ilona Felsõoktatási Kutatóintézet, Professzorok Háza Az Arany János Program tanulói Az Arany János Tehetséggondozó Programot (AJP) az Oktatási Minisztérium

Részletesebben

A 2008. őszi Pro Tour versenyekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

A 2008. őszi Pro Tour versenyekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket: Tisztelt Sporttársak! A 2008. őszi Pro Tour versenyekkel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket: 2007. július 1-től életbe lépett nevezési rend értelmében minden nemzeti szövetség jogosult versenyszámonként

Részletesebben

Akikért a törvény szól

Akikért a törvény szól SZISZIK ERIKA KLÉR ANDREA Akikért a törvény szól Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk keretein belül olyan kutatást végeztünk Zuglóban, amelyben igyekeztünk képet kapni a kerületben veszélyeztetettként

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS

BEMUTATKOZÁS www.zmkba.hu BEMUTATKOZÁS Az egyesület névadója Zrínyi Miklós VI. danos mesteredző. 35 éves pályafutása során több rangos tisztséget töltött be és számos kitüntetésben részesült, valódi ikonja a kick-box

Részletesebben

A tudás alapú társadalom iskolája

A tudás alapú társadalom iskolája Ollé János A tudás alapú társadalom iskolája A társadalom iskolája Az oktatásban csak nehezen lehet találni olyan életkori szakaszt, képzési területet, ahol ne lenne állandó kérdés a külvilághoz, környezethez

Részletesebben

XX. Villamosenergia-ipari Asztalitenisz Találkozó 2009. október 16-17-18 GYR

XX. Villamosenergia-ipari Asztalitenisz Találkozó 2009. október 16-17-18 GYR XX. Villamosenergia-ipari Asztalitenisz Találkozó 2009. október 16-17-18 GYR Versenykiírás 1. A verseny célja: A villamosenergia-ipar hagyományainak és a dolgozók egészségének megrzése, az emberi kapcsolatok

Részletesebben

Lássuk az eredményeket!

Lássuk az eredményeket! 2012. április 28-29. között került megrendezésre az idei évi Ifjúsági, Junior, Masters Fekvenyomó Magyar Bajnokság, Jánoshalmán. 3 héttel a Fekvenyomó Világbajnokság előtt, sokaknak ez volt az utolsó verseny,

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/

Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/ Magyar Kajak-Kenu Szövetség Közgyűlése Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/ Budapest, 2012. április 4. Készítette: Storcz Botond szövetségi kapitány Helyzetelemzés

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 GYÖRGYI ZOLTÁN MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 Bevezetés Átfogó statisztikai adatok nem csak azt jelzik, hogy a diplomával rendelkezők viszonylag könynyen el tudnak helyezkedni, s jövedelmük

Részletesebben

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Pécs, 2013. Tartalomjegyzék: 1. Az 50 év felettiek munkaerő-piaci

Részletesebben

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl TŐZSÉR Zoltán Debreceni Egyetem Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl Bevezetés Ebben az esettanulmányban a Partium történelmi régió magyar tannyelvű felsőoktatási intézményében

Részletesebben

4. Rally NOVI VINODOLSKI

4. Rally NOVI VINODOLSKI 4. Rally NOVI VINODOLSKI 2012. június 15-16. Horvátország, Novi Vinodolski Szilágyi János - Csányi Botond Mitsubishi Lancer EVO IX Reális második hely 4. Rally Novi Vinodolski 2012. június 15-16. - Horvátország,

Részletesebben

F E L J E G Y Z É S. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 20-i ünnepi üléséről. Ülés helye: Városháza Díszterme

F E L J E G Y Z É S. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 20-i ünnepi üléséről. Ülés helye: Városháza Díszterme F E L J E G Y Z É S Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 20-i ünnepi üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon

Részletesebben

Hanbo-jitsu kurzus Párizsban

Hanbo-jitsu kurzus Párizsban Hanbo-jitsu kurzus Párizsban Január 19-20-n mutatkozott be először Párizsban Vikartóczky Gusztáv mester Hanbojitsu anyagával Philippe Galais mester meghívására. A rendezvényre a váratlan hóesés ellenére

Részletesebben

XIII. WTF Taekwondo. Bajnokság május 31. Nagykáta

XIII. WTF Taekwondo. Bajnokság május 31. Nagykáta XIII. WTF Taekwondo Országos Formagyakorlat Bajnokság 2014. május 31. Nagykáta Dátum: Helyszín Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: Szabályok: Nevezési díj: Nevezési határidő: Nevezések beküldése,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Lőrinczné Vámosi Judit ÁMK ig. helyettes. Nagy Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Lőrinczné Vámosi Judit ÁMK ig. helyettes. Nagy Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 26- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

Weekend Driver Fiesta Cup

Weekend Driver Fiesta Cup Weekend Driver Fiesta Cup 2014.09.21 Rapai Zoltán Karimo: Szia Rapus! Mid Ohio-ba értünk. Már szabadedzésen látszott, hogy izgalmas futam lesz, és szoros időmérő. Sikerült menned egy 2. időt előtted Gombár

Részletesebben

A 14 tagú kalocsai küldöttség remekül teljesített a Diákolimpia megyei fináléjában, hiszen nyolc éremmel térhettek haza

A 14 tagú kalocsai küldöttség remekül teljesített a Diákolimpia megyei fináléjában, hiszen nyolc éremmel térhettek haza Baján csobbant a csapat Megyedöntőn jártak 2009.01.15. A 14 tagú kalocsai küldöttség remekül teljesített a Diákolimpia megyei fináléjában, hiszen nyolc éremmel térhettek haza Január 8-án a vizek városában

Részletesebben

Tartalom KÖSZÖNTÔ... 3 1. SZAKMÁT ADNI A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ IFJAKNAK... 4 2. MUNKANÉLKÜLIEK SEGÍTIK A RÁSZORULÓKAT... 6

Tartalom KÖSZÖNTÔ... 3 1. SZAKMÁT ADNI A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ IFJAKNAK... 4 2. MUNKANÉLKÜLIEK SEGÍTIK A RÁSZORULÓKAT... 6 Tartalom KÖSZÖNTÔ...................................................................................... 3 1. SZAKMÁT ADNI A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ IFJAKNAK.....................................................

Részletesebben

ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ

ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ Gyakorlati hely: Park Hotel Le Sorgenti Gyakorlat időtartama: 2012. május 01.-augusztus 01. Készítette: Szabó Alexandra

Részletesebben

Eger, április 26.

Eger, április 26. Magyar Ugrókötelesek Szövetsége 2836 Baj, Petőfi S.u.137. ugrokotel@gmail.com Tel.: +3670/3650236 VERSENYKIÍRÁS ZF Lenksysteme Mesterek Tornája és Demó Kupa Eger, 2015. április 26. Időpont : 2014. április

Részletesebben

MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN

MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI HELYZETE EURÓPÁBAN KLINGER ANDRÁS Az Európához való közeledés nemcsak politikailag és gazdaságilag, hanem az élet minden területén a legfontosabb célkitűzés ma M agyarországon.

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Tartalom Bemutatkozás... 3 Motiváció... 3 Diákbizottság... 4 Hunya Gréta - Alelnök és tudományos bizottsági tag... 4 Szalay

Részletesebben

Hétvégével beindul a nagyüzem a pályaversenyek terén is! Junior VB re tekintő

Hétvégével beindul a nagyüzem a pályaversenyek terén is! Junior VB re tekintő Hétvégével beindul a nagyüzem a pályaversenyek terén is! Junior VB re tekintő Javában készülnek a Héraklész Bajnok Program versenyzői is a nyári megmérettetésekre. Szeretném megosztani a kedves olvasókkal

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. november 6-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. november 6-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28. november 6-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Köztisztviselői kar helyzete, létszáma, végzettsége, eredményessége,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A 2010. május 27.én 16:00 órára meghirdetett megismételt rendkívüli

JEGYZŐKÖNYV. A 2010. május 27.én 16:00 órára meghirdetett megismételt rendkívüli 2010.Május27.15:00óra AMagyarFallabda(Squash)Szövetség 2009éviközgyűlése GriffSportcentrumHotelGrifftárgyalótermében (BudapestXI.,BartókBélaút152.) JEGYZŐKÖNYV A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség 2010.

Részletesebben

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Fórum Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Pongrácz Tiborné Hüttl Marietta egész aktív pályáját a ma már patinásnak mondható Népességtudományi Kutatóintézetben töltötte. Az ifjú munkatárs hamarosan

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje 173 Ecsédi Edit A diákok megismerése Az Egyéni Fejlődési Terv alkalmazásának tapasztalatai A Dobbantó program egyik fontos

Részletesebben

Stroke Szövetség Európáért Nyilatkozat. Egy olyan világért, ahol kevesebb a stroke, és akit érint a stroke, minden szükséges segítséget megkap.

Stroke Szövetség Európáért Nyilatkozat. Egy olyan világért, ahol kevesebb a stroke, és akit érint a stroke, minden szükséges segítséget megkap. Stroke Szövetség Európáért Nyilatkozat Egy olyan világért, ahol kevesebb a stroke, és akit érint a stroke, minden szükséges segítséget megkap. Kindly supported by The Stroke Alliance for Europe retains

Részletesebben

Interjú Kiss Csaba (Battodo 4.dan) mesterrel

Interjú Kiss Csaba (Battodo 4.dan) mesterrel Interjú Kiss Csaba (Battodo 4.dan) mesterrel Battodo Hírlevél: Először is gratulálunk a sikeres 4. danos vizsgádhoz. Hallottuk hogy a vizsgabizottság külön dicséretben részesített. Kiss Csaba: Köszönöm,

Részletesebben

Tréningszokások Európában 2012

Tréningszokások Európában 2012 Tréningszokások Európában 2012 A Cegos Németországban, Spanyolországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Hollandiában és Magyarországon elvégzett kutatásának eredményei 2,800

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Zirci BULI, a Bakonyi Betyárnapok és a Bakonyi Vágta jövőjével kapcsolatos egyeztetésekről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. . az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2007.május 19-én 10.00 órakor tartott tisztújító Küldöttközgyűlésről

Jegyzőkönyv. . az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2007.május 19-én 10.00 órakor tartott tisztújító Küldöttközgyűlésről Jegyzőkönyv. az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2007.május 19-én 10.00 órakor tartott tisztújító Küldöttközgyűlésről A közgyűlés helye: ELTE Fizikai épület 083.sz. előadóterem. 1117 Budapest, Pázmány Péter

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

Szakmai továbbképzés I. foglalkozás

Szakmai továbbképzés I. foglalkozás Szakmai továbbképzés 2016. I. foglalkozás Minden évben négy alkalommal kerül megrendezésre szakmai továbbképzésünk, mely az idén 2016. Január 24-n volt a Honvéd Küzdőcentrumban. A rendezvényre alapvetően

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Németh Zsolt, igazgató Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. (angol, belga, francia, magyar) kialakulása, amely

Tisztelt Olvasó! Németh Zsolt, igazgató Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. (angol, belga, francia, magyar) kialakulása, amely Equal oldalak 1 8/13/07 3:35 PM Page 1 Beköszöntô Tisztelt Olvasó! A munkaügyi szervezet tevékenységét a társadalmi és a gazdasági élet jelentôs területeit érintôen végzi, szoros kapcsolatban a munkaerôpiac

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete:

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete: Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete 8943 Bocfölde, Ady u. 15 Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete 8944 Sárhida,

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. Országos Kötélugró Csapatbajnokság Szentes, 2015. november 28.

VERSENYKIÍRÁS. Országos Kötélugró Csapatbajnokság Szentes, 2015. november 28. Magyar Ugrókötelesek Szövetsége 2836 Baj, Petőfi S. u. 137. ugrokotel@gmail.com Tel.: +3670/3650236 VERSENYKIÍRÁS Országos Kötélugró Csapatbajnokság Szentes, 2015. november 28. Időpont: 2015. november

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAM TERVEZETE 2015-2019 1 !" # $ % & & '($) # $) ) *+, -.. /0 1!. # '$+00 '20 '20!00' '3' 3# "- 45#% * & " )0*%!",-6! %4,-6! 004,2004.7!! &

Részletesebben

A gyönyörű takarodó dal minden este felhangzik Gyomaendrődön -...

A gyönyörű takarodó dal minden este felhangzik Gyomaendrődön -... 1 / 7 2015.08.12. 13:55 Címlap (/)» Megyejárás (rovat/megyejaras) Békés megye (hirek/megye /bekesmegyei-cimlap) Gyomaendrőd (hirek/telepules/gyomaendrod-cimlap) A gyönyörű takarodó dal minden este felhangzik

Részletesebben

II. Gankaku Óbudai Kupa

II. Gankaku Óbudai Kupa II. Gankaku - Óbudai Kupa KOVÁCS MARGÓ EMLÉKVERSENY 2014. november 29. A verseny jellege: A verseny célja: Meghívásos IKGA Goju-kai Karate Bajnokság Versenyzési lehetőség biztosítása utánpótlás szintű

Részletesebben

Ízelítő, a Senshi Kyokushin Karate Gyermek, Ifjúsági és Szabadidő Sportegyesület 2009 évi tevékenységéből.

Ízelítő, a Senshi Kyokushin Karate Gyermek, Ifjúsági és Szabadidő Sportegyesület 2009 évi tevékenységéből. Ízelítő, a Senshi Kyokushin Karate Gyermek, Ifjúsági és Szabadidő Sportegyesület 2009 évi tevékenységéből. 2009. január 17-ént Szolnokon rendezte meg a Magyar Kyokushin Karate Szervezet az éves közgyűlését.

Részletesebben

KÉPES HÍRLEVÉL GYÖNGYÖS VÁROS BARÁTAINAK KÖRE 2015. I. NEGYEDÉV PROGRAMJAIRÓL

KÉPES HÍRLEVÉL GYÖNGYÖS VÁROS BARÁTAINAK KÖRE 2015. I. NEGYEDÉV PROGRAMJAIRÓL 1 KÉPES HÍRLEVÉL GYÖNGYÖS VÁROS BARÁTAINAK KÖRE 2015. I. NEGYEDÉV PROGRAMJAIRÓL Tartalom: Don-kanyar hősi áldozataira emlékezünk Városbál 2015 Hagyományos disznóvágás, disznótor Pátzay János Zenei Alapítvány

Részletesebben

XLVI. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG

XLVI. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG Magyar Repülő Szöveség Ejtőernyős Szakbizottság MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG XLVI. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG IFJÚSÁGI ÉS UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG MESTER BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Nyíregyháza,

Részletesebben

Válság és kommunikáció!

Válság és kommunikáció! Válság és kommunikáció! A potenciális vevıink irányába történı kommunikáció válság idején kiemelten fontos. Sajnos nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy egy nehéz helyzetben (pl. válság idején) behúzzák

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Dobrovitz József NÉGYESFOGATHAJTÁS

Dobrovitz József NÉGYESFOGATHAJTÁS Dobrovitz József 2009 NÉGYESFOGATHAJTÁS LEGEREDMÉNYESEBB HAJTÓINK A Magyar Lovassport kétségkívül legeredményesebb szakága évtizedek óta a fogathajtóké, hisz sikert sikerre halmoztak az egykori szövetségi

Részletesebben

: + 36 (70) 378-0544 Fax: + 36 (62) 541-670 6728 Szeged, Bajai út, Repülőtér Levélcím: : H-6701 Szeged, Pf.: 1014.

: + 36 (70) 378-0544 Fax: + 36 (62) 541-670 6728 Szeged, Bajai út, Repülőtér Levélcím: : H-6701 Szeged, Pf.: 1014. : + 36 (70) 378-0544 Fax: + 36 (62) 541-670 6728 Szeged, Bajai út, Repülőtér Levélcím: : H-6701 Szeged, Pf.: 1014. XIV. MATASZ Kupa Nemzetközi Ejtőernyős Célbaugró Verseny Szeged, 2013. augusztus 30. szeptember

Részletesebben

Tisztelt Kamarai Tagtársaim!

Tisztelt Kamarai Tagtársaim! Hivatásunk a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara lapja 2010/1. Tisztelt Kamarai Tagtársaim! TARTALOM Csupán néhány hét telt el a tavaszi parlamenti választások óta, de szakdolgozói kérdésekben bíztató

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG Elnökségi ülés -2015. 10. 27. 9/2015. ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTETŐ

MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG Elnökségi ülés -2015. 10. 27. 9/2015. ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTETŐ MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG Elnökségi ülés -2015. 10. 27. 9/2015. ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTETŐ Készült az MVSZ elnökségének 2015. 10. 27. napjára, a Magyar Sport Háza IV. emeleti tárgyalójában (XIV. Budapest, Istvánmezei

Részletesebben

A FELNŐTT MAGYAR KUMITE VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI TERVE

A FELNŐTT MAGYAR KUMITE VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI TERVE 2014. ELŐSZÓ Bátran állíthatjuk, hogy 2013. a magyar karate egyik legsikeresebb éve volt. A korosztályos Európa- és világbajnokságokról rendre 4-5 éremmel térhetett haza csapatunk, a főiskolás Eb-n négyen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Község, Pálmonostora Község és Gátér Község Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 13-án a Körjegyzőségi Hivatal Pálmonostori Kirendeltsége

Részletesebben

A MAGYAR GABONAÁGAZAT KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BÚZA- ÉS KUKORICAÁGAZATRA FOLYAMATAI HAZÁNK EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNT CSATLAKOZÁSÁT KÖVETEN

A MAGYAR GABONAÁGAZAT KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BÚZA- ÉS KUKORICAÁGAZATRA FOLYAMATAI HAZÁNK EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNT CSATLAKOZÁSÁT KÖVETEN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLL GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori (PhD) értekezés A MAGYAR GABONAÁGAZAT KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BÚZA- ÉS KUKORICAÁGAZATRA FOLYAMATAI HAZÁNK EURÓPAI UNIÓHOZ

Részletesebben

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó 1. Célja: A 2014. év uszonyosúszó ifjúsági, junior és felnőtt korcsoport

Részletesebben

Hegyesi Donát különdíjat kapott a 25. EU Fiatal Tudósok Versenyén

Hegyesi Donát különdíjat kapott a 25. EU Fiatal Tudósok Versenyén Hegyesi Donát különdíjat kapott a 25. EU Fiatal Tudósok Versenyén Európa legjelentősebb és legrangosabb, az Unió által évente szervezett tehetségkutató és -kiválasztó versenyét, a 25. EU Fiatal Tudósok

Részletesebben

ALFA ROMEO. Gáspár Csaba négyszeres Autós Gyorsasági bajnok. 156 S2000 ex. WTCC. A Gáspár - Pack Kft. Gyorsasági versenyautója

ALFA ROMEO. Gáspár Csaba négyszeres Autós Gyorsasági bajnok. 156 S2000 ex. WTCC. A Gáspár - Pack Kft. Gyorsasági versenyautója Gáspár Csaba négyszeres Autós Gyorsasági bajnok ALFA ROMEO 156 S2000 ex. WTCC A Gáspár - Pack Kft. Gyorsasági versenyautója Gáspár Csaba Autóversenyző 2013 www.gasparmotorsport.hu Tisztelt támogatóink

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. április 7- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben