HÍRLEVÉL MKIJSZ május. A debreceni Európa Bajnokságról. Az EB-n túl ! 1. A Magyar Kendo Válogatott. Szeme-vaza-datocu-zansin minden meg volt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRLEVÉL MKIJSZ. 2010. május. A debreceni Európa Bajnokságról. Az EB-n túl ! 1. A Magyar Kendo Válogatott. Szeme-vaza-datocu-zansin minden meg volt."

Átírás

1 MKIJSZ! HÍRLEVÉL A Magyar Kendo Válogatott A debreceni Európa Bajnokságról Véleményem szerint hatalmas sikerként könyvelhetjük el a 23. Kendo Európa Bajnokságot. A következ!kben különböz! témákra bontva szeretném összefoglalni a bajnokságon tapasztaltakat. Az Európa Bajnokság megrendezésér!l Az Európa Bajnokság (a továbbiakban EB) megrendezésének jogát az által lehet megszerezni, ha egy ország pályáz az Európai Kendo Szövetség (a továbbiakban EKF) közgy"lésén. A Magyar Kendo Szövetség (a továbbiakban MKSZ) eddig már két alkalommal 1996-ban Miskolcon, 2004-ben pedig Budapesten rendezett EB-t, az igazat megvallva azonban e két esemény megrendezésének egyikére sem egészen a saját akaratunkból kifolyólag került sor. A miskolci EB megrendezési jogához a 92-es, barcelonai közgy"lésen jutott hozzá az MKSZ. Az akkor pályázó vezet!ség 1995-ben azonban már nem volt a szövetségnél. Ez azt jelentette, hogy az általuk felvállalt feladatokat szükségszer"en az új vezetésnek kellett kivitelezni. A miskolci volt az els!, Kelet-Európában megrendezésre kerül! EB. Ebb!l kifolyólag az Európai Kendo Szövetséget is Az EB-n túl Szeme-vaza-datocu-zansin minden meg volt. Szép és dolgos el!készítéssel, helyesen és pontosan kivitelezve értünk el gy!zelmet és a vége sem maradt el. Szépen végig csinálta mindenki a dolgát. Nagyszabású és jól megrendezett sikeres EB-n vagyunk túl. Köszönöm mindannyiótoknak az odaadó munkát. Az EB minden napján Abe mesterhez is, Hunorhoz is hozzám is legalább hárman négyen jöttek oda dicsérni a szervezést. A juniorok is, a lányok is és a férfiak is dics!séget hoztak az országnak és a szövetségnek egyaránt. Két éve készültek erre a versenyre. Dicséret illeti!ket is. Abe mester Aranka és Gábor is sokat dolgozott a csapat felkészítésén. Munkájuk meghozta a gyümölcsét. Szó kell essék még a válogatott keretr!l is, mert!k együtt dolgozták végig ezt a két évet. Kívánok további jó munkát, és remélem az eredmények tovább inspirálják a tagságot.! 1 kaicsó aggasztotta a kérdés, vajon ténylegesen megvalósítható-e a bajnokság. Valójában az MKSZ-nek sem anyagi er!forrása, sem kell! tapasztalata nem volt. Szerencsére az új szövetségi elnök, Kádár Miklós, az éppen csak f!titkárrá lett Sipos Aranka, valamint a fiatal közrem"köd!k er!feszítéseinek köszönhet!en sikerrel zárhattuk a bajnokságot. Akkoriban én többek közt az MKSZ technikai igazgatójaként, a válogatott csapat vezet!jeként és edz!jeként, valamint a versenypálya segít!k vezet!jeként számos munkában részt vettem. Tisztán emlékszem, hogy a mostani EB lebonyolításán munkálkodó Berg Krisztiánnak, Piukovics Andrásnak és Rabnecz Gyulának akkoriban még a húszas éveik elején járó, fiatal segít!ként szinte aludni sem volt idejük a megfeszített munka közepette. Úgy gondolom, hogy a mostani EB sikerének egyik oka is e régi tagok gazdag tapasztalataiban kereshet!. A 2004-es EB viszont eredetileg Spanyolországban kapott volna helyet nyarán azonban Spanyolország váratlanul visszalépett a megrendezést!l, a gondba jutott EKF pedig az MKSZ-hez fordult segítségért. Ezt az EB-t sem a saját kívánságunkból kifolyólag rendeztük tehát meg. Emlékszem, ahogy a f!titkár, Mihalik Hunor köré összpontosulva, lázas sietséggel folyt a munka, hiszen fél év sem állt rendelkezésünkre a felkészüléshez. Köztudott, hogy ez a 2004-es EB is sikerrel zárult, és igazán jó visszajelzéseket kapott. A bajnokság hatására az MKSZ is hatalmas fejl!désen ment keresztül. A mostani EB-re a 2007-es, portugáliai közgy"lésen pályáztunk, mivel e két, múltbéli tapasztalat alapján a szövetség vezet!sége úgy ítélte meg, hogy az EB megrendezése el!nyökkel járhat az MKSZ számára.

2 A várható el!nyök egyike abban állt, hogy az esemény megrendezésben vélhet!en számos MKSZ tag részt vesz majd, akik e révén rengeteg ismeretet szerezhetnek a kendoról. A válogatottat leszámítva ugyanis a magyar gyakorlóknak szinte egyáltalán nincs lehet!ségük külföldi kendosokkal kapcsolatba kerülni. Egy szóval az EB irányításába bekapcsolódva lehet!ségük adódik a saját szemükkel is magas színvonalú kendot látni. Ezen keresztül megismerhetik, milyen szinten is áll jelenleg saját kendojuk, valamint milyen célt kell szem el!tt tartaniuk ezután a gyakorlásban. Ezek a tapasztalatok nemcsak az MKSZ tagok technikai szintjét növelik, de mindannyiunkba lelkesedést öntenek, hogy buzgón folytathassuk tovább a kend! gyakorlást. Az EB rendezés másik el!nye, hogy felhívhatjuk a figyelmet a magyar kendo jelenlétére Európában. Az európai kendo életet ugyanis technikailag és politikailag is nyugati országok els!sorban Franciaország, Anglia, Németország és Belgium vezetik. Mostanában ugyan kissé változóban van a helyzet, de alig tíz évvel ezel!tt a kelet-európai gyakorlók még meglehet!s önbizalomhiánnyal rendelkez!, a nyugat-európai gyakorlók által kissé lebecsült kendosok voltak annak ellenére, hogy ugyanúgy a kendoval foglalkoztak. Debrecen Ilyen körülmények között a nyugat-európai gyakorlók egyedül Magyarországnak adóztak elismeréssel. Ennek oka, hogy a magyarok kelet-európai csapatként is mindig kiemelked! eredményekkel szerepeltek az EB-ken és két alkalommal még az EB-rendezésben is tapasztalatot szereztek. Akik eddig csak Magyarországon gyakoroltak, talán kevésbé vannak tisztában vele, de a többi európai országban, s!t, még Japánban is nagyon magasra értékelik a magyar kendot. Különösen Kelet-Európában tekintenek nagy elvárásokkal az itteni kendo életben vezet! szerepet játszó tevékenységünk felé, hiszen Magyarország lendületes fejl!dését látva talán a saját magukban rejl! lehet!ségeket is könnyebben felszínre tudják hozni. Ha tehát kelet-európai vezet! szerepünk tudatában munkálkodunk a kendo el!remozdításán, annak hatása nem korlátozódik pusztán Magyarországra, de Európa, s!t, az egész világ kendo életének fejl!déséhez is nagyban hozzájárulhat. Az EB lebonyolításáról 1993 óta több mint tíz alkalommal volt lehet!ségem részt venni Európa Bajnokságon, úgy vélem tehát, hogy bárki másnál jobban tisztában vagyok az EB rendezés nehézségeivel és örömeivel. Kissé zavarban vagyok, hogy e beszámoló sorai közt a saját szövetségünk által rendezett EB-t kell dicsérnem, szívem szerint mégis azt kell mondanom, hogy a mostani EB lebonyolítása az általam eddig látott bajnokságok bármelyikénél kiválóbb volt. Ennek oka a verseny helyszínén közrem"köd! csapat munkájának pontossága volt. A munka közben tanúsított viselkedésük úgyszintén úriemberhez méltó volt. Ezúton is szeretnék beszámolni róla, hogy az EKF vezet!ség, a japán delegációval érkezett mesterek, a különböz! országok versenyz!i valamint a delegációvezet!k részér!l hihetetlen mennyiség" dicséretet kaptunk. S!t, az EKF vezet!k megítélése szerint, ha ilyen csodálatos EB-t tudtunk rendezni, akkor akár egy világbajnokságot is gond nélkül meg tudnánk rendezni. Az MKSZ technikai igazgatójaként ismételten szeretném kifejezni köszönetemet minden résztvev!nek, aki közrem"ködésével segítette a munkát a helyszínen. Az, hogy a helyszínen zajló munka ilyen gördülékenyen m"ködhetett, a már egy évvel korábban megkezdett, átfogó el!készületeknek volt köszönhet!. Az informatikai rendszerrel és marketinggel, regisztrálással, hotel-ügyintézéssel, buszos szállítással, vagy a japán kulturális napokkal kapcsolatos munka résztvev!i rendületlenül végezték fáradságos és sokrét" teend!iket. E rengeteg munkának köszönhet!en a versenyz!k és edz!k minden felesleges aggodalomtól mentesen tudtak a versenyre koncentrálni. A válogatott csapat vezet!jeként ismételt hálámat szeretném kifejezni mindenkinek. A versenyeredmények Az idei válogatott csapat már két éve a bajnokságra összpontosítva készült. Az egy évvel ezel!tt lezajlott brazíliai világbajnokságon keresztül is arra törekedtünk, hogy a csapat teljesítményének színvonalát fokról fokra emeljük. Ahogy már ismert, a végs! eredmények a következ!k.! 2

3 Az eredmények áttekintése A következ!kben kategóriák szerint kívánom értékelni a versenyt. Junior csapat Magyarországon nem sok olyan versenyz! van, aki junior kategóriában indulhat, végül mégis sikerült összeválogatnunk öt versenyz!t. Az egyes versenyz!k képességei között is voltak azonban eltérések, így nehéz feladat volt, hogy egy csapatként is szintemelkedést érjünk el náluk. A válogatott edzéseken csak ritkán tudott egyszerre jelen lenni mind az öt ember, az edz!kkel együtt ezért nekem is nagy fejtörést okozott, hogyan lehetne kialakítani a csapatmunkát. A 2010-es év beköszöntével szerencsére nem csak a versenyz!k technikai színvonala n!tt, de a csapatmunka is létrejött. Habár a csapatverseny dönt!jében végül vereséget szenvedtünk Oroszországtól, a két évvel ezel!tti helyzetre visszagondolva hihetetlenül jó eredményt tudtunk elérni. Mindez a junior csapat er!feszítéseinek eredménye. Szeretném, ha mindannyian méltányolnánk igyekezetüket. Az idei évt!l váratlanul szigorúbbá vált a korhatár, Tóth Bertalan ezért sajnálatos módon nem tudott pályára lépni. Végtelenül nagy kár, mégis úgy vélem, nagyon sokat tanult azáltal, hogy a válogatott edzéseken a csapattal együtt készülhetett. Kívánom, hogy a jöv! évi, lengyelországi EB-n csapatban és egyénileg is az idén meg nem valósult gy!zelmet t"zze ki maga elé célul. Továbbá, ezúton szeretnék felhívást intézni az MKSZ minden tagjához. Az EB junior kategóriában azok indulhatnak, akik nemre való tekintet nélkül a verseny napján 16, vagy 17 évesek. Olyan szövetségi tagokat keresünk a válogatott csapatba, akik kedvet éreznek magukban a versenyzéshez. Még ha jöv!re nem is tudnak indulni, már a következ! évi versenyre való felkészülés is zajlik. Az érdekl!d!k a klubvezet!jükön keresztül kereshetnek meg engem. Mindenki el!tt nyitva áll a lehet!ség, hogy válogatott versenyz! legyen. N!i csapat 2006-ban Sipos Aranka, 2008-ban pedig Duschel Orsolya hagyott fel a válogatottként való versenyzéssel, akik mindketten addig a csapat f! er!iként szolgáltak. Sürg!s feladatom volt ezért egy új csapat összeállítása. Mivel ezt követ!en szülés miatt Király Barbara sem tudott részt venni a csapatban, 2008-tól 2009-ig nagy fejtörést okozott, hogyan is építsem újra a csapatot. Els! lépésem az volt, hogy kinevezzem az MKSZ történetének els! n!i edz!jét Sipos Aranka személyében. A 2006-os tajvani világbajnokságig egyedüli edz!je voltam a válogatott csapatnak. Mivel azonban mind a csapat technikai szintje, mind a válogatott edzések száma megemelkedett, korlátokat éreztem abban, ha egyedül vezetem a csapatot. Különösen azért, mert a csapatépítés nem pusztán technikai oktatásból áll, de nagyon tág témakörben kell tanácsokkal ellátni a versenyz!ket, többek közt a kendohoz való hozzáállásról, vagy a válogatottként való edzés módjáról és életstílusról. A n!i csapat számára tehát szükségessé vált egy azonos nem" edz!. Az igazat megvallva, az els! évben nem igazán volt megfigyelhet! csapatmunka a n!i válogatottban. A technikai szint sem akaródzott növekedni, amely meglehet!sen sok álmatlan éjszakát okozott az edz!nek. Akkor elképzelhetetlennek t"nt, hogy a n!i csapat helyezést érjen el az EB-n. S!t, voltak id!k, amikor úgy gondoltuk, már az is kielégít! eredmény, ha a poolból kijutnak. A n!i csapat edz!je és versenyz!i azonban kitartóan gyakoroltak a végs!kig. Az EB közeledtével a! 3

4 csapatmunka látványosan kibontakozott, az egyes versenyz!k teljesítménye pedig elképeszt! mértékben növekedett. Meglátásom szerint az idei csapatversenyben már kiemelked! szint" csapatmunkát figyelhettünk meg. A versenyen ugyan nem vett részt, a hangulatteremtéshez mégis nagymértékben hozzájárult Kozma Edina, a hét versenyz! pedig tökéletesen végezte feladatát. A csapatversenyben ahol végül is harmadikok lettünk alapstratégiánk az volt, hogy az els! három versenyz! minél kevesebb találatot kapjon, az utánuk következ! B!viz és Király pedig gy!zelmet szerezzen. A középdönt!ig a várakozásoknak megfelel!en haladtunk, szakért!i szemmel nézve ezúttal mégis a harmadikként színre lép! Kovács Kinga tette a legnagyobb szolgálatot a csapatnak. Kiegyensúlyozottan vívott versenye nemcsak jó hangulatot teremtett a csapatban, de nagyobb mozgásteret is hagyott az utána jöv! két embernek a versenyzésben. Szoros küzdelemben veszítettünk a Franciaország ellen vívott el!dönt!ben. Utólag visszagondolva technikai téren nem igazán volt különbség a két csapat között, a gy!zelembe fektetett energia terén azonban a franciák magasabb szinten álltak. Ennek az energiának a felmutatása a következ! feladat a n!i csapat számára. Úgy gondolom, hogy ha a csapatmunka mellett e kirobbanó energiát is sikerül megnyilvánítani, akkor az EB gy!zelmet sem lesz nehéz elérni. Egyéni versenyben négy versenyz! jutott túl a selejtez!n. Mindannyian remek mérk!zést vívtak, különösen B!víz Marina, aki nehéz ellenféllel szemben is higgadt küzdelmet folytatott. Ahhoz, hogy egyéni versenyben végig továbbjusson valaki, rendkívül fontos, hogy egyéni vívási stílusát kitartóan fenn tudja tartani. Meglátásom szerint B!víznek mindvégig sikerült ezt megvalósítania. A negyeddönt!ben ugyan hikiment kapott a francia versenyz!t!l, a mérk!zés irányítása azonban B!víz kezében volt. Technikailag nem volt különbség közöttük. Kívánom, hogy a következ! bajnokságon is a gy!zelem lebegjen szeme el!tt. A csapat, amelyr!l két éve még azt gondoltuk, hogy a selejtez!kön sem jut túl, idén a harmadik helyet szerezte meg. E tény rászolgál az MKSZ minden tagjának elismerésére. Mivel viszonylag fiatal csapatról van szó, a további fejl!dés lehet!ségét is magában rejti még. Nagy várakozással tekinthetünk ezért a jöv!beni tevékenységük elé. A junior csapathoz hasonlóan pedig várjuk leend! új tagok jelentkezését. Örömmel fogadjuk a magukban motivációt érz! n!i kendosok részvételét a válogatott edzéseken. Férficsapat A férficsapat a franciákat legy!zve els! helyet szerzett a 2002-es dönt!ben. Ezúttal azonban a 2007-es lisszaboni és a 2008-as helsinki bajnoksághoz hasonlóan a negyeddönt!ben kerültünk szembe Franciaországgal, ahol nem sokon múlt a gy!zelmünk. Sajnálatos módon a sorsolásnak köszönhet!en hamar meg kellett mérk!znünk Franciaországgal, mégis úgy gondolom, hogy a férfi csapatverseny valódi dönt!je ezúttal is a magyar-francia mérk!zés volt. Ennek bizonyítékaként a francia csapatot sem az el!dönt!ben, sem a dönt!ben nem szorongatták meg úgy, mint a magyarok elleni küzdelemben, és a továbbiakban 70%-os teljesítménnyel is könnyedén gy!zelmet tudtak aratni. A magyar csapat jelenleg tökéletesen birtokában van az er!nek, amellyel megnyerheti az Európa Bajnokságot. Nagy várakozással tekintek ezért jöv!beni tevékenysége elé. Habár egyéniben is elszalasztottuk a gy!zelmet, mégis úgy gondolom, tökéletesen hírt tudtunk adni a magyar kendo magas színvonaláról. Több mint 160 versenyz! indult ugyanis a versenyen, a legjobb nyolc közé azonban Olaszországból, Finnországból, Hollandiából, Csehországból és Lengyel- országból 1-1 f!, Magyarországról pedig 3 f! került be. Már maga ez a tény is a magyar kendo magas színvonaláról árulkodik. Mindenkinek ajánlom, hogy videón keresztül tanulmá- nyozza Dubi Sándor mérk!zését. Az ellenfélre gyakorolt nyomás (seme) er!ssége, vagy az ütések gyorsasága egész Európában kimagaslik a tömegb!l. Király Norbert rugalmas lábmunkája, technikájának élessége, valamint kitartása szintén nagy veszélyt jelentett a többi versenyz! számára. Sajnálatos módon a negyeddönt!ben!k ketten egymással kerültek szembe. Személy szerint én úgy ítéltem meg, hogy bármelyikük gy!zzön is, képes els! helyet szerezni a versenyen. A bírók egyetértése, határozatlansága miatt azonban a verseny jó hangulata szertefoszlott. Ez pedig kihatott Norbert következ! el!dönt!jére is. Az esetr!l még szót váltok a jöv!ben az EKF technikai igazgatójával. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy mindketten! 4

5 elismerésre méltó küzdelmet folytattak, amely méltán képviseli a magyar kendot. Mindannyiunk dicséretére rászolgáltak. Nagyszer" mérk!zést vívott még Dubi Attila is. Az alacsony termet" ázsiai versenyz!kben b!velked! világbajnokságtól eltér!en, az EB-n rendkívül nehéz gy!zelmet szereznie annak, aki nem rendelkezik magas testalkattal. Dubi azonban az ebb!l fakadó különbséget meghazudtoló vívási stílusával egymás után aratott gy!zelmet a magasabb termet" versenyz!k fölött. Soha meg nem torpanó lábmunkája kiváló mintául szolgál az alacsonyabb termet" vívók számára. Külön dicséretet érdemel, amiért az EB-ken már többször jó helyezést elér!, német Herr csapatkapitányt hosszabbításban legy!zte. A jó versenyeredmények elérésének titka Mind a csapat-, mind az egyéni versenyre igaz, hogy a nemzetközi versenyek jó eredményeinek eléréséhez nem elég annyi, ha kiváló edz!k tehetséges versenyz!ket nevelnek ki. Rendkívül fontosak mindazok a segít!k is, akik e kett!t a háttérb!l támogatják, és bizonyos értelemben összetartják. Nem másról van szó, mint a kendo szövetség, valamint a versenyz!k által látogatott klubok tagjairól. A mostanihoz hasonló, helyi rendezés" versenyek esetében ide sorolhatók még a lebonyolításban közrem"köd! önkéntesek is. A versenyz!ket közelr!l érinti e támogatók jelenléte. Hogyan ítélnek meg minket?, Aktívan közrem"ködnek-e velünk? A versenyz!k a saját b!rükön tapasztalják ezeket a dolgokat. Ezért ha a támogatók, a versenyz!k és az edz!k, e három harmonikusan együttm"ködik egymással, akkor a versenyz!k is képesek jobb eredményeket elérni. Habár az ehhez hasonló dolgok szemmel nem láthatóak, a mostani bajnokságon nagyon jó energiával kapcsolódott össze ez a három. A versenyz!k komoly hozzáállása a segít!ket is motiválta, kiváló munkára ösztönözve!ket. Cserébe a versenyz!k nagyszer" mérk!zéseket vívtak, hogy ezzel is meghálálják a segít!k közrem"ködését. Ugyanez áll a színfalak mögött munkálkodó szövetségi vezet!kre és az önkéntesek vezet!ire is. Az idei bajnokság rendkívüli eredményei természetesen a mérk!zéseken részt vev! versenyz!k érdeme, ám tény, hogy mindez a segít!k közrem"ködésével valósulhatott meg. Úgy gondolom, hogy mindenkinél jobban érzik ezt a versenyz!k is, a jöv!ben pedig ki kell használnunk az idei EB-n nyert tapasztalatokat. A magyarországi kendoról Azok számára, akiknek még nem volt lehet!ségük nemzetközi szint" kendoval találkozni, vagy csak nemrégiben kezdtek kendoval foglalkozni valószín"leg kissé nehezen érthet! lesz a következ! téma. Azt azonban, hogy az EB-nek köszönhet!en az utóbbi napokban lehet!ség nyílt külföldi kendot látni, jó alkalomnak gondolom, hogy szóba hozzam a kérdést. A téma nem más, mint a magyarországi kendo. A kifejezés, amellyel az EB-re évente ellátogató japán mesterek a magyar kendot jellemzik nem más, mint autentikus, vagy hagyományh". Ritkán ugyan, de a világbajnokságról beszámoló japán kendo magazinok is hasonlóan értékelik. Az Európában gyakorlók számára meglehet!sen nagy megbecsülésnek számít ez. De milyen is az autentikus kendo? Egyszer"en körülírva olyan kendo, amely nem csak a versenyzésben er!s, de min!ségileg is magas szint". Mit jelent hát a min!ségi kendo? Egy kicsit konkrétabban megfogalmazva olyan kendo, amely magába rejti a magas dan-fokozatok elérésének lehet!ségét. Olyan kendo, amelyen keresztül magas életkorban a fizikai er! hanyatlása ellenére is a teljesítmény színvonalának növekedése várható. Továbbá, olyan kendo, amelyen keresztül lehet!ség van hivatásos szakemberré válni óta tanítok kendot Magyarországon, legnagyobb célom mégsem az, hogy elérjem a magyar versenyz!k gy!zelmét a nemzetközi versenyeken. Célom, hogy az autentikus kendot elültessem az országban. Kezdett!l fogva erre törekedtem. Ha ugyanis a magyaroknak sikerül az autentikus kendot elsajátítania, akkor azt ezt követ! 50, vagy 100 évben is változások nélkül tud majd meggyökeresedni e földön a kendo kultúra. Személy szerint nagy örömömre szolgál, hogy az utóbbi id!kben ilyen értékelést sikerült kivívniuk a magyar versenyz!knek. Még egy kicsit részletesebben is szeretném kifejteni az autentikus kendo jelentését. Jó néhány versenyz! van Európában, aki a versenyzésben er!s, ám pusztán egy maroknyi, akit szakért!i szemmel autentikusnak lehetne nevezni. Szeretném röviden ismertetni azokat a pontokat, amelyek alapján meghatározható az autentikusság. 1. A mozdulatok min!sége: A versenyzés és edzés során nem hagyatkozik egyedül mozgás- képességére, az alaptechnikák pontossága szolgál a teljesítmény alapjául. Az ilyen kendot nevezhetjük autentikusnak. Sokszor látni olyan kendot, ahol valaki egyedül a jó mozgásképessége miatt tud gyors men-uchit végezni, vagy pusztán fiatalsága miatt képes dinamikusan mozogni. Sajnálatos módon azonban az életkor növekedésével a fizikai er!! 5

6 csökken, így ezekben az esetekben a teljesítmény színvonala hanyatlásnak indul. A probléma az, hogy ilyen esetben egyedül a mozgásképesség és fiatalság szolgáltatja a teljesítmény alapját, magának a mozgástechnikának a min!sége pedig nem túl magas. Az ehhez hasonló gyakorlók természetesen nem alkalmasak hivatásos edz!nek, vagy oktatónak sem. Az alaptechnikák (kihon) pontos elsajátításával azonban a mozgás dinamikai szempontból is megalapozottá válik. Egy szóval, kevés energiával is lehet!vé válik a gyors és er!s ütések kivitelezése, amelynek köszönhet!en az adott életkornak megfelel! kendo gyakorlásával még id!sebb korba lépve is növelhet! a teljesítmény színvonala. Ezt jelenti az autentikus kendo. 2. A taktika és technika min!sége: Sokan vannak, akik mást sem használnak, mint trükkös technikát. (Például olyan, ellenfelet rászed! technikát, mint a men # kote). Ez azonban technikailag és stratégiailag is alacsony szintet jelez. A kendoban ideálisnak tekintett, autentikus technika és taktika nagy körvonalaiban a következ! egyszer" mintára épül: nyomás gyakorlása az ellenfélre a középpontból # az ellenfél kibillentése a kamaéból # a védelem nélkül maradt területek támadása. Ezt az egyszer" technikát, vagy stratégiát azért tekintik ideálisnak a kendoban, mert ezek elsajátításával akármilyen magas életkorig folytatható a kendo gyakorlása anélkül, hogy a trükkös technikák kifognának rajtunk. A trükkös technikák és stratégiák els! látásra ugyan dinamikusnak és leny"göz!nek t"nnek, ha azonban a trükk leleplez!dik az ellenfél el!tt, már semmire sem megyünk velük. Konkrétan ilyen az a kendo, amelyben a szükségesnél többet mozgatják a shinait, a testet illetve nyakat megdöntve vágják a ment, illetve kotét, vagy sokat használják az olyan trükkös technikákat, mint a men # kote. Sok éve figyelem az európai kendot, ám kevés olyan ország van, ahol autentikus versenyz!k kinevelése folyik. Ha mindenképpen meg kell neveznem ezeket, akkor talán Magyarországot és Franciaországot tudnám említeni. Olaszországban és Spanyolországban is látni néha er!s versenyz!ket, az úgynevezett hagyományh"ség azonban ritka. Ennek oka, hogy sok trükkös technikát alkalmaznak, az alapokat azonban nem sajátítják el rendesen. Szembet"n! azoknak a száma, akiknél a ki-ken-tai icchi (az energia, kard és test egysége) alacsony szinten áll. Németország szintén b!velkedik er!s versenyz!kben. A német kend! sajátossága a nagy testméret kihasználásával végbevitt, dinamikus támadás, szigorúan szakért!i szemmel nézve azonban sokan vannak, akik stratégiailag nem értik megfelel!en a kend!t, vagy akiknél az alaptechnikák pontossága hagy némi kívánnivalót maga után. Szigorú, de akárhogy nézzük is, szakért!i szemmel hozott ítélet: egyik sem olyan, amely autentikussá tudna válni. Véleményem szerint azonban Magyarországon jelenleg az autentikus kend! oktatása zajlik, amely különösen a férficsapat tagjai közt van kibontakozóban. Szeretném, ha minél több magyar gyakorló tisztában lenne e ténnyel, és egyben mintának is tekintenék maguk el!tt a csapatot Kérdések Abe mesterhez Abe Tetsushi MKSZ Technikai Igazgatója Kendo Renshi 7.dan Nagyszer" sikereket ért el a magyar válogatott a debreceni EB-n. Gratulálok. Hogyan értékeled a csapat munkáját és a szervezést? Jó lett volna bajnoki címet szerezni, sajnos ez nem sikerült, de összességében az eredmény sokkal jobb, mint amivel el!re számoltam. A verseny színvonala a férfiaknál nagyon magas, a n!i versenyben sok az új versenyz!, sok országban generációváltás volt, itt is a következ! években emelkedni fog a versenyz!k vívásának színvonala. Juniorok is elég jó min!ségben versenyeztek, ami az átlagot illeti. A szervezés kit"n! volt, nagyon sok dicséretet kaptak a szervez!k. A n!i, férfi, junior csapat tekintetében kit!l vártatok érmet? A férfiaknál Király Norbertt!l és Dubi Sándortól vártam érmeket, junioroknál Suba Gergely és Zalka Márton volt esélyes a verseny el!tt. A Japán Bajnokságot gyakran éri az a kritika, hogy túl sok a biztonsági küzdelem, óvatosak a vívások, csak a gy!zelem elérése számít, ezért sok az encho, nem ritkák a 10 perc körüli mérk!zések. Mennyire van ez így az európai kendoban? Egyéni versenyeken mindenhol ez van, hiszen a gy!zelem megszerzése a cél. Európában is sok ilyen vívást fogunk látni. Csapatversenyeken ez nem figyelhet! meg, hiszen ott sokszor, muszáj akár két ippont is szerezni. Ha a versenyszabályzatban a tsubazariai-ra vonatkozó szabályokat változtatnák, akkor változna ez a tendencia is. Erre kitértél most az Országos Csapatbajnokságon is. Konkrétan milyen szabályváltoztatásra gondolsz? Japánban nem nagyon változott, változik a dolog. Ha Európában más szinten fognak bíráskodni, ha az európai bírók megértik ennek lényegét, szigorúbbak lesznek, akkor ez fogja változtatni. Konkrétan tsubazariai-nál, aki nem próbál eltávolodni az ellenfélt!l, az rögtön hanszokut kapjon.! 6

7 Van lényeges különbség a japán és az európai kendo között? Ha igen, mi az? Nagy a különbség. Az alapmozgás pontossága, ami lényegesen más. Például a ki-ken-tai-ichi sokkal pontosabb. Jól megfigyelhet!, hogy Európában is változik ez. Pontosan onnan adódik, hogy az európai versenyeken a bírók sokszor olyanra is adnak ippont, ahol hiányzik a ki-ken-tai-ichi. Talán ha a bírók a versenyeken pontosabb, szebben kivitelezett ki-ken-tai-ichire adnának ippont, akkor a versenyz!k is pontosabban végigvinnének egy vágást. A következ! EB-re ugyan ebben az összeállításban készül a csapat, vagy továbbra is a válogató versenyek eredményei szerint döntetek majd? Most ebben a pillanatban nem tudok erre válaszolni, de mindenképp kellenek új emberek a csapatba. Legyen verseny egymás között, ebb!l pozitív változás jön a válogatott életébe. A válogató versenyek eredménye csak egy szempont, a legfontosabb, hogy idegen ellenféllel, hogyan tud az adott versenyz! vívni. Még az utánpótlás fejlesztése is fontos cél. Látva a csapat EB szereplését változtattok valamit a felkészülési módszeren? Vontatok le olyan következtetést, ami miatt valamin változtatni kellene? Ez mindig változik. Egy-egy nagy versenyen jobban látszik a hiányosság, és ezeket javítani kell utána. Mondanál néhány példát ezekre a hiányosságokra? A jelenlegi csapatnál mindenkinek más, kategorizálni nem lehet, így erre röviden nem lehet válaszolni. Mennyire tartod fontosnak, hogy a csapatot mentálisan, szellemileg is felkészítsétek a küzdelmekre? Milyen módszereket alkalmaztok erre? Természetesen nagyon fontos a felkészülés ezen része is. Kezdetben nem foglalkoztunk vele, hiszen els!nek a technikai tudásnak kell meglennie, csak utána lehet szellemi felkészüléssel foglalkozni. Ez azonban nagyon nehéz, mert az igazi mentális felkészítéshez a csapatnak szinte mindig együtt kellene lennie, ezért ezt megoldani elég bonyolult számunkra. Egy évben körülbelül mennyi id!t tölt együtt a válogatott a versenyeket nem számítva? Havonta maximum 1-2 hétvégét, ez nagyon kevés. Melyik kendo mester tanításai vannak rád nagy hatással? Természetesen gyerekkorom óta minden mester más hatással volt rám, de igazából Maruyama Tetsuo hanshi 8. danos mester a tanárom. $ most 83 éves és 12 éves korom óta tanít engem. Amikor Japánba utazom, most is hozzá járok, a világon! ismeri legjobban a kendómat. A másik mester, aki nagy hatással volt rám, Komorizono Masao hanshi 9. danos mester, a Nemzetközi Budo Egyetem volt tanára. Sajnos! már nincs közöttünk. Melyik versenyz! vagy mester kendója áll hozzád legközelebb? Az életkorból adódik, hogy milyen kendót keresek. Most számomra az ideális kendó az, amit a Kokushikan Egyetemen tanító Ujiie mester kyoshi 8. danos mester képvisel. $ 57 éves, és 10 év múlva én is ilyen kendót szeretnék. 80 éves koromban természetesen Maruyama mester kendóját szeretném gyakorolni. (És a mai, vagy az elmúlt év versenyz!i közül kinek a vívásai tetszenek/tetszettek?) Például aki els!nek eszembe jut, az Yamada Hironori, de minden japán bajnok kendóját kedvelem, Miyazaki Masahiro, Takenaka Kentaro aki VB. 2. helyezett volt Santa Claraban, de az id! változásával, ahogy változik a kendóm, úgy a kedvencek is változnak. Te vagy Magyarországon a legmagasabb fokozattal bíró kendo mester. A saját kendódat hogyan fejleszted? Szerintem, ha valakinek van egy jó példaképe célként, és ehhez jó alaptechnika párosul, valamint a saját kendo fejlesztésének elmélete, akkor egyedül is tudja a kendóját fejleszteni bármeddig. Sakuma sensei, aki tokiói 8. danos mester, azt mondta egyszer, hogy aki elfogadja a mesterek tanítását, alapmozgását rendesen gyakorolja, és ezt nyitott szívvel teszi, akkor 7. danig simán el lehet jutni. Továbbiakban már tehetségre is szükség van. Szerintem is így van, én sem tettem semmi különleges dolgot a 7. dan megszerzéséig. Bárki, aki így gyakorol, képes lehet erre. Most a további fejl!déshez mindent az alapoktól kezdek megint, plusz jó kendósokkal kell vívnom.! 7

8 Kérdések Erdélyi Gáborhoz El!ször is hadd gratuláljak a magyar rendezés" EB-n elért hazai sikerekhez. A férfiak küzdelmeire fókuszálva: Király Norbert és Dubi Attila bronzérme, Dubi Sándor csapatkapitány két Fighting Spirit díja, illetve a junior fiúk csapatban szerzett ezüstje, valamint két egyéni Fighting Spirit díja remek eredmény a rendkívül er!s európai mez!nyben. Három hét telt el az esemény óta. Hogy értékeled a magyar férfi csapat teljesítményét? Erdélyi Gábor: Összességében elégedett vagyok a csapat szereplésével. A junior csapat második helyezése nagyon jó eredmény, közel jártunk a gy!zelem eléréséhez. A junior csapat kapitánya, Zalka Márton nagyszer" teljesítményt mutatott. A férfi csapatversenyen a gy!zelem elérése volt a cél, ez sajnos egy apróságon úszott el, szerintem. A francia csapatot megint nem tudtuk legy!zni, itt tanulni kell a hibákból és a jöv!ben ez is sikerülni fog. Az egyéni versenyekben mindenképpen pozitív dolog, hogy három versenyz!nk is ott van Európa nyolc legjobb vívója között. Király Norbertnek és Dubi Attilának is, a junior versenyek óta, ez az els! komoly eredménye Európa Bajnokságon, ez nagyszer" teljesítmény (Király Norbert 1996-ban aranyérmet, Dubi Attila 2001-ben bronzérmet szerzett junior kategóriában). Sajnos nem sikerült bejutniuk a dönt!be, de helyezésük mindenképpen jó eredménynek tekinthet!. Dubi Sándor remekül kezdett a versenyen. Csapatversenyben a csapat húzóemberének számított, igazi kapitányként küzdött, azonban az egyéni versenyeken nem volt elég a teljesítménye a négy közé jutáshoz. A tavalyi világbajnokság mellett ahol szintén nagyszer"en teljesített a férfi válogatott, mondhatjuk a legjobb európai csapat volt a magyar ötös - ez a második olyan rangos nemzetközi verseny, ahol nem mint válogatott versenyz!, hanem mint a férfi csapat edz!je veszel részt. Ha jól tudom, korábban Abe Tetsushi mester (Renshi, kendo 7. dan) egyedül készítette fel mind a n!i, mind a férfi csapatot óta azonban külön edz!je van a n!i csapatnak Sipos Aranka (kendo 5. dan) személyében, illetve a férfi csapat a Te irányításoddal készült a versenyekre. Miért alakult ki ez a megosztás? Hogy néz ki ez a gyakorlatban? EG: A 2008-as helsinki EB után kért fel Abe mester, hogy dolgozzak a válogatott mellett, és én boldogan mondtam igent. Ezen a bajnokságon Sipos Aranka, mint a n!i csapat edz!je már segítette Abe mester munkáját. Jelenleg az edz!i csapat a következ!képpen néz ki: Abe mester a technikai igazgató, Aranka a n!i csapat felkészít!je, én a férfi csapat edz!je vagyok. Abe mesterrel és együtt egyeztetve, összedolgozva állítjuk össze a csapat felkészülésének tervét, az edzések programjának összeállítását, hiszen közülünk neki van a legnagyobb szakmai tudása, elengedhetetlen a segítsége a munkánkban. Együtt dolgozzuk ki a válogatás szempontjait is. Sajnos a válogatott menedzser nélkül dolgozik leginkább financiális okok miatt - így ezt a feladatot is nekünk kell ellátni. Adott esetben egy menedzser mivel tudná megkönnyíteni munkátokat? Azok a válogatott csapatok, akik el!nyösebb gazdasági helyzetben vannak, milyen apparátussal dolgoznak a válogatott mögött? EG: A menedzser a válogatott edzések, edz!táborok szervezésével foglalkozik. Versenyek esetében részt vesz a különböz! meetingeken, gondoskodik a csapat ellátásáról pl. ásványvíz, kötszerek, szükséges felszerelések beszerzése. Az egységes arculat kialakítását is koordinálhatja: shinai tartó, zekken, melegít!ruházat beszerzése. Több válogatott 4-5 f!s gárdával dolgozik, akik a verseny folyamán csak a versenyz!k segítésével, kiszolgálásával foglalkoznak. Követik a versenyt, hogy éppen ki melyik pályán mikor következik, segítenek például a shinai ellen!rzéskor. Ebben az esetben az edz! tényleg csak az edz!i dolgokkal tud foglalkozni. Ez mindenképpen nagy segítség lenne nekünk is. Hogyan alakul ki a válogatott keret? EG: A válogatottba kerüléshez versenyeken kell bizonyítaniuk a versenyz!knek. Ezen kívül több szempont alapján döntünk arról, hogy ki az, aki indulhat a világversenyeken. A cél természetesen a nagyobb, rangosabb versenyeken elérni a legjobb eredményt, így a kisebb versenyek az ezekre való felkészülést szolgálják. Legutóbb két éves ciklusban dolgoztunk, ennek az eredménye volt az EB-n elért eredmény. Mik ezek a kiválasztási szempontok? Elért versenyeredmények, megszerzett versenytapasztalat, edzéseken mutatott edzésmunka, technikai tudás. Illetve, hogy kiben van meg az a tulajdonság, hogy ismeretlen vívó ellen is könnyen tud gy!zni. Van e valamilyen különbség a jelenlegi felkészülés, illetve a válogatottságod alatti felkészülés között? Az alapelvekben nincsen különbség, de a felkészülés programját az adott versenyz!khöz igazítjuk, így ezért ebben van némi eltérés a korábbiakhoz képest. Természetesen vannak visszatér! gyakorlatok kakrigeiko, ojikomigeiko stb.! 8

9 Abe mesterrel együtt nagy tapasztalatotok és rálátásotok van a nemzetközi kendo életre. Mennyire foglalkoztatok a verseny sorsolásának eredményével? A sorsolás után tudatosan készültetek egy-egy ellenfélre? A sorsolás után természetesen konkrétan készülünk az ellenfelekb!l is, de csak a csoportmérk!zésekre számíthatunk. Utána már ott, az adott helyzetben kell eldönteni a további menetet, stratégiát. Igaz, hogy teljes mértékben ismerjük a nemzetközi mez!nyt, de aki ismeri a kendo versenyeket, az tudja, nem nagyon lehet el!re tervezni. Arra kell megtanítani a versenyz!ket, hogy hogyan oldják meg a versenyen adódó szituációkat. Természetesen a nagy ellenfelekre speciálisan is készülünk. Ismerve a férfi válogatott tagjait, látva az EB el!tti formájukat, az eredmények latolgatása során kijelentettem, hogy a magyar fiúk felkészültsége és technikai tudása a maximumon van, a végeredmény tekintetében a fejben d!l el minden. Te mennyire osztod ezt az álláspontot? Igen, ezzel teljesen egyetértek. Muszáj mindenkinek saját magát is megismerni, tudni kell, hogy egy nagyobb verseny el!tt mit!l lesz a topon. Ezt meg kell tanulni. Ezeket a dolgokat a felkészülések során kell elsajátítani. Ezt a célt szolgálják a felkészít! versenyek, edz!táborok. Ha jól tudom az EB-n minden nap tartottatok csapatértekezletet. Ilyenkor csak taktikai megbeszélés történt, vagy inkább értékeltétek az addig mutatott teljesítményt? F!ként taktikai megbeszélést tartottunk, mire kell figyelni a következ! napon, kinek mi a feladata a csapatversenyeken - általában ezekr!l van szó. Ismertetjük a másnapi pontos napirendet, programot. Az értékeléssel vigyázni kell. Nem biztos, hogy a hibákat a verseny közben kellene megbeszélni, erre vannak más fórumok. Természetesen egyénileg is elbeszélgetünk néhány versenyz!vel. Szerencsés helyzetben vagyok, tudom, kinek, mire van szüksége a verseny el!tt, így ezt is kicsit személyre szabottan tudjuk végezni. Belülr!l milyen volt az idei Európa Bajnokság? Az idei verseny nagyon izgalmas volt, sok nagyszer" mérk!zést láthattunk, a mez!ny színvonala emelkedik évr!l évre, technikailag is magas szint" vívások voltak. A magyar versenyz!k szerintem jól teljesítettek, sokan tudták hozni a maximumot, amit elvárhattunk t!lük - és ez dicséretes. A nemzetközi mez!nyb!l jelenleg kit tartasz kiemelked!nek? A verseny el!tt is, akik megkérdeztek, azoknak az egyik esélyesként Fabrizio Mandia nevét mondtam. Sajnos, ez be is igazolódott. $ az elmúlt évek alatt nagyszer" teljesítményt mutatott, hiszen szinte az összes versenyt megnyerte Európában, ahol elindult. Tavaly pl. 2 ipponnal legy!zte az aktuális japán bajnokot. Technikai tudása alapján Wesley Haekét is nagyszer" versenyz!nek tartom, neki is kit"n! eredményei vannak már az Európa Bajnokságokon. De ide sorolnám még Erwin Yonett, Hans-Peter Herr, Oscar Kimura, Király Norbert és Dubi Sándor nevét is. $k mindenképpen Európa elit versenyz!i közé tartoznak az EB mez!nyb!l. A többiek szerintem egy kicsit még elmaradnak t!lük. Mennyire nehezedett rátok a házigazda szerep? Ilyenkor a közönség is a rendez! országtól várja az érmeket, f!leg úgy, hogy az el!z! EB aranyérmese a férfi csapat kapitánya, míg a n!i csapat vezére Európa legeredményesebb hölgy versenyz!je. Szerintem a hazai közönség serkent!leg hatott ránk. Felspannolt mindenkit. Igaz, nem sikerült bajnoki címeket elhoznunk, de az eredményt jónak tekintem. Köszönjük a támogatásokat. A mostani férfi válogatott keret nagyon er!s, de kérdés, még mennyi van bennük? Nem a korra gondolok, hiszen pl. a kendo hazájában a Japán Bajnokság nyertesei átlagosan 30 év körül vannak a csúcson, és ett!l a magyar fiúk még messze vannak. Viszont a keret magja régóta olyan vívókból áll, akik legalább 15 éve együtt kendóznak és sok mindent elértek egy csapatban. Mivel lehet!ket motiválni? Az egy nehéz kérdés, hogy mi lesz a jöv!ben. Igen, sokan régóta a nemzetközi porondon vívnak. Mindenképpen kell, hogy legyen bels! indíttatásuk arra, hogy még tovább versenyezzenek. Ezzel maguknak kell rendelkezniük. A többi az edz!k dolga, hogy hogyan tudjuk felkészíteni!ket, hogy jól szerepeljenek a világversenyeken. Mivel nem vagyunk profik ezen a dolog anyagi oldalát értem - vagyis a srácok nem a kendoból és a versenyzésb!l élnek, nehéz összehozni a munkahellyel, iskolával, így ez természetesen áldozatokkal jár. Remélem, ennek az összehangolása a jöv!ben sem fogja gátolni!ket a felkészülésben.! 9

10 Talán egy kicsit az el!z! kérdéshez tartozik, hogy a férfi válogatott négy alapemberével fiatal(abb) koruk óta Te foglalkozol korábban a Szigetközi Junior Kendo Klub edz!jeként, jelenleg a férfi válogatott vezet!jeként. Ez a viszony megkönnyíti a munkádat a versenyz!kkel, vagy az alaposabb ismeretség miatt nehezebb megítélni objektíven, hogy éppen ki milyen formában van? Annyiból könnyebbséget jelent, hogy ismerem!ket, tudom, hogy mikor milyen formában vannak, mi az, amin változtatni kellene, mik a gyengéik, er!sségeik. Igaz, ez a hosszú ismeretség néha hátrányt is jelent, de remélem, ez nem zavarja a munkánkat. A junior csapat nagyszer"en teljesített az EB-n. Mi a véleményed a jelenlegi válogatottat követ! fiatalokról, az utánpótlásról? Igen, a mostani junior csapat nagyszer" vívókból áll, de a következ! generációban is vannak ígéretes tehetségek, akik már most is ilyen szinten tudnak vívni. A következ! Európa Bajnokság jöv!re Lengyelországban kerül megrendezésre. Mik a következ! lépések, hogyan alakul a jöv!? A terv a gy!zelem megszerzése minden kategóriában, ezért fogunk dolgozni. Remélem, most minden össze is fog jönni, és a mostani nagyszer" eredménynél még jobbat tudunk majd elérni. Ha gratulációval kezdtem, hadd fejezzem be azzal is. Az EB-n 6. dan fokozatra sikeres vizsgát tettél. Magyarországon veled együtt csak hárman birtokolják ezt a magas rangot. Gratulálok! Hogyan készültél a megmérettetésre? Mi volt a személyes tapasztalatod a vizsgán? Ez nem csak az utóbbi évek munkájának gyümölcse. Idén lesz 23 éve, hogy kendóval foglalkozom. Sok segítséget kaptam az évek alatt mestereimt!l, Onizuka Yoshiyukitól, Abe Tetsushitól, Makita Minorutól, Iwakiri Kimiharutól, Ijima Akirától és Marubashi Toshiotól. Abe mesterrel sokszor gyakoroltam kettesben(,) katákat, vizsgavívásokat, sokszor megbeszéltem vele a vívásom hibáit. Ez nagyon nagy, értékes segítséget jelentett. Videóra vettem edzéseimet, majd visszanézve sokat tanultam bel!le - ez is rengeteget segített. A vizsga nehéz volt, de sikerült megoldanom, és a mesterek is úgy látták, hogy 6. danos szinten tudok vívni. Mindenképpen kendós pályafutásom eddigi csúcsának tekintem ezt az eredmény. a riportokat készítette: Bánáti Zsombor Gyurmafigura! 10

11 23. Kendo EB 2010 rövid története Beszámolóm, nem annyira az esemény alatti cselekményeket dolgozza fel, inkább azt, miként jutottunk el oda? Természetesen egzakt adatok az írásom végén találhatók majd. Hát igen vége az idei Kendo EB-nek! Megmondom!szintén Én még mindig a hatása alatt állok az eseménynek, persze ehhez az is hozzájárul, hogy még mindig folyamatban van a történtek feldolgozása, elemzése illetve a nagy riportkészítés az MKSZ és az EKF részére is! Egy biztos, hogy sikereket értünk el legyen az versenyeredmény vagy szervezés, ezzel nem kis munkát és kihívást adva a következ! EB-t szervez!knek! De mi is volt ennek a titka? Hiszen két el!z! helyszín "elbukta" a megvalósítást esélyét! 2009-ban beköszöntött a válság, ami sokkal hosszabbra nyúlt, mint bárhol máshol a környéken! Ennek következménye már azon érzékelhet! volt, hogy az Önkormányzati Minisztérium Sportszakállam Titkársága (SSZT), ezzel együtt az összes többi is, aki nekünk számíthatott - a turizmusért és kultúráért felel!s szervek - azonnal lehúzták a rolót! Pedig 2007-ben szövetségünk hivatalosan bejegyezte magát, mint állami támogatást igényl! szövetség "kiemelt sportrendezvényre", amit anno el is fogadtak, de mivel még volt 3 év, így ennek kihirdetése csak az eseményt megel!z! évben lett volna aktuális az éves sport büdzsé miatt... pechünkre!!! Csak összehasonlítás képen, míg 2004-ben 50%-al olcsóbban kaptuk meg a Budapesti Körcsarnokot az SSZT támogatásával - ami közel Ft - valamint Ft-nyi összeget kaptunk a Kulturális Minisztériumtól, akkorra ez az összeg 0 Ft-ra csökkent! Pedig egy ismert,megbízható és elismert szakszövetséggé váltunk hivatalos körökben! Tehát egyszer"en nem volt állami pénzre kilátás! A másik gond Budapesttel a helyszín volt. A Körcsarnokot bezárták, tehát maradt az Aréna vagy ahogy Pesten hívják a "Kavics". Mikor azonban utánajártam a költségeknek egy vállalhatatlan közel Ft-os napi díjról beszélt az üzemeltet!! És ennek tetejébe jött az, hogy nekik ott, akkor nem volt parkettájuk, amit lerakhattak volna. Egyszer"en minden arra utalt, le kell mondani Pestr!l, mert ezt nem lehet vállalni! Akkor viszont hol, ha nem vidéken? Az Elnökséggel együtt feltérképeztük a lehet!ségeket...igen akkor még beleértve Debrecent is- és Gy!r t"nt a legel!nyösebbnek. Relatíve közel van Budapesthez és Bécshez is, tehát több úton is megközelíthet!, van egy nagy új csarnokuk és persze ott van az Arrabona Kendo Klub Erdélyi Gábor vezetésével! Több felmér! kört is tettünk és minden okunk megvolt az optimizmusra! A csarnok mérete, felkészültsége magas színvonalú, ráadásul az egyetem város közvetlen mellett van, ahol lenne kollégiumi ellátás, s!t van egy nagy tornatermük is, ahol a bemelegítéseket is meg lehet oldani. A hotelek szintén 20 percnyire voltak gyalog!!! és igen nyitottak voltak a kedvezményeket tekintve, persze cserébe a feltöltöttséget is elvárták! Fogadott Gy!r Polgármestere is Borkai Zsolt úr, aki egy az egyben ki is mondta, hogy "Gyerünk, csináljuk, támogatjuk a dolgot!". Akkor mégis mi okozta a halálát ennek a helyszínnek is? Egyszer", ha nem az anyagiak vagy a technikai, akkor a politika! 2008 augusztusában leültem a gy!ri csarnok helyettes üzemeltet!jével és szépen meg is beszéltük a leglényegesebb dolgokat, mint az id!pont vagy a lista árak! Igaz ugyan, hogy a dátumot egy héttel kés!bbre tettük, hogy ne legyen pont Húsvétkor, de ezt azonnal közöltem is a hölggyel, akinek a válasza csak annyi, hogy "Semmi gond ezzel, hiszen még b!ven van id!"! Mindenki örült, egészen 2009 áprilisáig, mikor immáron a városi Sporthivatal képvisel!jével együtt megjelentünk az üzemeltet! vezet!jénél, aki egy igen dekoratív hölgy volt! Nem szabad elfelejteni, hogy id!közben a várossal szóban (az Arrabona Klub egyik oszlopos tagjának segítségével...), már a "támogatásban" is megegyeztünk (ami nagy részben a Kulturális esemény megrendezése miatt történt) ami Ft maximált csarnokbérleti díj per nap lett volna naponta! Vagyis ennél többet nem kellet volna fizetnünk! Tapasztalatból már tudni lehetett, hogy ez vállalható! De...a városi sporthivatal hozzáállása furcsa volt már az üzemeltet!vel való találkozás el!tt, hiszen nem az a személy jött el képvisel!ként, akivel több alkalommal is beszéltem, hanem egy sportreferens. Mialatt az IC-vel Gy!rbe utaztam felhívott, hogy sajnos az el!re megbeszélt találkozón nem tud id!ben ott lenni (amit egyébként $ maga szervezett le), mert fontos megbeszélésen kell részt vennie! Úgy gondolom általánosan egy Kendokának nagy a szociális toleranciája embertársai iránt, de mikor valaki egy általa egyeztetett megbeszélést csúsztatni akar úgy, hogy engem akar megkérni, hogy majd mondjam meg az ott lév! üzemeltet!nek, hogy késik...hát...nem tudom ki, miként reagált volna helyembe? Én azt mondtam neki, hogy ezt el lehet felejteni és ne velem üzengessen olyan esetben, amiben nem én nem vagyok a ludas. Szóval, annak ellenére, hogy az volt megbeszélve felvesz gépkocsival a vasúti pályaudvaron, begyalogoltam a csarnokig, ahol egy robogóval ért éppen utol! Felmentünk az üzemeltet!i irodába, ahol az eredetileg helyettes hölgy ásványvízzel kínált, mialatt a F!nökhölgy próbálta kikérdezni $t, hogy milyen megbeszélésen is van? A gyors döntés szükséglete akkor tört rám, mikor a nyilvánvaló felkészületlensége ellenére, megkérdezi, hogy mikorra is tervezzük ezt az EB-t? Mikor elmondtam a dátumot, annyi volt a válasza, hogy "Sajnálom, de abban az id!szakban már foglalt esemény van!" "Hm...és lehet valamit tenni, hogy ezen változtassunk?" A válasz annyi volt,hogy sajnos nem! Még annyit elmondtam a "dekoltázsának", hogy Én el!re szóltam a változásról valamint, hogy nem tudunk már változtatni az esemény dátumán, mert ki lett hirdetve és hivatalosan elfogadta az EKF is! Én úgy éreztem, hogy itt nincs megoldás és ha már most ennyi gond van, akkor mi lesz kés!bb? Jobb még most kilépni, mint kés!bb! Egy kurta köszönéssel felálltam az tárgyaló asztaltól és eljöttem! Felhívtam a Vezet!séget, elmondtam Nekik a tapasztalatom, hogy ha akarják, még visszamegyek de Én nem érzem biztosítottnak az eseményt ilyen hozzáállással megszervezni! Kés!bb derült ki a politikai vonzat... az üzemeltet! az egyik párt kezese volt addig a városé másiké! Ennél mélyebben nem kívánok belemenni, de az biztos, hogy a város vendégéjszakát kb Ft-ot valamint kb Ft-nyi bevételt!l esett el, egy válságos id!szakban ez elég nagy luxus! Szerintem... bár én nem vagyok politikus!:)! 11

12 De menjünk tovább! De hova is? Egy évvel az EB el!tt nincs hazánkban város, aki tisztességesen bevállalna egy ilyen eseményt!? A Vezet!ség megint összeült és megpróbáltuk felmérni a lehet!ségeket! Sok lehet!ség nem volt, Debrecen vagy Szeged vagy vissza Budapestre, ahol volt is egy alternatív megoldás, bár arra az EB-re nem lettünk volna olyan büszkék, bár a fapados EB-k között azért ott is els!k lettünk volna...de hátulról!:( Szóval mi volt Debrecenbe, ami az eddigiekben nem volt? Kapcsolati t!ke! Nem hiszem, hogy a nevek itt fontosak lennének hiszen $k is Kendokák akik tették a dolgukat, de mégis ez volt az egyik kulcsa annak, hogy ez az egész sikerelült! A másik sikert pedig az önkéntesekben kell keresni! És ez az a pont, ami miatt megérte végigcsinálni és nem meghátrálni! Az MKSZ Önkéntesek az egyik legbiztatóbb jele annak, hogy jó úton halad az MKSZ! Ha nincs meg az önfeláldozás, a jutalom nélküli lelkület kifejezése, akkor az nem teljesen Kendo! Ez az én személyes véleményem! Nem fogok filozófiai okoskodásba menni, mert mindenki tudja ezek az emberi min!séget kifejez! tettek, mit jelentenek!? Nélkülük nem ment volna és nem is fog! Legalább is nem azon az úton, ami miatt legtöbben elkezdtek komolyan foglalkozni ezzel a Budo ágazattal! És bár az EB-n látható segít!k létszáma 157 f! volt, a láthatatlanoké csupán 21! Ezek neveit szeretném itt felsorolni a tisztelet jeléül, hiszen hétr!l, hétre találkozókon kelet részt venniük, elviselni a traktálásom és néha még a gorombaságom, hogy az ügy id!ben és terv szerint haladjon! Ezen emberek számomra máltó híveivé váltak a kendo kultúrának! Persze kihívások ebben az id!szakban is voltak, szállodák makacsságai, felesleges bürokrácia, csúszások, sorsolási anomáliák, helyközi és helyi személyszállítás elképeszt! komplexitása, értetlenked! árusok, hiányos szendvicsek, verseny alatti t"zriadó megel!zés,galamb vadászat, nem beszélve csapatok óvásairól, ami még jobban hátráltatta volna a verseny menetét! De megoldottuk, közösen, együtt! KÖSZÖNÖM! EKC 2010 Láthatatlan Önkéntesei: Antal Tamás - Értékesítés Ambrus Kata - Kultúra Aranyossy Árpád - Sajtó Bartók Vera Dopping/Els!segély Benke Tamás IT/szoftvere fejleszt! Berg Krisztián Marketing/PR/Protokoll Deák Dani Honlap layout programozás Demeczky Jen! Eredményösszesít! Duschel Orsolya Hangulat/Sayonara Heged"s Péter - Marketing/PR/IT Kiss Attila Honlap szerkeszt! Kovács Péter - Versenyigazgató Morvay Gyula - Eredményösszesít! Németh Andrea Kreatív Rabnecz Gyula - Versenyigazgató Slezsák Csilla Sajtó/Média Szalay Róbert Logisztika/Anyagmozgatás Tihanyi Róbert Logisztika Varga Zoltán - Logisztika Várvizi Attila Offline gyártás,koordinátor Vécsei Attila Tartalom Manager És akkor utoljára de nem utolsó sorban az ígért adatok: EKC 2010 büdzsé: Ft EKC 2010 és Japán Kulturális Napok résztvev!i: Junior/Junior csapat: 48 f! N!i csapat: 94 f! Férfi csapat: 157 f! N!i egyéni: 94 f! Férfi egyéni: 166 f! Kísér!k/Szervez!k összesen: 379 f! Kendo EB és Japán Kulturális Napok eseményének közvetlen résztvev!i: 754 f! Eseményen résztvev! látogatók: 700 f! Esemény alatti honlap látogatók: 6690 f! Sportolói létszám: 375 Delegáció résztvev!k: 119 Kísér!k: 33 MKSZ Önkéntes segít!k: 121 Debrecen önkéntes segít!k: 26 f! ZNKR: 3 f! EKF Delegáció: 5 f! MKSZ: 5 f! Debrecen Sportcentum Kft (KHT): 10 f! Bírók: 26 f! M"vészek/El!adók: 31 f! Készítette: Mihalik Hunor! 12

13 2010. XXIII. Országos csapatbajnokság 15.-én, rendezte meg az MKSZ az idei, egyben a 23. Országos csapatbajnokságot Budapesten. 17 csapat jelentkezett 13 klubból. Csoportmérk!zéseken 3 f!s poolok voltak, ahol körmérk!zéssel döntöttek a helyezéseken. Ezután egyenes kieséses rendszerben folytak a küzdelmek. Számos remek vívásnak lehettünk szemtanúi és izgalmas verseny volt. Az elmúlt évek tapasztalata alapján elmondhatom, hogy a csapatok kendójának min!sége fejl!désnek indult. Kit"n! küzd!szellemmel küzdöttek és sokak magas technikai színvonalon vívtak. A következ! eredmények születtek: 1. Szigetközi Junior Kendo Klub, Gy!rzámoly 2. Magyar-Japán Kendo Klub, Budapest 3. Happu-Fudó Kendo Klub, Budapest és Budapest F!nix Kendo Klub, Budapest Hiányosságként megemlíteném néhány versenyz!nek a ki-ken-tai ichi hiányát. Alapmozgás tanulásánál figyeljünk rá, kérjük mesterünk segítségét. Ezen mindenképp változtatni kell. A kezd! versenyz!knek figyelni kellene a chaku-so-ra, az öltözetre is, a hakama és kendogi helyes viselésére, a bogu felvételére. A men himónk legyen 40 cm hosszú, ez a szabályzatban el!írt, és a koténk se legyen szakadt, a tenyérb!r épp legyen. A shinaink szabályos legyen, ezalatt értve, hogy a tsuba magassága rendben legyen, ne mozogjon a tsukagawán. Versenyhez hozzátartozik az, hogy tisztában legyünk azokkal a formai követelményekkel, amik a versenyzéshez szükségesek. Ilyen például az, hogy sorakozónál hogyan kell sorakozni, hogy három lépéssel megyünk be középre és öt lépéssel hátra. Stb. ezeket fokozattól függetlenül illik megtanulni, és alkalmazni. Erdélyi Gábor Kendo 6.dan Szigetközi Junior Kendo Klub, Gy!rzámoly! 13

14 2010. XXIII. Országos csapatbajnokság! 14

15 XXIII. Országos Kendo Csapatbajnokság 15. Budapest, Puskás Tivadar Távközlési Technikum Az idei bajnokságon rendkívül népes számban gy"ltek össze a kendo versenyz!k, hiszen közel húsz csapat nevezett, jó pár klub több csapatot is indított a versenyen. Emellett néhány csapat hat-hét f!t is nevezett a versenyre, lehet!séget biztosítva így a cserékre, taktikai változtatásokra. A poolok összetételének sorsolása a verseny el!tt történt, de a kés!n érkez!k miatt két sorsolásra került sor. Akik az els! körben örömmel fogadták a kedvez! sorsolást, tovább izgulhattak a második kör eredményeiért. A hivatalos köszönt! után Abe mester néhány technikai tanáccsal látta el a versenyz!ket, melyeket akár új szabályként is elkönyvelhetünk immár. A mester a tsubazeriai pozíció helyes mivoltáról és a taiatari technika szabályos alkalmazásáról, valamint az ellenfél pályáról való szándékos kilökésér!l, taszigálásáról beszélt. Felhívta a figyelmet, hogy ezeknek a technikáknak, szituációknak a helytelen alkalmazása hansoku-t von maga után és erre hangsúlyozottan figyelni kell a további versenyeken. A csoportmérk!zések után a poolok els! két helyezettje jutott tovább, ezután már az egyenes kieséses küzdelmek következtek. Itt már több szoros vívásra került sor, bár a bajnoki címre esélyesek így is simán mentek tovább. Kemény küzdelmeket hozott például a F!nix A és B csapatának küzdelme ahol a válogatottakkal felálló A csapat újra vívás után alulmaradt a B csapat rutinos vívóiból álló ötösével szemben. Illetve hatosával szemben, hiszen a B csapatot er!sítette Vadadi Zsolt (kendo 6 dan) a Magyar Kendo Szövetség elnöke is. Véleményem szerint ez a gesztus külön emelte a verseny rangját. A dönt!t szoros küzdelemben a Szigetközi Junior Kendo Klub nyerte a Magyar-Japán Kendo Klub A csapatával szemben. Az SZJKK idén a három válogatott alapember (Dubi Sándor, Dubi Attila, Babos Gábor) mellett a Sakura Kupa ezüstérmes csapat tagjaiból állt (Czafik Kitti, Terbe Patrik, Schreiner Dávid). A gy!rzámolyiak nagy szerephez juttatták a fiatalokat, akik a feln!ttekhez mérten is remekül teljesítettek. Kiemelném Czafik Kitti teljesítményét, aki fiatal kora ellenére nagyon szépen helytállt, és nem csak a n!i mez!nyb!l emelkedett ki, hanem a férfiakon is rendre vágott értékes ipponokat. A versenyen összességében izgalmas és fordulatos mérk!zéseket láthattunk, a csapatok gyakran változtatták felállásukat mérk!zésr!l mérk!zésre, ezáltal is változtatva a taktikát és növelve az esélyeket. Az Arrabona Kendo Klub versenyz!jeként külön öröm volt számomra, hogy belülr!l követhettem az eseményeket. A csapat egészen a legjobb nyolcig küzdötte magát, ami szerintem nagyszer" eredmény, hiszen ez volt az AKK els! szereplése az OCSB-n. Ötösünkb!l mindenki a legjobbat hozta ki magából és a csapat érdekeit szem el!tt tartva vívott végig a versenyen. Ezúton is gratulálok barátaimnak. A végeredmény: 1. Szigetközi Junior Kendo Klub 2. Magyar-Japán Kendo Klub A csapat 3. Happu Fudo Kendo Klub 3. F!nix Kendo Klub B csapat FS: Fajcsák Bence Mushin Kendo Klub FS: Tóth Bertalan - Bakony Kendo Klub Bánáti Zsombor Arrabona Kendo Klub! 15

16 Még egyszer a Szakura kupán mondottakról. Köszönöm a F!nix Kendo és Iaido klubnak a rendezést. A parkettahibák fedésére fordíthatnának több figyelmet, de a rendezés kiváló volt, mint mindig. A Szakura kupa az alacsonyabb fokozatúak és a kezd!k versenye. Furcsa néha, hogy olyanok is részt vesznek rajta akik régi kendósok és már nem itt lenne a helyük. Szerintem ez nem kendó szer", mert mindig magasabbra kell tenni magunk el!tt a mércét, mint az kényelmes. Persze örömünket is kell lelnünk a kendózásban. Ezért nehéz adminisztratíven el!írni ki induljon és ki ne. Nektek és a tanárotoknak kell érezni, hol tartotok. Mint mondtam a Szakura kupa, nekünk, tanároknak is, megmérettetés. Egy olyan szemle, ahol látjuk a saját tanítványaink és az oktató társaink teljesítményét és összképet kapunk az utánpótlás helyzetér!l. Azért is fontos ez a verseny, mert itt tisztábban láthatjuk a feln!ttek teljesítményét. Nincsenek belekeverve a magasabb danosok közé, mint a Magyar bajnokságon például. A kendo oktatása is rétegekre épül. Nem lehet jó kendót építeni az el!z! szükséges alapok megléte nélkül. A REJHÓ nem csak udvariasság, hanem a figyelem és az elkötelezettség, odaadás megnyilvánulása is. Ha egy tanítvány nem tud viselkedni a versenyen az azt mutatja, hogy alkalmatlan önmagára odafigyelni, önmagát kívülr!l látni. Meg kel tanulnunk hibáinkat kívülr!l is látni és azokat javítani. Ha nem tudjuk hol a pálya széle, mekkora távolságot tudunk megtenni három lépéssel el!re, akkor az életben is problémáink lehetnek abból, hogy elvétjük a helyünket. Ha el!re három lépest teszünk és hátra ötöt, de ugyanoda kell visszatérnünk akkor hátrafelé (3/5-ször) kisebb lépéseket kell tennünk. Aki ezt nem tudja, annak gyakorolnia kell, mert az életben is arányvesztési gondjai lesznek. Aki nem tud tisztességgel meghajolni az ellenfél (társ felé) az az edz!jét sem fogadja el, csak fél t!le. Az nem tudja elfogadni az eredményt, nem fogja elfogadni a kritikát és a tanácsot. Fejl!dni annyit fog amennyi tehetsége van, de sem a tanítás nem hat rá, sem megdolgozni nem tud semmilyen eredményért. Így a rejhójára sem lehet építeni. A következ! szintr!l a KIHHON-ról most ugyanazt el kellene mondanom, mint a rejhóról. Ha nincs meg a folyamatos, kritikus magunkra figyelés akkor a tehetség szabja meg a határokat. Azt mondta a verseny zárásakor, hogy a kendo nem fogócska, hogy a mester azzal foglalkozzon, hogy üldözi a tanítvány hibáit, míg az önfeledten nem tör!dik azok kijavításával. Úgy látom a mester és tanítvány helyes kapcsolatát, hogy a tanítványnak, alázatosnak, és nyitottnak kell lenni a tanításra és amint megértette és befogadta azt, akkor magában folyamatosan fenn kell tartania annak ellen!rzését, hogy mindenkor helyesen csinálja-e. A tanítványnak is felel!ssége van a saját taníthatósága terén. Mi több ez a felel!sség kiterjed arra is, hogy folyamatos például szolgál a társai számára is. Büszke lennék rá, ha mind többen értenétek meg ennek a felel!sségnek a mibenlétét és hiszem, hogy a magyar kendó akkor még nagyobb lépésekkel tudna fejl!dni. kaicsó! 16

17 Japánban 2009 Úgy érzem Japán mindig megdobogtatja a kendosok szívét! Ezért is szeretném megosztani saját élményeimet az eddig eltöltött úton amiben jelent!s szerepe van a be tett Japán utamnak is. Minden szint" tapasztalás átadása inspirálhat azon a szellemi úton,amire együtt léptünk mikor kardot fogtunk a kezünkbe. Valamint azokra is hatással van,akik még csak gondolkodnak, hogy mit keresnek életükben. A sok érzés és tapasztalás megosztása is fontos számomra hiszen szinte mindenki kicsit más szemszögb!l látja ugyanazt a dolgot. Mint mikor ugyanazon filmet néz! emberek a film végén másként élik meg a vásznon történteket. Az én kendos utam ban kezd!dött és a sok munka,kudarc és siker, mindig új kérdéseket vetettek fel bennem. Ahogy azt sok tanító is említi a lelki szemek sokszor csak hosszú fáradságos edzéssel telt id! után nyílnak fel. Az els! inspirációmat Abe mesterrel folytatott beszélgetésem támasztotta alá. Sokat beszélgetünk a kendonk-ról és felmerült bennem a kérdés az aktív versenyzés után mi a következ! járható út a kendo-m fejl!désében. Erre jó példaként szolgálhatnak azon japán mesterek és aktív kendosok életútjai, akikkel sikerült találkoznunk és vívásukon keresztül érezhettük azt a lelki stabilitást amit megéltünk megtapasztaltunk velük szembe. Sajnos sok olyan vívó elt"nik, aki versenyben nagyon er!s volt, mert mikor az aktív versenyzés életszakasza lezárul, nem találja meg saját helyét és talán úgy érzi, nem tud már fejl!dni. Ezt saját magam is éreztem,és arra törekedtem,hogy a harmóniámhoz megtaláljam az élet kendo-mat. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a verseny szellem végleg elt"nik,hanem a letisztultság megtalálása lesz a lényeg. A kulcs, érzésem szerint a bels! nyugalom,türelem és a lelki rendíthetetlenség. Ahogy azt Abe mester is javasolta er!s id!s és fiatal 8. danos vívókkal gyakoroljak. Az utazásban sok segítséget kaptam mestereimt!l. Oszakában Kibe mester Numazuban Kamae mesterek vártak nagy szeretettel. Lehet!ségem volt a Shudokan-ba (Osakai központi edz!terem) edzeni és sok magas danos kendossal vívni. Ami nagyon megfogott,hogy a mesterek a páncél felvétele után, egyb!l készen álltak a harcra, nem kellet az aktív bemelegítés sem számukra. A fiatal er!s vívók sem tudták!ket stabilitásukból kimozdítani. A mozgásukat tanulmányoztam, nem használtak felesleges mozdulatokat. Természetesen ezt elérni rengeteg gyakorlás után lehet. A technikák szinte beleívódtak minden mozdulatukba mint mikor megtanulunk járni. Nincs már gondolat, minden magától m"ködik. Úgy gondolom,hogy a budot nem értelmezni hanem tapasztalni kel. Els!sorban a gyakorlással töltött id! mennyisége a fontos,melyeket években,évtizedekben vagy egész életünk alatt élünk meg. A kendo sajátossága amit magam is megtapasztaltam,hogy id!s korban, a fizikai test öregedése mellet is aktívan lehet gyakorolni. Ellenbe más budo ágazatoknál nem biztos,hogy ekkora intenzitással az életünkbe illeszthet!. Ezen gyakorlati tapasztalatomat Kenichi Ishida-val való vívás maximálisan alátámasztotta. Mindennapi gyakorlásra kell törekedni,bár a feltételek nem mindig adottak és szemléletbeli különbségekkel is meg kell küzdenünk. Akkor elérhet! a tökéletes egyensúly. Természetesen sokféle vívó megfordult a kardom el!tt. Voltak akik az ego- hatalmának eltorzult tudásuktól néha elrugaszkodott büszke harcosok és szerény de rendkívül tapasztalt er!s szinte megközelíthetetlen vívók is. Kibe mester több alakalommal elvitt egy nyitott,falak nélküli,fa padlózatú dojo-ba,ami a város hatalmas forgatagában egy felüljáró alatt m"ködött. Érdekes kontraszt volt a suhanó autók és vonatok közelében gyakorolni a vívást. Volt olyan tanítványom aki csak annyit mondott: Akkor mi a Hiltonban edzünk? :) A mindennapok és az edzés elmélyülést adhatnak,ezért mindenkinek javaslom ha van lehet!sége kendozzon Japánban. Tapasztaljon a víváson keresztül,próbáljon minél több tapasztalatot szerezni a japán kultúráról és fogadjon be mindent amit csak lehet! Ezúton is köszönöm mestereimnek a segítséget!!! Balogh Tibor! 17

18 Tavaszi vizsgafelkészít! szeminárium 01.-én volt a tavaszi vizsgafelkészít! szeminárium Budapesten. A szervezéskor csoportokba osztottuk a jelentkez!ket, így jobban tudtak készülni a vizsgára. Az els! edzésen azok voltak, akik kyura vizsgáztak, összesen 18 f!. Kezdéskor egy rövid oktatást hallgattak a felszerelés viselésér!l, hakama, kendogi helyes felvételér!l, a shinairól, akiknek már boguban lesz vizsgájuk,!k a páncél helyes felvételér!l, viselésér!l. Ezt követ!en alapgyakorlás volt számukra, majd a vizsgaanyagra fektettük a hangsúlyt. Utánuk az 1. kyu és magasabb fokozatra készül!k gyakorlása következett. Itt is a szinteknek megfelel! csoportbontásban voltak. Nekik már a kendo kata is szerepel a vizsgán, így felkészítésük erre élez!dött ki, de a formagyakorlatok gyakorlása után vívást is bemutattak, ahol az oktatók felhívták a hiányosságokra a jelentkez!k figyelmét. 1. kyuig 12 f!, 2. danig 15 f!, magasabb fokozatokra összesen 14 f! jelentkezett. Szerintem mindenki számára hasznos szeminárium volt, biztosan sokaknak segít abban, hogy sikeres vizsgát tegyenek, és ami szintén fontos, sokat tanultak a kendóról. A szeminárium után fokozattól függetlenül egy órás szabad vívás volt, ahol az oktatókkal is gyakorolhattak. Erdélyi Gábor Kendo 6.dan Rizsföldek japánban! 18

19 VI. Iaido Sai Amikor ezt az eseményt Hábermajer Gábor ötlete alapján elindítottuk, az volt a cél, hogy legyen egy olyan napunk, amikor együtt gyakorlunk, és a versengés szelleme nélkül bemutatjuk egymásnak az Iaidonkat. Persze azért itt is helyt kell állni, hiszen mindenki, aki komolyan foglalkozik az iaidoval, és számít a hazai "szakmában", igyekezett ott lenni, és bemutatni, hogy mennyit fejl!dött egy év alatt. Immár nem csak hazai összejövetel ez, mert horvát barátaink rész akarnak venni, és zokon veszik, ha nem kapnak id!ben meghívást! Én úgy gondolom, hogy ez szép t!lük, éppen ezért a következ! években még jobban oda kell figyelni a szomszédos országokra, és megadni nekik is a részvétel lehet!ségét. Az esemény szervezésére a Shinbukan Iaido Klubot kértem fel, és bár nem volt annyi id! az el!készületekre, mint tavaly - els!sorban a Kendo EB miatt -, így is gördülékeny és emlékezetes nappá kerekedett. A tervezett program magába foglalt egy kis magyarázatot a Zen Ken Iaidoról, hiszen a tapasztaltabbaknak nem árt az emlékeztet!, az újaknak meg mindenképpen fontos hallani, hogy szövetségünknek milyen szakmai vállalásai vannak. Ezt követ!en közösen gyakoroltunk, els! körben mind a 12 Zen Ken Seitei gatát, majd egy kis szünet elteltével az els! katát (Mae) ismételtük el különböz! módokban. Talán érdekes megemlíteni, hogy egy kívülálló számára elég ijeszt! látvány lehet egy (esetenként borotvaéles) kardot használó emberekkel zsúfolt terem! Ez a helyzet a saját Iaidonk szempontjából sokkal nagyobb figyelmet és éberséget kíván, a csapat egészét!l pedig nagyobb önfegyelmet követel! Ráadásul voltak olyan gyakorlatok is, amelyek során még ennél is több volt kérve, bizalom! Hiszen csukott szemmel nem tudunk úgy "figyelni", ilyenkor bizony jó nagy adag bizalom is kell egymás iránt. A tapasztalatok alapján elmondhatom, hogy már az esemény elejét!l látszott a társaság önfegyelmének ereje, ezért biztonságosnak éreztem, hogy kipróbáljuk az ilyen jelleg", egyébként magasabb szinteken használt tanítást is. Az idei Sai különlegessége volt a Kyudo, Jodo és Kendo bemutató. Úgy vélem, hogy jól sikerültek, és kell is ennyi változatosság, hogy nyitottabbá tegye a látásmódunkat, rálátásunkat a Budó más ágaira. A kategóriák szerinti bemutatók vagy embuk a kedvenceim, hiszen itt lehet megfigyelni a fejl!dés min!ségét és mennyiségét, valamint nagyon hasznos képet ad számomra a hazai Iaido szakmai színvonaláról. Ilyenkor lehet szinteket összevetni, ami segít a további szakmai tervezésben! Persze nem titok, hogy segít azt is felmérni, kiknek van hajlamuk, nyitottságuk a versenyzésre, esetleg a válogatottban való részvételre! A virtus és a "na most megmutatom magam" mindig is értéke marad az Iaido kultúrájának. Köszönöm a Shinbukan szervez!i munkáját! Találkozunk jöv!re, Mihalik Hunor! 19

20 Iaido vizsga statisztika! 20

2011/4 MAGYAR EDZŐ 3. Telitalálatnak bizonyult az V. Országos

2011/4 MAGYAR EDZŐ 3. Telitalálatnak bizonyult az V. Országos 2011/4 MAGYAR EDZŐ 3 Néhány sorban... Az év utolsó negyede igazán bôvelkedett eseményekben, még akkor is, ha ezek jelentôs hányada nem a nemzetközi, illetve hazai sportpályákon, hanem üléstermekben, hivatalokban,

Részletesebben

Az elhasznált víz útja

Az elhasznált víz útja XVIII. Évfolyam 3. szám Az elhasznált víz útja A Vízmondó címre keresztelt lakossági tájékoztató kiadványunk immár a harmadik számához érkezett. A március, április, május hónapban kiküldött els számban

Részletesebben

A víz- és csatornadíjakról a Vízmondó tükrében

A víz- és csatornadíjakról a Vízmondó tükrében XVIII. Évfolyam 4. szám A víz- és csatornadíjakról a Vízmondó tükrében Miután a Vízmondó névre keresztelt, állandó lakossági fogyasztóinknak szóló kiadványunk els három számában megválaszoltuk a legfontosabb

Részletesebben

XV. évfolyam 3. szám. Környezetvéd honatyák

XV. évfolyam 3. szám. Környezetvéd honatyák XV. évfolyam 3. szám Környezetvéd honatyák Néhány napos terepszemlét tartott a Balaton északi partján és nyugati medencéjében az Országgylés környezetvédelmi bizottsága. Október 10-én Tihanyban a tó vízminség

Részletesebben

Baba néni köszöntése. Köszöntõ

Baba néni köszöntése. Köszöntõ 2009. március Magyar Sportlövész 3 Köszöntõ Baba néni köszöntése Kedves eseményre került sor a Magyar Sportlövõk Szövetségének irodájában: a legidõsebb örökifjú lövésznõnket köszönthettük 95.(!) születésnapja

Részletesebben

zamuráj PAN NON KÖSZÖNTÔ Kedves Kendósok, Iaidósok és Jódósok! HÍREK ÖVIDEN 2007 elsô évfolyam

zamuráj PAN NON KÖSZÖNTÔ Kedves Kendósok, Iaidósok és Jódósok! HÍREK ÖVIDEN 2007 elsô évfolyam S PAN NON Kendó Iaido Jodó zamuráj Hírújság 2007 elsô évfolyam 01 KÖSZÖNTÔ Kedves Kendósok, Iaidósok és Jódósok! Már régóta szerettem volna egy olyan tájákoztatót, ami rendszeresen informál bennünket belföldi

Részletesebben

Torinói beszámoló. Még egy év sem telt el

Torinói beszámoló. Még egy év sem telt el Ahogyan a múlt évben, úgy az idén is 4 csapat részvételével rendezték meg Torinóban a "Népek békéje" labdarúgó utánpótlástornát. Az elzetes tervek szerint a francia Nizza, valamint a Juventus is részt

Részletesebben

Értékteremtés felelősséggel

Értékteremtés felelősséggel B. Braun Magyarország Értékteremtés felelősséggel CSR-beszámoló 2012 Bevezető Bevezető Cégcsoportunk 174 éves múltja úgy hisszük, önmagáért beszél. E közel két évszázad alatt a B. Braun egy német kisvárosi

Részletesebben

Kedves Olvasó! Dubi Sándor újra ott lehet a Küzdősportok Világjátékán, mely októberben Szentpéterváron kerül megrendezésre.

Kedves Olvasó! Dubi Sándor újra ott lehet a Küzdősportok Világjátékán, mely októberben Szentpéterváron kerül megrendezésre. KÖSZÖNTŐ Tartalom MKSZ történelem: interjú Yamaji Masanorival, a Magyar Kendo, Iaido és Jodo Szövetség Tiszteletbeli Örökös Tagjával II. rész... 3 Kendō egy életen át, Európában: Alain Ducarme, az Európai

Részletesebben

Szerkesztőség: Tartalom: Főszerkesztő: Főszerkesztői köszöntő 3. Kiss Lilla Nóra. Újoncaink bemutatkozása, vendégírók 4.

Szerkesztőség: Tartalom: Főszerkesztő: Főszerkesztői köszöntő 3. Kiss Lilla Nóra. Újoncaink bemutatkozása, vendégírók 4. Tartalom: Főszerkesztői köszöntő 3 Újoncaink bemutatkozása, vendégírók 4 Interjú Dr. Erdős Évával 5 Interjú Dr. Bíró Györggyel 9 Interjú Dr. Mátyás Imrével 12 Interjú dr. Bodnár Norberttel 15 Interjú Dr.

Részletesebben

Edző. Csúcsteljesítmény az Eb-n! Olimpia. Edzôképzés. Labdarúgás. Jubileum. Végsô tisztelgés. Módszertani és továbbképzô szaklap

Edző. Csúcsteljesítmény az Eb-n! Olimpia. Edzôképzés. Labdarúgás. Jubileum. Végsô tisztelgés. Módszertani és továbbképzô szaklap M Edzo 2012-1/1-60 2012/03/10 09:02 Page 1 Módszertani és továbbképzô szaklap /1 2012 Olimpia MOB átalakuló közgyûlés Mi, hol, mikor? Edzôképzés A Pécsi Kongresszuson Magyar Edző A Magyar Edzôk Társaságának

Részletesebben

MÁJUS XV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM ÚT A TEHETSÉGTŐL A SIKERIG

MÁJUS XV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM ÚT A TEHETSÉGTŐL A SIKERIG IKSZIKSZÍ AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő LAPJA 2011 MÁJUS XV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM ÚT A TEHETSÉGTŐL A SIKERIG BELSŐSÉGEK Fekete Pálizs Brigitta Regina A tehetség sokszínű! Az e havi lapszámunk témája

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM JÚNIUS. Ízek útján

AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM JÚNIUS. Ízek útján IKSZIKSZÍ AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA 2013 06 JÚNIUS XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Ízek útján BELSŐSÉGEK Pálizs Szőke Brigitta Szilvia OTDK-s büszkeségeink A 31. Országos Tudományos Diákköri Konferencián

Részletesebben

A vízi fejlesztés helyzete és lehetôségei Szlovákia egyes magyar tanítási nyelvû óvodáiban... 33

A vízi fejlesztés helyzete és lehetôségei Szlovákia egyes magyar tanítási nyelvû óvodáiban... 33 Tartalom Néhány sorban............................................. 3 Megújult elnökséggel - tovább...!................................ 3 Lochmayer György: A nemzetközi erôviszonyok alakulása 2006-ban...................

Részletesebben

www.pwc.com/hu/hu/alumni/ Circle We never let you go A PwC Magyarország alumni hírlevele

www.pwc.com/hu/hu/alumni/ Circle We never let you go A PwC Magyarország alumni hírlevele www.pwc.com/hu/hu/alumni/ Circle We never let you go A PwC Magyarország alumni hírlevele Köszöntő Újdonságok és mérföldkövek mi történt velünk az elmúlt fél évben? Kedves PwC-alumnik! Ősz eleji Alumni

Részletesebben

2013. évi sportági beszámolók. 116. oldal

2013. évi sportági beszámolók. 116. oldal 2013. évi sportági beszámolók Tenisz Evezés Sí Atlétika Kajak-Kenu Asztalitenisz Triatlon Judo Sportlövészet Ülőröplabda Boccia Csörgőlabda Erőemelés Íjászat Vívás Úszás 2. oldal 8. oldal 14. oldal 23.

Részletesebben

Mikulás Napi játékok az uszodában

Mikulás Napi játékok az uszodában 2013 Mikulás Napi játékok az uszodában December 10-én a Kalocsai Úszó-és Vízilabda Egyesület megrendezte az éves vetélkedős, vízilabdás délutánt az egyesület gyerekeinek részére, amelyre, mint minden évben,

Részletesebben

Hallássérültek Magyarországon. IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007

Hallássérültek Magyarországon. IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007 1 Hallássérültek Magyarországon IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007 Írta: Deli Gábor, Összeállította: Mecsné Fullajtár Ildikó Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete 1 2 Milyen

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM DECEMBER HOL A HATÁR?!

AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM DECEMBER HOL A HATÁR?! IKSZIKSZÍ AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő LAPJA 2012 12 DECEMBER XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM HOL A HATÁR?! BELSŐSÉGEK BELSŐSÉGEK Pálizs Szőke Brigitta Szilvia Továbbtanulás korlátok nélkül! NEM CSAK

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM. 2011. március

IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM. 2011. március IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2011. március 2011. MÁRCIUS Projektzárón jártam Megújult a történelmi városközpont Aktuális 2011. március 16-án megrendezésre került az az ünnepség, ahol az eddigi projektek talán

Részletesebben

Oxigén Futó Magazin. www.frissoxigen.hu. Mottó: A halnak úszni, a madárnak repülni, az embernek futni kell. Emil Zatopek

Oxigén Futó Magazin. www.frissoxigen.hu. Mottó: A halnak úszni, a madárnak repülni, az embernek futni kell. Emil Zatopek Oxigén Futó Magazin A Friss Oxigén Alapítvány lapja Alapítva: 2011 2014. augusztus KÜLÖNSZÁM Mottó: A halnak úszni, a madárnak repülni, az embernek futni kell. Emil Zatopek www.frissoxigen.hu 2 OXIGÉN

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. évfolyam 1. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2010. január Január 22-én a magyar kultúra napjára emlékezünk. Kölcsey Ferenc versét 1823. január 22-én vetette papírra, akkor még nem gondolva,

Részletesebben

TOMORI VILÁG. A Tomori Pál Főiskola ingyenes e-lapja 2. évfolyam 1. szám 2013. október. T O M O R I V I L Á G Oldal: 1

TOMORI VILÁG. A Tomori Pál Főiskola ingyenes e-lapja 2. évfolyam 1. szám 2013. október. T O M O R I V I L Á G Oldal: 1 TOMORI VILÁG A Tomori Pál Főiskola ingyenes e-lapja 2. évfolyam 1. szám 2013. október T O M O R I V I L Á G Oldal: 1 F E L H Í V Á S A T É M A : LEGYÉL OTT TE IS! 2013. NOVEMBER 26-ÁN A FŐISKOLA BUDAPESTI

Részletesebben

A SZABADSÁG. Idén újra ÁVF-NAP! Interjú dr. Tóth Margita tanárnővel Kerekasztalon a szabadság AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA ÁPRILIS

A SZABADSÁG. Idén újra ÁVF-NAP! Interjú dr. Tóth Margita tanárnővel Kerekasztalon a szabadság AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA ÁPRILIS IKSZIKSZÍ 2009 ÁPRILIS XIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM ÁM AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA LAPJA A SZABADSÁG Idén újra ÁVF-NAP! Interjú dr. Tóth Margita tanárnővel Kerekasztalon a szabadság Pálizs Brigitta B

Részletesebben

A BUDAPESTI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB

A BUDAPESTI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB A BUDAPESTI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB 2014. ÉVI SZAKOSZTÁLYI BESZÁMOLÓJA 1 Tartalomjegyzék Aerobik és Cheerleader Szakosztály... 3 Asztalitenisz Szakosztály... 5 Atlétika Szakosztály... 8 Erőnlét-és Fitnesz

Részletesebben

Nemzetközi versenyeken úszóink. (Úszóink Hosszú Katinka, Európa- és Világbajnok úszóval)

Nemzetközi versenyeken úszóink. (Úszóink Hosszú Katinka, Európa- és Világbajnok úszóval) 2012 Nemzetközi versenyeken úszóink (Úszóink Hosszú Katinka, Európa- és Világbajnok úszóval) A kétnapos Bajai Halászlé Kupa versenyre 19 egyesület 285 fővel nevezett. A mieink 18 fővel indultak, így majdnem

Részletesebben

hírgetmondó online hírújság

hírgetmondó online hírújság tartalom KÖSZÖNTŐ 3 hírgetmondó online hírújság SIKERTÖRTÉNET 4 Tanácsadóink sikertörténetei hogy jobban megismerjük egymást! SZERKESZTŐK: HÍREK - ENERGETIKA 8 Naprakész információk, vélemények energetikusainktól.

Részletesebben

Debreceni Atlétabarátok Fóruma A Debreceni Atlétabarátok Lapja II. évfolyam 2. szám 2010. szeptember

Debreceni Atlétabarátok Fóruma A Debreceni Atlétabarátok Lapja II. évfolyam 2. szám 2010. szeptember Debreceni Atlétabarátok Fóruma A Debreceni Atlétabarátok Lapja II. évfolyam 2. szám 2010. szeptember Mottó: Hit nélkül sem alkotni, sem élni nem lehet. www.atletikadaf.hu A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 115. ORSZÁGOS

Részletesebben

Jelenleg 50 ezer fiatalnak van tanulószerződése,

Jelenleg 50 ezer fiatalnak van tanulószerződése, Szakképzési különszám a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával készült, az NFA-KA-NGM 1/2014. számú pályázat keretében 2015. MÁJUS A MAGYAR KE RES KE DEL MI ÉS IPAR KA MA RA GAZDASÁGI LAPJA SZAKMA

Részletesebben

MKSZ HÍRLEVÉL - 4. Tartalom: HÍREK/BESZÁMOLÓK

MKSZ HÍRLEVÉL - 4. Tartalom: HÍREK/BESZÁMOLÓK MKSZ HÍRLEVÉL - 4. 2009. január FELHÍVÁS! Szövetségünk szeretné megújítani a honlapjait (www.kendo.hu, www.iaido.hu, www.jodo.hu), valamint egy EB-honlapot is létre kell hoznunk! Sajnos azonban a megvalósítás

Részletesebben