Elzúgott Európa a hazai politikai elit dinoszauruszai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elzúgott Európa a hazai politikai elit dinoszauruszai"

Átírás

1 A TARTALOMBÓL Dinoszauruszok elitje Élet az elefántcsonttornyon túl Elektronikus pénz kibocsátása Magyarországon És Gyurcsányék után ki takarít? Kaptad, mert megérdemelted! Részt vettem a melegfelvonuláson Jobb felsõ sarok, piros gomb A zsidóság nem védbástyája a devianciáknak Mentsük meg a kör-ic-t! SZDSZ: veszett fejsze nyele? Ön a szocialista nagyváros öntudatos polgárának lapját, a Jó Ha Figyelünk címû alkalmi megjelenésû újságot olvassa. A lap elektronikus formában ingyenesen letölthetõ, a weboldalról. Észrevételeiket, kritikáikat és véleményeiket is ide küldjék. Amennyiben a lap megnyeri tetszését, kérjük jó szívvel ajánlja azt másoknak is elolvasásra! Köszönjük, és jó szórakozást!

2 Elzúgott Európa a hazai politikai elit dinoszauruszai mellett. A földrész nem díjazza, hogy a Nagykörúton belül éve változatlanul csupán gyûlöletkeltés fortyog, hisztériapolitika dübörög. Immár hiába erõlködnek rasszista áltüntetéssel, vagy homoszexuális közszeméremsértéssel. Európát a hisztériakeltések már nem érdeklik, eljárt fölöttük és görcsös erõltetõik fölött is az idõ. Miközben Szlovákia már odaragasztja a kirakatba tett árukra az euróban mért árat, idehaza még 2009-ben is legföljebb beszélni lehet arról, mikor vezethetjük be majdan az európai pénzt. Ma errõl bevallottan fogalma sincs sem a politizálás helyett a kommunikálásba zápult kormányfõnek, sem a jegybankelnöknek. És ebben a katasztrofális helyzetben hiszen az euró távolodása a gazdasági mélycsõd következménye az úgynevezett elit azért tart válságtanácskozást, mert Budapesten nemcsak a homoszexuálisok, hanem a heteroszexuálisok is éltek alapvetõ emberi jogaikkal, és felvonultak; sajnálatos ugyan, hogy az utóbbiak közül néhányan követ is hajítottak a rendõrökre, s ez elfogadhatatlan. De miért megy el Sólyom László tárgyalni, ha az erkölcsileg már sokszor megbukott kormányfõ magához rendeli? Az a Sólyom, aki már többször is bejelentette, hogy erkölcsi válság van, és félreérthetetlenül jelezte, hogy ki ennek az okozója. Hogyan követhet el ekkora hibát? Mit csinálnak Sólyom elnöki tanácsadói? Miért nem védik meg munkaadójukat a blamától? Miközben falusi nyugdíjasok szenvednek a köznapi megélhetési bûnözéstõl, Fodor dinoszaurusz még mindig a liberálisok bátorságáról kerepel. Mármint arról, hogy õk nem ijednek meg a randalírozóktól. Hülye is lenne, ha megijedne, hiszen jól fölszerelt rendõrhadsereg védi! Na nem a falusi nyugdíjasokat, akiket tényleges életveszély fenyeget nyolcvanéves nénit erõszakoltak, majd gyilkoltak meg, de elõtte lábát is levágták, hanem azt a pártot védi a Rebisz, amelyik párt Medgyessy Péter február 17-én a Népszabadságnak adott miniszterelnöki interjúja szerint tele van korrupciós ügyekkel. Akkor kicsoda is randalírozik itt? Az a kispárt-e, amely lebukik a korrupciós ügyei miatt, de ahelyett, hogy távozna a parlamentbõl, megfúrja a miniszterelnököt, majd négy évvel késõbb az akkor általa hatalomba tuszkolt kormányfõt is meg akarja buktatni. Hatalmi randalírozás?. Mi ehhez képest az, hogy valakik mesterségesen beszagosított tojásokat dobnak tüntetõ homoszexuálisok közé? Dinoszauruszok nyomják le Budapestet, ahelyett, hogy mennének már lopkodott vagyonukkal a többi, törvény elõl menekülõ közé Thaiföldre, és hagynák a maradék Magyarországot élni unalmas hisztériakeltésük nélkül. Hiszen nem tudnak mit kezdeni az országgal, csak annak szétlopásához volt eszük. Ez volna az a híres elit? Van képük az ország elé állni ezzel a gazdasági növekedéssel? Ezzel a bûnözési hullámmal? Ezzel a fokozódó eladósodással? Ezzel az oktatási mélyponttal? Ezzel a szellemi, erkölcsi, gazdasági csõdtömeggel? A rendszeresen bérmálkozó õszödi hõssel? Ez a bagázs benne a híres szürkeállomány lenne az elit a Mátyás királyok, a Rákóczik, a Széchényik országában? Inkább balgatag kompánia, még híres vízágyú-vásárlásuk is visszafelé sült el. Húz, süvít el mellettünk Európa, leköröz minket a Balkán. Már Afrikában caplatunk, térdig ragadunk a mocsárban, lehorgasztott fejjel imbolygunk az óvilágból itt rekedt, vöröses pikkelyzetû bûzhödt dinoszauruszok mögött. Kondorosi-Brown Róbert 2 jó ha figyelünk

3 Belterjes, magát liberálisnak és demokratának hazudó butapesti (média)elit formálja, alakítja az ország tudatát immáron a kelleténél sokkal, de sokkal hosszabb ideje, az ország pedig lassan, de biztosan szellemileg belerokkan ebbe. A valóvilágtól teljesen elszigetelve, elkülönülve a realitástól élik mindennapjaikat, s nem képesek, de talán ha képesek lennének, akkor sem akarnának válaszokat adni azokra a problémákra, melyeket sokszor õk maguk idéznek elõ. Ostoba bornírtságukkal, tudatlanságukkal, modortalanságukkal, a kizárólagos igazság letéteményesének szerepkörében tetszelegve csak odáig terjed az oly sokszor hangoztatott magasztos tolerancia, amíg egyezik az õ elképzeléseikkel. Nincsenek tekintettel senkire és semmire, csak az számít, hogy a kenyéradó gazda elégedett legyen velük. Csodálkozunk hát, amikor a nép egyszer csak megelégeli a sorozatosan az õ kárára elkövetett elvtelen talpnyalást? Hát ne csodálkozzunk! Mindig mindenhol ez a szûk, Demszky kutyaszaros világvárosában tenyészõ, vagy oda felkapaszkodó és ott összpontosuló, magát önkéntes mérvadónak kikiáltó szûk értelmiségi csoportosulás az, amely elfoglalt és megszerzett médiapozícióinak köszönhetõen széleskörûen mindenki másnál szélesebb körben és mindenki másnál hangosabban hallathatja a hangját. A többieknek KUSS! Míg kenyéradó gazdájuk reformdiktatúrával örvendezteti meg a sanyarú sorsú kis országot, s annak szorgalmas népét, addig õk, hûséges, farkincacsóváló kommunikációs bodri kutyához illõn egyfajta véleménydiktatúrát és ízlésterrort erõltetnek a magyar társadalomra. Eszi, nem eszi, nem kap mást! Sose lehet tudni! Hátha a végére mégiscsak radiátor, hõsugárzó vagy netalántán fûtõtest lesz abból a kölökbõl. Elvégre mégiscsak fel kell készülni minden eshetõségre, nem igaz? A közbeszéd tervszerû és tudatos tematizálásával rombolnak és pusztítanak. Mindent, ami érték, ami szép és jó, ami követésre méltó lehet, vagy a bennünket múltunkkal összekötõ hagyományok ápolását, fejlesztését segítené elõ. Atomizálni kell a társadalmat, ez nem is vitás! Nincs szükség a gondolkodó emberre, csak a bamba fogyasztóra, a konzumidióta baromra, aki engedelmesen kígyózó sorokban járul a kasszákhoz, hogy ott leadja az ideiglenesen nála tartózkodó fizetési ígérvényeket, melyet ma pénz néven ismerünk. Miért van ez így? Talán azért, mert az unalomig ismételt hazánk egy vízfejû ország kitétel kétségkívül igaz? avagy Ilyen az, amikor képen töröl a rögvalóság Bizonnyal ez is közrejátszott benne. Gondoljunk csak bele! Minden lényeges dolog a fõvárosban történik, utána, mintha elvágták volna. A mûminiszterelnök ugyan hadovált valamiféle poliszokról, mint a tudás és még nem tudom én micsodának a vidéki központjairól, mint csodálatos, megvalósulásra váró projekt, csak sajnos jelen körülmények között a polisz szóról az embernek inkább a manapság szolgálunk és vétünk címû állami erõszakszervezet, a rendõrség jut az eszébe. A begyöpösödött, egyközpontú belterjes szalonszellemiség aztán ennyire elegendõ, csupán csak ezt tudja kiizzadni magából. Cizelláltan érzékeny média megmondó-emberek garmadát, akik szinte már betegesen tolják elõtérbe az abnormalitást, az extremitást és a devianciát, de legalábbis az indokoltnál jóval nagyobb mértékben. Ha a hagyomány állításának hinni szabad, a társadalomnak mintegy 4%-a homoszexuális. Kicsit olyan ez, mint a cionizmus, meg az antiszemitizmus. Lassan már univerzálissá válik. Egyfajta szellemi antibiotikum, amit rögvest elõ lehet rántani, és válogatás nélkül tüzelni vele csak azért, hogy elsimítsuk a dolgokat. Még akkor is, ha esetleg ágyúval lövünk verébre. Nem érdekes. Fõ a stabilitás, a biztonság és a nyugalom. Az övék. De hogy velünk mi lesz? Ugyan már, kit érdekel? Nézzék meg! A politikától kezdve a tudományon át a médiáig bezáróan egyfajta szellemi belterjességnek lehetünk szemtanúi, mely nem engedi a frissülést, a pezsdülést. Nem engedi, hiszen abban érdekelt, hogy ne legyenek rivális gondolatok, mert azok esetleg jobbak, hatékonyabbak, precízebbek, többek számára hozhatnak jólétet. Nem engedik új, fiatalabb nemzedékek szóhoz jutását sem, mert attól félnek, hogy a fiatalok szellemi frissessége, újonnan szerzett, naprakész szakmai, gazdasági, politikai ismeretei egész egyszerûen elsöprik õket az útból. Képzeljük el a jelenlegi politikai osztály tagjait, amint mindenki számára világos és közérthetõ formában kiderül róluk, hogy túllépett rajtuk az idõ. Avíttá, kopottá, elavulttá váltak. Ezt a hatalmas presztízsveszteséget nem engedhetik meg maguknak. Éppen ezért semmi sem drága a status quo mesterséges fenntartásáért. Ez az egész mintha a vietnami háborúra hajazna. Tudják arra a háborúra, amit Amerikának sosem volt szabad megnyerni. Csak fenntartani. Szónokolunk a demokráciáról, papíron magasztos elveket deklarálunk, csak éppen amikor a megvalósítás nehéz ám felelõsségteljes mozzanatához érkezünk, megérkezik a gyevi bíró. Igen, valóban ennek kellene most következnie, de nektek mégsem jár annyi lóvét, ti sajnos nem részesedhettek ugyanúgy a támogatásból, veletek szemben alkalmazhatók ezek meg ezek a korlátozások. Igen, valóban, ti is az Unió tagjai vagytok, papíron ugyanannyi illet meg titeket is, mint ami minket, ti viszont nem vagytok mi. No, hát ennyit a jogegyenlõségrõl és demokráciáról. Van még kérdés? Nincs, nem is lehet. Bizony, kedves barátaim. Mindenkinek ki kell vennie a részét az arányos közteherviselésbõl! Minket kivéve! Mindenkinek el kell számolnia az utolsó forintig bezárólag! Minket kivéve! Ja kérem, a törvényhozás az bizony felelõsségteljes munka (qrvára nagy odafigyelést igényel ám, hogy benn hagyjuk a szükséges kiskapukat!), tökéletesen érthetõ tehát, hogy mi ingyen utazhatunk az egész ország területén, költségtérítést vehetünk igénybe doszt, az meg már nem is képezheti vita tárgyát, hogy az országban talán egyedüliként a saját fizetésünket is mi fogjuk megszabni. Úgyhogy innentõl kezdve leszel szíves végre öngondoskodni magadról! Anyu, parlamenti képviselõ szeretnék lenni! Ide nekem az összes lóvét, de azonnal! Véleménydiktatúra és ízlésterror. Mindösszesen ennyi, amit ez a belterjes szellemi sivárság nyújtani tud nekünk, méghozzá kéretlenül. Kicsit olyan ez, mint az ingyenes hirdetõújságok garmada, amit reggelente bedobnak a postaládába, vagy a lépcsõházba. De ott legalább van egy szemetes, amibe legtöbbször azonnal, olvasatlanul hajíthatjuk is bele, mert tudjuk róla, hogy szemét. Mindeközben a szélsõjobboldali nyilas náci terrorveszélyrõl harsogó deviáns médiagépezet fülsiketítõ robajjal dübörög tovább, mégpedig ezerrel. Ismét nem kell az ország dolgaival, a kormányzással foglalkozni, hódolhatunk tovább kedvenc idõtöltésünknek, a bulvárkommunikációnak. Zajlik tovább a permanens kampány, mi pedig bele adunk apait anyait, elvégre valahogy a felszínen kell maradnunk, hiszen a szar lassan már a szánkig ér. Valami bûzlik, de nemcsak Dániában! Isten áldja Magyarországot! A szocialista nagyváros öntudatos polgára jó ha figyelünk 3

4 Az Európai Parlament és a Tanács Szeptember 18-án adta ki a 18-I 2000/ 46/ EK jelû irányelvét, amelyben rendelkezik AZ elektronikus pénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdésérõl, e tevékenység folytatásáról és körültekintõ felügyeletérõl. Az említett irányelvet a Magyar Országgyûlés a évi XXXV. törvénnyel beiktatta a Magyar jogrendszerbe. Az említett törvény AZ elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetekrõl szól. A törvény leszögezi, hogy AZ Országgyûlés a készpénz-helyettesítõ fizetési módok további bõvítésének érdekében és a Magyar Köztársaságnak AZ Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel látta szükségesnek a törvény elfogadását. Különbözõ adatok vannak forgalomban arról, hogy pontosan milyen nagyságot ér el AZ AZ összeg, amit Magyarországnak AZ Európai Unió számára át kell engedni. Pavics Lázár pénzügyi szakértõ adatai alapján AZ évi egy összegben történõ befizetés, valamint AZ átengedett vám- és áfabevételek 1440 milliárd forintot tesznek ki. Ez AZ AZ összeg, amit Magyarország évente fizet AZ Európai Uniónak tagsága fejében. Dr. Halász József Szeptember 3-án közzétett írásában azt állítja, hogy Magyarország évente 4046 milliárd forintot enged át AZ Európai Uniónak. Az 1989-tõl 2004-ig terjedõ idõszakban pedig 8866 milliárd forintot engedtünk át Brüsszelnek a Magyar Külügyminisztérium, AZ MNB és a KSH adatai szerint a vámok leépítésével, AZ úthasználati díj elengedésével és más vonatkozásokban a viszonosság mellõzésével. Az Új Magyarország Nemzeti Fejlesztési Terv 2. Azzal számol, hogy 2007és 2014 között mintegy 8 milliárd euró támogatás hívható le megfelelõ pályázatokkal. Ezeknek AZ összegeknek a felét s ezt a szakértõk többsége se vitatja Magyarország fizeti be AZ Európai Uniónak, azaz olyan pénzek visszaszármaztatásáról van szó, amelyeknek legalább a felét Magyarország már elõre átadta AZ Európai Uniónak. Mit tegyenek AZ önkormányzatok? Az ide érkezõ lehívható pénzeket sikeres pályázatok nyomán AZ önkormányzatok is megszerezhetik maguknak a helyi gazdaságok fejlesztésére. Az Új Magyarország Nemzeti Fejlesztési Terv 2. A központi régiónak, azaz Budapestnek adná a lehívható EU-s pénzeknek a nagyobbik felét. Ebbõl következik, hogy Magyarország hét másik régiója kevesebbet kap, mint a központi. Az lenne AZ elõnyös, ha AZ említett lehívható euró-milliárdok központi fedezeti alapba kerülnének és ugyanilyen mennyiségben elektronikus pénzt e-forintot bocsátana ki AZ állam. Korábban AZ volt a gyakorlat, hogy AZ állam 100 %-OS tulajdonában lévõ Magyar Nemzeti Bank bocsátotta ki a forgalomban lévõ hivatalos pénzt, a normál forintot. Most azonban AZ MNB a különbözõ nemzetközi pénzügyi szervezeteknek küldött jelentéseiben már leírja, hogy átállt a passzív oldali pénzszabályozásra. Mit jelent AZ aktív oldali és mit a passzív oldali pénzszabályozás? Az aktív pénzkibocsátás azt jelenti, hogy a Nemzeti Bank a Magyar állam monetáris felségjoga alapján, azaz AZ állami szuverenitás jogán, maga bocsátja ki a pénzt. Ez a pénz nem hitelpénz és nem is kell rá kamatot fizetni. Ez a valódi Magyar fizetõeszköz, a normál forint. A passzív oldali pénzszabályozás azt jelenti, hogy a Nemzeti Bank most már csak várja, hogy távolról, azaz külföldrõl mennyi deviza érkezik AZ országba befektetés, hitel, vagy spekuláció révén. Ezt a pénzt a Nemzeti Bank csak befogadja. Mindössze annyit tesz, hogy a devizát denominálja forintra és a rendelkezésére álló monetáris eszközökkel kamatszabályozással, kötvények kibocsátásával, sterilizációs mûveletekkel, a tartalékráta megállapításával igyekszik szabályozni a forgalomban lévõ pénz mennyiségét elsõsorban a denominált forintot. A denominált forint ugyanis nem normál Magyar fizetõeszköz többé, hanem külföldrõl ideérkezett deviza, hitelpénz, amiért kamatot kell fizetni. Ez már nem igazi Magyar pénz, hanem csak magyarosított külföldi deviza, kvázi-forint. Az óriási különbség a két forint között, hogy AZ egyik hazai kibocsátású és gyakorlatilag ingyen van, a másik viszont külföldi hitelpénz és tetemes kamatot kell utána fizetni. További különbség AZ, hogy több már nem a Nemzeti Bank határozza meg: mennyi pénz, azaz közvetítõ közeg áll a termelõ gazdaság rendelkezésére, hogy AZ mûködni tudjon, hanem ezt most már a külföldi beruházó bankok, befektetõ alapok, nemzetközi pénzintézetek, vagyis a nemzetközi pénzügyi közösség határozza meg. Röviden a pénzvilág dönt arról, hogy mennyi pénzt akar beküldeni Magyarországra, hogy a Magyar gazdaság mûködhessen. A passzív oldali pénzszabályozással Magyarország lemondott a saját pénzérõl és a termelõ gazdaságot kiszolgáló pénzmennyiség szabályozásáról. Áttörhetõ-e a pénzvilág diktátuma? Igen, áttörhetõ, mert a jelenlegitõl eltérõ módon is lehet pénzt forgalomba hozni, és lehetõvé tenni, hogy azt a Magyar gazdaság szereplõi AZ egymás közötti kapcsolataik kiszolgálására használják. Ehhez maga AZ Európai Unió segítette hozzá a Magyar gazdaság szereplõit, elsõsorban a vállalkozókat, amikor megalkotta azt AZ irányelvet, amely biztosítja a megfelelõ elektronikus elszámolási technikát AZ emberek, a gazdasági élet alanyai között létrejött elszámolási kapcsolatokra. Valamennyi önkormányzat, minden régió létrehozhat elektronikus pénzt, azaz AZ ellenõrzése alatt álló, a saját igényeit kiszolgáló helyi fizetõeszközt. Ahhoz, hogy ez AZ elektronikus pénz jól funkcionálhasson, biztosítani kell, hogy akadálytalanul át lehessen váltani a hivatalos pénzre. Egy pénznem iránti bizalom azon múlik, hogy simán átváltható-e más fizetõeszközre. Az akadálytalan átváltást biztosítja, ha annyi elektronikus pénzt bocsátunk ki (önkormányzati, regionális vagy országos szinten), amennyi normál pénz a rendelkezésre áll. Az EU-s irányelvek szerint, ha csak helyileg használják AZ elektronikus pénzt, akkor nincs is szükség arra, hogy normál pénzbõl 100 % fedezet álljon a rendelkezésre. Ez a normál pénz fedezet akár 5 vagy 10 % is lehet. Az említett Magyar törvény azonban sokkal szigorúbb, mert elõírja, hogy a kibocsátandó elektronikus pénz fedezetének Magyarországon 100%-osan meg kell lennie normál pénzben. Ha számításba vesszük a Brüsszelbõl lehívható euró-milliókat, akkor ezeket a milliókat a kibocsátandó elektronikus pénz fedezetére célszerû használni. Ebben az esetben a fedezeti célra letett euró kamatozik. A kibocsátott elektronikus pénz pe- 4 jó ha figyelünk

5 dig forgalomban van és teljesíti a gazdasági közvetítõ közeg minden funkcióját. Hogyan nézne ez ki országos szinten? A magyar kormány erre illetékes szerve, mondjuk az Államadósság Kezelõ Központ, az ÁKK átveszi az önkormányzatoktól az Európai Unióból beérkezõ pénzt, és kamatot fizetérte.eztakamatotazönkormányzatkapja, nem pedig valamilyen külföldi hitelezõ. Ezért a kamat is Magyarországon marad, és a magyar társadalom igényeire fordítható. Az önkormányzat azonban a forgalomba hozható pénzhez is hozzájut, mert a beérkezett euró mennyiségének megfelelõ nagyságú elektronikus helyi pénzt hoz forgalomba. Az adott önkormányzat területén ezt használják saját céljaikra. Itt elsõsorban a helyi gazdálkodási folyamatok közvetítésérõl van szó, a helyi termelés és fogyasztás cserefolyamatainak a lebonyolításáról. Ezáltal többlet fizetõeszköz kerül be a gazdaságba. Ma az a helyzet, hogy miközben a bankrendszer, a befektetési alapok megfelelõ fedezettel és jövedelmezõséggel nem tudják megfelelõen elhelyezni fölösleges pénzeiket, addig a termelõgazdaság, ahol az értékelõállítás folyik, fuldoklik a pénzhiánytól. Van elegendõ mennyiségû nyersanyag, munkaerõ és elvégzendõ munka. E három tényezõ összekapcsolásához szükséges közvetítõ közeg, a pénz, azonban nem áll kellõ mennyiségben és olcsón rendelkezésre. Az elektronikus pénzzel olyan mennyiségû többlet-fizetõeszköz kerül be a gazdaságba, amely az egész gazdasági életet fellendítheti, munkahelyek tíz- és százezreit hozhatja létre, és a segélyezett munkanélküliek százezrei ismét adófizetõ polgárok lehetnének. Magyarországra már bevezették az eurót Az, hogy mi az euró bevezetésének dátuma, értelmetlen kérdés. Az eurót ugyanis már évek óta bevezették Magyarországon. Itt legfeljebb a névleges forint, azaz a denominált devizaként mûködõ félfüggetlen pénz feladásának dátuma van még hátra. Jelenleg az euróval együtt annak denominált változata, a névleges-forint is jelen van. Az új helyzetben már nem lesz forgalomban denominált forint, és egyedül az euró marad a hivatalos fizetõeszköz. Amikor már csak euró lesz forgalomban, akkor veszi kezdetét a magyar gazdaságban az euró diktatúrája. Ma jobb a helyzet, mert három pénz között választhatnak azok, akiknek a gazdasági tevékenységéhez pénznek nevezett gazdasági közvetítõ közegre van szükségük. Az egyik lehetõség az euró (vagy más deviza, például dollár), a másik lehetõség a külföldi deviza denominált magyar változata, a névleges-forint és a harmadik pénz, aminek a felhasználására most már minden törvényes háttér megvan (Európai Uniós és magyar), a regionálisan kibocsátott és felhasznált elektronikus-pénz. Amikor az MNB diszkréten arról tájékoztatja a külföldi pénzügyi szervezeteket, a pénzvilág irányító intézményeit, hogy õ már csak passzív pénzszabályozást végez, ezzel azt közli velük: Tiétek Magyarország, úgy mûködtetitek gazdaságát, ahogy akarjátok, mert tõletek függ, hogy mennyi eurót vezettek rá Magyarországra. Ha viszont az egyes önkormányzatok, és terület régiók, továbbá az Európai Unió régiójaként Magyarország egésze vállalja elektronikus helyi pénz kibocsátását, akkor ezzel nagyfokú pénzügyi önállósághoz juthat. Az illetõ régió vagy önkormányzat vezetése saját szükségletei szerint dönti el, hogy mennyi helyi pénz legyen forgalomban. Mire lehet használni a helyi pénzt? Helyi pénzbõl meg lehet építeni az utakat, a gátakat, a belvíz elvezetõ csatornákat, a települések szennyvíz csatornáit, ivóvízellátását, továbbá parkokat lehet kialakítani, lakásokat és családi házakat építeni. Egy-egy nagyobb régióban minden szükséges anyag, munkaerõ és tudás biztosítható e munkafeladatok elvégzéséhez. Csak azt kell normál pénzbõl beszerezni, esetleg külföldrõl behozni, amihez mégis különleges technológia, gép vagy tudás kell. Ebbõl is látszik milyen pazarlást jelent külföldrõl idehozott hitelpénzbõl építeni az utakat, és ppp-rendszerben (public-private- partnership-ben, magán-köz-társulás-ban) finanszírozni nagyberuházásokat. Szüksége van-e Magyarországnak a forint teljes feladására? Nincs szüksége rá. Sõt kifejezetten hátrányos a magyarok számára. Az euró jelenleg is törvényes fizetõeszköz Magyarországon, bevezetésének elõnyei és hátrányai részben már érvényesülnek a gyakorlatban. Az euró, mint uniós valuta, bevezetése nem pénzügyi és gazdasági, hanem politikai kérdés. A közös európai valuta pénzügyileg testesíti meg az Európai Uniót, mint nemzetek feletti birodalmat. E nemzetek feletti struktúrának az egyik kohéziós eszköze, amely a különbözõ nagy hagyományú nemzetállamok homogenizálódását segíti elõ. Amikor egy ilyen közös birodalmi pénz van forgalomban, az törvényszerûen a birodalom centrumaiban koncentrálódik. Míg perifériákból kiáramlik a pénz. Magyarország az Európai Unió perifériájához tartozik. Ezért innen jelenleg is óriási mennyiségben áramlik a pénz a birodalom centrumaiba, évente 5-6 milliárd euró. A forint teljes és végleges feladása, és az euró kizárólagossá tétele csökkentené Magyarország pénzügyi és gazdasági mozgásterét. Az euró kizárólagossá tétele a ma még rendelkezésre álló lehetõségekrõl való lemondást jelenti. Gazdasági és pénzügyi értelemben az jelenti a nagyobb szabadságot, ha minél nagyobb mennyiségben, minél többféle pénzt használhatunk a termelõgazdaság, az értékelõállító tevékenység közvetítésére. Magyarországnak nincs szüksége arra, hogy tovább korlátozza pénzügyi és gazdasági önrendelkezését, és tovább csökkentse szabadságát. Ezért az Magyarország érdeke, hogy soha ne mondjon le a forintról. Ugyanakkor használja ki az eurót arra, hogy mint Európai Uniós pénz, a Magyarországon különbözõ szinteken forgalomban lévõ önkormányzati, regionális és országos elektronikus pénznek a fedezetéül szolgáljon. Drábik János jó ha figyelünk 5

6 avagy Más szemében a szálkát, magáéban a gerendát sem! Már megint ez a rohadt Internet. Egyszer nem tudom úgy bekapcsolni, hogy ne egy magas labda pattanjon elém, amit természetesen mit csináljak, egész egyszerûen nem tudom megállni azonnal le kell csapnom. Ez történt most is. És hát a manapság oly divatosan és oly elcsépelten emlegetett politikai korrektség kedvéért mindjárt fejezzük is ki e helyütt, bizony nagyon sajnálatos, hogy az egykoron szebb napokat is látott 168 Óra munkatársaitól ma már csak ennyire fussa. Pattintsuk ide akkor a fent említett sajtóorgánum, azaz a 168 Óra internetes honlapján Bonifert Mária nevével jegyzett... és Orbánék után ki takarít ki...? címû cikkének felvezetõ bekezdését: Ma Magyarországon a Fidesz a legnépszerûbb párt, s a legnépszerûbb pártvezért Orbán Viktornak hívják. Ha most írnák ki a választásokat, meg is nyernék. Össznépi konszenzussal mondja ezt az az Orbán Viktor, aki eddigi politikai pályafutása során soha semmiféle konszenzusra nem volt képes. Memóriafrissítésül: kormányzása idején megszüntette a társadalombiztosítási önkormányzatokat, egyetlenegyszer sem hívta össze az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsot (amely ezt megelõzõen nyolc évig mûködött), szinte soha nem tárgyalt a szakszervezetekkel. Hogy a parlamentben se kelljen egyeztetnie, csak háromhetente üléseztek, s az öninterpelláció taktikával gyakorlatilag némaságra kárhoztatta az ellenzéket. A kétéves költségvetés bevezetésével labdába sem rúghatott az ellenzék, de még a szakértõ értelmiség sem. Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim! Kinek melyik változat a szimpatikusabb! Mielõtt még elszállnánk, mint a gyõzelmi zászló, egyvalamit tisztázzunk, csak úgy a miheztartás végett! Magam ugyan nem vettem az idõt és fáradságot, hogy elmélyüljek Viktor király, az önkéntes néptribun minden egyes feljajdulásában azt hiszem ez teljességgel érthetõ, hiszen õ csak egy ellenzéki pártvezér, nem pedig jelenleg regnáló, a népet szemrebbenés nélkül szembehazudó, és a népet megveretõ mûminiszterelnök, s ebbéli hiányosságomat talán még Bonifert Mária is elnézi nekem, de egyet azért szögezzünk le! Nem most írják ki az elõrehozott választásokat, és azok nem most, de még csak nem is a közeljövõben következõ valamelyik vasárnapon lesznek. Ha nem tûnt volna fel, kedves Bonifert Mária, a papíron és a média nagy nyilvánosság elõtt színpadias jelenetek közepette széthullott koalíció éjt nappallá téve azon mesterkedik, hogy arra, miszerint most vasárnap lennének az országgyûlési választások, majd csak 2010-ben kerüljön sor. Tehát a kutyát nem érdekli, vagy ha elegánsabban szeretnék fogalmazni, semmi jelentõsége nincs, hogy e tekintetben mit hord össze a mikroszkopikus törpepárt elsõ embere által taknyos kis nyikhaj módjára ugráltatható gúzsba kötött góliátpárt elsõ embere. Ahogy Bódi Lajos, mûvésznevén Tüdõ az erõcsávó mondaná: nincs jelentõsége. (Talán még a kedves Olvasó is emlékszik az országgyûlési választások alkalmával már-már legendás gyorsasággal eltûnõ, mit eltûnõ, egyenesen elolvadó Fidesz elõnyre!) De van más is! Viktor király eddigi politikai pályafutása során soha semmiféle konszenzusra nem volt képes. Rendben van. Kormányzása idején megszüntette a társadalombiztosítási önkormányzatokat. Rendben van. Egyetlenegyszer sem hívta össze az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsot (amely ezt megelõzõen nyolc évig mûködött). Oké. Szinte soha nem tárgyalt a szakszervezetekkel. Én ezt is készséggel elhiszem Önnek. A parlamentben történõ egyeztetések elkerülése végett, csak háromhetente üléseztek, s az öninterpelláció taktikával gyakorlatilag némaságra kárhoztatta az ellenzéket. Bizonyára ez is így történt, én már nem emlékszem pontosan, de Ön egész biztosan ennek is precíz alapossággal utána járt. A kétéves költségvetés bevezetésével labdába sem rúghatott az ellenzék, de még a szakértõ értelmiség sem. Ámen. De az ég szerelmére! Drága Bonifert Mária! Egyszerûen nem tudom felérni ép ésszel, hogy egy ilyen alapos újságíró, aki ennyire utánanéz a dolgoknak, ahogyan azt Ön is tette a fent idézett impozáns felsorolásában, hogy mehet el ilyen hanyag eleganciával (vagy nemtörõdömséggel?) egy másik apró, ám annál jelentõségteljesebb momentum mellett, mint amellett Ön is méltóztatott elmenni. Méghozzá szemrebbenés nélkül. Nem tudom észrevette-e, de Viktor király sleppjével, a narancsos párttal együtt belebukott ebbe a fene nagy fennhéjázóságba és önteltségbe? Elveszítette a választásokat és azóta se tudott visszakapaszkodni a hatalomba! Igaz ha már szóbahoztuk a politikai korrektséget, e helyt említsük meg, hogy valamicskét azért tanultak ebbõl a keserû leckébõl, mert darab idõ óta ha teljesen megváltozni nem is tudtak, mert hát kutyából azért soha a büdös életben nem lesz szalonna kifelé legalább a változás jeleit mutatják. Valljuk meg õszintén, azé ez is több a semminél. Mást nem is nagyon tehetnek, egyszerûen rá vannak kényszerítve az alázatra. Mivel a magyar társadalom szocializmusban szocializálódott része a mûminiszterelnökkel ellentétben tõlük nem tûri el a nagyképûséget, lenézést, hazugságot, kénytelenek voltak változtatni a magatartásukon. Nehéz volt, keserves kínlódások közepette szenvedték végig az egészet, de úgy tûnik, hogy a változás gyümölcse lassan kezd beérni. De idézzük tovább a cikket: A konszenzusos Fidesz európai parlamenti képviselõi csak azért nem támogatták az EU-ban a hátrányos helyzetû térségek komplex felzárkóztatási programját, mert azt hónapokig tartó egyeztetés után! egy szocialista képviselõ terjesztette be. (Aztán az itthoni és nemzetközi közfelháborodás hatására nevetséges ürüggyel visszakoztak: õk csak rosszul nyomták meg a gombot.) A régiókról szóló kétharmados törvényt is õk fúrták meg, így a hátrányos helyzetû térségek az EU-támogatások millióitól esnek el. És akkor mi van? kérdezhetnénk. És joggal! Don Tollerone meg annak idején más helyett nyomta meg a gombot, és még sem verték ki miatta a balhét a kormánykörökhöz közelálló sajtótermékek. Kisstílû adok-kapok ez a javából, miközben a tényleg fontos és sorsdöntõ dolgokról egyáltalában nem esik szó. És ne jöjjön nekem senki azzal, hogy hát az EU-ban a hátrányos helyzetû térségek komplex felzárkóztatási programja olyan hû de fontos és stratégiailag lényeges! Egy olyan országban, ahol a nagyságos és fényességes Európai Portáról érkezõ pénzek elosztása felett egy szocialista képviselõ, annak atyafisága, pereputtya és rokonsága dönthet kizárólagosan (ahogyan azt a híradásokból megtudhattuk), nos egy ilyen országban az EU-ban hátrányos helyzetû térségek komplex felzárkóztatási programja minden bizonnyal sok minden lehet, csak eget rengetõen fontos nem. De megyünk tovább: A törvénytisztelet amúgy sem erõssége némely fideszes önkormányzatnak. Jó példa erre a XII. kerületi turulszobor, amely az érvényben lévõ bontási rendelet ellenére háborítatlanul áll a helyén hónapok óta. A magukat a demokrácia élharcosaiként feltüntetõ fiatal demokraták nyíltan diszkriminálják a nekik nem tetszõ sajtótermékeket és tévécsatornákat. A párt egyik prominense, Pokorni Zoltán például kétszer is ki- 6 jó ha figyelünk

JÁROSI MÁRTON: A LIBERALIZÁCIÓ KÖVETKEZMÉNYEI. Az árampiaci liberalizáció következménye. villanytörvény tett kötelezõvé számunkra.

JÁROSI MÁRTON: A LIBERALIZÁCIÓ KÖVETKEZMÉNYEI. Az árampiaci liberalizáció következménye. villanytörvény tett kötelezõvé számunkra. A TARTALOMBÓL: Be sem mutatták Oláh Ibolya filmjét, de már nagysikerû...... 2 Reformküldetés zsákutcában............................2 Aprópénzre váltott jövõ Mammon világában?............... 3 Közvetett

Részletesebben

Tanulmányok: 1990-1995: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Hittudományi Kar 2004: Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Tanulmányok: 1990-1995: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Hittudományi Kar 2004: Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Daróczi Dávid..................... 2 A pofára esések ideje................ 3 A hadviselés mûvészete.............. 7 A pesti srácok felhívása a magyar néphez. 9 A Jobbik már nem az a párt, aminek látszik.....................

Részletesebben

Horn Gyula aktívabb munkát vár a szocialistáktól. Ki lehet lépni az euróövezetbõl

Horn Gyula aktívabb munkát vár a szocialistáktól. Ki lehet lépni az euróövezetbõl Gyengült az MSZP esélye........... 2 Magyarország azonnal mondja......... 2 fel EU tagságát! A vitáról..........................3 A vita és ami mögötte van............ 6 Köszönet Horn Gyulának............

Részletesebben

Szabó László Mediterrán Moszkva 2006.

Szabó László Mediterrán Moszkva 2006. Figyelemreméltó, hogy minden normális országban lapátra tették a posztkommunistákat, nálunk pedig építik tovább a szocializmust. A nép hangja, melyet hazánk egyik polgára RTK Rövid Tényszerû Közlés formájában

Részletesebben

Ön a szocialista nagyváros öntudatos polgárának lapját, a Jó Ha Figyelünk címû alkalmi megjelenésû újságot olvassa. A lap elektronikus formában

Ön a szocialista nagyváros öntudatos polgárának lapját, a Jó Ha Figyelünk címû alkalmi megjelenésû újságot olvassa. A lap elektronikus formában Ön a szocialista nagyváros öntudatos polgárának lapját, a Jó Ha Figyelünk címû alkalmi megjelenésû újságot olvassa. A lap elektronikus formában ingyenesen letölthetõ, a www.johafigyelunk.hu weboldalról.

Részletesebben

Szabó László Mediterrán Moszkva 2008.

Szabó László Mediterrán Moszkva 2008. Szabó László Mediterrán Moszkva 2008. TARTALOMJEGYZÉK Magyarország Rt. 3 7 avagy A globális szenvedés lokális kivetülései Belterjes jövõtervezés posztkommunista módra 13 avagy Amikor a nemzetben van a

Részletesebben

(A jogászokat, akik bizottságot alakítva megkísérelték

(A jogászokat, akik bizottságot alakítva megkísérelték A TARTALOMBÓL: Itt a Vörös Hadsereg................ 2 Se köpni, se nyelni nem tudnak!....... 3 Bûnözõk Kánaánja.................. 4 A Fidesz és a jobboldal azt hiszi,....... 5 gyõzni lehet egy médiapárttal

Részletesebben

A Kuruc.info birtokába került az az exluzív felvétel, amelyrõl egyértelmûen kiderül,

A Kuruc.info birtokába került az az exluzív felvétel, amelyrõl egyértelmûen kiderül, A Kuruc.info birtokába került az az exluzív felvétel, amelyrõl egyértelmûen kiderül, miért is vesztett a magyar EB-pályázat. Michel Platini az UEFA ítéletét egy a hivatalos eredményhirdetés elõtti szûk

Részletesebben

Harmadszor: Ízléstelennek, betegesnek, erkölcstelennek

Harmadszor: Ízléstelennek, betegesnek, erkölcstelennek Most már tényleg elég volt!........... 2 Csúcsra járatott szervilizmus.......... 3 Mefisztó megváltásra vár............. 4 Mindenki ártatlan?.................. 5 Beszélõ fejek, beszédes jelenetek.......

Részletesebben

avagy Meddig tart a zavargó csürhe, és mikortól kezdõdik az engedetlen polgár?

avagy Meddig tart a zavargó csürhe, és mikortól kezdõdik az engedetlen polgár? A TARTALOMBÓL: A rendõr mint arc.................. 2 Újmódi mese...................... 2 Soha többé forradalmat?!............. 3 Az SZDSZ már a sajátjait is........... 5 leszélsõségesezi ELSZÁLLTAK Bajban

Részletesebben

ez nullszaldót jelent, ami négy év alatt milliárdos megtakarítást eredményezhet.

ez nullszaldót jelent, ami négy év alatt milliárdos megtakarítást eredményezhet. A TARTALOMBÓL Az MTV-nek kell a Nap-kelte......... 2 Újra itt van a nagy csapat............. 2 A szocialisták Friderikuszt választották.. 3 A párt üzente...................... 5 A mór megtette kötelességét..........

Részletesebben

olyan tartással abszolvált mintha dolgát végezné.)

olyan tartással abszolvált mintha dolgát végezné.) A TARTALOMBÓL: Legjobb védekezés a támadás.......... 3 Folytassa, Hiller!................... 5 Kicsi cicik kontra nagy mellek......... 6 Polgárpukkasztó lufi-pukkasztók....... 8 Levél Orbán Viktornak.............

Részletesebben

1. Magyarországot szabad, önálló és független államnak nyilvánítjuk. Kijelentjük, hogy Magyarország területi egysége feloszthatatlan

1. Magyarországot szabad, önálló és független államnak nyilvánítjuk. Kijelentjük, hogy Magyarország területi egysége feloszthatatlan A TARTALOMBÓL: A magyar nemzet függetlenségi........ 2 nyilatkozata Ki mondja ki a kimondhatatlant?...... 3 Fasizmussal bélyegeznek.............. 5 Miért áll 2 százalékon az SZDSZ?...... 6 Fundamentális

Részletesebben

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER Közösségeket kell létrehoznunk vagy segítenünk Az idei esztendő első félévében fő feladatunk az alkotmány megalkotása volt, most a

Részletesebben

Forrás: ITcafé Index MAGYAR GLOBALIZÁCIÓ jó ha figyelünk

Forrás: ITcafé Index MAGYAR GLOBALIZÁCIÓ jó ha figyelünk A TARTALOMBÓL: Fõkapcsolót adnának Obamának a nethez.................... 2 A tagi kölcsön dilemma................................2 Magyar Globalizáció...................................2 Trianon lesz az

Részletesebben

és Szabó Gábor pártigazgatót igazoltatták és a helyszín elhagyására

és Szabó Gábor pártigazgatót igazoltatták és a helyszín elhagyására A TARTALOMBÓL: A Magyar Banánköztársaság.......... 2 politikusaihoz! Csontváz a szekrénybõl.............. 3 Állami sztár....................... 6 Akcióban a liberális értelmiség........ 7 Elmúlik a morál...................

Részletesebben

Életet A KERÜLETNEK. Nem mind magyar, ami fénylik

Életet A KERÜLETNEK. Nem mind magyar, ami fénylik Életet A KERÜLETNEK Nem mind magyar, ami fénylik Szabó Dezső: Tiborc könyörög Testületi beszámoló csak kétmillió parkolásból Aláírásgyűjtés a devizahitelesekért Történelmi Hit Gyülekezete Életellenes Európai

Részletesebben

(Wekler Ferenc: Jövendõnkrõl elõadássorozat, Kossuth klub 1992)

(Wekler Ferenc: Jövendõnkrõl elõadássorozat, Kossuth klub 1992) Borbarátság pártérdekek felett......... 2 Polgármester akarok lenni!........... 3 Norvégia megint nemet mondana az EU-ra. 4 A legújabb cigány státusz-szimbólum... 5 Demszky álszent mea culpája..........

Részletesebben

az öntudatos magyar polgár lapja A TARTALOMBÓL:

az öntudatos magyar polgár lapja A TARTALOMBÓL: Szóljatok, ha szólni kell... most a gyarmatokért!!! 317. szám az öntudatos magyar polgár lapja A TARTALOMBÓL: Miért nem lehet visszafizetni az államadósságot?... 4 Az igazság az inflációról!... 7 A DEMOKRÁCIA

Részletesebben

100 nap, amely megváltoztatta Magyarországot. 2010. szeptember 7. Orbán Viktor beszéde a Professzorok Batthyány Körének rendezvényén, Budapesten.

100 nap, amely megváltoztatta Magyarországot. 2010. szeptember 7. Orbán Viktor beszéde a Professzorok Batthyány Körének rendezvényén, Budapesten. 100 nap, amely megváltoztatta Magyarországot 2010. szeptember 7. Orbán Viktor beszéde a Professzorok Batthyány Körének rendezvényén, Budapesten. Tisztelettel köszöntöm Önöket, Hölgyeim és Uraim! Én ugyan

Részletesebben

Hazánk. A társadalomnak joga van az önvédelemre. Igazságosság nélkül veszélybe kerül a béke. A társadalom szociális ellehetetlenülése

Hazánk. A társadalomnak joga van az önvédelemre. Igazságosság nélkül veszélybe kerül a béke. A társadalom szociális ellehetetlenülése K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja K Ö Z É L E T A társadalomnak joga van az önvédelemre Igazságosság nélkül veszélybe kerül a béke Tüntetéseken innen, tüntetéseken túl A társadalom

Részletesebben

Köszönöm megtisztelõ figyelmüket. Forrás: villanypostán érkezett. Magyar Köztársaság Legfõbb Ügyésze, Dr. Polt Péter részére

Köszönöm megtisztelõ figyelmüket. Forrás: villanypostán érkezett. Magyar Köztársaság Legfõbb Ügyésze, Dr. Polt Péter részére Stand by..........................3 A nem paraszt Göndör-sercintés....... 5 Magyarország leghosszabb újságcikke... 6 A közélet megmérgezése............. 7 Szinglik, haza!..................... 9 Tragikomédia......................

Részletesebben

Kultúra nélkül semmi esélyünk. a megmaradásra A Magyar Kultúra Napja Érden. Sajnálatosan kevés érdeklõdõ elõtt zajlott az

Kultúra nélkül semmi esélyünk. a megmaradásra A Magyar Kultúra Napja Érden. Sajnálatosan kevés érdeklõdõ elõtt zajlott az ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Kultúra nélkül semmi esélyünk Sajnálatosan kevés érdeklõdõ elõtt zajlott az idén a Magyar Kultúra Napja városi

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Főszerkesztő: Olvasószerkesztő: Tervezőszerkesztő: Szerkesztőségi munka, grafikai tervezés, nyomdai előkészítés:

A TARTALOMBÓL. Főszerkesztő: Olvasószerkesztő: Tervezőszerkesztő: Szerkesztőségi munka, grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Szóljatok, ha szólni kell... most a hitelkárosultakért!!! 309. szám A TARTALOMBÓL Lesz-e még a nemzet olyan, hogy halált nem érdemel?... 4 az öntudatos magyar polgár lapja Kormányt buktathat a devizahitel...

Részletesebben

A rendszerváltás és az államadósság

A rendszerváltás és az államadósság A rendszerváltás és az államadósság Ki áll a magyar pártok mögött? 2010-ben hazánk 2321 milliárd forint, azaz 11,6 milliárd dollárt fog fizetni csak kamatokra. Sok olvasónk szinte nem tudta felfogni ezt

Részletesebben

/ Esztergom / Régió Demokratikus ABC / Blogfigyelő / Kultúra. Mikulás II. ÉVFOLYAM 20. SZÁM / 2012. DECEMBER 4. / ELEKTRONIKUS KIADÁS

/ Esztergom / Régió Demokratikus ABC / Blogfigyelő / Kultúra. Mikulás II. ÉVFOLYAM 20. SZÁM / 2012. DECEMBER 4. / ELEKTRONIKUS KIADÁS CIVILHETES Jegyzet / Esztergom / Régió Demokratikus ABC / Blogfigyelő / Kultúra Mikulás II. ÉVFOLYAM 20. SZÁM / 2012. DECEMBER 4. / ELEKTRONIKUS KIADÁS y A ZENÉSZKLUB BEMUTATJA Jegyárak helyszínen 1.200

Részletesebben

LEGSZEBB ÉVEINKET VESZIK EL. Csesszék ezek, meg, szevasztok, máskülönben...

LEGSZEBB ÉVEINKET VESZIK EL. Csesszék ezek, meg, szevasztok, máskülönben... A TARTALOMBÓL: Ha kiveszed a pénzed, kurcsánynak vége lesz..........................2 Világméretû globális libikóka?......... 3 Álság és válság..................... 6 Ferenc testvér biztat minket: tartsunk

Részletesebben

Tartalom. Kedves Barátaink, Európai színvonalú kampányt! Etikai kódex a kampányra

Tartalom. Kedves Barátaink, Európai színvonalú kampányt! Etikai kódex a kampányra Tartalom Európai színvonalú kampányt! 1 Etikai kódex a kampányra 1 Eljön-e a Te országod?" A liberális értékválasztás programja 2 Milyen Magyarországon szeretne élni? 3 Kiket támogasson az állam az adófizetôk

Részletesebben

FIGYELMEZTETÉS. utolsó. Kincs a mélyben Budapest. Mikor meghalljuk ezt a városnevet, sokan sok mindenre gondolunk: Magyarország fõvárosára,

FIGYELMEZTETÉS. utolsó. Kincs a mélyben Budapest. Mikor meghalljuk ezt a városnevet, sokan sok mindenre gondolunk: Magyarország fõvárosára, A z ú j n e m z e d é k l a p j a FIGYELMEZTETÉS 2002. november, IV. évf., 12. szám w w w. u f i. h u utolsó Aggályok a költségvetés körül írásunk a 4 7. oldalon A tartalomból: 1984 light... 3 Interjú

Részletesebben

Hagyod, hogy a pénzük döntsön? 200 forint

Hagyod, hogy a pénzük döntsön? 200 forint 2013. október 12. MUNKÁSPÁRT 2013. október 12. 1 200 forint Hagyod, hogy a pénzük döntsön? Alapvető élelmiszer ÁFA: 0%. Gazdagok vagyonadója: 40%. Többkulcsos SZJA? Igen! Alanyi jogon járó nyugdíj? Igen!

Részletesebben