Elzúgott Európa a hazai politikai elit dinoszauruszai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elzúgott Európa a hazai politikai elit dinoszauruszai"

Átírás

1 A TARTALOMBÓL Dinoszauruszok elitje Élet az elefántcsonttornyon túl Elektronikus pénz kibocsátása Magyarországon És Gyurcsányék után ki takarít? Kaptad, mert megérdemelted! Részt vettem a melegfelvonuláson Jobb felsõ sarok, piros gomb A zsidóság nem védbástyája a devianciáknak Mentsük meg a kör-ic-t! SZDSZ: veszett fejsze nyele? Ön a szocialista nagyváros öntudatos polgárának lapját, a Jó Ha Figyelünk címû alkalmi megjelenésû újságot olvassa. A lap elektronikus formában ingyenesen letölthetõ, a weboldalról. Észrevételeiket, kritikáikat és véleményeiket is ide küldjék. Amennyiben a lap megnyeri tetszését, kérjük jó szívvel ajánlja azt másoknak is elolvasásra! Köszönjük, és jó szórakozást!

2 Elzúgott Európa a hazai politikai elit dinoszauruszai mellett. A földrész nem díjazza, hogy a Nagykörúton belül éve változatlanul csupán gyûlöletkeltés fortyog, hisztériapolitika dübörög. Immár hiába erõlködnek rasszista áltüntetéssel, vagy homoszexuális közszeméremsértéssel. Európát a hisztériakeltések már nem érdeklik, eljárt fölöttük és görcsös erõltetõik fölött is az idõ. Miközben Szlovákia már odaragasztja a kirakatba tett árukra az euróban mért árat, idehaza még 2009-ben is legföljebb beszélni lehet arról, mikor vezethetjük be majdan az európai pénzt. Ma errõl bevallottan fogalma sincs sem a politizálás helyett a kommunikálásba zápult kormányfõnek, sem a jegybankelnöknek. És ebben a katasztrofális helyzetben hiszen az euró távolodása a gazdasági mélycsõd következménye az úgynevezett elit azért tart válságtanácskozást, mert Budapesten nemcsak a homoszexuálisok, hanem a heteroszexuálisok is éltek alapvetõ emberi jogaikkal, és felvonultak; sajnálatos ugyan, hogy az utóbbiak közül néhányan követ is hajítottak a rendõrökre, s ez elfogadhatatlan. De miért megy el Sólyom László tárgyalni, ha az erkölcsileg már sokszor megbukott kormányfõ magához rendeli? Az a Sólyom, aki már többször is bejelentette, hogy erkölcsi válság van, és félreérthetetlenül jelezte, hogy ki ennek az okozója. Hogyan követhet el ekkora hibát? Mit csinálnak Sólyom elnöki tanácsadói? Miért nem védik meg munkaadójukat a blamától? Miközben falusi nyugdíjasok szenvednek a köznapi megélhetési bûnözéstõl, Fodor dinoszaurusz még mindig a liberálisok bátorságáról kerepel. Mármint arról, hogy õk nem ijednek meg a randalírozóktól. Hülye is lenne, ha megijedne, hiszen jól fölszerelt rendõrhadsereg védi! Na nem a falusi nyugdíjasokat, akiket tényleges életveszély fenyeget nyolcvanéves nénit erõszakoltak, majd gyilkoltak meg, de elõtte lábát is levágták, hanem azt a pártot védi a Rebisz, amelyik párt Medgyessy Péter február 17-én a Népszabadságnak adott miniszterelnöki interjúja szerint tele van korrupciós ügyekkel. Akkor kicsoda is randalírozik itt? Az a kispárt-e, amely lebukik a korrupciós ügyei miatt, de ahelyett, hogy távozna a parlamentbõl, megfúrja a miniszterelnököt, majd négy évvel késõbb az akkor általa hatalomba tuszkolt kormányfõt is meg akarja buktatni. Hatalmi randalírozás?. Mi ehhez képest az, hogy valakik mesterségesen beszagosított tojásokat dobnak tüntetõ homoszexuálisok közé? Dinoszauruszok nyomják le Budapestet, ahelyett, hogy mennének már lopkodott vagyonukkal a többi, törvény elõl menekülõ közé Thaiföldre, és hagynák a maradék Magyarországot élni unalmas hisztériakeltésük nélkül. Hiszen nem tudnak mit kezdeni az országgal, csak annak szétlopásához volt eszük. Ez volna az a híres elit? Van képük az ország elé állni ezzel a gazdasági növekedéssel? Ezzel a bûnözési hullámmal? Ezzel a fokozódó eladósodással? Ezzel az oktatási mélyponttal? Ezzel a szellemi, erkölcsi, gazdasági csõdtömeggel? A rendszeresen bérmálkozó õszödi hõssel? Ez a bagázs benne a híres szürkeállomány lenne az elit a Mátyás királyok, a Rákóczik, a Széchényik országában? Inkább balgatag kompánia, még híres vízágyú-vásárlásuk is visszafelé sült el. Húz, süvít el mellettünk Európa, leköröz minket a Balkán. Már Afrikában caplatunk, térdig ragadunk a mocsárban, lehorgasztott fejjel imbolygunk az óvilágból itt rekedt, vöröses pikkelyzetû bûzhödt dinoszauruszok mögött. Kondorosi-Brown Róbert 2 jó ha figyelünk

3 Belterjes, magát liberálisnak és demokratának hazudó butapesti (média)elit formálja, alakítja az ország tudatát immáron a kelleténél sokkal, de sokkal hosszabb ideje, az ország pedig lassan, de biztosan szellemileg belerokkan ebbe. A valóvilágtól teljesen elszigetelve, elkülönülve a realitástól élik mindennapjaikat, s nem képesek, de talán ha képesek lennének, akkor sem akarnának válaszokat adni azokra a problémákra, melyeket sokszor õk maguk idéznek elõ. Ostoba bornírtságukkal, tudatlanságukkal, modortalanságukkal, a kizárólagos igazság letéteményesének szerepkörében tetszelegve csak odáig terjed az oly sokszor hangoztatott magasztos tolerancia, amíg egyezik az õ elképzeléseikkel. Nincsenek tekintettel senkire és semmire, csak az számít, hogy a kenyéradó gazda elégedett legyen velük. Csodálkozunk hát, amikor a nép egyszer csak megelégeli a sorozatosan az õ kárára elkövetett elvtelen talpnyalást? Hát ne csodálkozzunk! Mindig mindenhol ez a szûk, Demszky kutyaszaros világvárosában tenyészõ, vagy oda felkapaszkodó és ott összpontosuló, magát önkéntes mérvadónak kikiáltó szûk értelmiségi csoportosulás az, amely elfoglalt és megszerzett médiapozícióinak köszönhetõen széleskörûen mindenki másnál szélesebb körben és mindenki másnál hangosabban hallathatja a hangját. A többieknek KUSS! Míg kenyéradó gazdájuk reformdiktatúrával örvendezteti meg a sanyarú sorsú kis országot, s annak szorgalmas népét, addig õk, hûséges, farkincacsóváló kommunikációs bodri kutyához illõn egyfajta véleménydiktatúrát és ízlésterrort erõltetnek a magyar társadalomra. Eszi, nem eszi, nem kap mást! Sose lehet tudni! Hátha a végére mégiscsak radiátor, hõsugárzó vagy netalántán fûtõtest lesz abból a kölökbõl. Elvégre mégiscsak fel kell készülni minden eshetõségre, nem igaz? A közbeszéd tervszerû és tudatos tematizálásával rombolnak és pusztítanak. Mindent, ami érték, ami szép és jó, ami követésre méltó lehet, vagy a bennünket múltunkkal összekötõ hagyományok ápolását, fejlesztését segítené elõ. Atomizálni kell a társadalmat, ez nem is vitás! Nincs szükség a gondolkodó emberre, csak a bamba fogyasztóra, a konzumidióta baromra, aki engedelmesen kígyózó sorokban járul a kasszákhoz, hogy ott leadja az ideiglenesen nála tartózkodó fizetési ígérvényeket, melyet ma pénz néven ismerünk. Miért van ez így? Talán azért, mert az unalomig ismételt hazánk egy vízfejû ország kitétel kétségkívül igaz? avagy Ilyen az, amikor képen töröl a rögvalóság Bizonnyal ez is közrejátszott benne. Gondoljunk csak bele! Minden lényeges dolog a fõvárosban történik, utána, mintha elvágták volna. A mûminiszterelnök ugyan hadovált valamiféle poliszokról, mint a tudás és még nem tudom én micsodának a vidéki központjairól, mint csodálatos, megvalósulásra váró projekt, csak sajnos jelen körülmények között a polisz szóról az embernek inkább a manapság szolgálunk és vétünk címû állami erõszakszervezet, a rendõrség jut az eszébe. A begyöpösödött, egyközpontú belterjes szalonszellemiség aztán ennyire elegendõ, csupán csak ezt tudja kiizzadni magából. Cizelláltan érzékeny média megmondó-emberek garmadát, akik szinte már betegesen tolják elõtérbe az abnormalitást, az extremitást és a devianciát, de legalábbis az indokoltnál jóval nagyobb mértékben. Ha a hagyomány állításának hinni szabad, a társadalomnak mintegy 4%-a homoszexuális. Kicsit olyan ez, mint a cionizmus, meg az antiszemitizmus. Lassan már univerzálissá válik. Egyfajta szellemi antibiotikum, amit rögvest elõ lehet rántani, és válogatás nélkül tüzelni vele csak azért, hogy elsimítsuk a dolgokat. Még akkor is, ha esetleg ágyúval lövünk verébre. Nem érdekes. Fõ a stabilitás, a biztonság és a nyugalom. Az övék. De hogy velünk mi lesz? Ugyan már, kit érdekel? Nézzék meg! A politikától kezdve a tudományon át a médiáig bezáróan egyfajta szellemi belterjességnek lehetünk szemtanúi, mely nem engedi a frissülést, a pezsdülést. Nem engedi, hiszen abban érdekelt, hogy ne legyenek rivális gondolatok, mert azok esetleg jobbak, hatékonyabbak, precízebbek, többek számára hozhatnak jólétet. Nem engedik új, fiatalabb nemzedékek szóhoz jutását sem, mert attól félnek, hogy a fiatalok szellemi frissessége, újonnan szerzett, naprakész szakmai, gazdasági, politikai ismeretei egész egyszerûen elsöprik õket az útból. Képzeljük el a jelenlegi politikai osztály tagjait, amint mindenki számára világos és közérthetõ formában kiderül róluk, hogy túllépett rajtuk az idõ. Avíttá, kopottá, elavulttá váltak. Ezt a hatalmas presztízsveszteséget nem engedhetik meg maguknak. Éppen ezért semmi sem drága a status quo mesterséges fenntartásáért. Ez az egész mintha a vietnami háborúra hajazna. Tudják arra a háborúra, amit Amerikának sosem volt szabad megnyerni. Csak fenntartani. Szónokolunk a demokráciáról, papíron magasztos elveket deklarálunk, csak éppen amikor a megvalósítás nehéz ám felelõsségteljes mozzanatához érkezünk, megérkezik a gyevi bíró. Igen, valóban ennek kellene most következnie, de nektek mégsem jár annyi lóvét, ti sajnos nem részesedhettek ugyanúgy a támogatásból, veletek szemben alkalmazhatók ezek meg ezek a korlátozások. Igen, valóban, ti is az Unió tagjai vagytok, papíron ugyanannyi illet meg titeket is, mint ami minket, ti viszont nem vagytok mi. No, hát ennyit a jogegyenlõségrõl és demokráciáról. Van még kérdés? Nincs, nem is lehet. Bizony, kedves barátaim. Mindenkinek ki kell vennie a részét az arányos közteherviselésbõl! Minket kivéve! Mindenkinek el kell számolnia az utolsó forintig bezárólag! Minket kivéve! Ja kérem, a törvényhozás az bizony felelõsségteljes munka (qrvára nagy odafigyelést igényel ám, hogy benn hagyjuk a szükséges kiskapukat!), tökéletesen érthetõ tehát, hogy mi ingyen utazhatunk az egész ország területén, költségtérítést vehetünk igénybe doszt, az meg már nem is képezheti vita tárgyát, hogy az országban talán egyedüliként a saját fizetésünket is mi fogjuk megszabni. Úgyhogy innentõl kezdve leszel szíves végre öngondoskodni magadról! Anyu, parlamenti képviselõ szeretnék lenni! Ide nekem az összes lóvét, de azonnal! Véleménydiktatúra és ízlésterror. Mindösszesen ennyi, amit ez a belterjes szellemi sivárság nyújtani tud nekünk, méghozzá kéretlenül. Kicsit olyan ez, mint az ingyenes hirdetõújságok garmada, amit reggelente bedobnak a postaládába, vagy a lépcsõházba. De ott legalább van egy szemetes, amibe legtöbbször azonnal, olvasatlanul hajíthatjuk is bele, mert tudjuk róla, hogy szemét. Mindeközben a szélsõjobboldali nyilas náci terrorveszélyrõl harsogó deviáns médiagépezet fülsiketítõ robajjal dübörög tovább, mégpedig ezerrel. Ismét nem kell az ország dolgaival, a kormányzással foglalkozni, hódolhatunk tovább kedvenc idõtöltésünknek, a bulvárkommunikációnak. Zajlik tovább a permanens kampány, mi pedig bele adunk apait anyait, elvégre valahogy a felszínen kell maradnunk, hiszen a szar lassan már a szánkig ér. Valami bûzlik, de nemcsak Dániában! Isten áldja Magyarországot! A szocialista nagyváros öntudatos polgára jó ha figyelünk 3

4 Az Európai Parlament és a Tanács Szeptember 18-án adta ki a 18-I 2000/ 46/ EK jelû irányelvét, amelyben rendelkezik AZ elektronikus pénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdésérõl, e tevékenység folytatásáról és körültekintõ felügyeletérõl. Az említett irányelvet a Magyar Országgyûlés a évi XXXV. törvénnyel beiktatta a Magyar jogrendszerbe. Az említett törvény AZ elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetekrõl szól. A törvény leszögezi, hogy AZ Országgyûlés a készpénz-helyettesítõ fizetési módok további bõvítésének érdekében és a Magyar Köztársaságnak AZ Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel látta szükségesnek a törvény elfogadását. Különbözõ adatok vannak forgalomban arról, hogy pontosan milyen nagyságot ér el AZ AZ összeg, amit Magyarországnak AZ Európai Unió számára át kell engedni. Pavics Lázár pénzügyi szakértõ adatai alapján AZ évi egy összegben történõ befizetés, valamint AZ átengedett vám- és áfabevételek 1440 milliárd forintot tesznek ki. Ez AZ AZ összeg, amit Magyarország évente fizet AZ Európai Uniónak tagsága fejében. Dr. Halász József Szeptember 3-án közzétett írásában azt állítja, hogy Magyarország évente 4046 milliárd forintot enged át AZ Európai Uniónak. Az 1989-tõl 2004-ig terjedõ idõszakban pedig 8866 milliárd forintot engedtünk át Brüsszelnek a Magyar Külügyminisztérium, AZ MNB és a KSH adatai szerint a vámok leépítésével, AZ úthasználati díj elengedésével és más vonatkozásokban a viszonosság mellõzésével. Az Új Magyarország Nemzeti Fejlesztési Terv 2. Azzal számol, hogy 2007és 2014 között mintegy 8 milliárd euró támogatás hívható le megfelelõ pályázatokkal. Ezeknek AZ összegeknek a felét s ezt a szakértõk többsége se vitatja Magyarország fizeti be AZ Európai Uniónak, azaz olyan pénzek visszaszármaztatásáról van szó, amelyeknek legalább a felét Magyarország már elõre átadta AZ Európai Uniónak. Mit tegyenek AZ önkormányzatok? Az ide érkezõ lehívható pénzeket sikeres pályázatok nyomán AZ önkormányzatok is megszerezhetik maguknak a helyi gazdaságok fejlesztésére. Az Új Magyarország Nemzeti Fejlesztési Terv 2. A központi régiónak, azaz Budapestnek adná a lehívható EU-s pénzeknek a nagyobbik felét. Ebbõl következik, hogy Magyarország hét másik régiója kevesebbet kap, mint a központi. Az lenne AZ elõnyös, ha AZ említett lehívható euró-milliárdok központi fedezeti alapba kerülnének és ugyanilyen mennyiségben elektronikus pénzt e-forintot bocsátana ki AZ állam. Korábban AZ volt a gyakorlat, hogy AZ állam 100 %-OS tulajdonában lévõ Magyar Nemzeti Bank bocsátotta ki a forgalomban lévõ hivatalos pénzt, a normál forintot. Most azonban AZ MNB a különbözõ nemzetközi pénzügyi szervezeteknek küldött jelentéseiben már leírja, hogy átállt a passzív oldali pénzszabályozásra. Mit jelent AZ aktív oldali és mit a passzív oldali pénzszabályozás? Az aktív pénzkibocsátás azt jelenti, hogy a Nemzeti Bank a Magyar állam monetáris felségjoga alapján, azaz AZ állami szuverenitás jogán, maga bocsátja ki a pénzt. Ez a pénz nem hitelpénz és nem is kell rá kamatot fizetni. Ez a valódi Magyar fizetõeszköz, a normál forint. A passzív oldali pénzszabályozás azt jelenti, hogy a Nemzeti Bank most már csak várja, hogy távolról, azaz külföldrõl mennyi deviza érkezik AZ országba befektetés, hitel, vagy spekuláció révén. Ezt a pénzt a Nemzeti Bank csak befogadja. Mindössze annyit tesz, hogy a devizát denominálja forintra és a rendelkezésére álló monetáris eszközökkel kamatszabályozással, kötvények kibocsátásával, sterilizációs mûveletekkel, a tartalékráta megállapításával igyekszik szabályozni a forgalomban lévõ pénz mennyiségét elsõsorban a denominált forintot. A denominált forint ugyanis nem normál Magyar fizetõeszköz többé, hanem külföldrõl ideérkezett deviza, hitelpénz, amiért kamatot kell fizetni. Ez már nem igazi Magyar pénz, hanem csak magyarosított külföldi deviza, kvázi-forint. Az óriási különbség a két forint között, hogy AZ egyik hazai kibocsátású és gyakorlatilag ingyen van, a másik viszont külföldi hitelpénz és tetemes kamatot kell utána fizetni. További különbség AZ, hogy több már nem a Nemzeti Bank határozza meg: mennyi pénz, azaz közvetítõ közeg áll a termelõ gazdaság rendelkezésére, hogy AZ mûködni tudjon, hanem ezt most már a külföldi beruházó bankok, befektetõ alapok, nemzetközi pénzintézetek, vagyis a nemzetközi pénzügyi közösség határozza meg. Röviden a pénzvilág dönt arról, hogy mennyi pénzt akar beküldeni Magyarországra, hogy a Magyar gazdaság mûködhessen. A passzív oldali pénzszabályozással Magyarország lemondott a saját pénzérõl és a termelõ gazdaságot kiszolgáló pénzmennyiség szabályozásáról. Áttörhetõ-e a pénzvilág diktátuma? Igen, áttörhetõ, mert a jelenlegitõl eltérõ módon is lehet pénzt forgalomba hozni, és lehetõvé tenni, hogy azt a Magyar gazdaság szereplõi AZ egymás közötti kapcsolataik kiszolgálására használják. Ehhez maga AZ Európai Unió segítette hozzá a Magyar gazdaság szereplõit, elsõsorban a vállalkozókat, amikor megalkotta azt AZ irányelvet, amely biztosítja a megfelelõ elektronikus elszámolási technikát AZ emberek, a gazdasági élet alanyai között létrejött elszámolási kapcsolatokra. Valamennyi önkormányzat, minden régió létrehozhat elektronikus pénzt, azaz AZ ellenõrzése alatt álló, a saját igényeit kiszolgáló helyi fizetõeszközt. Ahhoz, hogy ez AZ elektronikus pénz jól funkcionálhasson, biztosítani kell, hogy akadálytalanul át lehessen váltani a hivatalos pénzre. Egy pénznem iránti bizalom azon múlik, hogy simán átváltható-e más fizetõeszközre. Az akadálytalan átváltást biztosítja, ha annyi elektronikus pénzt bocsátunk ki (önkormányzati, regionális vagy országos szinten), amennyi normál pénz a rendelkezésre áll. Az EU-s irányelvek szerint, ha csak helyileg használják AZ elektronikus pénzt, akkor nincs is szükség arra, hogy normál pénzbõl 100 % fedezet álljon a rendelkezésre. Ez a normál pénz fedezet akár 5 vagy 10 % is lehet. Az említett Magyar törvény azonban sokkal szigorúbb, mert elõírja, hogy a kibocsátandó elektronikus pénz fedezetének Magyarországon 100%-osan meg kell lennie normál pénzben. Ha számításba vesszük a Brüsszelbõl lehívható euró-milliókat, akkor ezeket a milliókat a kibocsátandó elektronikus pénz fedezetére célszerû használni. Ebben az esetben a fedezeti célra letett euró kamatozik. A kibocsátott elektronikus pénz pe- 4 jó ha figyelünk

5 dig forgalomban van és teljesíti a gazdasági közvetítõ közeg minden funkcióját. Hogyan nézne ez ki országos szinten? A magyar kormány erre illetékes szerve, mondjuk az Államadósság Kezelõ Központ, az ÁKK átveszi az önkormányzatoktól az Európai Unióból beérkezõ pénzt, és kamatot fizetérte.eztakamatotazönkormányzatkapja, nem pedig valamilyen külföldi hitelezõ. Ezért a kamat is Magyarországon marad, és a magyar társadalom igényeire fordítható. Az önkormányzat azonban a forgalomba hozható pénzhez is hozzájut, mert a beérkezett euró mennyiségének megfelelõ nagyságú elektronikus helyi pénzt hoz forgalomba. Az adott önkormányzat területén ezt használják saját céljaikra. Itt elsõsorban a helyi gazdálkodási folyamatok közvetítésérõl van szó, a helyi termelés és fogyasztás cserefolyamatainak a lebonyolításáról. Ezáltal többlet fizetõeszköz kerül be a gazdaságba. Ma az a helyzet, hogy miközben a bankrendszer, a befektetési alapok megfelelõ fedezettel és jövedelmezõséggel nem tudják megfelelõen elhelyezni fölösleges pénzeiket, addig a termelõgazdaság, ahol az értékelõállítás folyik, fuldoklik a pénzhiánytól. Van elegendõ mennyiségû nyersanyag, munkaerõ és elvégzendõ munka. E három tényezõ összekapcsolásához szükséges közvetítõ közeg, a pénz, azonban nem áll kellõ mennyiségben és olcsón rendelkezésre. Az elektronikus pénzzel olyan mennyiségû többlet-fizetõeszköz kerül be a gazdaságba, amely az egész gazdasági életet fellendítheti, munkahelyek tíz- és százezreit hozhatja létre, és a segélyezett munkanélküliek százezrei ismét adófizetõ polgárok lehetnének. Magyarországra már bevezették az eurót Az, hogy mi az euró bevezetésének dátuma, értelmetlen kérdés. Az eurót ugyanis már évek óta bevezették Magyarországon. Itt legfeljebb a névleges forint, azaz a denominált devizaként mûködõ félfüggetlen pénz feladásának dátuma van még hátra. Jelenleg az euróval együtt annak denominált változata, a névleges-forint is jelen van. Az új helyzetben már nem lesz forgalomban denominált forint, és egyedül az euró marad a hivatalos fizetõeszköz. Amikor már csak euró lesz forgalomban, akkor veszi kezdetét a magyar gazdaságban az euró diktatúrája. Ma jobb a helyzet, mert három pénz között választhatnak azok, akiknek a gazdasági tevékenységéhez pénznek nevezett gazdasági közvetítõ közegre van szükségük. Az egyik lehetõség az euró (vagy más deviza, például dollár), a másik lehetõség a külföldi deviza denominált magyar változata, a névleges-forint és a harmadik pénz, aminek a felhasználására most már minden törvényes háttér megvan (Európai Uniós és magyar), a regionálisan kibocsátott és felhasznált elektronikus-pénz. Amikor az MNB diszkréten arról tájékoztatja a külföldi pénzügyi szervezeteket, a pénzvilág irányító intézményeit, hogy õ már csak passzív pénzszabályozást végez, ezzel azt közli velük: Tiétek Magyarország, úgy mûködtetitek gazdaságát, ahogy akarjátok, mert tõletek függ, hogy mennyi eurót vezettek rá Magyarországra. Ha viszont az egyes önkormányzatok, és terület régiók, továbbá az Európai Unió régiójaként Magyarország egésze vállalja elektronikus helyi pénz kibocsátását, akkor ezzel nagyfokú pénzügyi önállósághoz juthat. Az illetõ régió vagy önkormányzat vezetése saját szükségletei szerint dönti el, hogy mennyi helyi pénz legyen forgalomban. Mire lehet használni a helyi pénzt? Helyi pénzbõl meg lehet építeni az utakat, a gátakat, a belvíz elvezetõ csatornákat, a települések szennyvíz csatornáit, ivóvízellátását, továbbá parkokat lehet kialakítani, lakásokat és családi házakat építeni. Egy-egy nagyobb régióban minden szükséges anyag, munkaerõ és tudás biztosítható e munkafeladatok elvégzéséhez. Csak azt kell normál pénzbõl beszerezni, esetleg külföldrõl behozni, amihez mégis különleges technológia, gép vagy tudás kell. Ebbõl is látszik milyen pazarlást jelent külföldrõl idehozott hitelpénzbõl építeni az utakat, és ppp-rendszerben (public-private- partnership-ben, magán-köz-társulás-ban) finanszírozni nagyberuházásokat. Szüksége van-e Magyarországnak a forint teljes feladására? Nincs szüksége rá. Sõt kifejezetten hátrányos a magyarok számára. Az euró jelenleg is törvényes fizetõeszköz Magyarországon, bevezetésének elõnyei és hátrányai részben már érvényesülnek a gyakorlatban. Az euró, mint uniós valuta, bevezetése nem pénzügyi és gazdasági, hanem politikai kérdés. A közös európai valuta pénzügyileg testesíti meg az Európai Uniót, mint nemzetek feletti birodalmat. E nemzetek feletti struktúrának az egyik kohéziós eszköze, amely a különbözõ nagy hagyományú nemzetállamok homogenizálódását segíti elõ. Amikor egy ilyen közös birodalmi pénz van forgalomban, az törvényszerûen a birodalom centrumaiban koncentrálódik. Míg perifériákból kiáramlik a pénz. Magyarország az Európai Unió perifériájához tartozik. Ezért innen jelenleg is óriási mennyiségben áramlik a pénz a birodalom centrumaiba, évente 5-6 milliárd euró. A forint teljes és végleges feladása, és az euró kizárólagossá tétele csökkentené Magyarország pénzügyi és gazdasági mozgásterét. Az euró kizárólagossá tétele a ma még rendelkezésre álló lehetõségekrõl való lemondást jelenti. Gazdasági és pénzügyi értelemben az jelenti a nagyobb szabadságot, ha minél nagyobb mennyiségben, minél többféle pénzt használhatunk a termelõgazdaság, az értékelõállító tevékenység közvetítésére. Magyarországnak nincs szüksége arra, hogy tovább korlátozza pénzügyi és gazdasági önrendelkezését, és tovább csökkentse szabadságát. Ezért az Magyarország érdeke, hogy soha ne mondjon le a forintról. Ugyanakkor használja ki az eurót arra, hogy mint Európai Uniós pénz, a Magyarországon különbözõ szinteken forgalomban lévõ önkormányzati, regionális és országos elektronikus pénznek a fedezetéül szolgáljon. Drábik János jó ha figyelünk 5

6 avagy Más szemében a szálkát, magáéban a gerendát sem! Már megint ez a rohadt Internet. Egyszer nem tudom úgy bekapcsolni, hogy ne egy magas labda pattanjon elém, amit természetesen mit csináljak, egész egyszerûen nem tudom megállni azonnal le kell csapnom. Ez történt most is. És hát a manapság oly divatosan és oly elcsépelten emlegetett politikai korrektség kedvéért mindjárt fejezzük is ki e helyütt, bizony nagyon sajnálatos, hogy az egykoron szebb napokat is látott 168 Óra munkatársaitól ma már csak ennyire fussa. Pattintsuk ide akkor a fent említett sajtóorgánum, azaz a 168 Óra internetes honlapján Bonifert Mária nevével jegyzett... és Orbánék után ki takarít ki...? címû cikkének felvezetõ bekezdését: Ma Magyarországon a Fidesz a legnépszerûbb párt, s a legnépszerûbb pártvezért Orbán Viktornak hívják. Ha most írnák ki a választásokat, meg is nyernék. Össznépi konszenzussal mondja ezt az az Orbán Viktor, aki eddigi politikai pályafutása során soha semmiféle konszenzusra nem volt képes. Memóriafrissítésül: kormányzása idején megszüntette a társadalombiztosítási önkormányzatokat, egyetlenegyszer sem hívta össze az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsot (amely ezt megelõzõen nyolc évig mûködött), szinte soha nem tárgyalt a szakszervezetekkel. Hogy a parlamentben se kelljen egyeztetnie, csak háromhetente üléseztek, s az öninterpelláció taktikával gyakorlatilag némaságra kárhoztatta az ellenzéket. A kétéves költségvetés bevezetésével labdába sem rúghatott az ellenzék, de még a szakértõ értelmiség sem. Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim! Kinek melyik változat a szimpatikusabb! Mielõtt még elszállnánk, mint a gyõzelmi zászló, egyvalamit tisztázzunk, csak úgy a miheztartás végett! Magam ugyan nem vettem az idõt és fáradságot, hogy elmélyüljek Viktor király, az önkéntes néptribun minden egyes feljajdulásában azt hiszem ez teljességgel érthetõ, hiszen õ csak egy ellenzéki pártvezér, nem pedig jelenleg regnáló, a népet szemrebbenés nélkül szembehazudó, és a népet megveretõ mûminiszterelnök, s ebbéli hiányosságomat talán még Bonifert Mária is elnézi nekem, de egyet azért szögezzünk le! Nem most írják ki az elõrehozott választásokat, és azok nem most, de még csak nem is a közeljövõben következõ valamelyik vasárnapon lesznek. Ha nem tûnt volna fel, kedves Bonifert Mária, a papíron és a média nagy nyilvánosság elõtt színpadias jelenetek közepette széthullott koalíció éjt nappallá téve azon mesterkedik, hogy arra, miszerint most vasárnap lennének az országgyûlési választások, majd csak 2010-ben kerüljön sor. Tehát a kutyát nem érdekli, vagy ha elegánsabban szeretnék fogalmazni, semmi jelentõsége nincs, hogy e tekintetben mit hord össze a mikroszkopikus törpepárt elsõ embere által taknyos kis nyikhaj módjára ugráltatható gúzsba kötött góliátpárt elsõ embere. Ahogy Bódi Lajos, mûvésznevén Tüdõ az erõcsávó mondaná: nincs jelentõsége. (Talán még a kedves Olvasó is emlékszik az országgyûlési választások alkalmával már-már legendás gyorsasággal eltûnõ, mit eltûnõ, egyenesen elolvadó Fidesz elõnyre!) De van más is! Viktor király eddigi politikai pályafutása során soha semmiféle konszenzusra nem volt képes. Rendben van. Kormányzása idején megszüntette a társadalombiztosítási önkormányzatokat. Rendben van. Egyetlenegyszer sem hívta össze az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsot (amely ezt megelõzõen nyolc évig mûködött). Oké. Szinte soha nem tárgyalt a szakszervezetekkel. Én ezt is készséggel elhiszem Önnek. A parlamentben történõ egyeztetések elkerülése végett, csak háromhetente üléseztek, s az öninterpelláció taktikával gyakorlatilag némaságra kárhoztatta az ellenzéket. Bizonyára ez is így történt, én már nem emlékszem pontosan, de Ön egész biztosan ennek is precíz alapossággal utána járt. A kétéves költségvetés bevezetésével labdába sem rúghatott az ellenzék, de még a szakértõ értelmiség sem. Ámen. De az ég szerelmére! Drága Bonifert Mária! Egyszerûen nem tudom felérni ép ésszel, hogy egy ilyen alapos újságíró, aki ennyire utánanéz a dolgoknak, ahogyan azt Ön is tette a fent idézett impozáns felsorolásában, hogy mehet el ilyen hanyag eleganciával (vagy nemtörõdömséggel?) egy másik apró, ám annál jelentõségteljesebb momentum mellett, mint amellett Ön is méltóztatott elmenni. Méghozzá szemrebbenés nélkül. Nem tudom észrevette-e, de Viktor király sleppjével, a narancsos párttal együtt belebukott ebbe a fene nagy fennhéjázóságba és önteltségbe? Elveszítette a választásokat és azóta se tudott visszakapaszkodni a hatalomba! Igaz ha már szóbahoztuk a politikai korrektséget, e helyt említsük meg, hogy valamicskét azért tanultak ebbõl a keserû leckébõl, mert darab idõ óta ha teljesen megváltozni nem is tudtak, mert hát kutyából azért soha a büdös életben nem lesz szalonna kifelé legalább a változás jeleit mutatják. Valljuk meg õszintén, azé ez is több a semminél. Mást nem is nagyon tehetnek, egyszerûen rá vannak kényszerítve az alázatra. Mivel a magyar társadalom szocializmusban szocializálódott része a mûminiszterelnökkel ellentétben tõlük nem tûri el a nagyképûséget, lenézést, hazugságot, kénytelenek voltak változtatni a magatartásukon. Nehéz volt, keserves kínlódások közepette szenvedték végig az egészet, de úgy tûnik, hogy a változás gyümölcse lassan kezd beérni. De idézzük tovább a cikket: A konszenzusos Fidesz európai parlamenti képviselõi csak azért nem támogatták az EU-ban a hátrányos helyzetû térségek komplex felzárkóztatási programját, mert azt hónapokig tartó egyeztetés után! egy szocialista képviselõ terjesztette be. (Aztán az itthoni és nemzetközi közfelháborodás hatására nevetséges ürüggyel visszakoztak: õk csak rosszul nyomták meg a gombot.) A régiókról szóló kétharmados törvényt is õk fúrták meg, így a hátrányos helyzetû térségek az EU-támogatások millióitól esnek el. És akkor mi van? kérdezhetnénk. És joggal! Don Tollerone meg annak idején más helyett nyomta meg a gombot, és még sem verték ki miatta a balhét a kormánykörökhöz közelálló sajtótermékek. Kisstílû adok-kapok ez a javából, miközben a tényleg fontos és sorsdöntõ dolgokról egyáltalában nem esik szó. És ne jöjjön nekem senki azzal, hogy hát az EU-ban a hátrányos helyzetû térségek komplex felzárkóztatási programja olyan hû de fontos és stratégiailag lényeges! Egy olyan országban, ahol a nagyságos és fényességes Európai Portáról érkezõ pénzek elosztása felett egy szocialista képviselõ, annak atyafisága, pereputtya és rokonsága dönthet kizárólagosan (ahogyan azt a híradásokból megtudhattuk), nos egy ilyen országban az EU-ban hátrányos helyzetû térségek komplex felzárkóztatási programja minden bizonnyal sok minden lehet, csak eget rengetõen fontos nem. De megyünk tovább: A törvénytisztelet amúgy sem erõssége némely fideszes önkormányzatnak. Jó példa erre a XII. kerületi turulszobor, amely az érvényben lévõ bontási rendelet ellenére háborítatlanul áll a helyén hónapok óta. A magukat a demokrácia élharcosaiként feltüntetõ fiatal demokraták nyíltan diszkriminálják a nekik nem tetszõ sajtótermékeket és tévécsatornákat. A párt egyik prominense, Pokorni Zoltán például kétszer is ki- 6 jó ha figyelünk

A Párbeszéd Magyarországért kiadványa

A Párbeszéd Magyarországért kiadványa A Párbeszéd Magyarországért kiadványa A Párbeszéd Magyarországért meggyőződése, hogy nincsenek másodrangú állampolgárok. Mindenkinek joga van a létbiztonsághoz. Ezért a PM teljes vállszélességgel kiáll

Részletesebben

Összesen 135 válasz érkezett Összegzés

Összesen 135 válasz érkezett Összegzés Összesen 135 válasz érkezett Összegzés ügyfélfogadási, rendelési ideje? Mennyire tudja azt összeegyeztetni munkaidejével? - Polgármesteri Hivatal Megfelelő, egyáltalán nem okoz gondot 83 61% Néha gondot

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest!

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Szia! A Faipari Tudományos Alapítvány saját profiljába vágó önkéntes programot indított ZuzmóKa néven. Az egy éven át tartó rendezvénysorozat önkéntesek

Részletesebben

6. lépés: Fundamentális elemzés

6. lépés: Fundamentális elemzés 6. lépés: Fundamentális elemzés Egész mostanáig a technikai részre összpontosítottunk a befektetési döntéseknél. Mindazonáltal csak ez a tudás nem elegendő ahhoz, hogy precíz üzleti döntéseket hozzunk.

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

Kelecsényi László: Lovagiatlan ügyek

Kelecsényi László: Lovagiatlan ügyek Kelecsényi László: Lovagiatlan ügyek Kelecsényi László Lovagiatlan ügyek (Részlet) (Részlet) 2 0 1 0 Kelecsényi László A kézirat szerkesztésében Székely Sz. Magdolna működött közre. Borító: Kelecsényi

Részletesebben

VILÁG VÁLSÁG Az Isteni színjáték

VILÁG VÁLSÁG Az Isteni színjáték VILÁG VÁLSÁG Az Isteni színjáték Horváth Zoltán Cashflow Mérnök Gazdasági világválság: hisztéria vagy valóság Nos, itt ülünk egy gazdasági világválságnak nevezett helyzet kellős közepén, és a legrosszabb

Részletesebben

Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén

Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén 2012. október 16. Debrecen Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Házigazdák! Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Rektori Konferencia! Hölgyeim és Uraim!

Részletesebben

Go to London!!! S.O.S. Lépésről - Lépésre, a kezdetektől - az új életig! Szigeti Attila. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Go to London!!! S.O.S. Lépésről - Lépésre, a kezdetektől - az új életig! Szigeti Attila. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Go to London!!! S.O.S. Lépésről - Lépésre, a kezdetektől - az új életig! Szigeti Attila 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Köszönetnyilvánítás jó és rossz akaróimnak: Nem egy szokványos köszönet

Részletesebben

A végjáték veszélyei. A nyugati civilizáció diktatúrája a végjáték befejezéséhez közeledik.

A végjáték veszélyei. A nyugati civilizáció diktatúrája a végjáték befejezéséhez közeledik. A végjáték veszélyei A nyugati civilizáció diktatúrája a végjáték befejezéséhez közeledik. Martonyi János elismerte, hogy..egész Európában erősödik az euroszkepticizmus, sőt egyre többen kétségbe vonják

Részletesebben

Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik.

Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik. Jövőkereső. Mi köti össze a szociális, gazdasági és környezeti kérdéseket? Milyenek a kilátásaink? Nem minden az aminek látszik. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács www.nfft.hu Mit látunk a jelenségek

Részletesebben

Miért alaptalan a magyar demokrácia

Miért alaptalan a magyar demokrácia KÖNYVBEMUTATÓ Csizmadia Ervin legújabb kötetének (Miért alaptalan a magyar demokrácia) könyvbemutatójára az Alexandra pódiumon, március 20-án került sor. A bemutató keretében tartott kerekasztal-beszélgetés

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Viták a magyar alkotmány IV. módosítása körül

Viták a magyar alkotmány IV. módosítása körül Viták a magyar alkotmány IV. módosítása körül Formális jogi aspektus: 1. Az alkotmányozás kizárólag a nemzeti szuverenitás kompetenciájába tartozik. Magyarországnak csak a magyar nemzetgyűlés 2/3-os többsége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-én, 17.00 órakor tartott falugyűlésén és közmeghallgatásán Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

Célunk a vidéki térségek életminõségének emelése.

Célunk a vidéki térségek életminõségének emelése. Miért a mezõváros? Miért most? Miért itt? Célunk a vidéki térségek életminõségének emelése. Mind az emberek, mind a természeti környezet életminõségének emelése. Közép-Kelet-Európában és így Magyarországon

Részletesebben

Az utolsó percben. A gyenge és kiszolgáltatott nemzeteket mindig megszállják és eltapossák

Az utolsó percben. A gyenge és kiszolgáltatott nemzeteket mindig megszállják és eltapossák INTERJÚ Az utolsó percben A gyenge és kiszolgáltatott nemzeteket mindig megszállják és eltapossák A Keleti pályaudvaron szerzett személyes benyomásokból egyértelműen kitűnt, hogy valóban szervezett folyamatról

Részletesebben

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban?

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? A Jövô diákja Felkelni nehéz dolog, fél hét elôtt sosem sikerül. Az indulásig hátra lévô fél óra arra ugyan elég volna, hogy magamra rángassak valamit, aztán

Részletesebben

Nemzeti Pedagógus Műhely

Nemzeti Pedagógus Műhely Nemzeti Pedagógus Műhely 2009. február 28. Varga István 2007. febr. 21-i közlemény A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól: - sikeres a kiigazítás: mutatóink minden várakozást felülmúlnak, - ipari

Részletesebben

Tusványos közepe Orbán Viktor

Tusványos közepe Orbán Viktor Tusványos közepe Orbán Viktor De vajon mi Orbán Viktor közepe? Forrás: Kolozsvaros.ro 2014. Augusztus 10. Ha Tusványost, mint politikai projekciót értelmezni kell akkor egyértelmű, hogy Orbán Viktor szerepét

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ

OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ a csapat/ osztály neve: OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ LÁZÁR ERVIN: HÉT SZERETİM I. A BŐVÉSZ 1. Magyarázd meg az alábbi kifejezések jelentését! - fekete kalapos lámpák: - optimális : - kommentár: - az amik

Részletesebben

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel Urbán Ágnes Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel És mi, vessenek meg érte, nem ugrottunk félre a pénz elől. írta közleményében Németh Péter, a Népszava főszerkesztője

Részletesebben

Bauer Tamás Cukor a sebbe

Bauer Tamás Cukor a sebbe Bauer Tamás Cukor a sebbe Amennyire én emlékszem, a szomszéd országokban kisebbségben élő magyarok követelései között a rendszerváltás éveiben, amikor a kommunista rendszerek összeomlását követően, az

Részletesebben

A pénzügyi rendszer és a pénz

A pénzügyi rendszer és a pénz A pénzügyi rendszer és a pénz Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A pénzügyi rendszer funkciói 1. A gazdaság pénzellátásának biztosítása. 2. A

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten?

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Október vége van, 2013 októberéé, és jövő tavasszal, ha igaz, Budapesten is beindul a közbicikli rendszer, BUBI néven. Tud róla? Tudja, hogy mi is ez? Érdekli? Szeretné

Részletesebben

Nem? Mennyivel lett volna könnyebb, jobb az élete, ha segítettek volna?

Nem? Mennyivel lett volna könnyebb, jobb az élete, ha segítettek volna? Kedves Szülő! A munkafüzet célja, hogy segítsen Önnek pontosan látni gyermeke jövőjét. Pénzügyi szakemberek egyetértenek abban, hogy azok a szülők, akik tervet készítenek gyermekeik életkezdésére, sokkal

Részletesebben

Kamatos kamat II. Írta: dr. Majoros Mária

Kamatos kamat II. Írta: dr. Majoros Mária Oktassunk vagy buktassunk Majoros Mária 28. április Írta: dr. Majoros Mária A számítógépek tömeges elterjedése és az internet megváltoztatták az ismeretszerzés formáit. Az iskolai oktatás mindig rendelkezett

Részletesebben

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy Örömre ítélve Fotók: Gál Efraim Ha a drog egy fallal körbezárt város, akkor ki engedélyezi vagy tiltja a kijárást? Vajon ha az embernek több száz kulcsa lenne az örömhöz, bárhova bezárhatnák? Nem tudom.

Részletesebben

Következik a 112. oldal, innentől a 2011-ben készült új historikus festmények láthatóak.

Következik a 112. oldal, innentől a 2011-ben készült új historikus festmények láthatóak. Következik a 112. oldal, innentől a 2011-ben készült új historikus festmények láthatóak. 112 adatok védelméhez való joggal, a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához való joggal vagy a magyar

Részletesebben

először is vitatkoznék a rákényszerít szó használatával

először is vitatkoznék a rákényszerít szó használatával az alapjogok, a jogállamiság És a demokrácia ÉrtÉkeire ÉpÜló igazi unió van születó be n. rui tavares európai parlamenti képviseló v e l halmai gábor beszélget A Journal de Negócios című portugál lap 2013.

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

Czike László könyvajánló kritikája Dr. Szabadi Béla: Kényszerpályák, tévutak (Dr. Szabadi BT, Budapest, 2010.) című könyvéről Teljesen újszerű, hiánypótló könyv ez! Dr. Szabadi Béla - aki 1998-2002. között

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.21. csütörtök Továbbra is folytatható a szakszerű libatömés Magyarországon Javíthatatlan költségvetés Négymillióan a létminimum alatt Enni vagy nem lenni: az itt a kérdés! Megyeházákból szellemházak?

Részletesebben

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE Budapest, 2016. április 15. Készítette: Magyary Jenő Témaválasztásom fő oka, hogy egyfelől a munkám miatt fontosnak tartom azt, hogy hogyan lehet

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK AZ AGRESSZIÓRÓL

PEDAGÓGUSOK AZ AGRESSZIÓRÓL HEGEDÛS JUDIT PEDAGÓGUSOK AZ AGRESSZIÓRÓL Az utóbbi évek eseményei azt sugallják, hogy az iskola belsõ világához egyre inkább hozzátartozik az agresszió. Az agresszív gyermekek (és felnõttek, szülõk) különösen

Részletesebben

KÉT ZACSKÓVAL KEZÉBEN MAGYARÁZOTT FODOR GÁBOR...19

KÉT ZACSKÓVAL KEZÉBEN MAGYARÁZOTT FODOR GÁBOR...19 1 A Magyar Országgyűlés Sajtószolgálata SAJTÓSZEMLE FODOR GÁBOR MINISZTERJELÖLT MEGHALLGATÁSA A KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG ÜLÉSÉN (A hírügynökségek, napilapok, elektronikus média alapján) 2007. április

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

J e g y zőkönyv FFB-18/2011. (FFB-37/2010-2014.)

J e g y zőkönyv FFB-18/2011. (FFB-37/2010-2014.) FFB-18/2011. (FFB-37/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 2011. június 6-án, hétfőn, 8 óra 36 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 567. számú tanácstermében

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

Cukimami én idős motiváció:

Cukimami én idős motiváció: Cukimami s én idő ió: c motivá Énidó Kezdjük ott, hogy miért is fontos, az Énidő; Magad miatt, mert kell, hogy érezd; az anyasággal nem veszítetted el a nőiességedet, azt, hogy egy önálló és utánozhatatlanul

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. március 25-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

Szigetvári Viktor előadása

Szigetvári Viktor előadása Szigetvári Viktor előadása info@penzugykutato.hu Tel: +36.1.335.0807 Fax: +36.1.335.0828 Összefoglaló Szigetvári Viktor előadásáról Pénzügykutató Napok, 2012. október 26. Visegrád Mivel mind a független

Részletesebben

Biztonságot Magyarországnak! Javaslatok a magyar baloldal biztonságpolitikai stratégiájához

Biztonságot Magyarországnak! Javaslatok a magyar baloldal biztonságpolitikai stratégiájához Biztonságot Magyarországnak! Javaslatok a magyar baloldal biztonságpolitikai stratégiájához A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai helyzetét érintően az új kormány részben halogató, részben problématagadó,

Részletesebben

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között.

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között. Személyek: Péter, középkorú parasztgazda Mári, a felesége Bíró, idősebb parasztgazda Kisbíró, fiatalabb parasztgazda Török Rezső VIASZKVIRÁG Bohózat egy felvonásban Történik: egy magyar faluban valamikor

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

A népesedéspolitika nyelve avagy a rasszizmus legitim nyelvi közege

A népesedéspolitika nyelve avagy a rasszizmus legitim nyelvi közege A népesedéspolitika nyelve avagy a rasszizmus legitim nyelvi közege Reflexiók Melegh Attila írására Krémer Balázs A reflexió személyes közege A magam részérõl jó adag nosztalgiával olvastam Melegh Attila

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk arról, hogy idén is meghirdetésre került a Magyar Termék Nagydíj nyilvános pályázat,

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Meghalt Biszku Béla-TV2 Elhunyt Biszku Béla- RTL II Meghalt Biszku Béla- DUNA TV Meghalt Biszku

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről Ikt.szám:.-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Erkölcstan tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés)

Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2014. november 24-én, hétfőn, 10 óra 04 perckor az Országház

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/10-1/2014. EMB-2/2014. sz. ülés (EMB-159/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/10-1/2014. EMB-2/2014. sz. ülés (EMB-159/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: EMB/10-1/2014. EMB-2/2014. sz. ülés (EMB-159/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának 2014. február 6-án, csütörtökön,

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

Már elnyert, megvalósításra váró EU-s pályázatok:

Már elnyert, megvalósításra váró EU-s pályázatok: Eredmények, fejlesztések, kicsik és nagyok. A jót könnyű megszokni! Ez örök igazság. Úgy gondoljuk, hogy városunkban nagyon sok olyan jó dolog készült az elmúlt években, melyeknek nagyon örültünk, hamar

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

Panel második hullám változói

Panel második hullám változói Panel második hullám változói volt az előző A B C hullámban is A2.1 tévénézési gyakorisága x x x A2.2 újságolvasás gyakorisága x x x A2.3 amerikai elnök személyének ismerete x x x A2.4 Magyar miniszterelnök

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/tomegkozl_bajnai0908.pdf

http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/tomegkozl_bajnai0908.pdf Budapest, 2009. október 30. Hónig Péter miniszter Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium Budapest Tisztelt Miniszter Úr! Köszönettel megkaptuk 2009. szeptember 30-án kelt válaszát 1 Bajnai Gordon

Részletesebben

Stratégiai Pénzügyek. avagy a tulajdonosok és cégvezetők eszköztára. Interjú Horváth Zoltán Cashflow Mérnökkel

Stratégiai Pénzügyek. avagy a tulajdonosok és cégvezetők eszköztára. Interjú Horváth Zoltán Cashflow Mérnökkel Stratégiai Pénzügyek avagy a tulajdonosok és cégvezetők eszköztára Interjú Horváth Zoltán Cashflow Mérnökkel Stratégiai Pénzügyek HR: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Hídvéghy Róbert vagyok és egy interjút

Részletesebben

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 1 főcím 2 pótcím sorszám HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

2014. július szeptember EPSA Hírlevél

2014. július szeptember EPSA Hírlevél Kedves Önérvényesítők! Ez az Önérvényesítők Európai Platformjának hírlevele. Az Önérvényesítők Európai Platformját röviden EPSA-nak hívják. Ebben a számban sok érdekes hírt szeretnénk megosztani veled.

Részletesebben

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai)

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) Az adatokról A számok nem reprezentatívak, és nem is teljesek (nem mindenről

Részletesebben

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV sorszám EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV A válaszadás önkéntes! Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram! Kérjük, válaszolja meg ezeket a kérdéseket is. Munkatársunk megvárja, amig Ön befejezi a válaszadást.

Részletesebben

FÜGGELÉK. Személyes arcképcsarnok IV.

FÜGGELÉK. Személyes arcképcsarnok IV. Magyarország elsô médiamarketing kormánya a populizmus és a konfliktusdemokrácia jegyében 279 FÜGGELÉK Személyes arcképcsarnok IV. 1. ORBÁN VIKTOR Talán meglepô e könyv különbözô részeiben található, Orbán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. április 7- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Gyurcsány Ferenc új lendületet adott az MSZP-nek,

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

Széll projekt. Sajtótájékoztató anyaga (Utolsó módosítás: 2013.02.12)

Széll projekt. Sajtótájékoztató anyaga (Utolsó módosítás: 2013.02.12) Széll projekt Sajtótájékoztató anyaga (Utolsó módosítás: 2013.02.12) Mit szólnának hozzá ha azt mondanám: a Széll Kálmán téren és környékén a közúti járművek évente közel 540000 kilogramm szennyezést szórnak

Részletesebben