Bárhova, bármikor, bárhogyan!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bárhova, bármikor, bárhogyan!"

Átírás

1 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt tel: , / fax: , / https://www.facebook.com/trainhungary Bárhova, bármikor, bárhogyan!

2 TARTALOMJEGYZÉK Székházunk térképen Tartalomjegyzék old. Vezérigazgató old. Általános bemutató old. Szolgáltatások old. Eszközpark old. Minõség old. Szabályzatok, tanúsítványok old. Partnerek old. Karrier és sikertörténet old. Székházunk térképen old. Lurdy Ház Train Hungary székház, Budapest 2 15

3 KARRIER ÉS SIKERTÖRTÉNET Társaságunk folyamatos sikereknek örvend mivel magához vonzza, képzi és ösztönzi azokat az embereket, akik lényegesen hozzájárulnak töretlen növekedésünkhöz és fejlõdésünkhöz. A Tr a i n H u n g a r y h a n g s ú l y t h e l y e z a legmegfelelõbb emberek kiválasztására és képzésére. Olyan munkatársakat keresünk, akik szívesen dolgoznak profik között és kiváló eredményekre törekszenek. Mint egy olyan társaság mely hisz a folyamatos fejlõdés fontosságában, a következõ értékeket valljuk: Személyzetünk folyamatos képzése és motiválása; Minden vasúti szakkör tehetségeit felfedezni és támogatni; A következõ generációk felkészítése kulcsszerepek betöltésére; Olyan környezet biztosítása, amely lehetõvé teszi az alkalmazottaknak, hogy tapasztalatok szerzése mellett tanuljanak; Emberközpontúság; A hosszú távú, biztonságos és egészséges munkahely megteremtése; Megfelelõ és igazságos bánásmód minden alkalmazottal szemben, helyzethez mérten; Személyek közötti különbségek elismerése és tiszteletben tartása, mint versenyképességünk fokozása; Csapatmunka és felelõsségvállalás; Hatékony csapatok építése; Egyéni döntések és tettek felvállalása; Csapatban hozott döntések képviselete és támogatása. A Train Hungary hisz a saját alkalmazottjai szakértelmében, mert Õk azok, akik kézzelfoghatóvá teszik a különbséget köztünk és versenytársaink között. Célunk, hogy vonzzuk, alkalmazzuk és képezzük azokat az embereket, akik a megfelelõ képességekkel, elhivatottsággal és ambícióval rendelkeznek ahhoz, hogy sikeresek legyenek egy eredmények felé orientált vállalkozáson belül. Köszönhetõen alkalmazottjaink erõfeszítéseinek, illetve a folyamatos elismerésüknek, ma a Train Hungary Magyarország egyik legsikeresebb vasúti áruszállítási vállalata. 14 VEZÉRIGAZGATÓ A Navigátor szeptemberi számában GratianCalin, a Train Hungary ügyvezetõ igazgatója, részletes, több oldalra kiterjedõ interjúja jelenik meg. Ennek egy töredékét olvashatják a következõ sorokban: Navigátor: Hogyan értékeli a Train Hungary 2012-es évét, piaci részesedését, üzleti eredményét? Ha a teljesítményt nézzük gazdaságilag és elszállított mennyiségben, elégedettek vagyunk. A 2012 egy épülési év volt és egy olyan idõszak, amely igazolta és megerõsítette cégünk kapacitását. Idén pedig bizonyítottuk: teljesíteni tudunk úgy, hogy közben hangsúlyt fektetünk a szolgáltatásaink minõségére és a rugalmasságra, amelyek a múltban is fontosak voltak, és továbbra is a fõ prioritásaink maradnak. Úgy véljük, hogy egy vasútvállalatnak három fõcélkitûzést kell követnie: legyen nyereséges, fejlessze a vevõk felé nyújtott szolgáltatás minõségét és a szervezeti struktúrát. A rugalmas szervezeti felépítés és az információk vízszintes áramoltatása cégen belül, a különbözõ osztályok között fõfeladatainknak mondhatóak. Jelenleg a cég inkább vízszintesen fejlett, mint függõlegesen, kevés fõnökkel, túlzottan sok értekezlet vagy szövevényes céges adminisztráció nélkül, ezáltal a piac és benne az ügyfeleink szükségleteitõlfüggõen valós idõben tudunk döntéseket hozni. Bizonyítottuk, hogy versenyképesek vagyunk; folyamatosan kiérdemeljük ügyfeleink és partnereink elismerését szerte Európában a vasúti szektorban nyújtott minõségi termékekért és szolgáltatásokért. Képesek vagyunk arra, hogy vasúti termékeket és szállítási megoldásokat nyújtsunk ügyfeleinknek egész Magyarország területén is. A Train Hungary 2012-ben az ötödik legnagyobb vasútvállalat volt 3,6 százalékos piaci részaránnyal Magyarországon. Milyen célt tûztek ki maguknak a következõ évekre? július végén a Train Hungary meghaladta a tavaly szállított mennyiségét; ebben a ritmusban az idei növekedés szinte megduplázza majd a 2012-es mennyiséget. Várhatóan az idén szállított nettó mennyiség meghaladja az egymillió tonnát, és e szerves növekedés 2013-ban biztosan a magyarországi magánvasutak élére fogja helyezni a cégünket. Mi a siker záloga? Idõszakosan havonta és negyedévente ellenõrizzük a fõ biztonsági és minõségi mutatókat; az eredmények minden alkalommal pozitívak voltak. Ami a biztonságot illeti, sikeresen mûködtetjük a kockázatkezelés folyamatát nagyon tiszta célokkal. Fejlõdésünk alapvetõ záloga azonban a csapat elkötelezettsége és motivációja, amelyek szakszerûen alkalmazott dinamikus hozzáálláson és gazdasági szemléleten alapulnak. Egy olyan szervezeti kultúra építésére összpontosítunk, amelynek fõpillére a motiváció, az innovációs szellem, a felelõsség, a kreativitás, a hatékonyság és a csapatszellem. Sikerünk egyik kulcstényezõje tehát a folyamatosan gyarapodó alkalmazottaink aktív részvétele a folyamatainkban, ami lehetõvé teszi a hosszútávon fenntartható gazdasági teljesítmények elérését. Mi a Train Hungaryben fiatalok vagyunk, és elsõsorban a jövõnkbe fektetünk. Vezérigazgató: Gratian Calin Mûszaki igazgató: Vagyas Zoltán Értékesítési igazgató: Schubert Gyöngyi Kereskedelmi igazgató: Fodor Judit Gazdasági vezetõ: Kajuha Zoltán Üzemeltetési igazgató: Nagy János 3

4 Cégtörténet Társaságunk október 27-én alakult meg abból a célból, hogy a vasúti p á l y a é p í t é s k i s z o l g á l á s a t e r ü l e t é n közremûködjön. Vasúttársasági engedélyünket január 10-én kaptuk meg. Tevékenységi körünket fokozatosan az árutovábbítás és vontatási szolgáltatás területére bõvítettük. Kezdetben belföldi megrendeléseket láttunk el, késõbb a vasút piaci liberalizációja után külföldi árutovábbítási feladatokat is teljesítettünk. Szállítási feladatokat láttunk el Romániába, majd Lengyelország, Szerbia, Szlovénia, Szlovákia, Németország, Hollandia, Franciaország, Olaszország, Ausztria és Ukrajna irányába ban az azt megelõzõ évhez k é p e s t a s z á l l í t o t t á r u k t ö m e g é t megötszöröztük, az árutonna kilométert pedig csaknem tízszeresére növeltük ben a 2008-as évhez képest a szállított áruk tömegét duplájára emeltük, az árutonna/kilométer mutatónk pedig háromszorosát érte el a recesszió ellenére is ben a teljesítmény mutatók tovább emelkedtek és 2011-ben kiemelkedõen magasak voltak. Ebben az é v b e n m á r M a g y a r o r s z á g e g y i k legjelentõsebb vasúti társaságának számítottunk ban 130%-al szárnyaltuk túl a 2012-es szállítási teljesítményünket és a növekvõ tendencia jelenleg is tart. Jelenleg 24 mozdonyt számláló saját gépparkkal rendelkezünk: 18 Villanymozdony (5100 kw) 6 Dízelmozdony (2100 l.e.) 4 13

5 PARTNEREK RÓLUNK Küldetés A Train Hungary biztosítja minden nemû áru biztonságban való célba juttatását, minél rövidebb idõ alatt és minél optimálisabb tonna és gazdaságossági paraméterek kiválasztásával. Annak érdekében, hogy ezen elvárásoknak megfeleljünk a következõket tekintjük feladatunknak:a kitûzött feladatnak megfelelõ számú és típusú mozdonyok és vagonok felhasználása, A gazdaságosabb szállítás érdekében rövid, vagy hosszú idõre is bérelünk a szállításnak megfelelõ jármûveket, Olyan flotta adminisztráció bevezetése, amely a legkisebb operatív költség mellett az eszközpark megbízhatóságát maximalizálja, A személyzetet úgy kell megszervezni, hogy a magas színvonalú szolgáltatások töretlenül biztosítva legyenek, A gazdasági eredményeinknek köszönhetõen képesek vagyunk arra, hogy saját tevékenységeinket önerõbõl támogassuk. A befektetések nyereségességének garantálása az eszközpark szakszerû karbantartása, használata, kibérlése, vagy bérbeadása által, Ügyfeleink igényeinek kielégítése érdekében olyan eljárások és üzletpolitikák felállítása, melyek biztosítják a legjobb feltételeket az áruszállítás elvégzésére. A Train Hungary, mint magyar magánvasút társaság küldetésének tekinti, hogy elhatárolódjon a szakágra jellemzõ konzervatív magatartástól. A siker kulcsa a jobb kommunikáció, a folyamatos információcsere partnereinkkel, az alkalmazottak közötti kiváló munkaviszony, az információcserék informatikai úton történõ lebonyolítása, úgy vállalaton belül mint stratégiai partnereinkkel. Stratégiai partnerszerzõdések megkötése és ügyfeleink igényeihez való pro-aktív hozzáállás azon utak közé tartoznak, melyek az egyre versenyképesebb piacon elsõk közé emelnek bennünket úgy hazai szinten, mint európai viszonylatban. A szolgáltatások minõségének javítása, a komoly marketing politika, az igényekkel szembeni minimális válaszidõ, a megoldások rugalmassága a mi piaci vezetõ szerepünk biztosítására szolgál. A TH külön figyelmet fordít minden vasúti szolgáltatásra annak érdekében, hogy a piaci változásokkal mindig lépést tudjon tartani. A Train Hungary Magánvasút Kft stratégiája: Figyelembe véve a magyar szállítási specifikumokat kitûnik, hogy a környezõ piacok nagy befolyást gyakorolnak rá és ennek megfelelõen elengedhetetlen az együttmûködés és mindennapi kommunikáció azokkal a privát árufuvarozó vállalatokkal akik nemzetközi szállításokat vállalnak. Természetesen fontos, hogy nem egyoldalú kapcsolatról van szó. Más konkurens vállalatokkal szemben nagyobb elõnyre tettünk szert és elõnyösebb árakat tudunk kínálni. Minden szállítást elvégzünk mely magyar területen halad keresztül, magyar területrõl indul, vagy magyar területre érkezik. Ennek megfelelõen a következõ piacokról kerestek fel ügyfeleink: Hollandia, Németország, Ausztria, Olaszország, Svájc, Ukrajna, Oroszország, Románia, Bulgária, Horvátország, Szerbia, Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Kazahsztán. Ezekben és más államokban is folyamatos piackutatást végzünk. Az új európai tendenciáknak megfelelõen a szállítást A pontból B pontba 1-2 nap alatt kell elvégezni. Ez azt jelenti, hogy amint ügyfelünk elfogadja ajánlatunkat a szállítás lebonyolítására 1-2 nap áll rendelkezésünkre. A Train Hungary jelenleg egy olyan szervezetté lett tökéletesítve, mely a legjobb minõségû szolgáltatást tudja nyújtani a legrövidebb idõ alatt. 12 5

6 SZOLGÁLTATÁSOK ESZKÖZPARK a) áruszállítás közhasználatú és magán vasúti infrastruktúrán, b)vasúti logisztika (országos és nemzetközi), c) szakmai asszisztencia vasúti szállítás terén, d)vagonok bérbeadása áruszállítás céljából e) mozdonyok bérbeadása f) egyéb tehnikai mûveletek vasúton: vonatok elegyének összeállítása és tolatás végzése vonatok elegyének felbontása vagonok beállítása rakodóhelyekre és kihúzása rakodóhelyekrõl egyéb beállítások végzése rakodóhelyeken megfelelõ típusú, minõségû vagonok kiválasztása árukategóriák szerint, stb kw-os villanymozdonyok 18 egység egyfázisú váltakozó áram felsõvezeték minimum és maximum névleges feszültség: 25kV/19kV/ 27,5kV névleges frekvencia: 50Hz tengelyelrendezés: Co'-Co' nyomtávolság: 1435mm új kerék átmérõje: 1250mm tengelyterhelés: ballaszt nélkül / ballaszttal 21 ± 2%t teljes és tapadási súlya: 126 ± 2%t legnagyobb sebesség: 120km/h sebességfokozat áttételi aránya: 73:20(3,65:1) kerékre gyakorolt maximális vonóerõ induláskor: 420kN óránkénti vonóerõ: 287kN utazó vonóerõ: 267kN óránkénti teljesítmény: 5400kW állandó teljesítmény: 5100kW óránkénti áram: 1250A hossz: 19800mm MÛSZAKI CSOPORT Ügyfeleink elvárják a pontosságot minden alkalommal amikor velünk szállítanak, ezért számukra olyan mobil hálózatot építettünk ki, melyet mûszaki csoportnak nevezünk és szakemberekbõl álló csapatok alkotják. A legmodernebb felszereléseknek köszönhetõen az ország bármely pontján közbe tudnak avatkozni, hogy megelõzzék a vonat késését, vagy akár a menetrend eltörlését. Magyarországon, az Európai normáknak megfelelõen, a vasúti áruszállítás, vasúti forgalom egésze szigorúan szabályozva van és az illetékes hatóságok felügyelete alatt áll. Minden vállalat mely ezen ágazaton belül tevékenykedik maradéktalanul meg kell feleljen a Nemzeti Közlekedési Hatóság által elõírt szabályzatoknak. Mi a Train Hungarynál büszkék vagyunk arra, hogy jó példaként szolgálunk a szabályzatok betartásában és a minõségi eljárások sikeres alkalmazásában. Ennek megfelelõen minden szolgáltatásunk minõség tanúsítványt kapott és rendelkezünk a megfelelõ okiratokkal, hogy egészében követjük az Árufuvarozási Üzletszabályzatot. 6 11

7 TANUSÍTVÁNYOK ÉS VASÚTI SZABÁLYZATOK A Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiállított tanusítványok: TECHNIKA 2100 lóerõs dízel-villamos mozdonyok 6 egység legnagyobbengedélyezett sebesség: 100 km/h maximális vonóerõ: kn óránkénti erõ: kn 18.7 km/h esetén átlag: kn 21.8 km/h esetén tengelyelrendezés: Co-Co Méretek: váz hossza: 15,700 mm ütközõk fölötti hossz: 17,000mm váz szélessége: 3,000mm sínfelszíntõl mért magasság: 4,270mm forgócsapok közötti távolság: 9,000mm 5100 kw-os villanymozdonyok Súly: teljes súly (maximálisan megtankolva): 116.3t teljes súly (2/3 tankolás esetén): 114 t Dízelmotor adatai: típus: Sulzer 12 LDA 28 közvetlen befecskendezés hengerek száma: 12 hengerek elrendezése: 2 sor hengerfurat 280 mm tényleges nyomás 0.93 Mpa 2100 lóerõs dízel-villamos mozdonyok Vagonok Folyamatos teljesítmény UIC feltételek között (736 mm Hg, 20?, hozzávetõleges páratartalom 70 %): 1693 kw 750 rpm esetén. Vagonok MÛSZAKI CSOPORT A Train Hungary a Grampet Csoport tagjaival létesített együttmûködés révén az összes vasúti vagontípussal rendelkezik. 10 7

8 MINÕSÉG SR EN ISO 9001 : 2009 tanusítvány - minõségirányítási rendszer vasúti árutovábbítás és vontatás terén. MINÕSÉG SR EN ISO : 2005 tanusítvány- környezetközpontú irányítási rendszer vasúti árutovábbítás és vontatás terén. 8 9

Kocsis Mária Magdolna. ,,Együttmûködve versenyezni 12. oldal. Tendenciák az unióban. Jubileumi party

Kocsis Mária Magdolna. ,,Együttmûködve versenyezni 12. oldal. Tendenciák az unióban. Jubileumi party szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XIV.ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. NOVEMBER,,Együttmûködve versenyezni 12. oldal Tendenciák az unióban 19. oldal Jubileumi party 38. oldal Kocsis Mária Magdolna

Részletesebben

Németh Nándor. A Waberer s fejlôdése. EKAER több oldalról. Légiközlekedési toplista 34. oldal. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika

Németh Nándor. A Waberer s fejlôdése. EKAER több oldalról. Légiközlekedési toplista 34. oldal. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XXIII. ÉVFOLYAM 1 2. SZÁM 2015. FEBRUÁR A Waberer s fejlôdése 18. oldal EKAER több oldalról 24. oldal Légiközlekedési toplista 34. oldal Németh Nándor

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány A KAMIONOK KIHASZNÁLTSÁGÁNAK NÖVELÉSE ÉS ENNEK VONZATAI A WABERER S INTERNATIONAL ZRT.

Részletesebben

GKI Gazdaságkutató Zrt.

GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Gazdaságkutató Zrt. A magyarországi szállítási, szállítmányozási és logisztikai piac elemzése, valamint a versenyhelyzet és versenyképesség feltérképezése a szállítási szektorban és annak alágazataiban,

Részletesebben

Logisztika és szállítmányozás SZTK. Levelező tagozat

Logisztika és szállítmányozás SZTK. Levelező tagozat BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR Logisztika és szállítmányozás SZTK Levelező tagozat A VASÚTI TEHERKOCSIK GAZDASÁGOS KIHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI, A MASPED RAILOG KFT. GYAKORLATÁBAN, A VASÚTI

Részletesebben

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 Fenntarthatósági jelentés 2014 Tartalom Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 A fenntarthatóság irányítási rendszere 12 Felelős vállalatirányítás: igazgatóság,

Részletesebben

Kovács Imre. BILK a favorit. Cargofórum 24. oldal. Kikötõi toplista 33. oldal. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika. 13.

Kovács Imre. BILK a favorit. Cargofórum 24. oldal. Kikötõi toplista 33. oldal. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika. 13. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2009. SZEPTEMBER BILK a favorit 13. oldal Cargofórum 24. oldal Kikötõi toplista 33. oldal Kovács Imre 172. szám Ára: 560 Ft RCA

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés

Fenntarthatósági jelentés Fenntarthatósági jelentés Huszonöt vezetô hazai nagyvállalat közül az MKB Banknak ítélte a Stratégiai Civil Együttmûködés Legjobbja díjat a Good CSR 2008 program keretében a Figyelô, a Hungarian Business

Részletesebben

A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN

A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN

Részletesebben

CSORDÁS VERONIKA FUVARESZKÖZÖK KIHASZNÁLÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ EURO-LOG KFT.-NÉL

CSORDÁS VERONIKA FUVARESZKÖZÖK KIHASZNÁLÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ EURO-LOG KFT.-NÉL CSORDÁS VERONIKA FUVARESZKÖZÖK KIHASZNÁLÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ EURO-LOG KFT.-NÉL 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 5 2. AZ EURO-LOG LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT.... 7 2.1. Bemutatása... 7 2.2. Tevékenysége...

Részletesebben

2010-12. Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés

2010-12. Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés 2010-12 Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés tartalomjegyzék 1. Vezérigazgatói köszöntő 4 2. A jelentésről 6 3. Cégbemutatás 7 3.1. Telenor Magyarország 8 3.2. Irányító testületek 10 3.3.

Részletesebben

Mag. Elmar Wieland. Sikeres konferencia 7. oldal. Air cargo bázis Budapesten 31. oldal. Székesfehérvári raktáravató 32. oldal

Mag. Elmar Wieland. Sikeres konferencia 7. oldal. Air cargo bázis Budapesten 31. oldal. Székesfehérvári raktáravató 32. oldal szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2011. NOVEMBER Sikeres konferencia 7. oldal Air cargo bázis Budapesten 31. oldal Székesfehérvári raktáravató 32. oldal Mag. Elmar

Részletesebben

Kazatsay Zoltán. Szállítmányozás 2008 5. oldal. Koperi sikerek. Záhonyi hatok. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika. 8.

Kazatsay Zoltán. Szállítmányozás 2008 5. oldal. Koperi sikerek. Záhonyi hatok. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika. 8. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XVI.ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. NOVEMBER Szállítmányozás 2008 5. oldal Koperi sikerek 8. oldal Záhonyi hatok 34. oldal Kazatsay Zoltán 164. szám Ára: 560

Részletesebben

A LIBERALIZÁCIÓ ELSŐ IDŐSZAKÁNAK VERSENYSZEMPONTÚ ÉRTÉKELÉSE A MAGYAR VASÚTI TEHERSZÁLLÍTÁSI PIACON*

A LIBERALIZÁCIÓ ELSŐ IDŐSZAKÁNAK VERSENYSZEMPONTÚ ÉRTÉKELÉSE A MAGYAR VASÚTI TEHERSZÁLLÍTÁSI PIACON* Édes Balázs Gerhardt Erik Micski Judit A LIBERALIZÁCIÓ ELSŐ IDŐSZAKÁNAK VERSENYSZEMPONTÚ ÉRTÉKELÉSE A MAGYAR VASÚTI TEHERSZÁLLÍTÁSI PIACON* A vasúti áruszállítási piac liberalizációja 2004-ben kezdődött

Részletesebben

A FLAVIA projekt bemutatása Oldal 4. Bevezető - Eljöhet a vasút reneszánsza? Oldal 5. Cargo-Partner Kft./ Papírtekercsek Oldal 7

A FLAVIA projekt bemutatása Oldal 4. Bevezető - Eljöhet a vasút reneszánsza? Oldal 5. Cargo-Partner Kft./ Papírtekercsek Oldal 7 Közútról Vasútra TARTALOMJEGYZÉK Előszó Oldal 3 A FLAVIA projekt bemutatása Oldal 4 Bevezető - Eljöhet a vasút reneszánsza? Oldal 5 Cargo-Partner Kft./ Papírtekercsek Oldal 7 Pultrans Kft./ Poranyagok

Részletesebben

Cseh Ottó. Konferencia Baján. Müncheni seregszemle 18. oldal. Transporeon: újdonság. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika. 10.

Cseh Ottó. Konferencia Baján. Müncheni seregszemle 18. oldal. Transporeon: újdonság. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika. 10. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XXI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2013. JÚNIUS Konferencia Baján 10. oldal Müncheni seregszemle 18. oldal Transporeon: újdonság 29. oldal Cseh Ottó 210. szám Ára:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK A GYSEV ZRT.

Részletesebben

Szervezetfejlesztési terv

Szervezetfejlesztési terv Szervezetfejlesztési terv A Chemium Kft. külpiaci terjeszkedéssel kapcsolatos szervezeti átalakulásának lehetőségei Készítette: Metodus kft. Budapest, Csenger u. 11. D. ép. fszt. 1 2013. december6. Tartalomjegyzék

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) Országos Vasútfejlesztési Koncepció (OVK) helyzetkép 2013. OKTÓBER MEGRENDELŐ: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT KÉSZÍTETTE: STRATÉGIA KONZORCIUM KONZORCIUM

Részletesebben

Kockázatkezelési Esettanulmány

Kockázatkezelési Esettanulmány Oldal: 1/40 Kockázatkezelési Esettanulmány Integrált megfelelés-irányítási forgatókönyvek alkalmazása készült a kezdeményezésére az állami tulajdonban lévő társaságok irányítási gyakorlatainak fejlesztésére

Részletesebben

MAGYAR KÖZLEKEDÉS. Új folyam, XII. évfolyam, 33 34. szám Fõszerkesztõ: Kiss Pál Ára: 420 Ft 2004. augusztus 25.

MAGYAR KÖZLEKEDÉS. Új folyam, XII. évfolyam, 33 34. szám Fõszerkesztõ: Kiss Pál Ára: 420 Ft 2004. augusztus 25. MAGYAR KÖZLEKEDÉS Alapítva: 1870 www.magyarkozlekedes.hu pannoncont Nemzetközi Szállítmányozási és Szolgáltató Kft. 1037 Budapest, Montevideo u. 4. 1242 Budapest, Pf. 426 Telefon: 430-3040 Telefax: 436-7980

Részletesebben

Tartalom. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ

Tartalom. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ LIV. évfolyam 3. szám 81 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE a Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirata VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungarischen Vereins für Verkehrwissenschaft

Részletesebben

Megbízható minőség NephroCare Magyarország 2011. évi jelentés

Megbízható minőség NephroCare Magyarország 2011. évi jelentés Megbízható minőség NephroCare Magyarország 2011. évi jelentés Dr. Pálvölgyi Nóra, Orvos-igazgató, Sopron Központ: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg Germany Telefon: +49 (0) 6172-609-0

Részletesebben

Cég rövidített elnevezése: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Csaba Center, 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43.

Cég rövidített elnevezése: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Csaba Center, 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. CSR jelentés 2010 Impresszum Cégnév: Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő Rt. Cég rövidített elnevezése: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Levelezési cím: Budapest

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon Fenntarthatósági jelentés 2009 Szilárd, megbízható alapokon Bevezetô 2 Kedves Olvasó! Mennyire fenntarthatóak a fenntarthatósági törekvéseink a válság idején? Minden bizonnyal ez a leggyakrabban elhangzó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLEKEDÉS. www.magyarkozlekedes.hu. XV. évfolyam, 8. szám Fõszerkesztõ: Kiss Pál Ára: 500 Ft 2007. április 25.

MAGYAR KÖZLEKEDÉS. www.magyarkozlekedes.hu. XV. évfolyam, 8. szám Fõszerkesztõ: Kiss Pál Ára: 500 Ft 2007. április 25. Oktatási és Szolgáltató Kft. FAT akkreditáció: 0147 1039 Budapest, Pünkösdfürdõ u. 52 54. Tel.: (1) 886-5662, fax: (1) 886-5663, mobil: 06 (30) 963-1145 Honlap: www.tansped.hu E-mail: balintjudit@tansped.hu

Részletesebben

Fenntarthatósági Jelentés 2007

Fenntarthatósági Jelentés 2007 Fenntarthatósági Jelentés 2007 kutatás-termelés 1 4 6 7 9 14 15 16 18 19 Elnöki és Vezérigazgatói levél Bemutatkozunk A MOL-csoport Céljaink megvalósítása Eredmények és célkitűzések 2007. évi teljesítményünk

Részletesebben

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026 TARTALOM 1. A PROJEKT ELŐZMÉNYEI 3. oldal 1 1.1. A PROJEKTET MEGVALÓSÍTÓ SZERVEZET BEMUTATÁSA 3. oldal 1.2. A PROJEKT IRÁNTI SZÜKSÉGLET BEMUTATÁSA 4. oldal 2. A PROJEKT BEMUTATÁSA 5. oldal 2.1. A PROJEKT

Részletesebben

Fenntarthatósági Jelentés 2009

Fenntarthatósági Jelentés 2009 Fenntarthatósági Jelentés 2009 Felelős vállalatirányítás és kockázatmenedzsment Magyar Telekom Fenntarthatósági jelentés 2009 1 Tartalom GRI-tartalommutató 3 Az elnök-vezérigazgató levele 5 A jelentésről

Részletesebben

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál SUSTAINABILITY SERVICES Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál A 2008 2009-es jelentések tükrében ADVISORY Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Részletesebben