HÉZAG NÉLKÜL. A kör sarokpontjai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÉZAG NÉLKÜL. A kör sarokpontjai"

Átírás

1 2007. szeptember szeptember IX. évfolyam 9. szám A kör sarokpontjai Márciusban 14 vasúti mellékvonalat szüntetett meg a MÁV, azóta Volán-buszok szállítják (vagy nem) a vonat nélkül maradt települések lakóit. A beállított buszokon azonban olyan kevesen utaznak, hogy több helyen néhány hónap alatt csökkentették a többletjáratok számát. Tízmilliárd forint megtakarítást kellene elérnie a MÁV-nak a szárnyvonalak idei leállításából. Márciusban 14 vonalon szûnt meg a személyvonat-forgalom, négyen pedig a vasúti menetrend szerint közlekedõ vonatpótló buszok álltak le. Úgy tudni, hogy a remélt összeget aligha sikerül összehoznia a MÁV-nak a mellékvonalak üzemszünetébõl. Lehet, hogy a kétmilliárdnak is örülni kell majd, bár vannak ennél optimistább számítások is. A hátrahagyott veszteség egy része mindenesetre átvándorolt a Volán-társaságokhoz, amelyek immár a vonatok helyére lépõ saját buszjárataik számát is ritkítják. A buszokon ugyanis kevés az utas, fenntartásuk ezért veszteséget okoz a Volán-cégeknek. Sokak szerint érthetetlen, hogy a Volán miért nem üzemeltet 15 személyes buszokat, hiszen azok gazdaságosabban közlekedhetnének, mint a 40 üléses jármûvek. Hogy a vonatok helyébe lépõ buszjáratok ritkításától való félelem nem alaptalan, azt a baranyaiak már tanúsíthatják. Ott a márciusban megszûnt Villány-Sellye vonalon munkanapokon két járatpár közlekedik. Júniusban még nyolc járat ingázott, ám a Pannon Volán a tanév végeztével a buszok háromnegyedét leállította. Hogy e buszok közül õsszel hány járat áll vissza, az majd az érdekelt településekkel folytatott tárgyalások után, õszre alakul ki. A hatmilliárd forint árbevételt tervezõ cégnek több tízmillió forint veszteséget hoz ez az egy vonal, és ezt nem engedheti meg magának. Ha egy buszon - a vonal egész hosszán - tízen sem utaznak, úgy az veszteséget termel. (folytatás a 4. oldalon) Még jobban megéri! A 263/2003. (XII. 24.) kormányrendelet, július 01-jén hatályba lépett módosítása alapján, a PÖKKÖP Küldöttközgyûlése a Beiskolázási segély újbóli folyósításáról tudott határozni, az alábbi feltételekkel: az igénylés dokumentumai: az igénylés évében a tanév elsõ napját megelõzõ 60 napon belül vagy a tanév elsõ napját követõ 60 napon belül kiállított számla vagy annak másolata a felhasználásról, igazolás a családi pótlék folyósításáról a gyermek(ek) nevének feltüntetésével, A PÖKKÖP szolgáltatásai augusztus 01-jétõl a következõk: Segély megnevezése Segély összege Szülési, örökbefogadási segély Ft Munkaképesség csökkenési segély Ft Rokkantsági segély Ft Gyermeknevelési támogatás az állami támogatás egészíthetõ ki Ft Beiskolázási segély gyermekenként, naptári évenként egyszer Ft Temetési segély - tag halála esetén Ft - közeli hozzátartozó halála esetén Ft Egyszeri árvasági segély Ft Keresõképtelenek segélyezése: - betegségi segély (naponta) 500 Ft - kórházi, szanatóriumi segély (naponta) elsõ 30 napra Ft - megszakítás nélküli folyamatos kórházi, szanatóriumi ellátás esetén a 31. naptól Ft Vizitdíj, kórházi napidíj segély évente maximum Ft Ápolási segély naponta 500 Ft, évente maximum Ft Munkanélküliek segélyezése egyszeri Ft Tûz- és elemi kár segély évente Ft Az egyéni számla Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása egyéni részén lévõ összeg erejéig az igénylés módja: A beiskolázási segély, a családi pótlékra jogosult pénztártag (vagy házastársa, élettársa) nevére vagy állandó lakcímére kiállított számlával vagy annak másolatával (eredeti számlát vagy csekket nem áll módunkban visszaküldeni) igényelhetõ, saját háztartásban nevelt gyermek(ek) után jár, naptári évenként egyszer, a gyermek részére vásárolt tankönyv, taneszköz, ruházati számla(k) összege alapján történik a folyósítása, DE! maximum Ft gyermekenként, a számlá(ka)t kizárólag egy évben egyszer, egyszerre beküldve áll módunkban elfogadni, és a beküldött számla(k) végösszege azonos mértékben kerül felosztásra a családi pótlék igazoláson szereplõ gyermekek között, finanszírozás: A fedezeti alap szolidaritási részébõl történik, az igénylés évében a tanév elsõ napját megelõzõ 60 napon belül vagy a tanév elsõ napját követõ 60 napon belül igényelhetõ. a PÖKKÖP

2 2 VÉT HÍREK szeptember A nyári szabadságolásokat követõen augusztus 28-án kezdõdött meg a Vasúti Érdekegyeztetõ Tanács (VÉT) õszi ülésszaka. Napirenden a forgalmi utasítások változásával összefüggõ vizsgáztatások kérdései, a MÁV Zrt. elsõ félévi létszámhelyzetének értékelése, valamint az érdekegyeztetõ tanács második félévi munkaterve szerepelt. Változnak a forgalmi (F.1., F.2.) utasítások 2007 december 9-én (menetrend változáskor) lép hatályba az új F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint az F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékei. A változások a korábbi szabályok hozzávetõlegesen 20 százalékát érintik és több ezer vasúti dolgozó munkáját közvetlenül befolyásolják. Ismeretes, hogy aki a hatályban lévõ utasításokból érvényes vizsgával nem rendelkezik az nem állítható szolgálatba, ezért december 8-án 24 óráig az érintetteknek a változásokból le kell vizsgázni. Az érdekegyeztetõ tanács ülésén a szakszervezetek aggályosnak tartották, hogy a rendelkezésre álló idõ elegendõe a felkészülésre, az oktatások és vizsgák zökkenõmentes lebonyolítására és javasolták a hatályba lépés elhalasztását. A MÁV Zrt. jelenlévõ képviselõi a vasúti hatóságra hivatkozva ezt nem tartották kivitelezhetõnek és ígéretet tettek arra, hogy valamennyi vasutas számára biztosítják a felkészülés lehetõségét az oktatást és a vizsgák letételének feltételeit. A szakszervezetek megállapodásban kívánják rögzíteni a változásokkal összefüggõ oktatások és vizsgák lebonyolításának rendjéhez kapcsolódó munkavállalói jogokat. A PVDSz álláspontja szerint valamennyi munkavállaló számára biztosítani kell a vizsgaanyag átvételét követõ 60 napot a felkészülésre, rögzíteni kell a vizsgáztatás módját (tesztrendszerû), az oktatáson való részvételt, konzultációs lehetõségeket és elõre rögzíteni kell a megfelelés szintjét. A változásokkal összefüggésben történõ vizsgákat össze kell hangolni a negyedik negyedévben esedékes idõszakos vizsgákkal. A munkáltató nem zárkózott el a megállapodás megkötésétõl és javaslatát szeptember 15-ig elõterjeszti. Ígéretet tett arra is, hogy a vizsgaanyagot a jelzett idõpontig (szept. 15.) valamennyi érintett munkavállaló kézhez kapja. A tiszta, világos viszonyok megteremtése érdekében szakszervezetünk a megállapodás megkötésében érdekelt. A MÁV Zrt elsõ félévi létszámtervének teljesítése I. félévben a teljes munkaidõs havi záró létszám 310 fõvel csökkent. Június 30-án fõ dolgozott a MÁV-nál, ami a december 31-i záró létszámhoz képest 0,8 %-os csökkenést jelent. A létszámcsökkenés üteme az elmúlt idõszakhoz viszonyítva lényegesen csökkent, ennek ellenére az elsõ félévben fõ munkaviszonya szûnt meg. A munkaviszony megszûnések jellemzõ jogcímei az alábbiak voltak: 326 fõ nyugdíjazás 274 fõ munkáltatói rendes felmondás 6 fõ tevékenység kihelyezés 413 fõ közös megegyezés 94 fõ rendkívüli felmondás 223 fõ egyéb A létszámcsökkenés a munkaviszony megszûnések és újfelvételek különbségeként adódott és a felvételek a létszámhiányos munkakörökre koncentrálódtak. Az, hogy a túlórák száma 8,3 %-kal haladta meg a tavalyi év hasonló idõszakában mért túlórák számát jelzi, hogy új felvételekre az év második felében is szükség lesz. A Vasúti Érdekegyeztetõ Tanács meghatározta a II félévi munkaprogramját is. Ennek értelmében a 2008 évre vonatkozó bérezési és foglalkoztatási feltételekrõl a tárgyalások novemberben kezdõdnek. Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök Ejtõernyõs szaktársak arcképcsarnoka A szakszervezeti képviselõkbõl politikus modelljét az elsõk között Nagy Sándor valósította meg. A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének elnökeként szoros együttmûködésben az MSZP-vel õ irányította a szakszervezetek vagyonának megosztását és átadását. Elnöklete alatt az MSZOSZ politikai, majd választási szövetséget kötött a szocialistákkal. Nagy késõbb frakcióvezetõ, politikai államtitkára is volt. Az utóbbi idõben álláshalmozása miatt került elõtérbe a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezetének elnöke, Gaskó István. Lapunk megírta róla (Magyar Hírlap), hogy több mint egymillió-kettõszázezer forintot keres a MÁV Zrt.-nél. Gaskót akkor hozták a szocialistákkal kapcsolatba, amikor 1999-ben a vasutasok sztrájkot hirdettek, és sokáig nem egyeztek meg a Fidesz kormánnyal ban, az MSZP vezette kabinettel sztrájk nélkül sikerült megállapodniuk.... Forrás: Magyar Hírlap online szeptember 04. Egy hét Harkányban! Tájékoztatjuk az érdeklõdõket, hogy festõi környezetben, a gyógyfürdõtõl 5-6 percnyi járásra, egész éves nyitva tartással, egy önellátós apartman igényelhetõ. Az apartman 4 fõ részére biztosít minden igényt kielégítõ kényelmes elhelyezést, egész évben. A szállás díja: 1500 Ft/fõ/éjszaka Érdeklõdni lehet: Walter Jánosnál a es vasútüzemi telefonszámon hétfõn, szerdán és csütörtök 9-11 óra közötti idõszakban. MÁV-Thermit PVDSz alapszervezet

3 2007. szeptember 3 BÉRHELYZET Forró Õsz! Hûséges olvasóink tudják, hogy minden évben kétszer március és szeptember hónapban közzé tesszük lapunk hasábjain azt a táblázatot, mely a teljes munkaidõben foglalkoztatottak nemzetgazdasági szintû bruttó átlagkeresetét hasonlítja össze a MÁV Zrt. dolgozóinak átlagkeresetével. Alábbi táblázatunk a korábbi évek és a év elsõ félévi adatait mutatja: KIZÁRÓLAG PVDSZ TAGOKNAK! A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) a tagjai részére kedvezményes mobiltelefon üzemeltetésrõl és vásárlásról kötött szerzõdést. A havidíjas elõfizetés illetve kedvezményes készülék vásárlása esetén, 24 hónapos hûségnyilatkozat aláírása szükséges. (Az igényeket legalább egy havi - PVDSz tagság - után tudjuk teljesíteni, 18 éves kor felett.) Az adatokból megállapítható, hogy míg a nemzetgazdasági átlagbér 7,9 százalékkal, addig a MÁV Zrt-ben teljes munkaidõben foglalkoztatottak átlagkeresete 11,4 százalékkal növekedett az elmúlt év hasonló idõszakához képest. A vasutasok az év elsõ felében havonta átlagosan bruttó forinttal kerestek többet, mint 2006 elsõ félévében. Ennek ellenére semmivel sem élnek jobban, mint tavaly. Az Összehasonlító táblázat a MÁV és a nemzetgazdasági szintû bruttó átlagkeresetek alakulásáról (Ft/fõ/hó) Év MÁV Zrt. Nemzetgazd. MÁV/Nemzetgazd Különbség % % % % % % % félév % % félév % A havi elõfizetési díj mindössze Ft és ez teljes mértékben lebeszélhetõ. A lebeszélhetõség a hálózaton belüli, más belföldi mobil és belföldi vezetékes hálózatok elõfizetõi felé indított hívásokra használható fel. A kedvezményekkel csökkentett percdíjak szerzõdés aláírásakor a következõk (amelyek nettó díjjak): A percdíjak például Hívásirányok Percdíjak dominó esetén átlagosan Hálózaton belüli hívás esetén minden idõben 13,00 Ft 25,00 Ft Belföldi, vezetékes hálózatba történõ hívás esetén minden idõben 13,00 Ft 25,00 Ft Belföldi, más mobil hálózatba történõ hívás esetén minden idõben 23,00 Ft 35,00 Ft munkanapokon 13,00 Ft 25,00 Ft Hangpostás felhívása esetén 07:00 és óra között egyéb idõben Díjmentes! SMS küldés T-Mobile magyarországi hálózatába 18,00 Ft/db 30,00 Ft/db SMS küldés Pannon, ill. vezetékes hálózatba 20,00 Ft/db 35,00 Ft/db SMS küldés Vodafone hálózatba 20,00 Ft/db 40,00 Ft/db SMS küldés külföldi hálózatba 45,00 Ft/db 56,00 Ft/db Egyéb idõ: Munkanapokon 16:00 és 07:00, illetve munkaszüneti- és ünnepnapokon 0:00 és 24:00 óra között. (A forgalmi díjak mérése másodpercben történik és minden megkezdett hívás díjköteles.) év elején és a múlt év szeptemberében bekövetkezett jogszabályi változások következtében (adó és járulékemelés) valamint az elsõ félévi fogyasztói árindex 8,6 százalékos növekedése a vasutasoknak is reálbérük csökkenését okozta. A 187 ezres átlagos bruttó bér hozzávetõlegesen pusztán 115 ezer nettót tesz ki, mely épphogy elegendõ a létfenntartáshoz. Ne feledjük el azonban, hogy ez az átlag és az átlag alatt többen vannak, mint felette. Nehéz idõket élünk! Országosan az elsõ félévben 6,4 százalékkal csökkent a keresetek reálértéke az elõzõ év azonos idõszakához viszonyítva és bennünket vasutasokat nem vígasztal, hogy a miénk csak hárommal. Szakszervezetünk a jövõ évi bérkövetelések megfogalmazásakor mindezeket nem hagyhatja figyelmen kívül. Forró õszre számíthatunk! erobi A hívócsoporton belüli szolgáltatás (egymás közötti beszélgetés) havidíja 300 Ft (ez nettó ár!) ami csak az elõfizetéssel együtt rendelhetõ meg. Aki sok SMS-t szokott írni havonta, az mindössze 200 Ft-ért kaphat még plusz 50 db SMS-t, de ezt csak a saját hálózatunkon belül lehet felhasználni. Tehát aki tagja a hívócsoportunknak, az mindössze havi 300 Ft-ért egész hónapban korlátlanul és díjmentesen telefonálhat a hívócsoporton belüli tagokkal (munkatársakkal, családtagokkal, stb). Ez a szolgáltatás kizárólag belföldön vehetõ igénybe, nemzetközi barangolás esetén a díjazás a Partner 3 díjcsomag szerint történik. Az elõfizetések (SIM kártya), illetve a telefon készülékek megrendelése kizárólag a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetén keresztül történik. Bõvebb felvilágosításért Szentgyörgyi Mihályhoz lehet fordulni, a es vasútüzemi telefonszámon. szemisa

4 szeptember (folytatás az 1. oldalról) A kör sarokpontjai A Villány-Sellye vonal buszain júniusig tíz alatt volt az utaslétszám, most en veszik igénybe a megmaradt két járatot. A vonal mentén fekvõ települések lakói beletörõdéssel vették tudomásul a járatritkítást, eddig nem érkezett tiltakozás a pécsi központú céghez. Bács-Kiskunban is napirenden van a vonatok helyébe lépett buszjáratok számának redukálása. A megyében három szárnyvonal szûnt meg márciusban. Erre a sorsra jutott a Fülöpszállás-Kecskemét, a Kunszentmiklós-Solt és a Kalocsa-Kiskõrös vonal. A cég négy-négy járatpárt indított a vonatok helyett, ezeken azonban épp olyan kevesen utaznak, mint korábban a vonatokon, így hamarosan felülvizsgálják, érdemes-e valamennyi járatot fenntartani. A buszok által összekötött települések vezetõi már szembesültek a Volán szándékával. A tervezett járatszûkítés alapvetõen harminc-negyven idõs embernek okoz gondot, ám nekik a tiltakozáshoz aligha lesz erejük. Ugyancsak veszély fenyegti a Nyíradony-Nagykálló buszjáratot. E két település között márciusig két vonatpár közlekedett, attól kezdve a Szabolcs Volán két buszjárattal pótolta a leállt vonatokat. A Volán-járatok nem pótolhatják a vonatokat. A jelek szerint azonban a Volánt sem terheli meg az utasforgalom: ezekre a buszokra általában egy-két ember vált jegyet, s a forgalmas napokon sem szállnak fel tíznél többen a járatra. Miközben a MÁV a kis forgalmú szárnyvonalak megszüntetésével veszteségei egy részét leépítette, a Volán-cégeknek mínuszt termel a vonalak átvétele. A 290 baranyai falut kiszolgáló Pannon Volán vezetõje úgy véli, hogy a Volán-társaságok kis forgalmú járatainak veszteségét részben a községi önkormányzatok tulajdonában lévõ kisbuszok okozzák. Magyarországon több mint félezer iskola- és falubuszt üzemeltetnek az önkormányzatok, s ezek a jármûvek nem a menetrend szerinti járatokhoz hordják az utasokat, hanem közvetlenül a célba juttatják õket. Így egy szakaszon egymás mögött gurulnak a falubuszok és az üresen kongó Volán-jármûvek. Ez pedig pazarlás, hiszen a falubusz költségét, illetve a ki nem használt Volán-busz veszteségét egyaránt az állam állja. Ám ha sikerül összehangolni a Volán-járatok és a falubuszok mozgását, javul a Volán-jármûvek kihasználtsága. Az biztos, hogy a Volán-társaságoknak újabb vonalakon kell majd teljesen kiváltaniuk a vonatközlekedést, hiszen további tervek készülnek az újabb szárnyvonal-leállításokra. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egy tanulmánya a Volán- és falubuszok összehangolásának módját és jogszabályi feltételeit vizsgálja, egy másik pedig 32 veszteséges vasútvonal jövõjét elemzi. A döntést társadalmi egyeztetés elõzi meg - ígéri persze a tárca munkaanyaga. A 32 veszélyeztetett vonal által átszelt települések irányítói többnyire már értesültek a tervekrõl: a polgármesterek közül volt, aki reménytelen sóhajjal reagált a hírre, de akadt, aki azt mondta: nem nyugszik bele a vonalmegszüntetésbe, ha kell, aláírásgyûjtésbe fog, és tiltakozó akciót szervez. Le a kalappal elõttük! Valószínûleg lekerült a napirendrõl a Gyõrt Veszprémmel összekötõ, a Magas-Bakonyt is átszelõ vasútvonal megszüntetése. Erre utal, hogy a gazdasági minisztériumnak a Reflex Környezetvédõ Egyesülethez került háttértanulmányában ez a vonal nem szerepel a 32 felszámolásra ítélt között. A szaktárca agglomerációs és turisztikai feladatokat szán a vasútvonalnak, amelyet június közepén egy évre ideiglenes mûemléki védelem alá is helyezett a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. Ez garanciát ad(hat!) arra, hogy a védelem idején a vasútvonal értékei nem tûnhetnek el, nem semmisülhetnek meg. Megmentésére egyébként helyi társadalmi összefogás bontakozott ki: a környezetvédõk, a regionális fejlesztési tanács, a pannonhalmi fõapátság együtt lobbizott érte az önkormányzatokkal. Ezzel párhuzamosan a híradásokból arról értesülünk, hogy a 14 szárnyvonalon ahol állítólag csak a személyforgalom szünetel már szervezett bandák szedik fel a síneket és visznek amit látnak!!! Meglátjuk, hogy lesz itt majd újra vasút? Lehet, hogy milliárdokért újraépítjük? Járási Ferenc Új évszak, új rendszer -Nyugdíjasok! A MÁV Lokomotív Hotels Zrt augusztus 30-tól a MÁV Zrt. nyugdíjasainak biztosított üdülési csekk terhére a szállodáiban foglalásokat nem tud visszaigazolni. A MÁV Zrt. nyugdíjasainak foglalásait készpénzfizetéssel, egyéb nem a MÁV Zrt. által kiadott üdülési csekkel, Sadexho, Pass, Ticket Restaurant melegétel utalványokkal, hitelkártyával és egészségpénztárakon keresztüli (Vasutas, Honvéd, MKB, Dimenzió, Uniqua, Tempó) fizetéssel tudja visszaigazolni. Az erre az évre szóló visszaigazolt elõfoglalásokra ez az intézkedés nem érvényes. - a szerk- PÖKKÖP! Ezúton tájékoztatjuk pénztártagjainkat és az érdeklõdõket, hogy elkészült a PÖKKÖP új honlapja! Honlapunkon olvashat Pénztárunkról, szolgáltatásainkról, nyomtatványokat tölthet le, olvashatja aktuális híreinket, lekérdezheti egyenlegét, elérhetõségeinkrõl és partnereinkrõl tájékozódhat. A felelõs család- és öngondoskodás, mely anyagi gondjaira lehet megoldás! a PÖKKÖP Jog-Segítünk! Szakszervezetünk ez év október 1-tõl ingyenes és széleskörû jogsegélyszolgálatot biztosít minden PVDSz tag számára. Érdeklõdni a ös vasútüzemi telefonszámon lehet. - a szerk - A hó-nap bölcsessége Igazából az az erõs ember, aki önmagát is le tudja gyõzni!

5 2007. szeptember 5 VASÚT. FEJLESZT. ÉS? A kormány milliárd forint útés közlekedésfejlesztésrõl döntött. A döntés része és elsõ lépése az Új Magyarország Fejlesztési Terv hét éves (!) közlekedésfejlesztési koncepciójának, amelynek célja az élhetõbb, gyorsabban és kiegyensúlyozottban fejlõdõ Magyarország megteremtése. Hazánkban a vasúthálózat sûrûsége bár lényegesen magasabb, mint a közel azonos népsûrûségû Franciaországban, az elöregedett jármûpark, a pályatestek rendkívül rossz állapota, valamint a villamosított pályaszakaszok alacsony aránya versenyképtelenné teszi ezt a közlekedési módot a közúti közlekedéssel szemben. Az ÚMFT keretein belül ezért a kormány kiemelt figyelmet fordít a vasúti közlekedés és áruszállítás feltételeinek javítására. A Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal korszerûsítése: Az milliárd forintos közlekedésfejlesztési program keretében megújul a Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal. A Bécs és Graz közötti vasúti szállítást jelentõsen megnehezíti a két város között húzódó Semmering-hegység, mert a tehervasúti szerelvények két mozdonnyal is csak nehezen tudják megmászni. Közlekedési szakértõk régóta keresték azt az alternatív útvonalat, amit a Bécs-Sopron- Szombathely-Szentgotthárd-Graz pályában találtak meg. A nyugat-dunántúli kerülõút, amivel az osztrák vasúti árufuvarozás tekintélyes hányadát magyarországi vasútvonalra terelhetik át ugyan 100 kilométerrel hosszabb, de gyorsabb és jóval gazdaságosabb. Ez azért jó nekünk, mert még jobban részévé tesz bennünket Nyugat-Európa kereskedelmi körforgásának. Ehhez azonban korszerûsíteni kell a vasútvonal magyarországi szakaszát. A Szolnok-Debrecen vasútvonal korszerûsítése: A Szolnok-Debrecen vasútvonal az 1800-as évek közepe óta az egyik legfontosabb vasútvonala az országnak, mert egyben vasúti kapcsolatot jelent Budapest és Záhony között is. A vasútvonal már a XIX. században is kiemelt jelentõséggel bírt a környezõ települések mezõgazdasági és ipari fejlõdésében, és az ország Kelet felé irányuló kereskedelmi kapcsolatai miatt ma is meghatározó. A gazdasági lehetõségek teljes kihasználásához azonban szükség van a Szolnok-Debrecen vasútvonal korszerûsítésére. A Budapest-Lökösháza vasútvonal korszerûsítése: A Budapest-Szolnok-Békéscsaba- Lökösháza vasútvonal az ország dél-keleti vasúti kapuját és így a Balkánt köti össze a fõvárossal, korszerûsítése tehát kiemelt jelentõséggel bír az ország vasútés közlekedés-fejlesztési programjában. A pályafelújítás után megszûnhetnek a sok helyen érvényben lévõ sebességkorlátozások, nagyobb terheléssel, jobb kihasználtsággal történhet az áru- és személyszállítás, a korszerû elektronikus irányító- és biztosító berendezések telepítésének köszönhetõen pedig lényegesen növekszik a vasúti közlekedés biztonsága. GSM-R rendszer telepítése: A vasútfejlesztési program részeként országszerte telepítik az európai vasutak közös rádió kommunikációs hálózatát, a GSM-R-t. A jelenlegi analóg rendszerek hív6sz! lecserélésével a GSM-R rendszer összességében magasabb színvonalú és biztonságosabb vasúti közlekedést tesz lehetõvé. A GSM-R hálózat az elkövetkezõ 5-10 évben az európai vasutak alapvetõ rádiókommunikációs platformja lesz. A GSM-R rendszer ellátja a pálya és a vonatok közötti adatátvitel feladatait, ugyanakkor biztosítja a vasúti munkások, az állomásokon dolgozók, illetve az adminisztratív és irányító személyzet folyamatos kommunikációját. A GSM-R rendszer bevezetésével például a vonatokon is biztosítható internet hozzáférés, és magas sebességnél is biztonságos a kommunikáció. Záhonyi komplex fejlesztés - továbbfejlesztésre javasolva A kormány foglalkozott a záhonyi komplex (út- és vasúthálózat fejlesztésre is kiterjedõ) projekttel is, amelyet támogat ugyan a kabinet, de továbbfejlesztését kérte. Végleges döntés késõbb, novemberben születhet róla. - a szerk- A gyorsabb és rugalmasabb ügyintézés érdekében ismételten közöljük a tisztségviselõink közvetlen! telefonszámait: KÖZPONTI TELEFONSZÁMAINK: Járási Ferenc elnök Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök Nagy Miklós általános alelnök Szentgyörgyi Mihály PML alelnök (fax/üzenetrögz.) Hegedûs István TEB alelnök és Káré István TEB referens Tislér Gábor forgalmi alelnök Kanzler Ferenc szervezési referens Fehérné Ragcsák Andrea irodavezetõ (üzemi tel./fax/üz.rögz.) Matáv automata fax városi fax/üzenetrögzítõ TERÜLETI KÉPVISELÕINK TELEFONSZÁMAI Budapest Boros Sándor / fax/üz.rögz: Vas István / fax/üz.rögz: Debrecen: Papp Zoltán / fax/üz.rögz: Horváth Imre / fax/üz.rögz: Miskolc Bozsik Endre / fax: Osztermann József / fax/üz.rögz: Pécs Walter János / fax/üz.rögz: Puszpán János / fax: Tislér Gábor / fax/üz.rögz: Szeged Dani Erika / fax: Dobák Zoltán / fax: Szombathely Éder Ferenc / fax/üz.rögz Hanzmann Károly / fax/üz.rögz: Záhony Lippai Tibor / fax: cím: vagy

6 6 hu.morzsák «Ki az a fajankó, aki bánja, ha a felesége hallgat «Ha sokáig nem beszélünk, ugatni fogunk «Az önbizalom az a nyugodt magabiztos érzés, ami az orra bukása elõtt tölti el az embert «Ha csak a felét hiszed el annak amit hallasz, akkor okos vagy. Ha azt is tudod, hogy melyik felét, akkor zseni «A zab hajtja a lovat, nem az ostor «Együtt sírtok, együtt nevetek «Ha a sorstól citromot kapsz, úgy csinálj belõle limonádét «A világ annak enged utat, aki tudja merre tart «A képzésen múlik minden, hiszen az õszibarack valaha, keserû mandula volt «Jó dolog törvényt hozni, persze ha van, aki betartja «Vannak õszinte, és vannak udvarias emberek JFK A hó-nap esete Egy nyilas tiszt a háború alatt egy elõadás után a következõképpen tisztelgett a híres magyar színésznek, Csortos Gyulának: Kitartás! - lendítette a jobb karját Nem. Tehetség!- válaszolta Csortos Gyula. A hó-nap vicce Két ismerõs társalog: Eladósorban van már a lányod? Nincs, de már lízingelik! - hangzik a válasz. A MÁV-nak jól jön a kormányzati negyed? A kormányzati negyed számára kijelölt, Nyugati pályaudvar melletti, csaknem 30 hektáros területnek több mint a fele a MÁV Zrt. tulajdonában van. Ennek állami tulajdonba adása több mint ötmilliárd forintot is érhet a vasúttársaságnak. A negyed felépítéséhez szükséges terület értékét készpénzben, a fennmaradó összeget pedig a MÁV adósságának beszámításával rendezik. A tulajdonjog megszerzésének részleteit közbeszerzési eljárásban tisztázzák, amely nem zárult le. Átalakulhatnak a pályaudvarok! Városkapu jellegû szolgáltató központokká akarja fejleszteni a MÁV a pályaudvarokat, s ezek kialakításába a magántõkét is bevonná. A vállalkozásokat fõként a nagy budapesti pályaudvarok érdeklik, ezek fejlesztésének elõkészítésére a vasútcég már részben meg is alapította a projekttámogatásokat. Számos külföldi példát találhatunk arra, hogy a vasúttársaságok az állomásépületek hasznosítási jogát évre értékesítik, cserébe a fejlesztésekért. Magyarországon ilyen konstrukcióban a vidéki nagy állomások iránt volt kellõ érdeklõdés. Harminc új Stadler-vonatot rendelt meg a vasúttársaság A Stadler-gyárhoz a MÁV hivatalos lehívólevele megérkezett. Ennek értelmében a magyar vasúttársaság újabb harminc darab motorvonatot rendel a svájci cégtõl. Még nem ismert, mikor állnak forgalomba az új vonatok. Rövid híreink Õket is unják! szeptember Újabb peronkapuk Peronkaput szerelt fel a MÁV- START a Déli pályaudvaron a jegy nélkül utazók számának csökkentése érdekében. A Déli pályaudvaron üzembe állított peronkapu kialakítása 36 millió forintba került, és a tervek szerint a beruházás néhány hónapos üzemeltetés után megtérül. A MÁV-START Zrt. rámutat: augusztus 24-én a Nyugati pályaudvaron állítottak fel peronkaput, amely meghozta a várt eredményt. Azóta mintegy 130 millió forint többletbevétel keletkezett a vasúttársaságnál, ami a jegypénztáraknál 10 százalékos, a jegykiadó automatáknál 12 százalékos bevétel-növekedést jelent. A vasúttársaság közlése szerint a jövõben újabb peronkapukat alakítanak ki. Várhatóan még ebben az évben átadják a Keleti pályaudvar peronkapuit, 2008 elsõ félévében pedig Kõbánya-Kispest, illetve a Kelenföld állomáson helyezik üzembe a rendszert. Vizsgálják azt is, hogy az elõvárosi és a megyeszékhelyi nagy vasúti állomásokat szintén felszerelnék peronzárral. Teret veszít a közúti fuvarozással szemben a vasút Nem sikerült megállítani a vasút térvesztését a közúti árufuvarozással szemben. A Magyar Vasúti Hivatal (MVH) szerint nemzetközi összehasonlításban is súlyos hiányosságok tapasztalhatók a kapacitáselosztás (a pályahasználat elosztása) területén, s ezt gyakorlati példák is bizonyítják. A számlázási fegyelem is rossz ezen a piacon. - a szerk- Szeretnék magas, sudár, hosszú, fekete hajú, zöld szemû lány lenni, akire elsõre feljön a kiszemelt nadrág, és nem takargatja a combját a strandkendõvel. Ezért fogyókúrázom. Hiába mondják néhányan, Te így vagy jó, csak legyintek. Mit tudhatják õk? Hogy érezhetnék át, milyen fájdalmas pillanat az, amikor egy magazinban kinézett holmit vissza kell tennem a polcra, mert rájövök: ezt bizony azokra a lányokra tervezték, akiknek zörögnek a csontjaik. Mégis velük vannak tele a magazinok, õk lejtenek végig a kifutón. Aztán egy nap a tévében meglátok egy kislányt, akinek szinte teljes testét bõrbetegség támadta meg, elveszítette az egyik szemét, szépnek talán csak az anyja látja õt. Köszönöm Istenem! kiáltok fel, és hálát adok az Égnek, illetve a szüleimnek, hogy nem lettem ilyen. Címlaplányok? Kit érdekelnek! Õket is unja valaki frandy

7 2007. szeptember 7 OLVASÓI LEVELEK Mottó: Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi 1. Tisztelt Cím! Egy kétségbeesett szülõ vagyok aki megpróbál mindent. Van egy 12 éves kisfiam, aki születéskor agyi bénulást szenvedett, és ettõl fogyatékos lett, nem tud önállóan menni, csak segítséggel és a beszéde is elég nehezen érthetõ. Most már 3 éve Budapesten a Petõ intézetbe jár ott próbálnak rajta javítani, mivel teljesen meggyógyítani sajnos nem lehet. Eddig is óriási fejlõdést észleltünk rajta, most szeptemberben kezdi a 4. osztályt. A családnak sajnos elég nagy terhet jelentett eddig is de ezt szerintem senki sem nézné úgy mint mi sem, mivel mindent megadnánk, a taníttatásáért továbbra is. Sajnos az anyagi kereteink ehhez eléggé határhoz szabottak. Budapestre iskola idõ alatt minden héten hétfõn visszük és péntekenként hozzuk haza fiunkat saját gépkocsival, mivel más jármûvel nem oldható meg a szállítása. Az az igazság, hogy ez is közrejátszott abban, hogy úgy döntöttünk, hogy én szolgálati nyugdíjba vonulok, így én megtudom oldani a szállítását, mivel ez egy állandó lefoglaltságot jelent. Feleségem a gyermek születése óta itthon volt, gyesen majd mikor lejárt a gyes azóta próbál munkát keresni sajnos eddig eredménytelenül. Nem is ez a legnagyobb probléma hanem sajnos száraz anyagi gondok. A gyermekünk szállítása az iskolába havi Ft.-ot jelent ami a benzin pénz. Eddig ezt a társadalombiztosító utólagosan kifizette januártól megváltoztak a törvények és sajnálatosan csak a költség bizonyos százalékát fizetik ki, ami azt jelenti, hogy nekünk saját erõbõl kell állni havi Ft.- ot, január óta nyári szünetig ez ft.- ot jelen. Most már ott tartunk, hogy a család minden tartalékát feléltük, és különféle kölcsönökbõl pótoltuk ezt a különbözetet. A mostani nyár arról szól számunkra, hogy ezt a pénzt próbáljuk összeszedni, hogy szeptembertõl legalább nullára beálljunk, hogy fiunk folytatni tudja a tanulmányait. Nekem most már abból áll az idõm egy része, hogy mindenfelé leveleket irogatok, hogy próbálok segítséget kérni, sajnos mindezidáig eredménytelenül, ideértve miniszteri szintig is, ahonnét igazából nem is vártam segítséget. Mindenhonét részvétükrõl biztosítottak és ennyi, sehonnét sem kaptam pozitív visszajelzést, van ahol szóra sem méltattak. A családom errõl sem tud hogy én így próbálok pénzt szerezni, majdhogy nem koldulni, de most már ott tartok, hogy semmi sem drága nekem, és mindent megpróbálok. Kérem Önöket ha bármilyen összeggel támogatni tudnak, vagy tudnak olyan szervezetrõl, ahova talán eredményesen tudnék kopogtatni tegyék meg. Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Ha levelem tartalmának valódiságát bárki megkérdõjelezné, annak nagyon szívesen tájékoztatást adok bármirõl. Elõre is köszönöm, hogy egyáltalán elolvasták levelemet. Tisztelettel: Miseta Zsolt A VÁLASZ: A PVDSz szerény anyagi lehetõségeihez mérten forint támogatással járult hozzá a beteg gyermek ellátásának költségeihez. 2. Tisztelt PVDSz! Ez év tavaszán tudtam meg, hogy létszámcsökkentés miatt munkaköröm megszüntetésre kerül. Ez a dolog valóban úgy ért, mint derült égbõl villámcsapás. Mivel eddigi, közel 35 éves munkaviszonyom alatt munkavégzésemet soha nem érte elmarasztalás, illetve hiánylat, nem gondoltam arra, hogy leépítésre kerülhetek. Nagyon szerettem volna, ha nem kerül sor munkaviszonyom megszüntetésére. Kértem Járási Ferenc elnök úr segítségét is. Az elnök úrtól segítséget kaptam, munkaviszonyom nem szûnik meg és tovább tudok dolgozni a MÁV létszámában más szolgálati helyen. Köszönöm! név és cím a szerkesztõségben Betonaljak Lábatlanból! A Lábatlani Vasbetonipari ZRt. az alapítása óta eltelt 65 év alatt a vasúti betonaljgyártás hazai központjává nõtte ki magát. A feszített betonaljakból napjainkig közel 20 millió darabot építettek be a magyarországi vasútvonalakba. A vasúti betonalj-termékfejlesztés reneszánsza a nyolcvanas években jött el. Akkor kezdték használni a különbözõ nyombõvített, terelõsínes, speciális ívekben alkalmazott betonaljakat. Nagyléptékû, meghatározó munka volt a nagysebességû pályák és a kitérõk betonaljainak fejlesztése. A nagy sebességre és tengelyterhelésre alkalmas, korszerû LW típusú betonaljat a lábatlani vállalat a MÁV-val és a Budapesti Mûszaki Egyetem vasútépítési tanszékével közösen fejlesztette ki. Európában a MÁV az elsõk között rendszeresítette a feszített betonaljakat a kitérõkben. Ezáltal a vasúti pályákon homogén, vasbeton aljas felépítményi pályaszerkezetet valósítottak meg. A kitérõk betonaljainak tervezését és a gyártási technológiai fejlesztését a lábatlani üzemben végezték. Az új technológiával ez évi csoport vasbeton aljas kitérõ beépítését jelentette. Az új eljárások mellett, azokkal párhuzamosan a termékfejlesztés is folyamatos volt a vállalatnál. A hagyományos termékek Európai Közösségre vonatkozó megfelelõségi tanúsítását kizárólag bejelentett szervezetek végezhetik. Mivel ilyen Magyarországon nincs, a varsói székhelyû Lengyel Tudományos Mûszaki Központot kérték fel a bevezetés alatt álló 870 jelû betonalj minõsítésére. A munkát egyébként a MÁV Központi Felépítményvizsgáló Kft. koordinálta. A lengyel partner a szükséges vizsgálatok elvégzése után kiadta a megfelelõségi igazolást, amely az Európai Közösség valamennyi tagállamára érvényes. Hamarosan megújul a vasúti betonaljgyártó sor, amely termékválasztékával és kapacitásával teljes egészében megfelel az EU direktíváinak. szemisa A hó-nap kérdése Miért kell a jósnõhöz bejelentkezni? Hát nem tudja, hogy jövök?

8 8 Ezt is jól ELINTÉZTÜK! szeptember A június 19-én megtartott PVDSz választmányi ülésen a jelenlévõ igazgatónak felvetett kérdéseket az alábbiakban foglaltuk össze: MÁV ZRt. Vezérigazgatóság Pályavasúti Üzletág Csek Károly PMLI igazgató 1062 Budapest Andrássy u Tisztelt Igazgató Úr! A június 19-i PVDSz PML szakági választmányi ülésre való hivatkozással az alábbi levélben felsorolt problémákra kérem szíves intézkedését: 1. Bp. Keleti pu fõpm szakaszon az illemhely vízelvezetése már hónapok óta nincs megoldva, illetve az épület elõtt a szakasz gépkocsija parkolását is meg kell oldani ( rakodás anyag, szerszámok ill. kisgépek szállítás céljából ), mert a Kerepesi utat felújítják és ezek után a járdán lévõ megállás, parkolás lehetõségét is meg fogják szüntetni. 2. Répcelak fõpm. szakaszon évek óta csak ígéret az illemhely kialakítása. Elviselhetetlen állapot! 3. Sok szolgálati helyen probléma a létszám-hiány (a technológia létszám!), ebbõl adódóan kevés az elõmunkás, kisgépkezelõ, vonalbejáró, kitérõlakatos. Javaslat van arra vonatkozóan, hogy a hiány munkakörökre nem csak Budapesten kellene szervezni tanfolyamokat, mert a dolgozók a bentlakásos tanfolyamokra nem szívesen, vagy egyáltalán nem hajlandóak elmenni. Szerencsésnek tartanánk a területi képzéseket. 4. Az idegen feles munkáknál a rossz kivitelezés és technológiák be nem tartása miatt sok probléma adódik. Ráadásul ezen hiányok pótlását sem végzik el. Így a munka a kis létszámú szakaszokra marad. 5. Javasoljuk, hogy a kisgépek javítását ne csak Jászkiséren végezzék, mert egyes szakaszoktól a nagy távolság miatt a többlet-költséget jelent, illetve több hónapot vesz igénybe a javításuk is. 6. Nagyon sok szakanyag hiánycikk. Például különféle síncsavar, gyûrû, heveder stb. 7. Egyes helyeken kötelezik a TVG, UDJ vezetõket arra, hogy saját mobiltelefonjuk legyen. Abban az esetben ha a telefonjukat használják a munka érdekében, akkor viszont ellenszolgáltatást nem kapnak érte. 8. A fõpm szakaszokon probléma a megszabás mértéke (pl. negyedévente Ft) mert ezt nem tudják az érintettek betartani, ezért kérjük a keretet megemelni Érdekességként megjegyzem, hogy vannak még olyan ( IC vonat által is járt ) szakaszok, ahol a mobiltelefon 3 éve még csak ígéret! 9. A mérõvonatok közlekedése csak a legritkább esetben van úgy, ahogyan azt elõzetesen a szakaszok írásban megkapják, így a kísérésük is problémás sok esetben. Kérjük, hogy a mérõvonat személyzete, vagy akárki legalább egy héttel elõbb értesítse az érintett szakaszt a közlekedésükrõl, a mûszaki kíséret biztosítás érdekében. 10. A záhonyi szakaszok jelezték, hogy részükre megszüntették Nyíregyházán a munkahelyi készenlétet, ami nekik igen nagy kereset veszteséggel jár. Nem csak ezért, hanem a költségtakarékosság érdekében is javasoljuk visszaállítani a készenlétet Nyíregyházán, vagy talán még jobb megoldásnak tûnik az ha Záhonyban bevezetésre kerülne a munkahelyi készenlét. Ez a költség megtakarítás mellett a hibaelhárítást is jelentõsen rövidítené, mivel nem Nyíregyházáról kellene kijárni a hibákra (gépkocsi, kilométerfutás, kevesebb túlóra stb.). 11. Záhonyban megszüntették a baleset vizsgálói készenlétet is amit most Debrecenbõl látnak el. A baleset vizsgálói készenlétet szintén vissza kell állítani, hiszen ez is költség-megtakarítással járna (gépkocsi kilométerfutás, kevesebb túlóra stb ). Nem beszélve a kiérkezési idõrõl, mert akik jönnek nem ismerik a területet és a helyi sajátosságokat. Ráadásul addig áll a forgalom! Eddig öt esetben történt baleset. Négyhez ki sem érkeztek Debrecenbõl, és van olyan balesetvizsgáló is aki Kisújszállásról jönne ki balesetet vizsgálni. 12. A Gyõri Mérnöki Szakaszon közölték az érintettekkel a fõpályamesteri értekezleten, hogy június 1-tõl nem fizetik részükre a helyettesítési díjat. A Mérnökség dolgozói szerint ez jogtalan, hiszen ezt az Mt. illetve a KSz is egyértelmûen szabályozza. Igazuk van. 13. A mérnöki szakaszok elõadói munkakörének helyzetével kapcsolatban ki lett adva egy Gy / 2007 számú fõigazgatói utasítás. A 3. pontja foglalkozik a munkakörök és feladatok értelmezésével. Az említett pont 2. bekezdésében a mérnöki szakaszok megváltozott feladat köre van leírva, mely szerint: a PML mérnöki szakaszok tervellenõrzési, végrehajtás- és szakmai irányítási feladatkörének bõvüléséhez 1-1 fõ elõadó és mûszaki szakelõadó új munkakör vehetõ figyelembe. Ennek megfelelõen a Fõosztály által kiadott táblázat kitöltésével készült el a évi technológiai létszám megszabása is, amiben az említett elõadói munkakör külön soron szerepel elõadó megnevezéssel. Az értekezleten arra a kérdésre, hogy jóváhagyott technológiai létszám van-e már kint a területeken, azt válaszolta az Igazgató Úr, hogy igen már ki lett adva. Ennek megfelelõen kérjük, hogy a jóváhagyott technológiai létszámnak megfelelõen legyen engedélyezve az elõadó munkaköri besorolás is. Tisztelt Igazgató Úr! Arra kérem Önt, hogy a fentiekben leírtakra való tekintettel a továbbiakban is tegye meg a szükséges intézkedéseket arra, hogy az egyes problémák akár a munkáltatás, pályafelügyelet vagy a vasúti közlekedés biztonságát ne veszélyeztethessék. Kérem továbbá arra, hogy intézkedjen arra vonatkozóan, hogy az érintett szakaszokon a munkavállalók végre emberhez méltó körülmények között végezhessék a munkájukat. Szíves közremûködését, intézkedését elõre és ezúton is köszönöm! Budapest, július. 16. Tisztelettel: Járási Ferenc elnök

9 2007. szeptember 9 A VÁLASZ: Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Járási Ferenc úr elnök 1142 Budapest, Teleki Blanka u Tisztelt Elnök Úr! A június 19-i PVDSz PML szakági választmányi ülésre való hivatkozással felvetett problémákat az alábbiakban megvizsgáltattam: 1. A Kerepesi úton lévõ fõpályamesteri szakasz épületében a szennyvízelvezetés hiányosság helyreállítása az IK Kft feladata. A hiba megszüntetésén jelenleg is dolgoznak, a készültség foka 80%-os. A gépkocsi lehajtó problémája ismert elõttünk. A Területi Központ javasolta az új lehajtó kialakítását az épület mellett. A tervek már elkészültek, a kivitelezõk pályáztatása folyamatban van. 2. Répcelak állomáson fõpályamesteri szakasz nincs. A pályafenntartási szerszámok részére egy raktárhelyiség található, dolgozóink az állomáson vehetik igénybe az illemhelyet. 3. A tanfolyamok szervezése a Területi Oktatási Központokban is megoldható. A tanfolyam helyi szinten történõ szervezéséhez megfelelõ létszám szükséges. Mivel ez a létszám utóbbi idõben csak országos szinten jött össze, ezért történt központilag az oktatás. 4. Az idegen feles munkák kivitelezésével kapcsolatos észrevételük általános. A technológia, a munkák átadása-átvétele szerzõdésben rögzített. Ennek be nem tartása kötbérezéssel szankcionálható. 5. A kisgépek javítását közbeszerzési eljárás keretében kiírt pályázat 3 nyertese végzi. A szerzõdés lejárta után országosan a MÁV Zrt. többek közt erre a feladatra létrehozott 100%-os tulajdonú Kft-i (MÁVGÉP, FKG Kft) fogják a karbantartásokat végrehajtani, a közbeszerzési törvény változása adta lehetõség miatt. 6. Az anyagbeszerzési probléma részben állt fenn, mivel átmenetileg volt hiány bizonyos szakanyagokból, melynek elsõdleges oka, a beszerzésre vonatkozó szállítási szerzõdések aláírásának elhúzódása ( Pl.: csavarbiztosító csûrû 3 hónapos késéssel került aláírásra) 7. A probléma felvetése itt is általános, konkrét ügyrõl nincs tudomásunk. Vasúti jármûvezetõknek nem elõírt a mobiltelefon. A KÖFI vonalakra az F.1. Utasítás függelékének 5.44 pontja a pályatelefonnal vagy mobiltelefonnal való ellátást írja elõ. Ezeken a helyeken kizárólag a forgalommal összefüggõ feladatokra valamelyik lehetõség biztosított. 8. A mobil telefonálással felhasználható összeg mértékének nagysága a feladathoz szabott. A keret a munkával összefüggõ beszélgetésekhez használható fel. Mivel a fõpályamesteri szakaszok vasúti és a többségük postai telefonnal is ellátott, elsõsorban ezt a lehetõséget kell használni. 9. Intézkedés történt, hogy a Területi Központokon kívül a Mérnöki Szakaszok is értesítést kapjanak a mérõvonatok közlekedésérõl, akiknek feladatuk a fõpályamesteri szakaszok értesítése. 10. A munkahelyi készenlét átszervezése a hatékonyság növelése miatt történt. A záhonyi terület által adott házi készenlétet 1+2 fõrõl 1+4 fõre emeltük, így a készenlétben érintett dolgozók keresetcsökkenése részen kompenzálásra került. 11. A Pályavasúti Területi Központban engedélyezett vezetõi készenlétek leszabályozásra kerültek. A Biztonsági Igazgatóság vezetõjével folytatott egyeztetés során megállapításra került, hogy Záhony területén külön balesetvizsgálati készenlétet nem kell vezényelni, melyet a debreceni balesetvizsgálóknak kell ellátnia. Ezt követõen a záhonyi területi VBO-val egyeztetés történt a balesetvizsgálói készenléti szolgálat ellátásának területi leszabályozására. A készenlét ellátását a leszabályozás alapján végezzük. A szabályozás kiadására gazdálkodási szempontok is hatással voltak. A munkáltatói intézkedések megtételére azért került sor, hogy az Üzletág mindenképpen eleget tudjon tenni a hatályos MT és KSz elõírásainak. 12. A helyettesítési díj az érintettek részére július 1-ig és nem június 1-ig járt. A KSz 58/A 4. pontja szerint ettõl az idõponttól az idõkeret (132 nap) kimerült, további helyettesítéssel a dolgozók nem bízhatók meg. 13. Az elõadói munkakör a mérnöki szakaszok létszámtervében nem szerepel, betöltése a Területi Központok feladata. Budapest, július 26. Tisztelettel: Csek Károly igazgató Az igazgató válaszlevelének 12. pontjára való reagálás: MÁV Zrt. Vezérigazgatóság Pályavasúti Üzletág Csek Károly PMLI igazgató 1062 Budapest Andrássy út Tisztelt Igazgató Úr! Szakszervezetünk választmányi ülésén felvetett a helyettesítéssel illetve a vonatkozó díj kifizetésével kapcsolatos problémákra adott válaszában (Gy.1524-H-142/2007) Igazgató Úr úgy nyilatkozott, hogy az évi idõkorlát kimerülése miatt a munkavállalók további helyettesítéssel nem bízhatók meg. Sajnos a helyettesítési megbízások visszavonásával az alapprobléma továbbra is fennáll! Lébény, Komárom és Biatorbágy Fõpályamesteri szakaszokon 1-1 pályamester hiány van továbbra is. Ezeken a Fõpályamesteri szakaszokon egy-egy felügyeleti szakaszon a pályafelügyelet megoldatlan. Helyettesítési megbízás hiányában a választási lehetõség abban áll, hogy vagy nem történnek meg a pályafelügyelettel kapcsolatos tevékenységek, vagy a munkatársak jelentõs többletmunkát vállalva önkéntesen díjazás nélkül végzik. Biatorbágy Fõpályamesteri szakasznak jelenleg nincs szakaszmérnöke, Lébény és Hegyeshalom Fõpályamesteri szakaszokon pedig egy szakaszmérnök látja el a feladatokat. A helyzet tarthatatlan. Felmerül a kérdés, ha nincs helyettesítéssel megbízott személy és nincs a tevékenységet ellátó munkakör betöltve, akkor a pályafelügyeleti tevékenységet ki végezze? Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a pálya felügyelet nélkül nem maradhat, ezért az érintettek a fennálló helyzet sürgõs megoldását szorgalmazzák. A PVDSz méltánytalannak tartja, hogy az üzletág visszaélve a munkavállalók felelõsségtudatával díjazás nélkül várja el a tevékenység ellátását. Haladéktalan intézkedését elõre is és ezúton is köszönöm! Budapest, augusztus 23. Tisztelettel: Járási Ferenc elnök

10 szeptember Alapítvány a Pályavasutasokért Mottó: Aki kapni akar, tanuljon meg adni! Lao-Ce A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) 2000-ben megalapította, az Alapítvány a Pályavasutasokért alapítványt. Az alapítvány célja, hogy az amúgy is nehéz anyagi körülmények között élõ pályavasúti munkavállalókat a rendkívüli élethelyzetekben támogassa! Az alapítvány támogatásáért elsõsorban PVDSz tagok pályázhatnak. Az alapítvány kuratóriuma három havonként tartott ülésein bírálja el a beérkezett kérelmeket, pályázatokat. A benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: a kérelmezõ adatait a kérelem rövid indoklását, valamint az indoklást alátámasztó dokumentumokat a munkáltató kereseti igazolását (házas- illetve élettárs kereset igazolását is!) az igényelt összeget a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata, vagy iskolalátogatási bizonyítvány Az alapítvány számlaszáma: OTP Bank Rt Cím: 1142 Bp., Teleki Blanka u Tel./fax/üz.rögzítõ: 06-1/ ; vasútüzemi: tel./fax/üz.rögzítõ: TÉGED IS ÉRHET BALESET! Széleskörû szolgáltatás rendkívül alacsony díjért! A PVDSz tagok részére! SZOLGÁLTATÁSOK A csomag B csomag 600 Ft/hó 800 Ft/hó Életbiztosítás Ft Ft bármely okból bekövetkezõ halál esetén Baleseti halál Ft Ft esetén plusz! Baleseti rokkantság Ft Ft már 1%-tól 100%-ig arányosan Baleseti csonttörés Ft Ft csonttörés, csontrepedés esetén Baleseti égés Ft Ft legalább II.fokú, a testfelület min. 5%-ára kiterjedõ égés esetén Baleseti múlékony sérülés Ft Ft 28 napot meghaladó baleseti táppénz esetén Baleseti kórházi napi térítés Ft Ft legalább 5 nap elérése után - az 1-50 nap között - naponta Baleseti mûtét Ft Ft esetén, súlyossági fok szerint, a biztosítási összeg %-a Kritikus betegségek bekövetkezése Ft Ft esetén, szívinfarktus, rákos megbetegedés, agyi érkatasztrófa, koszorúér áthidalási mûtét (by-pass), szervátültetés, veseelégtelenség RÁADÁS! Ezen kívül a szakszervezetünk által létrehozott alapítvány a Munka törvénykönyve a, valamint a MÁV Rt. Kollektív Szerzõdésének 80. -ban foglaltak alapján megtéríti a PVDSz-tagok kártérítési kötelezettségét, amennyiben a munkáltató eljárás keretében kártérítési összeget állapít meg és szab ki. BELÉPÉSI FELTÉTELEK: - PVDSz tagsági viszony - a tag rendelkezzen lakossági folyószámlával - a belépési korhatár 18 éves kortól 60 éves korig terjed, kivéve aki nyugellátásban illetve nyugdíjszerû ellátásban részesül - családtag is beléphet EGYÉB TUDNIVALÓK: - ez egy csomag, 9 db szolgáltatással - belépés után azonnal indul a biztosítási védelem (kivéve a kritikus betegségeknél, ugyanis ott 3 hónap várakozási idõ) - a biztosítás kiterjed a munkaidõre, illetve azon kívül a nap 24 órájára, és a világ országaira - a belépés rendkívül egyszerû, hiszen nem kell több helyen is ügyintézni, ugyanis a PVDSz mindent elintéz - a kárrendezés is a PVDSz-en keresztül történik - a kifizetett biztosítási összegek teljes mértékben adó és járulékmentesek - a kifizetett biztosítási összegeket saját címre vagy folyószámlára utalja a biztosító - az éves befizetett összegrõl adóigazolást adunk, amely csökkenti a tag adóalapját - folyamatos biztosítási díjfizetés szükséges a biztosítás fenntartása érdekében BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁST a PVDSz és a es telefonszámain lehet kérni és kapni, hétköznap óra között. A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének havi lapja Kiadja a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Felelõs kiadó: Járási Ferenc elnök, Fõszerkesztõ: Nagy Miklós (tel.: ) Tervezõszerkesztõ: Györgyné Pekár Éva, Szerkesztõség: 1142 Bp. Teleki Blanka u Telefon/fax/üz.rögzítõ: 06-1/ , vasútüzemi tel./fax/üz.rögzítõ: , és Internet: Meg nem rendelt kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, az anyagok rövidítésének jogát fenntartjuk! Nyomás: B.V.B. Nyomda Eger, Fadrusz u. 4. Tel.: 36/

2012. december 2012. december

2012. december 2012. december NAPTÁR KÜLÖN FILE 7 8 Közzéteszi: Tislér Gábor KMVB PVDSz tag A hideg munkakörnyezet mint egészségkárosító tényező. Kedves Kollégák! Beköszöntött a hideg évszak. A hideg munkakörnyezet bizonyítottan egészségkárosító

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A Kollektív Szerződés módosítására. I. A KSz 35. új 5. pontjaként fel kell venni a következőket:

MEGÁLLAPODÁS A Kollektív Szerződés módosítására. I. A KSz 35. új 5. pontjaként fel kell venni a következőket: MEGÁLLAPODÁS A Kollektív Szerződés módosítására I. A KSz 35. új 5. pontjaként fel kell venni a következőket: Eltérően az 1. pontban foglalt mértéktől a kialakult foglalkoztatási körülményekre figyelemmel

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

A Kollektív Szerződés alkalmazásának elősegítése

A Kollektív Szerződés alkalmazásának elősegítése TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT A Kollektív Szerződés alkalmazásának elősegítése A vasúttársaságoknál alkalmazott Kollektív Szerződések ismertetése KSZ kötési technikák és szabályozási kérdések Előadó:

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT A Vasutasok Szakszervezete XVII. Kongresszusa által módosított Alapszabálya V. fejezet 4.a alpontjának harmadik

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

KÉRELEM. települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására

KÉRELEM. települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására KÉRELEM települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására A támogatást kérő személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó,

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező adatai Házas- vagy élettárs adatai Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély Munkabaleseti segély A segélyezés célja: a munkabalesetet szenvedett dolgozó, illetve családtagjai részére gyorssegély biztosítása. A segély forrása: a szakszervezeti tagdíjból a VSZ Központ részesedésének

Részletesebben

1. A Kollektív Szerződés hatálya. 4. A Kollektív Szerződés felmondása. 64. A munkavállaló nem munkabalesetből eredő halála esetén járó juttatás

1. A Kollektív Szerződés hatálya. 4. A Kollektív Szerződés felmondása. 64. A munkavállaló nem munkabalesetből eredő halála esetén járó juttatás A MÁV-GÉPÉSZET ZRT. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE EGYES PONTJAINAK VÉGLEGESÍTÉSE A MÁV-GÉPÉSZET Zrt. mint munkáltató, valamint az aláíró szakszervezetek a 2009. december 21-én aláírt Kollektív Szerződésben az 1.

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

A Pannon GSM szerződés esetén kedvezményes készülék beszerzésére is van lehetőség az alábbiak szerint (2 év hűség nyilatkozattal).

A Pannon GSM szerződés esetén kedvezményes készülék beszerzésére is van lehetőség az alábbiak szerint (2 év hűség nyilatkozattal). Szabolcs Szatmár - Bereg Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Szakkórháza Gazdasági Igazgató 4321 Nagykálló, Szabadság tér 13., Pf. 18. Tel: (42) 563-800, Fax.: (42) 563-890 E-mail: mpsz@kallokorhaz.hu Web:

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kozármisleny Város Önkormányzat Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottsága 7761 Kozármisleny, Pécsi út 124.. : 72/570-918. KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kérelmező neve: Születési

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

Tartalom. Kérdés: Javaslat: Megjegyzés:

Tartalom. Kérdés: Javaslat: Megjegyzés: 1 Tartalom Kérdés:... 1 Javaslat:... 1 Megjegyzés:... 1 Villanyszerelőknek korlátlan... 2 Lakosságnak, korlátlan... 5 Villanyszerelőknek, lakosságnak másodperc alapú... 8 Kérdés: Hogy, hol lehet szerződést

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely:

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely: KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására I. Személyi adatok 1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás 3. sz. melléklet - Telefonszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások és kábel telefonszolgáltatás forgalmi díjak 1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó zínvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes

Részletesebben

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között.

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között. T-RTT S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523-157 telefonszámok: (06

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk!

Tisztelt Partnerünk! Budapest, 2014. szeptember 11. Tisztelt Partnerünk! TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ MASZ MOBIL FLOTTÁVAL KAPCSOLATOS DÍJAKRÓL ÉS TEENDŐKRŐL! A MASZ és a Telenor között új Keretszerződés jött létre komplex mobil távközlési

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

KÉRELEM. temetési segély megállapításához

KÉRELEM. temetési segély megállapításához KÉRELEM temetési segély megállapításához 1. Temettető neve (leánykori neve): Születési hely, idő:... Anyja neve: Állampolgársága:... Bejelentett lakóhelye:.. Bejelentett tartózkodási helye: TAJ száma (Társadalombiztosítási

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (KÉREM, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI) Kérelmező neve: Születési neve :.... Anyja neve:. Családi állapota:.. Születési helye:. Ideje:..év...hó.nap

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM*

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM* Polgári Polgármesteri Hivatal 4090 Polgár, Barankovics tér 5. szám ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM* a.) temetés költségeinek viseléséhez nyújtandó önkormányzati segély b.) gyógyszertámogatás c.) szociális

Részletesebben

- A magán egészségbiztosítás (öngondoskodás) egyik formája

- A magán egészségbiztosítás (öngondoskodás) egyik formája Mi az egészségpénztár? - A magán egészségbiztosítás (öngondoskodás) egyik formája - Egy speciális számla, ahol a gyűjtött megtakarításokat csak egészségügyi célok érdekében lehet felhasználni - A társadalombiztosítás

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Kérelem Települési támogatása megállapítása iránt 1. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA Érvényes: 2014. január 1-jétől 1 A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet tartalmazza. A rendelet

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

Gyermektelenek és egygyermekesek

Gyermektelenek és egygyermekesek Adócsökkentés: kiszámoltuk, mennyivel marad több a zsebedben 2015.05.02 13:38 A kormány múlt héten bejelentett tervei szerint jövőre a mostani 16 százalékról 15 százalékra csökken a személyi jövedelemadó

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 SZOCIÁLIS LAKBÉRTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE SZERVEZETI EGYSÉG NEVE A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE (egységes szerkezetben) IRATMINTA a MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének 2012. augusztus 1. napjától hatályos szövegéhez 2 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.), A 7/2007. (II. 28.), A 35/2008. (VI. 30.) ÉS A 35/2009. (VIII.

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

KKDSZ Segélyezési Bizottságának Szabályzata

KKDSZ Segélyezési Bizottságának Szabályzata (A működési szabályzat érvényes 2015. szeptember 1-től) KKDSZ Segélyezési Bizottságának Szabályzata A segélyezés célja a szociálisan rászoruló szakszervezeti tagok segélyezése, támogatása, az életükben

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító:

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: A díjak megfizetésének összesítése: A kérelem elbírálási díja Ft; Az engedélyek díja Ft leróva NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: ÁRUFUVAROZÓI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

Mindkét esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a rokkantság tartamára jár.

Mindkét esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a rokkantság tartamára jár. Ki jogosult árvaellátásra? Árvaellátásra az a gyermek jogosult - ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők egy háztartásban közösen nevelt, korábbi házasságból, élettársi együttélésből

Részletesebben

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/A Melléklet Domino lezárt Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. L E Z Á R T D Í J C S O M A G

Részletesebben

A MÁV-START utasbarát szolgáltatásfejlesztései. Kazai Katalin, MÁV-START értékesítési igazgató

A MÁV-START utasbarát szolgáltatásfejlesztései. Kazai Katalin, MÁV-START értékesítési igazgató A MÁV-START utasbarát szolgáltatásfejlesztései Kazai Katalin, MÁV-START értékesítési igazgató A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. számokban Több, mint 7200 km-es hálózaton szolgáltatunk Több, mint

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

Javaslat a térségi vasúti társaságok megalakításával kapcsolatos tárgyalásokra

Javaslat a térségi vasúti társaságok megalakításával kapcsolatos tárgyalásokra Javaslat a térségi vasúti társaságok megalakításával kapcsolatos tárgyalásokra Alapvetés: a tárgyalások célja, hogy hosszú távon fenntartható, sőt fejleszthető térségi vasúti szolgáltatás jöjjön létre.

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM 2016/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 29/2016. (VI. 29. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a rendkívüli munkaidő tervezésének, kontrolljának folyamatszabályozása, és rendkívüli munkaórák

Részletesebben

Már Prémium csomag is! Med Help betegségbiztosítás

Már Prémium csomag is! Med Help betegségbiztosítás Már Prémium csomag is! Egészség & életerô Med Help betegségbiztosítás Az egészség a legdrágább értékünk?! Tudta Ön, hogy Magyarországon évente 9000 szívinfarktust regisztrálnak több, mint 35000-en betegednek

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú vasútvonalon

Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú vasútvonalon Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0004 1 Előzmények 2007-2013 közötti programozási időszakban teljes felújítások Komplex korszerűsítés; Magas beruházási költség; A rendelkezésre

Részletesebben

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Érkezett: FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS Igényelt ellátás: táppénz X terhességi-gyermekágyi segély gyermekgondozási díj baleseti táppénz Igénylő jogviszonya: munkaviszonyban

Részletesebben

KÉRELEM a Csaba Baba életkezdési támogatás megállapítására

KÉRELEM a Csaba Baba életkezdési támogatás megállapítására KÉRELEM a Csaba Baba életkezdési támogatás megállapítására A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó, nap): - - Lakóhely: Lakóhely létesítésének

Részletesebben

Önkéntes pénztári jogszabályi változások 2012. november 30-tól

Önkéntes pénztári jogszabályi változások 2012. november 30-tól Önkéntes pénztári jogszabályi változások 2012. november 30-tól Dr. Szebelédi Ferenc 2013. április 17. Előadás témái I. Szervezeti kérdések II. Gazdálkodás III. Tagszervezés IV. Elektronikus irat V. Szolgáltatások

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS FORMÁJA o létfenntartási gondok enyhítéséhez való hozzájárulás o lakhatás támogatásához hozzájárulás o az egészségi állapot megőrzését

Részletesebben

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK

Részletesebben

AETRControl rendszer

AETRControl rendszer AETRControl rendszer Jogi szabályozás Kiolvasási kötelezettség digitális tachográfoknál 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 6. (5) A vezetői kártyát 28 naponta, a készüléket pedig 90 naponta köteles az üzembentartó

Részletesebben

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/A Melléklet Domino lezárt Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. L E Z Á R T D Í J C S O M A G

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

Előadó: Kozák Tamás. BALOGH GYÖRGYNÉ MÁV-START Zrt.

Előadó: Kozák Tamás. BALOGH GYÖRGYNÉ MÁV-START Zrt. Előadó: Kozák Tamás BALOGH GYÖRGYNÉ MÁV-START Zrt. A SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK ELŐTT 1 A Vezérigazgatóság főosztályai, szakigazgatóságok, területi központok, hivatalok részére az O.1. sz. Oktatási utasítás

Részletesebben

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE GYERMEKTRTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE Ügyleírás: Gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, ha a bíróság a gyermektartásdíjat jogerősen megállapította, behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá a gyereket

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

GB160 Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítás Országos Független Tűzoltó Szakszervezet. Csentei Zoltán üzleti vezető Keszthely

GB160 Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítás Országos Független Tűzoltó Szakszervezet. Csentei Zoltán üzleti vezető Keszthely GB160 Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítás Országos Független Tűzoltó Szakszervezet Csentei Zoltán üzleti vezető Keszthely ELÉRHETŐSÉGEK Csentei Zoltán tel.: 0630/430-9790 e-mail: zoltanferenc.csentei@groupamagarancia.hu

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:..

Részletesebben

Alulírott kérem, hogy részemre önkormányzati segélyt szíveskedjenek megállapítani

Alulírott kérem, hogy részemre önkormányzati segélyt szíveskedjenek megállapítani K É R E L E M Alulírott kérem, hogy részemre önkormányzati segélyt szíveskedjenek megállapítani Kérelmező neve: Leánykori neve: Születési helye, idő: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási helye,

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés)

3. (vasúti személyszállítás, (helyi közúti és kötöttpályás közlekedés) Az utazási költségtérítést, az arra való jogosultság megállapításának, igazolásának módját több jogszabály együttesen határozza meg. Az alábbiak az igénybe vett közlekedési mód - közforgalmú személyszállítás

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. 1. Személyi adatok

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS Az Önkormányzat által önként vállalt feladat keretében nyújtható FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS iránti kérelem Kérelmezô neve:... Leánykori neve:... Anyja neve:... Születési adatok (hely,

Részletesebben

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara. Segélyalap Szabályzata

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara. Segélyalap Szabályzata Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-220-5690. FAX: 00-(36)-1-220-8921. Száma: 00/A/ 00008/2007. A Személy-, Vagyonvédelmi

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szociális és Köznevelési Osztály 1139. Budapest XIII., Béke tér 1. elektronikus elérhetőség: szoco@bp13.hu KÉRELEM Önkormányzati segély Elhunyt személy

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések

I. Fejezet Bevezető rendelkezések Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (XII.06.) számú rendelete A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői, közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről A 9/2005.(XII.06.)

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

- - KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT. KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve:

- - KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT. KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve: KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje: TAJ száma: Családi állapota: (Aláhúzással

Részletesebben

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8749 ZALAKAROS, GYÓGYFÜRDŐ TÉR 1. TEL: 93/340-100 K é r e l e m Települési támogatás megállapítására (gyógyszerköltség támogatás) 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL HATÓSÁGI OSZTÁLY Érdi Járási Hivatal tölti ki: Érkezett:.... No.:. Átvevő aláírása:... Ügyfélfogadás helye és rendje: Hétfő: 13.00-18.30 Szerda: 8.00-12.00

Részletesebben

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név K É R E L E M Alulírott kérem a Szociális és Oktatási Bizottságot, hogy részemre átmeneti segélyt megállapítani szíveskedjen az alábbi indokaim alapján Név (leánykori név ) Születési helye: Anyja neve:

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt. Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem:

KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt. Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem: 1. melléklet a 2/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem: Rendkívüli települési támogatás

Részletesebben