HÉZAG NÉLKÜL. A kör sarokpontjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÉZAG NÉLKÜL. A kör sarokpontjai"

Átírás

1 2007. szeptember szeptember IX. évfolyam 9. szám A kör sarokpontjai Márciusban 14 vasúti mellékvonalat szüntetett meg a MÁV, azóta Volán-buszok szállítják (vagy nem) a vonat nélkül maradt települések lakóit. A beállított buszokon azonban olyan kevesen utaznak, hogy több helyen néhány hónap alatt csökkentették a többletjáratok számát. Tízmilliárd forint megtakarítást kellene elérnie a MÁV-nak a szárnyvonalak idei leállításából. Márciusban 14 vonalon szûnt meg a személyvonat-forgalom, négyen pedig a vasúti menetrend szerint közlekedõ vonatpótló buszok álltak le. Úgy tudni, hogy a remélt összeget aligha sikerül összehoznia a MÁV-nak a mellékvonalak üzemszünetébõl. Lehet, hogy a kétmilliárdnak is örülni kell majd, bár vannak ennél optimistább számítások is. A hátrahagyott veszteség egy része mindenesetre átvándorolt a Volán-társaságokhoz, amelyek immár a vonatok helyére lépõ saját buszjárataik számát is ritkítják. A buszokon ugyanis kevés az utas, fenntartásuk ezért veszteséget okoz a Volán-cégeknek. Sokak szerint érthetetlen, hogy a Volán miért nem üzemeltet 15 személyes buszokat, hiszen azok gazdaságosabban közlekedhetnének, mint a 40 üléses jármûvek. Hogy a vonatok helyébe lépõ buszjáratok ritkításától való félelem nem alaptalan, azt a baranyaiak már tanúsíthatják. Ott a márciusban megszûnt Villány-Sellye vonalon munkanapokon két járatpár közlekedik. Júniusban még nyolc járat ingázott, ám a Pannon Volán a tanév végeztével a buszok háromnegyedét leállította. Hogy e buszok közül õsszel hány járat áll vissza, az majd az érdekelt településekkel folytatott tárgyalások után, õszre alakul ki. A hatmilliárd forint árbevételt tervezõ cégnek több tízmillió forint veszteséget hoz ez az egy vonal, és ezt nem engedheti meg magának. Ha egy buszon - a vonal egész hosszán - tízen sem utaznak, úgy az veszteséget termel. (folytatás a 4. oldalon) Még jobban megéri! A 263/2003. (XII. 24.) kormányrendelet, július 01-jén hatályba lépett módosítása alapján, a PÖKKÖP Küldöttközgyûlése a Beiskolázási segély újbóli folyósításáról tudott határozni, az alábbi feltételekkel: az igénylés dokumentumai: az igénylés évében a tanév elsõ napját megelõzõ 60 napon belül vagy a tanév elsõ napját követõ 60 napon belül kiállított számla vagy annak másolata a felhasználásról, igazolás a családi pótlék folyósításáról a gyermek(ek) nevének feltüntetésével, A PÖKKÖP szolgáltatásai augusztus 01-jétõl a következõk: Segély megnevezése Segély összege Szülési, örökbefogadási segély Ft Munkaképesség csökkenési segély Ft Rokkantsági segély Ft Gyermeknevelési támogatás az állami támogatás egészíthetõ ki Ft Beiskolázási segély gyermekenként, naptári évenként egyszer Ft Temetési segély - tag halála esetén Ft - közeli hozzátartozó halála esetén Ft Egyszeri árvasági segély Ft Keresõképtelenek segélyezése: - betegségi segély (naponta) 500 Ft - kórházi, szanatóriumi segély (naponta) elsõ 30 napra Ft - megszakítás nélküli folyamatos kórházi, szanatóriumi ellátás esetén a 31. naptól Ft Vizitdíj, kórházi napidíj segély évente maximum Ft Ápolási segély naponta 500 Ft, évente maximum Ft Munkanélküliek segélyezése egyszeri Ft Tûz- és elemi kár segély évente Ft Az egyéni számla Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása egyéni részén lévõ összeg erejéig az igénylés módja: A beiskolázási segély, a családi pótlékra jogosult pénztártag (vagy házastársa, élettársa) nevére vagy állandó lakcímére kiállított számlával vagy annak másolatával (eredeti számlát vagy csekket nem áll módunkban visszaküldeni) igényelhetõ, saját háztartásban nevelt gyermek(ek) után jár, naptári évenként egyszer, a gyermek részére vásárolt tankönyv, taneszköz, ruházati számla(k) összege alapján történik a folyósítása, DE! maximum Ft gyermekenként, a számlá(ka)t kizárólag egy évben egyszer, egyszerre beküldve áll módunkban elfogadni, és a beküldött számla(k) végösszege azonos mértékben kerül felosztásra a családi pótlék igazoláson szereplõ gyermekek között, finanszírozás: A fedezeti alap szolidaritási részébõl történik, az igénylés évében a tanév elsõ napját megelõzõ 60 napon belül vagy a tanév elsõ napját követõ 60 napon belül igényelhetõ. a PÖKKÖP

2 2 VÉT HÍREK szeptember A nyári szabadságolásokat követõen augusztus 28-án kezdõdött meg a Vasúti Érdekegyeztetõ Tanács (VÉT) õszi ülésszaka. Napirenden a forgalmi utasítások változásával összefüggõ vizsgáztatások kérdései, a MÁV Zrt. elsõ félévi létszámhelyzetének értékelése, valamint az érdekegyeztetõ tanács második félévi munkaterve szerepelt. Változnak a forgalmi (F.1., F.2.) utasítások 2007 december 9-én (menetrend változáskor) lép hatályba az új F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint az F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékei. A változások a korábbi szabályok hozzávetõlegesen 20 százalékát érintik és több ezer vasúti dolgozó munkáját közvetlenül befolyásolják. Ismeretes, hogy aki a hatályban lévõ utasításokból érvényes vizsgával nem rendelkezik az nem állítható szolgálatba, ezért december 8-án 24 óráig az érintetteknek a változásokból le kell vizsgázni. Az érdekegyeztetõ tanács ülésén a szakszervezetek aggályosnak tartották, hogy a rendelkezésre álló idõ elegendõe a felkészülésre, az oktatások és vizsgák zökkenõmentes lebonyolítására és javasolták a hatályba lépés elhalasztását. A MÁV Zrt. jelenlévõ képviselõi a vasúti hatóságra hivatkozva ezt nem tartották kivitelezhetõnek és ígéretet tettek arra, hogy valamennyi vasutas számára biztosítják a felkészülés lehetõségét az oktatást és a vizsgák letételének feltételeit. A szakszervezetek megállapodásban kívánják rögzíteni a változásokkal összefüggõ oktatások és vizsgák lebonyolításának rendjéhez kapcsolódó munkavállalói jogokat. A PVDSz álláspontja szerint valamennyi munkavállaló számára biztosítani kell a vizsgaanyag átvételét követõ 60 napot a felkészülésre, rögzíteni kell a vizsgáztatás módját (tesztrendszerû), az oktatáson való részvételt, konzultációs lehetõségeket és elõre rögzíteni kell a megfelelés szintjét. A változásokkal összefüggésben történõ vizsgákat össze kell hangolni a negyedik negyedévben esedékes idõszakos vizsgákkal. A munkáltató nem zárkózott el a megállapodás megkötésétõl és javaslatát szeptember 15-ig elõterjeszti. Ígéretet tett arra is, hogy a vizsgaanyagot a jelzett idõpontig (szept. 15.) valamennyi érintett munkavállaló kézhez kapja. A tiszta, világos viszonyok megteremtése érdekében szakszervezetünk a megállapodás megkötésében érdekelt. A MÁV Zrt elsõ félévi létszámtervének teljesítése I. félévben a teljes munkaidõs havi záró létszám 310 fõvel csökkent. Június 30-án fõ dolgozott a MÁV-nál, ami a december 31-i záró létszámhoz képest 0,8 %-os csökkenést jelent. A létszámcsökkenés üteme az elmúlt idõszakhoz viszonyítva lényegesen csökkent, ennek ellenére az elsõ félévben fõ munkaviszonya szûnt meg. A munkaviszony megszûnések jellemzõ jogcímei az alábbiak voltak: 326 fõ nyugdíjazás 274 fõ munkáltatói rendes felmondás 6 fõ tevékenység kihelyezés 413 fõ közös megegyezés 94 fõ rendkívüli felmondás 223 fõ egyéb A létszámcsökkenés a munkaviszony megszûnések és újfelvételek különbségeként adódott és a felvételek a létszámhiányos munkakörökre koncentrálódtak. Az, hogy a túlórák száma 8,3 %-kal haladta meg a tavalyi év hasonló idõszakában mért túlórák számát jelzi, hogy új felvételekre az év második felében is szükség lesz. A Vasúti Érdekegyeztetõ Tanács meghatározta a II félévi munkaprogramját is. Ennek értelmében a 2008 évre vonatkozó bérezési és foglalkoztatási feltételekrõl a tárgyalások novemberben kezdõdnek. Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök Ejtõernyõs szaktársak arcképcsarnoka A szakszervezeti képviselõkbõl politikus modelljét az elsõk között Nagy Sándor valósította meg. A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének elnökeként szoros együttmûködésben az MSZP-vel õ irányította a szakszervezetek vagyonának megosztását és átadását. Elnöklete alatt az MSZOSZ politikai, majd választási szövetséget kötött a szocialistákkal. Nagy késõbb frakcióvezetõ, politikai államtitkára is volt. Az utóbbi idõben álláshalmozása miatt került elõtérbe a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezetének elnöke, Gaskó István. Lapunk megírta róla (Magyar Hírlap), hogy több mint egymillió-kettõszázezer forintot keres a MÁV Zrt.-nél. Gaskót akkor hozták a szocialistákkal kapcsolatba, amikor 1999-ben a vasutasok sztrájkot hirdettek, és sokáig nem egyeztek meg a Fidesz kormánnyal ban, az MSZP vezette kabinettel sztrájk nélkül sikerült megállapodniuk.... Forrás: Magyar Hírlap online szeptember 04. Egy hét Harkányban! Tájékoztatjuk az érdeklõdõket, hogy festõi környezetben, a gyógyfürdõtõl 5-6 percnyi járásra, egész éves nyitva tartással, egy önellátós apartman igényelhetõ. Az apartman 4 fõ részére biztosít minden igényt kielégítõ kényelmes elhelyezést, egész évben. A szállás díja: 1500 Ft/fõ/éjszaka Érdeklõdni lehet: Walter Jánosnál a es vasútüzemi telefonszámon hétfõn, szerdán és csütörtök 9-11 óra közötti idõszakban. MÁV-Thermit PVDSz alapszervezet

3 2007. szeptember 3 BÉRHELYZET Forró Õsz! Hûséges olvasóink tudják, hogy minden évben kétszer március és szeptember hónapban közzé tesszük lapunk hasábjain azt a táblázatot, mely a teljes munkaidõben foglalkoztatottak nemzetgazdasági szintû bruttó átlagkeresetét hasonlítja össze a MÁV Zrt. dolgozóinak átlagkeresetével. Alábbi táblázatunk a korábbi évek és a év elsõ félévi adatait mutatja: KIZÁRÓLAG PVDSZ TAGOKNAK! A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) a tagjai részére kedvezményes mobiltelefon üzemeltetésrõl és vásárlásról kötött szerzõdést. A havidíjas elõfizetés illetve kedvezményes készülék vásárlása esetén, 24 hónapos hûségnyilatkozat aláírása szükséges. (Az igényeket legalább egy havi - PVDSz tagság - után tudjuk teljesíteni, 18 éves kor felett.) Az adatokból megállapítható, hogy míg a nemzetgazdasági átlagbér 7,9 százalékkal, addig a MÁV Zrt-ben teljes munkaidõben foglalkoztatottak átlagkeresete 11,4 százalékkal növekedett az elmúlt év hasonló idõszakához képest. A vasutasok az év elsõ felében havonta átlagosan bruttó forinttal kerestek többet, mint 2006 elsõ félévében. Ennek ellenére semmivel sem élnek jobban, mint tavaly. Az Összehasonlító táblázat a MÁV és a nemzetgazdasági szintû bruttó átlagkeresetek alakulásáról (Ft/fõ/hó) Év MÁV Zrt. Nemzetgazd. MÁV/Nemzetgazd Különbség % % % % % % % félév % % félév % A havi elõfizetési díj mindössze Ft és ez teljes mértékben lebeszélhetõ. A lebeszélhetõség a hálózaton belüli, más belföldi mobil és belföldi vezetékes hálózatok elõfizetõi felé indított hívásokra használható fel. A kedvezményekkel csökkentett percdíjak szerzõdés aláírásakor a következõk (amelyek nettó díjjak): A percdíjak például Hívásirányok Percdíjak dominó esetén átlagosan Hálózaton belüli hívás esetén minden idõben 13,00 Ft 25,00 Ft Belföldi, vezetékes hálózatba történõ hívás esetén minden idõben 13,00 Ft 25,00 Ft Belföldi, más mobil hálózatba történõ hívás esetén minden idõben 23,00 Ft 35,00 Ft munkanapokon 13,00 Ft 25,00 Ft Hangpostás felhívása esetén 07:00 és óra között egyéb idõben Díjmentes! SMS küldés T-Mobile magyarországi hálózatába 18,00 Ft/db 30,00 Ft/db SMS küldés Pannon, ill. vezetékes hálózatba 20,00 Ft/db 35,00 Ft/db SMS küldés Vodafone hálózatba 20,00 Ft/db 40,00 Ft/db SMS küldés külföldi hálózatba 45,00 Ft/db 56,00 Ft/db Egyéb idõ: Munkanapokon 16:00 és 07:00, illetve munkaszüneti- és ünnepnapokon 0:00 és 24:00 óra között. (A forgalmi díjak mérése másodpercben történik és minden megkezdett hívás díjköteles.) év elején és a múlt év szeptemberében bekövetkezett jogszabályi változások következtében (adó és járulékemelés) valamint az elsõ félévi fogyasztói árindex 8,6 százalékos növekedése a vasutasoknak is reálbérük csökkenését okozta. A 187 ezres átlagos bruttó bér hozzávetõlegesen pusztán 115 ezer nettót tesz ki, mely épphogy elegendõ a létfenntartáshoz. Ne feledjük el azonban, hogy ez az átlag és az átlag alatt többen vannak, mint felette. Nehéz idõket élünk! Országosan az elsõ félévben 6,4 százalékkal csökkent a keresetek reálértéke az elõzõ év azonos idõszakához viszonyítva és bennünket vasutasokat nem vígasztal, hogy a miénk csak hárommal. Szakszervezetünk a jövõ évi bérkövetelések megfogalmazásakor mindezeket nem hagyhatja figyelmen kívül. Forró õszre számíthatunk! erobi A hívócsoporton belüli szolgáltatás (egymás közötti beszélgetés) havidíja 300 Ft (ez nettó ár!) ami csak az elõfizetéssel együtt rendelhetõ meg. Aki sok SMS-t szokott írni havonta, az mindössze 200 Ft-ért kaphat még plusz 50 db SMS-t, de ezt csak a saját hálózatunkon belül lehet felhasználni. Tehát aki tagja a hívócsoportunknak, az mindössze havi 300 Ft-ért egész hónapban korlátlanul és díjmentesen telefonálhat a hívócsoporton belüli tagokkal (munkatársakkal, családtagokkal, stb). Ez a szolgáltatás kizárólag belföldön vehetõ igénybe, nemzetközi barangolás esetén a díjazás a Partner 3 díjcsomag szerint történik. Az elõfizetések (SIM kártya), illetve a telefon készülékek megrendelése kizárólag a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetén keresztül történik. Bõvebb felvilágosításért Szentgyörgyi Mihályhoz lehet fordulni, a es vasútüzemi telefonszámon. szemisa

4 szeptember (folytatás az 1. oldalról) A kör sarokpontjai A Villány-Sellye vonal buszain júniusig tíz alatt volt az utaslétszám, most en veszik igénybe a megmaradt két járatot. A vonal mentén fekvõ települések lakói beletörõdéssel vették tudomásul a járatritkítást, eddig nem érkezett tiltakozás a pécsi központú céghez. Bács-Kiskunban is napirenden van a vonatok helyébe lépett buszjáratok számának redukálása. A megyében három szárnyvonal szûnt meg márciusban. Erre a sorsra jutott a Fülöpszállás-Kecskemét, a Kunszentmiklós-Solt és a Kalocsa-Kiskõrös vonal. A cég négy-négy járatpárt indított a vonatok helyett, ezeken azonban épp olyan kevesen utaznak, mint korábban a vonatokon, így hamarosan felülvizsgálják, érdemes-e valamennyi járatot fenntartani. A buszok által összekötött települések vezetõi már szembesültek a Volán szándékával. A tervezett járatszûkítés alapvetõen harminc-negyven idõs embernek okoz gondot, ám nekik a tiltakozáshoz aligha lesz erejük. Ugyancsak veszély fenyegti a Nyíradony-Nagykálló buszjáratot. E két település között márciusig két vonatpár közlekedett, attól kezdve a Szabolcs Volán két buszjárattal pótolta a leállt vonatokat. A Volán-járatok nem pótolhatják a vonatokat. A jelek szerint azonban a Volánt sem terheli meg az utasforgalom: ezekre a buszokra általában egy-két ember vált jegyet, s a forgalmas napokon sem szállnak fel tíznél többen a járatra. Miközben a MÁV a kis forgalmú szárnyvonalak megszüntetésével veszteségei egy részét leépítette, a Volán-cégeknek mínuszt termel a vonalak átvétele. A 290 baranyai falut kiszolgáló Pannon Volán vezetõje úgy véli, hogy a Volán-társaságok kis forgalmú járatainak veszteségét részben a községi önkormányzatok tulajdonában lévõ kisbuszok okozzák. Magyarországon több mint félezer iskola- és falubuszt üzemeltetnek az önkormányzatok, s ezek a jármûvek nem a menetrend szerinti járatokhoz hordják az utasokat, hanem közvetlenül a célba juttatják õket. Így egy szakaszon egymás mögött gurulnak a falubuszok és az üresen kongó Volán-jármûvek. Ez pedig pazarlás, hiszen a falubusz költségét, illetve a ki nem használt Volán-busz veszteségét egyaránt az állam állja. Ám ha sikerül összehangolni a Volán-járatok és a falubuszok mozgását, javul a Volán-jármûvek kihasználtsága. Az biztos, hogy a Volán-társaságoknak újabb vonalakon kell majd teljesen kiváltaniuk a vonatközlekedést, hiszen további tervek készülnek az újabb szárnyvonal-leállításokra. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egy tanulmánya a Volán- és falubuszok összehangolásának módját és jogszabályi feltételeit vizsgálja, egy másik pedig 32 veszteséges vasútvonal jövõjét elemzi. A döntést társadalmi egyeztetés elõzi meg - ígéri persze a tárca munkaanyaga. A 32 veszélyeztetett vonal által átszelt települések irányítói többnyire már értesültek a tervekrõl: a polgármesterek közül volt, aki reménytelen sóhajjal reagált a hírre, de akadt, aki azt mondta: nem nyugszik bele a vonalmegszüntetésbe, ha kell, aláírásgyûjtésbe fog, és tiltakozó akciót szervez. Le a kalappal elõttük! Valószínûleg lekerült a napirendrõl a Gyõrt Veszprémmel összekötõ, a Magas-Bakonyt is átszelõ vasútvonal megszüntetése. Erre utal, hogy a gazdasági minisztériumnak a Reflex Környezetvédõ Egyesülethez került háttértanulmányában ez a vonal nem szerepel a 32 felszámolásra ítélt között. A szaktárca agglomerációs és turisztikai feladatokat szán a vasútvonalnak, amelyet június közepén egy évre ideiglenes mûemléki védelem alá is helyezett a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. Ez garanciát ad(hat!) arra, hogy a védelem idején a vasútvonal értékei nem tûnhetnek el, nem semmisülhetnek meg. Megmentésére egyébként helyi társadalmi összefogás bontakozott ki: a környezetvédõk, a regionális fejlesztési tanács, a pannonhalmi fõapátság együtt lobbizott érte az önkormányzatokkal. Ezzel párhuzamosan a híradásokból arról értesülünk, hogy a 14 szárnyvonalon ahol állítólag csak a személyforgalom szünetel már szervezett bandák szedik fel a síneket és visznek amit látnak!!! Meglátjuk, hogy lesz itt majd újra vasút? Lehet, hogy milliárdokért újraépítjük? Járási Ferenc Új évszak, új rendszer -Nyugdíjasok! A MÁV Lokomotív Hotels Zrt augusztus 30-tól a MÁV Zrt. nyugdíjasainak biztosított üdülési csekk terhére a szállodáiban foglalásokat nem tud visszaigazolni. A MÁV Zrt. nyugdíjasainak foglalásait készpénzfizetéssel, egyéb nem a MÁV Zrt. által kiadott üdülési csekkel, Sadexho, Pass, Ticket Restaurant melegétel utalványokkal, hitelkártyával és egészségpénztárakon keresztüli (Vasutas, Honvéd, MKB, Dimenzió, Uniqua, Tempó) fizetéssel tudja visszaigazolni. Az erre az évre szóló visszaigazolt elõfoglalásokra ez az intézkedés nem érvényes. - a szerk- PÖKKÖP! Ezúton tájékoztatjuk pénztártagjainkat és az érdeklõdõket, hogy elkészült a PÖKKÖP új honlapja! Honlapunkon olvashat Pénztárunkról, szolgáltatásainkról, nyomtatványokat tölthet le, olvashatja aktuális híreinket, lekérdezheti egyenlegét, elérhetõségeinkrõl és partnereinkrõl tájékozódhat. A felelõs család- és öngondoskodás, mely anyagi gondjaira lehet megoldás! a PÖKKÖP Jog-Segítünk! Szakszervezetünk ez év október 1-tõl ingyenes és széleskörû jogsegélyszolgálatot biztosít minden PVDSz tag számára. Érdeklõdni a ös vasútüzemi telefonszámon lehet. - a szerk - A hó-nap bölcsessége Igazából az az erõs ember, aki önmagát is le tudja gyõzni!

5 2007. szeptember 5 VASÚT. FEJLESZT. ÉS? A kormány milliárd forint útés közlekedésfejlesztésrõl döntött. A döntés része és elsõ lépése az Új Magyarország Fejlesztési Terv hét éves (!) közlekedésfejlesztési koncepciójának, amelynek célja az élhetõbb, gyorsabban és kiegyensúlyozottban fejlõdõ Magyarország megteremtése. Hazánkban a vasúthálózat sûrûsége bár lényegesen magasabb, mint a közel azonos népsûrûségû Franciaországban, az elöregedett jármûpark, a pályatestek rendkívül rossz állapota, valamint a villamosított pályaszakaszok alacsony aránya versenyképtelenné teszi ezt a közlekedési módot a közúti közlekedéssel szemben. Az ÚMFT keretein belül ezért a kormány kiemelt figyelmet fordít a vasúti közlekedés és áruszállítás feltételeinek javítására. A Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal korszerûsítése: Az milliárd forintos közlekedésfejlesztési program keretében megújul a Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal. A Bécs és Graz közötti vasúti szállítást jelentõsen megnehezíti a két város között húzódó Semmering-hegység, mert a tehervasúti szerelvények két mozdonnyal is csak nehezen tudják megmászni. Közlekedési szakértõk régóta keresték azt az alternatív útvonalat, amit a Bécs-Sopron- Szombathely-Szentgotthárd-Graz pályában találtak meg. A nyugat-dunántúli kerülõút, amivel az osztrák vasúti árufuvarozás tekintélyes hányadát magyarországi vasútvonalra terelhetik át ugyan 100 kilométerrel hosszabb, de gyorsabb és jóval gazdaságosabb. Ez azért jó nekünk, mert még jobban részévé tesz bennünket Nyugat-Európa kereskedelmi körforgásának. Ehhez azonban korszerûsíteni kell a vasútvonal magyarországi szakaszát. A Szolnok-Debrecen vasútvonal korszerûsítése: A Szolnok-Debrecen vasútvonal az 1800-as évek közepe óta az egyik legfontosabb vasútvonala az országnak, mert egyben vasúti kapcsolatot jelent Budapest és Záhony között is. A vasútvonal már a XIX. században is kiemelt jelentõséggel bírt a környezõ települések mezõgazdasági és ipari fejlõdésében, és az ország Kelet felé irányuló kereskedelmi kapcsolatai miatt ma is meghatározó. A gazdasági lehetõségek teljes kihasználásához azonban szükség van a Szolnok-Debrecen vasútvonal korszerûsítésére. A Budapest-Lökösháza vasútvonal korszerûsítése: A Budapest-Szolnok-Békéscsaba- Lökösháza vasútvonal az ország dél-keleti vasúti kapuját és így a Balkánt köti össze a fõvárossal, korszerûsítése tehát kiemelt jelentõséggel bír az ország vasútés közlekedés-fejlesztési programjában. A pályafelújítás után megszûnhetnek a sok helyen érvényben lévõ sebességkorlátozások, nagyobb terheléssel, jobb kihasználtsággal történhet az áru- és személyszállítás, a korszerû elektronikus irányító- és biztosító berendezések telepítésének köszönhetõen pedig lényegesen növekszik a vasúti közlekedés biztonsága. GSM-R rendszer telepítése: A vasútfejlesztési program részeként országszerte telepítik az európai vasutak közös rádió kommunikációs hálózatát, a GSM-R-t. A jelenlegi analóg rendszerek hív6sz! lecserélésével a GSM-R rendszer összességében magasabb színvonalú és biztonságosabb vasúti közlekedést tesz lehetõvé. A GSM-R hálózat az elkövetkezõ 5-10 évben az európai vasutak alapvetõ rádiókommunikációs platformja lesz. A GSM-R rendszer ellátja a pálya és a vonatok közötti adatátvitel feladatait, ugyanakkor biztosítja a vasúti munkások, az állomásokon dolgozók, illetve az adminisztratív és irányító személyzet folyamatos kommunikációját. A GSM-R rendszer bevezetésével például a vonatokon is biztosítható internet hozzáférés, és magas sebességnél is biztonságos a kommunikáció. Záhonyi komplex fejlesztés - továbbfejlesztésre javasolva A kormány foglalkozott a záhonyi komplex (út- és vasúthálózat fejlesztésre is kiterjedõ) projekttel is, amelyet támogat ugyan a kabinet, de továbbfejlesztését kérte. Végleges döntés késõbb, novemberben születhet róla. - a szerk- A gyorsabb és rugalmasabb ügyintézés érdekében ismételten közöljük a tisztségviselõink közvetlen! telefonszámait: KÖZPONTI TELEFONSZÁMAINK: Járási Ferenc elnök Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök Nagy Miklós általános alelnök Szentgyörgyi Mihály PML alelnök (fax/üzenetrögz.) Hegedûs István TEB alelnök és Káré István TEB referens Tislér Gábor forgalmi alelnök Kanzler Ferenc szervezési referens Fehérné Ragcsák Andrea irodavezetõ (üzemi tel./fax/üz.rögz.) Matáv automata fax városi fax/üzenetrögzítõ TERÜLETI KÉPVISELÕINK TELEFONSZÁMAI Budapest Boros Sándor / fax/üz.rögz: Vas István / fax/üz.rögz: Debrecen: Papp Zoltán / fax/üz.rögz: Horváth Imre / fax/üz.rögz: Miskolc Bozsik Endre / fax: Osztermann József / fax/üz.rögz: Pécs Walter János / fax/üz.rögz: Puszpán János / fax: Tislér Gábor / fax/üz.rögz: Szeged Dani Erika / fax: Dobák Zoltán / fax: Szombathely Éder Ferenc / fax/üz.rögz Hanzmann Károly / fax/üz.rögz: Záhony Lippai Tibor / fax: cím: vagy

6 6 hu.morzsák «Ki az a fajankó, aki bánja, ha a felesége hallgat «Ha sokáig nem beszélünk, ugatni fogunk «Az önbizalom az a nyugodt magabiztos érzés, ami az orra bukása elõtt tölti el az embert «Ha csak a felét hiszed el annak amit hallasz, akkor okos vagy. Ha azt is tudod, hogy melyik felét, akkor zseni «A zab hajtja a lovat, nem az ostor «Együtt sírtok, együtt nevetek «Ha a sorstól citromot kapsz, úgy csinálj belõle limonádét «A világ annak enged utat, aki tudja merre tart «A képzésen múlik minden, hiszen az õszibarack valaha, keserû mandula volt «Jó dolog törvényt hozni, persze ha van, aki betartja «Vannak õszinte, és vannak udvarias emberek JFK A hó-nap esete Egy nyilas tiszt a háború alatt egy elõadás után a következõképpen tisztelgett a híres magyar színésznek, Csortos Gyulának: Kitartás! - lendítette a jobb karját Nem. Tehetség!- válaszolta Csortos Gyula. A hó-nap vicce Két ismerõs társalog: Eladósorban van már a lányod? Nincs, de már lízingelik! - hangzik a válasz. A MÁV-nak jól jön a kormányzati negyed? A kormányzati negyed számára kijelölt, Nyugati pályaudvar melletti, csaknem 30 hektáros területnek több mint a fele a MÁV Zrt. tulajdonában van. Ennek állami tulajdonba adása több mint ötmilliárd forintot is érhet a vasúttársaságnak. A negyed felépítéséhez szükséges terület értékét készpénzben, a fennmaradó összeget pedig a MÁV adósságának beszámításával rendezik. A tulajdonjog megszerzésének részleteit közbeszerzési eljárásban tisztázzák, amely nem zárult le. Átalakulhatnak a pályaudvarok! Városkapu jellegû szolgáltató központokká akarja fejleszteni a MÁV a pályaudvarokat, s ezek kialakításába a magántõkét is bevonná. A vállalkozásokat fõként a nagy budapesti pályaudvarok érdeklik, ezek fejlesztésének elõkészítésére a vasútcég már részben meg is alapította a projekttámogatásokat. Számos külföldi példát találhatunk arra, hogy a vasúttársaságok az állomásépületek hasznosítási jogát évre értékesítik, cserébe a fejlesztésekért. Magyarországon ilyen konstrukcióban a vidéki nagy állomások iránt volt kellõ érdeklõdés. Harminc új Stadler-vonatot rendelt meg a vasúttársaság A Stadler-gyárhoz a MÁV hivatalos lehívólevele megérkezett. Ennek értelmében a magyar vasúttársaság újabb harminc darab motorvonatot rendel a svájci cégtõl. Még nem ismert, mikor állnak forgalomba az új vonatok. Rövid híreink Õket is unják! szeptember Újabb peronkapuk Peronkaput szerelt fel a MÁV- START a Déli pályaudvaron a jegy nélkül utazók számának csökkentése érdekében. A Déli pályaudvaron üzembe állított peronkapu kialakítása 36 millió forintba került, és a tervek szerint a beruházás néhány hónapos üzemeltetés után megtérül. A MÁV-START Zrt. rámutat: augusztus 24-én a Nyugati pályaudvaron állítottak fel peronkaput, amely meghozta a várt eredményt. Azóta mintegy 130 millió forint többletbevétel keletkezett a vasúttársaságnál, ami a jegypénztáraknál 10 százalékos, a jegykiadó automatáknál 12 százalékos bevétel-növekedést jelent. A vasúttársaság közlése szerint a jövõben újabb peronkapukat alakítanak ki. Várhatóan még ebben az évben átadják a Keleti pályaudvar peronkapuit, 2008 elsõ félévében pedig Kõbánya-Kispest, illetve a Kelenföld állomáson helyezik üzembe a rendszert. Vizsgálják azt is, hogy az elõvárosi és a megyeszékhelyi nagy vasúti állomásokat szintén felszerelnék peronzárral. Teret veszít a közúti fuvarozással szemben a vasút Nem sikerült megállítani a vasút térvesztését a közúti árufuvarozással szemben. A Magyar Vasúti Hivatal (MVH) szerint nemzetközi összehasonlításban is súlyos hiányosságok tapasztalhatók a kapacitáselosztás (a pályahasználat elosztása) területén, s ezt gyakorlati példák is bizonyítják. A számlázási fegyelem is rossz ezen a piacon. - a szerk- Szeretnék magas, sudár, hosszú, fekete hajú, zöld szemû lány lenni, akire elsõre feljön a kiszemelt nadrág, és nem takargatja a combját a strandkendõvel. Ezért fogyókúrázom. Hiába mondják néhányan, Te így vagy jó, csak legyintek. Mit tudhatják õk? Hogy érezhetnék át, milyen fájdalmas pillanat az, amikor egy magazinban kinézett holmit vissza kell tennem a polcra, mert rájövök: ezt bizony azokra a lányokra tervezték, akiknek zörögnek a csontjaik. Mégis velük vannak tele a magazinok, õk lejtenek végig a kifutón. Aztán egy nap a tévében meglátok egy kislányt, akinek szinte teljes testét bõrbetegség támadta meg, elveszítette az egyik szemét, szépnek talán csak az anyja látja õt. Köszönöm Istenem! kiáltok fel, és hálát adok az Égnek, illetve a szüleimnek, hogy nem lettem ilyen. Címlaplányok? Kit érdekelnek! Õket is unja valaki frandy

7 2007. szeptember 7 OLVASÓI LEVELEK Mottó: Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi 1. Tisztelt Cím! Egy kétségbeesett szülõ vagyok aki megpróbál mindent. Van egy 12 éves kisfiam, aki születéskor agyi bénulást szenvedett, és ettõl fogyatékos lett, nem tud önállóan menni, csak segítséggel és a beszéde is elég nehezen érthetõ. Most már 3 éve Budapesten a Petõ intézetbe jár ott próbálnak rajta javítani, mivel teljesen meggyógyítani sajnos nem lehet. Eddig is óriási fejlõdést észleltünk rajta, most szeptemberben kezdi a 4. osztályt. A családnak sajnos elég nagy terhet jelentett eddig is de ezt szerintem senki sem nézné úgy mint mi sem, mivel mindent megadnánk, a taníttatásáért továbbra is. Sajnos az anyagi kereteink ehhez eléggé határhoz szabottak. Budapestre iskola idõ alatt minden héten hétfõn visszük és péntekenként hozzuk haza fiunkat saját gépkocsival, mivel más jármûvel nem oldható meg a szállítása. Az az igazság, hogy ez is közrejátszott abban, hogy úgy döntöttünk, hogy én szolgálati nyugdíjba vonulok, így én megtudom oldani a szállítását, mivel ez egy állandó lefoglaltságot jelent. Feleségem a gyermek születése óta itthon volt, gyesen majd mikor lejárt a gyes azóta próbál munkát keresni sajnos eddig eredménytelenül. Nem is ez a legnagyobb probléma hanem sajnos száraz anyagi gondok. A gyermekünk szállítása az iskolába havi Ft.-ot jelent ami a benzin pénz. Eddig ezt a társadalombiztosító utólagosan kifizette januártól megváltoztak a törvények és sajnálatosan csak a költség bizonyos százalékát fizetik ki, ami azt jelenti, hogy nekünk saját erõbõl kell állni havi Ft.- ot, január óta nyári szünetig ez ft.- ot jelen. Most már ott tartunk, hogy a család minden tartalékát feléltük, és különféle kölcsönökbõl pótoltuk ezt a különbözetet. A mostani nyár arról szól számunkra, hogy ezt a pénzt próbáljuk összeszedni, hogy szeptembertõl legalább nullára beálljunk, hogy fiunk folytatni tudja a tanulmányait. Nekem most már abból áll az idõm egy része, hogy mindenfelé leveleket irogatok, hogy próbálok segítséget kérni, sajnos mindezidáig eredménytelenül, ideértve miniszteri szintig is, ahonnét igazából nem is vártam segítséget. Mindenhonét részvétükrõl biztosítottak és ennyi, sehonnét sem kaptam pozitív visszajelzést, van ahol szóra sem méltattak. A családom errõl sem tud hogy én így próbálok pénzt szerezni, majdhogy nem koldulni, de most már ott tartok, hogy semmi sem drága nekem, és mindent megpróbálok. Kérem Önöket ha bármilyen összeggel támogatni tudnak, vagy tudnak olyan szervezetrõl, ahova talán eredményesen tudnék kopogtatni tegyék meg. Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Ha levelem tartalmának valódiságát bárki megkérdõjelezné, annak nagyon szívesen tájékoztatást adok bármirõl. Elõre is köszönöm, hogy egyáltalán elolvasták levelemet. Tisztelettel: Miseta Zsolt A VÁLASZ: A PVDSz szerény anyagi lehetõségeihez mérten forint támogatással járult hozzá a beteg gyermek ellátásának költségeihez. 2. Tisztelt PVDSz! Ez év tavaszán tudtam meg, hogy létszámcsökkentés miatt munkaköröm megszüntetésre kerül. Ez a dolog valóban úgy ért, mint derült égbõl villámcsapás. Mivel eddigi, közel 35 éves munkaviszonyom alatt munkavégzésemet soha nem érte elmarasztalás, illetve hiánylat, nem gondoltam arra, hogy leépítésre kerülhetek. Nagyon szerettem volna, ha nem kerül sor munkaviszonyom megszüntetésére. Kértem Járási Ferenc elnök úr segítségét is. Az elnök úrtól segítséget kaptam, munkaviszonyom nem szûnik meg és tovább tudok dolgozni a MÁV létszámában más szolgálati helyen. Köszönöm! név és cím a szerkesztõségben Betonaljak Lábatlanból! A Lábatlani Vasbetonipari ZRt. az alapítása óta eltelt 65 év alatt a vasúti betonaljgyártás hazai központjává nõtte ki magát. A feszített betonaljakból napjainkig közel 20 millió darabot építettek be a magyarországi vasútvonalakba. A vasúti betonalj-termékfejlesztés reneszánsza a nyolcvanas években jött el. Akkor kezdték használni a különbözõ nyombõvített, terelõsínes, speciális ívekben alkalmazott betonaljakat. Nagyléptékû, meghatározó munka volt a nagysebességû pályák és a kitérõk betonaljainak fejlesztése. A nagy sebességre és tengelyterhelésre alkalmas, korszerû LW típusú betonaljat a lábatlani vállalat a MÁV-val és a Budapesti Mûszaki Egyetem vasútépítési tanszékével közösen fejlesztette ki. Európában a MÁV az elsõk között rendszeresítette a feszített betonaljakat a kitérõkben. Ezáltal a vasúti pályákon homogén, vasbeton aljas felépítményi pályaszerkezetet valósítottak meg. A kitérõk betonaljainak tervezését és a gyártási technológiai fejlesztését a lábatlani üzemben végezték. Az új technológiával ez évi csoport vasbeton aljas kitérõ beépítését jelentette. Az új eljárások mellett, azokkal párhuzamosan a termékfejlesztés is folyamatos volt a vállalatnál. A hagyományos termékek Európai Közösségre vonatkozó megfelelõségi tanúsítását kizárólag bejelentett szervezetek végezhetik. Mivel ilyen Magyarországon nincs, a varsói székhelyû Lengyel Tudományos Mûszaki Központot kérték fel a bevezetés alatt álló 870 jelû betonalj minõsítésére. A munkát egyébként a MÁV Központi Felépítményvizsgáló Kft. koordinálta. A lengyel partner a szükséges vizsgálatok elvégzése után kiadta a megfelelõségi igazolást, amely az Európai Közösség valamennyi tagállamára érvényes. Hamarosan megújul a vasúti betonaljgyártó sor, amely termékválasztékával és kapacitásával teljes egészében megfelel az EU direktíváinak. szemisa A hó-nap kérdése Miért kell a jósnõhöz bejelentkezni? Hát nem tudja, hogy jövök?

HÉZAG NÉLKÜL. Nyilván az összefogás jegyében! 2. Szakszervezetünk a két másik reprezentatív vasutas szakszervezettel együtt

HÉZAG NÉLKÜL. Nyilván az összefogás jegyében! 2. Szakszervezetünk a két másik reprezentatív vasutas szakszervezettel együtt 2007. november 2007. november IX. évfolyam 11. szám Újságunk tartalmából Ki hogyan (nem) dolgozik ez év végén? Az üzemvitellel közvetlenül össze nem függõ tevékenységet ellátó munkavállalók év végi tevékenységi

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. a PVDSz tagjának lenni. Íme: 1. Magas szintû szakmai érdekvédelem, foglalkozásbiztonság

HÉZAG NÉLKÜL. a PVDSz tagjának lenni. Íme: 1. Magas szintû szakmai érdekvédelem, foglalkozásbiztonság 2007. október 2007. október IX. évfolyam 10. szám Újságunk tartalmából Beindulnak a bértárgyalások Október végéhez közeledve mint minden évben, most is minden szinten megkezdõdnek a tárgyalások a jövõ

Részletesebben

Csatlakoztunk! Közgyûltünk. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új évet kíván a PVDSz. Újságunk tartalmából. Nyugdíjasok aranykora?

Csatlakoztunk! Közgyûltünk. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új évet kíván a PVDSz. Újságunk tartalmából. Nyugdíjasok aranykora? VIII. évfolyam 12. szám Csatlakoztunk! Újságunk tartalmából Nyugdíjasok aranykora? 2025-re az Európai Unió (EU) lakosságának negyven százaléka lesz idõsebb hatvanévesnél. A nyugdíjrendszerek reformja Európa-szerte

Részletesebben

Tovább folyik az Egészségmegőrző Program

Tovább folyik az Egészségmegőrző Program XVI. évfolyam 6. szám Kollektív Szerződés módosítás A Vasúti Érdekegyeztető Tanács ülésén ismét kisebb korrekciókra került sor a Kollektív Szerződésünkben. A munkáltató a VSz és a VDSzSz támogatásával

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Nekünk nyóc! Szakszervezetünkhöz több munkavállaló intézett kérdést, mely szerint tényleg új üzemi tanácsot kell választani

HÉZAG NÉLKÜL. Nekünk nyóc! Szakszervezetünkhöz több munkavállaló intézett kérdést, mely szerint tényleg új üzemi tanácsot kell választani VIII. évfolyam 10. szám Újságunk tartalmából MÁV Kft-k házatáján FKG Kft. A MÁV FKG Kft-nél szeptember 14.-én Üzemi Tanács választást tartottak, melyen a munkavállalók által leadott szavazataikkal közel

Részletesebben

SEGÍTSÉG, BECSAPTAK!!!

SEGÍTSÉG, BECSAPTAK!!! 2005. december VII. évfolyam 12. szám Kellemes Ünnepeket és eredményekben gazdag Új Évet kíván a PVDSz Betlehemi fényesõ Fekete sivatag az éjjel. Sötét homok pereg a csendbõl. A falakról árnyék csurog,

Részletesebben

Tüntetések, tárgyalások milyen lesz az új Mt.?

Tüntetések, tárgyalások milyen lesz az új Mt.? 2011. OKTÓBER 2011. október XIII. évfolyam 10. szám 13 éves a PVDSz Úgy álljunk meg az életben, akár a sziklaszírt a tengerben; ne engedjük, hogy a szüntelen hullámverés megingasson bennünket. (Hazrat

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. MÁV ZRt. Vezérigazgatóság Pályavasúti Üzletág. Dr. Mosóczi László pályavasúti fõigazgató. Tisztelt Fõigazgató Úr!

HÉZAG NÉLKÜL. MÁV ZRt. Vezérigazgatóság Pályavasúti Üzletág. Dr. Mosóczi László pályavasúti fõigazgató. Tisztelt Fõigazgató Úr! VIII. évfolyam 3. szám Levél a pályavasúti fõigazgatónak... Újságunk tartalmából Lássunk tisztán mindannyian! A téli hónapokban fokozott igénybevételnek voltak kitéve a pályavasúti munkavállalók. A törvényes

Részletesebben

BÉRHELYZET. Gárdonyi Géza: Szeptember. Csalatkoznunk kellett... 2013. szeptember. XV. évfolyam 9. szám

BÉRHELYZET. Gárdonyi Géza: Szeptember. Csalatkoznunk kellett... 2013. szeptember. XV. évfolyam 9. szám 2013. SZEPTEMBER 2013. szeptember XV. évfolyam 9. szám Gárdonyi Géza: Szeptember Elnémult a rigó. Az esteli csöndben az ősz bogár szomorú pri-pri dala szól már. A távoli szőlőkben panaszolja szüntelen:

Részletesebben

A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete

A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete 2005. júl.-aug. VII. évfolyam 7-8. szám ITT A NYÁR! és minden ami vele jár... Újságunk tartalmából Pályavasutasok, akik Az 55. Vasutasnap alkalmából a MÁV Rt. Pályavasúti Üzletág munkavállalói közül sokan

Részletesebben

Biztos, hogy új év kezdődött? A naptár szerint igen, de a jelek szerint minden a tavalyi mederben folyik tovább.

Biztos, hogy új év kezdődött? A naptár szerint igen, de a jelek szerint minden a tavalyi mederben folyik tovább. XVI. évfolyam 2. szám FIGYELEM Az Alapítvány a Pályavasutasokért elnevezésű alapítvány (mint kedvezményezett) az idén is várja minden munkavállalónak a törvényben felhatalmazott felajánlását. A rendelkező

Részletesebben

Eredményes szereplésük nagymértékben. MOSZ-PVDSz találkozó. 2005. április 18-án egy kétoldalú egyeztetés keretében találkozott a Mozdonyvezetõk

Eredményes szereplésük nagymértékben. MOSZ-PVDSz találkozó. 2005. április 18-án egy kétoldalú egyeztetés keretében találkozott a Mozdonyvezetõk 2005. május VII. évfolyam 5. szám KÖSZÖNET! Újságunk tartalmából A Munka Ünnepe mióta nem munkaszüneti nap? Azt senki sem vitatja, hogy a MÁV Rt. megszakítás nélkül üzemelõ vállalat és közszolgáltatást

Részletesebben

Tisztelt Kolléganők és Kollégák!

Tisztelt Kolléganők és Kollégák! XVII. évfolyam 6. szám Tisztelt Kolléganők és Kollégák! Mint már valószínűleg értesültetek róla a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete 2015. május 30. napján megtartott Közgyűlésén eleget téve jogszabályi

Részletesebben

elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai 2005. április VII. évfolyam 4. szám Autonóm nyilatkozat Újságunk tartalmából Végül Pécs is A MÁV Rt. PMLI által kezelt közforgalmú vasúti hálózat és tartozékai karbantartási és felújítási tevékenységének

Részletesebben

Nőtt a bérünk, de nem eléggé!

Nőtt a bérünk, de nem eléggé! XII. évfolyam 3. szám Nőtt a bérünk, de nem eléggé! Mint minden év márciusában, most is közzé tesszük azt az összehasonlító táblázatot, mely a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresetét

Részletesebben

Mi is ott voltunk. 2011. november. XIII. évfolyam 11. szám. Hiába volt minden? Informális egyeztetések,

Mi is ott voltunk. 2011. november. XIII. évfolyam 11. szám. Hiába volt minden? Informális egyeztetések, 2011. NOVEMBER 2011. november XIII. évfolyam 11. szám Parlament előtt az új Munka Törvénykönyve Hiába volt minden? Informális egyeztetések, munkáltatói szervezetekkel, szakértőkkel folytatott tárgyalások,

Részletesebben

Gépjármű Használati Megállapodás

Gépjármű Használati Megállapodás 2013. JANUÁR 2013. január XV. évfolyam 1. szám A 2012. esztendő utolsó VÉT ülésén a munkáltató még nem tudott érdemi tárgyalásokat folytatni a 2013. évi béremelésről, foglalkoztatási körülményekről. A

Részletesebben

2012. FEBRUÁR 2012. FEBRUÁR

2012. FEBRUÁR 2012. FEBRUÁR 2012. FEBRUÁR 2012. február XIV. évfolyam 2. szám VÉT HÍREK Elhúzódó tárgyalások Még február elején is tartott a huzavona: Hogyan induljanak neki a vasutasok a 2012-es évnek. Részmegállapodások születtek

Részletesebben

sajnos nem érkezett válasz megkeresésünkre!)

sajnos nem érkezett válasz megkeresésünkre!) 2004. december VI. évfolyam 12. szám Boldog Új Évet! Évek óta, a Nyílt vonal címû újságunkban minden évbúcsúztató cikket azzal szoktunk kezdeni, hogy ismét elmúlt egy év és ehhez teszünk különféle jelzõket,

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Ámen?! A kisebb kényelmetlenségek elviselésére. egyik leglátványosabb állomása a decemberi

HÉZAG NÉLKÜL. Ámen?! A kisebb kényelmetlenségek elviselésére. egyik leglátványosabb állomása a decemberi 2006. július-augusztus HÉZAG NÉLKÜL 2006. júl.-aug. VIII. évfolyam 7-8. szám Ámen?! Mottó: Az úgynevezett Káosz elmélet szerint olyan apróság, mint egy pillangó szárnyainak rezdülése, akár tájfunt is okozhat

Részletesebben

A menetrend szűkítés következményei

A menetrend szűkítés következményei 2012. MÁJUS 2012. május XIV. évfolyam 5. szám VÉT HÍREK Május közepén még nem kezdődtek tárgyalások a július 1-én hatályba lépő új Munka törvénykönyve miatt szükségessé váló Kollektív Szerződés módosításokról.

Részletesebben

NÉV Munkakör Szervezeti egység. A Vasút Szolgálatáért arany

NÉV Munkakör Szervezeti egység. A Vasút Szolgálatáért arany 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS 2013. július-augusztus XV. évfolyam 7-8. szám Tisztelt Kolléganõk és Kollégák! A 63. Vasutasnap alkalmából a PVDSz Elnöksége és magam nevében köszöntöm szakszervezetünk valamennyi

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Új pályavasúti fõigazgató

HÉZAG NÉLKÜL. Új pályavasúti fõigazgató IX. évfolyam 2. szám Újságunk tartalmából Tájékoztatás a foglalkoztatottak létszámának 2006. évi alakulásáról A MÁV ZRt. 2006. évi Üzleti tervét a MÁV ZRt. Igazgatósága 2006. február 21-én fogadta el,

Részletesebben

Merénylet a Vasutasok ellen! A MÁV Rt. elnök-vezérigazgatója: GAÁL GYULA. Merénylet a Pályavasutasok ellen! Ezt is jól elintéztük

Merénylet a Vasutasok ellen! A MÁV Rt. elnök-vezérigazgatója: GAÁL GYULA. Merénylet a Pályavasutasok ellen! Ezt is jól elintéztük 2005. január VII. évfolyam 1. szám A MÁV Rt. elnök-vezérigazgatója: GAÁL GYULA Merénylet a Pályavasutasok ellen! Mint az lapunk olvasói elõtt ismert - a MÁV Rt-nél egyedülálló módon - csak a Pályavasúti

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Ülésezett a VEB. tóhíresztelések megalapozottságáról is, miszerint a MÁV csoport idei költségtámogatásának

HÉZAG NÉLKÜL. Ülésezett a VEB. tóhíresztelések megalapozottságáról is, miszerint a MÁV csoport idei költségtámogatásának 2009. május 200 009. május XI.. évfolyam 5.. szám Ülésezett a VEB tóhíresztelések megalapozottságáról is, miszerint a MÁV csoport idei költségtámogatásának csökkentése várható. A PVDSz is kifejtette, hogy

Részletesebben

Teljesen új életünk van?

Teljesen új életünk van? XII. évfolyam 1. szám Teljesen új életünk van? Szinte teljesen újra kell tanulnunk az adótörvényeket: itt a szuperbruttósított szja és a vagyonadó, a béren kívüli juttatások nagy részét adó alá vonták,

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY!

SEGÉLY HELYETT ESÉLY! 2004. október VI. évfolyam 10. szám MOSZ-PVDSZ találkozó 2004 szeptember 13-án kétoldalú egyeztetést tartott a Mozdonyvezetõk Szakszervezete (MOSZ) és a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSZ). A felek

Részletesebben

Módosult a Kollektív Szerződés

Módosult a Kollektív Szerződés 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember XIV. évfolyam 9. szám A július 1-től hatályba lépő jogszabályi változások miatt, a nyár derekán folytatott tárgyalások a MÁV Zrt. szempontjából eredményesen zárultak:

Részletesebben

Télből, vagy télbe? Tartalomból: Mozdonyvezetők Szakszervezete tájékoztató kiadványa. XX. évfolyam 2. szám Alapítás éve: 1892 2010.

Télből, vagy télbe? Tartalomból: Mozdonyvezetők Szakszervezete tájékoztató kiadványa. XX. évfolyam 2. szám Alapítás éve: 1892 2010. Mozdonyvezetők Szakszervezete tájékoztató kiadványa XX. évfolyam 2. szám Alapítás éve: 1892 2010. február Télből, vagy télbe? Fotó: Bálint István Megállapodtunk Kongresszus éve Román vendégek A regisztrációs

Részletesebben

Példás összefogás a vasutas árvíz károsultakért

Példás összefogás a vasutas árvíz károsultakért XII. évfolyam 7. szám Példás összefogás a vasutas árvíz károsultakért A PVDSz Elnöksége tájékoztatja a tagjait, hogy központi költségvetéséből az árvíz-károsultak megsegítésére átutalást teljesített az

Részletesebben