EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK MAZSOLÁZÓ HÍREK, ESEMÉNYEK Új közigazgatási államtitkár Jutalmak ünnep idején Megújult Szárítópuszta A kitüntetett dr. Szalay László Baja van az EU adminisztrációval? Változások Termôföld-fedezetû jelzáloghitel a HVB-tôl Megvalósuló álom Az árversenyben a minôség a vesztes? CSATLAKOZÁSUNK ELÔTT Az európai agrármodell, a vidékfejlesztés és a Nemzeti Agrárkörnyezetgazdálkodási Program Örökzöld vidék a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv célkitûzései Ajjaj fekete vonat A Mezôgazdasági Parcella Azonosító Rendszer Verhetetlen a falu! EU AGRÁRIUM ÉS PIACSZABÁLYOZÁS Tilalom a csábító élelmiszer reklámokra Brüsszelbôl jön a fizetés a gazdáknak Hogyan enyhítik az aszálykárokat Franciaországban? RIPORT Bajót, a Gerecse gyöngyszeme Papos jó úton SZAKOKTATÁS Ünnepelnek az erdélyi magyar kertészmérnökök FÓRUM A magyar méhészet és az integráció ARCKÉPCSARNOK P. Nikiforos Diamandouros INTERNETFIGYELÔ KÖRNYEZETVÉDELEM Elég a rombolásból! Halászok: az elfelejtett áldozatok ENERGIA ELLÁTÁS Hiába kongatják a vészharangot? PIACI HÍREK Reformházak bajban Megtartani a vásárlókat Tölgylevél és vízcsepp Szigorú rendeletek Új szabályozók 2005-tôl Küzdelem az olcsó importtal szemben A fogyasztók érdeke mindenek elôtt KÖZLÖNY évfolyam szám 1

2 CONTENTS BROWSER NEWS, EVENTS The new administratie under-secretary Reward in the times of national festivals Renewed Száritópuszta The honoured one Dr. Szalay László Is there any trouble with the EU Administration? Changes Land secured mortgage from HVB Realised dream Quality is a looser of price competition BEFORE ACCESSION The European agricultural Model, rural development and the National Agri-environmental Program Evergreen countryside the objectives of the National Rural Development Program Adventure on the Hungarian rail The Agricultural Parcel Identification System Unbeatable village! EU AGRICULTURE AND MARKET REGULATION Ban on the seductive promotion of foods Farmers get their salaries from Brussels So do French people manage drought REPORT Bajót, the pearl of Gerecse region Papos following the right track EDUCATION Transsylvanian Hungarian horticultural engineers are celebrating FORUM Hungarian apiculture and the integration PORTRAIT P. Nikiforos Diamandouros INTERNET EXPLORER HOMEPAGE BROWSER ENVIRONMENT PROTECTION Stop destruction! Fishermen: the forgotten victims ENERGY SUPPLY Are alarm bells sounding in vain? MARKET NEWS Reform houses in trouble Retaining customers Oak leaf and watre-drop Strict decrees New regulations from Struggling against cheap import Interest of consumer first of all BULLETIN AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

3 Az Európai Unió Agrárgazdasága évfolyam szám A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közremûködésével és támogatásával havonta megjelenô kiadvány. Kiadja az Országos Mezôgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Felelôs kiadó: Gulácsiné Pápay Erika Szerkesztôség címe: 1012 Budapest, Attila út 93. Postacím: 1253 Budapest 13, Pf.: 15. Tel.: , Fax: Fôszerkesztô: Tamás Enikô Fôszerkesztô helyettes: dr. Székely Sándor Szerkesztôségi titkár: Pálfi Adrienn Szerkesztôbizottság: dr. Vajda László, Jazigián Dikránné Lükôné Ôrsi Gabriella, Román Zoltán Készült: AGROINFORM Kiadóház 1096 Budapest, Sobieski János u. 17. HU-ISSN A folyóiratban megjelent cikkek erkölcsi mondanivalója nem feltétlenül tükrözi a Szerkesztôbizottság véleményét! AgraEconomy of the European Union Volume 2003/8., Issue Monthly publication, published out with the assistance and support of the Ministry of Agriculture and Rural Development Published by the National Agricultural Library and Documentation Centre Responsible Publisher: Gulácsiné Pápay Erika Address of the Editorial Office: 1012 Budapest, Attila út 93. Postal address: 1253 Budapest 13, Pf.: 15. Tel.: , Fax: Editor-in-chief: Tamás Enikô Deputy Editor-in-chief: dr. Székely Sándor Secretary of the editorial office: Pálfi Adrienn Editorial board: dr. Vajda László, Jazigián Dikránné, Lükôné Ôrsi Gabriella, Román Zoltán Printed in: AGROINFORM House 1096 Budapest, Sobieski János u. 17. HU-ISSN évfolyam szám 3

4 MAZSOLÁZÓ Milyen irányt vesz a közös Agrárpolitika reformja? Mire érdemes odafigyelni a gazdáknak? Miért érdemes figyelemmel kísérni a pályázati lehetôségeket és megragadni az alkalmat a pályázatok mielôbbi benyújtására. Dr. Ángyán József tanulmánya ezekre a kérdésekre is válaszol. (10. oldal) Hol tart a évi tiszai ciánszennyezés ügye? Kik a legfôbb vesztesek, kik úszták meg eddig a felelôsségre vonást, a kártérítést? A kipusztult tiszai halak, a meggyalázott természet nem tud kártérítést kikövetelni. Balogh Beáta kitûnô tényfeltáró riportja a 36. oldalon. A riportnak külön is aktualitást ad, hogy 2003 az Édesvíz Nemzetközi Éve. Töretlen és sikeres a kertészképzés mind a Kertészeti Egyetem Határon túli Levelezô Tagozatán, mind a marosvásárhelyi SAPIENTIA Egyetemen. A részletek a 30. oldalon. Hiába kongatják a vészharangokat? A bioüzemanyagok a hagyományos kôolaj alapú üzemanyagokhoz képest 50%-kal kevesebb üvegházhatású gázt bocsátanak ki. Az elôbbiek elterjedését gátolja, hogy a Kiotói Egyezményt olyan nagyhatalmak nem írták alá többek között mint az Amerikai Egyesült Államok! A másik ok az olajlobby hihetetlenül erôs összefonódása, országhatároktól függetlenül. S végül, hogy a közgazdasági szabályozók nem ösztönzik eléggé a bioüzemanyagok nyersanyagforrásainak termesztését. Vajon csak egy ökológiai katasztrófa ébreszti föl a nagyokat? Kapcsolódó cikk a 38. oldalon. Bajót, a Gerecse gyöngyszeme. A csodálatosan szép környezetû, jegyzett természeti értékekkel büszkélkedô község biztató jövô elôtt áll. A riport a 25. oldalon olvasható. A józan, munkabíró, biztos erkölcsi alapokon álló Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei emberek fel fogják virágoztatni településeiket. Nem hiányzik a találékonyság sem. Paposi riportunk a 28. oldalon. Mit forgat már megint a fejében Franz Fischler fôbiztos? A Der Spiegel-ben megjelent írás emberközeli képet fest a jól megtermett, osztrák származású fôbiztosról, aki a gazdáktól egyetlen fillért sem akar elvenni, sôt (Olvasható a 21, oldalon.) A hazai méz színe, állaga, íze egyedülálló. Tudunk-e élni a kiváló minôséggel, vagy csakúgy, mint a magyar libamáj nagy mennyiségben nyersanyagként kiszállítva más országok feldolgozott termékeiben, mint a legfôbb minôségjavító szerepel!? Fórum rovatunk a mézrôl szól. (A 31. oldalon.) A mezôgazdasági Parcella Azonosító Rendszerrôl, a falvak kilátásáról, piaci hírekrôl és sok más érdekességrôl is szó esik ebben a számban. 4 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

5 HÍREK, ESEMÉNYEK Az új közigazgatási államtitkár Benedek Fülöp lett a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium új közigazgatási államtitkára. A Nemzeti Földalapkezelô szervezet elnöke, címzetes államtitkár szeptember 22- én tette le hivatali esküjét. Benedek Fülöp új megbizatása mellett továbbra is irányítja a Nemzeti Földalapkezelô Szervezet tevékenységét. Benedek Fülöp rövid életrajza december 18-án Tiszapüspökiben született. Munkahelyei: Tiszapüspöki Rákóczi Tsz fôagronómus ( ); Törökszentmiklós, Tiszatáj Tsz elnökhelyettes ( ); TESZÖV titkárhelyettes, majd Szolnok megyei TESZÖV titkár ( ); Földmûvelésügyi Minisztérium államtitkár ( ); Kereskedelmi és Hitelbank Rt. ( ); Inter-Európa Bank Rt. ( ). A banknál az Agrárhitel portfolió vezetôje. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Agrárkamara elnöke és a MAK (Magyar Agrárkamara) országos elnöke ( ). Elnöke a Tiszapüspöki Aranykorona Vadásztársaságnak tôl a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Vadászszövetség elnöke és az Országos Vadászati Védegylet alelnöke. Párton kívüli: között, majd 1998-tól 2002-ig az MSZP agrár- és vidékfejlesztési munkacsoport tanácsadójaként dolgozott júniusától az FVM címzetes államtitkára, a Nemzeti Földalapkezelô Szervezet elnöke. FVM Kommunikációs Önálló Osztály közleménye Jutalmak ünnep idején Az államalapításunk ünnepe egyben az összefogás jelképe is, hiszen a magyarság hosszú hányattatása nem érhetett volna véget a közös akarat megjelenése nélkül. Hazánk történelmének alakításához nemcsak a keresztény eszmeiség járult hozzá, hanem a szorgalmasan dolgozó, a földet megmûvelni tudó parasztság. A magyar mezôgazdaságban tevékenykedô szakemberek, oktatók és kutatók fáradhatatlan munkája a mai napig fontos pillére a nemzet boldogulásának. A szakma kiemelkedô egyéniségeinek dr. Németh Imre, agrárminiszter augusztus 20-a alkalmából díjakat adott át. Kiemelkedô teljesítményükért szakmai elismerést vehettek át növénytermesztôk, az erdészet és környezetvédelem területének szakemberei, az állategészségügyi oktatásban dolgozó kutatók. Aranykoszorús Gazda és Gazdasszony díjjal tüntette ki a miniszter a példamutató gazdálkodókat, valamint Kovács Béla díjjal jutalmazta a mezôgazdasági termelôk eredményesebb munkáját segítô szövetkezetek vezetôit. Ezúton kívánunk minden elismerésben részesültnek hosszú, eredményekben gazdag életet! B.B. Megújult Szárítópuszta A 2003/2004-es tanévben nemcsak a diákokat várja megújult környezetben a Szent István Egyetem szárítópusztai tanüzeme, hanem a szaktanácsadásért folyamodó gazdálkodókat is. A Gödöllôi Agrárközpont Kht. és az FVM két éves folyamatos együttmûködésének eredménye a 250 milliós támogatásból felépülô információs központ. Kommunikálni csak hitelesen lehet mondta az átadási ünnepségen augusztus 25-én Szendrô Péter, az Egyetem rektora. Az Európai Unióban elengedhetetlen a szakképzés és a szakmai tanácsadás összekapcsolása, ezért olyan információs központok kialakítása szükséges, ahol a legmodernebb technológiával ismerkedhetnek meg az érdeklôdôk és a diákok egyaránt hangzott el Németh Imre, agrárminiszter ünnepi beszédében. A stabil alapokat nyújtó információs hálózat fejlesztése érdekében az agrártárca az idén mintegy 1 milliárd forintot különített el tanüzemek modernizációjára. B. B évfolyam szám 5

6 HÍREK, ESEMÉNYEK A KITÜNTETETT DR. SZALAY LÁSZLÓ Dr. Sárközy Péter professzornak, a neves ökológusnak, a Biokultúra Egyesület örökös tiszteletbeli elnökének emlékére alapított Sárközy Péter Emlékérmet harmadik alkalommal adták át Budapesten a BKÁE Kertészettudományi kar elnöki tanácstermében szeptember 4-én, dr. Sárközy Péter elhunytának 3. évfordulóján. Az emlékéremre jelölés feltétele: Dr. Sárközy Péter szellemiségéhez méltó erkölcsi magatartás, feddhetetlen jellem A Biokultúra Egyesületért végzett kimagasló tevékenység Az oktatás-kutatás, nevelés területén elért elismert eredmény. A Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért Alapítvány kurátoraiból és a korábbi emlékérem kitüntetettjeibôl álló bizottság a beérkezett javaslatok alapján Dr. Szalay László professzornak, kandidátusnak, ny. tudományos tanácsadónak, szakírónak, a Biokultúra Egyesület bioméhész szakosztálya megalapítójának, tiszteletbeli elnökének, az egyesület Tiszteleti Tagok Testületének tagjának, a Sárközy Péter Alapítvány támogatójának, szakértôjének ítélte a Czindner Antal Munkácsy-díjas szobrászmûvész által készített bronz emlékérmet. Az emlékérmet és az oklevelet, valamint a díjjal járó Ft pénzjutalmat a Sárközy Péter Alapítvány biztosította. A bizottság méltányolta Dr. Szalay László professzornak a biokultúra népszerûsítésében, dr. Sárközy Péter szellemiségéhez méltó erkölcsi magatartással, kimagasló, példamutató tevékenységgel végzett áldozatos munkáját, s ezért adományozta a Sárközy Péter Emlékérmet. Az emlékérmet évente egy személynek ítéli oda a bizottság azok közül, akik a fenti feltételeknek megfelelnek. Solti Gábor a Sárközy Péter Alapítvány elnöke Baja van az EU-adminisztrációval? Hívja az európai ombudsmant! ez az egyszerû válasz remélhetôleg számos vitás ügyben használható lehetôséget fog adni arra, hogy ne mindig a szorosan vett bürokratikus papírforma érvényesüljön, hanem azok a szervezetek, nemzetek és emberek is megtalálják az igazukat, akik mögött nem állnak önmagukról kizárólagosságot hirdetô intézmények. Az európai ombudsman feladata minden olyan hivatali visszaélést megvizsgálni (és természetesen a nyilvánosság elé tárni), mely az Európai Bizottság, az Európa Tanács, vagy az Európa Parlament keretében történik meg. Az ombudsman általában a benyújtott panaszok alapján indít vizsgálatot, de saját kezdeményezése alapján is folytathat kivizsgálást. Az Unió bármely polgára, természetes, vagy jogi személyek is élhetnek panaszszal, melyet levélben, faxon vagy -ben juttathatnak el az Európai Ombudsman hivatalába. Formanyomtatvány a hivatal honlapjáról letölthetô. Az ombudsman igen széles vizsgálódási jogkörrel rendelkezik, az Európai Unió intézményei és testületei kötelesek ellátni minden információval, és biztosítani a hozzáférését minden dokumentumhoz. A tagállamok is kötelesek az adott üggyel kapcsolatos információ-szolgáltatásra. Elképzelhetô, hogy már a vizsgálatok során kielégítôen tisztázódik a helyzet, de ha nem, az ombudsman elôször közös megegyezést próbál közvetíteni az érintett felek között, majd ennek sikertelensége esetén saját hatáskörében megoldási javaslattal él. Ha a hibát elkövetô intézmény nem fogadja el a javaslatait, az Európai Parlament elé terjeszti az ügyet. Az ombuds- 6 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

7 HÍREK, ESEMÉNYEK man évente nyilvános beszámolót készít a megvizsgált esetekrôl az Európa Parlament számára, mely az Unió összes hivatalos nyelvén olvasható. Rendszeresen látogatásokat tesz a tagállamokban is, ahol így a polgárok számára közvetlenül is elérhetô. Az Európai Ombudsman intézményének létrehozásáról 1992-ben, a Maastricht-i Szerzôdésben döntöttek. Az elsô ombudsmant az Európa Parlament 1995-ben választotta meg, a finn Jacob Söderman személyében, akit 1999-ben újraválasztottak erre a tisztségre. Másodikként, idén áprilistól P. Nikiforos Diamandouros görög társadalomtudós és politikai szakértô tölti be ezt a hivatalt. A Európai Ombudsman, ill. hivatalának elérhetôségei: 1, avenue du Président Robert Schuman / B.P. 403 / F Strasbourg Cedex tel.: / fax: honlap: Sz. S. (Forrás: Változások Véget ért a nyár. Az idô kereke visszafordíthatatlanul forog tovább. Mindinkább a változás szelei fujdogálnak. A változást sokféleképpen lehet értelmezni. Például gondolhatunk akár éghajlat-változásra is, hiszen az idôjárás nem kegyelmezett az idén kicsiny országunknak. Amint meghalljuk a változás szót, valahogy egybôl az agyunkba férkôzik egy dátum: május 1. csatlakozásunk dátuma az Európai Unióhoz. Kérdések és válaszok. Gyorsan, de mégis bizonytalanul kimondott válaszok hangzanak el országszerte. Még egy pár hónapig a kérdéseink döntô többsége arra irányul majd, hogy milyen feladatok elé nézünk a csatlakozásig. Aztán néhány hónap elteltével nem marad más csak felkészültségünk, avagy felkészületlenségünk ténye. Addig viszont rengeteg dolga akad mindenkinek: agrárszakembernek, hivatalnoknak, falugazdásznak, gazdának vagy akár újságírónak egyaránt. S a feladatát jó, ha tudja mindenki. De vajon mi lesz a feladata egy falugazdásznak, mit csinál majd a kamara, vagy lesz-e megyei Földmûvelésügyi Hivatal? A csatlakozáshoz közelítve mindinkább aktuálissá válik az a kérdés, hogy az intézményrendszer átalakulásával megszûnni látszó munkahelyek alkalmazottai hogyan folytatják a munkájukat. Ez a központi kérdés foglalkoztatta azokat is, akik részt vettek az AGRÁRHÍD vitafórum rendezvényén, a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumában. Mészáros Gyula, az FVM a rendezvény idején még hivatalban levô közigazgatási államtitkára kérdésre válaszolva elmondta, hogy mivel a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal leveszi a termelôk regisztrációjával, illetve a támogatások lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a megyei Földmûvelésügyi Hivatalok válláról, így a megyei Földmûvelésügyi Hivatalok csökkent létszámmal még néhány évig mûködhetnek tovább. A feladatok átszervezése miatt érintett dolgozók nagy része ( ember) átmegy az Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalba. A változások a kamaráktól megkövetelik egy olyan civil szféra kialakítását, amely segítséget nyújthat a gazdáknak a sikeres pályázatok elkészítésében. A falugazdászok foglalkoztatását biztosító szerzôdések augusztus 31-én lejártak. A Munka Törvénykönyvével összhangban munkaviszony helyett kényszer vállalkozói szerzôdéssel nem lehet senkit sem foglalkoztatni. A falugazdászok egyetlen lehetôsége, hogy köztisztviselôként vagy kamarai tagként folytatják a munkájukat. Abban az esetben, ha az átalakítás feszültségeket okozna a vállalkozó falugazdász szeptember végéig dolgozhat vállalkozóként. B. B évfolyam szám 7

8 HÍREK, ESEMÉNYEK Termôföld-fedezetû jelzáloghitel a HVB-tôl A nehezebb gazdasági helyzetbe kerülô mezôgazdasági vállalkozók számára is lesz szeptembertôl kedvezô kondíciójú, hosszú lejáratú hitel a HVB Banknál. A Hypovereinsbank Hungary (HVB Bank) ugyanis más pénzintézetekhez hasonlóan megállapodott a Nemzeti Földalapkezelô Szervezettel a termôföldalapú jelzáloghitelezés fellendítésérôl. Mivel az állami szervezet kész az elôre megállapított áron megvásárolni az elbukott hitelek mögött fedezetként álló termôföldet, a bank jóval nagyobb mértékben támaszkodhat erre az új biztosítékra. A HVB Bank mintegy ötvenmilliárd forintot helyezett eddig ki agrár- és élelmiszer-ipari vállalkozásokhoz. Forrás: Magyar Hírlap aug. 16. Megvalósuló álom Ünnepélyes keretek között Augusztus 25-én Medgyessy Péter miniszterelnök átadta a Gödöllôi Innovációs Központot, amelynek a Mezôgazdasági Eszköz- és Gépfejlôdéstörténeti Szakmúzeum épülete ad otthont. A nemzet gyarapodásához a fizikai környezeten felül hozzátartozik a stabil alapokat biztosító szellemi bázis. Magyarország célja a versenyképes tudás. Ne a tömegtermelésben jeleskedjünk, hanem többletértéket hozzunk létre hangzott el Medgyessy Péter ünnepi beszédében. A kormány innovációs politikájának hangsúlyos része az augusztus 13-i ülésen elfogadott kutatás-fejlesztésrôl szóló törvény koncepciója, valamint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap létrehozásáról szóló törvény tervezetének megalkotása. A kabinet tervei szerint 2006-ra a GDP 1,8% 1,9%-át lehet majd innovációra fordítani. Lapunk évi VIII. évfolyamának 4. számában már beszámoltunk az Európai Unió kutatásfejlesztési keretprogramjáról, amely az Unió integrált és célorientált elképzeléseit tárta elénk. Az innovációs központ létrehozása ekkor még csak egy szép remény volt. Ez mára megvalósult és tárt kapukkal várja az ötletgazdag kis- és középvállalkozásokat. A tudásközpontok kialakításának igényét táplálja az a tendencia, hogy a kutatás és a termelôi egységek összekapcsolódása a hatékonyságot nagymértékben megnöveli. Az Innovációs Központ gyakorlati mûködésérôl Vitális Pétert, fejlesztési és tanácsadási igazgatót kérdeztük. Válaszában elmondta, hogy a központ azoknak a vállalkozóknak tud segítséget nyújtani, akik biológiai, környezetvédelmi vagy alternatív energia felhasználással tevékenykednek. A vállalkozó ötletgazda az ingyenes regisztrációt követôen bekerül egy számítógépes adatbázisba, mint ötletet felkínáló vagy valamely szolgáltatásával az innovációt megvalósító vállalkozás. A Virtuális Innovációs Szolgáltató portálon megtalálhatók cégek, professzorok és kutatók adatai, amelyek között szabadon lehet keresgélni. Mivel az Innovációs Központ önfenntartó, az információk összegyûjtésén felül fizetett szakmai tanácsadással segíti a vállalkozásokat az üzletük fejlesztésétôl kezdve a szabadalmaztatási eljárások lebonyolításáig. Ez az adatbázis szeptembertôl az Európai Unió országaiban mûködô, mintegy 150 BIC (Bussiness Innovation Centre Üzleti Innovációs Centrum) számára is elérhetô lesz, ezzel lehetôvé válik a magyar partnereknek a nemzetközi projektekbe való bekapcsolódása. Ezeket a központokat az Unióban jelenleg a BIC Nemzetközi Szervezete (EBN European BIC Network) szabályozza, koordinálja. A Gödöllôi Innovációs Központ a regionális gazdasági fejlôdés eszköze. Feladata közé tartozik az innovatív projektek felkutatása, stratégiai útmutatás, projekt fejlesztés, kockázati tôkealapok létrehozása. A BIC Nemzetközi Szervezetérôl (EBN European BIC Network) a weboldalon talál több információt. B.B. 8 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

9 HÍREK, ESEMÉNYEK Az árversenyben a minôség a vesztes? Az integrációs folyamatok elindulása az európai politikában hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Az integráció azonban más területeken is megmutatkozik. Például a növénytermesztés új technológiáinak kifejlesztésében, ahol már ökológiai szemmel mérlegelve végezzük el az eljárásokat. Elôtérbe helyezve a megelôzést, és védekezéskor is csak a legszükségesebb esetben használunk kíméletes vegyszert. Jogosan tehetô fel a kérdés: hol vannak az integrált termesztésbôl származó élelmiszerek? Az integrált termesztés szabályozott rendszerébôl és elôírásaiból adódóan a végtermék garantáltan vegyszermentes, azaz egészséges. De vajon megjelenike ez a különleges termesztési eljárás a termék értékesítésénél, az árban? A Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumában megrendezésre került AGRÁRHÍD vitafórum soron következô rendezvényén Fogarassy Csaba, FVM Agrár Marketing Centrum Pest megyei regionális irodájának vezetôje tartott elôadást a témában. Az élelmiszerek piacát vizsgálva két, egymástól jól elkülönülô szegmenst találunk: a klasszikus élelmiszereket és a bio-termékek piacát. A klasszikus élelmiszerpiacot a globalizálódás, a tömegtermelés, következésképpen olcsó árak és a piacvédelmi intézkedések jellemzik. A bio-élelmiszerek a drága termelés és körülményes feldolgozás miatt magas áron versenyeznek az olcsó tömegcikkekkel. Ezeken túlmenôen a bio-élelmiszerek piacát leginkább a fogyasztói szokások, igények határozzák meg. Hogy mekkora piacot képesek meghódítani a bio-élelmiszerek azt Svájc tanulságos példáján keresztül lehet bemutatni. Európa szerte köztudottan Svájcban a legmagasabbak a környezeti igények, itt fogyaszt a lakosság a legtöbb bioélelmiszert. Ezért a szakemberek a bioélelmiszerek fogyasztásának töretlen növekedésére számítottak. A folyamat egészen 1996-ig a várakozásoknak megfelelôen haladt, amikor a piac teljesen megtorpant. A biotermékek piaca nem képes 5% felé emelkedni. Ezzel szemben az integrált növénytermesztésbôl származó élelmiszerek képesek kielégíteni a fogyasztók igényeit: idôben nem korlátozott a hozzáférhetôségük és egészséges élelmiszert biztosítanak. A svájci agrárvezetés éppen ezért a fenntartható mezôgazdasági programját az integrált termesztésre alapozta, amely hosszútávon is sikeresnek bizonyult. Ez az integrálódási folyamat jól tükrözôdik az EU legújabb mezôgazdasági reformjaiban is. Az uniós források döntô többsége a környezetkímélô technológiák nevében adható. Magyarország számára is kiugró lehetôség lehetne az integrált termékeken keresztül elérhetô piacok megszerzése. A siker záloga egy kettôs funkciójú védjegy kidolgozása, amely önmagában tartalmazná a földrajzi megkülönböztetést és az integrált termesztés jellegét is. B. B évfolyam szám 9

10 CSATLAKOZÁSUNK ELÔTT Az európai agrármodell, a vidékfejlesztés és a Nemzeti Agrár-környezetgazdálkodási Program Ángyán József, egyetemi tanár, intézetigazgató, EU csatlakozásunk a gazdák szempontjából csak akkor lehet sikeres, ha igénybe tudják venni a helyzetüknek leginkább megfelelô Uniós támogatási formákat, képesek lesznek ezek legmegfelelôbb összetételét kialakítani. Ehhez gyorsan és alaposan meg kell ismerniük ezt a rendszert. Ez annál is inkább fontos és sürgôs teendô, mert belépésünket követôen a nemzeti agrártámogatási mozgástér rendkívüli mértékben beszûkül, és azt gyakorlatilag felváltja a Közös Agrárpolitika. Az európai háttér: a többfunkciós agrármodell és az agrár-környezetgazdálkodás A mezôgazdaság mindig is több volt, mint egyszerû árutermelô ágazat. Az élelmiszerek és nyersanyagok elôállításán túl egyéb feladatokat is ellátott, tájat, élôvilágot, talajt, vizet, környezetet is termelt karban tartott, és munkát, megélhetést nyújtott a vidék embere és közösségei számára. Ez ma sincs másképpen. Néhány évtizedes agráriparosítási, termésmaximalizálási kitérô után ismét rá kellett jönnünk: a mezôgazdaságnak a termelési feladatok mellett regionálisan eltérô környezeti és társadalmi, foglalkoztatási feladatokat is magára kell vállalnia. Ez utóbbiak olyan termeléssel egyenrangú, az egész társadalom és a helyi közösségek számára egyaránt fontos ökoszociális szolgáltatások, nem importálható közjavak, amelyek helyben keletkeznek, és amelyekért a mezôgazdaságot, a gazdálkodót fizetség illeti meg. Ezek a felismerések vezettek el a többfunkciós európai agrármodell megfogalmazásához, az e modell elterjesztését szolgáló közös agrár- és vidékpolitika 1992-es reformjához, támogatási rendszerének kiépítéséhez és közösségi költségvetési forrásainak európai megteremtéséhez. Az EU Közös Agrárpolitikájának (KAP) reformja óta, e folyamathoz illeszkedôen épül annak második, a termeléspolitikai pillért kiegészítô környezeti, társadalmi, regionális, szociális és foglalkoztatási elemeket tartalmazó vidékpolitikai (ökoszociális) pillére. A Közös Agrár- és Vidékpolitika (CARPE 1 ) két lábra állításának zajló folyamata a támogatások oldaláról úgy jelenik meg, hogy csökkennek a termeléshez (kvótákhoz, mennyiségekhez), az elsô pillérhez kötôdô támogatások, és az így felszabaduló források fokozatosan átkerülnek a második agrár-környezeti és vidékfejlesztési pillérhez kapcsolódó kifizetésekre (1. ábra). Ezek aránya az Európai Unió agrárköltségvetésében ma még csak 12%, de a csatlakozásra váró tizek -kel kötött koppenhágai megállapodásban a vidékfejlesztési források aránya már között is 52% (1. táblázat). Magyarország számára (2. táblázat) a os idôszakra az alábbi EU forráskeretek állnak rendelkezésre. 1 CARPE: Common Agricultural and Rural Policy for Europe (Európai Közös Agrár- és Vidékfejlesztési Politika) 10 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

11 CSATLAKOZÁSUNK ELÔTT C A P C A R P E Direkt támogatások Kompenzációs támogatások Átmeneti átalakítási támogatások Átmeneti átalakítási támogatások Piacstabilizációs támogatások 1. (termelési) pillér Piaci támogatások (Közös piaci szervezetek, CMOs) Piaci támogatások (Közös piaci szervezetek, CMOs) Piacstabilizációs támogatások Környezeti és tájgazdálkodási támogatások Környezeti és tájgazdálkodási támogatások 2. (ökoszociális) pillér Agrár-környezeti támogatások Strukturális támogatások Agrár-környezeti támogatások Strukturális támogatások Vidékfejlesztési támogatások Vidékfejlesztési támogatások 1. ábra: Az EU Közös Agrárpolitikájának átalakítási folyamata (Forrás: Buckwell Report, 1998) 1. táblázat: A csatlakozó országok os közösségi agrártámogatási keretei a koppenhágai megállapodás szerint Ország EU forrás (millió euro) Mg. term. EU forrás (euro/ha mg. Arány (%) (ezer ha) term./3 év) 1. pillér 1 2. pillér 2 össz. 1. pillér 1 2. pillér 2 össz. 1. pillér 1 2. pillér 2 Lengyloszág ,5 137,9 251, Magyaroszág ,2 86,2 239, Csehország ,1 112,6 261, Litvánia ,2 124,1 207, Szlovákia ,5 144,0 256, Szlovénia ,9 320,5 515, Lettország ,2 117,0 161, Észtország ,7 93,4 177, Ciprus ,3 125,5 216, Málta ,7 200,0 241, Összsen/ Átlag ,5 127,1 243, : Közvetlen kifizetések és piaci intézkedések forráskerete = termelési típusú támogatások 2: Vidékfejlesztési intézkedések forráskerete = ökoszociális típusú támogatások (EMOGA Garancia Részleg, 80%-os EU társfinanszírozás) évfolyam szám 11

12 CSATLAKOZÁSUNK ELÔTT 2. táblázat: Magyarország os közösségi agrártámogatási keretei a koppenhágai megállapodás szerint (milliárd Ft) Támogatási formák Évek összesen 1. pillér közvetlen kifizetések 62,3 74,3 136,5 piaci támogatások 14,9 35,7 35,7 86,4 összesen 14,9 98,0 110,0 222,9 2. pillér vidékfejlesztési támogatások 38,6 42,2 44,8 125,6 Mindösszesen 53,5 140,2 154,8 348,5 Megjegyzés: 1 Euro = 235 Ft (A jelenlegi árfolyamon közel 260 Ft, a Szerk.) A 1257/1999. számú EU tanácsi rendelet a vidékfejlesztési támogatás formáiról és módszereirôl intézkedik. E rendelet támogatott intézkedései a következôk: agrár-környezetvédelmi és tájgazdálkodási támogatások, kedvezôtlen adottságú területek (LFA 2 ) normatív támogatása, mezôgazdasági beruházások támogatása, mezôgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének támogatása, erdôtelepítési támogatások, a vidéki térségek alkalmazkodásának és fejlôdésének elôsegítése, idôs gazdálkodók korai nyugdíjazásának támogatása, fiatal gazdálkodók támogatása, gazdálkodók oktatása, képzése. A felsorolt intézkedések menülistájáról a tagországok maguk választhatnak, közülük azonban az agrár-környezetvédelmi és tájgazdálkodási támogatások alkalmazása kötelezô elem. A kiválasztott intézkedéseket programokba kell csoportosítani, országos keretprogramot (Nemzeti Vidékfejlesztési Tervet) kell alkotni. A leírt folyamat további erôsödésére utalnak a KAP reform gyorsításáról hozott legutóbbi, június 26-ai luxemburgi maratoni tárgyalások után, az EU tagországok mezôgazdasági miniszterei által elfogadott döntések. Ezek illeszkednek ahhoz az 1992 óta erôsödô folyamathoz, melynek alapelve az, hogy a gazdálkodóknak kifizetett támogatás nem a megtermelt termékmennyiségtôl kell függjön, hanem inkább a gazdálkodás rendszerétôl, annak minôségi, biztonsági, környezeti valamint társadalmi, szociális, foglalkoztatási teljesítményétôl, illetve a gazdaság ezekkel összefüggô méretétôl. A legutóbbi döntés szerint ennek érvényesítését szolgálja a moduláció és a degresszió. A moduláció a gyakorlatban azt jelenti, hogy a mennyiséghez kötött elsô pilléres támogatások gyorsuló ütemben átcsoportosulnak a 2., vidékfejlesztési pillér támogatásaira. Ennek során az 1. pilléres direkt támogatás mértékét a 3. táblázatnak megfelelô a januári javaslat szerintinél nagyobb ütemben csökkentik. A degresszió abban nyilvánul meg, hogy a termésmennyiséghez kötött direkt támogatások fenti csökkentése az euro/év támogatási összeg (átlagosan 20 ha-os birtokméret) fölött jelenik meg, vagyis az elvonás birtokmérettôl függôen növekvô mértékben a nagyüzemek termelési támogatását csökkenti. Az így elvont forrásokat a 2. (vidékfejlesztési) pillér mentén használhatja csak fel a tagállam gazdái támogatására, itt is elônyben részesítve azonban a kisebb üzemeket, az 2 LFA: Less Favourable Areas 12 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

13 CSATLAKOZÁSUNK ELÔTT 3. táblázat: A moduláció ütemezése (%) Év januári javaslat június 26-ai döntés és azt követôen 6 5 üzemmérettôl függô degresszív támogatással. Mindezek ismeretében és EU-harmonizációs feladataink megoldása sorában született meg Magyarországon a Nemzeti Agrár-környezetgazdálkodási Program (NAKP), majd az ennek bevezetésérôl rendelkezô 2253/1999 (X.7.) számú kormányhatározat. Ugyancsak e folyamat részeként készül a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) valamint a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) részeként az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) is. E programok indításával a mezôgazdasági stratégiaváltás Magyarországon is elkezdhetô. Ehhez az európai agrár- és vidékpolitika második, ökoszociális pillére mentén felkínált források jó lehetôségeket kínálnak. A kétpilléres agrártámogatás alapeszközei Az EU-ban az elmondottaknak megfelelôen az agrártámogatásoknak ma még két eltérô jellegû csoportja létezik: a régi típusú, termeléshez, mennyiségekhez (kvótákhoz) kötött, ún. 1. pilléres támogatások, illetve az új típusú, gazdálkodási rendszerekhez és területekhez kötött vidékfejlesztési (ökoszociális) vagy 2. pilléres kifizetések. Az elsô csoportba tartozó a termeléshez, a mennyiségekhez kötött, 1. pilléres támogatások három alapvetô formája alakult ki. Az elsô a közvetlen kifizetések, melyeket meghatározott termésszintig és adott területnagyságig finanszíroz az EU, túlnyomó többségében az ún. GOFR (gabona, olaj, fehérje és rost) növények termesztése esetében. Ez a kvótákhoz kötött támogatás ma a gabonaféléknél pl. 63 Euro/t. Magyarország esetében 4,73 t/ha termésszintig fizeti ezt az összeget az EU, így ez a támogatás hektáronként 63 4, Euro (kb. 70 eft/ha). Ez a kifizetési összeg lényegesen várhatóan hosszú távon sem fog emelkedni ben ennek legfeljebb 55%-át kaphatják meg a magyar gazdák, ami mintegy 40 eft/ha kifizetést jelenthet e növények termesztése esetén. Ebbôl 25%-ot az EU keretek biztosítanak, 30%-ot pedig nemzeti forrásból kaphatnak a gazdák. Ez a közvetlen kifizetési összeg 2010-re éri el a 100%-ot, vagyis a 70 eft/ha értéket. A másik támogatási forma az intervenciós állami felvásárlás. Ezzel az állam illetve az EU garantál egy minimális felvásárlási árat, amelyen ha ez alá csökkennének a piaci árak felvásárolja a gazdáktól a termésfelesleget. Ez az árszint gabonanemûeknél, 2004-ben várhatóan 25 eft/t körül alakulhat. Ehhez bizonyos minôségi követelményeknek is meg kell felelni, és a felajánlott mennyiségnek a 80 t-t meg kell haladnia. Közepes termésátlagot (búzánál pl. 4 t/ha-t) feltételezve ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy legalább 20 ha azonos fajtával bevetett területtel kell rendelkezni. Ezt nagy valószínûséggel csak a 100 haos méretet meghaladó gazdaságok (a évi agrárösszeírás szerint összesen 6687 üzem) tudja teljesíteni. A harmadik támogatási forma az exporttámogatások köre. Ezek olyan termékekre az exportálóknak nyújtható támogatá évfolyam szám 13

14 CSATLAKOZÁSUNK ELÔTT sok, amelyekre az adott évben a piaci helyzettôl függôen eseti jelleggel hirdet meg szubvenciót az EU. A támogatások másik, új és várhatóan növekvô csoportját a gazdálkodási rendszerekhez és területekhez kötött, ún. vidékfejlesztési támogatások adják. Ezek a támogatási jogcímek igen széles körûek, és nemcsak a GOFR-növények, hanem különbözô ágazatok és eltérô adottságú területek támogatására is felhasználhatók. Ilyen az Európai Mezôgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) Garancia Részlegébôl 80%-os mértékben EU társfinanszírozott kifizetési jogcímek pl.: az agrár-környezetgazdálkodási programok keretében meghirdetett gazdálkodási rendszerek és a kedvezôtlen adottságú térségek támogatása, speciális intézkedések félig önellátó gazdaságok ( a kicsik ) számára, agrárterületek erdôsítése, termelôi csoportok létrehozása, állatvédelmi és növényegészségügyi EU elôírások átvételének támogatása, a gazdák korai nyugdíjazása. További lehetôségeket kínálnak az EMOGA Orientáció Részlegében 30 40%-os EU társfinanszírozás mellett rendelkezésre álló források, amelyekbôl fedezhetôk pl.: mezôgazdasági beruházások, feldolgozás, kereskedelem támogatása, technikai segítségnyújtás, fiatal gazdák támogatása, oktatás, a vidéki térségek alkalmazkodásának és fejlôdésének elôsegítése (többféle intézkedés a falumegújítástól a közösségi marketing támogatásáig) stb. Ezek közül a gazdák számára a legjelentôsebb jövedelemforrást az alábbi három a folyó gazdálkodást támogató kifizetési forma jelenti. Az elsô típus az agrár-környezetgazdálkodási programokban meghirdetett gazdálkodási rendszerekhez kötôdô földalapú, normatív támogatások köre legalább 5 évre kötött jövedelembiztonságot adó állami szerzôdés alapján. Ezek a rendszerek (ökológiai/bio/gazdálkodás, gyepre alapozott legeltetéses állattartás, érzékeny természeti területek speciális talaj-, víz- vagy élôvilágvédelmi szempontú gazdálkodási rendszerei, vizes élôhelyek, tó, nádas, ártér stb. külterjes mezôgazdasági hasznosítása, tájgazdálkodás, integrált növénytermesztés, stb.) már ma, 2003-ban is pályázhatók, támogatási összegeik e Ft/ha érték között változnak. EU csatlakozásunk esetén ezek a kifizetések lényegesen emelkedni fognak. Gazdálkodási rendszertôl függô várható összegük a készülô Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben eft/ha/év. Nagy valószínûséggel ezekhez a támogatási formákhoz, gazdálkodási rendszerekhez kötôdnek majd távlatilag is a legnagyobb hektáronkénti kifizetések. Értékük felsô határa ma az EU-ban célprogramtól függôen Euro/ha/év, azaz mintegy eft/ha/év. A második ilyen, területhez kötött vidékfejlesztési támogatási forma az ún. kedvezôtlen adottságú térségek normatív, földalapú támogatása. Kedvezôtlen adottságúnak ebben a rendszerben várhatóan a 17 aranykorona-érték alatti területek, a hegy és dombvidéki lejtôs területek, a környezetés/vagy természetvédelmi korlátozások alá esô területek, valamint a demográfiai és/vagy foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetû térségek minôsülnek. E kifizetések felsô határa ma az EU-ban 200 Euro/ha/év, azaz mintegy 47 eft/ha/év A harmadik vidékfejlesztési típusú és a gazdák egy csoportját különösen érintô támogatási forma az ún. félig-önellátó gazdaságok egyszerûsített, normatív támogatása. Ennek összege a koppenhágai megállapodás szerint 2004-ben 1000 Euro/ gazdaság lesz. Ez az 5 hektár alatti területû kisgazdaságok célzott támogatási formája lehet, hiszen birtoknagyságtól függetlenül és egyszerû eljárással juthatnak ennek révén mintegy 235 eft/gazdaság évenkénti kifizetéshez. A felsorolt támogatási formák többsége 2004-tôl, EU csatlakozásunktól lesz elérhetô, ha Magyarország ennek intézményi, ellenôrzési, nyilvántartási és egyéb feltételeit kialakítja. A várható támogatási mértékek a készülô Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) valamint az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) hazai és brüsszeli jóváhagyásától függôen valamelyest módosulhatnak, formáik és nagyságrendjük azonban nagy valószínûséggel a leírtak szerint alakul- 14 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

15 CSATLAKOZÁSUNK ELÔTT hat. Közülük egyedül az agrár-környezetgazdálkodási programok azok, amelyek már 2002-ben, 2,5 milliárd Ft támogatási kerettel és mintegy 2600 gazda részvételével elindultak, és 2003-ban ismét pályázhatók. Ez évi forráskeretük 4,5 milliárd forint. Hosszú távon is ez a támogatási forma lesz várhatóan a legelônyösebb, és várhatóan az EU-ban is növekvô, tartós támogatási formává válik. Mindezek alapján tehát az valószínûsíthetô, hogy különösen kedvezôtlenebb termelési adottságú területeken és 300 ha alatti birtokkategóriában már ma is, és hosszú távon még inkább elônyös lehet a vidékfejlesztési pillérhez tartozó agrár-környezetgazdálkodási programokhoz csatlakozni. Ezt ráadásul mielôbb érdemes megtenni, hiszen a korábban pályázók az elbírálásnál elônyben részesülnek, és ha az elsô évben nem is tudnak forráshiány miatt csatlakozni a kiválasztott agrárkörnyezetgazdálkodási (pl. ökológiai gazdálkodási) célprogramhoz, a következô évben mindenképpen elônyös helyzetbôl indulnak. ÖRÖKZÖLD VIDÉK a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv célkitûzései Azzal, hogy az Európai Unió Közös Agrárpolitikájában ilyen mélyreható változások történtek az agrártermelés szerkezetének és támogatásának átalakítására (KAP-reform), a vidékfejlesztés átfogó koncepciója, egységes és hosszú távú tervezése, a természet- és környezetvédelemmel, valamint az agrárnépesség megfelelô életkörülményeivel összhangba hozott vidéki létformáló szerepe kitüntetett pozícióba került. Úgy tûnik, az EU-csatlakozás után sok tekintetben inkább támaszkodhatunk majd a vidékfejlesztési támogatásokra, amely perspektívikusan az Unió általános céljaival is összhangban van. Annak érdekében, hogy uniós támogatásokhoz jussunk, el kellett készítenünk a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervet (NVT), amely praktikusan arra szolgál, hogy egységessé tegye és keretbe foglalja az Európai Mezôgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) Garanciarészlegébôl finanszírozandó vidékfejlesztési intézkedések itthoni végrehajtásának rendszerét. Az NVT tartalmazza azokat a célokat, prioritásokat, amelyek a vidéki térségek fenntartható fejlôdését szolgálják, és az elkövetkezendô három évre ( ) meghatározza az egyes intézkedések konkrét tennivalóit is. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv elsôdleges célja, hogy elôsegítse a vidék fenntartható fejlôdését, ösztönözze a többcélú környezet-tudatos gazdálkodást (mely nem elsôsorban a mennyiségi termelést helyezi elôtérbe), és javítson a vidék népességmegtartó erején, a foglalkoztatási és jövedelemviszonyok elfogadható szintre való emelésével. A környezet állapotának javítására, az erdôterület növelésére, társadalmi, közjóléti feladatokat is ellátó, fenntartható tájhasználatra, a termôhelyi adottságoknak megfelelô termelés-szerkezetre, a termelési hatékonyság és a piaci pozíciók jobbítására van egyidejûleg és egyszerre szükség. Ha ezek a célok megvalósulnak, egy racionális földhasználaton alapuló környezetbarát mezôgazdaság jellemezné országunkat, a jelenleginél magasabb jövedelmezôséggel. Az NVT konkrét támogatásai nyolc területet ölelnek föl: 1. Agrár-környezetvédelmi támogatások: szerzôdéses alapon mûködô, 5 éves periódusra vállalt ösztönzô támogatások környezetkímélô mezôgazdasági módszerek alkalmazásához. Ezen belül négyféle célprogramra adható támogatás: agrár-környezetgazdálkodási alapprogram (környezetkímélô szántóföldi növénytermesztés, gyepgazdálkodásgyephasznosítás, vizes élôhelyek) integrált gazdálkodási célprogram (ökológiai és ökonómiai szempontok együttes érvényesítése a mezôgazdasági termelésben) évfolyam szám 15

16 CSATLAKOZÁSUNK ELÔTT ökológiai gazdálkodási célprogram (átállási támogatás ökológiai gazdálkodásra, ill. ökológiai növénytermesztés és állattartás támogatása) érzékeny természeti területek programja (extenzív, természetvédelmi célokat szolgáló gazdálkodás segítése, szántógyep konverzió, ôshonos állatok külterjes tartása, természetes élôhelyek rekonstrukciója és fenntartása, élôhelyfejlesztés támogatása) 2. Kedvezôtlen adottságú vagy környezetvédelmi korlátozások alá esô területek támogatása: ilyen helyeken gazdálkodók számára kompenzáció adható annak érdekében, hogy a mezôgazdasági tevékenység és földhasználat, és ezzel együtt egy életképes emberi közösség fennmaradjon ezeken a területeken. Kedvezôtlen adottságú térségnek számítanak hegyvidéki területek, rossz termôhelyi adottságokkal rendelkezô vagy környezeti érzékenységbôl fakadóan hátrányos helyzetû térségek. 3. Az Unió környezetvédelmi, állategészségügyi, állatjólléti és élelmiszer-higiéniai követelményeinek való megfelelés elôsegítése: beruházásokat és technológiaváltást elôsegítô támogatás annak érdekében, hogy az Európai Unió környezetvédelmi követelményeinek megfelelô, korszerû állattartás valósuljon meg (hígtrágya-kezelés, biogáz-elôállítás, stb.). 4. Mezôgazdasági területek erdôsítésének támogatása: szél- és vízerózió által veszélyeztetett területek (hozzávetôlegesen 3,3 3,8 millió hektár) egy részének alternatív hasznosításához, erdôtelepítéshez adott támogatás. Magyarország erdôtelepítési koncepciója szerint hosszútávon mintegy 778 ezer hektár erdôsítése valósítható meg, amivel hazánk erdôterülete 27%-ra emelkedne. Ez a nyilvánvaló gazdasági haszon mellett környezetfejlesztési és humán egészségügyi, össztársadalmi érdekeket is szolgál. 5. Korai nyugdíjazás támogatása: az elöregedett, kényszervállalkozást folytató és veszteséget termelô gazdák vagy családtag alkalmazottaik részére nyugdíj megállapítása, 55 év felett. A kedvezményezettek köre a mezôgazdasági vállalkozókon túl az ôstermelôkre is kiterjed. Hasonlóan a termôföldért életjáradék programhoz, mindez a mezôgazdasági termelés korszerûsítését célozza. 6. Szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása: az egységes piaci verseny kihívásainak kitett mezôgazdasági ágazatok, és általában a vidéki gazdaság átmeneti problémáinak enyhítésére biztosított támogatás, elsôsorban 5 és 10 hektár szántóföldön gazdálkodók részére (vagy hasonló volumenben termelô, 400 ezer és 1 millió Ft közötti bevételt elérô más ágazatokban). Célja a szerkezetváltás, az árutermelésre való átállás elôsegítése, a fejlesztésekhez szükséges közvetett feltételek költség-biztosítása. A támogatás mértéke egységesen 1000 euró. 7. Termelôi csoportok létrehozásának és mûködtetésének támogatása: olyan támogatásforma, mely azt a célt valósítja meg, hogy a magukban, elszigetelten termelô, ezért a piaci viszonyoknak nagymértékben kiszolgáltatott gazdálkodókat termelôi csoportok létrehozására és mûködtetésére ösztönözze annak érdekében, hogy a piacon koncentráltan tudjanak megjelenni. Eszközbeszerzésekre és a termékértékesítésre (piacra jutás) egyaránt kiterjed a tevékenységük. Termelôi csoportonként maximum évi 100 ezer euró adható (az elsô két évben, majd csökken). A támogatás 5 évig tart. A csoport tagjai összes terméküket a termelôi csoporton keresztül kötelesek értékesíteni. 8. Technikai segítségnyújtás: a program lebonyolításához szükséges feltételek megteremtése. Szanyi Tibor államtitkár, vidékpolitikai kormánymeghatalmazott bejelentése alapján az NVT koncepcióit a kormány a tervezettnél elôbb, már augusztus elsô felében benyújtotta az Uniónak, ahol fél éven belül döntenek a dokumentum elfogadásáról. A programokra összességében 158,6 milliárd Ft áll rendelkezésre, amelybôl uniós forrás 126,9 milliárd Ft, 31,7 milliárdot pedig a hazai költségvetésnek kell állnia. Székely Sándor (Forrás: 16 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

17 CSATLAKOZÁSUNK ELÔTT Ajjaj fekete vonat Jól szituált középkorú brazil házaspár szállt föl a Déli pályaudvaron a Keszthely felé közlekedô személyvonatra. A rekkenô déli órákat nem sokan szeretik utazással tölteni, így a vonaton alig lézengtünk. A házaspár minket választott útitársul, velem volt egy csacsogó 8 éves rokon kislány is. Rövidesen beszédbe elegyedtünk az angol, mint közvetítô nyelv segítségével. A brazilok közvetlen emberek ami a szívükön, a szájukon, így rövidesen megtudtam, hogy egy korábbi vonattal szerettek volna Keszthelyre utazni, de mire kiderítették a vonatindulást, s fôleg, hogy melyik vágányról indul a szerelvény, lekésték a korábbi vonatot. Nehezményezték, hogy Magyarország fôvárosában a budapesti Déli pályaudvaron nem találnak angol feliratú menetrendet, angolul is beszélô alkalmazottat Csak 2 angol szót, az induló és érkezô vonatokat kellene lefordítani a tábla méretû menetrenden. (Departure és Arrival a két kulcsszó ) A MÁV nincs felkészülve a legforróbb turistaszezonban a külföldi utasokra sem. A brazilok panaszkodtak a mellékhelyiségek szörnyû állapotára, az általános higiéniára, és hogy az ablakokon nem lehet kilátni. Nálunk Brazíliában a vonatok nem így néznek ki mondták. Rosszkedvünket a csacsogó, majd testbeszédre áttérô kislány oszlatta el. Késôbb megosztottuk elemózsiánkat és italunkat egymással. Mire célállomásunkra, Balatonmáriára értünk, a címcserén is túl voltunk. A csomagjainkat természetes kedvességgel segítették le és hosszan integettünk egymásnak. Miközben az elhaladó vonat után néztem eltöprengtem: mit is akarunk mi? Pezsgô idegenforgalmat, visszatérô turistákat? Legalább fôszezonban kellene intercity minôségû szerelvényeket beállítani. Sok hazai és külföldi turista érkezhetne frissen és elégedetten a Balatonhoz. Igen, légkondicionált kocsikra, tiszta mellékhelyiségekre, jól felszerelt büfékocsira lenne szükség. Persze csak akkor, ha szüksége van Magyarországnak az idegenforgalomból adódó bevételekre T. E. A Mezôgazdasági Parcella Azonosító Rendszer Az EU területalapú támogatások igénybevételéhez szükséges új, kizárólagos térképi, területi hivatkozási alap és azonosító rendszer a 2004-es kérelmezési évtôl a MePAR. Ez az Integrált Irányítási és Ellenôrzési Rendszer (IIER) legfontosabb alappilléreinek egyike, melynek kiépítése a kifizetések folyósításához kötelezô. Az IIER EU által akkreditálható szintû kiépítése nélkül Magyarország nem kaphat az EU költségvetésbôl közvetlen mezôgazdasági támogatást. A Mezôgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) megadja a támogatás alapját képezô mezôgazdasági táblák helyét és területét. A MePAR képezi az IIER digitális térképi, azaz térinformatikai alapját. A blokktérképek 2004-tôl megjelennek a gazdaságok kérelemcsomagjaiban. Szerepük lesz a területalapú támogatások 100%-os adminisztratív ellenôrzésében, az ország területén kiválasztott mintán elvégzendô tételes távérzékeléses ellenôrzésben és a hibás esetekben kötelezô helyszíni terepbejárásban is. A területalapú támogatások alapegysége a mezôgazdasági tábla, azaz olyan összefüggô földterület, amelyen egy gazdálkodó egy növényt termeszt a területpihentetést is beleértve. Területalapú támogatás csak a ténylegesen növénnyel vetett vagy mûvelt területre jár. A földfelszín tényleges mûvelése számít, az ellenôrzés sem igazodik más nyilvántartásokhoz évfolyam szám 17

18 CSATLAKOZÁSUNK ELÔTT A MePAR kiépítést és az elvárásokat az Európai Unióban alapvetôen két jogszabály, a többször (legutóbb a 1593/2000-rel) módosított 3508/92-es Európa Tanácsi rendelet és ennek végrehajtását szabályozó 2419/2001 Európai Bizottsági Rendelet szabályozza. A 3508/92-es ET rendelet 2005-tôl elôírja a tagországok számára az IIER térképi hátterének térinformatikai rendszerben kezelését. Ez azt jelenti, hogy a kifizetés központi és területi szerveinek számítógépein az egész országot lefedô, légifelvételre helyezett területi azonosító rendszer, valós fizikai blokkok felett folyik majd az ügyintézés. A szükséges felkészülési idô miatt az új tagországoknak az Európai Bizottság már a csatlakozás elsô kérelmezési évétôl, 2004-tôl elôírja ezt a térinformatikai követelményt. A hazai mûvelési, használati sajátosságok és paraméterek, a birtokszerkezet elemzése egyértelmûvé tette, hogy Magyarországon a térképhelyes légifelvételen (ortofotó) alapuló fizikai blokkrendszert kell kiépíteni táblaazonosítóként. A fizikai blokkok kialakításának elôfeltétele a digitális térképhelyes légifotó elôállítása az egész ország területére, mely 2003 júliusára elkészül. Az EU szakértôi és adminisztratív egységei (DG AGRI, DG JRC) 2002tôl négy alkalommal megvizsgálták és jóváhagyták a MePAR fejlesztését. A legtöbb jelenlegi EU tagország is áttér a tényleges mûveléshez jobban igazodó térképhelyes légifelvétel alapú blokkrendszerre. A blokkrendszer elônyeit támasztja alá az a tény is, hogy az elmúlt évek legnagyobb visszafizetéseire a más táblahivatkozási megoldást alkalmazó országokat kötelezték. A blokkrendszerben a mezôgazdasági táblák megtalálása és azonosítása a térképhelyes légifelvétel alapján megoldott. A kérelmezéskor szükséges egyértelmû hivatkozás a fizikai blokkok, az úgynevezett egyedi azonosítóval rendelkezô földfelszín részletek alapján történik. Fizikai blokk: idôben állandó, természetes vagy mesterséges határokkal rendelkezô összefüggô földterület, mely homogén felszínborítást határol le, és területén több gazdálkodó is gazdálkodhat. A fizikai blokkok határainak a térképhelyes légifelvételen és a terepen is egyértelmûen azonosíthatónak kell lennie. A fizikai blokkok mérete igazodik az adott terület mezôgazdasági mûvelésébôl adódó táblaszerkezetéhez, apró táblás területeken 10 hektár körüli, nagy táblás területeken hektár is lehet. A MePAR kiépítésért és változásvezetésért felelôs Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) meglehetôsen gazdag ismerettel rendelkezett már a MePAR mûszaki, EU szabályozási és tagországi gyakorlati megoldásairól. Már 1999-ben elkészítettük a távérzékelésen alapuló támogatás ellenôrzési rendszertervet, és jelenleg 3 év nemzeti távérzékeléses támogatás ellenôrzés tapasztalata van a birtokunkban. Aktívan részt veszünk a vezetô EU szakintézmények és fórumok munkáiban. A MePAR kiépítést megelôzte egy nagyon jó alapozó, felkészítô mintaprojekt (ProMePAR- 2002) melyben nemcsak az EU táblaazonosítást de a fizikai blokkok felett folyó ügyintézést, felkészítést és ellenôrzést is kipróbáltunk 250 gazdálkodó részvételével. Technikai és tudásbázist ad az idén 7. éve operatív Országos Szántóföldi Növénymonitoring és Termésbecslés távérzékeléses program is. Az országos MePAR kialakítása az egyeztetett tervek szerint a Kormányhatározatnak és az FVM EU Agrárintézmények Program Iroda IIER-kordinációjának megfelelôen 2002 októberében elindult és üzemszerûen folyik, feszített, de megvalósítható megyei ütemterv mellett. Jelenleg a fizikai blokkrendszer 12 megyét fed le, és szeptemberében elkészül az ország teljes területére. A gazdálkodók elôször 2003 folyamán a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által szervezett képzéssorozaton ismerkednek majd meg a fizikai blokk fogalmával, és a kérelmezés során szükséges használatával. A képzések és személyes egyeztetés során kialakul az, un. gazda-blokk adatbázis is, mely a gazdaságokat és az általuk mûvelt területeket (blokkok) kapcsolja össze. Ha a gazdálkodó részt vesz a felkészítéseken, megismerkedik az EU rendszer értelmében támogatható szántóterületekkel, a nem támogatható területekkel, a kérelmezés menetével és az egyes támogatásokra vonatkozó jogosultsági kritériumokkal. A gazdálkodókat a kérelmezéshez az alábbi szükséges információkkal segíti a MePAR: 18 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

19 CSATLAKOZÁSUNK ELÔTT könnyû tájékozódást és területmérést biztosító térképhelyes színes légifelvétellel, egyedi blokkazonosítóval, melyben feltüntetjük a készítés, ill. utolsó módosítás évét; a fizikai blokk támogatható területe (ha) és határai, a nem támogatható területek határai (ha) és területadatai, az EU jogszabály értelmében támogatható szántóterületek elhelyezkedése (2000. december 31-én szántó); jogosultsági kódok a célterülettel lehatárolt vidékfejlesztési kifizetésekre, az elôzô nemzeti igénylési rendszerrel kapcsolatot teremtô kataszteri térkép tájékoztató fedvényként történô megjelenítése. A MePAR kiépítése és mûködtetése az IIERben nemcsak a fizikai blokkok országos meghatározását jelenti, hanem a hozzá kapcsolódó térinformatikai rendszer kiépítését, szolgáltatások, ellenôrzési feladatok és szükséges oktatás valamint a kapcsolódó felkészítési, képzési tevékenységek rendszerét is. A kiépítésen felül a rendszert évente felújítjuk, a változásokat átvezetjük. Földmérési és Távérzékelési Intézet Verhetetlen a falu! Igazi falu csak a vén Európában van. Amerikában nincsenek falvak. A falvakban élôk többsége a múltban is, ma is sajátos kétlaki életet folytat. Az itt élô emberek többsége nem talál helyben munkát, eljár a közeli városba, hosszú, órákat tölt el utazással zötykölô autóbuszon, vagy a ritkán közlekedô vonaton. És még jó, ha van vonat! Még nem számítottam ki, de érdekes adat jönne ki abból, hogy a diákéveket is beszámítva évig tartó bejárással hány évet is tölt a bejáró autóbuszon, vonaton?! évfolyam szám 19

20 CSATLAKOZÁSUNK ELÔTT Az a Gazdasági Közösség, ahová jövô év május 1-vel csatlakozunk becsüli a falvait. Franciaországban néhány tíz házból álló apró falu önálló névvel, iskolával, templommal és izmos lokálpatriotizmussal dicsekedhet. Nincs az az isten háta mögötti falu, amire ne lennének büszkék a lakói! A németek a régi falusi építészeti emlékek megôrzésével emelték rangra a településeiket. A jellegzetes stílusjegyeket magukon viselô épületek restaurálásához komoly anyagi támogatást adnak a háztulajdonosnak. Ezeket a házakat belülrôl lehet alakítani, modernizálni, de a külsô stílusjegyek, az ablakok formája, mérete, a tetô hajlásszöge és a többi meghatározó stílus elem szent és sérthetetlen. Németországi apró településeken indították el még a hatvanas években a ma is élô Legyen szebb a mi falunk mozgalmat. A szelíden kanyargó patakokat ott nem zárják betonpartok közé. Az öreg fákat már-már az idôs embereknek kijáró tisztelettel övezik és megifjítják, gondozzák, de fiatal fákat is telepítenek. Mindezek miatt és mert a szelektív hulladékkezelés, beleértve az újrahasznosítást Európa nyugati felén rég megoldódott az ottani települések határában nincsenek szeméttelepek. A magyar falunak az elmúlt évben számos, hatásában ma is érzôdô erôszakot kellett és kell elviselnie. Erôltessük meg egy kissé emlékezetünket! Az erôszakolt kollektivizálástól kezdve gondoljunk csak hatvanas hetvenes évek falufejlesztésére, amely az úgynevezett szerepkör nélküli települések szégyenletes kategóriáját teremtette meg. Ezek valójában az elsorvasztásra ítélt falvak voltak. Gondoljunk aztán az erôszakolt téeszesítés kiteljesedésére, amikor falvak veszítették el nevüket, és földjüket a határ összevonásokkal, szántóföldjeik erôszakolt egyesítésével a közös termelôszövetkezetben. És gondoljuk a mai iskola és posta bezárásokra, a vidéki munkahelyek rohamos megszûnésére, vasúti szárnyvonalak megszûntetésére. Ahol nincs iskola, ott nem telepednek le fiatal házasok. Ahol nincs munkahely, óvoda, onnan elmennek a fiatalok. Ahol nincs vasút, ott éppen a legszegényebb emberek mozgása korlátozott, válik lehetetlenné a kapcsolattartás a távol élô rokonokkal, barátokkal. Ahol mindenáron erôszakolják, mert a csatornalobby érdekei ezt diktálják a szennyvíztisztító telepek építését. Holott apró településeken elég lenne élôvíz-kímélô szennyvíz-erdôket, nyárasokat, füzeseket telepíteni a költséges szennyvíztisztító helyett. Egyre gyakrabban csapja meg orrunkat a vidéket járva a csatornabûz. A szennyvíz telepeken csak részleges szennyvíztisztítás folyik. Élô patakokba, folyókba kerül az elôtisztított szennyvíz. Az aszályos években mint amilyen az idei is a folyók, patakok vízhozama erôsen lecsökken, a belekerülô szennyvizet nem képes kellôen felhígítani, nos innen az orrfacsaró szag. Mindennek ellenére verhetetlen a falu. Miért? Mert az ország lakosságának több mint a 40%-a falvakban él. Az ô alkotmányos jogaik azonosak a városon élôkével. Továbbá a magyar népesség több mint a harmada képes még ma is arra, hogy megtermelje az élelmiszerét, vagyis önellátó. (Angliában ez az arány alig éri el a 3%-ot.) És aki termel, ha csak saját szükségletre is, azt a függetlenség édes érzése töltheti el. Milyenek lesznek falvaink, lesznek-e tanyák év múlva? A falvak vezetôi csodavárás helyett lázas igyekezettel veszik számba értékeiket, a pénzzé tehetôt és a megfizethetetlent, az elmozdíthatatlant. Kistérségi társulások az összekapcsolódás bíztató jeleiként százával alakultak. Van olyan község, amely 3 kistérségi társulásnak is tagja. A sikeres uniós pályázatokhoz azonban önrészt kell tudni felmutatni. Nyitott kérdés, honnan tesznek szert falvaink bevételre? Eladják, ami még eladható? Vagy kemény ingatlanadó, netán új, helyi adónemek kémény adó, friss levegô adó bevezetésével tesznek majd szert bevételekre? Nem tudjuk, mert a jövô sajnos vagy szerencsére el van rejtve a szemeink elôl. Egy biztos: a magyar vidék még sok-sok meglepetést tartogat. Tamás Enikô 20 AZ EURÓPAI UNIÓ AGRÁRGAZDASÁGA

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mi az Agrár-környezetgazdálkodási Program? Nemzeti Vidékfejlesztési Terv részeként az EU közös agrárpolitikáját képviseli A támogatási

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

Tapsonyi Tamás. Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer bemutatása

Tapsonyi Tamás. Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer bemutatása Tapsonyi Tamás Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer bemutatása KAP érvényesítésére vonatkozó jogszabályok bemutatása - A Tanács 1992. november 27-i 3508/92/EGK rendelete egyes közösségi támogatási

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA 2014-2020 UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen folyamatokat

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program (NAKP) céljának ismertetése.

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program rövid és hosszú távú tervezett hatásai és a már

A Vidékfejlesztési Program rövid és hosszú távú tervezett hatásai és a már A Vidékfejlesztési Program rövid és hosszú távú tervezett hatásai és a már megtett lépések Kis Miklós Zsolt agrár- vidékfejlesztésért felelős államtitkár Miniszterelnökség Közgazdász Vándorgyűlés Kecskemét

Részletesebben

A Közös Agrárpolitika alkalmazása Magyarországon

A Közös Agrárpolitika alkalmazása Magyarországon A Közös Agrárpolitika alkalmazása Magyarországon KAP támogatások csoportosítása a két pillér mentén -6, EU-15 Piac politika klasszikus piaci támogatások (%) közvetlen támogatások (7%!!!) Vidékfejlesztés

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 1. szám április 24.

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 1. szám április 24. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 1. szám 2007. április 24. Tartalomjegyzék A 2007-2013-as

Részletesebben

Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés

Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

Jogszabály-változások a szaktanácsadásban

Jogszabály-változások a szaktanácsadásban NEMZETI AGÁRGAZDASÁGI KAMARA Jogszabály-változások a szaktanácsadásban SZÉKELY ERIKA Székesfehérvár, 2014. november 27. Tájékoztatás, tanácsadás, szaktanácsadás Agrár-tanácsadás Térítésmentes tanácsadás

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az Agrár-környezetgazdálkodás helyzete Magyarországon és az EU-ban. 94.lecke

Részletesebben

EU agrárpolitika és vidékfejlesztés

EU agrárpolitika és vidékfejlesztés EU agrárpolitika és vidékfejlesztés Székesfehérvár 2012. április 18. UDVARDY Péter Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Közös agrárpolitika - KAP Már a Római szerződésben szerepelt (39. cikkely)

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

Javaslatok az állami költségvetés mezõgazdaságra vonatkozó fejezeteihez

Javaslatok az állami költségvetés mezõgazdaságra vonatkozó fejezeteihez 3. melléklet Javaslatok az állami költségvetés mezõgazdaságra vonatkozó fejezeteihez Az agrár- és vidékpolitika második (ökoszociális) pillére 1. Bevezetés A mezõgazdaság mindig is több volt, mint egyszerû

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember Megvalósítási határidő hosszabbítás A LEADER HACS közreműködésével megvalósuló, 2012-2014. években benyújtott támogatásban részesült kérelmek esetében meghosszabbításra került a megvalósítási határidő.

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete 1. Felhívás azonosító jele 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. A B C D E F G H I J K VP1-1.1.1- VP1-1.2.2- VP1-1.3.1- VP1-2.1.1-2.1.2- VP1-2.3.1-4.1.1.1-4.1.1.2-4.1.1.3-

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI

Részletesebben

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő támogatása Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium AGRYA KONFERENCIA 2015. február 27. - Budapest Az EU 7 éves pénzügyi

Részletesebben

A Közös Agrárpolitika költségvetése

A Közös Agrárpolitika költségvetése A Közös Agrárpolitika költségvetése A 2014-2020 közötti költségvetési időszakban a KAP költségvetése 11%-kal kevesebb mint 2007-2013-ban De a magyar gazdák és a magyar vidék támogatásai 2014-2020 között

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15.

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból Figeczky Gábor WWF Magyarország Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Források ~ 840 milliárd Ft - 7 évre I. tengely (versenyképesség) II.

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

Országos Szaktanácsadási Központ a NAK keretében Készítette: Székely Erika Előadó: Varga Zsuzsanna

Országos Szaktanácsadási Központ a NAK keretében Készítette: Székely Erika Előadó: Varga Zsuzsanna NEMZETI AGÁRGAZDASÁGI KAMARA Országos Szaktanácsadási Központ a NAK keretében Készítette: Székely Erika Előadó: Varga Zsuzsanna Budapest, 2014. október 30. Jogszabályok módosulása 2014. október 1-én hatályba

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezőtlen adottságú

Részletesebben

A VIDÉKFEJLESZTÉS HAZAI PÁLYÁZATI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI RENDSZERE

A VIDÉKFEJLESZTÉS HAZAI PÁLYÁZATI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI RENDSZERE A VIDÉKFEJLESZTÉS HAZAI PÁLYÁZATI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI RENDSZERE Szerkesztette: Dr. Barczi Attila, GEO-SIVO Kft. Lektor: Dr. Ángyán József A fejezetek szerz i és szerz i: Dr. Ángyán József Dr. Barczi Attila

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. május 6. EU-s vidékfejlesztési

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet.

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év Ikt. szám: 200/2006. A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Működési költségvetés) Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya 2006.

Részletesebben

115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről

115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről Összhangban az Európai Unió (a továbbiakban: EU) agrárpolitikai célkitűzéseivel, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS 12. előadás

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS 12. előadás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS 12. előadás Agrárkörnyezetgazdálkodási és vidékfejlesztési programok Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Az agrár-környezetgazdálkodás céljai A mezőgazdasági termelésnek,

Részletesebben

A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 498 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 8. szám A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány megállapítja a Vidékfejlesztési

Részletesebben

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Program Pályázat megnevezése (magyar) Pályázat megnevezése (angol) Pályázat kódja Erasmus+ Európai szakpolitikai kísérletek az oktatás, a képzés és az ifjúságpolitika

Részletesebben

A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés

A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés NUTS rendszer Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques NUTS kategóriák NUTS 1: Statisztikai Nagyrégiók NUTS 2: Tervezési-Statisztikai Régiók NUTS 3: Megye Local

Részletesebben

2007. évi beszámolója

2007. évi beszámolója Homokhátsági Mintagazdaság Kht. 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a HOMOKHÁTSÁGI MINTAGAZDASÁG KEREKEGYHÁZA KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG (6041 Kerekegyháza Fő u. 47/a) 2007. évi beszámolója Tartalom: 2007. évi közhasznú

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Magyarországi Natura 2000 területek bemutatása. 111.lecke A Tanács 79/409/EGK

Részletesebben

8. előterjesztés I. határozati javaslat 2. melléklete Nem kötelező véleményadó szervezetek

8. előterjesztés I. határozati javaslat 2. melléklete Nem kötelező véleményadó szervezetek 8. előterjesztés I. határozati javaslat 2. melléklete Nem kötelező véleményadó szervezetek 1 Ssz Véleményező Dokument um kelte 1 Debreceni Egyetem ad hoc bizottság Prof. Dr. Nagy Géza 2014. március 4.

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program bemutatása

Vidékfejlesztési Program bemutatása A projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló intézkedések Irányító Hatóságának jóváhagyásával készült. Vidékfejlesztési Program bemutatása Pannon Térségfejlesztő

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Agrárkörnyezetgazdálkodási vidékfejlesztési programok. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Agrárkörnyezetgazdálkodási vidékfejlesztési programok. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Agrárkörnyezetgazdálkodási és vidékfejlesztési programok Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Az agrár-környezetgazdálkodás céljai A mezőgazdasági termelésnek, földhasználatnak

Részletesebben

Agricultural Informatics 2014 International Conference Future Internet and ICT Innovation in Agriculture, Food and the Environment November

Agricultural Informatics 2014 International Conference Future Internet and ICT Innovation in Agriculture, Food and the Environment November Agricultural Informatics 2014 International Conference Future Internet and ICT Innovation in Agriculture, Food and the Environment 13-15 November 2014, Debrecen, Hungary Az agroerdészet (agroforestry)

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához Segédlet a kezesség kategóriájának megállapításához Jelen Segédlet célja, hogy segítséget nyújtson a kezesség kategóriájának kiválasztásában. A kezesség alapvetően az ügylet cél szerinti tevékenységi köre

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

A Kormány 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 70. szám 5451 A Kormány 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány a) megállapítja a Vidékfejlesztési

Részletesebben

A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme. Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály

A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme. Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály KAP ÚJ CÉLKITŰZÉSEI 1. Életképes élelmiszertermelés: a mezőgazdasági jövedelmek

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

KAP-reform. AGRYA, Fiatal Gazda Konferencia, Papp Gergely Agrárgazdasági Kutató Intézet

KAP-reform. AGRYA, Fiatal Gazda Konferencia, Papp Gergely Agrárgazdasági Kutató Intézet KAP-reform AGRYA, Fiatal Gazda Konferencia, 2011.02.25. Papp Gergely papp.gergely@aki.gov.hu Agrárgazdasági Kutató Intézet www.aki.gov.hu Mi a Közös Agrárpolitika (KAP)? A KAP olyan működő közösségi politika,

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetgazdálkodási és az integrált gazdálkodási alprogram bemutatása.

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( )

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( ) Natura 2000 erdőterületek finanszírozása (2014 2020). Általános cél az uniós természetvédelmi irányelvek maradéktalan végrehajtása (EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020, 1. Cél) érdekében a fajok és

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020. 2014. december 09. Terra Madre

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020. 2014. december 09. Terra Madre VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 2014. december 09. Terra Madre FEJLESZTÉSPOLITIKA AGRÁR ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS CÉLOK, FŐ IRÁNYOK: 1) EURÓPAI UNIÓS SZINT: EU 2020, KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA 2) TAGÁLLAMI/NEMZETI

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek

Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek Győri Enikő EURÓPAI ÜGYEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR KAP REFORM 2014-2020 AGRÁRGAZDASÁGI KIHÍVÁSOK Budapest, 2012. július 3. 7 éves Keretköltségvetés:

Részletesebben

Öntözésfejlesztés lehetőségei kormányzati szemmel

Öntözésfejlesztés lehetőségei kormányzati szemmel Öntözésfejlesztés lehetőségei kormányzati szemmel Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Szarvas, 2015. július 09. A mezőgazdasági célú vízhasználat

Részletesebben

Vidékfejlesztési Minisztérium

Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági termékek (EU) belső piacon és harmadik országokban történő megismertetése és promóciója Pályázók köre: Szakmai és szakmaközi szervezetek PR tevékenység, promóció

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar 52. Közgazdász Vándorgyűlés, Nyíregyháza Dr. Losó József MIRELITE MIRSA Zrt. - Elnök A mezőgazdaság az

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések MFB Csoport: integrált pénzügyi szolgáltatások Szoros és hatékony együttműködés az MFB Csoport hitelezési, befektetési, garancia vállalási és támogatási tevékenységet

Részletesebben

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre Bardócz Tamás halászati osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Az előadás tartalma: Magyar

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Gazdasági-társadalmi kihívások Jövedelem különbségek Áringadozás, kockázatmenedzsment

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2008. Kabai Anikó 2008. 06. 03.

Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2008. Kabai Anikó 2008. 06. 03. Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2008. Kabai Anikó 2008. 06. 03. A minőségi javulás ígérete Változások az új tervezési időszakban NFT I. tapasztalatok ÚMFT Hosszú támogatási folyamat, ezen belül elhúzódó

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető

A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. A folyamatos erdőborítás igazgatási vonatkozásai Lapos Tamás erdészeti osztályvezető Erdőgazdálkodás

Részletesebben