füzetek LXX. szám 2010/1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "füzetek LXX. szám 2010/1"

Átírás

1 füzetek LXX. szám 2010/1 Tartalomjegyzék Érték- és anyagmentések Lyukóbányáról... 3 Nyomvonalbejáró túra a Dorogi Homokvasút vonalán... 5 Két emlékezetes kisvasúti baleset 2009-ben... 8 Hírek Kemencéről Egy rejtőzködő túlélő Néhány újdonság a csehországi kisvasutakról Megjelenik a XVI. Kárpát-medencei kisvasúti Találkozó alkalmából. Budapest, február 2.

2 2. oldal év 1. szám KBK füzetek Kedves Olvasó! Az idő egyesek szerint ballag, mások szerint rohan. Egy biztos, meg nem áll. A Börzsöny északi oldalán, Kemence faluban 1910-ben erei kisvasút épült a Nagyvölgy, majd három év múlva (a Kőrózsa Panzió és a Strand között volt a kitérő) elágazott a Csarnavölgy felé. Az ezt követő évtizedekben egy összességében félszáz kilométeres hálózat jött létre. Könyvet töltene meg, az elmúlt évszázad ismertetése, és igen, jól sejti az olvasó, hogy készülünk is a kisvasúti napra, valami effélével, s még sok minden mással. Legelőbb is, a folyamatos munka mellett, két kisvasút ünneppel! Hogy egy alig négy kilométeres menetrendi üzemmel bíró vasúttól ez nem a nagyzolás esete, az mindjárt kiderül: Idén első ízben rendezik meg a Hetedhét Kúltúrális, Művészeti és Hagyományörző fesztivált Kemence, Bernece és Perőcsény községekben, a tizenegy napos programba pont belelesik hagyományos kisvasúti napunk Július negyedik szombatján. Ennek a kisvasút napnak a mondanivalója, a fesztiválhoz kapcsolódva, július 24-én a 10 éves a Kemencei Erdei Múzeumvasút! lesz, a fesztivál idején (július17-25.) Nyitott Fűtőház, Mitől megy a vonat? - ismerkedés a vasutas szakmával, és a hétvégi rend szerinti vonatközlekedéssel várjuk a hetedhét országból érkezőket. Két hét múlva, augusztus 7-8-án a a 100 éves Kemencei Erdei Vasút és barátai találkozója vendég járművek parádéja, számos külföldi résztvevővel, veterán járműtalálkozó, fotóvonatok, modellkiállítás, és sok más rendezvény, két napon át. A programok szervezése folyamatos, és folyamatosan tájékoztatunk is minden érdeklődőt, honlapunkon és újságunk hasábjain! Köszönjük a segítséget, és kérünk idén is +1% esélyt, vagyis az Ön befizetett jövedelemadójának ezen részét, kisvasútmentő munkánk folytatásához! Adószámunk : Aki teheti, kérjük támogassa munkánkat tárgyi vagy pénzbeni adománnyal! Számlaszámunk: A támogatás a fennálló jogszabályok szerinti mértékben az adóalapból levonható! KBK füzetek február évfolyam, 70. szám Kiadja a Kisvasutak Baráti Köre Egyesület a tagság és az érdeklődők tájékoztatására. Megjelenik alkalmanként, Az Egyesület címe: 1222 Budapest, József u Honlap: A szerkesztőség címe: Felelős kiadó: Bodrogközi Gábor Felelős főszerkesztő: Karap Krisztián, Megbízott szerkesztő: Schmidt L. Valentin Tördelő: Karap Krisztián, Korrektor: Karap Krisztián

3 KBK füzetek év 1. szám 3. oldal Gondos Árpád Érték- és anyagmentések Lyukóbányáról L y u k ó b á n y á n e l ős z ö r b a n j á r t a m, b e m u t a t t á k a f ö l d a l a t t i v a s ú t i h á l ó z a t o t ( a m o z d o n y v o n - t a t á s ú é s a z e g y, il l e t v e k é t h a j t á s ú * v é g t e l e n k ö te l ű s z á l l í t á ss a l ü z e m e l te t e t t s z a k a s z o k a t, a f ö l d a l a t t i m o z d o n y m ű h el y t, a r e m i z t, i l le t v e a v a s ú t o n k í v ü l a p n e u m a t ik u s s z é n s z á l l í t á s t, d is z - p é c se rk ö z p o n t o t, r o b b a n ó s z er r a k t á r a t és a s z k i p ö n ü r í t ő s zé n s z á l l í t ó a k n a b ö d ö n a l s ó r a k o d ó - j á t, i ll e t v e a k ü l s z í n e n a z e l ő v á l o g a t ó t ** é s a z a k n a g é p h á z a k a t ). E kk o r t ű n t f el, h o g y a z or s z á g t ö b b i t e h e rs z á l l í t ó d r ó tk ö t él p á l y á j á t ó l el t ér ő a l y u k ó i, m á s o k a c s il l ék é s a z á l l v á n y o k is. Másodszor 2003-ban jutottam el ide és ekkor már nemcsak a vasút érdekelt, hanem megkértem, mutassák meg a feladóállomást is. A bejövő csilléket a lendületük elvesztése után vízszintesen felszerelt láncos vontató és pneumatikus léghengeres tolószerkezet gurította be a sűrített levegővel működő garatok alá, melyen át az állomás feletti bunkerekből jött a szén. A feladást egy félautomata szerkezet végezte, melynek meghajtása az egyik vonókötél tárcsáról történt, ha állt a pálya, nem lehetett csillét feladni (máshol lehetett, mert kézzel végezték ezt a műveletet, pl. Oroszlány XX-as aknán, de ennek techológiai oka volt). Már ekkor megkérdeztem, nem lehet-e majd csillét venni, a bánya nagyon bezárás előtt állt, arról volt szó, hogy 2003 december 31-ével leáll a termelés, elkezdik a bontást. A válasz nem volt, de mondták, hogy majd még beszéljek velük ez ügyben, mert még bíztak a pálya további működtetésében (Szilveszter napján lehúzták az összes használható csillét). Ezután nem Lyukóra, hanem többszöri vonalbejárással egybekötve Berentére jártam érdeklődni, amikor 2004 márciusában azt mondták, az egész kötélpályarendszert eladják ócskavasnak (kb. 12 km drótvasutat és kb. 700 m merev függősínpályát, kb csillével és hat pályavizsgáló személykocsival, összesen öt állomással, három hajtógéppel). Ekkor leszereltettem, illetve leszereltem néhány kisebb alaktrészt (kürtöket, jelzőcsengőt, kapcsológombokat és egy vonali telefonszekrényt). Lyukón igen segítőkészek voltak, az Oroszlányi Bányamúzeum egyik vezetőjének kérésére félreraktak egy utazócsillét, majd többszöri telefonos egyeztetés után egy másikat, valamint egy szeneskocsit és egy teknő nélküli függesztéket bányafás csille építéséhez (ezt később magas széntartalmúak ellopták néhány kisebb alkatrésszel együtt, melyek pótolva lettek, a függesztővillából már nem volt több (2 személykocsi, csilleteknő és egy csille kivételével szétvágtak minden más járművet). Egyajtós utazócsille Berentén, egy és kétbejáratú kivitelben készült, mindkettőből maradt meg Bleichert gyártmányú, német csillék Berentén egy megmenekült a kohótól A pályát 2004 nyarán, a bánya bezárásával egy időben bontották el, a lyukói feladóállomás után maradt egy oszlop belőle, ezt később döntötték le, melynek a fejrésze (kb. 4-5 magas) félre lett téve, de felszedte egy vasgyűjtő teherautós (kár érte, érdekes darab lett volna a tetején levő mm átmérőjű kötéltárcsával egybeépített kötélsaruival).

4 4. oldal év 1. szám KBK füzetek 2004 elején az egyik lyukói látogatás során megkértem, mutassák meg a teljes bányaüzemet és a perecesi aknát kiszolgáló kézi kapcsolású telefonközpontot. Ekkor jött a meglátni és megszeretni helyzet, de még sokáig nem volt eladó, ugyanis amíg az utolsó ember nem jön fel a bányából, addig működnie kell. Annyit mondtak, írjak egy levelet, hogy tényleg komolyan gondolom a vásárlást, mert akkor nem adják majd másnak. A levél ment, de más érdeklődő a kiszereléséig nem volt. Végül a 2005-ös lillafüredi kisvasúti nap előtt lett kibontva és elszállítva rengeteg alkatrésszel és tartozékkal és 2m körüli kábelezésével együtt. Kiállítottuk, megtekinthető az Oroszlányi Bányamúzeum diszpécserszobájában, jelenleg még nem működik. A 3 kötélpályás járművet és a hozzájuk tartozó pályaelemeket november 8-án Oroszlányból Csolnokra, a már ott levő lábatlani, annavölgyi és helyben talált teknőkből, csillékből álló függőpályás gyűjteményhez szállítottuk, ehhez köszönet a segítségért Molnár Márk tagtársunknak és egy Esztergom-kertvárosi vállalkozónak. Bleichert felső vonókötél vezetésű állvány valahol Lyukóbánya után nem maradt semmilyen alkatrész belőlük Közben gyűltek egyéb dolgok is, a pályalakatosok által használt hordozható telefonok, kötélvégtelenítéshez használt fonótűk, állomási távbeszélőkészülékek, figyelmezető- és tiltótáblák, fényezősablonok, dokumentáció másolatok, műszaki iratok, két kapcsolópult, melyek közül az egyik hiányos, a másik használható ezek működő kötélpályamodellhez lettek beépítve. A csilléket Berentéről Lyukóra szállították, a kisebb dolgok folyamatosan, kisebb csomagokban kerültek át Oroszlányba vagy egy budapesti raktárba. A szállítás rossz fuvarszervezés miatt egyre tolódott, a többszöri áthelyezés és kb. 1,5 évnyi szabad ég alatti állás miatt leromlott a járművek állapota. Végül 2005 júliusának vége felé előbb Kemencére, másnap pedig Oroszlányba került a csillegyűjtemény néhány doboz telefonközpont alkatrésszel és három függőpálya elemmel együtt, felújításuk elkezdődött. A lyukóbányai 100 vonalas telefonközpont múzeumba került Az egyetlen egyben maradt Bleichert-csille teknője felújítás közben, Csolnokon 2009 nyarán * egyhajtású végtelenkötelű szállítás: egyvágányú a vágat, a kötél egy irányban vontat, a másik (üres) ág vagy talpi görgőkre vagy a vágat tetejéről (főte) lógó csigákra támaszkodik, általában Karlik szorítópofás hajtógép működteti;

5 KBK füzetek év 1. szám 5. oldal kéthatású végtelenkötelű szállítás: kétvágányos vágat, az egyiken az üres, a másikon a teli csillék közlekednek, nagyméretű, általában Ohnesorge márkájú hajtógép tartozik hozzá ** a szénből még a bánya területén, bunkerbe töltés és osztályozóba szállítás előtt kiválogatják a meddőkőzet és főleg a fabiztosítás kisebbnagyobb darabjait, esetleg bekerült gépalkatrészeket, szemetet *** a kötélpályáról bejövő üres csillék teknőjét vasúti alvázra helyezték, az aknából kijött szenes csillékét pedig átakasztották a drótvasút függesztékeire és az alvázat visszafordították egy üres bödön alá; ezt a technikát nem lehet gépesíteni, legalább két ember kell hozzá (az osztályozóban az ürítéshez használtak gépi láncvontatást) Köszönet a rengeteg segítéségért: a lyukói bányászoknak; a berentei szénosztályozó, illetve a kötélpálya átadóállomás dolgozóinak; az Oroszlányi Bányamúzeum vezetésének és valamennyi dolgozójának; Bacsinszky Tibornak, Budapest; Nagy Lászlónak, Kemence Nagy Zoltánnak (BigZé), Budapest; Tóth Gábornak, Biatorbágy Kiemelt támogató: Csolnoki Bányászklub, Bányászati Múzeum, Csolnok, Rálóczitelep Molnár Márk Nyomvonalbejáró túra a Dorogi Homokvasút vonalán április 4-5-én rendeztük meg nyolcadik alkalommal a Dorog és Csolnok közötti kisvasút nyomvonalának bejárását a Kisvasutak Baráti Köre Egyesület, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Dorogi Helyi Szervezete és a Csolnoki Bányász Klub közös szervezésében. A 33 km-es túrát Sárisápon kezdtük meg 21- en a bánya másik kisvasútjának, a szenet felszínre szállító 580 mm nyomtávú bányavasút ma üresen álló mozdonyszínénél. Archív fotók segítségével azonosítottuk a helyszíneket és a pályaudvar működését majd bementünk az altáró utolsó megmaradt 50 m-es szakaszába. Tulajdonképpen ez egy 6780 m hosszú alagútként működött 1924-től, amikor összelyukasztották a dorogi altáróval. Az aknák erre az alagútra voltak telepítve így a szén kiszállítása és a bányavíz kivezetése könnyebb lett, működése 63 éve alatt jelentős megtakarítást jelentett a bányának. A tárószáj felett épült ki a meddőhányóra vezető sikló, ezt megmászva értük el a homokvasút fővonalának végét. Két kilométert haladtunk sajnos csak részben a nyomvonalon mert az évről évre terjedő bozót megoldhatatlan problémaként állt előttünk. Itt oda- vissza négy kilométeres kitérőt tettünk a XVII -es aknai szárnyvonalra. Érdekes hogy ez a szakasz már a 70- es években megszűnt, mégis jelentős hosszban tudtunk a talpfák hiányából keletkezett lyukakon haladni, egy rövid szakaszon pedig tisztán, gazmentesen találtuk a bazalt ágyazatot mintha tegnap szedték volna fel a pályát. Vállalkozó kedvűek leereszkedtek a völgybe megnézni X es akna emlékművét. A vasút felett keresztül haladó kötélpálya helyén pihenőt tartottunk étkezés céljából, majd visszatérve a fővonalra szép erdők és mezők között haladtunk Csolnokig, a motorosoknak hála könnyű volt utunk mert kis ösvényt tapostak ki maguknak az egyébként az összes résztvevő által elítélt erdei kártevők. Ezen a szakaszon segítség nélkül sem lett volna más választásunk mert az erdei út messze halad és azon haladva nem azonosíthattuk volna az ürítő hidak helyét, nem tapasztalhattuk volna mekkora töltések és bevágások készültek az építés idején. 16 km gyaloglás után érkeztünk szombati végpontunkhoz, a Csolnoki Bányász Klub bányamúzeumához. Fleischmann Dezső klubvezető tárlatvezetést tartott az egyre bővülő bányamúzeumban, mind az épületben berendezett kiállításon, mind a

6 6. oldal év 1. szám KBK füzetek külszínen kialakított bemutatótérben és a lejtaknában. A múzeum épületében hálózsákos szállást kaptunk hatan, a többiek vagy elbúcsúztak vagy egyénileg szervezett szálláshelyükre távoztak. Lefekvés előtt jó hangulatú szalonnasütéssel zártuk a napot. Vasárnap reggel 13-an vágtunk neki a hátralevő 17 km-nek Dorog irányába. A túrán résztvevő Bérczes József csolnoki polgármesternek köszönhetően először mehettünk be a falu határában épült rendben tartott de lezárt vasúti alagútba, mely 120 m hosszú. Az alagút jelenlegi tulajdonosa 1934-ben, az építés évében készült képeket mutatott a műtárgyról. Kissé távolabb a bánya egykori robbanóanyag raktárának földalatti üregeit is bejártuk, majd Tömedék aknáig nagyon lassan haladtunk a Dorog felett kiágazott tömedéki szárnyig a sűrű bozót miatt. Útba ejtettük VI os akna és Tömedék- akna emlékművét is. A szárnyvonal bejárása közben átsétáltunk egy sikló megmaradt rövidke alagútján, majd a szárnyvonal vége felé minden eddiginél sűrűbb bozóton kellett négykézláb átvergődnünk. Vissza az elágazásig a bozót helyett szintén kényelmetlen aszfalton gyalogoltunk az elágazásig ahonnan könnyű utunk volt a vasút dorogi állomásáig. Az esztergomi MÁV vasutat átszelő hídonmely az utolsó megmaradt híd- tartottunk egy kis uzsonnázást, utána besétáltunk a mozdonyszínt és a homokbányászat nyomán kialakult Palatinus tavat megtekinteni. Ezzel a homokvasút bejárását befejeztük, de még volt közös program: egy üdítő fagylaltozás után dr. Korompay Péter, az OMBKE Dorogi Helyi Szervezetének titkára látott vendégül pincéjében berendezett házi bányamúzeumában különféle finom borral kínálva a megfáradt túrázókat. A szívélyes vendéglátás után túránkat a Dorogi Altáró fennmaradt bejáratánál zártuk. Az elmúlt években egyre csökkenő érdeklődés miatt a túra szervezésének felhagyásán gondolkodtam, de az idei sok jelentkező, a nagyon jó hangulat és a jó társaság hatására úgy döntöttem: jövőre ugyanekkor ugyanitt. Jó volt a sok külsős érdeklődő, volt aki egy régi KBK Füzetet szorongatva tájékozódott, jó volt hogy Csolnok polgármestere is végigjárta velünk a vonalat (aki végig mutatta a faluban hova nem engedett lakóparkot építeni), és külön öröm volt hogy több KBK alapító tag is itt volt! Igaz 1997-ben már megjelent egy terjedelmesebb írás a vasút történetéről a KBK Füzetekben, de egy nyomvonal bejárás tudósításához hozzátartozik egy rövid összefoglaló: a homokvasút funkciója a szénbányák tömedék anyaggal való ellátása volt. A kifejtett bányatérségekben maradó szén oxigénnel érintkezve izzásba jött, öngyulladás keletkezett és komoly bányatüzek keletkeztek, gyakran haláleseteket okozva. Ezért már a XIX. században elkezdték a felhagyott üregeket tömedékelni helyben található lösszel vagy meddővel. Biztos megoldást csak az először 1906-ban Tatabányán bevezetett iszaptömedékelés adott, ahol nagynyomású vízzel keverve a tömedék anyagot, teljesen elzárhatták az oxigén útját. Csolnokon 1917-ben kezdte meg a termelést a Reimann- akna, a korszerű új bánya többször az elfúlás veszélyének volt kitéve a lösz tömedék alkalmatlansága miatt. Ezért a Tömedék akna melletti homokbánya mellől 580 mm nyomtávú siklót építettek 800 m hosszban Csolnokra. A kis homokbánya gyorsan kimerült, ezért Dorog mellett vásároltak egy birtokot,mely alatt több millió köbméter homok volt kitermelhető. Zelovich Kornél műegyetemi tanár javaslatára és tervei alapján kötélpálya helyett 3,5 km hoszszú villamosított vasutat építettek a siklóig, a csillék vontatását Ganz gyártmányú ikresített villamos mozdonyok végezték. Az újabb szénmezők azonban dél felé voltak és a sikló kapacitása is korlátozta a bányák ellátását, ezért elhatározták az új homokvasút megépítését. Dorog mellett kezdték az új vonal építését két MÁVAG 106 szerkezetszámú gőzmozdony segítségével a Csolnoktól délre található II- es aknáig már 760 mm nyomtávolsággal. A meglévő vonal átépítésével egy 10 km- es fővonal és a sikló felé átépített vonalrész, mint 1,5 km-es szárnyvonal jött létre. Utóbbit később meghosszabbították egy 500 m-es tolatóvágánnyal. A vontatást már négy tengelyes 340 lóerős GANZ mozdonyok végezték, csillék helyett 14 m3 es Roesemann és Kühnemann gyártmányú nyerges vagonokat továbbítottak ben még 3 km- rel toldották meg a fővonalat és épült egy kilométernyi újabb szárnyvonal is. Ezt már az államosítás után hosszabbították meg egy kilométerrel. A szénbányászat visszafejlesztése egybe esett a dorogi bányák sorozatos elfulladásával is, így a legújabb szárnyvonal került felszedésre először a 70- es években tól 87- ig már csak a régebbi, tömedéki szárnyon volt forgalom. A jó állapotú fővonalon a helyi KISZ úttörővasút kialakítását kezdte szervezni, de a romló gazdasági helyzetben erre nem volt lehetőség. Így ben a vasutat és járműveit teljesen megsemmisítették. Dorogon a nagyvasút feletti hídját hamarosan lebontják a vonal fejlesztése miatt, ezután már csak a befalazott, magántulajdonban levő csolnoki alagút és a Palatinus- tó marad a homokvasút utolsó emléke.

7 KBK füzetek év 1. szám 7. oldal

8 8. oldal év 1. szám KBK füzetek Chikán Gábor Két emlékezetes kisvasúti baleset 2009-ben A v a s ú t i ü z e m e t s a j n á l a t o s a n kí s ér ő b a l e s e t ek b e n s e m k e r ül t é k el a k is v a s u t a k a t. K ö z ü - l ü k k é t e se m é n y t s ú l y o s s á g á n á l, i ll e t v e a b e n n e re j l ő b i z t o n s á g i k o c k á z a t n á l f o g v a a K ö z l ek e - d és b i z t o n s á g i S z er v e z e t is v i z s g á l t. ( A S ze r v e z e t fe l a d a t a a v a s ú t i, v í z i és l é g i b a l e se t e k s z a k - m a i v i z s g á l a t a, n e m a fe le l ő ss é g, h a n e m a z o k o k f el t á r á s a. M i n d é k é t e s e m é n y ré s z le t e s z á r ó je - le n t é s e n y i l v á n o s, e l ér h e t ő a K ö z l e k e d és b i z t o n s á g i S z er v e z e t h o n l a p j á n : w w w. k b s z. h u, a V a s ú t i k ö zl e k ed é s / V i zs g á l t es e m é n y e k m e n ü p o n t a l a t t, a l e z á r v a li n k r e k a t t i n t v a. ) Szembemenesztés Nem történt ütközés, sérülés, de kockázatos helyzetet okozott, amikor május 2-án a Királyréti Erdei Vasút vonalán közlekedő 6402 és 6317 sz. személyszállító vonatok Morgó- Hártókút állomásközben egymással szembe haladtak. A mozdonyvezetők a másik vonatot észrevéve a vonatokat egymástól kb. 450 méterre megállították. Az esemény előzménye, hogy a vonatok Hártókút állomásra tervezett keresztezését késés miatt Morgó állomásra kívánták áthelyezni. A vonalon a forgalomirányítást egyetlen forgalmi szolgálattevő végzi, aki a keresztáthelyezésről értesítette mobiltelefonon a 6317 sz. vonatot (melynek Hártókúton kellett volna megvárnia a páros vonatot, de így továbbindulhatott), viszont nem értesítette a 6402 sz. vonat mozdonyvezetőjét (melynek az eredeti állapottal ellentétben várakoznia kellett volna Morgón). A KBSZ megállapította, hogy a forgalmi szolgálattevő előbb adta meg az engedélyt az állomásköz igénybevételére a 6317 sz. vonatnak, mint ahogy az engedélyt visszavonta volna a 6402 sz. vonattól; a forgalmi szolgálattevői munkakört a vasútüzemben összevonják más munkakörökkel (ezúttal a 6402 sz. vonat vonatvezetője is ő volt, ahol a vonaton menetjegyet értékesített), azonban a vasútbiztonsági jellegű feladatok nem élveztek elsőbbséget a kereskedelmiekkel szemben (ezért maradt el az engedély visszavonása); kialakult gyakorlat, hogy a vonatok vonat-kísérők Indulásra készen jelzése nélkül is elindulnak az állomásokról (ezért is indult el a 6402 sz. vonat Morgóról, annak ellenére, hogy vonatkísérőként a vonaton volt maga a forgalmi szolgálattevő is). A KBSZ az esemény nyomán javasolta a forgalmi szabályok pontosítását: a forgalmi felada-

9 KBK füzetek év 1. szám 9. oldal tok elsőbbségének biztosításával, az engedélyadásban résztvevő személyek pontos meghatározásával; továbbá a vonatkísérők által történő indulásra felhatalmazás egyszerűsítésével. A keskenynyomközű vasutak szabályrendszerének megújítása keretében a KHEM számára előterjesztett új kisvasúti üzemeltetési szabályozás munkaanyagába már a fenti biztonsági ajánlásoknak megfelelő szabályozás lett beépítve, mely a tervek szerint hamarosan jogszabály szinten váltja majd fel a jelenlegi pályafenntartási, gépészeti és forgalmi szabályzatokat. az érvényben lévő engedélyek alapállapotban az engedélyek, közvetlenül a vonattalálkozás áthelyezéséről szóló döntés után Járműkapcsolás június 13-án a Nyíregyháza-átrakóról Dombrádra és Balsára tartó vonatok vezető jegyvizsgálója Buj község mh. és Herminatanya állomás között a vonatról leesett és a vasúti kocsi alá kerülve a helyszínen életét vesztette. Az eset körülménye, hogy a vonatot Herminatanya állomáson osztják meg a Dombrádra és Balsára tartó vonatokra. A vezető jegyvizsgáló a szétkapcsolás előkészületeként menet közben megkezdte a kocsik közti átjáróhíd szétkapcsolását, azonban a vonat lengéseire visszavezethetően egyensúlyát vesztve kiesett. A KBSZ helyszíni szemlét tartott, ennek keretében tanulmányozta a járművek menetdinamikáját, a járműkapcsolások kialakítását, a járműkapcsolás technológiáját, fénykép és mozgókép felvételeket készített, és támaszkodott az üzembentartói vizsgálat megállapításaira is. A megállapítások szerint a baleset az átjáróhíd menet közbeni szétkapcsolására vezethető vissza, melyet a vonatkozó szabályok nem engednek meg. Ugyanakkor az átjáró ettől

10 10. oldal év 1. szám KBK füzetek függetlenül is balesetveszélyes. A MÁV Zrt. ezért már a vizsgálat lezárulta előtt az átjárók használatának beszüntetéséről döntött. (Ugyanakkor szomorú aktualitása cikkünknek, hogy lapunk nyomdába kerülésének idejében a baleset helyszínéül szolgáló Nyírvidéki hálózaton már majdnem egy hónapja, a decemberi menetrendváltozással megszűnt a közlekedés, így cikkünk egyben talán a kisvasút életének utolsó balesetével is foglalkozott. a szerk.) Kardos Zoltán Hírek Kemencéről 2009 októberében csoporttársai elbúcsúztatták Fodor Illés kollégánkat. Illés már indulás óta, 10 éve tagja a kemencei kisvasút csapatának. Az elmúlt két évben mozdonyvezetőként dolgozott, de megszületett második gyermeke is, illetve az egyesület média szakterületét is ő vezeti, ezért már nem fért bele neki idén idejébe a rendszeres szolgálatvállalás. Természetesen az egyesületnek továbbra is tagja marad, és honlap főszerkesztését ezen túl is vállalja. Utolsó szolgálatában kollegái egy feldíszített mozdonnyal lepték meg, melyet Molnár Márk megörökített. Az elmúlt évek nagy esőzésének köszönhetően a vasút mellet kanyargó patak sokszor rendesen megáradt. A Kőrózsa és Godóvár állomás közötti szakaszon található támfalat a kiáradó patak többször kimosta. Idei tavaszai áradásra állapota valószínű drasztikussá vált volna, mely nem tette volna lehetővé ezen a szakaszon a biztonságos vonatközlekedést, ezért aktív pályás csapatunk októberében egy munkagép segítségével megerősítették e támfalat hat gabionkosár beépítésével. Jelenleg kiválóan bírja az áradó patak támadását. Idén nem állt le a vasút szeptember harmincadikával. Kísérleti jelleggel október 31-ig közlekedtünk ritkított menetrend szerint. A vonatok szinte teljes kihasználtsággal közlekedtek november 14-én országszerte először megrendezésre került a Múzeumok Éjszakája népszerű program őszi változata. Ehhez mi is csatlakoztunk. Egyébként ilyenkor november hétvégéin már nincs menetrendszerinti közlekedés. Napközben négy vonatot hirdettünk meg 10, 12, 14, 16 órai indulással. Az első érdeklődés hiányában elmaradt, a másodikon három kocsival kellett közlekedni, mivel egy 50 fős csoport beérkezett rá. A harmadik s negyedik vonat is egy kocsi teljes kihasználtságával leközlekedett. Éjszakára is meghirdettünk egy vonatot a Múzeumok Őszi Éjszakájára való tekintettel. Viszonylag korai indulással közlekedett a vonat, hogy a vasút mellet lakók őszi pihenését ne zavarjuk. A különvonat tíz óra előtt visszaérkezett Kemence állomásra. Érdeklődés sajnos csak csekély volt. Mindössze 5 fő jött el. De a hangulat viszont nagyon jól sikeredett. Elégé családias volt. Egy jót beszélgettünk utasainkkal, és élveztük az őszi erdő szépségét. Valószínű az is közrejátszhatott, hogy ekkor telepünk teljes mértékben nem volt utasok előtt látogatható, így az indulások Csarnapuszta megállóhelyről történtek. Valamint a kampányt is későn kezdtük. De azért a napközbeni forgalmunkkal nem panaszkodhatunk. Nem is beszélve a csodálatos börzsönyi őszi tájról októberében megkezdődött a kemencei telephely felújítása, valamint látogató centrummá átalakítása. A kisvasút végállomása Eu-s beruházás keretében újul meg. Az építés alatt a telepre nem lehet belépni. Az utas forgalom a bejáratnál kerítéssel levélaszott sávon van megoldva egészen a felső váltókörzetig; a vonatok innen indulnak. Itt lett elhelyezve a pénztár is. Sajnos ez időre a vasútüzem a fűtőházat sem tudja használni így a karbantartást szabad ég alatt kell végezni. A felújítás keretében a múzeum teljesen megújul, a tetőszerkezet is cserélve lesz, új vakolatot kap, de a döngölt vályogpadló megmarad. A fűtőház is felújítást kap, itt lesznek elhelyezve a szociális helységek, többek között fürdőszoba is. Ezen kívül a telepen is parkosítás lesz, valamint egy szökőkút és egy forrás is kiépül. A bejáratnál egy fogadóépület készül, melyben lesz a pénztár, valamint mellékhelységek még mozgássérültek számára is. Illetve lesz egy szabadtéri színpad is. Az elkészült végállomást tervezetten június 30-ra adják át, melyben mi is bízzuk. További infók:

11 KBK füzetek év 1. szám 11. oldal Rénszarvas expressz copyright December 6.-án idén is ellátogatott a Mikulás a kemencei kisvasútra. Most annyiban volt különleges a program, hogy a telep felújítása miatt nem lehetett megtartani a szokásos rendezvényt a végállomáson, így például a helyi iskolások szavalását és a Mikulás megérkezését. A napközbeni programok idén nem a Kőrózsa Panzióban voltak rendezvény miatt, hanem a Feketevölgy Panzióban Az indulások Csarnapuszta megállóhelyről történtek. Pénztárosunk és egyben a program szervezője Demeter Ferencné, azaz Jutka, már az előző napokban nagyon szépen feldíszítette a járműveket. A mozdony elején elhelyezett mikulásfigura nekünk is nagy meglepetés volt. Az első vonat fél tízkor indult, de a nagy tömeget a fél tizenegyesre vártuk, mivel azzal érkezett a Mikulás is. Lefelé persze üresen jöttek a vonatok, mert mindenki fent maradt a végállomáson A Mikulást szállító vonat megérkezésekor már hömpölyögtek az emberek Csarnapusztánál. Gyorsan megérkezett még egy mentesítő vonat, így két szerelvénnyel vágtunk neki az útnak. Szerencsére mindenki felfért, a vonatot lekésők autóval érkeztek a panzióhoz. Vonatainkat egy hajtány követte, aki a Mikulást szállította. Tizenegy körül megérkeztünk a végállomásra, majd ahogy leszálltak a gyerekek, megérkezet a hajtány is a Mikulással. A panzióban különféle programok várták az embereket: kézműves foglalkozások, ugrálóvár, tea és még sok minden más. A Mikulás itt osztotta ki ajándékait, majd délután négy körül levonultunk. Összességében körülbelül 150 fő jött el és nagyon jól sikerült. Mindenki örömtelien távozott. Szerintem ez idén sem lesz másképp. Megérkezik a Mikulás a Feketevölgy Panzióhoz

12 12. oldal év 1. szám KBK füzetek Rózsahegyi Károly-Tóth Gábor Egy rejtőzködő túlélő Magyarország legidősebb motoros vasúti járműve, a Ganz-Puch motorkocsi R e j t ő z k ö d ő, m e r t a s e m m i b ő l, i s m er e t le n ü l t ű n t e l ő, és m er t e z e n k i s é ks z e rd o b o z m e g s z er z é - sé h e z n e m f ű z ő d ik h o s s z ú k u t a t ó m u n k a, n e m ke l le t t é v e k e n á t m i n t o l y s o k m á s e s e t b e n g y ő z k ö d n i a t u l a j d o n o s t, a lk u d n i r á. M e g s z er z é sé h e z, é s ér t é k é n ek f el i s m er é sé h e z s z i n t e c s a k a v a k s z e re n c s e k el l e t t. Puch motoros vontató Isonzónál a Cs. Kir. hadivasúton A történet A Dorogi szénmedence mely Magyarország egyik legrégebbi, leghíresebb szénmezőinek egyike méltán nagy múlttal büszkélkedhet. Művelésének utolsó bástyáját A Lencsehegy IIes bányát 222 év működés után, 2003-ban zárták be. A környék bányászatának, összetett infrastruktúrájának, altárórendszerének azért maradt hírvivője, a Tokodaltárói altáró személyében. A bányavidék örökös ellensége a víz volt. A térség mélyművelésű bányáiban a gyakori vízbetörés, a nagy térfogatáramú vízutánfolyás számos bányatérségben tette lehetetlenné a művelést szivattyúval legyőzhetetlen mennyiségű víz megjelenése sok bánya befulladásához vezetett. Furcsa módon azonban ez okozta az egyik altáró megmenekülését is, mivel az a bejárati szelvénytől mintegy 3 km-re egy geológiai törésvonalat metszett, melyben több tíz kilométeres hosszban ásványvíz minőségű, kristálytiszta karsztvíz gyűlt fel. Az értékes ivóvíz kiemelésére egy bányaszinti vízmű telepet hoztak létre, így a bányászat egykori ellensége a térség lakóinak éltető vízforrása lett. A telep fenntartásához, üzemeltetéséhez az oda vezető vágatokat és az infrastruktúra további eszközeit is rendre megtartották. Így menekülhetett meg számos vasúti jármű és egyéb érték is, Magyarország utolsó villamosított (felsővezetékes) kisvasútján, az egykori bányaüzemben.

13 KBK füzetek év 1. szám 13. oldal Az 580 mm-es nyomtávolságú vasúti hálózattal kiépített bányaüzemben 2 db Ganz gyártmányú 9 tonnás felsővezetékes villanymozdony, 2 db népes kocsi, továbbá csillék és bányafás kocsik sokasága maradt meg, többnyire a táró első, kétvágányú szakaszában tárolva, bevetésükre várva. A feleslegessé vált eszközök közül a táró fölött, az utcáról is látható helyen kiállítottak egy kerekeken gördülő szivattyút, egy csillét és egy motoros hajtányra emlékeztető, néhány fő befogadására alkalmas régi közlekedési alkalmatosságot nyarán a vízbázis a KBK segítségét kérte: a föld alatti vízmű felújításának idejére a KBK egyik vontatójárművére volt szükségük. Az egyezség értelmében az EL9-es mozdonyunk ideiglenesen Tokodaltáróra költözött, ellenszolgáltatásként pedig abban állapodtunk meg, hogy az egyesületünk által már ismert, és régóta áhított járműveik közül ajánlanak fel gyűjteményünk számára. Így választottuk ki és került tulajdonunkba a később Ganz-Puch motorkocsi névre keresztelt jármű, az a kis motoros hajtányszerű szerkezet, mely a táró fölött, addig kiállítási tárgyként rozsdásodott. A páratlan szerzeményt végül 2007 decemberében hoztuk el. A jármű történetéről már életkorából adódóan is nem sokat sikerült megtudni. A legidősebb helyi bányászok sem emlékeznek arra, hogy látták volna valaha is működni, vagyis az utóbbi 40 évben már nem használták, így félreállítva várta sorsa jobbra fordulását. Az árulkodó nyomokból ítélve egykor sokat használhatták, ugyanakkor gondot fordítottak karbantartására is, mi több, szakszerűen felújították. Csak a szerencsén múlt, hogy tervezett műszaki élettartamát elérve nem egy kohóban kötött ki. Történt ugyanis, hogy még a bányaüzem fénykorában egy kellően magas helyről, egy kellően hatalma és beosztása tudatában lévő elvtárs érkezett a bányaüzem könyvelését ellenőrizni. Természetesen a leltárfőkönyv ellenőrzésére is igényt tartott. A vasúti eszközök jegyzéke váratlan képet mutatott: az egész oldalon egyetlen tétel szerepelt, nevezetesen történetünk alanya, a kis motorkocsi mindemellett persze számtalan egyéb vasúti járműve volt a bányának. Nem volt mellébeszélésnek helye, be kellett mutatni az egyetlen számba veendő eszközt az elvtársnak, pedig azt már rég kidobták. (Olyan nincs, hogy nincs, mert a leltárhiány az árnyékban dolgozó imperialisták eszköze a kommunizmus világra szóló győzelme ellen.) Szerencsére az ócskavas kupacot melybe sok más, korabeli kacattal együtt ez is került még nem vitték el, így nem volt veszve minden. Mráz Laci bácsi aki akkor még persze nem volt bácsi húzta ki valami géppel a kupac alól, és rohantak vele az ellenőrhöz, hogy be tudják mutatni. Az ellenőr megnyugodott és odébbállt, a masinát pedig félrerakták, mint a főkönyv leltárában lévő egyetlen és éppen ezért roppant fontos, leltári szempontból minden áron megőrzendő járművet. Idővel a bánya bezárt és a leltár is az idő vasfogának martaléka lett. A régi idők emlékeként csak ez a szerkezet maradt kiállítva a Tokodaltárói altáró homlokzata fölött. Csodával határos, hogy miközben a szénmedence bányaüzemeinek mérhetetlen eszközállománya, még a bebetonozott vasdarabok is a felszámolók, majd a színesfémgyűjtők martalékává váltak, ez a jármű megmenekülhetett. A Ganz-Puch motorkocsi névválasztás önkényes. Puch, mert a váltóműbe öntött hatalmas felirat lehetetlen, hogy elkerülje az ember figyelmét, és Ganz, mert a világhíres magyar gyár vasúti kerekei belsejükben őrzik a gyár nevét, és öntésük 1917-es időpontját ugyan a hónap és a nap is benne van a dátumokban, de ez a négy keréknél valamelyest eltér. A Puch gyár önjáró alvázakhoz gyártott motorja, hajtóműve a szakirodalomból ismert, erről több fénykép, rövidke leírás is fennmaradt nyarán készítették az első, prototípus járművet, melyet Puch Feldbahnaggregat -nak nevezett el a gyár. Az ig gyártott, összesen 173 példányban készített egységet használták valamennyi általános, ipari és gazdasági vasúti ágazatnál, ide értve a normál nyomközű vasutak önjáró, motorkocsi jellegű járműveit is. Gyártották négytengelyes, forgóvázas járműként is (Puch Motortriebwagen), ahol az egyik forgóváz volt tulajdonképpen maga a hajtott jármű, a másik forgóváz pedig futó forgóvázként csak egy nagyobb, bármilyen felépítményt hordozni képes vasúti alváz alátámasztására szolgált. Igaz, az ezekből felépített járművek mindmind eltérnek a miénktől. Ezek igen széles szerkezetek voltak, melyekre a motor-hajtómű együttesét is keresztirányban, a mi járművünkbe beépített helyzetéhez képest 90 -ban elfordítva szerelték be. Így a kihajtó lánckerék közvetlenül az egyik kerékpártengelyt hajtotta meg, és elmaradt a drágább kúpkerekes hajtóműves erőátvitel. Azt, hogy a mi motorunk is ebből a sorozatból származik, kétségtelenné teszi az a tény, hogy a váltómű tetejére öntött, irányváltó beállításától függő haladási irányt jelző nyilak nem előre és hátra, hanem balra és jobbra mutatnak, így egyértelműen megállapítható, hogy nem ez volt az erőforrás eredetileg elképzelt helyzete.

14 14. oldal év 1. szám KBK füzetek Azon túl, hogy a kerekek Ganz gyártmányúak, valószínűsíthető, hogy ezzel együtt az alváz, és a hajtásrendszer is hasonló eredetű. Valószerűtlen, hogy az akkor fénykorát élő magyar ipar külföldre eladott magyar kerekekeit importáltunk volna vissza vasúti járműbe építve, főleg ebben a motor-hajtómű ill. az alváz-hajtásrendszer elrendezésben. A Puch gyár alumínium ötvözetekből, metrikus csavarokkal dolgozott, míg az alváz rézöntvény házaiban rendre angolszász csavarméreteket találunk. Így legvalószínűbb, hogy a magyar gyár importálta az osztrák motorhajtóművet, és építette bele a saját kerékpáras alvázába. Amint birtokunkba került, rögtön elkezdtünk behatóbban ismerkedni a szerkezettel, ami számos meglepetést tartogatott számunkra. Alaposabb szemrevételezés után megállapíthattuk, hogy egy ősrégi benzinmotor biztosította a hajtáshoz szükséges erőt. A kéthengeres, léghűtésű erőforrásnak nincsenek különálló hengerfejei (zsákfuratos), az egész henger egyetlen vékony, nagyon precíz öntvény, melyben a kompresszió az oldalra kinyúló, hatalmas kompressziótér (ún. károstér ) miatt nagyon kicsi. A szelepelés ebben az oldalsó térben található. A szelepek tengelye a dugattyú tengelyével párhuzamos, de a szelepek két oldalról vannak elhelyezve: a szívó szelepet felülről, himba és lökőrúd-, a kipuffogó szelepet köz közvetlenül lökőrúd segítségével mozgatja a vezérmű tengely. A szeleptányérok tulajdonképpen farkasszemet néznek egymással. A kialakítás jellege a hozzáértők számára egyértelművé tette, hogy egy nagyon régi, 1910-es évek végéről származó szerkezettel van dolgunk. Megállapítást nyert, hogy ez a jármű, Magyarország legrégebbi gyakorlatilag eredeti állapotában megmaradt motoros vasúti járműve. Így nyilvánvalóvá vált az is, hogy a történelmi és műszaki jelentőségű emléket csak muzeális igényességgel, eredeti állapot szerint lehet felújítani. Az elmúlt évtizedeket kiállítási tárgyként a szabad ég alatt töltötte, így motorja mely a legprecízebb és legfinomabb alkatrésze természetesen a korrózió áldozatává vált. Mivel burkolat, vagy más alkalmatosság sem védte a hengereket, az időközben kilyukadó szívó- és kipufogó gyűjtőcsöveken keresztül a víz bejutott a hengertérbe és a felfelé teljesen nyitott, sószórószerű szellőzőnyíláson át a motor forgattyúsházába. A dugattyúk teljesen belegyógyultak a hengerekbe, igazi technológiai bravúrok (köszönet Németh Péternek) árán sikerült csak kiszabadítani őket, persze megmentésükről a komoly károk miatt szó sem lehetett. Beigazolódni látszik az a mondás, hogy egy régi motort feltámasztani legalább duplájába kerül, mint egy vadonat újra cserélni. A dugattyúkat az eredeti minta alapján egy egri cég öntötte újra, új hengerperselyeket készített hozzá, és felújította a hengerek szelepelését is. De motoron bőven maradt feladat ezen túl is: az egykori mágnesgyújtásnak mára nyoma sincs, az egykor bőrszíjjal hajtott hűtőventillátor is csak történelem. Szerencsére a motor belseje vastagon olajos, kívülről olajsáros volt, így azért sok minden épségben vészelte át a hosszú kényszerpihenőt Hajtásrendszer A kis, kéziforgattyús (kurblis) indítású benzinmotor által megtermelt nyomatékot egy, a motorral teljesen összeépített egység teszi a vasúti jármű meghajtására alkalmassá. Egy robosztus, kúpos, szárazon futó, oldható tengelykapcsoló köti össze a motort a váltóművel, aminek első fokozata az irányváltó. A tolókerekes irányváltó egy közlőtengelyen keresztül adja át nyomatékát a kétfokozatú, tolókerekes nyomatékmódosító (sebességváltó) számára. A váltóművet lánckerekes áttétel köti össze a motor tengelyével párhuzamosan, az alváz alatt elhelyezkedő összekötőtengellyel. A motor-hajtómű egysége aranyos és ötletes megoldásokkal van tele: a motor fordulatszámát röpsúlyos centrifugál-fordulatszámszabályozó stabilizálja, melyet a járművezető egy rudazaton keresztül befolyásolhat; a tengelykapcsoló zárt állapotában egy ötletes, kívül elhelyezett mechanikus szerkezet rögzíti az irányváltó- és fokozatváltó karokat mindenkori beállított helyzetükben; sebességváltás időtartama alatt egy másik leleményes szerkezet gondoskodik a pillangószelep fokozottabb zárásáról, vagyis a terhelés nélküli pillanatban visszavegye a gázt. (!) A tengelykapcsolót egy oldalt elhelyezett lábpedállal lehet nyitni és zárni, míg a sebesség- és irányváltót kézikarokkal lehet kezelni, szinte mint egy gépkocsiban. A futómű kialakítása döbbenetes. Igazi ősi technikák színtere, melynek fényét az a tény, hogy mindkét tengelye hajtott, még tovább emeli. A már említett, lánccal meghajtott összekötőtengely egy mindkét végén kúpfogaskerékben végződő teljesen merev tengely, melyet három független, az alvázra felcsavarozott csapágyház tart a helyén. A hajtásrendszert illetően nem spóroltak az anyagköltséggel: a 7 db gördülőcsapágy csapágyháza, és a kúpfogaskerekes hajtóművek házai teljes egészében sárgarézből öntöttek, mindez a megfelelő szilárdság elérése

15 KBK füzetek év 1. szám 15. oldal érdekében megdöbbentő falvastagsággal és így tömeggel párosul. A kúpfogaskerekes hajtóművek házai a legmeglepőbb kialakításúak. Nincs bennük csapágy, pontosabban maga a ház réz anyaga viselkedik egyfajta csúszócsapágyként. Az öntvényházak furatai teljesen hengeresek, így a tengelyeket csak radiális irányban vezetik, axiális irányban a külön álló, máshol elhelyezett csapágyak feladata a tengelyek biztos helyen tartása, így a megfelelő foghézag biztosítása. Az egész konstrukció egy hatalmas, szinte valószerűtlen beállítási, behangolási játék a foghézagra nyilvánvalóan hatalmas hatással van a tengelyek távolsága is. A kerékpártengelyek gördülőcsapágyakon futnak, melyek házai persze rugózatlanul kapcsolódnak az alvázhoz. A hajtóműházak mellé 1-1 fékdobot ékeltek fel, amelyek egy rudazatos, emeltyűs kezelésű kéziféken keresztül, szalagfékek segítségével a jármű megfékezettségét biztosítják. Az árulkodó nyomok szerint egykoron a kerekek a kerékagyon és a tengelyen keresztül ferdén átfúrt furaton keresztül rúd segítségével voltak rögzítve. Az eredeti kialakítás vélhetően tönkrement, ami a járművet használó elődeinket a kerekek rögzítési módjának megbízhatóbb kialakítására késztethette: a kerékagyakat felszabályozták, és megperselyezték, a kerékagy immár kúpos furatot kapott, amit felékeltek a szintén kúpos tengelyvégre, 580 mm nyomtávhoz illeszkedően elhelyezve. Eredetileg az alvázban látható bemarás méretéből kiindulva egészen 500 mm-ig tetszőleges nyomtávra is alkalmas lehetett a szerkezet. Kialakításából fakadóan a kereket a rögzítő rúd áthelyezésével az összes szükséges nyomtávon rögzíteni lehetett. Felépítmény A jármű egy fekete-szürke festésű dobozszerű kasztnit kapott, amelyben 4 ember tudja meghúzni magát. A dobozt nézegetve egy szó jut az eszembe: idétlen. Persze a bányában a praktikum és nem az esztétikum számított. Szinte biztos, hogy e doboz nem gyári, mégis eredeti. Akkoriban ugyanis ahogy az például a teherautókra is jellemző volt a gyárak leginkább felépítmény nélkül önjáró alváz meghatározással készítették az efféle járműveket, és a felhasználó az igényének leginkább megfelelő felépítményt épített rá. Eredeti kialakítása szerint a karosszéria feltehetően mind a négy oldalról zárt lehetett. A személyzet bejutása, a kocsitest jobb első oldalán, egy tolóajtón keresztül volt lehetséges, ami a váltómű és a kézifékkar elhelyezkedése miatt nem volt túl kényelmes. Valószínűleg ez vezetett a hátsó zárólemez eltávolításához, melynek szegecslukjai ma is őrzik az egykori lemez emlékét. Vélhetően ezen a homlokfalon is volt ahogy az elsőn egy kis ablak, melyen keresztül a vezér úrnak fogalma lehetett arról, hogy hová is tart. A motorkocsi belsejében mindkét oldalon hosszanti irányú háttámlás fapadokat helyeztek el, a jármű padlóját vastag fapallókból készítették el. A járműnek elektromos rendszere eredetileg szinte biztos, hogy nem volt, legalábbis azt a motorról dinamója hiányában nem táplálhatták. Később a bányabéli mozgáshoz villamos világítást építettek bele, melynek romjai a 40-es évek technikájára utalnak. Ennek táplálása valószínűleg a motortól függetlenül, akkumulátorról történt, erről árulkodik a vezetékek végén megmaradt akkumulátorsaru. Viharkárok A jármű előéletét látva magunk is arra készültünk, hogy egy teljesen összekorrodált, összegyógyult roncs felújítására vállalkoztunk. Szerencsére rengeteg csavar, alkatrész maradt máig szétszerelhető úgy, mintha csak pár éve csavarták volna őket össze, de persze számos ellenpéldát is említhetnék. Az árulkodó nyomokból ítélve egykor sokat használhatták, ugyanakkor különös gondot fordítottak karbantartására is, mi több, szakszerűen felújították. Az elkopó, berágódó felületeket kijavították, felszabályozták, felperselyezték. A repedéseket, töréseket kezelték sajnos az alumínium öntvényből készült váltómű háza is repedt, illetve a motor-váltómű egységének rögzítő füle is letört de ezeket acéllemezekből készített hevederekből szépen összefogták, így mondhatjuk, hogy az akkoriban elérhető technikákat felhasználva szakszerűen javították meg. A dugattyúk kiszabadításának tortúrájáról már ejtettem szót, de akadt még tennivaló ezen kívül is bőven: az egyik henger kémlelőnyílásának és kipufogócsonkjának kényes törése; sok menet felperselyezése; az eltört hajtórúd szakszerű hegesztése; az irányváltómű behajtótengelyének és fogaskerekeinek gyártatása; új kerékpárten-

16 16. oldal év 1. szám KBK füzetek gelyek, és a nyomtáv állításához szükséges sokféle perselyeknek, közdaraboknak a gyártása; a kerekek futófelületének felhegesztetése és profilszabályozása; és sok-sok alkatrész (csavarok, lánc, stb) cseréje; az alváz, kaszni, hajtásrendszer szakszerű felújítása, korrózióvédelme (festése); az angolszász szabványú csavarok előteremtése mind-mind szép feladatként tornyosul(t) előttünk. Néhány alkatrész veszett csak el, az eredeti mágnesgyújtásnak már nyoma sincs, ahogy a A jövő hengerek hűtését ellátó ventilátor sem lelhető fel már. Ugyanakkor szerencsére megmaradt még ha nagyon lepusztult is a gyönyörű, rézből öntött ún. aknás Zenith karburátor, melynek fedőlapján ott díszeleg a D.R.P védjegy (Deutsche Reich Patent = Német Birodalmi Szabadalom). Az úszóházának mechanikája igazi kihívás, érthetetlenül bonyolult megoldással gondoskodna a benzinszint beállításáról már persze, ha működne. A felújítás során célunk az eredeti, korhű állapot legmesszemenőbbekig történő megőrzése, a használhatósághoz szükséges kompromiszszumok elfogadása mellett. Mivel szeretnénk egy olyan járművet restaurálni, mellyel az ország (vagy akár Európa) más kisvasútjain is megjelenhetünk, a helyreállítást a változtatható nyomtávolságú kialakítás megőrzése mellett végezzük. A kaszni ügye nehéz kérdés, a megmaradt formájában eredetinek tekinthető, de abból gyakorlatilag nem lehet kilátni, arról nem is beszélve, hogy szörnyen néz ki. Oldallemezek nélkül szeretnénk helyreállítani, a szép, íves tető és a háttámlás oldalsó fapadok megőrzése mellett. Terveink szerint a járművet annak 93 éves korában, a kemencei kisvasút 100 éves évfordulóján, az újraindítás és az egyesületi működtetés 10 éves évfordulóján mutatjuk be a nagyközönségnek, nyarán, a Kemencei Erdei Múzeumvasút Kisvasúti Napján. Látogasson el hozzánk Ön is, és tekintse meg élőben ezt a gyöngyszemet! Műszaki adatok Motor: 2 hengeres, 4 ütemű, soros elrendezésű léghűtéses, benzinmotor furat: 65,6 mm löket: kb.102 mm hengerűrtartalom: kb. 690 cm 3 teljesítmény: kb. 6-8 le (4,2-5,6 kw) vezérlés: nyitott, vegyes vezérlés (szívó: felül-, kipufogó oldaltszelepelt), oldalt elhelyezett, a forgattyús tengelyről fogaskerékkel közvetlenül hajtott vezérműtengellyel. gyújtás: mágnes hűtés: lapos bőrszíj hajtású szabadon álló ventilátor motor kenése: fogaskerekes olajszivattyúval történő nyomás alatti-, ill. szóró olajkenés. Hajtásrendszer: tengelykapcsoló: egytárcsás kúpos száraz tengelykapcsoló sebesség- és irányváltó: közös házban elhelyezve irányváltó áttétele (behajtótengelyközlőtengely között): 3,31:1 sebességváltó áttétele az 1. fokozatban (közlőtengely-kihajtótengely között): 3,05:1 sebességváltó áttétele a 2. fokozatban (közlőtengely-kihajtótengely között): 1,3:1 lánchajtás áttétele: 1:1 kúpfogaskerékhajtás áttétele: 1:1 a jármű sebessége /perc motorfordulatszámnál, 1-es fokozatban: 8,1 km/h jármű sebessége /perc motorfordulatszámnál, 2-es fokozatban: 19 km/h

17 KBK füzetek év 1. szám Méretek: 17. oldal Futómű: alváz hossza: 2360 mm kerékátmérő: 290 mm (tervezett) alváz szélessége: 463 mm kerékszélesség: 88mm kaszni szélessége: 935 mm tengelytávolság: kaszni hossza: 1595 mm nyomtávolság: mm között állítható, jelenleg 580, 600, 760mm.-es használatra tervezve (eredetileg valószínűleg mm között állítható volt.) A Ganz-Puch motorkocsi eredeti, fellelési állapotában Egy Puch motoros vontató a Cs. Kir. hadivasútnál korabeli állapotban

18 18. oldal év 1. szám KBK füzetek

19 KBK füzetek év 1. szám 19. oldal Karel Benes Néhány újdonság a csehországi kisvasutakról A Jindřichv Hradeci kisvasúton tavaly már a negyedik dízelmozdonyt remotorizálták, melyeket hamarosan osoblahai mozdony követ majd (a pályaszámú). Gőzvontatású nosztalgiavonatok nyáron ismét közlekedni fognak naponta a bysztricai vonalon, júliusban és augusztusban naponta két vonatpárral, júniusban és szeptemberben csak szombatokon egy vonatpárral. Az obratanyi vonalon gőzvontatású vonatok csak nyáron lesz, de minden hétfőn. Szeptember 25-én az Államvasutak hálózatán a Vasút Napja lesz, ugyanazon a napon Jindřichuv Hradecben Kisvasúti Napot is fognak tartani. Az osoblahai kisvasúton is tartanak Kisvasúti Napot, június 26-án. A nosztalgiavonatok júniusban csütörtökön és pénteken, a Kisvasúti Naptól augusztus végéig szombaton és vasárnap fognak közlekedni. Vontatási célra két gőzmozdony és egy dízelmozdony áll rendelkezésre. A mladejovi kisvasúton a vonatok júliusban és augusztusban minden szombaton, májusban, júniusban és szeptemberben csak minden második szombaton fognak közlekedni. A kolíni kisvasúton ebben az évben üzembe helyezik az új, 850 méter hosszú pályát Výrovna kitérőhöz, ahol az utasoknak leszállási lehetőség is lesz. A kisvasúton májustól szeptemberig minden hét végén közlekedni fognak a vonatok, vagy a ČKD gőzmozdonnyal, vagy a különféle dízelmozdonyokkal. A Brünn közelében lévő zbýšovi vonalon üzem májustól szeptemberig lesz, egyszer vagy kétszer havonta, mindig szombaton. A bányavonatok több bányamúzeumban illetve a kerti vasutak ugyanúgy, mint az elmúlt években, most is közlekedni fognak. A libereci keskenynyomtávú villamoson a nosztalgia-villamosok csak az állami ünnepeken közlekednek, tehát május 1-jén és 8-án, június 5- én és 6-án, szeptember 28-án, október 28-án és november 17-én, de mindig délután. Egy észak-csehországi városban, Frýdlant v Čechách-ban, megnyitottak egy kisvasúti múzeumot. Frýdlantig régen a németországi Zittauból egy keskeny nyomközú vonal vezetett, mely a zittaui kisvasúti hálózat része volt. A kisvasút volt fűtőházában egy régi dízelmozdony és néhány kocsi található, ezen kívül dokumentumok, fényképek és egyéb vasúti emlékek.

Megjelent: 2004. május 11-én

Megjelent: 2004. május 11-én füzetek 2004/2 Egyesületi hírek A közgyûlés és az alakuló elnökségi ülés jegyzõkönyvei Elnökségi köszöntõ Minek nevezzelek? A kemencei Muki név története Tagdíjhátralék: 388 500 Ft! Megszûnt kisvasutak

Részletesebben

MOZGÁSBAN. Búcsú: Viszlát, orosz metró! Egyenruhák hetedhét országból. BKV-sok a gátakon. Nosztalgiajárművek: Régiből újat

MOZGÁSBAN. Búcsú: Viszlát, orosz metró! Egyenruhák hetedhét országból. BKV-sok a gátakon. Nosztalgiajárművek: Régiből újat MOZGÁSBAN XLV. évfolyam 2. szám Búcsú: Viszlát, orosz metró! Egyenruhák hetedhét országból BKV-sok a gátakon Nosztalgiajárművek: Régiből újat Prága Salzburg Bécs Szeged Budapest Santiago de Chile Montreal

Részletesebben

A vasút története Segédlet 2/1

A vasút története Segédlet 2/1 A vasút története Segédlet 2/1 Önképzőkör 2006.09.30. 1. A gőzkorszak... 2 1.1 A kezdetek - Anglia... 2 1.2 Az első vasutak az európai kontinensen és Észak-Amerikában... 3 1.3 A magyar vasút kezdetei...

Részletesebben

A MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. PÁLYA ÉS HÍD SZAKMAI FOLYÓIRATA

A MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. PÁLYA ÉS HÍD SZAKMAI FOLYÓIRATA LV. évfolyam 5. szám SÍNEKVILÁGA A MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. PÁLYA ÉS HÍD SZAKMAI FOLYÓIRATA HVH 01/K típusú váltóállítómű a Bükkösd nyíltvonali kiágazásnál lévő B60-800-as típusú váltón Magyarországi kisvasutak

Részletesebben

100 éves a budapesti autóbusz-közlekedés 1

100 éves a budapesti autóbusz-közlekedés 1 100 éves a budapesti autóbusz-közlekedés 1 1915 2015 Az emlékév programjai NYÍLT NAPOK 2015. április 26. vasárnap 10.00 16.00 KELENFÖLDI AUTÓBUSZGARÁZS (XI. kerület, Kelenföld, Hamzsabégi út 55.) 2015.

Részletesebben

MOZGÁSBAN. BEMUTATJUK a biztonsági igazgatót. Mi lesz az öreg járművekkel? NOSZTALGIAJÁRATOK itthon és külföldön. 40 éve együtt

MOZGÁSBAN. BEMUTATJUK a biztonsági igazgatót. Mi lesz az öreg járművekkel? NOSZTALGIAJÁRATOK itthon és külföldön. 40 éve együtt MOZGÁSBAN XLII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM BEMUTATJUK a biztonsági igazgatót Mi lesz az öreg járművekkel? NOSZTALGIAJÁRATOK itthon és külföldön 40 éve együtt ELÉRHETŐ A BKV ÚJ WEBLAPJA Április utolsó hetére elkészült

Részletesebben

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Mozdonyvezetők Szakszervezete tájékoztató kiadványa XVIII. évfolyam 12. szám Alapítás éve: 1892 2008. december Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet! Railjet Taurusok 50 éves a Leó ÖGB/VIDA-MOSZ

Részletesebben

Kedves Olvasóink! SÍNEK VILÁGA 2014/1. Tulik Károly Köszöntő 1. Szemerey Ádám Magyarországi kisvasutak (5. rész) 2 A debreceni Zsuzsi Erdei Vasút

Kedves Olvasóink! SÍNEK VILÁGA 2014/1. Tulik Károly Köszöntő 1. Szemerey Ádám Magyarországi kisvasutak (5. rész) 2 A debreceni Zsuzsi Erdei Vasút Köszöntő 1 TarTalom Tulik Károly Köszöntő 1 Szemerey Ádám Magyarországi kisvasutak (5. rész) 2 A debreceni Zsuzsi Erdei Vasút Antal Árpád A tűzihorganyzás (6. rész) 12 Tűzihorganyzott acélszerkezetek kezelése

Részletesebben

MOZGÁSBAN. Taroltak a békávésok. Megnyílt a KöKi. Aktuális. hírünk a nagyvilágban Ezerarcú BKV FORGALOMBIZTONSÁGI VETÉLKEDŐ

MOZGÁSBAN. Taroltak a békávésok. Megnyílt a KöKi. Aktuális. hírünk a nagyvilágban Ezerarcú BKV FORGALOMBIZTONSÁGI VETÉLKEDŐ MOZGÁSBAN XLIII. évfolyam 5. szám Aktuális Megnyílt a KöKi hírünk a nagyvilágban Ezerarcú BKV FORGALOMBIZTONSÁGI VETÉLKEDŐ Taroltak a békávésok rog-programajánló...am Programajánló az őszre Orgonaestek

Részletesebben

A Nyírvidéki Regionális Kisvasút versenyképességéről

A Nyírvidéki Regionális Kisvasút versenyképességéről A Nyírvidéki Regionális Kisvasút versenyképességéről 1 A Nyírvidéki Regionális Kisvasút versenyképességéről műszaki-gazdasági terv Bödecs Barnabás Hajós Bence Szemerey Ádám dr. Kormos Gyula Készítette:

Részletesebben

39. ÉVFOLYAM 2O12/1-2 HÍDÉPÍTŐK 8. OLDAL 12. OLDAL. Képek a Soroksári hídról. Tisza-híd átépítés 16. OLDAL HÍREK. Hany-tiszasülyi tározó

39. ÉVFOLYAM 2O12/1-2 HÍDÉPÍTŐK 8. OLDAL 12. OLDAL. Képek a Soroksári hídról. Tisza-híd átépítés 16. OLDAL HÍREK. Hany-tiszasülyi tározó 39. ÉVFOLYAM 2O12/1-2 HÍDÉPÍTŐK HÍDÉPÍTŐK A - H Í D Z R T. L A P J A 12. OLDAL Tisza-híd átépítés HÍREK 8. OLDAL Képek a Soroksári hídról 16. OLDAL Hany-tiszasülyi tározó Ami 2O11-ben kimaradt... Képes

Részletesebben

KÖZLEKEDÉS ÉS TÁRSADALOM

KÖZLEKEDÉS ÉS TÁRSADALOM KÖZLEKEDÉS ÉS TÁRSADALOM A projekt címe: Egységesített Jármű- és mobilgépek képzés- és tananyagfejlesztés A megvalósítás érdekében létrehozott konzorcium résztvevői: KECSKEMÉTI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI

Részletesebben

Meglátjuk mi jön ki belőle! Tartalomból: Mozdonyvezetők Szakszervezete tájékoztató kiadványa

Meglátjuk mi jön ki belőle! Tartalomból: Mozdonyvezetők Szakszervezete tájékoztató kiadványa Mozdonyvezetők Szakszervezete tájékoztató kiadványa XXII. évfolyam 9. szám Alapítás éve: 1892 2012. szeptember Meglátjuk mi jön ki belőle! Elvtelenül? A 326 sorozat Jogértelmezés A mozdonyvezető élete

Részletesebben

Télből, vagy télbe? Tartalomból: Mozdonyvezetők Szakszervezete tájékoztató kiadványa. XX. évfolyam 2. szám Alapítás éve: 1892 2010.

Télből, vagy télbe? Tartalomból: Mozdonyvezetők Szakszervezete tájékoztató kiadványa. XX. évfolyam 2. szám Alapítás éve: 1892 2010. Mozdonyvezetők Szakszervezete tájékoztató kiadványa XX. évfolyam 2. szám Alapítás éve: 1892 2010. február Télből, vagy télbe? Fotó: Bálint István Megállapodtunk Kongresszus éve Román vendégek A regisztrációs

Részletesebben

republishing of the Sínek Világa 2 before the track rehabilitation 8 south rail-bridge of the Danube 10 at above-ground structure 20

republishing of the Sínek Világa 2 before the track rehabilitation 8 south rail-bridge of the Danube 10 at above-ground structure 20 Tartalom Dr. Mosóczi László Köszöntô 1 Dr. Horváth Ferenc Néhány szó a Sínek Világa újbóli megjelentetése alkalmából 2 Rege Béla Felhívás a 2006. évi Vasúti Hidász Konferenciára 3 Dr. Horváth Ferenc A

Részletesebben

MOZGÁSBAN. A CÉLunk KÖZÖS. Változások előtt és után Interjú Szedlmajer Lászlóval. Interjú Vitézy Dáviddal, a BKK vezérigazgatójával

MOZGÁSBAN. A CÉLunk KÖZÖS. Változások előtt és után Interjú Szedlmajer Lászlóval. Interjú Vitézy Dáviddal, a BKK vezérigazgatójával MOZGÁSBAN XLV. évfolyam 1. szám Az SZMSZ változásai Szia ZIU A mozgólépcső története BAM 2.0 Változások előtt és után Interjú Szedlmajer Lászlóval A CÉLunk KÖZÖS Interjú Vitézy Dáviddal, a BKK vezérigazgatójával

Részletesebben

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván Mozdonyvezetők Szakszervezete tájékoztató kiadványa XXI. évfolyam 12. szám Alapítás éve: 1892 2011. december Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván a Mozdonyvezetők Szakszervezete Felhívás Négy évszak

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS VIZSGÁLATA A BKV ZRT-N KERESZTÜL

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS VIZSGÁLATA A BKV ZRT-N KERESZTÜL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Kereskedelem és marketing szak Nappali tagozat Minőségmenedzsment szakirány A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS VIZSGÁLATA A BKV ZRT-N KERESZTÜL

Részletesebben

Tisztelt Kolléganők és Kollégák!

Tisztelt Kolléganők és Kollégák! XVII. évfolyam 6. szám Tisztelt Kolléganők és Kollégák! Mint már valószínűleg értesültetek róla a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete 2015. május 30. napján megtartott Közgyűlésén eleget téve jogszabályi

Részletesebben

Malév Berényi János lett a légitársaság igazgatóságának elnöke

Malév Berényi János lett a légitársaság igazgatóságának elnöke Waberer s Holding Megduplázhatja árbevételét a hazai piacvezetõ fuvarozócég 4 Malév Berényi János lett a légitársaság igazgatóságának elnöke 4 Volán Az Alba Volán csaknem 400 millió forint uniós forráshoz

Részletesebben

Berec Lászlóné. Varbócska Kft. Szegletes Sándor 06/30-468-85-08. Sportvezetõ ifj.asszony Béla 06/30-219-1785

Berec Lászlóné. Varbócska Kft. Szegletes Sándor 06/30-468-85-08. Sportvezetõ ifj.asszony Béla 06/30-219-1785 2 ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLET Polgármester: Üveges Géza Képviselõk: Czakó Norbert Gere Gábor Illés Menyhért Losonczi Rita Remenyik Richárd Szelekovszky Lóránt Szõke Lajos ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL: 48/521-008 48/521-009

Részletesebben

)mert. magazin. MÁTRAI ERÕMÛ ZRt. 2014. tél

)mert. magazin. MÁTRAI ERÕMÛ ZRt. 2014. tél mert magazin )mert ( MÁTRAI ERÕMÛ ZRt. magazin Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság H-3271 Visonta, Erőmű utca 11. Tel.: +36 37 334 000, Fax: +36 37 334 016 E-mail: matra@mert.hu Web: www.mert.hu

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Projektjeinkről 2 Neukum Zoltán üzenete 10 Bemutatkozik az új termelési igazgató 11 Az OVIT versenyképességének javítása 15 Szelektív hulladékgyűjtés a Körvasút

Részletesebben

Buszok. Norvégiába és Svédországba. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja

Buszok. Norvégiába és Svédországba. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIV. évfolyam 3. szám 2012. május www.raba.hu A Rába közgyûlése egyetért a társaság hosszú távú céljaival 2 3. oldal 12 13. oldal A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE

Részletesebben

SZEMES A VASÚTTÖRTÉNETBEN

SZEMES A VASÚTTÖRTÉNETBEN SZEMES A VASÚTTÖRTÉNETBEN Vasúttal kapcsolatos helytörténeti összeállítás a Balatonszemesi Fürdőegyesület Centenáriumi Emlékkönyvének DVD mellékletéhez Wein Tibor 2009 1 SZEMES A VASÚTTÖRTÉNETBEN Az alapgondolatot,

Részletesebben

Közel 3.000 gyermek. kezdte meg az idei oktatási-nevelési évet Püspökladányban

Közel 3.000 gyermek. kezdte meg az idei oktatási-nevelési évet Püspökladányban A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIII. évfolyam 14. szám 2012. szeptember 18. Ingyenes Közel 3.000 gyermek kezdte meg az idei oktatási-nevelési évet Püspökladányban Vége a szünidőnek, s bár az időjárás még

Részletesebben

MOZGÁSBAN. francia arany, BKV-s ezüst. naptár 2014. Jól kifőztük! interjú: Tarlós István Bolla Tibor. villamosvezető EB

MOZGÁSBAN. francia arany, BKV-s ezüst. naptár 2014. Jól kifőztük! interjú: Tarlós István Bolla Tibor. villamosvezető EB MOZGÁSBAN XLV. évfolyam 4. szám naptár 2014 Jól kifőztük! FOCIKUPA, FŐZŐVERSENY interjú: Tarlós István Bolla Tibor villamosvezető EB francia arany, BKV-s ezüst rovat mozgásban 1 2013 karácsonya után A

Részletesebben

A HÍDÉPÍTŐ ZRT. LAPJA XL. ÉVFOLYAM 2011/5-6.

A HÍDÉPÍTŐ ZRT. LAPJA XL. ÉVFOLYAM 2011/5-6. A HÍDÉPÍTŐ ZRT. LAPJA XL. ÉVFOLYAM 2011/5-6. MARCALTŐI RÁBA-HÍD VASÚTI HIDAK... A MEGÚJULT MARGIT HÍD ÉLET A DULÁCSKÁN ÉPÍTJÜK Karácsonyi köszöntő Szabó T. Anna: Az ünnep azé, aki várja Aki magot szór

Részletesebben

MOZGÁSBAN. Színesedik Budapest. Véleménnyel fizet a felszálló. Bajtárstól a BNV-ig

MOZGÁSBAN. Színesedik Budapest. Véleménnyel fizet a felszálló. Bajtárstól a BNV-ig MOZGÁSBAN XLII. évfolyam 5. szám Színesedik Budapest Véleménnyel fizet a felszálló Bajtárstól a BNV-ig Együtt kerek az évforduló Villamospályafelújítás a Nagykörúton Július 24. és augusztus 19. között

Részletesebben

Foce Varano, 2008. július 9, szerda, 79. nap

Foce Varano, 2008. július 9, szerda, 79. nap Foce Varano, 2008. július 9, szerda, 79. nap Éjjel megint lent aludtunk és mivel öt fokkal hűvösebb volt, tárva nyitott ablakok mellett egészen kellemesnek bizonyult az idő. Hajnaltájban még a flanel lepedő

Részletesebben