Korabeli vasútállomás Kemecsén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Korabeli vasútállomás Kemecsén"

Átírás

1 KEMECSEI LOKÁLPATRIÓTÁK LAPJA Kemecsei Helytörténeti II. évfolyam 2. szám MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE Korabeli vasútállomás Kemecsén Tartalomból Vasutas emlékek és képek a század fordulójából * Vasút történet * Krasznay Gábor ( ) 1848/49-es honvédszázados, Nyíregyháza polgármestere ( )

2 Helytörténeti szám Vasutas emlékek és képek a század fordulójából Kemecse város fejlődésének több fontos eleme közül egyik legkiemelkedőbb az 1872-ben átadott Nyíregyháza- Kemecse-Kisvárda-Ungvár vasútvonal. Felgyorsult az iparosodás, a kereskedelem, a mezőgazdasági árutermelés és áruszállítás. Munkahelyek létesültek, nőtt a foglalkoztatás. A Magyar Közlekedésügy Monográfia 1867-től 1934-ig dolgozza fel az államvasutak, a folyamhajózás, a légi közlekedés történetét. E korszakos jelentőségű monográfia lapjain találhatjuk a következő kemecsei vasutasok fotóit és pályafutásuk rövid leírását, mely napjainkra történelmi emlékké vált. Bacsó Pál, mozdonyfelvigyázó, Kemecse ban Debrecenben született, ben lépett a MÁV kötelékébe. Szolnokon, Kassán, Hatvanban, Budapesten teljesített szolgálatot. Kinevezték főmozdonyvezetőnek, majd 1888-ban Kassán m. felvigyázónak. Ugyanitt a fűtőház vezetője volt ban ment nyugdíjba, 1915-ben Debrecenben halt meg. Özvegye Schmidt Antónia. Gyermekei: Pál főmérnök, Gyula főintéző és Irma tanítónő. Badó Antal, ny. pályamester, Kemecse ben Eszényben született, iskoláit Ungváron végezte. Három évi katonai szolgálat után Munkácson lett p. felvigy. Gyakornok, Tiszalökön nevezték ki p. felvigyázónak. Szomotoron, Bátyun, Kemecsén működött 1933-ig, ekkor nyugdíjazták. Neje Szabó Eszter, fiuk Antal pénzügyőri felvigyázó. Csuka Miklós, ny. pályaőr, Kemecse ban Bujon született, korán a MÁV kötelékébe került ig részt az I. világháború orosz harcaiban. A háború után kinevezték pályaőrnek és legutóbb Nyíregyházán teljesített szolgálatot ban ment nyugdíjba. Neje Nyilas Zsófia, gyermekei Eszter, Piroska, Irén, Miklós és Erzsébet. Demjén Pál, ny. pályaőr, Kemecse ben Kemecsén született ben került a vasút szolgálatába ban nevezték ki pályaőrnek és több helyen teljesített szolgálatot. Részt vett az I. világháborúban, mint szakaszvezető szerelt le ba vonult nyugdíjba. Neje Szokolay Jolán. Négy gyermekük volt János, Ferenc, Irma és Piroska. Bán András, ny. váltókezelő Kemecse ban Bujon született. Korán a MÁV kötelékébe lépett Tokajon, innen Gilvácsra majd Kemecsére helyezték át. Váltókezelőnek kinevezve 1924-ig teljesített itt szolgálatot. Neje Barócsi Mária, gyermekei András és Mária. Juhász Ferenc, ny. pályaőr, Kemecse ben Kemecsén született, a katonai szolgálata után lépett a MÁV kötelékébe ig megszakítás nélkül dolgozott. Neje Márkus Eszter. Gyermekei: Mária, Ferenc, József, Péter Gyula és Lajos.

3 Helytörténeti szám Molnár Bertalan, ny. kocsirendező, Kemecse ben Csapon született ban lépett a MÁV kötelékébe. Csapon s. raktárnok, majd kocsifelíró lett ban Csapról menekülnie kellett, Nyíregyházán mint kocsirendező nyert beosztást ben baleset érte, jobb lábát tőből elvesztette és nyugdíjba ment. Neje Nagy Julianna, fia Sándor tanító. Erzsébet. Nagy Antal ny. váltókezelő Kemecse ban Hajdúnánáson született. Fiatalon került a MÁV kötelékébe. Katonai szolgálatának ideje kivételével 1930-ig teljesített szolgálatot. Neje Pásztor Zsuzsanna, fia Antal. Nyeste Gyula, ny. pályaőr Kemecse ben Batyun született. Korán a MÁV szolgálatába lépett, ahol szakvizsgái letétele után kinevezték pályaőrnek ben Nyíregyházán ment nyugdíjba. Neje Baraté Karolina. Gyermeke: Gyula Papp Béla, ny. távírász, Kemecse ban született, előbb a postánál működött, majd a vasút kötelékébe lépett át. Kiskapuson, Debrecenben, Ungváron, Nyíregyházán, Bánrévén és Mezőlaborczon teljesített szolgálatot ben ment nyugdíjba. Neje Bodó Perényi István, ny. üz. altiszt, Kemecse ban született Kemecsén ban Munkácson lépett a MÁV szolgálatába ben mozgóőr lett Frigyesfalván, 1909-ben kinevezték pályaőrnek Komoróban ben ment nyugdíjba. Neje Katona Erzsébet. Szabó A. Imre, ny. vonatkísérő, Kemecse ben született Kemecsén, három évi katonai szolgálata után lépett Nagydoboson a MÁV kötelékébe. Ungvárra helyezték át smint vonatkísérő 1919-ig teljesített szolgálatot. Ekkor Ungvárról menekülnie kellett, majd nyugdíjazták. Neje Mester Mária Ilona. Gyermekei: Imre, Irén, Gusztáv. II. Szabó Imre, ny. váltókezelő, Kemecse ban született Kemecsén között katonai szolgálatot teljesített. Utána a MÁV-nál lett váltókezelő és ebben a beosztásban több helyen dolgozott ban ment nyugdíjba. Neje Pásztor Zsófia. Gyermekei: Imre és Jusztina férjezett Szilágyi Péterné. Tamás András, váltókezelő Kemecse ben Kemecsén született, és katonai szolgálata után Kemecsén lépett a vasút szolgálatába ben való nyugdíjaztatásáig teljesített felettesei teljes megelégedésére szolgálatot. Hosszú ideig a római katolikus egyház gondnoka volt, a katolikus iskola felépítése az ő nevéhez fűződött ben hunyt el, özvegye Szakács Mária. Tamás Ferenc, ny. v. fékező, Kemecse ban született Kemecsén, három évi katonai szolgálat után a vocsi telepen kezdte meg vasúti szolgálatát mint v. fékező ben kiutasították, Nyíregyházán kapott beosztást ben nyugdíjba ment. A római katolikus egyház gondnoka. Neje Burkus Erzsébet.

4 Helytörténeti szám Udvarhelyi Babustyák Antal, ny. pályaőr Kemecse ben Kemecsén született. Fiatalon jutott a vasút szolgálatához, ahol a szakvizsga után kinevezték pályaőrnek. Nyíregyházán és Sóstóhegyen teljesített szolgálatot ben ment nyugdíjba. Tizenegy napon át a románok fogva tartották. Neje Udvari Borbála. Udvarhelyi István, ny. váltókezelő Kemecse ben Kemecsén született ban lépett a MÁV szolgálatóba ban nevezték ki váltókezelőnek ban ment nyugdíjba. Részt vett az I. világháborúban. Községi képviselőtestületi tag volt, 1926 óta községi esküdt. Neje Pásztor Zsófia. Vasút történet James Watt a gőzgép feltalálója méltán viseli az emberiség jótevője jelzőt. Közel két évszázadnyi gondolata napjainkra nemzeti sorskérdéssé vált. Az ország utitérképe, jólétének képmása Az első magyar próbavasút valóban elég korán létesült augusztus 20.-án helyezték üzembe az első magyar lóvontatta vasutat, amely Kőbányáról Pestre, a hatvani vámsorompóig vezetett, speciális szerkezetű, lebegő vasút volt. A fél évig üzemelő vasút gazdaságilag csődöt mondott ban lebontották, anyagát értékesítették. A kudarc nem törte le a vállalkozó szellemet. Az os országgyűlés gróf Széchenyi István felbecsülhetetlen érdemei révén a vasútépítést támogatta. Az Első Magyar pozsony - nagyszombati vasút Társaság 1839 tavaszán építési engedélyt kapott. Az egész vonalat június 3-ára készítették el és november 1-jére készült el a vonal meghosszabbítása Szegedig. A pozsony nagyszombati lóvasúttal lezárult az első szakasz, a többi már mind gőzüzemű pályára épült ki július 15.-én István főherceg nádor és családja jelenlétében nyitották meg a pest váci 33, 6 km hosszú szakaszt. E napon közlekedett az első nyilvános vasúti vonat Magyarországon. Az 1867-es Kiegyezés az alkotmányos államrend helyreállítása óriási ütemű vasútfejlesztést is eredményezett. Gróf Mikó Imre közlekedési miniszter már 1867-ben bemutatta az országgyűlésnek vasúthálózati tervezetét. A 4760 km hosszúra tervezett 25 vasútvonal egyike az 1870 XXVIII. törvénycikkel engedélyezett Magyar Északkeleti Vasút Nyíregyháza Ungvár között. Kemecse életében is sorsdöntő változást hozott az ban már meg is épült vasútvonal. Az építés körülményei, a vasútállomás épületei, környezete, az őrházak leírása teljes részletességgel szerepel Kozma Sándor Kemecse című monográfiája lapjain. A Helytörténeti Múzeumnak ajándékozott épülettörténeti szempontból is értékes és eddig még nem publikált fényképet közlünk és ajánljuk az utókor figyelmébe a kezdő oldalon. Az korszerűsítés és bővítés után lebontásra került a műemléképület. A vasúti állomás Kemecse életében a mezőgazdasági és részben építőanyag körzeti átrakó szerepe miatt volt kiemelkedő fontosságú. A régebbi magyar orosz árukapcsolatokban a 19. század második felétől a nyers kőolaj behozatalának három fő forrása volt. Galícia, Románia és az oroszországi Baku. Bakuból a kőolaj a Fekete-tengeren a Fiumei - kikötőbe érkezett, Galíciából pedig az ország keleti részét látták el. Erre létesült kőolaj finomító pl. Csapon, a Felvidék több pontján, Kelet Magyarországon pedig Kemecsén. A kemecsei petróleum finomító közlekedési szempontból a mai Tüzép helyén igen jó helyen volt. Technológiája végül is korszerűtlenné vált, az I. világháborúban leégett, 1940-ben lebontották. A gyár története megérdemli a későbbi részletes elemzést és helytörténeti kutatást. Végül a vasútállomás történetéhez egy igen izgalmas tényről tájékoztatott Kemecse neves szülötte dr. Bálint József ny. államtitkár úr. A Szovjet Információs Iroda 1944 őszén kelt napi jelentésében szerepel Kemecse és Demecser vasútállomásainak elfoglalásának terve. A napi jelentés orosz fénymásolatát dr. Bálint József felajánlotta a Helytörténeti Múzeumnak. A németországi Wehrmacht hasonló figyelmességet fordított vasútállomásunkra.

5 Helytörténeti szám Krasznay Gábor ( ) 1848/49-es honvédszázados Nyíregyháza polgármestere ( ) Professzor Úr! Nyíregyháza életéből ki az a személyiség, akit javasol részletesebb helytörténeti kutatásra, akit Ön szerint is nagyobb elismerés illetne meg? - A kemecsei Krasznay Gábor, Nyíregyháza legendás hírű polgármestere. Helytörténeti Akadémia, Nyíregyháza 2004 Krasznay Péter, az 1848-as honvédhadnagy, későbbi kemecsei főszolgabíró életútja napjainkra részletesen feldolgozott. Naplóját kiadta a Néprajzi Múzeum, domborműve van az iskolában, korabeli festménye a Múzeumban, sírhelye a régi katolikus temetőben. Emléke ott él Kemecse ünnepnapjaiban, hétköznapi küzdelmeiben. A szeretett, példaképül választott és sikeres életutat magáénak tudható testvérnek Krasznay Gábornak állítunk emléket e jelen elemzéssel, rövid életrajzi bemutatással. Család, gyermekkor Az igen szigorú nevelést biztosító, erős katolikus hitet sugárzó apa Krasznay Ferenc táblai bíró 1780-ben született, 1846-ban halt meg 66 éves korában. Krasznay Ferenc szülei korán meghaltak, Debrecen város korabeli főbírája Messzena János gondnokságában nevelkedett öccsével, Józseffel együtt. Jogot tanult, 1809-ben Szatmár megye tiszti ügyészévé választották május 27.-én Kaplonyban kötött házasságot a kemecsei Marusi Olasz Erzsébettel. Az 1797-ben született Marusi Olasz Erzsébet régi kemecsei nemesi család tagja ekkor 16 éves volt ban a debreceni Tiszántúli kerület királyi tábla tiszti ügyészévé választják, ahonnan 1838-ban 58 évesen ment nyugdíjba. Az édesanya testvére Marusi Olasz Mihály, ki Szabolcs-megye házi főpénztárnoka volt, 1836-ban 48 évesen elhunyt. Az anyai ágon örökölt kemecsei bírtok így lánytestvére kezébe került, mely kiegészült a halászi és kevés besztereci, dombrádi földrészekkel. Az időközben nyugdíjba vonuló apa és a családi örökség birtokosaként fellépő anya a Krasznay család 1839 októberében Ökörítófülpösről Kemecsére költöznek. Az anyai ágon kemecsei család véglegesen és teljes egészében kemecseivé vált. A Krasznay családot bő gyermekáldás kísérte. Bár több gyermek nem érte meg a felnőtt kort, példás, törődő, gondoskodó családi éltben nevelkedtek. Családtörténeti szempontból is forrás értékűek a gyermekek adatai: 1. Pál, Károly ( ) 2. Julianna, Zsuzsanna ( ) 3. Mihály, Pál ( ) 4. Katalin ( ) férje Kriston Ignácz 5. Gábor, Imre ( ) 6. Ádám, János ( ) 1848-as honvéd, felesége Úray Johanna 7. Mária, Josefa született 1826, férje Mikecz Károly 8. Therézia ( ) 9. Ferenc, Péter, Pál ( ) 1848-as honvédhadnagy, későbbi főszolgabíró 10. Valéria, Erzsébet ( ) 11. Elíz, Erzsébet, Julianna ( ) férje Borbély Gáspár 1848-as honvédhadnagy A gyermek majd ifjú kor legendái, történetei közül csak néhányat emeltünk ki Krasznay Gábor életéből. Találóak ezek, mint egy az egész életút jelzőkövei ban az akkor 12 éves debreceni gimnáziumi diák Gábor a 10 éves Ádám öccsével a nyári vakációban az asztalosuk által készített kis fakerekű talicskán a 3 éves Péter öccsüket kocsikáztatták. A Szamos árterületén, hogy a fa kerék ne nyikorogjon a vízbe húzták. A 3 éves kis Péter kiesett és majdnem a vízbe fulladt.

6 Helytörténeti szám Szerencsére egy felnőtt férfi épp ott a lovát itatta, a gyereket kimentette a vízből, lóháton hazavitte. Még hetekig ápolni kellett a haláltól megmentett gyermeket. Gábor, Ádám, Péter fiúi, testvéri összetartozásuk végleg összefonódott, mely végigkísérte életük során. Gábor mint idősebb tanultabb testvér vitte aztán október 1-jén Lőcsére a gimnázium 5. osztályába Péter testvérét ban édesapjuk halálakor is Gábor segédkezett. Édesanyjuk, ki ekkor 50 éves volt, jó egészségnek örvendett. Bár a férj, az apa végelgyengülésben, természetes halállal halt meg a tragédia a családot megviselte. A szigorú atya a végrendeletében Katalin leányát kizárta az örökségből. Az okok összetettek voltak. Mivel Katalint a dajka kicsi korában elejtette, a hátán, a mellén púpok keletkeztek. Az apa ezért tiltotta a házasságtól. A vőlegény Kriston Ignác szerette és feleségül is vette az egyébként jó alakú egészséges, kedves lányt. Az újabb gond, hogy Kriston Ignác református volt. A házából is kitiltotta a fiatalokat. Kriston Ignác áttért a katolikus vallásra, minden születendő gyermeket katolikus hitben ígérte keresztelni és felnevelni. A legnagyobb hiba, hogy a Répásy János ellen folytatott zálogváltási perben Kriston Ignác a Répásy család mellett tanúskodott, és ezzel a földbirtoklási per hosszú évekre elhúzódott. Kriston Ignác édesanyja egyébként Répásy Rozália volt Répásy József testvére. Az ezen okokból a Katalin testvért kitagadó végrendeletet Krasznay Gábor és öccse Péter megsemmisítették anélkül, hogy a többi testvér vagy az édesanya tudtak volna róla. Gábor így indokolta öccsének e döntést A testvéri szeretet úgy hozván magával! Dicsőséges forradalom és szabadságharc Az 1848-as forradalom Kállóban megyei jegyzői beosztásban éri Krasznay Gábort. Kálló a megyeszékhely a központja a 48-as szabolcsi események kezdetének szeptember 10.-én Kállóban alakult meg a híres neves nagy emlékű 48. honvédzászlóalj, melyben már a kezdetekkor főhadnagyként esküt tesz Krasznay Gábor. A szabadságharcot tisztességgel, becsülettel, hősiesen végigharcolta, végig küzdötte az utolsó pillanatig. Kedves Gyula hadtörténész a 48. honvédzászlóalj teljes történetét kutatói alapossággal, hadtörténészi szakszerűséggel dolgozta fel. Legfeltűnőbb sajátosságának a 48. honvédzászlóaljnak azt tartotta, hogy itt volt a legerősebb az összetartás, bajtársiasság, a szabolcsi szellemiség. Elsősorban kitűnő szellemű és jellemű tisztikarának volt köszönhető, mely tisztikar szinte teljes egészében szabolcsi maradt. Zászlóaljparancsnokok: Patay István őrnagy december 30. Perczel Miklós őrnagy december január Rakovszky Sámuel őrnagy február 2. július 4. Mikecz Tamás őrnagy július 4. Századparancsnokok: Apagyi György Hunyadi Ferenc Vay Károly Horváth Pál Kralovánszky Gyula Aranyosi János Böszörményi László Uray József Krasznay Gábor Szomjasy István Kállay Ferenc Ahol olyan hadnagyok voltak csak Kemecséről mint: Kriston Dénes február 13.-ig, majd Répásy Mihály tábornok segédtisztje lesz, végül százados. Bodó Alajos február 13.-ig, főhadnagyként segédtiszt lett a zászlóaljban, később átvezényelték és százados lett. Krasznay Péter június 21.-től, addig zászlóalj törzstiszt január 1-jén kerül Perczel Mór seregéhez, Gábor testvéréhez a 48. honvédzászlóaljhoz. Krasznay Gábor és öccse Péter Dráva parton való végleges találkozása könnyes találkozó volt. Örömmel tudták értesíteni levélben az aggódó édesanyjukat, egy zászlóaljban vannak, most már naponta együtt lesznek. Harmadik szabadságharcos testvérükről Ádámról is jó hírt halottak a Délvidékről. Külön öröm volt az újbóli találkozás a kemecsei barátokkal Mikecz Tamás, Kriston Dénes főhadnagyokkal. Mezőtúrra érkezve Krasznay Gábor Gyöngyösy nevű református lelkésznél volt elszállásolva, kit még régebbről, Nyírbogdányból ismert, mikor az ott volt lelkész.

7 Helytörténeti szám Nem kértek szabadságot, mert A lapokban olvashattuk, hogy a szinte közel eső Debreczen folytonosan tele van faczér honvédtisztekkel, kik a tábori élet kényelmetlenségeit kikerüljék, kiket aztán csatakerülő gyászvitézeknek tekintettünk, hogy nehogy ilyenekül tekintessünk. Perczel Mór Központi Mozgó Seregének, majd az ebből létrejött II. Hadtest kötelékébe tartozó Krasznay Gábor karrierje töretlen, feltétlen bizalmát élvezi Rakovszky Sámuel zászlóalj parancsnokának, majd a helyébe lépő szintén kemecsei Mikecz Tamásnak. A 48. honvédzászlóalj haditettei a legjobbak közé emelte. Répásy Mihály tábornok parancsnoksága alá is tartoztak, mely nagy büszkeséggel töltötte el a tábornok lelkét. Beszámolóiban mindig a legnagyobb elismeréssel szól a szabolcsi zászlóaljról június 1.-jén Krasznay Gábort századparancsnokká nevezték ki. A zászlóalj harcai során július 2.-án az ácsi csatában a vállán megsebesült. A szabadságharc vége Komáromban, a vár védelmében éri október 2.-án, a vár feladása a szabadságharc végleges bukása után saját kocsijával tért haza Komáromból Érsekújvár, Léva, Losonc, Fülek, Miskolc útvonalon. Saját kocsiján hozta haza a gávai Rakovszky Sámuel ezredest, volt zászlóalj parancsnokát. A katonái által hősiesen imádott Rakovszky Sámuel ezredes a derekára csavarva mentette meg a 48. zászlóalj zászlaját és Krasznay Gábor úgy hozta haza Kemecsére. Innen öccse Péter vitte Baktára Dégenfeld bárónőnek a zászlót adományozó zászlóanyának az életükkel és vérükkel őrzött és védett zászlót. Hűség és magány 1849 novemberétől az önkényuralom idején hivatalt nem vállalt Nyíregyházán ügyvédi munkát végzett. Rendszeresen találkozott bajtársaival, gyakran meglátogatta Gáván élő parancsnokát a hősként tisztelt ezredest. Mivel az öreg szerény körülmények között élt, szűkös anyagiakkal a rövid látogatások után egyre gyakrabban fordult meg egy 12 és 8 éves kislányát egyedül nevelő, tőle a 29 éves ügyvédtől 5-6 évvel idősebb gávai özvegynél. Az özveggyel a találkozások végleg megszakadtak, Krasznay Gábor nem is nősült meg soha. Nyíregyházán ügyvédi irodát vezetett, aktívan részt vett a város közéletében, iskolaszék elnöke, Polgári Olvasó Egylet elnöke. A békítő-építő Krasznay Az 1870-es évek alapjaiban minőségi változásokat eredményeztek Nyíregyháza közéletében. Az XVIII. és a XXXI. törvény megalapozta Nyíregyháza megyeszékhellyé válásának lehetőségét. Az XVIII törvény megváltoztatta a rendezett tanácsú városok képviselő-testületének összetételét. A szokásos módon választható egyik fél mellé a másik felet a legtöbb adót fizető lakosok sorrendje alakította ki. Jelentősen megnőtt a városi polgárság és az értelmiség szerepe a város közéletében, és az önkormányzatában is. A XXXI. törvény az országosan felállítandó törvényszékek közül Szabolcsban nem a Kállóba, a megyeszékhelybe helyezte, hanem Nyíregyházára telepítette. A Kiegyezés után január én Bónis Barnabás elnöklete mellett Krasznay Gábort egyhangúan Nyíregyháza polgármesterévé választották. Az év eleji tisztújításon a közbizalom az 52 éves helybeli ügyvéd Krasznay Gábor személyében találta meg az új helyzetnek is megfelelő alkalmas polgármestert. Margócsy József elemzése szerint ez a döntés azért is figyelemre méltó, mert a túlnyomó részt protestáns lakosságú város bizalma a római katolikus egyházhoz tartozó személyben fedezte fel a nehéz időkben szükséges városi vezetőt. Főjegyző Jurányi Hugó, főkapitány Kralovánszky Gyula árvaszéki ülnök Sáry Pál, Enyingi Lajos, tanácsnok Bencs László és Vad András, aljegyző Czupra Endre, számvevő Galánffy Dániel, adószámvevő Oltványi Endre, tiszti ügyész Kralovánszky Mór, tiszti gyám Zajácz József, házi pénztárnok Joszka János, adópénztárnok Krajnyák György, levéltárnok Kmethy István, pénztári ellenőr Mikecz József, alkapitány Kovács Károly, városi alorvos Takács Alajos, főorvos Meskó Pál lett március 16.-án meg is kezdődött a kis református templom bontása, az új alapkőletétele Révész Bálint református püspök jelenlétében történt. Lukács Ödön a kortárs történetíró, aki 1886-ban adta ki Nyíregyháza története című értékes monográfiáját a szilárd jellem, a szerénység, az önzetlen jóakarat, a tapintat jellemvonásait emelte ki Krasznay Gábor legfőbb tulajdonságaiként. Találóan, hisz polgármesterségének nehéz feladata volt a megyével folytatott tárgyalások eredményes vezetése, a város és a megye érdekeinek összehangolása. Polgármestersége alatt lett 1876-ben megyeszékhely Nyíregyháza.

8 Helytörténeti szám Krasznay Gábor a nyíregyházi városháza olajfestményén (részlet) 1876-ban ő vette át a mai formájában látható, emeletessé átépített Városházát, és adta át egy részét a mai Megyeháza felépítéséig a megyei hivatalok számára december 7.-én elhunyt Deák Ferenc temetésén ő képviselte Nyíregyháza városát. Polgármestersége idején a város lendületesen fejlődött. Az ő idején épült a Honvédlaktanya, a Törvényszék épülete és a Fegyház, a mai református templom, a Közvágóhíd ban a Városi Gőz- és Kádfürdő, a Közraktár (a volt Vasvill Depó), 1884-ben a Népkert park a vasútállomás mellett. Ekkor épül a mátészalkai vasútvonal, izraelita templom, a GUSZEV helyén a Huszárlaktanya. Az utcákat ekkor kövezték. E nagy jelentőségű fejlődés sajnos nem ment súrlódás, sértődés, színvonaltalan intrika nélkül. Margócsy József elemzése szerint Krasznay mindig megtalálta a szükséges hangot, a higgadt vezetési stílus jellemezte, mindig a város érdeke, békéje vezérelte. A Szabolcsmegyei Honvédegylet elnöke is volt Krasznay Gábor, akinek utódjául az egyesület élére id. Krúdy Gyula 48-as honvéd századost választották meg. Az elnöki székben igen neves személyek voltak: Kállay Emmánuel alispán, Rakovszky Sámuel honvéd ezredes, Elek Ferenc honvéd alezredes, Krasznay Gábor honvéd százados. Krúdy Gyula 48-as honvéd százados elnöki tisztét haláláig, 1913-ig töltötte be. Maga az egyesület az I. világháború zűrzavarában enyészett el nyarán szélhüdés érte Krasznay Gábort. Bencs László első tanácsnok Májerszky Béla főjegyző és az ügyszerető vezető munkatársak a város érdekében kellő pontossággal intézkedtek a beteg polgármester helyett. Polgármesterségének utolsó éveiben betegsége idején Bencs László volt a helyettese, aki igen aktív szervező, nagy tudású vezető volt, akit Krasznay Gábor szeptember 30.-i halála után egyhangúan polgármesterré is választottak. Felelős szerkesztő: Lucza János Letölthető: Technikai szerkesztő: Lucza Viktor Kiadja: Helytörténeti Gyűjtemény, Kemecse Nyomdai munka: Sz-Sz-B Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézet nyomdája

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Beküldési határidő: 2012. november 07. Össz.pontszám: 40p Név:.. Lakcím:... Iskola neve, címe:....

Részletesebben

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai XIII. 11. Jalsoviczky család iratai 1735-1945 Terjedelem: 1,90 fm, 19 doboz, 19 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 17. terem, 13-16. polc 1802-ben Jalsoviczky Mihály mészáros mestert saját kérésére,

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely * 2001-2002 LÁNY EGYÉNI EREDMÉNYEK * * 2001-2002 FIÚ EGYÉNI EREDMÉNYEK * 1 191 Takács Dániel 56:15 4:42 2 104 Behina Bálint Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1:01:08 5:06 3 126 György Zsolt Szent Erzsébet

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921 Családfa Apai nagyapa Dr. Glück Lajos 1850-es évek 1891 Apai nagyanya Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932 Anyai nagyapa Löbl Ármin 1857 1930 Anyai nagyanya Löbl Árminné (szül.

Részletesebben

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 Terjedelem: 0,40 fm, 4 doboz, 4 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, II. emeleti folyosó Amint az a mellékelt genealógiai táblázatból is kitetszik,

Részletesebben

Dr. Simicskó István, Magyarország honvédelemi minisztere, és Bozó Tibor dandártábornok parancsnok

Dr. Simicskó István, Magyarország honvédelemi minisztere, és Bozó Tibor dandártábornok parancsnok Kivonat Magyarország honvédelemi miniszterének 186/2016. számú határozatából, valamint a MH Altiszti Akadémia parancsnokának 750/2016. számú parancsából a személyi állományra vonatkozóan. A határozatokat,

Részletesebben

Családfa. Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? Rózsa?-né (szül.?) Rózsa? Fleischmann Mór Anya. Apa

Családfa. Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? Rózsa?-né (szül.?) Rózsa? Fleischmann Mór Anya. Apa Családfa Apai nagyapa Fleischmann Mór 1858 1897 Apai nagyanya Fleischmann Mórné (szül. Kalisch Róza)? 1942 Anyai nagyapa Rózsa??? Anyai nagyanya Rózsa?-né (szül.?)?? Apa Domonkos (Fleischmann) Miksa 1890

Részletesebben

11. Dr. Komár György tartalékos hadnagy (9. könnyű tüzérezred, 3. üteg) visszaemlékezése, március május (részletek)

11. Dr. Komár György tartalékos hadnagy (9. könnyű tüzérezred, 3. üteg) visszaemlékezése, március május (részletek) TARTALOMJEGYZÉK Előszó...5 Bevezető...7 A magyar királyi 9. honvéd könnyű hadosztály 1942 1943. évi harctevékenysége a keleti hadszíntéren...7 Korábbi szövegkiadások a 9. könnyű hadosztály történetéről...71

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben 1 A Magyar Honvédség 2014. évi sportbajnokságain összesített pontversenyben I. helyezést ért el és ezzel végleg elnyerte a Honvéd Vezérkar Főnök vándorserlegét MH 86. SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS CSAPATA II.

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

Lucza János fszervez eladása március 1. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Megyery és Benedek család! Tisztelt vendégek!

Lucza János fszervez eladása március 1. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Megyery és Benedek család! Tisztelt vendégek! Lucza János fszervez eladása 2008. március 1. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Megyery és Benedek család! Tisztelt vendégek! IV. Helytörténeti Konferenciánkon tiszteltelettel köszöntök minden résztvevt. A 2005.-tl

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc 2010.04.18. 11:36:17 Végeredmény (sorszám szerint) rang vezetéknév utónév egyesület 1 ÁRPÁD GIMNÁZIUM BUDAPEST 2 BATSÁNYI GIMNÁZIUM TAPOLCA 3 BERTA Dániel PÉCSI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA PÉCS 3 HUDEK

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Lőrinci nagyközségben (akkor Nógrád megye) egy kisnemesi familia negyedik gyermekeként

Részletesebben

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf?

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Kovács (Kohn) Adolf? 1914 Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? 1906 Berger Adolf 1862 1939 Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) 1874 1944 Apa

Részletesebben

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Dr. Reichenfeld Zsigmond 1858 1933 Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) 1869 1944 Deutsch Dávid 1849 1903 Deutsch Dávidné (szül.

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere Állami Ünnepünk 2010. augusztus

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Csernovits. Efraim? 1937. Interjúalany. Csernovits Farkas Sámuel 1925. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Csernovits. Efraim? 1937. Interjúalany. Csernovits Farkas Sámuel 1925. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Davidovits Mózes? 1890-es évek Apai nagyanya Davidovits Mózesné (szül.? Ráhel)?? Anyai nagyapa Csernovits Efraim? 1937 Anyai nagyanya Csernovits Efraimné (szül.? Eszter? 1888/9 Apa

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Azonosító: , Cím: Szt. István tér 6. (Városháza), TEVK: 01

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Azonosító: , Cím: Szt. István tér 6. (Városháza), TEVK: 01 Szehofnerné Széber Zsuzsanna Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 07-061-001-2, Cím: Szt. István tér 6. (Városháza), TEVK: 01 Csokonai utca teljes közterület 51 Mónus Illés utca 000001 000007 folyamatos

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL.

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. OLVASÓPARANCS ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. Tájékoztatásul bejelentem, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL)

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL) MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE beosztásában végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, a honvédelmi miniszter előterjesztésére ÁLLAMI ÜNNEPÜNK 2013. augusztus 20-a alkalmából KITÜNTETI A MAGYAR ÉRDEMREND

Részletesebben

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8. Központi

Részletesebben

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Katz??? Katz?-né?? Moskovits Zsigmond? 1921 Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek Apa Katz Mózes 1890 körül 1944 Anya Katz Bella

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

AZ IGAZSÁGBA VETETT HIT... A forradalom három vezet jének életrajza

AZ IGAZSÁGBA VETETT HIT... A forradalom három vezet jének életrajza AZ IGAZSÁGBA VETETT HIT... A forradalom három vezet jének életrajza Dr. Daróczi Gusztáv (1899 1979) 1 1899. június 3-án született Hajdúböszörményben. A család hat gyermeke közül volt a legid sebb. Apja

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2013. április 26. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Föl a hazáért és szabadságért A Túrkevei Kaszap

Részletesebben

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan Háziorvosi körzetek Körzet megnevezése/ Rendelés helye/ Háziorvos neve/ képesítési adatai I. számú felnőtt Kálvin tér 7. Dr. Király Tímea II. számú felnőtt Petőfi u. 14. Dr. Ungvári Zsigmond általános

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről 1 MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

Tartalomból KEMECSEI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE. 2007. III. évfolyam 4. szám. Az alföldi páncéloscsata 1944 októberében

Tartalomból KEMECSEI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE. 2007. III. évfolyam 4. szám. Az alföldi páncéloscsata 1944 októberében KEMECSEI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET LAPJA Kemecsei Helytörténeti Krónika MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 2007. III. évfolyam 4. szám Páncélosok a Tiszántúlon Az alföldi páncéloscsata 1944 októberében Levéltári dokumentumok,

Részletesebben

A Mikulás Kupán a következı eredmények születtek: I. korcsoport

A Mikulás Kupán a következı eredmények születtek: I. korcsoport A Mikulás Kupán a következı eredmények születtek: I. korcsoport Fiú 25 méter mellúszás: 1. Vismeg Zsombor, Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola 2. Kék Tamás Ákos, Carolina Óvoda és Bölcsıde 2.Klamancsek

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

Kemecsei Helytörténeti Krónika

Kemecsei Helytörténeti Krónika A KEMECSEI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY LAPJA Kemecsei Helytörténeti Krónika 2014. X. évfolyam 3. szám MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE Alapítók köszöntése A 16. éve, 1998-ban megalakult Kemecsei Gyermekekért Alapítvány

Részletesebben

The Börötz (Berecz) Families of Ság c September 2011

The Börötz (Berecz) Families of Ság c September 2011 1-[Family Line Info] BERECZ.. 2-István BERECZ about 1695.. +Zsuzsanna KOVÁCS.... 3-János BERECZ about 1722 after 1766.... +Erzsébet NAGY about 1728 after 1766...... 4-Anna BERECZ 25 December 1747......

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

Családfa. Mandel Ábrahám Fülöp?-né (szül.?)?? Mandel Ábrahámné (szül. Fülöp Sára) Fülöp??? Apa. Anya. Fülöp Móric

Családfa. Mandel Ábrahám Fülöp?-né (szül.?)?? Mandel Ábrahámné (szül. Fülöp Sára) Fülöp??? Apa. Anya. Fülöp Móric Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Fülöp??? Fülöp?-né (szül.?)?? Mandel Ábrahám 1853 1935 Mandel Ábrahámné (szül. Fülöp Sára) 1843 1935 Apa Fülöp Móric 1873 1945 Anya Fülöp

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 1. 4024 Debrecen, Piac u. 54. Kormánymegbízott: Rácz Róbert Telefon: :(+36 52) 504-102 E-mail: hivatal@hbmkh.hu Főigazgató:

Részletesebben

Egyéni végeredmény. Két és Háromtusa Országos Bajnokság - Ifi 'B' leány. Érd / HUN Magyar Öttusa Szövetség Volán Fehérvár (1)

Egyéni végeredmény. Két és Háromtusa Országos Bajnokság - Ifi 'B' leány. Érd / HUN Magyar Öttusa Szövetség Volán Fehérvár (1) Két és Háromtusa Országos Bajnokság - Ifi 'B' leány 1 VESZPRÉMI Korinna Volán Fehérvár 2000 248 (3) 2:30,79 640 (1) 11:00,90 888 2 CSIZMAZIA Petra Volán Fehérvár 1999 261 (2) 2:26,64 604 (4) 11:36,16 865

Részletesebben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben 1 A Magyar Honvédség 2013. évi sportbajnokságain összesített pontversenyben I. helyezést ért el és ezzel újból elnyerte a Honvéd Vezérkar Főnök vándorserlegét MH 86. SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS CSAPATA II.

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947 Családfa Anyai nagyanya Apai nagyapa Spitzer Jakab? 1922 Apai nagyanya Spitzer Jakabné (szül. Rózsay Gizella)?? Anyai nagyapa Kohn Manó 1857 1944 Kohn Manóné (szül. Hirsch Flóra)?? Kohn Manóné (szül. Wurn

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3.

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3. Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről 1 (A 21/2009.(XI.25.), a 7/2006.(III.10.), a 23/2004.(X.29.) KT. Rendelettel egységes

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből

Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára rendkívül kevés Bereg megyére vonatkozó dokumentumot őriz. Ezért is érdemel ki emelt figyelmet

Részletesebben

Családfa ???? Kovács Lina kb Vulfovic? Apa. Anya. Kovács Antal Kovács Antalné (szül. Vulfovic Róza)

Családfa ???? Kovács Lina kb Vulfovic? Apa. Anya. Kovács Antal Kovács Antalné (szül. Vulfovic Róza) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya?? Kovács Lina kb. 1869 1943 Vulfovic????? Apa Kovács Antal 1889 1970 Anya Kovács Antalné (szül. Vulfovic Róza) 1891 1944 Testvérek Kovács

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Apai nagyanya. Anyai nagyanya. Apai nagyapa. Apa. Anya. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Apai nagyanya. Anyai nagyanya. Apai nagyapa. Apa. Anya. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Baik Gyula?? Baik Gyuláné (szül. Landsinger Gizella)? 1937? Schischa Ignác 1847 1910 Schischa Ignácné (szül. Österreicher Regina) 1870 1925

Részletesebben

Hármascsapat országos bajnokság

Hármascsapat országos bajnokság 40 km - ABSZOLÚT 1 1 NAGY ZOLTÁN RÓKA TIBOR ZSUPOS SÁNDOR 2 2 Révész Gábor Nagy András Szabó Lajos 1 3 NAGY GYULA HAJDÚ BARNA MAGAS DÁVID 2 4 Hacsi Ákos Balázs Attila Szűcs Richárd 3 5 Árva Mihály Petró

Részletesebben

Kemecse Város Önkormányzata, Helytörténeti Gyűjtemény, Kemecse Sz.-Sz.-B. Megyei Honismereti Egyesület. II. Helytörténeti Konferenciára

Kemecse Város Önkormányzata, Helytörténeti Gyűjtemény, Kemecse Sz.-Sz.-B. Megyei Honismereti Egyesület. II. Helytörténeti Konferenciára KEMECSEI LOKÁLPATRIÓTÁK LAPJA Kemecsei Helytörténeti 2006. II. évfolyam 1. szám MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE Kemecse Város Önkormányzata, Helytörténeti Gyűjtemény, Kemecse Sz.-Sz.-B. Megyei Honismereti Egyesület

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Adler? Nincs adat Pollák? Pollák?-né?? 1837 1942 (szül.?)? 1911 Apa Adler Mátyás 1897 1944 Anya Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895

Részletesebben

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT 2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE Helyszín: Nyíregyháza, Városi Stadion Időpont: 2016.05.10 A Versenybizottság elnöke: Fábián János

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül.

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül. Családfa Apai nagyapa Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Apai nagyanya Kohn Simonné (szül.: Smutzer Teréz) 1850-es évek 1890-es évek) Anyai Anyai nagyapa nagyanya Weisz Adolfné Weisz Adolf (szül.: Rosenstock

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ KISPÁLYÁS V-VI. KORCSOPORT 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2013/2014. TANÉVI TELEKOM FIÚ KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNYE

Részletesebben

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés Lábtoll-labda Diákolimpia V-VII. korcsoport Kistelek, 2014. április 10. 26 iskola, 99 versenyző V. korcsoport Fiú csapat (4) 1. Ágotai Olivér, Barta Martin, Bábosik Ádám i Műszaki Szakközépés 2. Faragó

Részletesebben

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon?

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon? Családfa Apai nagyapa Mailender Lajos? 1936 Apai nagyanya Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905 Anyai nagyapa Lukács Simon? 1925 Anyai nagyanya Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária)

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / (VIII.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / (VIII.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2016. (VIII.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI DIÁKOLIMPIA. ÚSZÁS V-VI. Kcs HÓDMEZŐVÁSÁRHELY VÁROSI SPORTUSZODA január 19.

CSONGRÁD MEGYEI DIÁKOLIMPIA. ÚSZÁS V-VI. Kcs HÓDMEZŐVÁSÁRHELY VÁROSI SPORTUSZODA január 19. CSONGRÁD MEGYEI DIÁKOLIMPIA ÚSZÁS V-VI. Kcs. 2008-2009 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY VÁROSI SPORTUSZODA 2009. január 19. Nem hivatalos eredményjegyzék A kategória 100 fiú gyors 1. Király Bence 1993 SZTE Ságvári Szeged

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924 Családfa Apai nagyapa Lőrincz Dániel 1870 1929 Apai nagyanya Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951 Anyai nagyapa Seiger Gottlieb 1864 1924 Anyai nagyanya Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina )

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Laufer Mór?? Interjúalany. Klára Kováčová-Kohnová (szül. Weisz Klára) 1926. Gyermekek. Marta Kováčová-Kohnová 1948 1948

Családfa. Anyai nagyapa. Laufer Mór?? Interjúalany. Klára Kováčová-Kohnová (szül. Weisz Klára) 1926. Gyermekek. Marta Kováčová-Kohnová 1948 1948 Családfa Apai nagyapa Weisz Mihály?? Apai nagyanya Weisz Cecília (szül. Hopper Cecília)?? Anyai nagyapa Laufer Mór?? Anyai nagyanya Laufer Mina (szül. Smatana Mina) 1860-as évek 1938 Apa Weisz József 1893

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

Az interjúalany és családja

Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja Interjúalany Victor István Születési hely és idő: Budapest 1932. Szabadszállás, Uzd, Hejce, Sárospatak Iskolai végzettség: ref. theológiai akadémia (Budapest) lelkész, vallástanár

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Családfa Apai nagyapa Krämer Gyula (Julius Krämer)?? Apai nagyanya Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Anyai nagyapa Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Anyai nagyanya Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza)

Részletesebben

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Haskó Jakab 1850-es évek 1927 Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942 Stern Sámuel 1879 1933 Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884

Részletesebben

Rács Balázs főtörzsőrmester

Rács Balázs főtörzsőrmester Rács Balázs főtörzsőrmester 1908-ban született a Csanád vármegyei Magyarbánhegyesen, egy kisbirtokos család nyolc gyermeke közül negyedikként. Az elemi iskolát kitűnő eredménnyel végezte el, amely után

Részletesebben