Az RFC6 korridoron történő közlekedés hazai kihívásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az RFC6 korridoron történő közlekedés hazai kihívásai"

Átírás

1 Hatékonyság. Ügyfélközpontúság. Modernizáció. Az RFC6 korridoron történő közlekedés hazai kihívásai KTE Konferencia Február 7.

2 TÉNYEK Jogszabályi környezet: 913/2010/EU rendelet a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúthálózatról 1315/2013/EU rendelet a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a 661/2010/EU határozat hatályon kívül helyezéséről 1316/013/EU rendelet az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról és a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 2012/34/EU Irányelv a egységes európai vasúti térség létrehozásáról 2

3 Korridor neve: TÉNYEK Korridor alapítás éve: április 12. Rail Freight Corridor 6 (2013. december 31-ig) Mediterrán Korridor (2014. január 1-től) Korridor működésének megkezdése: november 10. Korridor útvonala: Almeria-Velencia/Madrid-Zaragoza/Barcelona- Marseille-Lyon-Turin-Milan-Verona-Padua/ Venice-Trieste/Koper-Ljubjana-Budapest- Záhony Legkésőbb 2016 november 10-ig még bekapcsolandó útirány: Ljubjana/Rijeka-Zágráb-Budapest Részes tagok: ADIF, TP FERRO, RFF, RFI, SZ, AZP, MÁV, VPE Működési forma: Európai Gazdasági Egyesülés (EEIG) EEIG D december 19-ig - 4 taggal EEIG RFC december 20-tól 8 taggal Székhely: Róma 2013 december 19-ig Milánó december 20-tól Állandó iroda: Milánó, Via Ernesto Breda 28 3

4 TÉRKÉP 2014 január 4

5 Magyarországi működési környezet Az infrastruktúra működtető működést szabályozó legfontosabb előírások: évi CLXXXIII. Törvény a vasúti közlekedésről 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelet a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól Hálózati Üzletszabályzat A felsorolt szabályozásokat a korábban említett EU rendeletek és irányelv részben felülírják, részben azok kötelező módosítását írják elő. 5

6 KIHÍVÁSOK Jogszabályi: Meg kell teremteni a 2014/32/EU irányelv (41. cikk) szerinti megkülönböztetés mentes infrastruktúra kapacitáshoz történő hozzáférés bármely igénylő számára június 16-ig csak a korridor vonalakon, azt követően pedig a teljes európai vasúti hálózaton. Tisztázandó a korridor kapacitáselosztás kereteit szabályozó, az Irányító Testület (EB) által elfogadott dokumentum jogi státusza mert az, egyes tagállamok tekintetében a tagállami szabályoktól eltérő rendelkezéseket is tartalmaz. Tisztázandó a tagállami vasúti szektor felügyeletét ellátó hatóságok együttműködésére kötött megállapodás jogi státusza. Hogyan lehet érvényes az olasz szabályozó hatóság határozata pl. Magyarországon. 6

7 KIHÍVÁSOK Műszaki: A korridor vonalak tekintetében 2030 december 31.-ig a 1315/2013/EU rendelet (TEN-T) előírásai szerint a pályáknak a következő műszaki paramétereknek meg kell felelniük: Legalább 22,5 tonna tengelyterhelés Legalább 100 km/h sebesség biztosítása a tehervonatok számára Legalább 740 méteres hosszúságú vonatok közlekedtetése Teljes villamosítottság ERTMS (European Rail Traffic Management System) teljes kiépítése Nem TEN-T közvetlen előírás, de alapvető fontosságú szempontok: Korridort átfogó adatcsere és információs csatorna biztosítása Intermodalitás fejlesztése Szűk keresztmetszetek felszámolása Interoperatibilitás növelése 7

8 KIHÍVÁSOK Műszaki : A kelet-nyugati forgalom meggyorsítása érdekében felmerülő technikai problémák rendezése: 1520 milliméter nyomtávú, nem európai űrszelvény szerint szerkesztett vasúti teherkocsik közlekedtetése az európai vasúti hálózaton. TAF TSI probléma Peronok építési előírásai okozta gondok, figyelemmel a mozgásukban korlátozottakat segítő előírásokra 8

9 KIHÍVÁSOK Pénzügyi: A tagállamok részére a 1316/2013/EU rendelet (CEF) által valamint a Kohéziós Alapból elérhető források állnak rendelkezésre. No és persze az esetleges nemzeti források, már ha vannak. A CEF-ből 11,1 milliárd EUR-t a Kohéziós Alapból támogatásra jogosultak Magyarország ilyen ország - hívhatnak le a nemzeti projektjeikre. Magyarország számra 1,1 milliárd EUR áll rendelkezésre a tervezési időszakra. Ezt az összeget kizárólag a TEN-T rendeletben meghatározott prioritásokra lehet fordítani. A forrásra történő pályázattal kapcsolatosan több kihívás is megfogalmazódik: Az összeg nem kizárólagosan vasútfejlesztésre fordítható, abból részesedhet a közút és a belvízi hajózás is Az összegre felhasználására irányuló pályázatokat 2014 december 31-ig be kell nyújtani az Európai Bizottság részére (előkészítés, hatástanulmányok, pénzügyi elemzés, stb.) JASPERS, INEA, egyéb szakmai bírálatok 8 10 hónap átfutás Csak az a projekt nyerhet amelynek van európai uniós szemléletű hozzáadott értéke A tagállamok számára nyitott dedikált CEF költségkeretet 2016 december 31.-én lezárják. Az esetlegesen megmaradt összegek visszakerülnek a CEF alapba és az európai szinten ragsorolt projektek finanszírozására fogják fordítani. (versengés a megmaradt szűkös forrásokért) 9

10 Székesfehérvár vasútállomás komplex fejlesztése A feltételes kivitelezési közbeszerzések befejeződtek. - Pályázat beadható I. negyedévben. Székesfehérvár - A kivitelezés 2014-ben Boba kezdhető. vasútvonal fejlesztése (részleges kétvágányúsítás, 225 kn, 140/160 km/h, ETCS 2) Százhalombatta Pusztaszabolcs vonalszakasz + vonali ETCS2 (225 kn, 160 km/h, ETCS2) Kelenföld Százhalombatta Építési engedélyek április végére A kiviteli tervek készítése folyamatban van. A lesznek. vonalszakasz (225 kn, 120 km/h) Környezetvédelmi engedélyezés folyik, ezt - Pályázat beadható II. A negyedévben. kiviteli tervek készítése folyamatban van. követi a vasúthatósági. A Környezetvédelmi - A kivitelezés 2015-ben Vasúthatósági kezdhető. engedély van, Környezetvédelmi engedély májusra, a vasúthatósági engedélyezés folyik. engedély augusztusra várható. - Pályázat beadható I. negyedévben. - Pályázat beadható I. negyedévben. - A kivitelezés 2015-ben kezdhető. - A kivitelezés 2015-ben kezdhető. Rákos Hatvan vasútvonal Szolnoki fejlesztése vasútállomás (225 komplex kn, km/h., fejlesztése ETCS2) A csomópont A környezetvédelmi vasúti infrastruktúrájának engedélyezés befejeződött, korszerűsítése. a vasúthatósági tovább folytatódik. Építési engedély Engedélyezés október végére közepére várható. várhatóan lezárul. -Pályázat beadható - Pályázat beadható IV. negyedévben I. negyedévben. - A kivitelezés ban A kivitelezés kezdhető ben kezdhető.

11 KIHÍVÁSOK Technológiai/kereskedelmi: Harmonizált forgalomirányítási szabályok kidolgozása a korridor mentén Korridor vonatok és küldemények kiemelt kezelése Zavartalan határátmenet biztosítása a korridoron közlekedő tehervonatok számára A felhasználók igényeit kielégítő menetvonal kínálat biztosítása Mozdonycsere nélküli vonattovábbítás a korridoron Azonos vonatterhelési és megfékezettségi szabályok alkalmazása Egységes korridor szolgálati menetrend alkalmazása Egységes szabályozás kialakítása a forgalmi zavarok kezelésére Egyablakos ügyintézés (C-OSS) kiterjesztése a szolgáltatások elbírálására és kiutalására is Egységes díjmegállapítás és központi díjbeszedés IT megoldások az infrastruktúra működtetők, vasúti társaságok és terminál üzemeltetők közötti kommunikációra (TIS, TCCCom, stb.) 11

12 KIHÍVÁSOK Technológiai/kereskedelmi: A 913/2010 rendeletnek megfelelően a Mediterrán korridor 30 napban határozta meg azt az időpontot amely időpontig az úgynevezett kínálati menetvonalak (PaP) védettséget élveznek még abban az esetben is ha azok nincsenek értékesítve. Amennyiben az adott napot megelőző 30.-ik napig nem kerül értékesítésre a korridor menetvonal úgy az visszakerül a nemzeti kapacitáselosztási rendszerbe. A korridor kapacitáselosztására vonatkozó keretszabály szerint a korridor kínálati menetvonalak tervezése a tervezett menetrendi év kezdetedét megelőző 19. hónapnál kezdődik, tehát erre az időpontra már ismerteknek kell lenniük az adott menetrendi évre vonatkozó vágányzári igények a teljes korridoron. A kínálati menetrend szerkesztése során csak az ezen időpontban benyújtott vágányzári igények kerülnek figyelembe vételre! Figyelem! A kínálati menetrendben közzétett menetvonal kínálat nem az infrastruktúra működtetők igényeit hivatott kielégíteni, hanem a korridor által készített Közlekedéspiaci Tanulmányban (Transport Market Study) feltárt és azonosított felhasználói igényeket. Ezen piaci elvárások kiszolgálását az Európai Bizottság folyamatosan monitorozza. 12

13 KIHÍVÁSOK Kapcsolattartás: A 913/2010/EU rendelet által előírt Tanácsadói Csoportok (vasúti társaságok, terminálok) véleményének folyamatos megismerése és a felmerült igények lehető legteljesebb kiszolgálása A csatlakozó vagy keresztező korridorokkal való kapcsolat intézményesítése, harmonizált eljárásrendek kidolgozása 1315/2013/EU rendelet (TEN-T) 47. cikkében szabályozott korridor koordinátor által készítendő munkaterv összeállításában való részvétel Folyamatos kapcsolattartás és a vasúti érdekek érvényesítése a korridor koordinátorral való együttműködés során A Mediterrán Core Network Coordinator (CNC) Laurens Jan Brinkhorst úr az Európai Parlament tagja. 13

14 Köszönöm megtisztelő figyelmüket Nyíri András 14

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) Menedzsment eszközök vizsgálata 2013. OKTÓBER MEGRENDELŐ: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT KÉSZÍTETTE: STRATÉGIA KONZORCIUM KONZORCIUM VEZETŐ: NEMZETI KÖZLEKEDÉSI

Részletesebben

Közösségi közlekedési jogszabályok kézikönyve

Közösségi közlekedési jogszabályok kézikönyve Közösségi közlekedési jogszabályok kézikönyve Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003 KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI JOGSZABÁLYOK KÉZIKÖNYVE Elsõ kiadás Kiadja: A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP)

INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP) INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL ELFOGADOTT VERZIÓ 2014-2020 A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS A MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZSÉRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

Részletesebben

27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól 27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

A különböző vasúti hálózatok. (törzsvonalak, elővárosi vonalak, mellékvonalak, nagysebességű vonalak)

A különböző vasúti hálózatok. (törzsvonalak, elővárosi vonalak, mellékvonalak, nagysebességű vonalak) A különböző vasúti hálózatok (törzsvonalak, elővárosi vonalak, mellékvonalak, nagysebességű vonalak) vonali és hálózati hatékonysága, illetve a versenyképesség értelmezése a vasútnál hazai tapasztalatok

Részletesebben

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Tv az ország kiegyensúlyozott területi fejlődése és a térségei társadalmi-gazdasági, kulturális fejlődésének előmozdítása, az átfogó

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.26. COM(2014) 367 final 2014/0185 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és polgárok rendelkezésére

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. H-1066 Budapest Teréz krt. 6. Tel: +36 1 31001 e-mail: vpe@vpe.hu web: http://www.vpe.hu HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT A MAGYARORSZÁGI NYÍLT HOZZÁFÉRÉSŐ VASÚTI PÁLYA IGÉNYBEVÉTELÉNEK

Részletesebben

255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet

255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt szolgáltatások nyújtása (Kormányzati Felhő) című kiemelt projekt

Részletesebben

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30. Európai Duna Régió Stratégia EDRS Prioritás

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30. Európai Duna Régió Stratégia EDRS Prioritás Európai Duna Régió Stratégia EDRS Prioritás A program megnevezése A program előzményei, indokoltsága, célja II. Fenntartható gazdaságfejlesztés 3. Környezetbarát közlekedés a Duna régióban A Duna régió

Részletesebben

Stratégia az Intelligens

Stratégia az Intelligens Stratégia az Intelligens Közlekedési Rendszerek és Szolgáltatások Hazai Fejlesztéséhez VITAANYAG Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Budapest, 2009. január A vitaanyag hátteréül szolgáló

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló. Teljeskörű ügyfélazonosítás

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló. Teljeskörű ügyfélazonosítás RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Teljeskörű ügyfélazonosítás című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-2.3.8 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

Tartalom. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ

Tartalom. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ LIV. évfolyam 3. szám 81 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE a Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirata VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungarischen Vereins für Verkehrwissenschaft

Részletesebben

JELENTÉS. a vasúti közlekedés korszerűsítésének ellenőrzéséről. 0815 2008. július

JELENTÉS. a vasúti közlekedés korszerűsítésének ellenőrzéséről. 0815 2008. július JELENTÉS a vasúti közlekedés korszerűsítésének ellenőrzéséről 0815 2008. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-11-121/2007-2008. Témaszám:

Részletesebben

ProDuna a magyarországi IWT promóciós szervezet létrehozása

ProDuna a magyarországi IWT promóciós szervezet létrehozása ProDuna a magyarországi IWT promóciós szervezet létrehozása Status quo tanulmány Infrastruktúra Tevékenység: Szerző: Dátum: Verziószám: Lajtár Attila 2011. december V.0.1 A projektet az Európai Bizottság

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

Közlekedés az Európai Unióban

Közlekedés az Európai Unióban Közlekedés az Európai Unióban Bevezetés 2 Fehér Könyv az EU közlekedéspolitikájáról 4 A közlekedési alágazatok közösségi szabályozása 6 A közösségi infrastruktúra és fejlesztési programjai 12 A magyar

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tisztelt Egyesületi Tagtársaink!

TARTALOMJEGYZÉK. Tisztelt Egyesületi Tagtársaink! 2012 11 december hírlevél A KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET HAVI TÁJÉKOZTATÓJA SZERVEZETI HÍREK 1 NET SAROK 1 KÖSZÖNTŐ 1 BESZÁMOLÓK KONFERENCIÁKRÓL 2 Közlekedésbiztonság és a járművezető tudományos ülés

Részletesebben

Dorogi Ipartestület XVII. sz. hírlevele

Dorogi Ipartestület XVII. sz. hírlevele Dorogi Ipartestület XVII. sz. hírlevele Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása / GINOP-1.3.1-15 Kiíró: Nemzetgazdasági Minisztérium Határidő: 2017.06.22 Érvényes: 2017.06.22

Részletesebben

2013 1 január hírlevél SZERVEZETI HÍREK NET SAROK TARTALOMJEGYZÉK A KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET HAVI TÁJÉKOZTATÓJA

2013 1 január hírlevél SZERVEZETI HÍREK NET SAROK TARTALOMJEGYZÉK A KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET HAVI TÁJÉKOZTATÓJA 2013 1 január hírlevél A KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET HAVI TÁJÉKOZTATÓJA SZERVEZETI HÍREK 1 NET SAROK 1 Tájékoztatás a KTE megújuló honlapjáról 1 BESZÁMOLÓK KONFERENCIÁKRÓL 2 Jelentős szakmai siker a

Részletesebben

FELHÍVÁS. szakaszolt projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. szakaszolt projektek megvalósítására FELHÍVÁS szakaszolt projektek megvalósítására A Felhívás címe: Települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése szakaszolt projektek A Felhívás kódszáma: KEHOP-3.2.2 Magyarország

Részletesebben

C-473/10 Bizottság kontra Magyarország / 2010. szeptember 29. / Szállítás

C-473/10 Bizottság kontra Magyarország / 2010. szeptember 29. / Szállítás MAGYARORSZÁG ELLENI FOLYAMATBAN LÉVŐ KÖTELEZETTSÉGSZEGÉSI ELJÁRÁSOK 2013. FEBRUÁR C-473/10 Bizottság kontra Magyarország / 2010. szeptember 29. / Szállítás A vasúti közlekedésről szóló uniós szabályok

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 11. szám 128. évfolyam 2013 április 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 23/2013. (IV. 05. MÁV Ért. 11.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves

Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves szakpolitikai stratégia TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

3. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő

3. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 3. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 1/2014. (IV. 30.) CEO/CFO sz. Chief Executive Offi cer / Chief Financial Offi cer utasítás a Rail Cargo Hungaria Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról... 2 2/2014.

Részletesebben