KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program"

Átírás

1 KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TIOP /1 1

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél és háttér információ... 4 A2. Részcélok... 5 A3. Rendelkezésre álló forrás... 5 A4. Támogatható projektjavaslatok várható száma... 5 B. PROJEKTGAZDÁK KÖRE... 6 B1. Jogi forma... 6 B2. Méret... 6 B3. Székhely... 6 B4. Iparág... 6 B5. Típus/karakter... 6 B6. A projektjavaslat benyújtásának feltételei és a Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok... 6 C. PROJEKTJAVASLAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre C2. Nem támogatható tevékenységek köre C3. Elszámolható költségek köre C4. Nem elszámolható költségek köre C5. Illeszkedési előírás C6. Projekt iparági korlátozása C7. Projekt területi korlátozása C8. A projekt megkezdése C9. A projekt fizikai befejezésének és a projekt megvalósításának végső határideje. 30 C10. A projekt befejezése és a fenntartási kötelezettség C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. Az önrész összetétele D5. Egyéb pénzügyi eszközök D6. Biztosítékok köre D7. Támogatási előleg igénylése D8. Egyéb feltételek E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK E1. Monitoring mutatók F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése F2. A projektjavaslatok benyújtásának módja, helye és határideje F3. A projektjavaslat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) F5. Kifogás F6. Vonatkozó jogszabályok listája F7. Fogalomjegyzék F8. Benyújtandó dokumentumok és mellékletek listája F9. Jelen Útmutató mellékletei

3 Felhívjuk tisztelt Projektgazdáink figyelmét, hogy a kiemelt projekt felhívás és dokumentumai esetében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a projektjavaslat dokumentumait a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze. 3

4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél és háttér információ Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchenyi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható. Ezek: 1. Gyógyító Magyarország Egészségipar 2. Megújuló Magyarország Zöld gazdaságfejlesztés 3. Otthonteremtés Lakásprogram 4. Vállalkozásfejlesztés Üzleti környezet fejlesztés 5. Tudomány Innováció Növekedés 6. Foglalkoztatás 7. Közlekedés Tranzitgazdaság A foglalkoztatás bővítéséhez elengedhetetlen a munkaerőpiac kínálati oldalának fejlesztése és ehhez az oktatás minőségének javítása. A köznevelési intézmények informatikai eszközellátottsága a korábbi fejlesztések ellenére, melyek ugyan nagymértékben javították az informatikai eszközellátottság színvonalát, sem mennyiségében, sem minőségében nem éri el a folyamatosan növekvő felhasználási igényeket. Az intézményekben a évi CXC. köznevelési törvényben megfogalmazott céloknak megfelelő és a Társadalmi Megújulás Operatív Program kompetencia alapú oktatáshoz kapcsolódó módszertani és tartalmi fejlesztéseinek elterjesztését támogató informatikai infrastruktúrafejlesztés folytatására van szükség, mégpedig egységes módon, biztosítva a fejlesztési eredményekhez való hozzáférést az ország egész területén, egyenletes eloszlásban. A es időszakra vonatkozó Digitális Megújulás Cselekvési Terv nagy hangsúlyt helyez a digitális készségek fejlesztésére, többek között célként fogalmazza meg a digitálisan írástudatlanok számának 1 millió fővel való csökkentését 2014-ig. A digitális leszakadás megállításában, illetve az esélyegyenlőség megteremtésében elengedhetetlen az informatikai oktatás modern eszközrendszerének és az alkalmazásoknak használatorientált megjelenése. Az előrejelzések szerint amikor a jelenleg köznevelésben részt vevő generáció a munkaerő-piacra lép szinte elhanyagolható lesz azon munkahelyek száma, ahol nem alapvető követelmény az infokommunikációs technológia (továbbiakban: IKT) eszközök készségszintű használata. A prioritás és kormányzati célokhoz szorosan kapcsolódva a jelen felhívással elérni kívánt alapvető célunk a versenyképes tudás megszerzéséhez szükséges kulcskompetenciák és ismeretek átadása érdekében a köznevelés minden szintjén a szükséges informatikai infrastrukturális feltételek megteremtése, úgy, hogy figyelembe vesszük az iskolai kudarcok csökkentését, illetve a sajátos nevelési igényű tanulók integrációját célzó erőfeszítéseket is. A fenti cél elérése érdekében a közoktatási intézmények informatikai eszközökkel való ellátása kiemelt projekt keretében valósul meg. A kiemelt projekt Projektgazdája a köznevelési intézmények igényeinek felmérése, majd a közbeszerzési eljárás lebonyolítása után használatra helyezi ki az igényelt eszközöket az intézményekbe. 4

5 A2. Részcélok A konstrukció kapcsán az alábbi részcélokat fogalmazzuk meg: A közoktatási intézményekben álljon rendelkezésre o az IKT-készségek elsajátításához szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító infrastruktúra, o a pedagógiai munkát támogató informatikai és digitális eszközrendszer, o olyan informatikai infrastruktúra, mely lehetővé teszi a tanulói előremenetelt, teljesítményt mérő és tehetségeket nyomonkövethetővé tévő eszközrendszer hatékony alkalmazását, o a közösségfejlesztést, közösségi együttműködést, tartalomszolgáltatást támogató infrastruktúra. Csökkenjen a digitális leszakadás, különös tekintettel o a sajátos nevelési igényű tanulókra, o a hátrányos helyzetű tanulókra A pedagógusok körében váljon általánossá az IKT alapszintű ismerete, használata és a közreműködésükkel terjedjen el az iskolákban az e-nyilvántartás. A3. Rendelkezésre álló forrás A kiemelt projekt felhívás meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra 1 rendelkezésre álló keretösszeg forint. A konstrukció keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ESZA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 3%-a, azaz forint fordítható. A kiemelt projekt keretében a Közép Magyarországi Régió területén forrás nem használható fel. Jelen kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A4. Támogatható projektjavaslatok várható száma A támogatott projektek várható száma: 1 db. A programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés 16a pontja értelmében közkiadásnak minősül: az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 5. pontja szerinti kiadás, amelynek részét képezi az uniós és a központi költségvetési támogatásokon kívül a közbeszerzésekről szóló évi CVII. törvény 6. (1) bekezdése alapján ajánlatkérőnek minősülő közszféra szervezet kedvezményezett által biztosított elismerhető saját forrás. A 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 5. pontja alapján: közkiadás : a műveletek finanszírozásához nyújtott bármely, az állam, a regionális és helyi hatóságok, az Európai Közösségek költségvetéséből származó közpénzből való hozzájárulás, amely kapcsolódik a strukturális alapokhoz és a Kohéziós Alaphoz, továbbá bármely hasonló kiadás. A műveletek finanszírozásához nyújtott bármely olyan hozzájárulás, amely egy vagy több regionális vagy helyi hatóság közjogi intézményei vagy társulásai, vagy az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban eljáró közjogi intézmények költségvetéséből származik, hasonló kiadásnak tekintendő. A közszféra szerv Projektgazda definíciója a Pályázati Útmutató F7 pontjában található. 5

6 B. PROJEKTGAZDÁK KÖRE Jelen kiemelt projekt felhívás keretében csak az a szervezet nyújthat be projektjavaslatot, amely rendelkezik az érintett miniszter írásos támogatásával. Az írásos támogatás tartalmi elemeit jelen Útmutató E. pontja tartalmazza. Kizárólag állami tulajdonban álló, közhasznú jogállású nonprofit korlátolt felelősségű társaság nyújthat be pályázatot, amely létesítő okirata szerint az alábbi tevékenységeket gyakorolja: Közreműködik a közoktatás-fejlesztés feladataiban. Európai Uniós pályázati programokat bonyolíthat le. B1. Jogi forma Jelen kiemelt projekt felhívás keretében az alábbi szervezetek nyújthatják be projektjavaslatukat (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet alapján): KSH 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság Amennyiben a projekt megvalósításához együttműködő partner bevonása szükséges, akkor az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatási Szerződést nem írja alá. A jelen kiemelt projekt felhívás keretében konzorciumok nem pályázhatnak. B2. Méret Jelen kiemelt projekt felhívás esetében nem releváns. B3. Székhely Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személy vehet részt a pályázatban. B4. Iparág Jelen kiemelt projekt felhívás esetében nem releváns. B5. Típus/karakter Jelen kiemelt projekt felhívás esetében nem releváns. B6. A projektjavaslat benyújtásának feltételei és a Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok A projektjavaslat benyújtásának feltételei 1. A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a támogatást igénylő nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban. Amennyiben a támogatást igénylő ellen jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás, jogerős végzéssel elrendelt 6

7 csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás indul a támogatási kérelem elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés megszűnésének időpontjáig, annak tényét a támogatást igénylőnek azonnal be kell jelenteni. 2. A támogatást igénylő nyilatkozik arról, hogy megfelel az az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, és az Áht (4) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendelet szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátja. 3. A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy nevét, a projekt tárgyát, a döntés időpontját (év, hónap) a támogatás elnyerése esetén a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szabályozott módon az NFÜ közzéteszi. 4. A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az államit adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint az az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott más jogosultak hozzáférjenek. 5. A támogatási kérelem benyújtásával a támogatást igénylő nyilatkozik a Közpénz tv ában foglaltakról az alábbiak szerint: 5.1. A Közpénz tv. 6. (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok a támogatást igénylő személyével, illetve a támogatást igénylőként megjelölt szervezettel szemben nem állhatnak fenn Amennyiben a fenti törvényhely szerinti összeférhetetlenség a támogatási kérelem benyújtását követően merül fel, vagy a támogatást igénylő a törvény bármely rendelkezését megsérti, a támogatási kérelmet a pályázati eljárásból kizárják, és támogatásban nem részesülhet A támogatási kérelem benyújtásával a támogatást igénylő nyilatkozik, hogy eleget tett a Közpénz tv. rendelkezéseinek az érintettségével kapcsolatban, illetve az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében Amennyiben a Közpénz tv. 8. (1) bekezdés valamely pontja szerinti érintettség a támogatást igénylővel, illetve a támogatást igénylőként megjelölt szervezettel kapcsolatban felmerül, annak a pályázó által benyújtott közzétételi kérelem alapján a honlapon történő közzétételét 8 munkanapon belül a támogatást igénylőnek kezdeményeznie kell a támogatási kérelmet befogadó szervnél, az érintettséget megalapozó körülmény pontos megjelölésével a jelen támogatási kérelemi felhívás mellékletét képező közzétételi kérelem alapján. 6. A támogatást igénylő nyilatkozik arról, hogy az Ávr. 83. (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítésének vállalja, és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Ávr ában foglaltak szerint visszafizeti. 7. A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a támogatást igénylő szervezet helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy támogatást igénylőnek a közreműködő szervezetet haladéktalanul értesítenie kell. 7

8 8. Amennyiben a támogatást igénylő biztosíték nyújtására köteles, a támogatást igénylő a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. -ában meghatározott biztosítékokat a támogatás (ideértve az előleget is) legkésőbb az első folyósításáig rendelkezésre bocsátja. 9. Amennyiben a pályázati felhívás alapján a támogatás mértéke nem éri el a 100 %-ot, a támogatást igénylőnél a projekt saját forrásának rendelkezésre kell állnia, és azt a támogatást igénylőnek a pályázati útmutatóban vagy a pályázati kiírásban meghatározott időpontig, és azt az Ávr. 72. (3) bekezdésében rögzítettek szerint igazolnia kell. 10. A projekt keretében beszerzett ingatlan vagyontárgy a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség előzetes jóváhagyása és az 1083/2006 EK rendelet 57. cikkében meghatározott feltételek sérelme nélkül nem idegeníthető el és nem terhelhető meg. 11. A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a költségvetésből nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek a támogatási igény benyújtását követően ellenőrizhetik; Tájékoztatjuk a tisztelt Projektgazdát, hogy amennyiben a Közpénz tv. 8. (1) bekezdésében foglalt érintettségi okok a Projektgazda személyével, illetve a Projektgazdaként megjelölt szervezettel szemben fennállnak, ez a tény a Projektgazda által benyújtott közzétételi kérelem alapján a honlapon is feltüntetésre kerül. A Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok Nem köthető Támogatási Szerződés azzal, a. aki a jogszabályban a Támogatási Szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja (különös tekintettel az Ávr ában, valamint a Támogatási Szerződés esetén a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 34. (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokra); b. aki a támogatás iránti projektjavaslat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior eseteit; c. aki ellen csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban; d. akivel szemben a Knyt. 6. -ában foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn; e. aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett; f. aki az Áht. 50. (1) bekezdésében meghatározott következő feltételeket nem teljesíti: 1) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek 8

9 2) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és 3) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül h. az a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. Törvény hatálya alá tartozó munkáltató, aki a bruttó forint alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelést nem teljesíti, a jogsértést megállapító jogerős határozattól számított két évig támogatásban nem részesülhet, kivéve ha igazolja, hogy a béremeléssel érintett munkavállalók kétharmada vonatkozásában a munkabéremelést teljesítette. i. a projekt megvalósításának elindításához szükséges jogerős hatósági engedélyekkel vagy az azok megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló dokumentummal nem rendelkezik, kivéve, ha annak az első kifizetési igényléshez történő benyújtását a Pályázati Felhívásban engedélyezik. Felhívjuk a tisztelt Projektgazda figyelmét, hogy jelen konstrukció esetében a projekt megvalósításának elindításához szükséges jogerős hatósági engedélyeket vagy az azok megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló dokumentumot legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani. 9

10 C. PROJEKTJAVASLAT TARTALMA A projekt célcsoportja: A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 7. (1) alapján Az általános műveltséget megalapozó nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási feladatot ellátó intézmény, valamint a kollégium, többcélú intézményként. A célcsoport a továbbiakban: Intézmények. C1. Támogatható tevékenységek köre A kiemelt projektben az alábbi tevékenységek támogathatók: a projekt megvalósításával összefüggő előkészítési tevékenység, igényfelmérés az Intézmények körében, módszertan kidolgozása az eszközök használatba adására, módszertan kidolgozása az eszközök szétosztásának megalapozására, informatikai fejlesztések, eszközbeszerzés, közbeszerzés, eszközök használatba adásával kapcsolatos tevékenységek, módszertani támogatás biztosítása, a projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenység, tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása, könyvvizsgálat, horizontális vállalások teljesítése. C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések 1. Előkészítés A projekt előkészítéséhez kapcsolódóan megvalósíthatósági tanulmányt szükséges készíteni, amelyet a projektjavaslat részeként kell benyújtani (lásd F8 pont). A megvalósíthatósági tanulmányban ki kell dolgozni a sikeres lebonyolítást biztosító technikákat, így ismertetni kell: a meglévő informatikai eszközök tervezett felmérését, előzetes becslést az egyes beszerezhető eszközcsomagok (ld. jelen kiemelt útmutató C1.1 pont 2. tevékenységnél feltüntetett 1. számú táblázata, illetve 17. sz. Műszaki specifikáció melléklet) bekerülési költségéről, az Intézmények számára a használatba-adás módszertanát és az alkalmazandó szerződéses keretet (ideértve az eszközök biztonságos tárolását és a rendeltetésszerű használatukra vonatkozó előírásokat), 2. Az igények felmérése az Intézmények körében A Projektgazdának fel kell mérnie az Intézmények körében (feladatellátási-helyekre lebontva) a jelenlegi eszközellátottságot (számát, minőségét), az adminisztrációs, mérés- 10

11 értékelési és nyilvántartási szokásokat (a tanügyi dokumentáció vezetésének jellegét) és az Intézmények igényeit informatikai eszközök beszerzésére. Az Intézmények számára az alábbi 1. számú táblázatban szereplő eszközcsomagokból lehet eszközöket biztosítani. (Az Intézményektől beérkező igények meghatározásakor tanulócsoport alatt iskolai osztályt kell érteni.) 1. számú táblázat: Tervezett igényelhető eszközcsomagok (a pontos specifikációt a 17. sz. Műszaki specifikáció című melléklet tartalmazza). 1.a. 1.b Választható eszköz csomagok Az intézményi adminisztrációt kiszolgáló munkaállomás (PC és monitor) Tanításhoz kapcsolódó munkaállomás (PC és monitor) Tantermi csomag (interaktív felület /vetítővászon, notebook és projektor) Alkalmazás szerver csomag (alkalmazás szerver és szoftver) Mennyiség Kizárólag az Intézmények székhelye szerinti feladatellátási-helyre biztosítható (1 db munkaállomás). Új iskolai munkaállomás a feladatellátási-helyekre az adott feladatellátási-helyen tanuló diákok arányában biztosítható, ami átlagosan 10 tanuló/számítógép, figyelembe véve a már meglévő eszközöket. Tantermi csomag a feladatellátási-helyekre, az adott feladatellátási-helyen működtetett osztálytermek és szaktantermek arányában biztosítható (a teljes feladatellátási-hely tekintetében 40%-os lefedettségben, figyelembe véve a már felszerelt tantermeket is). Kizárólag az Intézmények székhelye szerinti feladatellátási-helyre biztosítható, amennyiben az ott meglévő szerver nem éri el a jelen útmutatóhoz tartozó 17. sz. mellékletben (műszaki specifikáció) szereplő minimális követelményeket. A beszerzett szoftver költségek aránya maximum 20% lehet. 4. Tanulói válaszadó rendszer Tanulócsoportonként max. 1 db szet biztosítható. 5. A feladatellátási-hely teljes lefedettségét biztosító WiFi Intézményenként 3 db biztosítható. router csomag 6. Router Feladatellátási-helyenként 1 db router biztosítható, kivéve, ha az adott feladatellátási-helyen a meglévő router eléri a jelen útmutatóhoz tartozó műszaki specifikációban szereplő minimális követelményeket. 7. Tanulói laptop A feladatellátási-helyekre a tanulócsoportok legalább 10%-ának bevonásával az érintett létszámnak (+5% ráhagyással) megfelelő darabszámban biztosítható. 8. Tanári laptop Pedagógusonként 1 db biztosítható, figyelembe véve a már meglévő és az egyéb forrásból beszerzett, tanári használatban lévő laptopokat. 9. Tároló A 7. pontban meghatározott számú tanulói laptop tárolásához szükséges tárolók (1 tároló legalább 10 db laptop tárolására legyen alkalmas). 10. Kiegészítő SNI csomag SNI csomag azon feladatellátási-helyekre biztosítható, amelyek sajátos nevelési igényű tanulót oktatnak. A beszerezhető mennyiség egy SNI csomag/sni diák. 11

12 Választható eszköz csomagok Kollégiumi tanulószobai csomag Oktatási tartalom Szoftvercsomag 13. Számítógép alapú nyelvi labor E-book olvasó kispéldányszámú tankönyvek kiváltására (SNI és nemzetiségi oktatásban, valamint pilot jelleggel azon gyakorló intézményekben, amelyek emelt szinten tanítanak humán műveltségterülethez kapcsolódó tárgyakat) Igazoltan az és a csomagokba tartozó eszközök működtetéséhez, nyilvántartásához szükséges dobozos szoftverek, illetve az iskolai egyéb irodai szoftverek jogtisztává tétele érdekében új dobozos szoftverek Mennyiség Tanári laptop 1 db, maximum 30 db asztali számítógép konfiguráció (PC + Monitor és periféria). Az összes, az intézményben oktatott évfolyam természettudományos tárgyait lefedő digitális tartalom és digitális taneszköz licenszek. Feladatellátási-helyenként 1 db (minimum 16 dbos szett biztosítható. Ha csoportbontásban folyik az oktatás, akkor 2 db. Érintett tanulónként 1 db biztosítható. Feladatellátási-helyenként, illetve eszközönként biztosítható. Amennyiben a 2. számú tantermi csomag beszerzésre kerül, kötelező a 2/a Tantermi csomaghoz kapcsolódó képzés betervezése: 2.a. Tantermi csomagokhoz kapcsolódó támogatói szolgáltatás A tantermi csomag eszközeinek Szállítója által biztosított szolgáltatás: A tantermi csomaghoz feladatellátási-helyenként kötelezően biztosítandó egy minimálisan 2*4 órás felhasználói képzés. A Projektgazda által kidolgozott és biztosított képzések: 2/b. Módszertani képzés Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő gyakorlati alkalmazását bemutató módszertani képzés (30 órás) A Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) használatát elősegítő 30 órás képzésekben Kollégiumok csak a 11. Kollégiumi tanulószobai csomagot igényelhetik. 12

13 3. Módszertan kidolgozása az Intézményektől beérkező igények és a rendelkezésre álló pénzügyi források összehangolására (az informatikai eszközök szétosztásának módszertana) A Projektgazdának az Intézmények körében végzett felméréseket figyelembe véve módszertant kell kidolgoznia a várhatóan beszerzésre kerülő eszközmennyiségek szétosztására, figyelembe véve az egyenletes területi lefedettség igényét is, valamint a feladatellátási-helyek tekintetében a korábban már beszerzett eszközcsomagokat. Továbbá, ki kell dolgoznia legalább: az Intézményekbe használatra kerülő eszközökre vonatkozó nyilvántartási rendszert, az eszközök javítására, pótlására vonatkozó szabályrendszert, a fenntartási időszak lejártával az eszközök tulajdonjogának kezelését szabályozó eljárást. 13

14 4. A projekt megvalósításához kapcsolódó informatikai fejlesztések A hatékony szakmai megvalósítás érdekében az Intézmények informatikai eszközökre vonatkozó igényeit központilag kell adminisztrálni. Ennek megfelelően tovább kell fejleszteni az Iskolatáska adminisztrációs rendszert, hogy a TIOP pályázati konstrukcióra jelentkező oktatási intézmények a pályázati kiírás előírásainak megfelelően tudják kiválasztani a beszerezni kívánt eszközöket. Az Iskolatáska rendszerben elérhetővé kell tenni az igényelhető informatikai eszközöket és azok részletes műszaki leírását. Ugyanezen a felületen a pályázók elektronikus formában rögzíthessék az általuk igényelt eszközöket. 5. Az Intézményektől a felmérés során beérkezett, összesített igények alapján, valamint a 3. tevékenységben kidolgozott módszertan alapján, a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokhoz igazított eszközmennyiségekre közbeszerzési eljárás lefolytatása A projektben a jelen kiemelt útmutató C1.1 pontban, a 2. tevékenységeknél feltüntetett 1. számú táblázatában szereplő informatikai eszközcsomagok beszerzése támogatható. Felhívjuk a Projektgazda figyelmét, hogy a támogatás kizárólag a feltüntetett csomagok beszerzésére szolgál, egyes eszközök önálló beszerzése nem támogatott! Az eszközök beszerzését a jelen útmutató 17. számú mellékletében foglalt műszaki specifikáció alapján kell megvalósítani. Felhívjuk a Projektgazda figyelmét, hogy a műszaki specifikáció minimálisan elvárt paraméterekről rendelkezik az egyes eszközökkel kapcsolatban, így a Projektgazda a paramétereknek megfelelő vagy azt meghaladó műszaki tartalommal rendelkező eszközöket szerezhet be. Az eszközök beszerzését amennyiben azok közbeszerzés hatálya alá tartoznak a közbeszerzésről szóló évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről (továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelően kell elvégezni. A megrendelendő eszközcsomagok egymáshoz viszonyított aránya a kiemelt projekt megvalósítójának felmérése során az Intézményektől beérkezett igények értékelését és összesítését követően az EMMI Oktatásért Felelős Államtitkárságával egyeztetve és annak jóváhagyásával kerül meghatározásra. A kiemelt projekt megvalósítójának a felmérés során a közvetlen célcsoporttól beérkezett igények értékelésénél és összesítésénél a következőket kell figyelembe vennie: Azon intézmények, amelyek az igényfelmérésben szereplő feladatellátási-helyeikre a TIOP vagy TIOP pályázati kiírásokban támogatást nyertek el, vagy állami informatikai normatíva támogatásban részesültek, az ott beszerzett eszközcsomagok számát a C1.1 2.) pont táblázatában szereplő mennyiségek kiszámolásánál figyelembe kell venni, ezeket le kell vonni. Az intézményektől beérkező igények meghatározásakor tanulócsoport alatt iskolai osztályt kell érteni. A projekt összköltségének legalább 60%-át a fenti táblázatban szereplő 7., 8., 9. és 13. eszközcsomagokra kell fordítani. A projekt összköltségének maximum 30%-a fordítható a 2. csomagra. A fenti táblázatban szereplő 3. eszköz esetében az eszközt igénylő közoktatási intézményeknek a mellékelt műszaki specifikációban szereplő paraméterekkel rendelkező legalább 1 db szerverrel kell rendelkeznie a projekt időszak végére (akár a jelen pályázatból szerzi be, akár már rendelkezésére áll a megfelelő eszköz). A fenti táblázatban szereplő 6. eszköz esetében az eszközt igénylő közoktatási intézményeknek feladatellátási-helyenként a mellékelt műszaki specifikációban szereplő paraméterekkel rendelkező legalább 1 db routerrel kell rendelkeznie a projekt időszak végére (akár a jelen pályázatból szerzi be, akár már rendelkezésére áll a megfelelő eszköz). A 2.a. képzéscsomag kötelező elemeit a 17. számú melléklet: Műszaki specifikáció tartalmazza. 14

15 6. A közbeszerzési eljárással beszerzett informatikai eszközök szétosztásának megszervezése és lebonyolíttatása a 3. tevékenységben kidolgozott módszertan alapján az igénylők között, az eszközök kihelyezése és telepítése A Projektgazda a kidolgozott módszertan alapján, az Intézmények által leadott igényeket és a beszerezett eszközmennyiségeket figyelembe véve megszervezi az eszközök szétosztását, kiszállítását és telepítését, illetve üzembehelyezését az igénylő Intézményekben, valamint gondoskodik az érintett pedagógusok felkészítéséről az eszközök használatba vételére. A Projektgazda az Intézményekkel megkötendő szerződések keretében gondoskodik az alábbiakról: Az Intézmény köteles az eszközök telepítését követően az érintett pedagógusok részvételét biztosítani az adott feladatellátási-helyen a használatba vételhez szükséges felkészítésen. (A felkészítés nem tévesztendő össze a 2. tevékenységnél feltüntetett táblázatában szereplő 2.a képzéscsomagban nyújtott képzéssel!) Azon Intézmény, amely jelen konstrukció keretében IKT eszközöket kap, köteles az eszközök átvételének napjától számítva egy éven belül feladatellátási-helyenként legalább egy pedagógus részvételét biztosítani az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő gyakorlati alkalmazását bemutató és a Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) használatát elősegítő 30 órás képzésekben (a két IKT és SDT képesítést egy pedagógus is megszerezheti). A fenti képzéseken való részvételt a jelen konstrukció kedvezményezettje szervezi, illetve biztosítja a jogosult oktatási intézmények pedagógusainak részvételéhez kapcsolódó költségeket. Korábban IKT képzések során megszerzett képesítések figyelembe vehetők a jelen konstrukcióban. Az Intézmény köteles a beszerzett eszközök beüzemelésének időpontjától a fenntartási időszak végéig a jelen konstrukcióban érintett feladatellátási-helyek részére rendszergazda szolgáltatást biztosítani (legalább 72 órán belüli hibaelhárítással tanítási időszakban). Az ezzel kapcsolatos költségek jelen konstrukció keretén belül nem elszámolhatóak. Az Intézmény köteles az utolsóként beérkező eszköz átvételi dátumától számított egy éven belül feladatellátási-helyenként legalább a kapott tantermi csomagok száma felének megfelelő számú bemutató órát tartani a szülők számára. Az ezzel kapcsolatos költségek jelen konstrukció keretén belül nem elszámolhatóak. A projektgazda megkeresése esetén az Intézmény köteles a beszerzett eszközökkel és azok használatával kapcsolatos adatközlésre. Emellett az esetleges helyszíni ellenőrzések során az egyes Intézmények kötelesek együttműködni a projektgazdával. 7. Módszertani támogatás A Projektgazdának a megvalósítási időszak alatt az érintett Intézmények részére az eszközök technikai és módszertani használatával kapcsolatos telefonos és online internetes help-desk szolgáltatást kell biztosítania, az igényelt interaktív felületekkel kompatibilis és azokhoz kapcsolódó, a tantervi előírásokhoz illeszkedő, a Sulinet Digitális Tudásbázis tartalmaiból készített taneszköz csomagot kell ingyenesen biztosítania, negyedéves rendszerességgel elektronikus hírlevelet kell küldeni szakmai és technológiai információkkal kapcsolatban, minden megyei jogú városban IKT roadshow-t kell szervezni, ahol a pályázat keretében informatikai eszközökhöz jutó Intézmények pedagógusai (és más érdeklődők) előadásokon ismerhetik meg, és élőben is találkozhatnak, az informatika oktatási alkalmazásaihoz kapcsolódó szakmai szervezetekkel, kiadókkal, gyártókkal és a taneszköz-forgalmazókkal, továbbá A projekt fenntartási időszaka alatt 15

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.A-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása c. Kiemelt Projekt Felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/2 Tartalom

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.1.D-12/2/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/B/12/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4.C-14 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása c. konstrukció Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-3-13/1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések Rugalmas munkahelyek c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.4.5-12/7

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés C:\Users\FarkasN\App... Internet Files\Content.IE5\7JA2... PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés c. könnyített

Részletesebben