A évi LXXXII. törvény és a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet elemzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2011. évi LXXXII. törvény és a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet elemzése"

Átírás

1 A sportfinanszírozás közvetett állami támogatásának új modellje A évi LXXXII. törvény és a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet elemzése Magyar Sport Háza Július 4. Előadó: dr. Fazekas Attila NEFMI Sportért Felelős Államtitkárság

2 A Tao. tv. módosításának alapja, háttere, mi és miért? V. (Támogatott szervezetek, jogcímek és intenzitások a évi LXXXIII. törvény alapján) A társasági adókedvezményből érvényesíthető sporttámogatás egyes jogcímeiről a támogatott szervezeteknél Támogatott szervezet/támog Az elfogadott évi LXXXIII. Törvény alapján atási jogcímek Szakszövetség Szakszövetségi tag sportszervezet Közhasznú alapítvány Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátására - Intenzitás: 100% Tárgyi eszköz beruházásra, felújításra - Intenzitás: 80% Személyi jellegű ráfordításokra - Intenzitás: 50% Tárgyi eszköz beruházásra, felújításra - Intenzitás: 80% Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátására - Intenzitás: 100% Tárgyi eszköz beruházásra, felújításra - Intenzitás: 80% Személyi jellegű ráfordításokra - Intenzitás: 50%

3 Támogatott szervezetek, jogcímek és intenzitások a évi LXXXII. törvény alapján (1) Kedvezményezett Sportági szakszövetség Amatőr klubok Támogatás jogcíme Tárgyi eszköz beruházás / felújítás (bizt. technikai fejl. is) Utánpótlás-nevelés költsége Intenzitás Státusz 70% Indítható, bizottsági jóváhagyás nem szükséges! 90% Indítható! Személyi ráfordítás 50% Indítható! Képzési támogatás 25% vagy 60% Indítható! Személyi ráford. 50% Indítható! TE beruházás / 70% Indítható! felújítás (bizt. techn. fejl. is) UP nevelés ktg-e Indítható! Indítható! Versenyzési ktg-ek 90% Indítható! Képzési feladatok 25% vagy 60% Indítható!

4 Támogatott szervezetek, jogcímek és intenzitások a évi LXXXII. törvény alapján (2) Kedvezményezett Támogatás jogcíme Intenzitás Státusz Profi klubok Személyi jellegű ráfordítás [hivatásos sportoló bére kikerült] Tárgyi eszköz beruházás / felújítás (kivéve a biztonságtechnikai fejlesztést) 50% A Bizottság nem fogadta el profi klubok esetében a személyi költségek támogatását, mert működési támogatásnak minősíti. Alternatív megoldásként kerül bevezetésre (a Bizottság is elfogadhatónak tartja): de minimis keretében szakemberi bérek támogatása (max. 200E eur3 év/profi klub) és képzésre fordított ktg-k max. 25% vagy 60%-a (képzés jellegétől függően) 70% [A Bizottság 50%-ot javasol a biztonságtechnikai fejlesztés kivételével, ahol a profi klubok esetén is megmaradhatna a 70 %-os intenzitás] A Bizottságnak további indokokat küldtünk a 70% fenntartása érdekében Tömegesítés, szabadidősport és kulturális célú hasznosítás a jóváhagyás feltétele UP-nevelés költsége 90% Indítható, bizottsági jóváhagyás nem szükséges! Képzési támogatás 25% vagy 60% Indítható!

5 Támogatott szervezetek, jogcímek és intenzitások a évi LXXXII. törvény alapján (3) Kedvezményezett Támogatás jogcíme Intenzitás Státusz Közhasznú alapítvány (akadémiák) Személyi jellegű 50% Indítható, bizottsági jóváhagyás nem szükséges! ráfordítás Tárgyi eszköz 70% Indítható, bizottsági jóváhagyás nem szükséges! beruházás / felújítás (biztonságtechnikai fejlesztés is) Utánpótlás-nevelés 90% Indítható, bizottsági jóváhagyás nem szükséges! költsége Képzési támogatás 25% vagy 60% Indítható, bizottsági jóváhagyás nélkül! Sportköztestület (MOB) Személyi jellegű 50% Indítható, bizottsági jóváhagyás nem szükséges! ráfordítás Képzési támogatás 25% vagy 60% Indítható, bizottsági jóváhagyás nélkül%

6 A Tao. törvény módosítása - kedvezményezettek (1) A kedvezményezetti kör: Öt látvány-csapatsportág 1. Szakszövetsége (MJSZ, MLSZ, MKSZ, MKOSZ, MVLSZ) Csak az FB által bejegyzett Területi szervezeti egység nem 2. Tagi státusszal bíró sportszervezete (sportegyesület vagy sportvállalkozás, pl. DVSE, FTC Rt.); Stv. szerinti sportegyesület és sportvállalkozás A szövetségi tagnyilvántartásban szerepelnie és ezt igazolnia kell Részvétel a szövetség valamely szintű (!!) versenyrendszerében Szakosztály önállóan nem jogosult

7 A Tao. törvény módosítása - kedvezményezettek (2) Ad 2. az amatőr/hivatásos csapat problematikája: Hivatásos sportszervezet: 1. Első osztályban induló klub automatikusan 2. Alsóbb osztályokban akkor, ha legalább 1 hivatásos sportolót foglalkoztat Amatőr sportszervezet: Minden olyan klub, amelyik nem minősül hivatásosnak

8 A Tao. törvény módosítása - kedvezményezettek (3) Ad 2. A sportszervezetekkel kapcsolatos speciális rendelkezések: a) A DSE, mint sportegyesület saját jogon jogosult a támogatás lehívására b) A sportiskola a támogatás alanya lehet (ezt az Stv. 15. (2) bek. c) pontja is lehetővé teszi), ha tagja a szövetségnek ISK nem lehet a támogatás alanya Városi sportiskolák igen: (kht. helyett a Gt. alapján kötelesek voltak átalakulni non-profit kft-vé)!

9 A Tao. törvény módosítása - kedvezményezettek (4) 3. Közhasznú alapítvány (pl. Puskás Ferenc Akadémia, Sándor Károly Akadémia, de nem csak az akadémiák!) Látvány-csapatsport fejlesztése a legfőbb célja Közhasznú minősítéssel rendelkezik Szövetségi tagság nem értelmezhető [Célszerű a szövetség szabályrendszerével összefüggésben alávetési nyilatkozatot tennie (vagy pl. társult tagság, ahol lehet)] Az alapítványi formával kapcsolatos érvek pro és kontra

10 Jogcímek és elszámolható költségek, kiadások Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása (1) Általános feltételek: Valamennyi támogatott esetén kivéve MOB, 90% Az UP fejlesztési terv legyen összhangban a szövetség UP fejlesztési stratégiájával Regisztrált, versenyengedéllyel rendelkező sportolókra (és az ő felkészítésüket végző szakemberekre) vonatkozzon a kérelem Az UP korosztályt felkészítő edző igazoltan legalább 75%-ban ezzel a korosztállyal foglalkozzon A kérelemmel érintett korosztály a szövetség hazai és nemzetközi UP korosztályos követelmény-rendszerének feleljen meg UP versenyző: a korosztályos versenyrendszerre (bajnokságra) vonatkozó versenyszabályzatában a versenyen, mérkőzésen való részvétel alapját képező életkor alsó határát betöltött, de felső határát meg nem haladó korú versenyző

11 Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása (2) a sportág utánpótlás-korú versenyzőinek 1. kiválasztásával, 2. felkészítésével, 3. képzésével, 4. edzőtáboroztatásával és versenyeztetésével összefüggő költségek, kiadások számolhatók el

12 Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása (3) Az UP támogatás mértéke évente LIMITÁLT: 1. Ha a támogatott szervezet sportszervezet, akkor évente nem haladhatja meg a programban részt vevő utánpótlás-korú versenyzőnként az M Ft-ot; 2. Ha a támogatott szervezet szakszövetség, akkor évente nem haladhatja meg a szakszövetség részére a programban részt vevő egyes korosztályos válogatott keretek összesített létszáma alapján a) 15< éveseknél az országos keret egy tagja esetén a Ft-ot b) éveseknél a regionális keret egy tagja esetén az Ft-ot c) 6-12 éveseknél a megyei, területi keret egy tagja esetén az Ft-ot.

13 Jogcímek és elszámolható költségek, kiadások Versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása (1) Kizárólag az amatőr klubok esetén; mértéke 90% Általános feltételek: a szakszövetség által évente készített (több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontott), benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési program részét képező, a szakszövetség által a HIVATÁSOS sportszervezet részvétele NÉLKÜL szervezett versenyrendszer valamely bajnoki osztályban részt vevő, vagy arra indulási jogot szerzett, a szakszövetség tagjaként működő amatőr sportszervezet által a szakszövetség részére fizetett díjköltségek, kiadások számolhatók el Kizárólag a szövetségen keresztül nyújtható támogatás a sportági szakszövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentésén keresztül

14 Jogcímek és elszámolható költségek, kiadások Személyi jellegű ráfordítások támogatása (1) Általános feltételek: Valamennyi támogatásra jogosult esetén 50% (a hivatásos csapatnál eltérően) hivatásos sportoló részére a sporttevékenységével összefüggő munkaviszonyára nem nyújtható; amatőr sportoló részére az Stv. szerint díjazásnak nem minősülő, de pénzben kifejezhető vagyoni értékkel bíró, a sporttevékenységének elismerésére tekintettel kifizetésre kerülő személyi jellegű ráfordításokra nem nyújtható; Hivatásos klub esetén csak de minimis támogatásként nyújtható (max euró támogatás három év alatt)

15 Személyi jellegű ráfordítások támogatása (2) Személyi jellegű ráfordításnak minősül a számvitel szabályai szerint: az alkalmazottaknak (pl. edzők, technikai vezető, mérkőzésvezető, szövetségi ellenőr, gyúrók, sportegészségügyi szakszemélyzet, takarítók, portások, technikai személyzet, stb.) munkabérként elszámolt összeg, valamint a bérjárulékok és bérjellegű egyéb kifizetések.

16 Jogcímek és elszámolható költségek, kiadások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása (1) MOB kivételével valamennyi kedvezményezett jogosult rá 70% (kérdéses a hivatásos klub esetén) Általános feltételek: a sportág stratégiai fejlesztési koncepciójához illeszkedő, a támogatás igénybevételére jogosult szervezet által évente készített (több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontott), benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósítása érdekében, a fejlesztési programhoz csatolt költségtervben részletezett, a számvitelről szóló törvényben meghatározott beruházás, felújítás

17 Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása (3) Speciális, infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő tételek: e) az iskolai sportkör feladatait ellátó diáksport egyesület, vagy a felsőoktatási intézmény keretei között működő sportszervezet feladatai ellátásának biztosítása érdekében a közoktatási vagy felsőoktatási intézmény tornatermére, tornaszobájára, sportcélú ingatlanára irányuló, legalább egy látvány-csapatsport felkészülési, edzési vagy versenyzési feltételeit elősegítő beruházás, felújítás költségei, valamint f) a sportközalapítvány kivételével a támogatott szervezetnek a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004-es kormányrendeletben meghatározott biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés költségei

18 Jogcímek és elszámolható költségek, kiadások Általános feltételek: Képzési feladatok támogatása (1) Valamennyi kedvezményezett jogosult rá 25%, d ill. 60% az Stv-ben meghatározott szakszövetségi stratégiai fejlesztési koncepció alapján megvalósuló vagy ahhoz illeszkedő, a szakszövetség által évente, a támogatás elszámolási időszakát megelőzően készített (több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontott), benyújtott és jóváhagyott a) A sportfejlesztési program részét képező, b) a szakszövetség Stv-ben meghatározott képzési, továbbképzési feladatainak ellátása során c) a szakszövetségnél, vagy a szakszövetség felkérése alapján a szakszövetség tagjaként működő, a képzést folytató vagy abban részt vevő sportszervezetnél, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző közhasznú alapítványnál felmerülő költségek, kiadások

19 Képzési feladatok támogatása (2) Általános képzés: olyan oktatást tartalmazó képzés, amely nem kizárólag vagy nem elsődlegesen a munkavállalónak a vállalkozásnál jelenleg betöltött vagy későbbiekben betöltendő állásában alkalmazható, hanem olyan képesítést ad, amely nagy mértékben hasznosítható más vállalkozásoknál vagy munkaterületeken. A képzés akkor tekintendő általánosnak, ha például: a) különböző független vállalkozások együttesen szervezik, vagy ha különböző vállalkozások munkavállalói is jelentkezhetnek rá, vagy b) valamely hatóság, közjogi testület, vagy egyéb olyan testület, illetve intézmény, amely számára egy tagállam vagy a Közösség biztosította a szükséges hatáskört, azt elismeri, hitelesíti vagy jóváhagyja.

20 Képzési feladatok támogatása (3) Szakképzés: olyan oktatást tartalmazó képzés, amely közvetlenül és elsődlegesen a munkavállalónak a vállalkozásnál jelenleg betöltött vagy a jövőben betöltendő állásában alkalmazható, és olyan képesítést ad, amely nem vagy csak csekély mértékben hasznosítható más vállalkozásoknál vagy más munkaterületeken.

21 Speciális szabályok a támogatás mértékére Egy támogatott szervezet több jogcímen is kérheti támogatási igazolás kiadását! A támogatási igazolás egy jogcímre szóló program finanszírozására is - több támogató részére is kiállítható. Az adó 70%-áig érvényesíthető (+ kettős levonás lehetősége: a támogatás az adóalapban elszámolható költségként + adókedvezmény).

22 A konstrukció sematikus folyamata I. Program megvalósítása, (1/4 éves jelentés, részelszámolás), majd támogatási időszak lezárását követően elszámolás Támogatási kérelem benyújtása utalás Támogatási igény jelzése Támogatásra jogosult szerv Jóváhagyás esetén egyeztetés Támogató Sportfejlesztési program benyújtása Program elbírálása/jóváhagyás vagy elutasítás Igazolás kiadása A döntés közlése Szövetség vagy ESZ Adatszolgáltatás az utalásról NAV kapcsolattartás

23 A konstrukció hatáskör-megosztásának táblázata Támogatás igénybevételére jogosult szervezet A támogatási igazolás kiadásának feltételét képező sportágfejlesztési tervet jóváhagyó szervezet A támogatás megvalósulását és az elszámolást ellenőrző szervezet SZAKSZÖVETSÉG Nemzeti Sport Intézet Nemzeti Sport Intézet AMATŐR SPORTSZERVEZET Szövetség Nemzeti Sport Intézet HIVATÁSOS SPORTSZERVEZET UTÁNPÓTLÁS-FEJLESZTÉST VÉGZŐ KÖZHASZNÚ ALAPíTVÁNY MOB Szövetség Szövetség Nemzeti Sport Intézet Nemzeti Sport Intézet Nemzeti Sport Intézet Nemzeti Sport Intézet

24 Az igénybevétel alapvető feltételei I. A támogatás igénybevétele: támogatási igazolás alapján (Tao tv. szerint!) további feltételeket a vhr. rendezi!; Támogatási igazolás nem állítható ki: 1. Állami, többségi állami tulajdonú ADÓZÓ részére; 2. Ha a TÁMOGATOTT nem prudensen működik: a) lejárt köztartozása van, b) nem számolt el állami támogatással, c) bírósági felfüggesztés, megszüntetés van vele szemben folyamatban, d) csődeljárás,felszámolás, végelszámolás vagy kényszervégelszámolás van folyamatban e) a támogatásból kizárás hatálya alatt áll

25 Az igénybevétel alapvető feltételei II. f) hivatásos vagy amatőr sportszervezet esetén további feltétel (1): A szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén a diák- és főiskolaiegyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy

26 Az igazolás kiadásának alapvető feltételei Sportcélú ingatlan-fejlesztés esetén I. 1. SPORTCÉLÚ HASZNOSÍTÁS VÉDELME ÉRDEKÉBEN: a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását meghatározott kivételekkel fenntartja, valamint b) benyújtja a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

27 Az igazolás kiadásának alapvető feltételei Sportcélú ingatlan-fejlesztés esetén II. Kötelező kivétel a piaci alapú hasznosítás kötelezettsége alól (15 év viszonylatában): 1. A sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából a) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és b) évente legalább 10 nap ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítja

28 Az igazolás kiadásának alapvető feltételei Sportcélú ingatlan-fejlesztés esetén IV. 2. SPORTCÉLÚ HASZNOSÍTÁS VÉDELME ÉRDEKÉBEN TOVÁBBI FELTÉTELEK: a) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látványcsapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, b) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a sportfejlesztési program benyújtásával egyidejűleg írásban nyilatkozik, hogy a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, valamint benyújtja a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

29 Az igazolás kiadásának alapvető feltételei Sportcélú ingatlan-fejlesztés esetén V. c) a jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportfejlesztési program benyújtásával egyidejűleg írásban nyilatkozik a sportigazgatási szerv felé arról, hogy a sportcélú ingatlanfejlesztésre NYÍLT PÁLYÁZATOT ír ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel köt szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. d) vállalni kell, hogy a támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezi, ha nem SZANKCIÓ: a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összege Magyar Állam részére történő megfizetése

30 Az igazolás kiadásának alapvető feltételei Sportcélú ingatlan-fejlesztés esetén VI. KIEMELT ÉRTÉKŰ FEJLESZTÉS SPECIÁLIS JÓVÁHAGYÁSI ELJÁRÁSA: A jelenértékén legalább 500 millió forint értékű sportfejlesztési programról a szövetség/esz a sportpolitikáért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter véleményét figyelembe véve dönt. Ha a miniszterek véleménye nem egyezik, a Kormány döntését kell kérni.

31 A sportfejlesztési terv elbírálásának menete Okiratok, dokumentáció csatolása kötelező (benyújtási határidő: április 1./ idén: júli. 1- szept. 15./): A szövetség/esz két hónapon belül dönt; Beérkezéstől számított 10 napon belül hiánypótlási eljárás lehetséges (15 napos határidővel) időtartama nem számít be Ha a feltételek teljesülnek Ha nem teljesülnek Jóváhagyás (honlapon közzététel) Elutasítás (honlapon közzététel)

32 A bírálat speciális szabályai nagy értékű fejlesztések esetén I. Kiszorító hatás elvének alkalmazása: 500 M feletti létesítmény-fejlesztési igény esetén a jóváhagyás feltétele: ha az érintett településen (kistérségben) a látvány-csapatsportok szakmai felkészülési és versenyzési igényeit kiszolgáló a) új sportcélú ingatlan-fejlesztésre ideértve a meglévő sportcélú ingatlanok által nem biztosított sportszolgáltatások vagy a nézők kiszolgálását ellátó új sportcélú ingatlan-fejlesztést is, b) meglévő sportcélú ingatlan korszerűsítésére, a sportszolgáltatás üzemidejének növelésére,biztonságtechnikai fejlesztésére,építészeti, műszaki akadálymentesítésére irányul.

33 A bírálat speciális szabályai nagy értékű fejlesztések esetén II. A bíráló szervezet nem támogathat olyan programot, amelynek megvalósulása az érintett településen (kistérségben) már meglévő, méretében és funkciójában azonos, sportcélú ingatlanok piaci versenyhelyzetét hátrányosan befolyásolná. Nem kell alkalmazni ezt a rendelkezést, ha a támogatás igénybe vételére jogosult szervezet igazolja, hogy az érintett településen (kistérségben) meglévő sportcélú ingatlan kapacitások a fejlesztési program sikeres megvalósításához minőségben vagy mennyiségben nem elegendők.

34 A támogatási igazolás konstrukciójának alapjai A támogatási igazolással kapcsolatos kérdések: 1. Részletes tartalmi elemeit a végrehajtási rendelet határozza meg. (A formai elemekre MINTA készül!) 2. Cél: a) a támogatók adójogi kockázatának minimalizálása, b) a támogatottak oldalán a hatékony, cél szerinti felhasználás biztosítása, átláthatóság!

35 A támogatási igazolási kérelem A program jóváhagyását követően nyújtható be a szövetséghez/esz-hez 1. 8 napon belül dönteni kell; 2. A jóváhagyott mérték és 3. Az önrész rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozat kell hozzá. 4. Hiánypótlás lehet (8 nap) A támogatási igazolás hivatalos okirat (Ket. szerepe, jelentősége)

36 A kiadott támogatási igazolásról A támogató a kiállított támogatási igazolásban szereplő összegű támogatást a támogatási igazolás kézhezvételét követően bocsátja a támogatás igénybevételére jogosult szervezet részére. A támogató csak az ellenőrző szervezet által kiállított és a támogatás igénybevételére jogosult szervezet részére teljesített támogatási igazolás alapján jogosult az adókedvezmény igénybevételére. A támogatási igazolást az adó megállapításához való jog elévülési idejének végéig meg kell őrizni. Honlapokon való közzétételi kötelezettség!

37 A támogatás felhasználásának általános szabályai I. 1. Alapvetően előfinanszírozási konstrukció! (a támogatás összegével utólagos elszámolás mellett kell elszámolni) 2. A támogatásból végrehajtott fejlesztés szakmai és pénzügyi megvalósulásáért kizárólag a támogatott szervezet felelős, a támogatót semmilyen felelősség nem terheli; 3. Támogatási jogcímenként önálló alszámlán történő elkülönített, naprakész nyilvántartást kell vezetni;

38 A támogatás felhasználásának általános szabályai II. 4. Felhasználás csak nyilvántartásba vett jogcím(ek)re történhet, az önrész biztosítása mellett; 5. Ez a támogatás NEM SZPONZORÁCIÓ (ha tartalmilag mégis, akkor semmis a jogviszony és nincs támogatás) 6. Bejelentési kötelezettség, kapcsolattartás az ESZ-szel!

39 A támogatás továbbadása A szakszövetség a támogatást szerződéssel a jóváhagyott sportfejlesztési programban meghatározott céllal egyezően és azonos feltételekkel a tagszervezeteként működő sportszervezet, továbbá képzési támogatás esetén a szakszövetség képzési programjának megvalósítását végző más, a támogatás igénybevételére jogosult szervezet részére továbbadhatja.

40 A szakmai program év közbeni módosítása I. Alapvető feltétele, hogy az eredeti tervek módosítását ne hanyagság, önhiba tegye szükségessé (előre nem látható körülmény esetén lehet csak) Felmerüléstől 8 nap van a bejelentésére Alapesetben az igénybe nem vett részt vissza kell fizetni, a felhasznált támogatásról pedig el kell számolni DE, kezdeményezhető a program módosítása is (a felső objektív támogatási plafon sérelme nélkül) Egyébként VISSZAFIZETÉS

41 A szakmai program év közbeni módosítása II. Könnyített eljárásban 30 nap alatt döntés; 8 napos hiánypótlás; A döntéshez szükséges dokumentációt csatolni kell a szövetség/esz részére

42 A támogatás cél szerinti felhasználásának ellenőrzése I. 1. Számlákkal, számviteli bizonylatokkal kell tételesen elszámolni (záradékolással együtt) támogatási időszak ) (jelentősége! Lezárultát követő 30 napon belül be kell adni 2. Szöveges szakmai beszámoló benyújtása mellett; 3. Összesített elszámolási táblázatot is mellékelni kell; 4. Év közben negyedéves előrehaladási jelentést kell készíteni (kivéve, ha támogatási igazolás nem lett kiadva); 5. Az előrehaladási jelentés alapján az ESZ részelszámolást is bekérhet; 6. Könyvvizsgálói hitelesítés a 20 M feletti támogatási összérték esetén (felelősségbiztosítás!)

43 Az ellenőrzés szervezeti hátteréről 1. Szakmai ellenőrzést az ESZ végzi a) eszközei: dokumentumokba betekintés joga, helyszíni ellenőrzés; 10 évig iratok megőrzése; együttműködés kötelezettsége a támogatott részéről; b) További opció: adóhatósági ellenőrzés kezdeményezésének joga c) Határideje: 60 nap (hiánypótlásra lesz lehetőség 2X 15 nap) [részelszámolás esetén 30 nap hiánypótlás pedig 8 nap]

44 Az ellenőrzés szerepe a túlkompenzáció megelőzésében 1. CÉL: A támogatási igazolás szumma értéke és az előzetes jóváhagyás során elfogadott program fedje egymást; 2. A fel nem használt támogatás rendelkezésre állását igazolni kell, de 3. ha annak értéke a pénzügyileg teljesített igazolások összértékének 20%-át meghaladja, úgy a fel nem használt támogatást alapkamattal növelt összegben kell visszafizetni, kivéve ha 4. A támogatott engedélyt kap a program továbbvitelére / új program megvalósítására (ilyenkor a) a pénzügyileg teljesített igazolások összértékének 25%-ig továbbviheti a fel nem használt részt b) Több éves program megvalósítása esetén az eredetileg jóváhagyott támogatás összértékének 25%-át sportfejlesztési program időszakából a még hátralévő támogatási időszakra vonatkozó, a program célját biztosító feladatokra felhasználhatja. )

45 A program meghosszabbítása vagy új program az ellenőrzés lezárása során Az elszámolás benyújtása során kérelmezhető: 1. a jóváhagyással tartalmában egyező, a) a sportfejlesztési program alapján megvalósuló fejlesztés további, legfeljebb 3 évvel történő meghosszabbítása, vagy b) a sport fejlesztését szolgáló új sportfejlesztési program legfeljebb 3 éven belül történő megvalósításának jóváhagyása. Könnyített döntés 30 napon belül! A szakszövetség esetén éven túli kamatozó tartalékot is képezhet!

46 Ellenőrzés túlköltés/rosszhiszemű vagy tervtől eltérő felhasználás esetén 1. A támogatást (vagy arányos részét) 50% kamattal növelt értékben kell visszafizetnie a támogatottnak; 2. Az összeg adók módjára behajtható; 3. A visszafizetéstől max. 3 évig a támogatott ki van zárva a támogatási konstrukcióból 4. A kizárást az ESZ a honlapján közzéteszi

47 A rendszer gyakorlati működésének alapfeltételei Sportfejlesztési program előkészítése (sportszakember, fejlesztési szakértő, pénzügyi szakértő [ingatlanszakértő] bevonásával) legalább 4 éves - egymásra építhető ciklusra; Szakmai programhoz illeszkedő költségterv a támogatási időszakra ( ) Az igényelt támogatás alapján leghamarabb azon költségek, ráfordítások számolhatók el, amelyek teljesítése és kifizetése július 1- jét követően történik. Önerő rendelkezésre állásának biztosítása Az ellenőrzés folyamatához (újszerűségéhez) elszámolások menedzseléséhez - szakértők alkalmazása, bevonása

48 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! dr. Fazekas Attila Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság Sportigazgatási Főosztály 1054 Budapest, Hold u. 1. I. em. 5. tel.: mobil:

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1)

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Látvány-csapatsport támogatása keretében az adózó a következő jogcímekre nyújthat támogatást (juttatást): a) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

Részletesebben

2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggõ egyes törvények módosításáról*

2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggõ egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 74. szám 22159 2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggõ egyes törvények módosításáról* 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2011. évi LXXXII. törvény A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995.

Részletesebben

Társasági adójának 70%-val támogathatja a Gödi Sportegyesület 4 szakosztályát. Kérjük, tekintse meg tájékoztatónkat, amely tartalmazza a törvényi

Társasági adójának 70%-val támogathatja a Gödi Sportegyesület 4 szakosztályát. Kérjük, tekintse meg tájékoztatónkat, amely tartalmazza a törvényi Társasági adójának 70%-val támogathatja a Gödi Sportegyesület 4 szakosztályát. Kérjük, tekintse meg tájékoztatónkat, amely tartalmazza a törvényi rendelkezést is! Amennyiben adójával segítene fejleszteni

Részletesebben

1. (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,

1. (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, A Kormány 268/2011. (XII. 16.) Korm. rendelete A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének

Részletesebben

Szabályzat kódja. Hatálybalépés. Utolsó módosítás - Verziószám 1/2015. Szabályozási felelős és kibocsátó. Főtitkár. Utoljára módosította

Szabályzat kódja. Hatálybalépés. Utolsó módosítás - Verziószám 1/2015. Szabályozási felelős és kibocsátó. Főtitkár. Utoljára módosította ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYZAT a 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott sportfejlesztési támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályairól Szabályzat

Részletesebben

http://www.regi.icehockey.hu/kerelem/admin?m=showform&u=39

http://www.regi.icehockey.hu/kerelem/admin?m=showform&u=39 1 / 19 2011.11.23. 18:44 1Ügyiratszám : T-2011/39 1Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Sportország SC Sportclub Sportszolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

http://www.regi.icehockey.hu/kerelem/admin?m=showform&u=15

http://www.regi.icehockey.hu/kerelem/admin?m=showform&u=15 1 / 19 2011.11.23. 14:58 1Ügyiratszám : T-2011/15 1Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: GYŐRI ETO HOCKEY CLUB GYŐRI ETO HC 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 20 2012.08.28. 10:32 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub SzPJK

Részletesebben

I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások

I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások (Megállapította a 2013. évi XXXVII. törvény 51. (4) bekezdése) Alkalmazása: Első alkalommal a 2013-2014-es

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 23 2012.08.28. 10:29 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület nincs 3 A szakszövetség

Részletesebben

/ 5 2013.05.05. 17:35

/ 5 2013.05.05. 17:35 Kérelem 1 Ügyiratszám : 1Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Tapolca Városi Sport Egyesület Tapolca VSE A kérelmező jogállása :

Részletesebben

VESC. Szentessy Balázs. Soós Balázs. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

VESC. Szentessy Balázs. Soós Balázs. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Veszprémi Egyetemi Sport Club 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE02922/2014/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE02922/2014/MJSZ-3 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező

Részletesebben

A KE00249/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

A KE00249/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Oldalszám: 1 A KE00249/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE00249/2013/MVLSZ Érkezett: Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Kölyök Póló Suli

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 22 2012.08.28. 10:42 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: MAC Budapest Jégkorong Akadémia Egyesület MAC

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VÁC DEÁKVÁR SPORT EGYESÜLET

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VÁC DEÁKVÁR SPORT EGYESÜLET 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VÁC DEÁKVÁR SPORT EGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: VÁC DEÁKVÁR SE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

SZKC. Hajdu Gábor. Elnök E-mail cím: Egressy Gábor E-mail cím:

SZKC. Hajdu Gábor. Elnök E-mail cím: Egressy Gábor E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Szentendrei Kézilabda Club 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások I. törvényi szintű jogszabály módosítások A) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások 2013. november 30. napjától hatályos módosítások. Megállapította

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában Kérelem száma: KE00136/2013/MVLSZ Érkezett: Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Sportliget Sport

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szent István Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szent István Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szent István Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Szent István SE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés és versenyeztetés 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szentendrei Női Kézilabda Egylet A kérelmező szervezet rövidített neve: SZ.N.K.E 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bőcs Községi Sport Club

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bőcs Községi Sport Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bőcs Községi Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve: BKSC 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 3369 Áfa levonásra

Részletesebben

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím:

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

SZ.N.K.E. Gróz János. Elnők E-mail cím:

SZ.N.K.E. Gróz János. Elnők E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Szentendrei Női Kézilabda Egylet SZ.N.K.E 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE00134/2013/MVLSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE00134/2013/MVLSZ-3 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE00079/2013/MVLSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE00079/2013/MVLSZ-3 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A

Részletesebben

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6352/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kállósemjéni Sportegyesület

PISZKOZAT. Ügyiratszám : be/sfphp01-6352/2014 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kállósemjéni Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kállósemjéni Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: KállósemjéniSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező jogállása: Amatőr Hivatásos. Bankszámlaszám: 1 1 7 0 7 0 2 4-2 2 1 1 4 7 2 3-0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező jogállása: Amatőr Hivatásos. Bankszámlaszám: 1 1 7 0 7 0 2 4-2 2 1 1 4 7 2 3-0 0 0 0 0 0 0 0 Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BKV Előre SC A kérelmező szervezet rövidített neve: BKV Előre SC Gazdálkodási formakód 2 : 5 2 1

Részletesebben

BKSE. Adószám: 1 9 8 9 0 0 0 5-1 - 1 1. Bankszámlaszám: 6 2 9 0 0 0 1 2-1 5 1 0 0 9 1 7-0 0 0 0 0 0 0 0. 2 8 8 4 Bakonyszombathely

BKSE. Adószám: 1 9 8 9 0 0 0 5-1 - 1 1. Bankszámlaszám: 6 2 9 0 0 0 1 2-1 5 1 0 0 9 1 7-0 0 0 0 0 0 0 0. 2 8 8 4 Bakonyszombathely 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bakonyszombathely Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: BKSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben