PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program"

Átírás

1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TIOP A-12/2 1

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél és háttér információ... 4 A2. Részcélok... 5 A3. Rendelkezésre álló forrás... 5 A4. Támogatható pályázatok várható száma... 6 B. PÁLYÁZÓK KÖRE... 7 B1. Jogi forma... 7 B2. Méret... 8 B3. Székhely... 8 B4. Iparág... 8 B5. Típus/karakter... 8 B6. A pályázat benyújtásának feltételei és Támogatói Okirat kiadására vonatkozó kizáró okok.8 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre C2. Nem támogatható tevékenységek köre C3. Elszámolható költségek köre C4. Nem elszámolható költségek köre C5. Illeszkedési előírás C6. Projekt iparági korlátozása C7. Projekt területi korlátozása C8. A projekt megkezdése C9. A projekt fizikai befejezésének és a projekt megvalósításának végső határideje. 36 C10. A projekt befejezése és a fenntartási kötelezettség C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. Az önrész összetétele D5. Egyéb pénzügyi eszközök D6. Biztosítékok köre D7. Előleg igénylése D8. Egyéb feltételek E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK E1. Monitoring mutatók F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) F5. Kifogás F6. Vonatkozó jogszabályok listája F7. Fogalomjegyzék F8. Benyújtandó dokumentumok és mellékletek listája F9. Jelen Útmutató mellékletei

3 Felhívjuk tisztelt Pályázóink figyelmét, hogy a pályázati kiírás és dokumentumai esetében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze. 3

4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél és háttér információ Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchenyi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható. Ezek: 1. Gyógyító Magyarország Egészségipar 2. Megújuló Magyarország Zöld gazdaságfejlesztés 3. Otthonteremtés Lakásprogram 4. Vállalkozásfejlesztés Üzleti környezet fejlesztés 5. Tudomány Innováció Növekedés 6. Foglalkoztatás 7. Közlekedés Tranzitgazdaság A foglalkoztatás bővítése, társadalmi befogadás növelése érdekében szükséges azoknak a szolgáltatásoknak a fejlesztése, infrastrukturális feltételeinek megteremtése és javítása, amelyek a munkaerő-piaci és társadalmi integrációt segítik, továbbá hozzájárulnak a célcsoport társadalmi aktivitásának növeléséhez. Az infrastrukturális fejlesztéseknek célja, hogy a munkaerő-piaci részvételt és társadalmi befogadást segítő rendszerek magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtsanak és megteremtsék a strukturális reformok fizikai feltételeit. Jelen pályázati felhívás célja az intézményrendszer teljes körű akadálymentesítése és ezzel a nyújtott szolgáltatások minőségének javítása az igénybe vevők megfelelő ellátásának megteremtése érdekében. A fejlesztések közvetetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az érintett intézmények célcsoportjához tartozó speciális és hátrányos helyzetű, sérülékeny társadalmi csoportok társadalmi aktivitása, életminősége javuljon, és a helyi közösségben való aktív részvétele növekedjen. A munkaerő-piaci és társadalmi integrációt segítő szolgáltatások fejlesztése, infrastrukturális feltételeinek megteremtése, javítása az életminőség javítása mellett - az aktív álláskeresést és munkavállalást is segíti és támogatja. Jelen pályázati kiírás keretében prioritást élvező akadálymentesítendő közszolgáltatások azok az ügyfélszolgálati pontok, ahol az ügyintézés koncentrált, nagy ügyfélforgalmat bonyolítanak, felkeresésük az ügyfél számára általában nem kikerülhető, illetve azok a területek, ahol a közszolgáltatás jellegéből adódóan az ügyfélkör jelentős részének az akadálymentes környezet alapvetően szükséges az igénybevétel lehetőségének biztosítására. Jelen pályázati kiírás keretében a kormányhivataloknak az ügyintézés a legáltalánosabb, az egy ablakos ügyintézés -t megvalósító pontjainak: a kormányablakoknak, a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerveknek, a járási hivataloknak és a Kormányhivatalokon keresztül a szakigazgatási szerveknek az akadálymentesítése történik meg, annak érdekében, hogy az ügyfelek számára az egyenlő esélyű hozzáférés megvalósulhasson. 4

5 Ezeknek az ügyfélszolgálati helyeknek az akadálymentesítését négy prioritási szinten lehetséges megvalósítani: kormányablakok, rehabilitációs szakigazgatási szervek (RSZSZ), egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervek, munkaügyi központok, nyugdíjbiztosítási igazgatóságok, szociális és gyámhivatalok, járási hivatalok, egyéb szakigazgatási szervek. A célok elérés két pályázati szakaszban történik. Az első szakaszban csak a kormányablakok (első prioritási sor) akadálymentesítésére vonatkozó pályázat benyújtására nyílik lehetőség (2013. május 31-ig), míg a második szakaszban a további prioritás szintek akadálymentesítési feladataira nyújtható be pályázat (2013. június 1-től 2013.augusztus 31-ig). Fő cél: A fogyatékos személyek, továbbá az időskorú, járókerettel, babakocsival közlekedő, nagycsaládos, mozgásukban vagy kommunikációjukban egyéb okból átmenetileg akadályozott emberek vagy gyermekek életminőségének javítása a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megvalósítása útján. Jelen konstrukció a kormányhivatalok és az illetékességi területéhez tartozó, közszolgáltatást nyújtó és ügyfélforgalmat bonyolító szervezetek ügyfelek fogadására szolgáló tereinek komplex (fizikai és infokommunikációs) akadálymentességének megteremetése. A2. Részcélok A kormányhivatalok és az illetékességi területéhez tartozó, közszolgáltatást nyújtó és ügyfélforgalmat bonyolító, alábbi szervezetek ügyfelek fogadására szolgáló tereinek komplex (fizikai és infokommunikációs) akadálymentességének biztosítása: 1. pályázati szakaszban: kormányablakok 2. pályázati szakaszban: rehabilitációs szakigazgatási szervek, egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervek, munkaügyi központok, nyugdíjbiztosítási igazgatóságok, szociális és gyámhivatalok, járási hivatalok egyéb szakigazgatási szervek. A1. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra 1 keretösszeg forint. rendelkezésre álló 1 A programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés 16a pontja értelmében közkiadásnak minősül: az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 5. pontja 5

6 Jelen kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A2. Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma: 36 db 1. pályázati szakasz kormányablakok akadálymentesítése: 18 db (megyénként 1 db a konvergencia régiókban). 2. pályázati szakasz - rehabilitációs szakigazgatási szervek, egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervek, munkaügyi központok, nyugdíjbiztosítási igazgatóságok, szociális és gyámhivatalok, járási hivatalok, egyéb szakigazgatási szervek: 18 db (megyénként 1 db a konvergencia régiókban) szerinti kiadás, amelynek részét képezi az uniós és a központi költségvetési támogatásokon kívül a közbeszerzésekről szóló évi CVII. törvény 6. (1) bekezdés a)-f) pontja alapján ajánlatkérőnek minősülő közszféra szervezet kedvezményezett által biztosított elismerhető saját forrás. A 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 5. pontja alapján: közkiadás : a műveletek finanszírozásához nyújtott bármely, az állam, a regionális és helyi hatóságok, az Európai Közösségek költségvetéséből származó közpénzből való hozzájárulás, amely kapcsolódik a strukturális alapokhoz és a Kohéziós Alaphoz, továbbá bármely hasonló kiadás. A műveletek finanszírozásához nyújtott bármely olyan hozzájárulás, amely egy vagy több regionális vagy helyi hatóság közjogi intézményei vagy társulásai, vagy az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban eljáró közjogi intézmények költségvetéséből származik, hasonló kiadásnak tekintendő. A közszféra szerv Pályázó definíciója a Pályázati Útmutató F7 pontjában található. 6

7 B. PÁLYÁZÓK KÖRE B1. Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján): Főpályázó: GFO 312 Központi költségvetési szerv - Kormányhivatal Konzorciumi partner: GFO 312 Központi költségvetési szerv Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Jelen kiírás keretében az 1. pályázati szakaszban (kormányablakok komplex akadálymentesítésére irányuló pályázatok esetében) kizárólag a fent felsorolt szervezetek konzorciumai nyújthatnak be pályázatot. A 2. pályázati szakaszban a Kormányhivatalok konzorciumi partner nélkül is nyújthatnak be pályázatot. Amennyiben a pályázat konzorciumban valósul meg, konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni az útmutató 8/A számú mellékletét képező megállapodás minta alapján. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Pályázati Felhívásban és a jelen Útmutatóban meghatározott követelményeknek megfelel, részt vesz a pályázat alapvető céljának megvalósításában és támogatásban részesül. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírt konzorciumi együttműködési megállapodást szkennelt formában kell a pályázatot tartalmazó elektronikus adathordozón szerepeltetni). A konzorciummal szemben támasztott feltételek: A konzorcium maximum 2 tagú lehet, a konzorciumvezetővel együtt. Kormányablakok akadálymentesítése esetén kötelező konzorciumi tagként bevonni a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalt. Egy Kormányhivatal 2 pályázatban vehet részt: egy pályázat nyújtható be a kormányablakok akadálymentesítésére, és egy pályázat nyújtható be a 2., 3., 4. prioritási szinthez tartozó intézmények akadálymentesítésére, A konzorciumvezető nem vehet részt jelen pályázati kiírásra benyújtott más pályázatban konzorciumi tagként. A konzorciumi tagnak a kormányablakok fizikai kialakításával összefüggő feladatait rögzítő jogszabályi környezet biztosított a pályázat benyújtásának időpontjában. A konzorciumi tag több pályázatban is részt vehet. Finanszírozás módja: partnerenkénti finanszírozás. 7

8 B2. Méret Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B3. Székhely Jelen pályázati kiírásra Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező, a B1 pontban meghatározott szervezet nyújthatja be pályázatát. Jelen pályázati konstrukció keretében kizárólag az Észak-Magyarországi, Észak-Alföldi, Dél-Alföldi, Nyugat-Dunántúli, Közép-Dunántúli és Dél-Dunántúli Régió területén megvalósuló projektek támogathatóak. B4. Iparág Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B5. Típus/karakter Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B6. A pályázat benyújtásának feltételei és Támogatói Okirat kiadására vonatkozó kizáró okok A pályázat benyújtásának feltételei 1. A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a támogatást igénylő nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban. Amennyiben a támogatást igénylő ellen jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás indul a támogatási kérelem elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés (támogatói okirat) megszűnésének időpontjáig, annak tényét a támogatást igénylőnek azonnal be kell jelenteni. 2. A támogatást igénylő nyilatkozik arról, hogy megfelel az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, és az Áht (4) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendelet szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátja. 3. A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy nevét, a projekt tárgyát, a döntés időpontját (év, hónap) a támogatás elnyerése esetén a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szabályozott módon az NFÜ közzéteszi. 4. A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló 8

9 Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott más jogosultak hozzáférjenek. 5. A támogatási kérelem benyújtásával a támogatást igénylő nyilatkozik a Közpénz tv ában foglaltakról az alábbiak szerint: 5.1. A Közpénz tv. 6. (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok a támogatást igénylő személyével, illetve a támogatást igénylőként megjelölt szervezettel szemben nem állhatnak fenn Amennyiben a fenti törvényhely szerinti összeférhetetlenség a támogatási kérelem benyújtását követően merül fel, vagy a támogatást igénylő a törvény bármely rendelkezését megsérti, a támogatási kérelmet a pályázati eljárásból kizárják, és támogatásban nem részesülhet A támogatási kérelem benyújtásával a támogatást igénylő nyilatkozik, hogy eleget tett a Közpénz tv. rendelkezéseinek az érintettségével kapcsolatban, illetve az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében Amennyiben a Közpénz tv. 8. (1) bekezdés valamely pontja szerinti érintettség a támogatást igénylővel, illetve a támogatást igénylőként megjelölt szervezettel kapcsolatban felmerül, annak a pályázó által benyújtott közzétételi kérelem alapján a honlapon történő közzétételét 8 munkanapon belül a támogatást igénylőnek kezdeményeznie kell a támogatási kérelmet befogadó szervnél, az érintettséget megalapozó körülmény pontos megjelölésével a jelen támogatási kérelemi felhívás mellékletét képező közzétételi kérelem alapján. 6. A támogatást igénylő nyilatkozik arról, hogy az Ávr. 83. (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítését vállalja, és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Ávr ában foglaltak szerint visszafizeti. 7. A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a támogatást igénylő szervezet helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy támogatást igénylőnek a közreműködő szervezetet haladéktalanul értesítenie kell. 8. Amennyiben a támogatást igénylő biztosíték nyújtására köteles, a támogatást igénylő a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. -ában meghatározott biztosítékokat a támogatás (ideértve az előleget is) legkésőbb az első folyósításáig rendelkezésre bocsátja. 9. Amennyiben a pályázati felhívás alapján a támogatás mértéke nem éri el a 100 %-ot, a támogatást igénylőnél a projekt saját forrásának rendelkezésre kell állnia, és azt a támogatást igénylőnek a pályázati útmutatóban vagy a pályázati kiírásban meghatározott időpontig, és az Ávr. 72. (3) bekezdésében rögzítettek szerint igazolnia kell. 10. A projekt keretében beszerzett ingatlan vagyontárgy a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség előzetes jóváhagyása és az 1083/2006 EK rendelet 57. cikkében meghatározott feltételek sérelme nélkül nem idegeníthető el és nem terhelhető meg évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról (Knyt.) 9

10 11. Nem nyújthat be támogatási kérelmet az a helyi önkormányzat - ideértve a helyi önkormányzat részvételével működő települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulását, helyi önkormányzatok társulását, valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint létrehozott konzorciumot is -, amely nem felel meg az Ávr ában foglaltaknak. 12. A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a költségvetésből nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek a támogatási igény benyújtását követően ellenőrizhetik; 13. Nem nyújtható be támogatási kérelem olyan megvalósítási helyszínre, amely az alábbi konstrukciók valamelyikében támogatásban részesült: TIOP /1 TIOP /1 TIOP /1 TIOP /1 TIOP /1 DAOP DAOP DDOP DDOP ÉAOP ÉAOP ÉMOP ÉMOP KDOP KDOP NYDOP NYDOP C 14. A konzorciumi tagnak a kormányablakok fizikai kialakításával összefüggő feladatait rögzítő jogszabályi környezet biztosított a pályázat benyújtásának időpontjában. Tájékoztatjuk a tisztelt Pályázót, hogy amennyiben a Közpénz tv. 8. (1) bekezdésében foglalt érintettségi okok a Pályázó személyével, illetve a Pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennállnak, ez a tény a Pályázó által benyújtott közzétételi kérelem alapján a honlapon is feltüntetésre kerül. Felhívjuk a tisztelt Pályázó figyelmét, hogy a pályázat benyújtásával kötelezettséget vállal az abban foglaltak betartására és a pályázat végrehajtására. A pályázata ajánlatnak minősül, amelyhez a Polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 211. (1) bekezdése alapján kötve van. Támogatói Okirat kiadására vonatkozó kizáró okok Nem bocsátható ki Támogatói Okirat annak a részére, 10

11 a. aki a jogszabályban a Támogatói Okirat kiadásának feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja (különös tekintettel az Ávr ában és a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 30. (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokra); b. aki a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatói Okiratba foglalt, vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior eseteit; c. aki ellen csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban; d. akivel szemben a Knyt ában foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn; e. aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett. f. aki az Áht. 50. (1) bekezdésében meghatározott következő feltételeket nem teljesíti: 1) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, 2) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben 4 foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és 3) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül g. az a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény hatálya alá tartozó munkáltató, aki a bruttó forint alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelést nem teljesíti, a jogsértést megállapító jogerős határozattól számított két évig támogatásban nem részesülhet, kivéve ha igazolja, hogy a béremeléssel érintett munkavállalók kétharmada vonatkozásában a munkabéremelést teljesítette. h. a projekt megvalósításának elindításához szükséges jogerős hatósági engedélyekkel vagy az azok megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló dokumentummal nem rendelkezik évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 11

12 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA A pályázó kormányhivatalok a pályázat előkészítése során felmérik a hozzájuk tartozó szervezetek akadálymentesítettségét (teljes, részleges, illetve nem akadálymentesített), és az alábbi prioritási sorrendet követve állítják össze pályázatukat: 1. kormányablakok, 2. rehabilitációs szakigazgatási szervek (RSZSZ), 3. egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervek, munkaügyi központok, nyugdíjbiztosítási igazgatóságok, szociális és gyámhivatalok, járási hivatalok, 4. egyéb szakigazgatási szervek A pályázattal szemben alapvető elvárás, hogy csak az első prioritási szinthez tartozó, valamennyi kormányablak akadálymentesítettségének elérését követően tervezhető a további prioritási szintekhez tartozó szervezetek akadálymentesítése. A 2., 3., 4 prioritási sorhoz tartozó intézmények akadálymentesítése a 2. pályázat szakaszban, egy pályázat keretében tervezhető, a következő feltételekkel: - a 3. prioritási sor akadálymentesítése akkor tervezhető, ha a 2. prioritási szinthez tartozó szervezetek akadálymentesítése tervezésre került a pályázatban, és ezzel a 2. prioritási szint minden szervezetének komplex akadálymentesítése megvalósul; - a 4. prioritási sor akadálymentesítése akkor tervezhető, ha a 2. és 3. prioritási szinthez tartozó szervezetek akadálymentesítése tervezésre került a pályázatban, és ezzel a 2. és 3. prioritási szint minden szervezetének komplex akadálymentesítése megvalósul. Amennyiben valamelyik felsőbb szint akadálymentesítése teljes mértékben megoldott, ezt a pályázónak rehabilitációs szakmérnök nyilatkozatával pályázatában igazolnia kell. A pályázók két szakaszban adhatják be pályázataikat. Az első szakaszban (2013. február 1-től május 31-ig) kizárólag a kormányablakok (első prioritási sor) akadálymentesítésére vonatkozó pályázat benyújtása van lehetőség. A második szakaszban (2013. június 1-től augusztus 31-ig) a 2., 3., 4. prioritási szinthez tartozó intézmények akadálymentesítésre lehet benyújtani a pályázatot. Célcsoport: fogyatékos személyek, valamint az időskorú, járókerettel, babakocsival közlekedő, nagycsaládos, mozgásukban vagy kommunikációjukban egyéb okból átmenetileg akadályozott felnőttek és gyermekek 12

13 C1. Támogatható tevékenységek köre Egy pályázatban keretében több - különböző helyrajzi számon nyilvántartott - épület akadálymentesítésére is igényelhető támogatás. Támogatás olyan állami feladat- és hatáskörbe tartozó közszolgáltatásnak (kormányablak, stb.) helyet adó épület, épületrész komplex akadálymentesítésének megvalósításához igényelhető, amelyen még nem, vagy csak részben végezték el a hatályos jogszabályoknak megfelelő akadálymentesítési átalakításokat. A program keretében részleges vagy komplex módon kivitelezett, legalább a jelen pályázatban előírt akadálymentesítési szintnek megfelelő átalakítások megvalósítására lehet támogatást elnyerni. A beruházás végső eredményeképpen kizárólag komplex módon akadálymentesített közszolgáltatás/ok minősülnek támogathatónak, a munkahelyek akadálymentesítése a rehabilitációs szakmérnök útmutatása szerinti szükséges mértékig támogatható (tehát a munkahelyek esetében nem kötelező a komplex akadálymentesítés). A komplex akadálymentesítés jelen kiírás keretében egy közszolgáltatás akadálymentes hozzáférésének biztosítását jelenti valamennyi fogyatékossági csoport (mozgássérült, hallássérült, látássérült, értelmileg akadályozott, autista és halmozottan fogyatékos személyek), valamint a C. pontban megjelölt célcsoport valamennyi tagjai számára. Ez alapján szükséges eldönteni, hogy egy adott intézménynek helyet adó épület esetében mely szinteket/épületrészeket szükséges akadálymentesíteni annak érdekében, hogy az adott közszolgáltatáshoz való akadálymentes hozzáférést biztosítsák. Általános követelmény az intézményi ügyféltér látogathatóságának, az ügyféltéren belüli önálló, kényelmes közlekedés és tájékozódás, ügyintézés, valamint a személyi biztonság azonos feltételeinek megteremtése. Annak eldöntése, hogy egy intézmény szolgáltatásainak elérése milyen jellegű akadálymentesítéseket követel meg, minden esetben a kötelezően bevonandó rehabilitációs környezettervező szakmérnökök/szakértők kompetenciájába tartozik. A pályázat kötelezően csatolandó melléklete a jelen útmutató 12. számú mellékletét képező rehabilitációs környezettervező szakmérnök által aláírt nyilatkozat. Felhívjuk a figyelmet, hogy ezen nyilatkozat költségei elszámolhatóak a támogatás terhére. Kizárólag olyan tevékenység támogatható, aminek eredményeként teljesülnek a Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez c. dokumentumban (továbbiakban: Segédlet) foglalt minimum követelmények. Ennek értelmében a pályázók olyan tevékenységekre kérhetnek támogatást, aminek eredményeként az épület meglévő adottságaiból kiindulva elérik a minimum-követelményekben előírt szintet. Az akadálymentesítés kizárólag a pályázatban érintett intézmények ügyfélszolgálati helyszíneit érintheti. 13

14 Előkészítési időszakban támogatható tevékenységek: 1. Építészeti-műszaki tervdokumentáció elkészítése 2. Rehabilitációs környezettervező szakmérnöki/szakértői tevékenység 3. Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos tevékenységek Megvalósítási időszakban támogatható tevékenységek: 1. A fizikai akadályok lebontása, az épített környezet akadálymentes kialakítása olyan megoldásokkal, amelyek segítségével az épületben lévő funkciók, épületrészek akadálymentes elérése is biztosítottá válik (pl.: a felvonó beépítése esetén az adott közszolgáltatást nyújtó szervezet szolgáltatásán túl az épület lehető legtöbb funkciója elérhetővé válik, babakocsi tároló kialakítása). 2. Kivételes, külön rehabilitációs környezettervező szakértői/szakmérnöki szakvéleménnyel alátámasztott esetben a korlátlift beépítése támogatható. A szakvéleményt a pályázathoz csatolni kell. 3. Bármely, a fogyatékos emberek tájékozódását, eligazodását, kiszolgálását segítő támogató eszközök elérhetővé tétele, valamint információs-kommunikációs akadálymentesítési átalakítások alkalmazása (pl.: tapintható térkép, információs pult, ügyfelek részére rendelkezésre álló számítógépek akadálymentesítése, honlap akadálymentesítése, a szervezet tevékenységét bemutató ismertető füzetek kiadása könnyen érthető formában). 4. Az épület akadálymentes megközelíthetőségének biztosítására az ingatlan közvetlen környezetének szükség szerinti akadálymentesítése. (Ez a tevékenység az Akadálymentesítési tervben részletesen kifejtendő és alátámasztandó.) Önállóan nem támogatható tevékenységek: 5. Akadálymentes munkahely kialakítása az alábbiak szerint: 5.1 Amennyiben van alkalmazásban álló fogyatékos munkavállaló, úgy a munkavállaló igényeinek megfelelő mértékben akadálymentesített munkahely kialakítása 5.2 Amennyiben a pályázat benyújtásakor nincs alkalmazásban fogyatékos munkavállaló, úgy az akadálymentes munkahely kialakíthatósága feltételeinek megteremtése (pl.: akadálymentes személyzeti bejárat, kapcsolók elhelyezése). 6. Horizontális szempontok érvényesítése érdekében hangos térkép, játszósarok, szervezet tevékenységét bemutató ismertető füzetek kiadása (Braille-írásos és könnyen érthető formában) 7. Együttműködés az érintett célcsoportok civil, érdekképviseleti szervezeteivel. 8. Projektmenedzsment biztosítása. 14

15 9. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása. 10. Zárórendezvény szervezése millió Ft támogatástartalmú projekt esetén kötelező könyvvizsgálat biztosítása. C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések 1. Az adott közszolgáltatás(ok) komplex akadálymentesítése (fizikai, infokommunikációs), az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása minden ügyfél számára kortól, nemtől, fizikai és mentális állapottól függetlenül. Fizikai akadálymentesítés: 1. Az épület megközelítését közvetlenül szolgáló járdaszakasz és a bejárat(ok)hoz legközelebbi, az OTÉK előírásainak megfelelő számú és méretű, a KRESZ szerinti jelölésekkel ellátott, a fogyatékos személyeket szállító gépkocsik számára fenntartott parkoló-férőhelyek (állások, beállók) akadálymentesítése, illetve létrehozása. 2. Az épületbe való bejutás akadálymentesítése: a főbejárat, vagy a főbejárattal egyenrangú bejárat akadálymentesítése. A bejárat akadálymentesítése történhet állandó (fix) lejtő, vagy gépi emelő berendezés, többszintes épület esetén lift segítségével. A bejárati ajtóknak, a szélfogó szabad területének és az emelőberendezéseknek az akadálymentesség szempontjából megfelelő, legalább az OTÉK-ban előírt méretűnek kell lennie 3. A belső közhasználatú terek akadálymentesítése a szervezet közszolgálati funkciójának eléréséhez, igénybevételéhez az alábbiak szerint: ajtók kialakítása, a folyosók szélesítése, burkolatcsere (csak abban az esetben, ha az akadálymentes közlekedés biztosításához ez nélkülözhetetlenül szükséges, pl. balesetveszélyt jelentő egyenetlen, felvált padlóburkolat, stb. vagy ha a vezetősávok kialakítása azt műszakilag indokolttá teszi), többszintes épület esetében, amennyiben szükséges akadálymentes lift kialakítása, lejtő és gépi emelő berendezés az épületen belüli járószint különbségek áthidalására, az ügyfélforgalom számára nyitva álló mellékhelyiségek (wc) közül legalább egy akadálymentesítése, az ügyfélforgalom számára nyitva álló étkező helyiség(ek), pelenkázó helyiség kialakítása (lehetőség szerint etetésre is alkalmas különálló helyiségben), az ügyfélszolgálati területek (illetve fogyatékos személy foglalkoztatása esetén munkahelyek) akadálymentes megközelítése, ami magában foglal ajtócserét/szélesítést, küszöbsüllyesztést, automata ajtónyitó beépítését, fogyatékos személyek által használható eszközök, berendezések felszerelését, létesítését. 4. Közhasználatú funkciók akadálymentes használatának biztosítása: ami tartalmazza/tartalmazhatja szükség szerint az ügyfélforgalmi pultok, váróhelyek, illetve ügyfélszolgálati területek bútorzatának részleges cseréjét, ill. kialakításának akadálymentesítését. Infokommunikációs akadálymentesítés: 1. Telekommunikációs rendszer kialakítása: ez az épületben, az ügyfelek által használt telekommunikációs és számítástechnikai eszköz megfelelő 15

16 kialakítását vagy átalakítását jelenti úgy, hogy azokat bármilyen típusú fogyatékossággal élő személy is használhassa. Ezt oly módon kell elvégezni, hogy az összes taktilis és audio-vizuális információs rendszer optimális módon segítse bármely típusú fogyatékossággal élő személy (mozgássérült, hallássérült, látás- vagy értelmi sérült) biztonságos közlekedését és tájékozódását, az információhoz való egyenlő esélyű hozzáférését. 2. Az információs rendszer kialakítása: sík- és Braille-írásos információs táblák elhelyezése, színkódolt táblákkal, illetve ikonokkal, könnyen értelmezhető szimbólumokkal kiegészített (OFT által jóváhagyott) egyéb táblák, a szervezet tevékenységéről, igénybe vehető szolgáltatásairól és annak formáiról akadálymentes hozzáférést biztosító honlapok, valamint speciális fényjelző (feliratos) és hangos tájékoztató egyben riasztó és vész-utasító - berendezések létesítése. 3. Indukciós hurokrendszer (hangerősítő-rendszer) biztosítása (lásd F7. Fogalomjegyzék) 4. Burkolati vezető- és védősávok kialakítása (lásd F7. Fogalomjegyzék) 5. Lépcsőélek és kapaszkodók, ajtószélek és kilincsek stb. kontrasztos megjelölése. (lásd F7. Fogalomjegyzék) 2. Általános követelmény az intézményi ügyféltér látogathatóságának, az ügyféltéren belüli önálló, kényelmes közlekedés és tájékozódás, valamint a személyi biztonság azonos feltételeinek megteremtése. A program keretében részleges vagy komplex módon kivitelezett akadálymentesítési átalakítások megvalósítására lehet támogatást elnyerni. A komplex akadálymentesítés jelen kiírás keretében egy közszolgáltatás akadálymentes hozzáférésének biztosítását jelenti valamennyi fogyatékossági csoport számára. A pályázati kiírás minden esetben az adott közszolgáltatás végeredményben komplex akadálymentesítését írja elő. Ez alapján szükséges eldönteni, hogy egy adott intézménynek helyet adó épület esetében mely szinteket/épületrészeket szükséges akadálymentesíteni annak érdekében, hogy az adott közszolgáltatáshoz való akadálymentes hozzáférést biztosítsák. 3. Az intézmény épületének/épületeinek akadálymentesítése csak akkor támogatható, ha az intézmény a projekt megvalósítását követően a fejleszteni kívánt épületben/épületekben fog működni. 4. A tervezés és megvalósítás során kötelező az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet (OTÉK) akadálymentesítésre vonatkozó szakaszainak, valamint a jelen Pályázati útmutatóhoz csatolt 11. számú mellékletben ( Segédlet a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez ) részletezett előírások, biztonsági és kialakítási szabályok következetes és szakszerű alkalmazása, illetve maradéktalan betartása. Az OTÉK-nak és a Segédlet a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez c. dokumentumnak való megfelelést rehabilitációs környezettervező szakmérnök vagy rehabilitációs környezettervező szakértő által a pályázati dokumentáció részét képező minta szerint kiállított szakvéleménynek kell igazolnia. 5. A pályázat tervezése és a projekt megvalósítása során kötelező rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő igénybevétele. A rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő költségei elszámolhatóak a támogatás terhére. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet a rehabilitációs környezettervező szakmérnöknek/szakértőnek kötelező ellenjegyeznie. 16

17 6. A pályázóknak a meglévő épületek akadálymentesítésére vonatkozó építészeti-műszaki tervdokumentációkat az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet figyelembevételével, az abban előírt tartalmi részletezettséggel kell összeállítani függetlenül attól, hogy az akadálymentesítési munkák építési engedélyköteles tevékenységek-e vagy sem. A Tervdokumentációnak kötelezően tartalmaznia kell az Akadálymentesítési Tervet. Javasoljuk, hogy lehetőség szerint ne csak a kész tervdokumentációt adják át véleményezésre a rehabilitációs környezettervező szakmérnöknek/szakértőnek a pályázat benyújtása előtt, hanem ezt megelőzően már a tervezés folyamatában kerüljön sor konzultációra a tervező és a rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő között annak érdekében, hogy a tervdokumentáció minden szempontból megfeleljen a komplex akadálymentesítés előzőekben ismertetett szakmai kritériumainak. A pályázat mellékleteként benyújtandó tervdokumentáció minden, az E-2-10 pontban meghatározott oldalait a tervező és a rehabilitációs környezettervező szakmérnök vagy rehabilitációs környezettervező szakértő eredeti, együttes aláírásával kell ellátni! A tervdokumentációnak olyan részletezettségűnek kell lennie, ami alapján a Segédlet által meghatározott minimum követelmények ellenőrzése biztosítható (engedélyes szintű tervdokumentáció kiegészítése külön tervlapokkal). 7. A támogatásból megvalósított beruházás és a beszerzett eszközök kizárólag a pályázatban megjelölt célra használhatóak fel, ezért ezeket végleges helyükön, tartósan és rendeltetésszerű használatra alkalmas módon kell elhelyezni és/vagy beépíteni. A horizontális szempontok (esélyegyenlőségi és fenntartható fejlődési) érvényesítése érdekében kötelező a projekt adatlapban található horizontális vállalások tétele (partnerenként) és azok megvalósítása a projekt során. 8. A megvalósítás során kötelező egy, minimum a pályázat benyújtásától számítottan egy éve működő, az érintett célcsoport civil, érdekképviseleti szervezetének bevonása az előkészítés és a megvalósítás folyamatába. A tevékenység megvalósításának igazolására a pályázat benyújtásakor együttműködési megállapodás, a civil szervezet részéről, az akadálymentesítés megfelelőségéről kiállított nyilatkozat benyújtása szükséges. Az együttműködési megállapodásnak szükséges tartalmaznia az alábbiakat: a pályázó szervezet a terveket és az azokhoz tartozó dokumentációkat, illetve konzultáció céljából a rehabilitációs környezettervező szakmérnök nevét és elérhetőségét az együttműködő civil szervezet részére átadta, továbbá nyertes pályázat esetén pályázó az együttműködő érdekvédelmi szervezetet folyamatosan értesíti, tájékoztatja a projekt előrehaladásáról, ebből a célból pedig mindkét fél kapcsolattartót jelöl ki. A projekt végrehajtása során legalább egy alkalommal, lehetőség szerint még a műszaki átadás előtt helyszínbejárást szervezni az együttműködő civil szervezetek részére. 9. Amennyiben az akadálymentesítendő ingatlan, épület, épületrész nem a pályázó szervezet tulajdonában van, úgy: a pályázathoz tulajdonosi nyilatkozatot szükséges benyújtani arról, hogy hozzájárul a pályázat benyújtásához és megvalósításához; a pályázónak az utánkövetési időszakra, határozott időtartamra (legalább a projekt keretében az ingatlanon végzett építési munkálatok megkezdésétől számított 15 évig) szóló bérleti szerződéssel kell rendelkeznie és az épület tulajdonosának nyilatkoznia kell, hogy a bérleti szerződés hatálya alatt a fejlesztendő területet, épületet a pályázó rendelkezésére bocsátja. Amennyiben határozatlan idejű bérleti szerződéssel rendelkezik a pályázó, abban az esetben tulajdonosi nyilatkozat szükséges arról, hogy a tulajdonos a fejlesztendő épületet a pályázó rendelkezésére 17

18 bocsátja legalább a projekt keretében az ingatlanon végzett építési munkálatok megkezdésétől számított 15 évig, valamint beleegyezését adja a pályázat benyújtásához, illetve a projektben vállalt fejlesztéshez 10. A pályázat benyújtásának feltétele építési engedély köteles tevékenység esetén (jogerős) építési engedély, vagy az építésügyi hatóság nyilatkozata/igazolása arról, hogy az építési engedély iránti kérelem a Pályázó által benyújtásra került, nem engedélyköteles tevékenység esetén építésügyi hatóság igazolása arról, hogy az adott építési tevékenység nem építési, vagy egyéb szakhatósági engedély köteles. 11. A pályázónak a projekt zárásának időpontjára az akadálymentesítéssel érintett ingatlanra, infrastruktúrára vonatkozóan rendelkeznie kell az átadáshoz szükséges szakhatósági engedélyekkel (ÁNTSZ, tűzoltóság) és azokat a projekt zárójelentésével együtt be kell nyújtania. 12. A pályázónak a projekt zárójelentéséhez csatolnia kell a beruházással érintett intézmény jogerős használatbavételi engedélyét (amennyiben releváns). 13. Projektmenedzsment A projekt megvalósítása során kötelező a projekt megvalósításával összefüggő menedzsment tevékenység biztosítása. 14. Tájékoztatás, nyilvánosság A Kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket az NFÜ (www.nfu.hu) honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati kézikönyv tartalmazza. A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk, egyeztetés céljából vegye fel a kapcsolatot a Közreműködő Szervezet kommunikációs munkatársával. Az előírt kommunikációs tevékenység elhagyása vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja maga után. 15. Könyvvizsgálat Amennyiben a projektre vonatkozóan a megítélt támogatás összege meghaladja az 50 millió Ft-ot, a projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló igazolást a záró elszámolási csomag részeként szükséges benyújtani. 16. Horizontális elvekre vonatkozó előírások Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági alapelvek érvényesítése Az 1083/2006/EK rendelet a támogatások alapelveként határozza meg az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosítását. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében csak olyan projekt támogatható, amely teljesíti az 18

19 alábbiakban előírt feltételeket, és ezzel hozzájárul az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosításához. A Pályázónak a vonatkozó projekt-kiválasztási szempont teljesüléséhez a Projekt Adatlap 7. és 8. pontjában megjelölt 1-1 intézkedést vállalnia kell. Felhívjuk a Pályázó figyelmét, hogy a kiválasztott intézkedést a végrehajtás során teljesítenie, illetve megvalósítania szükséges. Esélyegyenlőség A Projekt Adatlapon megadott intézkedés, részletes és pontos bemutatása szükséges a részletes projekt dokumentációban. A pontos feltételeket, az egyes intézkedések elfogadásának feltételeit az alábbiak tartalmazzák. A Projekt Adatlapon található a pályázat benyújtásakor érvényes érték, a projekt befejezésekor, illetve a fenntartás végén érvényes érték (célérték) megadásával jelzi a Pályázó, hogy milyen esélyegyenlőségi intézkedés esetében vállal többletteljesítményt. Több projektpartner, vagy társulási, konzorciumi pályázat esetén az egyes esélyegyenlőségi vállalások teljesítésének megosztása már a pályázat elkészítésekor tisztázandó, az adatok megadásakor azokat összesítetten kell megadni. Felhívjuk a Pályázó figyelmét, hogy a roma származás és a fogyatékosság olyan különleges személyes adat, amely csak az érintettek önkéntes és írásbeli, egyedi hozzájárulása alapján kerülhet rögzítésre. A hozzájárulás akkor tekinthető megadottnak, ha az megfelelő tájékoztatáson alapul. Ha roma vagy fogyatékos embert jelöl meg egy pályázat lehetséges munkavállalóként, képzendő személyként, vagy projektbe bevont személyként akkor a személy projektbe való belépésétől kezdve rendelkeznie kell olyan dokumentummal, melyben az érintett hozzájárul ahhoz, hogy őt roma vagy fogyatékos munkavállalóként, tanulóként stb. definiálják. A vállalt és szerződött esélyegyenlőségi intézkedésről rendszeresen be kell számolni (időszakos és záró beszámoló, projekt fenntartási jelentés), és az időarányos teljesülést a helyszínen is ellenőrizhetik. Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó esélyegyenlőségi intézkedés az alábbi: Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása Fenntarthatóság A Projekt Adatlapon a pályázat benyújtásakor érvényes érték, a befejezéskor és a projekt fenntartás végén várható érték megadásával kell jeleznie a Pályázónak a vállalásait. A fenntarthatósági szempontok értékét az Projekt Adatlapon a Pályázó szervezetre (szervezetekre) vonatkozóan kell megadni, amely egyes esetekben a Kedvezményezettre és/vagy a tervezett fejlesztésre/beruházással érintett területre, intézményre vonatkozóan megadott értékektől eltérő lehet. A megjelölt szempont mértékegysége csak szöveges (IGEN/NEM) vállalást tesz lehetővé, azonban a szempontok többsége számszerűsíthető. Amennyiben a vállalást 19

20 összegben kell megadni, a projekt befejezésének idejére és a fenntartás végére tervezett értéket a pályázat benyújtásának évére diszkontált árakon kell megadni. Bármely szempont vállalásakor az a cél, hogy a Pályázó valamilyen javulást érjen el. Ez a javulás az adott szempont jellegétől függően lehet növekedés, illetve csökkenés. Bizonyos esetekben a már megvalósított szempontok szinten tartása is megfelelő. Ebben az esetben a projekt befejezésének idejére és a fenntartás végére tervezett érték megadásakor legalább a jelenlegi helyzet fenntartását kell biztosítani. Visszalépés nem megengedett. A Projekt Adatlapon a pályázat benyújtásakor érvényes érték, a projekt befejezésekor, illetve a fenntartás végén érvényes érték (célérték) megadásával jelzi a Pályázó, hogy milyen fenntarthatósági intézkedés esetében vállal többletteljesítményt. A többletvállalást a pályázat benyújtásakor érvényes értékből kiindulva kell számítani. Egy környezeti fenntarthatósági szempont akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Pályázó a projekt befejezéséig megvalósítja a többletvállalást és (ahol ez az adatlap alapján lehetséges) annak eredményét a projekt fenntartás időszakának végéig fenntartja. A vállalt és szerződött fenntarthatósági intézkedésekről rendszeresen be kell számolni (időszakos és záró beszámoló, projekt fenntartási jelentés), és az időarányos teljesülést a helyszínen is ellenőrizhetik. Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó fenntarthatósági intézkedés az alábbi: Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél C1.2. Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban A pályázónak a projekt fizikai befejezésének időpontjára a pályázatban érintett infrastruktúrára vonatkozóan igazolni kell a vonatkozó jogszabályokban 5 meghatározottak szerint valamennyi, a létrejövő intézmény által végzett tevékenységgel kapcsolatban meghatározott hatósági/szakhatósági engedélyre vonatkozó kérelem benyújtását, és az igazolásokat a projekt zárójelentésével együtt be kell nyújtania. Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások: Projektmenedzser A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy projektmenedzsment tapasztalatokkal is rendelkező projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, kormánytisztviselői, vagy számfejtett megbízási jogviszony keretében, akinek a munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti minimum 20 órát. A projektmenedzsernek felsőfokú végzettséggel, és legalább 2 éves vezetői vagy uniós projektekben szerzett menedzsment tapasztalattal kell rendelkeznie 5 Lásd jogszabálygyűjtemény 20

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/B/12/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/2 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása c. konstrukció Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-3-13/1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.A-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása c. Kiemelt Projekt Felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.1.D-12/2/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4.C-14 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések Rugalmas munkahelyek c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.4.5-12/7

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés C:\Users\FarkasN\App... Internet Files\Content.IE5\7JA2... PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés c. könnyített

Részletesebben

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J..._((, g. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére kőbányai intézmények TÁMOP-pályázatokon történő indulásáról

Részletesebben