Agrártámogatási Hírlevél

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Agrártámogatási Hírlevél"

Átírás

1 Agrártámogatási Hírlevél június - július 2013/4. szám Tartalom 1. Kertészeti géptámogatás Bemutató üzemi programok támogatása Tanyaprogram Sertésfeldolgozók de minimis támogatása Erdei közjóléti létesítmények megvalósítása LEADER jogcímek Juh és kecske jelölés támogatása Anyatehéntartás támogatása Fiatal mezőgazdasági termelői minőség megszerzése TCS változások Földügyi változások Új földtörvény Új NFA földbérleti pályázatok és változások Új nitrátérzékeny területek Agrár Széchenyi Kártya kedvezőbb feltételek Mezőgazdasági biztosítások határidők Vis maior és agrárkár bejelentések Kárenyhítési hozzájárulás Élelmiszerlánc-felügyeleti díj Agrárkamarai tagdíjbevallás és fizetés Kifizetési kérelmek További fontosabb új jogszabályok, jogszabályváltozások További új MVH Közlemények EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának további közleményei Kertészeti géptámogatás A 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítása érdekében környezetbarát (energiatakarékos), az Irányító Hatóság 168/2013. (VII. 25.) számú közleményében szereplő kertészeti gépek és technológiai berendezések beszerzéséhez. Támogatható gépek (többek között): pl. kertészeti traktorok (amelyek teljesítménye legfeljebb 75 kw); zöldség, gyümölcs, szőlő betakarítók; permetezők; talajművelés gépei, vető- és ültetőgépek; permetezők, műtrágya és szervestrágya szórók, bálázók, kertészeti betakarítógépek, rakodógépek, konténerek, öntözés gépei, magtisztítók, vetőmag-osztályozók, tárolók speciális gépei, hídmérlegek, műhelyberendezések, műszerek, biomassza hőtermelő berendezések. A felsorolás nem teljes, a 168/2013. (VII. 25.) IH Közlemény 2473 oldalon keresztül sorolja a támogatható gépeket. 1

2 Kisértékű gépbeszerzés: az a beruházás, amelyre vonatkozóan a támogatási kérelemben elszámolni kívánt kiadások teljes összege legfeljebb Ft, Nagyértékű gépbeszerzés: az a kisértékű gépbeszerzésnek nem minősülő beruházás, amelyre vonatkozóan a támogatási kérelemben elszámolni kívánt kiadások teljes összege legfeljebb Ft. Támogatás igénybevételére jogosult az a mezőgazdasági termelő, aki a mezőgazdasági tevékenységek közül a 01.1, 01.2, 01.3 vagy 01.5 alágazatba tartozó tevékenységet végez, és akinek a rendelet 1. mellékletben feltüntetett kertészeti tevékenységet meghatározó standard fedezeti hozzájárulás (SFH) kódok alapján számított üzemmérete a támogatási kérelem benyújtási évében számított adatok alapján a 4 EUME kertészeti üzemméretet meghaladja. Induló vállalkozás támogatás igénybevételére csak akkor jogosult, ha a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg tett nyilatkozatban vállalja, hogy az 1. mellékletben szereplő kertészeti tevékenységhez kapcsolódó SFH kódok alapján számított kertészeti üzemmérete legkésőbb a művelet megvalósítását követő első naptári évben eléri a 4 EUME üzemméretet, amelyet ettől az időponttól kezdve az üzemeltetési kötelezettség végéig köteles legalább fenntartani. Induló vállalkozás csak kisértékű gépbeszerzésre adhat be támogatási kérelmet. A művelet a támogatási rendelet hatálybalépésének időpontjától az ügyfél saját felelősségére megkezdhető. A műveletet december 31-ig meg kell valósítani. A támogatás mértéke a támogatási kérelem alapján jóváhagyott összes elszámolható kiadás 35%-a. A gépkatalógusban közzétett referenciaárat a támogatáshoz kapcsolódó beszerzés elszámolható kiadásai nem haladhatják meg. A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül augusztus 15-én 8 órától forráskimerülésig, de legkésőbb október 18-án 18 óráig lehet benyújtani. A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez. Forráskimerülés esetén az IH vezetője kisértékű és nagyértékű beszerzésekre vonatkozóan külön IH közleményben rendelkezik a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásáról. A támogatási kérelemhez elektronikusan csatolni kell: nagyértékű gépbeszerzés esetén az értékelési szempontokat alátámasztó, a 2. mellékletben meghatározott dokumentumokat, illetve mindazon nyilatkozatokat, dokumentumokat, amelyet jogszabály a támogatási jogosultság megszerzésének vagy megtartásának feltételéül előír kisértékű gépbeszerzés esetén is az induló vállalkozások kivételével a pénzügyi tervet arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ügyfél vállalja, hogy a támogatott gépet az 1. melléklet szerinti kertészeti tevékenység keretében, mezőgazdasági üzemén belül használja nagyértékű gépbeszerzés esetén a 3. és 4. melléklet szerinti végzettséggel rendelkező alkalmazottat foglalkoztató ügyfél esetén az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ügyfél vállalja az üzemeltetési kötelezettség időszaka alatt folyamatosan legalább egy, a támogatási kérelemben vállalt, meghatározott mezőgazdasági végzettséggel rendelkező alkalmazott foglalkoztatását a 4 EUME kertészeti üzemméretre vonatkozó nyilatkozatok valamelyikét és amennyiben szükséges kormányhivatali igazolást az érvényes őstermelői igazolvány másolatát, vagy az érvényes egyéni vállalkozói igazolvány másolatát További részletek a 169/2013. (VII. 29.) IH közleményben és a vonatkozó MVH közleményben. 2

3 2. Bemutató üzemi programok támogatása A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe bemutató üzemi programok megvalósításához. A Bemutató Üzemként történő elismerésről a NAKVI közreműködésével lebonyolított pályázat alapján az IH hoz döntést. Bemutató Üzem címre jogosult: a rendelet hatálybalépését megelőző gazdasági évben legalább 4 Európai Méretegység nagyságú gazdasággal rendelkező őstermelő, családi gazdaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, szövetkezet, társas vállalkozás, termelői csoport, termelői és értékesítési szövetkezet, beszerzési és értékesítési szövetkezet, szociális szövetkezet, legalább 20 hektár üzemi területtel rendelkező erdőgazdaság, vagy legalább 2 hektár üzemi területtel rendelkező erdészeti szaporítóanyag termelő gazdaság. A bemutató üzemi program lebonyolításához olyan szaktanácsadó közreműködésének biztosítása legalább a program teljes időtartama alatt, aki a bemutató tárgya szerinti szakterületen szaktanácsadói engedéllyel rendelkezik. A NAKVI a Bemutató Üzem által benyújtott projekttervet csak abban az esetben hagyja jóvá, ha a projektterv 6 hónapos időszakra vonatkoztatva legalább 3 bemutató üzemi programot tartalmaz. A támogatás igénybevételének további feltételei: a bemutató üzemi programon legalább 10, legfeljebb 25 részvételre jogosult mezőgazdasági termelő vagy erdőgazdálkodó részt vesz; a bemutató üzemi program időtartama legalább 5 óra; a bemutató üzemi programon jelenléti ív készül; a projekttervben megjelölt bemutató üzemi programok időpontját és helyszínét a Bemutató Üzem legkésőbb a megvalósítás napját megelőző 10. napon rögzíti a NAKVI által működtetett integrált elektronikus rendszerben; a bemutató üzemi program megvalósítását követő 5 munkanapon belül a Bemutató Üzem a megvalósítás tényét és a résztvevőknek az aláírt jelenléti ívvel megegyező jegyzékét rögzíti a NAKVI által működtetett elektronikus rendszerben; a bemutató üzemi program során a résztvevők számára átadásra kerül egy legalább 5 gépelt oldal terjedelmű szakmai ismertető a bemutató tárgyáról. A támogatás felső határa: a) egy jogosult résztvevőre vonatkoztatva 88 euró, de legfeljebb Ft, b) egy bemutató üzemi programra vonatkoztatva 2200 euró, de legfeljebb Ft, c) egy Bemutató Üzem részére január 31-ig euró, de legfeljebb Ft. A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 100%-a. A támogatási kérelmek benyújtása folyamatosan történik szeptember 1-től június 30-ig. A 171/2013. IH Közlemény alapján a Bemutató Üzemként való elismerésre és nyilvántartásba vételre vonatkozó pályázatot a NAKVI honlapján (www.nakvi.hu) közzétett elektronikus adatlap kitöltésével, véglegesítésével és 2 példányban való kinyomtatásával kell elkészíteni. A jelentkezési dokumentum benyújtási időszaka (a postai feladás határideje): augusztus

4 3. Tanyaprogram Az 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet alapján, pályázati eljárás keretében igényelhető, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe: a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (1. célterület), a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez (2. célterület), a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyával rendelkező, mezőgazdasági tevékenységet igazoltan nem folytató tanyán élő lakosok számára gazdaság indításához (3. célterület), valamint a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását biztosító egyéni fejlesztésekhez (4. célterület). Az igényelhető támogatás mértéke: az 1. célterület esetében az összes jogosult (elszámolható) költség legfeljebb 90%-a, a 2. célterület és a 3. célterület esetén az összes jogosult (elszámolható) költség a pályázat benyújtásának időpontjában 40. életévét betöltött pályázó esetében legfeljebb 75%-a, a pályázat benyújtásának időpontjában 40. életévét be nem töltött pályázó esetében legfeljebb 90%-a, a 4. célterület esetében az összes jogosult (elszámolható) költség legfeljebb 100%-a. A pályázatokat az elektronikus felületen kitöltött pályázati adatlapon a NAKVI részére egy eredeti és két másolati példányban kell benyújtani, július 8-tól legkésőbb augusztus 7-ig. 4. Sertésfeldolgozók de minimis támogatása A 67/2013. (VII. 29.) VM rendelet alapján, a sertéshús feldolgozás helyzetének javítása, a jó minőségű magyar hústermékek fogyasztó részére korszerű úton történő eljuttatásának elősegítése érdekében, vissza nem térítendő támogatás nyújtható azon mezőgazdasági termékek feldolgozását végző gazdálkodó szervezet részére, amely: tevékenységei között szerepel: - az a) és b) pont szerinti igénylés esetén a TEÁOR Sertéstenyésztés vagy TEÁOR Vegyes gazdálkodás; és TEÁOR Húsfeldolgozás, - tartósítás vagy TEÁOR Hús, -baromfihús készítménygyártás tevékenység; - a c) pont szerinti igénylés esetén a TEÁOR Húsfeldolgozás, -tartósítás vagy TEÁOR Hús, -baromfihús készítménygyártás tevékenység; feldolgozói tevékenysége során a KN0203 vagy a KN1601 vagy a KN1602 főcsoportba tartozó terméket állít elő, és a termékek hústartalma 50%-ot meghaladó sertéshús tartalommal rendelkezik, és a tevékenységének megfelelő, az érintett termékpályán működő, olyan elismert sertéstenyésztést és húsfeldolgozást, illetve húskészítménygyártást végző termelői csoport, Beszerzési és Értékesítő Szövetkezet, tenyésztő szervezet, terméktanács vagy szakmai szervezet tagja, amely nyitott tagsággal működik. 4

5 Támogatás vehető igénybe: a) a rendelet 1. mellékletében meghatározott gép, technológiai berendezés beszerzéséhez, b) a rendelet 2. mellékletében meghatározott hűtő-, légtér szabályozó, hő visszanyerő gép, technológiai berendezés beszerzéséhez, c) a rendelet 3. mellékletében meghatározott feldolgozó létesítmények, eszközök, berendezések energiaellátását biztosító megújuló energiát előállító gép, technológiai berendezés beszerzéséhez, illetve d) a feldolgozott termék szállítására alkalmas hűtőtérrel rendelkező tehergépjármű beszerzéséhez. A támogatás összege az összes elszámolható költség legfeljebb: 75%-a, amennyiben az ügyfél a NÉBIH által kiállított hatósági bizonyítvány alapján évben 50%-ot meghaladó arányban saját előállítású, bérnevelt, bérhizlalt vagy egyéb szerződéses kapcsolaton keresztül számlával vásárolt vágósertést dolgozott fel, 60%-a, amennyiben az ügyfél a NÉBIH által kiállított hatósági bizonyítvány alapján évben legfeljebb 50%-os arányban saját előállítású, bérnevelt, bérhizlalt vagy egyéb szerződéses kapcsolaton keresztül számlával vásárolt vágósertést dolgozott fel, 40%-a, amennyiben az ügyfél számlával igazoltan évben 100%-ban vásárolt sertéshúst dolgozott fel, amely sertéshús 50%-ot meghaladó arányban a KN 0203 termékcsoportba tartozik. Az ügyfél által igényelhető támogatás legkisebb összege 5 millió forint. A évben rendelkezésre álló forrás legfeljebb 400 millió forint. A támogatási kérelmet az MVH részére augusztus 15. és szeptember 15. között lehet benyújtani. 5. Erdei közjóléti létesítmények megvalósítása A 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet alapján, a közjóléti célok megvalósítása érdekében 100%- os intenzitású, vissza nem térítendő támogatás igényelhető közjóléti létesítmények kialakításához az alábbi besorolás szerint: a) erdei kirándulóhely kialakítása; b) erdei pihenőhely kialakítása; c) erdei tanösvény kialakítása; d) A típusú erdei kilátó építése (6 8 méter magasságú); e) B típusú erdei kilátó építése (8,01 11 méter magasságú); f ) C típusú erdei kilátó építése (11 méter feletti magasságú). Támogatásra az a kérelmező jogosult, aki a közjóléti létesítmény megvalósítási helye szerinti erdőrészlet, vagy földterület vonatkozásában: - a támogatási kérelem benyújtásakor az erdészeti hatóság által az Evt. alapján nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó, - a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik a nevére szóló, az erdészeti hatóság jogerős engedélyező határozatával jóváhagyott Közjóléti Engedélyezési Tervvel és - a támogatási kérelem benyújtásáig az építésiengedély-köteles létesítmények esetében az illetékes építésügyi hatósághoz igazoltan benyújtotta az építési engedély iránti kérelmet. A támogatási kérelmet az MVH központi szerve által rendszeresített nyomtatványon, az erdészeti hatósághoz a évben október 1. és november 29. között lehet benyújtani. 5

6 6. LEADER jogcímek A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján az EMVA-ból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához a pályázatokat elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz június 17-én 08:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb augusztus 31-én 18:00 óráig. A pályázat benyújtásának előfeltétele többek között, hogy az ügyfél rendelkezzen a Helyi Bíráló Bizottság (HBB) által kiadott támogató nyilatkozattal, mivel ezáltal biztosítható, hogy a tervezett projekt az illetékes LEADER HACS Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában (HVS) meghatározott célkitűzések megvalósulásához járuljon hozzá. A 11/2013. (III. 5.) VM rendelet alapján a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához a támogatási kérelmeket április 2-től augusztus 31-ig folyamatosan az MVH által rendszeresített, az 57/2013. (III. 22.) MVH Közlemény mellékletét képező formanyomtatványokon, postai úton lehet benyújtani a koordináló szervezet székhelye szerint illetékes MVH regionális kirendeltség levelezési címére kell elküldeni. A 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet alapján a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatásokat október 30. és augusztus 31. között postai úton, a 161/2012. (X. 18.) számú MVH Közlemény mellékleteként közzétett formanyomtatványon az MVH ügyfél székhelye szerinti illetékes regionális kirendeltségéhez lehet benyújtani. Ennek előfeltételeként azonban az ügyfélnek minden esetben megvalósíthatósági tanulmányt kell készítenie, amit az Irányító Hatóság (IH) részére kell megküldenie. Időközben megjelent az 55/2013. (VI. 27.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet módosításáról. 7. Juh és kecske jelölés támogatása A 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján támogatás vehető igénybe elektronikus egyedi jelölőeszközök beszerzéséhez, a beszerzés költségeinek részbeni, utólagos megtérítéséhez. A támogatás normatív jellegű, degresszív támogatás, amely állattartónként legfeljebb öt éven keresztül adható. A támogatási kérelem benyújtásának határideje: augusztus 1. augusztus 31. A támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minősül. További részletek a 127/2013. (VII. 25.) MVH Közleményben. 6

7 8. Anyatehéntartás támogatása A 88/2013 (V. 30.) számú MVH Közlemény, valamint a 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet szerinti anyatehén tartás támogatását június 1. és július 31. között lehet kérelmezni. A rendelkezésre álló tejkvóta függvényében 1200 kg alatti termelőknek a K13600, míg az 1200 kg fölötti termelőknek a K13601 nyomtatványon lehet benyújtani az MVH illetékes megyei kirendeltségéhez. Mindkét esetben csatolni kell a K13602 betétlapot is, mert a kérelem csak ezzel együtt érvényes. A július 31. után benyújtott kérelmek esetén az anyatehéntartás támogatásának összege késedelmes munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül, azonban 25 naptári napon túli késedelmes benyújtás esetén a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. 9. Fiatal mezőgazdasági termelői minőség megszerzése Az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló egyes támogatások vonatkozásában a kérelem értékelése során többletpontokra, bizonyos esetekben pedig magasabb támogatási intenzitásra lehetnek jogosultak, azon termelők, akik fiatal mezőgazdasági termelőnek minősülnek. Ez a minősítés azonban önmagában még nem jelent támogatási jogosultságot. A fiatal mezőgazdasági termelői minőség iránti kérelmet a Vidékfejlesztési Minisztérium részére (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.) postai úton kell benyújtani kizárólag a benyújtás időpontjában hatályos, formanyomtatványon a kötelezően csatolandó mellékletekkel és a: "Fiatal mezőgazdasági termelői minőség" felirattal a borítékon. A kérelem benyújtása folyamatos, melyhez a szükséges kérelem-formanyomtatvány, üzleti terv minta, valamint egyéb dokumentumok elérhetőek weboldal Fiatal gazda minőség menüpontja alatt. 10. TCS változások A 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet több fontos módosítást határoz meg a termelői csoportokra vonatkozó hazai jogszabályokra, így módosítja: a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendeletet és a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendeletet 11. Földügyi változások A.) Megjelent a 206/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról (a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet módosítása): Ha a vételi ajánlat a tulajdonostárstól érkezik, úgy ezen jogállás feltüntetésével az ajánlat egy eredeti példányát csak az NFA-val kell közölni. Az ajánlatot ez esetben a közvetlenül az eladónak postai úton, tértivevénnyel kell megküldeni, vagy az átvétel dátumát feltüntető átvételi igazolás ellenében kell átadni. 7

8 A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelemhez a bejegyzés alapjául szolgáló okiraton kívül csatolni kell: az NFA részére kézbesített ajánlatot (másolatban), valamint az azt tartalmazó postai küldemény átvételét igazoló dokumentumot, vagy személyes benyújtás eseten az átvételi elismervényt. Ha a tulajdonostárs vételi szándéka esetén a tulajdonjog bejegyzés iránti kérelem a 60 napos nyilatkozattételi határidő letelte előtt kerülne az ingatlanügyi hatósághoz beküldésre úgy a kérelemhez csatolni kell az NFA elővásárlási jogáról történő lemondó nyilatkozatot is. Fentieket olyan vételi ajánlatok esetében is alkalmazni kell, amelyeknél az elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló határidő meg nem járt le, es az NFA meg nem tett nyilatkozatot. A rendelet június 20-an lépett hatályba. B.) Megjelent a évi CVII. törvény a termőföldről szóló évi LV. törvény módosításáról. A törvény módosítása értelmében a földhasználati bejelentés elmulasztóját a bírság kiszabása előtt a földhivatalnak legfeljebb 30 napos határidő megállapításával írásban fel kell szólítania a földhasználati bejelentési kötelezettségére. A földhasználati összesítő tartalmazza a földhasználó által az ország területén használt valamennyi földterület területnagyságát, és AK értékét, valamint a földhasználat jogcímét. A földhasználati nyilvántartásba bejegyzett a) magánszemély földhasználó a személyi azonosítóját és az állampolgárságát, b) gazdálkodó szervezet földhasználó a statisztikai azonosítóját köteles szeptember 30- ig bejelenteni a földhasználatát nyilvántartó ingatlanügyi hatóság részére. Az ingatlanügyi hatóság húszezer forint összegű bírsággal sújtja azt a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználót, aki az azonosító adatközlési kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget. 12. Új földtörvény Megjelent a évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról. Az új földforgalmi törvény visszamenőleges hatályú rendelkezéseket nem tartalmaz. A már megkötött földhasználati megállapodások azok lejártáig érvényben maradnak. A föld tulajdonjogának, illetve használatának megszerzéséhez, átadásához több hatósági engedély is szükséges lehet. A tulajdonjog átruházásáról és a használat átengedéséről szóló szerződéseket a törvényi kivételektől eltekintve a mezőgazdasági igazgatási szervnek kell jóváhagynia, bevonva a helyi földbizottságokat is a döntéshozatalba. A szabályozás különbséget tesz a megszerezhető földtulajdon és a megszerezhető birtok maximuma között. Az a magyar állampolgár vagy az Európai Unió valamely állampolgára, aki nem minősül földművesnek, legfeljebb 1 hektár föld (művelt és nem művelt terület összesen) tulajdonát szerezheti meg a jövőben. Az új törvény a spekulatív célú földvásárlás megakadályozása érdekében csak a földművesek számára engedi meg a 300 hektáros földszerzési maximum kihasználását. A törvény földművesnek minősíti azt a személyt, aki megfelelő mező-, vagy erdőgazdasági szakképesítéssel rendelkezik, vagy ennek hiányában saját nevében és saját kockázatára folytat mezőgazdasági tevékenységet, vagy mezőgazdasági termelőszervezetben legalább 25%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik és egyidejűleg személyes közreműködést is vállal. 8

9 A földműves maximum 300 hektár termőföldet tulajdonolhat. Földműves vagy mezőgazdasági termelőszervezet maximum 1200 hektáron gazdálkodhat, amennyiben azonban az általános gyakorlatnak megfelelően a mezőgazdasági termelőszervezet a tagjaitól is bérel földterületet, akkor a területi korlát 1800 hektárra növekszik. Állattartó telep üzemeltetője és a szántóföldi, illetve kertészeti növényfajok vetőmagjának előállítója legfeljebb 1800 hektáron gazdálkodhat. A föld vásárlására, illetve hasznonbérlésére csak akkor kerülhet sor, ha a vevőnek vagy bérlőnek nincs földhasználatból eredő tartozása. Föld vásárlása esetén fontos feltétel az is, hogy a vevővel szemben 5 éven belül ne kerüljön megállapításra a földszerzési korlátok kijátszásának esete. A pályakezdőkre külön szabályok vonatkoznak: a föld tulajdonba, illetve használatba vételétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen állandó bejelentett lakosként kell szerepelnie vagy a föld helye szerint mezőgazdasági üzemközpontot kell létesítenie és mező-, erdőgazdasági, illetve kiegészítő tevékenységet kell folytatnia. Földhasználati jogosultságot főszabályként földműves, pályakezdő gazdálkodó, vagy olyan mezőgazdasági termelőszervezet szerezhet, amelynek tulajdonosi szerkezete átlátható (a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény pontjában leírt átlátható szervezet). A tulajdonban álló föld használatát másnak nem lehet átengedni, kivéve közeli hozzátartozónak vagy olyan mezőgazdasági termelő szervezetnek, ahol a gazda vagy közeli hozzátartozója legalább 25%-ban tulajdonos, illetve társult erdőgazdálkodást folytatónak vagy olyannak, aki a vetőmagtermeléshez használja a földet. A tulajdonban lévő földet 5 évig a tulajdonszerzés időpontjában meghatározott módon lehet a törvényi kivételektől eltekintve hasznosítani. Haszonbérlet esetén a termőföld haszonbérletének minimális időtartama 1 év, maximális időtartama 20 év. Erdő, valamint szőlő és gyümölcsös esetében eltérő szabályozás került kialakításra. A további részletek, valamint az elővásárlási és az előhaszonbérleti sorrend a évi CXXII. törvényben olvasható. 13. Új NFA földbérleti pályázatok és változások Újabb állami földek haszonbérleti pályázati kiírásai kerülnek folyamatosan meghirdetésre. Megyei bontásban elérhetőek az NFA új honlapján: Továbbá, megjelent a 153/2013. (V. 24.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról. A fontosabb változások: A földrészletnek eladás, ellenszolgáltatás fejében történő vagyonkezelésbe adás, vagy csere útján történő hasznosításhoz szükséges az érintett földrészlet forgalmi értékbecslése, melyen feltüntetett érvényességi időn belül hozható döntés. A nyertes pályázó által benyújtott pályázatot nyilvánosságra kell hozni, továbbá a nyertes pályázóval kötött szerződés tartalmából közérdekből nyilvános adatoknak minősülnek az Nfatv. 30. (1) bekezdésében meghatározott adatok, valamint, hogy az Nfatv. 30. (2) bekezdésében meghatározott ellenszolgáltatást tartalmazó szerződés esetén a szerződést közzé kell tenni. Pályázat esetében a biztosíték összegét a pályázati felhívás visszavonásáról szóló hirdetmény közzétételét, a pályázati eljárás eredménytelenségéről szóló döntés hirdetményi közzétételét, az ajánlati kötöttség megszűnését követő nyolc napon belül vissza kell fizetni. 9

10 A pályázó a pályázatát zárt borítékban, egy példányban minden oldalon eredetiben cégszerű aláírással, magánszemélyeknél eredeti aláírással, illetve a meghatalmazott aláírásával ellátva köteles a pályázat benyújtására nyitva álló határidőben, a megadott helyre a pályázatot az adott pályázati azonosítószám feltüntetésével benyújtani. A pályázatok elbírálásához, a döntés előkészítéséhez az NFA alkalmazottaiból, illetőleg megbízott külső szakértőkből értékelő bizottságot kell létrehozni. A bizottság tagjait titoktartási kötelezettség terheli. Az NFA a pályázati eljárás során készített jegyzőkönyveket, es egyéb dokumentumokat, továbbá a nyertes pályázó illetve meghatározott esetben a következő legjobb pályázatot benyújtó pályázó által benyújtott pályázati dokumentációkat köteles öt évig megőrizni. Az NFA a pályázat eredményét az elbírálást követően legkésőbb öt munkanapon belül írásban közli valamennyi pályázóval, s a pályázati felhívással megegyező helyeken is közzéteszi. Továbbá az NFA a fenti határidőn belül a honlapján közzéteszi a nyertes pályázatot, kivéve a jogszabály által rögzített védett titkot képező adatokat. A pályázati eljárás eredményeként megkötött szerződés aláírásának dátumától számított öt munkanapon belül az NFA az NFA-val szerződést kötő pályázó kivételével valamennyi pályázó részére postai úton visszaküldi az általuk benyújtott pályázati dokumentációt. 14. Új nitrátérzékeny területek Az Európai Unió nitrát irányelve a vizek védelmében előírja, hogy négyévenként felülvizsgálni, és szükség esetén kiegészíteni, módosítani kell a nitrátérzékeny területek listáját. Kötelezettségének eleget téve Magyarország a nitrátérzékeny területek listáját felülvizsgálta, és kijelölte az újakat. A kijelölt nitrátérzékeny területek kibővültek az ország területének százalékára. A módosítás szeptember elsejétől hatályos, de csak szeptember elsejétől kell végrehajtani az újonnan átminősített területeken a helyes mezőgazdasági gyakorlatot. A vonatkozó jogszabályok: 43/2013. (V. 29.) VM rendelet a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet és a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról 171/2013. (V. 29.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról 170/2013. (V. 29.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról A szeptember 1-jétől kijelölt nitrátérzékeny területeken üzemelő vagy engedéllyel rendelkező állattartó telepek trágyatároló, feldolgozó műtárgyai kialakításának határideje: - az állattartó telepek hígtrágyatárolóira legkésőbb december az állattartó telepek istállótrágya-tárolóira legkésőbb december

11 15. Agrár Széchenyi Kártya kedvezőbb feltételek Az 59/2013. (VII. 15.) VM rendelet alapján július 18-től még kedvezőbb feltételekkel igényelhető az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel. A VM saját költségvetési forrásai terhére a folyószámlahitelhez nyújtott kamattámogatást az eddigi évi 2 százalékpontról 4 százalékpontra emelte. A megemelt kamattámogatási mérték a július 18-tól kezdődően számított kamatokra vonatkozik, és az új valamint a meglévő szerződésekre egyaránt érvényes. A támogatás jogszabály szerinti mértéke a december 31-ig megkötött hitelszerződésekre vonatkozik. Az Agrár Széchenyi Kártya konstrukcióhoz kapcsolódó támogatások, úgymint a hitelkamat kedvezmény, vagy a kezességi díjtámogatás csekély összegű, de minimis támogatásnak minősülnek. 16. Mezőgazdasági biztosítások határidők A évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénylésének határideje június 10. volt. A támogatásra, azok a termelők jogosultak, akik az egységes kérelemben bejelentett, szántóföldi kultúrák termelésére, valamint ültetvény művelésére szolgáló mezőgazdasági terület vonatkozásában A", B" vagy C" típusú mezőgazdasági biztosítási szerződést kötnek. A támogatással kapcsolatban további két fontos határidőre kell figyelni: augusztus 31-ig a termelőknek meg kell küldeniük a megkötött biztosítási szerződés ajánlati nyomtatványának és kötvényének másolatát az MVH-nak november 15-ig a biztosítási díj megfizetéséről szóló igazolásnak be kell érkeznie az MVH-hoz. Ezt a biztosítónak, illetve a szerződő félnek is (ha a szerződő fél nem a mezőgazdasági termelő) az ügyfélkapun keresztül történő belépést követően elektronikus úton kell igazolnia az MVH részére. 17. Vis maior és agrárkár bejelentések A vis maior bejelentése illetve a káresemény bejelentése két, egymástól független esemény, azokat külön-külön kell megtenni az alábbiak szerint. I. Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007 FVM (VI. 8.) rendelet szerinti vis maior esemény bejelentése szükséges MINDENKINEK, aki valamely támogatás igénylésével kapcsolatosan követelményt nem tud teljesíteni. 1.) Az egységes kérelemben szereplő támogatási/kifizetési kérelmek esetében ezt az E- KÉRELEM felületen szükséges megtenni. Vis maior bejelentési kérelem W0133 számú nyomtatványon nyújtható be. Bejelentés határideje: A vis maior bejelentést 15 naptári napon belül kell benyújtani, attól az időponttól számítva, amikor a mezőgazdasági termelő olyan helyzetbe kerül, amely ezt lehetővé teszi, de legkésőbb 6 hónapon belül. A vis maior esemény bejelentése június 9-e után is megtehető, emiatt külön jogkövetkezményre nem kell számítani. 11

12 2.) Nem az egységes kérelemhez kapcsolódó támogatás esetén pl. erdészeti jogcímek ügyfél halála esetén is ezen nyomtatvány alkalmazható a 118/2010 (VIII. 8.) MVH közlemény szerint, annak mellékletét képező Z0001 nyomtatványon. Tehát amennyiben a vis maior eseményt az egységes kérelem keretében igényelt támogatási jogcím kapcsán jelenti be az ügyfél, abban az esetben elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell megtenni. II. Agrárkár-enyhítési rendszer keretében fennálló kárbejelentési kötelezettség Az agrár kárenyhítési rendszerben érvényes tagsággal rendelkező mezőgazdasági termelők a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtására való jogosultság megszerzéséhez az előírt hozzájárulás-fizetési kötelezettség maradéktalan és határidőben való befizetése mellett belvíz-, jégeső- vagy fagykár elszenvedése esetén határidőben be kell jelentsék a káreseményt az alábbiak szerint: A káreseményt a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló - 21/2012. (III. 9.) VM rendelet (agrárkár-enyhítési rendelet) nyomtatványán, annak 1. számú melléklete szerinti adattartalommal - az NéBIH által a honlapján (www.nebih.gov.hu) közzétett bejelentőlapon a termelő lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósághoz kell bejelenteni. 18. Kárenyhítési hozzájárulás Az MVH július 15-ig postázta azon határozatokat, amelyben értesítette az érintett termelőket a kárenyhítési hozzájárulás fizetési kötelezettségükről. A határozatokban előírt fizetési kötelezettség teljesítésére szeptember 15-ig beérkezően van lehetőség. Ez a határidő nem a banki átutalási megbízás feladása vagy az átutalás időpontjára vonatkozik, hanem a megfizetett összeg MVH számlájára történő beérkezés, azaz a kárenyhítési lebonyolítási számlán történő jóváírásra! Az összeget az MVH számú Kárenyhítési lebonyolítási számlájára banki átutalással kell befizetni, amely során a közlemény rovatban meg kell adni az ügyfél-azonosítót. A kárenyhítési törvény értelmében a fizetési kötelezettségét elmulasztó, illetve határidőn túl fizető gazdálkodó a évi károk tekintetében kárenyhítő juttatásra nem lesz jogosult. 19. Élelmiszerlánc-felügyeleti díj A felügyeleti díjat kizárólag átutalással lehet megfizetni a NÉBIH számú számlájára. A befizetés két egyenlő részletben történik. Az első részletet azaz a díj 50%-át július 31-ig kell átutalni, a második részlet befizetési határideje: január

13 20. Agrárkamarai tagdíjbevallás és fizetés július 31-én lejár az adategyeztetés és tagdíjbevallás határideje a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál (NAK). Az adategyeztetés és a tagdíjbevallás elektronikusan, a oldalon tehető meg. Amennyiben valakit a kamarai törvény nem kötelez a tagságra, úgy ennek az oldalnak az üzenetküldőjén keresztül kérheti regisztrációjának törlését. Ebben az esetben nem kell bevallást tennie. A tagdíj önbevalló lapot aláírva mindenképpen el kell juttatni a kamara adott megyei igazgatóságára. A tagdíj befizetésének határideje augusztus 31. Ennek két módja lehetséges: vagy átutalással a számlaszámra, vagy sárga csekken, melyet a NAK megyei igazgatóságán vehetnek át, illetve a kamarai tanácsadójuktól kérhetnek az érdekeltek. Mind az átutalásnál, mind a csekknél a közlemény rovatban a kamarai nyilvántartási számot fel kell tüntetni. 21. Kifizetési kérelmek július 31-ig nyújtható be kifizetési kérelem az alábbi jogcímek esetében: A genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatás (állati génmegőrzés támogatása) az 1. gazdálkodási évre vonatkozóan A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90 %-ára vonatkozóan Az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási tengely szerint nyújtandó beruházási támogatások Az EMVA integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások augusztus december 31. között: LEADER térségek közötti együttműködés (125/2013. (VII. 22.) MVH Közlemény) Mezőgazdasági termékek értéknövelése (124/2013. (VII. 22.) MVH Közlemény) Nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítése (123/2013. (VII. 22.) MVH Közlemény) Öntözés, melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése (122/2013. (VII. 22.) MVH Közlemény) Mezőgazdasági utak fejlesztése (121/2013. (VII. 22.) MVH Közlemény) Baromfi telepek korszerűsítése (120/2013. (VII. 22.) MVH Közlemény) Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése (119/2013. (VII. 22.) MVH Közlemény) Kertészet korszerűsítése (118/2013. (VII. 22.) MVH Közlemény) Állattartó telepek korszerűsítése (117/2013 (VII. 22.) MVH Közlemény) Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése (116/2013. (VII. 22.) MVH Közlemény) Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás (115/2013. (VII. 22.) MVH Közlemény) Falumegújítás és fejlesztés (114/2013. (VII. 22.) MVH Közlemény) Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése (113/2013. (VII. 22.) MVH Közlemény) Turisztikai tevékenységek ösztönzése (112/2013. (VII. 22.) MVH Közlemény) 13

14 Vidéki örökség megőrzése (111/2013. (VII. 22.) MVH Közlemény) Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtása (110/2013. (VII. 22.) MVH Közlemény) LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatás (109/2013. (VII. 22.) MVH Közlemény) Erdészeti célra használt géppark fejlesztése és korszerűsítése (108/2013. (VII. 22.) MVH Közlemény) 22. További fontosabb új jogszabályok, jogszabályváltozások 68/2013. (VII. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 63/2013. (VII. 25.) VM rendelet a szakmaközi szervezetek elismerésének és ellenőrzésének részletes szabályairól 61/2013. (VII. 19.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes állatlétszám alapú támogatási, és egyéb agrártárgyú rendeletek módosításáról 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól 57/2013. (VI. 29.) VM rendelet az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról évi CVIII. törvény az állattenyésztésről szóló évi CXIV. törvény módosításáról 228/2013. (VI. 25.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 54/2013. (VI. 24.) VM rendelet a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet módosításáról évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről évi XCV. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló évi CXXVI. törvény módosításáról évi XCIV. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény, valamint a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló évi CLXV. törvény módosításáról 14

15 51/2013. (VI. 17.) VM rendelet egyes élelmiszerlánc-felügyeleti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról évi LXXIII. törvény a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény módosításáról 47/2013. (VI. 7.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes vidékfejlesztési és egyéb agrártárgyú rendeletek módosításáról 46/2013. (VI. 3.) VM rendelet az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról 42/2013. (V. 28.) VM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról 39/2013. (V. 24.) VM rendelet a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet módosításáról 38/2013. (V. 24.) VM rendelet a szőlőtermelési potenciálról évi LIX. törvény a Nemzeti Földalapról szóló évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény módosításáról 37/2013. (V. 22.) VM rendelet az egyes állatjelölési és -nyilvántartási tárgyú rendeletek módosításáról 1269/2013. (V. 17.) Korm. határozat a háztáji gazdálkodás feltételeinek megteremtése érdekében teendő intézkedésekről évi LVIII. törvény a hegyközségek működésének szabályozásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról 34/2013. (V. 14.) VM rendelet a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról,jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről 33/2013. (V. 14.) VM rendelet a tej aflatoxin tartalmának vizsgálatához és az aflatoxinnal szennyezett tej ártalmatlanításához a tejtermelőknek, tej termelői csoportoknak és tejfeldolgozóknak nyújtandó egyszeri csekély összegű(de minimis) támogatásról 23. További új MVH Közlemények 126/2013. (VII. 25.) MVH Közlemény a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatás (állati génmegőrzés támogatása) kifizetésének igényléséről szóló 97/2013. (VI. 14.) számú MVH Közlemény módosításáról 15

16 107/2013. (VII. 11.) MVH Közlemény az árutermő, törzs- és kísérleti borszőlőültetvény telepítésének, pótlásának, fajtaváltásának, illetve kivágásának engedélyezése, továbbá az újratelepítési jogok nyilvántartásának vezetése és a telepítési jogtartalékból történő értékesítés változásairól és az intézkedésekhez kapcsolódó közlemények hatályon kívül helyezéséről 106/2013. (VI. 27.) MVH Közlemény szabályzat az ISAMM-hoz szükséges hozzáférési jogosultság igénylésének menetéről 105/2013. (VI. 24.) MVH Közlemény a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatás (állati génmegőrzés támogatása) igénybevételéhez kapcsolódó részleges visszavonási szándék bejelentéséről és a bejelentéshez rendszeresített nyomtatványról 104/2013. (VI. 24.) MVH Közlemény az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet szerinti támogatások igényléséhez rendszeresített formanyomtatványokról 103/2013. (VI. 24.) MVH Közlemény a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet alapján a 2012/2013 borpiaci évre kifizethető támogatási keretösszeg közzétételéről 102/2013. (VI. 24.) MVH Közlemény a történelmi bázis jogosultságok jogosultjának személyében bekövetkezett változás átírásának rendjéről 101/2013. (VI. 21.) MVH Közlemény a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről 100/2013. (VI. 21.) MVH Közlemény a tej aflatoxin tartalmának vizsgálatához és az aflatoxinnal szennyezett tej ártalmatlanításához a tejtermelőknek, tej termelői csoportoknak és tejfeldolgozóknak nyújtandó egyszeri csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételéről szóló 83/2013. (V. 16.) számú MVH Közlemény módosításáról 99/2013. (VI. 20.) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről 98/2013. (VI. 19.) MVH közlemény az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási tengely szerint nyújtandó beruházási támogatások kifizetésének igényléséről 97/2013. (VI. 14.) MVH Közlemény a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatás (állati génmegőrzés támogatása) kifizetésének igényléséről 96/2013. (VI. 12.) MVH közlemény a 2013/2014. tanévi iskolagyümölcs-programban való részvételre jóváhagyott szállítókról 16

17 95/2013. (VI. 11.) MVH Közlemény az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatás igényléséről 94/2013. (VI. 11.) MVH Közlemény az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatás igényléséről 93/2013. (VI. 10.) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások Nagykunság Vidékfejlesztési Egyesületnél és a Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület illetékességi területe vonatkozásában történő igénylésének részletes feltételeiről 92/2013. (VI. 10.) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások a Nagykunság Vidékfejlesztési Egyesület és a Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület illetékességi területe vonatkozásában történő igénylésének részletes feltételeiről 91/2013. (VI. 06.) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 90/2013. (VI. 04.) MVH Közlemény az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatás igényléséről 89/2013 (V. 31.) MVH Közlemény a Hajdú-Bét Rt., illetve a NOVOFARM Rt. élőállat-beszállítói által igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételéről 87/2013. (V. 29.) MVH Közlemény az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által meghirdetett egyes Hitelprogramok keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitelhez, kamattámogatáshoz, valamint az Agrár- Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány, illetve a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által nyújtott intézményi kezességvállaláshoz kapcsolódó csekély összegű (de minimis) támogatások támogatástartalmának nyilvántartásba vételi eljárásáról 86/2013. (V. 23.) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről 85/2013. (V. 17.) MVH Közlemény a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás évi kifizetésének igényléséről 84/2013. (V. 17.) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2012/2013. gazdálkodási évére vonatkozó kifizetési kérelem benyújtás részletes feltételeiről 83/2013. (V. 16.) MVH Közlemény a tej aflatoxin tartalmának vizsgálatához és az aflatoxinnal szennyezett tej ártalmatlanításához a tejtermelőknek, tej termelői csoportoknak és tejfeldolgozóknak nyújtandó egyszeri csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételéről 17

18 82/2013. (V. 16.) MVH közlemény az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szerinti 2013/2014. tanévi nyomtatványokról 81/2013. (V. 13.) MVH Közlemény a évi egységes kérelem benyújtásáról szóló 66/2013. (IV.10.) számú MVH Közlemény módosításáról 24. EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának további közleményei 170/2013. (VII. 29.) közlemény a évi Gépkatalógusok hatályba helyezéséről és a Gépkatalógusok alkalmazásáról 159/2013. (VII. 10.) közlemény az őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatok genetikai erőforrásának megőrzésének támogatásáról szóló rendelet módosítása 143/2013. (VI. 26.) közlemény az AKG támogatás igénybevételéhez szükséges talaj- és növényvizsgálatok elvégzésére akkreditált laboratóriumok jegyzékének frissítéséről 54/2013. (VI. 12.) közlemény az őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatok genetikai erőforrásának megőrzésének támogatásáról szóló rendelet módosításáról 51/2013. (VI. 5.) közlemény A LEADER Program harmadik, 2013-ban meghirdetett pályázati köréhez kapcsolódó LEADER Intézkedési Tervek közzétételéről II. 45/2013. (V. 29.) közlemény A LEADER Program harmadik, 2013-ban meghirdetett pályázati köréhez kapcsolódó LEADER Intézkedési Tervek közzétételéről 43/2013. (V. 14.) közlemény a 99/2012. (IX.25.), valamint a 11/2013. (III.5.) VM rendeletek módosításáról A támogatásokkal, hitellehetőségekkel kapcsolatos további részletekről elérhetőségeinken is felvilágosítással szolgálunk! Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a hírlevélben szereplő általunk jelentősnek ítélt támogatási jogcímekről összefoglalókat közlünk, a részletes feltételeket a vonatkozó jogszabályok és közlemények tartalmazzák! Felhasznált források: VM, MVH, NAK, GISZ, NAKVI, NÉBIH Elérhetőségeink: AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda 9482 Nagylózs, Kossuth u. 18., 30/

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 139/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 139/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE A 139/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE a sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott de minimis támogatás igénybevételéről I. A támogatás jogszabályi alapja A sertésfeldolgozást végző

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2014.

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. november-december 2013/7. szám Tartalom 1. EMVA géptámogatás ÁTK és ÉLIP... 1 2. Földügyi szabályozás változásai... 3 3. Nitrát jelentés... 4 4. Erdei közjóléti létesítmények...

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

MVH hírlevél 48. szám, 2012.augusztus 7

MVH hírlevél 48. szám, 2012.augusztus 7 MVH hírlevél 48. szám, 2012.augusztus 7 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 48. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt két hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. augusztus-szeptember 2013/5. szám Tartalom 1. AKG adatszolgáltatás... 1 2. Sertés törzstenyészetek fejlesztésének támogatása... 2 3. Nitrátérzékeny területek, trágyatárolók...

Részletesebben

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 59. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 1. oldal 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program - 2011

Tanyafejlesztési Program - 2011 Tanyafejlesztési Program - 2011 Kis Zoltán Osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. szeptember 1. Budapest VM 2. célterület (TP-T2) Tanyagazdaságok fejlesztésének pályázatai

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

KIVONAT. Letöltés. Letöltés

KIVONAT. Letöltés. Letöltés Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

I. A támogatásban való részvétel feltételei

I. A támogatásban való részvétel feltételei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 56/2010. (IV.15.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2013. évi különleges támogatás igénybevételének feltételeiről

Részletesebben

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe TANYAFEJLESZTÉS 2015 -kivonat- Támogatás vehető igénybe 1. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (1. célterület), 2. a tanyák

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke A vidékfejlesztési miniszter 118/2012. (XI. 22.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási elõlegfizetésrõl A mezõgazdasági,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 63/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény

Részletesebben

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3 / 2015. (I. 13.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJELSZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. ÁPRILIS 1-30. I. tengely A

Részletesebben

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL BIHAR-SÁRRÉT VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 4100 BERETTYÓÚJFALU, KOSSUTH UTCA 25 WWW.BSVE.HU INFO@BSVE.HU 2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL Tisztelt Érdeklődők! Szeretettel köszöntjük a Bihar -Sárrét Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatáshoz A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26)

Részletesebben

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához Segédlet a kezesség kategóriájának megállapításához Jelen Segédlet célja, hogy segítséget nyújtson a kezesség kategóriájának kiválasztásában. A kezesség alapvetően az ügylet cél szerinti tevékenységi köre

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Cím port XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 0 i kezelésű előirányzatok Vidékfejlesztési és halászati programok Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II.

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó

Részletesebben

Segédlet. Általános tudnivalók

Segédlet. Általános tudnivalók Segédlet az árutermő, törzs- és kísérleti borszőlőültetvény telepítési-, pótlási-, illetve fajtaváltásiengedély kérelemhez kapcsolódó a 37/2012. (III. 8.) MVH Közleményben rendszeresített, a 178/2012.

Részletesebben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó

Részletesebben

I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. 111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. 111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések Tájékoztató részanyag a Monitoring Bizottság részére a 2007-2013 közötti vidékfejlesztési program egyes intézkedés végrehajtásának előrehaladásáról Beszámoló időszaka: 2012. június 1-30. I. tengely - A

Részletesebben

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan Hírlevél Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752 email:info@mezofoldihid.hu www.mezofoldihid.hu Ezúton felhívjuk

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók!

Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók! Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók! Szeretném felhívni figyelmüket a mező- és erdőgazdasági művelés alá eső területek forgalmára, valamint azzal összefüggésben az elővásárlási/haszonbérleti

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/007. ( ) FVM rendelete Tervezet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez

Részletesebben

Együtt és tovább. EMVA LEADER fórum

Együtt és tovább. EMVA LEADER fórum Együtt és tovább. EMVA LEADER fórum Kimle, 2014.12.15. 12 15 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési i Alapból finanszírozott egyes

Részletesebben

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2012. március 6.)

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2012. március 6.) Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések (2012. március 6.) 1. Kinek van adatszolgáltatási kötelezettsége? Annak az ügyfélnek van adatszolgáltatási kötelezettsége, aki az Európai

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 64/2015. (V.7.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 64/2015. (V.7.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 64/2015. (V.7.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény az

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

AGRÁRJOG I. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 1. Határozza meg a mezőgazdasági üzem földforgalmi törvény szerinti fogalmát! (2 pont)

AGRÁRJOG I. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 1. Határozza meg a mezőgazdasági üzem földforgalmi törvény szerinti fogalmát! (2 pont) Mezőgazdasági üzemek AGRÁRJOG I. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK 1. Határozza meg a mezőgazdasági üzem földforgalmi törvény szerinti fogalmát! (2 2. Melyek a mezőgazdasági üzem fogalmához tartozó termelési tényezők?

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - mezőgazdasági termelőszervezethez, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteket

TÁJÉKOZTATÓ. - mezőgazdasági termelőszervezethez, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteket TÁJÉKOZTATÓ Megjelent a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése. A hirdetmény kifüggesztésének menete

Ügytípus megnevezése. Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése. A hirdetmény kifüggesztésének menete Ügytípus megnevezése Az ügy leírása Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése A hirdetmény kifüggesztésének menete Haszonbérleti ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe kell foglalni, és azt a haszonbérbeadónak

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 28/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 28/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 28/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2015.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G YA R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai

A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala Dr. Horváth Áron földügyi osztályvezető 2015. február 27. AGRYA Konferencia,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szerinti 2013/2014. tanévi nyomtatványokról I.

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

1. Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése

1. Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 207. szám 84489 II. A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványon a földhivatal által feltüntetendő tartalmi elemek: 1. A földhivatal bélyegzője 2. A kérelem érkezési

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

I. Az újratelepítési jogok értékesítésének jogszabályi alapja

I. Az újratelepítési jogok értékesítésének jogszabályi alapja A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 179/2012. (XII. 19.) számú KÖZLEMÉNYE a szőlőültetvény újratelepítési jogok telepítési jogtartalékból a 2012/2013. borpiaci év tavaszi időszakában történő értékesítéséről

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

13/2014. (II. 24.) VM rendelet

13/2014. (II. 24.) VM rendelet Magyar joganyagok - 13/2014. (II. 24.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott 1. oldal egyes agrártámogat 13/2014. (II. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 83/2014 (V. 26.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014-es támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete A vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Részletesebben

28/2012. (II. 10.) számú KÖZLEMÉNYE

28/2012. (II. 10.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 28/2012. (II. 10.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2012.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

62/2013. (VII. 24.) VM rendelet

62/2013. (VII. 24.) VM rendelet 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

1. melléklet a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelethez

1. melléklet a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelethez 845 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y. évi 7. szám. melléklet a 6/. (XII..) VM rendelethez Nagyértékű gépbeszerzések értékelése a. () bekezdés a) pontja esetén A B C D. Értékelési szempont megnevezése Értékelés/Ellenőrzés

Részletesebben

A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 498 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 8. szám A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány megállapítja a Vidékfejlesztési

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2013/1. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 178/2013. (X.28) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 178/2013. (X.28) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 178/2013. (X.28) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez nyújtandó

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról,

Részletesebben

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 8. melléklet A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által meghirdetett nyilvános termőföld-haszonbérleti pályázat keretében benyújtott ajánlatok részét képező

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLAT V.141028

FÖLDHASZNÁLAT V.141028 FÖLDHASZNÁLAT V.141028 Földtörvény(ek) 2013. évi CXXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról - földekre vonatkozó haszonélvezeti jog alapítására, - mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld

Részletesebben

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet

Részletesebben

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Füsi Erzsébet NAKVI SZFO megbízott osztályvezető A szakképzési

Részletesebben

b) a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez (a továbbiakban: 2.

b) a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez (a továbbiakban: 2. TANYAPROGRAM PÁLYÁZAT! 2015. július 15-től!!! Bővebben személyesen: Dr. Fröschl-Nagy Péter Jegyző Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal 76-575-100/116 A támogatás jellege és célterületei (1) Az e rendelet

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető

Részletesebben

A támogatás jellege és célterületei

A támogatás jellege és célterületei A támogatás jellege és célterületei (1) Az e rendelet szerinti támogatás vissza nem térítendő támogatás. (2) Támogatás vehető igénybe a) a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését

Részletesebben

(2) Az R. 3. (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

(2) Az R. 3. (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 1444 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 17. szám A vidékfejlesztési miniszter 2/2013. (II. 1.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási

Részletesebben

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről 1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről I. A tejkvóta igénylésének alapja A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2015. március 6.)

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2015. március 6.) Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések (2015. március 6.) 1. Milyen adatot kell megadni a 242-es kérdésnél: Új kötelezettségvállalással érintett terület (ha) - AKG Kérjük,

Részletesebben

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról /2014. ( ) FM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2014. II negyedévére és az azt követő negyedévekre vonatkozóan Benyújtás helye:

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás jellege és célterületei. 3. A támogatás igénybevételének feltételei

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás jellege és célterületei. 3. A támogatás igénybevételének feltételei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 130. szám 32173 A vidékfejlesztési miniszter 103/2011. (XI. 8.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerûsítéséhez nyújtandó

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.127.08.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA-KAMARAI FELADATOK

FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA-KAMARAI FELADATOK FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA-KAMARAI FELADATOK JAKAB TAMÁS NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA mb. HEVES MEGYEI IGAZGATÓ Eger, 2014 08. 26. Jogszabályi háttér áttekintése A mező- és erdőgazdasági földek

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Virágzó Vidékünk Európa Nap Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Dr. Weisz Miklós AGRYA társelnök MNVH elnökségi tag Kecskemét, 2014-05-16 2000 2010 Fiatal gazdák (< 35): - 2,1% Gazdák (35 54): - 5,3 % Fiatal

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/2013 (V.30.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/2013 (V.30.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 88/2013 (V.30.) számú KÖZLEMÉNYE A 2013-as támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről I. A támogatásban való részvétel általános

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben