PROJEKTVÉGREHAJTÁSI ÚTMUTATÓ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROJEKTVÉGREHAJTÁSI ÚTMUTATÓ 1"

Átírás

1 PROJEKTVÉGREHAJTÁSI ÚTMUTATÓ 1 Svájci-Magyar Együttműködési Program Hatályos: Jelen Útmutató a Projekt Végrehajtók, Program Végrehajtók, Partnerek, Konzorciumi tagok. Támogatásközvetítő Szervezetek részére készült. A Twinning és Partnerség Pályázati Alap lebonyolításában résztvevő szervezetekre külön Útmutató vonatkozik.

2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 AZ ÚTMUTATÓ CÉLJA... 4 SZERZŐDÉS ÉS PROJEKT-MENEDZSMENT... 5 AZ SVÁJCI -MAGYAR EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM SZEREPLŐINEK BEMUTATÁSA... 5 A VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSE... 6 BIZTOSÍTÉKOK BENYÚJTÁSA... 7 ALAPELVEK ÉRVÉNYESÜLÉSE... 8 BESZERZÉSEK... 8 SZERZŐDÉSMENEDZSMENT Szerződéskötés a projektben közvetlenül közreműködő szakértőkkel Szerződéskötés alvállalkozókkal, beszállítókkal, kivitelezőkkel és szolgáltatókkal... 9 A PROJEKT MEGÁLLAPODÁS ÉS A VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA Általános szabályok a Végrehajtási Megállapodás módosításával kapcsolatban A Projekt Megállapodás és a Végrehajtási Megállapodás együttes, előzetes jóváhagyást igénylő módosítása A Végrehajtási Megállapodás előzetes jóváhagyást igénylő módosítása Írásbeli értesítés NYILVÁNOSSÁG A TÁMOGATOTT PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FONTOSABB JOGSZABÁLYOK ÉS DOKUMENTUMOK LISTÁJA BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG ÉS KIFIZETÉSEK KIFIZETÉSEK Előleg Közbenső kifizetés(ek) Végső kifizetés JELENTÉSEK Időközi projektjelentések Éves projektjelentés Projektzáró jelentés Audit jelentés ELSZÁMOLHATÓ ÉS NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK Elszámolható költségtípusok Nem elszámolható költségek (minden prioritás) ÁFA ÉS EGYÉB ADÓK A TÁMOGATOTT PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FONTOSABB JOGSZABÁLYOK ÉS DOKUMENTUMOK LISTÁJA MELLÉKLETEK MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS FORMÁTUMA MELLÉKLET IDŐKÖZI PROJEKTJELENTÉS FORMANYOMTATVÁNYA MELLÉKLET ÉVES PROJEKTJELENTÉS FORMANYOMTATVÁNYA MELLÉKLET PROJEKTZÁRÓ JELENTÉS FORMANYOMTATVÁNYA MELLÉKLET SZÁMLAÖSSZESÍTŐ FORMANYOMTATVÁNYA, MELLÉKLET EGYÉB ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁK (BÉR, ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG)

3 7. MELLÉKLET KAMATÖSSZESÍTŐ MELLÉKLET SCOPE OF AUDIT

4 Az Útmutató célja Jelen dokumentum célja a projektek megvalósítását segítő eljárásrend ismertetése. Az Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Program megvalósításának a Svájci hatóság, Nemzeti Koordinációs Egység által létrehozott útmutatók, valamint a hazai előírások és a Projekt Végrehajtóval aláírt Végrehajtási Megállapodás (továbbiakban: Szerződés) alapján készült. Az Útmutató nem a teljesség igényével készült, bizonyos körülmények változtatásokat is indokolhatnak, ezért a Végrehajtási Megállapodásban nem szabályozott, de a program belső eljárási, beszámolási és elszámolási rendjéhez tartozó kérdésekben Közreműködő Szervezet az Útmutatóban leírtakat a program megvalósítása során kiegészítheti, vagy módosíthatja. 4

5 SZERZŐDÉS és PROJEKT-MENEDZSMENT Az Svájci -Magyar Együttműködési Program szereplőinek bemutatása A Közreműködő Szervezet a Svájci - Magyar Együttműködési Program keretében megvalósuló projektek végrehajtását végző a Projekt Végrehajtók tekintetében bármely, a Nemzeti Koordinációs Egység felelőssége alatt vagy a Nemzeti Koordinációs Egység nevében eljáró köz- vagy magánszférába tartozó személy vagy szervezet. A 348/2007. (XII.20.) Korm. rendelet 2. es 3. mellékletében felsorolt, a közreműködő szervezet hatáskörébe tartozó feladatokat a VATI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlatolt Felelősségű Társaság latja el. A Közreműködő Szervezet felelős a Végrehajtási Megállapodások megkötéséért, közreműködik azok módosításában, figyelemmel kíséri a végrehajtás menetét, ideértve a közbeszerzések és pályázati alapok esetén a további pályáztatás ellenőrzését, adminisztratív és pénzügyi szempontból ellenőrzi a projekt-előrehaladási jelentéseket és a projektzáró-jelentést, valamint felel a kifizetések teljesítéséért. Nemzeti Koordinációs Egység (továbbiakban NKE) A 348/2007. (XII.20.) Korm. rendeletben rögzítetteknek megfelelően Magyarországon a Svájci -Magyar Együttműködési Program koordinációjáért felelős egység, mely feladatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke által kijelölt szervezeti egység látja el. Svájci hatóság - A donor fél részéről eljáró hatóság, egyrészt a SFEÜ-n 2 keresztül eljáró Svájci Szövetségi Külügyminisztérium és a GÁ-n 3 keresztül eljáró Szövetségi Gazdasági Minisztérium, másrészt az NKE-vel történő kapcsolattartásért felelős Svájci Nagykövetség, valamint az annak keretén belül működő Svájci Hozzájárulás Hivatala Budapest. Projekt Végrehajtó - önálló projekt esetében a támogatásban részesülő szervezet, pályázati alap esetében a támogatásközvetítő szervezet - szervezi, lebonyolítja és irányítja a Projekt végrehajtását, és a projektért teljes körű pénzügyi felelősséget vállal. Támogatásközvetítő Szervezetek (a továbbiakban: TKSz): nyílt eljárás alkalmával kiválasztott szervezet, feladata a Pályázati Alap és Ösztöndíjalap esetén a Pályázati Alap és Ösztöndíjalap keretében rendelkezésre álló támogatás további pályáztatással történő szétosztása; Program Végrehajtó jogi személyiséggel rendelkező közintézmény, mely a kiemelt kistérségben rendelkezik székhellyel és jelenleg is aktív szerepet tölt be (a helyben rendelkezésre álló kapacitások és képességek tevékeny hasznosítása révén) valamelyik kedvezményezett kistérségben Partner - több jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság által közösen megvalósítandó projekt esetén a megvalósításban részt vevő, illetőleg a Svájci-Magyar Együttműködési Programból támogatásban részesülő fél. Jelen Útmutató esetében Projekt Végrehajtó alatt a következőket értjük: Projekt Végrehajtó, ahol releváns a konzorciumi tag, ahol releváns a partner, ahol releváns (1. proiritás) a Program Végrehajtó és ahol releváns a TKSz 2 Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség 3 Gazdasági Államtitkárság 5

6 A Végrehajtási Megállapodás megkötése A szerződés megkötése két lépcsőben történik. 1. lépés: A Projekt Megállapodás ( Pályázati Alap esetében Pályázati Alap megállapodás) megkötése A Projekt Végrehajtó által benyújtott Végleges Projektjavaslat alapján, egyrészről az SFEÜ, illetve a GÁ, másrészről az NKE vagy további szerződő felek között létrejött megállapodás, amely adott projektre vonatkozóan rögzíti a támogatás és a projektvégrehajtás feltételeit, megkötése formaszöveggel, angol nyelven történik. 2. lépés: A Végrehajtási Megállapodás aláírása A Projekt Végrehajtó és a Közreműködő Szervezet között jön létre, magyar nyelven a Projekt Megállapodás aláírását követő legrövidebb időn belül, de legkésőbb a projekt megállapodás aláírását követő 30. napon. A Végrehajtási Megállapodást a Nemzeti Koordinációs Egység ellenjegyzi. A végrehajtási megállapodás mellékletei a következők (prioritások szerint eltérő lehet): I. Melléklet: Általános Szerződési Feltételek (elérhető az honlapról) II. Melléklet: Projekt Megállapodás III. Melléklet: A Projekt részletes költségvetése és beszámolási periódusok IV. Melléklet: A pályázó nyilatkozata a projekt keretében tervezett lefolytatandó közbeszerzési eljárásokról és kötendő szerződésekről V. Melléklet: Nyilvánossági terv VI. Melléklet: A pályázó ÁFA nyilatkozata VII. Melléklet: A Projekt Végrehajtó szervezet működését igazoló jogerős nyilvántartásba-vételi végzés vagy cégkivonat másolata (a szerződéskötést megelőző 90 napnál nem régebbi kivonat), illetve a szervezet működését igazoló egyéb dokumentum és az aláírási címpéldány másolata VIII. Melléklet: megállapodás Partnerségi megállapodás és partnerségi nyilatkozat/konzorciumi IX. Melléklet: Kifizetési kérelem minta és pénzügyi azonosító űrlap X. Melléklet: Audit jelentés minta XI. Melléklet: Biztosíték és nyilatkozat minták XII. Melléklet: A benyújtott Végleges Projektjavaslat XIII. Melléklet: Pénzügyi, Végrehajtási Útmutató (elérhető honlapról) XIII. Melléklet: Indikátorok 6

7 Biztosítékok benyújtása A következő esetekben nincs szükség biztosíték nyújtására: - Ha a hozzájárulás: (részletesen : ÁSZF 22(2)) - összege nem éri el a 10 millió forintot, - nem beruházási célú, - kutatás-fejlesztésre vagy innovációra szolgál, vagy - kifizetését a projekt megvalósítását követően, egy összegben kérelmezik. - Ha a Projekt Végrehajtó: nem kell biztosítékot nyújtani: költségvetési szerv - egyház egyház intézménye alapítvány alapítvány intézménye közalapítvány közalapítvány intézménye közhasznú társaság köztestület társadalmi szervezet helyi önkormányzat helyi kisebbségi önkormányzat önkormányzatok társulása a fentiek költségvetési szerve vízitársulat feltétel teljesülése esetén nem kell biztosítékot nyújtaniuk: ha a támogatás az egyház (egyházi intézmény) olyan közfeladat-ellátásával kapcsolatos, amelyre tekintettel normatív költségvetési támogatásra jogosult - Amennyiben a támogatást teljes egészében önként vállalt helyi közügy megoldására vagy kötelező feladataik ellátására használják fel. Nem kötelesek továbbá biztosítékot szolgáltatni, amennyiben a fejlesztés tárgya, vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy törzsvagyon, vagy törzsvagyonná válik Ha a támogatást teljes egészében az általuk üzemeltetett önkormányzati és/vagy állami tulajdonú vizek és vízilétesítmények fejlesztésére használják fel A Projekt Végrehajtó a fenti eseteket kivéve köteles biztosíték nyújtására, amely biztosíték lehet bankgarancia (ld. Végrehajtási Megállapodás XI. melléklet) vagy egyéb kezességvállalás (biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, garanciaszervezet által vállalt kezesség, garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, egyházi intézmény részére az intézményt fenntartó egyház, vagy annak illetékes szervezeti egysége által biztosított készfizető kezességvállalás). 7

8 Alapelvek érvényesülése Az alapelvek érvényesülésére a támogatók nagy hangsúlyt fektetnek, ezért a projekt végrehajtása során különös figyelemmel kell lenni a következő alapelvek pályázatban vállalt mértékű érvényesülésére: - Fenntartható fejlődés - Esélyegyenlőség (különös tekintettel a nemek közötti esélyegyenlőségre) - Jó kormányzás (felelősség, átláthatóság, részvétel, egyenlő esélyek, jogelvűség, kompetencia, szükségletek iránti fogékonyság) - Korrupció mentesség A Projekt Végrehajtó az alapelvek érvényesüléséről a helyszíni monitoring során, illetve a projekt végrehajtásáról szóló jelentésekben számol be. Beszerzések A Projektek lebonyolítása során felmerült beszerzésekre a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvényben foglaltak az irányadók. A közbeszerzéssel kapcsolatos speciális kötelezettségekről a Végrehajtási Megállapodás Általános Szerződéses Feltételek 8. cikkelye rendelkezik. A Projekt Végrehajtó/Partner a projekt keretében végrehajtott beszerzéseinél a Kbt. 1. (3) bekezdés figyelembe vételével a következő országokban letelepedett ajánlattevők és alvállalkozók, valamint szakértőik, és a következő országokból származó áruk számára köteles biztosítani a nemzeti elbánást összhangban a 8001/2007. számú KüM-TNM-IM együttes tájékoztatóval. 1) Az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Lengyelország, Portugália, Szlovákia, Szlovénia, Svédország, Spanyolország, Hollandia, Egyesült Királyság, Románia, Bulgária 2) Megállapodás az Európai Gazdasági Térségről és az Európai Gazdasági Térségben való részvételről: Liechtenstein, Izland, Norvégia 3) A Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezmény 4. melléklete: Megállapodás a kormányzati beszerzésről alapján: Egyesült Államok, Kanada, Hongkong, Kína, Izland, Izrael, Japán, Korea, Liechtenstein, Norvégia, Szingapúr, Svájc, Aruba 4) Azon országok amelyekkel az Európai Közösség megállapodást kötött: Mexiko, Chile, Izrael, Svájc, Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság, Horvátország A Projekt Végrehajtó a fentieken kívül további országok számára is biztosíthat nemzeti elbánást a közbeszerzési eljárása során, erről azonban az eljárás megindítása előtt a közbeszerzési dokumentációban rendelkeznie kell, és az eljárás során később már nem változtathat rajta. Felhívjuk a figyelmet, hogy a beszerzésekre kizárólag a hatályos közbeszerzési szabályok betartása mellett van lehetőség. A beszerzésekre vonatkozóan a Beszerzési Útmutató szerint, a 8

9 közbeszerzések lebonyolítása során a Közbeszerzési Útmutatóban foglaltak szerint kell eljárni. Az eljárások tisztaságáért a Projekt Végrehajtó (Partner(ek)) felel(nek)! Szerződésmenedzsment A projekt terv szerinti megvalósítása érdekében szükséges megállapodásokat kötni az együttműködő partnerekkel, a projektben közreműködő munkatársakkal, alvállalkozókkal, beszállítókkal és különféle szolgáltatókkal. A projekt célkitűzéseinek elérése döntő mértékben függ ezen szerződéseknek a teljesülésétől, ezért a szerződések jól átgondolt elkészítése (tartalom/feladat pontos és egyértelmű meghatározása, teljesítési mutatók felállítása, megállapodás a teljesítési és fizetési határidőkről, fizetési feltételekről) és teljesülésük nyomon követése a projektmenedzsment egyik kiemelt feladata. A megállapodásokat, a szerződési feltételeket természetesen a költségvetéssel összhangban kell kialakítani, ugyanakkor a szerződésekben vállalt kötelezettségeket a költségvetés teljesülésének nyomon követésénél, mint lekötött forrásokat kell figyelembe venni. Külön nyilvántartani szükséges, az egyes költségvetési sorokban tervezett, lekötött (szerződések ill. szerződés hiányában a beérkezett, de ki még nem fizetett számlák, számlahelyettesítő okmányok) ill. az adott költségvetési soron belül még szabadon felhasználható összegek nagyságának alakulását. Az egyes időközi projektjelentésekben be kell számolni a projekt keretében megkötött szerződésekhez kapcsolódó adatokról a PIR-ben megadott formátumban.. 1. Szerződéskötés a projektben közvetlenül közreműködő szakértőkkel A projektben különféle szerepet vállaló munkatársakkal a projekttervben nevesített tevékenységek és feladatok elvégzésére szerződést kell kötni. A szerződés lehet munkaszerződés, vállalkozói szerződés, ill. megbízási szerződés. A szerződéseknek teljes mértékben meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályoknak. 2. Szerződéskötés alvállalkozókkal, beszállítókkal, kivitelezőkkel és szolgáltatókkal A szerződések odaítélésének és megkötésének rendjét a évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről című jogszabályban foglaltak határozzák meg. A közbeszerzési eljárások lebonyolítása során elvégzendő speciális feladatokat a Közbeszerzési Útmutató ismerteti. A Projekt Megállapodás és a Végrehajtási Megállapodás módosítása 1. Általános szabályok a Végrehajtási Megállapodás módosításával kapcsolatban A támogatás összege és a támogatás intenzitása nem növelhető sem projekt szinten sem tevékenység szintjén. A projekt és a szerződés nem módosítható oly módon, hogy a módosítás eredményeképpen a támogatás eredeti odaítélése vitathatóvá váljon, illetve a pályázók egyenlő elbírálásának elve sérüljön. Szerződésmódosítást csak az alábbi eljárások betartásával lehet végezni. Amennyiben nem a megfelelő eljárást használják, a módosítás elutasításra kerül. 9

10 A Végrehajtási Megállapodás mindennemű módosítása kizárólag hivatalosan dokumentálva, írásban, a szerződést eredetileg aláírók egyetértésével történhet. A módosítás okai a következők lehetnek: a) a projekt céljai vagy eredményei változnak b) a projekt egyes költségvetési komponensei 4 vagy költségtípusai 5 között 15%-ot meghaladó költségvetési átcsoportosítás történik, c) a projekt végrehajtásának Projekt Megállapodásban meghatározott kezdete, vagy befejezése vagy ütemezése hat hónapot meghaladó mértékben változik, d) a projekt végrehajtásának Projekt Megállapodásban meghatározott kezdete, befejezése vagy ütemezése hat hónapot meg nem haladóan változik. e) az elkülönített bankszámla változtatása (pl. számlavezető intézet változása) f) Végrehajtási Megállapodás mellékleteinek módosítása esetén g) a projekt egyes költségvetési komponensei vagy költségtípusai között 15%-ot meg nem haladó költségvetési átcsoportosítás történik (kivéve, ha a tevékenységek és költségsorok közötti átcsoportosítás tekintetében egyéb korlátozás került meghatározásra). h) adminisztratív változások (kapcsolattartási cím, székhely, bankszámla megszűnése, könyvvizsgáló vagy projekt menedzser személyének és/vagy adatainak megváltozása, stb.) i) új bankszámla nyitása esetén az új bankszámlára vonatkozó, a számlavezető hitelintézet által visszaigazolt felhatalmazó levelet (inkasszó) 8 napon belül be kell küldeni. A módosítás típusai: 1. A Projekt Megállapodás és a Végrehajtási Megállapodás együttes, előzetes jóváhagyást igénylő módosítása 2. A Végrehajtási Megállapodás előzetes jóváhagyást igénylő módosítása 3. Írásbeli értesítés kizárólag adminisztratív adatok változása esetén 2. A Projekt Megállapodás és a Végrehajtási Megállapodás együttes, előzetes jóváhagyást igénylő módosítása Esetei: a) a projekt céljai vagy eredményei változnak b) a projekt egyes költségvetési komponensei között 15%-ot meghaladó költségvetési átcsoportosítás történik c) a projekt végrehajtásának Projekt Megállapodásban meghatározott kezdete, befejezése vagy ütemezése hat hónapot meghaladó mértékben változik, Lépései: A Projekt Végrehajtó köteles a Projekt Megállapodás és a Végrehajtási Megállapodás előzetes jóváhagyást igénylő módosítását, a módosítás okáról és körülményeiről való tájékoztatással a Közreműködő Szervezetnél írásban kezdeményezni. Beküldendő dokumentumok: 4 A Projekt Megállapodás x. számú mellékletét képező Végső költségvetés sorai, amelyek megegyeznek a 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet 21. (1) c) bekezdésében említett költségvetési fősorokkal. 5 Elszámolható költségelemek, mint pl. projekt koordináció és menedzsment költségek, bérek és bérjellegű költségek, stb. 10

11 a Projekt Végrehajtó angol és magyar nyelvű írásbeli kérelme a módosításról és a módosítás szükségességének az indoklásáról, Formátuma: A kérelmet 1 példányban, kell postán, valamint elektronikusan ( en) is benyújtani a Közreműködő Szervezethez, Határidők: Az előzetes elbírálást igénylő módosítás iránti kérelmet a módosítás tervezett életbe lépése előtt kell benyújtani a Közreműködő Szervezethez.. A Közreműködő Szervezet a kérelmet 15 munkanapon belül ellenőrzi és továbbítja a NKE felé. NKE jóváhagyása esetén végleges jóváhagyásra továbbítja a Svájci Hatóság felé. A továbbított és visszaérkező kérelem közötti ügyintézés időtartamát a Közreműködő Szervezetnek nem áll módjában befolyásolni. Amennyiben a módosítási kérelem jóváhagyásra kerül a Közreműködő Szervezet elkészíti a szerződésmódosításhoz szükséges nyomtatványt és aláírásra megküldi a Projekt Végrehajtó részére. Visszamenőleges hatállyal a szakasz alá tartozó semmiféle változtatás nem hagyható jóvá, és az esetleges változtatások csak a Projekt Megállapodás módosítás és a Végrehajtási Megállapodás módosítás aláírása után lépnek életbe! 3. A Végrehajtási Megállapodás előzetes jóváhagyást igénylő módosítása Esetei: d) a projekt végrehajtásának Projekt Megállapodásban meghatározott kezdete, befejezése vagy ütemezése hat hónapot meg nem haladóan változik. e) az elkülönített bankszámla változtatása (pl. számlavezető intézet változása) f) Végrehajtási Szerződés mellékleteinek módosítása esetén (pl. Közbeszerzési nyilatkozat változik vagy a Partnerségi Megállapodás változik) g) a projekt egyes költségvetési komponensei vagy költségtípusai között 15%-ot meg nem haladó költségvetési átcsoportosítás történik (a menedzsment költség nem növelhető). h) a projekt egyes költségtípusai között 15%-ot meghaladó költségvetési átcsoportosítás történik (a menedzsment költség nem növelhető) Lépései: A Projekt Végrehajtó köteles a Végrehajtási Megállapodás előzetes jóváhagyást igénylő módosítását, a módosítás okáról és körülményeiről való tájékoztatással a Közreműködő Szervezetnél írásban kezdeményezni. Beküldendő dokumentumok: a Projekt Végrehajtó magyar nyelvű írásbeli kérelme a módosításról és a módosítás szükségességének az indoklásáról, Formátuma: 11

12 A kérelmet 1 példányban kell postán, valamint elektronikusan is benyújtani a Közreműködő Szervezethez. Határidők: Az előzetes elbírálást igénylő módosítás iránti kérelmet a módosítás tervezett életbe lépése előtt kell benyújtani a Közreműködő Szervezethez kellő időt hagyva a szerződésmódosítás életbelépéséhez. KSZ dönt a jóváhagyásról, melyről az indoklással együtt azonnal értesíti az NKE-t. Visszamenőleges hatállyal a szakasz alá tartozó semmiféle változtatás nem hagyható jóvá, és az esetleges változtatások csak a Végrehajtási Megállapodás módosításának aláírását követően lépnek életbe! 4. Írásbeli értesítés Esetei: i) kizárólag adminisztratív változások (kapcsolattartási cím, székhely, bankszámla megszűnése, könyvvizsgáló vagy projekt menedzser személyének és/vagy adatainak megváltozása, stb.) j) új bankszámla nyitása esetén az új bankszámlára vonatkozó, a számlavezető hitelintézet által visszaigazolt felhatalmazó levelet (inkasszó) 8 napon belül be kell küldeni. Lépései: A Projekt Végrehajtó köteles a Közreműködő Szervezetet az adminisztratív változásokról írásban tájékoztatni. Formátuma: Az értesítő levélben fel kell tüntetni a módosuló adatokat és annak rövid indoklását. Formanyomtatvány nincs. Bankszámlával kapcsolatos módosítás esetén a Végrehajtási Megállapodás IX. B. mellékletét is módosítani szükséges és az írásbeli értesítéssel együtt meg kell küldeni, valamint a XI. sz. mellékletet, az új Felhatalmazó levelet is meg kell küldeni a módosuló bankszámlára vonatkozóan. Határidők: A Közreműködő Szervezet írásbeli tájékoztatásának legkésőbb a változást követő 5 munkanapon belül meg kell történnie. Nyilvánosság A projekt megvalósítása során a Közreműködő Szervezet és a NKE fokozottan figyelik a pályázat során a Nyilvánossági tervben (mely a Végrehajtási Megállapodás V. mellékletét képezi) foglalt vállalások megvalósulását. A projekt megvalósításakor a Projekt Végrehajtónak megfelelő módon például a projekt során készült jelentésekben, kiadványokban vagy a projekttel kapcsolatos híranyagokban stb. láthatóvá kell tennie, hogy a projekt az Svájci Hozzájáruláson keresztül kapott pénzügyi támogatást. A Svájci Hozzájárulás támogatásával kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségről, 12

13 a tájékoztatás formájáról részletesen rendelkezik a Nyilvánossági Útmutató, mely elektronikusan elérhető a Nemzeti Koordinációs Egység honlapján: a oldalon. Figyelem! A tájékoztatási tevékenység során vegyék figyelembe az Általános szerződéses feltételek 13. cikkelyében foglaltakat. A támogatott projektek végrehajtásához kapcsolódó fontosabb jogszabályok és dokumentumok listája évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról évi C. törvény a számvitelről évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről évi törvény az Államháztartásról évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről és a kapcsolódó kormányrendeletek (bővebben lásd a Közbeszerzési Útmutatóban) - 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről - a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás kihírdetéséről szóló, 348/2007. (XII. 20.) Korm. rendelet - 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet a Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről - 66/2010. (III. 18.) Korm. rendelet a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között december 20-án létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításáról szóló levélváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről - 18/2010. (IV. 9.) KüM határozat a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között december 20-án létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításáról szóló levélváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről szóló 66/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 2. és 3. -ainak hatálybalépéséről 13

14 BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG ÉS KIFIZETÉSEK A Projekt Végrehajtó köteles a Közreműködő Szervezetet részletesen tájékoztatni a Projekt megvalósulásáról. Ennek érdekében köteles az NKE által meghatározott formátumban Időközi projektjelentés(eke)t, Éves projektjelentés(eke)t, valamint Projektzáró jelentést készíteni. A jelentéstételi kötelezettség kezdő időpontja a Projekt Megállapodás hatálybalépésének időpontja. Az időközi projektjelentéseket a Projekt Megállapodásban meghatározott végrehajtási ütemezésnek megfelelően kell elkészíteni, és a jelentések legalább hathavonta esedékesek. Az időközi projektjelentés benyújtásának határideje legkésőbb a végrehajtási ütemezés szerinti beszámolási időszakot követő 30. nap. Az éves projektjelentés benyújtásának határideje a beszámolási időszakot követő 30. nap. A projektzáró jelentést benyújtásának határideje a projekttevékenység befejezését követő 60. napon. A beszámolók a projekt időszaka alatt utólagosan kerülnek ellenőrzésre, ezért a Projekt Végrehajtót anyagi felelősség terheli a felhasznált eszközöknek a szerződéses és a jogszabályi előírások szerinti felhasználásában! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pénzügyi táblázatok folyamatos és rendszeres vezetése a projektmegvalósítás időszakában jelentősen megkönnyíti a jelentések elkészítését. A projektjelentéseket alátámasztó Számlaösszesítőt (ld. 5. melléklet) forintban kell elkészíteni. A kifizetési kérelmen a projektjelentés formanyomtatványból származtatott forintösszeget kell feltüntetni. 1. KIFIZETÉSEK Az előleg kifizetése, a köztes kifizetés(ek) és a végső kifizetés forintban történik. A kifizetés kérelmezésének bizonylata: a kifizetési kérelem, melyet a Végrehajtási Megállapodás IX. mellékletében található minta alapján kell kiállítani. A kifizetések a Végrehajtási Megállapodás részét képező pénzügyi azonosító űrlapon (a Végrehajtási Megállapodás IX. melléklet) megadott elkülönített bankszámlára történnek (bankszámlaszám 3x8 számjeggyel). A bankszámlaszámmal kapcsolatos bármilyen változást a Közreműködő Szervezet számára haladéktalanul jelezni kell (ld.: Projetkvégrehajtási Útmutató Végrehajtási Megállapodás módosítása fejezet). A támogatás folyósításának feltétele, hogy a Projekt Végrehajtónak a kifizetési kérelem benyújtásakor, illetve a kifizetés teljesítésekor ne legyen köztartozása. Amennyiben a Közreműködő Szervezet 14

15 tudomást szerez arról, hogy a Projekt Végrehajtónak köztartozása van, a kifizetés felfüggesztésre kerül, amíg a Projekt Végrehajtó nem igazolja köztartozás mentességét. Konzorcium, illetve partnerség esetén a Közreműködő Szervezet kizárólag a konzorciumvezető /vezető partner által benyújtott projektjelentést, kifizetési igényt fogad el, és az igényelt támogatást a konzorciumvezető/vezető partner részére teljesíti. A partnerekkel/konzorciumi tagokkal történő elszámolás nyomon követéséhez a számlaösszesítő (és egyéb összesítő táblák) utalás a partnereknek elnevezésű munkafüzetet kell kitölteni és az aktuális időközi projektjelentéshez benyújtani. 1.1 Előleg Az előleg mértékét a Végrehajtási Megállapodás 5.2. pontja szabályozza. Benyújtandó dokumentumok: Az előleg kifizetésének feltétele a Végrehajtási Megállapodás aláírása. - a kitöltött kifizetési kérelem (Végrehajtási Megállapodás IX. melléklete szerint), - adott esetben a XI. melléklet szerinti pénzügyi biztosíték, - igazolás a köztartozás mentességről, - Amennyiben a társfinanszírozás önerő: az eredeti bankkivonat (vagy bank által hitelesített példány) az előlegként kiutalandó támogatási összeggel arányos önerő rendelkezésre állásáról. (bank által adott nyilatkozatot/igazolást nem fogadunk el!) - Az előzőekben felsorolt dokumentumokat a KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET nevére kell kiállítani, és részére kell megküldeni. Kifizetés: Az előleg kifizetése a dokumentumok Közreműködő Szervezet általi jóváhagyását követő 15 munkanapon belül történik meg. 1.2 Közbenső kifizetés(ek) A benyújtandó dokumentumokat a Végrehajtási Megállapodás III. mellékletében található Projekt végrehajtási ütemezésnek megfelelő beszámolási időszakokra kell elkészíteni. Az időközi projektjelentés benyújtásának határideje a Közreműködő Szervezet címére legkésőbb a végrehajtási ütemezés szerinti beszámolási időszakot követő 30. nap. Benyújtandó dokumentumok: - Időközi projektjelentés nyomtatvány (angol nyelven szükséges kitölteni) - Költségek igazolására szolgáló dokumentumok cégszerű aláírással hitelesített másolat, - Számlaösszesítő (egyéb összesítő táblák), - Kamatösszesítő (az előlegen felmerült kamat összegéről), - a kitöltött kifizetési kérelem (Végrehajtási Megállapodás IX. melléklete szerint), Az időközi jelentés elfogadását követően: - Igazolások a köztartozás mentességről 15

16 Az időközi projektjelentések előzetes ellenőrzését a Közreműködő Szervezet 30 napon belül végzi. Minden jelentés kapcsán a Közreműködő Szervezet egy alkalommal biztosít lehetőséget hiánypótlásra. A hiánypótlás megküldésére a Projekt Végrehajtónak a hiánypótlásra felszólító levél kézhez vételétől 15 nap áll rendelkezésére. A jelentés elfogadásáról a Közreműködő Szervezet értesíti a Projekt Végrehajtót, és egyben felszólítja a köztartozás mentesség vonatkozásában az igazolások megküldésére. Amennyiben a időközi projektjelentéssel kapcsolatban hiánypótlás merül fel, amely kizárólag egyes számlákhoz kapcsolódik, és a hiánypótlás nem érkezik meg határidőre, vagy a hiánypótlás ellenére sem befogadhatóak a kérdéses tételek, akkor a hiánypótlással nem érintett tételek kifizetésre kerülnek, míg a hiánypótlandó bizonylatok kifizetését a Közreműködő Szervezet felfüggeszti, és azok a következő projektjelentéssel kerülnek majd rendezésre, amennyiben addig a hiánypótlás megtörténik. Kifizetés: A köztes kifizetés attól számított 15 munkanapon belül esedékes, hogy a Közreműködő Szervezet az időközi projektjelentést jóváhagyta és a Projekt Végrehajtó kifizetési igénye és igazolása a köztartozás mentességről a Közreműködő Szervezethez megérkezett. Az utolsó időközi jelentés esetében a kifizetésre csak a projektzáró jelentés benyújtása és ellenőrzése után kerül sor. A Közreműködő Szervezet a teljes támogatás 5%-át a projektzáró jelentés és a végső pénzügyi audit elfogadásáig visszatart. 1.3 Végső kifizetés A Projektzáró jelentés az utolsó Időközi projektjelentéssel és a végső pénzügyi jelentéssel képezi a végső kifizetés alapját. A Projektzáró jelentés benyújtásának határideje legkésőbb a projekttevékenység befejezését követő 60. nap. Benyújtandó dokumentumok: - Utolsó időközi projektjelentés másolata (ld: 1.2 közbenső kifizetés) - Projektzáró jelentés nyomtatvány (angol nyelven szükséges kitölteni) - Audit jelentés (Projekt Megállapodásban meghatározott időpontokban, a 8. melléklet szerint), - a kitöltött kifizetési kérelem (Végrehajtási Megállapodás IX. melléklete szerint), Az utolsó időközi jelentés elfogadását követően: - Igazolások a köztartozás mentességről A jelentés elfogadásáról a Közreműködő Szervezet értesíti a Projekt Végrehajtót, és egyben felszólítja a köztartozás mentesség vonatkozásában az igazolások megküldésére. Kifizetés: A végső kifizetés attól számított 15 munkanapon belül esedékes, amikor a Közreműködő Szervezet a Projektzáró jelentést jóváhagyta és a Projekt Végrehajtó igazolása a köztartozás mentességről a Közreműködő Szervezethez megérkezett.. 16

17 2. JELENTÉSEK 2.1 Időközi projektjelentések Az időközi projektjelentést (ill. annak hiánypótlását) az alábbi példányokban kell benyújtani: Dokumentum Időközi projektjelentés nyomtatvány (mellékletek) Számlaösszesítő (egyéb összesítő táblák) 1. Eredeti példány 2. KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET példánya 2. KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET példánya Eredeti példány Másolat Eredeti példány - Kamatösszesítő Eredeti példány - - Számlák és Cégszerű aláírással alátámasztó hitelesített másolatok - - bizonylatok A helyszíni ellenőrzés alkalmával kerülnek megtekintésre Kifizetést igazoló Cégszerű aláírással bizonylatok hitelesített másolatok - - Fizetési kérelem Eredeti példány - - Köztartozás mentességet igazoló dokumentumok Eredeti példány - 4. Elektronikusan A dokumentumokat a konzorcium/partnerek esetében is a konzorciumvezető/ vezető partner köteles összegyűjteni és benyújtani. A csatolandó számlákat és alátámasztó bizonylatokat kérjük, a Számlaösszesítőben megadott sorrendnek megfelelően rendezni. A számlák vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok (pl. bérjegyzék) eredeti példányát kérjük záradékolni az alábbi elemek rávezetésével (ezen adatokat tartalmazó matrica használata nem elfogadható): a számla sorszáma (számlaösszesítő alapján) Svájci Hozzájárulás; Végrehajtási Megállapodás száma; a beszámolás időszak száma; az elszámolni kívánt összeg (amennyiben nem a számla teljes összege kerül elszámolásra) 17

18 Az eredeti záradékolt példányról kérünk másolatot készíteni, és ezt a másolatot szükséges hitelesíteni az eredetivel mindemben megegyező másolat felirattal vagy bélyegzővel és a szervezet hivatalos képviselőjének/meghatalmazottjának (meghatalmazás csatolása) cégszerű aláírásával. A másolaton minden adat jól olvasható, beazonosítható legyen. Minden benyújtásra kerülő dokumentumot cégszerűen hitelesíteni szükséges. 1. Számlák és alátámasztó bizonylatok A számlák és a számlákat helyettesítő bizonylatok akkor számolhatók el a projekt keretében, ha megfelelnek a nemzeti jogszabályok által előírt követelményeknek, különösen a magyar Projekt Végrehajtó vonatkozásában: az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvénynek, valamint a számvitelről szóló évi C. törvénynek; megfelelnek a pályázati kiírás pénzügyi előírásainak és feltételeinek: csak a pályázat tartalmával összhangban kötött vállalkozói szerződések, megrendelések alapján kiállított számlák fogadhatók el, amelyek igazodnak a szerződés mellékletében szereplő költségvetéshez; megfelelnek az útmutatók előírásainak; megfelelnek a költségvetésben meghatározott keretösszegnek: a számlák elszámolható összege és részösszege nem haladhatja meg a költségvetésben meghatározott kereteket; megfelelnek a józan pénzügyi gazdálkodás elveinek, különösen az ár-érték arány, valamint a költséghatékonyság elvének, és a számlával igazolt költségek a projekt megvalósításához nélkülözhetetlenek; a szakmai teljesítésigazoló a költséget a Projektjelentés részeként szakmailag jóváhagyta; A számlán vevőként a Projekt Végrehajtó (Partner/ Konzorciumi tag) pontos neve szerepel, vevő címeként a Végrehajtási Megállapodásban a Projekt Végrehajtó által megadott pontos cím (kivéve egyes eseteket: pl: külföldi szakértők repülőjegy vásárlása); a számla kiállítója megegyezik a csatolt vállalkozási, kivitelezői, szállítói szerződésben feltüntetettel; a számlák kiállítási, teljesítési dátuma, valamint a pénzügyi teljesítés dátuma a Végrehajtási Megállapodás 3.2. és 3.3. pontjaiban meghatározott időpontok közé esik. Devizaszámlák esetében a devizaösszegek átszámítása forintra a számla pénzügyi teljesítésének napján az MNB által közétett árfolyamon történik. A számlák másolatán fel kell tüntetni az alkalmazott átváltási árfolyamot és az elszámolni kívánt forintösszeget is. Angol nyelvű számlák, ill. dokumentumok kivételével a számlákról és a csatolt dokumentumokról fordítást kell mellékelni. Előlegszámla az elszámolás részeként csak a hozzá kapcsolódó pénzügyileg rendezett végszámlával együtt számolható el. Minden eredeti számlát a 2.1 pontban megadott kötelező elemek feltüntetésével záradékolni kell. Csak kifizetett számlák kerülhetnek be a jelentésbe, és a pénzügyi teljesítés dátuma határozza meg, hogy az adott számla melyik jelentéstételi időszakba sorolható be. A költségek felmerülését és projekthez való kapcsolódását a számlákhoz mellékelt egyéb dokumentumok igazolják, ezért a számlák mellékleteként szerepelniük kell a hozzájuk tartozó alátámasztó bizonylatoknak, melyek elsősorban az alábbiak: 18

19 Kifizetést igazoló bizonylatok az alábbiak lehetnek: készpénzben történő kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat és a kivétet alátámasztó bankszámlakivonatot; átutalással kiegyenlített számláknál a kapcsolódó bankszámlakivonat. A kapcsolódó kivonat azon részét kell csatolni, amely tartalmazza az intézmény számlaazonosító adatait, a kivonat sorszámát és dátumát, és az adott tételre vonatkozó terhelési értesítő részt, illetve a nyitó és záró egyenleget. Csoportos utalás esetén a GIRO bizonylatok benyújtása is szükséges. Alapvetően a számla pénzügyi teljesítésének dátuma dönti el, hogy adott számla mely beszámolási periódusban számolható el. Amennyiben az átutalás a periódusban megtörtént, de a bankszámlakivonat az átutalásról a beszámoló benyújtásáig még nem érkezett be, a költséget az adott időszakban el kell számolni és a kifizetést igazoló bizonylatot a beszámoló Közreműködő Szervezet általi jóváhagyásáig hiánypótlásként be kell nyújtani. Azokban a kivételesen indokolt esetekben, ahol nem a projekt számára elkülönített bankszámláról történt a kifizetés (pl. bérek esetében), a legközelebbi beszámolóhoz szükséges csatolni azokat a bankszámlakivonatokat, melyek igazolják, hogy a fent említett kifizetések az elkülönített számláról visszavezetésre kerültek arra a számlára ahonnan a kifizetés történt. Szerződések: Amennyiben több perióduson keresztül és/vagy több számla kapcsolódik a szerződéshez, kérjük a szerződéseket külön lefűzve benyújtani. Amennyiben egy számla tartozik a szerződéshez, akkor kérjük a szerződést az adott számla mellékleteként szerepeltetni. A szerződéseket elegendő egyszer benyújtani, a későbbi beszámolókban azonban hivatkozni szükséges rájuk és a szerződésmódosításokat be kell csatolni. A szerződés szövege tartalmazzon egyértelmű utalást a projekthez való kapcsolódás tekintetében. Teljesítésigazolás: a számlákkal igazolt költségek jogosultságát tanúsító Projekt Végrehajtó által kiállított és aláírt elfogadó nyilatkozat Az igazolást alátámasztó dokumentumok különösen (amennyiben releváns) átadás-átvételi jegyzőkönyv műszaki ellenőri igazolás. szállítólevél, műszaki teljesítést igazoló nyilatkozat, üzembe helyezési okmányok, stb. Kis értékű számlák esetén ( forintot meg nem haladó érték esetén) a teljesítésigazolás a számlán is szerepelhet. 19

20 2. Számlaösszesítő (és egyéb összesítő táblák) Az összesítő táblák adatait a Projekt Végrehajtónak a számviteli nyilvántartásában megtalálható, számviteli és adótörvényeknek megfelelő alátámasztó dokumentáció alapján kell összeállítania. A Projekt Végrehajtó helyszíni ellenőrzés alkalmával köteles az alátámasztó dokumentáció megtekinthetőségéről gondoskodni (Végrehajtási Megállapodás Általános szerződéses feltételek 4 (6)). Jelen Útmutató 5. sz. mellékletében megadott formátumokat kell használni. A Számlaösszesítő tartalmazza az adott beszámolási periódusban pénzügyileg teljesített számlák vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok, valamint a költség felmerülésének jogosságát alátámasztó bizonylatok összesítését havi lebontásban, tevékenységek és költségsorok szerint. A Számlaösszesítőben a számlák vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok, valamint a költség felmerülésének jogosságát alátámasztó bizonylatok sorszámozása az egyes tevékenységek és az egyes beszámolók között is folyamatos legyen, mely sorszámokat kérjük rávezetni a számlák vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok, valamint a költség felmerülésének jogosságát alátámasztó bizonylatok másolataira is. A pénzügyi jelentésben szereplő összetartozó dokumentumokat kérjük együtt kezelni (pl.: Számlaösszesítőn az 1. sorszámú számlához vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylathoz tartozó, a költség felmerülésének jogosságát alátámasztó dokumentumokat kérjük 1/a, 1/b, stb. jelölni). A Számlaösszesítőt forintban kell feltölteni. A Számlaösszesítőben az elszámolható költséget meg kell bontani támogatás és önerő részekre. A konzorciumi tagok vagy egy Számlaösszesítő táblázatban összesítik az adatokat vagy külön-külön Számlaösszesítőt töltenek ki, melyet a vezető partner/konzorcium vezetője gyűjt össze, és az időközi projektjelentéssel együtt juttatja el a Közreműködő Szervezethez. Egyéb összesítő táblát kell feltölteni a bérek és járulékok, ill. az általános működési költségek vonatkozásában a 6. mellékletben megadott mintákat használva. Ezen összesítő táblák havi összegző sorai kerülnek átvezetésre a Számlaösszesítő táblázatba. 3. Kamatösszesítő A Projekt Végrehajtó részére átutalt előleg leköthető, de a betéti, ill. látraszóló kamatokkal el kell számolni. A könyvelésben az előlegen keletkezett kamatot külön is részletezni kell. A keletkező kamatnyereség kizárólag a projekt céljaira használható fel, és csak a NKE előzetes engedélyével, de a jóváhagyott kamat-felhasználást is bizonylatokkal kell alátámasztani Amennyiben a kamat-felhasználás engedélyeztetése nem történik meg, a kamatot az utolsó Számlaösszesítőben negatív előjellel, korrekciós tételként kell szerepeltetni. 4. Időközi projektjelentés nyomtatvány Formátuma megtalálható jelen útmutató 2. sz. mellékletében. Minden jelentéshez a Projekt Végrehajtó egy testreszabott nyomtatványt kap, melyet a Közreműködő szervezet küld meg a részére, legkésőbb a jelentéstételi időszak lejárta előtt 15 nappal, azonban kizárólag a korábbi jelentés jóváhagyását követően. A nyomtatványon kizárólag a világos sárga cellákat kell adattal feltölteni. 20

PROJEKTVÉGREHAJTÁSI ÚTMUTATÓ 1

PROJEKTVÉGREHAJTÁSI ÚTMUTATÓ 1 PROJEKTVÉGREHAJTÁSI ÚTMUTATÓ 1 Svájci Magyar Együttműködési Program Hatályos: 2012. január 1 Jelen Útmutató a Projekt Végrehajtók, Program Végrehajtók, Partnerek, Konzorciumi tagok. Támogatásközvetítő

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó Támogatás folyósítása Előleg kifizetése (automatikusan) Köztes kifizetés (PEJ alapján) Számlák, illetve

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében A támogatói szerződés (VKTSZ) megkötését követően kezdődik el a projekt megvalósítása, aminek alapja, az Pályázó jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

SEGÉDLET A SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

SEGÉDLET A SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS SEGÉDLET A SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ÁLTAL TÁMOGATOTT 2012-13-HEF KÓDÚ PÁLYÁZATI PROGRAMOKH OZ A támogatási szerződésben rögzített feladatok,

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Elszámolási Kézikönyv a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott működési költségvetési támogatás szakmai tájékoztatójának és pénzügyi kimutatásának elkészítéséhez 1.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZÁLLÍTÓI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ. az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében

ÚTMUTATÓ A SZÁLLÍTÓI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ. az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében ÚTMUTATÓ A SZÁLLÍTÓI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 keretében Hatályos: 2016. 11. 02. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2.

Részletesebben

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD 1 Támogatási szerződés tartalma I. ÁSZF 1. Általános rendelkezések 2. Projekt megvalósításához

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4)

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) Évközi beszámoló szeminárium Csigi Klaudia Tempus Közalapítvány 2015. szeptember 17. Beszámoló benyújtása Eredeti példányban,

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs nap magyar partnerek részére Pécs, 2011.június 23. Tartalom

Részletesebben

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás A Széchenyi 2020 keretében megjelent Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás módosult az

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett Idősügyi támogatási keretből nyert támogatások elszámolásához kapcsolódó segédlet

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett Idősügyi támogatási keretből nyert támogatások elszámolásához kapcsolódó segédlet Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett Idősügyi támogatási keretből nyert támogatások elszámolásához kapcsolódó segédlet I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Idősügyi támogatási keretből (továbbiakban:

Részletesebben

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 2010.02.26. POLGÁR ÉVA TÉMAKÖRÖK elszámolható költségek útmutató (ESZA/ERFA) könyvvizsgálat a projekt végén előlegből származó kamatbevétel bevételek kezelése milyen

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Rába Anikó, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-magyarországi Ellenőrzési Osztály Partneri szeminárium magyar partnerek részére Pécs, 2013.02.13

Részletesebben

Termékbeszerzések és szolgáltatások esetén minden esetben a

Termékbeszerzések és szolgáltatások esetén minden esetben a A Natura 2000 fenntartási tervek készítéséhez nyújtott támogatás jogcím kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok 1. Személyi jellegű kiadások Az ügyfél köteles az egyes fenntartási tervek

Részletesebben

Elszámolási segédlet

Elszámolási segédlet Elszámolási segédlet A pályázat elszámolása két fő részből áll: 1. Tartalmi rész: Tartalmi beszámoló + mellékletek (fénykép, újságcikk, stb.) A tartalmi beszámoló szöveges összefoglaló, amelyben a támogatott

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET. ProAnt

ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET. ProAnt ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET ProAnt A kevésbé tapasztalt pályázók körében gyakran nehézséget jelent, hogy a kifizetési igénylések összeállításakor egyes költségeket milyen típusú összesítőn kell elszámolni, valamint

Részletesebben

ELŐADÓ: 2008. ÉVI MOLÁSAINAK

ELŐADÓ: 2008. ÉVI MOLÁSAINAK ELŐADÓ: 2008. ÉVI PÁLYÁZATOK PÉNZP NZÜGYI ELSZÁMOL MOLÁSAINAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA 2008. ÉVI NCA PÁLYÁZATOK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSAINAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA 1. JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSNEK MEGFELELŐEN A TELJES TÁMOGATÁSI

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Utófinanszírozás: Sipos-Kovács Mónika DARFÜ Nonprofit Kft. Vegyes finanszírozás:

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Utófinanszírozás: Sipos-Kovács Mónika DARFÜ Nonprofit Kft. Vegyes finanszírozás: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Utófinanszírozás: A projekt során felmerülő költségek utólagos támogatási formája, a számla, vagy egyéb, az elszámolást alátámasztó dokumentum teljes összegének

Részletesebben

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27.

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27. SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása Budapest, 2011. január 27. Zárójelentés Kötött zárójelentés formátum. Feltöltésre került a formanyomtatvány a SOLID Együttműködési portálra a dokumentum sablonok

Részletesebben

Útmutató. a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetésre került Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj pályázat beszámolójához

Útmutató. a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetésre került Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj pályázat beszámolójához Útmutató a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetésre került Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj pályázat beszámolójához 1.Bevezetés Az útmutató segítséget nyújt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

A HEFOP pénzügyi lebonyolítási rendszerének ismertetése, pénzügyi monitoring

A HEFOP pénzügyi lebonyolítási rendszerének ismertetése, pénzügyi monitoring A HEFOP pénzügyi lebonyolítási rendszerének ismertetése, pénzügyi monitoring Nagy Ildikó Költségvetés forrásai A HEFOP program teljes költségvetése ~ 191,3 Md Ft (750,4 millió ) EU forrás 75% ~ 143,5 Md

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Intenzív programok. Pénzügyi tudnivalók

EGT Alap Ösztöndíj program Intenzív programok. Pénzügyi tudnivalók EGT Alap Ösztöndíj program Pénzügyi tudnivalók A támogatás kifizetése Támogatás: 90%, saját forrás: 10% Előleg: 40% Ha az évközi beszámoló alapján az előleg 60%-át elköltötték 40% utalása Fennmaradó 20%:

Részletesebben

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek ALAPADATOK* Szerződés száma: Kifizetési kérelem : * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek 1.sz. melléklet 500 Eft alatti támogatástartalmú számlák összesítője

Részletesebben

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HITELESÍTÉS A pályázatokhoz kapcsolódó kifizetésekhez a folyamatok hitelesítése szükséges, aminek célja: A kedvezményezett a vállalásait a hazai és

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2016. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

TÁMOP D-12/2/KONV projektindító nap

TÁMOP D-12/2/KONV projektindító nap TÁMOP-4.1.2.D-12/2/KONV projektindító nap Támogatási keret - Összesen 2 858 561 708 Ft a megítélt támogatás. A pályázati kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót Kifizetési igény típusa Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény Jelen adatlap elválaszthatatlan részét

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz)

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) 1. Föld és ingatlan vásárlás Területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítıje Hatósági

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által támogatott pályázati programok pénzügyi elszámolásához

ÚTMUTATÓ a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által támogatott pályázati programok pénzügyi elszámolásához ÚTMUTATÓ a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által támogatott pályázati programok pénzügyi elszámolásához Az elszámolást az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,

Részletesebben

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Oldal: 1 / 6 SZAKMAI RÉSZBESZÁMOLÓ A részletekben történő finanszírozás

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Partneri Jelentés készítése. Gálosi Gábor VÁTI Nonprofit Kft. Dél-dunántúli Területi Iroda Pécs Pécs, 2011. június 23.

Partneri Jelentés készítése. Gálosi Gábor VÁTI Nonprofit Kft. Dél-dunántúli Területi Iroda Pécs Pécs, 2011. június 23. Partneri Jelentés készítése Gálosi Gábor VÁTI Nonprofit Kft. Dél-dunántúli Területi Iroda Pécs Pécs, 2011. június 23. Az első szintű ellenőrzés folyamata Hazai vezető partner/ partner részéről partneri

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA FELHÍVÁS a Megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel biztosítása című, HU-03-C1-2014 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: Benkucs László MAG Zrt. Közép-magyarországi ov.h. 2013. november 11. Jogszabályi háttér, eljárásrendek

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

Támogatási szerződéskötés és a szerződéskötés utáni kötelezettségek. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Támogatási szerződéskötés és a szerződéskötés utáni kötelezettségek. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Támogatási szerződéskötés és a Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Sikeres, gyors Támogatási Szerződéskötés Bejelentési kötelezettség teljesítése (Változás bejelentések

Részletesebben

A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok

A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok 1. Személyi jellegű kiadások (a jogcímspecifikus rendelet alapján, a támogatott célterület feladatainak ellátása

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes. 2012. január 5.

Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes. 2012. január 5. Útmutató a látvány-csapatsportok társasági adóból való közvetett állami támogatásának felhasználásához és elszámolásához Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes 2012. január 5. Elszámolható

Részletesebben

PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I.

PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I. PÁLYÁZATI AUDIT PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I. Elkülönített pályázati dokumentáció: eredeti bizonylatok, kifiz. kérelem sorrendjében, egyértelműen, beazonosíthatóan A könyvvizsgáló rendelkezésére kell bocsátani

Részletesebben

A projekt előrehaladási jelentések szakmai tartalmának összeállítása

A projekt előrehaladási jelentések szakmai tartalmának összeállítása A projekt előrehaladási jelentések szakmai tartalmának összeállítása Kovács Ildikó, projektfelügyelő IRM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2010. február 11. A monitoring célja a megvalósuló projektek

Részletesebben

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA PÁLYÁZAT CÉLJA: A hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Mád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről Mád Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok

A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok 1. Személyi jellegű kiadások (a jogcímspecifikus rendelet alapján, a támogatott célterület feladatainak ellátása

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Nemzetközi Konferencialátogatási Program pályázati felhíváshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Nemzetközi Konferencialátogatási Program pályázati felhíváshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Nemzetközi Konferencialátogatási Program pályázati felhíváshoz A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által kiírt nemzetközi konferencialátogatási programra pályázó résztvevőkre az

Részletesebben

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6.

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6. FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN Budapest, 2012. december 6. Szereplők I. Belső ellenőrzés Pályázó/Kedvezményezett Külső ellenőrzések Szereplők II. - Hazai szervezetek Állami Számvevőszék

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA

TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA Iktatószám: Kedvezményezett neve: Projekt címe: Projekt azonosítószám: TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA Preambulum A Vidékfejlesztési Program 19. intézkedése a vidékfejlesztési tevékenységben jelentős szerepet vállaló,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Részletesebben

Magyar Birkózó Szövetség. Állami támogatások elszámolásával kapcsolatos változások 2015-IV. ütem

Magyar Birkózó Szövetség. Állami támogatások elszámolásával kapcsolatos változások 2015-IV. ütem Magyar Birkózó Szövetség Állami támogatások elszámolásával kapcsolatos változások 2015-IV. ütem Általános információk I. Támogatási időszak 2015.01.01.-2016.01.15. ÉVES támogatási periódus Elszámolás végső

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

4. számú szerződés módosításról tájékoztató - KEOP-5.6.0/ kódszámú pályázat külső projektmenedzseri feladatainak ellátása tárgyban

4. számú szerződés módosításról tájékoztató - KEOP-5.6.0/ kódszámú pályázat külső projektmenedzseri feladatainak ellátása tárgyban 4. számú szerződés módosításról tájékoztató - KEOP-5.6.0/12-2014-0001 kódszámú pályázat külső projektmenedzseri feladatainak ellátása tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/74 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ A (fő)kedvezményezett neve: 1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Bereczk Balázs Telefon: +36 (85) 501035 Fax: +36 (85) 501055 Email: bereczk.balazs@marcali.hu

Részletesebben

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

PANNON Egyetem TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0017. Projektirányítás Kézikönyv. 2.sz. MELLÉKLET. a Pannon Egyetemre vonatkozóan

PANNON Egyetem TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0017. Projektirányítás Kézikönyv. 2.sz. MELLÉKLET. a Pannon Egyetemre vonatkozóan Projektirányítás Kézikönyv 2.sz. MELLÉKLET a Pannon Egyetemre vonatkozóan I. BESZERZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELŐÍRÁSOK, ELVÁRÁSOK: Minden beszerzési igény teljesítése (kötelezettségvállalás: szerződéskötés,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Kisberény Község Önkormányzata 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: 6743-23/2011 ELŐTERJESZTÉS Kisberény Község Önkormányzata 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Napirend: KEOP-7.1.0/11

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségi Projektek Pénzügyi tudnivalók. Budayné Szentes Dorottya Pénzügyi monitoring csoport október 11.

Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségi Projektek Pénzügyi tudnivalók. Budayné Szentes Dorottya Pénzügyi monitoring csoport október 11. Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségi Projektek Pénzügyi tudnivalók Budayné Szentes Dorottya Pénzügyi monitoring csoport 2016. október 11. Támogatási szerződés 1. Általános tudnivalók: Partnerség, egy pályázó,

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése A vizsgálat elsősorban nem a tulajdonos és a hitelezők, hanem a forrást biztosító támogató érdekében történik.

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Elszámolások, előrehaladási jelentések, pénzügyi menedzsment

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Elszámolások, előrehaladási jelentések, pénzügyi menedzsment Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Elszámolások, előrehaladási jelentések, pénzügyi menedzsment Elszámolható költség: - Ami a projekt tevékenységeinek megvalósításával közvetlen összefüggésben

Részletesebben

Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram. Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14

Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram. Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 A cél, pályázók köre, forrás elsődlegesen a klímavédelem CO2 kibocsátás csökkentése hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Tananyagfejlesztés pályázati felhíváshoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Tananyagfejlesztés pályázati felhíváshoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Tananyagfejlesztés pályázati felhíváshoz A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által kiírt tananyagfejlesztési programban résztvevő Pályázóira az alábbi meghatározott jelentkezési,

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

Elszámolási segédlet 2017

Elszámolási segédlet 2017 1 Elszámolási segédlet 2017 2 3 4 5 6 7 8 ( A táblázattól függetlenül csak a ben meghatározott céloknak megfelelő költségek számolhatók el.) Záradékolási kötelezettség: a ben meghatározott szöveggel, a

Részletesebben

A Projekt Előrehaladási Jelentésben/szállítói kifizetési igénylésben benyújtandó, elszámolható költségek valódiságát igazoló alátámasztó dokumentumok

A Projekt Előrehaladási Jelentésben/szállítói kifizetési igénylésben benyújtandó, elszámolható költségek valódiságát igazoló alátámasztó dokumentumok A Projekt Előrehaladási Jelentésben/szállítói kifizetési igénylésben benyújtandó, elszámolható költségek valódiságát igazoló alátámasztó dokumentumok Közbeszerzési értékhatárt elérő esetekben: - a teljes

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben