Éves beszámoló Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Éves beszámoló Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!"

Átírás

1 Éves beszámoló A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének március 02-i megyei közgyőlésére Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Szeretettel köszöntjük a közgyőlésünkön megjelent valamennyi meghívott Vendégünket, Sorstársunkat, Kísérıiket, Családtagjaikat. Köszöntjük az itt lévı érdeklıdıket, a megyei vakügyért odaadó gondoskodással eljáró barátainkat is. Elnökségünk beszámol a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete elızı közgyőlése óta eltelt, azaz a május 19-e és a március 2-a közötti idıszakban végzett munkájáról. A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete elfogadott Alapszabályának megfelelıen végezte ebben az évben is tevékenységét. Egyesületünk tevékenységét közhasznú szervezet formájában végzi és ennek törvényben meghatározott kötelezettségei vannak, melyhez a szükséges feltételek rendelkezésünkre állnak. Elıre meghatározott munkaterv alapján dolgoztunk, melyet 7 tagú Elnökségünk alakított ki az év elején (Elnök, Alelnök, 5 fı elnökségi tag). Ezen kívül az irodai munkálatokban 1 fı Irodavezetı, 1 fı szervezeti menedzser és 1 fı szervezeti kapcsolattartó vesz részt. Az akkreditációs eljárás lefolytatása után január 1.-tıl, majd október 1.-tıl egy-egy fı, valamint január 1.-tıl újabb 12 fı megváltozott munkaképességő személy foglalkoztatását kezdtük meg a DDRMK támogatásával. Még november 6-án kapta meg Egyesületünk az akkreditációról szóló alap tanúsítványt. Több alkalommal felkerestek bennünket a SINOSZ és Mozgássérültek munkatársai is, kérték segítségünket ezen akkreditációs eljárás elindításában. Megyei Elnökségünk, amely évente elıre meghatározott munkatervben foglaltak szerint tárgyalt, általában negyedévente, szükség szerint még sőrőbben ülésezett. A beszámolási idıszakban is kiemelten kezeltük és rendszeresen tárgyaltunk: - elnökségi tagok és területfelelısök feladatairól, - pénzügyi helyzetünkrıl, - segédeszköz támogatásról, azok kölcsönzési lehetıségekrıl, - tagszervezésrıl, látássérült gyermekek helyzetérıl, oktatásáról, - intézményekkel, egyesületekkel való kapcsolattartásról, - munkába-helyezési esélyekrıl, tanfolyamok szervezésérıl, - hangos-könyvtárak népszerősítésérıl, - megyei és megyén kívüli rendezvényekrıl, belföldi külföldi kirándulásokról, - pályázatokról, adománygyőjtésrıl, - szociális segítı szolgáltató hálózatunkról, mőködésérıl, a felmerülı igényekrıl. Megyei Egyesületünk irodája megtalálható Szekszárdon a Hunyadi u. 4. szám alatt, bérleményünk 2 irodahelyiségbıl és 1 oktatóterembıl áll. Az év során a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. jóvoltából hozzájutottunk egy 4. helyiséghez, amiben elkezdtük a tervbe vett médiaszobánk közösségi helységként való kialakítását is, ami jelenleg is folyamatban van, mert idén még tanfolyamok zajlottak ebben a teremben is. Hivatalosan ügyfélfogadási idınk: kedden, szerdán és csütörtökön 9 órától 15 óráig tart, de sokszor felkeresnek bennünket hétfın és pénteken is. Napi ügyfélforgalmunk sokszor fı. Megkeresnek bennünket tagfelvétel, rehabilitáció ügyében, vakvezetı kutyaigényléssel, tanfolyami képzésekkel, levél-, illetve egyéb kérelmek, pályázatok írásával, segédeszköz- és tanulmányi támogatással, FOT kérelemmel, tagfelvétellel, méltányossági nyugdíjemeléssel, munkavállalással és más üggyel kapcsolatban is. Irodánkban magnetofonok, diktafonok, picht írógépek, különbözı sporteszközök (futópad, lépegetı, bicikli stb.) beszélı vérnyomásmérık, vércukorszintmérık, kölcsönözhetıek ki otthoni használatra. Irodánkban internetet, lapolvasót, kivetítıt és bioptron lámpát használhatnak a Sorstársak, és hangoskönyveket kölcsönözhetnek ingyenesen. A fogyatékossági támogatás mindenkori öregségi minimál nyugdíj 67 %-a ill. 80 %-a. Jelenleg ,- Ft/hó ill ,- Ft/hó

2 MÁK december 31-i statisztikája szerint Tolna Megyében a fogyatékossági támogatásban részesülık megoszlása a következıképpen alakult: Látássérült: 1492 fı fı (vakok személyi járadéka +/vagy családi pótlék) összesen: 1659 fı Hallássérült: 231 fı, Mozgássérült: 1296 fı, Értelmi fogyatékos: 459 fı, Autista: 4 fı, Összesen: 3587 fı. Megyénk nagyobb városaiban 8 Baráti Kör mőködik. Általában minden hónapban szerveztek klubdélutánokat, évente kétszer lehetıség szerint kihelyezett ügyfélfogadásokat is tartottunk, ahol az Egyesület Elnöke tájékoztatta a Tagtársakat vakügyi kérdésekrıl, pályázati lehetıségekrıl, tanfolyamokról, szociális segítı hálózatunkról, rendezvényekrıl. Megkülönböztetett figyelemmel tartjuk a kapcsolatot a Polgármesteri Hivatalokkal, a Tolna Megyei Önkormányzattal, társszervezetekkel, hatóságokkal, karitatív szolgálatokkal, egyházzal, a Megyei Könyvtárral, iskolákkal, az Esélyek Házával, a TM. CISZOK-kal, a Mentálhigiénés Mőhellyel, a MÁK-kal, Támogató Szolgálatokkal, a Szemészeti Osztály munkatársaival, a Vagyonkezelı Kft.-vel, a Nép Ügyvédje irodával, a DDRMK-al és a Szolgáltatási Osztályával, a megyei Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítı Szolgálatával, a megyei Rfk. Bőnmegelızési Osztályával, vállalkozókkal, magánemberekkel, médiákkal. Együttmőködésünk a fentieken túl kiterjed a PV szervezetére és a TM. Katasztrófavédelmi Igazgatóságra, akikkel együttmőködési megállapodásunk is van. Együttmőködünk továbbá Teleházakkal és Könyvtárakkal is. Megyei Egyesületünk ebben az évben is meghirdetett különbözı tanfolyamokat Tagtársainknak ingyenesen: számítógép-kezelıi, angol-, német nyelv, frissítı- és talpmasszıri, Braille írás és olvasás tanfolyamokat, melyek elıkészítése és szervezése folyamatosan zajlik. A frissítı és talpmasszır tanfolyamunk után sikeresen levizsgázott decemberben 12 fı. Egyesületünk munkáját hathatósan segítik a területfelelısök, a Baráti Körök vezetıi, és 12 fı szociális segítı megyeszerte. Családokat látogatnak meg, és Sorstársaink kérésére egyéni ügyeiket is intézik, pl.: segédeszköz-igénylés, pályázatok, kérelmek intézése, gyógyszerfelíratás, azok kiváltása, bevásárlás, ebéd házhoz szállítása, takarítás, személyi kíséret, és egyéb szociális tevékenység. Szociális segítıink hetente tartanak munkamegbeszélést irodánkban, ahol beszámolnak az elızı heti munkájukról, és munkatervet készítenek a következı hétre. Pályázatok, támogatások: Anyagi lehetıségeinket, mozgásterünket központi költségvetés mellett az elérhetı pályázatokon elnyert támogatási összegekkel próbáljuk kibıvíteni. Ilyen pályázatokat országos és helyi intézmények, Alapítványok tesznek közzé. Jelentıs munkát ad a pályázati kiírások követése, azok elkészítése és a támogatás felhasználásáról szóló beszámolók elkészítése. Egyesületünk több alkalommal pályázott különbözı Alapokhoz, Alapítványokhoz, Bizottságokhoz, városi önkormányzatokhoz. Így a Szekszárd Város Önkormányzata Sport és Ifjúsági Bizottságához, a Kulturális Bizottsághoz, a TM. Önkormányzat SZEB-hoz, a TM. Önkormányzat Közgyőlése Elnökéhez, Paksi, Dombóvári, Bonyhádi Polgármesteri Hivatalokhoz, nagyobb cégekhez, NCA-hoz, a Magyar Telekomhoz. Az elnyert összegek mőködési költségek, programok anyagi feltételeinek biztosítására, különbözı cél szerinti programok (nyári táboroztatás, kirándulás, szakmai út, segédeszközök vásárlása, Baráti Körök mőködése, karácsonyi csomagok összeállítása stb.) megvalósítására kerültek felhasználásra. Diákoknak kérésre számítástechnikai eszközökre, tanulmányi támogatás elnyerése érdekében és segédeszköz-támogatásra is készítettünk el pályázatokat. Év elején üdülési csekk igénylése érdekében készítettünk pályázatokat a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványhoz, illetve a Telefonnal a rászorultakért Alapítványhoz továbbítottunk 10 db pályázatot (Az idei kiírás szerint minden megyei Egyesület maximum ennyi pályázatot küldhet az Alapítványhoz). Az év során folyamatosan pályáztunk FOT-ra, méltányossági nyugdíjemelésre, egyszeri rendkívüli segélyre, stb. Informatika a látássérültekért Alapítványhoz volt lehetıség ısszel pályázat beadására, használt számítógépre, ill. különbözı szoftverekre. Megyénkbıl közel 50 pályázatot készítettünk el, amibıl 3 fı nyert használt számítógépet, amit házhoz is szállítottak mindenkinek

3 Több alkalommal kaptunk jó minıségő ruhanemőt, amit a Máltai Szeretet Szolgálatnak és Szd. M. J. Város Szociális Irodájának, a Szt. Erzsébet Karitasznak, a Nık Szekszárdért Egyesületnek és Tagtársainknak kell megköszönnünk. Tagtársaink kérésére ezeket, ill. felajánlott bútorokat és különbözı eszközöket közvetítettünk ki, vittünk el, vagy fuvarossal házhoz szállítattunk. Irodaházunkban minden héten szerdán 9-12-ig ingyenes ruhaosztást tartunk Sorstársainknak, Szıts Andrásné elnökségi tag és butikvezetı segítségével. Tartós élelmiszercsomagokat is tudtunk többször összeállítani és otthonukba kiszállítani a rászorulóknak. Karácsony közeledtével iskolákban, mővelıdési házakban és közintézményekben hirdettük meg megyeszerte a Dobozba zárt szeretet elnevezéső cipıs doboz akciónkat, melynek során rengeteg játékot, ruhanemőt, cipıt, tartós élelmiszert, édességet, illetve háztartási- és tisztító szereket sikerült összegyőjtenünk a szociálisan is rászoruló látássérült Sorstársainknak, gyermekeiknek. Az év során adományszervezı és adó 1% győjtı körutakat is tartottunk, elsısorban tıkeerıs, akár országos szintő cégekhez, vállalkozókhoz, valamint hirdettünk a honlapunkon és a médiákban is. Ezen kívül a jelentısebb ünnepek alkalmával képeslapok árusításával is próbáltuk növelni az adományként befolyó pénzösszegeket. Pénzügyi helyzetünkrıl: Egyesületünk 2010-ben az elızı évi költségvetéssel az MVGYOSZ felé január 15-ig elszámolt. Az elészámolásunkat mely, ,- Ft-ról szólt az Országos Elnökség elfogadta. Ez évi költségvetési öszszegünket a központunk levélben megküldte, amibıl az I. negyedévi pénzösszeget mivel támogatási szerzıdés még nem volt az év közepén elılegként megküldték. Az idei év költségvetési összege: ,- Ft, ami ,- Ft-tal több csupán a tavalyi költségvetésünknél. A központi költségvetésen kívül adományokból, pályázatokból, tagdíjakból volt bevételünk. Az állampolgárok által felajánlott személyi jövedelemadót a múlt évben már kérhettük, mely ,- Ft volt. (A korábbi évhez hasonlóan az elnökségünk határozatot hozott ennek felhasználásáról, a cél szerinti felhasználás: rehabilitációs tevékenységre, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, a MVGYOSZ Alapszabály 2.. (26.) bekezdés a., b., d., e., g., l., pontjaiban foglaltak szerint, egészségmegırzés, eszközvásárlás, tanulmányi támogatás, ill. egyéb mőködési költségre. Az Országos Szövetségtıl a ránk esı SZJA 1 %-a ,- Ft volt, melyet ez év januárjában átutaltak. Ezt az összeget segédeszköz vásárlásához támogatásként ill. tanulmányi támogatásként lehet felhasználnunk. Erre a célra Elnökségünk pályázatot írt ki, melynek részletes kiírását és a pályázati adatlapot fénymásolatban biztosítani tudjuk évi közhasznúsági jelentésünket közzétetettük a honlapunkon, a május 19.-ei közgyőlésen módosított alapszabályunk értelmében és abban foglaltak szerint. Mivel saját tulajdonú irodával nem rendelkezünk, a szekszárdi irodánk (3 helyiség, 73 m 2 ), bérleti díja közüzemi díjakkal együtt közel ,- Ft volt havonta, mely a költségvetésünk nagy hányadát tette ki. A Vagyonkezelı Kft.-vel történt egyeztetések után megkaptunk bérlésre még egy helyiséget, ami tanfolyamok lebonyolítására és a terveink közt szereplı médiaszoba berendezésére elengedhetetlen. Néhány adat, mely jól tükrözi tevékenységünket, szervezeti munkánkat, a beszámolási idıszakban: Levelezések száma: 2950 db Tagságunk jelenlegi létszáma: 1452 fı, melybıl 19 fı gyengénlátó tag Továbbtanulók száma: 17 fı 18 éven aluliak száma: 21 fı Elköltözött: 1 fı Megyénkbe költözött: 2 fı Szervezettségünk országosan is kiemelkedı, közel 80 %-os. Balatonbogláron a tavalyi évben 3 család üdült. Erre ebben az évben is lehetıség van, személyenként 60 e Ft/2 hét, teljes ellátással. Folyóiratra elıfizetık száma: Sík Vakok Világa: 12 fı, Braille Vakok Világa: 3 fı, Braille RTV: 3 fı. SZJA fizetése alá esı jövedelemmel rendelkezı súlyos fogyatékos személyek igénybe vehetı adókedvezménye jelenleg: ,- Ft/év (3.250,- Ft/hó)

4 Az elızı évben szervezett fıbb programjaink (a tavalyi közgyőlésünk óta): A hónap végén elindult az idei, 500 órás frissítı- és talpmasszır tanfolyamunk is, valamint részt vettünk a szekszárdi Wosinszky Mór Múzeum rendezvényén, a Mit várunk egy Európai Parlamenti Képviselıtıl címő civil fórumon. Pünkösdkor hosszú hétvégét töltöttünk Erdélyben, ahol megtekintettük a Csíksomlyói Búcsút, valamint részt vettünk a Kissomlyó hegyén tartott körmenetben és az azt követı misén. Június 4-én jelen voltunk a szekszárdi Mentálhigiénés Mőhely és a TMCISZOK gálarendezvényén, 11- én a TM Önkormányzat Szociálpolitikai Kerekasztal fórumán, majd 17-én Budapesten jártunk akadálymentesítési fórumon. 29-én melegvizes fürdıhelyre kirándultunk, Magyarhertelendre. Tagtársaink részére Balatonbogláron, az MVGyOSz nyaralójában kedvezményes üdülésre ez évben is volt lehetıség, ezzel kapcsolatos tájékoztatást információs leveleinkben folyamatosan közöltük. Tudomásunk szerint idén 3 család nyaral az üdülıben Tolna megyébıl. Az üdülések sorából nem szabad kihagynunk azt sem, hogy augusztusában 15. alkalommal tudtunk táboroztatni látássérült gyerekeket, fiatalokat. Körülbelül 30 fıvel nyaraltunk Fadd-Domboriban az Alimentál Kft. (Hámori Attila, Hámori Róbert Urak) által felajánlott helyen az Üdülıfaluban. Itt is hálásan megköszönjük nekik önzetlen segítségüket. Köszönjük még többek között Hochsteiger Mihály Úrnak, a Borkombinát Italnagyker vezetıjének, a Mixtrade Kft. Vezetıjének, a Tolle TM. Tejipari Zrt. Vezérigazgatójának és a PA Zrt.-nek a segítséget, melyet a táborozáshoz nyújtottak. Bıvelkedtünk a tavalyi évben is színvonalas programokban, pl.: a Bartina Zenekar mősorában, vendégünk volt Kovács Antal olimpiai bajnok, az Önkéntes Tőzoltók Tolnáról bemutatót tartottak majd habpartit rendeztek a gyerekeknek. A Tolna Megyei Rendır-fıkapitányság Bőnmegelızési Osztályának munkatársai, Király Balázs Százados, Hortobágyi Attila Fıtörzsırmester és Slapec nevő kutyája tartottak bőnmegelızési és drogprevenciós elıadást, kutyás bemutatóval egybekötve. Kovács János vezetésével a Honvéd Hagyományırzık bemutatót és sorversenyt tartottak, valamint a segítségükkel ellátogathattunk a medinai laktanyába. Faddról Ódryné Horváth Krisztina keramikus látogatott le hozzánk, és tartott kézmőves foglalkozást. Vendégeink voltak még a TOSINA Egyesületbeli barátaink egy délutánra, akikkel akadálymentesítési beszélgetést tartottunk. Volt még úszásoktatás, gyalogtúra, mőveltségi vetélkedı, felvilágosító, egészségmegırzı és nevelı elıadások, diszkó, tábortőz stb. Augusztus végén Budapesten jártunk az Informatika a látássérültekért Alapítványnál, akik több százezer forint értékő szoftvereket adományoztak Egyesületünknek. Szeptember elején kétnapos számítógépes oktatáson voltunk jelen Szekszárdon, a Világ Világossága Alapítvány szervezésében. A hónap közepén Görögországban nyaraltunk egy hetet, 17-én részt vettünk a Szekszárd belvárosában, a Garay téren megtartott megyei szintő közvélemény-formáló Szeretet Lángja elnevezéső rendezvényen, az esélyegyenlıség, és a fogyatékkal élık minél szélesebb körő társadalmi elfogadtatása jegyében. Idén a TOSINA Egyesület volt a fıszervezı, és iskolásokat, más fogyatékosokat tömörítı társszervezeteket, városi- és megyei vezetıket, országgyőlési képviselıket is meghívtak az eseményre. 19-én speciális sportnapon jelentünk meg a szekszárdi sportcsarnokban, majd az azt követı héten képviseltük Egyesületünket a Garay téren, az Állampolgári Részvétel Hete programjain is. 26-án Dombóvárra látogattunk a ilyenkor szokásos ottani Civil Fesztiválra. Október 15-én a Fehér Bot nemzetközi napja, és a Hollós László emlékév kapcsán ünnepséget és vetélkedıt tartottunk irodaházunkban, ahova a baráti köreink mellett elfogadta meghívásunkat a Baranya Megyei Egyesület, és néhány közismert szekszárdi személyiség is. 18-án jótékonysági koncertre kaptunk meghívást Budapestre a Papp László Sportarénába, majd án kétnapos szakmai úton vettünk részt szintén Budapesten, melynek finanszírozását egy sikeres NCA pályázatból tehettük meg. Meglátogattuk az MVGyOSz székházát, ahol megismerkedhettünk a szövetség történetével, és szolgáltatásaival, majd egy megváltozott munkaképességő embereket foglalkoztató kft-nél jártunk gyárlátogatáson. Másnap két vakvezetı kutyakiképzı intézményt tekintettünk meg, ami szintén nagy sikert aratott a velünk tartó hivatali, könyvtári, szociális irodai és támogató szolgálati képviselık körében. E hónap végén 15 fıvel elindult a következı szociális segítıi tanfolyamunk is, amelyen látássérült tagjaink mellett tolna megyei hallássérültek is részt vesznek. Az 500 órás képzés a március 11-ei vizsgával zárul majd. November 12-én a Szociális Munka Napján képviseltük Egyesületünket a Vármegyeházán

5 December 3-ára a Fogyatékosok Világnapja alkalmából megtartott rendezvényre kaptunk meghívást, 10- én a szekszárdi sportcsarnokban vendégeskedı Benkó Dixieland Band koncertjét nézhettük meg. 16-án a Babits Mihály Mővelıdési Házba, a megyei Fogyatékos Karácsonyi Ünnepségre látogattunk el, ahol a megye összes fogyatékos embereket tömörítı egyesülete képviseltette magát. Az év vége felé kihelyezett ügyfélfogadásokat tartottunk a megye nagyobb városaiban. A mikulás és a karácsony jegyében a megye nagyvárosaiban, majd Szekszárdon is ünnepséget szerveztünk, valamint adományozóink és a cipıs doboz akciónk jóvoltából a megye területén fı részére élelmiszer csomagot, vagy ajándékdobozt oszthattunk ki és szállítottunk házhoz szociális segítıink részvételével. Az év során számos alkalommal kerestek fel bennünket akadálymentesítési tanácsadással és együttmőködési megállapodással kapcsolatban iskolák, hivatalok, önkormányzatok és egyéb közintézmények képviselıi. Minden alkalommal készséggel álltunk rendelkezésükre, és tájékoztatókat, segédanyagokat is biztosítottunk számukra. Többször tartottunk esély-, illetve érzékenyítı órákat iskolákban, közintézményeknek a többi megyei fogyatékosokat képviselı egyesülettel karöltve, és minden olyan eseményen részt vettünk, ahol véleményt nyilváníthatunk az esélyegyenlıségrıl, a komplex akadálymentesítésrıl, és a fogyatékosoknak, elsısorban a látássérülteknek nyújtható segítség módjairól év kezdeti idıszakában a tavalyi évi pályázati elszámolások, beszámolók és köszönılevelek mellett az idei pályázatok elkészítései, az éves munkaterv, a szakmai beszámoló, a kh. jelentés, a támogatási és akkreditációs elszámolások megírása, illetve a szja 1%-ok felajánlásával kapcsolatos kampány lebonyolítása a megye területén voltak a legfontosabb feladataink, mőködésünk érdekében. Ezen kívül felvettük a kapcsolatot a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel késıbbi élelmiszeradományok reményében, a debreceni FIPU Alapítvánnyal munkalehetıségek teremtése céljából, valamint a Somlai Angyalka Alapítványnyal is, a Tolna Megyében tartandó Vakvezetı Kutyás bemutatók megtartása miatt. Februárban egy táncos-zenés mulatság keretében vidáman megünnepeltük a farsangot, Budapesten jártunk többször is, NCA-s pályázati tájékoztató napokon, és Kiút Kht. is felvette velünk a kapcsolatot, pályázatos- és foglalkoztatási megbeszélések ügyében. Még ebben a hónapban indultak el új szolgáltatásaink is: a frissen végzett masszıreink, és egy ügyvéd fogadóórái irodaházunkban, illetve az aktuális havi születés- és névnaposok megünneplése minden hónapban. Valamint folyamatosan hirdetjük az ápolási díjban részesülıknek szóló, hamarosan induló szociális segítıi tanfolyamot is. Megyei Egyesületünk képviseltette magát: Rengeteg szakmai konferencián, fórumon, rendezvényen megjelentünk már ebben az évben is. Több civil megyei, városi és régiós fórumon, szakmai konferenciákon és találkozókon, Szekszárdon, NCA-s rendezvényeken, tájékoztató napokon, az NCA Dél-dunántúli Regionális Kollégiumának elektori ülésein, megyei társszervezetek közgyőlésein, rendezvényein, szomszédos megyék közgyőlésein, országos Küldöttgyőléseken, és az Országos Szövetség rendezvényein, Budapesten többször is, segédeszköz bemutatókon, több fıiskolai rendezvényen, Szekszárdon. Képviseljük még az Egyesületet sajtótájékoztatókon, a TM-i Fogyatékosok Sportszövetsége ülésein, sportrendezvényeken, kiállítások megnyitóin, emléktábla avatásokon, ünnepi megemlékezéseken, az Esélyek Háza és a Munkaügyi Központ rendezvényein, Hermész táborokban, állásbörzéken. Adományszervezı- és motivációs tréningeken, Budapesten és Szekszárdon, a TM. CISZOK és a Mentálhigiénés Mőhely rendezvényein, TM. Civil kitüntetések átadásán, Szekszárdon a Vármegye Háza dísztermében. Budapesten, konferenciákon vettünk részt, a pályázatokkal kapcsolatban, és meghívást kaptunk más egyéb kulturális rendezvényekre is. Több rádió és tv-mősorban szerepeltünk, a Tolnai Népújságban, a Szekszárdi Vasárnapban folyamatosan hírt adunk az aktuális rendezvényekrıl, pályázatokról stb. Különbözı hirdetések közzétételében segítségünkre volt még a Tolna Táj Televízió és a Rádió Antritt Szekszárdról, a Fortuna Rádió és Telepaks Kht. Paksról. Idéntıl üzemel Egyesületünk honlapja is, a címen, ahol minden megtalálható velünk kapcsolatban, és győjtjük internettel rendelkezı Tagtársaink címeit is, hogy elektronikus hírlevél formájában még sőrőbben és gyorsabban tájékoztathassuk ıket a hírekrıl, pályázatokról, aktualitásokról. Látássérültek érdekében regionális, megyei és városi munkaügyi konferenciákon, fórumokon minden alakalommal részt veszünk

6 Írásaink megjelentek a Vakok Világában is, mely országos sajtótermék. A szomszédos megyékkel és társszervezetek képviselıivel jó, baráti kapcsolatban állunk. Idén is kiírásra került az Év Tolna Megyei Civil Szervezete és Civil Mecénása pályázat, amelyet Dr. Puskás Imre Elnök Úr a TM. Közgyőlés Elnöke alapított, és amit elsıként, áprilisában Egyesületünk nyert el. A rendezvényre meghívást kaptunk, és Dr. Puskás Imre felkérésére, Elnök Asszonyunk részt vesz és segíti a Bíráló Bizottság munkáját. Kezdeményezésünkre a négy fogyatékosokat tömörítı egyesület képviselıjét fogadta a TM. Közgyőlés Elnöke Dr. Puskás Imre Úr, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere Horváth István Úr és Alpolgármestere Dr. Haag Éva. Beszámoltunk a problémákról, a felmerült pályáztatás hátrányairól, iparőzési adó elosztásával kapcsolatos véleményünkrıl. A megbeszélések eredményeképpen együttmőködési megállapodást kötöttünk. Az elmúlt évi munkánkat sem tudtuk volna elvégezni a támogatók adományai és segítsége nélkül. Ezért ismételten megköszönjük mindannyiunk nevében a segítségüket! Köszönjük pénzbeli és természetbeni adományokat egyaránt, és köszönetünket fejezzük ki a területfelelısöknek, Baráti Körök vezetıinek is az áldozatkész munkájukért. Külön is kiemelnénk adományozóink közül néhányat: tavaly a Szerencsejáték Zrt. jóvoltából hozzájutottunk egy ,- Ft értékő Poet Compact lapolvasóhoz, amelyet a Tagtársak ingyenes használhatnak irodánkban, valamint a Paksi Atomerımő Zrt. adományozott Egyesületünknek ,- Ft-ot a tavalyi mőködésünkre. Szekszárd, március 02. VGYTME Elnöksége - 6 -

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége Székhely: 9400 Sopron, Király J. u. 24. Adószám: 18985933-1-08 MNyT sz: Pk.T.61.982/2007 (Gy-M-S) Lev. cím: 9401 Sopron,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége Székhely: 9400 Sopron, Király J. u. 24. Adószám: 18985933-1-08 MNyT sz: Pk.T.61.982/2007 (Gy-M-S) Lev. cím: 9401 Sopron,

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.4291-10/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 145-6/2012. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. július 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20.

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. 1. A szervezet alapadatai: 1. Elnevezés: KUD-A.R.C. Közhasznú

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Veszprém, Diófa u. 5. 8200

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Veszprém, Diófa u. 5. 8200 Egészség és Egység a Természettel Egyesület Egészség és Egység a Természettel Egyesület 8200 2009. évi Közhasznúsági jelentéssel azonos tartalmú jelentése 2010. február 05. Stéger Ildikó A 2009. évi pénzügyi

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B. 747-14/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Bizottsága 2014.12.09-én 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés az 1997. évi CLVI. törvény 19. (3) bek. alapján 2005. évrıl Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete 6449 Mélykút, Petıfi tér 17. Adószáma: 18343438-1-03 Bírósági nyilvántartási száma:

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Tárgy: Támogatási kérelmek SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA 1. számú elıterjesztés a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Szociális és Egészségügyi Bizottságának

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: 18592333-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK.60.107/2003 SORSZ: 2193 Bodonyi Hagyományırzı és 3243 Bodony, Kossuth út 22. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap:

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-9/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 4-én (hétfın) 10 óra 15 perckor a Polgármesteri

Részletesebben

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19265836-1-19 Bejegyzı szerv: Veszprém Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60074/1992/2 Családok a Családért Házas-és Családpedagógiai Egyesület 8272 Óbudavár, Kistelek utca 2. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való foglalkozás I. félévi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való foglalkozás I. félévi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való foglalkozás I. i tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban 1. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai A megváltozott munkaképességő munkavállalók

Részletesebben

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés Adószám: 18589719-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1970 Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális 3377 Szihalom, Deák Ferenc út 42. Közhasznúsági

Részletesebben

Búzavirág Alapítvány

Búzavirág Alapítvány Búzavirág Alapítvány 3941 Vámosújfalu, Kossuth u 42/A 2011. évi Közhasznúsági jelentés.... Egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) Vámosújfalu, 2012. március 31 Alapadatok Név: Búzavirág Alapítvány Székhely:

Részletesebben

elıirányzott tényleges elıirányzott Bevételek: Nyitó pénzkészlet: 708 632 Ft 708 632 Ft 960 308 Ft

elıirányzott tényleges elıirányzott Bevételek: Nyitó pénzkészlet: 708 632 Ft 708 632 Ft 960 308 Ft 2008. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ 2008. évi 2009. évi elıirányzott tényleges elıirányzott Bevételek: Nyitó pénzkészlet: 708 632 Ft 708 632 Ft 960 308 Ft Tagdíj 100 000 Ft 91 100 Ft 105 000 Ft SZJA 1% 70

Részletesebben

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány közhasznúsági jelentése 2004.

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány közhasznúsági jelentése 2004. A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány közhasznúsági jelentése 2004. Az alapítvány mőködése Az alapítvány tevékenysége az elmúlt évben is elsısorban adományok győjtésére terjedt ki, melyek segítségével

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés Adószám: 18589719-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1970 Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális 3377 Szihalom, Deák Ferenc út 42. Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyzı határozat száma: Nyilvántartási szám: 18853951-1-17 17 Szekszárdi Törvényszék 17 PK 60047 /1996/3. 17/01/799 7100 Szekszárd, Béla király tér 6. 2012 Oldal: 2 1. Tárgyévben

Részletesebben

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai 1. 2010. év január 6-án, az Európai Bizottság Szociális, Foglalkoztatási és Antidiszkriminációs Bizottságának megkeresésére kérdőívet töltött ki és küldött

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. szeptember 22-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás pályázat benyújtásához Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára részére Az

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

Szöveges közhasznú beszámolója a 2009 évi tevékenységéről

Szöveges közhasznú beszámolója a 2009 évi tevékenységéről HAJDÚSÁGI JELNYELVI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Szöveges közhasznú beszámolója a 2009 évi tevékenységéről A Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület a Hajdú-Bihar

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1558-6/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2012.05.29-én 14.00 órakor a házasságkötı termében megtartott

Részletesebben

A Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány Közhasznúsági Jelentése 2011

A Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány Közhasznúsági Jelentése 2011 A Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány Közhasznúsági Jelentése 2011 A Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítványt a Fıvárosi Bíróság az 1959. évi IV. tk. (Ptk) 74/A (4) bekezdése szerint

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület évi mőködésérıl

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület évi mőködésérıl KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Magyarországi Camphill Egyesület 2009. évi mőködésérıl A beszámoló tartalma: 1. Egyszerősített éves közhasznú beszámoló 2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3. A

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1896-15/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30.

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30. SZ M J V Önkormányzata Mővelıdési Osztály 7100 Szekszárd, Béla tér 8. Majnay Gábor Osztályvezetı Úr részére Tisztelt Osztályvezetı Úr! Bemutatás: A zenekar 1988-ban alakult az akkori Liszt Ferenc Zeneiskola

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év BAPTISTA MISSZIÓS VILÁGALAPÍTVÁNY MAGYARORSZÁG Pécs, Angster J. u. 10/1. Adószám:

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év BAPTISTA MISSZIÓS VILÁGALAPÍTVÁNY MAGYARORSZÁG Pécs, Angster J. u. 10/1. Adószám: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS BAPTISTA MISSZIÓS VILÁGALAPÍTVÁNY MAGYARORSZÁG 7624 Pécs, Angster J. u. 10/1. Adószám: 18302376-1-02 TARTALOM: I. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló - mérleg - eredménykimutatás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. FÉNY-ESE Szociális Központ Alapítvány székhely: 2119 Pécel, Pihenı u. 2. adószám: 18668748-1-13 közhasznúsági fokozat: kiemelkedıen közhasznú szervezet Durkó Sándor László

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

Szekszárdi Mozgásmővészeti Stúdió Közhasznú Egyesület 7100 Szekszárd, Toldi u. 8. 20-257-8450 mms@invitel.hu mms.szekszardon.hu

Szekszárdi Mozgásmővészeti Stúdió Közhasznú Egyesület 7100 Szekszárd, Toldi u. 8. 20-257-8450 mms@invitel.hu mms.szekszardon.hu Szekszárdi Mozgásmővészeti Stúdió Közhasznú Egyesület 7100 Szekszárd, Toldi u. 8. 20-257-8450 mms@invitel.hu mms.szekszardon.hu Szekszárd M. Jogú Város Humán Bizottsága S Z E K S Z Á R D Tisztelt Bizottság!

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyzı szerv: Regisztrációs szám: 19530952-1-06 Csongrád Megyei Bíróság Pk.60109/1989 Csongrádi Vízügyi Sportegyesület 6640 Csongrád, Sport utca 2 2011 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2011.

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi Bizottság. Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi Bizottság. Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés város nemzetközi kapcsolatairól, pályázat benyújtása testvérvárosi kapcsolatok elmélyítésére Elıkészítette: Hajdu Lívia PR referens Véleményezı bizottság: Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

A Mezıségi İrzıkör Közhasznú Alapítvány évi tevékenységérıl szóló Közhasznúsági jelentés

A Mezıségi İrzıkör Közhasznú Alapítvány évi tevékenységérıl szóló Közhasznúsági jelentés A Mezıségi İrzıkör Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységérıl szóló Közhasznúsági jelentés A közhasznú minısítés bejegyzésére vonatkozó adatok A bejegyzés idıpontja: 2004. november 3. A bejegyzés jogerıre

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-17/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. december 27-én 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A kiemelkedően közhasznú Fehér Bot Alapítvány kuratóriuma a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. (1) bekezdése alapján az Alapítvány 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI

Részletesebben

Agria Speciális Mentı és Tőzoltó Csoport

Agria Speciális Mentı és Tőzoltó Csoport Adószám: 18587913-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK.60/122/2004/4 SORSZ: 1840 Agria Speciális Mentı és Tőzoltó Csoport 3300 Eger, Kallómalom u. 13. 5/1. 2008. Fordulónap:

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 122. Melléklet: - TÁRGY: Javaslat a 2014. évi hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás támogatásához pályázat benyújtására. E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008.

Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008. Közmunka programok a Dél-dunántúli régióban 2008. A közmunka programok megvalósítására a DDRMK hagyományosan nagy hangsúlyt fektet. 2007-ben a régióban több, mint két milliárd forintot tett ki a közmunkaprogramok

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 70. MELLÉKLET : - db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 40/2012.(X. 4.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŐLÉS FEBRUÁR 5-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŐLÉS FEBRUÁR 5-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŐLÉS 2015. FEBRUÁR 5-I ÜLÉSÉRE 12. IKTATÓSZÁM:33-1/2015. MELLÉKLET: - DB. TÁRGY: Tájékoztató a közgyőlés két ülése között történt fontosabb eseményekrıl ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2007

Közhasznúsági Beszámoló 2007 Közhasznúsági Beszámoló 2007 Adószám: 18187128-1-42 Az Alapítvány jellege Az Alapítvány nyitott, valamennyi hazai és külföldi magán- és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet

Részletesebben

Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai

Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai Beküldési határid : 2013. január 31. (Régióvezet nek és NOE Titkárságnak is!) Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai 1. Adatok a. Egyesület neve: NASOE, Nagycsaládosok Solymári Egyesülete b.

Részletesebben

49. számú elıterjesztés. Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat Szekszárd és kistérsége 2009. évi mőködésérıl

49. számú elıterjesztés. Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat Szekszárd és kistérsége 2009. évi mőködésérıl 49. számú elıterjesztés A határozat-tervezet elfogadásához egyszerő többség szükséges! Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a Kolping Támogató

Részletesebben

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése Általános információk: Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány bírósági nyilvántartásba

Részletesebben

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI

KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1147. Budapest, Csömöri út 50-60. A KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E BUDAPEST, 2008. MÁRCIUS

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 86-14/2009. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Sport-, Ifjúsági

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM:1-3/2014. MELLÉKLET: TÁRGY: Tájékoztató a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv elsı másfél évi tevékenységérıl ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népmővészeti Egyesület 5092 Tiszavárkony, Endre király út 121. Levelezési cím: 5000 Szolnok, Czakó E. u. 3. 1/15. E-mail: kenyeresne@t-online.hu A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Gyermekeint Egészséges Felnıtt Koráért Alapítvány Székhelye: 1039 Budapest, Hunyadi J utca 4.sz Az Alapítvány rövidített neve: GYEFKA 2010.április 26-2010.december 31. Közhasznúsági jelentés Alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyzı határozat száma: Nyilvántartási szám: 18160525-1-42 01 Fıvárosi Törvényszék 12 PK 60991 /1997/ 01/03/6836 BOKOR, HAZAI RÁSZORULÓK ALAPÍTVÁNY 1163 Budapest, GORDONKA utca

Részletesebben

MUSICA AETERNA MŐVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Budapest, 2012.

MUSICA AETERNA MŐVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Budapest, 2012. MUSICA AETERNA MŐVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Budapest, 2012. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezetı alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011. 01.01-tól 2011.12.31-ig

Közhasznúsági jelentés 2011. 01.01-tól 2011.12.31-ig START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. Közhasznúsági jelentés 2011. 01.01-tól 2011.12.31-ig Nyíregyháza, 2012. február 29. Balogh Zoltán

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás

Részletesebben

A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. évi közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A Nevelık Háza Egyesület 2007 évben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: 2014. évi civil keret felosztása Előterjesztő: Nagy

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés az 1997. évi CLVI. törvény 19. (3) bek. alapján 1999. évrıl Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete 6449 Mélykút, Petıfi tér 17. Adószáma: 18343438-1-03 Bírósági nyilvántartási száma:

Részletesebben

Az R. 3. c) pontjának cb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: cb) Humánszolgáltatási Központ szolgáltatásában:

Az R. 3. c) pontjának cb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: cb) Humánszolgáltatási Központ szolgáltatásában: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 35/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 145-3/2012. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. április 26-án (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti

Részletesebben

2013. Szeged, 2014.május 13.

2013. Szeged, 2014.május 13. Soroptimist Club Szeged Közhasznúsági beszámoló 2013. Szeged, 2014.május 13. A szervezet alapadatai: eve: Soroptimist Club Szeged Képviselő: Baranyi Irén Székhely/ Levelezési cím: 6721 Szeged, Pusztaszeri

Részletesebben

Szolnoki Idősek Otthonaiban Élőkért és Dolgozókért Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év

Szolnoki Idősek Otthonaiban Élőkért és Dolgozókért Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év Szolnoki Idősek Otthonaiban Élőkért és Dolgozókért Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Kelt: Szolnok, 2009. február 23. 1. A Szolnoki Idősek Otthonaiban Élőkért és Dolgozókért Alapítvány alapadatai

Részletesebben

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege Hit és Fény Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009. május 30. 2 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege 3.

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének évi munkaterve

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének évi munkaterve AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 314. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2009. évi munkaterve E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2008.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Bevezetı rész. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a hivatal köztisztviselıire terjed ki.

Bevezetı rész. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a hivatal köztisztviselıire terjed ki. Szekszárdi Önkormányzat 19/2001.(X.2.) rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B. 1089-3/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Jelentés. Megnevezés Előző év: Tárgyév:

Jelentés. Megnevezés Előző év: Tárgyév: Jelentés A 2011. évi közhasznú tevékenységről Szervezet neve: Látásfogyatékosok Zalaegerszegi Kistérségi Egyesülete Szervezeti besorolás: közhasznú szervezet Nyilvántartási szám: 1977/2005 Tevékenységi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

3. A Civil Információs Portál

3. A Civil Információs Portál Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 20.

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE MOZGÁSSÉRÜLTEK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE (8200 Veszprém, Budapest út 16.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2011. december 31. Kelt: Pápa, 2012. május 4. Glück Ferenc György gazdálkodó képviselője A közhasznú szervezetről

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 86-16/2009. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Sport-, Ifjúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyzı szerv: Regisztrációs szám: 18113066-1-41 Fıvárosi Bíróság 18113066-1-41 1012 Budapest, Lovas utca 32. 2011 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2011. december 31. 2011. január 01. - 2011.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2011. január 28. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Szociálpolitikai Osztály vezetıje Szociálpolitikai

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Az Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2006 óta támogatja a fogyatékos fiatal felnőtteket.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig Nyíregyháza, 2010. február 28. Balogh Zoltán

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben