Éves beszámoló Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Éves beszámoló Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!"

Átírás

1 Éves beszámoló A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének március 02-i megyei közgyőlésére Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Szeretettel köszöntjük a közgyőlésünkön megjelent valamennyi meghívott Vendégünket, Sorstársunkat, Kísérıiket, Családtagjaikat. Köszöntjük az itt lévı érdeklıdıket, a megyei vakügyért odaadó gondoskodással eljáró barátainkat is. Elnökségünk beszámol a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete elızı közgyőlése óta eltelt, azaz a május 19-e és a március 2-a közötti idıszakban végzett munkájáról. A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete elfogadott Alapszabályának megfelelıen végezte ebben az évben is tevékenységét. Egyesületünk tevékenységét közhasznú szervezet formájában végzi és ennek törvényben meghatározott kötelezettségei vannak, melyhez a szükséges feltételek rendelkezésünkre állnak. Elıre meghatározott munkaterv alapján dolgoztunk, melyet 7 tagú Elnökségünk alakított ki az év elején (Elnök, Alelnök, 5 fı elnökségi tag). Ezen kívül az irodai munkálatokban 1 fı Irodavezetı, 1 fı szervezeti menedzser és 1 fı szervezeti kapcsolattartó vesz részt. Az akkreditációs eljárás lefolytatása után január 1.-tıl, majd október 1.-tıl egy-egy fı, valamint január 1.-tıl újabb 12 fı megváltozott munkaképességő személy foglalkoztatását kezdtük meg a DDRMK támogatásával. Még november 6-án kapta meg Egyesületünk az akkreditációról szóló alap tanúsítványt. Több alkalommal felkerestek bennünket a SINOSZ és Mozgássérültek munkatársai is, kérték segítségünket ezen akkreditációs eljárás elindításában. Megyei Elnökségünk, amely évente elıre meghatározott munkatervben foglaltak szerint tárgyalt, általában negyedévente, szükség szerint még sőrőbben ülésezett. A beszámolási idıszakban is kiemelten kezeltük és rendszeresen tárgyaltunk: - elnökségi tagok és területfelelısök feladatairól, - pénzügyi helyzetünkrıl, - segédeszköz támogatásról, azok kölcsönzési lehetıségekrıl, - tagszervezésrıl, látássérült gyermekek helyzetérıl, oktatásáról, - intézményekkel, egyesületekkel való kapcsolattartásról, - munkába-helyezési esélyekrıl, tanfolyamok szervezésérıl, - hangos-könyvtárak népszerősítésérıl, - megyei és megyén kívüli rendezvényekrıl, belföldi külföldi kirándulásokról, - pályázatokról, adománygyőjtésrıl, - szociális segítı szolgáltató hálózatunkról, mőködésérıl, a felmerülı igényekrıl. Megyei Egyesületünk irodája megtalálható Szekszárdon a Hunyadi u. 4. szám alatt, bérleményünk 2 irodahelyiségbıl és 1 oktatóterembıl áll. Az év során a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. jóvoltából hozzájutottunk egy 4. helyiséghez, amiben elkezdtük a tervbe vett médiaszobánk közösségi helységként való kialakítását is, ami jelenleg is folyamatban van, mert idén még tanfolyamok zajlottak ebben a teremben is. Hivatalosan ügyfélfogadási idınk: kedden, szerdán és csütörtökön 9 órától 15 óráig tart, de sokszor felkeresnek bennünket hétfın és pénteken is. Napi ügyfélforgalmunk sokszor fı. Megkeresnek bennünket tagfelvétel, rehabilitáció ügyében, vakvezetı kutyaigényléssel, tanfolyami képzésekkel, levél-, illetve egyéb kérelmek, pályázatok írásával, segédeszköz- és tanulmányi támogatással, FOT kérelemmel, tagfelvétellel, méltányossági nyugdíjemeléssel, munkavállalással és más üggyel kapcsolatban is. Irodánkban magnetofonok, diktafonok, picht írógépek, különbözı sporteszközök (futópad, lépegetı, bicikli stb.) beszélı vérnyomásmérık, vércukorszintmérık, kölcsönözhetıek ki otthoni használatra. Irodánkban internetet, lapolvasót, kivetítıt és bioptron lámpát használhatnak a Sorstársak, és hangoskönyveket kölcsönözhetnek ingyenesen. A fogyatékossági támogatás mindenkori öregségi minimál nyugdíj 67 %-a ill. 80 %-a. Jelenleg ,- Ft/hó ill ,- Ft/hó

2 MÁK december 31-i statisztikája szerint Tolna Megyében a fogyatékossági támogatásban részesülık megoszlása a következıképpen alakult: Látássérült: 1492 fı fı (vakok személyi járadéka +/vagy családi pótlék) összesen: 1659 fı Hallássérült: 231 fı, Mozgássérült: 1296 fı, Értelmi fogyatékos: 459 fı, Autista: 4 fı, Összesen: 3587 fı. Megyénk nagyobb városaiban 8 Baráti Kör mőködik. Általában minden hónapban szerveztek klubdélutánokat, évente kétszer lehetıség szerint kihelyezett ügyfélfogadásokat is tartottunk, ahol az Egyesület Elnöke tájékoztatta a Tagtársakat vakügyi kérdésekrıl, pályázati lehetıségekrıl, tanfolyamokról, szociális segítı hálózatunkról, rendezvényekrıl. Megkülönböztetett figyelemmel tartjuk a kapcsolatot a Polgármesteri Hivatalokkal, a Tolna Megyei Önkormányzattal, társszervezetekkel, hatóságokkal, karitatív szolgálatokkal, egyházzal, a Megyei Könyvtárral, iskolákkal, az Esélyek Házával, a TM. CISZOK-kal, a Mentálhigiénés Mőhellyel, a MÁK-kal, Támogató Szolgálatokkal, a Szemészeti Osztály munkatársaival, a Vagyonkezelı Kft.-vel, a Nép Ügyvédje irodával, a DDRMK-al és a Szolgáltatási Osztályával, a megyei Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítı Szolgálatával, a megyei Rfk. Bőnmegelızési Osztályával, vállalkozókkal, magánemberekkel, médiákkal. Együttmőködésünk a fentieken túl kiterjed a PV szervezetére és a TM. Katasztrófavédelmi Igazgatóságra, akikkel együttmőködési megállapodásunk is van. Együttmőködünk továbbá Teleházakkal és Könyvtárakkal is. Megyei Egyesületünk ebben az évben is meghirdetett különbözı tanfolyamokat Tagtársainknak ingyenesen: számítógép-kezelıi, angol-, német nyelv, frissítı- és talpmasszıri, Braille írás és olvasás tanfolyamokat, melyek elıkészítése és szervezése folyamatosan zajlik. A frissítı és talpmasszır tanfolyamunk után sikeresen levizsgázott decemberben 12 fı. Egyesületünk munkáját hathatósan segítik a területfelelısök, a Baráti Körök vezetıi, és 12 fı szociális segítı megyeszerte. Családokat látogatnak meg, és Sorstársaink kérésére egyéni ügyeiket is intézik, pl.: segédeszköz-igénylés, pályázatok, kérelmek intézése, gyógyszerfelíratás, azok kiváltása, bevásárlás, ebéd házhoz szállítása, takarítás, személyi kíséret, és egyéb szociális tevékenység. Szociális segítıink hetente tartanak munkamegbeszélést irodánkban, ahol beszámolnak az elızı heti munkájukról, és munkatervet készítenek a következı hétre. Pályázatok, támogatások: Anyagi lehetıségeinket, mozgásterünket központi költségvetés mellett az elérhetı pályázatokon elnyert támogatási összegekkel próbáljuk kibıvíteni. Ilyen pályázatokat országos és helyi intézmények, Alapítványok tesznek közzé. Jelentıs munkát ad a pályázati kiírások követése, azok elkészítése és a támogatás felhasználásáról szóló beszámolók elkészítése. Egyesületünk több alkalommal pályázott különbözı Alapokhoz, Alapítványokhoz, Bizottságokhoz, városi önkormányzatokhoz. Így a Szekszárd Város Önkormányzata Sport és Ifjúsági Bizottságához, a Kulturális Bizottsághoz, a TM. Önkormányzat SZEB-hoz, a TM. Önkormányzat Közgyőlése Elnökéhez, Paksi, Dombóvári, Bonyhádi Polgármesteri Hivatalokhoz, nagyobb cégekhez, NCA-hoz, a Magyar Telekomhoz. Az elnyert összegek mőködési költségek, programok anyagi feltételeinek biztosítására, különbözı cél szerinti programok (nyári táboroztatás, kirándulás, szakmai út, segédeszközök vásárlása, Baráti Körök mőködése, karácsonyi csomagok összeállítása stb.) megvalósítására kerültek felhasználásra. Diákoknak kérésre számítástechnikai eszközökre, tanulmányi támogatás elnyerése érdekében és segédeszköz-támogatásra is készítettünk el pályázatokat. Év elején üdülési csekk igénylése érdekében készítettünk pályázatokat a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványhoz, illetve a Telefonnal a rászorultakért Alapítványhoz továbbítottunk 10 db pályázatot (Az idei kiírás szerint minden megyei Egyesület maximum ennyi pályázatot küldhet az Alapítványhoz). Az év során folyamatosan pályáztunk FOT-ra, méltányossági nyugdíjemelésre, egyszeri rendkívüli segélyre, stb. Informatika a látássérültekért Alapítványhoz volt lehetıség ısszel pályázat beadására, használt számítógépre, ill. különbözı szoftverekre. Megyénkbıl közel 50 pályázatot készítettünk el, amibıl 3 fı nyert használt számítógépet, amit házhoz is szállítottak mindenkinek

3 Több alkalommal kaptunk jó minıségő ruhanemőt, amit a Máltai Szeretet Szolgálatnak és Szd. M. J. Város Szociális Irodájának, a Szt. Erzsébet Karitasznak, a Nık Szekszárdért Egyesületnek és Tagtársainknak kell megköszönnünk. Tagtársaink kérésére ezeket, ill. felajánlott bútorokat és különbözı eszközöket közvetítettünk ki, vittünk el, vagy fuvarossal házhoz szállítattunk. Irodaházunkban minden héten szerdán 9-12-ig ingyenes ruhaosztást tartunk Sorstársainknak, Szıts Andrásné elnökségi tag és butikvezetı segítségével. Tartós élelmiszercsomagokat is tudtunk többször összeállítani és otthonukba kiszállítani a rászorulóknak. Karácsony közeledtével iskolákban, mővelıdési házakban és közintézményekben hirdettük meg megyeszerte a Dobozba zárt szeretet elnevezéső cipıs doboz akciónkat, melynek során rengeteg játékot, ruhanemőt, cipıt, tartós élelmiszert, édességet, illetve háztartási- és tisztító szereket sikerült összegyőjtenünk a szociálisan is rászoruló látássérült Sorstársainknak, gyermekeiknek. Az év során adományszervezı és adó 1% győjtı körutakat is tartottunk, elsısorban tıkeerıs, akár országos szintő cégekhez, vállalkozókhoz, valamint hirdettünk a honlapunkon és a médiákban is. Ezen kívül a jelentısebb ünnepek alkalmával képeslapok árusításával is próbáltuk növelni az adományként befolyó pénzösszegeket. Pénzügyi helyzetünkrıl: Egyesületünk 2010-ben az elızı évi költségvetéssel az MVGYOSZ felé január 15-ig elszámolt. Az elészámolásunkat mely, ,- Ft-ról szólt az Országos Elnökség elfogadta. Ez évi költségvetési öszszegünket a központunk levélben megküldte, amibıl az I. negyedévi pénzösszeget mivel támogatási szerzıdés még nem volt az év közepén elılegként megküldték. Az idei év költségvetési összege: ,- Ft, ami ,- Ft-tal több csupán a tavalyi költségvetésünknél. A központi költségvetésen kívül adományokból, pályázatokból, tagdíjakból volt bevételünk. Az állampolgárok által felajánlott személyi jövedelemadót a múlt évben már kérhettük, mely ,- Ft volt. (A korábbi évhez hasonlóan az elnökségünk határozatot hozott ennek felhasználásáról, a cél szerinti felhasználás: rehabilitációs tevékenységre, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, a MVGYOSZ Alapszabály 2.. (26.) bekezdés a., b., d., e., g., l., pontjaiban foglaltak szerint, egészségmegırzés, eszközvásárlás, tanulmányi támogatás, ill. egyéb mőködési költségre. Az Országos Szövetségtıl a ránk esı SZJA 1 %-a ,- Ft volt, melyet ez év januárjában átutaltak. Ezt az összeget segédeszköz vásárlásához támogatásként ill. tanulmányi támogatásként lehet felhasználnunk. Erre a célra Elnökségünk pályázatot írt ki, melynek részletes kiírását és a pályázati adatlapot fénymásolatban biztosítani tudjuk évi közhasznúsági jelentésünket közzétetettük a honlapunkon, a május 19.-ei közgyőlésen módosított alapszabályunk értelmében és abban foglaltak szerint. Mivel saját tulajdonú irodával nem rendelkezünk, a szekszárdi irodánk (3 helyiség, 73 m 2 ), bérleti díja közüzemi díjakkal együtt közel ,- Ft volt havonta, mely a költségvetésünk nagy hányadát tette ki. A Vagyonkezelı Kft.-vel történt egyeztetések után megkaptunk bérlésre még egy helyiséget, ami tanfolyamok lebonyolítására és a terveink közt szereplı médiaszoba berendezésére elengedhetetlen. Néhány adat, mely jól tükrözi tevékenységünket, szervezeti munkánkat, a beszámolási idıszakban: Levelezések száma: 2950 db Tagságunk jelenlegi létszáma: 1452 fı, melybıl 19 fı gyengénlátó tag Továbbtanulók száma: 17 fı 18 éven aluliak száma: 21 fı Elköltözött: 1 fı Megyénkbe költözött: 2 fı Szervezettségünk országosan is kiemelkedı, közel 80 %-os. Balatonbogláron a tavalyi évben 3 család üdült. Erre ebben az évben is lehetıség van, személyenként 60 e Ft/2 hét, teljes ellátással. Folyóiratra elıfizetık száma: Sík Vakok Világa: 12 fı, Braille Vakok Világa: 3 fı, Braille RTV: 3 fı. SZJA fizetése alá esı jövedelemmel rendelkezı súlyos fogyatékos személyek igénybe vehetı adókedvezménye jelenleg: ,- Ft/év (3.250,- Ft/hó)

4 Az elızı évben szervezett fıbb programjaink (a tavalyi közgyőlésünk óta): A hónap végén elindult az idei, 500 órás frissítı- és talpmasszır tanfolyamunk is, valamint részt vettünk a szekszárdi Wosinszky Mór Múzeum rendezvényén, a Mit várunk egy Európai Parlamenti Képviselıtıl címő civil fórumon. Pünkösdkor hosszú hétvégét töltöttünk Erdélyben, ahol megtekintettük a Csíksomlyói Búcsút, valamint részt vettünk a Kissomlyó hegyén tartott körmenetben és az azt követı misén. Június 4-én jelen voltunk a szekszárdi Mentálhigiénés Mőhely és a TMCISZOK gálarendezvényén, 11- én a TM Önkormányzat Szociálpolitikai Kerekasztal fórumán, majd 17-én Budapesten jártunk akadálymentesítési fórumon. 29-én melegvizes fürdıhelyre kirándultunk, Magyarhertelendre. Tagtársaink részére Balatonbogláron, az MVGyOSz nyaralójában kedvezményes üdülésre ez évben is volt lehetıség, ezzel kapcsolatos tájékoztatást információs leveleinkben folyamatosan közöltük. Tudomásunk szerint idén 3 család nyaral az üdülıben Tolna megyébıl. Az üdülések sorából nem szabad kihagynunk azt sem, hogy augusztusában 15. alkalommal tudtunk táboroztatni látássérült gyerekeket, fiatalokat. Körülbelül 30 fıvel nyaraltunk Fadd-Domboriban az Alimentál Kft. (Hámori Attila, Hámori Róbert Urak) által felajánlott helyen az Üdülıfaluban. Itt is hálásan megköszönjük nekik önzetlen segítségüket. Köszönjük még többek között Hochsteiger Mihály Úrnak, a Borkombinát Italnagyker vezetıjének, a Mixtrade Kft. Vezetıjének, a Tolle TM. Tejipari Zrt. Vezérigazgatójának és a PA Zrt.-nek a segítséget, melyet a táborozáshoz nyújtottak. Bıvelkedtünk a tavalyi évben is színvonalas programokban, pl.: a Bartina Zenekar mősorában, vendégünk volt Kovács Antal olimpiai bajnok, az Önkéntes Tőzoltók Tolnáról bemutatót tartottak majd habpartit rendeztek a gyerekeknek. A Tolna Megyei Rendır-fıkapitányság Bőnmegelızési Osztályának munkatársai, Király Balázs Százados, Hortobágyi Attila Fıtörzsırmester és Slapec nevő kutyája tartottak bőnmegelızési és drogprevenciós elıadást, kutyás bemutatóval egybekötve. Kovács János vezetésével a Honvéd Hagyományırzık bemutatót és sorversenyt tartottak, valamint a segítségükkel ellátogathattunk a medinai laktanyába. Faddról Ódryné Horváth Krisztina keramikus látogatott le hozzánk, és tartott kézmőves foglalkozást. Vendégeink voltak még a TOSINA Egyesületbeli barátaink egy délutánra, akikkel akadálymentesítési beszélgetést tartottunk. Volt még úszásoktatás, gyalogtúra, mőveltségi vetélkedı, felvilágosító, egészségmegırzı és nevelı elıadások, diszkó, tábortőz stb. Augusztus végén Budapesten jártunk az Informatika a látássérültekért Alapítványnál, akik több százezer forint értékő szoftvereket adományoztak Egyesületünknek. Szeptember elején kétnapos számítógépes oktatáson voltunk jelen Szekszárdon, a Világ Világossága Alapítvány szervezésében. A hónap közepén Görögországban nyaraltunk egy hetet, 17-én részt vettünk a Szekszárd belvárosában, a Garay téren megtartott megyei szintő közvélemény-formáló Szeretet Lángja elnevezéső rendezvényen, az esélyegyenlıség, és a fogyatékkal élık minél szélesebb körő társadalmi elfogadtatása jegyében. Idén a TOSINA Egyesület volt a fıszervezı, és iskolásokat, más fogyatékosokat tömörítı társszervezeteket, városi- és megyei vezetıket, országgyőlési képviselıket is meghívtak az eseményre. 19-én speciális sportnapon jelentünk meg a szekszárdi sportcsarnokban, majd az azt követı héten képviseltük Egyesületünket a Garay téren, az Állampolgári Részvétel Hete programjain is. 26-án Dombóvárra látogattunk a ilyenkor szokásos ottani Civil Fesztiválra. Október 15-én a Fehér Bot nemzetközi napja, és a Hollós László emlékév kapcsán ünnepséget és vetélkedıt tartottunk irodaházunkban, ahova a baráti köreink mellett elfogadta meghívásunkat a Baranya Megyei Egyesület, és néhány közismert szekszárdi személyiség is. 18-án jótékonysági koncertre kaptunk meghívást Budapestre a Papp László Sportarénába, majd án kétnapos szakmai úton vettünk részt szintén Budapesten, melynek finanszírozását egy sikeres NCA pályázatból tehettük meg. Meglátogattuk az MVGyOSz székházát, ahol megismerkedhettünk a szövetség történetével, és szolgáltatásaival, majd egy megváltozott munkaképességő embereket foglalkoztató kft-nél jártunk gyárlátogatáson. Másnap két vakvezetı kutyakiképzı intézményt tekintettünk meg, ami szintén nagy sikert aratott a velünk tartó hivatali, könyvtári, szociális irodai és támogató szolgálati képviselık körében. E hónap végén 15 fıvel elindult a következı szociális segítıi tanfolyamunk is, amelyen látássérült tagjaink mellett tolna megyei hallássérültek is részt vesznek. Az 500 órás képzés a március 11-ei vizsgával zárul majd. November 12-én a Szociális Munka Napján képviseltük Egyesületünket a Vármegyeházán

5 December 3-ára a Fogyatékosok Világnapja alkalmából megtartott rendezvényre kaptunk meghívást, 10- én a szekszárdi sportcsarnokban vendégeskedı Benkó Dixieland Band koncertjét nézhettük meg. 16-án a Babits Mihály Mővelıdési Házba, a megyei Fogyatékos Karácsonyi Ünnepségre látogattunk el, ahol a megye összes fogyatékos embereket tömörítı egyesülete képviseltette magát. Az év vége felé kihelyezett ügyfélfogadásokat tartottunk a megye nagyobb városaiban. A mikulás és a karácsony jegyében a megye nagyvárosaiban, majd Szekszárdon is ünnepséget szerveztünk, valamint adományozóink és a cipıs doboz akciónk jóvoltából a megye területén fı részére élelmiszer csomagot, vagy ajándékdobozt oszthattunk ki és szállítottunk házhoz szociális segítıink részvételével. Az év során számos alkalommal kerestek fel bennünket akadálymentesítési tanácsadással és együttmőködési megállapodással kapcsolatban iskolák, hivatalok, önkormányzatok és egyéb közintézmények képviselıi. Minden alkalommal készséggel álltunk rendelkezésükre, és tájékoztatókat, segédanyagokat is biztosítottunk számukra. Többször tartottunk esély-, illetve érzékenyítı órákat iskolákban, közintézményeknek a többi megyei fogyatékosokat képviselı egyesülettel karöltve, és minden olyan eseményen részt vettünk, ahol véleményt nyilváníthatunk az esélyegyenlıségrıl, a komplex akadálymentesítésrıl, és a fogyatékosoknak, elsısorban a látássérülteknek nyújtható segítség módjairól év kezdeti idıszakában a tavalyi évi pályázati elszámolások, beszámolók és köszönılevelek mellett az idei pályázatok elkészítései, az éves munkaterv, a szakmai beszámoló, a kh. jelentés, a támogatási és akkreditációs elszámolások megírása, illetve a szja 1%-ok felajánlásával kapcsolatos kampány lebonyolítása a megye területén voltak a legfontosabb feladataink, mőködésünk érdekében. Ezen kívül felvettük a kapcsolatot a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel késıbbi élelmiszeradományok reményében, a debreceni FIPU Alapítvánnyal munkalehetıségek teremtése céljából, valamint a Somlai Angyalka Alapítványnyal is, a Tolna Megyében tartandó Vakvezetı Kutyás bemutatók megtartása miatt. Februárban egy táncos-zenés mulatság keretében vidáman megünnepeltük a farsangot, Budapesten jártunk többször is, NCA-s pályázati tájékoztató napokon, és Kiút Kht. is felvette velünk a kapcsolatot, pályázatos- és foglalkoztatási megbeszélések ügyében. Még ebben a hónapban indultak el új szolgáltatásaink is: a frissen végzett masszıreink, és egy ügyvéd fogadóórái irodaházunkban, illetve az aktuális havi születés- és névnaposok megünneplése minden hónapban. Valamint folyamatosan hirdetjük az ápolási díjban részesülıknek szóló, hamarosan induló szociális segítıi tanfolyamot is. Megyei Egyesületünk képviseltette magát: Rengeteg szakmai konferencián, fórumon, rendezvényen megjelentünk már ebben az évben is. Több civil megyei, városi és régiós fórumon, szakmai konferenciákon és találkozókon, Szekszárdon, NCA-s rendezvényeken, tájékoztató napokon, az NCA Dél-dunántúli Regionális Kollégiumának elektori ülésein, megyei társszervezetek közgyőlésein, rendezvényein, szomszédos megyék közgyőlésein, országos Küldöttgyőléseken, és az Országos Szövetség rendezvényein, Budapesten többször is, segédeszköz bemutatókon, több fıiskolai rendezvényen, Szekszárdon. Képviseljük még az Egyesületet sajtótájékoztatókon, a TM-i Fogyatékosok Sportszövetsége ülésein, sportrendezvényeken, kiállítások megnyitóin, emléktábla avatásokon, ünnepi megemlékezéseken, az Esélyek Háza és a Munkaügyi Központ rendezvényein, Hermész táborokban, állásbörzéken. Adományszervezı- és motivációs tréningeken, Budapesten és Szekszárdon, a TM. CISZOK és a Mentálhigiénés Mőhely rendezvényein, TM. Civil kitüntetések átadásán, Szekszárdon a Vármegye Háza dísztermében. Budapesten, konferenciákon vettünk részt, a pályázatokkal kapcsolatban, és meghívást kaptunk más egyéb kulturális rendezvényekre is. Több rádió és tv-mősorban szerepeltünk, a Tolnai Népújságban, a Szekszárdi Vasárnapban folyamatosan hírt adunk az aktuális rendezvényekrıl, pályázatokról stb. Különbözı hirdetések közzétételében segítségünkre volt még a Tolna Táj Televízió és a Rádió Antritt Szekszárdról, a Fortuna Rádió és Telepaks Kht. Paksról. Idéntıl üzemel Egyesületünk honlapja is, a címen, ahol minden megtalálható velünk kapcsolatban, és győjtjük internettel rendelkezı Tagtársaink címeit is, hogy elektronikus hírlevél formájában még sőrőbben és gyorsabban tájékoztathassuk ıket a hírekrıl, pályázatokról, aktualitásokról. Látássérültek érdekében regionális, megyei és városi munkaügyi konferenciákon, fórumokon minden alakalommal részt veszünk

6 Írásaink megjelentek a Vakok Világában is, mely országos sajtótermék. A szomszédos megyékkel és társszervezetek képviselıivel jó, baráti kapcsolatban állunk. Idén is kiírásra került az Év Tolna Megyei Civil Szervezete és Civil Mecénása pályázat, amelyet Dr. Puskás Imre Elnök Úr a TM. Közgyőlés Elnöke alapított, és amit elsıként, áprilisában Egyesületünk nyert el. A rendezvényre meghívást kaptunk, és Dr. Puskás Imre felkérésére, Elnök Asszonyunk részt vesz és segíti a Bíráló Bizottság munkáját. Kezdeményezésünkre a négy fogyatékosokat tömörítı egyesület képviselıjét fogadta a TM. Közgyőlés Elnöke Dr. Puskás Imre Úr, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere Horváth István Úr és Alpolgármestere Dr. Haag Éva. Beszámoltunk a problémákról, a felmerült pályáztatás hátrányairól, iparőzési adó elosztásával kapcsolatos véleményünkrıl. A megbeszélések eredményeképpen együttmőködési megállapodást kötöttünk. Az elmúlt évi munkánkat sem tudtuk volna elvégezni a támogatók adományai és segítsége nélkül. Ezért ismételten megköszönjük mindannyiunk nevében a segítségüket! Köszönjük pénzbeli és természetbeni adományokat egyaránt, és köszönetünket fejezzük ki a területfelelısöknek, Baráti Körök vezetıinek is az áldozatkész munkájukért. Külön is kiemelnénk adományozóink közül néhányat: tavaly a Szerencsejáték Zrt. jóvoltából hozzájutottunk egy ,- Ft értékő Poet Compact lapolvasóhoz, amelyet a Tagtársak ingyenes használhatnak irodánkban, valamint a Paksi Atomerımő Zrt. adományozott Egyesületünknek ,- Ft-ot a tavalyi mőködésünkre. Szekszárd, március 02. VGYTME Elnöksége - 6 -

I./ Állandó, napi rendszerességgel végzett tevékenységeink:

I./ Állandó, napi rendszerességgel végzett tevékenységeink: Szakmai beszámoló a Mentálhigiénés Mőhely 2008- ban végzett munkájáról. I./ Állandó, napi rendszerességgel végzett tevékenységeink: Lelkiposta internetes lelkisegély szolgálat: Ilyen formában az országban

Részletesebben

K ÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

K ÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete Székhely: 3525 Miskolc, Jókai u. 18. Adószám: 18446373-1-05 K ÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Beszámolási időszak: 2011. január 01-2011. december

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE 8200 VESZPRÉM, KOSSUTH U. 10.

VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE 8200 VESZPRÉM, KOSSUTH U. 10. VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE 8200 VESZPRÉM, KOSSUTH U. 10. 1./ Általános tájékoztatás KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Vakok és Gyengénlátók

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

Kertváros Gyáli Kistérség. Szociális és Családvédelmi Központjának. 2012. évi BESZÁMOLÓJA

Kertváros Gyáli Kistérség. Szociális és Családvédelmi Központjának. 2012. évi BESZÁMOLÓJA Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2012. évi BESZÁMOLÓJA 1 Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2012. évi tevékenységeirıl Kertváros Gyáli Kistérség

Részletesebben

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg.

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg. Folytatjuk a munkát összefogással! Az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját a Mozgáskorlátozottak Sza bolcs- Szat már-bereg Megyei Egyesülete. Ez alkalomból Balogh Zoltánné az egyesület elnöke

Részletesebben

Jubileumi Beszámoló és Hírlevél 5 éves munkánkról

Jubileumi Beszámoló és Hírlevél 5 éves munkánkról Halmozottan Sérültek és Szüleiknek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Kiemelten közhasznú szervezet Jubileumi Beszámoló és Hírlevél 5 éves munkánkról 2003-2008 Elérhetıségünk Székhely: 4400, Nyíregyháza

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés (2008.) Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés (2008.) Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről Közhasznúsági jelentés (2008.) Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről Siketvakoknak azokat a személyeket nevezzük, akiknek látás- és hallássérülése olyan súlyos mértékű,

Részletesebben

A DEBRECENI IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE DEBRECEN, 2012. MÁRCIUS

A DEBRECENI IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE DEBRECEN, 2012. MÁRCIUS A DEBRECENI IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE DEBRECEN, 2012. MÁRCIUS DEBRECENI IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 2011. DECEMBER 31-I EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló szöveges kiegészítése 2008. évről

Közhasznúsági beszámoló szöveges kiegészítése 2008. évről Közhasznúsági beszámoló szöveges kiegészítése 2008. évről Az egyesület szervezettsége: Taglétszámunk 2008. év január 1-én 4071 fő, 2007. december 31-én 3939 fő volt. Tagdíjfizetési arány: 88%. Munkavállalók

Részletesebben

Siketvakok Országos Egyesülete

Siketvakok Országos Egyesülete Siketvakok Országos Egyesülete KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Kelt: 2009. február 10. 1 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. a) Számviteli beszámoló b) A költségvetési támogatás felhasználása c)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 72-532 138 általános ügyintézés 72-532 139 pénztár /Figyelem! a 72-310 903 telefonszámunk megszűnt!/ Fax címünk: 72-532 138

HÍRLEVÉL. 72-532 138 általános ügyintézés 72-532 139 pénztár /Figyelem! a 72-310 903 telefonszámunk megszűnt!/ Fax címünk: 72-532 138 HÍRLEVÉL Tisztelt egyesületi Tagtársunk! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önt és kedves Családját. Megtisztelőnek érezzük, hogy továbbra is szervezetünk tagjai között tartjuk nyilván. Kérjük, olvassa

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 63. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2011. május 12-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2010. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: hivataluny@invitel.hu ==================================================================

Részletesebben

Mentálhigiénés Műhely 2013. évi támogatási kérelme Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felé

Mentálhigiénés Műhely 2013. évi támogatási kérelme Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felé 1 Mentálhigiénés Műhely 2013. évi támogatási kérelme Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felé A MENTÁLHIGIÉNÉS MŰHELY SZOLGÁLATAI I. Egyéni lélekvédő tevékenység I./1. Őszinte Szó Felnőtt és Ifjúsági

Részletesebben

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés!

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés! AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 138. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja Levél Önkormányzatának idıszaki lapja A Képviselı-testület a 2013. február 28-i ülésén egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2013 (III. 01.) önkormányzati

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 1 BESZÁMOLÓ a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 2 Tisztelt Képviselı-testület! Az Országgyőlés 2011. december 19 én

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 2. szám 2012. június 25.

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 2. szám 2012. június 25. A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 2. szám 25. TARTALOM - A Fehér Bot Alapítvány közhasznúsági jelentése - A Vakok és Gyengénlátók Jóléti Alapítvány közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Búcsú az óvodától

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Búcsú az óvodától Leányvári Újság Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA II/9. szám 2008. július Búcsú az óvodától 2008. május 30-án a leányvári óvoda nagycsoportosai az évzáróval egybekötött ballagáson búcsúztak el az

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata. Idısügyi koncepciójának. felülvizsgálata

Szentes Város Önkormányzata. Idısügyi koncepciójának. felülvizsgálata Szentes Város Önkormányzata Idısügyi koncepciójának felülvizsgálata Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán 2009. április hó A koncepciót a Képviselı-testület 131/2005.

Részletesebben

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 2014.

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 2014. MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 2014. 1 TARTALOM 2 ÖNKÉNTES MUNKA... 5 Barcs... 5 Bicsérd... 6 Bonyhád... 6 Dunaföldvár... 6 Egyházaskozár... 7 Fonyód... 7 Magyarszék... 8 Marcali...

Részletesebben

A jogszabály száma és címe: 2009. évi VI. törvény A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetésérıl.

A jogszabály száma és címe: 2009. évi VI. törvény A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetésérıl. JOGI INFORMÁCIÓK NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK BIZTOSA HÍREI... 6 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI HAZAI HÍREK K i s e b b s é g i H í r l e v é l 2 0 0 9. m á r c i u s KÜLFÖLDI HÍREK

Részletesebben

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet Visszaemlékezés Több mint 30 év eredményesen! Apró kavicsként görögnek emlékeim. Mintha ma lett volna. Arcok, fények, felvillanások, töredékek a közeli és távoli múltból. Már sokan nem élnek, csak emlékeink

Részletesebben

Dr. Szabó Miklós 15 ÉVES A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY.,, A világ dolgait nem nehéz megcsinálni, de a dolgokat kitalálni sokkal nehezebb.

Dr. Szabó Miklós 15 ÉVES A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY.,, A világ dolgait nem nehéz megcsinálni, de a dolgokat kitalálni sokkal nehezebb. Dr. Szabó Miklós 15 ÉVES A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY,, A világ dolgait nem nehéz megcsinálni, de a dolgokat kitalálni sokkal nehezebb. Van Gogh 2011 1 Kiadja: a Fehér Bot Alapítvány 4087 Hajdúdorog, Nánási

Részletesebben