SziklaAlap. JÉZUS HÍV ÉS KÜLD Ízelítő a homokkomáromi Nyolc Boldogság Közösség életéből. "Szüntelen imádkozzatok!"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SziklaAlap. JÉZUS HÍV ÉS KÜLD Ízelítő a homokkomáromi Nyolc Boldogság Közösség életéből. "Szüntelen imádkozzatok!""

Átírás

1 "Szüntelen imádkozzatok!" SziklaAlap VI. évf. 2001/2.sz. február A NAGYKANIZSAI JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA LAPJA JÉZUS HÍV ÉS KÜLD Ízelítő a homokkomáromi Nyolc Boldogság Közösség életéből Falu végen, erdő szélen, a homokkomáromi kegytemplom tövében tizenegy éve otthonra találtunk. AZ IMÁDSÁG: ÉLETÜNK FORRÁSA Nem csupán a lankás dombok, a csend, az erdő lágy zenéje, a madárdal vonzott ide bennünket, hanem Jézus és a Szűzanya hívott minket. Azért jöttünk ide, hogy nyitott szívvel keressük életünk minden részletében Isten akaratát és tetszését. Miközben a világ el akarja hitetni, hogy úgy leszünk boldogok, ha megszerzünk magunknak mindent, Jézus azt tanítja, hogy időzzünk az Ő jelenlétében és fogadjuk el, hogy Ő a kezdeményező. Komolyan szeretnénk venni Jézus szavait, amit Betániában mondott Mártának: csak egy a szükséges (Lk 10,41) Jézus jelenlétében megértjük, hogy az ember nem a hasznossága miatt válik értékessé, hanem önmagáért, mert maga az Isten adja neki az életet. A mi kincsünk az, hogy megajándékozottak vagyunk. Időbe telik, míg megtanuljuk, elsődlegesen nem az a fontos, amit mi teszünk Istenért, hanem az, amit Ő tesz értünk életünk minden napján, mert Isten előbb szeretett minket (1 Ján 4,19 ). Jézus nem munkásainak, hanem barátainak nevez bennünket, ezért igyekszünk időt fordítani erre a barátságra, ezért fordulunk Jézus felé a napi szentmise, szentségimádás, szentírásolvasás és a közösen mondott zsolozsma által. Az imádság életünk forrása. Nem önmagunk megvalósításáért vagyunk itt, hanem hogy Krisztushoz váljunk hasonlóvá. Az imádság olyan, mint egy iránytű, amely mutatja a célt és a hozzá vezető utat, életünk célja pedig nem más, mint az élő Istennel való találkozás. KÖZÖSSÉG: A TALÁLKOZÁS HELYE Szeretteim! Ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást! (1 Ján 4, 11) Jézus nem csak arra hívott, hogy személyesen megismerjük őt, hanem a Nyolc Boldogság Katolikus Közösséggel is megajándékozott minket. A közösségi élet kihívásai által naponta megmérettetünk. Egyedül nem válhatunk szentté, nem magányos harcosnak hívott meg Isten. Azért élünk közösségben, hogy ezáltal az életforma által elsajátítsuk, mit jelent Krisztusban testvéreknek lenni: akarni a másik javát, őszintén élni, megbocsátani hetvenszer hétszer, bizalomban élni, elfogadni a másik gyengeségeit és nem csüggedni a saját hibáink láttán. A közösségi élet megtisztít álarcainktól, hogy örvendező szívvel élhessünk Isten gyermekeinek szabadságában. Jézus jelenlétének kell visszatükröződnie nem csak személyes életünkben, hanem kapcsolatainkban is. KÜLDETÉS: SZERETET LENNI AZ EGYHÁZ SZÍVÉBEN Ahogy mi sem önmagunk miatt jöttünk a közösségbe, hanem Istenért, a Nyolc Boldogság Katolikus Közösség sem önmagáért született meg. A Római Katolikus Egyház gyermekeként az a hivatásunk, hogy Isten dicsőségét és az emberek javát szolgáljuk. Szívünk és házunk nyitott az idelátogatók előtt. Évente kb. hat-hétszázan keresnek fel bennünket, hogy egy-két napot, esetleg egy hetet velünk töltve erőt merítsenek. A házunkban működő Szeretet Iskola tagjai nyolc hónapon át élnek a közösséggel, hogy életünkben osztozva egy lépéssel közelebb jussanak Istenhez. Isten nemcsak hivatást adott, hanem küldetést is. Jézus küld, hogy vigyük az örömhírt a világba. Vannak közöttünk, akiket az ikonkészítő műhelybe küld, hogy kezük munkájával hirdessék Isten dicsőségét, vannak, akik a könyvkiadóban szolgálnak, hogy sokak számára közvetítsék Isten szeretetét. Másokra az együttérzés szolgálatát bízta Jézus, és a kórházba küldi őket, hogy vigasztalják a rászorulókat, ismét másokat a Piarista Iskolába vagy a környék falvaiba szólít, hogy türelemmel oktassák a gyermekeket. Kérjük imáikat apostoli szolgálatainkért! Szeretettel látunk mindenkit, faluvégen, erdőszélen, a homokkomáromi kegytemplom tövében. Szentháromságról nevezett Beáta-Mária nővér

2 2 SziklaAlap 2001 február J e l e n é s j ö v ő ÖKUMENIKUS zus Urunk maga figyelmeztet arra, Ne feledjük e hétnek alapigéjét: hogy mindenkor imádkoznunk kell Jézus mondja: Én vagyok az út, az és nem szabad belefáradnunk! (Lk igazság és az élet (Jn 14, 6). IMANAPOK 18, 1) Akkor járunk Megváltónkban A Nagykanizsán élő keresztyének Meggyőződésem, hogy az egysé- kapott új úton, ha az egységért való közül ebben az évben is sokan gért való kitartó könyörgésben sem imádságban sem tartunk szünetet. várták a közös imádság alkalmait az szabad megfáradnunk! Külön-külön Ebben segíthet egyik most megtanult egységért. Az elmúlt években szinte sem, de együtt sem! Megszívlelendőek új énekünk (Ev. ének.: 477/2) példa értékű hagyománnyá váltak lehetnek számunkra Edward néhány sora is: ezek az alkalmak, amikor felkerestük egymás templomait, együtt di- október 31-én Augsburgban elmon- békére vágyva rég. Idris Cassídy bíborosnak, 1999, Most szétszakadva járunk, csértük Urunkat énekeinkkel, készséggel megtanulva egymás új éne- különösen arra vagyunk hivatva, mint egy család, egy nép! dott szavai: mi itt Európában Add, egy utat találjunk, Jézus, tebenned bízunk, keit is. Jézusunk nevében együtt hogy megújítsuk erőfeszítéseinket hű Mesterünk te légy, könyörögtünk a hit, remény és szeretet áldásaiért, mint lelki egysé- sokaknak, akik messzire távolodtak és hirdessük az evangéliumot ama mert tőled árad szeretet és új, szent közösség! günk már most megtapasztalható hagyományos hitüktől. E feladat Végül legyen most közös imádságunk Karl Rahner katolikus teo- ajándékaiért. számára a mi megosztottságunk Az új évezred küszöbén másként alakult ez a hét. Három alkagünk egymás iránt, - akik testvérek nak néhány sora: Add meg az egy- nagy akadályt jelent. Szeretetlensélógus egységért mondott imádságálommal találkozhattunk egymással. vagyunk az egy Úrban, Jézus Krisztusban - tönkreteszi az evangéliumi dést, hogy az egység nem egyforházak felelőseinek azt a meggyőző- Részben sok feladatunk, szolgálatunk miatt alakult ez így. A hitben szeretetről szóló igehirdetésünk maságot jelent, ami által egyetlen előttünk járók közül egyik testvérünknek meggyőződése ez volt: ma adunk az elért előmenetelért, ismer- többi egyház számára, hanem az szavahihetőségét. Amikor hálát egyház lenne kötelező törvény a sok a dolgom, még többet imádkozom. Reméljük, hogy feladataink hosszú és nehéz, de éppúgy örösége az egység. jük el, hogy az előttünk lévő út még egyházak kiengesztelődött sokféle- gyarapodásával sem fognak elmaradni mökkel is teli. Deme Dávid evangélikus lelkész ezek az alkalmak, hiszen Jé- Idei terveink Amikor lendületben vagyunk, nem szabad megállni! A jót folytatni kell! Az elmúlt év szép eredményei után erre az esztendőre is van egy-két tervünk, amit szeretnénk megosztani a Kedves Hívekkel. Érezzék, hogy nem nélkülük akarunk célokat elérni. Az öröm, ha szétosztják sokszorozódik. Ha minél többen vannak beavatva, az a megbecsülés jele...! Koroncz atyára emlékezve szeretnénk az orgonát újrahangolni - neki is szíve ügye lenne. Ha már a zenénél vagyunk, milyen jó lenne, ha egy plébániai CD-t és kazettát tudnánk kiadni a templomban szereplő kórusok, zenészek közreműködésével. Ezzel szeretnénk megörökíteni nagyszerű tevékenységüket. Hamarosan elkészülnek a fényképek, melyekből képeslapok és egy bemutatkozó füzet készül. Megkezdődtek a tárgyalások a Polgármester Úrral az un. Csapatkápolna (Dózsa laktanya bejáratánál) újrahasznosításáról. Milyen áldásos lenne a keleti városrész, az idősek otthona és a katona-rétiek számára, ha ott tudnánk misézni, fiatalokkal összejönni. Boldogok lennénk, ha ebben az évben fel lehetne szentelni. A Kórházkápolna állandó nyitvatartásával kapcsolatos tervek is szóba kerültek. Pedig ha szóba kerültek, nálunk, a Jézus Szívében meg is valósulnak! Egyelőre ennyi, de ki tudja, az imánk még mit eredményez?! Szeretettel: Fliszár Károly plébános Milyennek képzelem az életem 2020-ban? Hittanos gyermekeket kérdeztünk meg jövőképükről, milyennek képzelik életüket közel 20 év múlva? Íme néhányuk válasza: Felnőttként én is szeretném megadni azt a szeretetet gyermekeimnek, amit én kaptam szüleimtől. A vallást megismertetni vele, először vinni a templomba úgy, mint ahogy az én szüleim is engem. Én is szeretnék családban, szeretetben élni, ahogy szüleimtől tanultam. Segíteni az öregeket, betegeket, rászorultakat. Hitemet megtartani, hiszen csak akkor lehetek boldog, elégedett, ha van kinek megköszönnöm a szépet és hálát adnom a jóért, és van kihez imádkozni és segítséget kérni, ha bajban vagyok, vagy ha betegség ér. Úgy akarok templomba járni, mint ha hazamennék, hiszen tudom, hogy ott valaki vár rám: "A Jóisten." Bencze Judit 6/b. Én a hitemet ugyanolyannak képzelem, mint most. De ki tudja, hogy addig nem szólít-e magához az Úr? Lovretics Anikó -folyt. a 4.old.-

3 A halál csak ajtó, amelyen át bejutunk az örök élet teljességébe. Egy váratlan utazás megbeszélése törte meg megszokott hétköznapjaimat. Dani atya szomorú hírrel érkezett hozzánk: Haldoklik az édesapám - mondta szomorúan. A döbbenettől szólni sem tudtunk. Egy élete delében lévő, erős, egészséges édesapa a halálán van. Akiről még annyi jót és szépet meséltek a karácsonyi ünnepkörből viszszaérkező fiai, Leonard és Ernest, aki diakónus. Vajon mi történhetett? Némán ültünk jó néhány percig, majd az atya törte meg a csendet: Baleset érte szólt csendesen, de még nem tudunk biztosat. Hazaviszlek benneteket, szóltam halkan, aztán megint csak néma csend. Január 10-én, reggel 5 órakor beültem az autóba Dani atyával és testvéreivel, Ernest diakónussal, Leonarddal és Alberttel. Abban a reményben vágtunk neki az útnak, hogy Mártont még életben találjuk, s kicsit reménykedtünk, bíztunk a csodában, a gyógyulásban. Éppen imádkoztuk az édesapa felgyógyulásáért és megálltunk misézni, amikor megszólalt a mobiltelefon. Meghalt édesapánk, nem Iasiba megyünk, hanem Nagypatakra. A halálhír hallatán rögtön elkezdtük imádkozni a rózsafüzért Én úgy képzelem el, hogy a halál egy óriási nász, legszentebb, legemberibb ölelés. Nem fájdalom: fájdalom-felejtő. Nem rém: rémeket elűző. Több mint a Szépség, Több mint a Szerelem, A Jóságnál is több: Kegyelem. Gondolataimból a négy testvér édesapjáról való elmélkedése térített vissza. Eddig két atyánk volt. A mennyei és az édesapánk. Most a földi édesapánkat elveszítettük. Halálával csak a mennyei maradt nekünk. Hozzá imádkozunk. Édesapánk egész életében sokat imádkozott, és a földi életét is ezzel fejezte be. Most már szívből imádkozhatjuk a Miatyánkat, mert Ő maradt nekünk. Ugyanúgy, mint az evangéliumban, ahol Jézus mondja: előremegyek, hogy helyet készítsek számotokra az Ő országában. Az édesapánk elkísért bennünket a pappá szentelésig. Most előrement, hogy helyet készítsen szeretteinek a mennyben. Halálos ágyán menyének a következőket mondta: Ágnes, eddig imádkoztam az örvendetes olvasót, most a fájdalmasat kezdem. Ha nem alszom el, a dicsőséges rózsafüzért imádkozom. Késő éjjel, fél 12-kor gördült az autó Nagypatakra a szülői házhoz. Anna asszony fogadott bennünket. De a késő éjszaka ellenére hamar elterjedt a híre érkezésünknek. Másnap már a család összes tagja otthon volt. Vártuk haza az elhunyt családfőt. A ház, az udvar telis-tele volt emberekkel. Az ima hangjai, csöndes sírás moraja szállt az ég felé. Majd az autó begurult az udvarra, és percek múlva kinyitották a koporsót. A család tagjai, a barátok, az ismerősök mind-mind jöttek végső búcsút venni. Számomra megdöbbentő élmény volt, hogy a falu szinte összes lakója, atyák, milyen fegyelemmel és áhítattal imádkoztak a szobában felravatalozott Márton mellett. Elérkezett a temetés napja. A gyászmisét Dani atya, a nagypataki plébános valamint, a Nagypatakról elszármazott atyák, összesen hatan celebrál február SziklaAlap 3 B ú c s ú z u n k az elhunyt Márton lelki ták, a prédikációt Ernest Nagypataki üdvéért. Míg csöndesen diakónus mondta. Torokszorító érzés volt látni a gurult alattunk az autó, utazás átfutott fejemen Wass Róka család gyermekeit, Albert versének néhány ahogy édesapjukat búcsúztatták. A temetésen sora: kilométer hosszan vonultak az emberek, hosszú sorokban. Imádsággal, énekkel vettek búcsút egy olyan egyszerű, de az egész falu által tisztelt embertől, aki hitével, magatartásával egy egész közösség tekintélyét kivívta. Ez az egyszerű ember feleségével nyolc gyermeket nevelt fel tisztességben, becsületre, hitre. A nyolc gyermekből kettő fiú a papi hivatást, kettő leány pedig az apácák szent életét választotta. Soha életemben nem jártam a világnak ezen a részén. Sajnos még Erdélyben sem. Nem gondoltam, hogy ilyen váratlan, szomorú és fárasztó utazás után ennyi szép élménnyel térek haza. Már visszafelé azon tűnődtem, vajon mi veszett el itthon. Mi hiányzik, miért nem érzek hasonlót. S rájöttem, az érdeknélküli, örömteli, mély hit és istenszeretet ragyogott mindenütt. Kedves Dani Atya, valamennyiünk nevében mondhatom, hogy kérjük az Úr Jézust, imádkozunk érted és az egész családért, hogy azt a nagy fájdalmat, ami benneteket ért, el tudjátok viselni. Köszönöm Dani Atyának, hogy segíthettem. Kovács Imre Kovács Imre Nagykanizsa, 2001.jan.23.

4 4 SziklaAlap február É l m é n y e k az értelmiség és kereszténység Magyarország az én hazám, Lehetőségeink a XXI. században cím- KÉSZ együttműködése. Ezt nemcsak mi valljuk, hiszen a Miniszterelnöki mel. Májusban pedig országos zarándoklat lesz Pálosszentkútra. Hivatal jelentős anyagi támogatással ismerte el ugyanezt. Bízzunk A nagyrendezvények mellet az benne, hogy ezt a népszámlálás is igazi szervezeti működés a helyi Hírek igazolni fogja! csoportok mindennapi, folyamatos Gondolom, egy eredményes működés a szervezet létezését csak nak megvalósulása során realizáló- tevékenységében, általános céljai- A Keresztény Értelmiségi Szövetség Országos Elnöksége erősítheti. Legyen a létező helyi dik. Meglepődést, fokozott érdeklődést és segítő szándékú támogatást január án Székesfehérváron a csoportunk is élő és működő! Ez Szt. Gellért Tanulmányi Házban rajtunk áll. Mit várhatunk, tehetünk tapasztaltam, amikor az elnökséggel ülésezett. 34 város helyi csoportja - ebben az évben? a kanizsai terveket (klubszerű működés, sajtó, elektronikus sajtó, köztük most már Nagykanizsa is - A hagyományos KÉSZ előadások számolt be az elmúlt jubileumi szervezésében nagy segítség számunkra, hogy együttműködési megtandó közösségek és rendezvé- nemzetközi kapcsolatok, támoga- szentév eseményeiről, valamint az újév terveiről. állapodást kötött a KÉSZ a Százak nyek...) ismertettem. Szeretnék egy Jó volt hallani a felsorolásokat a Tanácsával (híres művészek, tudósok, közéleti személyiségek), akik célokról beszámolni! év múlva ezekről mint megvalósult rendezvényekről, művészeti- kulturális előadásokról, kiállításokról, díjmentesen vállalták, hogy előadásokkal a helyi KÉSZ csoportok egerszegi, soproni, tamási, kecske- Többek között kaposvári, zala- rajz és zenei pályázatokról, kirándulásokról, zarándoklatokról Hallgattam, jegyzeteltem, tanultam, de adásainkat márciusban indítjuk (a paksi KÉSZ csoportok ajánlották rendelkezésére állnak. Tavaszi előméti, óbudai, tiszafüredi, újfehértói, eközben állandóan az járt az eszemben, amit az országos elnök, Dr. zata után). Érdekes és színvonalas NEKED is van küldetésed! Adja reformátusok Kanizsai Esték soro- együttműködésüket. Osztie Zoltán a bevezetőben mondott: A KÉSZ legfőbb lényege a a KÉSZ Országos Nagygyűlésén, előadások lesznek április én Isten, hogy felismerd! létezése. Ez a létezés tanúsítja, Dr. Etler Ottó mely a budapesti Szent Margit Gimnáziumban kerül megrendezésre: szükséges és időszerű a társadalom, A KÉSZ Nagykanizsai Csoportjának elnöke SZENTMISÉN LONDONBAN Már otthon, Kanizsán aggódtam amiatt, hogy egy olyan országban, ahol az emberek zöme anglikán vallású, vajon hogyan tudok legalább vasárnaponként szentmisére menni. Hála az Úrnak, nem hagyott kétségek között. Első hétvégémet igaz, az anglikánoknál töltöttem, mert szinte minden szemem elé kerülő templom anglikán volt. Gondoltam, ez is több, mint a semmi, hát bementem. A katolikus misék után számomra a "service" csupán dicsőítésből, tanításból és hálaadásból állt. A szertartás végén a pappal beszélgettem, s tőle kérdeztem meg, vajon merre lelem a katolikus templomot. Szívélyesen útba igazított, csupán két utcával kellett odébb mennem. Sokáig ez a kis templom jelentette a Béke szigetét. Első angol szentmisém elmondhatatlanul felemelő volt. Amikor az ember megérkezik, várják, szeretettel köszöntik, kezébe nyomják az énekeskönyvet és a mise szövegét tartalmazó könyvet. Ez utóbbiban benne van az aktuális szentlecke, zsoltár, evangélium is, ami nagy segítség számomra. De mindezek mellett a belépti "ceremóniához" hozzátartozik az is, hogy egy nagy tálból az ostyát átteszik az emberek egy másik tálba, ezzel jelezve azt a szándékot, hogy szeretnének áldozni. A könyörgések végén a hívek spontán könyörgése következik, s ezzel a lehetőséggel szoktak is élni. Az áldozás két szín alatt történik, bár Krisztus Vérének vétele nem kötelező, legalábbis van, aki megelégszik a Testével. A többi katolikus templomban, mert azóta persze már jópárat felfedeztünk, nincs két szín alatti áldozás. S még egy templomról mesélnék röviden, amely kedves a számunkra. De ezekről majd legközelebb... Németh Judit, Londonból 2020-ban -folyt. a 2.old ban az emberek nem fogják tisztelni Istent. Olyan fejlett lesz a technika, hogy nem foglalkoznak az emberek Istennel. De egypár ember, mint például a családom, hívő lesz, meg én is. Én tisztelni fogom Istent. Szalai László Szerintem a világ meg fog javulni, és az egyházzal egy lesz minden. Ha gyerekeim lesznek, katolikus módon fogom nevelni őket. Az egyházzal nekem is jó a viszonyom. A szentmisékre mindig eljárok. (Kivétel akkor, amikor a mamámhoz megyek.) Sok boldogságot kívánok mindenkinek. Áldjon meg az Isten mindenkit ésszel és erővel, egészséggel. Herman Péter 5/b

5 2001. február SziklaAlap 5 H Í R E I N K Csemegéző A Keresztény Élet január 14-i számában, mindjárt a főoldalon találhatjuk a pécsi bazilika új bronz kapujáról készült képet. Az előtérben az alkotó, a nagykanizsai Rétfalvy Sándor szobrászművész. A műalkotás kapcsán olvashatunk a bazilika történetéről és Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédéről. A 4. oldalon Imre atya válaszol egy olvasói kérdésre Titkok, meg kiskapuk címmel. A téma: aki nem él egyházjogilag rendezett házasságban, nem gyónhat és nem áldozhat. Nagyon hasznos, ha mindenki tisztában van evvel a nagyon is gyakran előforduló problémával és annak hátterével, még ha nem érintett, akkor is. Az Új Ember (ujember.katolikus.hu) január 14-i kiadásában a 6. oldalon az Intézetből jöttek cikkben az örökbefogadás és a nevelőszülők jelentőségéről kaphatunk képet Harrach Péter szociális és családügyi miniszter családlátogatása kapcsán. Kárpátalja: nyomorúságban, de hitben a 7. oldalon. Majnek Antal püspök - aki a Vatikán kérésére még magyar állampolgárságától is megvált, hogy teljes szolidaritásban éljen híveiért - beszél a kárpátaljai áldatlan állapotok ellenére a magyarságukban és hitükben kitartó emberekről. -folyt. a 6.olalon- HÍRTURMIX Február minden vasárnapján a 9 órai diákmisén az Ifjúsági Kórus énekel. Február 2-4-ig regionális Házas Hétvégés alapozó lesz Kőszegen. Nagykanizsa és környékéről négy házaspár vesz részt. Imádkozzunk értük és a szervezőkért! Február 3-án 9-17 óráig Katolikus Ifjúsági Találkozó lesz Balatonszemesen Reményünk Krisztus címmel. Plébániánkról közel ötvenen vesznek részt a találkozón. Február 4-én a as szentmisén a Szent Imre Kórus énekel, 18 órakor gitáros szentmise. Február 11-én 16 órakor ovismise lesz. Február 14-én 21 órától Medjugorjei szentségimádást tartunk. Február 18-án a 18 órai szentmisén a Piarista Iskola Gregorián Scholája énekel. Február 25-én 16 órakor ovismise lesz, a 18 órai szentmisén a Női Kar énekel. Támogatásra javasolt alapítványok: Nagycsaládosok Nagykanizsai Egyesülete: ; Nagykanizsai Piarista Iskoláért Alapítvány: ; Újudvari Faluházért Alapítvány a Hittanos Tábor javára: ; Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nagykanizsai Szervezete: ; Nyolc Boldogság Alapítvány: ; Gyermekek Falun Alapítvány: ÖN IS SEGÍT ha a Magyar Katolikus Egyháznak ajánlja fel személyi jövedelemadójának 1 %-át (0011). A második 1 %-ot plébániánk a fent jelzett alapítványok támogatására javasolja. Ha erről Ön nem nyilatkozik, ez az összeg az állami adóhoz fog tartozni A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL A kedvezményezett technikai száma: A kedvezményezett neve: MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ TUDNIVALÓK: Ezt a nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely a lap méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen. FONTOS! Ahhoz, hogy a rendelkezése teljesíthető legyen, a borítékon az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tüntesse fel. A kedvezményezett adószáma: A kedvezményezett neve: Ennek kitöltése nem kötelező TUDNIVALÓK: Ezt a nyilatkozatot akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni. Ezt a nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely a lap méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen. FONTOS! Ahhoz, hogy a rendelkezése teljesíthető legyen, a borítékon az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tüntesse fel.

6 6 SziklaAlap 2001.február C s a l á d i o l d a l Csemegéző -folyt. az 5.oldalról- Pontos képet kaphatunk első kézből határon túli magyar testvéreinkről és életkörülményeikről. A 9. oldalon a szegedi Katolikus kávéház -ról értesülhetünk. Kondé Lajos atya a ötlet szellemi atyja; a megvalósító pedig a Katolikus Ifjúsági és Felnőttképző Szövetség. Az egyetemi város kultúrális életét is meghatározó keresztény értékrendet sugárzó előadásokat, programokat szerveznek sokak örömére. Hívő vállalkozók figyelmébe ajánlom, a szerintem felénk is konkrét igényt kielégíteni tudó és a megvalósulása után biztosan nem ráfizetéses kezdeményezést. Az újság végén TV- és Rádióműsor hívő szemmel. Az összes program között kiemelve találhatjuk a szerkesztő által, számunkra figyelemreméltó és építő programokat, különös tekintettel a kifejezetten vallásos témájú műsorokra. Így is meg lehet válogatni, hogy mit nézünk! A végén bölcs és hasznos TV-zést kívánnak mindenkinek. Göndics János Tölts velünk egy vidám estét! Szeretettel hívunk EGYHÁZKÖZSÉGÜNK FARSANGI BÁLJÁRA, amely 2001.február 17-én 19 órakor kezdődik a HSMK-ban. Élőzene * Vacsora Tombola * Műsor Tánc * Árverés Részletek a plakátokon! Jegyek csak elővételben a plébánián február 11 estig vásárolhatók! Hova tovább? Ez nem Rókusfalvi Pál műsora. Ez a mi életünk. Pontosabban azoké a kisovodásoké, akik választás előtt állnak. Közülük 330-an már megízlelték az imádság ízét, az Úr szeretetét. Hittanra járnak. De vajon tud-e nőni az a mag, amit Isten ültetett el bennük? Szárba szökken-e a lelkükből sarjadó csodálatos hajtás? Még csak öt évesek, de néha bölcsebbek, mint mi. Ösztönösen tudják, érzik, Isten mellett biztonságban vannak. Gyöngék, és mégis erősek. A Mindenható előtt a legkedvesebbek: ők a KICSINYEK. Övék a Mennyek Országa. Most még. De meddig? Ez rajtunk is múlik. Döntenünk kell. Hova tovább? Melyik iskola, pedagógus a legmegfelelőbb? Vagy a legkényelmesebb? Mi vagy ki a legfontosabb? Hol kapja a legtöbbet a gyermekünk? Nemcsak szellemi képzést, hanem erkölcsi nevelést, valódi értékeket, Istent magát. A Piarista Iskola ebben kínálja fel a segítségét. Elfogadjuk? Kovácsné Őri Ágnes az óvodások hitoktatója Jézus Szíve Plébánia Lapja Kizárólag belső használatra. Lapzárta: minden hó 20-án. Szerkeszti a szerkesztőbizottság Felelős szerkesztő: Fliszár Károly plébános Nagykanizsa, Deák F. tér 4. Nyomja: KANIZSAI NYOMDA Kft. A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL valamely alapítvány javára A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL a Magyar Katolikus Egyház javára

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK LÁNYKÉRDÉSEK Tilmann atya válaszol P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár, 2006 Ezt a kis füzetet Tilmann atya készítette Weeber Orsi,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL. Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára

Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL. Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára Fülöpné Erdő Mária BESZÉLGETÉS ISTENNEL Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára Beszelgetes 1 osztalyx.indd 1 2010.09.27. 21:39:28 A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT HITTANKÖNYVEI Sorozatszerkesztő

Részletesebben

Pestszentimrei. Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja 2. évfolyam 4. (11.) szám - 2005.

Pestszentimrei. Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja 2. évfolyam 4. (11.) szám - 2005. Pestszentimrei Öröm Hír Levél A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja 2. évfolyam 4. (11.) szám - Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! Mindig megkap engem az evangéliumok húsvéti történeteinek

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Alpha kurzus meghívó

Alpha kurzus meghívó Alpha kurzus meghívó Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretettel meghívjuk a Paksi Református Egyházközség szervezésében Szeptember 29-én 18:00-kor induló Alpha kurzusra. Mi az Alpha kurzus? Az Alpha kurzus a keresztény

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Szent Mihály Bazilika: 16.00:pásztorjáték, 24.00 éjféli érseki szentmise Károly templom: 24.00 éjféli szentmise Ferences templom: 21.00

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Komlóskáról neten található linkek:

Komlóskáról neten található linkek: Komlóskáról neten található linkek: Komlóska Községről, Budapest, Corvinus Egyetem, KOVÁSZ http://kovasz.bkae.hu/konferencia/hazigazda.html Komlóska bányászatának története http://diak.budai-rfg.sulinet.hu/~havassy/komloska/banyasz.html

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Én vagyok az ajtó! Jn 10,9

Én vagyok az ajtó! Jn 10,9 MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. AUGUSZTUS 25. I. szám:2003. október XI. évfolyam VIII. szám Én vagyok az ajtó! Jn 10,9 2. OLDAL FÜLEP MÁRK FUVOLAMŰVÉSZ 5. OLDAL EYGHÁZADÓ 3. OLDAL VISSZAPILLANTÓ

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Nagyböjti ajánlataink! Kifestő-sorozatunk rendkívül kedvező áron, 500 Ft/db

Nagyböjti ajánlataink! Kifestő-sorozatunk rendkívül kedvező áron, 500 Ft/db Nagyböjti ajánlataink! Kifestő-sorozatunk rendkívül kedvező áron, 500 Ft/db Félelem és reménykedés, gyávaság és hősködés vette körül a húsvéti misztériumot Jézus mellett is, sokan hosszú vívódás és megalázódás

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben