SziklaAlap. JÉZUS HÍV ÉS KÜLD Ízelítő a homokkomáromi Nyolc Boldogság Közösség életéből. "Szüntelen imádkozzatok!"

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SziklaAlap. JÉZUS HÍV ÉS KÜLD Ízelítő a homokkomáromi Nyolc Boldogság Közösség életéből. "Szüntelen imádkozzatok!""

Átírás

1 "Szüntelen imádkozzatok!" SziklaAlap VI. évf. 2001/2.sz. február A NAGYKANIZSAI JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA LAPJA JÉZUS HÍV ÉS KÜLD Ízelítő a homokkomáromi Nyolc Boldogság Közösség életéből Falu végen, erdő szélen, a homokkomáromi kegytemplom tövében tizenegy éve otthonra találtunk. AZ IMÁDSÁG: ÉLETÜNK FORRÁSA Nem csupán a lankás dombok, a csend, az erdő lágy zenéje, a madárdal vonzott ide bennünket, hanem Jézus és a Szűzanya hívott minket. Azért jöttünk ide, hogy nyitott szívvel keressük életünk minden részletében Isten akaratát és tetszését. Miközben a világ el akarja hitetni, hogy úgy leszünk boldogok, ha megszerzünk magunknak mindent, Jézus azt tanítja, hogy időzzünk az Ő jelenlétében és fogadjuk el, hogy Ő a kezdeményező. Komolyan szeretnénk venni Jézus szavait, amit Betániában mondott Mártának: csak egy a szükséges (Lk 10,41) Jézus jelenlétében megértjük, hogy az ember nem a hasznossága miatt válik értékessé, hanem önmagáért, mert maga az Isten adja neki az életet. A mi kincsünk az, hogy megajándékozottak vagyunk. Időbe telik, míg megtanuljuk, elsődlegesen nem az a fontos, amit mi teszünk Istenért, hanem az, amit Ő tesz értünk életünk minden napján, mert Isten előbb szeretett minket (1 Ján 4,19 ). Jézus nem munkásainak, hanem barátainak nevez bennünket, ezért igyekszünk időt fordítani erre a barátságra, ezért fordulunk Jézus felé a napi szentmise, szentségimádás, szentírásolvasás és a közösen mondott zsolozsma által. Az imádság életünk forrása. Nem önmagunk megvalósításáért vagyunk itt, hanem hogy Krisztushoz váljunk hasonlóvá. Az imádság olyan, mint egy iránytű, amely mutatja a célt és a hozzá vezető utat, életünk célja pedig nem más, mint az élő Istennel való találkozás. KÖZÖSSÉG: A TALÁLKOZÁS HELYE Szeretteim! Ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást! (1 Ján 4, 11) Jézus nem csak arra hívott, hogy személyesen megismerjük őt, hanem a Nyolc Boldogság Katolikus Közösséggel is megajándékozott minket. A közösségi élet kihívásai által naponta megmérettetünk. Egyedül nem válhatunk szentté, nem magányos harcosnak hívott meg Isten. Azért élünk közösségben, hogy ezáltal az életforma által elsajátítsuk, mit jelent Krisztusban testvéreknek lenni: akarni a másik javát, őszintén élni, megbocsátani hetvenszer hétszer, bizalomban élni, elfogadni a másik gyengeségeit és nem csüggedni a saját hibáink láttán. A közösségi élet megtisztít álarcainktól, hogy örvendező szívvel élhessünk Isten gyermekeinek szabadságában. Jézus jelenlétének kell visszatükröződnie nem csak személyes életünkben, hanem kapcsolatainkban is. KÜLDETÉS: SZERETET LENNI AZ EGYHÁZ SZÍVÉBEN Ahogy mi sem önmagunk miatt jöttünk a közösségbe, hanem Istenért, a Nyolc Boldogság Katolikus Közösség sem önmagáért született meg. A Római Katolikus Egyház gyermekeként az a hivatásunk, hogy Isten dicsőségét és az emberek javát szolgáljuk. Szívünk és házunk nyitott az idelátogatók előtt. Évente kb. hat-hétszázan keresnek fel bennünket, hogy egy-két napot, esetleg egy hetet velünk töltve erőt merítsenek. A házunkban működő Szeretet Iskola tagjai nyolc hónapon át élnek a közösséggel, hogy életünkben osztozva egy lépéssel közelebb jussanak Istenhez. Isten nemcsak hivatást adott, hanem küldetést is. Jézus küld, hogy vigyük az örömhírt a világba. Vannak közöttünk, akiket az ikonkészítő műhelybe küld, hogy kezük munkájával hirdessék Isten dicsőségét, vannak, akik a könyvkiadóban szolgálnak, hogy sokak számára közvetítsék Isten szeretetét. Másokra az együttérzés szolgálatát bízta Jézus, és a kórházba küldi őket, hogy vigasztalják a rászorulókat, ismét másokat a Piarista Iskolába vagy a környék falvaiba szólít, hogy türelemmel oktassák a gyermekeket. Kérjük imáikat apostoli szolgálatainkért! Szeretettel látunk mindenkit, faluvégen, erdőszélen, a homokkomáromi kegytemplom tövében. Szentháromságról nevezett Beáta-Mária nővér

2 2 SziklaAlap 2001 február J e l e n é s j ö v ő ÖKUMENIKUS zus Urunk maga figyelmeztet arra, Ne feledjük e hétnek alapigéjét: hogy mindenkor imádkoznunk kell Jézus mondja: Én vagyok az út, az és nem szabad belefáradnunk! (Lk igazság és az élet (Jn 14, 6). IMANAPOK 18, 1) Akkor járunk Megváltónkban A Nagykanizsán élő keresztyének Meggyőződésem, hogy az egysé- kapott új úton, ha az egységért való közül ebben az évben is sokan gért való kitartó könyörgésben sem imádságban sem tartunk szünetet. várták a közös imádság alkalmait az szabad megfáradnunk! Külön-külön Ebben segíthet egyik most megtanult egységért. Az elmúlt években szinte sem, de együtt sem! Megszívlelendőek új énekünk (Ev. ének.: 477/2) példa értékű hagyománnyá váltak lehetnek számunkra Edward néhány sora is: ezek az alkalmak, amikor felkerestük egymás templomait, együtt di- október 31-én Augsburgban elmon- békére vágyva rég. Idris Cassídy bíborosnak, 1999, Most szétszakadva járunk, csértük Urunkat énekeinkkel, készséggel megtanulva egymás új éne- különösen arra vagyunk hivatva, mint egy család, egy nép! dott szavai: mi itt Európában Add, egy utat találjunk, Jézus, tebenned bízunk, keit is. Jézusunk nevében együtt hogy megújítsuk erőfeszítéseinket hű Mesterünk te légy, könyörögtünk a hit, remény és szeretet áldásaiért, mint lelki egysé- sokaknak, akik messzire távolodtak és hirdessük az evangéliumot ama mert tőled árad szeretet és új, szent közösség! günk már most megtapasztalható hagyományos hitüktől. E feladat Végül legyen most közös imádságunk Karl Rahner katolikus teo- ajándékaiért. számára a mi megosztottságunk Az új évezred küszöbén másként alakult ez a hét. Három alkagünk egymás iránt, - akik testvérek nak néhány sora: Add meg az egy- nagy akadályt jelent. Szeretetlensélógus egységért mondott imádságálommal találkozhattunk egymással. vagyunk az egy Úrban, Jézus Krisztusban - tönkreteszi az evangéliumi dést, hogy az egység nem egyforházak felelőseinek azt a meggyőző- Részben sok feladatunk, szolgálatunk miatt alakult ez így. A hitben szeretetről szóló igehirdetésünk maságot jelent, ami által egyetlen előttünk járók közül egyik testvérünknek meggyőződése ez volt: ma adunk az elért előmenetelért, ismer- többi egyház számára, hanem az szavahihetőségét. Amikor hálát egyház lenne kötelező törvény a sok a dolgom, még többet imádkozom. Reméljük, hogy feladataink hosszú és nehéz, de éppúgy örösége az egység. jük el, hogy az előttünk lévő út még egyházak kiengesztelődött sokféle- gyarapodásával sem fognak elmaradni mökkel is teli. Deme Dávid evangélikus lelkész ezek az alkalmak, hiszen Jé- Idei terveink Amikor lendületben vagyunk, nem szabad megállni! A jót folytatni kell! Az elmúlt év szép eredményei után erre az esztendőre is van egy-két tervünk, amit szeretnénk megosztani a Kedves Hívekkel. Érezzék, hogy nem nélkülük akarunk célokat elérni. Az öröm, ha szétosztják sokszorozódik. Ha minél többen vannak beavatva, az a megbecsülés jele...! Koroncz atyára emlékezve szeretnénk az orgonát újrahangolni - neki is szíve ügye lenne. Ha már a zenénél vagyunk, milyen jó lenne, ha egy plébániai CD-t és kazettát tudnánk kiadni a templomban szereplő kórusok, zenészek közreműködésével. Ezzel szeretnénk megörökíteni nagyszerű tevékenységüket. Hamarosan elkészülnek a fényképek, melyekből képeslapok és egy bemutatkozó füzet készül. Megkezdődtek a tárgyalások a Polgármester Úrral az un. Csapatkápolna (Dózsa laktanya bejáratánál) újrahasznosításáról. Milyen áldásos lenne a keleti városrész, az idősek otthona és a katona-rétiek számára, ha ott tudnánk misézni, fiatalokkal összejönni. Boldogok lennénk, ha ebben az évben fel lehetne szentelni. A Kórházkápolna állandó nyitvatartásával kapcsolatos tervek is szóba kerültek. Pedig ha szóba kerültek, nálunk, a Jézus Szívében meg is valósulnak! Egyelőre ennyi, de ki tudja, az imánk még mit eredményez?! Szeretettel: Fliszár Károly plébános Milyennek képzelem az életem 2020-ban? Hittanos gyermekeket kérdeztünk meg jövőképükről, milyennek képzelik életüket közel 20 év múlva? Íme néhányuk válasza: Felnőttként én is szeretném megadni azt a szeretetet gyermekeimnek, amit én kaptam szüleimtől. A vallást megismertetni vele, először vinni a templomba úgy, mint ahogy az én szüleim is engem. Én is szeretnék családban, szeretetben élni, ahogy szüleimtől tanultam. Segíteni az öregeket, betegeket, rászorultakat. Hitemet megtartani, hiszen csak akkor lehetek boldog, elégedett, ha van kinek megköszönnöm a szépet és hálát adnom a jóért, és van kihez imádkozni és segítséget kérni, ha bajban vagyok, vagy ha betegség ér. Úgy akarok templomba járni, mint ha hazamennék, hiszen tudom, hogy ott valaki vár rám: "A Jóisten." Bencze Judit 6/b. Én a hitemet ugyanolyannak képzelem, mint most. De ki tudja, hogy addig nem szólít-e magához az Úr? Lovretics Anikó -folyt. a 4.old.-

3 A halál csak ajtó, amelyen át bejutunk az örök élet teljességébe. Egy váratlan utazás megbeszélése törte meg megszokott hétköznapjaimat. Dani atya szomorú hírrel érkezett hozzánk: Haldoklik az édesapám - mondta szomorúan. A döbbenettől szólni sem tudtunk. Egy élete delében lévő, erős, egészséges édesapa a halálán van. Akiről még annyi jót és szépet meséltek a karácsonyi ünnepkörből viszszaérkező fiai, Leonard és Ernest, aki diakónus. Vajon mi történhetett? Némán ültünk jó néhány percig, majd az atya törte meg a csendet: Baleset érte szólt csendesen, de még nem tudunk biztosat. Hazaviszlek benneteket, szóltam halkan, aztán megint csak néma csend. Január 10-én, reggel 5 órakor beültem az autóba Dani atyával és testvéreivel, Ernest diakónussal, Leonarddal és Alberttel. Abban a reményben vágtunk neki az útnak, hogy Mártont még életben találjuk, s kicsit reménykedtünk, bíztunk a csodában, a gyógyulásban. Éppen imádkoztuk az édesapa felgyógyulásáért és megálltunk misézni, amikor megszólalt a mobiltelefon. Meghalt édesapánk, nem Iasiba megyünk, hanem Nagypatakra. A halálhír hallatán rögtön elkezdtük imádkozni a rózsafüzért Én úgy képzelem el, hogy a halál egy óriási nász, legszentebb, legemberibb ölelés. Nem fájdalom: fájdalom-felejtő. Nem rém: rémeket elűző. Több mint a Szépség, Több mint a Szerelem, A Jóságnál is több: Kegyelem. Gondolataimból a négy testvér édesapjáról való elmélkedése térített vissza. Eddig két atyánk volt. A mennyei és az édesapánk. Most a földi édesapánkat elveszítettük. Halálával csak a mennyei maradt nekünk. Hozzá imádkozunk. Édesapánk egész életében sokat imádkozott, és a földi életét is ezzel fejezte be. Most már szívből imádkozhatjuk a Miatyánkat, mert Ő maradt nekünk. Ugyanúgy, mint az evangéliumban, ahol Jézus mondja: előremegyek, hogy helyet készítsek számotokra az Ő országában. Az édesapánk elkísért bennünket a pappá szentelésig. Most előrement, hogy helyet készítsen szeretteinek a mennyben. Halálos ágyán menyének a következőket mondta: Ágnes, eddig imádkoztam az örvendetes olvasót, most a fájdalmasat kezdem. Ha nem alszom el, a dicsőséges rózsafüzért imádkozom. Késő éjjel, fél 12-kor gördült az autó Nagypatakra a szülői házhoz. Anna asszony fogadott bennünket. De a késő éjszaka ellenére hamar elterjedt a híre érkezésünknek. Másnap már a család összes tagja otthon volt. Vártuk haza az elhunyt családfőt. A ház, az udvar telis-tele volt emberekkel. Az ima hangjai, csöndes sírás moraja szállt az ég felé. Majd az autó begurult az udvarra, és percek múlva kinyitották a koporsót. A család tagjai, a barátok, az ismerősök mind-mind jöttek végső búcsút venni. Számomra megdöbbentő élmény volt, hogy a falu szinte összes lakója, atyák, milyen fegyelemmel és áhítattal imádkoztak a szobában felravatalozott Márton mellett. Elérkezett a temetés napja. A gyászmisét Dani atya, a nagypataki plébános valamint, a Nagypatakról elszármazott atyák, összesen hatan celebrál február SziklaAlap 3 B ú c s ú z u n k az elhunyt Márton lelki ták, a prédikációt Ernest Nagypataki üdvéért. Míg csöndesen diakónus mondta. Torokszorító érzés volt látni a gurult alattunk az autó, utazás átfutott fejemen Wass Róka család gyermekeit, Albert versének néhány ahogy édesapjukat búcsúztatták. A temetésen sora: kilométer hosszan vonultak az emberek, hosszú sorokban. Imádsággal, énekkel vettek búcsút egy olyan egyszerű, de az egész falu által tisztelt embertől, aki hitével, magatartásával egy egész közösség tekintélyét kivívta. Ez az egyszerű ember feleségével nyolc gyermeket nevelt fel tisztességben, becsületre, hitre. A nyolc gyermekből kettő fiú a papi hivatást, kettő leány pedig az apácák szent életét választotta. Soha életemben nem jártam a világnak ezen a részén. Sajnos még Erdélyben sem. Nem gondoltam, hogy ilyen váratlan, szomorú és fárasztó utazás után ennyi szép élménnyel térek haza. Már visszafelé azon tűnődtem, vajon mi veszett el itthon. Mi hiányzik, miért nem érzek hasonlót. S rájöttem, az érdeknélküli, örömteli, mély hit és istenszeretet ragyogott mindenütt. Kedves Dani Atya, valamennyiünk nevében mondhatom, hogy kérjük az Úr Jézust, imádkozunk érted és az egész családért, hogy azt a nagy fájdalmat, ami benneteket ért, el tudjátok viselni. Köszönöm Dani Atyának, hogy segíthettem. Kovács Imre Kovács Imre Nagykanizsa, 2001.jan.23.

4 4 SziklaAlap február É l m é n y e k az értelmiség és kereszténység Magyarország az én hazám, Lehetőségeink a XXI. században cím- KÉSZ együttműködése. Ezt nemcsak mi valljuk, hiszen a Miniszterelnöki mel. Májusban pedig országos zarándoklat lesz Pálosszentkútra. Hivatal jelentős anyagi támogatással ismerte el ugyanezt. Bízzunk A nagyrendezvények mellet az benne, hogy ezt a népszámlálás is igazi szervezeti működés a helyi Hírek igazolni fogja! csoportok mindennapi, folyamatos Gondolom, egy eredményes működés a szervezet létezését csak nak megvalósulása során realizáló- tevékenységében, általános céljai- A Keresztény Értelmiségi Szövetség Országos Elnöksége erősítheti. Legyen a létező helyi dik. Meglepődést, fokozott érdeklődést és segítő szándékú támogatást január án Székesfehérváron a csoportunk is élő és működő! Ez Szt. Gellért Tanulmányi Házban rajtunk áll. Mit várhatunk, tehetünk tapasztaltam, amikor az elnökséggel ülésezett. 34 város helyi csoportja - ebben az évben? a kanizsai terveket (klubszerű működés, sajtó, elektronikus sajtó, köztük most már Nagykanizsa is - A hagyományos KÉSZ előadások számolt be az elmúlt jubileumi szervezésében nagy segítség számunkra, hogy együttműködési megtandó közösségek és rendezvé- nemzetközi kapcsolatok, támoga- szentév eseményeiről, valamint az újév terveiről. állapodást kötött a KÉSZ a Százak nyek...) ismertettem. Szeretnék egy Jó volt hallani a felsorolásokat a Tanácsával (híres művészek, tudósok, közéleti személyiségek), akik célokról beszámolni! év múlva ezekről mint megvalósult rendezvényekről, művészeti- kulturális előadásokról, kiállításokról, díjmentesen vállalták, hogy előadásokkal a helyi KÉSZ csoportok egerszegi, soproni, tamási, kecske- Többek között kaposvári, zala- rajz és zenei pályázatokról, kirándulásokról, zarándoklatokról Hallgattam, jegyzeteltem, tanultam, de adásainkat márciusban indítjuk (a paksi KÉSZ csoportok ajánlották rendelkezésére állnak. Tavaszi előméti, óbudai, tiszafüredi, újfehértói, eközben állandóan az járt az eszemben, amit az országos elnök, Dr. zata után). Érdekes és színvonalas NEKED is van küldetésed! Adja reformátusok Kanizsai Esték soro- együttműködésüket. Osztie Zoltán a bevezetőben mondott: A KÉSZ legfőbb lényege a a KÉSZ Országos Nagygyűlésén, előadások lesznek április én Isten, hogy felismerd! létezése. Ez a létezés tanúsítja, Dr. Etler Ottó mely a budapesti Szent Margit Gimnáziumban kerül megrendezésre: szükséges és időszerű a társadalom, A KÉSZ Nagykanizsai Csoportjának elnöke SZENTMISÉN LONDONBAN Már otthon, Kanizsán aggódtam amiatt, hogy egy olyan országban, ahol az emberek zöme anglikán vallású, vajon hogyan tudok legalább vasárnaponként szentmisére menni. Hála az Úrnak, nem hagyott kétségek között. Első hétvégémet igaz, az anglikánoknál töltöttem, mert szinte minden szemem elé kerülő templom anglikán volt. Gondoltam, ez is több, mint a semmi, hát bementem. A katolikus misék után számomra a "service" csupán dicsőítésből, tanításból és hálaadásból állt. A szertartás végén a pappal beszélgettem, s tőle kérdeztem meg, vajon merre lelem a katolikus templomot. Szívélyesen útba igazított, csupán két utcával kellett odébb mennem. Sokáig ez a kis templom jelentette a Béke szigetét. Első angol szentmisém elmondhatatlanul felemelő volt. Amikor az ember megérkezik, várják, szeretettel köszöntik, kezébe nyomják az énekeskönyvet és a mise szövegét tartalmazó könyvet. Ez utóbbiban benne van az aktuális szentlecke, zsoltár, evangélium is, ami nagy segítség számomra. De mindezek mellett a belépti "ceremóniához" hozzátartozik az is, hogy egy nagy tálból az ostyát átteszik az emberek egy másik tálba, ezzel jelezve azt a szándékot, hogy szeretnének áldozni. A könyörgések végén a hívek spontán könyörgése következik, s ezzel a lehetőséggel szoktak is élni. Az áldozás két szín alatt történik, bár Krisztus Vérének vétele nem kötelező, legalábbis van, aki megelégszik a Testével. A többi katolikus templomban, mert azóta persze már jópárat felfedeztünk, nincs két szín alatti áldozás. S még egy templomról mesélnék röviden, amely kedves a számunkra. De ezekről majd legközelebb... Németh Judit, Londonból 2020-ban -folyt. a 2.old ban az emberek nem fogják tisztelni Istent. Olyan fejlett lesz a technika, hogy nem foglalkoznak az emberek Istennel. De egypár ember, mint például a családom, hívő lesz, meg én is. Én tisztelni fogom Istent. Szalai László Szerintem a világ meg fog javulni, és az egyházzal egy lesz minden. Ha gyerekeim lesznek, katolikus módon fogom nevelni őket. Az egyházzal nekem is jó a viszonyom. A szentmisékre mindig eljárok. (Kivétel akkor, amikor a mamámhoz megyek.) Sok boldogságot kívánok mindenkinek. Áldjon meg az Isten mindenkit ésszel és erővel, egészséggel. Herman Péter 5/b

5 2001. február SziklaAlap 5 H Í R E I N K Csemegéző A Keresztény Élet január 14-i számában, mindjárt a főoldalon találhatjuk a pécsi bazilika új bronz kapujáról készült képet. Az előtérben az alkotó, a nagykanizsai Rétfalvy Sándor szobrászművész. A műalkotás kapcsán olvashatunk a bazilika történetéről és Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédéről. A 4. oldalon Imre atya válaszol egy olvasói kérdésre Titkok, meg kiskapuk címmel. A téma: aki nem él egyházjogilag rendezett házasságban, nem gyónhat és nem áldozhat. Nagyon hasznos, ha mindenki tisztában van evvel a nagyon is gyakran előforduló problémával és annak hátterével, még ha nem érintett, akkor is. Az Új Ember (ujember.katolikus.hu) január 14-i kiadásában a 6. oldalon az Intézetből jöttek cikkben az örökbefogadás és a nevelőszülők jelentőségéről kaphatunk képet Harrach Péter szociális és családügyi miniszter családlátogatása kapcsán. Kárpátalja: nyomorúságban, de hitben a 7. oldalon. Majnek Antal püspök - aki a Vatikán kérésére még magyar állampolgárságától is megvált, hogy teljes szolidaritásban éljen híveiért - beszél a kárpátaljai áldatlan állapotok ellenére a magyarságukban és hitükben kitartó emberekről. -folyt. a 6.olalon- HÍRTURMIX Február minden vasárnapján a 9 órai diákmisén az Ifjúsági Kórus énekel. Február 2-4-ig regionális Házas Hétvégés alapozó lesz Kőszegen. Nagykanizsa és környékéről négy házaspár vesz részt. Imádkozzunk értük és a szervezőkért! Február 3-án 9-17 óráig Katolikus Ifjúsági Találkozó lesz Balatonszemesen Reményünk Krisztus címmel. Plébániánkról közel ötvenen vesznek részt a találkozón. Február 4-én a as szentmisén a Szent Imre Kórus énekel, 18 órakor gitáros szentmise. Február 11-én 16 órakor ovismise lesz. Február 14-én 21 órától Medjugorjei szentségimádást tartunk. Február 18-án a 18 órai szentmisén a Piarista Iskola Gregorián Scholája énekel. Február 25-én 16 órakor ovismise lesz, a 18 órai szentmisén a Női Kar énekel. Támogatásra javasolt alapítványok: Nagycsaládosok Nagykanizsai Egyesülete: ; Nagykanizsai Piarista Iskoláért Alapítvány: ; Újudvari Faluházért Alapítvány a Hittanos Tábor javára: ; Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nagykanizsai Szervezete: ; Nyolc Boldogság Alapítvány: ; Gyermekek Falun Alapítvány: ÖN IS SEGÍT ha a Magyar Katolikus Egyháznak ajánlja fel személyi jövedelemadójának 1 %-át (0011). A második 1 %-ot plébániánk a fent jelzett alapítványok támogatására javasolja. Ha erről Ön nem nyilatkozik, ez az összeg az állami adóhoz fog tartozni A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL A kedvezményezett technikai száma: A kedvezményezett neve: MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ TUDNIVALÓK: Ezt a nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely a lap méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen. FONTOS! Ahhoz, hogy a rendelkezése teljesíthető legyen, a borítékon az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tüntesse fel. A kedvezményezett adószáma: A kedvezményezett neve: Ennek kitöltése nem kötelező TUDNIVALÓK: Ezt a nyilatkozatot akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni. Ezt a nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely a lap méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen. FONTOS! Ahhoz, hogy a rendelkezése teljesíthető legyen, a borítékon az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tüntesse fel.

6 6 SziklaAlap 2001.február C s a l á d i o l d a l Csemegéző -folyt. az 5.oldalról- Pontos képet kaphatunk első kézből határon túli magyar testvéreinkről és életkörülményeikről. A 9. oldalon a szegedi Katolikus kávéház -ról értesülhetünk. Kondé Lajos atya a ötlet szellemi atyja; a megvalósító pedig a Katolikus Ifjúsági és Felnőttképző Szövetség. Az egyetemi város kultúrális életét is meghatározó keresztény értékrendet sugárzó előadásokat, programokat szerveznek sokak örömére. Hívő vállalkozók figyelmébe ajánlom, a szerintem felénk is konkrét igényt kielégíteni tudó és a megvalósulása után biztosan nem ráfizetéses kezdeményezést. Az újság végén TV- és Rádióműsor hívő szemmel. Az összes program között kiemelve találhatjuk a szerkesztő által, számunkra figyelemreméltó és építő programokat, különös tekintettel a kifejezetten vallásos témájú műsorokra. Így is meg lehet válogatni, hogy mit nézünk! A végén bölcs és hasznos TV-zést kívánnak mindenkinek. Göndics János Tölts velünk egy vidám estét! Szeretettel hívunk EGYHÁZKÖZSÉGÜNK FARSANGI BÁLJÁRA, amely 2001.február 17-én 19 órakor kezdődik a HSMK-ban. Élőzene * Vacsora Tombola * Műsor Tánc * Árverés Részletek a plakátokon! Jegyek csak elővételben a plébánián február 11 estig vásárolhatók! Hova tovább? Ez nem Rókusfalvi Pál műsora. Ez a mi életünk. Pontosabban azoké a kisovodásoké, akik választás előtt állnak. Közülük 330-an már megízlelték az imádság ízét, az Úr szeretetét. Hittanra járnak. De vajon tud-e nőni az a mag, amit Isten ültetett el bennük? Szárba szökken-e a lelkükből sarjadó csodálatos hajtás? Még csak öt évesek, de néha bölcsebbek, mint mi. Ösztönösen tudják, érzik, Isten mellett biztonságban vannak. Gyöngék, és mégis erősek. A Mindenható előtt a legkedvesebbek: ők a KICSINYEK. Övék a Mennyek Országa. Most még. De meddig? Ez rajtunk is múlik. Döntenünk kell. Hova tovább? Melyik iskola, pedagógus a legmegfelelőbb? Vagy a legkényelmesebb? Mi vagy ki a legfontosabb? Hol kapja a legtöbbet a gyermekünk? Nemcsak szellemi képzést, hanem erkölcsi nevelést, valódi értékeket, Istent magát. A Piarista Iskola ebben kínálja fel a segítségét. Elfogadjuk? Kovácsné Őri Ágnes az óvodások hitoktatója Jézus Szíve Plébánia Lapja Kizárólag belső használatra. Lapzárta: minden hó 20-án. Szerkeszti a szerkesztőbizottság Felelős szerkesztő: Fliszár Károly plébános Nagykanizsa, Deák F. tér 4. Nyomja: KANIZSAI NYOMDA Kft. A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL valamely alapítvány javára A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL a Magyar Katolikus Egyház javára

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 6. (56. sz.) Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu MEGKEZDŐDÖTT A CENTENÁRIUMI ÉV 99 éve, hogy felszentelték

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

2011 KARÁCSONY. Karácsonyi gondolat Több, mint ismétlődő isteni születésnap, Több, mint csillogó ajándékok

2011 KARÁCSONY. Karácsonyi gondolat Több, mint ismétlődő isteni születésnap, Több, mint csillogó ajándékok 2011 KARÁCSONY Karácsonyi készülődés Az Egyház karácsony szent ünnepén, mikor tetőfokára hág az ünnepi hangulat, mikor mindenki elérzékenyedik, arra irányítja figyelmünket, hogy a karácsony mértéktelen

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

Egyengessétek az Úr útját!

Egyengessétek az Úr útját! VIII. évfolyam 5. szám 2005. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam VILÁGP X., jubileumi évfolyam STA Újfolyam, X. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2014. tél Hűséges az Isten (1Kor 1,9) Isten szava: fáklya és világosság A bibliaolvasás értékéről 5. oldal

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október ÜNNEPEKRE KÉSZÜLÜNK A társadalmi ünnepeknél megszokhattuk, hogy történelmünk egy eseményét vagy az emberi közösség egy általános értékét teszszük

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. õsz Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség:

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben

MINT UTÓDOKNAK, KÖTELESSÉGÜNK A KÓRHÁZKÁPOLNA MEGMENTÉSE

MINT UTÓDOKNAK, KÖTELESSÉGÜNK A KÓRHÁZKÁPOLNA MEGMENTÉSE 16. évfolyam 1. szám Ötvennyolcadik szám 2009. március A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA MINT UTÓDOKNAK, KÖTELESSÉGÜNK A KÓRHÁZKÁPOLNA MEGMENTÉSE Az utóbbi évtizedekben szinte feledésbe

Részletesebben

Vizet töltünk a korsóba. Kopogtató. 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja

Vizet töltünk a korsóba. Kopogtató. 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja Kopogtató elfogadjuk, bármit mér ránk szeretõ kezével a mi Istenünk. Alig néhány hét múlva, mondhatni postafordultával kaptuk

Részletesebben

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31)

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) N Y Á R! Veled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) XXIV/3. (201.sz.)

Részletesebben

Léptét hallani, Hogy ébren legyen itt Mindig valaki

Léptét hallani, Hogy ébren legyen itt Mindig valaki L Á N C S Z E M Összekötő kapocs Isten és az emberek között Az Árpád-házi Szent Margit Plébánia lapja 2010. december KARÁCSONY Alapítva 1990 Karácsonyok Egyedül ülök a szobában. Kinézek az ablakon. Nagy

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2012. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 50 éve kezdődött a II. Vatikáni Zsinat A II. Vatikáni Zsinat nyitó lépést tett afelé, hogy Jézust és Egyházát minél jobban

Részletesebben

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015.

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. február A KRISZTUS HÚSVÉTI MISZTÉRIUMÁT EL KÉSZÍT SZENT NEGYVENNAP Mindenekelőtt

Részletesebben

Medjugorje nap Szekszárdon

Medjugorje nap Szekszárdon 16. évfolyam 5. szám Hatvankettedik szám 2009. november A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Öt követ adok nektek a ti Góliátotok ellen 2009. február hetedikén egyházközségünk képviselő-testülete

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. II. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Szentatya a Karizmatikus találkozón Ugyanis nincs nagyobb szabadság, mint ha valaki engedi, hogy a Szentlélek vezesse, és megengedi

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben