INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ január 01 december 31.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2014. január 01 december 31."

Átírás

1 INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ január 01 december 31. PMJV Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgató: Dallosné Kaurek Csilla évi intézményi beszámoló Összeállította: Lajtai Zsoltné bölcsődevezető

2 TARTALOM GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁS I. Gyermekek napközbeni ellátása 1. Bölcsődei alapellátás 1.1. Az ellátás igénybe vétele 1.2. Az ellátással kapcsolatos általános tapasztalatok 1.3. Gyermekétkeztetés 1.4. Sajátos nevelési igényű kisgyermekek integrációja 1.5. Roma kisgyermekek integrációja 1.6. A bölcsődei gyermekvédelem és tapasztalatai 1.7. Alapellátáson túli szolgáltatások 2. Családi Napközi 3. Biztos Kezdet Gyerekház II. Gyermekek átmeneti gondozása 1. Családok átmeneti otthona 1.1. A családok átmeneti otthonának igénybe vétele 1.2. A családok átmenetei otthonában folyó gondozás lényege 1.3. A családok átmenetei otthonában folyó gondozás tapasztalatai VÁLTOZÁSOK AZ ELLÁTÁSOK FELTÉTELEIBEN A FELÜGYELETI SZERVEK ÁLTAL VÉGZETT ELLENŐRZÉSEK CIVIL SZERVEZETEK ÉS EGYÉB TÁMOGATÓK 2

3 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények (továbbiakban KSZI) Pécs városában a 0-3 éves kisgyermekeket nevelő családok napközbeni és átmeneti ellátását biztosító intézményrendszer. A napközbeni ellátást bölcsődei és családi napközi, az átmeneti ellátást családok átmeneti otthona formájában biztosítja. E mellet a gyermekjóléti alapellátás keretein belül egy Biztos kezdet Gyerekházat is működtet ben az előző évekhez hasonlóan az intézményrendszer egyik bölcsődéje diétás étkeztetést biztosított a táplálékallergiás kisgyermekek számára. A beszámoló évében az intézményrendszer bölcsődéi a sajátos nevelési igényű (továbbiakban SNI) kisgyermekek nevelésére, gondozására, a gyermekek igényeinek megfelelően több formában is vállalta napközbeni ellátásukat. Minden bölcsődében biztosított volt a teljes integrációban történő nevelés, gondozás. Két bölcsőde részleges integrációban fogadta egy nevelési egységen belül az SNI-s gyerekeket. Ezen kívül, a Fészek-Családi Napközi szegregált formában is gondozott több SNI-s kisgyermeket. A szakértői véleménnyel rendelkező kisgyermekek korai fejlesztése - a Pedagógia Szakszolgálat utazó gyógypedagógusainak közreműködésével - elsősorban azon telephelyeken tudott megvalósulni, ahol a tárgyi feltételek biztosítottak voltak. A város 3 bölcsődéje és az intézményrendszeren belül működő Biztos Kezdet Gyerekház járult hozzá a roma kisgyermekek korai hatékony szocializációjához. A 2014-es évben a KSZI, a gyermeküket otthon nevelő családok számára - az alapellátást nem veszélyeztető - alapellátáshoz kapcsolódó, alapellátáson túli szolgáltatásokat is működtetett gyógyúszás, szülő-gyermek játszóház, időszakos gyermekfelügyelet, nyújtott nyitva tartás, tanácsadás, só szoba, felnőtt vendégétkeztetés, óvodai étkeztetés, baba masszázs, zenebölcsi -, melyek ugyancsak a kisgyermekes családok hatékony gyermeknevelését támogatták. Az intézményrendszer a gyermekjóléti alapellátás keretein belül gyermekek átmeneti gondozását is biztosította, egy családok átmeneti otthonának működtetésével. (Lsd. 1.sz. táblázat- KSZI komplex ellátórendszere) 3

4 Gyermekjóléti alapellátás Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei alapellátás Speciális bölcsődei alapellátás Gyermekek átmeneti gondozása Bölcsőde Általános bölcsődei alapellátás Bölcsődéhez kapcsolódó alapellátáson túli szolgáltatások Cseperedő Bölcsőde bölcsődei ellátás diétás étkeztetés időszakos gyermekfelügyelet - Csoda Bölcsőde bölcsődei ellátás sajátos nevelési igényű kisgyermekek nevelése, gondozása játszóház, időszakos gyermekfelügyelet, Fészek Bölcsőde bölcsődei ellátás sajátos nevelési igényű kisgyermekek nevelése, gondozása időszakos gyermekfelügyelet, - gyógyúszás, tanácsadás Hétszínvirág Bölcsőde bölcsődei ellátás roma kisgyermekek integrációja, sajátos nevelési igényű kisgyermekek nevelése, gondozása - - Kicsi Kék Bölcsőde bölcsődei ellátás roma kisgyermekek integrációja, sajátos nevelési igényű só szoba, időszakos kisgyermekek nevelése, gondozása, korai fejlesztése gyermekfelügyelet, tanácsadás Kiskuckó Bölcsőde bölcsődei ellátás sajátos nevelési igényű kisgyermekek nevelése, gondozása, - - korai fejlesztése Mandula Bölcsőde bölcsődei ellátás sajátos nevelési igényű kisgyermekek nevelése, gondozása, - - korai fejlesztése Mezőszél Bölcsőde bölcsődei ellátás nyújtott nyitva tartás, sajátos nevelési igényű kisgyermekek időszakos gyermekfelügyelet, - nevelése, gondozása óvodai étkeztetés Napsugár Bölcsőde bölcsődei ellátás sajátos nevelési igényű kisgyermekek nevelése, gondozása játszóház, időszakos gyermekfelügyelet,babamasszázs, baba-mama klub Törpike Bölcsőde bölcsődei ellátás roma kisgyermekek integrációja, sajátos nevelési igényű időszakos gyermekfelügyelet - kisgyermekek nevelése, gondozása Zöldliget Bölcsőde bölcsődei ellátás sajátos nevelési igényű kisgyermekek nevelése, gondozása felnőtt vendégétkeztetés, - zenebölcsi Fészek-Családi Napközi családi napközi sajátos nevelési igényű kisgyermekek nevelése, gondozása - - Biztos Kezdet Gyerekház - - játszóház, családi programok, - szülőcsoportok Vadvirág Családok Átmeneti családok átmeneti Otthona gondozása 1.sz. táblázat - A KSZI komplex ellátórendszere 4

5 GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁS I. Gyermekek napközbeni ellátása 1. Bölcsődei alapellátás 1.1. Az ellátás igénybe vétele A napközbeni alapellátást nyújtó bölcsődei intézményrendszerbe a 2014-es évben 1322 kisgyermek felvételét kérték a szülők és külső intézmények. Ebből 1280 gyermek ellátását tudta biztosítani az intézmény. 42 gyermek felvételét el kellett utasítani férőhelyhiány miatt vagy át kellett irányítani egyik bölcsődéből a másikba. 632 gyermek már a 2014-es év előtt is az intézmény gondozottja volt, 648 gyermek pedig a tárgyévben került felvételre. (Lsd. 2.sz. táblázat, 1.sz. grafikon 2014-ben bölcsődbe beíratott kisgyermekek száma) 2014-ben nevelt, gondozott gyermekek fő év előtt felvett gyermekek évben felvett gyermekek 648 Összesen 1280 Elutasított vagy átirányított felvételek 42 2.sz. táblázat, 1.sz. grafikon 2014-ben bölcsődébe beíratott kisgyermekek száma 5

6 Kihasználtsági mutatók 2014-ben 2014-ben intézményi szinten a bölcsődék kihasználtsága a gondozottakhoz viszonyítva 66,71% volt, a beírt gyermekekhez viszonyítva 85,4% (Lsd. 2. grafikon 2014.évi intézmény szintű bölcsődei kihasználtság mutatói havi bontásban). Ezt bölcsődékre lebontva lsd. 3.sz. grafikon évi kihasználtsági mutatók bölcsődénként. 2sz. grafikon évi intézmény szintű bölcsődei kihasználtság mutatói havi bontásban 6

7 3.sz. grafikon évi kihasználtsági mutatók bölcsődénként A térítési díjkedvezmények alakulása 2014-ben A 2014-es évben a KSZI bölcsődéiben a havi intézményi térítési díj a fenntartó által meghatározott 669 Ft volt. Ebből 250 Ft volt a gondozásért fizetett díj, melyet az adott hónap minden napjára be kellett fizetnie a szülőnek és 330 Ft+ÁFA, azaz 419 Ft volt az étkezésért fizetett díj, amiből a gyermek hiányzása esetén visszatérítés járt. A törvényi rendelkezés alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült gyermekek számára a gondozás és az étkeztetés ingyenes volt, ez intézményi szinten 235 gyermek számára volt biztosított. A 3 vagy több gyermekes családok esetében, tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek tekintetében nem kellett gondozási díjat fizetni és az étkezést fizetett díj 50%-át kellett a szülőnek megtérítenie. Ezen kedvezményben összesen 193 gyermek részesült, ebből 3 vagy több gyermekes kedvezmény alapján 129 gyermek, tartós betegség és fogyatékosság esetén 64 gyermek. A évben a KSZI bölcsődei ellátórendszerében összesen 428 gyermek részesült térítési 7

8 díjkedvezményben. (Lsd. 3/A és 3/B.sz. táblázat Térítési díjkedvezmények alakulása bölcsődénként 2014-ben) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény által térítési díjkedvezményben részesülők száma (fő) 3 vagy több gyermek után járó térítési díjkedvezményben részesülők száma (fő) Tartósan beteg ill. fogyatékos gyermek után járó térítési díjkedvezményben részesülők száma (fő Telephely (Bölcsőde) Cseperedő Csoda Fészek Hétszínvirág Kicsi Kék Kiskuckó Mandula Mezőszél Napsugár Törpike Zöldliget Összesen Összesen (fő) 3/A.sz. táblázat Térítési díjkedvezmények alakulása bölcsődénként 2014-ben Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény által térítési díjkedvezménybe n részesülők száma (%) Tartósan beteg ill. fogyatékos gyermek után járó térítési díjkedvezmény ben részesülők száma (%) 3 vagy több gyermek után járó térítési díjkedvezménybe n részesülők száma (%) Összesen térítési díjkedvezmé nyben részsülők (%) Össesen felvételt nyert gyermekek száma (fő) Telephely Cseperedő 25,5 15,69 4,58 45, Csoda 24,13 9,77 4,03 37, Fészek 11,76 5,88 19,61 37,25 51 Hétszínvirág 56,96 2,53 1,26 60,76 79 Kicsi Kék 31,08 9,46 6,75 47,30 74 Kiskuckó 18,63 7,84 2,94 29, Mandula 3,41 15,91 2,27 21,60 88 Mezőszél 18,02 8,11 9,00 30, Napsugár 10,56 14,29 6,21 31, Törpike 19,79 10,42 5,21 35,42 96 Zöldliget 2,20 13,19 9,90 25,27 91 Összesen 18,36 10,08 5,00 33, /B.sz. táblázat Térítési díjkedvezmények alakulása bölcsődénként %-os arányban 2014-ben 8

9 A térítési díjkedvezményeket bölcsődénként vizsgálva megállapítható, hogy a 2013-es évhez hasonlóan, a 2014-es évben is a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján a Hétszínvirág és a Kicsikék Bölcsődében volt a legmagasabb az ingyenes ellátásban részesülő kisgyermekek száma, legalacsonyabb az előző évekhez hasonlóan a Mandula és a Zöldliget Bölcsődében. (Lsd. 4.sz. grafikon A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben által térítési díjkedvezményben részesülők aránya 2014-ben) 4.sz. grafikon A rgyvk által térítési díjkedvezményben részesülők aránya 2014-ben A 3 vagy több gyermek nevelése után járó 50%-os térítési díjkedvezmény a Fészek és Zöldliget Bölcsődében volt a legmagasabb, vagyis ide járt a legtöbb nagycsaládban nevelkedő kisgyermek, a Hétszínvirág és a Mandula Bölcsődében pedig a legalacsonyabb. (Lsd. 5.sz. grafikon 3 vagy több gyermek nevelése esetén járó térítési díjkedvezményben részesülők aránya 2014-ben) 9

10 5.sz. grafikon 3 vagy több gyermek nevelése esetén járó térítési díjkedvezményben részesülők aránya 2014-ben Tartós betegség vagy fogyatékosság alapján 50%-os térítési díjkedvezményben a Mandula és a Cseperedő Bölcsődében részesült a legtöbb gyermek és a Hétszínvirág, valamint a Kiskuckó Bölcsődében a legkevesebb. (6.sz. grafikon Tartós betegség vagy fogyatékosság esetén járó térítési díjkedvezményben részesülők aránya 2014-ben) 6.sz. grafikon Tartós betegség vagy fogyatékosság esetén járó térítési díjkedvezményben részesülők aránya 2014-ben 10

11 Ha összességében nézzük bölcsődékre lebontva a térítési díjkedvezményeket, a Cseperedő és a Kicsikék Bölcsődében részesült a legtöbb gyermek valamilyen térítési díjkedvezményben és a Zöldliget, valamint a Mandula Bölcsődében a legkevesebb. (7.sz. grafikon Térítési díjkedvezményben részesülők aránya összesen 2014-ben) 7.sz. grafikon Térítési díjkedvezményben részesülők aránya összesen 2014-ben) 2014-ben a bölcsődei térítési díjak fizetése esetében a szülőknek lehetőségük volt kérni a család 1 főre jutó jövedelmének 25%-a alapján a térítési díj megállapítását. Intézményrendszeri szinten ez a felvételt nyert kisgyermekek 7,03%- a volt. A legmagasabb arányban a Hétszínvirág és a Cseperedő Bölcsődékben, a Csoda és Napsugár Bölcsődében egy család sem kérte. (8.sz. grafikon Bölcsődei térítési díj megállapítása a család 1 főre jutó jövedelmének 25%-a alapján ben) 11

12 8.sz. grafikon Bölcsődei térítési díj megállapítása a család 1 főre jutó jövedelmének 25%-a alapján 2014-ben 1.2. Az ellátással kapcsolatos általános tapasztalatok A bölcsődei ellátás szakszerű felügyelet, nevelés, gondozás, étkeztetés biztosítása azon 0-3 éves kisgyermekek számára, akiknek szüleik gyermekük napközbeni felügyeletét más formában nem tudják biztosítani, mivel dolgoznak vagy tanulnak, illetve a család egyéb szociális helyzetének, működésének díszfunkciói miatt nem tudják megoldani. A szakemberek a gyermekeket szeretetteljes, nyugodt, családias, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben, egyéni igényeik figyelembevételével gondozták és nevelték, ennek eredményeképpen, érzelmileg gazdag, környezetében jól tájékozódó, nyitott, érdeklődő és együttműködő személyiséggé váltak ben a KSZI három bölcsődéjében Hétszínvirág, Törpike és Kicsikék - kiemelkedően jellemző volt a szociálisan hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű kisgyermekek napközbeni ellátása. Felvételüket általában a védőnői hálózat és a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat kezdeményezte. A Törpike Bölcsődében, udvar hiányában idén is problémát okozott a gyermekek szabad levegőn való tartózkodásának biztosítása. Az előző évekhez 12

13 hasonlóan 2014-ben is a délelőtti órák felében a bölcsődés gyermekek is birtokukba vehették az óvoda által használt udvart. A 2014-ben továbbra is problémát jelentett a bölcsődeudvarok állaga. Bár a bölcsődéket támogató alapítványok az utóbbi években és 2014-ben is a város által támogatott Lépj! Légy Pécs jövője! nyertes pályázatokkal némileg javítottak az udvarok állagán, mégis az udvarok balesetmenetesítésére, felújítására továbbra is szükség van. Ezt a problémát az Kormányhivatali ellenőrzések is kiemelték. Az elhasználódott szobai játékeszközök, gyermek bútorok cseréjére, pótlására, a 2014-es évben minimális összeg jutott. Ebből az összegből főként az év végén néhány bölcsőde vásárolt gyermekbútort (pl. pelenkázót, asztalt, polcot stb.), illetve minden bölcsőde gazdagította gyermekeknek szóló képeskönyveit, játéktárát. Ezen problémák további orvoslására a bölcsődék próbáltak kihasználni minden lehetőséget támogatók által (pl. alapítványok, cégek, szülők stb.). A 2014-es évtől a kisgyermekes családok számára bevezetett kedvezmények, pl. extra gyed, lehetővé tette, hogy a szülők 1 éves kor után, ha visszamentek dolgozni, a bérük mellett felvehették a gyed-et is. Ezen intézkedés hatására, újra több 1-2 év közötti gyermek jelent meg a bölcsődékben és várhatóan a 2015-ös nevelési évben tovább nő a számuk. Ez generálta azt a problémát, hogy nem mindegyik bölcsőde rendelkezik tejkonyhával, így nem tudta, tudja fogadni az 1 év alatti, ill. 1 év körüli kisgyermekeket. A tárgyi feltételek biztosításában is több és másféle eszközök beszerzésére volt szükség (pl. kiságyak, utazóágyak levegőztetés -, másfajta játékeszközök, gondozási eszközök stb.). 13

14 1.3. Gyermekétkeztetés A bölcsődék konyhái a HACCP alapelveinek és legfontosabb szempontjainak alkalmazásával, központi étlap és receptura összeállítása alapján működtek. A havi étlaptervezetek, az OTH ajánlása, valamint az EMMI közétkeztetési rendelet tervezete alapján készültek, melyek kiterjedtek a tápanyagokra, mennyiségekre és az előfordulásuk gyakoriságára. Az intézmény dietetikusa szóróanyagokat (plakátokat) készített, melyek a bölcsődék átadóiba kerültek kifüggesztésre a szülők részére ben igazgatói utasítás alapján belső ellenőrzés történt A személyi higiéné betartására vonatkozóan, valamint két bölcsődében - Cseperedő és Törpike Bölcsőde - az élelmezési üzemek többszöri ellenőrzése is megtörtént. Ugyanezen tárgykörben - élelmiszerbiztonság, személyi higiénia - az intézmény élelmezésvezetői kötelező továbbképzésen vettek részt. Konzultáció történt az intézmény több bölcsődéjében táplálkozással kapcsolatosan, mind az ellátottak, mind az alkalmazottak vonatkozásában: Törpike Bölcsőde, Kiskuckó Bölcsőde, Cseperedő Bölcsőde/Óvoda. Az Állategészségügyi Hivatallal többször írásos és személyes kapcsolattartás történt az élelmiszerbiztonságilag megfelelő szállítás vonatkozásában, valamint a Családok Átmeneti Otthonának központi élelmezésről történő leválása ügyében júniusában, az intézmény szaktanácsadójával valamint az ellátási csoportvezetővel együtt megtörtént az intézmény 11 főzőkonyhájának felmérése az élelmezésre vonatkozó előírások/jogszabályok, valamint az Állategészségügyi Hivatal előírásai alapján. Ezzel egy időben, az intézmény bölcsődéinek HACCP dokumentációinak átdolgozására is sor került telephelyenként, a jogszabályi változásokhoz igazodva. Az intézmény jogászával közösen átdolgozásra kerültek az élelmezésvezetők valamint a szakácsok munkaköri leírásai. 14

15 Diétás étkeztetés Az étkeztetés szempontjából prioritásnak tekinthető, a Cseperedő Bölcsődében működő diétás étkeztetés, amit helyi szinten dietetikus irányított. Egyszerűbb diéták esetén, a központi dietetikus felügyelete mellett és a tárgyi feltételek megteremtésével más bölcsődék is felvállalták a diétás étkeztetést. A táplálékallergiában szenvedő gyermekek részére a dietetikus szakember állította össze az étlapot, illetve az ételeket a dietetikus felügyelete mellett külön szakács készítette el. A diétás étkezést szakorvosi javaslatra biztosította a bölcsőde, jellemzően multiplex diétát igénylő gyermekek számára ben az intézmény által étkeztetett, diétára szoruló gyermekek létszáma 24 fő volt - Cseperedő Bölcsőde, Törpike Bölcsőde, Napsugár Bölcsőde: 1 fő liszt érzékeny, 8 fő tejmentes, 1 fő liszt és tej érzékeny, 9fő, 1 fő glükóz-galaktóz érzékeny, 1 fő cukorbeteg, 1 fő citrullinémiás, 1 fő lakto-ovo vegetáriánus, 1 fő óvodás galaktozémiás. Szükségszerűen a diétás ellátásra szoruló gyermekek szakorvosával valamint a szülőkkel konzultáció történt, valamint a kontroll vizsgálatok időpontjának figyelemmel kísérésével, a szükséges zárójelentések bekérése megtörtént. A cukorbeteg gyermeknél, valamint a citrullinémiás gyermeknél, /aki Európában jelenleg az egyetlen ilyen anyagcserezavarral küzdő gyermek/ a folyamatos kontroll érdekében rendszeres kapcsolattartás állt fenn mind a szülővel, mind pedig a szakorvossal. A 2014-es évben továbbra is három bölcsőde - Törpike, Mezőszél, Cseperedő végzett óvodai élelmezést, a Zöldliget felnőtt vendégétkeztetést is vállalt Sajátos nevelési igényű kisgyermekek integrációja A szolgáltatás lényege, az értelmi, mozgás, látás és hallás problémákkal, viselkedési zavarokkal küzdő kisgyermekek kis létszámú, teljes integrációban, részleges integrációban történő bölcsődei nevelése, gondozása, a Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógusa által korai fejlesztése team munkában, különböző szakemberek együttműködésével - gyógypedagógus, pszichológus, gyógypedagógiai asszisztens, kisgyermeknevelő, gyermekorvos. Az intézmény 15

16 kisgyermeknevelői a gyógypedagógus irányításával, a szükségleteknek megfelelő neveléssel, gondozással segítették az SNI-s kisgyermekek fejlődését ben a város 9 bölcsődéje - Fészek, Hétszínvirág, Kicsi Kék, Kiskuckó, Mandula, Mezőszél, Napsugár, Törpike és Zöldliget - vállalta SNI-s kisgyermekek teljes integrációban történő nevelését. A teljes integráció lehetőséget nyújtott a SNI-s kisgyermekek számára, hogy átlagosan fejlődő társaiktól mintát lássanak a játék, önállóság stb. terén, átlagosan fejlődő társaiknak pedig segíti a mássághoz való viszonyulást, elfogadást illetően. Az év második felétől, 2 bölcsődében - Csoda és Fészek - részleges integrációban folyt az ellátás. A nevelési egység egyik szobájában az SNI-s kisgyermekek nevelése történt, a másikban az átlagosan fejlődő kisgyermekeké. A nap nagy részében játéktevékenység, fürdőszoba használat, udvarra való készülődés, levegőztetés - a gyermekek együtt voltak, csak az étkezések és az alvás idején voltak külön. A beszámoló évében, az SNI-s kisgyermekek létszáma a következő képpen alakult bölcsődénként (lsd. 9.sz. grafikon SNI-s kisgyermekek száma az intézményrendszer bölcsődéiben a 2014-es évben). 9.sz. grafikon SNI-s kisgyermekek száma az intézményrendszer bölcsődéiben a 2014-es évben 16

17 A szakértői véleménnyel rendelkező 45 kisgyermek korai fejlesztését ben a Pedagógiai Szakszolgálat utazó gyógypedagógusai végezték helyileg azon bölcsődékben, ahol az adott gyermekek fejlesztéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak. Ez 31 gyermek esetében történt. Azokban az esetekben - 20 gyermek -, ahol a tárgyi feltételek nem voltak biztosítottak vagy a gyermek speciális fejlesztésére volt szükség (Pl. konduktív terápia, logopédia stb.) - a szülők vitték korai fejlesztésre a gyerekeket a Korai Fejlesztő Központba. A Fészek és a Napsugár Bölcsődékben volt olyan kisgyermek 6 fő -, akik számára a korai fejlesztés a bölcsődében is és a Korai Fejlesztő Központban is zajlott. A pécsi bölcsődei intézményrendszerben 1 fő gyógypedagógus segítette a bölcsődei ellátás hatékonyságát. A gyógypedagógus heti rendszerességgel látogatta a bölcsődéket. Feladata volt egyrészt a kisgyermekek megfigyelése, vizsgálata, állapotának felmérése. A gyógypedagógus szöveges értékelést készített a kisgyermekekről. A szöveges értékelés a gyermeket ellátó bölcsőde, és a szülők részére készült. A kisgyermekeket az állapotuk függvényében estelegesen további vizsgálatra küldte a Szakértői Rehabilitációs Bizottság elé. A tipikus fejlődéstől eltérő kisgyermekek részére, a szülők kérésére a bölcsődékben heti rendszerességgel játékos foglalkozásokat tartott. A fejlesztő játékok segítették a készségek, képesség kibontakoztatását, továbbá a bölcsődei-óvodai átmenetet. A foglalkozások céljait, feladatait fejlesztési tervben rögzítette. A szülőknek szóló tanácsadás kétféle módon történt, írásban füzet formájában, ez a füzet tartalmazta a foglalkozások játék anyagát. A foglakozások olyan játék tevékenységeket tartalmaztak, amelyeket a szülő otthon is tudott végezni. Személyes fogadóórák keretében találkozott a szülőkkel, ezzel is megsegítette kisgyermek fejlődését, nevelését. A fogadóórák rendszeressége egyéni igénytől függött. A bölcsőde látogatási napján szakmai tanácsokkal segítette a kisgyermeknevelők a munkáját. Házi továbbképzést tartott minden bölcsődében. A témája a megkésett beszédfejlődés volt. A Családsegítő Központtal együttműködött, és családot látogatott, ezekről feljegyzést készített. A szakszolgálattal is szorosan együtt működött, esetmegbeszéléseken vett részt. A Szakértői Bizottsággal kapcsolatot tartott, és a hozzájuk delegált kisgyermekek állapotáról konzultált. A városban működő speciális óvodával karöltve segítette a 17

18 bölcsődés SNI kisgyermekek beilleszkedését az óvodai életbe. A bölcsődében dolgozó pszichológussal team munkát végzett. A kisgyermekekről gyógypedagógiai értékelő lapot készített, mellyel segítette a pszichológus munkáját. A megfigyelt A Szakértői Családlátogatások Házi kisgyermekek Bizottság elé száma/fő továbbképzésen száma/fő. A küldött, és általuk részt vett gyógypedagógus foglalkozásain diagnosztizált SNI kisgyermekek kisgyermeknevelők száma/fő résztvevő kisgyermekek száma/fő száma/fő 79 fő 22 fő 10 fő 61 fő Megoldásra váró feladatok: a gyógypedagógus által kérvényezett vizsgálatokat a Szakértői Bizottság elvégezte ben 5 kisgyermek nem kapta meg az SNI státuszt, ezáltal nem jogosult a szakszolgálat által törvényileg előírt korai fejlesztésre. A Szakértői Bizottság azonban meghatározta a fejlesztési területeket, és a bölcsődétől kérte ennek a feladatnak a végrehajtását. A KSZI-ben alkalmazott gyógypedagógus óra számába azonban már nem fértek bele ezek a kisgyermekek. A kisgyermeknevelők kompetenciája az egészségesen fejlődő kisgyermekekre terjed ki. Így az 5 fő kisgyermek számára nem volt biztosított a korai támogatás. 18

19 1.5. Roma kisgyermekek integrációja A szolgáltatás célja az iskolai kudarcok elkerülése, a társadalomba való beilleszkedés segítése, a kortársakkal való együttlét, egymás megismerése, elfogadása, a verbális és nonverbális kommunikáció fejlesztése, illetve egymás kulturális szokásainak megismerése. Az integrált nevelés másik lényeges eleme a szakemberek együttműködése a gyermekek érdekében, észrevételek, jelzések adása a kompetens szakemberek felé. Mindez hosszabb távon a munkaerőpiacon való aktív részvétel egyik igen fontos előfeltétele. A szolgáltatás lényeges eleme még, a családi, kulturális különbözőségek, értékrendszerek, normák megismerése, megértése és elfogadása. Az identitás erősítése, az ehhez szükséges eszközök beszerzése, biztosítása (pl. mesekönyv, hangkazetta, természetes anyagok, kosarak stb.). A 2014-es évben a feladatot felvállaló 3 bölcsőde Hétszínvirág, Törpike, Kicsi Kék - tapasztalatai azt mutatták, hogy a gyerekek hamar beilleszkedtek a csoport életébe, a szülők elfogadták az együttműködési kereteket. A kulturális programokon szívesen részt vettek, feladatokat vállaltak. Együttműködési hiány általában kultúrájukból adódóan volt jelen, pl. napirend figyelmen kívül hagyása, a gyermek gondozásához szükséges eszközök biztosítása, alapvető higiéniai elvárásoknak való megfelelés hiánya, a gyermek bölcsődébe járatásának kötelezettsége stb. A Hétszínvirág Bölcsődében nevelt kisgyermekek kb. 45%-a hátrányos ill. halmozottan hátrányos helyzetű roma származású kisgyermek volt. Ez az arányszám a tavalyi évhez képest emelkedett. A szülők foglalkoztatottsága igen alacsony volt, magas volt a munkanélküliek száma. 19

20 1.6. A bölcsődei gyermekvédelem és tapasztalatai Az előző évekhez hasonlóan, 2014-ben is a bölcsődék család- és gyermekvédelmi feladatait a bölcsődevezetők látták el, az intézményrendszer pszichológusának koordinálásával, támogatásával. Feladataik között szerepelt a kisgyermekes családok számára információnyújtás, kisgyermeknevelési tanácsadás, egyeztetés-, együttműködés- és kapcsolattartás az intézményen belüli és kívüli segítő szakemberekkel, szervezetekkel; gyermekvédelmi problémák azonosítása, feltárása, saját kompetencia körön belüli kezelése, szükség esetén jelzés megtétele; nyilvántartás vezetése. Telephely Hátrányos helyzetű gyermekek száma Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma Veszélyeztetett gyermekek száma Cseperedő Csoda Fészek Hétszínvirág Kicsi Kék Kiskuckó Mandula Mezőszél Napsugár Törpike Zöldliget Összesen sz. táblázat Gyermekvédelmi esetek 20

21 10.sz. grafikon A 2014-es évben hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett kisgyermekek aránya a bölcsődei ellátásban A beszámoló évében, az intézményrendszer szintjén 17 gyermekvédelmi esetet kezeltek a szakemberek. A gyermekvédelmi esetek kezelése legnagyobb számban a Törpike Bölcsődében történt. (Lsd. 4.sz. táblázat Gyermekvédelmi esetek; 10.sz. grafikon A 2014-es évben hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett kisgyermekek aránya a bölcsődei ellátásban). Az esetek kapcsán az alábbi problémák merültek fel: szülői együttműködési készség hiánya, napirend figyelmen kívül hagyása, a szülő részéről a gyermek gondozásához szükséges eszközök hiánya (pelenka, törlőkendő, megfelelő ruházat stb.), a gyermek sorozatos tetvessége, két szülő esetében, alkoholos befolyásoltság alatt érkezett gyermekéért a bölcsődébe. A családgondozókkal fenntartott napi szintű kapcsolat és információ csere eredményeként sikerül a családokat együttműködésre bírni. A felmerülő problémák telefonon keresztül, illetve írásban jelzésre kerültek a szolgálat felé. A gyermekvédelmi problémák megoldására alkalmazott intézkedések: - családdal történő beszélgetések, családlátogatás, - esetmegbeszélések, családgondozóval kapcsolattartás, jelzési kötelezettség megtétele. 21

22 Az eseteket figyelemmel kísérő szakemberek gyermekvédelmi felelősök (bölcsődevezetők) - rendszeres kapcsolatot tartottak fenn a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat családgondozóival, esetmegbeszélőkön, esetkonferenciákon, védelemvételi tárgyalásokon vettek részt, pedagógiai szakvéleményt készítettek a gyermekvédelmi szervek felkérésére, rendkívüli családlátogatást tettek, probléma esetén szóban és írásban jeleztek. A problémakezelés a bölcsőde részéről életvezetési- és gyermeknevelési, -gondozási tanácsadás, közvetett segítségnyújtás pl. a gyermek fürdetése a bölcsődében, tetvesség kezelése, ruházat mosása stb. - formájában történt Alapellátáson túli szolgáltatások Az alapellátáson túli szolgáltatások egy része bölcsődei keretek között működött. A 2014-es évben két bölcsőde - Csoda, Napsugár - működtetett játszóházas szolgáltatást. A Napsugár Bölcsőde az év első felében, a Csoda Bölcsőde a második felében. Ezekben a bölcsődékben a játszóház keretein belül időszakos gyermekfelügyelet is biztosított volt, valamint szülőcsoport, illetve szülőklub is működött a kisgyermekes családok számára. Több bölcsőde vállalta Cseperedő, Fészek, Kicsi Kék, Mezőszél, Törpike, Zöldliget -, hogy a bölcsődei ellátás üres férőhelyein működteti az időszakos gyermekfelügyeleti szolgáltatást. Babamasszázs a Napsugár Bölcsődében volt. Só szoba a Kicsi Kék Bölcsődében működött, a gyógyúszás pedig a Fészek Bölcsődében. Gyermeknevelési, gyógypedagógiai és dietetikai tanácsadás minden bölcsődét igénybevevő család számára elérhető volt a szakmai tevékenységet segítő szakemberek által pszichológus, gyógypedagógus, dietetikus. Nyújtott nyitva tartásos szolgáltatást a Mezőszél Bölcsőde biztosította a kisgyermekes családok számára. Zenebölcsi a Zöldliget Bölcsődében működött. Óvodai étkeztetést a Cseperedő, a Törpike és a Mezőszél Bölcsőde, felnőtt vendégétkeztetést a Zöldliget Bölcsőde működtetett. 22

23 Szülő-gyermek játszóház A beszámoló évében, a játszóházi szolgáltatás a hét minden napján, a délelőtti órákban várta a kisgyermekes családokat. Kedden és csütörtökön a Napsugár Bölcsődében a játszóház a kisgyermekek számára az életkoruknak megfelelő játékeszközök biztosításával és megfelelő bútorokkal berendezett helyiségben fogadta a családokat. Az alacsony igénybevétel miatt májustól nem működött tovább a játszóház. A Csoda Bölcsődében a 2014-es évben Montessori jellegű játszóház és időszakos gyermekfelügyelet kezdte meg működését. A KSZI Csoda Bölcsőde szakmai szemléletét és pedagógiai hitvallását szem előtt tartva, a családok változó igényeihez alkalmazkodva került bevezetésre a Montessori jellegű játszóház és időszakos gyermekfelügyelet. Az év-kör változásait és a gyermek-közeli ünnepeket figyelembe véve valamiféle egységes rendszerben megvalósítható tevékenykedést kínált a gyerekeknek, szülőknek (családtagoknak). Az irányított kezdeményezések hetiprogram alapján (Mesék Világa, Mintázás, Ficergő -mozgás-serkentés, Babusgatóölbéli játékok, Montessori jellegű eszközök nyújtotta lehetőségek megtapasztalása) délelőtt zajlottak, melyeknek időtartama a játszó-csoport összetételéhez, a gyermekek életkorához, fejlettségi szintjéhez, türelmükhöz igazodtak. Az érdeklődés felkeltése, új anyagokkal, technikákkal, az ölbeli játékok, a vers, a mondóka, az ének megismerése, melyek a magyar néphagyományok ápolását támogatták, valamint a Montessori szellemiségű pedagógia - bölcsődei korosztályra adaptált - eszközeivel való ismerkedés. Az időszakos elhelyezés esetén is fokozatosan, lehetőleg a szülővel történt a kisgyermek beszoktatása a játszócsoportba, mely után lehetősége nyílt a szülőnek az időszakos gyermekfelügyelet igénybevételére. A csoportösszetétel változékonysága és a széles skálán mozgó elvárások kezelése a kisgyermeknevelőtől kiemelkedően magas szintű ismereteket, rugalmasságot igényelt. A család támogatása egy-két órára vagy akár az egész délelőtt folyamára, a kisgyermeknevelő/k felügyeletére bízva a kisgyermeket. A szeptember 01-től eltelt 4 hónap alatt 0-3 éves korú gyermekeket nevelő családok igényeinek kielégítése, a családok által megfogalmazott kérések 23

Intézményi beszámoló a Kisgyermek Szociális Intézmények gyermekvédelmi feladatellátásáról 2012. évben

Intézményi beszámoló a Kisgyermek Szociális Intézmények gyermekvédelmi feladatellátásáról 2012. évben Intézményi beszámoló a Kisgyermek Szociális Intézmények gyermekvédelmi feladatellátásáról 2012. évben Készítette: Lajtai Zsoltné Kollár Mónika TARTALOM I. A Kisgyermek Szociális Intézmények feladatellátásáról

Részletesebben

A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ 2011 évi és 2012 évi szakmai beszámolójának elfogadásáról

A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ 2011 évi és 2012 évi szakmai beszámolójának elfogadásáról ELŐTERJESZTÉS A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ 2011 évi és 2012 évi szakmai beszámolójának elfogadásáról Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság! Kérem a Tisztelt Bizottságot

Részletesebben

A beszámoló megfelel a vonatkozó tartalmi és formai követelményeknek.

A beszámoló megfelel a vonatkozó tartalmi és formai követelményeknek. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je A J- :J. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Több, mint tizenkét évvel ezelőtt, 1997-ben fogadta el az Országgyűlés

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere JiL. szárnú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 2012. évi

Részletesebben

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátások:

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeli ellátások: B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2006. december 31-i adatok szerint 173.658 fő volt, ebből

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Mell.: 1 db. 1. A Képviselő-testület a mellékelt szövegezés szerint a felülvizsgálattal egyetért és azt elfogadja.

Mell.: 1 db. 1. A Képviselő-testület a mellékelt szövegezés szerint a felülvizsgálattal egyetért és azt elfogadja. 1 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-1147-17/2015. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Átfogó értékelés Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1. sz. melléklet Átfogó értékelés Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi

Részletesebben

Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére

Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az előterjesztést

Részletesebben

A települési önkormányzat feladatai

A települési önkormányzat feladatai Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. J-10399-26/2015. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban Gyvt.)

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com.

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Ikt. szám: 92/2011. Tárgy: 2010. évi beszámoló Kiszombor Község Önkormányzat

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi átfogó értékelése

Berhida Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi átfogó értékelése Berhida Városi Önkormányzat Családsegítő Központ J e g y z ő j e V e z e t ő j e 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S

Részletesebben

ijj ~ szám ú előterjesztés

ijj ~ szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ijj ~ szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kerületi gyermekjóléti feladatokról szóló 2012. évre vonatkozó

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2014. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2014. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2014. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Összeállította: Érd MJV Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Érd, 2015. április 8. - 1 - Tartalom BEVEZETŐ...

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti és

Részletesebben

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról V-95/4743/2013. sz. határozat melléklete B e s z á m o l ó a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Bevezető 1./ Demográfiai adatok: Miskolc város népessége a 2013.

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.7

Részletesebben

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BALATONKENESE VÁROSBAN 2014. ÁPRILIS AZ INTÉZMÉNY ÉLETÉT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Az elmúlt év egyik örömteli eseménye volt,

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére.

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése Előterjesztő: Á

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM A BÖLCSŐDE ADATAI Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

Fenntartó: Budafok Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 1221 Budapest, Városház tér 11.

Fenntartó: Budafok Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 1221 Budapest, Városház tér 11. Budafok Tétény Budapest, XXII. ker. Önkormányzat Egyesített Bölcsőde SZAKMAI PROGRAM "Meggyőződésem, hogy a legjobb, amit másnak adhatok, ha lehetőséget biztosítok számára saját képességeinek fejlesztéséhez

Részletesebben