Szabóné Bánfalvi Katalin Lázár Éva Mészáros Ádám Szőke-Milinte Enikő Konfliktuskezelés pedagóguscsoportokban.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabóné Bánfalvi Katalin Lázár Éva Mészáros Ádám Szőke-Milinte Enikő Konfliktuskezelés pedagóguscsoportokban."

Átírás

1 Szabóné Bánfalvi Katalin (szakfelelős) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem szociális munkás szakán szereztem diplomát, majd ezt követően a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsésztudományi karán mediátorként végeztem. Eddigi pályafutásom alatt főként intézmények vezetésével, illetve szakmai munka irányításával foglalkoztam szociális és gyermekvédelem területen. Szakmai pályafutásom állomásait összeköti, hogy mindig igyekeztem olyan munkát végezni, amellyel támogatom az emberek egyéni képességeik, készségeik kibontakoztatását. Elősegítettem személyes fejlődésüket, és iránymutatást nyújtottam a számukra megfelelő életút kialakításában. Az eltelt évek során lehetőségem nyílt főiskolán, egyetemen és tanfolyamokon mediációs tantárgyat tanítani. A tavalyi évben megtisztelő felkérést kaptam az Erdélyi Református Egyházközösségtől lelkészek számára mediációs tréning tartására. Az elmúlt években részt vettem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem mediációs tematikájának átalakításában, megújításában. Jelenleg most is itt, a mediációs csoport szakvezetőjeként dolgozom, valamint egy gyermekjóléti központban gyakorlott mediátorként tevékenykedem. Lázár Éva: klinikai szakpszichológus- pszichoterapeutaként dolgozom, felnőttekkel. Módszerspecifikus szakterületem relaxációs és szimbólum terápiák, főként katathym imaginativ pszichoterápiát végzek egyéni és csoportos formában is. Párokkal és családokkal is dolgozom terápiás konzultációs keretben. Mészáros Ádám Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudmányi Karán szereztem jogi diplomát, majd ezt követően a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsésztudományi Karán mediátorként végeztem. Az elmúlt 7 évben önálló mediátori praxist alakítottam ki, irodám párkapcsolati ill. házassági konfliktusok kezelésére specializálódott. E téma szakértőjeként rendszeres meghívott vendége vagyok televíziós műsoroknak, párkapcsolati konfliktusok mediációs szemléletű megoldásáról szóló cikkeimet és írásaimat közel regisztrált magyar házaspár olvassa hétről hétre. Hobbim és egyben kutatási terültem a segítő szakmák marketingje, illetve a családi mediáció speciális részterületeként ismert párkapcsolati mediáció. Szőke-Milinte Enikő A PPKE BTK Vitéz János Tanárképző Intézetének docense vagyok, végzettségem pedagógia - magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár. Doktori fokozatot 2005-ben, az ELTE Neveléstudományi doktori iskolájában szereztem, disszertációm témája Konfliktuskezelés pedagóguscsoportokban. A pedagógusok kríziskommunikációjának fejlesztése. Szakmai munkám számottevő részét a kommunikációs kompetencia fejlesztése határozta meg, a kommunikációs fejlesztés elméletével és gyakorlatával több mint egy évtizede foglalkozom. A konfliktuskezelés és a kommunikációs fejlesztés témában két önálló monográfiám, és egy társszerzővel írt könyvem jelent meg, ezen kívül

2 több szakmai tanulmány szerzője is vagyok. A kommunikációs kompetencia fejlesztését a PPKE BTK Kommunikáció és médiatudomány osztatlan majd BA szakos képzésben 2002 óta folyamatosan gyakorolom, 2008-tól a Mozgókép, médiaismeret és kommunikáció szakos tanárképzésben, a kommunikációs fejlesztés módszertanát is tanítom. Több mint tíz éve kommunikációs tréningeket, továbbképzéseket és előadásokat tartok, pedagógusoknak, esetmenedzsereknek és egyéb, a kommunikációban érdekelt szakmai csoportoknak. D Kovács Éva vagyok, klinikai szakpszichológus óta tanítok a felsőoktatásban. A személyiség- és szociálpszichológia elméleti tantárgyakon túl konfliktuskezelés és mediáció, önismereti és készségfejlesztő kurzusokat tartok. Az oktatói munka mellett fontosnak tartom a pszichológia tudomány gyakorlati alkalmazását is. Válságba jutott, lelki egyensúlyukból kibillent, fejlődésükben elakadt, önmaguk megismerésére motivált emberekkel foglalkozom. Oktatóként és pszichológusként is vallom, hogy tanítványaim és a hozzám fordulók képesek a bennük lakozó lehetőségek, értékek kibontására, és hálás vagyok azért, hogy fejlődésükben kísérőjük lehetek. A mediációval a Partners Hungary Alapítványnál eltöltött 7 évem alatt ismerkedtem meg, a konstruktív konfliktuskezelés szemléletetét és a hozzá kapcsolódó technikákat az alapítvány révén, külföldi színtereken sajátítottam el. Szervezője és alapító tagja voltam az Országos Mediációs Egyesületnek. dr. Gulyás Kálmán, mediátor. 68 éves vagyok. Végzettségem: jogász, szociológus, esztéta és postatiszt. Konfliktuskezeléssel 24 éve foglalkozom. Hat éven át, mint az OÉT kormányzati titkára (másik két kollégámmal felváltva) vezettem az Országos Érdekegyeztető Tanács üléseit. Ott tanultam meg mindent, amit csak tudni lehet és kell a tárgyalások kézben tartásáról és vezetésérről. Ezt követően hét éven keresztül vettem Magyarország első profi konfliktuskezelő szervezetét, a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálatát, amelynek mind a mai napig tagja vagyok. Ebben az időben az egyik legfontosabb feladatomnak tekintettem a közvetítésről szóló törvény előkészítését, amelyben több kollégámmal együtt nagyon aktívan vettünk részt. Ennek elismeréseként az Igazságügyi Minisztériumtól az 1 sorszámú mediátor/közvetítő igazolványt vehettem át áprilisától a kormány és az egyházak kapcsolatát igyekeztem jobbá tenni munkámmal, mint egyházügyi címzetes államtitkár, amely rengetek tárgyalást, kapcsolat építését és javítást jelentett. Ezt követően a Miniszterelnöki Hivatalt vezető kancellárminiszter főtanácsadója voltam konfliktuskezelési ügyekben 2009-ig és végezetül (ezzel ért végett közszolgálati életpályám) a Bajnai kormányban szakállamtitkári megbízást kaptam a Szociális és Munkaügyi Minisztériumban. Feladataim szintén a konfliktusok kezelést végző intézményekhez kötődtek től oktatatom és gyakorlom a mediációt, mint vállalkozó. Mediációs tapasztalatokat és gyakorlatot nem csak itthon, hanem az USA-ban (Federal Mediation and Conciliation Service, FMCS), az Egyesült Királyságban (Advisory Conciliation and Arbitration Service, ACAS) Belgiumban és Franciaországban szereztem. Felfogásom szerint: a mediáció elsősorban praxis, amelyet csak a szakma szigorú etikai szabályai szerint szabad és lehet végezni. Ezért gyakorlom és tanítom még mindig ott, ahová hívnak, és ahol lehet. Köszönöm a bizalmat, amit a képzés szervezőitől kaptam.

3 Alapító tagja vagyok az Országos Mediációs Egyesületnek és másodiki ciklusban elnöke. Molnár Hedvig Az alapdiplomámat a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán pszicho-pedagógusként szereztem. Később az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szociális munkás szakán végezte. Mediátor képzésre a Kisebbségi Mediációs Intézethez, a Partners Hungaryhoz és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre jártam. Első kapcsolatom a mediációval 2007-ben volt, akkor került bevezetésre a büntetőjogi mediáció, amiben aktívan részt vettem. Előtte a Jóvá Tett Hely közösségi Foglalkoztatóban hozzájárultam a hazai alternatív büntetési szankciók bevezetéséhez, gyakorlati kidolgozásához, illetve mindennapi alkalmazásához. Szociális illetve igazságügyi területen dolgoztam mindig, ahol a segítő attitűd elengedhetetlen. Jelenleg egy budapesti Családsegítő Szolgálat szakmai vezetője vagyok, emellett természetesen mediálok is az intézményben. Évek óta aktívan oktatok, mint a szociális képzésekben, mint a mediációs oktatásban sokszor vagyok óraadó tanár. Így kerültem kapcsolatba és kaptam felkérést a Pázmány Péter Katolikus Egyetem mediátor képzésében való részvételre. Kreácsik Judit, klinikai szakpszichológus vagyok. Jelenleg a Wesley János Főiskola oktatójaként dolgozom,ahol a különböző pszichológiai tárgyak tanítása mellett készségfejlesztő csoportokat, a WJLF mediációs képzésében pedig, önismereti csoportot vezetek. Szakmai pályafutásom során számos felsőoktatási intézményben, posztgraduális képzések és munkahelyi tréningek keretében tartottam/tartok önismereti, kommunikáció fejlesztő, konfliktuskezelő csoportokat,személyiségfejlesztő tréningeket, illetve csoportos szupervíziót, pedagógusok és szociális munkások számára. Csoportvezetéssel kapcsolatos képzéseim során tanultam: verbális szabad interakciós, pszichodráma, imaginációs és meditációs technikát, valamint erőszakmentes kommunikációt. Pszichológusként fontos számomra a holisztikus szemlélet és a rogersi megközelítés. Barna Gyöngyi Tanítóként végeztem a Budapesti Tanítóképző Főiskolán, és négy évig egy csepeli általános iskolában dolgoztam, alsó tagozatos gyerekekkel foglalkoztam. Ezekből az évekből fontos szakmai tapasztalatokat és élményeket őrzök, amelyek nemcsak alapjaivá váltak a gyerekekkel folyó munkámnak, de útjelzőként is szolgáltak a segítő szakma felé történő elindulásomkor. Az ELTE Pszichológia szakán tanultam, s emellett a Ferencvárosi Családsegítő Szolgálatnál vállaltam munkát. A szociális munkába bepillantva ismét sok olyan ismeret vált sajátommá, amelyekre a mai napig támaszkodom és használok. Pályakezdő pszichológusként kerültem a Fővárosi Pályaválasztási Tanácsadó Intézetbe, ahol ezen a

4 területen gyűjtöttem ismereteket általános iskolát befejező, és középiskolából a felsőoktatásba lépő diákokkal végzett pályaválasztási diagnosztika és tanácsadás köréből. Ezzel párhuzamosan kaptam lehetőséget bekapcsolódni egy az agglomerációban lévő nevelési tanácsadó életébe, ahol az óvodás korú gyerekektől a fiatal felnőttekig terjedő életkor jellemző problémáival, nehézségeivel, és megoldáskereséseivel találkoztam, az egyéntől a családig, a párkapcsolattól a kortárs csoportig kinyíló spektrumban. Az utóbbi években részt vállalhatok egy bántalmazott, áldozattá vált felnőtteket és gyerekeket segítő és támogató Alapítvány munkájából között a főváros iskolai agressziót kezelő projektjében dolgoztam pszichológusként, ahol az alternatív konfliktuskezelési módszerek iskolai közegbe történő bevezetésekor resztoratív facilitátori ismereteket szereztem. Gyermek klinikai szakpszichológus vagyok, módszerspecifikus képzések keretében tanultam autogén tréninget, játékterápiát, családterápiát. Jeles Judit Ügyvédként dolgozom, a Janus Pannonius Tudományegyetem jogi karán végeztem. Mediációval több, mint 10 éve foglalkozom. Fontos feladatomnak tekintem a mediáció, mint peren kívüli vitarendezési módszer megismertetését és elterjesztését, többek közt a jogász körökben is. Az Országos Bírósági Hivatal által létrehozott mediációs munkacsoport résztvevőjeként közreműködtem a bírósági mediációval kapcsolatos jogalkotásban. Előadóként számos fórumon, médiában, konferenciákon volt lehetőségem a mediációval kapcsolatos ismereteimet és tapasztalataimat megosztani bírák, ügyvédek és más szakmai érdeklődők előtt. Elnökségi tagja vagyok az Országos Mediációs Egyesületnek és elnöke a Budapesti Ügyvéd-mediátorok Szakmai Kollégiumának. Ügyvédi munkám során családjogi, munkajogi, gazdasági és egyéb polgári jogi ügyekkel foglalkozok, ahol kollégáimmal együtt nagy sikerrel alkalmazzuk a mediációt. Lakatos Piroska Az alap végzettségem tanító, óvónő. Néhány év tanítás után pályaelhagyóként először gyámügyi előadóként helyezkedtem el, majd 1997 től napjainkban is pártfogó felügyelőként dolgozok. A mediációval is pártfogó felügyelőként kerültem kapcsolatba. Mediációs képesítésemet a Partners Hungary Alapítványnál, majd a Miskolci Egyetem Általános és igazságügyi mediátor szakán szereztem. Gyakorlati tapasztalatom a mediációval 2007-ben kezdődött, akkor került bevezetésre a büntető ügyekben, majd 2014-ben a szabálysértési ügyekben a mediáció, amiben gyakorló mediátorként és mentorként is részt veszek. Ezidáig kb.1300 ügyben jártam el mediátorként. Évek óta aktívan részt veszek az új kollégák betanításában és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, valamint a Miskolci Egyetem mediátor képzésén részt vevő hallgatók gyakorlati képzésében, veszek részt konferenciákon előadóként. Így kaptam felkérést a Pázmány Péter Katolikus Egyetem mediátor képzésében való részvételre.

5 dr. Gulácsi Bernadett A LAURUS Fejlesztő Intézet vezetője vagyok, végzettségem okleveles közgazdász, jogász, mediátor, coach és szupervizor. Egészen fiatal korom óta az emberek érdekeltek és nekik szerettem volna segíteni, vonzott a filozófia és a világ működésének megismerése. Mindemellett rendszerszemléletem és maximalizmusom arra sarkallt, hogy párhuzamosan elvégezzem a Budapesti Corvinus Egyetem közgazdász és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogász szakát. A diplomáim megszerzése után gazdasági területen dolgoztam először egy magyar majd egy nemzetközi cégcsoportnál, miközben tanítottam a Budapesti Kommunikációs Főiskola OKJ-s képzésein. Emellett folyamatosan képeztem magam posztgraduális kurzusokon, először a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán mediátor diplomát szereztem, majd a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Tanszékén szupervizorként végeztem, továbbá a londoni Coaching Academy coach képzésén is részt vettem. Jelenleg a LAURUS Fejlesztő Intézetet keretén belül egyéni és csoportos önismereti folyamatokat vezetek, valamint szupervíziót, coachingot és vállalati tréningeket tartok kollegáimmal. Megtisztelőnek érzem, ha másokat támogathatok abban, hogy szakmai elakadásiakban előbbre jussanak, megtalálják a belső középpontjukat és flowban legyenek a munkájukban és magánéletükben. Tagja vagyok több mediációs és coach szervezetnek, valamint társalapítója vagyok az Üzleti Gondolkodók Klubjának. Szabadidőmben írok, előadásokat tartok, és érdekel a keleti és nyugati filozófia és vallástörténet. Korbeli Csilla Eredeti végzettségem informatikus közgazdász, emellett 2008-ban okleveles kommunikáció szakos bölcsész diplomát kaptam a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi karán, később az Eszterházy Károly Főiskola MA képzése keretében okleveles mozgóképkultúra és médiaismeret és okleveles informatika tanár lettem. Aktív pályafutásom kezdetén a gazdasági életben dolgoztam. Az elmúlt évtizedben érdeklődésem középpontjába került a személyközi kommunikáció, a kommunikációs zavarok, az emberi játszmák és a konfliktuskezelés lehetőségei az iskolában. Szakdolgozatok címe: A stratégia, mint a vállalati cselekvés, működés vezérfonala. Válságkezelés egy privatizáció előtt álló porcelánipari részvénytársaságnál. Témavezető: Dr. Domján Erika Tranzakcióanalízis a gyakorlatban. A kommunikációs zavarok és az emberi játszmák kapcsolata az iskolában. Témavezető: Dr. Szőke-Milinte Enikő Konfliktuskezelés pedagógusszemmel. Témavezető: Földes Petra Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben vezető szaktanácsadóként dolgozom, konfliktuskezelés tematikus területen. Szakmai munkám során pedagógus továbbképzésekkel foglalkozom, kommunikációs képességek fejlesztésével segítem a leendő szaktanácsadókat a szaktanácsadóvá válás folyamatában. Intézménylátogatásokon veszek részt és koordinálom a hozzám tartozó kollégák munkáját. Emellett egy általános iskolában informatika, mozgóképkultúra és médiaismeret valamint etika tárgyakat tanítok, médiaszakkört és ECDL szakkört vezetek ben a TÁMOP C-11/1/KONV program IKT a tudás és tanulás

6 világában humán teljesítménytechnológiai kutatások és képzésfejlesztés projekt Mozgóképértés, médiahasználat, médiafogyasztás eltérő szociokulturális környezetekben elnevezésű almodulja gondozásában portrévázlat készült a tanári munkámról. A felsőfokú szakképzés keretében üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika oktatásával, tréningek tartásával foglalkozom. Városom Dunaharaszti, ahol civil egyesület alapító tagjaként is tevékenykedem.

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 azonosító számú, A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése című kiemelt projekt keretében Alternatív vitakezelési módokat bemutató szakmai

Részletesebben

Munkahelyi esélyegyenlőség- Vállalati felelősségvállalás II. ESÉLYKONFERENCIA. A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának lehetőségei

Munkahelyi esélyegyenlőség- Vállalati felelősségvállalás II. ESÉLYKONFERENCIA. A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának lehetőségei Munkahelyi esélyegyenlőség- Vállalati felelősségvállalás II. ESÉLYKONFERENCIA 2011. május 26. A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának lehetőségei Farmer Szakács Fagylaltos Balogh Ágnes,

Részletesebben

III. ESÉLYKONFERENCIA

III. ESÉLYKONFERENCIA Munkahelyi esélyegyenlőség- Vállalati felelősségvállalás III. ESÉLYKONFERENCIA 2013. május 30. Családbarát intézkedések vállalati gyakorlata Munkahelyi esélyegyenlőség vállalati felelősségvállalás III.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KUTATÓ UTÁNPÓTLÁS

KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KUTATÓ UTÁNPÓTLÁS KTKU KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KUTATÓ UTÁNPÓTLÁS 2013 2014 2 ktku indulásának segítését, így szeptemberben segítő, együttműködő szándékunk és fellépésünk is hozzájárult a doktori képzés sikeres elindításához.

Részletesebben

Balogh Erzsébet R. Fedor Anita. Pillanatképek a szociális munkások képzéséről a tanfolyamoktól a diplomát adó képzésekig

Balogh Erzsébet R. Fedor Anita. Pillanatképek a szociális munkások képzéséről a tanfolyamoktól a diplomát adó képzésekig Pillanatképek a szociális munkások képzéséről a tanfolyamoktól a diplomát adó képzésekig Absztrakt Tanulmányunkban arra törekszünk, hogy bemutassuk a magyarországi szociálismunkásképzés korábbi fejlődésének

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

A szociális képzések magyarországi fejlõdésének fõbb állomásai

A szociális képzések magyarországi fejlõdésének fõbb állomásai BUDAI ISTVÁN CSOBA JUDIT GOLDMANN RÓBERT A szociális képzések magyarországi fejlõdésének fõbb állomásai Az államszocializmusban a képzésétõl majdnem teljesen megfosztott szakma mára kiteljesedett feladatkörrel,

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek!

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek! ELŐSZÓ Jelen kiadványunk, amit kezében tart a kedves Olvasó a Khetanipe A Romák Összefogásáért Egyesület szerepét hívatott bemutatni az elmúlt 2 évben megvalósított, mára pedig sikeresen befejeződött innovatív

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

Az iskolai agresszió kezelése

Az iskolai agresszió kezelése Az iskolai agresszió kezelése Az Agressziókezelési Munkacsoport Beszámolója az Intézkedési Terv folytatásának végrehajtásáról Készítették a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Metszetek, ahol gondolataink összeérnek

Metszetek, ahol gondolataink összeérnek A Lakitelek Népfőiskola Szent-Györgyi Albert Kollégiumának végzős hallgatói: Bacskai Katinka Bodor Mónika Bóka Zsolt dr. Bóta András Böröcz Miklós dr. Burus Tünde Csedreki László Dobján Tibor Fábián Margit

Részletesebben

Felsőoktatási Tájékoztató

Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai Akadémia Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Részletesebben

2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt

2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt 2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt Beszámoló, a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2014. évben végzett szakmai munkájáról A Civil Centrum Alapítvány

Részletesebben

Fénykép helye: Név: Beosztás: Szervezet: E-mail cím:

Fénykép helye: Név: Beosztás: Szervezet: E-mail cím: Bakos Ildikó kisberiterulet.mvk@gmail.com Kérjük, 2-3 rövid mondatban foglalja össze végzettségeit, főállásában betöltött pozícióját, és céljait a szakmai támogató hálózati tag munkakörben. Végzettségek:

Részletesebben

Fehérné Mészáros Ágnes. 35 éves a TEGYESZ-ben működő lélektani Csoport

Fehérné Mészáros Ágnes. 35 éves a TEGYESZ-ben működő lélektani Csoport Fehérné Mészáros Ágnes 35 éves a TEGYESZ-ben működő lélektani Csoport Bevezetés 1968-ban alakult meg a Fővárosi Gyermek- és Ifjúságvédő Intézetben a Vizsgáló- és Elhelyezési csoport. Az évtizedek során

Részletesebben

KURKÓ NOÉMI. Bevezetés

KURKÓ NOÉMI. Bevezetés KURKÓ NOÉMI Reál továbbtanulásra ösztönző technikák HA NEM AKARUNK BESZÁLLÍTÓK ÉS LONDINEREK MARADNI A JÖVŐ VILÁGÁBAN, A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK IZGALMAS KÖZVETÍTÉSE KULCSKÉRDÉS. 1 (PLÉH CSABA PSZICHOLÓGUS)

Részletesebben

EGY KÚTRA JÁRUNK... Nap Klub Alapítvány ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY

EGY KÚTRA JÁRUNK... Nap Klub Alapítvány ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY A TÁRSADALMI BEFOGADÁS ELŐSEGÍTÉSE A SZOCIÁLIS TERÜLETEN DOLGOZÓ SZAKEMBEREK KÉPZÉSÉVEL Nap Klub Alapítvány EGY KÚTRA JÁRUNK... ZÁRÓ-ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TÁMOP 4.2.3-08/1-2009-001 Science without borders Tudás határok nélkül. Tudásdisszemináció a Nyugat-magyarországi Egyetemen A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatatok:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatatok: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatatok: Név: Székesiné Huszka Katalin Születési hely: Kistelek Születési dátum: 1961. 01. 09. Lakcím: 6760, Kistelek, József Attila u. 25. Telefonszám: 06-70-6196701 E-mail

Részletesebben

tehetségekkel A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű foglalkozó intézmények, civil szerveződések

tehetségekkel A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű foglalkozó intézmények, civil szerveződések A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések Szerkesztette: Krenedits Sándor - Pásztor Ildikó Szakértő: Dr. Gyarmathy Éva Előszó... 2 Bevezetés...

Részletesebben

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA Útmutató a szakmában dolgozók számára Magyar nyelven szerkesztette a Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete VAGOE Nemzetközi Szerkesztő Csapat Loreni Baciu,

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. Együtt a fogyatékkel élőkért, VII. konferencia. Kinövi a gyermek? Fejlesztési lehetőségek kora gyermekkorban

PROGRAMFÜZET. Együtt a fogyatékkel élőkért, VII. konferencia. Kinövi a gyermek? Fejlesztési lehetőségek kora gyermekkorban PROGRAMFÜZET Együtt a fogyatékkel élőkért, VII. konferencia Kinövi a gyermek? Fejlesztési lehetőségek kora gyermekkorban 2013. október 4-5 Csíksomlyó Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ Szervezők:

Részletesebben

Voltál Te már Zöld Kakas?

Voltál Te már Zöld Kakas? Voltál Te már Zöld Kakas? Fókuszban Nem fogadó, nem kreatív önképző csoport, hanem egy középiskola. Azaz mégis, mindegyikből egy kicsi: hiszen a Zöld Kakas név egy olyan intézményt takar, ahol az egymásra

Részletesebben

Életpálya-tanácsadás (Lifelong Guidance) TÁMOP 2.2.2. A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése (2008 2010)

Életpálya-tanácsadás (Lifelong Guidance) TÁMOP 2.2.2. A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése (2008 2010) Mindig van választás Az életút-támogató pályaorientáció rendszerének bevezetése Magyarországon Életpálya-tanácsadás (Lifelong Guidance) TÁMOP 2.2.2. A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani

Részletesebben

Felvételi tájékoztató kiadvány 2012. KRE.hu

Felvételi tájékoztató kiadvány 2012. KRE.hu Felvételi tájékoztató kiadvány 2012 KRE.hu A 2012-es HVG Diploma különszám kari összesített rangsorában, a bölcsészképzési területen a KRE-BTK ezüstérmes, a jogi és igazgatási képzési területen a KRE-ÁJK

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium beszámolója a TÁMOP-3.1.7-es konstrukció helyi szakmai feladattervének megvalósításáról

A Türr István Gimnázium és Kollégium beszámolója a TÁMOP-3.1.7-es konstrukció helyi szakmai feladattervének megvalósításáról A beszámolója a TÁMOP-3.1.7-es konstrukció helyi szakmai feladattervének megvalósításáról 1. Jövőképünk Elhivatott pedagógus közösségünk a referencia-intézményi cím megpályázásával arra törekszik, hogy

Részletesebben