II. évfolyam 5. szám Pünkösd, Ígéret hava Ingyenes kiadvány JOBB-IK N. Jobbikos szemléletű havilap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. évfolyam 5. szám 2013. Pünkösd, Ígéret hava Ingyenes kiadvány JOBB-IK N. Jobbikos szemléletű havilap"

Átírás

1 II. évfolyam 5. szám Pünkösd, Ígéret hava Ingyenes kiadvány JOBB-IK N Jobbikos szemléletű havilap Testületi beszámoló - április A testület áprilisban kétszer ülésezett. Először 24-én, s ez alkalommal 19 napirend várt a képviselőkre. Az indítványok között két jobbikos is szerepelt: egy népszavazási kezdeményezés és egy, a hulladékszállítás módosítására,- ezekről külön cikkben számolunk be. A hevesi közművelődés megüresedett igazgatói álláshelyének betöltésére az Önkormányzat pályázatit ír ki, ezt a képviselők egyhangúan támogatták. A Polgármesteri Hivatalban megüresedett két álláshely betöltését is jóváhagyta a Testület, azzal a kiegészítéssel, hogy a belső ellenőri funkciót nem állandóra felvett munkatárssal, hanem megbízással láttatja el a Hivatal. - Ez a Pénzügyi Bizottság költségtakarékos megoldása volt. Csáki Zsigmond az Önkormányzat nevében egy személyiségjogi per indítását kezdeményezte Sveiczer Sándor ellen, aki szerinte megsértette a várost. Sveiczer tavaly augusztusi nyilatkozataiban azt állította, hogy Még az ebéd pénz is eltűnt Heves Városában... A város még a szülőket is megkárosította. A vita során kemény fideszes belháború, azaz szóváltás alakult ki Balázs Ferenc alpolgármester és pártájának helyi vezetője, Sveiczer Sándor között. A keresetlevél beadását kissé megkésettnek tartom a 8 hónappal korábbi nyilatkozat miatt, ráadásul a polgármester személyesen már indított pert ugyanezen ok témában a tanácsnok ellen. A kifizetéseket egyszerűen be lehetett volna mutatni a képviselőknek, s ebből kiderült volna, hogy a szülőktől befolyt pénzt az Önkormányzat valóban átutaltae a szolgáltatónak. A bizonylatokat kértem az ülésen, de Csáki Zsigmond szerit Sveiczer Sándornak kell bizonyítania a nyilatkozataiban közzétett állításait. - Mivel jobbikos képviselőként úgy látjuk, hogy egy ilyen pereskedésnél fontosabb problémák is vannak a városban, ezért tartózkodtunk. A többség (köztük három Fideszessel) a bírósági eljárás megindítása mellett döntött. A város által megbízandó egri ügyvédnek nem lesz egyszerű dolga, hiszen az elfogadott testületi határozat alapján a következő beadványt kell a bíróságra vinnie: kérjük az Egri Törvényszéket, állapítsa meg, hogy a augusztus 27. napján kiadott sajtóközleményében megsértette Heves Város jó hírnevét. (A Törvényszék aligha vonja saját magát felelősségre, hiszen nem adott ki Hevest sértő nyilatkozatot.) A Testület ismét tárgyalta Sveiczer Sándor munkahelyteremtéssel kapcsolatos beszámolóját. Az eredménytelenségről írt 7 oldalas beszámolót a Jobbik tartózkodása mellett a képviselők elfogadták. Három javaslatot tettünk a tanácsnok úrnak, melyekkel növelheti munkájának hatékonyságát: - Hozzon a Testület elé - akár más települések példája alapján - olyan döntési javaslatokat, melyekkel az Önkormányzat megkönnyítheti a helyi vállalkozók boldogulását. - Készüljön egy naprakész lista a hevesi vállalkozásokról, hogy egy nagyobb környékbeli beruházás esetén nagyobb esély legyen a bevonásukra (pl. szállítmányozás, építkezés, étkeztetés terén). - Szerkesszen egy többnyelvű bemutatkozó anyagot Hevesről, melyben a befektetők számára be lehet mutatni a város erőforrásait, az itt rejlő lehetőségeket. A Sportcsarnok megvásárlásáról április 24-én és 29-én is tárgyalt a Testület zárt ülésen. Megszületett a döntés 7 igen szavazattal: Heves Város Önkormányzata nettó 580 millió forintért, a Magyar Takarékszövetkezeti Banktól felvett hitelből megvásárolja a Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnokot. /Kis Tamás/ Szemét árral szemben 2. A korábbi számainkban többször is foglalkoztunk a hulladékszállítási díjjal. A terhek leginkább az időseket érintették Hevesen, hiszen még 2005-ben a 70 év felettiek ingyen vehették igénybe a szolgáltatást, ezzel szemben most évente közel 20 ezer forintot kénytelenek fizetni. Az egyedül élők mellett az idősek azok, akik nem használják ki a 120 literes kuka heti ürítését: sokszor csak kéthetente - esetleg még ritkábban - tolják ki a kukát a házuk elé. Ők mégis ugyanannyit fizetnek mint bárki más. Tehát hetente 60 liter levegő elszállítását finanszírozzák a nyugdíjukból! - Ki szeretne 20 liter benzin tankolása után 40 literért fizetni pusztán azért, mert akkora a tankja?! A 65 év felettiek és az egyedül élők érdekükben dolgoztam ki egy olyan rendeletmódosítást, mellyel az Önkormányzat részéről kezelhetővé válik a probléma. Több jogász és hulladékgazdálkodásban jártas szakember megkérdezése után két lehetőséget terjesztettem a képviselőtestület elé: - a lakosok számára ingyenesen biztosított 60 literes edényzet bevezetése úgy, hogy a szállítási díj a mostani díj 60 %-a legyen, - a meglévő 120 literes edényzet kéthetente történő ürítése a mostani díj feléért. Képviselői munkám során még nem találkoztam olyan önkormányzati rendelettel (helyi törvénnyel), melynek kidolgozásában a Polgármesteri Hivatal nem vett részt. Ez esetben azonban a hatályos rendelet megküldésén kívül semmilyen támogatást sem kaptam. Bár többször megígérték, hogy a Városüzemeltetési Csoport vezetője segítséget fog adni, Nagy Noémi csak arról tájékoztatott, hogy a hulladék-szállítást végző AVE jogászától kért a Hivatal állásfoglalást. Így egyedül kellett (folytatás a következő oldalon)

2 (folytatás az 1. oldalról) kidolgoznom hatásvizsgálattal együtt a teljes anyagot. Bár a Városfejlesztési és a Jogi Bizottság is egyhangúan támogatta az elképzelésemet, az üléseken mégis hosszas vitáim voltak Szabó Sándor jegyző úrral. Jogi szempontból a kétheti szállítást kivitelezhetetlennek tartotta, mert egy Egészségügyi Miniszteri rendelet miatt a bomló szerves hulladékot heti rendszerességgel kell elszállítani. Én azzal érveltem, hogy itt egy törvényileg másképp meghatározott lakossági hulladékról van szó. Testületi ülésen elhangzott vélemények: Balázs Ferenc:... Azt gondolom, hogy nem mondom, hogy idő előtti ez a javaslat, mert nem gondolom, hanem a helyzet olyat változott mondjuk egy fél év alatt vagy egy háromnegyed év alatt ezen a területen, meg változni fog, ami én úgy gondolom, hogyha erre, ha visszatérünk... Én egyetértek, amit a Tamás mondott... Csáki Zsigmond: Nem szándékoztam eredetileg hozzászólni, de olyan színesek voltak a megszólalások, hogy mégiscsak kénytelen vagyok ebbe a tekintetben.... Ebben a kérdésbe a mai nap folyamán én egészen biztosan nem tartózkodni fogok, tehát nem vagyok abban a helyzetben, hogy kinyomjam a gépemet, hogy ne mondjak véleményt. Nemet fogok nyomni és nem azért, mert nem értek egyet azzal, hogy ezeknek az embereknek járna ez a kedvezmény, hanem először a jogszabályi környezetet, amit mi nem tudunk változtatni... dr. Nagy Sándor: Egy jól szerkesztett indítvány, alaposan utánanézett a beterjesztője, amikor ezt megcsinálta, minden szempontra figyelemmel volt. Javaslom, támogassátok Ti is. Török János: Számomra világossá vált, hogy miről is megy itt a vita: ez egy továbbhárított kötelezettség... Sárándi István: Nem gondolom, hogy csak Heves városában vannak ilyen problémák. Az önkormányzatok között kellene szövetségeseket találnunk... Szeretném megköszönni Sveiczer úrnak, hogy az előző ciklusban többször javasoltam én már ezt, a 60 literes kukának a bevezetését, akkor még nem támogatta annyira ezt. Most az ő támogatásával is talán sikerül is bevezetni. Szabó Sándor jegyző: Tisztelt Képviselő-testület, én továbbra is fenntartom, hogy a megalkotandó jogszabályok magasabb szintű jogszabályokkal ütköznek... A Testület végül 9 igen mellett elfogadta az általam javasolt első változatot: a 65 év felettiek (ha legfeljebb a házastársukkal élnek együtt az ingatlanon) és az egyedül élők (a fiatalabbak is) választhatják a 120 literes kuka helyett a 60 literes edényzetet. A kuka cseréje ingyenes. A szolgáltatási díj az eddigi 60 %-ára módosul. A döntésre csak Deli Miklós, Kozma Tamás (ők az előző heti bizottsági ülésen még támogatták) és Vona László mondott nemet illetve tartózkodott. Külön öröm számomra, hogy a vita során Csáki Zsigmondot és a döntés elhalasztását szorgalmazó Balázs Ferencet is sikerült meggyőzni, ők végül igent mondtak. Polgármesterünkre vár a szolgáltatóval kötött szerződés módosítása. Ezen kívül Csáki Zsigmond feladata lesz a környékbeli polgármesterek meggyőzése is a kisebb méretű edényzet bevezetéséről - hiszen ez nem csak a hevesiek érdeke. - Ez volt eddig a legsikeresebb jobbikos önkormányzati kezdeményezés. Az érintett ember érdekében sikerült közös nevezőre jutni. Köszönet illeti a segítőket és az együttműködésért az ügyet támogató képviselőket! /Kis Tamás/ Helyi népszavazás az adósságcsapda elkerülésére Mint arról korábban már beszámoltunk, Heves Város Önkormányzata az adósságrendezési eljárást 2,7 milliárd forint hitel felvételével kívánja lezárni. A bankok által is elfogadott ajálat szerint az állam átvállalja ennek egy részét (természetesen közpénzből, mint minden településen). Az eddigi gyakorlat szerint az állami szerepvállalás %, tehát a legjobb esetben is 810 millió forint hitele megmarad az Önkormányzatnak. Polgármesterünk abban bízik - és szerencsés esetben igaza lesz -, hogy a kormányzat 70 %-nál nagyobb segítséget nyújt városunknak. A Jobbik véleménye az, hogy a ránk maradó tartozás nagyon súlyos terheket ró az Önkormányzatra a következő években. Álláspontunk szerint ez a vállalás teljesíthetetlen, nincs esély az önerőből történő törlesztésre. Úgy gondoltuk, hgoy a városunk jövőjét oly nagy mértékben érintő döntésről az itt élők véleményét is meg kell hallgatni. Ezért - élve a törvényadta lehetőséggel - a három jobbikos önkormányzati képviselő (Krusper É., Szedlák Sz. és Kis T.) április 10-én népszavazási kezdeményezést adott be Csáki Zsigmondnak az alábbi kérdésben: Egyetért-e Ön azzal, hogy Heves Város Önkormányzata hitelfelvétel nélkül zárja le az adósságrendezési eljárást?. Polgármesterünk az április 24-i ülésre terjesztette be a kezdeményezést az alábbi javaslattal: Heves Város Képviselő-testülete... a kezdeményezést... elutasítja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontjára hivatkozással, mely szerint a képviselő-testület kizárólagos, át nem ruházható hatásköre a hitelfelvétel. A Jobbik jogi véleménye az, hogy az elutasítás indoklása törvényileg nem megalapozott, a képviselői döntések átruházásának tilalma nem a népszavazásra vonatkozik! Ilyen alapon a választópolgárok nem dönthetnének közvetlenül többek között: intézmény alapításáról, közterület elnevezéséről vagy éppen köztéri szobor állításáról sem. - Erre az ellentmondásra a Jogi Bizottság szakember tagjai is felhívták a figyelmet. Az ülésen Csáki Zsigmond, Balázs Ferenc és dr. Nagy Sándor kérdéseire adott válaszainkban igyekeztünk megindokolni álláspontunkat: mi nem az állami adósságátvállalást ellenezzük, hanem a hitelfelvétellel nem értünk egyet. Igaz, még nincs eldöntve, hogy ebből mennyit vállal át az állam, de a megmaradt adósságállomány - véleményünk szerint - súlyos problémákat fog okozni a jövőben. Alternatívaként egy korábbi egyezségi ajánlatot jelöltünk meg, melyet a bankok annak idején elutasítottak. Úgy gondoljuk, hogy az Önkormányzatnak a késedelmi kamatokkal felemelt teljes banki igény kielégítése helyett arra kellett volna törekednie, hogy a meglévő vagyon felajánlása mellé adott kormányzati kiegészítést fogadtassa el a hitelezőkkel. A hosszadalmas vagyonfelosztást mi is elkerülendőnek tartjuk. Összegezve a véleményeket: Csáki Zsigmond átgondolatlannak és a város szempontjából károsnak ítélte elképzelésünket. Dr. Nagy Sándor a jövőben megvalósítandó pályázatokat (városközpont és az SZTK felújítása) féltette a népszavazás hitelfelvételt elutasító kimenetelétől. Sveiczer Sándor aki mostanában aláírásokat gyűjt a hónapok óta törvénybe foglalt rezsicsökkentés érdekében arra hivatkozott, hogy a kezdeményezésünk megkésett, ráadásul a lakosság nem felkészült a témában. Balázs Ferenc értékelésében meglepőnek és mulatságosnak nevezte a jobbikos választ.

3 Az adósságrendezés hitelfelvétel mellett történő lezárását támogató képviselőket tehát most sem sikerült meggyőznünk. A kezdeményezés előterjesztés szerinti elutasítására 6-an szavaztak (Balázs F., Csáki Zs., Deli M., Kozma T., dr. Nagy S. és Sárándi I.), s ez eggyel kevesebb, mint ami a jobbikos elképzelés bukását jelentette volna (Vona L. nem volt ekkor jelen). Helyi népszavazás azonban mégsem lesz, mert a polgármester nem terjesztett be a kiírásra irányuló határozati javaslatot. Tehát érdekes jogi helyzet alakult ki: nem utasította el a Testület a kezdeményezést, de a népszavazás kiírásáról sem döntött Elviseltük és elviseljük a gúnyos megjegyzéseket, mert igaz: mi, jobbikos képviselők, nem vagyunk profi politikusok, nem is ezért vállaltuk a megbízatást. Mi nem tudunk olyan választékosan megnyilatkozni, összeszedetten érvelni, mint az alpolgármester. S bizonyára nem is vagyunk annyira felkészültek, mint Balázs Ferenc. Mi nem vagyunk olyan gyakorlottak az adóssághalmozásban, mint Csáki Zsigmond vagy a fideszes Vona László és Balázs Ferenc - annak csak ők a megmondhatói, hogy hány milliárd forint települési hitel felvételéhez járultak már hozzá. Nekünk csak lakásadósság, devizahitel jutott, de tudjuk, hogy ez mivel jár. Ezért szerettük volna megóvni az Önkormányzatot és ezzel a városunkat a teljesíthetetlen tehervállalástól. Úgy gondoljuk, hogy a képviselőtestület, mint választott szerv, nem idegenedhet el a választóitól egy olyan kérdésben, mely a település életére még évtizedeken keresztül kihat. A hitelvállalás pedig pontosan ilyen téma. Egy bátor és felelős várospolitikus nem ijed meg, hogy közvetlenül visszacsatolást kérjen a választóktól. A népszavazás erre adott volna alkalmat. Felhívtuk a figyelmet, hogy az Önkormányzat kötelezettségvállalása komoly következményekkel járhat. Reméljük, hogy a hitelfelvételhez makacsul ragaszkodó képviselők a negatív következmények jelentkezése esetén szemébe mernek nézni a hevesieknek! (x) /Krusper É., Kis T., Szedlák Sz./ A Blaha Színkör bemutatkozó előadása Hevesen! április 6-án szombaton és április 21-én vasárnap este nagyon-nagyon sokan összejöttünk a Művelődési Központban. Nemcsak hogy teltházas, hanem pótszékes nézőtér várta a Blaha Színkör előadását. A színjátszás, a színpadi játék és előadás lelkes híveiből alakult meg városunkban a társulat tavaly szeptemberben. A színkör létrehozását már régebb óta tervezték a műkedvelő hevesiek. Névválasztásuk egyértelműen Blaha Lujzára, a nemzet nagy színésznőjére esett, hiszen a művésznőnek jelentős hevesi kötődése volt. (vö: Vörös Dezső: Blaha Lujza Hevesen) A darabválasztást egyrészt a társulat összetétele, másrészt pedig a rendező régi nagy kedvence Molnár Ferenc határozta meg. Sok-sok próba, szövegtanulás és színpadi munka után előadásunkban Molnár Ferenc Az ibolya című színművét mutattuk be. A premierre minden összeállt, s nagynagy izgalommal vártuk a fogadtatást! A közönség fantasztikusan érezte magát, az összesen több mint 500 fős nézősereg önfeledten nézte végig, majd ünnepelte az előadást! Örömünkre sokan voltak, akik mind a két előadást megtekintették! Nagyon-nagyon sok gratuláció, elismerés és lelkesítő üzenet érkezett a társulat minden tagjának, ami azt bizonyítja számunkra, hogy valóban tetszett az előadás. Igaz, meg is tettünk mindent, hogy elnyerjük a közönség tetszését. A színészi munka mellett mit sem ért volna az előadás a nagyszerű zenei kíséret nélkül! A jelmezeket mi magunk készítettük, állítottuk össze, a díszlet a díszletmester munkája. A kellékeket ki-ki otthon szedte össze, a legtöbbet ismerősöktől gyűjtöttük, s ezúton is köszönjük a széleskörű támogatást! (A gyönyörűséges kályhát Kömlőről szállította be nekünk a tulajdonosa!) Rendezőként akár elfogult is lehetnék, de inkább objektív módon mondhatom, hogy a színészek játéka nagyszerű, a zongorista bravúros ez nem új infor- máció!, a díszlet, jelmez csodaszép! Molnár Ferenc színpadi mestermunkája pedig a rendezők nagy jutalomjátéka! A színház valójában magas szintű csapatmunka. A színház lényegesen több, mint ami a színpadon látható. Magában foglal egy egész világot a színfalak mögött, a korrepetítortól, a jelmezek és a díszletek készítőitől a súgón, a kellékesen, a színpadmesteren át a technikusokig. Az összjáték olyan volt, mintha egy nagyvárosi színházban ülnénk fogalmaztak a nézők. Mindenképpen említenünk kell, hogy a színészek amatőr hevesi polgárok, akik végzik a napi munkájukat; többen közülük most léptek színpadra életükben először! A némi kis botlás csak a nagynagy izgalomnak tudható! Még a technika is jól működött! A siker nem is maradt el egyik előadás után sem. A bemutató előadás szünetében már, de a végeztével a közönség szűnni nem akaró tapssal, virágcsokrokkal köszöntötte a társulat tagjait. Heves város Marcija a jelen lévők nevében köszönetét fejezte ki minden egyes színésznek, közreműködőnek, színpadi munkásnak, s külön megköszönte a főrendező asszonynak a csodálatos előadást. Megfogalmazta a közönség vágyát is, hogy ilyen emberek és ilyen programok kellenek a város lakóinak! A biztató, abba ne hagyjátok és nagyon várjuk a folytatást tartalmú gratulációk hatására már meg is indult a következő évad tervezése. Az új darab próbájával párhuzamosan pedig elindul a társulat az Az ibolyával, hogy a környező településeken is bemutassa Molnár Ferenc nagyszerű darabját, népszerűsítse a színjátszást, s nem utolsó sorban öregbítse városunk hírnevét! Köszönjük a sok szép és őszinte elismerést, és a fantasztikus támogatást! Köszönjük a közönség lelkesítő tapsait! Köszönjük a közönség szeretetét! A siker közös, hiszen nem csak a színész játszik szerepet a színpadon, hanem a közönség is a nézőtéren! Erdészné Turcsányi Katalin rendező

4 Tisztelt hevesi polgárok! A Hevesen működő os Emlékmű Bizottság 48-as emlékművet szándékozik felállítani az Önkormányzat előtti teresedésen. A szobrot a lakosság anyagi támogatásával szeretnénk megvalósítani. Tisztelettel kérjük az Önök hozzájárulását az emlékmű állításához. Az adományokat a következő helyeken lehet leadni: Megyecímer patika (sorban állás nélkül) Városi Könyvtár Múzeum A fentiek mellett a bizottsági tagok személyesen is megkeresik az adakozni szándékozókat, amennyiben a gyűjtési helyekre nehezen jutnak el. Az adományokért előre is köszönetet mondunk os Emlékmű Bizottság, Heves Trianoni megemlékezés A Jobbik Magyarországért Mozgalom hevesi alapszervezete sok szeretettel meghívja Önt és kedves családját a június 4-én 18 órakor kezdődő Trianoni megemlékezésére. Országos híreink: Bankárkormány után itt a trafikkormány Szilágyi György szerint egyetlen határozott végkövetkeztetést vont le a magyar társadalom az elmúlt napokban, mégpedig azt, hogy a bankárkormányt felváltotta az offshore- és trafikkormány. A Fidesz kétségbeesett védekezési mechanizmussal, kommunikációs trükkökkel igyekszik elterelni a figyelmet a botránysorozatról. A Jobbik politikusa úgy nyilatkozott, a Fidesz a kétharmaddal nem az országot teszi jobbá, hanem szétprivatizálja azt, valamint egymás után derül fény újabb és újabb dohány- és offshore-mutyikra. A kiskereskedők nagy része, akik ezzel foglalkoztak sok évig, elvesztették állásukat, a tíz százalékra módosított árrés pedig csak az eladóknak jó, hiszen ez nem csapódik le az államnál. Az ellenzéki politikus reagált a miniszterelnök bejelentésére is, miszerint nem engedhető meg, hogy elveszítsék a megélhetésüket azok, akik eddig főállásban trafikot működtettek, de nem nyertek a pályázaton. Szilágyi György szerint a pályázók inkább egyenlő feltételeket szerettek volna. Szólt továbbá arról, hogy Kósa Lajos korábbi nyilatkozatában gyakorlatilag elismerte, hogy a kétharmados felhatalmazást a trafikmutyira használta a Fidesz. A honatya úgy látja, a trafik mutyi csak arról szólt, hogy az oligarchák után a kicsik is piacot kapjanak. A Jobbik május 10-én tüntetést tartott a Fidesz budapesti, Lendvay utcai székháza előtt. (x) /jobbik.hu/ A Fidesz a trafikügyek után most ismét besétált a Dohány utcába Vona Gábor a bolsevizmus és cionizmus áldozatainak megemlékezésén kijelentette, a Fidesz a trafiktörvény és a Zsidó Világkongresszus kapcsán is besétált a Dohány utcába. A miniszterelnöki tiltás kapcsán a Jobbik elnöke emlékeztetett: itt és most bennünket bántottak meg, magyar embereket aláztak meg, Orbán a törvény őrzése helyett egy törvényes tüntetést akart megakadályozni. A pártelnök szerint Orbán jó eséllyel követett el hivatali visszaélést, ha így van, fel fogja jelenteni a miniszterelnököt. Kiemelte: nem a Jobbik provokál, hanem Izrael, a politikai elit pedig némán hallgat. Felidézte: egyes magyar parlamenti képviselők Izrael-kitűzőben tesznek esküt, máskor együtt tüntetnek Együtt Jeruzsálemért. Rámutatott, hogy Petrás János és Szaniszló Ferenc kitüntetéseit személyesen az izraeli nagykövet akarta visszavonatni. A Jobbik elnöke elmondta, ha be akarják tiltani a hasonló tüntetéseket, segít. Simon Peresz kérjen bocsánatot! Az izraeli térhódítóknak másik célországot kéne keresniük, mert Magyarország nem eladó! A holokauszt-kárpótlások megemelt összegéből hozzanak létre Szaniszló-médiaiskolát! A kettős állampolgárok mondjanak le, Palesztina jogait tartsák tiszteletben! A hazai zsidóság kérjen bocsánatot a Tanácsköztársaságért és Rákosi idején zsidók által elkövetett gyilkosságokért! sorolta Vona Gábor. Téved az, aki szerint ez az ország megszállható lesz. Mi nem leszünk talpnyalói senkinek, megvédjük a hazánkat, Attila unokái vagyunk, és nem félünk senkitől! zárta szavait a pártelnök. (x) /jobbik.hu/

5 Híres emberek Hevesen és környékén Az író és a szerelem Bródy Sándor házassága a hevesi Rosenfeld Bellával Hevesen utca őrzi Bródy Sándor emlékét. Ma már főként a fiatalok közül itt is kevesen tudják, hogy a századforduló magyar irodalmának egyik legnagyobb hatású alakját akit Ady is, Móricz is sokban közvetlen elődjének tartott egy nagy szerelem és házasság fűzte ide. Rosenfeld Bella szülei elváltak, és mindketten új párt választottak. Nevelőapját dr. Füzesy Józsefet Hevesre nevezték ki körorvosnak, néhány év múlva járásorvos és szőlőbirtokos lett, felesége pedig a hevesi társaság hangadó tagja. Bella, aki közben felnőtt, a zsalugáteres vörös szobában zárta el magát a hevesi eseményektől, a boncolásoktól, a helyi úri társaságoktól, a könyveken élt. Tudott franciául, németül és olaszul, így eredetiben olvasta a híres külföldi regényeket. Kisasszonyt tartottak mellette, a ruhát pedig a Neumann testvérek küldték Pestről. Átányban, Hanna nővérénél betegeskedő Bródy 1888-ban megjelent egy rokona esküvőjén. Mint díszvendég, átkocsizott Hevesről a lagzira dr. Füzesy is feleségével és nevelt leányával. Rosenfeld Bellával való megismerkedésük történetét az író elmondja A szerelemről című novellában: Mellettem a nyoszolyólányom megérezte, hogy ránézek, reám vetette hosszú metszésű, világoszöld nagy szemeit, melyekből szinte bántóélességű értelem és világos látás sugárzott felém. - Miért néz rám olyan merőn? kérdé tőlem csodálatosan lágy suttogással. - Azt nézem, hogy milyen szép ön - Szóval kölcsönösen bámuljuk egymást - Én ezer báját tudom önnek. - És én önnek száz előnyét látom - Tudjuk tehát kölcsönösen: kik és mik vagyunk. És én szeretném: szeretni önt. - Talán kacér vagyok, de mintha én se bánnám Bella, szerelmese egyetlen gúnyoló szavára levágatja híres szép hajkoronáját, leveti a divatos ruháját, a fűzőt, öreges, fakó göncökbe öltözik, hogy bebizonyítsa: Sándoron kívül senki hódolatára nem tart igényt. A megismerkedést azonban egyenlőre nem házasság, hanem levelezés követte, mert a fiatalember ahogy ő maga írta egy báli tudósításra Kolozsvárra utazott, három évig maradt ott. A szenvedélyes, vágyódó levelekben terveiről is szól Bródy: lesz állása. Lakunk ott, ahol most magam lakom három pici szobában konyha nincs, hozatunk kosztot. Mindenképpen elviszlek zárul a levelezés. Átányon szállok meg, hogy anyádéknak bebizonyítsam: nem kell még a vendégszeretetük sem. Ez a rideg hang kissé meglepő, mert a házasságot elsősorban Bella édesapja, Rosenfeld Salamon ellenezte, s nem az édesanyja, illetve a nevelőapja. Az édesapa irodalomban igazán nem jártas, de jómódú, ez idő tájt a Hajdúságban gazdálkodó tisztes polgárember volt, megjelent egy napon Bródy kolozsvári lakásán, hogy visszavásárolja lányát az íróktól. Bródy István apjáról írt cikkében felidézi a két férfi találkozását: Dél volt már, a lakás ajtaja nyitva és az ágyban meztelen testel szivarozott a hosszú hajú újságíró. Salamon megállt három lépésre az ágytól, és anélkül, hogy megnevezte volna magát, feltette a kérdést: - Mennyi? Az író nem értette, mit akar a szürke lüszterruhás, jóképű, középkorú úriember és visszakérdezte: - Mi az, hogy mennyi? - Mennyi az összeg, amiért ön hajlandó lemondani Bella lányom kezéről mondta, és már kezdte kigombolni a bugyellárisát a mellényzsebből. Bródy Sándor felült az ágyban, elhajította a szivarját és kezével az ajtóra mutatott: - Mars ki! Az idegennek tetszhetett a válasz, közelebb lépett az ágyhoz, kézfogásra nyújtotta a kezét és elismeréssel pótolta ki a belépéskor elmulasztott köszönést: - Hát akkor adjon isten, hírlapíró úr Alig fél év múlva, 1891-ben megtartották az esküvőt. Nászútra Nizzába mentek, a fiatal férj Monte Carlóba egy este tizennégyezer frankot nyert, másnap tizenhárom ezret elvesztett belőle. Az ifjú feleség és a szülők is ragaszkodtak egy rendes álláshoz, ezért Budapestre költöztek, és Bródy 1891 májusától ismét a Magyar Hírlap munkatársa. A házasság boldogan indult. Már az első évben megszületett világszép Micikének becézett Mária, aki azonban hétéves korába meghalt. A következő esztendőben pedig az első fiú: András, aki apja nyomdokaiba lépve újságíró lett, és annak műveit rendezte sajtó alá. Utána még három fiú látta meg a napvilágot: a már említett István, valamint Illés ugyancsak a hírlapíró pályát választották hivatásul, míg János gabonaügynökként kereste a kenyerét. A családfő írói hírneve mellett most már jó nevű publicista is: az újságolvasók kedvence lesz. Sokat dolgozik. Gyermekei születéséig rendszeres életmódot folytat, az otthoni munka és a szerkesztőség között osztva meg idejét. Déltájban kel, otthon ebédel egy tál ételt, és kora délutántól éjfél utánig húzza az igát. Az újságírás robotja után a társasági élet ad pihenést, felüdülést a házaspárnak. Pénteki napokon gyakran megjelentek Jókai házában halászlére. A fiatal írók közül az írófejedelem Bródyt tartotta a legtehetségesebbnek. Ezeken az estéken a Bródy-pár olyan neves emberekkel ismerkedett meg, mint Fadrusz János szobrászművész és Feszty Árpád, a Jókai családba beházasodott festő. Néhány év múlva azonban a férj és a feleség közötti viszony egyre romlott. Bródy Sándorról kiderült, hogy szenvedélyes szerető, de szeszélyes és önző, a házasság kötelékei ellen unos-untalan lázadó, féktelen férfi, akinek ez a kapcsolat legfeljebb az anyagi kötelezettségek keserves igáját jelenti, de semmiképpen sem életformát. Visszatért legényéletének formái közé, kalandjai és életmódja szétfeszítették a családi kereteket. Végül szállodába költözött, és 1898-ban házasságukat felbontották. Rosenfeld Bella ezután még tíz évet élt október 30-án a lapok arról tudósítottak, hogy a fővárosi Grünwald szanatóriumban szerda este tüdőgyulladás következtében meghalt Bródy Sándor volt felesége. Hajlunk afelé, hogy higygyünk Bródy Sándornak, aki azt írta a szerelemről szóló könyvében, hogy bár a belső természete nem az állandóság, mégis örök minden szerelem: örökkévalóságát nagy pillanatai őrzik. Hitünkben megerősít kései önéletrajza: amelyben házassága születését mondja el, és vallomását ezzel zárja: Végre is nem becstelenség az, hogy én, aki a múltban olyan férfiúnak látszom, mint aki legalább száz szoknya hullámai között fuldokol: nem ismertem és nem szerettem mást, csak ezt az egy kis vörös nőt, aki elvált tőlem, és azután meghalt. /Vörös Dezső/

6 Egész évben kedvező árakkal, csocsóval, biliárddal várjuk kedves vendégeinket! STELLA SÖRÖZŐ Heves, Ady Endre u. 34/b Nyitva: H-V HORGÁSZATI LEHETŐSÉG Az Alatkai Horgász Sport Centrum /Káli elágazótól 400 m jobbra/ egész évben várja vendégeit. Folyamatos haltelepítés, büfé, horgászbolt. Telefon: 30/ Várjuk szeretettel a női divatruházati üzletben! Heves, Széchenyi utca 1. SZILÁRD BT - műszaki vizsgáztatás - személygépkocsi - lassú jármű - motorkerékpár - eredetvizsga CSATÓ SZILÁRD autószerelő mester Nyitás: június 3-án! Heves, Fő út 2. sz. (Bíróság fölött) 48 m 2 -es és 64 m 2 -es lakások, előnyös feltételekkel eladók, vagy családi házra cserélhetők! Heves, Fő út 4. sz. (Bíróság épülete) földszinti, 70 m 2 -es iroda eladó. Érdeklődés: 20/ Sok szeretettel várja régi és új vásárlóit a Frézia Virágüzlet! Folyamatosan bővülő és újuló választék, vágott és cserepes virágok, koszorúk és dísztárgyak! 3360, Heves Gyöngyösi út 4. /körforgalomnál/ Üzletvezető: Tóth Miklósné BARTUS - BIZTONSÁGI KFT. Elektronikus vagyonvédelmi rendszerek - Telepítés - Karbantartás - Javítás - Járőrszolgálat Teljes körű biztonsági szolgáltatás: 06-30/ ALMA, PAPRIKA, ZÖLDSÉGFÉLÉK? Közvetlenül a termelőtől! Minden szerdán és szombaton a piac fedett csarnokában a hátsó bejáratnál. Barnáné Olga 06-20/ / ; 06-30/ SZINESFÉM, KÖNNYŰFÉM, NEHÉZFÉM, MŰ- ANYAGOK. BÁDOGOS ÁRUK forgalmazása viszonteladóknak, végfelhasználóknak! Nyitva tartás: Hétfő-péntek CLUB 31 Koktélok Darts, Biliárd, Csocsó ÚJDONSÁG: Melegszendvics, hamburger! KERTHELYISÉG Minden pénteken pohár sör áráért korsóval kap! Heves, Egri út 26. Egyedi és széria FA nyílászárók gyártása, felületkezelése, beépítése. Rövid határidőn belül a FOREST-H Kft-nél. Telefon: 06-30/ FUVAROZÁS? HÍVJON! Árufuvarozás, költöztetés ponyvás, billenős kisteherautóval az ország egész területén, kedvező áron! Bódi József: 30/ ÚJTELEPI KER- TÉSZBOLT - Vetőmagok, tőzegek - Fóliák, kertészeti gépek - Növény védőszerek - Műtrágyák Nyitva: H-P: 8-12; Szombat: 8-12; Kedd: ZÁRVA! Ami a kertészkedéshez kell, nálunk megtalálja! Heves, József Attila utca 14. Tel.: 36/ ; 20/ Magiszter Könyvesbolt Rendkívüli akció! Könyvek % árengedménnyel! 3360 Heves, Széchenyi utca 1. Jobb-ikon Jobbikos szemléletű havilap. Ingyenes kiadvány, kereskedelmi forgalomba nem hozható! Kiadja: INFO - KULCS Kft., 3360 Heves, Szerelem Alfréd út 1. Tel.: 20/ Adószám: Felelős kiadó: Kis Tamás Tel.: 20/ Felelős szerkesztő: Szedlák Szabolcs Tel.: 30/ Szerkesztők: Erdész László, Vörös Dezső és a Jobbik Magyarországért Mozgalom hevesi alapszervezetének tagjai. Nyomda: Pap Nyomda Kft, 3356 Kompolt, Deák Ferenc utca 6. Tel: 36/ , Képviselő: Pap Gábor Terjesztés: címlista alapján. A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk! Megjelenik 3500 példányban.

JOBB-IK N. Testületi beszámoló február. Szemét árral szemben. Jobbikos szemléletű havilap

JOBB-IK N. Testületi beszámoló február. Szemét árral szemben. Jobbikos szemléletű havilap II. évfolyam 3. szám 2013. Böjtmás, Kikelet hava Ingyenes kiadvány JOBB-IK N Jobbikos szemléletű havilap Testületi beszámoló február A testület először február 6-án ülésezett, s a téma az adósságrendezés

Részletesebben

JOBB-IK N. Nyílt levél Szabó Sándor Úrhoz, Heves város jegyzőjéhez. Régi iskola új fenntartó. Jobbikos szemléletű havilap

JOBB-IK N. Nyílt levél Szabó Sándor Úrhoz, Heves város jegyzőjéhez. Régi iskola új fenntartó. Jobbikos szemléletű havilap I. évfolyam 9. szám 2012. Szent András, Enyészet hava Ingyenes kiadvány JOBB-IK N Jobbikos szemléletű havilap Nyílt levél Szabó Sándor Úrhoz, Heves város jegyzőjéhez Kedves Sándorkám! Minden magyar felelős

Részletesebben

JOBB-IK N MEGHÍVÓ! Testületi beszámoló január. Jobbikos szemléletű havilap

JOBB-IK N MEGHÍVÓ! Testületi beszámoló január. Jobbikos szemléletű havilap II. évfolyam 2. szám 2013. Böjtelő, Jégbontó hava Ingyenes kiadvány JOBB-IK N Jobbikos szemléletű havilap Testületi beszámoló január A január 30-i ülésen a testület 16 napirendet tárgyalt, melyek közül

Részletesebben

Balla Lajos: Dr. Nagy Jenő:

Balla Lajos: Dr. Nagy Jenő: III. évfolyam 5. szám 2013. május havában ingyenes kiadvány ISSN: 2062-3518 Nemzeti szemléletet tükröző várospolitikai és kulturális havilap Tudjátok miért hívattalak Benneteket ide, szent magyar hagyatékunk

Részletesebben

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON FEJER www.fejerlap.hu LAP2007. Az önkormányzat számára is évről évre visz- 2 szatérő ünnep a végzősök útra bocsátása, a ballagás. A közgyűlés elnökének köszöntőjét lapunkban olvashatják. 10 Együttes ülést

Részletesebben

Aláírták az uniós szerződést

Aláírták az uniós szerződést KÖZBIZTONSÁG Térfigyelő-kamerák 2010-ben is tovább bővül a kispesti térfigyelő-kamerák száma, az önkormányzat Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottsága januári ülésén újabb elektronikus szemek felszereléséről

Részletesebben

BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2.

BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2. 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL Fotók: Vass Zoltán Hóhelyzet Kunszentmártonban Mínusz 20

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes Méltóságteljes ünnep Fórum Jaminában Új jegyzõ Békéscsabán 418 lakás lesz korszerûbb Párbeszéd az ifjúsággal XVII. évfolyam 5. szám 2007. március 29. A hónap mûtárgya Száz éve történt FOTÓ: VERESS ERZSI

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Kinyílt elõttük a világ. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2011. február 4., V. évf., 4. szám

ÚJPESTI NAPLÓ. Kinyílt elõttük a világ. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2011. február 4., V. évf., 4. szám INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2011. február 4., V. évf., 4. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu FOTÓ: VÁRAI MIHÁLY Kinyílt elõttük a világ Átvették diplomájukat

Részletesebben

Magyar állampolgár a Brassói Opera művésze 2013. ÁPRILIS 26. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

Magyar állampolgár a Brassói Opera művésze 2013. ÁPRILIS 26. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Ára:150 Ft 2013. ÁPRILIS 26. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Folyamatos a megújulás a templomban Hosszú böjt Templomunkban, a Szent Márton Templomban az idei évben hosszabb volt a böjt,

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

Safo21.qxd 6/3/05 9:04 AM Page 1

Safo21.qxd 6/3/05 9:04 AM Page 1 Safo21.qxd 6/3/05 9:04 AM Page 1 Safo21.qxd 6/3/05 9:04 AM Page 2 2 SAVARIA FÓRUM NAPRÓL NAPRA A HÉT HÍRE: Május 27. péntek Harmincéves a Napsugár Óvoda Egyhetes gyermek- és felnõttprogrammal ünnepelte

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 9. szám. 2014. szeptember 12.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 9. szám. 2014. szeptember 12. Péceli Hírek 2014. szeptember 12. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 9. szám. 2014. szeptember 12. Milyen lecsót főztek a házigazdák? Felvételünkön: Szűcs Lajos országgyűlési

Részletesebben

AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK

AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTÜNK Március 15-e a magyarság szívéhez legközelebb álló nemzeti ünnep. A kokárdás tószegieket nem zavarta, hogy a községi ünneplés március 14-én került

Részletesebben

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. (Írásunk a 14. oldalon) 2009. május. IX. évfolyam 5. szám. Fotó: Katona M István

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. (Írásunk a 14. oldalon) 2009. május. IX. évfolyam 5. szám. Fotó: Katona M István Dunakeszi Polgár IX. évfolyam 5. szám VÁROSI MAGAZIN 2009. május Ballagás 2009 (Írásunk a 14. oldalon) Fotó: Katona M István 2 Dunakeszi Polgár tartalom Több ezren majálisoztak a vasutas sportpályán...4-5

Részletesebben

Találja meg mindenki a saját útját és szerepét mondta Gyurcsány Ferenc, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke Tápiógyörgyén

Találja meg mindenki a saját útját és szerepét mondta Gyurcsány Ferenc, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke Tápiógyörgyén Ára: 107 Ft VIII. év fo lyam 22. szám, 2007. november 8. A lap megjelenési területe a Tápió-vidék 21 települése: Bénye, Gomba, Farmos, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta,

Részletesebben

ÚJBUDA A XI. KERÜLET POLGÁRAINAK HETI KÖZÉLETI LAPJA 2007. JANUÁR 24. Tréfamesterek

ÚJBUDA A XI. KERÜLET POLGÁRAINAK HETI KÖZÉLETI LAPJA 2007. JANUÁR 24. Tréfamesterek Nyugdíj-körkép KELENFÖLD ÚJBUDA ŐRMEZŐ GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY SZENTIMREVÁROS XVII. ÉVF. 3-4. SZÁM A XI. KERÜLET POLGÁRAINAK HETI KÖZÉLETI LAPJA 2007. JANUÁR

Részletesebben

Pesterzsébet BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA 5. oldal 13. oldal 23. oldal 26. oldal

Pesterzsébet BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA 5. oldal 13. oldal 23. oldal 26. oldal Körkép Bár még néhány nap hátra van az esztendőből, talán időszerű volt a kérdés, milyen volt, mit hozott 2009? Politikusaink válaszait olvasva sem tisztult a kép, sokkal okosabbak nem lettünk. XXX. évfolyam

Részletesebben

Németh Zoltán, Szabolcs Attila, dr. Simicskó István, dr. Soós Lajos és Vizi Sándor az ifjú focisták körében

Németh Zoltán, Szabolcs Attila, dr. Simicskó István, dr. Soós Lajos és Vizi Sándor az ifjú focisták körében Schmidt Mária Budafokon Megtelt a Városháza díszterme, ahol Schmidt Máriával, a Terror Háza Múzeum főigazgatójával beszélgethettek a kerületiek. (2. ÉS 5. OLDAL) Erzsébet-kártyákat nyertek Huszonöt kerületi

Részletesebben

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6.

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. szám önkormányzat Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban Beköszöntő Tisztelt Olvasók! Kedves Salgótarjániak!

Részletesebben

KEREPESI VÉLEMÉNY KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA. A litván és Kisvirág Tánccsoport lépett fel a Tánc világnapján

KEREPESI VÉLEMÉNY KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA. A litván és Kisvirág Tánccsoport lépett fel a Tánc világnapján 2008. ÁPRILIS KEREPESI VÉLEMÉNY Köszöntjük az édesanyákat május elsõ vasárnapján! KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA A TARTALOMBÓL 3 Buszjárat a kórházhoz Aláírták a kötvénykibocsátási

Részletesebben

Híradó AZ EDELÉNYI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM KIADVÁNYA 2011. AUGUSZTUS

Híradó AZ EDELÉNYI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM KIADVÁNYA 2011. AUGUSZTUS Híradó Önkormányzati AZ EDELÉNYI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM KIADVÁNYA 2011. AUGUSZTUS Nemcsak az ünnepen, hanem mindennap emlékeznünk kell Szent István királyunk művére, ezeresztendős államunk

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Fodor Zoltán, Földesi Norbert, Dr. Simon Gábor

JEGYZŐ KÖNYV. Fodor Zoltán, Földesi Norbert, Dr. Simon Gábor Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése IX-22050-9/2011. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 11- én 9.00 órai kezdettel, a Városháza dísztermében tartott rendkívüli

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 4. szám február 28.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 4. szám február 28. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 4. szám február 28. www.budapest16.hu 3 Elfogadták az idei költségvetést 11 Negyed

Részletesebben

Aláírták a támogatási szerződést

Aláírták a támogatási szerződést XIX. évf. 5. szám 2010. február 10. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Rövidesen megkezdődnek a munkák Aláírták a támogatási szerződést Gödöllő önkormányzata,

Részletesebben

Megérkezett Betlehemből a Békeláng Vasárnap délután a Magyar Önkormányzatok

Megérkezett Betlehemből a Békeláng Vasárnap délután a Magyar Önkormányzatok XXI. évf. 46. szám 2012. december 19. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 A 2013-as esztendő kihívásairól, az idei esztendő eredményeiről és a további tervekről

Részletesebben

A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR elnémulnak a gyász jeléül a néphit szerint Rómába mennek hogy majd nagyszombat este szólaljanak meg a feltámadás

A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR elnémulnak a gyász jeléül a néphit szerint Rómába mennek hogy majd nagyszombat este szólaljanak meg a feltámadás II. évfolyam 4. szám 2012. április havában Ingyenes kiadvány ISSN: 2062-3518 Jajgatni és sopánkodni könnyű. [ ] De tettekre csak azok képesek, akiknek lelkében van bátorság és erő Wass Albert A húsvéti

Részletesebben

modellversenyt hirdetünk.

modellversenyt hirdetünk. III. évfolyam 7. szám 2013. július havában ingyenes kiadvány ISSN: 2062-3518 Nemzeti szemléletet tükröző várospolitikai és kulturális havilap A hazaszeretet ott kezdődik, amikor egymást szeretik azok,

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Városnap keresztavatóval Szeptember 9-én ötödik alkalommal. A jelöltek listája

TURAI HIRLAP. Városnap keresztavatóval Szeptember 9-én ötödik alkalommal. A jelöltek listája Ára: 100 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2006. SZEPTEMBER Fohász Szent István ünnepén Legyen segítõnk a megmaradásban Augusztus 20-án délután a Bartók Béla Mûvelõdési Ház szabadtári színpadán rendezték

Részletesebben