Tisztelt Csanádapácaiak!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Csanádapácaiak!"

Átírás

1 Tisztelt Csanádapácaiak! Teréz anya gondolata útmutatás számomra: "Ha jót teszel megvádolnak,hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedetedet, Mégis tégy jót! Ha sikeres vagy hamis barátokat és igazi ellenségeket nyersz, Mégis érj célt! A jó, amit teszel holnap már feledésbe megy, Mégis tedd a jót! A becsületesség és őszinteség sebezhetővé tesz, Mégis légy becsületes és nyílt! Amit évek alatt felépítesz egy nap alatt lerombolják, Mégis építs! Az embereknek szükségük van segítségedre, és ha segítesz támadás érhet, Mégis segíts! A legjobbat add a világnak abból amid csak van,s ha verést is kapsz cserébe, Mégis a legjobbat add a világnak,amid csak van! Az igazi szeretet fáj,éget,de ha megtanulod,hogy ne üvölts, és ne menekülj hullámokba, a szeretet esővé válik,amelyet nem győzhet le senki." Amit már látok... Az önkormányzat háromnegyedéves (azaz szeptember 30-ig) gazdálkodása kedvezőtlen,mert a kiadások vonatkozásában 90,3%-os teljesítést mutat az optimális 75% körüli teljesítés helyett. A bevételek 92,6%-a realizálódott,ez kedvező. Az önkormányzat az év végéig várhatóan e FT bevételt és e FT kiadást fog teljesíteni. A kiadások várhatóan 115,9%-os teljesítményt mutatnak majd, a bevételek alakulása 114,5%-os lesz. Alapvetően megállapítható,hogy a tárgyévben többet költünk, mint amennyi a bevételünk! A évi háromnegyedéves beszámoló (melyet a testület elfogadott) tapasztalatai alapján gondoskodni kell a nem megfelelő teljesítés okainak megkereséséről, az önkormányzatot megillető, a meg nem fizetett bevételek beszedéséről (különös tekintettel az adóbevételekre). A kiadásoknál ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti,illetve annál kedvezőbb teljesítésre, a szükséges előirányzat átcsoportosításokra. Az önkormányzat a évi költségvetési koncepció szerint e FT kiadással és e FT bevétellel számolhat. A számok azt mutatják, hogy nem lesz könnyű pénzügyi évünk, de egyéb ránk váró gondokról nem is beszélve. A gazdálkodást könnyítené, ha hozzájutnánk kintlévőségeinkhez,melyek egy részét a következőkben bemutatok: Magánszemélyek kommunális adója A 2010.évi kivetés Ft évről áthozott adóhátralék Ft. November 30-ig költségvetésnek utalt összeg Ft. Kintlévőség: Ft. Gépjárműadó január 1-én a nyitóhátralék Ft volt. Folyó évi kivetés Ft november 30-ig Ft került átutalásra a költségvetés részére. Kintlévőség: Ft. Iparűzési adó Nyitó hátralék 2010.jan. 1-én Ft. Folyó évi kivetés Ft november 30-ig Ft lett a költségvetésnek utalva. Kintlévőség: Ft. Vállalkozók kommunális adója Kintlévőség: Ft. A kintlévőségekből december hónapban érkeztek bevételek,ezek azonban az arányokon csak kissé változtatnak.

2 Továbbá az önkormányzatnak készpénzfizetési kötelezettsége van a Csongrád Megyei Településtisztasági KFT felé Ft összegben. Kintlévőség (2010. nov. 30-i állapot) összesen : Ft. Amit látni szeretnék - Pártállástól, szimpátiától,unszimpátiától függetlenül minden hivatali és intézményi dolgozó a település fejlődésért dolgozzon; -A községben élő emberek érezzék felelősnek magukat embertársaikért, családjukért,önmagukért; - Minden ember tudja, érezze, hogy számíthat segítségre, támaszra mind az önkormányzat, mind közvetlen környezete részéről; - Nem lehet olyan probléma, ügy, amelyet értelmes párbeszéddel ne lehetne megoldani; - Nyílt és őszinte véleményeket, kritikákat; - Az önellátás növekedését a család és települési gazdálkodásban ; - Biztonságérzetet az életünkben, munkánkban, az emberi kapcsolatban megértést. ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK! Oláh Kálmán polgármester Tisztelt Gépjármű Tulajdonosok! Emlékeztető: január 01. napjával módosultak a gépjárművek adásvételével kapcsolatos rendelkezések. A vevőnek továbbra is 15 nap áll rendelkezésére, hogy a gépjárművet átírassa, viszont az eladónak 5 munkanapon belül kell az adásvételi szerződés egy példányát az Okmányirodában leadni. November hónapban felszólító levelet küldtünk a gépjárműadó hátralékosoknak, kérjük, tegyenek eleget fizetési kötelezettségüknek. Egy évet meghaladó gépjárműadó tartozás esetén, a gépjármű forgalomból kivonása után, az újbóli forgalomba helyezés Ft, amit a gépjármű tulajdonos köteles megfizetni. (forgalomba visszahelyezésre csak a teljes adótartozás megfizetése után van lehetőség) Tisztelt Ingatlan Tulajdonosok! Felhívjuk az ingatlan tulajdonosok figyelmét, ha az ingatlan tulajdonos személyében változás következik be, azt jelenteni kell mind az eladónak, mind a vevőnek. Aki még nem jelentette az idei évben bekövetkezett változást, kérjük, minél előbb tegye meg. Felhívnánk figyelmüket, hogy 50 % adókedvezménybe részesül a magánszemélyek kommunális adó megfizetése alól, aki a 70. életévét betöltötte és az ingatlanban egyedül él. A kedvezményt kérni kell az adócsoportnál. A Csongrád Megyei Településtisztasági Kft-nél Csanádapáca 230 ingatlan tulajdonosa Ft hulladékszállítási díjhátralékkal rendelkezik. A hulladékszállítás igénybe vétele kötelező közszolgáltatás, az elmaradt díjhátralék adók módjára behajtandó köztartozás. Márciusban fizetési felszólítót kaptak a hátralékosok. Elindult a kintlévőség behajtása nyugdíjból, munkabérből. A tartozást kérésre részletekben is lehet törleszteni, de ehhez egyeztetni kell a hivatalban. A Dél-Békés megyei Vízgazdálkodási Társulat 78 fő részére kimutatott Ft társulati hozzájárulás adók módjára történő behajtását kérte. Az érintettek hamarosan értesítést kapnak. Aki időközben tartozását rendezte, a befizetést igazoló szelvényt hozza magával a megadott időpontban. Felhívjuk Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy az adóhátralékokat minél hamarabb próbálják rendezni. Részletfizetés, csekk kérhető az adócsoportnál. Ebédfizetés a Napköziotthonos Konyhán Adócsoport Tisztelt szülők! Ebédbefizetésüket teljesíthetik minden hónap napjáig 7-15 óra között. Pótfizetés minden hónap napjáig 7-16 óráig. Kérem a kedves szülőket, az elmaradást pótolják! Tisztelettel: Volencsikné Róka Irén Élelmezésvezető Békés, meghitt Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván Önöknek Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Polgármesteri Hivatal dolgozói

3 Hírek a Csanádapáca - Gerendás - Pusztaföldvár Kistérségi Általános Iskola és Óvoda életéből A szeptemberi szülői értekezleteken tájékoztattuk a kedves szülőket az oktatási törvény változásairól, melyek az iskolák értékelési rendszerét is érintették. Azóta mindhárom település képviselő testülete elfogadta és jóváhagyta a bevezetett változásokat, azaz a második évfolyam végétől osztályzattal értékeljük a gyermekek tanévben végzett munkáját. Amennyiben a tanuló teljesítménye nem éri el a minimálisan elvárható követelményszintet, a pedagógus joga eldönteni, hogy szükséges-e a tanév megismétlése. Rendben zajlik a szakrendszerű oktatás a felső tagozaton. Szerencsére a hiányzás nem jellemző, betegség vagy járvány sem tizedeli a tanulókat. Kérem a kedves szülőket, hogy továbbra is csak a legszükségesebb esetben tartsák otthon a gyermekeket! A távollét miatti kiesést tanulóink nehezen tudják pótolni, ezért fontos, hogy ne hiányozzanak. Pedagógiai programunk alapján elkészültek az iskolai és a diákönkormányzati munkatervek, az ezekben tervezett rendezvények végrehajtása is zökkenőmentesen folyik. Novemberben Csanádapácán és a másik két településen is lezajlottak az egészséghónap rendezvényei. Köszönöm a pedagógusoknak és az alkalmazottaknak a gyermekek egészsége érdekében végzett munkáját! A tanulmányi versenyek ismét bizonyították, van értelme a befektetett munkának. A csanádapácai és a pusztaföldvári iskola tanulóiból álló kis csapat Kutasi Józsefné történelem szakos tanárnő felkészítésével és vezetésével szép eredményt ért el a Szegeden rendezett, reformkorral kapcsolatos vetélkedőn. Jutalomként a versenyzők - Németh Erika, Hajdu Krisztián, Szakál Zoltán és a pusztaföldvári Holecska Zsófia - december 16-án budapesti kiránduláson vettek részt. Gratulálok a versenyzőknek és a felkészítő pedagógusnak! Ebben a tanévben is sikerült tovább bővíteni az eszközellátottságunkat, informatikai pályázaton 996 ezer Ft-ot nyertünk, melyből az iskolák számítógép - ellátottságát tudtuk javítani. Csanádapácára hét új modern, a kor kihívásainak megfelelő komplett eszközt vásároltunk. Az idei tanévtől a pusztaföldvári iskolában, óvodában és a csanádapácai iskolában IPR pályázat keretében lehetőség nyílt a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel való kiemelt foglakozásra. A három intézmény 1 millió 653 ezer Ftot nyert erre a célra. Ennek keretében nem tantárgyi felzárkóztatást végzünk, hiszen erre mindig odafigyeltünk. Szabadidős és kulturális tevékenységek szervezése mellett segítjük például a pályaválasztást, szükség esetén beszerezzük a kötelező olvasmányokat, az anyagi lehetőségek függvényében kirándulásokat szervezünk, tanulóbarát osztálytermeket próbálunk kialakítani. Az e programban érintett tanulók szüleit még decemberben kiértesítjük. Kérem a kedves szülőket, biztosítsák gyermekük részvételét a programokon! Halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül az olyan óvodás és iskolás korú gyermek, aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatás jár és a szülő legfeljebb nyolc általánost végzett, azaz nincs befejezett középiskolája vagy szakmunkásképzője. Az ilyen gyermekek után első beíratáskor Ft, majd a következő évtől minden szeptemberben Ft óvodáztatási támogatás is jár a jelenlegi szabályok alapján. Kérem a kedves szülőket, hogy a megfelelő ellátás érdekében a jegyzőnél nyilatkozzanak, ha a gyermekük halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül! A csanádapácai önkormányzat jóvoltából minden idejáró óvodást és iskolást, iskolai és óvodai dolgozót meglátogatott a Mikulás, fejenként egy - egy kiló szaloncukrot kaptak tőle. Örülök, hogy az idén sem kellett senkinek sem virgácsot osztogatnia. Köszönjük a fenntartó önkormányzat Mikulásának! Az iskola stúdiós és technikai feladatait Szekeres Sándor látja el, így ismét van lehetőség video és egyéb felvételek másolására. Aki szeretne élni a lehetőséggel, keresse az iskolában Sándort munkaidőben. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 18. (szombat). A szünet utáni első nap január 3. (hétfő). Itt szeretném megjegyezni, hogy az első félév befejező napja január 14. péntek. Amennyiben a gyermek tanulmányi eredménye nagyon gyenge, arról a szülők értesítést kaptak. Kérem a szülőket, hogy a két hetes téli szünetben vegyék rá gyermeküket a tanulásra és határozzák el, hogy javítanak legalább egy jegyet! A nyolcadik osztályosok továbbtanulásához nagyon fontos a félév eredménye! A Csanádapáca - Gerendás - Pusztaföldvár Kistérségi Általános Iskola és Óvoda minden pedagógusa és alkalmazottja nevében meghitt, békés karácsonyt és eredményes, sikerekben bővelkedő nagyon boldog új évet kívánok! Sánta Lajos társulási igazgató

4 Gyöngyök és Gyémántok a Haza és Haladás korában 2010 Széchenyi és Erkel emlékév. A magyar nemzet történelmi ébredésében kiemelkedő szerepet játszó gróf Széchenyi István halálának 150., valamint nemzeti Himnuszunk zeneszerzőjének, Erkel Ferenc születésének 200. évfordulóján ezzel a címmel hirdetett a szegedi Rókusi Általános Iskola országos vetélkedőt a 7. és 8. osztályos tanulók részére. A felkészülés október elején kezdődött. Már az első feladat megoldása során bebizonyosodott, hogy nehéz fába vágta a fejszéjét a négy gyermek. - Egy reformkori újságot kellett szerkeszteni. Természetesen ügyelni kellett a nyelvezetre és tartalomra egyaránt. Széchenyi nevében készült az a vezércikk, mely a hazai lótenyésztést és versenyzést szorgalmazta hazánkban. - Reformkori szavak jelentését kellett megfejteni, majd ezek felhasználásával keresztrejtvényt készíteni. - El kellett utazni korabeli közlekedési eszközök segítségével lakóhelyünkről Pest-Budára, erről egy élménybeszámolót készíteni. - Széchenyi gyakorlati alkotásait elhelyezni Magyarország térképén. - Népszerűsíteni kellett a magyar ipar termékeit reklámmal és az akkor divatnak megfelelő férfi- és női viselet rajzával. - Választani kellett egy korabeli klasszicista épületet, végigkísérni történetét napjainkig. - Képzeletben jelen voltunk a Hunyadi László című opera bemutatóján is. Több heti munka eredményeként elkészült az APÁCZAI HÍR- MONDÓ. Újságunk elnyerte a Nemzeti Casino zsűrijének tetszését, melynek köszönhetően a 43 benevezett csapat közül a gyerekek 12. helyen zárták az első fordulót, egyben meghívót kaptak Szegedre a december 5-én 17 csapat részvételével tartott döntőbe. Igazi reformkori hangulat várt minket a tornacsarnokban. Tiszteletünkre megépült a Lánchíd a hömpölygő Dunán. Minden pedagógus és közel 100 rókusis diák a nap folyamán többször is zenés koreográfiával vezetett minket vissza a nemzet e dicső korszakába. Megkóstolhattuk az óriás marcipános Lánchíd tortát, gyümölcsnyársakat mártogattunk a csokoládé szökőkútba. Így próbálták oldani a verseny izgalmát. Közben, hol csapatban, hol egyenként, számot kellett adni a felkészültségről. Szónoklatban kellett a legnagyobb érdemeit méltatni, színdarabot bemutatni, magyar festményt készíteni. Emellett bebizonyították, hogy a megszerzett földrajzi, történelmi zenei, művelődéstörténeti, gasztronómiai, irodalmi ismeretek kreatív alkalmazására is képesek. Diákjaink most is bebizonyították, hogy nemcsak a nagyvárosi iskolások, hanem ők is képesek helytállni még egy ilyen komplex megmérettetésben is. Több feladatban is kiemelték, maximális pontszámmal jutalmazták őket. Este fél hatkor fáradtan és izgalommal vártuk az eredményhirdetést. Az Apáczai Hírmondók a 8. helyre kerültek előbbre, s így jutalomból december 16-án részt vehetnek azon a budapesti kiránduláson, ahol ellátogatnak a Parlamentbe és a Nemzeti Múzeum Széchenyi István emlékkiállítására. Gratulálunk Holecska Zsófia és Németh Erika 8. osztályos, Hajdu Krisztián és Szakál Zoltán 7. osztályos tanulóknak. Végezetül egy Széchenyi idézettel szeretném megköszönni mindazok munkáját, akik segítették sikeres szereplésünket. Meg akarom értetni honfitársaimmal, hogy Semmi sem emeli fel egy nemzet lelkét, Semmi sem szolgál annak gyarapodására, Kiművelésére, belső erejére és dicsőségére Annyit, mint az, ha sok ember egyesül Egy célnak elérése érdekében. Iskolai hírek Kutasi Józsefné Alig telt el egy hónap az őszi szünet óta, mégis hosszasan sorolhatom, mi minden történt e rövid idő alatt intézményünkben. Diákönkormányzatunk tagjaival egy tanulságos konferencián vettünk részt november 16-án a békéscsabai Városházán, melyet a gyermeki jogok világnapja alkalmából szerveztek. Tolnai Péter, a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd több kiselőadást is meghallgathattunk a gyermeki jogokról, kötelességekről. Az egyik előadó szerint mai világunkban a gyerekek digitális bennszülöttként élik életüket, ezért a megszokott problémákon kívül újak és újak jelentkeznek, melyek számunkra, digitális bevándorlóknak értelmetlen dolgoknak tűnhetnek, ha nem vagyunk nyitottak feléjük. Az előadások után három csoportra osztották a DÖK képviselőket, ahol mindenki beszámolhatott saját települése, iskolája bevált módszereiről és a problémát jelentő helyzetekről is. A DÖK képviselők felvilágosítást kaptak arról, hogy mi mindenbe van joguk beleszólni az őket érintő kérdések kapcsán, megtudhatták hova és kihez fordulhatnak segítségért. Felnőttként is tanulságos volt ez a nap. Elhangzott egy idézet, mely nagyon megfogott: Ki nem hiszi, hogy tenni érdemes, az elfelejtette, mit álmodott egy gyerek. Ezt minden felnőtt figyelmébe ajánlom, legyen ő gazdasszony, tanár vagy pénzügyi szakember. Egyre inkább el kell fogadnunk a tényt, hogy a világgal együtt nekünk is változnunk kell, de emellett nem szabad elhanyagolni az esti mesét, a meghitt beszélgetéseket, mert ezek nélkül szinte lehetetlen belelátni a gyermeki lelkekbe. Szintén a gyermeki jogok világnapjához tartozott az a vetélkedő, melyet a Békés Megyei Hírlap hirdetett meg diákönkormányzatok

5 számára. Az öt fős csapatnak két előzetes feladata volt. Bele kellett ásniuk magukat az ENSZ gyermeki jogokról szóló egyezményébe, majd ki kellett emelniük azt az öt pontot, mely a vörösiszap-katasztrófa kapcsán nem teljesülhetett hosszú ideig az ott lakó gyerekek esetében, valamint írniuk kellett egy olyan fogalmazást, mely a testvéri szeretetről, mások megsegítéséről szól. Sikerült bejutnunk az első hat csapat közé, így részt vehettünk a második fordulón, mely a Csaba Centerben került megrendezésre. Az apácai diákok emelt fővel távozhattak, hisz a hat feladat értékelésekor háromnál is az ő munkájukat emelte ki a zsűri. Ezúton is köszönöm a felkészülést és a részvételt Mázik Erzsébet, Pajkó Mariann, Lengyel Szabina, Koródi Dóra és Varga Balázs DÖK képviselőknek, remélem tapasztalataikat a jövőben is kamatoztatni tudják majd. November 18-án volt a megújult posta hivatalos megnyitója és átadása. Rögtönzött kórusunk és szavalóink igyekeztek meghitté és egyben emlékezetessé tenni e szép napot. Szelezsán Szabina, Zsíros Fanni, Gömöri Gabriella, Véró Petra, Csernok Boglárka, Mázik Flóra és Domján Bianka a Postaváró című dalt énekelte. Zsíros Szabolcs egy kedves kis történetet olvasott fel arról, hogy egy kisgyerek milyen szépnek is látja ezt a foglalkozást. Reményik Sándor A postás című versét Koródi Valéria adta elő, gitáron kísérte Arany Máté. Köszönöm nektek még egyszer a lelkes felkészülést és a színvonalas műsort. Büszke vagyok rátok. Erkel Ferenc életéről és műveiből készült fel az a négy fős csapat, amely a pusztaföldvári tagintézmény által szervezett vetélkedőn vett részt. Bozsó Márknak (5.o), Farkas Andrásnak (6.o), Hajdu Krisztiánnak (7.o) és Arany Máténak gratulálunk a szép eredményhez. November 27-én a Fővárosi Nagycirkusz Circolombia előadására látogattunk el. A MÁV különvonatával utaztunk, ahol még a Mikulással és a krampuszával is találkozhattak a gyerekek, sőt még egy-egy kirakót is kapott mindenki ajándékba. Élményekkel teli érkeztünk haza, a gyerekek még sokáig emlegették a kerékpározó, autószerelő papagájokat, az éneklő fókákat és kolumbiai vendég artisták mutatványait. Már az előző számban említettem, hogy november az egészség hónapja lesz iskolánkban. Ez valóban így is volt. Két héten át sportolt az iskola apraja és nagyja. az első héten sétára hívtuk a gyerekeket. Más és más útvonalakat jártunk be a falu utcáin, majd a második héten minden nap különböző tevékenységek következtek. Volt váltófutás, labdapattogtató nap, ugrálókötelezés, pingpong, osztálybajnokság a foci szerelmeseinek, aerobic. Mindenki találhatott magának elfoglaltságot. Nem csak a pedagógusoknak jelentett ez a két hét többletmunkát, de azokat a szülőket is dicséret illeti, akik nap mint nap visszaengedték csemetéiket, hogy legalább ekkor ne a gép előtt kockuljanak a gyerekek szavaival élve. A felsősök meghívott előadók által tehettek szert újabb hasznos és elrettentő információkra a drogokkal, energiaitalokkal, rendőrségi ügyekkel és a szexualitással kapcsolatban. Sokan nem mernek ezekről a témákról szüleikkel beszélni, pedig nagyon fontos lenne. A programok tanulsága, hogy ha bárkit zsarolnak, fenyegetnek, bántalmaznak, azonnal szólni kell az első tanárnak, felnőttnek, aki szembejön velük a folyosón, utcán. Gyerekek, ha valamiben nem vagytok biztosak, kérdezzétek szüleiteket, tanáraitokat még akkor is, ha ez cikinek tűnik, higgyétek el, ők szívesen segítenek, de ha nem kérdeztek, nem beszélitek meg velük gondjaitokat, nem tudják, mi játszódik le bennetek. Stílszerűen vetélkedővel zártuk a sportos heteinket. A tornatermi váltóversenyen nagy volt a sikítozás, szurkolás. Vegyes csapatokban folyt a versengés, tehát elsőstől a nyolcadikosig mindenki egy célért küzdött. Jó érzés volt látni, ahogy a nagyok a kicsiket biztatják, terelgetik, iskolánk pedagógusai nevében köszönöm a csapatkapitányok odaadó munkáját. Sokan talán nem is tudják, hogy iskolánkban társastánc-oktatás is folyik. Gulyás Miklós táncpedagógus, aki immár második éve oktatja tanulóinkat, elérkezettnek látta az időt egy megmérettetésre és néhány diákunkat benevezte a Szentesen megrendezésre kerülő Művészeti iskolák táncversenyére. December 4-én izgatottan vágott neki hat párosunk az útnak. Három korcsoportban és két kategóriában táncoltak. Mivel ez volt a gyerekek első versenye, célként csak a részvétel fontosságát emlegettük, nem szerettük volna, ha csalódnak. Ám meg kell hagyni meglepően ügyesen szerepeltek, hisz náluk sokkal profibb táncosokkal kellett versenyezniük. A legszebb eredményt Buri Béla (1.a) és Bohus Valéria (3.o) érte el. Ők a saját korcsoportjukban, standard kategóriában 27 induló pár közül a 4. helyen végeztek. Göcző Szabolcs (5.o) és Buri Ágota (7.o) a junior I standard kategóriában 17 párból a 6., ugyanebben a kategóriában Göcző Viktor ( 8.a) és Szabó Molli (6.o) a 7. lett. Gyerek II kategóriában három párosunk is indult. Bereczki Dávid (4.a) és Gömöri Gyöngyi (4.b), Zsíros Szabolcs (4.b) és Véró Petra (2.b) valamint Szűcs Norbert (4.b) és Zalánfi Csilla (4.a). Ők a középmezőnyben végeztek így az induló 48 pár közül a 20., és 15. helyet tudhatják magukénak. Mind a hat párnak gratulálunk, és további sikereket kívánunk. Zalánfi Csilla 4.a osztályos tanuló a Műszaki Kiadó rajzpályázatán Benedek Elek A ló meg az egér meseillusztrációjával a 3. helyezést érte el. Gratulálunk neki és további sikereket kívánunk. Pajkó Mariann 6. osztályos tanulónk a Nemzeti Tankönyvkiadó által kiírt műmese író versenyen több száz beérkezett mese közül a zsűri különdíjasa lett, az ünnepélyes díjátadásra a Magyar Nemzeti Galériában került sor. Felkészítő pedagógusa Rozs Jánosné tanárnő. Lezajlottak az osztályokban a Mikulás-délutánok és a diákönkormányzat Mikulása is megajándékozott mindenkit egy-egy szem szaloncukorral. A gyerekek a Községi Önkormányzat ajándékaként egy-egy kiló szaloncukrot vihettek haza. Az adventi időszakban folyamatosan készülünk a karácsonyra. Nemcsak a tantermek öltöznek díszes ruhába, de a szíveket, lelkeket is próbáljuk hófehérbe öltöztetni. Péntekenként a tornateremben közösen gyújtjuk meg az adventi koszorúnk gyertyáit egy gyönyörű dal kíséretében. A koszorút köszönjük szépen Oláh Hajnalkának. A karácsony, a szeretet ünnepe, egy dolog azonban nagyon fontos: a szeretetnek nem csak ilyenkor kell jelen lennie a szívekben, hanem egész évben, minden nap, minden percben. Aki nem képes szeretni, nem képes elfogadni másokat, pedig a mai világban talán ez a legfontosabb emberi érték. Az előző lapszámban elfelejtettem köszönetet mondani Ocskó Györgynek, aki a töklámpás bulihoz ajánlott fel tököket, melyeket a gyerekek faragtak ki Halloween alkalmából. Ezekkel a gondolatokkal kívánok magam és kollégáim nevében meghitt, áldott karácsonyt és békés, boldog új évet minden tanulónknak, szülőknek és a kedves lakosságnak: Véróné Erzsiák Beáta

6 A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ hírei Csanádapácán év óta működik Gondozási Központ. Jogszabályi változások miatt nyarától a korábbi Gondozási Központ szociális szolgáltató központtá alakult át. A szolgáltató központneve Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ lett a Képviselő-testület döntése alapján. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III.törvény és annak végrehajtására vonatkozó 1/2000. (I.7.) SZCSM rendeletértelmében a településen a szociális alapszolgáltatások közül a - családsegítés, - étkeztetés, - házi segítségnyújtás, - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, - idősek nappali ellátása, a szakosított ellátások közül az idősek otthona a biztosított. Családsegítés A családsegítő szolgálat a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központkeretén belül működő szociális alapszolgáltatás. Szakmai munkáját az évi III tv. és az 1/2000. ( I.7.) SzCsM rendeletnek megfelelően, és Csanádapáca Község önkormányzati rendeleteiben szabályozott előírások szerint végzi. A családsegítő szolgálat célja a szociális és mentális problémák esetén a helyi szükségletek szerint kialakított, a szociális munka eszközeinek és módszereinek alkalmazásával, az életvezetési nehézségek elhárításának és feloldásának, továbbá a helyi szociális szükségletek feltárásának és megoldásának elősegítése. Étkeztetés Az étkeztetés során, olyan szociálisan rászorult egyének részére kell biztosítani a napi egyszeri meleg étkezést, akik önmaguk vagy eltartottjaik számára, koruk, egészségi állapotuk,fogyatékosságuk, pszichiátriai-, illetve szenvedélybetegségük miatt, vagy hajléktalanságukból adódóan, tartósan vagy átmenetileg nem képesek biztosítani ezt. Ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik vagy étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében akinek a családja jövedelemmel nem rendelkezik. Az intézmény ezen szolgáltatását jelenleg 60 fő veszi igénybe. A házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás keretében az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítjuk. Az idős emberek az ellátáson belül többféle szolgáltatást veszek igénybe: melegétel lakásra szállítása, takarítás, tisztálkodásban segítségnyújtás, gyógyszer felíratás és kiváltás, hivatalos ügyintézés. Jelenleg a házi segítségnyújtást, mint szolgáltatást a községben 100 fő veszi igénybe. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, mint alapszolgáltatás október1-jétől működik Csanádapácán. A szolgáltatást jelenleg 23 fő házi segítségnyújtásban részt vevő szociálisan rászorult ember veszi igénybe. A működéshez szükséges készülékeket az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása biztosítja. A személyi feltételeket a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ nyújtja. A 24 órás készenlétet 3 fő szakképzett házi gondozó látja el. Nappali ellátás Idősek nappali ellátása: A nappali ellátás keretében látjuk el a 18.életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyeket. A feladatellátás szakmai tartalma, a biztosított szolgáltatások köre: - Hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás Folyamatos orvosi alapellátás Szabadidős programok szervezése - Meleg ebéd, reggeli, illetve kiegészítő étkezés vehető igénybe. -Munkavégzés lehetőségének szociális foglalkoztatás szervezését nyújtja, melynek keretében az intézményi jogviszonyban álló személyek intézményen belüli foglalkoztatását az egyéni gondozási, fejlesztési,illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint a szolgáltatást igénybe vevő meglévő képességeire építve korának, fizikai és mentális állapotának megfelelően biztosítja. Az intézményen belüli foglalkoztatás egyik formája:a fejlesztőfelkészítő foglalkoztatás, melynek célja az önálló munkavégző képesség kialakítása, helyreállítása, fejlesztése, valamint az intézményi jogviszonyban álló személy nyílt munkaerőpiacon történő önálló munkavégzésre történő felkészítése. Idősek Otthona Az eddigi emelt szintű ápolást, gondozást nyújtó Idősek Otthona átminősítésre került és a Közigazgatási Hivatal engedélye alapján 2007.szeptember 7. napjától általános ápolást, gondozást nyújt az igénybe vevők számára. Jelenleg Ft/hó térítési díjat fizetnek az igénybe vevők az ellátásért a fenntartó döntése alapján. Az intézmény 44 időskorú személy számára átlagos szintű ápolást, gondozást biztosít. Az Idősek Otthona az ellátást igénybe vevők részére teljes körű ellátást biztosít. Az Intézményben a bent lakó idősek számára minden hónapban szervezett programokkal kívánunk kedveskedni, illetve a mindennapjaikat színesebbé tenni. Így volt ez az elmúlt időszakban is. A közelgő karácsony tiszteletére igyekeztünk az Intézményt ünnepi díszbe öltöztetni. Ehhez nagyban hozzájárult Serfőző János és felesége által felajánlott fenyőfa is, amelyet a helyi óvoda nagycsoportosai díszítettek fel. December 15.-én A Mesevár óvoda Cica és Pillangó csoportja karácsonyi műsorral kedveskedtek az Otthonban lakó idős embereknek. Köszönjük a felkészítő óvónők munkáját. A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ lakói, dolgozói illetve a vezetőség nevében kívánunk Csanádapáca lakosságának békés, boldog karácsonyi ünnepeket és boldog új évet. Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ 5662 Csanádapáca Horváth Lajos tér 5. Tel.: 06 68/

7 Óvodai hírek December 6-án tartottuk Mikulásváró ünnepségünket. Az ünnepi tízórai elfogyasztása után, a gyerekek megtisztították a cipőjüket, és várták a Mikulást. Az ünnep alkalmával a Pitypang Bábszínház előadásában a Mikulás csengettyűje című bábelőadást tekintették meg. Az idei évben az óvó nénik és a dajka nénik ablakdísszel kedveskedtek a gyermekeknek. Szeretnénk köszönetet mondani Szakál Gyöngyikének, aki a csomagokat elkészítette óvodánk részére, Zahorán Juditnak és Geebelen Christophe-nak, ők túrórudival lepték meg óvodásainkat. Ebben az évben először vettünk részt az Egészséges Ifjúságért Alapítvány Összefoglalás a bárányhimlő ellen meghirdetett pályázatán, ahol eredményesen szerepeltünk és Ft-ot nyertünk. Szeretnénk köszönetet mondani a szülőknek, óvónéniknek, Erzsiák Ferencné, Mórocz Ildikó védőnéniknek és Harangozó Zoltánnak akik munkájukkal, fáradozásukkal hozzájárultak sikerünkhöz. Idén is közösen várjuk a Karácsonyt a szülőkkel munka délelőttökön készülődünk, mézeskalácsot sütünk, díszítünk, Luca búzát vetünk, asztaldíszeket, gyertyákat, szalvétatartókat barkácsolunk. Köszönjük a szülők aktív részvételét, segítségét, és a felajánlásaikat. Munkadélelőttök időpontjai: Pillangó csoport: dec. 10., Biga-Csiga csoport: dec. 13., Maci csoport: dec. 15., Cica csoport: dec. 16. December 15-én a hitoktatásra járó gyermekek és a Nagycsoportosok köszöntötték a Gyöngyfüzér Idősek Otthona lakóit, Karácsonyi műsorukkal. Pásztorjátékot, dalos, verses délelőttöt varázsoltak, és saját készítésű ajándékkal lepték meg vendéglátóikat. Szeretném megköszönni Bertáné Skoperda Erzsébet, Szekeresné Horváth Zsuzsanna, Misik Mónika munkáját, a gyerekek szép előadását és a szülők segítségét. Az óvodai Karácsonyi ünnepség december 17.-én kerül megrendezésre, melyen részt vesznek óvodánk nyugdíjas dolgozói és meghívott vendégek is. A csoportokat játékokkal lepjük meg, melynek anyagi fedezetéért köszönet a Csanádapácáért Közalapítványnak. Így még szebbé és örömtelibbé varázsolhatjuk a szeretet ünnepét. Gyermekeink és dolgozóink részére a helyi Önkormányzat szaloncukor csomaggal kedveskedett, melyet szeretnénk megköszönni Oláh Kálmán Polgármester Úrnak, Mériné Kőszegi Erzsébet Jegyző Asszony és a képviselő testület tagjainak. Munkájukhoz további sok sikert kívánunk. A Delikátos zacskókat és a COOP emblémákat folyamatosan gyűjtjük, és ehhez kérjük a falu lakosságának segítségét. A közelgő Karácsonyi ünnepek alkalmából az óvoda dolgozói nevében kívánok mindenkinek békés, meghitt ünnepeket, és sikerekben, örömökben, egészségben gazdag Boldog Újévet! Polgár István: Karácsonyfa alatt Szememet behunyom és újra kinyitom, Szép karácsonyfa áll az asztalon. Ó milyen gyönyörű, milyen csillogó, Cukor és ajándék, sok drága jó! A kicsiny szobában jó, finom meleg, Kisöcsém, kishúgom s a többi gyermekek, Szorítva fogjuk meg egymás kis kezét, De szép vagy karácsony, de nagyon szép. Velem ma minden gyermek ajka szól, Ezt kérjük a karácsonyfa alól, Ó emberek, felnőttek százai, Ne engedjetek bennünket bántani. Véradás Mihálikné Mogyorós Márta Intézményegység-vezető A Csanádapácai Vöröskereszt vezetősége fő feladatának a véradás szervezését, Donorok megbecsülését, és a rászorultak segítését tartjuk. Célunk a 2010-es évben is az volt, hogy minél több véradót tudjunk meghívni véradásra. Gondoljon arra, mikor karját véradásra nyújtja, egy véradással három életet ment meg. Ebben az évben 4 alkalommal volt véradás. November 26-án 60 fő jelent meg véradásunkon. Köszönet érte, ünnepélyes keretek között kitüntetések átadására, és donorjaink megvendégelésére került sor ben az alábbi véradók kaptak kitüntetést, többszörös véradásért, melyet Tóth Zoltánné az Orosházi Területi Szervezet vezetője adott át: Rozs Sándor 60-szoros véradó Silye Lőrinc 50-szeres véradó 30-szoros véradók: Hetényi János, Náfrádi Sándor, Szabó Zoltán 20-szoros véradók: Bacsa Ferenc, Lenti Zoltán, Tóth Csaba 10-szeres véradó: Baráthné Zentai Anikó, Kakuszi Mihály, Németh Adrienn Szamosvölgyi Zoltán, Sándor János Köszönet véradóinknak a véradásért. Megköszönjük a polgármester úrnak, a képviselő-testületnek, hogy támogatják, és minden segítséget megadnak a helyi vöröskeresztnek. Jövő évben is mindenkit szeretettel hívunk, és várunk véradásra. Adj vért és ments meg három életet. Mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, és Boldog Új Évet, jó egészséget kívánunk! Tóth Béláné titkár Vöröskereszt helyi szervezete

8 Karácsonyra hangolva December 17-én, pénteken meggyújtottuk az utolsó adventi gyertyát is az iskolai koszorún, a sulirádióban gyönyörű karácsonyi dalok csendültek fel. Minden gyerek és tanár érezte a levegőben, hogy már csak néhány óra és 2010-ben már nem kell többet a tanulásra gondolni. Valamikor még ősszel felmerült egy karácsonyi hangverseny ötlete. Ez a hangverseny szerencsére nem csak ötlet maradt, hanem meg is valósult. Péntek délután iskolások, szülők és vendégek töltötték meg községünk templomát. Szervezőként és műsorvezetőként még egyszer szeretném megköszönni az áldozatos munkáját Tóth Nikoletta pusztaföldvári óvónőnek, aki káprázatos hangjával bűvölte el a jelenlévőket, Náfrádi Dórának, aki mindössze három éve tanul orgonálni és két gyönyörű darabbal színesítette a programot illetve kísérte ifjabbik Farkas András trombitajátékát, Péter Sándornak, aki amellett, hogy Tóth Nikolettát kísérte szintén két orgonajátékkal emelte a műsor színvonalát. A profik mellett igyekeztünk bevonni a gyerekeket is. Jómagam a nyolcadikosokat készítettem fel, akik a Piramis együttes Ajándék című dalával nyitották a műsort. Külön megdicsérem itt azt a három fiatalembert, akik vállalták, hogy gitáron kísérik osztálytársaikat. Ők pedig nem mások, mint Arany Máté (8.b), Bozsó Milán (8.b) és Varga Balázs (8.a). Gratulálok nektek, szüleitek büszkék lehetnek rátok. Bohusné Tóth Valéria (2.a) és Náfrádiné Medovarszki Bernadett (2.b) kolléganőim saját osztályaiknak tanítottak be egy szép karácsonyi gyermekdalt Szálljatok le angyalok címmel. A gyerekek nem csak énekeltek, de el is mutogatták a dalt. Öröm látni, amikor egy gyermek szívesen csinál valamit, és ha mi tanítók ebben élen járunk, sokkal bátrabban állnak ők is egy-egy kihívás elé. Köszönöm. Többször énekeltünk közösen is, illetve néhány vers is elhangzott Náfrádiné Medovarszki Bernadett, Zsikai R. Péter és jómagam előadásában. Remélem, sikerült igazi karácsonyi hangulatot teremtenünk és, hogy jövőre újra megtöltjük a templomunkat egy ilyen színvonalas műsor alkalmával! A szombati napunk is a kulturális kikapcsolódás és a karácsony jegyében telt. A gyerekek megszokott időben érkeztek az iskolába, ahol már a kora reggeli órákban lázasan készülődött mindenki. A műsort egy fergeteges táncgála nyitotta. Iskolánk társastáncosai adtak ízelítőt abból a tudásból, amit már nem vehet el tőlük senki. Felkészítőjük Gulyás Miklós, táncpedagógus. Őket követték moderntáncosaink, akiket Náfrádi Dóra és Varga Daniella készítettek fel. Színvonalas műsorszámaikhoz csak gratulálni lehet. Egy közös éneklés és a nyolcadikosok Betlehemes játéka után egy hatalmas torta érkezett a tornaterembe. A hófehér csodát csoki fenyőfák és csokihópelyhek díszítették. A gyerekek szeme csak úgy csillogott az örömtől. Köszönet illeti a Varga Lászlót, a Midi Market tulajdonosát, aki kedvezményes áron biztosította az alapanyagokat, a Csanádapácáért Közalapítványt, amely segítségével sikerült azt a sok hozzávalót megvenni, ami egy ekkora tortához kell. A szakács nénik már kaptak egy hatalmas sikítással kísért tapsot, de egy óriási köszönöm még nekik is jár, hisz nem kis munka egy egy négyzetméteres tortát megsütni, tölteni, díszíteni. Miután mindenki elfogyasztotta a gesztenyés finomságot, folytatódtak a programok. Az alsósok a Napsugár bábszínház előadásán kacagtak nagyokat, majd tantermeikben kézműveskedtek tanítóik és szülők segítségével. Ez idő alatt a felsősök az emeleten társasoztak, karaokéztak és asztalt terítettek. Előzetesen ugyanis asztalterítési versenyt hirdettünk, ahol két fő részére kellett karácsonyi menüsort összeállítaniuk és ahhoz teríteniük. Szebbnél szebb terítékek ékeskedtek a tantermekben. A szülők, a diákönkormányzat és a Baranyai pékség jóvoltából minden gyerek mézeskaláccsal térhetett haza a nap végén. A szülők adták a mézet, a DÖK finanszírozta az egyéb hozzávalókat, Véghné Baranyai Mónika, Szelezsánné Pethő Erzsébet, a pékség dolgozói pedig gyúrták, szaggatták és kisütötték a mintegy 50 kg mézeskalácsot. Magam és a gyerekek nevében mondok itt köszönetet mindenkinek, aki egy kicsit is hozzátett ahhoz, hogy emlékezetes maradjon 2010 utolsó tanítási napja kicsik és nagyok számára egyaránt. Véróné Erzsiák Beáta A rőzsés lány, aki párra talált Pajkó Mariann (5. osztály) A Magyar Tankönyvért Alapítvány - Különdíj Rozs Jánosné felkészítő tanár Csanádapáca - Gerendás - Pusztaföldvár Kistérségi Általános Iskola, Csanádapáca Munkácsy Mihály festményéhez írt mese Egyszer régen, nagyon régen a kerek erdő közepében egy ütött kopott házikóban éldegélt egy öregasszony. Szorgalmas nénike volt, állandóan tett vett a házkörül. Ha végzett a házimunkával, elindult rőzsét gyűjteni téli tűzrevalónak, mivel igen nagy szegénységben élt. Mikor elfáradt a hátára vetett rőzseköteg terhétől, letelepedett egy kidőlt odvas fatörzsre, és keserves sírásra fakadt. Amint így sírdogált, hírtelen támadt zaj ütötte meg a fülét, recsegett ropogott a száraz avar. Egy szegénylegény közeledett feléje, aki egy szakadozott kötéllel egy öreg, szürke, rozzant szamarat vezetett. - Jó napot adjon Isten öreganyám! köszönt az idegen. - Öreg ám a térded kalácsa! csillant fel az anyóka szeme. Örült, hogy végre emberrel találkozik. Mi járatban erre? Talán eltévedtél ebben a rengeteg erdőben?

9 - Jaj, néném! Nagy az én bánatom! Itt kódorgok már három nap, három éjjel, de sehogy sem találom a hazafelé vezető utat. Az erdő mellett a patak partján áll a kis házunk, ott élek a szüleimmel és a testvéreimmel. Mivel igencsak elfogyott az elemózsiánk, édesapám az erdőre küldött ehető gombát szedni. A lelkemre kötötte ám, hogy annyi gombát szedjek ebbe a két zsákba, amennyit ez a csacsi elbír. És most itt állok tétlen, sem gombát nem leltem, sem a visszafelé vezető utat nem találom. - Sose búsulj te legény! Ha te segítesz rajtam, én is meggondolom, hogy mit tehetek érted. Nem leszek hálátlan. - No, halljuk, mi lenne a dolgom. - Először is, tudnod kell, hogy a madarak a legjobb barátaim. Köztük is egy kétszáz éves holló, aki mesélt nekem egy csodavirágról. A szirma tűzpiros, a bibéje hófehér, a levele haragoszöld, az illata bódító. Aki ennek a főzetét megissza, újra ifjú és erős lesz, bármilyen öreg és fáradt is volt annak előtte. A legény kerekre nyílt szemekkel hallgatta az öregasszonyt. - Hol találom ezt a csodavirágot? Megszerzem, bárhol legyen is, úgyis szeretnék egyszer világot látni. - Mindig napnyugat felé kell haladnod. Hét nap és hét éjjel kell menned árkon bokron keresztül, mire kiérsz ebből az erdőből. A hetedik nap hajnalán megpillantasz három szürke, égig meredező sziklafalat, amelyeket feneketlen tó vesz körül. A harmadik szírt csúcsán pompázik a csodavirág. Elbúsult a legény, hogyan sikerülhetne leküzdenie ezeket az akadályokat. - Hogy könnyebben boldogulj folytatta az öregasszony -, adok neked egy ostort. Hogy mire kell használnod, rájössz magadtól is. Ezt a madártollat és kavicsot pedig tedd az üres tarisznyádba. Meglásd, segítségedre lesz mindkettő. Járj szerencsével! intett a legény felé, majd eltűnt a sűrűben. Elindult a szegénylegény, nyakában az üres tarisznyával. Három nap három éjjel folyvást napnyugatnak tartott. Negyedik nap reggelén olyan éhség jött rá, hogy tovább nem is tudott haladni, hanem lerogyott egy kidőlt fa törzsére. Belenyúlt az üres tarisznyába, de csak a kavics akadt a kezébe. - Hej! sóhajtott szomorúan. Bárcsak kenyér lennél! És láss csodát! Egy hófehér abrosz termett előtte, azon mindenféle finomságok. Hősünk nem sokáig ámult bámult, hanem jóízű falatozáshoz látott. Miután az éhséget elfelejtette, iszonyú szomjúság vette elő. Ismét belenyúlt az üres tarisznyába, most meg a madártoll akadt a kezébe. Ezzel kezdte a lába előtt igazgatni a száraz avart. - Ha itt fakadna egy forrás, egy cseppet sem búsulnék tovább. Képzeljétek csak, ismét csoda történt! Friss forrásvíz bugyogott elő, ezzel azon nyomban enyhítette iszonyú szomjúságát. Így erőre kapván a legény továbbhaladt a sűrű rengetegben. Ezentúl ha megéhezett, volt mindig terüljasztalkája. Hét nap, hét éjjel mendegélt a sűrű rengetegben. Egyszer csak megpillantotta a napvilágot, mivel egy tarka, virágos réten találta magát. Mikor körbevillantott, szeme szája tátva maradt a csodálkozástól. Kék színű tó fodrozott előtte, távolabb meredezett három szikla szírt. A harmadik tetején valóban ott pompázott a csodavirág. Megint csak elbúsult a legény: miként fog ő oda feljutni? A csacsi ez ideig vígan legelészett a mezőn, láthatóan jól érezte magát. Gazdája ekkor megfogta a kötőféket, hogy ballagjanak el legalább a feneketlen tó partjáig. Egyszer csak a csacsi a jó isten tudja, miért megmakacsolta magát és nem ment egy tapodtat sem. Csak iázott, mintha lecövekelt volna. Dühös lett a szegénylegény. Először csak ordított szegény párával, majd előkapta az ostort amit az öregasszonytól kapott, elkezdte ütlegelni az engedetlen állatot. Hármat ütött a hátára, a negyediknél a levegőben maradt az ostor, a szája pedig tátva. A szamár csillogó szőrű táltos lóvá változott aranyos ezüstös szerszámmal felékesítve. Emberi hangon bíztatta a gazdáját, hogy pattanjon a hátára. Nem is késlekedett az. Így pillanatok alatt a felhők közelében járva csodálhatták az alattuk elterülő tájat. Túlröpültek két sziklafalon, a harmadikra pedig leereszkedtek. És ott illatozott a legény lába előtt a színpompás csodavirág. Óvatosan leszakasztotta, tarsolyába tette, fölpattant a paripa hátára. Néhány szemhunyás alatt ismét a kerek erdőben találták magukat, ahol a nénike még mindig a kunyhója előtt üldögélt még fáradtabban, és vénebben, mint korábban. A virágból azonnal főzetet készített, és meg is itta. És láss csodát! Az anyóka eltűnt, helyette egy ifjú, takaros leány állt a legény előtt. Azon nyomban egymásba szerettek. A paripa elröpítette őket a legény erdőszéli házába. Itt egybekeltek, lakodalmat csaptak. Azóta is boldogan nevelik gyermekeiket. Ételre, italra és kalandos utazásokra soha nincs gondjuk. Talán te is megpillanthatod még az égbolton elröppenő, szamárból lett táltos paripát, hátán a boldog, népes családdal. Polgárőrség Eljött az év legjelesebb ünnepe, szinte a legnagyobb bevásárlások ideje. Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy lakásaik ajtaját zárják be, ne hagyjanak olyan kis időre sem nyitott kapukat, míg átugranak a szomszédba! Bevásárlások alkalmával a pénztártájukra ügyeljenek, ne hagyjanak nyitott táskákat, felkínálva ezzel a zsebtolvajoknak. A szomszédok is figyeljenek egymásra, egymás értékeire! Ha valami gyanúsat észlelnek, hívják a helyi rendőr telefonszámát, ha nem ő veszi fel a telefont, az Orosházi Kapitányság jelentkezik, ők intézkednek. Telefonszám: / Szinte mindenkinek van polgárőr ismerőse, az ő telefonjukat is lehet hívni, és tudnak ők is segíteni. Karácsony előtt a polgárőrök vásárolnak kerékpárégőket elemmel, és fényvisszaverő mellényeket, melyeket kiosztanak a kerékpárosok között. A korai sötétedés miatt kapcsolják be a kerékpárosok az égőjüket, villogójukat hamarabb a baleset elkerülése végett! Czikó Pálné titkár

10 A szentmisék időpontja: -december 24, péntek: 23: 30 az iskolás gyerekek pásztorjátéka, 00: 00 Éjféli mise -december 25, szombat: 10: 00 Karácsonyi szentmise (az óvodások pásztorjátéka) -december 26, vasárnap: 10: 00 Szent Család Vasárnapja Köszönet Az Úr mintegy 4000 évvel ezelőtt megszólított egy embert, Ábrahámot, aki törzsének vezetője volt, hogy induljon el egész háza népével együtt arra a földre, amelyet majd mutat és kövesse az egy igaz Isten tanítását és parancsait. Ábrahám felkerekedett és útnak indult Mezopotámia (a mai Irak) területéről Palesztinába (a mai Izrael) vezetett. A hitet ő ápolta, a segítséget viszont Isten adta. Itt talált hazára az Ábrahám vezette törzs és sokasodott meg. Az Úr szövetséget kötött választott népével és megígérte a Messiás eljövetelét, aki megteremti a béke és igazságosság országát. Ahogyan telt az idő a történelemben, az Úr tanítása a prófétákon keresztül jutott el a zsidó néphez, aki sokszor megszegte az egy igaz Istennek tett ígéretet, hogy hűséges lesz hozzá és követi tetteiben. Sokszor elpártolt a pogányság felé és nem maradt hűséges és engedelmes Isten iránt. A Messiás végül elérkezett, megszületett Betlehemben szegény körülmények közepette és ezt ünnepeljük Karácsonykor. A Karácsony a második legnagyobb keresztény ünnep a Húsvét után. Karácsony a maga szépségével a megszületett, gondoskodásra szoruló isteni kisgyermeknek szól és nekünk, embereknek, akik úgy várjuk az örömet és a boldogságot az életünkben. Karácsony ünnepén a leglátogatottabbak a templomok, mert a karácsonyfa, a jászol felállítása mind olyan szépséggel és melegséggel tölti meg a templomot, ami különösen is jólesik az embernek belépve a kinti sötét és fagyos világból. Ilyenkor azonban gondolnunk kell azokra az emberekre is, akiknek nincs családja, esetleg volt, csak már meghaltak és a meglévők sincsenek velük. Sokan elkeserednek a család ünnepén, amikor arra gondolnak, hogy nekik, nincs akivel megosztaniuk még ilyenkor sem az életüket. Ha tehetjük, gondoljunk rájuk ilyenkor. Törődjünk velük legalább egy kicsit. A megszületett Istengyermek örömet hoz nekünk. Keressük fel a templomban, hogy hatni tudjon ránk szeretetével és jóságával így melegítve fel szívünket! Áldott Karácsonyi ünnepeket! Blősz Attila Plébános Csanádapácai Ökumenikus Karitász köszönetet mond mindazoknak, akik munkájukkal, anyagi hozzájárulásukkal segítettek az Egymillió Csillag a szegényekért rendezvényünk lebonyolításában. Egyben köszönet a támogatóinknak, akik 2010-ben adományaikkal könnyítettek a bajbajutott családok életvitelében. Kívánunk mindenkinek Istentől áldott örömteli Karácsonyi Ünnepeket. Jézus születésének szent napja ragyogja be életüket 2011-es évben. Horváthné Bacsa Erzsébet Karitasz vezető HISTORIA DOMUS (18.) [1948.] A tél ismét igen enyhe volt. A tavaszi idő mégis nagyon megkésve jött. A talajnedvesség hiánya és az esőzések elmaradása gyenge termésre engednek következtetni. A pénzügyminiszter évi március 2-án kiadott rendeletével az egyházi adóknak közadók módjára történő beszedését megszűntette. Az egyház ezzel újabb nehézség és próba elé állíttatott. Azonnal akcióba léptünk és felhívással fordultunk a hívekhez, hogy az egyházat segítsék és adójukat ezentúl önkéntesen fizessék be a plébánián. Nem csalódtunk, a hívek egyház iránti ragaszkodása a próbát kiállotta, bár állami adója igen súlyos megterhelést jelentett. Az idén 180 első áldozó járult az Úr Jézus szeretetvendégségéhez. Az első áldozók igen lelkesen készültek a szép aktusra, s azóta is közülük többen gyakori gyónók és áldozók. A tömeggyóntatást egy jezsuita páter segítségével végeztem el. Kellemetlen hírek kezdenek szállingózni az iskolák államosítását illetőleg. Egyesek már dátumokat is emlegetnek. A híreket aggodalommal és kétkedéssel fogadom. A püspöki kar körlevelekben védi iskoláihoz való jogát. A körleveleket a templomban kötelességszerűen felolvassuk. Május 20-án lesz a marosmenti katolikusok Mária napja Makón. Az egész egyházmegyében nagy a készülődés a szép ünnepségre. Tőlünk is 150-en jelentkeztek a részvételre. Az ősi Mária tisztelet újra éled a magyar

11 szívekben. Elesettségünkben szűz Máriához, a magyarok Pátrónájához menekszünk. De mindhiába. Állandó nehézségek akadályozzák az előkészületeket. Már autón ül az első csoport, amikor megtörténik a rendőrségi beavatkozás. Nem indulhatunk. Itthon kellett maradni megszégyenülten és szomorúsággal szívünkben. Csanádapáca népe nem hódolhat az Istenanya előtt. Mégis en szivárogtak össze a makói Mária napra. A marosmenti Mária nap felejthetetlen élmény volt mindazok számára, kik azon részt vettek. Még sokáig beszéltek róla. Kárpótlásul népes és lelkes hangulatú szülői értekezletet tartottunk az egyházi iskolák ügyében. Három nap alatt közel 2000-en írták alá az íveket. Megnyugtató volt a szülők ragaszkodása az egyházi iskolához. Az országgyűlés június 18-án szinte meglepetésszerűen letárgyalta az iskolák államosításának törvényjavaslatát. A tanítók állami státusba kerültek. A leltározás is hamarosan megtörtént. A püspöki hatóság szeptember 1-i hatállyal Tóth Istvánt nevezte ki Csanádapácára segédlelkészül. Előzőleg Kevermesen működött hasonló minőségben. Szíve nehezen szakadt el működésének első stációjától, mert állandóan Kevermest emlegette, hol nagyon jól érezte magát. Tisztelői onnét is gyakorta felkeresték. Szeptember 28-án községünkben bérmálás volt. Püspök atyánkat a hívek meleg szeretettel fogadták. 348-an vették fel a Szentlélek szentségét. Az esperesi kerületben is mindenütt nagyon ünnepélyes és bensőséges volt a bérmálási ünnepség. Különösen megható volt a Nagybánhegyesre telepített csallóközi magyarok bérmálási ünnepsége és a szentmisén hallott ősi csallóközi Mária énekek. A hit és egyházhoz való ragaszkodás mindenütt bensőségesen megnyilatkozott. Karácsony ünnepén vettük a hírt, hogy Mindszenti hercegprímást az államrendőrség őrizetbe vette. A hír nem volt meglepő azok után a támadások után, melyek a sajtóban és politikai tényezők részéről megnyilvánultak. Őt okolják, hogy az egyház és állam között a megegyezés nem történt meg. A papság is erős pergőtűz alatt áll. Küldöttségek keresik fel a papokat és nyilatkozatokat kérnek tőlük. A gyengébb idegzetűek nem egy esetben nyilatkoznak is, ami sok magyarázatra ad okot. Láttam Lybanon cédrusait leomlani. Ennek hatása alatt esperesi tisztségemről lemondottam. Nem bíztam magamban sem s ezért nem vállalhattam másokért a felelősséget. A főhatóság lemondásomat elfogadta s a kerület új esperesévé Marycz Győző mezőkovácsházai esperesplébánost nevezte ki. A jó Isten segítse a kegyelmével, hogy a vártát jobban állja, mint én. November harmadik hetében 8 napos missziót tartottunk. A szent missziót már jóval előbb meghirdettük és előkészítettük. A misszió elég nehézkesen indult meg. Pedig Réz Marián és Keresztes Vilmos atyák a katolikus magyar nép kedvenc szónokai tartották a szentbeszédeket. Külső okok gátolták a szent misszió gyors sikerét. Ezzel előbb nem számoltunk, és ezért idejében nem is ellensúlyoztuk. Végül mégiscsak en végezték el a szent gyónást. A helyben tapasztalt gátló körülmények Dombegyházán és Magyarbánhegyesen is tapasztalhatók voltak. Utóbbi helyen a szent misszió félbe szakadt. Isten kegyelmére és irgalmára hagyatkozunk és reméljük: Sub pondere crescitur palma. Karácsony és vízkereszt ünnepe között igen súlyos időket éltünk. Külső nyomástól és belső aggodalmaktól gyötörtettünk. Több lelkipásztor kényszerült állomáshelyét elhagyni. Én is megkaptam a végzést, hogy 24 óra alatt távozzam a községből. Nem vettem tudomásul és maradtam, hivatkozással arra, hogy a kiutasító szervnek nincs kiutasítási, illetőleg eltanácsolási joga. Szaktanácsadás és képzés Szerk.: ZsRP Szarvason a Szent István Egyetemmel közösen fenntartott irodánk az eljövendő újévben is szolgálni kívánja gazda ügyfeleinket. Innen irányítjuk a kötelező és választható UMVP képzéseinket. HMKÁ és JFGK tanácsadás mellett az AKG és Natura 2000 menedzselést, Gazdálkodási naplóvezetést, tápanyag gazdálkodási tervezést, földhasználati terv készítést, nitrát-jelentés készítést ajánlunk. Határidő figyelést a különböző támogatási és kifizetési kérelmek készítésére, vis-major eseményekhez kötődő GPS méréseket, monitoring jelentéskészítést szolgáltatásokat vállalunk és szoftvereink használatát ajánljuk, továbbá talajminta-szedésekkel, nem akkreditált víz és talajminta értékelésekkel segítjük a gazdálkodást. Öntözőtelep tervezéssel, fiatal gazda pályázatokkal, üzleti terv összeállításával referenciáink alapján is ajánljuk szolgáltatásainkat. Szolgáltatásaink igénybevételéhez folyamatosan segéd űrlapokat készítünk, amelyeket letölthetnek a honlapunk Dokumentumok oldalról, de közvetlen megkeresés alapján személyesen tervezhetjük meg a közös munkát. Januárban lehetőség van újabb 80 %-os támogatású szaktanácsadási szerződések kötésére, illetve a korábbi szerződések kifizetési kérelmeinek benyújtására. Legalább 5 fő létszám esetén a helyszínre megyünk UMVP képzést tartani. Ha 10 főnél többen jelentkeznek, és Szarvason tarthatjuk a képzést, akkor irodánk szakmai bonusz programmal szolgál (labor bemutató, haltenyészet bemutató, múzeum-látogatás, szakmai videó vetítés, stb. közérdeklődés szerint ). Az elmúlt év zárásaként megköszönjük az eddigi közös munkát, a jövőre nézve sikerekben gazdag esztendőt, jó egészséget és Áldott Ünnepeket kívánva maradok tisztelettel: Dr Lelkes János MIKROTSZK szaktanácsadó

12 Születés: Pajkó Péter és Benke Adél fia Patrik, Frankó József és Lengyel Mária leánya Alexandra, Pauló Imre és Benkovics Éva fia Imre. Házasságkötés: --- Halálozások: Rajcsik Ferencné Kiss Erzsébet (1935), Geczó László (1957), Nagy Mihály (1926), Szabó Lajos (1918), FELHÍVÁS! Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az ÁNTSZ korábbi álláspontját felülvizsgálva a csanádapácai sürgősségi ellátóhelyet engedély nélküli működésnek minősítette, ezért a november 30-án kelt határozatában az egészségügyi szolgáltatás azonnal befejezésére szólította fel a szolgáltatót. Az ügy jogerős befejezéséig december 7-től a pihenőhely működése felfüggesztésre került. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az orvosi ügyeletet a továbbiakban a tótkomlósi Központi Orvosi Ügyelet látja el, amely az alábbi telefonszámon érhető el: Oláh Kálmán sk. polgármester Értesítés Értesítjük a lakosságot, hogy a Csanádapáca Vízmű Kft Ügyfélszolgálati rendje az ünnepek, és egyéb műszaki okok miatt a következő: December 23-ig a szokásos hétfőtől péntekig óráig, kedden óráig December 24. Január 03. az Ügyfélszolgálat szünetel január óráig: Első Ügyfélszolgálati munkanap. A telefonos hibabejelentés az ünnepek alatt is működik, indokolt esetben hívja 06-30/ / / telefonszámok bármelyikét, készséggel állunk rendelkezésre. Minden kedves Fogyasztónknak kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog újesztendőt kívánunk: Csanádapáca Vízmű Kft dolgozói A Művelődési Ház, Könyvtár és Teleház ünnepi nyitva tartása: December 24. ZÁRVA December (hétfő-csütörtök) óráig Agrárkamarai ügyfélszolgálat: December 27. hétfő óráig December 31. ZÁRVA Minden kedves látogatónknak békés, boldog karácsonyt és eredményekben gazdag boldog új esztendőt kívánunk! A Művelődési Ház dolgozói Téli kupa teremlabdarúgó torna december óra Faragó János Tornaterem - Belföldi fuvarozás - Árufuvarozás - Költöztetés, bútorszállítás - Mezőgazdasági gépek, tartozékok, alkatrészek, mezőgazdasági áruk fuvarozása Igény szerint rakodókkal is! 0,001 t-tól 3,5 t-ig 7,5 t össztömegű platós-ponyvás teherautóval! Precíz, szakszerű, kedvező áron! Czikó Attila Csanádapáca, Vécsey u. 3, Csanádapáca, Széchenyi u. 10. Telefon: Csanádapácai Új Szó. Csanádapáca község önkormányzati lapja. Megjelenik kéthavonta. Felelős kiadó: Csanádapáca Község Önkormányzata. Felelős szerkesztő: Szikora Pál. Nyomdai kivitelezés: Index Média Kft. Orosháza Készült 1200 példányban. Az ingyenes kiadványt a kiadó megbízásából a Magyar Posta terjeszti.

Tisztelt Csanádapácai lakosok!

Tisztelt Csanádapácai lakosok! Tisztelt Csanádapácai lakosok! A Képviselő-testület 2011. február 23.-án tárgyalta, és elfogadta a település 2011. évi költségvetését. Ígéretemhez híven ezt az alábbiakban ismertetem: 2011. évi összesített

Részletesebben

Tisztelt Csanádapácai lakosok!

Tisztelt Csanádapácai lakosok! Tisztelt Csanádapácai lakosok! Köszönetemet fejezem ki a település minden polgárának, aki részt vett, aki segített az V. Kakasfesztivál sikeres megvalósításában. Úgy gondolom, hogy színvonalas előadásokban

Részletesebben

Tisztelt Csanádapácai lakosok!

Tisztelt Csanádapácai lakosok! Tisztelt Csanádapácai lakosok! Tájékoztatom Önöket, hogy létrejött Csanádapáca és Pusztaföldvár Községek Körjegyzősége. A körjegyzőség székhelye: 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. A körjegyző: Dr.

Részletesebben

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Az elmúlt három hónap történéseiről számolok be Önöknek. Eseményekben gazdag három hónap áll mögöttünk.

Részletesebben

A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon)

A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon) 30 éves osztálytalálkozó (Cikk a 9. oldalon) Ballagtak az ovisok (Cikk a 8. oldalon) A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon) Gratulálunk Réti

Részletesebben

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván!

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván! Helyi Közéleti Lap XVI. évfolyam. 2. sz. 2011. december MOTTÓ "Ez a föld a földem Ez a föld a földed Itt minket várnak És ránk köszönnek Ez a ház a házam Ez a ház a házad Itt minden a miénk: BARÁTAIM."

Részletesebben

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban 2 2012. november Október 5-6-án nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Szele Expo, amely nagyszámú érdeklődőt vonzott. Október 6-án az emlékműsort követően koszorút helyeztünk el a Kossuth parkban

Részletesebben

Tisztelt Csanádapácai Lakosok!

Tisztelt Csanádapácai Lakosok! Tisztelt Csanádapácai Lakosok! Az előző Csanádapácai Új Szó megjelenése óta, mozgalmas időszakon vagyunk túl, a legfontosabb fejleményeket az alábbiak foglalnám össze: Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Pár hét és újra legkedvesebb, legmeghittebb ünnep érkezik el mindannyiunk otthonába. Az ünnep, amit áhítattal várunk és amitõl oly sokat remélünk:

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

isaszeg Karácsonyfa önkormányzati tájékoztató Békés, boldog, örömteljes karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak!

isaszeg Karácsonyfa önkormányzati tájékoztató Békés, boldog, örömteljes karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak! isaszeg önkormányzati tájékoztató VIII. évfolyam, 12. szám 2009. december Gyenes István Karácsonyfa Szobám sarkában a békesség fája zöld ruháján sok ezernyi szín, alatta fénylô melegségben a gyermeki világ

Részletesebben

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra,

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra, VII. évfolyam, 2. szám 2011. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Eseményekben gazdag időszakról számolhatunk be Önöknek egy ünnepi dupla számmal. A lakosság kérdez...

Részletesebben

A NEGYEDÉV EMBERE MÉSZÁROS JUDIT

A NEGYEDÉV EMBERE MÉSZÁROS JUDIT Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt Kívánunk Kedves Olvasóinknak! ÚJ! Pándi Tükör 1941 Lokális közéleti- és kulturális lap 2011. december XX. évfolyam / 4., 79. szám TÉL 1275 1992

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XXVIII. év fo lyam 1. szám 2013. január Kedves Újságolvasók! Jánoshalma Város Önkormányzata, a város

Részletesebben

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER CSEGEI KÖRKÉP I. évfolyam 12. szám 2010. december 17. KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER Tartalomból:

Részletesebben

A babák Aranykoszorús mestere. földbirtokos Takács családból

A babák Aranykoszorús mestere. földbirtokos Takács családból 1 0 0 é v Téti Híradó Városi Folyóirat XIV. évfolyam 2. szám 2009. Nyár Köszöntöttük Tét legidõsebb lakóját Hegyi Endre Úr Tét, Fõ utca 114. szám alatti lakos 2009. június 3-án ünnepelte 100 éves születés

Részletesebben

Örömteli, békés, szeretetteljes

Örömteli, békés, szeretetteljes Rácalmás 1 2013. január XX. évfolyam 1. szám TARTALOM Kovács Andrásné Marcsa nénit köszöntöttük a 90. születésnapján. 2. oldal Nappali melegedő, társalgó nyílt az időseknek, szociálisan rászorulóknak 3.

Részletesebben

2011 Nehéz év az önkormányzati gazdálkodásban

2011 Nehéz év az önkormányzati gazdálkodásban 2011. VII. évfolyam 1. szám 2011 Nehéz év az önkormányzati gazdálkodásban Önmagában imponáló az a statisztika, amely a megyei napilapban bizonyította, hogy településünk Győr várost megelőzve a harmadik

Részletesebben

KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ. Kedves Úrhidai Lakosok!

KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ. Kedves Úrhidai Lakosok! ÚRHIDAI HÍREK Az Úrhidai Önkormányzat Kiadványa 2011 DECEMBER KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ Kedves Úrhidai Lakosok! Melegség tölti el szívünket karácsony közeledtével, egy-egy pillanatra megállunk a rohanó világban

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A

Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A 1 2 4 3 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A hittanosok kirándulása Falunapi

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2014. január www.zsambek.hu Interjú dr. Malik Dean jegyzôvel Közbiztonsági hírek Betlehemi láng köszöntése Zsámbékon Bölcsôdei, óvodai, iskolai adventi

Részletesebben

NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK XVI. évfolyam 4. szám

NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK XVI. évfolyam 4. szám ECSEDI HÍRMONDÓ NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI LAPJA XVI. évfolyam 4. szám,,fel nagy örömre ma született, Aki után a Föld epedett." A keresztény emberek számára a karácsony üzenete Isten

Részletesebben

2007. augusztus 25. Városnap. Európaszerte csillogó mazsorettek Hírek a Csillagfény Téti Majorette Egyesület életébõl

2007. augusztus 25. Városnap. Európaszerte csillogó mazsorettek Hírek a Csillagfény Téti Majorette Egyesület életébõl Szülõföldem Téti Híradó Városi Folyóirat XII. évfolyam 2. szám 2007. nyár Búcsúzunk A 2006-2007-es tanévben két nyolcadik osztály fejezte be általános iskolai tanulmányait a Kisfaludy Károly Általános

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő III. évfolyam 4. szám 2014. december 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Közmeghallgatás Házunk tája - Önkormányzati hírek Újraválasztották az elnököt Sokan, sokféleképpen emlékeztek Fesztiválváros

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! XVI. évfolyam 1. szám 2013. március. SZABÓ LŐRINC: Biztató a tavaszban

Jánoshidai Híradó. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! XVI. évfolyam 1. szám 2013. március. SZABÓ LŐRINC: Biztató a tavaszban Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XVI. évfolyam 1. szám 2013. március Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! SZABÓ LŐRINC:

Részletesebben