Gondolkodj okosan! Ajánló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gondolkodj okosan! Ajánló"

Átírás

1 Univ-01.qxd :20 Page 1 Felvonulók kérték A beöltözött és a városon keresztülvonuló diáktársaid, akiket egy ördögi francia rezesbanda kísért a bulikavalkádba, már most újra szeretnék, ha lenne PEN. Imádni fogod te is. 9. OLDAL Fel, fedezz! Szabad asszociációk halmazával próbálunk rávenni minden bennszülöttet és újonnan érkezõt, hogy próbálja feltérképezni a PTE-galaxis legtávolabbi csücskét is. 15. OLDAL Ajánló Maga, mutogat Exhibicionistáknak, eddig szendén magukba zárkózóknak, nézelõdõknek egyaránt ott a JESZ! Szeptembertõl új színház, új elõadás, s talán lehetsz az új színész(nõ). 14. OLDAL A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM HÍRLAPJA MEGJELENIK KÉTHETENTE IX. ÉVFOLYAM GÓLYASZÁM Gondolkodj okosan! Könnyebbé szeretnénk tenni az elsõ szemesztered, ezért felkerestük a PTE Oktatási Igazgatóságának vezetõjét, Lengvárszky Attilát, hogy tanácsai alapján megtudj minden olyan alapvetõ információt, ami a tanulmányaid sikeressé tételéhez adminisztratív szempontból szükséges. HARKA Éva írása Kedves Gólya! Kérhetném, hogy találd meg a képen az elrejtett apró hibákat, vagy hogy ismerd fel a fotón látható titokzatos személyeket, de nem teszem, egyrészt, mert kivételesen nem sorsolunk ki semmit a hibák felismeréséért, másrészt, mert a képen azért több helyen is elrejtettük az egyetemi lapot, aminek kapcsán remélhetõleg még sokszor találkozunk a jövõben. Addig jó gólyatáborozást, jó tanévkezdést, és azért figyeld majd a kék újságtartókat az UnivPécs elsõ hivatalos õszi lapszáma szeptember 8-án, az oktatás elsõ napján jelenik majd meg! A kutya leveléért pedig lásd a 14. oldalt. Mielõtt belekezdesz a félévbe, hasznos, ha elolvasod a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot, de legalábbis fejezetcímeit áttekinted, ha bajba kerülsz, legyen fogalmad arról, milyen lehetõségeid vannak, hova fordulhatsz. Ez egy nem túl rövid és unalmas jogi dokumentum, de kivétel nélkül a PTE valamennyi hallgatójára érvényes. Az alapfogalmakon túl olyan fontos eljárási módok és lehetõségek is benne foglaltatnak, amikre a késõbbiekben még nagy szükséged lehet. Talán az egyik legfontosabb teendõd, hogy megkeresd benne, pontosan milyen minimum-követelményeknek kell megfelelned, hogy államilag támogatott képzésben maradhass; illetve, ha költségtérítéses vagy, milyen feltételeket kell teljesítened ahhoz, hogy államilag támogatott légy. Az oktatási igazgató arra is felhívta a figyelmet, hogy még mielõtt kurzusokat vennél fel, alaposan tanulmányozd át a teljes képzési programot, a szak tantervét. Ugyanis ha átlátod a rendszert, megtervezheted, hogy mikor milyen órákat veszel fel. Ez azért is fontos, mert van olyan képzés, melyben már a 2 3. félévben specializálódnod kell vagy szakirányt kell választanod, amihez jó, ha tudod, hogy milyen elõzetesen felvett kurzusok szükségeltetnek. Magyarán már a 2008 szeptemberében felvett órák döntõen befolyásolhatják az egyetemi tanulmányaid egészét! Hosszú távú, személyre szóló tanulmányi tervet ajánlott kidolgozni, amihez persze segítséget ad a tanterv. (Folytatás az 5. oldalon)

2 Univ-02.qxd :31 Page 1 Egyetem Kedves Gólya! Gratulálok! Meggyõzõdésem, hogy jól döntött, mikor a Pécsi Tudományegyetemet választotta. A PTE Magyarország elsõ egyeteme, jogelõdjét 1367-ben alapította Nagy Lajos király. Azóta persze sok idõ telt el. A Pécsi Tudományegyetemnek jelenleg tíz kara van, most szeptemberben elindulnak mesterszakjaink, s számos karunkon doktori iskola is mûködik. A pécsi jelzõ is csalóka, hiszen a PTE nem csak ebben a mediterrán városban van jelen: Szekszárdon egy teljes kar, Zalaegerszegen, Szombathelyen és Kaposváron kihelyezett képzési központok mûködnek. Mindemellett olyan idõszakban érkezett, mikor tanúja lehet az egyetem további fejlõdésének. Szeptemberben lehet, hogy éppen a frissen felújított Boszorkány úti Kollégium lakója lesz, s biztosan látja majd az Ifjúság útján megépülõ Science Building-et, s mire végez, otthonosan mozoghat majd abban a Tudásközpontban is, mely 2010-re megépül. Az egyetem alapításának éve mellett még ez utóbbi, a 2010-es az, amit sokszor hallhat emlegetni, de Ön abban a szerencsés helyzetben van, hogy láthatja majd, sõt, meg is tapasztalhatja a Pécs Európa Kulturális Fõvárosa 2010 projekt egyetemi és városi vonatkozásait egyaránt. Hasonló, egyetem- és a város-fejlõdési periódus nem várható az elkövetkezendõ ötven évben. Bízom abban, hogy hallgatónkként Ön is élvezi majd mindennek elõnyeit mi éppen ezen dolgozunk. Bármelyik, a PTE nevével fémjelzett városban is vágjon bele bármelyik képzésbe, arra bíztatom, hogy vegye komolyan tanulmányait, s használja ki az egyetemista lét lehetõségeit. Mindeközben ne feledjen barátságokat kötni, tanulmányain túl is megismerni ezt a régiót és olyan nyíltan és szeretettel tekinteni erre a világra, mint ahogyan mi köreinkben üdvözöljük Önt. Üdvözlettel, GÁBRIEL Róbert rektor Bank az interneten: Bank mobiltelefonon: 06-40/ Dr. Gábriel Róbert egyetemi tanár, rektor Dr. Font Márta egyetemi tanár, általános rektorhelyettes Dr. Farkas Ferenc egyetemi tanár, gazdasági és stratégiai rektorhelyettes Gáti Imre fõtitkár Dr. Horváth Béla egyetemi tanár, kapcsolati rektorhelyettes Dr. Koltai Dénes egyetemi docens, EKF rektori megbízott Abszolutórium A szak elvégzését, a tanulmányok befejezését igazoló irat. Azt tanúsítja, hogy a diák a szakján a tantervben elõírt tanulmányi és vizsgakötelezettségeinek eleget tett. Alapképzés Hossza 6 8 félévig tart. Ez a felsõoktatás fõbejárata, elvégzése után el lehet helyezkedni a munkaerõpiacon vagy felvételizni lehet a mesterképzésbe. Bologna-folyamat A felsõoktatási reformfolyamatoknak keretet adó ún. Bolognai Nyilatkozat 1999-ben született. Legfontosabb célja a könnyen érthetõ és összehasonlítható képzési rendszer kialakítása, a két fõ, egymásra épülõ képzési szakaszon az alapképzésen és a mesterképzésen alapuló képzési rendszer bevezetése, az egységes kreditátviteli rendszer kialakítása, a széleskörû oktatói, kutatói, hallgatói mobilitás elõsegítése, együttmûködés kialakítása az európai felsõoktatási minõségbiztosításban, valamint az Európai Unióval, Európával kapcsolatos ismeretanyagok megjelenítése az oktatásban. Dékán A kar vezetõje Diákrektor A PEN alatt a diákrektor-választáson induló, karokat képviselõ csapatok vezetõi közül annak jár ez a cím, akinek csapata a versenyekben a legjobbnak bizonyul. Mandátuma 2 évre szól. Diplomabejegyzés A szervezett szakosodás, specializáció elvégzését a kar diplomabejegyzéssel igazolja. DLA (Doctor of Liberal Arts)-képzés A PhD-képzés mûvészeti megfelelõje, mely önálló mûalkotás és disszertáció védésével zárul. EHÖK Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Elõadás Általában perc hosszúságú, többségében nem korlátozott létszámú órákból felépülõ kurzus, amely rendszerint vizsgával (kollokvium) zárul. ETR Egységes Tanulmányi Rendszer. Olyan egységes, hallgatói (személyi, tanulmányi, és pénzügyi) adatokat nyilvántartó számítógépes rendszer, amely elektronikus úton biztosítja a tanulmányok önálló szervezését (pl. kurzusfelvételt, vizsgára jelentkezést), illetve a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos ügyek intézését. Európai Felsõoktatási Térség Kialakításának és egységessé tételének kulcsa a Bologna-folyamat, ami lehetõvé teszi, A PTE vezetõségének tagjai Dr. Komlósi László Imre egyetemi tanár, külügyi rektori megbízott Dr. Kovács L. Gábor egyetemi tanár, OEKK elnöke, rektorhelyettes Dr. Sümegi Balázs egyetemi tanár, kutatásfejlesztési és innovációs rektori megbízott A karok vezetõi Dr. Berke Gyula dékán Állam- és Jogtudományi Kar Dr. Németh Péter dékán Általános Orvostudományi Kar Dr. Somos Róbert dékán Bölcsészettudományi Kar Mini szótár az egyetemista léthez hogy Európán belül egységes szempontrendszer és fennakadás nélkül elfogadják a felsõoktatási intézmények okleveleit, megkönnyítve ezzel a hallgatók mobilitását és a munkavállalási esélyeket. Felsõfokú szakképzés Nem ad felsõfokú végzettséget, de az itt teljesített tanulmányok beszámíthatók az alapképzésbe, ha a hallgató folytatni szeretné a tanulmányait. Fõigazgató A fõiskolai kar vezetõje HÖK Hallgatói Önkormányzat Katalógus Az elõadásokon és szemináriumokon tartott névsorolvasás, legtöbbször egy olyan lista, amivel aláírással kell tanúsítania a hallgatónak, hogy személyesen volt jelen az adott kurzuson. Kreditrendszer A tanulmányok során a kurzusok elvégzésével krediteket gyûjt a hallgató. Az ebben a formában folyó képzési rendszer a kreditrendszer. Leckekönyv (index) A diák tanulmányi munkájának dokumentuma és a teljesítések értékelésének rögzítésére szolgál. Mesterképzés Az alapképzés befejezése után vagy azonnal, vagy néhány év munka után folytatható felsõbb szintû tanulmányok. A mesterképzés 2 4 féléves (kivéve a tanárképzést, amely 5 féléves), s ennek szintén két kimenete van: a munkaerõpiac, illetve a doktori képzés, amely a tudományos fokozat megszerzésére készít fel, és e képzési piramis csúcsát jelenti. A mesterképzés felvételi követelményeit a felsõoktatási intézmények határozzák majd meg. Oklevélmelléklet A megszerzett oklevélhez mellékelt dokumentum, tárgyszerû információkat nyújt nemcsak a szóban forgó hallgató tanulmányainak tartalmáról és elõmenetelérõl, hanem az azt kiállító ország oktatási és képesítési rendszerérõl is. A hatályos felsõoktatási törvény szerint 2004 szeptemberétõl valamennyi magyar felsõoktatási intézményben a hallgató kérésére az intézmény magyar nyelvû oklevélmellékletet állít ki. A hallgató kérésére és költségére az oklevélmellékletet angol nyelven is kiállítják. Osztatlan képzés Hat szakon (orvos, állatorvos, gyógyszerész, fogorvos, jogász, építészmérnök), úgynevezett osztatlan képzésben vehetnek részt a jelentkezõk, a képzés speciális jellege miatt ezeken a szakokon alapképzésben nem szerezhetõ fokozat. Dr. Bódis József dékán Egészségtudományi Kar Dr. Koltai Dénes dékán Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Kar Dr. Fusz György fõigazgató Illyés Gyula Fõiskolai Kar Dr. Rappai Gábor dékán Közgazdaságtudományi Kar Dr. Colin Foster dékán Mûvészeti Kar Dr. Mecsi József dékán Pollack Mihály Mûszaki Kar Dr. Geresdi István dékán Természettudományi Kar OTDK Országos Tudományos Diákköri Konferencia Rektor Az egyetem vezetõje PEN Pécsi Egyetemi Napok az EHÖK szervezésében kétévente megrendezett fesztivál, ami hatalmas és kihagyhatatlan buli, zenei tehetségkutató versenyekkel, koncertekkel, diákrektor-választással. PhD (Doctor of Philosophy) Egyetemi diplomához és nyelvvizsgához kötött 3 éves tudományos (doktori) továbbképzés, mely a disszertáció megvédésével zárul. Sz Szakirányú továbbképzés, fõiskolai vagy egyetemi alapvégzettség speciális ismeretekkel történõ bõvítése. Nem diplomával, hanem megszerzett új ismereteket tanúsító oklevél kiadásával zárul. Szakkollégium Olyan hallgatók szellemi mûhelye, akik egy vagy több adott tudományág iránt a kurzusokon túl is érdeklõdést mutatnak. Aktív közösségek, melyekben az önálló tudományos munka és kutatás mellett szakmai programokat és közösségi rendezvényeket szerveznek. Szemeszter A tanév fele egy szemeszternek átlagosan 30 kredit teljesítése felel meg, de ennél egy félévben többet és kevesebbet is teljesíthet a hallgató. Szeminárium Olyan kurzus, mely általában perc hosszú, és az oktatás maximalizált létszámú csoportokban zajlik, a részvétel általában kötelezõ. Az értékelése többféle módon zajlik (ZH, beszámoló, szemináriumi dolgozat). Szenátus Az egyetem legfõbb döntéshozó szerve. Szigorlat Lehet írásbeli és/vagy szóbeli. Több félév és tantárgy anyagát kéri számon. Vizsgabizottság elõtt folyik. Tanegység (kredit) A tanulmányok teljesítésének értéke, ami a kurzusnak, gyakorlatnak, szigorlatnak a szakon belül elfoglalt helyétõl függ. A tanegység értéke pozitív egész szám. Egy kredit átlagosan 30 hallgatói tanulmányi munkaórát igényel. TO Tanulmányi Osztály További fogalmak és tudnivalók: Impresszum UnivPécs A Pécsi Tudományegyetem hírlapja Alapító: Pécsi Tudományegyetem Felelôs kiadó: dr. Gábriel Róbert rektor Kiadó: Pécsi Tudományegyetem, 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b Fõszerkesztô: Harka Éva Lapszerkesztõ: Kasza Szabolcs 2 Olvasószerkesztôk: Makkai Eszter, Váradi Tamás Képszerkesztõ: Csortos Szabolcs Fotóriporter: Weisz Endre Lapterv, tördelõszerkesztõ: Wéber Tamás A hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget! Állandó munkatársak: Anda Zsófia, Apró Annamária, Babarci Bulcsú, Boda Zsolt Károly, Deák Szonja, Facsády Orsolya, Fábos Attila, Herman Veronika, Herold Zoltán, Keresztény Ákos, Kocsis Anita, Komáromi Éva, Kovács Zsófia, Lugosi scham Tamás, Máté Dezsõ, Molnár Balázs, Obradovic Ena, Radics M. Péter, Andy C. Rouse, Szalay Attila, Szitás Bernadett, Takács Tímea / Hirdetési tanácsadók: Keresztény Ákos (30/ ) Stampf László (70/ ) Terjesztés: Filákovity Dusán (70/ ) Szerkesztôség: 7633 Pécs, Szántó K. J. u. 1/b Telefon: 72/ /2144, 2145 Fax: 72/ / A Magyar Egyetemi és Fõiskolai Sajtó Egyesület tagja A SPINE (Student Press in Europe) tagja Nyomda: START Kht. Nyírségi Nyomda Üzeme, Nyíregyháza Felelôs vezetô: Balogh Zoltán vezérigazgató HU ISSN Megjelenik példányban Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje az OBSERVER Budapest Médiafigyelõ Kft Bp. Auróra u. 11. Tel.: (+36-1) , Fax: (+36-1)

3 Univ-03.qxd :09 Page 1 Sokan hasznosnak tartanánk egy olyan lexikont vagy enciklopédiát, amiben egy-egy egyetemrõl mindent meg lehetne tudni. Mivel az információra éheseknek még mindig több könyvnyi információt kellene elolvasniuk ehhez, gondoltuk, a teljesség igénye nélkül összefoglalnánk, amiket a tanulmányok elsõ pár hónapjában vagy elõzetesen a Pécsi Tudományegyetemrõl általában tudni érdemes. HARKA Éva írása Patina A Pécsi Tudományegyetem Magyarország legrégebbi egyeteme, gyökerei 1367-ig nyúlnak vissza, ekkor alapította Nagy Lajos király. A történelem viharai során sajnos nem volt folytonos az intézmény jelenléte a városban, de a hely szelleme megkövetelte egy felsõoktatási intézmény létezését. Végül a pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem költözött Pécsre, s ennek alapján 1923 október elsején megkezdõdött az elsõ hivatalos félév. Közéletünk fásultsága és békaperspektívája nem vehet erõt az egyetem szellemi bástyáin zárta akkor székfoglaló beszédét Halasy-Nagy József profeszszor, az egyetem elsõ rektora. A késõbbiekben több felsõoktatási fakultás létezett egyidejûleg a városban, mígnem 2000-ben a Janus Pannonius Tudományegyetem, a Pécsi Orvostudományi Egyetem és a szekszárdi Illyés Gyula Pedagógiai Fõiskola egyesülésével létrejött az egységes Pécsi Tudományegyetem ben a Pollack Mihály Mûszaki Fõiskolai Kar egyetemi karrá alakult, egy évre rá megalakult az egyetem tizedik kara, a Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Kar, két éve pedig az Egészségügyi Fõiskolai Kar alakult egyetemi karrá. A PTE-nek így jelenleg 10 kara van. Nagyság A Pécsi Tudományegyetem több mint harmincháromezres hallgatói létszámával, kétezer oktatójával és tíz karával Magyarország egyik legnagyobb egyeteme, a Dél-Dunántúl tudásközpontja. Hatása majdnem minden tudásterületet lefedõ oktatási kínálatával messze meghaladja Pécs határait. Szekszárdon önálló kara, Kaposváron, Szombathelyen és Zalaegerszegen jelentõs létszámú képzési programja mûködik. A hallgatók 60 %-a nem a régióból, hanem az ország más, távoli területeirõl jön a PTE-re tanulni. Az elsõ olyan vidéki egyetem a PTE volt, ahová a Magyar Tudományos Akadémia a Tudomány Napja alkalmából rendezvényeket szervezett persze nem véletlenül: akadémikusain kívül közel 120 az MTA doktora, több száz kandidátus és PhD-fokozattal rendelkezõ oktató-, kutató vesz részt az Akadémia munkájában. A kutatásokról és az élénk tudományos életrõl mindenki a saját karán, szakán, az órákon és a szakkollégiumokban kaphat elsõ kézbõl információt. Az egyetem berkein belül egyébként 20 különbözõ doktori iskola és 2 DLA-képzés mûködik. Az elsõ három legnagyobb közjogi méltóság (a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyûlés elnöke) is itt végzett. (Majdnem) minden a PTE-rõl Újdonság 2006 szeptemberében bevezették az Európai Unió által kezdeményezett modern oktatási struktúrát, a Bologna-folyamat névvel fémjelzett felsõoktatási rendszert, mely lehetõséget ad a hallgatóknak, hogy részesei lehessenek egy dinamikusan fejlõdõ, átjárható európai felsõoktatási rendszernek. Ebben a rendszerben a hagyományos fõiskolai és egyetemi képzések helyett a diákok elõbb alapképzési (BA, BSc) végzettséget kapnak, majd mesterképzési diplomát (MA, MSc) szerezhetnek, s ha a tudomány érdekli õket, akár doktori képzésbe (PhD, DLA) is léphetnek. A Magyarországon elsõk között bevezetett kreditrendszer közvetlen lehetõséget ad az európai felsõoktatásba való bekapcsolódásra, így a Pécsi Tudományegyetemen tanultakat az összes európai egyetemen elfogadják. Ezért nagyon fontos az egyetem nemzetközi jellege, a külföldi tanulmányok széles lehetõsége, a más országokból érkezõ több mint ezer diák hatása. Az Egyetemi szervezet Az egyetem vezetõje a rektor; feladata nagyon sokrétû, így munkáját rektorhelyettesek segítik. A Rektori Hivatal élén a fõtitkár áll; ez a központi igazgatás. Az egyetem mûködésének fontos része még a Gazdasági Fõigazgatóság, az Egyetemi Könyvtár és természetesen a kollégiumok. A PTE fõ döntéshozó fóruma a Szenátus, ahol minden kar képviselteti magát, s a hallgatók is jelen vannak. Az új felsõoktatási törvény értelmében a PTE létrehozta a Gazdasági Tanácsot, amely elsõsorban javaslattevõ, az egyetemi döntések végrehajtásában részt vevõ és ellenõrzõ szerv, amelynek hivatalból tagja a rektor és a gazdasági fõigazgató, 3 tagját pedig az oktatási miniszter delegálja. Az egyetem jelen pillanatban tízkarú óriás, ezek névsorban a következõk: Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK), Általános Orvostudományi Kar (ÁOK), Bölcsészettudományi Kar (BTK), Egészségtudományi Kar (ETK), Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Kar (FEEK), Illyés Gyula Fõiskolai Kar (IGYFK), Közgazdaságtudományi Kar (KTK), Mûvészeti Kar (MK), Pollack Mihály Mûszaki Kar (PMMK) és a Természettudományi Kar (TTK). Vezetõik a dékánok, a kar fõ döntéshozó és irányító szerve a Kari Tanács és az amellett mûködõ kari bizottságok. A karokon mûködõ intézeteket intézetigazgatók, a tanszékeket tanszékvezetõk irányítják. Létezik még egy Orvostudományi és Egészségtudományi Koordinációs Központ (OEKK) is, amit elnök irányít. Az egyetemi organogram részletei: szabalyzatok/ptealapitookirat1mello RG.pdf egyetemi végzettséget dokumentáló diploma mellé a végzõsök olyan diplomamellékletet kapnak, amelyet az Európai Unió minden országában elfogadnak. A Pécsi Tudományegyetem széles körben kínál át- és továbbképzéseket, diplomát adó vagy éppen diplomát megújító képzéseket a hagyományos egyetemi programok területén éppúgy, mint a mai posztmodern társadalom által megkívánt témákban. Az egyetem vezetésének a célja, hogy az itt tanulóknak a diákléthez minél több segítséget adjanak, külföldi ösztöndíjakat szervezzenek, az egyetemi szolgáltatások, kollégiumok, könyvtárak, klubok színvonalát megtartsák, javítsák. Információ És hogy juthatunk a legfrissebb aktuális egyetemi információkhoz? Az egyetemünkhöz köthetõ eseményekrõl átfogóan a PTE két médiuma, az Universitas Televízió és az UnivPécs tájékoztat. Elõbbihez köthetõ a Nyitott Egyetem címû mûsor, amiben professzorok, kutatók ismertterjesztõ elõadásait lehet nyomon követni ez volt az elsõ ilyen típusú mûsorfolyam Magyarországon; a PécsTV-ben pedig egyetemi híradójuk fut. Az UnivPécs kéthetente jelenik meg, s tavaly nemcsak a Magyar Egyetemista Sajtó Egyesület legtöbb díját nyerték el az itt dolgozó diákok, hanem az elõször a felsõoktatásban résztvevõk számára kiírt Pulitzer-Emlékdíjat is e lap munkatársa érdemelte ki. téma Remek információforrás a PTE központi honlapja, a is. Vannak ugyanakkor nívós, kari ügyekkel foglalkozó hallgatói periodikák. A Közgazdaságtudományi Karé a legkorábban létrejött, sok díjat nyert Fészek. A legnagyobb terjedelmû kari lap az Általános Orvostudományi Karé: a Confabulában, a népes külföldi medikusra való tekintettel angol és német nyelvû anyagok is megjelennek. Az Állam- és Jogtudományi Karon már az 1970-es években szerkesztettek lapot a hallgatók az Expressis Verbis nevû lap jogelõdjét, amely 1996-ban jött létre. A bölcsészkar lapja szinte évente újul meg, idén a Pécsi Bölcsészt kereshetik a hallgatók. A FEEK újságja a Fórum, a PMMK-é az Unikum. A Mûvészeti Kar hibernálódott lapja az emká, az IGYFK-sok a Hallatóból értesülhetnek a kar ügyeirõl. Az ETK diákjai a POTEncia címû újságot írják, s a legfiatalabb PTE-s lapja a TTK-nak van, TiéTeK névvel jelenik meg. A PTE számos díszdoktorral büszkélkedhet, olyan nemzetközi hírû személyek támogatását élvezi ezáltal, mint Charles Simonyi, László Ervin, Jane Goodall, José Carreras, Win Aung vagy Edgar Mayr. 3

4 Univ-04.qxd :45 Page 1 pte Megszokott helyek BOTANIKUS KERT Kis tóban halacskák, nagy üvegtáblák közt kaktuszok és más pozsgások, húsevõ növények és orchideák, hatalmas pálmák. A PTE Botanikus kertjébe érdemes többször kilátogatni akár tanácsért, akár vásárlásért, akár csak gyönyörködni. A jövõ tanév végén pedig várhatóan újra lesz Dísznövény-kiállítás és -vásár is. DR. ROMHÁNYI GYÖRGY AULA Sokak régrõl még POTE Aula -ként emlegetik, pedig az ÁOK legnagyobb terû auláját egy legendás pécsi kórboncnok, akadémikusról nevezték el a profeszszor emléktáblája is az aula falán látható. Évnyitók, diplomaosztók, konferenciák, koncertek színhelye, s nem utolsó sorban itt szokták megrendezni a Táncoló Egyetem népszerû gálamûsorait is. A Szigeti úton található. EMKÁ GALÉRIA Fiatal mûvészek kiállítóhelye, ahol garantáltan elsõként láthatod a jövõ nagy mestereinek munkáit. A megnyitók általában családias hangulatúak, a relatíve kis tér pedig mindig alkalmat ad arra, hogy megismerkedhess az emkásokkal, akik általában tényleg jófejek. Egy-egy tárlatért a Damjanich út 30. elsõ emeletére kell felzarándokolni. DR. HALASY-NAGY JÓZSEF AULA Támasz az életben, támasz a tanulásban Ha a Támogató Szolgálat nem lenne, akkor levelezõn végezhetném csak el az egyetemet mondja izgatottan Nóri, aki nemsokára egyetemista és ha minden jól megy, kollégista lesz. Azért találkozott Szép Sándorral, a PTE Támogató Szolgálat vezetõjével, hogy megtalálják a mozgáskorlátozott lánynak legjobban megfelelõ akadálymentesített szobát, kollégiumot. KASZA Szabolcs írása Többszörösen különleges Rögtön megtudom, hogy miben különbözik a pécsi a hagyományos városi támogató szolgálatoktól. Legfõképp abban, hogy elsõdleges céljuk a speciális képzési igényû hallgatók tanulmányainak segítése, nem csak otthoni életük megkönnyítése. Tehát elsõsorban egyetemi intézményként mûködnek. A segítség módja pedig sokrétû: van, hogy egy vak diáknak úgy teszik feldolgozhatóvá a tananyagot, hogy felmondják diktafonra, õ pedig megkapja cd-n, vagy a közlekedés terén segítenek akadálymentesített mikrobuszukkal. Azért küzdünk, hogy kompenzáljuk hátrányos helyzetüket, hogy mindig kapcsolatban lehessenek csoporttársaikkal, ne otthon kelljen ülniük. Ezzel is az integrációt próbáljuk elõsegíteni, hogy teljes értékû egyetemista életet tudjanak élni magyarázza Szép Sándor. Még egy dologban egyedülálló a Támogató Szolgálat: megszületésekor ez volt az egyedüli ilyen profilú egyetemi intézmény Magyarországon most is csak kettõ van rajta kívül hazánkban. A Szolgálat szolgáltatásai Két nõ, két férfi dolgozik itt az intézményvezetõvel együtt. Irodájuk az Ifjúság út 6-os szám alatt található BTK-s B épület 126-os szobájában van. Nem panaszkodhatunk, ha a technikai ellátottságunkról kérdeznek minket, mert a fogyatékosügyi koordinátor Tengerecki tapsikolna Hol bolyong/ a messzivágyó/ tûzhegyjáró/ felhõszálló/ Tengerecki Pál? teszi fel a kérdést a költõ. Távoli országok meglátogatására, külföldi tanulmányok végzésére és adott esetben nemzetközi karriere megalapozására tesz fel mindent a Messzivágyó! tehetné hozzá a mai felsõoktatásban jártas olvasó. Sokan álmodunk hasonlókról. És a valóságban mindez ma már nem is olyan elérhetetlen. nagyon támogatja a szolgálatot szögezi le Szép. A modern technikai eszközök segítségével nagyítják fel az olvasandó szövegeket a látássérülteknek, rögzítik az elõadásokat diktafonra. A Támogató Szolgálat segítséget nyújt a könyvtárlátogatásban és a tanulmányi osztállyal való kapcsolattartásban, de azokban a dolgokban is, amiben a hagyományos szolgálatok is (például a létfontosságú személyi szükségletek terén). De mivel egy egyetemista életéhez a kultúra is hozzátartozik, Szép Sándor csapata abban is igyekszik segíteni a rájuk szorulókat, hogy eljuthassanak a kulturális programokra, eseményekre, koncertekre. Aki keres Önkéntesként is lehet csatlakozni a Támogató Szolgálathoz meséli még Szép Sándor, majd Nóra családjával felkerekedik, következik a kollégiummustra. Késõ este sms-ben érdeklõdöm, hogy sikerült. Kiderül: az új Boszorkány kollégium alkalmas. A PTE átment a vizsgán. A Rákóczi út 80. szám alatt, a KTK és ÁJK épületében található terem, melyet egy gyönyörû, az egyetem alapítását ábrázoló freskó díszít, s amit ennek megfelelõen az 1923-tól Pécsre költözött Erzsébet Tudományegyetem elsõ rektoráról nevezték el. Tartanak itt díszdoktoravatókat, diplomaosztókat és konferenciákat, de e teremben járt a spanyol Fülöp herceg és Letizia hercegné is a Compostela Csoport közgyûlésén. IGYFK A ÉPÜLET AULA A szekszárdi kar tulajdonképpeni szíve. Minden itt fut össze, a tanártól a hallgatóig. Itt nyitják és itt zárják a fõiskolát. Ezen a helyen tartják népszerû és mozgalmas szakestjeiket. Az aula ad otthont minden évben számos kiállításnak és persze nem utolsósorban, de ezen a helyen szinte mindenrõl tájékozódhatsz a számos faliújságról és hallgatótársaidtól egyaránt. KÉPVISELÕK SÉTÁNYA Üdítõ színfolt Uránváros paneldzsungelében a FEEK-en, pontosabban a Rektori Hivatal és a Szántó Kollégium között található park, ami zöldjével, fából faragott kerti lakjaival csábít sétálgatásra. A pihenõül szolgáló padokat a büszke kar az itt végzett országgyûlési képviselõkrõl nevezte el. POLLACKOS TETÕTERASZ A PTE PMMK épületét tavaly újították fel, s most az épület egy igen népszerû és gyönyörû részére hívnánk fel a figyelmet: a tetõteraszra, ahonnan az egész város a nézelõdõ lábai elõtt hever! A régiónkban lévõ jelentõs egyetemekkel jelesül Graz, Bécs, Krakkó, Kolozsvár, Újvidék, Zágráb, Maribor felsõoktatási intézményeivel kiemelt kapcsolatot tartunk fent, illetve vannak még olyan egyetemek is, mint Nyitra és Eszék, amelyekkel az átlagosnál élénkebb az együttmûködés meséli Komlósi László Imre, a külügyekért felelõs rektori megbízott. Eme kétoldalú együttmûködési szerzõdéseinken kívül a PTE hallgatói számára itt vannak az Erasmus, Leonardo da Vinci, Erasmus Mundus és a CEEPUS ösztöndíjak, melyek nagynevû és jelentõs európai egyetemekre engednek belépést a hallgatók egyéni pályázásai alapján. Hogy milyen erõs ebben a PTE, az is jelzi, hogy többször elnyerte az E-Quality Európai Minõségi díjat, amit a legjobb mobilitási programok koordinálásáért ítélnek oda egyetemeknek. Ahhoz, hogy bekerülj egy ilyen mobilitási programba, figyelned kell a kiírásokat és pályáznod kell. A PTE-n ezeknek a programoknak az intézményi szintû koordinációját a Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya látja el, akiket helyileg a Szántó Kovács János utcai egyetemi épület elsõ emeletén érhetsz el. A pályázatokat a weboldalukon is közzé teszik, ahol mellesleg az NKO munkatársai is bemutatkoznak. Érdemes tehát böngészni a is. Miért éppen Erasmus? 1. Mert messze a legjobb. 2. Mert kiszállhatsz fél-egy évre az itthoni mókuskerékbõl. 3. Mert beléphetsz fél-egy évre egy külföldi mókuskerékbe, hogy aztán ebbõl sok tanulságot szûrj le a végén. 4. Mert megtanulhatsz egy nyelvet úgy, ahogy azt valóban beszélik. 5. Mert menõzhetsz az iwiw-en a külföldi egyetemmel. 6. Mert leküzdheted a magyar kisebbségi komplexusod és önsajnálatod. 7. Mert Európa a lábaid elõtt hever majd egy hét után, vagy fordítva 8. Mert személyes küldöttként elsimíthatsz vagy tovább szíthatsz nemzetközi ellentéteket. 9. Mert kinyílik elõtted a világ, és elcsodálkozhatsz minden új dolgon, ami csak ér. 10. Mert hazajöhetsz aztán, és várni fognak! + 1. Mert az Erasmus alatt kitörölheted az összes könnyû fizikai munkát, 360 forintos órabérért ajánló diákszövetség kör jét Mert a Diákhitel felvehetõ összege jövõre is emelkedik. A. B. A. A PTE egyébként partner más nemzetközi hálózatokban is. Aktív tagja például az Alpok-Adria és a Dunai Rektorkonferenciának, valamint a Compostela University Group-nak is. Ezen kívül változatlanul jól mûködnek a tengerentúli és az ázsiai, csendes-óceániai kapcsolataink. Sikerült elérni azt, hogy nincsenek üres, formális együttmûködési megállapodásaink. folytatja a külügyi felelõs. Van két olyan nemzetközi szervezet is az AUDEM és a UNEECC (utóbbiról bõvebben lásd 7. oldal), melyeknek Pécsett, a PTE-n mûködik a központi irodája. Mindkettõnek Komlósi László Imre az alelnöke is, így személye a garancia arra, hogy a PTE fontos nemzetközi posztot foglal el. A jövõre tekintõ stratégiák között szerepel az a terv is, hogy a régión kívüli egyetemekkel is életben tartsuk bilaterális szerzõdéseinket, cserekapcsolatainkat. Ezen belül épülnek a kiváló és gyümölcsözõ tandem programok. Nyitni szeretnénk a tengerentúlra, és terjeszkedünk Ázsia felé is. Japánnal és Koreával jelentõs kapcsolataink vannak már, most júliusban pedig a Hong Kong University külügyi rektorhelyettesével sikerült komoly lépéseket tennünk az együttmûködés kiépítésének irányába vázolta a további lehetõségeket Komlósi professzor. 4

5 Univ-05.qxd :49 Page 1 Könyvtár: nyugalom a hétköznapokban. Ilyen és ehhez hasonló reklámszlogenekkel is népszerûsíthetnénk a PTE könyvtárait a kereskedelmi médiában, de szerencsére nincs erre szükség. A könyvtár állománya, az itt elérhetõ dokumentumok magukért beszélnek. KASZA Szabolcs írása A PTE egyetemi könyvtára 15 szervezeti egységbõl áll, ezeknek pontos nevét és elérhetõségét keretes írásunkban láthatjátok. Szerencsére nem kell külön beiratkozni az összes könyvtárba, az elsõ helyen kapsz egy fényképes igazolványt, a többi helyen már (Folytatás az 1. oldalról) Varázslatos tudástárak Érdemes a legelsõ félév elején tájékozódni arról, hogy milyen lehetõségek állnak elõtted arra, hogy tanulmányaidat tovább folytasd e képzési szint befejeztével. Ha FSZ-re vettek fel, az alapképzési szakokat figyeld, hol, mit számítanak majd be, ha BAn vagy BSc-n tanulsz, a mesterszakok kritériumait érdemes átböngészni, ha mesterképzésben veszel részt, a PhD-képzések felvételi rendszerét. Halasztgatás manapság ez az egyetemista lét egyik rákfenéje. A korábbi nemzedékek tagjai hajlamosak voltak a nehéz tantárgyak elsajátítását eltolni az utolsó szemeszterükre vagy amíg csak lehetett; sõt, sokan a diploma kiadásának feltételéül szolgáló nyelvvizsga vagy nyelvvizsgák letételének idejét is elodázták. E diákok többsége így saját csapdájába esett: biztosan ti is hallotok majd legendás bukdácsolókról, akiknek már csak egy kurzus/vizsga/nyelvvizsga van vissza évek óta, s ezért nem kaphatnak még diplomát. Bölcsen cselekszik, aki elkerüli ezeket a csapdákat. Legyenek bizalommal az elektronikus ügyintézési rendszer iránt kéri a gólyáktól Lengvárszky Attila. Az etr-t (egységes tanulmányi rendszert), mint azt a tájékoztatókból is érzékelni fogod, nem ördöngösség kezelni, s folyamatosan fejlesztik, tökéletesíteni próbálják, s a tanulmányok szervezéséhez is nagy segítség! Nagyon hasznos az ún. CooSpace, amelyben elektronikusan lehet anyagokat megosztani egymással. Már e a gólyaszámból is kiderül, hogy milyen sok lehetõséget nyújt neked az egyetem: az egyetemista lét nem csak a bulikból áll, vannak olyan programok, amikre akár egy egész életpálya épülhet, érdemes velük élni tanácsolja Lengvárszky Attila egyebek között a Janus Egyetemi Színházra, a Táncoló Egyetemre, az Universitas Televízióra vagy éppen az UnivPécsre célozva. Több okból is jó, keresitek a más karokra való áthallgatási lehetõségeket: egyrészt más karra járó hallgatókat és új, más szemléletmódokat ismertek meg, másrészt mindez megkönnyíti annak eldöntését, hogy mihez szeretnél kezdeni a késõbbiekben esetleg oda jelentkezel mester szakra, vagy ott vágsz bele egy doktori programba. Az elsõ félév végére érdemes tisztában lenni a külföldi tanulási lehetõségekkel is. Talán mindez bonyolultnak látszik, mégis hidd el, ha keresed, megtalálod a magad útját. Ebben segítségedre lehet az Oktatási Igazgatóság honlapja is, melyhez kifejezetten ajánlott a Kihez forduljak? menüpont. csak ezt felmutatva kell bejelentkezned és máris olvashatsz, kölcsönözhetsz, a könyvek kölcsönzési idejét pedig interneten, vagy telefonon is meghosszabbíthatod. Csak fényképet ne felejts el magaddal vinni az elsõ alkalomra. Ha a beiratkozás megtörtént nincs is más hátra, minthogy felfedezd az apró csodákat, amiket ezek az intézmények rejtenek. A Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtárban mûködik az Európai Unió Dokumentációs Központ, ha éppen az Unióval kapcsolatos kérdések izgatnak. Ugyanebben az épületben találod az Egyetemi Levéltárat is, ha a PTE múltját szeretnéd kutatni. És ha már a múltnál tartunk, izgalmas idõutazásra van lehetõséged a Gondolkodj okosan! Központi Könyvtár épületében is, mert ott található az Egyetemi Könyvtár jogelõdje a Klimo György pécsi püspök által 1774-ben alapított könyvtári hagyaték, kibõvítve számos más értékes gyûjteménnyel, dokumentummal, gyönyörûen elkészített és féltve gondozott, õrzött több száz éves könyvekkel. Ha pedig nem akarsz otthonról kimozdulni, nem szeretnéd a különféle intézmények sajátos hangulatát megismerni, a könyvtár internetes honlapján (a katalóguson kívül) számos érdekes és hasznos dolgot találhatsz. És még egy igen fontos dolog: 2010-re megépül az ún. Tudásközpont, ahová az egyetemi könyvtárak egy része is beköltözik. Részletek a jobb hasábban! Általános Orvostudományi Kar Orientációs nap: szeptember 1 3. Kurzusfelvétel: szeptember 1 5. Állam- és Jogtudományi Kar Orientációs nap: szeptember 8. Kurzusfelvétel: szeptember 3 4. Bölcsészettudományi Kar: Orientációs nap: szeptember 2 5. Kurzusfelvétel: augusztus 21 szeptember 12. Egészségtudományi Kar: Orientációs nap: szeptember 1 5. Kurzusfelvétel: szeptember Felnõttképzési és Emberi Erõforrásfejlesztési Kar: Orientációs nap: szeptember Kurzusfelvétel: augusztus 25 szeptember 20. Illyés Gyula Fõiskolai Kar: Orientációs nap: szeptember 2 szeptember 5. Kurzusfelvétel: augusztus 25 szeptember 15. Közgazdaságtudományi Kar: Orientációs nap: szeptember 2. Kurzusfelvétel: augusztus 26 szeptember 15. Mûvészeti Kar: Orientációs nap: szeptember 1. Kurzusfelvétel: szeptember Pollack Mihály Mûszaki Kar: Orientációs nap: szeptember 1. Kurzusfelvétel: augusztus 28 szeptember 8. Természettudományi Kar: Orientációs nap: szeptember 4 5. Kurzusfelvétel: szeptember 3 szeptember 21. Beiratkozás: augusztus 8 szeptember 5. Az oktatás kezdete: szeptember 8. Tanévnyitó: szeptember 17. szerda, 15 óra Dr. Romhányi György Aula Õszi szünet: október (kivételek: az ÁJK-n október , az ÁOK-n nincs) A vizsgaidõszak kezdete: december 15. (Kivéve az ETK-t, ott december 22-én kezdõdik) TUDÁSKÖZPONT Pontosabban Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, ami Pécs, Baranya, a Pécs Európa Kulturális Fõvárosa 2010 projekt és a PTE közös gyermeke. Olyan hely lesz ez, ahol három, jelenleg különálló könyvtár (Pécsi Tudományegyetem Könyvtára, a Megyei Könyvtár és a Pécsi Városi Könyvtár) állománya integrálódik. Ide költözik majd az ÁJK, valamint a KTK könyvtára is. Elõreláthatóan 2010-re valósul meg, aminek menetét egy egyezmény alapján létrejött, megyei irányítású konzorcium követi nyomon. Az európai léptékû projekt szakmai hátterét Fischerné dr. Dárdai Ágnes, a Pécsi Tudományegyetem Könyvtárának fõigazgatója és csoportja irányítja. NÉGYCSILLAGOS TANSZÁLLÓ SZEKSZÁRDON A tervek szerint 2009 nyarán vágnak bele a PTE IGYFK-n abba az építkezésbe, melynek során a jelenlegi E épület helyén egy négycsillagos, 54 szobás tanszálló épül majd. Az új létesítmény a turizmus, vendéglátás alapszak, az idegenforgalmi és a vendéglátásszakmenedzser felsõfokú képzés gyakorlati terepe lesz. Az eddig az E épületben lévõ tanszékek az addigra az IGYFK fõépülete elé épülõ ún. passzív házba költöznek majd, melyet nap- és geotermikus energiával fûtenek majd. SCIENCE BUILDING A Science, Please! projekt keretében a PTE létrehoz egy ún. Science Building-et, ami egy Biotudományi, Környezettudományi, és Információtechnológiai Központból álló kutatóközpont lesz, a PTE pécsi 400 ágyas klinikájával szemben lévõ területen, az Ifjúság útján. A projekt kivitelezése idén õsszel kezdõdik. ÚJ REKTORI HIVATAL Új helyek A 48-as téren, az ÁJK és a KTK szomszédságában áll a Szent Mórnak nevezett kollégium épülete, mely sokáig elsõsorban az orvostanhallgatók szállója volt. Idén nyáron azonban, miután a medikusok kiköltöztek, a patinás épületet munkások szállják majd meg, hogy megszépítsék, korszerûsítsék. Maga az építmény mûemlék, s olyan gyönyörû, hogy homlokzata a felújítás után sem változik majd. Nem kollégiumként fog mûködni a rekonstrukció után, hiszen várhatóan 2009 õszén ide költözik majd a PTE Rektori Hivatala, Gazdasági Igazgatósága és Mûszaki Igazgatósága. 5

6 Univ-06.qxd :57 Page 1 koli Jó lesz neked Örömteli változások idején kezded tanulmányaidat, hiszen a Pécsi Tudományegyetem kollégiumai megújulnak az elsõ lépés eredményét többetek már szeptembertõl megtapaszthatja, hiszen a megszépült Boszorkány úti kollégiumba (képünkön) minden bizonnyal elsõévesek is költöznek. És a diákszállók rekonstrukciójának sorozata folytatódik. Íme, kis összefoglaló arról, milyen változás mikor várható, míg be nem fejezed az elsõ három évedet. BOSZORKÁNY KOLLÉGIUM 2008 ÕSZ Pécs, Boszorkány u õszén vehetik birtokba a hallgatók a legendás, 800 férõhelyes kollégiumot. Befogadóképessége nem változott, sõt, plusz 22 vendégszobát is kialakítottak. Kicserélték a nyílászárókat, s belül négy emberre jut egy közös vizesblokk. UNIVERSITAS KOLLÉGIUM 2009 ÕSZ Pécs, Universitas u. 2. Ami a homlokzatot illeti, az Univ koli sem változik majd. Belülrõl viszont annál inkább! Itt két 3 fõs szobára jut majd egy közös vizesblokk (vécé, zuhanyzó, kézmosó), s lesz itt kétszobánként egy konyha is, amit a hat lakó közösen használhat majd. SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS UTCAI KOLLÉGIUM 2010 ÕSZ Pécs, Szántó Kovács János u. 1/D A mai kollégium A és C szárnyára ráépítenek még egy szintet. A tetõtérben is kollégiumi szobák lesznek. A B épületben ahonnan idõközben kiköltözött a Rektori Hivatal marad az Egyetemi Informatikai Szolgáltató Központ, s várhatóan iroda-jellegû funkciót tölt majd be ez az épületszárny. Belülrõl is megváltozik a szobák szerkezete: itt is kétszobánként, azaz 4 ágyanként alakítanak majd ki egy-egy közös vizesblokkot, vécével, zuhanyzóval, kézmosóval. JAKABHEGYI KOLLÉGIUM 2011 ÕSZ Pécs, Jakabhegyi út 8. A kolesz külseje nem változik majd, a homlokzat ugyanolyan lesz, mint most. Belül viszont a második és a negyedik szinten 2 szobánként, azaz hat ágyanként lesz egy közös vizesblokk, vécével, zuhanyzóval. A 3-astól a nyolcas szintig pedig 3 fõnként lesz közös vizesblokk. Menetrend 2008 õszén átadják a Boszorkány úti, 800 férõhelyes kollégiumot. Bezárják és elkezdik felújítani a Szent Mór Kollégiumot és az Univ Kollégiumot õszén átadják a felújított Univ Kollégiumot, valamint a Szent Mórt, melyben a Rektori Hivatal, a Mûszaki és a Gazdasági Igazgatóság kap majd helyet. Elkezdik felújítani a Szántó Kovács János utcai kollégiumot õszén átadják a felújított Szántó kollégiumot. Bezárják és elkezdik felújítani a Jakabhegyi Kollégiumot õszén átadják a felújított Jakabhegyi Kollégiumot. Körkérdés Miért legyél szakkolis? RIDEG ANDRÁS JANUS PANNONIUS SZAKKOLLÉGIUM Évente nyolc-tízezer közgázos diplomát osztanak ki hazánkban. Így egy cégnél inkább arra kíváncsiak, hogy mi az, amivel több vagy, mint a többiek. A szakkollégium megadja ezt a többletet: a mi diákszervezetünkben fejlesztheted a szakmai tudásodat, rendezvényeket szervezhetsz, kapcsolatokat építhetsz és jókat beszélgethetsz hozzád hasonló érdeklõdésû emberekkel. TÓTH VIKTÓRIA KERÉNYI KÁROLY SZAKKOLLÉGIUM Tavaly felvételiztem a Kerényibe. Én fõként színházzal foglalkozom, a többiek irodalommal, irodalomelmélettel, eszmetörténettel, filozófiával. Hetente, kéthetente találkozunk, elõadásokat tartunk, ismertetjük a témánkban elért eredményeinket. Nem csak dolgozunk, rendszeresen tartunk ismerkedõs esteket és más könnyed összejöveteleket, amiken természetesen barátságokat is építünk KIRÁLY DOMINIKA GRASTYÁN ENDRE SZAKKOLLÉGIUM Jó Gratyánosnak lenni, szakmailag hasznos és jó a csapat is. Konferenciákat is szervezünk, amiken bemutatjuk a kutatásainkat, s ez TDK-n, OTDK-n való induláshoz vagy a szakdolgozathoz is jó kiindulópont. Minden karról vannak tagjaink, így többféle nézõpontot megismerhetsz. Ha csatlakozni szeretnél, válassz egy olyan kutatási irányt, ami érdekel, és keress fel minket! PETRI ENDRE LÁSZLÓ JUHÁSZ JENÕ SZAKKOLLÉGIUM Szakkollégiumunk célja, a PMMK tanulmányaik során jó teljesítményt nyújtó, érdeklõdõ, kísérletezni, magukat kipróbálni vágyó hallgatóinak megtalálása. Tagként lehetõséged van már futó projektekbe bekapcsolódni, vagy saját projekteket indítani. Fontosnak tartjuk, hogy ötleteink a gyakorlatban is megvalósuljanak, mûködjenek. Ötleteinket megtaláljátok a jjsz.pmmk.pte.hu-n. TÓTH GYÖRGY SZENTÁGOTHAI JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM A kezdetektõl tagja vagyok a szakkollégiumnak, s az utóbbi években igazi közösség alakult ki. Magunk határozzuk meg a félévek menetét, hogy mikor milyen programok legyenek. Az elõadások a relativitáselmélettõl Dosztojevszkijig ölelnek fel témákat, az elõadók akadémikusok, professzorok, olykor pedig mi magunk, hogy aztán egy pohár tea vagy vörösbor mellett közösen átbeszéljük a témát. SZABÓ IMOLA ANETT ÓRIÁS NÁNDOR SZAKKOLLÉGIUM A szakkollégiumunk a jogi kar egyik hallgatói szervezeteként mûködik, s kilenc tagozatból, valamint az egészet átfogó elnökségbõl áll. Célja a mai jogász tömegképzés helyett egy kiscsoportos foglalkozáson alapuló oktatási rendszert kidolgozása, a hallgatók tudományos kutatásainak elõsegítése. Tagnak lenni nagyon sok elõnyt, s egyben lehetõséget is jelent. Felvételizni tavasszal lehet. 6

7 Univ-07.qxd :00 Page 1 Örömünnep. Az idõpont: október 25. A helyszín: Pécs, Széchenyi tér. Koncertek, szónokok, ujjongó emberek. Nekünk szerencsénk volt, mi ott lehettünk a kezdeteknél, amikor kikiáltották a magyar kulturális fõvárost. Neked szerencséd van, mert Pécsett lehetsz 2010-ben, és a saját bõrödön tapasztalhatod milyen is egy határtalan város. Egyetemi, kulturális fõváros KASZA Szabolcs írása Az EKF program hatalmas lehetõség arra, hogy építsd a kultúrát, többféle munkában, munkahelyen kipróbálhasd magad, vagy csak ráérõsen fogyaszd a sokféle nívós és könnyed programot, amit neked és földrészünk minden kultturistájának kínál Pécs. pedig a Pécsi Tudományegyetem, pontosabban az intézmény hallgatói, oktatói. Az EKF programok sikere legfõképpen a civileken múlik, azokon a civileken, akik fogadják, segítik, tehetségükkel, kreatív ötleteikkel elkápráztatják a látogatókat. Tehát a siker rajtunk múlik, rajtad múlik. Ideje elkezdened kutakodni, figyelni a pályázatokat. Civil kurázsi 2010-ben Pécs lesz Európa kulturális fõvárosa, ekkor kap lehetõséget kulturális életének és kulturális fejlõdésének bemutatására. Hatalmas intézményi fejlesztések kezdõdtek városzszerte, felvezetõ programok sokaságával rukkoltak elõ az aktív szervezõ, kreatív helyiek. Persze, mint minden hatalmas program, kihívás kapcsán, az EKF esetében is számos nehézség adódott már eddig is, kommunikációs zárlatok nehezítették a tervek megvalósítását, amikrõl már az országos média is beszámolt, de szerintünk ezért még nem kell elkeseredni. Nem kell elkeseredni azért sem, mert van, volt, lesz egy biztos pontja, egy alapköve a program megvalósításának, ez Helyek kellenek A munkát pedig az alapoknál kell(ett) elkezdeni. Pécsnek sajátos arculatot, vizuális jelleget kell(ett) adni. Ahogy Szíjártó Zsolt, a PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének vezetõje 2006-ban egy konferencián rámutatott: az épületek helyett épített környezet, a rekonstrukció helyett a rehabilitáció, a funkció helyett a használat irányába kell(ett) eltolódniuk a hangsúlyoknak ezzel megteremtve a különbözõ városi köztérfejlesztések közti kapcsolatot. Így lett kísérleti kultúrtér az egykori Zsolnay gyárból, ahol ma már a PTE Mûvészeti Kar hallgatóinak kiállításait láthatod, vagy esténként különleges pécsi zenekarok koncertjeit élvezheted. Így építik fel a Zsolnay Kulturális Negyedet az egykori Zsolnay gyár helyén és környékén, ahol az egyetemi mellett lesz Míves, Családi és Alkotó negyed is. A megújult teret tanulmányi szempontból elsõsorban a Mûvészeti és a Bölcsészettudományi Kar hallgatói fogják használni, ahol egy helyen nyernek bebocsáttatást a pécsi kulturális élet és a mûvészetek pezsgõ világába. A tervek szerint a városrész így az alkotás és a kultúra helyszínévé válik, helyet ad a kiállításoknak koncerteknek és a turisták egyik kedvenc terepe lesz. Hamarosan a Zsolnay negyed közelébe költözik a (központi) Egyetemi Könyvtár is, több másik egyetemi intézménnyel együtt a régi PEAC pálya helyén felépülõ Tudásközpontba (lásd 5. oldal), ahol a tervezõk egy olyan közösségi helyet akarnak létrehozni, ahol az egyszerû olvasón át az akadémikusig bárki kényelmesen fejlesztheti tudását. UNEECC 2010 Persze más módon is részt vehetsz a programok, rendezvénysorozatok, kulturális események megteremtésében, akár csak egyetemi berkeken belül maradva. Egy lehetséges kiindulópont lehet a pécsi kezdeményezésre alakult Európai Kulturális Fõvárosok Egyetemi Szövetsége, az UNEECC, akik saját programsorozattal kívánnak hozzájárulni a pécsi rendezvények sikeréhez. Dr. Komlódiné Pozsgai Gyöngyi, a szövetség fõtitkára, a PTE Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának vezetõje lapunknak korábban elmondta, hogy céljaikat tagjaik, a különféle felsõoktatási intézmények kulturális egységeinek és hallgatóinak minél aktívabb bevonásával szeretnék megvalósítani. Egyébként idén rendezik meg a UNEECC második éves közgyûlését, ezúttal Liverpoolban, október én, amin már több PTE-s diák is jelen lehet. Szóval lehetsz mûvész, színész, gyerekfelügyelõ, külföldieket terelgetõ juhász, 2010-bõl építkezned, fejlõdnöd kell, ahogy a városnak is. Az idegenek köztünk vannak A velük való kommunikációért pedig érdemes nyelvet tanulni. A Pécsi Tudományegyetemen létezik is egy karoktól függetlenül mûködõ szervezet, az Idegen Nyelvi Titkárság (rövidebben és népszerûbben az INyT ), ami ehhez nyújt segítséget. Az intézet különféle idegen nyelvi szolgáltatásokat nyújt a nyelvtanulás, a nyelvvizsgák és a nyelvi közvetítés iránt érdeklõdõknek. A szeptemberben és februárban induló hagyományos nyelvkurzusok mellett céltanfolyamok indulnak azoknak, akik az ITK Origo nyelvvizsga különbözõ fokozataira, vagy az intézetben letehetõ nemzetközi nyelvvizsgák valamelyikére szeretnének hatékony módszerekkel felkészülni. Külföldiek számára magyar kurzusok indulnak, az egyetemi nyelvszakokra készülõknek speciális felvételi elõkészítõ kurzusokat szervez az Idegen Nyelvi Titkárság. Az Idegen Nyelvi Titkárságon hazai és nemzetközi nyelvvizsgát egyaránt tehetnek az érdeklõdõk. Évente 5 vizsgaidõszak áll az ITK Origo nyelvvizsgára készülõk rendelkezésére. A Goethe Intézet nyelvvizsgáit elsõsorban a Németországba és Ausztriába tanulmányi- vagy munkavállalási szándékkal indulók választják. Az Európai Unió tagállamainak nyelvébõl egységes elvek alapján kidolgozott, standardizált 4 fokozatú ECL nyelvvizsgát (www.ecl.hu) évente több alkalommal lehet az EU hivatalos nyelveibõl (angol, német, olasz, spanyol, román, szlovák, szerb ), illetve magyarból és lengyelbõl tenni az intézetben, amely a vizsgarendszert kidolgozó és mûködtetõ nemzetközi konzorcium központja (titkársága) és hivatalos magyar képviselõje. És még egy ok, hogy idõben élj az INyT lehetõségeivel: a diploma kiadásának elõfeltétele az elõírt nyelvvizsga letétele, ami hacsak nem szabtak ennél szigorúbb feltételt alapképzésben egy középfokú, C típusú általános nyelvi, mesterképzésben a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott államilag elismert vagy azzal egyenértékû nyelvvizsga. Nem árt elõre tájékozódni azonban, mert az adott kar kari tanácsa meghatározhatja, hogy milyen nyelvekbõl tett nyelvvizsgát fogad el, azzal a megkötéssel, hogy a középiskolai érettségi bizonyítvány által tanúsított, illetve az érettségi vizsgaként elfogadott nyelvvizsgát általános nyelvi nyelvvizsgaként köteles elfogadni. Mindez a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata szerint csak akkor érvényes rád, ha a tanulmányaid elsõ évfolyamon történõ megkezdésének évében nem töltöd be legalább a negyvenedik életéved. Szóval nézz utána, milyen nyelvbõl fogadnak el bizonyítványt a karon, ahová jársz, s egyébként meg válogass a meghirdetett angol, német, francia, arab, spanyol, japán, orosz, kínai nyelvtanfolyamok közül, s ha nem találod köztük azt, amit keresnél, vagy tanácstalan vagy, hogy melyik típusú vizsgát lenne hasznos letenned, kérdezd meg a szakembereket az INyT-n. Ha egy nagyon-nagyon különleges nyelvet szeretnél tanulni, akkor is érdemes felkeresned a titkárságot, ugyanis kellõ számú jelentkezõ esetén megszervezik nektek a tanfolyamot az adott nyelvbõl, így hasznos élni a kiterjedt kapcsolatrendszerükkel. 7

8 Univ-08.qxd :05 Page 1 szolgáltatások 7633 Pécs, Szántó K. J. u. 1/b, telefon: /2085, honlap: Megfogalmazódik egy hallgatói igény elindul egy program a KÖSZI-ben. Ilyen egyszerû. A Központi Hallgatói Szolgáltató Iroda vezetõje Buzgó Éva diákként fénymásolással kezdte, majd minden munkakört kipróbált, egyre újabb és újabb feladatköröket ellátva. Most õ az irodavezetõ, vele beszélgettünk a KÖSZI-rõl. KASZA Szabolcs interjúja Mindig próbáltok segíteni, mintha egyfajta telefonos tudakozóként mûködnétek legalábbis ehhez hasonlók jutnak az ember eszébe, ha átolvassa a rólatok szóló dokumentumokat. Ha egy elsõs idejön, lesztek kicsit az anyukája? Azt gondolom, hogy picit ez is a feladatunk. Ha nálunk nincs olyan információ, ami éppen kell, vagy nem tudunk segíteni az adott kérdésben, akkor is arra törekszünk, hogy legalább azt tudjuk megmondani, hogy kihez vagy melyik szervezeti egységhez kell fordulni. Persze van egy határ, amin túl mi sem mehetünk. Mik a legújabb szolgáltatásaitok? Folyamatosan igyekszünk új programelemeket kitalálni. Általában a már meglévõ tevékenységeinkbe szoktunk belevinni olyan programcsoportokat, amik színesítik azt. Most tavasszal indult új fotópályázatunk, ami jövõre is olyan formában fog mûködni, mint az elõzõ félévben. A beérkezett pályamûveket, amiket a zsûri kiállításra érdemesnek talált, körbeutaztatjuk az egyetemi karokon. Az állandó szolgáltatásaink mellett mindig vannak aktuális programok is. A programjaitok az egész egyetemnek, minden kar hallgatóinak szólnak. Így van, törekszünk arra, hogy minden kar hallgatóját megszólítsuk, és például a tréningek esetében jó arányban érkeznek hallgatók majdnem minden karról. Természetesen vannak olyan programok, amik célzottan egy-egy kar hallgatóinak szólnak. Amikor a privát pénzügyek kreditált kurzust kitaláltuk (személyes vagyon-menedzsment), elsõsorban nem a közgazdászoknak szántuk, azt gondoltuk, hogy van négy-öt olyan kar, amiknek a hallgatóit érdekelheti ez a téma. Ennek ellenére volt olyan, hogy a KTK-ról megkerestek bennünket, hogy õk is részt szeretnének ezen venni. Csak itt vagytok elérhetõek? Talán azok a szolgáltatások, amiket mi biztosítunk és mivel ezeket ingyen biztosítjuk vannak olyan Segítség? KÖSZI! hiánypótlóak, hogy megérje például a 48-as térrõl is eljönni ide, a FEEK épületébe (kivéve persze az irodai szolgáltatásokat). De vannak olyan programok is, amiket ki szoktunk vinni a karokra. A pszichológiai tanácsadás is több helyszínen zajlik, bizonyos szolgáltatásaink pedig interneten keresztül is elérhetõek. Mikor ideértünk hozzátok, mondtad, hogy hiába van nyár, most is nagyon sok dolgotok van. Mivel foglalkoztok? Egyrészt most állítjuk össze a diákkalauz kiadványt, ami azokat a kedvezményeket tartalmazza, amik diákigazolvánnyal vehetõk igénybe. Másrészt, indul az albérlet-közvetítési idõszak és készülünk az évkezdésre. Aki idejön dolgozni, az felkészülhet arra is, hogy megnõ az ismeretségi köre és a tudása is egy adott területen. Igen, abszolút jó hely ez a kapcsolatépítéshez is. Bepillantást lehet nyerni az egyetem belsõ mûködési rendjébe úgy, hogy a szervezetnek te is része vagy. A tapasztalataidat késõbb a munkaerõpiacon is tudod használni. Arról nem is beszélve, hogy számos praktikus, járulékos ismeret ragad az itt dolgozókra, amit igazából akkor tudnak majd értékelni, amikor kikerülnek innen. Tréningezitek a munkatársaitokat arra, hogy ne csak a saját szakterületükön legyenek képben? Folyamatos az információáramlás a munkatársak között. Fontosnak tartjuk, hogy tudjunk egymás munkájáról, egymás kapcsolatairól. A bonyolultabb kérdéseket mindig megtárgyaljuk egymás között is. Olyan még nem fordult elõ, hogy valaki csak idejött, hogy szeretne veletek együtt dolgozni, jó csapattal, izgalmas célokért küzdeni? Még nem volt erre példa, de nagyon örülnénk neki és megpróbálnánk megkeresni, hogy hol lehet az õ helye. Nem szoktunk az egyéni ötletek megvalósításának lehetõségeitõl elzárkózni. Ha van nálunk üresedés, akkor azt mindig meghirdetjük például az UnivPécsben. TANÁCSADÁSOK Tanulmányi és felvételi információs tanácsadás Jogsegély, jogi tanácsadás Álláskeresési tanácsadás Pályázati tanácsadás Adó és könyvviteli tanácsadás EVS Európai Önkéntes Szolgálat Amerikai ösztöndíj lehetõségek KARRIERCENTRUM KÖSZI PROF PROJEKT Képzések Tréningek Szakmai gyakorlat koordinálása Összegyetemi állásbörze és információs napok Internetes állásadatbázis ZÖLD ALMA EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD PROGRAM Fenekestõl felforgatunk! ingyenes mozgási lehetõségek Pszichológiai tanácsadás Egészséges életmód tanácsadás Mentálhigiénés grafológiai tanácsadás Szûrt alma betegségmegelõzõ szûrõvizsgálatok. Hagyd abba és nyersz! dohányzás-leszoktató program IRODAI SZOLGÁLTATÁSOK Albérlet-közvetítés Nemzetközi diákigazolvány Irodai szolgáltatások 7633 Pécs, Szántó K. J. u. 1/b, telefon: /2085, honlap: Körkérdés Tanácsra van szükséged? Ingyen? KALAPOS JUDIT TANULMÁNYI TANÁCSADÁS SLEINER TAMÁS (TOMPA) EURÓPAI ÖNKÉNTES SZOLGÁLAT (EVS) DR. HASZÁN PÉTER JOGI TANÁCSADÁS CSEKÕ CSILLA EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD TANÁCSADÁS TÓTH ATTILÁNÉ MOLNÁR VALÉRIA GRAFOLÓGIA A tanulmányi tanácsadás személyesen, en és telefonon keresztül mûködik. Általában szabályzat-értelmezésnél és a különféle kérvények megírásánál segítünk, vagy ha valaki szeretne átjelentkezni másik szakra, hozzám is fordulhat tanácsért. Sokszor az is használ, ha közösen tisztázzuk a problémát, a megoldási lehetõségeket, és megtaláljuk azt a személyt, bizottságot, aki a továbbiakban illetékes. Az összetettebb kérdéseknél jogi tanácsadásunkat ajánlom. Az EVS az Európai Unió ifjúságprogramjának egy alprogramja. Jó lehetõség az informális tanulásra, az önismeret elmélyítésére. Egy idegen országba csöppenve, szokatlan körülmények között nyelvet gyakorolhatsz, az adott nemzet kultúrájával ismerkedhetsz, miközben szociális jellegû munkáddal segítesz a helyieknek. Csak egy pályázatot kell megírnod ahhoz, hogy lehetõséget teremts egy 6 12 hónapig tartó európai önkéntes munkában való részvételre. Ez a szolgáltatás az elhelyezkedéssel, munkaszerzõdés-kötéssel kapcsolatos kérdésekkel is foglalkozik, de a leggyakrabban tanulmányi ügyekkel kapcsolatos jogi problémákkal fordulnak hozzám. Az is elõfordult már, hogy polgárjogi, vagy büntetõjogi témában is segítettem. Félévkezdéskor sokan megkeresnek az albérleti szerzõdés megkötése körüli ügyekkel, késõbb általában inkább a tanulmányi dolgokkal kapcsolatos lehetõségek iránt érdeklõdnek a hallgatók. Ez személyre szabott tanácsadás, ami az egyénre holisztikus módon, test, lélek és szellem harmóniájában tekint. Abban segít, hogy megtaláld a helyedet a világban: a táplálkozás, a mozgás, a légzés helyessé tétele, az önismeret, életvezetés, vagy akár a gondolkodásmód megváltoztatása lehet a cél. Aki egy adott betegséggel kapcsolatban keres fel, lehetõleg hozza magával teljes leletanyagát. Kapcsolatban is tudunk maradni a cél elérésének érdekében. Új barátságok, beilleszkedés kapcsán is ütközhetsz olyan problémákba, amiket a grafológia segíthet megoldani. Önismeretért, pályaorientációs tanácsadásért is fordulhatsz hozzám, de egy ösztöndíj elõtt is érdemes elemeztetni az írásodat. Sima lapra sornyi spontán, kézírásos szöveget hozz magaddal, s olyan kérdéseket, amikre szeretnéd tudni a választ. Van, aki kíváncsi, van, aki megerõsítést vár igyekszem mindenkinek a saját hullámhoszszán visszajelezni. 8

9 Univ-09.qxd :09 Page 1 ehök Pécsi Egyetemi Napok Rád is szükség van Pécsett jelenleg minden a es kulturális fõvárosi évrõl szól, amelynek Ti is a kellõs közepében lesztek, kedves gólyák. Sõt, a sikerhez rátok is szükség van. Ugyanezen az oldalon olvashattok az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 2010-re tervezett programjairól, ám ahhoz, hogy ezek sikeresek legyenek és túlszárnyalják az idei PEN elsöprõ sikerét, nem elegendõ a jó szervezés, szükség van az egyetemi hallgatóság részvételére is. Az EHÖK egyik célkitûzése a hallgatók bevonása a kulturális fõváros programsorozatba, szorosan együttmûködve az azt szervezõ intézményekkel. Ennek egyik elsõ lépéseként képviselõink ellátogatnak minden gólyatáborba annak érdekében, hogy tájékoztassák az újdonsült hallgatókat és már itt megkezdjék a toborzást a következõ évek programsorozatában való részvételre. Emellett az EHÖK Roadshow-nak más célja is van: szeretné bemutatni a hallgatóknak a hallgatói önkormányzat pécsi mûködését, ezzel is nyitottabbá, átláthatóbbá téve a mozgalmat. Nem titkolt célunk a hallgatói mozgalom utánpótlásának megteremtése, hiszen a hallgatói érdekvédelem és önmegvalósítás csak úgy mûködhet hatékonyan, ha minél többen magukénak érzik. Szeretettel várunk a gólyatáborokban; ha rajtunk múlik, Pécs 2010-ben valóban Magyarország második fõvárosa lesz. Minden fesztivál alapja a tömeg. Tapasztaltabb kollégák erre azt mondhatnák, hogy minden fesztivál alapja a sör. Ez nem igaz, hiszen sört a legutolsó sarki büfétõl, a hagyománytisztelõ belga és ír pubokon keresztül, az ötcsillagos szállodákig mindenhol lehet kapni. Az a hangulat azonban, ami körülleng egy ilyen rendezvényt, legyen a buli nemzetközi vagy országos, hatalmas vagy egészen kicsi, nem vásárolható meg sehol máshol. Ez pedig az ott felvonuló tarka emberáradatnak, vagy éppen csak patakocskának köszönhetõ. HEROLD Zoltán írása A Pécsi Egyetemi Napok sem képez kivételt a fenti szabály alól. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat szervezésében kétévente megrendezett PEN- t az teszi igazán különlegessé, hogy vonzáskörzete akár nemzetközinek is mondható, azonban a központban a Pécsi Tudományegyetem polgárai állnak. Az ország legnagyobb hallgatói létszámával rendelkezõ PTE mindennapjaiban (több mint hallgató) igazi csúcspont ez, ahol önfeledten, vagy éppen öntudatlanul ünnepeljük magunkat, illetve az egész egyetemet. Ilyenkor nyílik meg igazán a lehetõség arra, hogy a tíz egyetemi kar tanulói együtt bulizhassanak, megismerhessék egymást. A sok neves magyar és külföldi fellépõ elõtt, között, közben, után színes kulturális programok várják az arra éhezõket, szomjazókat. Mindenki találhat magának megfelelõt. Példának magamat hoznám, aki világ életében a keményebb zenéknek élt, és mégis jól tudta érezni magát minden koncerten, amin ott volt, legyen az ska, folk, progresszív jungle elemekkel tarkított törtütemes elektronikus muzsika, alternatív rock, vagy éppen hip-hop. A dolog szépségéhez hozzátartozik az is, hogy mindig találhatsz valakit, akivel, vagy akin nevethetsz, és semmi sem tudja visszaadni azt az élményt, amikor másnap az illetõ belibben ugyanabba a terembe, ahol éppen az egyik elõadásodra vársz. Természetesen nincs PEN diákrektor választás nélkül. Ez egy karok közötti verseny, ahol az induló csapatok, az egész rendezvény ideje alatt, bizonyos elvetemült ötletnek köszönhetõen, jelmezekben, vetélkedõkön keresztül, teli torokból ordibálva járják a várost, ezzel bizonyítván, hogy az õ jelöltjük nézne ki legjobban diákrektorként. Mindenki szurkolhat a neki szimpatikusabb, szebb, okosabb csapatnak, szavazhat rá, de végül, az eredményhirdetésnél nem is számít már igazán, hogy ki nyert, csak az, hogy együtt éltétek át az összes vetélkedõt, együtt ugráltatok a koncerteken, együtt vártatok lángosra a büfénél és, hogy együtt vagytok egyetemisták. A következõ Egyetemi Napok 2010-ben lesz. Azért is lesz érdekesebb, mert (ugye?) ebben az évben lesz Pécs Európa Kulturális Fõvárosa. Ebbõl az alkalomból még nagyobb érdeklõdésre számíthat a PEN, ami még színesebb lesz és több programmal, még nagyobb bulival ajándékoz meg minket. A szervezõk is még többet fognak dolgozni, hogy minden eddiginél jobbat nyújtsanak a hallgatóknak, mint az eddigi rendezvényeken. A legjobb PEN-ünk lesz, ha ott leszel te is. Az idei PEN-en a Pollack Mihály Mûszaki Kar, a Bölcsészettudományi Kar, a Természettudományi Kar, a Felnõttképzési és Emberi Erõforrásfejlesztési Kar csapatai indultak. Utóbbi csapata, a Paraszt grouppen vezetõje, Bodonyi Balázs nyerte el a diákrektori címet. Balázs korábbi nyilatkozata szerint a cím elnyerésének titka a következõ: Mi csapat voltunk, soha nem estünk szét, mindig együtt voltunk, együtt csináltunk mindent, soha nem tûntünk másnaposnak, mindig ugyanakkora lelkesedéssel és erõvel vetettük bele magunkat az aznapi feladatokba. Táncoltunk a Széchenyi téren, rengeteget énekeltünk, akkor is amikor a többiek a kövön feküdtek és pihentek. A PEN olyan összekovácsoló erõ volt, ami egy jó darabig biztosan hat ránk, hogy együtt lógjunk, bulizzunk. Tudjuk, mit csinálsz 2010-ben! A PTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzata kidolgozott egy programcsomagot, amely révén az egyetem népes hallgatósága bevonható a Pécs Európa Kulturális Fõvárosa 2010 évbe. A mind a pécsi önkormányzat, mind az EKF projekt illetékes résztvevõi által pozitívan fogadott programkoncepciót, illetve az azt tartalmazó kiadványunkat a nyár elején mutatták be. Elsõsorban olyan rendezvényeket gyûjtöttünk egybe, amik már bizonyítottak mondta Szabó Gábor, az EHÖK elnöke. Biztos, hogy lesznek Pécsi Egyetemi Napok, illetve ICWiP. Szeretnék, ha a vándorfesztiválként mûködõ EFOTT 2010-ben Pécsre települne. Két év múlva a PTE EHÖK szervezi az ESU Annual Meeting Pécs címû rendezvényt, ami az Európai Hallgatói Önkormányzat éves taggyûlése is. Különlegesnek ígérkezik az Üzenj a világnak Pécsrõl! médiaeseményre épülõ nemzetközi ifjúsági találkozó, az országos és nemzetközi diákszínjátszó fesztivál, illetve a jórészt a science-fiction jegyében rendezendõ PLANszimpózium. A környezetvédelem témája kapcsán Élhetõ környezet, élhetõ város címmel terveznek programsorozatot indítani, illetve nemzetközi ifjúsági tudományos konferenciát szerveznek a fenntartható fejlõdés jegyében. Mindezek természetesen csak a fõbb csomópontok a PTE EHÖK félévente kulturális programokat segítõ pályázatai 2010-ig és abban az évben is teret adnak majd az alulról jövõ program-kezdeményezéseknek. PTE Útikalauz stopposoknak Ez egy könyv, ami valószínûleg a legfigyelemreméltóbb kötet, ami eddig csak napvilágot látott a PTE EHÖK kiadásában. És elképesztõen sikeres is. A PTE Útikalauz Stopposoknak szinte egyedül tölti be az összes tudás és bölcsesség tárházának szerepét, már ami a hallgatói jogokat, kötelezettségeket illeti. Ha párhuzamba kellene állítanunk valamivel, leginkább Douglas Adams hasonló címmel megjelent mûve juthatna eszünkbe. Ez a kiadvány ugyanis nélkülözhetetlen, ha PTE-s hallgató vagy. További információ: Az egyetemnek egységes, régi és új hallgatókra egyaránt érvényes TVSZ-e és Juttatási Szabályzata van, ami lehetõvé tette, hogy az EHÖK tagjai egy mindenki számára hasznos könyvecskét szerkesszenek a hallgatóknak. Olyan útmutató ez, ami segít eligazodni az egyetemi ügyintézés útvesztõiben. Sokan eddig az alapvetõ fogalmakkal sem voltak tisztában, mert ezek eddig nem voltak egyetlen, központi helyen összefoglalva. Sokszor a hallgató azt sem tudta pontosan, milyen problémával kihez forduljon. Sokszor csak a barátokkal beszélték meg ügyes-bajos dolgaikat, akik rossz tanácsokkal látták el, és csak rohangált a Tanulmányi Osztály és a HÖK között ide-oda, feleslegesen. Egy ezt megelõzõ tájékoztató kiadvány létrehozásának eszméje lebegett a PTE EHÖK tagjai elõtt a szerkesztés alatt, hiszen ha tudjuk, hogy kihez forduljunk az adott problémával, akkor nemcsak energiát, hanem idõt is megspórolhatunk. Többek között tisztázták benne a különbözõ hallgatói és hallgatókat kiszolgáló szervezetek, mint a HÖK, DJKB, érdekvédelmi referens, Tanulmányi Bizottság vagy a KÖSZI pontos feladatköreit, azt, hogy miben tudnak segíteni és hol lehet õket elérni. Belekerültek az ûrlapok (szoctám) és a pontszám rendszer is, az elbírálási szempontok, hogy mire kell odafigyelni a kitöltéskor és milyen feltételeknek kell megfelelni. A kiadvány kapható az EHÖK- és HÖK irodákban, valamint letölthetõ az internetrõl; a címen keressétek! 9

10 Univ-10.qxd :10 Page 1 sport Gyere, táncolj, táncolj még! A pécsi egyetemi élet egyik különleges színfoltja a Táncoló Egyetem. A 2000 õszén indított, a magyar felsõoktatásban egyedülálló kezdeményezés kurzusai egyre népszerûbbek, keretein belül évrõl évre sok hallgató ismerkedik meg a tánc valamelyik fajtájával, miközben új kapcsolatokra szert téve igazán jól érzi magát, ráadásul a Táncoló Egyetem által meghirdetett kurzusok teljesítését elfogadják általános testnevelésként valamennyi karon. Minden félév elején látványos gálamûsort szerveznek, ahol változatos és színvonalas koreográfiák keretében ismerkedhetnek meg az érdeklõdõk a különbözõ táncfajtákkal, kurzusokkal. Az egész estét betöltõ, szórakoztató program a félév egyik jelentõs eseményének tekinthetõ. A táncfajták bemutatói mellett ilyenkor lehetõség nyílik jelentkezni is a tánckurzusokra. Szemeszterenként változatos kínálat várja a táncolni vágyókat. Kezdõ és haladó csoportokban tanulhatnak a hallgatók a latin láncoktól a keleti hastáncon át a country táncig megannyi táncnemet. A sportolás igénye, sõt, szeretete jellemzi a pécsi hallgatókat. Az amatõr sportimádók sem unatkoznak, hiszen a profi klubok mellett az egyetem keretein belül és kívül egyaránt számos intézmény, klub és létesítmény várja a mozogni vágyókat. Egyetemi bajnokságok keretében a karok közötti kapcsolatok is megélénkülnek, nem is beszélve a jó hangulatú mérkõzésekrõl. Mindenki megtalálhatja, azt, amiben örömét leli. KOCSIS Anita írása Egyetemi bajnokságok Minden félévben nagy sikerrel szervezik meg a teremlabdarúgó bajnokságot. Az esténként tartott mérkõzések egész félévben zajlanak, s a csoportmérkõzések után egyenes kiesésben folytatják az általában igen kreatív nevû csoportok a küzdelmet a bajnoki címért. Az Ifjúság úti Sportcsarnokban izgalmas és szórakoztató meccseket játszanak a barátokból, ismerõsökbõl álló csapatok. A fõszerep a focié és a jó hangulaté. Az Mindenkinek sportot! egyetem talán másik legnépszerûbb sportága a kosárlabda, amelyben minden évben, változó csapatszámmal folyik férfi és nõi kosárlabda bajnokág, melyekben a karok csapatai mérik össze tudásukat. Kézilabdázni is van lehetõség, hiszen ebben a sportágban is szerveznek találkozókat. Testnevelés- és Szabadidõsport Központ A PTE sportkonferenciáit a Testnevelés- és Sporttudományi Intézet illetve a Testnevelés- és Szabadidõsport Központ szervezi, bonyolítja. Ezek keretében nagyobb teret, figyelmet fordítanak a sport tudományos oldalára is. Fontosnak tartják, hogy bár a kötelezõ testnevelés háttérbe szorul, a hallgatók mégis rendszeresen mozogjanak. A központ ennek jegyében hirdeti meg az általános testnevelés és PTE 10% keretében a különbözõ testnevelés kurzusokat, melylyel a mozgást kreditre lehet váltani, így összeköti a kellemest a hasznossal. Medikus Sportkör Az orvosi karon a Medikus Sportkör szervez találkozókat. Minden évben sor kerül házibajnokságokra, a Medikus Kupára és az ÁOK Sporthétre. Összevetve a túrázástól a tollaslabdán át az amerikai fociig szinte minden sportot kipróbálhatnak a pécsi hallgatók. Sportlétesítmények Az egyetem rendelkezik uszodával, pályával, sportcsarnokkal, atlétika- és teniszpályákkal, edzõteremmel, kézilabdapályával egyaránt. Ezek mellett a PTE kapcsolatban áll több városi intézménnyel, amely lehetõséget kínál arra, hogy fallabdázni, kondizni stb. más helyen is lehessen. MEFOB A karok közötti versenyek mellett az egyetem hallgatói országos versenyeken, bajnokságokban is próbára teszik tudásukat, képességeiket. Évrõl évre a Pécsi Tudományegyetem csapatai, versenyzõi rendszeres résztvevõi a Magyar Egyetemi és Fõiskolai Országos Bajnokságnak (MEFOB) több sportágban. Nemcsak részvevõi, de sok esetben házigazdái is. Idén többek között az asztalitenisz, a labdarúgás és a vívás döntõjének is Pécs adott otthont. További információ az induló kurzusokról, oktatókról, órarendrõl és jelentkezésrõl: Az iskolapad mellett a hallgatói élet fontos színtere a sportpálya, uszoda is. Egyesek kikapcsolódni, mások versenyezni, bizonyítani akarnak a füvön, betonon vagy a vízben. Az egyetemen mindkettõre lehetõség van. Azoknak, akik versenyszerûen akarják sportágukat ûzni, a Pécsi Egyetemi Atlétikai Klub kínál lehetõséget. A PTE PEAC felnõtt szakosztályai száma alapján Pécs második legnagyobb sportegyesülete, hiszen több mint 700 igazolt versenyzõt tart számon. A sportolók 13 sportágban szerepelnek (aerobik, asztalitenisz, íjász, kézilabda nõi-férfi, kosárlabda nõi-férfi, küzdõsport, labdarúgás férfi, röplabda nõi-férfi, vívás, szabadidõsport) és szereznek kiváló eredményeket. Egy egyetem, egy sportklub: PEAC Ezek között vannak olyan szakosztályok, melyek az elsõ vagy másodosztályban indítanak csapatokat, mások egyéni bajnokokat, válogatott sportolókat adnak. A férfi röplabdások például az elõzõ idényben az elsõ osztályban játszottak, míg a frissen alakult nõi gárda a másodosztályban szerepelt, remekelt. Kiemelhetjük a PEAC vívó szakosztályát is, amely kiemelt regionális központként mûködik. A versenyzõk párbajtõr szakágban rendkívül értékes helyezéseket értek el. A PTE nõi kézilabdásai az idei évben kiharcolták az élvonalba kerülést, így az elsõ osztályban bizonyíthatnak. Sorolhatnánk a szakosztályok eredményeit, helyezéseit. Összességében elmondható, hogy a sportolási lehetõségek adottak a versenyezni kívánó fiatalok számára is. Dr. Papp Gábor, a PEAC elnöke lapunknak egy korábbi interjúja során elmondta, hogy a jövõben az egyesület céljai közé tartozik, hogy erõsítsék az egyetemi-városi sport együttmûködését is. A PTE-PEAC várja a sportolni szándékozó egyetemi hallgatókat! Alapítva: 1923 Színek: fekete-fehér Elnök: Dr. Papp Gábor Cím: 7622 Pécs, Sport utca 1. Telefon, fax: /

11 Univ-11.qxd :11 Page 1 American Corner The American Corner in Pécs invites all freshmen students to visit its office in the heart of the city. Since 2004, our team provides free services & support to all students in Pécs. In our expanding library you will find: reference books for your study & research, original U.S. leisure & scientific magazines, American & other English novels, books for children & teenagers, DVD & VHS collections from blockbusters to documentaries. Our educational advising service gives you: advice from our professional counselor, information on available scholarships, preparation materials for language exams, and standardized tests (TOEFL, GMAT, GRE, SAT), information on student & tourist visas. With the help of our partners, you will find opportunities to: work & travel during your summer in the USA, try an internship at an American company, take part in student exchange programs around the world. You are also welcome to attend our free events: bi-weekly Movie Nights & special screenings through out the semester, American holidays & celebrations (Halloween, Thanksgiving, Valentine's, etc.) cultural workshops & useful presentations, concerts, sports days, and discussion clubs. Look for our programs and news regularly in UnivPécs, on posters around campus, and on our website. Office hours: weekdays from 8 a.m. to 4 p.m. (Friday to 2 p.m.) Mária utca 9. (1 minute walk from Széchenyi tér) Phone: ICWiP 2008 International Culture Week in Pécs english Beginning You might feel a bit lost during your first days at the University of Pécs (commonly referred to as UP), but believe us, thousands have tested it: it only lasts for a few days. You will enjoy it all very soon. Here are some UnivPécs tips for the first few weeks. by Péter RADICS The UP is by almost all measures one of the top schools of Hungary, and a prominent institution of the region. All of its 10 faculties welcome international students (most of them come with the EU's Erasmus scholarship) with the Faculty of Medicine and the Faculty of Business and Economics also having many full-time international students for its English and German language programmes. On the very first days of the semesters foreign offices at the faculty organize Orientation Days (or sometimes weeks at the Faculty of Economics). These tend to start with some usual formalities (warm welcomes of deans and officials) but paying attention is very much worth the effort. All the practical knowledge is given to students during these events, university officials and student representatives tell all the basic information on starting the university, signing-up for courses, introduction to student's cultural events. A joint Orientation Day is also organized every semester for exchange students, including most of We are glad to present the new English webpage of the University of Pécs: Our aim was to create a webpage that is user-friendly, informative and well-designed. We hope that you and all the incoming students, faculty and staff from more than 80 countries will like it! First of all, let's have a look at the orange menu! "About us" provides information about the UP and its management and contains the welcoming words of the Rector as well as maps and the location of faculties, libraries, student hostels etc. You can also find these maps on the top of the page in the right corner by clicking on "Location + Maps". This section helps you in your daily life, since you can plan your route to and from a given place. You can also find useful information about the faculties under the "Faculties" menu item. "Science + Research" informs you about innovative research at the UP, while under the "Services" menu item you can read at the UP the Erasmus and CEEPUS students of the UP. This event is organized by the Foreign Relations Office and the Office of International Student Relations, and is also very important, since details on registration with the Immigration Office is also given. Student hostel accommodation is offered to exchange students coming with scholarships or by bilateral contracts of the sending university and the UP. This hostel is a separate floor offered to incoming students only and it has two-bed rooms with commonly used bathrooms. If you are eligible for student hostel accommodation, you may choose if you want it or not before arrival. After moving in and trying out you may of course still choose move to an apartment or flat you rent. The Office of International Student and the Central Student Service Office are usually able to offer at least a couple of flats that suit your needs, but don't be too choosy. Not all flat owners are ready to lease their flats for a short period of years and some of them know very little English. Prices usually range from HUF per apartment, you can share flat to reduce costs. The ten faculites of the UP are spread to different buildings and campuses throughout the city of Pécs and the surrounding region (Southern- Transdanubia). So go ahead discovering the campuses and the city and see what it offers till 2010, when Pécs is becoming a European Capital of Culture. Take your time! Welcome to UP Online! about libraries, sports and cultural facilities, useful Hungarian vocabulary and much more. International relations of the UP are introduced under the menu item "International Affairs". Last but not least, let's see the blue menu! Here information is selected according to the interests of different groups. Future students of the University can read about the programmes available for international students under "Prospective Students". You, as a student of UP, will likely be using the "Students" menu item most of the time. Check out our Student Guide there! And if you finish your studies, take a look at the "Alumni" menu item too. Do you think you might come back later as a professor? Visit the "Guest Faculty + Staff" menu! Please contact the Portal Group with any comments, suggestions and information: Visit the website: 11

12 Univ-12.qxd :23 Page 1 magazin Tchibo Egy hely, ahol a hasznos a kellemessel, az olcsó ár a minõséggel fonódik össze. Ráadásul mindez a pécsi Árkádban, a város fogyasztói központjában található. A Tchibo végre elért Pécsre is különleges üzletével, mely kávézó és egy bolt is egyben. Miközben tehát minõségi kávét vagy teát szürcsölünk, kéthetente megújuló akciók közt böngészhetünk kiváló minõségû termékek közt. Persze az édesszájúakra is gondoltak: a forró csoki mellett, ami igazi kakaóból készül (ha kérsz rá, igazi tejszínhabbal), különbözõ sütemények és torták közül válogathatunk. Aki pedig szenvedélyének otthon is hódolni kíván, az válogathat és vásárolhat a számtalan szemes és õrölt kávékülönlegességbõl és teafûbõl vásárolhat. Blöff A Színház tér egy eldugott kis zugában található e kicsi kávézó, amely kitûnõ hely egy eltûnni vágyónak nyugis délutáni ejtõzésre, vagy egy bulis estére a haverokkal. A Mániában mindent megtalálsz, ami egy jó kocsmához és egy igazi kávézóhoz kell. A kávék, cappucinok finomak és melegek, a forró csoki igazi. A sörök átlagos áron csapolódnak és az ínyencekre számtalan pálinkakülönlegesség vár, többek közt prémium minõségû birspálinka kapható. Helyek Pécsett Szent István tér Vagy ahogy mindenki hívja: SIT. Ez az a hely, ahol annak idején felnõtté váltunk és most felnõttként is vissza-vissza térünk, vagy mert Pécsi Napok vannak vagy egyszerûen csak a tér sokszínûsége és pezsgése miatt. Ezen a helyen korosztályok és a legkülönfélébb emberek találkoznak nappal és éjszaka egyaránt. Buli elõtt a legjobb hely a melegítésre, amíg az idõ engedi. És nem mellesleg a római kori leletek miatt is érdemes ide ellátogatni. Aki pedig inkább tetõt szeretne a feje fölé tivornyázás közben, az is választhatja a teret és vonzásterét, hiszen a legkedveltebb vendéglátóegységek is errefelé vannak. TÓTH Alexandra publicisztikája Kislányom! Neked egyetemre kell menned! Hallgatom már három éve minden vasárnapi ebédnél! És nem sokára (már csak pár hónap) el kell döntenem, hova is adjam be a jelentkezésem. Úgy gondolom, manapság az emberek azt hiszik, hogy az a valaki, akinek diplomája van. És sajnos a fizikai munkát lebecsülik. Kisgyermekként édesapám munkáját követve, bõrdíszmûves mester szerettem volna lenni. De valahogy a sors nem áldott meg jó kézügyességgel, sõt, semmilyen kézügyességgel, így hamar lemondtam errõl az álmomról. Most leszek végzõs gimnazista, az érdeklõdési köröm valamennyire kialakult már. Magyar tagozatos osztályba járok és imádom az irodalmat. Dühít, és egyszerûen nem tudom elfogadni azt, hogy Ady verseskötete helyett egy kémia könyvet kell a kezembe fogni, a rímek helyett a periódusos rendszert kell olvasnom. Vagy éppen a sinus cosinus tételt magolnom, amikor egyáltalán Mázlisták! nem érdekel. Mindenféleképpen ezen az ágon szeretnék továbbtanulni. Várom már, hogy olyan tantárgyaim legyenek, amiket én választok, amik érdekelnek. Várom azt, hogy olyan órára üljek be, ahol nem kell a pad alatt dugdosnom egy könyvet, vagy zenét hallgatnom, mert éppenséggel a laposférgek szaporodása a téma. Várom azt, hogy órák után az egyetemista barátaimmal beüljünk egy hangulatos helyre, és várom azokat a híres egyetemi bulikat. Tudom, hogy az egyetem nem csak csupa móka és kacagás, de várom már! Annyi, de annyi program, lehetõség nyílna meg elõttem. Különleges embereket ismerhetek meg, mûvelt és okos emberektõl tanulhatok, számtalan dologban kipróbálhatom magam De ezért sokat kell még tennem. Nagyon nehéz bejutni egy jobb egyetemre, nehéz benn maradni is. De ez csak rajtam áll, hogy mennyire akarom. És akarom! Tudom, hogy a következõ pár hónapom az érettségi tételek kidolgozásával, a 600 kg-os felvételi tájékoztató lapozásával és rengeteg idegeskedéssel fog telni. De elhatároztam, hogy továbbtanulok. Annyi minden kavarog a fejemben: milyen kar, melyik egyetem, meg fogom-e állni a helyem, tényleg ez kell-e nekem? És félek is. Félek attól, hogy nem felelek meg. Félek attól, hogy rosszul döntök, félek attól, hogy eltévedek a nagy épületekben, hogy nem tudok gyorsan jegyzetelni, félek attól, hogy milyen lesz a jövõm. És meg is vagyok ijedve attól, hogy a magam lábára kell állnom. De ha több ezren, több millióan végigcsinálták, még ha nem is mindenki élvezettel, akkor nekem miért ne sikerülhetne? Ezt látni kell! Szakmai hagyományokon alapuló családi vállalkozás ez a Sigmond Optika. Hét évvel ezelõtt, az alapításkor a cég azt a célt fogalmazta meg, hogy az optika világában folyamatosan magas színvonalú és teljes körû szolgáltatással álljon a hozzájuk ellátogatók rendelkezésére. Munkájuk alappillérei: a segítõ szándék, a szakmai tudás és folyamatos továbbképzés, a tapasztalat, a kimagasló mûszaki háttér és a gyártókkal kialakult tökéletes együttmûködés. A magas színvonalú munkához nélkülözhetetlen a folyamatosan karbantartott szaktudás, a megfelelõ tapasztalat. Az üzlet mindezt garantálni tudja a tulajdonos Sigmond István és egy munkatársa optometrista-kontaktológus segítségével, akik szakmájukban a legmagasabbnak számító diplomával rendelkeznek. Az optika további három dolgozója köztük egy szemész szakorvos is komoly szakmai tapasztalatokkal rendelkezik, ami garantálja az ügyfelek megfelelõ kiszolgálását. A szemvizsgálatok és szemüvegkészítés terén világszínvonalú gép- és eszközparkkal dolgoznak az egyenletes jó minõség és reprodukálhatóság érdekében. Az elmúlt hónapok fejlesztésének köszönhetõen a szemüvegek készítése és tervezése területén a szakma megítélése szerint világelsõnek számító berendezéseket használják. Egyik alapvetõ célkitûzésük, hogy az egyéni igényekre való tekintettel segítsék a megfelelõ látásjavító eszköz kiválasztását, hiszen egy-egy termék nemcsak a látás minõségét határozza meg, hanem viselõjének külsõ megjelenését is. Ezt szem elõtt tartva az üzlet egyedi szolgáltatást is tud nyújtani, vagyis olyan szemüvegeket forgalmaznak, készítenek, melyeknek formája egyedileg tervezhetõ, késõbb az arc változásaihoz alakítható. A kontaktlencsét elõnyben részesítõk számára is széles a választék. Ehhez már nem fûzök mást hozzá, mert a végén még valaki meggyanúsít, hogy nem mondok igazat, hisz ilyen magas szintû szolgáltatással és minõségi termékekkel nem minden nap találkozik az ember. Kételkedni lehet, de bizonyosságot csak a helyszínen kaphat az ember. Mert lehet, hogy igazán csak a szívével lát az ember, de néha nem árt egy kicsit csalni, és a szemünket is használni. (x) 12

13 Univ-13.qxd :10 Page 1

14 Univ-14.qxd :34 Page 1 kultúra A mobilok is elhallgatnak, ahogy ritkán, az egyik oldalon sötét van, a másikon erõs reflektorfény, a forró, az izzópiros. Színházban vagy, kedves olvasó. Aranyputtósban, fekete falú, egyszerûben vagy szocreálban, esetleg szárnyas malacosban. A kérdés már csak az, melyik oldalon szeretnél élni s halni, a vörös fotelben, a sötét oldalon, Star Wars után szabadon, belefeledkezve az elõadásba, vagy fönt a színpadon, a fényben, játszi könnyedséggel játszva élettel és halállal, mert az erõ veled van. Mert Pécsett mindkettõre lesz lehetõséged. APRÓ Buba Annamária írása Az aranyputtós fõhadiszállás Vagy Pécsi Nemzeti Színház, inkább. Hagyomány, minõség és Irénke néni. Az a színház, a Színház tér közepén, stílszerûen, ahová még kiöltöznek az emberek, a nõk magassarkúban tipegnek föl a vörös szõnyegen, a szünetben krémest esznek a büfében és pezsgõt kortyolnak, öltönyös férfiakkal. Van ebben valami 19. századi, elõkelõ, nagyszabású, elegáns, és a darabokat is ez jellemzi valahogy. Az épületnek lelke van, ami a színészekével együtt ver. Balikó Tamás pedig marad a Nemzeti igazgatója, igaz, nem a pestié, hanem a pécsié. És függöny föl POSZT és a csillagok A posztolás Pécsett külön fogalom. A Pécsi Országos Színházi Találkozó májusban. Sátrazás a jegypénztár elõtt hajnalban, hogy legyen helyed a legjobb elõadásokra. Mert minden évben van egy kiválasztott, jedi lovag, tavaly Kukorelli Endre kortárs író, akinek feladata nem más, mint megnézni az összes határon inneni és túli magyar nyelvû elõadást, és meghívni Pécsre a legjobbakat. A találkozónak két gombja van, az In, melyre kattintva a hivatalos versenyprogram válik elérhetõvé és mögötted lévõ sorban szuszog a bazitai Darth Vader, Verebes. Az Off pedig az, ahol a jövõ tehetségeit nézheted meg a színmûvészetirõl, vagy kiállításokat látogathatsz, színészek fõztjébõl ehetsz és koncerteket hallgathatsz. Vagy ha annyival beéred, celebeket leshetsz a fõtéren ülve, fagyit nyalva és azt érezheted, amit már Shakespeare is, hogy színház az egész világ. JESZ-oh jeah! Janus Egyetemi Színház. Ez az a hely, ahol választhatsz a sötét és a világos oldal közül. Mert Mikuli János és Tóth András kezei között nagyra lehet nõni, ha az ifjú egyetemista idõt és energiát szán rá, komolyan veszi a játékot, de emellett gyógyszerészkedne is (mert ilyen is van a társulatban ). Vagy ha nem vágysz a világot jelentõ deszkákra, érdemes megnézned (lásd képeinket), mit tudnak veled egykorú társaid, ha rájuk világítanak és függöny elé állítják õket, rengeteg próba után. Kísérleteznek, újítanak, rendeznek és rendezõdnek, tömött sorokba vagy erkély-jelenetbe, hogy aztán belõlük kerüljön ki az új pécsi generáció, akár színészként, akár kritikusként, akár mûértõ gyógyszerészként. Az elsõ õszi elõadás idejét a sasold le. A Pécsi Harmadik A kortárs magyar dráma színtere ez a társulat nélküli színház, ahol saját darabokat és vendégelõadásokat állítanak színre. Gézagyerek, Csirkefej és Herner Ferike faterja lehetnek a hívószavak a közelmúltból, talán ez a hely felel meg leginkább a nemzetközi tendenciáknak, miszerint a színház egy kultúrát befogadó intézmény, amelyet különféle kompániák töltenek meg élettel, és programja állandóan változik. Szárnyati Géza malacnak Bóbita Bábszínház. A fél gyerekkoromat ott töltöttem, mert a bábok világa csodálatos. Mert ott a színész néha csak hang, vagy kéz, a mozdulat már a babáé. És nem csak gyerekeknek, mivel a Szárnyas malac színháza felnõtteknek szóló elõadásokat is készít, hát hagyd magad újra elvarázsolni. (Nem) kis pécsi zene Ha az életben nincs már több móka, akkor marad a muzsika, a nóta. Ha fergeteges koncertekre vágysz, akkor nem kell messzire menned. Azon túl, hogy rendszeresen megfordulnak itt neves pesti és külföldi elõadók, számos különleges zenekart találhatsz Pécsett is. TUDOM, NEKED IS ÕK JUTNAK ELSÕRE ESZEDBE Õk, akiket parafrazáltam. Igen, õk itt vannak itthon. Mi pedig torkos Borz rajongók vagyunk és kíváncsian várjuk tõlük a következõ határtalan városhoz méltó nagy dobást. A második (vagy inkább mégiscsak az elsõ!?) aki neked is eszedbe juthat, a 30Y. AMIT ÖSSZEKUSZÁLSZ NYÁRON A németesen drájoj -nak titulált harmincipszilon (egyeseknek csak ipszi ) igazi pécsi banda (igen, az õ Csészényi tér albumukról keresztelték el az Európa Kulturális Fõvárosának programirodáját a Széchenyi téren). Márpedig pécsiek annak ellenére, hogy nevüket a legenda szerint egy szombathelyi buszjárat ihlette. Stigmatizálták már õket kispálos -nak is, de már csak az elõítéletek rögzülésének elkerülése végett is érdemes õket meghallgatni, ahogy érdemes a dalok szövegeire is odafigyelni, a bandatagok blogjait meg bogozd ki télen. ACUSTIC POP COMEDY Az ország legjobb utcazenésze is pécsi bölcsész (így hívják a kari lapot is). Babarczi Bulcsú helyi éttermekben, kocsmákban és természetesen utcákon, tereken, PENeken szokott leggyakrabban feltûnni. Lassan már sztár lesz, abból is a közvetlen és elérhetõ fajta. Ismerd meg személyesen, megéri! Hogy mennyire sokoldalú, azt az is bizonyítja, hogy volt olyan idõszak az életében, amikor nyolc különbözõ zenekarban játszott egyszerre (a népzenétõl a reggae-ig) és nem utolsósorban az UnivPécs munkatársa is volt (és ma is az). A következõ PEN tehetségkutató 2008 gyõztes zenekarát bemutató néhány mondat is tõle származik. A SVETLANA ÉS A VEGA KAJA A Svetlana 2005 novemberében alakult. Jelenleg egy vendégzenészekkel kiegészülõ kvartettrõl van szó: Munkácsi Ádám fuvolázik, Baksa Péter basszusgitározik, Takács Bori üti a kongákat, Restás Gergõ dobol. A zenekart idõnként Taschner Barna egészíti ki hegedûn, illetve Bense Andor derbukajátékával. A zenélés mellett többnyire egyetemi tanulmányaikat végzik, illetve próbálják befoltozni lyukas zsebeiket: Ádám a Mûvészeti Kar hallgatója, Bori filmszakos és fotózik is, Peti tanítás mellett a házát rakosgatja össze, Gergõ pedig lopja a napot, vagy épp rettentõ nagy király vega kajákat fõz, amit gyakran beletölt a Svetlana tagokba. Zenéjük fúziós jazz, vagy éppen kísérleti jazz, kinek hogy tetszik. Sok mindent összeeresztenek mindenbõl, ami hatással van rájuk zeneileg, a funktól a magyar népdalon vagy a latinon át akár a drum and bassig. Keresgélünk, és ez jön ki belõlünk Közhelyesen szólva. Mindez helyzetjelentés arról az útról, amelyen éppen csak bóklásznak. Szia! Csöresz vagyok (hivatalosan Churchilla), egy francia bulldog. Arra gondoltam, elmesélem, mik folynak itt, az UnivPécs szerkesztõségében. Sokat rohangálnak, és ilyenkor gyõzöm levadászni a cipõiket. Meg sokat bámulják a számítógépeket, ilyenkor a kábeleket próbálom megrágni. Néha sokan vannak, és nem hagynak aludni, néha meg kevesen, olyankor meg pláne nem hagynak aludni. Folyton beszélnek, telefonálnak vagy zenét hallgatnak. Állítólag van egy Pulitzerszobruk megõrzésre a szekrényükben. Mások szerint borokat jegelnek a hûtõben. Van, aki innen jön, van, aki onnan, de ha olyan gyakran sertepertélsz és szuszmákolsz itt a szerkesztõség környékén, mint én, rájössz, hogy jó fejek. Ha van kedved, csatlakozz! Hétfõ esténként itt vannak, sõt, még az is lehet, hogy én is. Vagy dobj egy mailt ha kipróbálnád magad, akarsz-e velük dolgozni. Hörrencs, Ch. 14

15 Univ-15.qxd :39 Page 1 helyek (Majdnem teljes) PTE-anzix Pécs Takáts Eszter, Damjanich kollégium, TTK, Pécs2010 Európa Kulturális Fõvárosa, Zengõ, Zsolnai gyár, MIZO Pécs, Nádor szálló, 30-as busz, 30Y, Beck Zoli, KTK, Apolló mozi, Székesegyház, ETK, Tettye, ICWiP, ÁJK, Mecsek cukrászda, Jókai tér, PécsiEst, eozin, Jobb, mint otthon, Balassa kollégium, Árkád, Pécsi Nemzeti Színház, Kiscsillag, Lovasi András, tévétorony, Szalon sör, Mecsextrém Park, TK, Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, Csontváry Múzeum, FEEK, Elefántos ház, Paulus, ÁOK, Rák Café, Laterum. Szekszárd A legkisebb lélekszámú megyeszékhely, ahol a helyek, ahova érdemes elmenned könnyedén bejárhatók. Babits Mihály, Kispipa, Petrits Mézeskalácsos, Gyertyaöntõ és Cukorkakészítõ Múzeum, Happy and Orange Kávézó, Incognito, Ady gimi menzája, Karaván pizza, Zrínyi sörkert, Senex, Mentha kávézó, Garay Drink Bár, Béla tér, Garay tér, csokoládébolt, Mûvészetek Háza, A Séd és a régi Séd, Zug, Augusz-kastély, Bencés apátság romjai, Szekszárdi Vasútmodellezõ Klub, Aranykulacs, Fürgerókalábak, Remete kápolna, Belvárosi templom, Húsvasaló, Wosinsky Mór Múzeum, PTE-IGYFK, régi présházak, kilátó, Mészáros pince. 160-as, Prométheusz park, Szekszárdi Szüreti Napok, Alisca Bornapok, Panoráma mozi, Béla tér, harangjáték, Borkút, Megyei Könyvtár, Farkas Zsuzsanna keramiái, Bonsai Egyesület, erdei vasút, Art Contact Mozgásszínház, Német Színház, Alisca Rádió, Mirázs Teaház, Major utca, Jónás könyve kézirat. Zalaegerszeg Pécsi Galéria Viszonylag tágas kiállítótér, megalkuvást nem tûrõ igazgatóval, aki megbízható esztétikai értékítéletekkel bír, az élet majd' minden területén. Gyûjtemények a szociológiai témáktól az önmagáért-valóságig. Gyakran itt mutatkoznak be a Mûvkar DLA-sai, ha nem a Kisgalériában vagy a Hattyúházban. POSZT Off idején hemzsegõ mûterem, vasárnap ingyen jöhet a család. Kifelé menet vegyél talán egy Echo-t, mert jó is és lokál is, és ha már, akkor Jelenkort. 2-es helyi járat, BTK, Pollack, Sörház, Sörgyár, Kísérleti Labor, várfal, Uránia mozi, Boldogság Háza, találkozó a ló farkánál, Iványi Dalma, Aranygaluska. Mûvészetek és Irodalom Háza No de mivégre ez a kétélû megkülönböztetés? Igaz ugyan, hogy gyakran fordulnak meg itt irodalmárok és írók, illetve egyértelmûen besorolható avagy rendes mûvészek is, mint zenészek, fényképészek, filmrendezõk vagy festõk (a Dalí meg a Chagall). Kritikusok és esztéták csõstõl. Sokszor ingyen is, és beszélgetnek, meg zenélnek. Komolyan. A ruhatárnál lesegítik a kabátodat, és kérdezés nélkül adják vissza, ha indulsz. Ady Mozi, PTE-ETK, ZTE, skanzen, Gerõ cukrászda, Hétrét együttes, AquaCity, Páterdomb, kerámia, csipkeházak, Hagymasisakos ispita, Olajipari Múzeum, Mama Africa, zenélõóra, Azaleás-völgy, Csácsi arborétum, Palatinus vendéglõ kertje, Kossuth Pince, Grabowsky platánfák, Dózsa-liget, Bereményi Géza, Pedro kocsmája, Sóház, TV-torony, tulipánszobor, Sárkány, Deák téri park, Deák Ferenc, Atlantis Club, Hevesi Sándor Színház, Mylord, Jégcsarnok, Gébárti-tó strandja, szenterzsébethegyi gesztenyefa, hótakarós napok átlagos száma 45 nap. Kaposvár Kispál és a Borz, Lauber Dezsõ Városi Sportcsarnok, bornapok, állatvásár, Szenes, Leöwey Klára Gimnázium, Vasarely Múzeum, kisvasút, alternatív zene, Barbakán, Szántó kollégium, lakatfal, Bagolyvár, Ókeresztény sírkamrák, Király utca, Dante Café A Dante még megvan, bár a Boccaccio leégett, Petrarca meg soha nem is volt. Kiállítások. Koncertek bent, kint, lent. Az emeleten ütemre hajlong a magányos cédrus. És az sem ritka, ha bemész a Dantéba, hogy kijön belõled a Dante. Máris felolvasóest. Mûjégpálya, Vári Éva, 48-as tér, Hullámfürdõ, PEN, EKN, UnivPécs, sok napsütés (fõleg nyáron ). Somogy, Kopisch, Kossuth tér, negyvenkét autóbusz, három palota, egy színház, Csiky Gergely, kaposvári kosarasok, életfa és kopjafák, Gugyuló Jézus tabernákum oszlop, Kaposhíd, Somogy IC. 15

16 Univ-16.qxd :10 Page 1

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK. Általános intézményi adatok, elérhetőségek

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK. Általános intézményi adatok, elérhetőségek KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK Általános intézményi adatok, elérhetőségek Pécsi Tudományegyetem (PTE) REKTOR DR. GÁBRIEL RÓBERT egyetemi tanár 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B. http://www.pte.hu/ OM AZONOSÍTÓ

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A PTE karai. Állam- és Jogtudományi Kar

A PTE karai. Állam- és Jogtudományi Kar A PTE karai A Pécsi Tudományegyetemen jelenleg tíz kar mûködik. Az alábbiakban valamennyit röviden bemutatjuk és innen tovább is lehet lépni az egyes karok beiskolázási, illetve felvételi oldalaira. Állam-

Részletesebben

Félévkezdési KisOkos õszi szemeszter

Félévkezdési KisOkos õszi szemeszter Félévkezdési KisOkos 2012. õszi szemeszter Tisztelt Hallgatók! Az alábbiakban hasznos tanácsokkal kívánjuk Önöket ellátni, illetve felhívni figyelmüket legfontosabb teendõikre. Beiratkozás Az új, 2012/2013.

Részletesebben

PTE-IFK. 1. oldal, összesen: 7 PTE FI58544 INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE

PTE-IFK. 1. oldal, összesen: 7 PTE FI58544 INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE PTE FI58544 PTE-IFK INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. Telefon: (74) 528-300 Fax: (74) 528-301 E-mail: felveteliinfo@igyfk.pte.hu Honlap: http://www.igyfk.pte.hu A JELENTKEZÉSI LAPOT

Részletesebben

A 2014. évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére

A 2014. évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére A évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23. 2012. április 10. Kari tájékoztató rendezvény Tevesz Gábor okt.dh. 1 BME - VIK BME 1. 269 526 m 2

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA 2015. június 26. 1 A Pécsi Tudományegyetem Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Ösztöndíjának alapszabálya I. Alapelvek

Részletesebben

A 2012. évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23.

A 2012. évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23. A évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére április 10. Kari tájékoztató rendezvény Tevesz Gábor okt.dh. 1 Miről lesz szó? 1. Helyzetkép 2. Milyen teendőik vannak még a felvételi

Részletesebben

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja 3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS 1. A szabályzat célja (1) A Magyar Nemzeti Bank, mint Támogató által (továbbiakban: MNB) az Eszterházy Károly Főiskola, mint az Eszterházy

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2010-es határozatai

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2010-es határozatai A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2010-es határozatai 1/2010sz. (2010.02.08.) KT határozat: A PTE Művészeti Kar Kari Tanácsa titkos szavazással 11 IGEN, 0 NEM szavazattal, 1 TARTÓZKODÁS

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

felvett hallgatók és és hozzátartozóik részére

felvett hallgatók és és hozzátartozóik részére A A 2014. évi évi felvételi eljárásban BSc BSc képzésre felvett hallgatók és és hozzátartozóik részére 2014. 28. 29. / 30. / 31. 2012. április 10. Tevesz Gábor 1 okt.dh. BME VIK BME 1. Alapítás éve: 1782

Részletesebben

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 2016. ÉVI HATÁROZATAI SOPRON 2016 1/2016. (I.15.) SZ. HATÁROZAT A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa egyhangúlag elfogadja a

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29.

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29. Időbeosztás/határidők tavaszi félév 2012/13-as tanév Kari sportnap Tanévnyitó ünnepség 2011.augusztus 30. 2012. április 20. HÖK 2011. szeptember 4. Beiratkozás 1. évf. teljes idejű képzések 1. évf. részidős

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE ALAPKÉPZÉS (BSc) Hódmezővásárhely 2016 A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSI RENDJE A záróvizsga törvényi szabályozása a 2012 2013. tanév

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

MINTA. Kedves Első éves Egyetemi POLGÁRUNK!

MINTA. Kedves Első éves Egyetemi POLGÁRUNK! EvaSys Első évesek kérdőíve 2014/15 PTE Marketing Osztály Új egyetemi polgárok polgárok kérdőíve kérdőíve Új egyetemi Válasz megjelölése: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete DE BTK alapszakjai: Bölcsészettudomány andragógia anglisztika germanisztika (néderlandisztika, német) Társadalomtudomány kommunikáció- és médiatudomány politológia

Részletesebben

NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2014. szeptember 08. - 10.

NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2014. szeptember 08. - 10. SZOLNOKI FŐISKOLA Oktatási és tudományos rektorhelyettes NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) Ikt.szám: SZF/2962/2014. Üi.: Bakos Róbertné INFORMÁCIÓS NAPOK

Részletesebben

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 7621 Pécs, Mária u. 9. email: varosfejlesztes@pecs2010.hu

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 7621 Pécs, Mária u. 9. email: varosfejlesztes@pecs2010.hu Alapadatok Emberi erőforrás Regionális erőforrás Befektetői kézikönyv Terület: 163 km² Tengerszint feletti magasság: 120-250m Éves csapadékmennyiség: 620 mm Éves átlagos középhőmérséklet: 10, 3 C Januári

Részletesebben

21. Nyelvvizsgázni hol, hogyan mennyiért? azoknak a fiataloknak, akik nyelvvizsga nélkül nem kapnak diplomát

21. Nyelvvizsgázni hol, hogyan mennyiért? azoknak a fiataloknak, akik nyelvvizsga nélkül nem kapnak diplomát 21. Nyelvvizsgázni hol, hogyan mennyiért? azoknak a fiataloknak, akik nyelvvizsga nélkül nem kapnak diplomát Jogszabályi háttér 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 62. (1) A felsőfokú tanulmányok

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2014 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy. Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy. Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Benedek Elek Pädagogische Fakultät / Benedek Elek Faculty of Pedagogy Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Dékáni köszöntő Kedves Érdeklődő! Ebben a kiadványban igyekeztünk összegezni

Részletesebben

Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási forma: államilag támogatott / költségtérítéses **

Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási forma: államilag támogatott / költségtérítéses ** SZENT PÁL AKADÉMIA FELVÉTELI KÉRELEM MESTERKÉPZÉSRE A SZENT PÁL AKADÉMIÁN SZERZETT TEOLÓGUSI FŐISKOLAI OKLEVÉL BIRTOKÁBAN * Jelentkezési határidő: 2011. május 15. Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási

Részletesebben

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon:

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon: 9 8 8 A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon 3 + 0 + %! A L K munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatás 0000 Magyartörténelem A L K igazságügyi igazgatási alapszak 0000

Részletesebben

6. sz. Javaslat a DE Egészségügyi Kar Szervezeti és Működési Rendje módosítására az SZMR Bizottság április 07-i ülésére

6. sz. Javaslat a DE Egészségügyi Kar Szervezeti és Működési Rendje módosítására az SZMR Bizottság április 07-i ülésére 6. sz. Javaslat a DE Egészségügyi Kar Szervezeti és Működési Rendje módosítására az SZMR Bizottság 2010. április 07-i ülésére 1. Az SZMR 1. (2) A Kar székhelyén lévő képzések felsorolásából törlésre kerül:

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába!

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! Facultas Humán Gimnázium Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! 2017/2018 2 FACULTAS Elérhetőségek: Facultas Humán Gimnázium OM azonosító: 200304 1078 Budapest, Hernád utca

Részletesebben

Egyetemi hallgatók, munkatársak

Egyetemi hallgatók, munkatársak Egyetemi hallgatók, munkatársak Elsõ évfolyamos és leendõ hallgatók körében Médiumok: Univ Pécs + Kari lapok Az Univ Pécs a Pécsi Tudományegyetem szorgalmi idõszakokban (február-május, szeptember-december)

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére Dátum Esemény 2016. augusztus 21. (vasárnap) augusztus 25. (csütörtök) Gólyatábor Regisztrációs hét augusztus 29. (hétfő): 8 órától ÁJK 2016. augusztus

Részletesebben

Rendszeres kari feladatok éves ütemterve /2015

Rendszeres kari feladatok éves ütemterve /2015 2014/2015. tanév Általános információk: ŐSZI félév Szorgalmi időszak: 2014. szeptember 1. - 2014. december 5. Költségtérítés befizetésének határideje:őszi szünet: október27. - október 31. I. részlet: 2014.

Részletesebben

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kara felvételt hirdet Infrastrukturális

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

PTE ÁOK Romhányi György Szakkollégium

PTE ÁOK Romhányi György Szakkollégium PTE ÁOK Romhányi György Szakkollégium Felvételi szabályzat A szakkollégiumnak egyszerre legfeljebb 30 hallgatói tagja lehet. A felvételi eljárás első éves hallgatók esetében minden év augusztusában, felsőbb

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA VII. SZÁMÚ MELLÉKLET SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA Teológia mesterszak Egységes, osztatlan képzés 1. (1) Teológia mesterszak kizárólag

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Dátum Esemény Regisztrációs hét február 2. (hétfő): Neptun nyitás 8 órától ÁJK 13 órától GÉIK Nappali 2015. február 2. (hétfő) február 6. [levelező

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

FÖLDTUDOMÁNY SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc)

FÖLDTUDOMÁNY SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR FÖLDTUDOMÁNY Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc) www.ttik.hu/felvi A Földrajzi és Földtudományi Intézet célja olyan

Részletesebben

Erasmus+ Hallgatói Mobilitás és Szakmai Gyakorlat. SZTE Állam- és Jogtudományi Kar február 4.

Erasmus+ Hallgatói Mobilitás és Szakmai Gyakorlat. SZTE Állam- és Jogtudományi Kar február 4. Erasmus+ Hallgatói Mobilitás és Szakmai Gyakorlat SZTE Állam- és Jogtudományi Kar 2015. február 4. Miért jó a hallgatói mobilitás? Nyelvtudás fejlesztése; Interkulturális és szakmai kapcsolatok építése

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság Oktatási területeink Informatika Agrárgazdaság Szak- és közigazgatás Üzleti közgazdaság Vidékfejlesztés Felvételt nyert hallgatók száma Államilag finanszírozott hallgatók száma Költségtérítéses hallgatók

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Dr. Bacsa-Bán Anetta 2014. 02.

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Az Állam- és Jogtudományi Kar 1980-as alapításának elsődleges célja a regionális jogászhiány megszüntetése és a jogászutánpótlás

Részletesebben

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER mesterképzés - nappali tagozat

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER mesterképzés - nappali tagozat A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által nappali tagozatos mesterképzésben részt vevő, tanulmányaikat 2008/2009-es, a 2009/2010-es, valamint 2010/2011-es tanévben

Részletesebben

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS 2014 1. Erasmus + Mi az Erasmus +? Az ERASMUS+ egy átfogó programcsomag, amely

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA Szolnoki Főiskola Szolnok Ikt.szám: SZF/4840/2012. Üi.: Takács Katalin NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden FSZ képzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2012. szeptember 10. és 11. Az Információs

Részletesebben

A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján

A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján Diplomán innen és diplomán túl Szent István Egyetem Gödöllő 2011. október 24. A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján Kuráth Gabriella Németh Péter

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke.

A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke. A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke. VIII. Tanintézetek, intézmények 1. A Pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem iratai (1837-) 1914-1923 (-1935), 5,48 ifm a. A Rektori

Részletesebben

AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA a április 30-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA a április 30-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA a 2015. április 30-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Jelen Szabályzat a 2015/2016-os tanévre, ill. ezt követő tanévekre jelentkező,

Részletesebben

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu

Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Dél-Magyarországi Tehetségpontok I. találkozója www.tehetsegpont.ejf.hu Eötvös József Főiskola Közgazdaság -tudomány Mérnöktudomány Neveléstudomány 2 Képzéstípusok Alapképzés (7 vagy 8 félév) Duális alapképzés

Részletesebben

SZIE-GTK. Intézmény elérhetősége:

SZIE-GTK. Intézmény elérhetősége: SZIE-GTK Intézmény elérhetősége: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Telefon: (28) 522-090 Fax: (28) 522-040 E-mail: katona.laszlone@gtk.szie.hu Honlap: http://www.gtk.szie.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb

Részletesebben

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

ALUMNI HÍRLEVÉL. Bevezető. További információk: Impresszum. Különszám - Keresztféléves képzések 2012. Szolnoki Főiskola 1. Kedves Olvasó!

ALUMNI HÍRLEVÉL. Bevezető. További információk: Impresszum. Különszám - Keresztféléves képzések 2012. Szolnoki Főiskola 1. Kedves Olvasó! Kedves Olvasó! Bevezető Az Alumni hírlevél különszámával jelentkezünk. Jelenlegi hírlevelünk célja, hogy értesítést és információt adjunk a Szolnoki Főiskola keresztféléves képzéseiről. Képzési kínálatunkban

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet

Debreceni Egyetem. Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet Debreceni Egyetem Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet Nemzetköziesítési audit a Debreceni Egyetemen 2016. november 09. Nemzetköziesítés a Debreceni Egyetemen - a Debreceni

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2016-os határozatai

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2016-os határozatai A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2016-os határozatai 1/2016 (2016.01.19.) sz. KT határozat: A PTE Művészeti Kar Kari Tanácsa titkos szavazással 14 IGEN, 0 NEM szavazattal, 2 TARTÓZKODÁS

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖZÉPSZINTŰ Az írásbeli és a szóbeli vizsga az intézményben. A szaktanár értékel. Az írásbeli időpontja: 2014. május 5-26. A szóbeli időpontja:

Részletesebben

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ)

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) 1. Általános rendelkezések Jelen szabályzat alapjául a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába!

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! Facultas Humán Gimnázium Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! 2014/2015 2 FACULTAS Elérhetőségek: Facultas Humán Gimnázium OM azonosító: 200304 1078 Budapest, Hernád utca

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

Hallgatók tájékoztatása a 2014/15. tanévi díjtételekről (kiírások és fizetési határidők)

Hallgatók tájékoztatása a 2014/15. tanévi díjtételekről (kiírások és fizetési határidők) Hallgatók tájékoztatása a 2014/15. tanévi díjtételekről (kiírások és fizetési határidők) Tisztelt Hallgatók! A BGF szenátusa 2014. június 12-én az alábbi határozatot hozta: A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n 1. Előzmények 2016. július 15. A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) a Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban SZTE)

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

Tanulmányi Tájékoztató. Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK

Tanulmányi Tájékoztató. Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK Tanulmányi Tájékoztató Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK Mi kell a beiratkozáshoz? Beiratkozási lap aláírva (2 példány) a TAJ, adókártya, személyi fénymásolata

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010.

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Ének zene Karvezetés Népzene Ügyvitel Magyar Történelem Szak Informatikus

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.28. A szak alapadatai: Cultural Manager Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus Főiskola FI38139 Címe 2800 Tatabánya,

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER alap- és egységes osztatlan képzés- nappali tagozat

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER alap- és egységes osztatlan képzés- nappali tagozat A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által nappali tagozatos alap- és egységes (osztatlan) képzésben részt vevő, tanulmányaikat 2008/2009-es, 2009/2010-es valamint

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Dr. Manherz Károly, szakállamtitkár Bakonyi László, elnök (Oktatási Hivatal) Kerekes Gábor, ügyvezető általános helyettese (Educatio Társ. Szolg. Nonprofit Kft.)

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter TANTÁRGY NEVE: Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter Szak: JOGÁSZ Oktatás nyelve: magyar Tárgy besorolása:

Részletesebben

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar. február 4. Dr. Papp Lajos Tanulmányi Hivatal A Pedagógiai és Pszichológiai Kar számokban 4+1 telephely

Részletesebben