A szeretet tanúi. Az algyői egyházközség kiadványa BOLDOGAN SZERETNI!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szeretet tanúi. Az algyői egyházközség kiadványa BOLDOGAN SZERETNI!"

Átírás

1 2013. december évfolyam, 3. szám A szeretet tanúi Az algyői egyházközség kiadványa BOLDOGAN SZERETNI! A Karácsony, Jézus születésnapja a szeretet ünnepe. Ilyenkor szegény és gazdag akkor érzi magát jól, ha szeret vagy szeretik. Akit körülvesznek szerettei karácsonykor, még betegen és szegényen is boldog. Akinek nincs kit szeretnie karácsonykor, gazdagon és egészségesen is boldogtalan. Persze a szeretetről sokféle fogalmunk van. Somlyó György az emberi szeretet sokszerűségét elemezve két megdöbbentő mondatot ír le. Van, aki azt hiszi, minden tettére vigyáznia kell, éppen mert szeret. Van, aki azt hiszi, tehet, amit akar, hiszen szeretik. Ez esetben a szeretet és a szabadság kapcsolatát elemzi a költő, amely az egyik esetben felszabadít, a másik esetben gúzsba köt. Az isteni szeretet másmilyen, minden képességünknek alapja és csúcsa. Szóljak bár emberi vagy angyali nyelven, ha szeretet nincs bennem, semmit sem érek! Isten szeretete türelmes, nem féltékenykedik, nem kérkedik, nem keresi a maga igazát, a rosszat föl nem rója, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. Az emberek szeretete türelmetlen, esetenként féltékeny, kérkedő, önző, adok-kapok viszonytól teszi függővé a szeretetet. Néha az ember szeretete gonosz tud lenni, sőt a szeretetfüggés még gonoszságra is rávesz, és nem mindig az igazságot keresi. Az embert leginkább a kenyér és a szeretet (mások szerint a szerelem) éhsége hajtja. Tapasztalatom szerint mégis mással van elfoglalva. A nyugati társadalmak, az ún. jóléti, vagy volt jóléti társadalmak a versenyre és az anyagi gyarapodásra helyezik a hangsúlyt. A GDP ( gross domestic product vagyis az adott idő alatti gazdasági termelés mérőszáma) a jólét szimbolikus mérőszáma lett. De furcsa módon a magasabb GDP-vel rendelkező országok nem tartoznak a boldogabb országok közé. Bali rizstermelő parasztjainak a bevétele töredéke az európai gazdaságnak, mégis táncolnak és boldogok, kedvesek és élvezik az életet. A felmérés alapján Ausztrália a legboldogabb ország a fejlettek közül, második Svédország, a harmadik Kanada, a negyedik Norvégia, az ötödik pedig Svájc. Magyarország a huszonkilencedik a harminchatos skálájú listán. Ez annak ellenére alakult így, hogy a fejlett államokban sehol sem annyira elégedetlenek az emberek, mint nálunk, habár hazánkban több életminőségi ismérv azonos a boldogabb országokéval. Mi a boldogság elrontásában jeleskedünk. A magyarok 23 %-a elégedett az életével, hasonlóan fejlett országokban ez 60 %. Aggódunk az egészségünkért, bánatunkban többet eszünk, mint kellene, és legutolsók vagyunk a közösségi szerepvállalásban, az önkéntes munkában az összes EU ország között. Bár segítőkészek is tudunk lenni, hiszen 52 % mondta, hogy az elmúlt héten segített valakinek - az EU-ban ez 47 %. Szent Ágoston azt mondta: Isten megteremtett bennünket megkérdezésünk nélkül, de nem fog üdvözíteni közreműködésünk nélkül! A mondás második felét úgy alakítanám át, hogy nem fog boldoggá tenni bennünket közreműködésünk nélkül. Tanuljatok szeretetet a gyerekeitektől és unokáitoktól! Boldogságot az öregektől! Megelégedettséget a szegényektől! Nagylelkűséget és megbocsájtást a szeretet Istenétől. Boldog karácsonyt! Dr. Benyik György plébános

2 EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK ÉS HIRDETÉSEK Római zarándoklat Október között algyőiek zarándokoltak az örök városba, ahol nagyon tartalmas programokon vettek részt plébánosunk vezetésével. Plébánosunk római konferencia-előadása Rómában a Lateráni Egyetemen, a Ratzinger Foundation rendezésében okt között tartottak nemzetközi biblikus konferenciát Evangéliumok. Történeti és Krisztológiai kutatás címmel. A mintegy 450 fős konferencián jelen voltak nemcsak az olasz katolikus bibliakutatók, hanem az amerikai, a német, az afrikai, valamint az anglikán, evangélikus, kálvinista és baptista biblikusok is. Igazi ökumenikus rendezvénynek tekinthető, amilyet talán elsőként szerveztek a Lateránon és a Vatikánban. Hazánkat egyedül Benyik György plébános képviselte, aki a szegedi Gál Ferenc Főiskola tanáraként és a Szegedi Nemzetközi Biblikus konferencia igazgatójaként kapott meghívást, és egy rövid előadást tartott "Jézus és a pénz" címmel. A konferencia záró eseménye a Ferenc pápával való találkozás volt az apostoli palota Kelemen termében. Plébánia áthelyezés Az önkormányzat azt tervezi, hogy a templom előtti területet dísztérré alakítja. Ennek érdekében a régi plébánia épületét megvásárolta azzal, hogy a térrendezés folyamán nem fogják lebontani. Az új plébánia részére a volt harangozó-telken lévő, Sziklai-féle ház megvásárlására kötöttünk szerződést. A házat felújítjuk és átépítjük. A dísztér látványterve:

3 Elsőáldozás, bérmálás A 2013/2014. tanévben a 4. osztályos tanulók részesülhetnek első alkalommal az Oltáriszentségben, várhatóan májusában, Húsvét (április 19.) és Pünkösd (június 8.) között. Feltételei: részvétel a hitoktatásban, a vasárnapi szentmiséken, az elsőáldozási előkészítőn és a hittanos programokon. Bérmálás: várjuk a jelentkezőket. A 14 év feletti fiatalok, felnőttek részesülhetnek a bérmálás szentségében. Az időpontot a plébános jelöli ki, a Püspökség elé terjeszti, és ott döntenek a püspök atya bérmálási rendjéről. Kérések Kérünk mindenkit, aki még egyházi adóját nem rendezte, szíveskedjék azt a sekrestyébe behozni. Kérjük a hittanos gyerekek szüleit, hogy hozzák el gyermekeiket a vasárnapi misére. A KÖZELMÚLT EGYHÁZI ESEMÉNYEI ALGYŐN Búcsú Templombúcsúnkat szokás szerint július utolsó vasárnapján tartottuk. Az ünnepi szentmise szónoka Dr. Fila Béla atya, nyugalmazott dogmatika professzor volt. B. Gy. Kenyér megáldás Augusztus 20-án a szentmisén plébánosunk megáldotta az új kenyeret, amelyet azután szétosztottunk a hívek között.

4 A KÉSZ kórus szolgálata Augusztus 25-én a szentmisén a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének szegedi kórusa látta el a zenei szolgálatot. Utána kaláccsal vendégeltük meg őket. Köszöntések Az algyői Függetlenség Napján, amelyet idén október 1. helyett szeptember végén ünnepeltek, elismerő oklevelet vehetett át a Polgármester úrtól az egyházközségben végzett sok éves munkájáért a Hegedűs házaspár: Mihály bácsi és Mancika néni (Hegedűsné Vári Mária). Mi október 6-án köszöntöttük őket a templomban, a termények megáldása után. Ugyanekkor köszöntöttük Szekeres Kálmán világi elnökünket 70. születésnapja alkalmából. Jubiláns házasok megáldása December 1-én és 8-án részesültek áldásban az idén jubiláló házaspárok. Akik megjelentek a szentmisén, azokat virággal köszöntöttük az áldás után. 50 éves házasok Hegyi Balázs Herke Erzsébet, Boldizsár Mihály Pálinkó Erzsébet, Boldizsár István Kószó Mária, Gercsó Sándor Pataki Margit. Pataki Mihály Német Mária, Gercsó László Pataki Mária, Nagy Berta Péter Farkas Rozália, Major Sándor Ferenczi Piroska 25 éves házasok Vidács Tibor Kovács Éva, Bús József Szlanyinka Emma, Vidács János Deák Ildikó, Rápolti István - Keresztes Csilla, Gercsó László Török Hajnalka, Kiss Zoltán Gémes Heléna, Bakos Balázs Szabó Ibolya

5 Mikulás A hittanos gyerekek idén is nagyon várták a Mikulást, aki dec. 8-án érkezett templomunkba. Énekkel fogadták, ügyesen válaszoltak a kérdéseire. Gyurcsik Andrea még azt is tudta, hogy Myra püspöke volt. Lengyel Márk verset mondott. Juhász Enikő és Juhász Emese testvérpár saját versével köszöntötte, majd Oláh Lilla és Jernei Ricsi is verset olvasott.

6 Fotó: Plánkáné Teri Óvodások adventi előkészülete kicsi templomukban

7 TEMPLOMOK ÉJSZAKÁJA A templomunkban történt események közül a szeptember 14-én lezajlott templomok éjszakája rendezvény mozgatta meg a legtöbb embert Algyőn. A szervezés oroszlánrészét az önkormányzat, ill. az irányítása alatt álló kulturális szervezet végezte. A gazdag program a templomban és környékén zajlott, és egyrészt a templom története, másrészt az Algyőn élő néphagyomány és kulturális tevékenység állott a középpontjában. Kiállítás nyílt régi templomi tárgyakból: misekönyvekből, liturgikus papi öltözetekből meg a hívek személyes emlékeit őrző elsőáldozási, bérmálási és esküvői fényképekből, emléklapokból. Az iskolásokat megmozgatta a templomtörténeti vetélkedő, a győztes csapatok jutalma egyegy torta volt. Baghyné Makra Ilona foglalta össze a felnőttek számára a templom történetét rövid előadásában. Rendhagyó tanévnyitó mise is szerepelt a programban. Az algyői Fehér Ignác Általános Iskola tanulói és a Zsibongó néptáncegyüttes algyői lakodalmast mutatott be, az esős idő miatt nem a szabadban, hanem benn a templomban. Nagy sikere volt a gyerekek körében a toronytúrának, mindenki szeretett volna felmenni a máskor hozzá nem férhető lépcsőkön, és a magasból megcsodálni, amit a faluból estefelé látni lehet.

8 A mozgalmas órák után nagy keletje volt a süteményeknek és az egyházközség asszonyai által készített zsíroskenyérnek. Ezután a gyerekek zöme hazament, és a felnőttek is elcsöndesedtek, hogy meghallgassák a Tollforgatók műsorát, majd a Parlando együttes nagy tapssal fogadott énekszámait. A napot a Móra Ferenc Népszínház bemutatója zárta. Osztás Anett rendezésében Gogol: Egy őrült naplója c. monodrámáját adták elő. Az egyetlen szereplőt, Popriscsint Ádok Róbert személyesítette meg nagy drámai erővel. Az esti sötétség beálltával a templom különleges kivilágítása nyújtott esztétikai élményt a nézőknek. A fényfestést Szemerey Bálint és a Wemsical Egyesület tagjai valósították meg. Plánkáné Teri Fotó: Zólyomi Norbert

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító Makói Katolikus Tudósító IX. évfolyam 1. szám Nagyböjtben az egyház álljon készen arra, hogy tanúságot tegyen az evangéliumi szeretetről mindazok iránt, akik anyagi, erkölcsi vagy lelki nyomorúságban élnek.

Részletesebben

BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT

BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Hírlevele IV. évfolyam 2007 szeptember BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT Honnan érkezett közénk? Az elmúlt évben szemináriumi

Részletesebben

(IX./3.) 2010. október 28. szám

(IX./3.) 2010. október 28. szám Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./3.) 2010. október 28. szám 2010. Szentcsalád ünnepétől 2011. Szentcsalád

Részletesebben

Látni, imádni, szolgálni

Látni, imádni, szolgálni 16. évfolyam 4. szám Hatvanegyedik szám 2009. október A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Látni, imádni, szolgálni Kisboldogasszony ünnepén ismét kizarándokolt Szekszárd apraja-nagyja, hogy

Részletesebben

Ne feledd, ha a karácsony hiányzik a szívedből, akkor a fa alatt sem találsz rá.

Ne feledd, ha a karácsony hiányzik a szívedből, akkor a fa alatt sem találsz rá. 25.szám 100Ft Ne feledd, ha a karácsony hiányzik a szívedből, akkor a fa alatt sem találsz rá. 25.szám 25. szám Felelős kiadó: Füle Község Önkormányzata Anyakönyvi hírek 2010-ben 12 kisgyermek született

Részletesebben

KOLpIng krónika. A MAI EGYHÁZNAK OLYAN PÉLDAKÉPEKRE VAN SZÜKSÉGE, MINT KOLPING VOLT. / Szent II. János Pál pápa/ ADOLF KOLPING ÉLETE

KOLpIng krónika. A MAI EGYHÁZNAK OLYAN PÉLDAKÉPEKRE VAN SZÜKSÉGE, MINT KOLPING VOLT. / Szent II. János Pál pápa/ ADOLF KOLPING ÉLETE KOLpIng krónika KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola 4244 Újfehértó, Eötvös József út 25. Tel/Fax: 06/42/290-053 Web: http:// www.szentistvanujf.hu e-mail: szent.istvan.ujf@gmail.com Az iskola

Részletesebben

Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház

Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház Az 1989-es rendszerváltás után úgy mint más csángóföldi faluban, Pusztinán is erős igény mutatkozott arra, hogy a magyar nyelv használata iskolában is, templomban is

Részletesebben

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve XIII. évfolyam 4. szám 2010. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

Részletesebben

Udvarházunk vendége volt a Mûvészetek Völgyében Szôke András és Bede Róbert, akik resztelt májjal kedveskedtek a látogatóknak. 2.

Udvarházunk vendége volt a Mûvészetek Völgyében Szôke András és Bede Róbert, akik resztelt májjal kedveskedtek a látogatóknak. 2. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Lapja XXIII. évfolyam 8. szám 2011. augusztus Ajánló Önkormányzati hírek Bencsik János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium klíma- és energiaügyekért felelôs államtitkára

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2003. ÁPRILIS JÚNIUS III. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM MAGYARKÚTI SZABADTÉRI ISTENTISZTELET ÉS SZERETETVENDÉGSÉG Egyházközségünk

Részletesebben

Megújult a Művelődési Ház, új helyre költözött a Hivatal

Megújult a Művelődési Ház, új helyre költözött a Hivatal ÚJ KIMLEI HÍRMONDÓ Kimlei idoszakos kiadvány XI./3. szám 2013. október Megújult a Művelődési Ház, új helyre költözött a Hivatal Ez év áprilisában kezdődtek a munkálatok a kimlei Művelődési Házban. Öt hónap

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. Krisztus király ünnepe

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. Krisztus király ünnepe Regina Krónika reginamundiplebania.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XIV. évfolyam 11. szám 2013. november 3. Krisztus király ünnepe Krisztus Király ünnepével lezárul az egyházi év. (Ebben

Részletesebben

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba.

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba. 2010. November - XV. évfolyam 5. (120.) szám TARTALOM Szegedi cserkészek Devecserben..2 A KENT-es élményeink..........3 Gondolatok a szentekrõl.........4 Láss Ítélj Cselekedj!...........5 Az Élet Igéje,

Részletesebben

XXI. évf., 2. (59.) szám 2010. Illés-nap. Millenniumi emléktemplom

XXI. évf., 2. (59.) szám 2010. Illés-nap. Millenniumi emléktemplom TEMERINI HARANGSZÓ 1 XXI. évf., 2. (59.) szám 2010. Illés-nap 10 Millenniumi emléktemplom 2000 2010 2 TEMERINI HARANGSZÓ Msgr. dr. Pénzes János, szabadkai megyéspüspök a hívők sokaságának és a vendégek

Részletesebben

ÉLESZTŐ Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus jelenlétében. Hírek, közlemények, lelki írások.

ÉLESZTŐ Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus jelenlétében. Hírek, közlemények, lelki írások. VI. évfolyam 11. szám 2012. november ÉLESZTŐ Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus jelenlétében. Hírek, közlemények, lelki írások. Fésületlenül Végre megérteni, felfogni kell:

Részletesebben

HÍRLEVELE. A Budapest-Budafoki. Református Egyházközség. 2013. böjtelő hava. Indul a növekedés (éve)! (gondnoki beszámoló) Böjti időben

HÍRLEVELE. A Budapest-Budafoki. Református Egyházközség. 2013. böjtelő hava. Indul a növekedés (éve)! (gondnoki beszámoló) Böjti időben A Budapest-Budafoki Református Egyházközség HÍRLEVELE 2013. böjtelő hava Böjti időben kevéssé gondolunk a növekedésre, holott a böjt titka éppen a gyarapodás, nem pedig a fogyás, vagy lemondás a kedvenc

Részletesebben

VI. évfolyam 10. szám 2012. október

VI. évfolyam 10. szám 2012. október HÍRLEVÉL VI. évfolyam 10. szám 2012. október Szent István Király Plébánia, Pomáz Hírek, közlemények, sajtófigyelő, közösségeink élete, felhívások, lelki írások. Köszöntő Kedves Pomázi Hívek! Ebben a hónapban

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben

Kispiaci Hírmondó. K ispiac Helyi Közösség tájékoztatója

Kispiaci Hírmondó. K ispiac Helyi Közösség tájékoztatója K ispiac Helyi Közösség tájékoztatója www.kispiac.rs e-mail:hkkispiac@tiszanet.net Kispiac, 2009. július 1. évfolyam, 2. szám E számunk megjelenését a Szekeres László Alapítvány és a Kaloper Trade International

Részletesebben

Új plébános Gödön: bemutatkozik Marton Zsolt atya

Új plébános Gödön: bemutatkozik Marton Zsolt atya A gödi evangélikus, katolikus és református egyházközségek, a Kolping család, valamint a Búzaszem Iskola lapja 2008. IV. évf., 1 szám Új plébános Gödön: bemutatkozik Marton Zsolt atya Budapesten születtem,

Részletesebben

2015. II. szám. Iskola

2015. II. szám. Iskola 2015. II. szám Gála - június 7. Iskola Bátran állíthatjuk, hogy amióta, úgy jóval több mint tíz éve beköltözött a falu életébe a Gála, ez lett a mi legrangosabb kulturális eseményünk. Pedig, csak egy gyerek

Részletesebben

Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások.

Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Gyermekeink lelki élete a család imájának gyümölcse Kedves Testvérek! A múlt hónapban a családok

Részletesebben

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Az elmúlt három hónap történéseiről számolok be Önöknek. Eseményekben gazdag három hónap áll mögöttünk.

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

TÉRJETEK MEG, ÉS HIGGYETEK AZ EVANGÉLIUMBAN!

TÉRJETEK MEG, ÉS HIGGYETEK AZ EVANGÉLIUMBAN! ÚJ SZÍVXIV. évfolyam 1. szám 1 TÉRJETEK MEG, ÉS HIGGYETEK AZ EVANGÉLIUMBAN! A természetben most folyik a tél és a tavasz közti küzdelem, de már a hó és a jég elmúltak, már új csirák rügyeznek, új virágok

Részletesebben

NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! 8. zsoltár

NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! 8. zsoltár 2013. Június - XVIII. évfolyam 2. (133.) szám TARTALOM NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! Pünkösd: a Szentlélek ünnepe....3 Pünkösdhétfõi lelki nap........3-4 Gyerekállam gyerekálom.....5 Pápai kitüntetett

Részletesebben

SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP

SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP Ára: 100 Ft XXV. évfolyam 4. szám 2012. április Székelyföldön járva egyre másra csodálhatjuk a gyakran több száz éves, míves, kézzel faragott kapukat, rajtuk az útravalóul szánt üzenettel, jókívánságokkal.

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben

Rózsába borult a művelődési ház

Rózsába borult a művelődési ház 2015. július hónap VII. évfolyam 7. szám Szeged-Szőreg Településrészi Önkormányzat és a Tömörkény István Művelődési Ház alkalmi kiadványa Tisztelt Szőregiek! Teljesen eladósodtam! Lekötelezettje lettem

Részletesebben