POZSONY VÁROS UTCÁI ÉS TEREI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POZSONY VÁROS UTCÁI ÉS TEREI"

Átírás

1 Ortvay Tivadar POZSONY VÁROS UTCÁI ÉS TEREI Óváros Kalligram Pozsony, 2008

2 Pozsony a 17. század elején 1. Széplak-kapu, 2. Lőrinc-kapu, 3. Halász-kapu, 4. Orsolyák temploma, 5. Ferencesek temploma, 6. Óvárosháza, 7. Mihály-kapu, 8. Vödric-kapu, 9. Szent Miklós-templom, 10. Szent Márton-székesegyház, 11. Várhegy Óváros (Staré Mesto, Altstadt) E városrész Pozsony első kerülete Pozsony legrégibb részét, a város eredeti magvát képezi. Határolja délről a Kossuth Lajos (ma Hviezdoslav) tér északi házsora, nyugaton a Hal tér és a Vártelek utca keleti házsora, északon a Kapucinus utca és a Vármegyeház terének déli házsora, keleten a Nagy Lajos (Hurban) tér és a Vásár tér (Szlovák nemzeti felkelés tere) nyugati házsora. E határokban fogták hajdan körül a várost a védelmi falak, faltornyok, zwingerek és árkok, amint azt a sok helyt fennmaradt fal-, zwinger- és árokrészletek és faltornyok világosan mutatják. A faltornyok elhelyezése és kiépítése a zwingerrendszeren alapult, mi abból kitetsző, hogy a körfalak tornyai közül több nem a főfalból, hanem a zwingerfalból fejlett ki. Az Óváros utcái a következő 23: Apponyi (Radničná ulica, Apponyigasse), Barát (Františkánska ulica, Franziskanergasse), Bástya (Baštová ulica, Basteigasse), Korvin (Biela ulica, Corvinusgasse), Deák (Sedlárska ulica, Deák-gasse), Domb (Na vŕšku, Berglgasse), Halászkapu (Rybárska brána, Fischerthorgasse), Hummel (Nedbalova ulica, Hummelgasse), Kalapos (Klobučnícka ulica, Hutterergasse), Káptalan (Kapitulská ulica, Kapitelgasse), Kla rissza (Klariská ulica, Clarissergasse), Lőrinckapu (Laurinská ulica, Lorenzerthorgasse), Mihály (Michalská ulica, Michaelergasse), Orsolya (Uršulinská ulica, Ursulinergasse), Pázmány (Prepoštská ulica, Pázmánygasse), Plébánia (Farská ulica, Pfarrgasse), Rómer (Zámočnícka ulica, Rómer Flórisgasse), Szilágyi (Panská ulica, Szilágyi Dezsőgasse), Szűk (Úzka ulica, Zwingergasse), Városház (Kostolná ulica, Rathausgasse), Ventur (Ventúrska ulica, Venturgasse), Zöldszoba utca (Zelená ulica, Grünstüblgasse), nemkülönben az Óvárost határoló fent jelzett utcáinak és tereinek említett házsorai. Mindezen utcák együttesen ölnyi, vagyis 58 (1200 öles) holdnyi és 353 ölnyi területet vesznek igénybe. Ide tartoznak továbbá a következő terek: Batthyá ny tér (Primaciálne námestie, Battyányplatz), Ferenciek tere (Františkánske námestie, Franziskanerplatz), az négyzetméteres Fő tér (Hlavné námestie, Hauptplatz), Kenyér piac (Chlebový trh,

3 Pozsony 1760-ban 1. Vár, 2. Várkapu, 3. Zuckermandel, 4. Császári és királyi hajózási hivatal, 5. Vödric, 6. Vödric-kapu, 7. Szent Miklós-templom, 8. Szent Márton-székesegyház, 9. Klarisszák kolostora, 10. Kapucinusok kolostora a városfalak előtt, 11. Kálvária, 12. Mihály-kapu, 13. Szentháromság-templom a városfalak előtt, 14. Ferencesek temploma, 15. Óvárosháza, 16. Jezsuiták temploma, 17. Orsolyák temploma, 18. Halász-kapu, 19. Irgalmasok temploma a városfalak előtt, 20. Lőrinc-kapu, 21. Lazaret-templom, 22. repülőhidak 23. Duna Brodplatz), Székesegyház tér (Rudnayovo námestie, Domplatz) ben az Óvárosnak 275 háza volt, s e szám van kimutatva úgy az 1894., mint az évi adóügyosztályi jegyzékben is. Lakásainak száma 2 128, háztartásaié 2 666, a lakásokhoz tartozó egyéneinek a száma Kéményeinek száma Mihály utca (Mihály-kapu utca, Michalská ulica, Michaelergasse) Az Újvárosnak ezen ősi eredetű, kissé emelkedő szép utcája a Mihály-kapunál veszi kezdetét, s aztán a Deák (Nyerges) és a Ventur utcába szakad. Eredeti folytatását hajdan a Nyerges utca képezte. Beléje szakad nyugaton a Bástya utca s a Boltív, keleten a Rómer (Lakatos) és a Korvin (Fehér) utca. Nevét Szent Mihály arkangyal után kapta, ez utca kijáratá nál állván a 27 öl magas Mihály-torony, melynek te tején ma is a sárkányt legyőző Szent Mihály szobrát szemlélhetjük.

4 14 Pozsony város utcái és terei Óváros Mihály utca 15 A Mihály-kapu boltívéhez vezető híd. Kétoldalt Nepomuki Szent János és Mihály arkangyal szobra. E toronyszobor Eller Péter pozsonyi rézműves műve, Gedecker pedig a megaranyozója. E torony az alatta levő, eredetileg hármas kapuval városunk egyik történeti híradója s egyik imponáló monumentális dísze. A városnak minden időben főkapuja volt. Először 1410-ben említtetik, védelmi sikátorról szó van az évi kamarai számadásokban ban rákerült a városnak kőből faragott címere, 1547-ben a királyi országos és városi festett címer ben még faerkere volt ben készült rézsisakja, 1758-ban megújították Mária Terézia alatt, mit a torony- A sárkányt legyőző Mihály arkangyal szobra a Mihálytorony tetején. A jobb oldali képen a mai állapotában, jobb szárnya és a kardot tartó bal karja nélkül, a bal oldali képen a számítógépes technika segítségével (P. Horanský munkája) az eredeti formájában látható. A Mihály híd torkolatának bal oldalán a Schmidt Hansl-ház barokk homlokzata nak város felé néző részén olvasható felirat 3 bizonyít. A torony előtt levő boltív az egykori vonóhídhoz tartozott. Az ezen való sötét gyalogátjárót régebben tréfásan Csók utcának nevezték. A város felőli részén Szent László lovas képe volt látható, mely ma már nyomát vesztette. 4 A vásár tér felé néző részén a régi felirat: Omne Regnum in se ip sum divisum de solabitur 1723., ma is megvan még. A városárkon átve zető, ma is fennlevő hídon Szent Mihálynak és Nepomuki Szent Jánosnak leg újabb (1897-ben) a po zsonyi szépészeti egyesü let által restau rált szobrai állnak. E híd ról festői kép kínálko zik a szem nek a ré gi városárokba s az annak mentén épített házcsoportokra. Ez árokban volt a régi lövölde 5, amely miatt a városárok e részét lőároknak 6 nevezték. E lövölde a vasárnapi mulatság és a céllövésben való gyakorlás színteréül szolgált. Egy évi rézmetszeten egy céltábla által van jelölve. E lőárokban tartottak 1750-től 1780-ig drámai előadásokat. Ma az árok e része már be van építve, de a lejárat ma is nyitva áll, mindjárt a Mihálytorony aljában van az odavezető ajtó. Az árokba épített házakon át a Vármegyeház terére juthatni. A Mihály utca először az évi városi adólajstromban említtetik. 7 Aztán többször említtetik a XV. században, s e név, egy kis időköz kivételével, amikor az abszolút időszakban Jelasics

5 Mihály utca 17 A Mihály-kapu 1900 körül A Mihály híd Szent Mihály arkangyal szobrával Háttérben a Mihály-torony utcának nevezték el, máig megmaradt. Régiségi szempontból kiemeljük, hogy újabban csatornaásás alkalmakor egy Biatecus barbár ezüstérem és több római ezüstérem került elő ez utcában, ami újabb bizonyítéka annak, hogy hajdan e helyen római és barbár érintkezett egymással. Az utca nevezetességei, a tűzjelző kaputornyán kívül, a Szent Katalin-udvar, s az újabb Országház. 8 A Szent Katalin-udvar már 1307-ben említtetik. Ez évben megvette azt a ciszterciták ausztriai szentkereszti apátsága Péter szentgyörgyi préposttól, esztergomi és pozsonyi kanonoktól azon célból, hogy a rend tagjainak szállóhelyük legyen, mikor közülük valamelyik a prácsai birtok adminisztrálása ügyében Pozsonyba jön. Már 1323-ban a városnak pere támadt az udvar birtokosaival, a ciszterciták kal amiatt, mivel ezek vonakodtak a városnak megfizetni a rend házára eső, 8 font dénárra és 1 font borsra rúgó telekadót. A per nek I. Károly király vetett véget olyképpen, hogy a rend vagy fizesse meg adóját, vagy engedje át házát a városnak. Később, 1523-ban az apátság az udvart és a prácsai birtokot adminisztrációs nehézségek miatt eladta a városnak, s azt II. Lajos megerősítette.

6 Térképjel-magyarázat Tartalomjegyzék egyirányú utca vasút sétálóutca üzemanyagtöltő-állomás, rendőrség parkolóhely, fizetett parkolóhely parkolóház, közlekedési jelzőlámpa szökőkút, szálloda egészségügyi központ, gyógyszertár templom, kápolna, zsinagóga posta, mozi színház, múzeum, képcsarnok emlékmű, piac fedett uszoda, sportcsarnok autóbusz-megálló, információ temető vasúti főpályaudvar, autóbusz-főpályaudvar Előszó...7 Óváros (Staré Mesto, Altstadt) Mihály utca (Mihály-kapu utca, Michalská ulica, Michaelergasse) Ventur utca (Venturgasse, Ventúrska ulica) Deák utca (Nyerges utca, Sedlárska ulica, Deákgasse) Halász-kapu utca (Rybárska brána, Fischerthorgasse) Lőrinckapu utca (Laurinská ulica, Lorenzerthorgasse) Hummel utca (Nedbalova ulica, Hummelgasse) Barát utca (Ferences utca, Františkánska ulica, Franziskanergasse) Rómer Flóris utca (Lakatos utca, Zámočnícka ulica, Rómer Flórisgasse) Bástya utca (Baštová ulica, Basteigasse) Klarissza utca (Klariská ulica, Clarissergasse) Domb utca (Na vŕšku, Berglgasse) Boltív (Podjazd, Schwibbogen) Káptalan utca (Kapitulská ulica, Kapitelgasse) Plébánia utca (Farská ulica, Pfarrgasse) Pázmány utca (Prépost utca, Prepoštská ulica, Pázmánygasse) Szűk utca (Úzka ulica, Zwingergasse)

7 Székesegyház tér (Rudnay tér, Rudnayovo námestie, Domplatz) Szilágyi Dezső utca (Úri utca, Panská ulica, Szilágyi Dezsőgasse) Zöldszoba utca (Zelená ulica, Grünstüblgasse) Apponyi utca (Városház utca, Radničná ulica, Apponyigasse) Ferenciek tere (Františkánske námestie, Franziskanerplatz) Korvin utca (Fehér utca, Biela ulica, Corvingusgasse) Fő tér (Hlavné námestie, Hauptplatz) Városház utca (Templom utca, Kostolná ulica, Rathausgasse) Batthyány tér (Prímás tér, Primaciálne námestie, Batthyányplatz) Orsolya utca (Uršulínska ulica, Ursulinergasse) Kalapos utca (Klobúčnícka ulica, Hutterergasse) Kenyérpiac (Chlebový trh, Brodplatz) Jegyzetek Melléklet Utcák, terek jegyzéke Térképjel-magyarázat

8 Pozsony madártávlatból

A JÁSZBERÉNYI FERENCES TEMPLOM TÖRTÉNETE

A JÁSZBERÉNYI FERENCES TEMPLOM TÖRTÉNETE A JÁSZBERÉNYI FERENCES TEMPLOM TÖRTÉNETE A JÁSZBERÉNYI FERENCES TEMPLOM RÖVID Jászberényben két nevezetes dolog van. Az egyik a Lehel-kürtje, amit a városi múzeumban őriznek, a másik a ferences templom,

Részletesebben

Sárkány Ambrus érdi udvarháza

Sárkány Ambrus érdi udvarháza A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Buzás Gergely Sárkány Ambrus érdi udvarháza 2013 Budapest környékének egyik méltatlanul elfeledett középkori

Részletesebben

Baja, Kalocsa, Gemenci erdő

Baja, Kalocsa, Gemenci erdő Baja, Kalocsa, Gemenci erdő Baja város története Baja történetének kezdetei a távoli múltban kereshetõk, hiszen már az õskorban lakott hely volt. Õsidõk óta vonzották az embereket a Duna bal partján elterülõ

Részletesebben

A bátai Szent Vér ereklye szakrális környezete a középkor végén

A bátai Szent Vér ereklye szakrális környezete a középkor végén Sümegi József A bátai Szent Vér ereklye szakrális környezete a középkor végén Kísérlet a bátai bencés monostor alaprajzának rekonstruálására A bátai monostor jelentősége a középkorban Báta bencés apátsága

Részletesebben

ESZTERGOM. nevezetességei. Rövid képes kalauz HOMOR IMRE. Összeállította: Kiadja : Esztergom szabad királyi megyei város Idegenforgalmi Bizottsága.

ESZTERGOM. nevezetességei. Rövid képes kalauz HOMOR IMRE. Összeállította: Kiadja : Esztergom szabad királyi megyei város Idegenforgalmi Bizottsága. ESZTERGOM nevezetességei Rövid képes kalauz Összeállította: HOMOR IMRE Kiadja : Esztergom szabad királyi megyei város Idegenforgalmi Bizottsága. Dr. SERÉDI JUSZTINIÁN bíbornok, Magyarország hercegprímása,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE HEVES MEGYE

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE HEVES MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE HEVES MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE HEVES MEGYE KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2005 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE Sorozatszerkesztő HARIS ANDREA SOMORJAY SÉLYSETTE

Részletesebben

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Kiadja: Szakmai közreműködők: Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület Városvédő és -Szépítő Egyesület (Balogh Beáta, Balogh Zsuzsanna, Dr. Ducza Lajos, Klément-Balla

Részletesebben

SELMECBÁNYA SPORT: AKTÍV PIHENÉS LÁTNIVALÓK, NEVEZETESSÉGEK VENDÉGLÁTÁS SELMECBÁNYA 7 CSODÁJA INFORMÁCIÓK HAGYOMÁNYOK KÖZLEKEDÉS

SELMECBÁNYA SPORT: AKTÍV PIHENÉS LÁTNIVALÓK, NEVEZETESSÉGEK VENDÉGLÁTÁS SELMECBÁNYA 7 CSODÁJA INFORMÁCIÓK HAGYOMÁNYOK KÖZLEKEDÉS B A R Á T S Á G H A T Á R O K N É L K Ü L SELMECBÁNYA D I Á K Ú T I K A L A U Z LÁTNIVALÓK, NEVEZETESSÉGEK SELMECBÁNYA 7 CSODÁJA HAGYOMÁNYOK ESEMÉNYEK-RENDEZVÉNYEK SPORT: AKTÍV PIHENÉS VENDÉGLÁTÁS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Kiadja: Szakmai közreműködők: Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület Városvédő és -Szépítő Egyesület (Balogh Beáta, Balogh Zsuzsanna, Dr. Ducza Lajos, Klément-Balla

Részletesebben

Sétaút a Királynék városában

Sétaút a Királynék városában Sétaút a Királynék városában Veszprém dombjai és völgyei, boltívei és tornyai, a lejtős szűk utcák és a tágas terek so k olyan titkot rejtenek, melyek felfedezésre várnak. Veszprém csendes, szemérmes város.

Részletesebben

Dr. KERTÉSZ RÓBERT 1 BANA ZSOLT 2 NAGY DÉNES 3

Dr. KERTÉSZ RÓBERT 1 BANA ZSOLT 2 NAGY DÉNES 3 Szolnoki Tudományos Közlemények XI. Szolnok, 2007. Dr. KERTÉSZ RÓBERT 1 BANA ZSOLT 2 NAGY DÉNES 3 ÚJ ADATOK ÉS MÓDSZEREK SZOLNOK VÁROSMAGJÁNAK TÖRTÉNETI REKONSTRUÁLÁSÁHOZ I. BEVEZETÉS Szolnok városmagjának

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE NÓGRÁD MEGYE

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE NÓGRÁD MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE NÓGRÁD MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE NÓGRÁD MEGYE KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2005 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE Sorozatszerkesztő HARIS ANDREA SOMORJAY

Részletesebben

S A J Á T I D E G E N V E Z E T Ô V E L

S A J Á T I D E G E N V E Z E T Ô V E L HANGOS ÚTIKÖNYV KEDVENC VÁROSOM BUDAPEST S A J Á T I D E G E N V E Z E T Ô V E L Magyar hangja: ÓNODI ESZTER CD-melléklet KOSSUTH KIADÓ, 2009 3 KEDVES BUDAPESTI ÚTITÁRSAM! A Marslakó egy szép nap szerencsésen

Részletesebben

Mit érdemes megnézni Tállyán és a közelben?

Mit érdemes megnézni Tállyán és a közelben? Mit érdemes megnézni Tállyán és a közelben? Tállya www.tallya.hu Rákóczi-kúria: A Rákóczi-kúriát a római katolikus templommal szemben találhatjuk. Ebben az épületben fordította le Károli Gáspár a Szent

Részletesebben

Ó, KEDVES KOLOZSVÁR!...

Ó, KEDVES KOLOZSVÁR!... Ó, KEDVES KOLOZSVÁR!... ÍRTA: NAGY PÉTER REMENYIK SÁNDOR BEVEZETŐ SORAIVAL. TÓTH ISTVÁN FESTŐMŰVÉSZ RAJZAIVAL. LUDWIG VOGGENREITER VERLAG MAGYAR OSZTÁLY BERLIN 1926. Ε könyvben előforduló rajzok részint

Részletesebben

Vértessy György GONDOLATOK ÁRPÁD FEJEDELEM SÍRJÁRÓL

Vértessy György GONDOLATOK ÁRPÁD FEJEDELEM SÍRJÁRÓL Vértessy György GONDOLATOK ÁRPÁD FEJEDELEM SÍRJÁRÓL 1978. január 6-án a Budapest, III. Bécsi út 269. sz. telken egy irodaház alapozása közben két nagyméretű kőládára bukkantak. A lelet érthetően nagy izgalmat

Részletesebben

Készítette: a Történelmi Műhely alkotó csoportja M. Román Béla Kelemen Sándorné Paróczainé Kiss Emma Rusvai Károly

Készítette: a Történelmi Műhely alkotó csoportja M. Román Béla Kelemen Sándorné Paróczainé Kiss Emma Rusvai Károly Készítette: a Történelmi Műhely alkotó csoportja M. Román Béla Kelemen Sándorné Paróczainé Kiss Emma Rusvai Károly KÉZIKÖNYV Szool lnook várrooss ttöörrttééneettééneek ttaní íttássáhooz álttal lánooss

Részletesebben

2013. április. 645 Ft. A horgosi Kárász-kastély. Vár a Tarna-folyó fölött: Sirok. Múltidéző séta Mecseknádasdon. végvára: Zsáka

2013. április. 645 Ft. A horgosi Kárász-kastély. Vár a Tarna-folyó fölött: Sirok. Múltidéző séta Mecseknádasdon. végvára: Zsáka 2013. április IX. évfolyam, 2. szám. Megjelenik kéthavonta 645 Ft A horgosi Kárász-kastély A bihari lápvidék végvára: Zsáka Kőhalom vára Vár a Tarna-folyó fölött: Sirok Múltidéző séta Mecseknádasdon Áprilisi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE JÁSZ NAGYKUN SZOLNOK MEGYE

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE JÁSZ NAGYKUN SZOLNOK MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE JÁSZNAGYKUNSZOLNOK MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2005 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE Sorozatszerkesztő

Részletesebben

Bükkösd község helytörténete 1950-ig

Bükkösd község helytörténete 1950-ig Bükkösd község helytörténete 1950-ig Tisztelt Olvasó! Felhívom szíves figyelmét, hogy Bükkösd helytörténetéről szóló dokumentum teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Így annak - akár teljes tartalmának

Részletesebben

Művészetek tantárgy / Székesfehérvár története, nevezetességei

Művészetek tantárgy / Székesfehérvár története, nevezetességei Művészetek tantárgy / Székesfehérvár története, nevezetességei Készült: A felzárkóztató 9. évfolyamosok számára Készült a TÁMOP 2.2.3-07-2/2F-2008-0033 támogatásával Összeállította: Scola Omar Árpád Szakképző

Részletesebben

Michalovce - a zempléni turizmus kapuja MICHALOVCE MŰEMLÉKEI

Michalovce - a zempléni turizmus kapuja MICHALOVCE MŰEMLÉKEI MICHALOVCE MŰEMLÉKEI Michalovce - a zempléni turizmus kapuja MICHALOVCE MŰEMLÉKEI A Sztáray kastély - a Zempléni múzeum székhelye A barokk-klasszicista kastély, a Sztáray nemesi család egykori lakóhelye

Részletesebben

Értékvédelem alatt álló helyi értékek Fegyverneken

Értékvédelem alatt álló helyi értékek Fegyverneken Értékvédelem alatt álló helyi értékek Fegyverneken Tartalomjegyzék: ÉRTÉKVÉDELEM ALATT ÁLLÓ HELYI ÉRTÉKEK FEGYVERNEKEN...4 1) Épített környezet...4 - Nepomuki Szent János szobor:...4 - Orvos lakás...4

Részletesebben

KŐSZEG ÍROTT-KŐ. Velem Kőszeg 1. NAP 19,4 km. Kiszsidány AUSZTRIA. Kőszeg-kapu. Pintér-tető. Hét(vezér)- forrás. Hét(vezér)- forrás.

KŐSZEG ÍROTT-KŐ. Velem Kőszeg 1. NAP 19,4 km. Kiszsidány AUSZTRIA. Kőszeg-kapu. Pintér-tető. Hét(vezér)- forrás. Hét(vezér)- forrás. 2 Kéktúraállomások 3 Szakasz (kezdőpont, végpont) Táv (km) Emelkedés (m) Lejtés (m) Idő (óra, perc) 203 804 3:49 1. NAP -kapu 1. 2. Írott- kő Hét(vezér)-forrás 3. Hét(vezér)-forrás -kapu SZENT ISTVÁN-VÁNDORLÁS

Részletesebben

Ezt a kiadványt a NOT BY CHANCE TOURIST projekt (2012-2014) keretében, az Európai Bizottság Fiatalok Lendületben programja finanszírozta.

Ezt a kiadványt a NOT BY CHANCE TOURIST projekt (2012-2014) keretében, az Európai Bizottság Fiatalok Lendületben programja finanszírozta. SMART TOURISM GUIDE Ezt a kiadványt a NOT BY CHANCE TOURIST projekt (2012-2014) keretében, az Európai Bizottság Fiatalok Lendületben programja finanszírozta. A projekt az Italian Association of people

Részletesebben

Szecesszió a Felvidéken

Szecesszió a Felvidéken Szecesszió a Felvidéken Szlovákia Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna 2 Tartalomjegyzék Báb 3 Bártafürdő 4-6 Breznóbánya 7-10

Részletesebben

Magyar művészet Kárpátalján

Magyar művészet Kárpátalján m INTER x Kultúr - és művészettörténeti vázlat Magyar művészet Kárpátalján A kárpátaljai vonatkozású képzőművészeti szakirodalom áttekintését követően megállapítást nyert, hogy a négymegyényi terület magyar

Részletesebben

Módszertani ajánlások. a Welcome to Budapest című angol nyelvű könyvhöz

Módszertani ajánlások. a Welcome to Budapest című angol nyelvű könyvhöz Módszertani ajánlások a Welcome to Budapest című angol nyelvű könyvhöz Írta: Kubesch Mária Szakmai lektor: Popperné dr. Földes Anna Pedagógiai lektor: Vargáné dr. Szalkai Zsuzsa Felelős szerkesztő: Timár

Részletesebben

Nagykun Látogatóközpont Kossuth Lajost Városháza I. világháború hősi halottainak emlékműve

Nagykun Látogatóközpont Kossuth Lajost Városháza I. világháború hősi halottainak emlékműve A Nagykun Látogatóközpont a városba érkező vendégek fogadó, információs központja. Attraktív, interaktív, látványos kiállításának alapötletét a kunok kalandos letelepedése ihlette. A karcagi kunkapun belépve

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE BÁCS KISKUN MEGYE

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE BÁCS KISKUN MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE BÁCS KISKUN MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE BÁCS KISKUN MEGYE KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2006 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE Sorozatszerkesztő HARIS ANDREA

Részletesebben