Leica SM2000 R. Szánkás mikrotom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Leica SM2000 R. Szánkás mikrotom"

Átírás

1 Leica SM2000 R Szánkás mikrotom Felhasználói kézik ézikönyv Leica SM2000 R V2.1 Magyar A kézikönyvet mindig tartsa a berendezés közelében. - A használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen.

2

3 1. Fontos tudni udnivalók Sorozatszám ozatszám... Gyártási ási év... Gyártás ás helye:... Németország Az alábbi dokumentációban található információk, számadatok, utalások és értékelések a tudomány és technika jelenlegi állásának megfelelő alapos kutatásokon alapulnak. A Leica nem köteles ezen kézikönyvet rendszeres időközönként az új technikai fejlesztésekhez igazítani, tartalmát frissíteni, valamint az ügyfelekhez eljuttatni. A kézikönyvben az elfogadható határokon belül előforduló hibás adatokért, rajzokért vagy technikai ábrákért - a mindenkor megfelelő nemzetközi jogszabályok értelmében- felelősséget nem vállalunk. A kézikönyvben található adatok vagy más információk felhasználásából következő vagyoni vagy más, származékos káreseményekért mindennemű felelősség ki van zárva. Az alábbi felhasználói kézikönyvben szereplő adatok, rajzok, ábrák és egyéb információk (például technikai adatok) változatlanságára nem vállalunk felelőséget. Ezen téren kizárólag a köztünk és ügyfeleink között fennálló szerződéses feltételek irányadóak. A Leica fenntartja magának a jogot, hogy a technikai specifikációban, valamint az előállítási folyamatban előzetes figyelmeztetés nélkül módosításokat hajtson végre. Csak ilyen módon biztosítható a technikai és gyártástechnikai folyamatok folyamatos fejlesztése. Az alábbi dokumentum a szerzői jog védelme alá esik. Minden szerzői jog a Leica Biosystems Nussloch GmbH tulajdona. A szövegek és ábrák (illetve ezek részleteinek) nyomtató, fénymásoló, mikrofilm, webkamera vagy más egyéb eljárás (beleértve az összes elektronikus rendszert és médiát is) általi sokszorosítása kizárólag a Leica Biosystems Nussloch GmbH határozott, előzetes írásbeli engedélye alapján lehetséges. A sorozatszám és a gyártás éve a berendezés hátoldalán található típustáblán szerepel. Leica Biosystems Nussloch GmbH Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Németország Telefon: /143-0 Telefax: / Honlap: Leica SM2000 R szánkás mikrotom 3

4 2. Tar artalomjegyz alomjegyzék 1. Fontos tudni udnivalók Tar artalomjegyz alomjegyzék ék A berendez endezés használatáv ával kapcsolatos biztonsági előírások Biztonsági berendezések Tec echnikai adatok Általános ismertető Leica SM2000R 0R - Áttekintő tekintő nézet et A berendez endezés és leírása A szállítási ási csomag tar artalma alma A berendez endezés kicsomagolása és üzembe állítása ása Kicsomagolás Elvár árt t kör örnyez nyezeti eti feltételek A berendez endezés üzembe állítása ása A tar artoz tozék ékok ok felsz elszer erelése elése Munkavégz égzés és a berendez endezéssel A minta a behelyezése és pozícionálása A hátszög ög beállítása ása a kést éstar artón A kés vagy az egyszer er használatos penge behelyezése A blokk felsz elszelése elése Vágás Lehetséges hibafor orrások, rások, ezek ek okai és megoldásuk Karbantar artás és tisztítás Tisztít isztítás Figyelmeztetés Tar artoz tozék ékok Penget engetar artó az egyszer er használatos pengékhez Hulladékgyűjtő kád Távt ávtar artó lemez a kést éstar artóhoz Rendelési infor ormációk Garancia és szer erviz Felhasználói kézikönyv V

5 3. A berendez endezés használatáv ával kapcsolatos biztonsági előírások Biztonsági berendez endezések A berendez endezésen és tar artoz tozékain található biztonsági berendez endezések módosítása vagy eltáv ávolít olítása tilos! A mikrotom a következő biztonsági berendezésekkel van ellátva: a késtartón ujjvédő (14) 4), valamint a kés szánján szánrögzítő (23) és mágneses tartó (24). Ujjvédő a kést éstar artón Minden, a késsel vagy a mintáv ával kapcsolatos tevék ékenység (pl. mintacser acsere) e) közben, illetve e a munkavégz égzés és szüneteiben a vágóélt az ujjvédő édővel (14) el kell takar akarni! 5.1 ábra Szánrögzítő Minden kés- és mintacser acsere, e, valamint szállítás ás előtt t a kés szánját a rögzítőcsav ögzítőcsavar arral ral (23) rögzíteni kell. ell. A kés szánrögzítőjének mágneses tar artója A szán rendkí endkívül vül könnyen mozgatható, emiatt t könnyen mozgásba is jön. Ezér ért t a szelet levétele előtt t az elülső végállásban található mágneses tar artóhoz (24) kell ell rögzíteni ábra Leica SM2000 R szánkás mikrotom 5

6 3. A berendez endezés használatáv ával kapcsolatos biztonsági előírások Szállítás ás és felállít elállítás ás A berendez endezés csak álló helyzetben etben szállítható! Szállítás ás előtt t a kés szánját a rögzítőcsav ögzítőcsavar arral ral (23. oldal 4.2 ábra) rögzíteni kell! A berendez endezést tilos a mozgatható rész észeinél fogv ogva szállítani! A berendez endezésen és tar artoz tozékain található biztonsági berendez endezések módosítása vagy eltáv ávolít olítása tilos! Munkavégz égzés és a berendez endezéssel A mikrotomk otomkés és az eldobható pengék óvatosan kez ezelendők! elendők! A vágóélek rendkí endkívül élesek, és súlyos sérülést okozhatnak! ozhatnak! Tisztít isztítás ás A tisztítás előtt t a kést, illetve e pengét el kell táv ávolít olítani! A tisztítás során acetont vagy xilolt tar artalmaz almazó oldószer használata a tilos! A tisztítás során a berendez endezés belsejébe nem juthat folyadék! A tisztítószer erek ek használata a során tar artsa be a gyártó biztonsági előírásait és a laboratóriumi előírásokat! Karbantar artás ás A berendez endezést karbantar artási vagy javítási céllal csak az erre e képesítet épesített szer erviztec viztechnikus nyithatja fel. Ne hagyja elöl a berendez endezésből kivet ett olyan kést éstar artót, amelyben kés és vagy penge található! A használaton kívüli kést ést azonnal tegye bele a tar artódobozba! A kést soha ne tegye le sehová á a vágóélév ágóélével el felf elfelé! elé! Soha ne próbálja meg a leeső kést elkapni! Vigyázat! A szán rendkí endkívül vül könnyen mozgatható, emiatt t könnyen mozgásba is jön. Ezér ért t a szelet levétele előtt t az elülső végállásban található mágneses tar artóhoz kell ell rögzíteni. Elsőként a mintát szor orítsa be, csak utána a kést! Minden, a késsel vagy a mintáv ával kapcsolatos tevék ékenység (pl. kés vagy mintacser acsere) e) közben, illetve e a munkavégz égzés és szüneteiben a vágóélt az ujjvédő édővel el kell takar akarni, és a szánt rögzíteni kell! Tör örék ékeny minta vágása esetén védősz édőszemüv emüveget eget kell viselni! A mintár áról szilánkok pattanhatnak anhatnak le! 6 Felhasználói kézikönyv V

7 4. Tec echnikai adatok Típusmegjelölés: SM R - szánkás mikrotom Üzemi hőmérséklet-tartomány: +10 C C Szeletvastagság: Automatikus mintaelőtolás: Teljes előtolás: 1-60 μm 0-2 μm 0,5 μm-es lépésekben 2-10 μm 1 μm-es lépésekben μm 2 μm-es lépésekben μm 5 μm-es lépésekben 0-30 μm 40 mm Méretek és súly: Szélesség: Mélység: Magasság: Súly (késtartóval): 300 mm 440 mm 330 mm 25,5 kg Leica SM2000 R szánkás mikrotom 7

8 5. Általános ismertető 5.1 Leica SM2000 R - Áttekintő tekintő nézet et Alkatrészlist észlista 1 Skálával ellátott tárcsa a szeletvastagság beállításához 2 Durvameghajtó kerék 3 Manuális előtoló kar 4 A mintarögzítő csipesz tartója 5 Mintahenger 6 Univerzális kazettás csipesz 6a 2 rögzítőcsavar (univerzális kazettás csipesz) - lásd 13.1 ábra 7 Szabványos mintarögzítő csipesz 7a 4 rögzítőcsavar (szabványos mintarögzítő csipesz) - lásd 13.1 ábra 8 A minta beállítására szolgáló rögzítőkar 9 A minta X-tengelyének beállítására szolgáló állítócsavar 10 A minta Y-tengelyének beállítására szolgáló állítócsavar 11 Szán 12 A szán mozgatására szolgáló fogantyú 13 Késtartó 14 Ujjvédő 15 Tartó az eldobható pengének (választható tartozék) 16 Késrögzítő csavar 17 A késtartó szorítókarja 18 4 furat a szánon a késtartó rögzítésére (12.1 ábra) 19 A hátszög rögzítésére szolgáló csavarok 20 A hátszög beállítására szolgáló emelőkar 21 Hátszögskála 22 Az előtoló automatika beállítógombja 23 Szánrögzítő csavar 24 Mágneses rögzítő a szánhoz 25 A magasság beállítására szolgáló állítható lábak 26 Hulladékgyűjtő kád (választható tartozék) 27 Távtartó lemez a késtartóhoz (választható tartozék, 18.2 ábra) 8 Felhasználói kézikönyv V

9 5. Általános ismertető ábra ábra Leica SM2000 R szánkás mikrotom 9

10 5. Általános ismertető 5.2 A berendez endezés és leírása 5.3 A szállítási ási csomag tar artalma alma A Leica SM2000R egy kézi üzemű szánkás mikrotom. A mikrométeres hajtómű zárt házban van elhelyezve. A mikrotom karbantartásmentes görgős keresztsínnel van ellátva. A sínek olajozása így nem szükséges. A késtartó a szánra négy pozícióban szerelhető fel. A beépített ujjvédővel rendelkező késtartóra mind hagyományos kés, mind egyszer használatos penge felszerelhető. A hátszög beállításához a kést vagy pengét nem szükséges eltávolítani. A berendezés ellátható egy, a parafinblokkok rögzítésére szolgáló szabványos csipesszel, illetve egy univerzális rögzítőcsipesszel. A Leica SM2000 R az érvényes EU előírásoknak megfelelően lett kifejlesztve, és a DIN EN ISO 9001 szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszer szerint került gyártásra. A Leica SM2000R három kiépítési változatban kapható: SM2000R alapberendezés mintarögzítő csipesz nélkül SM2000R univerzális kazettás csipesszel SM2000R rögzített pofával rendelkező, szabványos mintarögzítő csipesszel Az alapberendezés a következő tartozékokkal rendelkezik: 1 szerszámkészlet -1 imbuszkulcs, SW egyfejű csavarkulcs, SW porvédő fólia hulladékgyűjtő kád felhasználói kézikönyv, Leica SM2000R, D/E/F/S Ezeket, valamint a többi megrendelt tartozékot a kartondobozban találja meg. Hasonlítsa össze a leszállított alkatrészeket a rendelési listán szereplőkkel. Amennyiben eltérést tapasztal, haladéktalanul forduljon az illetékes Leica kereskedelmi egységhez. 10

11 6. A berendez endezés kicsomagolása és üzembe állítása ása 6.1 Kicsomagolás Ellenőrizz izze a csomagolást külső sérülések üléseket et ker eresv esve. e. Ha látható sérülések üléseket et talál, azonnal jelezze e a szállítónak. Nyissa ki a dobozt. Távolítsa el a töltőanyagot. Vegye ki a tartozékokat és a felhasználói kézikönyvet. 6.2 Elvár árt t kör örnyez nyezeti eti feltételek A berendez endezést tilos a mozgatható rész észeinél fogv ogva szállítani! A burkolatot alulról megfogva emelje ki a berendezést a kartondobozból, majd tegye egy stabil, rezgésmentes laboratóriumi asztalra. A berendezés felállítására tervezett helyszínnek az alábbiaknak kell megfelelni: - stabil, sík felállítási felület, - Átlagos szobahőmérséklet: +10 C és +40 C között, - maximális relatív páratartalom: 80%. 11

12 6. A berendez endezés kicsomagolása és üzembe állítása ása 6.3 A berendez endezés és üzembe állítása ása A szállítási rögzítés kioldása A csavarok (23) a szánt rögzítik a szállítás során. Ezek a mindennapi használat során szintén a szán rögzítésére szolgálnak. Csavarja ki a berendezés hátoldalán lévő csavarokat (23), hogy a szán (11) mozogni tudjon ábra A berendezés funkcióinak ellenőrzése A szán mozgásának ellenőrzésére fogja meg a szán (11) fogantyúját (12), és néhányszor mozgassa ideoda a sínen. A mintahenger mozgathatóságának ellenőrzésére forgassa meg a durvameghajtó kereket (2). 11 Ha a kereket az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja, a mintahengernek (5) felfelé kell mozognia. Ha a kereket az óramutató járásával megegyező irányba forgatja, a mintahengernek lefelé kell mozognia. Az alsó vagy felső véghelyzet elérésekor a durvameghajtó kerék nem forgatható tovább A berendez endezés vízszintbe állítása ása A mikrotom gyárilag vízszintbe van állítva. Ha a berendezés felállításának a helye nem teljesen sík vagy vízszintes, úgy lehetősége van a berendezés vízszintbe hozására. Állítsa be az állítható lábakat (25) az SW 10-es kulccsal, míg a mikrotom vízszintbe nem kerül ábra 12 Felhasználói kézikönyv V

13 6. A berendez endezés kicsomagolása és üzembe állítása ása 6.4 A tar artoz tozék ékok ok felsz elszer erelése elése 7a 6a Ha a berendez endezésr ésre még nincs felsz elszer erelv elve mintar arögzítő csipesz, akkor szer erelje elje fel rá. A mintar arögzítő csipesz felsz elszer erelése elése ábra 13 6b 6 17 Két különböző mintarögzítő csipesz van: az univerzális kazettás csipesz (6) és a szabványos mintarögzítő csipesz (7) egy rögzített és egy mozgatható szorítópofával. Az univerzális kazettás csipeszt (6) két csavarral (6a) rögzítheti a tartóra (4, 9.1 ábra) az SW 3-as kulcs segítségével. A szorítókarnak (6b) eközben a kezelő felé kell néznie. A szabványos mintarögzítő csipeszt (7) négy csavarral (7a) rögzítheti a tartóra (4, 9.1 ábra) az SW 3-as kulcs segítségével. A kést éstar artó felsz elszer erelése elése A kést éstar artón 4 furat található, így az eltérő vágási követelményekhez alkalmazkodv odva a 4 különböző ő helyzetben etben szer erelhető elhető fel. A szor orítókar egy,, a mindenkor ori i kényelmes helyzetnek etnek megfelelően elelően beállítható műanyag fogó ogóval al van an ellátva. a. Ehhez húzza a fogót felf elfelé, elé, majd kihúzot ott t helyzetben etben forgassa a megfelelő elelő helyzetbe. etbe. A fogó elengedéskor or automatikusan visszaugrik. ik. A késtartó (13) szorítókarját (17) csavarja bele egy kicsit a négy furat (18, ábra) valamelyikébe a szánon (11) 1). A késtartó lapját (13) tolja a rögzítőkar felé (17) 7), majd a kart csavarja be tovább, míg a késtartó stabilan nem rögzül ábra 18 A kést éstar artó fer erdeségének beállítása ása Lazítsa meg a rögzítőkart (17) 7), majd a késtartót (13) 3) fordítsa a kívánt helyzetbe. A beállított pozíció rögzítéséhez hajtsa vissza a rögzítőkart (17) 7). Leica SM2000 R szánkás mikrotom 13

14 7. Munkavégz égzés és a berendez endezéssel A minta a behelyezése és pozícionálása Minden, a késsel vagy a mintáv ával kapcsolatos tevék ékenység (pl. kés vagy mintacser acsere) e) közben, illetve e a munkavégz égzés és szüneteiben a vágóélt az ujjvédő édővel el kell takar akarni, és a szánt rögzíteni kell! 8 Szorítsa be a kazettát az univerzális kazettás csipeszbe (6), illetve a paraffinblokkot a szabványos mintarögzítő csipeszbe (7). A minta felületének a késhez való beállításához lazítsa meg a szorítókart (8). Állítsa be a mintát a (9) és (10) 0) beállítócsavarok segítségével. A beállítás után ismét szorítsa meg a rögzítőkart (8) ábra A hátszög ög beállítása ása a kést éstar artón Lazítsa meg a rögzítőcsavart (19) 9) és a késrögzítő csavart (16) 6). Az emelőkarral (20) a skála (21) alapján állítsa be a kívánt hátszöget. A beállítást a (19) és (16) rögzítőcsavarok megszorításával rögzítheti. 7.3 A kés vagy az egyszer er használatos penge behelyezése A mikrotomk otomkés és és az eldobható pengék óvatosan kez ezelendők! elendők! A vágóélek rendkí endkívül vül élesek, és súlyos sérülést okozhatnak! ozhatnak! Csavarja ki a késtartóból a rögzítőcsavart (16) 6). A kést vagy a pengével ellátott pengetartót (15, 14.1 ábra) óvatosan tolja be balról a késtartóba, és fogja meg szilárdan. A rögzítéshez a késrögzítő csavart (16) az óramutató járásával megegyező irányban csavarja be. A csavart ennek során nem kell teljesen szorosra húzni. Már közepes erejű nyomással is jó vágási eredményt lehet elérni ábra 14 Felhasználói kézikönyv V

15 7. Munkavégz égzés és a berendez endezéssel A blokk felsz elszelése elése A felszelés elkezdésekor a minta előtolására a durvameghajtó kerék (2) vagy a manuális előtoló kar (3) szolgál ábra A szánt (11) 1) a fogantyút használva (12) 2) állítsa be a minta mögé. A késtartó ujjvédőjét (14) 4) húzza jobb felé. A minta előtolásához a durvameghajtó kereket (2) forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba; vagy állítsa be a kívánt szeletvastagságot a skálán (1), majd az előtoló kart (3) húzza előre. A kar minden egyes meghúzásakor a minta a beállított értékkel elmozdul. Ennek során a durvameghajtó kerék is mozgásba jön. Mozgassa addig előre és hátra a szánt, míg a minta felülete a kívánt módon meg nem metsződik. 7.5 Vágás Állítsa be a skálán (1, 15.1 ábra) a kívánt szeletvastagságot. Ha az automatikus előtolást használja, úgy ügyeljen rá, hogy a szánt mozgassa el az ütköz özőig őig,, mert t ez aktiválja az automatikus előtolást. A beállítógomb (22) helyzete határozza meg azt a pontot, ahol az előtoló automatika működésbe lép. Ennek a pontnak közvetlenül a minta előtt vagy - a kezelő felől nézve - a minta mögött kell lennie ábra Az automatikus előtolás használatához a beállítógombot (22) lazítsa meg, állítsa a kívánt helyzetbe, majd szorítsa meg ismét. A szeletelés során a szánt egyenletes sebességgel mozgassa a minta felett. Vigyázat! A szán rendkí endkívül könnyen mozgatható, emiatt t könnyen mozgásba is jön. Ezér ért t a szelet levétele előtt t az elülső végállásban található mágneses tar artóhoz (24) kell rögzíteni. A szeletet óvatosan, egy ecset segítségével vegye le. Leica SM2000 R szánkás mikrotom 15

16 8. Lehetséges hibafor orrások, rások, ezek ek okai és megoldásuk Probléma Lehetséges okok ok Megoldás A szeletek hol vékonyak, hol vastagok Váltakozva vékonyabb és vastagabb szeleteket kap. Extrém esetben akár szelet sem képződik. - Túl kicsi a kés/penge hajlásszöge, és emiatt a hátszög is - A minta- és/vagy késtartó nincs megfelelően rögzítve. - A kés/penge életlen - A hátszöget fokozatosan növelve próbálja ki a beállítást, és keresse meg az optimális szöget. - Ellenőrizze a minta- és késtartó rendszer összes rögzítőcsavarját és rögzítési pontját. Szükség esetén a csavarokat és karokat húzza meg. - Használja a kés egy másik területét, vagy használjon új kést. Szeletfelgyűrődés A szeletek erősen felgyűrődnek, redősödnek, vagy egymásra nyomódnak. A szeleten karcolásnyomok és barázdák vannak. Az előtolás leáll, ezért nem képződik további szelet. - A kés/penge életlen - A minta túl meleg - A hátszög túl nagy - A hátszög túl nagy - A kés profilja nem megfelelő - A minta- és/vagy késtartó nincs megfelelően rögzítve - Elérte a felső véghelyzetet. - Használja a kés egy másik területét, vagy használjon új kést. - A mintát hűtse elő a hűtőlapon. - A mintát közvetlenül a szelés előtt jeges vízben hűtse le. - A hátszöget fokozatosan csökkentve próbálja ki a beállítást, és keresse meg az optimális szöget. - A hátszöget fokozatosan csökkentve próbálja ki a beállítást, és keresse meg az optimális szöget. - Használjon eltérő profilú kést. - Ellenőrizze a minta- és késtartó rendszer összes rögzítőcsavarját és rögzítési pontját. Szükség esetén a csavarokat és karokat húzza meg. - A durvameghajtó kereket az óramutató járásával megegyező irányba forgatva vigye le a mintát. 16 Felhasználói kézikönyv V

17 9. Karbantar artás és tisztítás 9.1 Tisztít isztítás ás A lakkoz ozot ott t felületek elületeket et a xilol és az aceton károsítja! A tisztításhoz csak szokv okványos, gyengébb háztar artási tisztítószer erek eket et és szappanos vizet használjon! A tisztítás során a berendez endezés belsejébe nem juthat folyadék! A tisztítás előtt t a kést, illetve e pengét el kell táv ávolít olítani! A lakkozott felületeket szokványos, gyengébb háztartási tisztítószerekkel és szappanos vízzel tisztítsa. A lakkozás ápolására a szokványos lakkápolószereket használja 9.2 Figyelmeztetés Az eloxált felületek (pl. a mintarögzítő csipeszek) oldószerrel tisztíthatók. A berendez endezést karbantar artási vagy javítási céllal csak az erre e képesítet épesített szer erviztec viztechnikus nyithatja fel. A berendezés az üzemeltetése során karbantartást nem igényel. Annak érdekében, hogy a berendezés hosszú ideig problémamentesen működhessen, a következőket javasoljuk: A berendezést legalább évente 1x egy erre képesített szakszervizes szakemberrel nézesse át. A garanciális időszak végén kössön karbantartási szerződést. Ennek részleteiről érdeklődjön ügyfélszolgálatunknál. A berendezést naponta tisztítsa meg! A mintahengert (5, 9.1 ábra), a késtartót és a mintarögzítő csipeszt rendszeresen olajozza meg a 405-ös kenőolajjal. Leica SM2000 R szánkás mikrotom 17

18 10. Tar artoz tozék ékok 15a Penget engetar artó tó az egyszer er használatos pengékhez Ha eldobható pengéket akar használni, akkor a kés helyett a pengetartót (15) kell a késtartóban rögzíteni. A penge befogásához lazítsa meg a pengetartón a három rögzítőcsavart (15a) 5a), helyezze be a pengét, majd szorítsa meg ismét a csavarokat. A pengetartó felhelyezéséhez csavarja ki kellően a késtartót rögzítő csavarokat (16) 6), a pengetartót balról tolja be a késtartó befogópofái közé, majd szorítsa meg a csavarokat (16) 6). Állítsa be a kívánt hátszöget (lásd 7.2) ábra Hulladékgyűjtő kád A hulladékgyűjtő kád (26) a berendezést védi a paraffinos hulladéktól. A hulladékgyűjtő kád révén a vágási hulladék gyorsan és kényelmesen eltávolítható. A hulladékgyűjtő kádat (26) a mikrotomtól balra lévő vízszintes felületen helyezze el Távt ávtar artó lemez a kést éstar artóhoz 18.2 ábra 27 27a Különösen magas mintablokk szelése során a késtartó felszerelési magasságát egy távtartó lemezzel (27) lehet módosítani. A távtartó lemez megfelelő hosszúságú szorítókarral (27a) van ellátva a 27 Óvatosan vegye ki a kést vagy a pengetartót a késtartóból. Vegye ki a késtartót a szánból. A késtartó szorítókarját (27a) csavarja bele egy kicsit a négy furat (18, 12.1 ábra) valamelyikébe a szánon. A távtartó lemezt (27) és a késtartót (13) tolja be együtt a bevágással előre a rögzítőkar (27a) két oldala mentén, majd a rögzítőkart (27a) tekerje be tovább annyira, míg a késtartó és a távtartó lemez rögzül ábra 18 Felhasználói kézikönyv V

19 11. Rendelési infor ormációk SM2000R szánkás mikrotom - alap berendezés SM2000R szánkás mikrotom - alap berendezés univerzális kazettás csipesszel SM2000 R szánkás mikrotom - alap berendezés szabványos mintarögzítő csipesszel Tar artoz tozék ék Univerzális kazettás csipesz Szabványos mintarögzítő csipesz EC 240 H pengetartó egyszer használatos pengékhez, kizárólag széles pengékhez Pengeadagoló 50 db pengével, 2 szorítólappal, rögzítőcsavarokkal és szerszámmal EC 240 L pengetartó egyszer használatos pengékhez, kizárólag keskeny pengékhez Pengeadagoló 50 db pengével, 2 szorítólappal, rögzítőcsavarokkal és szerszámmal Távtartó lemez a késtartóhoz, beép. hosszú szorítókarral Hulladékgyűjtő kád Porvédő fólia Fogyóanyagok Pengeadagoló 50 db széles pengével Pengeadagoló 50 db keskeny pengével Leica SM2000 R szánkás mikrotom 19

20 12. Garancia és szer erviz Garancia A Leica Biosystems Nussloch GmbH garantálja, hogy a szerződéses termék a Leica belső ellenőrző előírásainak megfelelő átfogó minőségellenőrzésen esett keresztül, valamint hogy a berendezés hibamentes és megfelel minden, a garanciavállalás alá eső technikai specifikációknak és tulajdonságoknak. A garancia hatóköre a megkötött szerződés tartalmára terjed ki. Kizárólag azon Leica értékesítő egység, illetve vállalat garanciális feltételei érvényesek, ahol a terméket megvásárolta. Szer ervizinf vizinfor ormációk Ha a technikai ügyfélszolgálattal kíván kapcsolatba lépni vagy pótalkatrészeket szeretne igényelni, kérjük, forduljon ahhoz a Leica képviselethez vagy Leica márkakereskedőhöz, ahol a berendezést vásárolta. A következő adatok megadása szükséges: Modellmegjelölés és a berendezés sorozatszáma. A berendezés fellelhetőségi helye és a kapcsolattartó elérhetősége. Az ügyfélszolgálat megkeresésének az oka. A szállítás dátuma. A berendez endezés élettar artamának amának vége és ártalmatlanít almatlanítása A berendezést és alkatrészeit a mindenkor érvényes helyi törvényi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. 20 Felhasználói kézikönyv V

21 13. CE megfelelőségi elelőségi nyilatkozat EC Declaration of Conformity We herewith declare, in exclusive responsibility, that the instrument Leica SM2000 R Sliding Microtome was developed, designed and manufactured to conform with the Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council on machinery The following harmonized standards were applied: DIN EN ISO : 2003 Safety of machinery. Basic concepts, general principles for design. Part 1: Basic terminology, methodology DIN EN ISO : 2003 Safety of machinery. Basic concepts, general principles for design. Part 2: Technical principles and specifications. In addition, the following in-house standards were applied: DIN EN ISO 9001: Quality management systems - Requirements Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch May 14, Anne De Greef-Safft President Biosystems Devision Leica SM2000 R szánkás mikrotom 21

22 Jegyzetek etek 22 Felhasználói kézikönyv V

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás 0212727hu 004 12.2009 Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP

EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP KEZELÉSI UTASÍTÁS Típusok: Vienna és Vienna de Luxe Superautomatica SUP 018x, Hasznos tanácsok és tudnivalók a 26.oldaltól! A jótállási jegy a kezelési utasításban található! DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN

Részletesebben

Használati útmutató. Úti vízforraló. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató. Úti vízforraló. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Úti vízforraló myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 Tartalom Használata... 3 Áttekintő... 4 Általános tudnivalók... 5 Olvassa

Részletesebben

Duke kézikönyv. Biztonsági óvintézkedések

Duke kézikönyv. Biztonsági óvintézkedések Duke kézikönyv Biztonsági óvintézkedések Az edzőkerékpár úgy lett megtervezve és megalkotva, hogy a maximális biztonságot garantálja. Ennek ellenére is be kell tartani bizonyos óvintézkedéseket amikor

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP. A jótállási jegy a kezelési utasításban található!

KEZELÉSI UTASÍTÁS DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP. A jótállási jegy a kezelési utasításban található! KEZELÉSI UTASÍTÁS Típus: Magic De Luxe Redes., Superautomatica SUP 012x A jótállási jegy a kezelési utasításban található! DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP Gratulálunk! Gratulálunk

Részletesebben

LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX

LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX mosogatógép H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119

Részletesebben

CK-20W Nokia multimédia autóskészlet Felhasználói és telepítési útmutató

CK-20W Nokia multimédia autóskészlet Felhasználói és telepítési útmutató CK-20W Nokia multimédia autóskészlet Felhasználói és telepítési útmutató 9245865 1. kiadás, HU MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a HF-20 jelzésû termék megfelel az 1999/5/EK

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Először olvassa

Részletesebben

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a készüléket. Használati útmutató A készülékhez az alábbi

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket WF1124ZA(C/U) WF1124ZB(C/U) WF1124XA(C/U) WF1124XB(C/U) Mosógép használati útmutató Az útmutató 100%-ban újrahasznosított papírból készult. képzelje el a lehetőségeket Köszönjük, hogy Samsung terméket

Részletesebben

A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus

A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus U 87 PL 111 02mf4_ManuelAC601_multi6_12008.indd 87 TARTALOMJEGYZÉK VIGYÁZAT...89 A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE AC601...

Részletesebben

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás HU IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Tartalom A készülék használata el tt Bevezetés...3 Fontos biztonsági el írások...4 1. Áttekintés...6 2.

Részletesebben

Athlet P/PL PL Kiegészítő Tartozék

Athlet P/PL PL Kiegészítő Tartozék Athlet P/PL PL Kiegészítő Tartozék HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ és FELÜLVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV Műszaki és tartalmi változtatások joga fenntartva! Verziószám: 2006-07 Azonosító: 68016 1 / 29. oldal Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott.

Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott. F I A T D O B L Ó K E Z E L É S É S K A R B A N T A R T Á S Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott. Ezt

Részletesebben

close open twist 200 EL H Szerelési és használati útmutató 1-32 Sommer_Twist200EL_V9_HU

close open twist 200 EL H Szerelési és használati útmutató 1-32 Sommer_Twist200EL_V9_HU close open H H Szerelési és használati útmutató - twist 00 EL Sommer_Twist00EL_V9_HU Tartalomjegyzék Általános adatok... Rajzjelek... Biztonsági előírások... Rendeltetésszerű használat... Rendeltetésellenes

Részletesebben

Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861

Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861 Kezelési útmutató Hagie STS 12 magasított permetező traktor Permetező-kukoricacímerező Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861 493535 A következő

Részletesebben

Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861

Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861 Kezelési útmutató Hagie STS 10 magasított permetező traktor Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861 493527 A következő sorozatszámú permetezőgépekre:

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Vezérlés Párhuzamos interfész Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Üzemeltetési

Részletesebben

Powerful Solutions TM

Powerful Solutions TM Powerful Solutions TM A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 567000-71 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu GK1630T GK1635T GK1640T 2 3 4 Rendeltetés

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

УВАГА! WARNUNG! Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Klären Sie alle Anweisungen. Befolgen Sie stets die Sicherheitsanweisungen dieser

УВАГА! WARNUNG! Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Klären Sie alle Anweisungen. Befolgen Sie stets die Sicherheitsanweisungen dieser Owner s and Safety Manual Інструкція користувача та інструкція з техніки безпеки Podręcznik obsługi i zasad bezpieczeństwa Manual de utilizare şi siguranță Betriebs- und Sicherheitsanleitung Felhasználói

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 1. Ez a kézikönyv elválaszthatatlan és nélkülözhetetlen része a berendezésnek. Gondosan meg kell őrizni a készülékkel együtt akkor is, ha más tulajdonoshoz vagy használóhoz kerül

Részletesebben

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata / Biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK minived DE, HR, HU, RU, SI, SK Üzemeltetők számára Kezelési útmutató minived Elektromos üzemű átfolyó vízmelegítő nyitott és zárt rendszerekhez, nyomásálló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések

Részletesebben

BVF WFD 20 SERIES TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BVF WFD 20 SERIES TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BVF WFD 20 SERIES TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tartalomjegyzék Fontos biztonsági figyelmeztetés 3 1 Általános ismertető 3 1.1 A használati és telepítési útmutató ismertetése 3 1.2 Biztonsági követelmények

Részletesebben

Olvassa el ezt először

Olvassa el ezt először Olvassa el ezt először Biztonsági tudnivalók A készülékkel kapcsolatos tudnivalók A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és tartsa könnyen hozzáférhető helyen. A készülék

Részletesebben