Leica SM2000 R. Szánkás mikrotom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Leica SM2000 R. Szánkás mikrotom"

Átírás

1 Leica SM2000 R Szánkás mikrotom Felhasználói kézik ézikönyv Leica SM2000 R V2.1 Magyar A kézikönyvet mindig tartsa a berendezés közelében. - A használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen.

2

3 1. Fontos tudni udnivalók Sorozatszám ozatszám... Gyártási ási év... Gyártás ás helye:... Németország Az alábbi dokumentációban található információk, számadatok, utalások és értékelések a tudomány és technika jelenlegi állásának megfelelő alapos kutatásokon alapulnak. A Leica nem köteles ezen kézikönyvet rendszeres időközönként az új technikai fejlesztésekhez igazítani, tartalmát frissíteni, valamint az ügyfelekhez eljuttatni. A kézikönyvben az elfogadható határokon belül előforduló hibás adatokért, rajzokért vagy technikai ábrákért - a mindenkor megfelelő nemzetközi jogszabályok értelmében- felelősséget nem vállalunk. A kézikönyvben található adatok vagy más információk felhasználásából következő vagyoni vagy más, származékos káreseményekért mindennemű felelősség ki van zárva. Az alábbi felhasználói kézikönyvben szereplő adatok, rajzok, ábrák és egyéb információk (például technikai adatok) változatlanságára nem vállalunk felelőséget. Ezen téren kizárólag a köztünk és ügyfeleink között fennálló szerződéses feltételek irányadóak. A Leica fenntartja magának a jogot, hogy a technikai specifikációban, valamint az előállítási folyamatban előzetes figyelmeztetés nélkül módosításokat hajtson végre. Csak ilyen módon biztosítható a technikai és gyártástechnikai folyamatok folyamatos fejlesztése. Az alábbi dokumentum a szerzői jog védelme alá esik. Minden szerzői jog a Leica Biosystems Nussloch GmbH tulajdona. A szövegek és ábrák (illetve ezek részleteinek) nyomtató, fénymásoló, mikrofilm, webkamera vagy más egyéb eljárás (beleértve az összes elektronikus rendszert és médiát is) általi sokszorosítása kizárólag a Leica Biosystems Nussloch GmbH határozott, előzetes írásbeli engedélye alapján lehetséges. A sorozatszám és a gyártás éve a berendezés hátoldalán található típustáblán szerepel. Leica Biosystems Nussloch GmbH Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Németország Telefon: /143-0 Telefax: / Honlap: Leica SM2000 R szánkás mikrotom 3

4 2. Tar artalomjegyz alomjegyzék 1. Fontos tudni udnivalók Tar artalomjegyz alomjegyzék ék A berendez endezés használatáv ával kapcsolatos biztonsági előírások Biztonsági berendezések Tec echnikai adatok Általános ismertető Leica SM2000R 0R - Áttekintő tekintő nézet et A berendez endezés és leírása A szállítási ási csomag tar artalma alma A berendez endezés kicsomagolása és üzembe állítása ása Kicsomagolás Elvár árt t kör örnyez nyezeti eti feltételek A berendez endezés üzembe állítása ása A tar artoz tozék ékok ok felsz elszer erelése elése Munkavégz égzés és a berendez endezéssel A minta a behelyezése és pozícionálása A hátszög ög beállítása ása a kést éstar artón A kés vagy az egyszer er használatos penge behelyezése A blokk felsz elszelése elése Vágás Lehetséges hibafor orrások, rások, ezek ek okai és megoldásuk Karbantar artás és tisztítás Tisztít isztítás Figyelmeztetés Tar artoz tozék ékok Penget engetar artó az egyszer er használatos pengékhez Hulladékgyűjtő kád Távt ávtar artó lemez a kést éstar artóhoz Rendelési infor ormációk Garancia és szer erviz Felhasználói kézikönyv V

5 3. A berendez endezés használatáv ával kapcsolatos biztonsági előírások Biztonsági berendez endezések A berendez endezésen és tar artoz tozékain található biztonsági berendez endezések módosítása vagy eltáv ávolít olítása tilos! A mikrotom a következő biztonsági berendezésekkel van ellátva: a késtartón ujjvédő (14) 4), valamint a kés szánján szánrögzítő (23) és mágneses tartó (24). Ujjvédő a kést éstar artón Minden, a késsel vagy a mintáv ával kapcsolatos tevék ékenység (pl. mintacser acsere) e) közben, illetve e a munkavégz égzés és szüneteiben a vágóélt az ujjvédő édővel (14) el kell takar akarni! 5.1 ábra Szánrögzítő Minden kés- és mintacser acsere, e, valamint szállítás ás előtt t a kés szánját a rögzítőcsav ögzítőcsavar arral ral (23) rögzíteni kell. ell. A kés szánrögzítőjének mágneses tar artója A szán rendkí endkívül vül könnyen mozgatható, emiatt t könnyen mozgásba is jön. Ezér ért t a szelet levétele előtt t az elülső végállásban található mágneses tar artóhoz (24) kell ell rögzíteni ábra Leica SM2000 R szánkás mikrotom 5

6 3. A berendez endezés használatáv ával kapcsolatos biztonsági előírások Szállítás ás és felállít elállítás ás A berendez endezés csak álló helyzetben etben szállítható! Szállítás ás előtt t a kés szánját a rögzítőcsav ögzítőcsavar arral ral (23. oldal 4.2 ábra) rögzíteni kell! A berendez endezést tilos a mozgatható rész észeinél fogv ogva szállítani! A berendez endezésen és tar artoz tozékain található biztonsági berendez endezések módosítása vagy eltáv ávolít olítása tilos! Munkavégz égzés és a berendez endezéssel A mikrotomk otomkés és az eldobható pengék óvatosan kez ezelendők! elendők! A vágóélek rendkí endkívül élesek, és súlyos sérülést okozhatnak! ozhatnak! Tisztít isztítás ás A tisztítás előtt t a kést, illetve e pengét el kell táv ávolít olítani! A tisztítás során acetont vagy xilolt tar artalmaz almazó oldószer használata a tilos! A tisztítás során a berendez endezés belsejébe nem juthat folyadék! A tisztítószer erek ek használata a során tar artsa be a gyártó biztonsági előírásait és a laboratóriumi előírásokat! Karbantar artás ás A berendez endezést karbantar artási vagy javítási céllal csak az erre e képesítet épesített szer erviztec viztechnikus nyithatja fel. Ne hagyja elöl a berendez endezésből kivet ett olyan kést éstar artót, amelyben kés és vagy penge található! A használaton kívüli kést ést azonnal tegye bele a tar artódobozba! A kést soha ne tegye le sehová á a vágóélév ágóélével el felf elfelé! elé! Soha ne próbálja meg a leeső kést elkapni! Vigyázat! A szán rendkí endkívül vül könnyen mozgatható, emiatt t könnyen mozgásba is jön. Ezér ért t a szelet levétele előtt t az elülső végállásban található mágneses tar artóhoz kell ell rögzíteni. Elsőként a mintát szor orítsa be, csak utána a kést! Minden, a késsel vagy a mintáv ával kapcsolatos tevék ékenység (pl. kés vagy mintacser acsere) e) közben, illetve e a munkavégz égzés és szüneteiben a vágóélt az ujjvédő édővel el kell takar akarni, és a szánt rögzíteni kell! Tör örék ékeny minta vágása esetén védősz édőszemüv emüveget eget kell viselni! A mintár áról szilánkok pattanhatnak anhatnak le! 6 Felhasználói kézikönyv V

7 4. Tec echnikai adatok Típusmegjelölés: SM R - szánkás mikrotom Üzemi hőmérséklet-tartomány: +10 C C Szeletvastagság: Automatikus mintaelőtolás: Teljes előtolás: 1-60 μm 0-2 μm 0,5 μm-es lépésekben 2-10 μm 1 μm-es lépésekben μm 2 μm-es lépésekben μm 5 μm-es lépésekben 0-30 μm 40 mm Méretek és súly: Szélesség: Mélység: Magasság: Súly (késtartóval): 300 mm 440 mm 330 mm 25,5 kg Leica SM2000 R szánkás mikrotom 7

8 5. Általános ismertető 5.1 Leica SM2000 R - Áttekintő tekintő nézet et Alkatrészlist észlista 1 Skálával ellátott tárcsa a szeletvastagság beállításához 2 Durvameghajtó kerék 3 Manuális előtoló kar 4 A mintarögzítő csipesz tartója 5 Mintahenger 6 Univerzális kazettás csipesz 6a 2 rögzítőcsavar (univerzális kazettás csipesz) - lásd 13.1 ábra 7 Szabványos mintarögzítő csipesz 7a 4 rögzítőcsavar (szabványos mintarögzítő csipesz) - lásd 13.1 ábra 8 A minta beállítására szolgáló rögzítőkar 9 A minta X-tengelyének beállítására szolgáló állítócsavar 10 A minta Y-tengelyének beállítására szolgáló állítócsavar 11 Szán 12 A szán mozgatására szolgáló fogantyú 13 Késtartó 14 Ujjvédő 15 Tartó az eldobható pengének (választható tartozék) 16 Késrögzítő csavar 17 A késtartó szorítókarja 18 4 furat a szánon a késtartó rögzítésére (12.1 ábra) 19 A hátszög rögzítésére szolgáló csavarok 20 A hátszög beállítására szolgáló emelőkar 21 Hátszögskála 22 Az előtoló automatika beállítógombja 23 Szánrögzítő csavar 24 Mágneses rögzítő a szánhoz 25 A magasság beállítására szolgáló állítható lábak 26 Hulladékgyűjtő kád (választható tartozék) 27 Távtartó lemez a késtartóhoz (választható tartozék, 18.2 ábra) 8 Felhasználói kézikönyv V

9 5. Általános ismertető ábra ábra Leica SM2000 R szánkás mikrotom 9

10 5. Általános ismertető 5.2 A berendez endezés és leírása 5.3 A szállítási ási csomag tar artalma alma A Leica SM2000R egy kézi üzemű szánkás mikrotom. A mikrométeres hajtómű zárt házban van elhelyezve. A mikrotom karbantartásmentes görgős keresztsínnel van ellátva. A sínek olajozása így nem szükséges. A késtartó a szánra négy pozícióban szerelhető fel. A beépített ujjvédővel rendelkező késtartóra mind hagyományos kés, mind egyszer használatos penge felszerelhető. A hátszög beállításához a kést vagy pengét nem szükséges eltávolítani. A berendezés ellátható egy, a parafinblokkok rögzítésére szolgáló szabványos csipesszel, illetve egy univerzális rögzítőcsipesszel. A Leica SM2000 R az érvényes EU előírásoknak megfelelően lett kifejlesztve, és a DIN EN ISO 9001 szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszer szerint került gyártásra. A Leica SM2000R három kiépítési változatban kapható: SM2000R alapberendezés mintarögzítő csipesz nélkül SM2000R univerzális kazettás csipesszel SM2000R rögzített pofával rendelkező, szabványos mintarögzítő csipesszel Az alapberendezés a következő tartozékokkal rendelkezik: 1 szerszámkészlet -1 imbuszkulcs, SW egyfejű csavarkulcs, SW porvédő fólia hulladékgyűjtő kád felhasználói kézikönyv, Leica SM2000R, D/E/F/S Ezeket, valamint a többi megrendelt tartozékot a kartondobozban találja meg. Hasonlítsa össze a leszállított alkatrészeket a rendelési listán szereplőkkel. Amennyiben eltérést tapasztal, haladéktalanul forduljon az illetékes Leica kereskedelmi egységhez. 10

11 6. A berendez endezés kicsomagolása és üzembe állítása ása 6.1 Kicsomagolás Ellenőrizz izze a csomagolást külső sérülések üléseket et ker eresv esve. e. Ha látható sérülések üléseket et talál, azonnal jelezze e a szállítónak. Nyissa ki a dobozt. Távolítsa el a töltőanyagot. Vegye ki a tartozékokat és a felhasználói kézikönyvet. 6.2 Elvár árt t kör örnyez nyezeti eti feltételek A berendez endezést tilos a mozgatható rész észeinél fogv ogva szállítani! A burkolatot alulról megfogva emelje ki a berendezést a kartondobozból, majd tegye egy stabil, rezgésmentes laboratóriumi asztalra. A berendezés felállítására tervezett helyszínnek az alábbiaknak kell megfelelni: - stabil, sík felállítási felület, - Átlagos szobahőmérséklet: +10 C és +40 C között, - maximális relatív páratartalom: 80%. 11

12 6. A berendez endezés kicsomagolása és üzembe állítása ása 6.3 A berendez endezés és üzembe állítása ása A szállítási rögzítés kioldása A csavarok (23) a szánt rögzítik a szállítás során. Ezek a mindennapi használat során szintén a szán rögzítésére szolgálnak. Csavarja ki a berendezés hátoldalán lévő csavarokat (23), hogy a szán (11) mozogni tudjon ábra A berendezés funkcióinak ellenőrzése A szán mozgásának ellenőrzésére fogja meg a szán (11) fogantyúját (12), és néhányszor mozgassa ideoda a sínen. A mintahenger mozgathatóságának ellenőrzésére forgassa meg a durvameghajtó kereket (2). 11 Ha a kereket az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja, a mintahengernek (5) felfelé kell mozognia. Ha a kereket az óramutató járásával megegyező irányba forgatja, a mintahengernek lefelé kell mozognia. Az alsó vagy felső véghelyzet elérésekor a durvameghajtó kerék nem forgatható tovább A berendez endezés vízszintbe állítása ása A mikrotom gyárilag vízszintbe van állítva. Ha a berendezés felállításának a helye nem teljesen sík vagy vízszintes, úgy lehetősége van a berendezés vízszintbe hozására. Állítsa be az állítható lábakat (25) az SW 10-es kulccsal, míg a mikrotom vízszintbe nem kerül ábra 12 Felhasználói kézikönyv V

13 6. A berendez endezés kicsomagolása és üzembe állítása ása 6.4 A tar artoz tozék ékok ok felsz elszer erelése elése 7a 6a Ha a berendez endezésr ésre még nincs felsz elszer erelv elve mintar arögzítő csipesz, akkor szer erelje elje fel rá. A mintar arögzítő csipesz felsz elszer erelése elése ábra 13 6b 6 17 Két különböző mintarögzítő csipesz van: az univerzális kazettás csipesz (6) és a szabványos mintarögzítő csipesz (7) egy rögzített és egy mozgatható szorítópofával. Az univerzális kazettás csipeszt (6) két csavarral (6a) rögzítheti a tartóra (4, 9.1 ábra) az SW 3-as kulcs segítségével. A szorítókarnak (6b) eközben a kezelő felé kell néznie. A szabványos mintarögzítő csipeszt (7) négy csavarral (7a) rögzítheti a tartóra (4, 9.1 ábra) az SW 3-as kulcs segítségével. A kést éstar artó felsz elszer erelése elése A kést éstar artón 4 furat található, így az eltérő vágási követelményekhez alkalmazkodv odva a 4 különböző ő helyzetben etben szer erelhető elhető fel. A szor orítókar egy,, a mindenkor ori i kényelmes helyzetnek etnek megfelelően elelően beállítható műanyag fogó ogóval al van an ellátva. a. Ehhez húzza a fogót felf elfelé, elé, majd kihúzot ott t helyzetben etben forgassa a megfelelő elelő helyzetbe. etbe. A fogó elengedéskor or automatikusan visszaugrik. ik. A késtartó (13) szorítókarját (17) csavarja bele egy kicsit a négy furat (18, ábra) valamelyikébe a szánon (11) 1). A késtartó lapját (13) tolja a rögzítőkar felé (17) 7), majd a kart csavarja be tovább, míg a késtartó stabilan nem rögzül ábra 18 A kést éstar artó fer erdeségének beállítása ása Lazítsa meg a rögzítőkart (17) 7), majd a késtartót (13) 3) fordítsa a kívánt helyzetbe. A beállított pozíció rögzítéséhez hajtsa vissza a rögzítőkart (17) 7). Leica SM2000 R szánkás mikrotom 13

14 7. Munkavégz égzés és a berendez endezéssel A minta a behelyezése és pozícionálása Minden, a késsel vagy a mintáv ával kapcsolatos tevék ékenység (pl. kés vagy mintacser acsere) e) közben, illetve e a munkavégz égzés és szüneteiben a vágóélt az ujjvédő édővel el kell takar akarni, és a szánt rögzíteni kell! 8 Szorítsa be a kazettát az univerzális kazettás csipeszbe (6), illetve a paraffinblokkot a szabványos mintarögzítő csipeszbe (7). A minta felületének a késhez való beállításához lazítsa meg a szorítókart (8). Állítsa be a mintát a (9) és (10) 0) beállítócsavarok segítségével. A beállítás után ismét szorítsa meg a rögzítőkart (8) ábra A hátszög ög beállítása ása a kést éstar artón Lazítsa meg a rögzítőcsavart (19) 9) és a késrögzítő csavart (16) 6). Az emelőkarral (20) a skála (21) alapján állítsa be a kívánt hátszöget. A beállítást a (19) és (16) rögzítőcsavarok megszorításával rögzítheti. 7.3 A kés vagy az egyszer er használatos penge behelyezése A mikrotomk otomkés és és az eldobható pengék óvatosan kez ezelendők! elendők! A vágóélek rendkí endkívül vül élesek, és súlyos sérülést okozhatnak! ozhatnak! Csavarja ki a késtartóból a rögzítőcsavart (16) 6). A kést vagy a pengével ellátott pengetartót (15, 14.1 ábra) óvatosan tolja be balról a késtartóba, és fogja meg szilárdan. A rögzítéshez a késrögzítő csavart (16) az óramutató járásával megegyező irányban csavarja be. A csavart ennek során nem kell teljesen szorosra húzni. Már közepes erejű nyomással is jó vágási eredményt lehet elérni ábra 14 Felhasználói kézikönyv V

15 7. Munkavégz égzés és a berendez endezéssel A blokk felsz elszelése elése A felszelés elkezdésekor a minta előtolására a durvameghajtó kerék (2) vagy a manuális előtoló kar (3) szolgál ábra A szánt (11) 1) a fogantyút használva (12) 2) állítsa be a minta mögé. A késtartó ujjvédőjét (14) 4) húzza jobb felé. A minta előtolásához a durvameghajtó kereket (2) forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba; vagy állítsa be a kívánt szeletvastagságot a skálán (1), majd az előtoló kart (3) húzza előre. A kar minden egyes meghúzásakor a minta a beállított értékkel elmozdul. Ennek során a durvameghajtó kerék is mozgásba jön. Mozgassa addig előre és hátra a szánt, míg a minta felülete a kívánt módon meg nem metsződik. 7.5 Vágás Állítsa be a skálán (1, 15.1 ábra) a kívánt szeletvastagságot. Ha az automatikus előtolást használja, úgy ügyeljen rá, hogy a szánt mozgassa el az ütköz özőig őig,, mert t ez aktiválja az automatikus előtolást. A beállítógomb (22) helyzete határozza meg azt a pontot, ahol az előtoló automatika működésbe lép. Ennek a pontnak közvetlenül a minta előtt vagy - a kezelő felől nézve - a minta mögött kell lennie ábra Az automatikus előtolás használatához a beállítógombot (22) lazítsa meg, állítsa a kívánt helyzetbe, majd szorítsa meg ismét. A szeletelés során a szánt egyenletes sebességgel mozgassa a minta felett. Vigyázat! A szán rendkí endkívül könnyen mozgatható, emiatt t könnyen mozgásba is jön. Ezér ért t a szelet levétele előtt t az elülső végállásban található mágneses tar artóhoz (24) kell rögzíteni. A szeletet óvatosan, egy ecset segítségével vegye le. Leica SM2000 R szánkás mikrotom 15

16 8. Lehetséges hibafor orrások, rások, ezek ek okai és megoldásuk Probléma Lehetséges okok ok Megoldás A szeletek hol vékonyak, hol vastagok Váltakozva vékonyabb és vastagabb szeleteket kap. Extrém esetben akár szelet sem képződik. - Túl kicsi a kés/penge hajlásszöge, és emiatt a hátszög is - A minta- és/vagy késtartó nincs megfelelően rögzítve. - A kés/penge életlen - A hátszöget fokozatosan növelve próbálja ki a beállítást, és keresse meg az optimális szöget. - Ellenőrizze a minta- és késtartó rendszer összes rögzítőcsavarját és rögzítési pontját. Szükség esetén a csavarokat és karokat húzza meg. - Használja a kés egy másik területét, vagy használjon új kést. Szeletfelgyűrődés A szeletek erősen felgyűrődnek, redősödnek, vagy egymásra nyomódnak. A szeleten karcolásnyomok és barázdák vannak. Az előtolás leáll, ezért nem képződik további szelet. - A kés/penge életlen - A minta túl meleg - A hátszög túl nagy - A hátszög túl nagy - A kés profilja nem megfelelő - A minta- és/vagy késtartó nincs megfelelően rögzítve - Elérte a felső véghelyzetet. - Használja a kés egy másik területét, vagy használjon új kést. - A mintát hűtse elő a hűtőlapon. - A mintát közvetlenül a szelés előtt jeges vízben hűtse le. - A hátszöget fokozatosan csökkentve próbálja ki a beállítást, és keresse meg az optimális szöget. - A hátszöget fokozatosan csökkentve próbálja ki a beállítást, és keresse meg az optimális szöget. - Használjon eltérő profilú kést. - Ellenőrizze a minta- és késtartó rendszer összes rögzítőcsavarját és rögzítési pontját. Szükség esetén a csavarokat és karokat húzza meg. - A durvameghajtó kereket az óramutató járásával megegyező irányba forgatva vigye le a mintát. 16 Felhasználói kézikönyv V

17 9. Karbantar artás és tisztítás 9.1 Tisztít isztítás ás A lakkoz ozot ott t felületek elületeket et a xilol és az aceton károsítja! A tisztításhoz csak szokv okványos, gyengébb háztar artási tisztítószer erek eket et és szappanos vizet használjon! A tisztítás során a berendez endezés belsejébe nem juthat folyadék! A tisztítás előtt t a kést, illetve e pengét el kell táv ávolít olítani! A lakkozott felületeket szokványos, gyengébb háztartási tisztítószerekkel és szappanos vízzel tisztítsa. A lakkozás ápolására a szokványos lakkápolószereket használja 9.2 Figyelmeztetés Az eloxált felületek (pl. a mintarögzítő csipeszek) oldószerrel tisztíthatók. A berendez endezést karbantar artási vagy javítási céllal csak az erre e képesítet épesített szer erviztec viztechnikus nyithatja fel. A berendezés az üzemeltetése során karbantartást nem igényel. Annak érdekében, hogy a berendezés hosszú ideig problémamentesen működhessen, a következőket javasoljuk: A berendezést legalább évente 1x egy erre képesített szakszervizes szakemberrel nézesse át. A garanciális időszak végén kössön karbantartási szerződést. Ennek részleteiről érdeklődjön ügyfélszolgálatunknál. A berendezést naponta tisztítsa meg! A mintahengert (5, 9.1 ábra), a késtartót és a mintarögzítő csipeszt rendszeresen olajozza meg a 405-ös kenőolajjal. Leica SM2000 R szánkás mikrotom 17

18 10. Tar artoz tozék ékok 15a Penget engetar artó tó az egyszer er használatos pengékhez Ha eldobható pengéket akar használni, akkor a kés helyett a pengetartót (15) kell a késtartóban rögzíteni. A penge befogásához lazítsa meg a pengetartón a három rögzítőcsavart (15a) 5a), helyezze be a pengét, majd szorítsa meg ismét a csavarokat. A pengetartó felhelyezéséhez csavarja ki kellően a késtartót rögzítő csavarokat (16) 6), a pengetartót balról tolja be a késtartó befogópofái közé, majd szorítsa meg a csavarokat (16) 6). Állítsa be a kívánt hátszöget (lásd 7.2) ábra Hulladékgyűjtő kád A hulladékgyűjtő kád (26) a berendezést védi a paraffinos hulladéktól. A hulladékgyűjtő kád révén a vágási hulladék gyorsan és kényelmesen eltávolítható. A hulladékgyűjtő kádat (26) a mikrotomtól balra lévő vízszintes felületen helyezze el Távt ávtar artó lemez a kést éstar artóhoz 18.2 ábra 27 27a Különösen magas mintablokk szelése során a késtartó felszerelési magasságát egy távtartó lemezzel (27) lehet módosítani. A távtartó lemez megfelelő hosszúságú szorítókarral (27a) van ellátva a 27 Óvatosan vegye ki a kést vagy a pengetartót a késtartóból. Vegye ki a késtartót a szánból. A késtartó szorítókarját (27a) csavarja bele egy kicsit a négy furat (18, 12.1 ábra) valamelyikébe a szánon. A távtartó lemezt (27) és a késtartót (13) tolja be együtt a bevágással előre a rögzítőkar (27a) két oldala mentén, majd a rögzítőkart (27a) tekerje be tovább annyira, míg a késtartó és a távtartó lemez rögzül ábra 18 Felhasználói kézikönyv V

19 11. Rendelési infor ormációk SM2000R szánkás mikrotom - alap berendezés SM2000R szánkás mikrotom - alap berendezés univerzális kazettás csipesszel SM2000 R szánkás mikrotom - alap berendezés szabványos mintarögzítő csipesszel Tar artoz tozék ék Univerzális kazettás csipesz Szabványos mintarögzítő csipesz EC 240 H pengetartó egyszer használatos pengékhez, kizárólag széles pengékhez Pengeadagoló 50 db pengével, 2 szorítólappal, rögzítőcsavarokkal és szerszámmal EC 240 L pengetartó egyszer használatos pengékhez, kizárólag keskeny pengékhez Pengeadagoló 50 db pengével, 2 szorítólappal, rögzítőcsavarokkal és szerszámmal Távtartó lemez a késtartóhoz, beép. hosszú szorítókarral Hulladékgyűjtő kád Porvédő fólia Fogyóanyagok Pengeadagoló 50 db széles pengével Pengeadagoló 50 db keskeny pengével Leica SM2000 R szánkás mikrotom 19

20 12. Garancia és szer erviz Garancia A Leica Biosystems Nussloch GmbH garantálja, hogy a szerződéses termék a Leica belső ellenőrző előírásainak megfelelő átfogó minőségellenőrzésen esett keresztül, valamint hogy a berendezés hibamentes és megfelel minden, a garanciavállalás alá eső technikai specifikációknak és tulajdonságoknak. A garancia hatóköre a megkötött szerződés tartalmára terjed ki. Kizárólag azon Leica értékesítő egység, illetve vállalat garanciális feltételei érvényesek, ahol a terméket megvásárolta. Szer ervizinf vizinfor ormációk Ha a technikai ügyfélszolgálattal kíván kapcsolatba lépni vagy pótalkatrészeket szeretne igényelni, kérjük, forduljon ahhoz a Leica képviselethez vagy Leica márkakereskedőhöz, ahol a berendezést vásárolta. A következő adatok megadása szükséges: Modellmegjelölés és a berendezés sorozatszáma. A berendezés fellelhetőségi helye és a kapcsolattartó elérhetősége. Az ügyfélszolgálat megkeresésének az oka. A szállítás dátuma. A berendez endezés élettar artamának amának vége és ártalmatlanít almatlanítása A berendezést és alkatrészeit a mindenkor érvényes helyi törvényi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. 20 Felhasználói kézikönyv V

21 13. CE megfelelőségi elelőségi nyilatkozat EC Declaration of Conformity We herewith declare, in exclusive responsibility, that the instrument Leica SM2000 R Sliding Microtome was developed, designed and manufactured to conform with the Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council on machinery The following harmonized standards were applied: DIN EN ISO : 2003 Safety of machinery. Basic concepts, general principles for design. Part 1: Basic terminology, methodology DIN EN ISO : 2003 Safety of machinery. Basic concepts, general principles for design. Part 2: Technical principles and specifications. In addition, the following in-house standards were applied: DIN EN ISO 9001: Quality management systems - Requirements Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch May 14, Anne De Greef-Safft President Biosystems Devision Leica SM2000 R szánkás mikrotom 21

22 Jegyzetek etek 22 Felhasználói kézikönyv V

Leica SM2010 R. Szánkás mikrotom. Felhasználói kézikönyv

Leica SM2010 R. Szánkás mikrotom. Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Leica SM2010 R Szánkás mikrotom Felhasználói kézikönyv Leica SM2010 R, V 1.4 RevC 2013. 09., magyar Rendelési szám: 14 0508 80118 RevC A kézikönyvet mindig tartsa a berendezés közelében.

Részletesebben

HistoCore Arcadia C. Hűtőlap. Felhasználói kézikönyv

HistoCore Arcadia C. Hűtőlap. Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv HistoCore Arcadia C Hűtőlap HistoCore Arcadia C V 1.4, magyar 04/2016 Rendelési szám: 14 0393 80118 Rev. E A kézikönyvet mindig tartsa az eszköz közelében. Az üzembe helyezés előtt

Részletesebben

RM2245. Rotációs mikrotom. Felhasználói kézikönyv

RM2245. Rotációs mikrotom. Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv RM2245 Rotációs mikrotom Felhasználói kézikönyv Leica RM2245 V 1.9 RevC, magyar 2013. 06. Rendelési szám: 14 0501 80118 RevC A kézikönyvet mindig tartsa a berendezés közelében. A

Részletesebben

RM2235. Rotációs mikrotom. Felhasználói kézikönyv

RM2235. Rotációs mikrotom. Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv RM2235 Rotációs mikrotom Leica RM2235 V 2.1, magyar 2015. 11. Rendelési szám: 14 0500 80118 RevF A kézikönyvet mindig tartsa a berendezés közelében. A használatba vétel előtt olvassa

Részletesebben

Paperfox EVV-3 papír élvédő vágó. Kezelési utasítás

Paperfox EVV-3 papír élvédő vágó. Kezelési utasítás Paperfox EVV-3 papír élvédő vágó Kezelési utasítás Az EVV-3 papír élvédő vágó alkalmazási területe A Paperfox EVV-3 papír élvédő vágót papír alapanyagú élvédők vágására tervezték a műszaki adatok táblázatban

Részletesebben

Leica CM1850. Fagyasztó

Leica CM1850. Fagyasztó Leica CM1850 Fagyasztó Használati útmutató Leica CM1850, V2.6, magyar 2012.10. Rendelési szám: 14 0471 80111 RevC A kézikönyvet mindig tartsa a berendezés közelében. A használatba vétel előtt olvassa el

Részletesebben

A RC-Systems RC-464M papírvágógép kezelési utasítása

A RC-Systems RC-464M papírvágógép kezelési utasítása A RC-Systems RC-464M papírvágógép kezelési utasítása RC-Systems RC-464M papírvágógép kezelési utasítása. 2 Tartalom: 1) Figyelmeztetés 2) Műszaki adatok 3) A gép leírása 4) Összeszerelés és használat 5)

Részletesebben

CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620. Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó

CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620. Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV CAMBRIDGE HENGER JH 450, JH 620 Eredeti kézikönyv, 2015.01. hó Tartalomjegyzék 1. ELŐSZÓ... 1 1.1. A gép rendeltetésszerű használata... 1 1.2. Műszaki adatok...

Részletesebben

Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 - Felhasználói kézikönyv

Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 - Felhasználói kézikönyv Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 - Felhasználói kézikönyv 1.1. kiadás 2 Az autós mobiltartó A Nokia CR-123 mobiltartó & HH-22 rögzítőeszköz segítségével mindig egyszerűen elérheti telefonját.

Részletesebben

Duke kézikönyv. Biztonsági óvintézkedések

Duke kézikönyv. Biztonsági óvintézkedések Duke kézikönyv Biztonsági óvintézkedések Az edzőkerékpár úgy lett megtervezve és megalkotva, hogy a maximális biztonságot garantálja. Ennek ellenére is be kell tartani bizonyos óvintézkedéseket amikor

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP Art. 8220-8225 FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

BoxMaker Kezelési útmutató. V-1.2-HUN, 2014-Szept.-10

BoxMaker Kezelési útmutató. V-1.2-HUN, 2014-Szept.-10 BoxMaker Kezelési útmutató V-1.2-HUN, 2014-Szept.-10 BoxMaker alkalmazása A BoxMaker-t arra terveztük, hogy hullámpapírból lehessen vele a Paraméterek bekezdésben leírt dobozokat készíteni. A Paraméterek

Részletesebben

RM2255. Rotációs mikrotom. Felhasználói kézikönyv

RM2255. Rotációs mikrotom. Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv RM2255 Rotációs mikrotom Felhasználói kézikönyv Leica RM2255 V 1.8 RevC, magyar, 2013. 07. Rendelési szám: 14 0502 80118 RevC A kézikönyvet mindig tartsa a berendezés közelében.

Részletesebben

Nitro Rollátor. Használati utasítás. www.gyogyaszat i.h

Nitro Rollátor. Használati utasítás. www.gyogyaszat i.h Nitro Rollátor Használati utasítás www.gyogyaszati.hu MEDIGOR www.gyogyaszat i.h u Rollátor részei 3 1 4 2 6 5 7 12 8 11 10 9 1. Markolat 2. Állítható kormányrúd 3. Foganytyú fényvisszaverõje 4. Fékkar

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

Leica CM1950. Kryostat

Leica CM1950. Kryostat Leica CM1950 Kryostat Felhasználói kézik ézikönyv Leica CM1950, B vált., Magyar, 1v2 2009.01 A kézikönyvet mindig tartsa a berendezés közelében. A használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen. 1.. MEGJEGYZÉSEK

Részletesebben

GÉPKÖNYV BF-1200, BF-1500 RUDADAGOLÓ BERENDEZÉSHEZ. NCT Ipari Elektronikai Kft. H -1148 Budapest Fogarasi u. 7.

GÉPKÖNYV BF-1200, BF-1500 RUDADAGOLÓ BERENDEZÉSHEZ. NCT Ipari Elektronikai Kft. H -1148 Budapest Fogarasi u. 7. GÉPKÖNYV a RUDADAGOLÓ BERENDEZÉSHEZ NCT Ipari Elektronikai Kft. H -1148 Budapest Fogarasi u. 7. Tel:(361) 46 76 300 Telefax:(361) 46 76 309 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 ADATLAP...3 1. EMELÉSI ÁBRA...4

Részletesebben

Leica CM1950. Kriosztát. Felhasználói kézikönyv

Leica CM1950. Kriosztát. Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Leica CM1950 Kriosztát Leica CM1950, V 1.5 RevF, Magyar 2014. 08. Rendelési szám: 14 0477 80118 RevF A kézikönyvet mindig tartsa az eszköz közelében. Az üzembe helyezés előtt olvassa

Részletesebben

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Csuklókaros kapumotor 900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG MUNKA ESZKÖZÖK 3 TECHNIKAI ADATOK MÉRETEK 4 A KAR RÖGZÍTÉSE A KAPUHOZ ÖSSZESZERELÉS 5 KIOLDÁS CSATLAKOZÁSOK A

Részletesebben

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Thermosunis Indoor Wirefree RTS Thermosunis beltéri vezeték nélküli érzékelő RTS Sunis Indoor Wirefree RTS Sunis beltéri vezeték nélküli érzékelő

Részletesebben

Beállítási útmutató Mirra székhez

Beállítási útmutató Mirra székhez Beállítási útmutató Mirra székhez L Az itt látható útmutató tartalmazza az összes lehetséges beállítást. A beállítások felszereltségtől és modelltől függően változhatnak. A Mirra szék beállítási útmutató

Részletesebben

RM2265. Rotációs mikrotom. Felhasználói kézikönyv

RM2265. Rotációs mikrotom. Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv RM2265 Rotációs mikrotom Felhasználói kézikönyv Leica RM2265 V 1.8 RevC, magyar, 2013. 07. Rendelési szám: 14 0503 80118 RevC A kézikönyvet mindig tartsa a berendezés közelében.

Részletesebben

Összeszerelési útmutató. Karfás ültetőszék lábtartóval (JAB 0011, 0012, 0013, 0014)

Összeszerelési útmutató. Karfás ültetőszék lábtartóval (JAB 0011, 0012, 0013, 0014) Összeszerelési útmutató Karfás ültetőszék lábtartóval (JAB 0011, 0012, 0013, 0014) 1 Köszönjük, hogy termékünket választotta! Termékeink egyedi kézi gyártásúak, ezért a szokásosnál nagyobb ügyességet igényel

Részletesebben

Gyermek fejlesztõ járókeret NIMBO Összeszerelési és kezelési útmutató

Gyermek fejlesztõ járókeret NIMBO Összeszerelési és kezelési útmutató Gyermek fejlesztõ járókeret NIMBO Összeszerelési és kezelési útmutató Összeszerelés és használat elõtt kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, Bizonyosodjon meg arról, hogy ismeri az összes

Részletesebben

Lineáris festőautomata

Lineáris festőautomata Lineáris festőautomata Felhasználói kézik ézikönyv Leica ST4040 V1.4 - Rev A, Magyar 2009.06. A kézikönyvet mindig tartsa a berendezés közelében. A használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen. MEGJEGYZÉS

Részletesebben

Beszerelési és kezelési útmutató

Beszerelési és kezelési útmutató Beszerelési és kezelési útmutató A101 DGPS-vevő Állapot: V3.20150602 3030246900-02-HU Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót. A kezelési útmutatót őrizze meg. Impresszum Dokumentum Copyright

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Szeletelı gépek. Gyártó: R.G.V. s.r.l. / ITALY. Típusok: LUSSO-22-GS, LUSSO-25GS, LADY-22GS, LADY-25GS, LADY-275 S, LUSSO-275 S

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Szeletelı gépek. Gyártó: R.G.V. s.r.l. / ITALY. Típusok: LUSSO-22-GS, LUSSO-25GS, LADY-22GS, LADY-25GS, LADY-275 S, LUSSO-275 S HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szeletelı gépek Gyártó: R.G.V. s.r.l. / ITALY Típusok: LUSSO-22-GS, LUSSO-25GS, LADY-22GS, LADY-25GS, LADY-275 S, LUSSO-275 S Importálja és Forgalmazza: Vendi-Hungária Kft Vendéglátó-ipari

Részletesebben

Press Brake Productivity gyors bevezetés

Press Brake Productivity gyors bevezetés Segítség a kezdéshez Press Brake Productivity gyors bevezetés Köszönjük, hogy a Wila által gyártott minőségi terméket vásárolt A Wila immár több mint 80 éve látja el trendformáló szerszámbefogókkal, szerszámokkal

Részletesebben

Karos-görgős vágógép Fontos biztonsági tudnivalók Felelősség kizárása

Karos-görgős vágógép Fontos biztonsági tudnivalók Felelősség kizárása Karos-görgős vágógép Kezelési és biztonsági útmutató Fontos biztonsági tudnivalók Felelősség kizárása Rendeltetésszerű használat Áttekintés Jellemzők Karos vágógép Görgős vágógép A vágás fajtájának kiválasztása

Részletesebben

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat.

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. A csomag tartalma 1. Készülék 2. Rögzítő kulcs 3. Kétoldalú csatlakozógyűrű 4. Gumi tömítőgyűrű

Részletesebben

OLYMPIA Vario duplex 5000 Kétoldalú karos-görgős vágógép

OLYMPIA Vario duplex 5000 Kétoldalú karos-görgős vágógép OLYMPIA Vario duplex 5000 Kétoldalú karos-görgős vágógép Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 D-45525 Hattingen http://www.olympia-vertrieb.de (2009. 05. 05.) Magyar Fontos biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LEICA CM1950 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3690102

Az Ön kézikönyve LEICA CM1950 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3690102 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató LEICA CM1950. Megtalálja a választ minden kérdésre az LEICA CM1950 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. Hogyan kell használni a GONAL-f előretöltött injekciós tollat? 2. Mielőtt megkezdené az előretöltött injekciós toll használatát 3.

TARTALOMJEGYZÉK 1. Hogyan kell használni a GONAL-f előretöltött injekciós tollat? 2. Mielőtt megkezdené az előretöltött injekciós toll használatát 3. TARTALOMJEGYZÉK 1. Hogyan kell használni a GONAL-f előretöltött injekciós tollat? 2. Mielőtt megkezdené az előretöltött injekciós toll használatát 3. Az előretöltött injekciós toll előkészítése az injekció

Részletesebben

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás 1. oldal ASTER motorok Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel

Részletesebben

16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató

16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató 16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató Fontos javaslat: kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat mielőtt hozzákezdene az összeszereléshez, és fogadja meg a karbantartási

Részletesebben

WARRIOR 21178 WIREMAC-E ELEKTROMOS LYUKASZTÓ (3:1) MECHANIKUS FÉM IKERSPIRÁL ZÁRÓGÉP KEZELÉSI UTASÍTÁS 2011.05.19.

WARRIOR 21178 WIREMAC-E ELEKTROMOS LYUKASZTÓ (3:1) MECHANIKUS FÉM IKERSPIRÁL ZÁRÓGÉP KEZELÉSI UTASÍTÁS 2011.05.19. WARRIOR 21178 WIREMAC-E ELEKTROMOS LYUKASZTÓ (3:1) MECHANIKUS FÉM IKERSPIRÁL ZÁRÓGÉP KEZELÉSI UTASÍTÁS 2011.05.19. Tartalom 1) Figyelmeztetés... 2 2) Műszaki adatok... 2 3) A gép leírása... 2 4) Üzembe

Részletesebben

FORGÓFEJES FEJMOSÓ DUO

FORGÓFEJES FEJMOSÓ DUO FORGÓFEJES FEJMOSÓ DUO Használati útmutató HU Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünkkel Ön is elégedett lesz és hosszú ideig szolgálja majd Önt. Az útmutató

Részletesebben

ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341. Használati leírás. Olvassa el és értse meg a következő leírást.

ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341. Használati leírás. Olvassa el és értse meg a következő leírást. ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341 Használati leírás Olvassa el és értse meg a következő leírást. Mielőtt hozzákezdene Távolítsa el a csomagolást. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész hiánytalan e vagy

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

LFM Használati útmutató

LFM Használati útmutató Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 LFM Használati útmutató Oldalak 1 1.ábra 2.ábra Oldalak 2 3.ábra

Részletesebben

Jade 8046D 90x90x2200 alacsonytálcás zuhanykabin összeszerelés útmutató

Jade 8046D 90x90x2200 alacsonytálcás zuhanykabin összeszerelés útmutató Jade 8046D 90x90x2200 alacsonytálcás zuhanykabin összeszerelés útmutató Kedves Vásárlónk, köszönjük, hogy az AQULIFE zuhanykabinját választotta. Önnek a kabin összeszerelésére és működtetésére vonatkozó

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HOLDPEAK 8030 DIGITÁLIS FÁZISSORREND TESZTELŐ

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HOLDPEAK 8030 DIGITÁLIS FÁZISSORREND TESZTELŐ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HOLDPEAK 8030 DIGITÁLIS FÁZISSORREND TESZTELŐ Tartalomjegyzék Oldalszám 1. Biztonsági figyelmeztetés...2 2. Termékjellemzők...3 3. Műszaki jellemzők...3 4. A készülék felépítése...4

Részletesebben

Hardver üzembe helyezési útmutató

Hardver üzembe helyezési útmutató Kicsomagolás lépés 1 Távolítsa el az összes védő elemet. A kézikönyvben található képek egy hasonló modellre vonatkoznak. Bár az ábrák eltérhetnek az aktuális modelltől, a használati módszer megegyezik.

Részletesebben

A CPS-325A, CPS-325B és CPS-325C névjegyvágók kezelési utasítása

A CPS-325A, CPS-325B és CPS-325C névjegyvágók kezelési utasítása A CPS-325A, CPS-325B és CPS-325C névjegyvágók kezelési utasítása Tartalom Műszaki adatok:... 2 A CPS-325A vágási méretei.... 2 A CPS-325B vágási méretei.... 3 A CPS-325C vágási méretei.... 3 A gép leírása

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690 Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 mágneses vízszűrők MC22001 MC22002 FL1-03-01274 - WE FL1-03-01689 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01688 FL1-03-01690 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI

Részletesebben

Receiver REC 220 Line

Receiver REC 220 Line Receiver hu Használati utasitás 00000 0-4 Használati útmutató A STABILA egyszerűen kezelhető vevő, amellyel gyorsan érzékelhetők a lézersugarak. A vevő képes a STABILA vonallézer impulzusmodulált lézersugarai

Részletesebben

Tetőcsomagtartó létraszállítóval

Tetőcsomagtartó létraszállítóval Renault Kangoo 200 utáni típushoz FIGYELEM: A LÉTRASZÁLLÍTÓ SÍNEK (1 ÉS 2) AZONOSAK ÉS MINDKÉT OLDALON HASZNÁLHATÓK. 1 - JOBB LÉTRASZÁLLÍTÓ SÍN - 2 M - x1 CIKKSZÁM: 02-01-M 6 - HÁTSÓ KÖTÉNYLEMEZ - x1 CIKKSZÁM:

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás BEFOLYÓ NE 0.1 semlegesítő berendezés Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 018 487-02/2005 HU 1 Általános 1 Általános

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ORION ÁLLÓVENTILÁTORHOZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ORION ÁLLÓVENTILÁTORHOZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ORION ÁLLÓVENTILÁTORHOZ MODELL: OF1-S16 (KÉRJÜK OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT HASZNÁLAT ELŐTT.) 1 Biztonsági Előírások: 1. Soha ne tegye az ujját vagy más egyebet

Részletesebben

Hardver üzembe helyezési útmutató

Hardver üzembe helyezési útmutató Kicsomagolás 1. lépés Távolítsa el az összes védő elemet. 2. lépés Lassan csukja le a lapolvasó egységet. Figyelem!; a személyi sérülések elkerülése érdekében pontosan az ábrán bemutatott módon végezze

Részletesebben

KÁVÉDARÁLÓ N1 és N 1PS KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV

KÁVÉDARÁLÓ N1 és N 1PS KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV 1 KÁVÉDARÁLÓ N1 és N 1PS KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV 2 AZ Ön N1 és 1P KÁVÉDARÁLÓJA - AZ Ni és 1P kávédaráló különösképpen megfelelő berendezés kávézók, szállodák, éttermek, étkezdék és kávékereskedések

Részletesebben

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást!

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Nedves lábbal ne álljon a mérlegre, fürdőszobában ügyeljen rá, hogy pára csapódhat

Részletesebben

KÉT SZEMÉLYES HINTA Termék száma: 1161

KÉT SZEMÉLYES HINTA Termék száma: 1161 SZERELÉSI- ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS : KÉT SZEMÉLYES HINTA Termék száma: 1161 HINTAVÁZ HINTA 01/07-1 - READ THIS FIRST!!! Köszönjük, hogy termékünket választotta! Ha törött vagy hiányos a csomag tartalma,

Részletesebben

VETÍTÕVÁSZNAK PRÉMIUM VETÍTÕVÁSZNAK EURÓPAI GYÁRTÁSBÓL PROJEKTOR ÁLLVÁNYOK FÜGGESZTÕ KONZOLOK

VETÍTÕVÁSZNAK PRÉMIUM VETÍTÕVÁSZNAK EURÓPAI GYÁRTÁSBÓL PROJEKTOR ÁLLVÁNYOK FÜGGESZTÕ KONZOLOK VETÍTÕVÁSZNAK PRÉMIUM VETÍTÕVÁSZNAK EURÓPAI GYÁRTÁSBÓL PROJEKTOR ÁLLVÁNYOK FÜGGESZTÕ KONZOLOK H A V E S C R E E N, H A V E F U N! A vetítõvásznakról Az optimális vetítõvászon méret meghatározása függ a

Részletesebben

VT1200 / VT1200 S Rezgőkéses mikrotom

VT1200 / VT1200 S Rezgőkéses mikrotom Felhasználói kézikönyv VT1200 / VT1200 S Rezgőkéses mikrotom Leica VT1200 / VT1200 S V 1.4 RevC, magyar 2013. 09. Rendelési szám: 14 0481 80118 RevC A kézikönyvet mindig tartsa az eszköz közelében. Az

Részletesebben

HYPPO. Csuklós kar, irreverzibilis, kioldó, beépített végállás kapcsoló HY 7100. Teleszkópos kar, irreverzibilis, kioldó, beépített végállás kapcsoló

HYPPO. Csuklós kar, irreverzibilis, kioldó, beépített végállás kapcsoló HY 7100. Teleszkópos kar, irreverzibilis, kioldó, beépített végállás kapcsoló HYPPO Szerelési útmutató és részletes alkatrész katalógus Elektromechanikus mozgatószerkezet 1 vagy 2 szárnyú zsanéros kapukhoz csuklós vagy teleszkópos karral Modellek és tulajdonságaik HY 7005 Csuklós

Részletesebben

Szelepmozgatók hárompont vezérléshez AMV 25 SD - biztonsági funkció (záró rugó) AMV 25 SD - biztonsági funkció (nyitó rugó)

Szelepmozgatók hárompont vezérléshez AMV 25 SD - biztonsági funkció (záró rugó) AMV 25 SD - biztonsági funkció (nyitó rugó) Szelepmozgatók hárompont vezérléshez AMV 25 SD - biztonsági funkció (záró rugó) AMV 25 SD - biztonsági funkció (nyitó rugó) Leírás A szelepmozgató automatikusan igazítja a saját szeleplöketét a szelep

Részletesebben

Tetőcsomagtartó létraszállítóval

Tetőcsomagtartó létraszállítóval FIGYELEM: A LÉTRASZÁLLLÍTÓ SÍNEK (1 & 2) AZONOSAK ÉS MINDKÉT OLDALON HASZNÁLHATÓK. 1 - JOBB LÉTRASZÁLLLÍTÓ SÍN - x 1 CIKKSZÁM: A02-01-M Renault Master Opel Movano és Nissan Primastar típusokhoz - BELSŐ

Részletesebben

JDBUG Tréningbicikli lányoknak Cikk szám: 2318

JDBUG Tréningbicikli lányoknak Cikk szám: 2318 JDBUG Tréningbicikli lányoknak Cikk szám: 2318 Használati útmutató A bicikli részei A: Elsö kerék B: Elülsö villa C: Fékkar D: Kormány E: Kormánymarkolat F: Ülés G: Üléstámogató csö H: Hátsó kerék Biztonsági

Részletesebben

Telepítési leírás Hidraulikus, csuklókaros ajtóbehúzókhoz

Telepítési leírás Hidraulikus, csuklókaros ajtóbehúzókhoz U Telepítési leírás Hidraulikus, csuklókaros ajtóbehúzókhoz 1133AW, 1133BW, 1134AW, 1134BW I. behúzó függőleges szerelése az ajtón kívül vagy belül 1. A szerelési igénytől föggően (ajtón kívül vagy belüli

Részletesebben

Műszaki könyv Kézi tolózárhoz Típus: 200

Műszaki könyv Kézi tolózárhoz Típus: 200 Műszaki könyv Kézi tolózárhoz Típus: 200 1 Műszaki könyv Kézi tolózárhoz 1. Műszaki leírás A berendezés feladata: a tolózáron keresztül darabos szilárd anyagok kiömlesztése. 2 3 A berendezés főbb műszaki

Részletesebben

Körvágó olló KS 1 HTBS 650-15 M. Manuális táblalemezollók. BSS 1000 BSS 1020 BSS 1250 FTBS M - sorozat. FTBS P - sorozat. Motoros táblalemezollók

Körvágó olló KS 1 HTBS 650-15 M. Manuális táblalemezollók. BSS 1000 BSS 1020 BSS 1250 FTBS M - sorozat. FTBS P - sorozat. Motoros táblalemezollók Metallkraft_01-71.qxp 2007.08.13. 13:06 Page 13 Körvágó olló KS 1 Asztali manuális táblalemezollók HTBS 650-15 M Manuális táblalemezollók BSS 1000 BSS 1020 BSS 1250 FTBS M - sorozat Pneumatikus táblalemezollók

Részletesebben

15 Épületvasalatok. 15 0010 Ajtóbehúzók

15 Épületvasalatok. 15 0010 Ajtóbehúzók 5 Épületvasalatok 5 000 Ajtóbehúzók Összehasonlító táblázat Würth DORMA GEZE GU/BKS TS- TS 68 /TS 77 TS 000 TS-5 TS 72 TS 500 TS-8 TS 72/TS73 TS-0 TS 70 / TS 72 TS 2000 OTS 330 TS-20 TS 83 TS 4000 OTS

Részletesebben

Alumínium bejárati ajtók Ajtó pánt

Alumínium bejárati ajtók Ajtó pánt 7.07.03 a) Látható pánt A látható ajtó pánt 3 részes forgó pánt kivitelű. Alkalmazása az ajtó típusoknál: Alkalmazás AT200: AT300: AT400: AT410: IGEN IGEN IGEN / választható, rejtett kivitel is rendelhető

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és õrizze meg késõbbi áttekintésre is. Kérjük a szülõket vagy a terméket összeszerelõ

Részletesebben

Kétszárnyú hidraulikus kapunyitó motor - Beszerelési útmutató

Kétszárnyú hidraulikus kapunyitó motor - Beszerelési útmutató Kertkapu motor Szárnyas kapukhoz AXOVIA MULTI PRO NS Kétszárnyú hidraulikus kapunyitó motor - Beszerelési útmutató Axovia Multi Pro NS Összeszerelés Tartalom Alap típus 1. Biztonságtechnikai ajánlások

Részletesebben

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

PetSafe Ultrakönnyű ugatásgátló nyakörv

PetSafe Ultrakönnyű ugatásgátló nyakörv PetSafe Ultrakönnyű ugatásgátló nyakörv Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót használat előtt. PUSB-150-19 Köszönjük, hogy Ön a PetSafe -et választotta, amely az eladási listán az 1. helyet képviseli

Részletesebben

Leica CV5030. Lefedő automata. Felhasználói kézikönyv

Leica CV5030. Lefedő automata. Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Leica CV5030 Lefedő automata Leica CV5030 V 3.1, magyar 04/2015 Rendelési szám: 14 0478 80118 RevF A kézikönyvet mindig tartsa az eszköz közelében. Az üzembe helyezés előtt olvassa

Részletesebben

F40PT ventilátor használati útmutató

F40PT ventilátor használati útmutató F40PT ventilátor használati útmutató Alkatrészek ismertetése A) Elülső védőrács B) Hátsó védőrács (hátul) C) Motor ház D) Ventilátor fej forgás gomb E) Fej dőlés állító kézi csavar F) Lapátkerék G) Vezérlőpanel

Részletesebben

KERÉKPÁR BEÜZEMELÉSE

KERÉKPÁR BEÜZEMELÉSE KERÉKPÁR BEÜZEMELÉSE A csomagküldéssel rendelt kerékpárt összeszerelés és beállítás után helyezzük vissza egy dobozba (előfordulhat, hogy a bicikli nem a saját dobozába kerül vissza). A kormányt elfordítjuk,

Részletesebben

Kábeldob hordozható lámpával - 24 V. Használati útmutató GD024

Kábeldob hordozható lámpával - 24 V. Használati útmutató GD024 Kábeldob hordozható lámpával - 24 V Használati útmutató GD024 GD024 használati útmutató Az alábbi használati útmutatót figyelmesen olvassa el. A használati útmutató előírásainak a be nem tartása súlyos

Részletesebben

Szelepmeghajtó motorok három-pont szabályozáshoz

Szelepmeghajtó motorok három-pont szabályozáshoz Szelepmeghajtó motorok három-pont szabályozáshoz Leírás AZ szelepmozgatókat, és külsõ menetes VMV szelepekhezhasználjuk. A szelepmeghajtó motorok klíma konvektorhoz, légfûtõ és léghûtõ készülékek szelepeire

Részletesebben

Q30 ventilátor használati útmutató

Q30 ventilátor használati útmutató Q30 ventilátor használati útmutató Fontos! Későbbi használat céljából őrizzük meg az útmutatót. Összeszerelés előtt mindenképp tanulmányozzuk át az útmutatót. utasítások Motor Tápkábel Biztosító anya Hátsó

Részletesebben

Receiver REC 150. hu Használati utasitás

Receiver REC 150. hu Használati utasitás Receiver hu Használati utasitás Használati útmutató A STABILA egyszerűen kezelhető vevő, amellyel gyorsan érzékelhetők a forgó lézerek. A Receiver a rotációslaser lasersugarait lehet fogni még akkor is,

Részletesebben

UZ 878 Operating Instructions

UZ 878 Operating Instructions UZ 878 Operating Instructions 107402582 A 02 English... 4 Deutsch... 9 Français... 14 Nederlands... 19 Italiano... 24 Norsk... 29 Svenska... 34 Dansk... 39 Suomi... 44 Español... 49 Português... 54 Eλληνικά...

Részletesebben

VÁGÓGÉPEK PAPÍR ÉS ANYAG VÁGÁSRA MODELL ÁTTEKINTÉS GÖRGŐS ÉS KAROS VÁGÓGÉPEK

VÁGÓGÉPEK PAPÍR ÉS ANYAG VÁGÁSRA MODELL ÁTTEKINTÉS GÖRGŐS ÉS KAROS VÁGÓGÉPEK VÁGÓGÉPEK PAPÍR ÉS ANYAG VÁGÁSRA MODELL ÁTTEKINTÉS GÖRGŐS ÉS KAROS VÁGÓGÉPEK GÖRGŐS VÁGÓGÉPEK / KAROS VÁGÓGÉPEK IDEAL 1030 / IDEAL 1031 BIZTONSÁGI VÁGÓFEJ KOMPAKT GÖRGŐS VÁGÓK DIN A4 ÉS A3 MÉRETHEZ Ergonomikusan

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

F45HC F50HC. Üzembe helyezési és karbantartási útmutató Hűtőegységek hűtőkamrákba

F45HC F50HC. Üzembe helyezési és karbantartási útmutató Hűtőegységek hűtőkamrákba F45HC F50HC Üzembe helyezési és karbantartási útmutató Hűtőegységek hűtőkamrákba Gyártó: Forgalmazó: GYÁRTÓMŰVI NYILATKOZAT Hivatkozás a 89/392/EEC EK Gépészeti Irányelvre és kiegészítéseire A termékek

Részletesebben

Árlista Verzió 13.1 Érvényes: 01.01.13-31.12.13

Árlista Verzió 13.1 Érvényes: 01.01.13-31.12.13 Hegesztőasztalok Professional 1000x500x100 Plazma-nitrid felület 1-160005.X 4 x Alap láb - Asztalmagasság (mm) 1.61 Professional 1000x1000x100 Plazma-nitrid felület 1-160010.X 4 x Alap láb - Asztalmagasság

Részletesebben

A CFM-600 hajtogatógép kezelési utasítása

A CFM-600 hajtogatógép kezelési utasítása A CFM-600 hajtogatógép kezelési utasítása A CFM-600 Hajtogatógép kezelési utasítása. 2 Tartalom: 1) Figyelmeztetés 2) Műszaki adatok 3) A gép leírása 4) Üzemmód automatikus papíradagolás 5) Hajtogatási

Részletesebben

FCE 79. H Megvilágított kozmetikai tükör. Használati útmutató

FCE 79. H Megvilágított kozmetikai tükör. Használati útmutató FCE 79 H H Megvilágított kozmetikai tükör Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Németország) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.com Mail: kd@beurer.de

Részletesebben

tem S a s z ta l l á B a k 1 2 4 siegmund

tem S a s z ta l l á B a k 1 2 4 siegmund Asztallábak 124 Lap Alap láb / Alaplemez öntöttvas asztalhoz 126 Alap láb 128 Láb görgővel / Nagy teherbírású görgők 130 Beállítható láb / Beállítható láb görgővel 132 Láb beállítóval 134 Alap láb Basi

Részletesebben

Összeszerelési útmutató. Magas gyerekágy 120 / 160 szintig

Összeszerelési útmutató. Magas gyerekágy 120 / 160 szintig Összeszerelési útmutató Magas gyerekágy 120 / 160 szintig 1 Köszönjük, hogy termékünket választotta! Termékeink egyedi kézi gyártásúak, ezért a szokásosnál nagyobb ügyességet igényel összeszerelésük. Kérjük

Részletesebben

Season Omnis. 03.04.2012 Omnis Manual HU.RO.indd 1 16/04/12 12.44

Season Omnis. 03.04.2012 Omnis Manual HU.RO.indd 1 16/04/12 12.44 Season Omnis 03.04.2012 Omnis Manual HU.RO.indd 1 16/04/12 12.44 Omnis A termékműszaki adatai Szabadon álló infravörös fűtőtest Magassága: Szélessége: Áramellátás: Energiafogyasztás: Érintésvédelmi besorolás:

Részletesebben

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling. KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu FERNI 24V Külsı szárnyaskapu hajtás F1024 Magyarországi Képviselet

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS SL típusú szeletelőgépekhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS SL típusú szeletelőgépekhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS SL típusú szeletelőgépekhez SL-220A, SL-250A és SL-300A Forgalomba hozza: Thermotechnika Kereskedelmi Kft. www.tchungary.com Gyártó: Haisland Machinery Co. Ltd. FONTOS TUDNIVALÓK A

Részletesebben

F40P ventilátor használati útmutató

F40P ventilátor használati útmutató F40P ventilátor használati útmutató Alkatrészek ismertetése általános biztonsági tudnivalók - Amíg teljes körűen össze nem állítottuk a ventilátort, addig ne csatlakoztassuk azt a a fali csatlakozó aljzathoz.

Részletesebben

Rutenbeck hálózati csatlakozódoboz Cat. 5 árnyékolt

Rutenbeck hálózati csatlakozódoboz Cat. 5 árnyékolt Rutenbeck hálózati csatlakozódoboz Cat. 5 árnyékolt egyszeres 1 x 8 pólusú Rendelési sz.: 0180 00 kétszeres 2 x 8 pólusú Rendelési sz.: 0178 00 egyszeres, (speciálisan a csatornaépítéshez) Rendelési sz.:

Részletesebben

Krokodilemelő 2T táskás (N8972)

Krokodilemelő 2T táskás (N8972) Krokodilemelő 2T táskás (N8972) Használati utasítás a hidraulikus krokodilemelőhöz Fontos: használat előtt olvassa át figyelmesen az alábbiakban leírt instrukciókat. Az emelő megfelelő használata biztosítani

Részletesebben

PAB 02 típusú ablakátbeszélő

PAB 02 típusú ablakátbeszélő Használati utasítás a SIVA gyártmányú PAB 02 típusú ablakátbeszélő készülékhez Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ Art. 7300A FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

SUPERMASTER 230Vac, 24Vdc Elektromos láncos ablakmozgató motor

SUPERMASTER 230Vac, 24Vdc Elektromos láncos ablakmozgató motor SUPERMASTER 230Vac, 24Vdc Elektromos láncos ablakmozgató motor KIFELÉ NYÍLÓ ABLAKOK ABLAKPÁRKÁNNYAL ABLAKPÁRKÁNY NÉLKÜL BEFELÉ BUKÓ ABLAK TETŐABLAKOK ÉS KUPOLÁK Műszaki adatok: Táp 230Vac ± 10%, 50Hz 24Vdc±10%

Részletesebben

Rosemount irányított hullámú radar

Rosemount irányított hullámú radar 00825-0318-4530, AB változat Rosemount irányított hullámú radar Útmutató a szegmentált szonda felszereléséhez FIGYELMEZTETÉS A biztonságos telepítés irányelveinek figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléshez

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS I. A FEGYVERTÁVCSŐ SZERKEZETE II. ÜZEMELTETÉS 1. FÓKUSZÁLÁS

HASZNÁLATI UTASÍTÁS I. A FEGYVERTÁVCSŐ SZERKEZETE II. ÜZEMELTETÉS 1. FÓKUSZÁLÁS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Köszönjük, hogy cégünk fegyvertávcsövét választotta! Bízunk benne, hogy sok éven át fogja megelégedéssel használni. A fegyvertávcső optimális használata érdekében kérjük, olvassa el

Részletesebben