Leica SM2000 R. Szánkás mikrotom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Leica SM2000 R. Szánkás mikrotom"

Átírás

1 Leica SM2000 R Szánkás mikrotom Felhasználói kézik ézikönyv Leica SM2000 R V2.1 Magyar A kézikönyvet mindig tartsa a berendezés közelében. - A használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen.

2

3 1. Fontos tudni udnivalók Sorozatszám ozatszám... Gyártási ási év... Gyártás ás helye:... Németország Az alábbi dokumentációban található információk, számadatok, utalások és értékelések a tudomány és technika jelenlegi állásának megfelelő alapos kutatásokon alapulnak. A Leica nem köteles ezen kézikönyvet rendszeres időközönként az új technikai fejlesztésekhez igazítani, tartalmát frissíteni, valamint az ügyfelekhez eljuttatni. A kézikönyvben az elfogadható határokon belül előforduló hibás adatokért, rajzokért vagy technikai ábrákért - a mindenkor megfelelő nemzetközi jogszabályok értelmében- felelősséget nem vállalunk. A kézikönyvben található adatok vagy más információk felhasználásából következő vagyoni vagy más, származékos káreseményekért mindennemű felelősség ki van zárva. Az alábbi felhasználói kézikönyvben szereplő adatok, rajzok, ábrák és egyéb információk (például technikai adatok) változatlanságára nem vállalunk felelőséget. Ezen téren kizárólag a köztünk és ügyfeleink között fennálló szerződéses feltételek irányadóak. A Leica fenntartja magának a jogot, hogy a technikai specifikációban, valamint az előállítási folyamatban előzetes figyelmeztetés nélkül módosításokat hajtson végre. Csak ilyen módon biztosítható a technikai és gyártástechnikai folyamatok folyamatos fejlesztése. Az alábbi dokumentum a szerzői jog védelme alá esik. Minden szerzői jog a Leica Biosystems Nussloch GmbH tulajdona. A szövegek és ábrák (illetve ezek részleteinek) nyomtató, fénymásoló, mikrofilm, webkamera vagy más egyéb eljárás (beleértve az összes elektronikus rendszert és médiát is) általi sokszorosítása kizárólag a Leica Biosystems Nussloch GmbH határozott, előzetes írásbeli engedélye alapján lehetséges. A sorozatszám és a gyártás éve a berendezés hátoldalán található típustáblán szerepel. Leica Biosystems Nussloch GmbH Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Németország Telefon: /143-0 Telefax: / Honlap: Leica SM2000 R szánkás mikrotom 3

4 2. Tar artalomjegyz alomjegyzék 1. Fontos tudni udnivalók Tar artalomjegyz alomjegyzék ék A berendez endezés használatáv ával kapcsolatos biztonsági előírások Biztonsági berendezések Tec echnikai adatok Általános ismertető Leica SM2000R 0R - Áttekintő tekintő nézet et A berendez endezés és leírása A szállítási ási csomag tar artalma alma A berendez endezés kicsomagolása és üzembe állítása ása Kicsomagolás Elvár árt t kör örnyez nyezeti eti feltételek A berendez endezés üzembe állítása ása A tar artoz tozék ékok ok felsz elszer erelése elése Munkavégz égzés és a berendez endezéssel A minta a behelyezése és pozícionálása A hátszög ög beállítása ása a kést éstar artón A kés vagy az egyszer er használatos penge behelyezése A blokk felsz elszelése elése Vágás Lehetséges hibafor orrások, rások, ezek ek okai és megoldásuk Karbantar artás és tisztítás Tisztít isztítás Figyelmeztetés Tar artoz tozék ékok Penget engetar artó az egyszer er használatos pengékhez Hulladékgyűjtő kád Távt ávtar artó lemez a kést éstar artóhoz Rendelési infor ormációk Garancia és szer erviz Felhasználói kézikönyv V

5 3. A berendez endezés használatáv ával kapcsolatos biztonsági előírások Biztonsági berendez endezések A berendez endezésen és tar artoz tozékain található biztonsági berendez endezések módosítása vagy eltáv ávolít olítása tilos! A mikrotom a következő biztonsági berendezésekkel van ellátva: a késtartón ujjvédő (14) 4), valamint a kés szánján szánrögzítő (23) és mágneses tartó (24). Ujjvédő a kést éstar artón Minden, a késsel vagy a mintáv ával kapcsolatos tevék ékenység (pl. mintacser acsere) e) közben, illetve e a munkavégz égzés és szüneteiben a vágóélt az ujjvédő édővel (14) el kell takar akarni! 5.1 ábra Szánrögzítő Minden kés- és mintacser acsere, e, valamint szállítás ás előtt t a kés szánját a rögzítőcsav ögzítőcsavar arral ral (23) rögzíteni kell. ell. A kés szánrögzítőjének mágneses tar artója A szán rendkí endkívül vül könnyen mozgatható, emiatt t könnyen mozgásba is jön. Ezér ért t a szelet levétele előtt t az elülső végállásban található mágneses tar artóhoz (24) kell ell rögzíteni ábra Leica SM2000 R szánkás mikrotom 5

6 3. A berendez endezés használatáv ával kapcsolatos biztonsági előírások Szállítás ás és felállít elállítás ás A berendez endezés csak álló helyzetben etben szállítható! Szállítás ás előtt t a kés szánját a rögzítőcsav ögzítőcsavar arral ral (23. oldal 4.2 ábra) rögzíteni kell! A berendez endezést tilos a mozgatható rész észeinél fogv ogva szállítani! A berendez endezésen és tar artoz tozékain található biztonsági berendez endezések módosítása vagy eltáv ávolít olítása tilos! Munkavégz égzés és a berendez endezéssel A mikrotomk otomkés és az eldobható pengék óvatosan kez ezelendők! elendők! A vágóélek rendkí endkívül élesek, és súlyos sérülést okozhatnak! ozhatnak! Tisztít isztítás ás A tisztítás előtt t a kést, illetve e pengét el kell táv ávolít olítani! A tisztítás során acetont vagy xilolt tar artalmaz almazó oldószer használata a tilos! A tisztítás során a berendez endezés belsejébe nem juthat folyadék! A tisztítószer erek ek használata a során tar artsa be a gyártó biztonsági előírásait és a laboratóriumi előírásokat! Karbantar artás ás A berendez endezést karbantar artási vagy javítási céllal csak az erre e képesítet épesített szer erviztec viztechnikus nyithatja fel. Ne hagyja elöl a berendez endezésből kivet ett olyan kést éstar artót, amelyben kés és vagy penge található! A használaton kívüli kést ést azonnal tegye bele a tar artódobozba! A kést soha ne tegye le sehová á a vágóélév ágóélével el felf elfelé! elé! Soha ne próbálja meg a leeső kést elkapni! Vigyázat! A szán rendkí endkívül vül könnyen mozgatható, emiatt t könnyen mozgásba is jön. Ezér ért t a szelet levétele előtt t az elülső végállásban található mágneses tar artóhoz kell ell rögzíteni. Elsőként a mintát szor orítsa be, csak utána a kést! Minden, a késsel vagy a mintáv ával kapcsolatos tevék ékenység (pl. kés vagy mintacser acsere) e) közben, illetve e a munkavégz égzés és szüneteiben a vágóélt az ujjvédő édővel el kell takar akarni, és a szánt rögzíteni kell! Tör örék ékeny minta vágása esetén védősz édőszemüv emüveget eget kell viselni! A mintár áról szilánkok pattanhatnak anhatnak le! 6 Felhasználói kézikönyv V

7 4. Tec echnikai adatok Típusmegjelölés: SM R - szánkás mikrotom Üzemi hőmérséklet-tartomány: +10 C C Szeletvastagság: Automatikus mintaelőtolás: Teljes előtolás: 1-60 μm 0-2 μm 0,5 μm-es lépésekben 2-10 μm 1 μm-es lépésekben μm 2 μm-es lépésekben μm 5 μm-es lépésekben 0-30 μm 40 mm Méretek és súly: Szélesség: Mélység: Magasság: Súly (késtartóval): 300 mm 440 mm 330 mm 25,5 kg Leica SM2000 R szánkás mikrotom 7

8 5. Általános ismertető 5.1 Leica SM2000 R - Áttekintő tekintő nézet et Alkatrészlist észlista 1 Skálával ellátott tárcsa a szeletvastagság beállításához 2 Durvameghajtó kerék 3 Manuális előtoló kar 4 A mintarögzítő csipesz tartója 5 Mintahenger 6 Univerzális kazettás csipesz 6a 2 rögzítőcsavar (univerzális kazettás csipesz) - lásd 13.1 ábra 7 Szabványos mintarögzítő csipesz 7a 4 rögzítőcsavar (szabványos mintarögzítő csipesz) - lásd 13.1 ábra 8 A minta beállítására szolgáló rögzítőkar 9 A minta X-tengelyének beállítására szolgáló állítócsavar 10 A minta Y-tengelyének beállítására szolgáló állítócsavar 11 Szán 12 A szán mozgatására szolgáló fogantyú 13 Késtartó 14 Ujjvédő 15 Tartó az eldobható pengének (választható tartozék) 16 Késrögzítő csavar 17 A késtartó szorítókarja 18 4 furat a szánon a késtartó rögzítésére (12.1 ábra) 19 A hátszög rögzítésére szolgáló csavarok 20 A hátszög beállítására szolgáló emelőkar 21 Hátszögskála 22 Az előtoló automatika beállítógombja 23 Szánrögzítő csavar 24 Mágneses rögzítő a szánhoz 25 A magasság beállítására szolgáló állítható lábak 26 Hulladékgyűjtő kád (választható tartozék) 27 Távtartó lemez a késtartóhoz (választható tartozék, 18.2 ábra) 8 Felhasználói kézikönyv V

9 5. Általános ismertető ábra ábra Leica SM2000 R szánkás mikrotom 9

10 5. Általános ismertető 5.2 A berendez endezés és leírása 5.3 A szállítási ási csomag tar artalma alma A Leica SM2000R egy kézi üzemű szánkás mikrotom. A mikrométeres hajtómű zárt házban van elhelyezve. A mikrotom karbantartásmentes görgős keresztsínnel van ellátva. A sínek olajozása így nem szükséges. A késtartó a szánra négy pozícióban szerelhető fel. A beépített ujjvédővel rendelkező késtartóra mind hagyományos kés, mind egyszer használatos penge felszerelhető. A hátszög beállításához a kést vagy pengét nem szükséges eltávolítani. A berendezés ellátható egy, a parafinblokkok rögzítésére szolgáló szabványos csipesszel, illetve egy univerzális rögzítőcsipesszel. A Leica SM2000 R az érvényes EU előírásoknak megfelelően lett kifejlesztve, és a DIN EN ISO 9001 szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszer szerint került gyártásra. A Leica SM2000R három kiépítési változatban kapható: SM2000R alapberendezés mintarögzítő csipesz nélkül SM2000R univerzális kazettás csipesszel SM2000R rögzített pofával rendelkező, szabványos mintarögzítő csipesszel Az alapberendezés a következő tartozékokkal rendelkezik: 1 szerszámkészlet -1 imbuszkulcs, SW egyfejű csavarkulcs, SW porvédő fólia hulladékgyűjtő kád felhasználói kézikönyv, Leica SM2000R, D/E/F/S Ezeket, valamint a többi megrendelt tartozékot a kartondobozban találja meg. Hasonlítsa össze a leszállított alkatrészeket a rendelési listán szereplőkkel. Amennyiben eltérést tapasztal, haladéktalanul forduljon az illetékes Leica kereskedelmi egységhez. 10

11 6. A berendez endezés kicsomagolása és üzembe állítása ása 6.1 Kicsomagolás Ellenőrizz izze a csomagolást külső sérülések üléseket et ker eresv esve. e. Ha látható sérülések üléseket et talál, azonnal jelezze e a szállítónak. Nyissa ki a dobozt. Távolítsa el a töltőanyagot. Vegye ki a tartozékokat és a felhasználói kézikönyvet. 6.2 Elvár árt t kör örnyez nyezeti eti feltételek A berendez endezést tilos a mozgatható rész észeinél fogv ogva szállítani! A burkolatot alulról megfogva emelje ki a berendezést a kartondobozból, majd tegye egy stabil, rezgésmentes laboratóriumi asztalra. A berendezés felállítására tervezett helyszínnek az alábbiaknak kell megfelelni: - stabil, sík felállítási felület, - Átlagos szobahőmérséklet: +10 C és +40 C között, - maximális relatív páratartalom: 80%. 11

12 6. A berendez endezés kicsomagolása és üzembe állítása ása 6.3 A berendez endezés és üzembe állítása ása A szállítási rögzítés kioldása A csavarok (23) a szánt rögzítik a szállítás során. Ezek a mindennapi használat során szintén a szán rögzítésére szolgálnak. Csavarja ki a berendezés hátoldalán lévő csavarokat (23), hogy a szán (11) mozogni tudjon ábra A berendezés funkcióinak ellenőrzése A szán mozgásának ellenőrzésére fogja meg a szán (11) fogantyúját (12), és néhányszor mozgassa ideoda a sínen. A mintahenger mozgathatóságának ellenőrzésére forgassa meg a durvameghajtó kereket (2). 11 Ha a kereket az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja, a mintahengernek (5) felfelé kell mozognia. Ha a kereket az óramutató járásával megegyező irányba forgatja, a mintahengernek lefelé kell mozognia. Az alsó vagy felső véghelyzet elérésekor a durvameghajtó kerék nem forgatható tovább A berendez endezés vízszintbe állítása ása A mikrotom gyárilag vízszintbe van állítva. Ha a berendezés felállításának a helye nem teljesen sík vagy vízszintes, úgy lehetősége van a berendezés vízszintbe hozására. Állítsa be az állítható lábakat (25) az SW 10-es kulccsal, míg a mikrotom vízszintbe nem kerül ábra 12 Felhasználói kézikönyv V

13 6. A berendez endezés kicsomagolása és üzembe állítása ása 6.4 A tar artoz tozék ékok ok felsz elszer erelése elése 7a 6a Ha a berendez endezésr ésre még nincs felsz elszer erelv elve mintar arögzítő csipesz, akkor szer erelje elje fel rá. A mintar arögzítő csipesz felsz elszer erelése elése ábra 13 6b 6 17 Két különböző mintarögzítő csipesz van: az univerzális kazettás csipesz (6) és a szabványos mintarögzítő csipesz (7) egy rögzített és egy mozgatható szorítópofával. Az univerzális kazettás csipeszt (6) két csavarral (6a) rögzítheti a tartóra (4, 9.1 ábra) az SW 3-as kulcs segítségével. A szorítókarnak (6b) eközben a kezelő felé kell néznie. A szabványos mintarögzítő csipeszt (7) négy csavarral (7a) rögzítheti a tartóra (4, 9.1 ábra) az SW 3-as kulcs segítségével. A kést éstar artó felsz elszer erelése elése A kést éstar artón 4 furat található, így az eltérő vágási követelményekhez alkalmazkodv odva a 4 különböző ő helyzetben etben szer erelhető elhető fel. A szor orítókar egy,, a mindenkor ori i kényelmes helyzetnek etnek megfelelően elelően beállítható műanyag fogó ogóval al van an ellátva. a. Ehhez húzza a fogót felf elfelé, elé, majd kihúzot ott t helyzetben etben forgassa a megfelelő elelő helyzetbe. etbe. A fogó elengedéskor or automatikusan visszaugrik. ik. A késtartó (13) szorítókarját (17) csavarja bele egy kicsit a négy furat (18, ábra) valamelyikébe a szánon (11) 1). A késtartó lapját (13) tolja a rögzítőkar felé (17) 7), majd a kart csavarja be tovább, míg a késtartó stabilan nem rögzül ábra 18 A kést éstar artó fer erdeségének beállítása ása Lazítsa meg a rögzítőkart (17) 7), majd a késtartót (13) 3) fordítsa a kívánt helyzetbe. A beállított pozíció rögzítéséhez hajtsa vissza a rögzítőkart (17) 7). Leica SM2000 R szánkás mikrotom 13

14 7. Munkavégz égzés és a berendez endezéssel A minta a behelyezése és pozícionálása Minden, a késsel vagy a mintáv ával kapcsolatos tevék ékenység (pl. kés vagy mintacser acsere) e) közben, illetve e a munkavégz égzés és szüneteiben a vágóélt az ujjvédő édővel el kell takar akarni, és a szánt rögzíteni kell! 8 Szorítsa be a kazettát az univerzális kazettás csipeszbe (6), illetve a paraffinblokkot a szabványos mintarögzítő csipeszbe (7). A minta felületének a késhez való beállításához lazítsa meg a szorítókart (8). Állítsa be a mintát a (9) és (10) 0) beállítócsavarok segítségével. A beállítás után ismét szorítsa meg a rögzítőkart (8) ábra A hátszög ög beállítása ása a kést éstar artón Lazítsa meg a rögzítőcsavart (19) 9) és a késrögzítő csavart (16) 6). Az emelőkarral (20) a skála (21) alapján állítsa be a kívánt hátszöget. A beállítást a (19) és (16) rögzítőcsavarok megszorításával rögzítheti. 7.3 A kés vagy az egyszer er használatos penge behelyezése A mikrotomk otomkés és és az eldobható pengék óvatosan kez ezelendők! elendők! A vágóélek rendkí endkívül vül élesek, és súlyos sérülést okozhatnak! ozhatnak! Csavarja ki a késtartóból a rögzítőcsavart (16) 6). A kést vagy a pengével ellátott pengetartót (15, 14.1 ábra) óvatosan tolja be balról a késtartóba, és fogja meg szilárdan. A rögzítéshez a késrögzítő csavart (16) az óramutató járásával megegyező irányban csavarja be. A csavart ennek során nem kell teljesen szorosra húzni. Már közepes erejű nyomással is jó vágási eredményt lehet elérni ábra 14 Felhasználói kézikönyv V

15 7. Munkavégz égzés és a berendez endezéssel A blokk felsz elszelése elése A felszelés elkezdésekor a minta előtolására a durvameghajtó kerék (2) vagy a manuális előtoló kar (3) szolgál ábra A szánt (11) 1) a fogantyút használva (12) 2) állítsa be a minta mögé. A késtartó ujjvédőjét (14) 4) húzza jobb felé. A minta előtolásához a durvameghajtó kereket (2) forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba; vagy állítsa be a kívánt szeletvastagságot a skálán (1), majd az előtoló kart (3) húzza előre. A kar minden egyes meghúzásakor a minta a beállított értékkel elmozdul. Ennek során a durvameghajtó kerék is mozgásba jön. Mozgassa addig előre és hátra a szánt, míg a minta felülete a kívánt módon meg nem metsződik. 7.5 Vágás Állítsa be a skálán (1, 15.1 ábra) a kívánt szeletvastagságot. Ha az automatikus előtolást használja, úgy ügyeljen rá, hogy a szánt mozgassa el az ütköz özőig őig,, mert t ez aktiválja az automatikus előtolást. A beállítógomb (22) helyzete határozza meg azt a pontot, ahol az előtoló automatika működésbe lép. Ennek a pontnak közvetlenül a minta előtt vagy - a kezelő felől nézve - a minta mögött kell lennie ábra Az automatikus előtolás használatához a beállítógombot (22) lazítsa meg, állítsa a kívánt helyzetbe, majd szorítsa meg ismét. A szeletelés során a szánt egyenletes sebességgel mozgassa a minta felett. Vigyázat! A szán rendkí endkívül könnyen mozgatható, emiatt t könnyen mozgásba is jön. Ezér ért t a szelet levétele előtt t az elülső végállásban található mágneses tar artóhoz (24) kell rögzíteni. A szeletet óvatosan, egy ecset segítségével vegye le. Leica SM2000 R szánkás mikrotom 15

16 8. Lehetséges hibafor orrások, rások, ezek ek okai és megoldásuk Probléma Lehetséges okok ok Megoldás A szeletek hol vékonyak, hol vastagok Váltakozva vékonyabb és vastagabb szeleteket kap. Extrém esetben akár szelet sem képződik. - Túl kicsi a kés/penge hajlásszöge, és emiatt a hátszög is - A minta- és/vagy késtartó nincs megfelelően rögzítve. - A kés/penge életlen - A hátszöget fokozatosan növelve próbálja ki a beállítást, és keresse meg az optimális szöget. - Ellenőrizze a minta- és késtartó rendszer összes rögzítőcsavarját és rögzítési pontját. Szükség esetén a csavarokat és karokat húzza meg. - Használja a kés egy másik területét, vagy használjon új kést. Szeletfelgyűrődés A szeletek erősen felgyűrődnek, redősödnek, vagy egymásra nyomódnak. A szeleten karcolásnyomok és barázdák vannak. Az előtolás leáll, ezért nem képződik további szelet. - A kés/penge életlen - A minta túl meleg - A hátszög túl nagy - A hátszög túl nagy - A kés profilja nem megfelelő - A minta- és/vagy késtartó nincs megfelelően rögzítve - Elérte a felső véghelyzetet. - Használja a kés egy másik területét, vagy használjon új kést. - A mintát hűtse elő a hűtőlapon. - A mintát közvetlenül a szelés előtt jeges vízben hűtse le. - A hátszöget fokozatosan csökkentve próbálja ki a beállítást, és keresse meg az optimális szöget. - A hátszöget fokozatosan csökkentve próbálja ki a beállítást, és keresse meg az optimális szöget. - Használjon eltérő profilú kést. - Ellenőrizze a minta- és késtartó rendszer összes rögzítőcsavarját és rögzítési pontját. Szükség esetén a csavarokat és karokat húzza meg. - A durvameghajtó kereket az óramutató járásával megegyező irányba forgatva vigye le a mintát. 16 Felhasználói kézikönyv V

17 9. Karbantar artás és tisztítás 9.1 Tisztít isztítás ás A lakkoz ozot ott t felületek elületeket et a xilol és az aceton károsítja! A tisztításhoz csak szokv okványos, gyengébb háztar artási tisztítószer erek eket et és szappanos vizet használjon! A tisztítás során a berendez endezés belsejébe nem juthat folyadék! A tisztítás előtt t a kést, illetve e pengét el kell táv ávolít olítani! A lakkozott felületeket szokványos, gyengébb háztartási tisztítószerekkel és szappanos vízzel tisztítsa. A lakkozás ápolására a szokványos lakkápolószereket használja 9.2 Figyelmeztetés Az eloxált felületek (pl. a mintarögzítő csipeszek) oldószerrel tisztíthatók. A berendez endezést karbantar artási vagy javítási céllal csak az erre e képesítet épesített szer erviztec viztechnikus nyithatja fel. A berendezés az üzemeltetése során karbantartást nem igényel. Annak érdekében, hogy a berendezés hosszú ideig problémamentesen működhessen, a következőket javasoljuk: A berendezést legalább évente 1x egy erre képesített szakszervizes szakemberrel nézesse át. A garanciális időszak végén kössön karbantartási szerződést. Ennek részleteiről érdeklődjön ügyfélszolgálatunknál. A berendezést naponta tisztítsa meg! A mintahengert (5, 9.1 ábra), a késtartót és a mintarögzítő csipeszt rendszeresen olajozza meg a 405-ös kenőolajjal. Leica SM2000 R szánkás mikrotom 17

18 10. Tar artoz tozék ékok 15a Penget engetar artó tó az egyszer er használatos pengékhez Ha eldobható pengéket akar használni, akkor a kés helyett a pengetartót (15) kell a késtartóban rögzíteni. A penge befogásához lazítsa meg a pengetartón a három rögzítőcsavart (15a) 5a), helyezze be a pengét, majd szorítsa meg ismét a csavarokat. A pengetartó felhelyezéséhez csavarja ki kellően a késtartót rögzítő csavarokat (16) 6), a pengetartót balról tolja be a késtartó befogópofái közé, majd szorítsa meg a csavarokat (16) 6). Állítsa be a kívánt hátszöget (lásd 7.2) ábra Hulladékgyűjtő kád A hulladékgyűjtő kád (26) a berendezést védi a paraffinos hulladéktól. A hulladékgyűjtő kád révén a vágási hulladék gyorsan és kényelmesen eltávolítható. A hulladékgyűjtő kádat (26) a mikrotomtól balra lévő vízszintes felületen helyezze el Távt ávtar artó lemez a kést éstar artóhoz 18.2 ábra 27 27a Különösen magas mintablokk szelése során a késtartó felszerelési magasságát egy távtartó lemezzel (27) lehet módosítani. A távtartó lemez megfelelő hosszúságú szorítókarral (27a) van ellátva a 27 Óvatosan vegye ki a kést vagy a pengetartót a késtartóból. Vegye ki a késtartót a szánból. A késtartó szorítókarját (27a) csavarja bele egy kicsit a négy furat (18, 12.1 ábra) valamelyikébe a szánon. A távtartó lemezt (27) és a késtartót (13) tolja be együtt a bevágással előre a rögzítőkar (27a) két oldala mentén, majd a rögzítőkart (27a) tekerje be tovább annyira, míg a késtartó és a távtartó lemez rögzül ábra 18 Felhasználói kézikönyv V

19 11. Rendelési infor ormációk SM2000R szánkás mikrotom - alap berendezés SM2000R szánkás mikrotom - alap berendezés univerzális kazettás csipesszel SM2000 R szánkás mikrotom - alap berendezés szabványos mintarögzítő csipesszel Tar artoz tozék ék Univerzális kazettás csipesz Szabványos mintarögzítő csipesz EC 240 H pengetartó egyszer használatos pengékhez, kizárólag széles pengékhez Pengeadagoló 50 db pengével, 2 szorítólappal, rögzítőcsavarokkal és szerszámmal EC 240 L pengetartó egyszer használatos pengékhez, kizárólag keskeny pengékhez Pengeadagoló 50 db pengével, 2 szorítólappal, rögzítőcsavarokkal és szerszámmal Távtartó lemez a késtartóhoz, beép. hosszú szorítókarral Hulladékgyűjtő kád Porvédő fólia Fogyóanyagok Pengeadagoló 50 db széles pengével Pengeadagoló 50 db keskeny pengével Leica SM2000 R szánkás mikrotom 19

20 12. Garancia és szer erviz Garancia A Leica Biosystems Nussloch GmbH garantálja, hogy a szerződéses termék a Leica belső ellenőrző előírásainak megfelelő átfogó minőségellenőrzésen esett keresztül, valamint hogy a berendezés hibamentes és megfelel minden, a garanciavállalás alá eső technikai specifikációknak és tulajdonságoknak. A garancia hatóköre a megkötött szerződés tartalmára terjed ki. Kizárólag azon Leica értékesítő egység, illetve vállalat garanciális feltételei érvényesek, ahol a terméket megvásárolta. Szer ervizinf vizinfor ormációk Ha a technikai ügyfélszolgálattal kíván kapcsolatba lépni vagy pótalkatrészeket szeretne igényelni, kérjük, forduljon ahhoz a Leica képviselethez vagy Leica márkakereskedőhöz, ahol a berendezést vásárolta. A következő adatok megadása szükséges: Modellmegjelölés és a berendezés sorozatszáma. A berendezés fellelhetőségi helye és a kapcsolattartó elérhetősége. Az ügyfélszolgálat megkeresésének az oka. A szállítás dátuma. A berendez endezés élettar artamának amának vége és ártalmatlanít almatlanítása A berendezést és alkatrészeit a mindenkor érvényes helyi törvényi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. 20 Felhasználói kézikönyv V

21 13. CE megfelelőségi elelőségi nyilatkozat EC Declaration of Conformity We herewith declare, in exclusive responsibility, that the instrument Leica SM2000 R Sliding Microtome was developed, designed and manufactured to conform with the Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council on machinery The following harmonized standards were applied: DIN EN ISO : 2003 Safety of machinery. Basic concepts, general principles for design. Part 1: Basic terminology, methodology DIN EN ISO : 2003 Safety of machinery. Basic concepts, general principles for design. Part 2: Technical principles and specifications. In addition, the following in-house standards were applied: DIN EN ISO 9001: Quality management systems - Requirements Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch May 14, Anne De Greef-Safft President Biosystems Devision Leica SM2000 R szánkás mikrotom 21

22 Jegyzetek etek 22 Felhasználói kézikönyv V

Duke kézikönyv. Biztonsági óvintézkedések

Duke kézikönyv. Biztonsági óvintézkedések Duke kézikönyv Biztonsági óvintézkedések Az edzőkerékpár úgy lett megtervezve és megalkotva, hogy a maximális biztonságot garantálja. Ennek ellenére is be kell tartani bizonyos óvintézkedéseket amikor

Részletesebben

Lineáris festőautomata

Lineáris festőautomata Lineáris festőautomata Felhasználói kézik ézikönyv Leica ST4040 V1.4 - Rev A, Magyar 2009.06. A kézikönyvet mindig tartsa a berendezés közelében. A használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen. MEGJEGYZÉS

Részletesebben

OLYMPIA Vario duplex 5000 Kétoldalú karos-görgős vágógép

OLYMPIA Vario duplex 5000 Kétoldalú karos-görgős vágógép OLYMPIA Vario duplex 5000 Kétoldalú karos-görgős vágógép Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 D-45525 Hattingen http://www.olympia-vertrieb.de (2009. 05. 05.) Magyar Fontos biztonsági

Részletesebben

ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341. Használati leírás. Olvassa el és értse meg a következő leírást.

ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341. Használati leírás. Olvassa el és értse meg a következő leírást. ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341 Használati leírás Olvassa el és értse meg a következő leírást. Mielőtt hozzákezdene Távolítsa el a csomagolást. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész hiánytalan e vagy

Részletesebben

16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató

16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató 16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató Fontos javaslat: kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat mielőtt hozzákezdene az összeszereléshez, és fogadja meg a karbantartási

Részletesebben

VÁGÓGÉPEK PAPÍR ÉS ANYAG VÁGÁSRA MODELL ÁTTEKINTÉS GÖRGŐS ÉS KAROS VÁGÓGÉPEK

VÁGÓGÉPEK PAPÍR ÉS ANYAG VÁGÁSRA MODELL ÁTTEKINTÉS GÖRGŐS ÉS KAROS VÁGÓGÉPEK VÁGÓGÉPEK PAPÍR ÉS ANYAG VÁGÁSRA MODELL ÁTTEKINTÉS GÖRGŐS ÉS KAROS VÁGÓGÉPEK GÖRGŐS VÁGÓGÉPEK / KAROS VÁGÓGÉPEK IDEAL 1030 / IDEAL 1031 BIZTONSÁGI VÁGÓFEJ KOMPAKT GÖRGŐS VÁGÓK DIN A4 ÉS A3 MÉRETHEZ Ergonomikusan

Részletesebben

Receiver REC 220 Line

Receiver REC 220 Line Receiver hu Használati utasitás 00000 0-4 Használati útmutató A STABILA egyszerűen kezelhető vevő, amellyel gyorsan érzékelhetők a lézersugarak. A vevő képes a STABILA vonallézer impulzusmodulált lézersugarai

Részletesebben

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és õrizze meg késõbbi áttekintésre is. Kérjük a szülõket vagy a terméket összeszerelõ

Részletesebben

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást!

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Nedves lábbal ne álljon a mérlegre, fürdőszobában ügyeljen rá, hogy pára csapódhat

Részletesebben

Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20

Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20 HU Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20 Használati útmutató Max. súly 3000g (3kg), minimális súly 1g Elem 1x 2032 Mérőpohár űrtartalma 1 l Használati útmutató Funkciók 1. Hozzávalók mérése 2. Tej, olaj

Részletesebben

HYPPO. Csuklós kar, irreverzibilis, kioldó, beépített végállás kapcsoló HY 7100. Teleszkópos kar, irreverzibilis, kioldó, beépített végállás kapcsoló

HYPPO. Csuklós kar, irreverzibilis, kioldó, beépített végállás kapcsoló HY 7100. Teleszkópos kar, irreverzibilis, kioldó, beépített végállás kapcsoló HYPPO Szerelési útmutató és részletes alkatrész katalógus Elektromechanikus mozgatószerkezet 1 vagy 2 szárnyú zsanéros kapukhoz csuklós vagy teleszkópos karral Modellek és tulajdonságaik HY 7005 Csuklós

Részletesebben

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás 1. oldal ASTER motorok Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel

Részletesebben

PAB 02 típusú ablakátbeszélő

PAB 02 típusú ablakátbeszélő Használati utasítás a SIVA gyártmányú PAB 02 típusú ablakátbeszélő készülékhez Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság,

Részletesebben

AB GENERATOR Termék száma: 1515. Használati utasítás

AB GENERATOR Termék száma: 1515. Használati utasítás AB GENERATOR Termék száma: 1515 Használati utasítás Fontos: olvassa el figyelmesen a használati leírást, mielőtt használatba venné ezt a terméket. Fontos biztonsági figyelmeztetések 1. Maximális terhelhetőség:

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

Menetiránynak háttal. 0+ 0-13 kg 0-12 hónap. Felhasználói kézikönyv. korcsoport Testtömeg: Életkor:

Menetiránynak háttal. 0+ 0-13 kg 0-12 hónap. Felhasználói kézikönyv. korcsoport Testtömeg: Életkor: Menetiránynak háttal Felhasználói kézikönyv ECE R44 04 korcsoport Testtömeg: Életkor: 0+ 0-13 kg 0-12 hónap 1 Köszönjük, hogy BeSafe izi Go ISOfix terméket választott A BeSafe különös gonddal fejlesztett

Részletesebben

GOLDEN MEDIA GM 50-120

GOLDEN MEDIA GM 50-120 GOLDEN MEDIA GM 50-120 1. 2. Ellenőrizze, hogy az antennatartó csőcsonk 0 - on áll-e, amennyiben nem úgy manuálisan állítsa oda a csőcsonk mozgató gombok segítségével. 3. A beállítás előtt bizonyosodjon

Részletesebben

Aktív beltéri DVB-T/T2 antenna SRT ANT 10 ECO

Aktív beltéri DVB-T/T2 antenna SRT ANT 10 ECO Aktív beltéri DVB-T/T2 antenna SRT ANT 10 ECO Picture similar Használati útmutató Tartalomjegyzék 1.0 BEVEZETŐ 1 2.0 A DOBOZ TARTALMA 1 3.0 BIZTONSÁGI ELŐ ÍRÁSOk 2 4.0 AZ ANTENNA BEÁLLÍTÁSA 2 1.0 BEVEZETŐ

Részletesebben

4 A tetõcsomagtartó box rakodása. 1 A tetõcsomagtartó box szerelése. 5 Egyéb áruk szállítása

4 A tetõcsomagtartó box rakodása. 1 A tetõcsomagtartó box szerelése. 5 Egyéb áruk szállítása Tisztelt Vásárló, Nagyon örülünk, hogy a Thule tetõcsomagtartó boxot választotta. Reméljük örömét leli majd benne. A tetõcsomagtartó box felszerelése elõtt kérjük gondosan tanulmányozza át a szerelési

Részletesebben

A készítmény leírása

A készítmény leírása A készítmény leírása Bevezetõ A sablon a postforming lapok eredményes összekapcsolására szolgál. Az áttetsző műanyag szerkezete, az egyes elemek egyértelmű leírása a sablonba vésve, több összefüggő ütköző,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és tegye el! Továbbiakban szükség lehet rá. I. TERMÉKJELLEMZŐK Típus szám: Maximális Feszültség:

Részletesebben

RC-autók 1:16 cikk. M492

RC-autók 1:16 cikk. M492 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RC-autók 1:16 cikk. M492 Tartalomjegyzék Szállítmány tartalma 1 Autó előkészítése és elem behelyezése 2 Jármű kezelése 4 Jármű vezérlése távvezérléssel 5 Műszaki adatok 6 Biztonsági

Részletesebben

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Magyar. Kezelési utasítás 818638-01. Vaposkop nézőüveg

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Magyar. Kezelési utasítás 818638-01. Vaposkop nézőüveg GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 HU Magyar Kezelési utasítás 818638-01 Vaposkop nézőüveg VK 14, VK 16 Tartalom Fontos tudnivalók oldal Rendeltetésszerű használat...4 Biztonsági előírások...4 Veszélyek!...4

Részletesebben

KITERJESZTETT GARANCIA

KITERJESZTETT GARANCIA KITERJESZTETT GARANCIA A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF SRHC fűtőkábelekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött és

Részletesebben

Típus: 6800-1. Típus: 6800-2. Típus: 6800-4. Típus: 6800-6. Fő méretek (szé x mé x ma)... 420 x 405 x 425 mm Űrtartalom... 40 l

Típus: 6800-1. Típus: 6800-2. Típus: 6800-4. Típus: 6800-6. Fő méretek (szé x mé x ma)... 420 x 405 x 425 mm Űrtartalom... 40 l Típus: 6800-1 Felnyitható fedelű szelektívgyűjtők Ár: 4.300- - Ideális segédeszköz a hivatalok, irodák, iskolák kórházak osztályozott hulladékgyűjtésénél. - A színes kivitel segíti a gyors megkülönböztetést.

Részletesebben

Fel- és lenyíló vasalások Duo 5.115

Fel- és lenyíló vasalások Duo 5.115 Fel- és lenyíló vasalások Duo.11 Duo fel- és lenyíló olló faajtókhoz 333 Duo fel- és lenyíló olló keskeny alumínium keretes ajtókhoz 333 19 1 /37 19 1 /37 1 7 9 9 Kg H 1 3 3 1 3 3 Kg 1 B 3 3 1 3 3 A felnyíló

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Szerelési utasítás Kaszkád-egység 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Szakemberek számára Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Termékáttekintés Termékáttekintés 9 1

Részletesebben

A rész: Az előkészítésre vonatkozó útmutató

A rész: Az előkészítésre vonatkozó útmutató SZERELÉSTECHNOLÓGIA 2A A rész: Az előkészítésre vonatkozó útmutató A hegesztési hőmérséklet ellenőrzése A hegesztési hőmérsékletet minden hegesztőgépnél gyorskijelzésű felületi hőmérséklet mérő készülékkel

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Menetiránynak háttal Felhasználói kézikönyv ECE R44 04 korcsoport Testtömeg Életkor 0 + 0-13 kg 0-12 hónap 1 Köszönjük, hogy BeSafe izi Sleep ISOfix terméket választott A BeSafe különös gonddal fejlesztett

Részletesebben

OVERGATE Kft. H-1131 Budapest, Rokolya u. 1-13. (Bejárat a Béke út felől) Tel: +36-1-320-3826, Fax: +36-1-349-1107, E-mail: overgate@chello.

OVERGATE Kft. H-1131 Budapest, Rokolya u. 1-13. (Bejárat a Béke út felől) Tel: +36-1-320-3826, Fax: +36-1-349-1107, E-mail: overgate@chello. 1 Használati utasítás és alkatrészlista 2 Az eszköz elektromos ill műszaki tartalma az érvényes európai normáknak maradéktalanul megfelel. Technikai adatok: Tápellátás 230 V Teljesítmény 310 W Áramfelvétel

Részletesebben

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9 Niko érintőképernyő 1. Általános leírás A Nikobus érintőképernyő segítségével könnyen kezelhetővé válik a telepített épületautomatizálási rendszer. A képernyő könnyen felszerelhető a falra, csak 1 szerelő

Részletesebben

1.0 ÁLTALÁNOS FELSZÓLÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK 2.0 MŰSZAKI JELLEMZŐK

1.0 ÁLTALÁNOS FELSZÓLÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK 2.0 MŰSZAKI JELLEMZŐK Tartalomjegyzék 1.0 Általános utasítások és figyelmeztetések 2.0 Műszaki jellemzők 3.0 Beállítások 4.0 Működési hibák 5.0 Alkatrészek listája 6.0 Robbantási ábra 7.0 Elektromos kapcsolási rajz 8.0 Megfelelőségi

Részletesebben

KÖRFŐRÉSZLAP PROGRAM KIMUTATJUK A FOGUNK FEHÉRÉT

KÖRFŐRÉSZLAP PROGRAM KIMUTATJUK A FOGUNK FEHÉRÉT KÖRFŐRÉSZLAP PROGRAM KIMUTATJUK A FOGUNK FEHÉRÉT FŐRÉSZELJÜNK ÚGY, MINT A PROFIK A tökéletes főrészelés, pontos, tiszta vágásokkal nem lehet véletlen. Egy jó körfőrész mellett a főrészlap minıségének is

Részletesebben

BIZTONSÁG ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIZTONSÁG ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MAN SHAVER MS 6040 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B C D H E G F I A L

Részletesebben

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Szerelési útmutató HU - Tartalomjegyzék 1 Általános információ 2 1.1 Általános információ 2 1.2 Biztonsági előírások 2 1.3 Megfelelőségi nyilatkozat 2 1.4 Műszaki adatok

Részletesebben

Elektronikus konyhai mérleg

Elektronikus konyhai mérleg Elektronikus konyhai mérleg használati útmutató HU Funkciók és jellemzők 1. Óra, amely akkor is mutatja az időt, ha a mérleg használaton kívül van 2. Beállítható stopper, környezeti hőmérséklet érzékelő

Részletesebben

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK 1. BEVEZETŐ Az IB aktív infravörös mozgásérzékelő szenzorok különböző magasságban és szélességben védik az átjárókat, beltéri és kültéri ablakokat. Az eszközök két darabos, adó és vevő kiszerelésben készülnek,

Részletesebben

FOLYAMATOSLYUKASZTÓ JN1601. Használati utasítás

FOLYAMATOSLYUKASZTÓ JN1601. Használati utasítás MAKITA FOLYAMATOSLYUKASZTÓ JN1601 Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

Részletesebben

2x AAA. Kezdő lépések: Elem

2x AAA. Kezdő lépések: Elem 2x AAA Kezdő lépések: Elem Kezdő lépések: Összeszerelés Lézerkimenet Elem állapota: Műveletek: Bevezetés A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati útmutatót.

Részletesebben

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli.

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. UV megvilágító Felhasználói kézikönyv A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. 1. A készülék alkalmazása......2 2.

Részletesebben

Használati útmutató. figyelem!

Használati útmutató. figyelem! Ózongenerátor Használati útmutató Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mielőtt használatba veszi ózongenerátorát! A készülék autók belső terének, kisebb helyiségeknek ózonnal történő

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA GYÜMÖLCSFACSARÓ GÉPEK MAJ14, MAJ25, MAJ40, MAJ60, MAJ60S

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA GYÜMÖLCSFACSARÓ GÉPEK MAJ14, MAJ25, MAJ40, MAJ60, MAJ60S . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA GYÜMÖLCSFACSARÓ GÉPEK MAJ14, MAJ25, MAJ40, MAJ60, MAJ60S Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr: Vendi Hungária Kft. Szervizbejelentés:

Részletesebben

SMARTWINCH csörlőgép baromfitartáshoz

SMARTWINCH csörlőgép baromfitartáshoz SMARTWINCH csörlőgép baromfitartáshoz Kezelési utasítás és műszaki tájékoztató Verzió : 01/hun POULTRY-TECH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-2943 Bábolna, Pf.: 37. Tel. 06 20 388 5550, 5543 Tel. 06 96

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. KÜLSŐ TARTÁLYOS, FOLYAMATOS TINTAELLÁTÓ RENDSZER (CISS) ELŐRE TELEPÍTETT PATRONOKKAL 4 x 1000 ml PIGMENT TINTÁVAL FELTÖLTVE

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. KÜLSŐ TARTÁLYOS, FOLYAMATOS TINTAELLÁTÓ RENDSZER (CISS) ELŐRE TELEPÍTETT PATRONOKKAL 4 x 1000 ml PIGMENT TINTÁVAL FELTÖLTVE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÜLSŐ TARTÁLYOS, FOLYAMATOS TINTAELLÁTÓ RENDSZER (CISS) ELŐRE TELEPÍTETT PATRONOKKAL 4 x 1000 ml PIGMENT TINTÁVAL FELTÖLTVE A HP Officejet X 451dw, 476dw, 551dw, 576dw nyomtató modellekhez

Részletesebben

Flexi Force személy bejáró kapu

Flexi Force személy bejáró kapu Flexi Force személy bejáró kapu Figyelem, általános felhívás Ezen kit biztonságos üzemeltetéséhez, karbantartásához, számos dolgot kell figyelembe venni elővigyázatosságból. A biztonság érdekében vegye

Részletesebben

AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei

AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei A TÁPFESZÜLTSÉG (POWER) ZÖLD színű jelzőfénye akkor kapcsol be, amikor az adóegység működésbe lép. SZINT jelzőfény (piros)

Részletesebben

KÖRFŰRÉSZ. 165 mm 5603R 190 mm 5703R 235 mm 5903R 270 mm 5103R 355 mm 5143R. Használati utasítás

KÖRFŰRÉSZ. 165 mm 5603R 190 mm 5703R 235 mm 5903R 270 mm 5103R 355 mm 5143R. Használati utasítás MAKITA KÖRFŰRÉSZ 165 mm 5603R 190 mm 5703R 235 mm 5903R 270 mm 5103R 355 mm 5143R Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított

Részletesebben

Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK. Vízvezeték szerelés Csap javítása

Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK. Vízvezeték szerelés Csap javítása Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK Vízvezeték szerelés Csap javítása Régi csap leszerelése Új csap felszerelése Tömítés cseréje a mosdókagyló és a csap között

Részletesebben

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO User Manual Manuel d utilisateur Bedienungsanleitung Istruzioni d uso Manual de usuario Manual do Usuário Használati útmutató Návod k obsluze Bruksanvisning

Részletesebben

Cadence Sensor W.I.N.D. Használati utasítás

Cadence Sensor W.I.N.D. Használati utasítás Cadence Sensor W.I.N.D. Használati utasítás A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 A Polar Cadence Sensor W.I.N.D. a lábfordulat, azaz kerékpározás közben a hajtókar percenkénti fordulatszámának mérésére lett kialakítva.

Részletesebben

ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ KÉSZÜLÉK R0922 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ KÉSZÜLÉK R0922 HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ KÉSZÜLÉK R0922 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Tisztítás / sterilizálás Óvatosan mossa le az összes alkatrészt, kivéve az elektronikus elemekkel ellátott készüléket, minden használat előtt és

Részletesebben

Alkatrészek. Elem Fedőlap (Nyissa ki az elemek behelyezéséhez) Csatlakozó. Aljzat/foglalat Nose bilincs. Készülék

Alkatrészek. Elem Fedőlap (Nyissa ki az elemek behelyezéséhez) Csatlakozó. Aljzat/foglalat Nose bilincs. Készülék Tartalom Tartalom Bevezetés Alkatrészek Általános figyelmeztetések és biztonság Az Allergia Elleni Készülék használata Áramforrás Termékjellemzők Karbantartás A készüléken található szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Júniusi használtgép akció

Júniusi használtgép akció SG-2436H típusú lassúfordulatú daráló (2 hónapos) Jellemzők: 1. Fogazott vágó henger és vágó kések csoportja biztosítja a legjobb vágási teljesítményt. 2. Különleges ékszíj átvitel a csendes és egyenletes

Részletesebben

1. Biztonsági utasítások és fontos figyelmeztetések. Lézer sugárzás Tilos a közvetlenül a lézersugárba tekinteni! I. lézer osztály

1. Biztonsági utasítások és fontos figyelmeztetések. Lézer sugárzás Tilos a közvetlenül a lézersugárba tekinteni! I. lézer osztály 1. Biztonsági utasítások és fontos figyelmeztetések Lézer sugárzás Tilos a közvetlenül a lézersugárba tekinteni! I. lézer osztály - Az LC 14 lézer-konténer az I. lézerosztályba van besorolva, és megfelel

Részletesebben

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást.

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. Kompresszor Használati utasítás A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. MAC610 További információkért forduljon a legközelebbi meghatalmazott márkakereskedohöz vagy forgalmazóhoz.

Részletesebben

automagic SP Automata vonal, derékszögrajzoló és pontlézer kezelési kézikönyv Használat előtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési kézikönyvet

automagic SP Automata vonal, derékszögrajzoló és pontlézer kezelési kézikönyv Használat előtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési kézikönyvet automagic SP Automata vonal, derékszögrajzoló és pontlézer kezelési kézikönyv Használat előtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési kézikönyvet Figyelmeztetés - Kérjük ne nézzen közvetlenül a lézerfénybe

Részletesebben

SWS 2 TS FELHASZNÁLÓI KÉZ IKÖNYV DRÓTNÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ

SWS 2 TS FELHASZNÁLÓI KÉZ IKÖNYV DRÓTNÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ SWS 2 TS FELHASZNÁLÓI KÉZ IKÖNYV DRÓTNÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ SWS 2 TS DRÓTNÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ Az érzékelő üzembehelyezése előtt gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót. A drótnélküli kinti érzékelő az SWS

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv iratmegsemmisítőhöz

Felhasználói kézikönyv iratmegsemmisítőhöz Felhasználói kézikönyv iratmegsemmisítőhöz Az eszköz használatához olvassa végig figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg a termék használatának végéig. Fontos biztonsági tanácsok FIGYELEM 1. A mozgó

Részletesebben

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BILLENTYŰZET 1) ON/OFF gomb: a mérleg ki- és bekapcsolása 2) TARE gomb: tárázás/nullázás 3) MODE gomb: mértékegység váltás MŰSZAKI PARAMÉTEREK 1) Méréshatár: 60.00kg

Részletesebben

www.klauke.com LS 50-L FLEX 360 fokban forgatható fejű akkuhidraulikus lyukasztó szerszám

www.klauke.com LS 50-L FLEX 360 fokban forgatható fejű akkuhidraulikus lyukasztó szerszám www.klauke.com LS 50-L FLEX 360 fokban forgatható fejű akkuhidraulikus lyukasztó szerszám LS 50-L FLEX Akkuhidraulikus lyukasztó szerszám Rugalmas és könnyű. Állítható alumínium fej 360 fokban forgatható

Részletesebben

Paperfox IV-1 Ívrevágó Kezelési utasítás V 1.1-hu

Paperfox IV-1 Ívrevágó Kezelési utasítás V 1.1-hu Paperfox IV-1 Ívrevágó Kezelési utasítás V 1.1-hu PAPERFOX vágás, lyukasztás, hajtogatás Figyelmeztetés a) A gépet csak zárt helyiségben használja (műhely, üzlet). b) A gép használatbavétele előtt olvassa

Részletesebben

SDT VarioTwin Large. Az SDT Vario Twin egy új rendszer a lapos tetős szerelési megoldások között, amit a német SOLARDIREKT

SDT VarioTwin Large. Az SDT Vario Twin egy új rendszer a lapos tetős szerelési megoldások között, amit a német SOLARDIREKT feszültségi gyors 10 év szélcsatornában vizsgálattal könnyűszerkezetből Német szerelhetőség garancia vizsgált tesztelt készült minőség Adatlap és összeszerelési útmutató: SDT VarioTwin Large gyors telepíthetőség

Részletesebben

Amennyiben a gombot megnyomja (rövid ideig) úgy ki tudja választani, hogy a computer kijelzőjén melyik adat legyen látható: DST-ODO-CLK-ATM

Amennyiben a gombot megnyomja (rövid ideig) úgy ki tudja választani, hogy a computer kijelzőjén melyik adat legyen látható: DST-ODO-CLK-ATM VDO C05+ használati útmutató Funkciók: o KMH-MPH pillanatnyi sebesség KMH vagy MPH-ban, átváltáskor a computer automatikusan konvertálja az adatokat a másik mértékegység-rendszerbe o DST - napi táv, ami

Részletesebben

Használati utasítás KMS Fűmagvető

Használati utasítás KMS Fűmagvető Használati utasítás KMS Fűmagvető Gyártó: KMS-Rinklin GmbH Freiburgerstr. 10 Gewerbepark Breisgau D-79427 Eschbach Tel.: +49-7634/505488-0 Fax: +49-7634/505488-20 E-Mail: info@kms-rinklin.de Internet:

Részletesebben

RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató

RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató Az alkalmazás elindítása után a következő képernyőről kétféleképpen tud továbblépni. 1. A szinkronizációs adatok beállítása Amennyiben Ön még nem használta

Részletesebben

EL 40 ZÖLDSÉG SZÁRÍTÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

EL 40 ZÖLDSÉG SZÁRÍTÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV EL 40 ZÖLDSÉG SZÁRÍTÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 1/8 Tartalom Ábrák Méretek... 3 A készülék ismertetése... 4 Beüzemelés... 4 Használati, és biztonsági előírások... 5 Tisztítás, higiénia és tárolás... 6 Hiba

Részletesebben

Varioguard. Utasítás B1, C. ECE R44/04 Gr. 0 + / I - 18 kg

Varioguard. Utasítás B1, C. ECE R44/04 Gr. 0 + / I - 18 kg Varioguard ECE R44/04 Gr. 0 + / I - 18 kg Utasítás i B1, C 2 isofix H A 0+ / I csoportba tartozó biztonsági gyermekülés részei A az ülés alja B az ülés héja C az ülés burkolata C1 az ülés takarója és a

Részletesebben

Danfoss Link RS Szerelési útmutató

Danfoss Link RS Szerelési útmutató Danfoss Link RS Szerelési útmutató HU Danfoss Link RS A Danfoss Link RS (Room Sensor) szobahőmérséklet érzékelő méri és továbbítja a Danfoss Link CC központnak a helyiség hőmérsékletének értékét. A Danfoss

Részletesebben

TOALETT- ASZTALKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TOALETT- ASZTALKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TOALETT- ASZTALKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, a használatba vétel előtt, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Elemek behelyezése 2x AA 1.5V elem 2x

Részletesebben

Leica ST5020. Multistainer. Kiegészítő lap Az üzembe helyezés előtt olvassa el figyelmesen

Leica ST5020. Multistainer. Kiegészítő lap Az üzembe helyezés előtt olvassa el figyelmesen Leica ST5020 Multistainer Kiegészítő lap Az üzembe helyezés előtt olvassa el figyelmesen Kiegészítő lap a Leica ST5020 felhasználói kézikönyvhöz, V1.9, RevD magyar 2012.12. Kiegészítő lap, ST5020 V1.3,

Részletesebben

MAGNETER KÉSZÜLÉKCSALÁD HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MAGNETER KÉSZÜLÉKCSALÁD HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1 MAGNETER KÉSZÜLÉKCSALÁD HASZNÁLATI UTASÍTÁS 3 MAGNETER KÉSZÜLÉKCSALÁD HASZNÁLATI UTASÍTÁS PR01 és PRD01 készülékekhez 1. csatlakoztassa a matracot a PR 01,és vagy a PRD 01 kezelő egységhez 2. csatlakoztassa

Részletesebben

FMC 210 DM kétműveletes jelzésadók

FMC 210 DM kétműveletes jelzésadók Tűzjelző rendszerek FMC 210 DM kétműveletes jelzésadók FMC 210 DM kétműveletes jelzésadók A kézi jelzésadó visszaállítása a riasztás indítása után Automatikus vagy kézi címzés lehetséges forgókapcsolókkal

Részletesebben

Szabadonálló gázüzemű főzőüst

Szabadonálló gázüzemű főzőüst A 700XP sorozat több, mint 100 modellt foglal magába. Minden készülékek nagy teljesítményű, megbízható, energiatakarékos, biztonságos és ergonómikus. A modul rendszer megszámlálhatatlan konfigurációban

Részletesebben

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 7 2008 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People és az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Accessories) logó a Nokia Corporation bejegyzett

Részletesebben

Q40PR ventilátor használati útmutató

Q40PR ventilátor használati útmutató Q40PR ventilátor használati útmutató A készülék használatba vétele előtt teljes terjedelmében Olvassuk el Az útmutatót. Vigyázat! Tűz, áramütés, valamint mindennemű személyi sérülés, anyagi kár elkerülése

Részletesebben

Kezelési útmutató kazettás Fan Coil berendezéshez

Kezelési útmutató kazettás Fan Coil berendezéshez Kezelési útmutató kazettás Fan Coil berendezéshez FONTOS TUDNIVALÓK Veszélyes FIGYELEM Ne telepítse házilagosan a készüléket A készüléket csak arra képzett szakember telepítheti VESZÉLY Ne szervizelje

Részletesebben

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KISTRAKTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. HU Figyelmeztetés: - A gyermekek

Részletesebben

Hulladékgyűjtők 4.15. Cube 41. Szelektív hulladékgyűjtő. műanyag, automatikus nyitással, teljes kihúzású. szín: fekete-világos szürke

Hulladékgyűjtők 4.15. Cube 41. Szelektív hulladékgyűjtő. műanyag, automatikus nyitással, teljes kihúzású. szín: fekete-világos szürke Hulladékgyűjtők.15 33 Cube 30 műanyag, kézi működtetésű, : fekete-világos szürke űrtartalom: 2x15 liter 253x33x67 mm min. szekrény 300 mm 00010010100 Cube 0 műanyag, kézi működtetésű, : fekete-világos

Részletesebben

TERMÉK INFORMÁCIÓ XENOS lámpa

TERMÉK INFORMÁCIÓ XENOS lámpa DIPLOMAT DENTAL s.r.o. Vrbovská cesta 17 921 01 Piešťany SLOVENSKO TERMÉK INFORMÁCIÓ XENOS lámpa BEVEZETŐ Jelen kezelési útmutató a XENOS lámpa használatával kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza. A lámpa

Részletesebben

K OCSIBEÁLLÓ 300X500-PLT

K OCSIBEÁLLÓ 300X500-PLT ÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ K OCSIBEÁLLÓ 300X500-PLT DARABLISTA KOCSIBEÁLLÓ 300X500-TLT STÜCKLIST CARPORT 300X500-TLT 6 5 4 2 3 8 7 1 8 1 AUFBAUANLEITUNG ÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 7 1 BEV. MATERIAL CSAVARCSOMAG KOCSIBEÁLLÓ

Részletesebben

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Használati utasítás. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Használati utasítás. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Használati utasítás Danfoss District Energy Biztonsági megjegyzések: A szükséges szerelési, beállítási és karbantartási munkákat kizárólag szakképzett

Részletesebben

TARTALOM. BLINDER M-20 X-TREME készlet tartalma BLINDER M-20 X-TREME LASERJAMMER

TARTALOM. BLINDER M-20 X-TREME készlet tartalma BLINDER M-20 X-TREME LASERJAMMER TARTALOM A BLINDER M20-XTREME készlet tartalma szerelési folyamat Szerelési útmutató Elektromos szerelési utm. Lézeres sebességmérés BLINDER M-20 X-TREME LASERJAMMER Köszönjük hogy megvásárolta a BLINDER

Részletesebben

Neo Neon DJ Scan (SRL-114) Felhasználói Kézikönyv

Neo Neon DJ Scan (SRL-114) Felhasználói Kézikönyv Neo Neon DJ Scan (SRL-114) Felhasználói Kézikönyv Tartalom: 1. Ismertető 2. Biztonsági figyelmeztetések 3. Felszerelés, beállítás 4. Hogyan üzemeltessük a készüléket 5. Karbantartás és tisztítás 6. Technikai

Részletesebben

Digitális személyi mérleg

Digitális személyi mérleg HN-283 Digitális személyi mérleg Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta az OMRON Digitális személyi mérleget. A mérleg használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást,

Részletesebben

VIKA BIZTONSÁG. Design and Quality IKEA of Sweden

VIKA BIZTONSÁG. Design and Quality IKEA of Sweden BIZTONSÁG Valamennyi alsztallapot, asztalbakot, lábat és alsó vázat teszteltünk, és 50 kg súly teherbírására jóváhagytuk. Az edzett üveggel óvatosan kell bánni! Ha sérült a széle, vagy karcos a felülete,

Részletesebben

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK PROFI BOROTVA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Ha a terméket továbbadja vagy

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. A csempevágó leírása 1.1 A gép részei 1.2 A csempevágó alkalmazásai

TARTALOMJEGYZÉK. 1. A csempevágó leírása 1.1 A gép részei 1.2 A csempevágó alkalmazásai HASZNÁLATI UTASÍTÁS 2 3 4 TARTALOMJEGYZÉK 1. A csempevágó leírása 1.1 A gép részei 1.2 A csempevágó alkalmazásai 6 6 6 2. Működés 2.1 Egyenes vágás a COMBISLALOM-mal 2.2 Szabadkézi vágás a COMBISLALOM-mal

Részletesebben

HÁZI KIÁLLÍTÁS 2014 SZERSZÁMGÉPEK EGYEDI ÁRON A HELYSZÍNEN

HÁZI KIÁLLÍTÁS 2014 SZERSZÁMGÉPEK EGYEDI ÁRON A HELYSZÍNEN HÁZI KIÁLLÍTÁS 2014 SZERSZÁMGÉPEK EGYEDI ÁRON A HELYSZÍNEN EMV600 Siemens-828D Megmunkálóközpont Fôorsóteljesítmény: 9/13 kw Fôorsó fordulatszám: 10.000 ford / perc Munkaasztal méret: 700 450 mm Mozgástartomány:

Részletesebben

Általános tudnivalók. Biztonsági előírások

Általános tudnivalók. Biztonsági előírások Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 3 Biztonsági előírások 3 Szavatosság 4 Rendeltetésszerű használat 4 Magyarázat a kijelzőhöz és a gombokhoz 5 Funkciók 5 Csatlakozás 6 Adók betanítása 7 Programozás

Részletesebben

Padlóhegesztő automata FLOORON. egyszerű gyors biztos

Padlóhegesztő automata FLOORON. egyszerű gyors biztos Padlóhegesztés Kézi hegesztőkészülékek Rion Rion Digital Rion 120 Volt Rion 230 Volt Rion Digital 120 Volt Rion Digital 230 Volt Rendelési szám: 6600077 Rendelési szám: 6600075 Rendelési szám: 6600084

Részletesebben

Iskolai kísérletek. Vegyipar. Hasznos tanácsok tömegméréshez. Ismerje meg a természettudomány törvényeit élőben Tanuljon könnyedén.

Iskolai kísérletek. Vegyipar. Hasznos tanácsok tömegméréshez. Ismerje meg a természettudomány törvényeit élőben Tanuljon könnyedén. Vegyipar Iskolai kísérletek Tömegmérés Ismertető Hasznos tanácsok tömegméréshez Ismerje meg a természettudomány törvényeit élőben Tanuljon könnyedén Kedves Olvasó! Először is köszönjük, hogy ezt az ismertetőt

Részletesebben

műhelyből sem hiányozhat.

műhelyből sem hiányozhat. Egyetlen műhelyből sem hiányozhat. A Bosch PBD 40 asztali fúrógép. ÚJ! A Bosch PBD 40 asztali fúrógép a legnagyobb fokú pontossághoz és kezelési komforthoz. További információkat a www.bosch-do-it.hu honlapon

Részletesebben

Allergia Elleni Készülék Használati Utasítás

Allergia Elleni Készülék Használati Utasítás Allergia Elleni Készülék Használati Utasítás Tartalom Tartalom Bevezetés Alkatrészek Általános figyelmeztetések és biztonság Az Allergia Elleni Készülék használata Áramforrás Termékjellemzők Karbantartás

Részletesebben

Használati útmutató a SEIKO ref. SSC (Cal. V172) sorozatú karórához

Használati útmutató a SEIKO ref. SSC (Cal. V172) sorozatú karórához Használati útmutató a SEIKO ref. SSC (Cal. V172) sorozatú karórához Ön mostantól egy SEIKO V172-es szerkezetű analóg kvarcóra boldog tulajdonosa. Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi használati útmutatót

Részletesebben

Sátrak minden alkalomra

Sátrak minden alkalomra Ollós sátrak katalógus 2015 Hexagon Vízálló A sátor burkolata 100% poliészter szövet, egyik oldalán PVC bevonattal és UV védelemmel. A burkolat súlya 300 g/m 2. Teljes egészében alumínium Az ideális, mechanikailag

Részletesebben

Kisgépek. Ananászhámozó/dinnyeszeletelő/kókuszdió törő. Pelli Profi / Schälfix Pelli KKS-1-3. Schälmeister / paradicsomszeletelő / körcikk vágó

Kisgépek. Ananászhámozó/dinnyeszeletelő/kókuszdió törő. Pelli Profi / Schälfix Pelli KKS-1-3. Schälmeister / paradicsomszeletelő / körcikk vágó Kisgépek Készülékek gyümölcshöz Ananászhámozó/dinnyeszeletelő/kókuszdió törő Eszközök friss zöldség és gyümölcs előkészítéséhez, feldolgozásához Multifunkcionális ananász hámozó és szeletelő eszköz Tiszta,

Részletesebben

Polar S1 lábméro. Használati utasítás

Polar S1 lábméro. Használati utasítás Polar S1 lábméro Használati utasítás 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gratulálunk A Polar S1 lábmérő a legjobb választás a futás közbeni sebesség/tempó és távolság mérésére. A mérő pontos sebesség/tempó és távolság mérési

Részletesebben

JProducts Limited. ames. Használati utasítás. Ultrahangos tisztító

JProducts Limited. ames. Használati utasítás. Ultrahangos tisztító ames JProducts Limited Ultrahangos tisztító Használati utasítás Útmutató: Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Az ultrahangos tisztításegy egyedülálló technológia. Az ultrahang apró buborékok millióit

Részletesebben

Microtec 880/870. Személygépkocsik és kisteherek kerekeinek kiegyensúlyozására kifejlesztett univerzális gép monitoros kijelzéssel.

Microtec 880/870. Személygépkocsik és kisteherek kerekeinek kiegyensúlyozására kifejlesztett univerzális gép monitoros kijelzéssel. Microtec 880/870 Személygépkocsik és kisteherek kerekeinek kiegyensúlyozására kifejlesztett univerzális gép monitoros kijelzéssel. Fixen telepítendõ, kúpos tengelyvéggel szállított PC-számítógép vezérlésû

Részletesebben

Beépítési és kezelési útmutató. EB 2626 1 HU Kiadás: 2005. június. Nyomáscsökkentők. Típus 44 0 B. Típus 44 1 B. 1. ábra Típus 44 0 B / 44 1 B

Beépítési és kezelési útmutató. EB 2626 1 HU Kiadás: 2005. június. Nyomáscsökkentők. Típus 44 0 B. Típus 44 1 B. 1. ábra Típus 44 0 B / 44 1 B Nyomáscsökkentők Típus 44 0 B Típus 44 1 B Típus 44 0 B Vörösöntvény ház Típus Típus 44 44-1 1 B Rozsdamentes ház 1. ábra Típus 44 0 B / 44 1 B Beépítési és kezelési útmutató Kiadás: 2005. június Tartalomjegyzék

Részletesebben