A NAGY ÁTMENETELÉS. Bevezetés a szépbirodalomba

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NAGY ÁTMENETELÉS. Bevezetés a szépbirodalomba"

Átírás

1 KERESD

2 A NAGY ÁTMENETELÉS Bevezetés a szépbirodalomba Drága atyám, Belzebub, sohasem hittem volna, hogy Kelet-Európából ahová tanulmányútra küldtél engem, szeretõ ik fiadat, Geezen Guuzt irodalomtörténeti tudósítást kell majd küldenem. Kifejezetten lelkemre kötötted, hogy ne engedjek a hajlamaimnak, hagyjam az irodalmárkodást, inkább a nagy történelmi átmenetrõl tudósítsam a Pokoli Nagy Tanácsot. De tisztelt Atyám, itt a politika átment irodalomba majd vissza. Magyarországon ez az átmenet lényege. Permanens átmenetnek nevezném, most, hogy a kérdést történetileg is megismertem. Hogy te is tájékozottabb légy: a legnagyobb magyar költõ még a 19. században kijelentette, hogy a népet uralkodóvá kell tenni a költészetben, és akkor már csak kevés választja el attól, hogy a politikában is uralkodjék. Namostmár tudod követni a gondolatmenetet? amióta a nép bejutott a költészetbe, azóta minden magyar költõ, író: maga a magyar nép. A NÕT 57

3 S ZÁVAI G ÉZA Ahogy Csurka István mondta: Kelet-Európában és Magyarországon most már a nép uralkodik. Csehszlovákia államelnöke (Václav Havel) író, Magyarország elnöke, Göncz Árpád azelõtt az írószövetség elnöke volt, és a parlamentet elfoglalták az írók. No, de nincs annyi képviselõi mandátum, mint ahány író! A polgármesteri székek száma is kevesebb az írók számánál. Úgyhogy: az írószövetség értelemszerûen nem szûnt meg, itt gyûlnek össze, és tárgyalnak az írók a leghumánusabb emberi tevékenységrõl, a hatalomról. És történt, hogy a Parlament folyosóján összefutottak az írástudók, hogy az országháza immár íróilag el vagyon intézve, az írószövetség elnök nélkül maradt háza táját kellene már csak rendbe hozni. Keresd a fejérnépet üvöltötte Fekete Gyula a franciából magyarított szólás-mondást. Majd hozzátette: Ahol háztáji van, oda fejérnép kell. Sérsé la fámm! szipogta finnyásan Tamás Gáspár Miklós. Ez így hangzik franciául. 58

4 A NAGY ÁTMENETELÉS És izgatottan összetrombitálta a Szabad Demokraták Szövetségének frakcióját. Kiadták a jelszót: sérsé lá fámm! Meg fogjuk találni. Magunkat is megtaláljuk. Keressük a nõt. Õt is megtaláljuk. A hölgyet, aki az írószövetség elnöke leend. És aki nem fél abcúgot kiáltani, és kimondja: írószövetségi first ladyként is jó anyátok maradok. Az egész frakció szipogott, csak Tölgyessy Péter pisszegett: Notre cher Gazsi, ezt többet ne mondd, mert ezt kiáltozta Elena Ceausescu is a kivégzõ osztag katonáinak De mielõtt még az írónõi meg a politikai ellenfelek ezt az elszólást kiaknázhatták volna, nagyot döndült az Országház ajtaja, majd szélesre tárult, és két, pitykés mentében feszítõ hajdú begurított egy hordót. És pentaton dallamban közölték: Csurka ante portas! Mire bedöcögött Csurka is, mélyen lehajtott fõvel, a parlament moraja közepette: Szegény, megint vesztett a lóversenyen! A hajdúk a hordót felfordították, felsegítették rá Csurkát, aki eldörögte: Nincsen baj, testvérek! Vesztettem a lovaknál, de ha igazságos a sors, szerencsém lehet a nõknél... De nem ám francia cégér alatt. Nekünk hasznosabb a német orientáció. Úgyhogy aszondom: scherschez die Freilein. Intett a hajdúknak, azok csapra verték a hordót. Pálinka van benne. A prédikáció-effektus mi- 59

5 S ZÁVAI G ÉZA att. A prédikáció mindig veszít a fokából. Bort iszik, vizet prédikál Ezért a józan magyar paraszt pálinkát iszik, hogy bort prédikálhasson. Márpedig borban az igazság. Hát aszondom: frajlány kell az írószövetség élére. A nõ is keres megoldást Kedves atyám, Belzebub, így került az írószövetség elnöki székébe Jókai Anna. Aki nagyon okos nõnek és íróvezérnek bizonyult, méghozzá autodidakta alapon. (Erre mindjárt bõvebben is kitérek ) Õ is azt vallotta, amit minden író Kelet-Európában: az írás hatalom. És józan autodidaktaként kijelentette, hogy írás van dögivel, de hatalom, az még elkelne, mert abból bizony sosem lehet elég. Ezért törni kezdte a fejét. A zaj messzire hallatszott, mert a privatizációs viták kellõs közepén felkapta a fejét a független (tehát ellen-) írószövetség elnöke, Kolozsvári Grandpierre Emil, akinek már kezdett elege lenni abból, hogy nem lehet tudni, kié a föld, kié a gyár Hát gondolta, legalább egyetlen egy szempontból tiszta vizet önt a pohárba, és a két írószövetséget is közelíti ezért kimondta: A nõ azé, aki megmûveli! És ezt az igazságot megtáviratozta Jókai Annának. 60

6 A NAGY ÁTMENETELÉS A távirat még el sem juthatott a címzetthez, Somlyó György már vidéki elõadókörúton kezdett gondolkodni, és elhatározta, hogy megszervezi a Mûvelt Nép mozgalmat. Fekete Gyula pedig (szintén megelõzve a táviratot) így rontott be az elnöknõhöz: A mûvelt feudalizmusban nyolc-kilenc gyermeket szültek a nõk... Jókai Anna közben elolvasta a táviratot, és tovább törte a fejét. Végül megtáviratozta Kolozsvári Grandpierre Emilnek: A gondolat szép, de én autodidakta vagyok. És mindjárt tanújelét is adta, hogy ura önmagának és másoknak. Maga elé rendelte Esterházy Pétert. Nagy terveink vannak magával, Péterke közölte. A Mester bólintott, mert eddig még közös volt a platform. Maga révén tesszük naggyá, nagyhatalommá az irodalmat, Péterke búgta az elnöknõ, és közelebb húzta a székét. Mutatóujjával megfenyegette a Mestert: Hanem azért heves kakas maga, Péterke! Hát, ugye, hm, igazán nem mindig. Mentegetõzzön csak, mentegetõzzön, magára fér, jófiú Hát nem túl hamar elkukorékolta magát?! És elõvette a Hitel címû folyóiratnak egy évvel ezelõtti számát, amikor pedzeni kezdték egyesek, hogy a magyar termõföldet vissza kellene adni ré- 61

7 S ZÁVAI G ÉZA gi tulajdonosaiknak. Egy évvel ezelõtt ez olyan hihetetlenül komikus ötletnek tûnt, hogy a Mester elszórakozott rajta, és leírta: Márpedig földet vissza nem veszek! Ott volt fehéren-feketén kinyomtatva a Hitelben. Elhamarkodott kijelentés volt, Péterke! És Jókai Anna meghúzta a direktívákat: A nyilatkozatot vissza kell vonni, a földet pedig vissza kell venni. És elmagyarázta a szeppent Mesternek, hogy most, amikor mindenki visszakéri a földjét, tegye ezt õ, a hatalmas Esterházy-birtokok örököse is. Legyen a birtok az írószövetségé. URADALOM helyett IRODALOM legyen az Esterházy-birtok neve S mivel az ország egyharmada Esterházy birtok volt az ország egyharmadában milyen, a történelemben példátlan könnyedséggel valósulhatna meg az írás hatalma Mit szól hozzá, Péterke? A Mester csak hápogott. Annyit rugdosták õt is, a családját is a birtokok miatt, hogy már hallani sem akart róluk. De mivel nem merte az elnöknõ szemébe mondani, hogy márpediglen neki nem kell a föld, az õsrégi kitérõt választotta: Hazamegyek, és megbeszélem a feleségemmel. Nyomás haza gondolta, összepakolom a családot, és irány Ámerika vagy Grönland. 62

8 A NAGY ÁTMENETELÉS Irodalomi eszmék és harcok De a Mestert már az utcán Torgyán József fogadta. Föld, föld, ti rabjai a földnek énekelte mély basszus hangján a kisgazdapárti politikus, aki mindjárt megkérdezte: Gróf úr, kérlek alássan, hogyan parancsolnád: az 1947-es, az 1937-es vagy az 1907-es földbirtok-állapotokat restauráljuk? A Mester nem válaszolt. Hirtelen ráébredt: nem menekülhet. Grönland csak egy szép álom. Elindult a kommunista párt székháza felé, hogy meggyõzze Thürmer Gyula pártvezért, ne engedjék visszaadni a földeket. De az utca bejáratánál egy hordóba ütközött, két hajdú gurította. A hordó mögül elõgurult Csurka István: Na mi van, Esterházy Jónás? Rühelljük a prófétaságot és az IRODALOM eszméjét?! Nem én! Én nem Csak a feleségem védekezett a Mester. Merev vagy, fiú. De ha nem hallgatsz a szép, irodalmi szóra, majd kapsz tõlem olyan pofonokat, hogy merev leszel mindörökre Ezt én mondom neked, a nép Te, te gróf! Cseréljünk! villant nagyot a Mester szemüvege. Legyél te a gróf, és legyek én a nép. 63

9 S ZÁVAI G ÉZA Én magamat az égvilágon semmiért oda nem adnám jelentette ki ünnepélyesen Csurka, s mintha félt volna, hogy elrabolják, sebesen elgurult. A Mester lógó orral igyekezett hazafelé, de alig-alig jutott be a kapun, mert az Emõd utcát már ellepték a tüntetõk, akiket a magyar irodalom jeles képviselõi vezettek ide. A tömeg hangosan skandálta: I-RO-DAL-MAT A-KA-RUNK! Én is, én is hebegte a Mester, és gyorsan magára zárta lakása ajtaját. És neje szigorúan érdeklõdõ tekintetének súlya alatt a konyhaasztal mellé roskadt, majd az izgalomtól akadozva elmesélte: azt kívánják tõle, hogy õ kívánja vissza az uradalmat, és lendítse fel, mint irodalmat. Gitta asszony felcsattant: Egy frászt! A föld nem a tiéd. A föld a miénk. Az enyém és a gyermekeimé. A Mester boldogan és megkönnyebbülten sóhajtott. És nem adjuk senkinek, ha visszakapjuk! kiáltotta Gitta asszony, mire a Mester összevonta a szemöldökét: Pardon, vissza csak én kaphatom. Te legfennebb megkaphatod Te csirkefogó! süvöltötte a földjében megsebzett anya és feleség. Pardon pontosított újfent a Mester. Nem én fogtalak meg téged, hanem te fogtál meg engem, én pedig nem neveznélek téged csirkefogónak 64

10 A NAGY ÁTMENETELÉS És itt a Mester éppen dicsekvõ kiselõadást készült rögtönözni arról, hogy õt a mai szent napon egy elnöknõ kakasnak titulálta, de a szóbeli kisesszébõl semmi nem lett, mert a nej falakat rengetõen felnyerített. Nejló! Feleségem egy ló! summázta a Mester a látottakat. De Gitta asszonyt már senki sem tántoríthatta el az ablaktól, ahonnan teljes hangerõvel süvítette a tüntetõk felé: Mars haza a francba, amíg még irodalmi vagyok. A föld a miénk. Ógörög földbõl eszményi állam nõ A meglepetéstõl elcsitult a tömeg, a fenyegetõnek vélt csendtõl pedig megszeppent Gitta asszony is, gyorsan becsapta az ablakot, és a Mesterre támadt. Kellett neked föld és földkérdés. Nem volt neked elég a családi boldogság Közben kinn, a szaporodó tömeg újra hangerõre kapott, éltette az Irodalmat, és sürgette, hogy történjék már meg a Bevezetés a szépuradalomba. Nem elégedtél meg a családi boldogsággal. Kellett neked marhaságokat írni bömbölte Gitta asszony, és gyermekeit maga köré gyûjtve egy zsebkendõvel a szemét törölgette, de mi oda be nem tesszük a lábunkat, ahova te vezetsz. Jól kinéznek azok, akiket te vezetsz. * 65

11 S ZÁVAI G ÉZA Az Emõd utca és környéke hirtelen megint elcsendesedett. A Mester egész családja az ablakhoz tódult. A látvány lélegzetállító volt: egy hordozható széken, trónféleségen lebegett a ház felé Tamás Gáspár Miklós. A széket két deli hölgy, Ungár Klára és Szelényi Zsuzsa cipelte; azazhogy elég könnyedén vitték a vékony dongájú filozófust, aki vonogatta a vállát, mindegyre széttárta a karjait, jelezvén, hogy õt kvázi elrabolták. A két hölgy a kerítés tetejére helyezte a széket és a filozófust; majd arról akarták meggyõzni a tömeget, hogy az Esterházy uradalom vagy irodalom kitûnõ terepe lenne egy régi állameszmény megvalósításának, melyben a filozófusok uralkodnak És ekkor Tamás Gáspár Miklós vette át a szót. Lángolóan szerény szónoklatba kezdett: Nem kívánok uralkodni. Engem kényszerítettek. Az eszményi államot akarom. Melyben a legjobbak nem kívánnak uralkodni Kényszeríteni kell õket és büntetni, hogy uralkodni akarjanak. Ennélfogva rútságnak minõsül, ha valaki önként kapdos az uralom után, és nem várja meg a kényszert Engem kényszerítettek Ha valaki nem akar uralkodni, annak a legnagyobb büntetés az, ha gonoszok uralognak rajta. Ettõl félve vállalja az uralmat a derék, a jó, ha mégis vállalja, és még akkor sem úgy, mintha valami jólétbe csöppenne, hanem csak kényszerbõl, hiszen nincs nála kiválóbb vagy vele egyenlõ, akire átháríthatná Platon: Az állam. Elsõ könyv hebegte az ámuldozó Mester. 66

12 A NAGY ÁTMENETELÉS Mi? Mi ez? kapta fel a fejét Gitta aszszony. Egy szép plátói gondolat sóhajtott a Mester, de rosszul tette, mert neje a négy gyerekre mutatott, és felsikított: És neked ezek után jut eszedbe Plátót dicsérni?! Na majd én megmutatom nektek és elszántan kirohant az ajtón. Leráncigálta Tamás Gáspár Miklóst a hordozható trónusról, és ráförmedt: Hordd el magad! Nem hordom vetette meg a sarkát a filozófus, az hordjon el, aki idehordott. De azok sem tudták elhordani, mert Gitta aszszony kapta a trónust, aztán elcsípte Szelényi Zsuzsának és Ungár Klárának a szélben liberálisan lobogó sörényét, és bevonszolta õket a házba: Beszállni! szólt a Mesterre, és rámutatott a trónusra. Aztán a két deli hölgyre parancsolt: Elhordani! A Mester kényelmesen elhelyezkedett a székben, gyermekeire kacsintott: Ültök a papa ölébe?! De mindjárt be is húzta a nyakát Gitta aszszony kilökdöste õket az ajtón, mondván: Nem elégedtél meg a családi boldogsággal! Kinn a kapu elõtt már hordóján állt Csurka István, és Tamás Gáspár Miklóssal szemben azt bizonygatta, hogy ha a gróf nem veszi vissza, akkor visszaveszi a gróf földjét a nép. 67

13 S ZÁVAI G ÉZA A filozófus ezzel nem értett egyet, mert jogállami forradalomban a földet a jogos tulajdonosnak kell visszakapnia (és bizakodóan pillantott az Ungár Klára és Szelényi Zsuzsa szállította Mesterre). Ám Csurka érezte a veszélyt, és szavalni kezdte a tömegnek Ady Endre híres versét, A grófi szérûn címût. Csépelünk, csépelünk? vigyorgott a Mester, de hamar az arcára fagyott a kajánság. Amikor Csurka azt dörögte: A gróf tán épp agarász, a tömeg olyan hangos tetszésnyilvánításba kezdett, hogy a szónoknak szünetet kellett tartania. Ekkor vette észre a vigyoráról éppen lemondani készülõ Mestert. Gyõzelme tudatában Csurka gõgösen rászólt: Grófom, csak hátrább az agarakkal! A mester megint vigyorogni kezdett, és enyhén megbökte Szelényi Zsuzsát és Ungár Klárát, mire azok ledobták a trónust, és Csurkának ugrottak: Mi, agarak?! Kikaparjuk a szemedet! Pár pillanat alatt tömegméretû verekedés támadt. 68

14 Felülemelkedés a helyzeten A pártatlan Mester nem tudta, kit üssön, ezért tanácstalanul kapkodta a fejét, és téblábolt mert kilábalni a tömegbõl nem tudott. Egy pártatlan osztrák magyar verssel bátorította magát helytállásra: Es brau stein Ruf ( Egy hívás viharzik ) Jövök hallott a Mester egy sörissza hangot, és érezte amint valaki-valami elragadja, felkapja, a tömeg fölé ragadja, a ház tetején egy kémény mel- 69

15 S ZÁVAI G ÉZA lé helyezi lovagló ülésben, majd szelíden a fülébe súgja: Halten sie kusch!

16 A Mester megkapaszkodott, hogy le ne essék, örömmel figyelte, minõ hevesen küzd alant a nép és az írói társadalom. Ich melde gehorsam dörmögte a hang, csendben kelletik maradni. Még azt hiszik, hogy a gróf úr a mennybe ment, pedig csak ide, a tetõre jött. Ahogy azt nekem a Katz tábori lelkész úr mindig tanácsolta, felülemelkedtünk a helyzeten 71

17 S ZÁVAI G ÉZA Ha meg tetszik engedni egy észrevételt, innen felülrõl nézvést eszembe jut egy budejovicei eset, amikor egy bizonyos Hlavicsek, aki adóvégrehajtó volt, a fejébe vette, hogy a hivatalba emelkedésével az esze is emelkedett, mindig azt szónokolta: az írás beszél, a kutya ugat. De tetszik tudni, ezt olyan fene mûvelten szajkózta, s a kutyákra nézvést eléggé sérelmesen! Mondtam neki a sörözõben, ahol csak a pultnál álltában vedelte a sört, mert úgy vélte, ha leül, akkor nem lesz eléggé fölénk emelkedett, szóval mondtam neki, hogy Hlavicsek, fogd be a pofád, és ne mind ismételgesd eztet a hülyeséget, mire õ felhajtotta a sörét, és ünnepélyesen kijelentette, ezt még megkeserülöd, Svejk. Na, és másnap megjelent nálam azzal, hogy megemelték az adómat. Mutatja az írást, és mondja a marhaságot: írás beszél, kutya ugat. Ebbõl annyi volt igaz, hogy a kutyák ugattak, mert a kutya nem téved. Az írást pedig helyben eltéptem, meg se mukkant. Mármint az írás. A helyzet néhányszor megismétlõdött. Az írás sosem beszélt, a kutyák mindig ugattak, a végén már Hlavicsek is ugatott. Én pedig a helyzet fölé emelkedtem északra utaztam, otthagytam Budejovicét. Az asszony nem akar jönni vallotta be a Mester a kedélyesen mosolygó Svejknek. Apropó, maga hogy kerül ide? És ekkor, kedves atyám, Belzebub, ez a kutya Svejk kifecsegte a túlvilági titkokat. Elmondta, 72

18 A NAGY ÁTMENETELÉS hogy sehová sem akarták beengedni, se a mennybe, se a pokolba, a tisztítótûztõl elrugdosták, mert röhögtette a pácienseket. Végül egy köztes területet jelöltek ki számára, és mindenki belepótolt a költségeibe, úgyhogy jogtalanul írta ki egy táblára: ÖNELLÁTÓ TÚLVILÁG. SVEJK SZEKCIÓ Erre a jogtalanságra te figyelmeztetted is, óh, atyám, Belzebub, mire azt válaszolta a gazember, hogy írás beszél, kutya ugat. Hát ez az: itt ez az írás hazudik mondtad neki, de erre csak a vállát vonogatta: Melde gehorsam, Herr Belzebub, akkor az írás félrebeszél. Csak az igaz, tetszik tudni, hogy a kutya ugat. Szóval, megengedtük neki, hogy kutyákat tartson, mire az örök indián vadászmezõkön kezdett kutyapecérkedni Mikor jelezték, hogy végképp eltûnt Svejk a túlvilágból, és két nyomozó ördögöt küldtetek érte Budejovicébe, nekem pedig üzentétek, hogy figyeljem a kelet-európai terepet, akkor már sejtettem, hogy Budapesten fog felbukkanni, hiszen, valljuk be, mostanság itt érezheti legotthonosabban magát. No, de túlvilági dolgokat kifecsegni?! atyám, Belzebub, ez büntetésért kiált. Én lényegében meg se haltam, és hát kiállíthattam magamnak egy erlaubnisscheint magya- 73

19 S ZÁVAI G ÉZA rázta a gazember a Mesternek a háztetõn. Itt Budapesten meg összeakadtam egy kerek fejû, bajuszos borisszával, székelyföldi tájszólásban beszél, õ is azt mondta nekem, hogy nem haltam meg, továbbá, hogy õ megvásárolt engem Hasek úrtól, és abban egyeztek meg, hogy õ fog engemet befejezni. Jelzem, igazi rendes, nagyokat mondó, borissza ember, tehát sose fog engem befejezni, úgyhogy ha a gróf úrnak volna hozzá kedve, filkózhatnánk is egy partit. Csak ha bedobhatom az uradalmamat! Jogilag vitatott tétel jelentette ki Svejk. Így nincs zsuga. De az agarakról beszélhetünk. A Mester elszontyolodott: nincs szerencsém, majd hirtelen felvidult, akkor viszont szerencsém lehet a nõknél. Gitta! kiáltotta, hozzál fel a háztetõre néhány üveg sört. Vendégünk van. Nem sül le? Én menjek fel? Ti gyertek le! kiáltotta Gitta asszony. Vagy neked semmi a családi boldogság? Dehogyis semmi, nekünk az a mindenünk, kisztihand hajlongott Svejk, és a konyhaasztalhoz telepedett, szembe a Mesterrel. Gitta asszony pedig hordta a söröket, és szédítette Svejket, a túlvilági vendéget, aki ezt készségesen próbálta viszonozni: Magácskának elmondom, csókolom a kacsóit, úgy sikerült meglógnom, hogy kifigyeltem az angyalokat. Tetszik tudni, az ember mindig felfelé emelkedne a helyzetébõl. Na, és amikor megkap- 74

20 A NAGY ÁTMENETELÉS tam a kutyatartási engedélyt, akkor azt mondtam, hogy minden rendben, mert írás beszél, kutya ugat. Írás volt arról, hogy nem hagyhatom el a túlvilágot, bár ott se volt igazi helyem. De ugattak a kutyáim, szépen nõtt a szõrük, és az angyalharapást a szõrével gyógyítsad népi bölcsességbõl kiindulva, kutyaszõrbõl gyártottam magamnak angyalszárnyakat. Az írás egy szót se szólt, a kutyák ugattak, én pedig iderepültem, mert nagyon tetszett az eszme, amit az emberek kiabáltak, hogy a gróf úr épp agarász Bár én nem az agarakra esküszöm Mert megmondom én egyenes osztrák katona módjára, kisztihand, hogy ha volna egy gramofon, bizony megtáncoltatnám az excellenciás asszonyt. Erre a Mester készségesen szájharmonikázni kezdett, Svejk felkapta Gitta asszonyt, annak a lába se érte a földet, igaz, a derék katonáé se, mert a szárnyaival verte a taktust, és legalább ötven centivel a parketta fölött röpködött. A Mester nótaszünetet tartott, és egyenesen Svejk mellének szegezte a kérdést: Elröpítene Grönlandra? Svejk nem válaszolhatott, mert Gitta asszony sikítani kezdett: Sehova nem emigrálunk Mondja, Svejk, maga szerint hogyan mászhatunk ki ebbõl a földslamasztikából? Nekünk a föld nem kell vissza, de jogilag a miénk, és ha a föld nem kell, akkor meg- 75

21 S ZÁVAI G ÉZA vádolnak, hogy a jog se kell, uradalom se kell, irodalom se kell. Írás beszél, kutya ugat jelentette ki Svejk tömören. De ha engem tetszik kérdezni: inkább csak a kutya ugat. A házaspár értetlenül bámult rá, mire a derék katona egy korsó sört nyomott a Mester kezébe, és homlokon csókolta. Ettõl kissé ihletettebb lett a Mester tétova tekintete. Az egyenlet Volt Budejovicében egy számtantanár, bizonyos Hanta úr kezdte mesélni Svejk, aki azt mondta, hogy mindent meg lehet oldani. Egy-egy korsó sörért meg is oldott sok mindent. Volt négy gyermeke, felesége, meg egy fiatal szolgálója, Bozsenka, akinek Hanta úr megmondta, hogy az õ szándékai tisztességesek: Én mindent akarok tõled, Bozsenka, de aztat nem akarom, hogy te terhes maradjál tõlem. De Bozsenka nem volt olyan tisztességes, mint Hanta úr, s még számtanban is okosabbnak képzelte magát, mert kiszámította, hogy a Hanta úrtól behajtható gyermektartás összege nagyobb lenne a bérénél. Ezt a szakmai lebecsülést nagyon a lelkére vette Hanta úr, aki ismétlem, kitûnõ számtantanár volt, és megbántottan csak annyit jegyzett meg: 76

22 A NAGY ÁTMENETELÉS Eztet az egyenletet ez egyszer rosszul oldottad meg, Bozsenka És elment a szomszédék Mariskájához, és teherbe ejtette. Ugyanezt cselekedte az utcában még vagy nyolc kisasszonnyal. És vasárnap délutánonként a kimenõs bakák közé vegyült, elmondta nekik, hogy nagy családot szeretne, és ha a fiúk áldozatos ténykedése nyomán itt-ott babák lennének jövendõben, s a fiúknak ez nyilván terhére volna, õ szívesen átvállal minden apaságot Mire a Bozsenka gyereke megszületett, és a gyerektartás ügyében a pert a kismama elindította, addigra Hanta úr saját családjában született négy gyerekén kívül még magáénak vallhatott hetvenhat csecsemõt, negyven óvodást és ötvenkét kisiskolást, mert ugyebár korosabb gyerekek is akadtak, akiknek a mamája aszonta, ha már itt ez a lehetõség, hadd ne nõjön fel a gyerek apa nélkül Na, és a monarchia még támogatta a családot. A családfõ keresetének csupán csak a felét lehetett elvonni a gyerektartás kifizetésére. Így a Bozsenka gyereke a Hanta úr számtantanári fizetése felének a százhatvannyolcad részét kapta, és ez az összeg is hónapról hónapra csökkent, mert Hanta úr apaságainak száma rohamosan növekedett, úgyhogy fél év múlva a fél fizetés kétszázhatvanad részét kapta a Bozsenka gyereke. Néhány szál cigarettát vehetett Bozsenka a gyerektartásból, azt is Hanta úr megpuhítására szánta, hogy tartsa 77

23 S ZÁVAI G ÉZA meg az állásában Hanta úr matematikai zsenijét aztán honorálta Budejovice városa. Árvaházat neveztek el róla. és a megoldások Jó-jó hümmögött a Mester, de Svejk megint homlokon csókolta, s erre ihletetten gondolkodni kezdett. Aztán Gitta asszonyra nézett, aki elmosolyodott, bólintott, és kijelentette: Az irodalom-uradalom kérdését csak ezzel az egyenlettel tudjuk megoldani de te ne moccanj! Gitta asszony a Mestert és Svejket a konyhaasztalhoz ültette, sört rakott elébük, õ pedig rohant a telefonhoz. Néhány óra alatt vagy hatszáz utódot sikerült összetelefonálnia a Mesternek. Hatszáz örököst, akik között oszlik az uradalom Páratlan száznál a Mester, párosnál Svejk mondott tósztot. Gitta asszony folytatta az akciót. Hajnalban Svejk kinézett az ablakon: Ezek még mindig verekednek? Még nem tudnak az egyenletrõl dünnyögte a Mester, és marasztalni próbálta Svejket. A házamra galambdúc helyett kutyadúcot szereltetek Maga fog benne turbékolni, Svejk! Az írás beszél, a galamb ugat bólintott Svejk, és megint homlokon csókolta a Mestert, de nekem most el kell röpülnöm, mert az a kerek fejû, bajszos papas, ha kijózanodik, és Hasekkel kötött 78

24 A NAGY ÁTMENETELÉS megállapodása értelmében be talál fejezni, akkor nekem lõttek. Megyek, ellátom szép szõke hölgyekkel és innivalóval, hogy ne legyen ideje velem foglalkozni. Ezzel Svejk eltûnt az Emõd utcából. Másnap eltûnt a tüntetõ írótársadalom és az általa összecsõdített tömeg is: az Esterházy-utódok Gitta asszony fáradhatatlan ténykedése folytán mind szaporodó hada percek alatt szétrombolta az IRODALOM uradalomnak még a képzetét is. * A Mester vásárolt két kutyát, és olyan büszkén sétáltatta õket, mint Dantét Vergilius. Az sem zavarta, hogy Az írástudó árulása címmel cikkezett róla az irodalmi sajtó, és Jókai Anna, az írószövetség elnöknõje lesújtó véleményét ilyeténképpen közölte vele: Péter úr, mégiscsak tragédia, hogy egy kerge kakas így szétdúlja az emberiség legszebb irodalmi és filozófiai eszményeinek dombját. A Mester nem kommentálta az észrevételt, a Dombon törik a diót dallamára hazafelé indult, ahol is neje a porszívóval várta: Takarítsd ki a házat No, de Svejk, mielõtt elröpült volna, tovább mesélte nekem Hanta úr történetét magyarázta Gitta asszony oktatólagosan, türelmesen. Az úgy volt, hogy családok egész sora, rengeteg ember, ugyebár az ismert családi alapon vált a Hanta úr lekötelezettjévé. Tömegesen tisztelték a budejoviceiek. 79

25 ? S ZÁVAI G ÉZA Úgyhogy amikor a feleségének eszébe jutott politikailag kamatoztatni ezt a tõkét szinte egyhangúlag választották meg a város polgármesterévé. Haláláig Hanta úr volt Budejovice polgármestere Én ha akarnám, talán az ország kormányzójának is megválasztathatnálak téged Nos, kitakarítasz?! A Mester azóta is lelkesen takarít. Az irodalom viszonylag csendes, újra csendes. De mi lesz akkor, jóatyám, Belzebub, ha a Mester beleun a takarításba? Ha egyszer Gitta asszonynak irodalmi ambíciói támadnak? Ha egyszer valaki megint elrikkantja magát Kelet-Európa politikailag oly gyúlékony irodalmi levegõjében: Cherchez la femme! (Megjelent Dali Endre nevén a Magyarok c. folyóirat decemberi számában.

Heather Graham Rózsák között

Heather Graham Rózsák között Heather Graham Rózsák között A szép és határozott Lady Genevieve bármit megtenne, hogy megóvja szeretett kastélyát, Edenbyt... kelljen akár a legveszedelmesebb ellenségével megosztania nevét - és ágyát.

Részletesebben

A MADÁREMBER MAI PORTUGÁL ELBESZÉLÔK

A MADÁREMBER MAI PORTUGÁL ELBESZÉLÔK A MADÁREMBER MAI PORTUGÁL ELBESZÉLÔK Válogatta a bevezetôt és a jegyzeteket írta PROF. ERNESTO RODRIGUES a lisszaboni egyetem tanára FORDÍTOTTA Csaba Márta Kerekes Judit Jambok Judit Lukács Laura Szelényi

Részletesebben

Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva.

Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva. 1 Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva. 2 Roche Deborah 2. Reflektorfényben az állatorvos 1. fejezet Te tudod, mit vegyek neki? kérdezte Anna, és szórakozottan lógázta a lábát

Részletesebben

Kutyaharapás szőrével

Kutyaharapás szőrével Caroline Anderson Kutyaharapás szőrével Emily Thompson, a sikeres orvosnő sok megpróbáltatás után úgy dönt, hogy vidéken kezd új életet. Nevelt fia kérésére épp abban a festői kis helységben keres munkát,

Részletesebben

Az irodalom nem lóverseny

Az irodalom nem lóverseny Lapszámunkat Ramona A. Kloos festményeivel illusztráltuk. Sohár Pál Halvajáró lángok Nektek, halvajáró temetõk gondos gondnokainak, kik aratjátok Dresden és Hirosima lángjait, nektek azt mondom: kár, de

Részletesebben

Tamási Áron. Ábel az országban

Tamási Áron. Ábel az országban Tamási Áron Ábel az országban Szerkesztõbizottság: Fekete Vince Ferenczes István György Attila Lövétei Lázár László Mirk Szidónia-Kata Molnár Vilmos Tamási Áron ÁBEL AZ ORSZÁGBAN Hargita Kiadóhivatal Csíkszereda,

Részletesebben

Az én Finnországom. Gombár Endre összeállítása

Az én Finnországom. Gombár Endre összeállítása LVIII. évfolyam, 3. szám 2013. március Az én Finnországom Gombár Endre összeállítása TARTALOM VEIkkO HuOVInEn Egészségrendõrök (Gombár Endre fordítása)... 232 ALpO RuuTH Orvostól orvosig (Szakonyi Csilla

Részletesebben

A LINKOSTOWNI CSAPDA

A LINKOSTOWNI CSAPDA BOGÁTI PÉTER A LINKOSTOWNI CSAPDA REGÉNY MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 1976 NEPP JÓZSEF RAJZAIVAL Bogáti Péter, 1978 ISBN 963 11 0504 7 A kiadásért felel a Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó igazgatója

Részletesebben

ELEANOR H. PORTER. Az élet játéka

ELEANOR H. PORTER. Az élet játéka ELEANOR H. PORTER Az élet játéka SZENT ISTVÁN TÁRSULAT az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest 2007 A mő eredeti címe Pollyanna Fordította Forscher Irma ISBN 798 963 361 517 1 Farrar Straus & Giroux

Részletesebben

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng lobogott, ahogy éjjel szokott, egy hintó haladt végig

Részletesebben

Marion Lennox: Babatöbblet. The Baby Affair (1999.)

Marion Lennox: Babatöbblet. The Baby Affair (1999.) Marion Lennox: Babatöbblet The Baby Affair (1999.) A csecsemőosztály nővérkéinek mindössze egy hétig sikerült kijátszaniuk Jock Blaxton doktor éberségét, a férfi ekkor rájön, hogy az egyik baba nem szerepel

Részletesebben

Fejős Éva. Cuba Libre

Fejős Éva. Cuba Libre Fejős Éva Cuba Libre Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2010 A szerzőtől az Ulpius-ház Könyvkiadónál megjelent: Bangkok, tranzit Hotel Bali Csajok Eper reggelire A mexikói Előkészületben: Hello, London Fejős

Részletesebben

Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára

Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára PPEK 443 Vecsey József: Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára Vecsey József Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS MARTHA TAILOR HIPNÓZIS 1. - Tessék! Kelidor Charesz felügyelő! - emelte fel a kagylót a férfi. - Segítsenek, kérem! - hallotta egy izgatott nő hangját Charesz. - Mi történt, hölgyem? - kérdezte a felügyelő.

Részletesebben

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 6. Már csak az emlékek...

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 6. Már csak az emlékek... MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 6. Már csak az emlékek... Rövid ismertető a hátoldalról: Sissy élete alkonyán már csak emlékeinek él Íróasztalán díszes keretben ott áll leghűségesebb lovagja, gróf Andrássy

Részletesebben

Az éjféli látogató a halál. (arab közmondás) AZ ELŐZMÉNYEK 1.

Az éjféli látogató a halál. (arab közmondás) AZ ELŐZMÉNYEK 1. Fordította Prikler Renáta Jack Higgins Éjféli látogató Alexandra 0017300126521 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Jack Higgins: Midnight Runner Harper Collins Publishers, 2002 77-85 Fulham Palace

Részletesebben

BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY

BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY Kate nem tudja, kinek higgyen. Valóban lelkiismeretlen szoknyavadász lenne az a férfi, akiért már évekkel ezelőtt is rajongott, s aki most végleg meghódította a szívét?

Részletesebben

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család KOPOGTATÓ Ha szenvedésemben a szenvedõ Krisztusba kapaszkodom, az élet akkor is marad ugyan siralomvölgye,

Részletesebben

BÖRZSÖNYI HELIKON. "Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli."

BÖRZSÖNYI HELIKON. Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli. BÖRZSÖNYI HELIKON Irodalmi, mûvészeti, természetbarát folyóirat VII. évfolyam 6. szám, 2012. június "Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli." A keresztelõkút szobra a nagyoroszi

Részletesebben

NNCL1414-50Bv2.0. Fekete István. Tüskevár NEGYEDIK KIADÁS SZECSKÖ TAMÁS RAJZAIVAL FEKETE ISTVÁN 1962

NNCL1414-50Bv2.0. Fekete István. Tüskevár NEGYEDIK KIADÁS SZECSKÖ TAMÁS RAJZAIVAL FEKETE ISTVÁN 1962 NNCL1414-50Bv2.0 Fekete István Tüskevár NEGYEDIK KIADÁS SZECSKÖ TAMÁS RAJZAIVAL FEKETE ISTVÁN 1962 622364 Az Athenaeum Nyomda rotációs magas- és offsetnyomása Felelős vezető: Soproni Béla igazgató A kiadásért

Részletesebben

Siklósi Erika: Cserbenhagyások

Siklósi Erika: Cserbenhagyások 1 Siklósi Erika: Cserbenhagyások 2 Tartalom: Színdarab... 4 Ezotéria... 11 Négyes... 16 Anka... 20 Csuriz... 24 Ellenség... 29 Janóka... 32 Attila nővére... 35 Nyári munka... 37 Adok-kapok... 43 Baleset...

Részletesebben

DE TE FABULA NARRATUR ANARCHISTA-KOMMUNISTA KIADÓ OSZTÁLYHARCOS MESE RÉKA MANÓNAK

DE TE FABULA NARRATUR ANARCHISTA-KOMMUNISTA KIADÓ OSZTÁLYHARCOS MESE RÉKA MANÓNAK DE TE FABULA NARRATUR ANARCHISTA-KOMMUNISTA KIADÓ OSZTÁLYHARCOS MESE RÉKA MANÓNAK B. Traven Macarió / Manónak és társainak Most hogy Manócska drága kis társam majdnem teljesen folyékonyan tudsz olvasni,

Részletesebben

KOLTAI TAMÁS Kicsoda Kis Albert?

KOLTAI TAMÁS Kicsoda Kis Albert? KOLTAI TAMÁS Kicsoda Kis Albert? Nyerges András drámájának, amely a Rákóczi-szabadságharc idején játszódik, 1073 júniusa és 1701 márciusa között, ismert történelmi alakok a szereplői : Bercsényi Miklós

Részletesebben

MI LESZ VELED, EMBERKE?

MI LESZ VELED, EMBERKE? MI LESZ VELED, EMBERKE? Hans Fallada Kleiner Mann - was nun? című regénye alapján írta: Hilda Hellwig Fordította: Kúnos László ELSŐ KÉP 1. jelenet A Mörschel család nappalija, közepes méretű szoba, egyben

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. A becsület ára

Hedwig Courths-Mahler. A becsület ára Hedwig Courths-Mahler A becsület ára A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Die Perlenschnur Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach Fordította: FALVAY

Részletesebben

SZEKERES KATÓ MARUSKA SOROZAT FÁRASZTÓ TEMETÉS. BŰNÜGYI TÖRTÉNET (Tükörkép a mindenkori hatalomnak)

SZEKERES KATÓ MARUSKA SOROZAT FÁRASZTÓ TEMETÉS. BŰNÜGYI TÖRTÉNET (Tükörkép a mindenkori hatalomnak) SZEKERES KATÓ MARUSKA SOROZAT FÁRASZTÓ TEMETÉS BŰNÜGYI TÖRTÉNET (Tükörkép a mindenkori hatalomnak) 16 év alatt csak felnőttek jelenlétében ajánlott Tilos a kiadványt, vagy annak bármelyik részét sokszorosítani,

Részletesebben

Ha eléggé vakmerő vagy ahhoz, hogy a megvilágosodást keresd, a következőket ajánlom:

Ha eléggé vakmerő vagy ahhoz, hogy a megvilágosodást keresd, a következőket ajánlom: A SZÍV ÉBREDÉSE Elmélkedések rövid történetek alapján Anthony de Mello SJ A csend szava, Egy perc bölcsesség, valamint a Szárnyalás szerzője KORDA KIADÓ KECSKEMÉT 1998 Figyelmeztetés Nagy titok, hogy bár

Részletesebben

Az Ifjú Indiana Jones Kalandjai. A Szafári Nyomozó

Az Ifjú Indiana Jones Kalandjai. A Szafári Nyomozó Az Ifjú Indiana Jones Kalandjai A Szafári Nyomozó 1. Fejezet Négy nőstény oroszlán, két bölény, tíz zebra, öt rinocérosz, három varacskos disznó és egy nyerges hátú lehve. Egy nyerges hátú micsoda? kérdezte

Részletesebben

Az Úr új élettel ajándékozott meg

Az Úr új élettel ajándékozott meg Az Úr új élettel ajándékozott meg Molnár Béláné vagyok. Első házasságomból 1985-ben váltam el. Egyedül maradtam három fiúgyermekkel. Összeroppantam, kilátástalannak láttam a helyzetem, nem tudtam mit kezdeni

Részletesebben

NEMERE ISTVÁN A TITOKZATOS PADLÁS

NEMERE ISTVÁN A TITOKZATOS PADLÁS NEMERE ISTVÁN A TITOKZATOS PADLÁS A fedél Bánfalvy Ákos munkája MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ Nemere István, 1989 2 ELSŐ FEJEZET Vendég érkezik Egy hajmeresztő terv Négy életerős fiatalember munkát keres Vita

Részletesebben