A NAGY ÁTMENETELÉS. Bevezetés a szépbirodalomba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NAGY ÁTMENETELÉS. Bevezetés a szépbirodalomba"

Átírás

1 KERESD

2 A NAGY ÁTMENETELÉS Bevezetés a szépbirodalomba Drága atyám, Belzebub, sohasem hittem volna, hogy Kelet-Európából ahová tanulmányútra küldtél engem, szeretõ ik fiadat, Geezen Guuzt irodalomtörténeti tudósítást kell majd küldenem. Kifejezetten lelkemre kötötted, hogy ne engedjek a hajlamaimnak, hagyjam az irodalmárkodást, inkább a nagy történelmi átmenetrõl tudósítsam a Pokoli Nagy Tanácsot. De tisztelt Atyám, itt a politika átment irodalomba majd vissza. Magyarországon ez az átmenet lényege. Permanens átmenetnek nevezném, most, hogy a kérdést történetileg is megismertem. Hogy te is tájékozottabb légy: a legnagyobb magyar költõ még a 19. században kijelentette, hogy a népet uralkodóvá kell tenni a költészetben, és akkor már csak kevés választja el attól, hogy a politikában is uralkodjék. Namostmár tudod követni a gondolatmenetet? amióta a nép bejutott a költészetbe, azóta minden magyar költõ, író: maga a magyar nép. A NÕT 57

3 S ZÁVAI G ÉZA Ahogy Csurka István mondta: Kelet-Európában és Magyarországon most már a nép uralkodik. Csehszlovákia államelnöke (Václav Havel) író, Magyarország elnöke, Göncz Árpád azelõtt az írószövetség elnöke volt, és a parlamentet elfoglalták az írók. No, de nincs annyi képviselõi mandátum, mint ahány író! A polgármesteri székek száma is kevesebb az írók számánál. Úgyhogy: az írószövetség értelemszerûen nem szûnt meg, itt gyûlnek össze, és tárgyalnak az írók a leghumánusabb emberi tevékenységrõl, a hatalomról. És történt, hogy a Parlament folyosóján összefutottak az írástudók, hogy az országháza immár íróilag el vagyon intézve, az írószövetség elnök nélkül maradt háza táját kellene már csak rendbe hozni. Keresd a fejérnépet üvöltötte Fekete Gyula a franciából magyarított szólás-mondást. Majd hozzátette: Ahol háztáji van, oda fejérnép kell. Sérsé la fámm! szipogta finnyásan Tamás Gáspár Miklós. Ez így hangzik franciául. 58

4 A NAGY ÁTMENETELÉS És izgatottan összetrombitálta a Szabad Demokraták Szövetségének frakcióját. Kiadták a jelszót: sérsé lá fámm! Meg fogjuk találni. Magunkat is megtaláljuk. Keressük a nõt. Õt is megtaláljuk. A hölgyet, aki az írószövetség elnöke leend. És aki nem fél abcúgot kiáltani, és kimondja: írószövetségi first ladyként is jó anyátok maradok. Az egész frakció szipogott, csak Tölgyessy Péter pisszegett: Notre cher Gazsi, ezt többet ne mondd, mert ezt kiáltozta Elena Ceausescu is a kivégzõ osztag katonáinak De mielõtt még az írónõi meg a politikai ellenfelek ezt az elszólást kiaknázhatták volna, nagyot döndült az Országház ajtaja, majd szélesre tárult, és két, pitykés mentében feszítõ hajdú begurított egy hordót. És pentaton dallamban közölték: Csurka ante portas! Mire bedöcögött Csurka is, mélyen lehajtott fõvel, a parlament moraja közepette: Szegény, megint vesztett a lóversenyen! A hajdúk a hordót felfordították, felsegítették rá Csurkát, aki eldörögte: Nincsen baj, testvérek! Vesztettem a lovaknál, de ha igazságos a sors, szerencsém lehet a nõknél... De nem ám francia cégér alatt. Nekünk hasznosabb a német orientáció. Úgyhogy aszondom: scherschez die Freilein. Intett a hajdúknak, azok csapra verték a hordót. Pálinka van benne. A prédikáció-effektus mi- 59

5 S ZÁVAI G ÉZA att. A prédikáció mindig veszít a fokából. Bort iszik, vizet prédikál Ezért a józan magyar paraszt pálinkát iszik, hogy bort prédikálhasson. Márpedig borban az igazság. Hát aszondom: frajlány kell az írószövetség élére. A nõ is keres megoldást Kedves atyám, Belzebub, így került az írószövetség elnöki székébe Jókai Anna. Aki nagyon okos nõnek és íróvezérnek bizonyult, méghozzá autodidakta alapon. (Erre mindjárt bõvebben is kitérek ) Õ is azt vallotta, amit minden író Kelet-Európában: az írás hatalom. És józan autodidaktaként kijelentette, hogy írás van dögivel, de hatalom, az még elkelne, mert abból bizony sosem lehet elég. Ezért törni kezdte a fejét. A zaj messzire hallatszott, mert a privatizációs viták kellõs közepén felkapta a fejét a független (tehát ellen-) írószövetség elnöke, Kolozsvári Grandpierre Emil, akinek már kezdett elege lenni abból, hogy nem lehet tudni, kié a föld, kié a gyár Hát gondolta, legalább egyetlen egy szempontból tiszta vizet önt a pohárba, és a két írószövetséget is közelíti ezért kimondta: A nõ azé, aki megmûveli! És ezt az igazságot megtáviratozta Jókai Annának. 60

6 A NAGY ÁTMENETELÉS A távirat még el sem juthatott a címzetthez, Somlyó György már vidéki elõadókörúton kezdett gondolkodni, és elhatározta, hogy megszervezi a Mûvelt Nép mozgalmat. Fekete Gyula pedig (szintén megelõzve a táviratot) így rontott be az elnöknõhöz: A mûvelt feudalizmusban nyolc-kilenc gyermeket szültek a nõk... Jókai Anna közben elolvasta a táviratot, és tovább törte a fejét. Végül megtáviratozta Kolozsvári Grandpierre Emilnek: A gondolat szép, de én autodidakta vagyok. És mindjárt tanújelét is adta, hogy ura önmagának és másoknak. Maga elé rendelte Esterházy Pétert. Nagy terveink vannak magával, Péterke közölte. A Mester bólintott, mert eddig még közös volt a platform. Maga révén tesszük naggyá, nagyhatalommá az irodalmat, Péterke búgta az elnöknõ, és közelebb húzta a székét. Mutatóujjával megfenyegette a Mestert: Hanem azért heves kakas maga, Péterke! Hát, ugye, hm, igazán nem mindig. Mentegetõzzön csak, mentegetõzzön, magára fér, jófiú Hát nem túl hamar elkukorékolta magát?! És elõvette a Hitel címû folyóiratnak egy évvel ezelõtti számát, amikor pedzeni kezdték egyesek, hogy a magyar termõföldet vissza kellene adni ré- 61

7 S ZÁVAI G ÉZA gi tulajdonosaiknak. Egy évvel ezelõtt ez olyan hihetetlenül komikus ötletnek tûnt, hogy a Mester elszórakozott rajta, és leírta: Márpedig földet vissza nem veszek! Ott volt fehéren-feketén kinyomtatva a Hitelben. Elhamarkodott kijelentés volt, Péterke! És Jókai Anna meghúzta a direktívákat: A nyilatkozatot vissza kell vonni, a földet pedig vissza kell venni. És elmagyarázta a szeppent Mesternek, hogy most, amikor mindenki visszakéri a földjét, tegye ezt õ, a hatalmas Esterházy-birtokok örököse is. Legyen a birtok az írószövetségé. URADALOM helyett IRODALOM legyen az Esterházy-birtok neve S mivel az ország egyharmada Esterházy birtok volt az ország egyharmadában milyen, a történelemben példátlan könnyedséggel valósulhatna meg az írás hatalma Mit szól hozzá, Péterke? A Mester csak hápogott. Annyit rugdosták õt is, a családját is a birtokok miatt, hogy már hallani sem akart róluk. De mivel nem merte az elnöknõ szemébe mondani, hogy márpediglen neki nem kell a föld, az õsrégi kitérõt választotta: Hazamegyek, és megbeszélem a feleségemmel. Nyomás haza gondolta, összepakolom a családot, és irány Ámerika vagy Grönland. 62

8 A NAGY ÁTMENETELÉS Irodalomi eszmék és harcok De a Mestert már az utcán Torgyán József fogadta. Föld, föld, ti rabjai a földnek énekelte mély basszus hangján a kisgazdapárti politikus, aki mindjárt megkérdezte: Gróf úr, kérlek alássan, hogyan parancsolnád: az 1947-es, az 1937-es vagy az 1907-es földbirtok-állapotokat restauráljuk? A Mester nem válaszolt. Hirtelen ráébredt: nem menekülhet. Grönland csak egy szép álom. Elindult a kommunista párt székháza felé, hogy meggyõzze Thürmer Gyula pártvezért, ne engedjék visszaadni a földeket. De az utca bejáratánál egy hordóba ütközött, két hajdú gurította. A hordó mögül elõgurult Csurka István: Na mi van, Esterházy Jónás? Rühelljük a prófétaságot és az IRODALOM eszméjét?! Nem én! Én nem Csak a feleségem védekezett a Mester. Merev vagy, fiú. De ha nem hallgatsz a szép, irodalmi szóra, majd kapsz tõlem olyan pofonokat, hogy merev leszel mindörökre Ezt én mondom neked, a nép Te, te gróf! Cseréljünk! villant nagyot a Mester szemüvege. Legyél te a gróf, és legyek én a nép. 63

9 S ZÁVAI G ÉZA Én magamat az égvilágon semmiért oda nem adnám jelentette ki ünnepélyesen Csurka, s mintha félt volna, hogy elrabolják, sebesen elgurult. A Mester lógó orral igyekezett hazafelé, de alig-alig jutott be a kapun, mert az Emõd utcát már ellepték a tüntetõk, akiket a magyar irodalom jeles képviselõi vezettek ide. A tömeg hangosan skandálta: I-RO-DAL-MAT A-KA-RUNK! Én is, én is hebegte a Mester, és gyorsan magára zárta lakása ajtaját. És neje szigorúan érdeklõdõ tekintetének súlya alatt a konyhaasztal mellé roskadt, majd az izgalomtól akadozva elmesélte: azt kívánják tõle, hogy õ kívánja vissza az uradalmat, és lendítse fel, mint irodalmat. Gitta asszony felcsattant: Egy frászt! A föld nem a tiéd. A föld a miénk. Az enyém és a gyermekeimé. A Mester boldogan és megkönnyebbülten sóhajtott. És nem adjuk senkinek, ha visszakapjuk! kiáltotta Gitta asszony, mire a Mester összevonta a szemöldökét: Pardon, vissza csak én kaphatom. Te legfennebb megkaphatod Te csirkefogó! süvöltötte a földjében megsebzett anya és feleség. Pardon pontosított újfent a Mester. Nem én fogtalak meg téged, hanem te fogtál meg engem, én pedig nem neveznélek téged csirkefogónak 64

10 A NAGY ÁTMENETELÉS És itt a Mester éppen dicsekvõ kiselõadást készült rögtönözni arról, hogy õt a mai szent napon egy elnöknõ kakasnak titulálta, de a szóbeli kisesszébõl semmi nem lett, mert a nej falakat rengetõen felnyerített. Nejló! Feleségem egy ló! summázta a Mester a látottakat. De Gitta asszonyt már senki sem tántoríthatta el az ablaktól, ahonnan teljes hangerõvel süvítette a tüntetõk felé: Mars haza a francba, amíg még irodalmi vagyok. A föld a miénk. Ógörög földbõl eszményi állam nõ A meglepetéstõl elcsitult a tömeg, a fenyegetõnek vélt csendtõl pedig megszeppent Gitta asszony is, gyorsan becsapta az ablakot, és a Mesterre támadt. Kellett neked föld és földkérdés. Nem volt neked elég a családi boldogság Közben kinn, a szaporodó tömeg újra hangerõre kapott, éltette az Irodalmat, és sürgette, hogy történjék már meg a Bevezetés a szépuradalomba. Nem elégedtél meg a családi boldogsággal. Kellett neked marhaságokat írni bömbölte Gitta asszony, és gyermekeit maga köré gyûjtve egy zsebkendõvel a szemét törölgette, de mi oda be nem tesszük a lábunkat, ahova te vezetsz. Jól kinéznek azok, akiket te vezetsz. * 65

11 S ZÁVAI G ÉZA Az Emõd utca és környéke hirtelen megint elcsendesedett. A Mester egész családja az ablakhoz tódult. A látvány lélegzetállító volt: egy hordozható széken, trónféleségen lebegett a ház felé Tamás Gáspár Miklós. A széket két deli hölgy, Ungár Klára és Szelényi Zsuzsa cipelte; azazhogy elég könnyedén vitték a vékony dongájú filozófust, aki vonogatta a vállát, mindegyre széttárta a karjait, jelezvén, hogy õt kvázi elrabolták. A két hölgy a kerítés tetejére helyezte a széket és a filozófust; majd arról akarták meggyõzni a tömeget, hogy az Esterházy uradalom vagy irodalom kitûnõ terepe lenne egy régi állameszmény megvalósításának, melyben a filozófusok uralkodnak És ekkor Tamás Gáspár Miklós vette át a szót. Lángolóan szerény szónoklatba kezdett: Nem kívánok uralkodni. Engem kényszerítettek. Az eszményi államot akarom. Melyben a legjobbak nem kívánnak uralkodni Kényszeríteni kell õket és büntetni, hogy uralkodni akarjanak. Ennélfogva rútságnak minõsül, ha valaki önként kapdos az uralom után, és nem várja meg a kényszert Engem kényszerítettek Ha valaki nem akar uralkodni, annak a legnagyobb büntetés az, ha gonoszok uralognak rajta. Ettõl félve vállalja az uralmat a derék, a jó, ha mégis vállalja, és még akkor sem úgy, mintha valami jólétbe csöppenne, hanem csak kényszerbõl, hiszen nincs nála kiválóbb vagy vele egyenlõ, akire átháríthatná Platon: Az állam. Elsõ könyv hebegte az ámuldozó Mester. 66

12 A NAGY ÁTMENETELÉS Mi? Mi ez? kapta fel a fejét Gitta aszszony. Egy szép plátói gondolat sóhajtott a Mester, de rosszul tette, mert neje a négy gyerekre mutatott, és felsikított: És neked ezek után jut eszedbe Plátót dicsérni?! Na majd én megmutatom nektek és elszántan kirohant az ajtón. Leráncigálta Tamás Gáspár Miklóst a hordozható trónusról, és ráförmedt: Hordd el magad! Nem hordom vetette meg a sarkát a filozófus, az hordjon el, aki idehordott. De azok sem tudták elhordani, mert Gitta aszszony kapta a trónust, aztán elcsípte Szelényi Zsuzsának és Ungár Klárának a szélben liberálisan lobogó sörényét, és bevonszolta õket a házba: Beszállni! szólt a Mesterre, és rámutatott a trónusra. Aztán a két deli hölgyre parancsolt: Elhordani! A Mester kényelmesen elhelyezkedett a székben, gyermekeire kacsintott: Ültök a papa ölébe?! De mindjárt be is húzta a nyakát Gitta aszszony kilökdöste õket az ajtón, mondván: Nem elégedtél meg a családi boldogsággal! Kinn a kapu elõtt már hordóján állt Csurka István, és Tamás Gáspár Miklóssal szemben azt bizonygatta, hogy ha a gróf nem veszi vissza, akkor visszaveszi a gróf földjét a nép. 67

13 S ZÁVAI G ÉZA A filozófus ezzel nem értett egyet, mert jogállami forradalomban a földet a jogos tulajdonosnak kell visszakapnia (és bizakodóan pillantott az Ungár Klára és Szelényi Zsuzsa szállította Mesterre). Ám Csurka érezte a veszélyt, és szavalni kezdte a tömegnek Ady Endre híres versét, A grófi szérûn címût. Csépelünk, csépelünk? vigyorgott a Mester, de hamar az arcára fagyott a kajánság. Amikor Csurka azt dörögte: A gróf tán épp agarász, a tömeg olyan hangos tetszésnyilvánításba kezdett, hogy a szónoknak szünetet kellett tartania. Ekkor vette észre a vigyoráról éppen lemondani készülõ Mestert. Gyõzelme tudatában Csurka gõgösen rászólt: Grófom, csak hátrább az agarakkal! A mester megint vigyorogni kezdett, és enyhén megbökte Szelényi Zsuzsát és Ungár Klárát, mire azok ledobták a trónust, és Csurkának ugrottak: Mi, agarak?! Kikaparjuk a szemedet! Pár pillanat alatt tömegméretû verekedés támadt. 68

14 Felülemelkedés a helyzeten A pártatlan Mester nem tudta, kit üssön, ezért tanácstalanul kapkodta a fejét, és téblábolt mert kilábalni a tömegbõl nem tudott. Egy pártatlan osztrák magyar verssel bátorította magát helytállásra: Es brau stein Ruf ( Egy hívás viharzik ) Jövök hallott a Mester egy sörissza hangot, és érezte amint valaki-valami elragadja, felkapja, a tömeg fölé ragadja, a ház tetején egy kémény mel- 69

15 S ZÁVAI G ÉZA lé helyezi lovagló ülésben, majd szelíden a fülébe súgja: Halten sie kusch!

16 A Mester megkapaszkodott, hogy le ne essék, örömmel figyelte, minõ hevesen küzd alant a nép és az írói társadalom. Ich melde gehorsam dörmögte a hang, csendben kelletik maradni. Még azt hiszik, hogy a gróf úr a mennybe ment, pedig csak ide, a tetõre jött. Ahogy azt nekem a Katz tábori lelkész úr mindig tanácsolta, felülemelkedtünk a helyzeten 71

17 S ZÁVAI G ÉZA Ha meg tetszik engedni egy észrevételt, innen felülrõl nézvést eszembe jut egy budejovicei eset, amikor egy bizonyos Hlavicsek, aki adóvégrehajtó volt, a fejébe vette, hogy a hivatalba emelkedésével az esze is emelkedett, mindig azt szónokolta: az írás beszél, a kutya ugat. De tetszik tudni, ezt olyan fene mûvelten szajkózta, s a kutyákra nézvést eléggé sérelmesen! Mondtam neki a sörözõben, ahol csak a pultnál álltában vedelte a sört, mert úgy vélte, ha leül, akkor nem lesz eléggé fölénk emelkedett, szóval mondtam neki, hogy Hlavicsek, fogd be a pofád, és ne mind ismételgesd eztet a hülyeséget, mire õ felhajtotta a sörét, és ünnepélyesen kijelentette, ezt még megkeserülöd, Svejk. Na, és másnap megjelent nálam azzal, hogy megemelték az adómat. Mutatja az írást, és mondja a marhaságot: írás beszél, kutya ugat. Ebbõl annyi volt igaz, hogy a kutyák ugattak, mert a kutya nem téved. Az írást pedig helyben eltéptem, meg se mukkant. Mármint az írás. A helyzet néhányszor megismétlõdött. Az írás sosem beszélt, a kutyák mindig ugattak, a végén már Hlavicsek is ugatott. Én pedig a helyzet fölé emelkedtem északra utaztam, otthagytam Budejovicét. Az asszony nem akar jönni vallotta be a Mester a kedélyesen mosolygó Svejknek. Apropó, maga hogy kerül ide? És ekkor, kedves atyám, Belzebub, ez a kutya Svejk kifecsegte a túlvilági titkokat. Elmondta, 72

18 A NAGY ÁTMENETELÉS hogy sehová sem akarták beengedni, se a mennybe, se a pokolba, a tisztítótûztõl elrugdosták, mert röhögtette a pácienseket. Végül egy köztes területet jelöltek ki számára, és mindenki belepótolt a költségeibe, úgyhogy jogtalanul írta ki egy táblára: ÖNELLÁTÓ TÚLVILÁG. SVEJK SZEKCIÓ Erre a jogtalanságra te figyelmeztetted is, óh, atyám, Belzebub, mire azt válaszolta a gazember, hogy írás beszél, kutya ugat. Hát ez az: itt ez az írás hazudik mondtad neki, de erre csak a vállát vonogatta: Melde gehorsam, Herr Belzebub, akkor az írás félrebeszél. Csak az igaz, tetszik tudni, hogy a kutya ugat. Szóval, megengedtük neki, hogy kutyákat tartson, mire az örök indián vadászmezõkön kezdett kutyapecérkedni Mikor jelezték, hogy végképp eltûnt Svejk a túlvilágból, és két nyomozó ördögöt küldtetek érte Budejovicébe, nekem pedig üzentétek, hogy figyeljem a kelet-európai terepet, akkor már sejtettem, hogy Budapesten fog felbukkanni, hiszen, valljuk be, mostanság itt érezheti legotthonosabban magát. No, de túlvilági dolgokat kifecsegni?! atyám, Belzebub, ez büntetésért kiált. Én lényegében meg se haltam, és hát kiállíthattam magamnak egy erlaubnisscheint magya- 73

19 S ZÁVAI G ÉZA rázta a gazember a Mesternek a háztetõn. Itt Budapesten meg összeakadtam egy kerek fejû, bajuszos borisszával, székelyföldi tájszólásban beszél, õ is azt mondta nekem, hogy nem haltam meg, továbbá, hogy õ megvásárolt engem Hasek úrtól, és abban egyeztek meg, hogy õ fog engemet befejezni. Jelzem, igazi rendes, nagyokat mondó, borissza ember, tehát sose fog engem befejezni, úgyhogy ha a gróf úrnak volna hozzá kedve, filkózhatnánk is egy partit. Csak ha bedobhatom az uradalmamat! Jogilag vitatott tétel jelentette ki Svejk. Így nincs zsuga. De az agarakról beszélhetünk. A Mester elszontyolodott: nincs szerencsém, majd hirtelen felvidult, akkor viszont szerencsém lehet a nõknél. Gitta! kiáltotta, hozzál fel a háztetõre néhány üveg sört. Vendégünk van. Nem sül le? Én menjek fel? Ti gyertek le! kiáltotta Gitta asszony. Vagy neked semmi a családi boldogság? Dehogyis semmi, nekünk az a mindenünk, kisztihand hajlongott Svejk, és a konyhaasztalhoz telepedett, szembe a Mesterrel. Gitta asszony pedig hordta a söröket, és szédítette Svejket, a túlvilági vendéget, aki ezt készségesen próbálta viszonozni: Magácskának elmondom, csókolom a kacsóit, úgy sikerült meglógnom, hogy kifigyeltem az angyalokat. Tetszik tudni, az ember mindig felfelé emelkedne a helyzetébõl. Na, és amikor megkap- 74

20 A NAGY ÁTMENETELÉS tam a kutyatartási engedélyt, akkor azt mondtam, hogy minden rendben, mert írás beszél, kutya ugat. Írás volt arról, hogy nem hagyhatom el a túlvilágot, bár ott se volt igazi helyem. De ugattak a kutyáim, szépen nõtt a szõrük, és az angyalharapást a szõrével gyógyítsad népi bölcsességbõl kiindulva, kutyaszõrbõl gyártottam magamnak angyalszárnyakat. Az írás egy szót se szólt, a kutyák ugattak, én pedig iderepültem, mert nagyon tetszett az eszme, amit az emberek kiabáltak, hogy a gróf úr épp agarász Bár én nem az agarakra esküszöm Mert megmondom én egyenes osztrák katona módjára, kisztihand, hogy ha volna egy gramofon, bizony megtáncoltatnám az excellenciás asszonyt. Erre a Mester készségesen szájharmonikázni kezdett, Svejk felkapta Gitta asszonyt, annak a lába se érte a földet, igaz, a derék katonáé se, mert a szárnyaival verte a taktust, és legalább ötven centivel a parketta fölött röpködött. A Mester nótaszünetet tartott, és egyenesen Svejk mellének szegezte a kérdést: Elröpítene Grönlandra? Svejk nem válaszolhatott, mert Gitta asszony sikítani kezdett: Sehova nem emigrálunk Mondja, Svejk, maga szerint hogyan mászhatunk ki ebbõl a földslamasztikából? Nekünk a föld nem kell vissza, de jogilag a miénk, és ha a föld nem kell, akkor meg- 75

21 S ZÁVAI G ÉZA vádolnak, hogy a jog se kell, uradalom se kell, irodalom se kell. Írás beszél, kutya ugat jelentette ki Svejk tömören. De ha engem tetszik kérdezni: inkább csak a kutya ugat. A házaspár értetlenül bámult rá, mire a derék katona egy korsó sört nyomott a Mester kezébe, és homlokon csókolta. Ettõl kissé ihletettebb lett a Mester tétova tekintete. Az egyenlet Volt Budejovicében egy számtantanár, bizonyos Hanta úr kezdte mesélni Svejk, aki azt mondta, hogy mindent meg lehet oldani. Egy-egy korsó sörért meg is oldott sok mindent. Volt négy gyermeke, felesége, meg egy fiatal szolgálója, Bozsenka, akinek Hanta úr megmondta, hogy az õ szándékai tisztességesek: Én mindent akarok tõled, Bozsenka, de aztat nem akarom, hogy te terhes maradjál tõlem. De Bozsenka nem volt olyan tisztességes, mint Hanta úr, s még számtanban is okosabbnak képzelte magát, mert kiszámította, hogy a Hanta úrtól behajtható gyermektartás összege nagyobb lenne a bérénél. Ezt a szakmai lebecsülést nagyon a lelkére vette Hanta úr, aki ismétlem, kitûnõ számtantanár volt, és megbántottan csak annyit jegyzett meg: 76

22 A NAGY ÁTMENETELÉS Eztet az egyenletet ez egyszer rosszul oldottad meg, Bozsenka És elment a szomszédék Mariskájához, és teherbe ejtette. Ugyanezt cselekedte az utcában még vagy nyolc kisasszonnyal. És vasárnap délutánonként a kimenõs bakák közé vegyült, elmondta nekik, hogy nagy családot szeretne, és ha a fiúk áldozatos ténykedése nyomán itt-ott babák lennének jövendõben, s a fiúknak ez nyilván terhére volna, õ szívesen átvállal minden apaságot Mire a Bozsenka gyereke megszületett, és a gyerektartás ügyében a pert a kismama elindította, addigra Hanta úr saját családjában született négy gyerekén kívül még magáénak vallhatott hetvenhat csecsemõt, negyven óvodást és ötvenkét kisiskolást, mert ugyebár korosabb gyerekek is akadtak, akiknek a mamája aszonta, ha már itt ez a lehetõség, hadd ne nõjön fel a gyerek apa nélkül Na, és a monarchia még támogatta a családot. A családfõ keresetének csupán csak a felét lehetett elvonni a gyerektartás kifizetésére. Így a Bozsenka gyereke a Hanta úr számtantanári fizetése felének a százhatvannyolcad részét kapta, és ez az összeg is hónapról hónapra csökkent, mert Hanta úr apaságainak száma rohamosan növekedett, úgyhogy fél év múlva a fél fizetés kétszázhatvanad részét kapta a Bozsenka gyereke. Néhány szál cigarettát vehetett Bozsenka a gyerektartásból, azt is Hanta úr megpuhítására szánta, hogy tartsa 77

23 S ZÁVAI G ÉZA meg az állásában Hanta úr matematikai zsenijét aztán honorálta Budejovice városa. Árvaházat neveztek el róla. és a megoldások Jó-jó hümmögött a Mester, de Svejk megint homlokon csókolta, s erre ihletetten gondolkodni kezdett. Aztán Gitta asszonyra nézett, aki elmosolyodott, bólintott, és kijelentette: Az irodalom-uradalom kérdését csak ezzel az egyenlettel tudjuk megoldani de te ne moccanj! Gitta asszony a Mestert és Svejket a konyhaasztalhoz ültette, sört rakott elébük, õ pedig rohant a telefonhoz. Néhány óra alatt vagy hatszáz utódot sikerült összetelefonálnia a Mesternek. Hatszáz örököst, akik között oszlik az uradalom Páratlan száznál a Mester, párosnál Svejk mondott tósztot. Gitta asszony folytatta az akciót. Hajnalban Svejk kinézett az ablakon: Ezek még mindig verekednek? Még nem tudnak az egyenletrõl dünnyögte a Mester, és marasztalni próbálta Svejket. A házamra galambdúc helyett kutyadúcot szereltetek Maga fog benne turbékolni, Svejk! Az írás beszél, a galamb ugat bólintott Svejk, és megint homlokon csókolta a Mestert, de nekem most el kell röpülnöm, mert az a kerek fejû, bajszos papas, ha kijózanodik, és Hasekkel kötött 78

24 A NAGY ÁTMENETELÉS megállapodása értelmében be talál fejezni, akkor nekem lõttek. Megyek, ellátom szép szõke hölgyekkel és innivalóval, hogy ne legyen ideje velem foglalkozni. Ezzel Svejk eltûnt az Emõd utcából. Másnap eltûnt a tüntetõ írótársadalom és az általa összecsõdített tömeg is: az Esterházy-utódok Gitta asszony fáradhatatlan ténykedése folytán mind szaporodó hada percek alatt szétrombolta az IRODALOM uradalomnak még a képzetét is. * A Mester vásárolt két kutyát, és olyan büszkén sétáltatta õket, mint Dantét Vergilius. Az sem zavarta, hogy Az írástudó árulása címmel cikkezett róla az irodalmi sajtó, és Jókai Anna, az írószövetség elnöknõje lesújtó véleményét ilyeténképpen közölte vele: Péter úr, mégiscsak tragédia, hogy egy kerge kakas így szétdúlja az emberiség legszebb irodalmi és filozófiai eszményeinek dombját. A Mester nem kommentálta az észrevételt, a Dombon törik a diót dallamára hazafelé indult, ahol is neje a porszívóval várta: Takarítsd ki a házat No, de Svejk, mielõtt elröpült volna, tovább mesélte nekem Hanta úr történetét magyarázta Gitta asszony oktatólagosan, türelmesen. Az úgy volt, hogy családok egész sora, rengeteg ember, ugyebár az ismert családi alapon vált a Hanta úr lekötelezettjévé. Tömegesen tisztelték a budejoviceiek. 79

25 ? S ZÁVAI G ÉZA Úgyhogy amikor a feleségének eszébe jutott politikailag kamatoztatni ezt a tõkét szinte egyhangúlag választották meg a város polgármesterévé. Haláláig Hanta úr volt Budejovice polgármestere Én ha akarnám, talán az ország kormányzójának is megválasztathatnálak téged Nos, kitakarítasz?! A Mester azóta is lelkesen takarít. Az irodalom viszonylag csendes, újra csendes. De mi lesz akkor, jóatyám, Belzebub, ha a Mester beleun a takarításba? Ha egyszer Gitta asszonynak irodalmi ambíciói támadnak? Ha egyszer valaki megint elrikkantja magát Kelet-Európa politikailag oly gyúlékony irodalmi levegõjében: Cherchez la femme! (Megjelent Dali Endre nevén a Magyarok c. folyóirat decemberi számában.

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

A Lánchíd Rádió 2011. április 15-én elhangzott műsora

A Lánchíd Rádió 2011. április 15-én elhangzott műsora A Lánchíd Rádió 2011. április 15-én elhangzott műsora Kovács Anita (felvezető női hang): Az Irhás árok Budapest egyik szép kirándulóhelye, de azoknak, akik ott laknak, bizony okoz bizonyos problémákat

Részletesebben

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT kiscica Sophy Williams rajzaival Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2013 3 Robinnak 5 Elso fejezet Füttyszó hasított a levegőbe. Ben Williams és Rob Ford! Most azonnal gyertek

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága,

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, sokkal inkább a házába befogadott kislány kezdeti viselkedése

Részletesebben

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY Néha fel kell adnunk az elveinket, hogy megélhessük az álmainkat Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY - részlet - Szakmai konzultáns: dr. Almási Krisztina Borító és tördelés: White Noise Team ISBN 978-963-12-4568-4

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Legyen, BELÉPŐ ??? !!! JULIE FISON

Legyen, BELÉPŐ ??? !!! JULIE FISON Legyen, BELÉPŐ???!!! ahogy akarod! ÁLOM vagy VALÓSÁG JULIE FISON Elsô fejezet Ahogy leszálltam a buszról, már tudtam, hogy nagy hír vár rám. Nagyon nagy. Elindultam a folyosón a barátnôim felé, remegve

Részletesebben

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Tripolsky Géza BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Nagy Abonyi Ági megkért egy előadásra, viszont arra is megkért, hogy beszéljek Banó Istvánról. Banó Istvánról,

Részletesebben

Szűcs Ilona: Zongora az éjben. Nyitott ablakomban állva A kerten át, hallgatom, Hogy finom, játszi ujjak Hangot csiholnak a zongorán.

Szűcs Ilona: Zongora az éjben. Nyitott ablakomban állva A kerten át, hallgatom, Hogy finom, játszi ujjak Hangot csiholnak a zongorán. A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskolában helyezték ki az ország első Verstablóját csütörtökön. Az Irodalmi Rádió akciójának segítségével a fiatalok a kortárs alkotók művészetéhez kerülhetnek közelebb.

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

A három narancs spanyol népmese

A három narancs spanyol népmese BOLDOG KARÁCSONYT! Veronika meséi A három narancs spanyol népmese Sok-sok évvel ezel tt élt egy faluban egy öregasszony, akinek három feln tt fia volt. Éppen házasulandó korban, de sajnos nem találtak

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

Erasmus Albiban (Franciaország)

Erasmus Albiban (Franciaország) Erasmus Albiban (Franciaország) Prunariu Andrea PPKE-JÁK 2012 Előzmények Tavaly, 2011 szeptemberében az iskola meghirdetett egy pótjelentkezést a tavaszi félévre az Erasmus keretein belül. Mivel már egy

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

* fiókos szekrény. ** asztalos. *** szánkó.

* fiókos szekrény. ** asztalos. *** szánkó. BETYÁRBÓL LETT KIRÁLY Hát egyször vót egy szögény embör mög egy szögény asszony. Volt neki három fia. Mikor má(r) fölnyőtek nagyra, nem tudott velük már mi(t) csinálni. Király azt izente neki, a szögény

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank]

[Erdélyi Magyar Adatbank] KÉSEI DOLGOK [Vákát oldal] Amikor hosszú évekkel később e munka írója találkozott néhány férfiúval, kik ott bent, ám kint is meséltek neki e régi időkről, amidőn ő még nem járt a szigeten első dolga volt

Részletesebben

Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság. Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes

Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság. Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes Az áldozatok vére éppen hogy megszáradt, amikor Terry fülét kopogás ütötte meg. Kippkopp, hallatszott

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás?

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás? DRÁMAJÁTÉK TINIKNEK Vári Lili: A KULCS A történet egy vallási középiskolában játszódik. Szereplők: Tanár dr Wieser Tanár Brown Diákok: Jim, Larry, Jeff, Tom és Matthew Első szín (Osztályterem, a diákok

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A Károlyi Pályázat Kémia Írta: Elefánti Barbara 10. A 2007. november 3. Tartalomjegyzék 2. oldal: Tartalomjegyzék 3. oldal: Bevezetés 4. oldal: Emil Fischer élete és munkássága 5.-7. oldal: Beszélgetés Emil

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

A királykisasszony cipője

A királykisasszony cipője A királykisasszony cipője Színpadra alkalmazta: Steinwender József Szereplők: Királykisasszony Mészáros Csizmadia Szobalány Kisbíró Herceg koldus ruhában Hajdúk Napszámosok (férfiak, nők) Hercegek, királyfik

Részletesebben

A HECSEDLI MEG A POSTÁS

A HECSEDLI MEG A POSTÁS SZEMLE 13 T. Ágoston László A HECSEDLI MEG A POSTÁS Hecsedli. Várjuk a postást mondta Bányai, az író, és letette a kagylót. Régi, jól bevált, mondhatni egyezményes szövegük volt ez Zsengellérrel, a költővel

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára Pokol Anett Téli mesék Lindának, ötödik születésnapjára December 1. Az aranyszínű léggömb UTOLSÓ NAP, UTOLSÓ ÓRA, NEM FOG AZ AGY, NEM FOG A KRÉTA! üvöltötte kórusban az egész 2. B osztály. Téli szünet

Részletesebben

MIT ÉRDEMEL AZ A BŰNÖS... Részlet

MIT ÉRDEMEL AZ A BŰNÖS... Részlet Lejegyezte: Mátrai Diána Halász Péter: Hatalom, pénz, hírnév, szépség, szeretet MIT ÉRDEMEL AZ A BŰNÖS... Részlet Katona József Színház, Kamra 1994. szeptember 30. 20 óra Készítették: Halász Péter, Veress

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Passió 2006. 1. jelenet: Bevezetés. 2. jelenet: A vak meggyógyítása

Passió 2006. 1. jelenet: Bevezetés. 2. jelenet: A vak meggyógyítása Passió 2006. 1. jelenet: Bevezetés Beszélı2 (Zsuzsi): Judit, én nem értelek téged. Nagyon szívesen elviszlek a templomba, de mi értelme van? Beszélı1 (Judit): Nekem fontos az Isten, mert szeret engem.

Részletesebben

A három biciklis leugrik az udvaron. A biciklit begurítják a pitarba. - No, most már szakadhat akár a vízözön is! Bent a csárda csendes.

A három biciklis leugrik az udvaron. A biciklit begurítják a pitarba. - No, most már szakadhat akár a vízözön is! Bent a csárda csendes. A HORTOBÁGYI ORGONA Hirtelen beborult az ég, mintha egy óriás hamuszínű ponyvával vonták volna be. A Hortobágy síkján hűvös fuvallat száguldott végig. A távolban morgott már a zivatar. A kocsiúton három

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

humorpakk10.txt 2 nő beszélget

humorpakk10.txt 2 nő beszélget 2 nő beszélget humorpakk10.txt 1. Szia! 2. Szia! 1. Mi van? 2. Zűr. 1. Veled? 2. Nem. 1. Hanem? 2. Hallgatsz? 1. Hallgatok. 2. Esküdj! 1. Esküszöm! 2. Válnak. 1. Kik? 2. Olgáék. 1. Ok? 2. Rájött. 1. Olga?

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

A népesség nyolcvan százaléka nyugdíjas

A népesség nyolcvan százaléka nyugdíjas A kosárfonásról híres település központjából vezet az út a világ elől elrejtett faluba. Nagymedeséren nem könnyű a megélhetés, a helyi kis üzlet sem tart egész nap nyitva, kevés a vásárló. A helyiek a

Részletesebben

A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05.

A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05. A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05. ÖSSZEFOGLALÓ a Nemzeti Jogvédõ Alapítvány által mûködtetett Nemzeti Jogvédõ Szolgálat A 2006

Részletesebben

Marad a csónakház, mégsem lesz étterem a Sóstói tavon 2009. szeptember 07. hétfő, 18:44

Marad a csónakház, mégsem lesz étterem a Sóstói tavon 2009. szeptember 07. hétfő, 18:44 Váratlan fordulat: nem épül meg a sóstói régi csónakház helyére tervezett szolgáltató- és vendéglátóhely. A vállalkozó ugyanis visszavonta a pályázatát. Ezt Csabai Lászlóné polgármester jelentette be a

Részletesebben

Minden idők legunalmasabb nyári vakációja

Minden idők legunalmasabb nyári vakációja Első fejezet Minden idők legunalmasabb nyári vakációja A fiút, aki a padon ült, Pöttöm Allannek hívták. Fekete haja volt, ami egykettőre összekócolódott, merthogy egy kicsit hosszabb volt a kelleténél.

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

- Ó kedves feleségem, mégse tegyük ezt. Ha már az Isten nekünk ezt adta, ilyennel áldott meg, felnöveljük, ne dobjuk el magunktól.

- Ó kedves feleségem, mégse tegyük ezt. Ha már az Isten nekünk ezt adta, ilyennel áldott meg, felnöveljük, ne dobjuk el magunktól. Szamárbőr királyfi (széki népmese) Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy király. Annak a királynak nem volt gyermeke. Feleségestül együtt erősen búsultak, hogy már minden boldogságok meglenne, hogyha

Részletesebben

steve berry Vérbosszú Párizsban

steve berry Vérbosszú Párizsban steve berry Vérbosszú Párizsban Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2012 ELŐJÁTÉK Gízai-sivatag, Egyiptom 1799. augusztus Napóleon Bonaparte tábornok leszállt a lováról, és elámulva nézett föl a piramisra.

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

RÉGI IDÔK TANÚJA. Borbás Mária

RÉGI IDÔK TANÚJA. Borbás Mária 755 Borbás Mária RÉGI IDÔK TANÚJA Hatalmas feladatra vállalkozott könyvkiadásunk SHAKESPEARE ÖSSZES DRÁMÁI-nak új megjelentetésével. A felszabadulás, de különösen a fordulat éve óta Shakespeare életmûve

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

Az egyén méltósága szent és sérthetetlen

Az egyén méltósága szent és sérthetetlen Bét Orim Hírlevél XI. évfolyam 2. szám www.betorim.hu 2015. február Az egyén méltósága szent és sérthetetlen A német alkotmány első s legfontosabb kitétele az, hogy az egyén méltósága szent és sérthetetlen.

Részletesebben

útja a szabadság felé

útja a szabadság felé Szandra útja a szabadság felé Szandra útja a szabadság felé Szandra egy teljesen hétköznapi erdélyi kisvárosban nőtt fel. A családi házuk két kis szobából és egy nappali-konyhából állt. Két húga volt és

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

Villás Lajos: Blokád a Váci úton 2008. September 28.

Villás Lajos: Blokád a Váci úton 2008. September 28. Villás Lajos: Blokád a Váci úton 2008. September 28. Valahol az országban, rendõrök, és romák "szövetséget kötöttek". Szövetséget kötöttek arra, hogy közösen, kéz a kézben fognak fellépni mindenkivel szemben,

Részletesebben

A Pápai Önkormányzat egyetlen nemzetben gondolkodó képviselője jelenti:

A Pápai Önkormányzat egyetlen nemzetben gondolkodó képviselője jelenti: A Pápai Önkormányzat egyetlen nemzetben gondolkodó képviselője jelenti: A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület második üléséről, valamint a képviselőtestület 2011. szeptember 29-ei üléséről

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Ez a könyv.... kalóz tulajdona

Ez a könyv.... kalóz tulajdona Ez a könyv... kalóz tulajdona A kis csapat öt főből áll, mint kézen az ujjak. A Tengeri Mackók a Kalóziskola első évét járják, és arra pályáznak, hogy igazi tengeri medvévé váljanak! Az angol származású

Részletesebben

Így aztán a nagy tölgyfák alatt, egy pokrócon nekiálltunk ultizni. Ferkó, a figyelő pufajka kabátját szép vánkos alakúra tűrte, és az egyik sínre

Így aztán a nagy tölgyfák alatt, egy pokrócon nekiálltunk ultizni. Ferkó, a figyelő pufajka kabátját szép vánkos alakúra tűrte, és az egyik sínre A KISVASÚT Leérettségiztem. Az Erdőmérnöki Egyetemre fél pont híján nem vettek fel. Bölcs nagybátyám tanácsára az Észak-somogyi Állami Erdőgazdaságnál helyezkedtem el fizikai munkára, bizakodva, hogy igyekezetemet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ALSÓ TAGOZATOS DIÁKJAI RÉSZÉRE

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ALSÓ TAGOZATOS DIÁKJAI RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ALSÓ TAGOZATOS DIÁKJAI RÉSZÉRE A kiadványt összeállította: Laskó Zoltánné, Rosta Helga, Szirmai Nóra Grafika: Varga Gábor Farkas, Tunyogi Gábor Kiadja: Városi Képtár - Deák Gyűjtemény,

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL RÓZSÁSSY BARBARA 59 gondolok, kell, méghozzá az írás, a vers létjogosultsága mellett. Miként valamiképp a szerzõ is ezt teszi könyvében mindvégig. Hogy a társadalomnak mára nemhogy perifériájára került,

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban?

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? A Jövô diákja Felkelni nehéz dolog, fél hét elôtt sosem sikerül. Az indulásig hátra lévô fél óra arra ugyan elég volna, hogy magamra rángassak valamit, aztán

Részletesebben

Főnixmadár. A hazugság polipkarjai

Főnixmadár. A hazugság polipkarjai Főnixmadár A hazugság polipkarjai Előszó A könyv igaz történet, a szerző által megélt és felidézett eseményeken alapul. Egy történet két lélek egymásra találásáról, amelyet a hazugság polipkarjai tartanak

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET 13. Ha megnyerte, nehogy vigye! Egyre kevésbé tudok a küldetésemre koncentrálni. Lehet, hogy az illuzionista megsejtette, hogy a nyomában vagyok, és mindenféle

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

BÉKÉTLEN BÉKE MEGEMLÉKEZÉS TRIANONRÓL 2014-BEN A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS JEGYÉBEN PREMIER MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

BÉKÉTLEN BÉKE MEGEMLÉKEZÉS TRIANONRÓL 2014-BEN A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS JEGYÉBEN PREMIER MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA BÉKÉTLEN BÉKE MEGEMLÉKEZÉS TRIANONRÓL 2014-BEN A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS JEGYÉBEN PREMIER MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA Színpadi háttérként projektoros kivetítővel Juhász Gyula Trianon című versével

Részletesebben

II. forduló. Név. Lakcím: Iskola: Osztály: Email cím: Telefonszám:...

II. forduló. Név. Lakcím: Iskola: Osztály: Email cím: Telefonszám:... II. forduló.. Név Lakcím:. Iskola:. Osztály:. Email cím:. Telefonszám:..... 1. Feladat Ki rejtőzik a számok mögött? Válaszoljatok a kérdésekre! A számokkal jelölt betűkből a regény egy szereplőjének nevét

Részletesebben

Mikor Stacy visszaért, a kirakós játék előtt állva találta. Gyönyörű! fordult a lányhoz. Nagy munka lehetett összerakni.

Mikor Stacy visszaért, a kirakós játék előtt állva találta. Gyönyörű! fordult a lányhoz. Nagy munka lehetett összerakni. fejjel, mintegy alulról, egyenletesen szürke hajsátra alól pislogott rá. Mellette a padlón kisebbfajta tócsává gyűlt a víz, mely a kabátjáról csöpögött. Még mindig a karjára vetve tartotta. Meg kell mondjam,

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idei évben rendhagyó beszélgetésre került sor az Ő is móriczos diák volt interjú keretében. Az íróként, költőként, illetve műfordítóként tevékenykedő Mezey Katalint s lányát,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

M. Veress Mária. Szép halál

M. Veress Mária. Szép halál 184 Rügyek Szép halál Először nem figyeltem fel a kiáltásra, nem volt abban semmi különös, hogy valaki ordibál, megszokott volt ez arrafelé. Csak mikor közelebb értem, akkor hallottam, hogy mintha segítségért

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

Duna utca. családvers

Duna utca. családvers Terék Anna Duna utca családvers és lehet, én mégiscsak a Duna utcában voltam egész életemben a legboldogabb. öten laktunk két szobában, s apám sosem tudta nyugodtan megcsókolni anyámat, mi néztük őket

Részletesebben

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas.

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas. A róka és a farkas Vót, hol nem vót, heted hét országon is túl, de még az operenciás tengeren is túl, hol a kis kurta farkú malac túr, vót eccer egy róka. Vót ennek a rókának két báránnyó. Csált 1 magánok

Részletesebben