Pártatlan bíró. Anubisz. Mitikus kutyák

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pártatlan bíró. Anubisz. Mitikus kutyák"

Átírás

1

2 Mitikus kutyák Anubisz Pártatlan bíró Anubisz, Ízisz és Ozirisz fia a sivatag és az alvilág istene az ókori Egyiptomban. Ô vezeti át a halottakat a túlvilágra, vigyáz a sírokra, és távol tartja a tetemeket zabáló, kóbor kutyákat. Emberi alakban ábrázolják, ám ugyanolyan fekete kutyafejjel, mint a kóbor ebeké, vagy pedig fekvô ebként, felemelt fejjel, valamint kinyújtott mellsô lábakkal ez a képmás Anubisz ôrzô szerepét idézi fel. Az istent néha sakállal azonosítják (a sakál jele bírót is jelentett), noha ez az állat nem terjedt el Egyiptomban, nem úgy, mint a kutya, amelyet a Nílus-parti nép nagyra becsült. Az Anubisznak tulajdonított fekete szín természetesen jelképezi az isten kapcsolatát a holtak birodalmával, ugyanakkor utal Egyiptom egyik legrégebbi elnevezésére: Kem, vagyis fekete föld. Az Óbirodalom idején Anubisz a temetkezési rítusok rendkívül népszerû istene, bár mindössze egyet- len templomot szenteltek neki Kaszában (görögül Künopolisz, jelentése: kutyaváros). A masztabákban (egyiptomi sírokban) Anubisznak ajánlott adományokat tártak fel. Az idôszak végére Ozirisz uralkodó helyet foglal el az egyiptomi istenek körében, Anubisz pedig elmaradhatatlan segítôtársa lesz: ô vezeti az elhunytakat az ítélkezô isten színe elé. Anubiszt idônként sakálfejû istenként említik: ugyanakkor tagadhatatlanul egy kutya vonásait viseli (egyiptomi faszobor) 12

3 Ez a thébai falfestmény Egyiptomban egyértelmûen úgy ábrázolja Anubiszt, amint két kezét a szarkofágra helyezi a védelem jeléül A görög-római korban továbbra is a holtak kísérôje és a túlvilág ôre. Ily módon Anubiszt gyakran láthatjuk kulccsal a kezében, amikor emberi testtel ábrázolják, vagy a szájában hordja, amikor kutya képében jelenítik meg. Anubisz három fontos feladatot teljesít, amely az elhunyt belépését segíti a túlvilágra: a test bebalzsamozását, a szájfelnyitás szertartását és a szív megmérését. A bebalzsamozás aprólékosan elvégzett rítusai révén a halott eljut a legfelsôbb bíró elé, ahol ítéletet mondanak róla. Anubisz már részt vett egy múmia túlvilágra való felkészítésén. Valójában, amikor ráleltek atyja, Ozirisz testére, amelyet Széth megcsonkított, ô szedte össze a balzsamozáshoz használt kenôcsöket, s ôrizte a testet a mûvelet során. Ezért az elsô múmia óta a balzsamozók pártfogójaként tisztelik. És a temetési ikonográfiában nagyon gyakran ábrázolják úgy, amint a szarkofágjában fekvô múmia fölé hajol. Nevéhez fûzôdik a szájfelnyitás szertartása is. Varázsló istenként új életre kelti a múmiát titkos igékkel, és nem csupán a száját, hanem az orrát, a szemét és a fülét is felnyitja. Így készíti elô a halottat a túlvilági létre. Ezután elvezeti az elhunytat az égi adományok mezejére, a felvilág és a holtak birodalma közötti területre, és keze ráhelyezésével védi. Más szóval közvetít az újonnan érkezett és az istenek között. Ezután Anubisz elvégzi a halott szívének megmérését. A mérleg egyik tányérjába Maat istennônek, az igazság és rend védelmezôjének egyik jelképe kerül: néha nevének hieroglifája, máskor attribútuma, a strucctoll (az igazság szimbóluma). A szívet a másik tányérba helyezik. Ez a szerv az értelem, ebbôl következôen a halott cselekedeteinek és tudatának székhelye az elhunyt lelkét képviseli. Anubisz leméri a súlyát, és szava rendkívül nagy jelentôségû, mivel tôle függ Ozirisz és Hórusz, a két ítélkezô isten döntése. Ha a mérleg nyelve egyensúlyban van, a halott Anubisztól kísérve csatlakozhat az istenek és az elhunytak lelkeinek társaságához. Ha a szív nehezebbnek bizonyul az igazságnál, azonmód felfalja egy szörnyeteg. Anubisz alakjában Kerberosszal vagy Solotllal szemben nincs semmi rémisztô. Mégis azzá vált, mivel az élôk és holtak világa közötti átmenetet képviseli, s fôként rettegett hajthatatlanságának köszönhetôen. 13

4 Hôsök Kutyák a háborúban Bátor kis katona ban számos kutya teljesített katonai szolgálatot. Bátrak voltak, emberéleteket mentettek meg, de vigaszt is nyújtottak a katonáknak Az I. világháború kezdetén alig 300 kutya teljesít frontszolgálatot. Megjelenésük a francia hadseregben egyéni kezdeményezés eredménye ben Tolet százados megalapítja az Egészségügyi Kutyák Nemzeti Társaságát ben a hadsereg megszünteti az intézmény támogatását, de 1915-ben hivatalos egységet hoz létre. Nagy testû, erôs brie-i és beauce-i juhászkutyákat és flandriai pásztorkutyákat toboroznak minden tartományból. Idomítás után Satory táborába szállítják ôket. Ott várják meg, hogy elszállítsák ôket a szolgálati helyükre. A kiválasztott kutyáknak amelyeknek a fedôszôrzete tömött és kemény, aljszôrzete dús tûrniük kell a hideget, az éhséget és a fáradtságot, és feltétel nélkül engedelmeskeniük kell szögezi le egy korabeli kiképzési kézikönyv. A brie-i juhászkutya 1909-es standardja egyébként hullámos fedôszôrzettel és dús aljszôrzettel mutatja be a fajtát. A fronton a sebesültszállító vagy mentôkutyák feladata, hogy a sebesülteket megkeressék a harcmezôn. Ily módon több ezer katonát mentettek meg. A kutyák ráadásul géppuskát és ágyút vontattak a nehéz, az ellenséges vonalakhoz közeli terepen. Ôrszemek és küldöncök voltak, tûzharc közben átkeltek az üzenetekkel az ellenséges vonalakon. A telefonvonalak kiépítésében is részt vállaltak. Ezek a bátor és hûséges kutyák apránként tiszt és közlegény segítôtársaivá váltak mindenféle háborús körülmények között (Le Petit Journal, 1915). Seregszemle a frontra induló háborús mentôkutyák felett a párizsi Tuileriákban 42

5 Hôsök Lajka Feláldozták a tudomány oltárán Ahidegháború kellôs közepén az Egyesült Államok és a Szovjetunió egymással küzdött az ûr meghódításáért. Az 1950-es években a szovjetek óriási elônyre tettek szert. Minden kutatást egyetlen cél vezérelt: embert küldeni az ûrbe. Kísérleti állatokat használtak fel: elôbb majmokat, majd kutyákat ben Lajkára (valódi neve Kudrjavka volt), a kis nôstény spiccre került a sor, hogy elinduljon a nagy útra a Szputnyik 2 fedélzetén (az orosz szó jelentése: kísérô). Lajkát aprólékos gonddal választották ki és készítették fel a tudományos kísérletre; dublôze Albina lett volna, aki addig már kétszer repült geofizikai rakétában. A kutyának el kellett szenvednie a repülésre való felkészítést és egy sebészeti beavatkozást, amelynek során élettani paramétereket felfogó készüléket ültettek be a testébe október 31-én Lajkát és a táplálékát adagoló berendezést egy konténerbe helyezték. A kutya szívének kedves Garenko, a Lajka felkészítését végzô emberek egyike az indulásig mellette maradt november 3-án a Szputnyik 2 felemelkedett. A belsejében Lajka, húsznapi élelemmel és mindössze egyetlen hétre elegendô oxigéntartállyal. A szovjetek hét napig tanulmányozták a kutyán a súlytalanság hatásait. Szerencsétlen Lajka levegô híján egy hét múlva elpusztult, de a mesterséges holdba amúgy sem terveztek semmiféle leszállóegységet. A Szputnyik április 14-én újra belépett a Föld légkörébe. A szovjetek a repülést követô felháborodást látva nyilvános mentegetôzésre kényszerültek Lajka tragikus sorsa miatt. Mielôtt kilôtték volna az ûrbe, Lajka kutyát szakértôk serege készítette fel a repülésre 43

6 Hôsök A német juhászkutya Sokoldalú, pompás munkás A19. század végén németországi pásztorkutyák keresztezésébôl alakul ki a német juhász fajta. A cél: olyan kutyát létrehozni, amely számos területen képes megállni a helyét. A kísérlet sikerült, a fáradhatatlanul dolgozó német juhászkutya a mai napig számtalan feladatot lát el az élet különbözô területein. Az ôrkutya az I. világháború alatt sikeres mentôkutyává vált: még a gázok felismerésére is képes. Ezzel a küldetéssel más katonai konfliktusok, például az algériai háború idején is megbízták. Késôbb a német juhász részt vállal a terroristák elleni küzdelemben a pályaudvarokon és a repülôtereken, ahol poggyászokat ellenôriz. Amikor jelez, vagyis robbanóanyagra figyelmeztet, egyértelmû testtartást vesz fel: a német juhász leül, ha a megtalált dolog magasan van, és ha a tárgyat a földön vagy a föld alatt rejtették el, akkor lefekszik. Szaglása kiváló, így mindenféle nyomozásban rendkívül ügyes, a kábítószer elleni harcban is alkalmazzák. A német juhászkutyát ugyanúgy alkalmazzák magánházak, mint közterületek védelmére Az eljárás ugyanaz, csak a keresett tárgy, illetve a jelzés változik. A tiltott szerre bukkanó kutya ugat vagy kapar. Hogy a drogot felfedezze, elég a szimata, nincs szükség semmiféle függôség kialakítására. Kábítószer után átkutathatnak zárt helyiségeket, gépjármûveket, sôt, még embereket is megmotozhatnak. A kutyának ki kell kerülnie minden szimatcsapdát, mint például a kávé és a bors vagy a légmentesen záródó tartályok. Néha az a feladata, hogy ôrizzen vagy megfékezzen egy gyanúsítottat. A német juhászkutya a lavinák, földomlások áldozatainak is a segítségére siet. Ezt a fajtát alkalmazzák emberek felkutatására földrengések és vulkánkitörések esetén vagy gázrobbanás, tûzvész következtében összeomlott épületek romjain. Ilyen helyzetben az állat egyértelmûen jobb teljesítményt nyújt, mint a gépek. Egyes mûszerek képesek felderíteni az áldozatokat, de csak akkor, ha a környék aránylag csendes, és a romok alá került személy még él. A német juhászkutya zajban és sötétben is dolgozik. Ráadásul kiszimatol minden áldozatot, akár életben van, akár halott. További humanitárius feladata a nyomkövetés: meg kell találnia egy 44

7 A német juhászt, amely dacol minden veszéllyel, akár helikopterrel is felemelhetik, hogy a lavina helyszínére juttassák Gazdája biztató szavaival buzdítja a kutyát, amely megpróbálja megtalálni a hó alatt rekedt áldozatokat személyt vagy a hozzá tartozó tárgyat. E kutyafajta számos képessége okán a rendôrség, tûzoltóság, katonaság és a polgári védelem nélkülözhetetlen munkatársa. A német juhásznak ugyanis egészen különleges adottságai vannak, szaglása rendkívül kifinomult, mivel körülbelül 200 millió szaglósejtje van (az embernek csupán 5 millió jutott). Képes arra is, hogy orrának parányi mozdulataival felderítse a megfelelô irányt. Ráadásul rövid szôre is értékes adu, ha hóban vagy romok között kell utat törnie. Bátor tetteit a gazdája iránti engedelmesség és rajongás is magyarázza. Az embernek a német juhász mellett kutyául kell értenie, az eb nyelvén kell megerôsítenie a parancsokat és kifejeznie a dicséretet. Így a kutya, hogy örömet szerezzen mintha csak játék lenne, amelynek a végén jutalom várja, gazdájának kérésére felkutat egy embert, bombát vagy nyomot; teljesen mindegy, hiszen nincs tudatában annak, milyen feladatot végez. Bár mentôakciókban a malinois, a beauce-i juhászkutya és a dobermann is kiérdemelte a maga nemesi oklevelét, az erôs, kitartó, társaságkedvelô német juhász felülmúlhatatlan marad. Ez a fajta a franciák egyik kedvence.

8 Atléták A bullterrier A mókás kis mokány Abullterriernek már a származása is elárulja, hogy ez a kutya mekkora energiabomba. Angliában a 18. század végén bulldogokat pároztattak terrierekkel. Az elôbbiek borzokkal, bikákkal és medvékkel küzdöttek az állatviadalokon, az utóbbiak pompás vadászok és kiváló patkányölôk voltak. Ivadékuk a bull and terrier nevet kapta, ebbôl ered a bullterrier. Ezek a kutyák hamarosan a kutyaviadalok és a patkányölô állatheccek bajnokaivá váltak. A rats killing matches (patkányölô viadalok) annyira népszerûek voltak, hogy Franciaország és Anglia között megszervezték a patkányexportot. Ezeket a különösen erôszakos és véres viadalokat végül is betiltották: Franciaországban 1834-ben, Angliában egy évvel késôbb. Ennek ellenére titokban továbbra is szerveztek ilyen állatviadalokat. Zömök, hosszú fejû, erôs nyakú, rövid hátú kutya, erôsen ívelt bordákkal A kölyök bullterriernek már tojásdad a feje, akár egy rögbilabda, és hihetetlen energiák feszítik A harcos évtizedekbôl a bullterrier megôrizte hihetetlen életerejét, némi makacsságot is, de egy szikrányi agresszivitás sem maradt benne. Ne feledjük, hogy vad természetét az ember alakította ki és örökítette tovább. A kicsi (legfeljebb 35,5 cm marmagasságú, 9 kilónál könnyebb), zömök bullterrier csupa izom, és rendkívül nagy a mozgásigénye. Séta vagy kocogás, kirándulás biciklin vagy lóháton: bárhová követi a gazdit, és nem biztos, hogy estére ô fárad el legjobban. Vidám természetû, imád játszani, labda vagy frizbi után rohanni. Kirobbanó erejét kordában tarthatjuk valamilyen kutyasporttal, mint például az agility, amelyen különféle akadályokat kell legyôzni (palló, kukac) vagy kikerülni (szlalom). A bullterrierkölyöknek is szüksége van a testmozgásra, de nem szabad, hogy ez túl intenzív legyen, hiszen a növekedés még nem fejezôdött be. Ovális fejével és vastag, izmos nyakával a bullterrier úgy néz ki, mint egy mókás bohóc, annál is inkább, mivel imádja megnevettetni a családját. 70

9 Atléták A dobermann Nincs benne semmi kegyetlenség Adobermann fajta Németországban alakult ki a 19. század második felében. Friedrich Ludwig Dobermann adószedôt arra kényszerítette a munkája, hogy szép summa pénzzel utazgasson. Úgy döntött hát, hogy egy falka olyan kutyával veszi körül magát, amely képes megfutamítani a tolvajokat. Mivel akkoriban kemény idôk jártak, bátor és vad kutyákra volt szüksége. Bár a dobermann fajta születési dátumát ismerjük, a kialakulásában szerepet vállaló kutyákat nehezebb azonosítani. Friedrich Dobermann ugyanis semmiféle feljegyzést nem hagyott hátra a keresztezésekrôl. Ráadásul nála a kiválasztás legfôbb szempontja a kutya természete és testi ereje volt, mit sem törôdött a tenyészkan típusával. Mindenesetre úgy véljük, a pincsert felhasználhatta, hiszen ez utóbbi mutat némi hasonlóságot a dobermannal, és elterjedt kutya volt Németországban. Az is valószínû, hogy a mészároskutyának nevezett, nagy német eb is közrejátszott a fajta kialakításában. Ez végül is Otto Göller érdeme, aki Dobermann halála után megörökölte annak kutyafalkáját. Vajon elsôdleges ôrzô-védô szerepe amire ma is használják a rendôrségen és a hadseregben lenne az oka, hogy rossz hírét költötték pár esztendôvel ezelôtt? A dobermannt sokáig úgy tartották számon, mint vad és nehezen nevelhetô kutyát. Csakhogy ez az állítólagos kegyetlenség az ember mûve. Bármelyik kutya, amelyet agresszívnak nevelnek, azzá válik. A dobermann fajta egy adószedôrôl kapta a nevét Egy olyan erôs, élénk és bátor eb, mint a dobermann, nem szükségképpen veszélyes. Imád a gazdi társaságában futkározni. Teljes lelkével csüng a gazdáján, akit megvéd, de azért nem veti rá magát mindenkire! A dobermann hosszú, csontos feje tekintélyt parancsol, de nem úgy néz ki, mint egy gonosztevô. Bár kemény természetet és ôrzô-védô hajlamokat örökölt, a dobermann tagadhatatlanul kellemes társ. 71

10 Magyar kutyák Vadászok a vizsla Érzékeny és intelligens Sokoldalú vadászkutya, úgynevezett mindenes: egyaránt vadászik vízben, lesi az apró- és a nagyvadat B bár leginkább az apróvad vadászatára alkalmas ár a magyar vizslát csak 1935-ben ismerték el önálló fajtaként, ez a kutyafaj hasonlóan a többi ôsi magyar fajtához több évszázados tenyésztési múltra tekint vissza. Egyes történeti források szerint már a 11. században ismerték, a kiváló költô Balassi Bálint vizslatenyészete pedig nagy hírnévre tett szert. A legfôbb különbség más vizslafajtákhoz képest, hogy a legtöbb európai vizsla spanyol eredetû, a magyar vizsla azonban a török sárga vadászeb és a sárga pannon kopó leszármazottja. A magyar vizsla középtermetû, zsemlesárga színû, tartása elegáns, testfelépítése könnyed és harmonikus. Két fajtája ismert, a rövid és a drótszôrû, utóbbit 70 évvel ezelôtt kezdték kitenyészteni abból a célból, hogy egy, a téli hideget is jól tûrô vadászkutyát hozzanak létre. Kiegyensúlyozott, könnyen tanítható eb, különösen jó a memóriája, a kapcsolattartási és a kombinációs képessége. Emellett rendkívül érzékeny, a durva bánásmódot nem tûri el, de ha jó gazdára talál, ragaszkodó és engedelmes társsá válik szép szóval mindent el lehet érni nála, bántással azonban semmit! Legendásan jó a szaglása, igen attraktív, amikor a vadat jelzi és állja, a lelôtt zsákmány felkutatásában és elhozásában is kiváló eredményeket ér el. A vadászok egybehangzó véleménye, hogy a legkönnyebben képezhetô és vezethetô vadászkutya: egy jól képzett magyar vizslával minden vadászat igazi élménnyé válik. Ezen tulajdonságai miatt nem véletlenül vált a legkedveltebb hazai vadászkutyává, amelyet ma is szívesen tartanak. A divatos- sá vált különféle vadászkutyás sportversenyeken is igen elôkelô helyezéseket érnek el a magyar vizslák. Az elmúlt idôben mint házikedvenc is népszerû lett, hiszen intelligens, jól kezelhetô és tanítható, jól alkalmazkodó, barátságos természetû, a gyermekeknek is megfelelô játszótárs lehet és nem utolsósorban azért is, mert szép kiállású, elegáns eb. 136

11 Magyar kutyák Pásztorok a puli Okos, igénytelen szôrcsomó A puli sokkal több, mint egy kedves szôrcsomó: terelôtudományával, A szívósságával és intelligenciájával a világ legjobb kutyái közé tartozik puli a legismertebb, egyben legjellegzetesebb magyar kutyafajta. Különlegessége a hosszú, bozontos, zsinórban vagy szalagban lógó szôrzete, az úgynevezett szôrköntös, amely alól nem látszik ki sem a lába, sem a feje, csupán a vidám rózsaszín nyelvecske igazítja útba a szemlélôt, merre is van az eb feje. De a puli sokkal több, mint egy kedves szôrcsomó: terelôtudományával, szívósságával és intelligenciájával a világ legjobb kutyái közé tartozik, amelyet számtalan versenyen igazoltak is a fajta képviselôi. Ezek a tulajdonságok hosszú évszázadok, sôt évezredek alatt alakultak ki. Ma az a legvalószínûbb feltételezés, hogy ôsét a honfoglaló magyarok hozták magukkal. Erre utal, hogy Herman Ottó szerint a tibeti terrier és a lhasa apso a puli rokonai, illetve a puli elnevezést a sumér támadva terelô kifejezésre vezetik vissza. Igen ellenálló és igénytelen állat, a téli fagyokban és a nyári kánikulában is képes munkáját elvégezni. Méghozzá olyan sikerrel, hogy egyes megállapítások szerint nem is kell juhász melléje, mert egymagában képes akár 400 birkát egy területen megtartani. Intelligenciájára utal, hogy nem csupán szavakkal lehet irányítani, hanem mozdulatokra, sôt, szemvillantásokra is reagál, megérti, mit várnak el tôle, s a parancsokat minden esetben lelkiismeretesen végre is hajtja. Ma ismert formáját és fajtajellemzôit a 17. században indult tudatos nemesítési szándék megjelenésekor kezdte elnyerni, és végül az 1920-as, 30-as években érte el. A múlt század elején nyilvánvalóvá vált, hogy a pásztorkutyák ideje lassan lejár, munkájukat átveszik a gépesített üzemek. Ezért Raitsits Emil állatorvos tenyésztési programba fogott, ennek eredményeként egy hobbi- és sportcélból tenyészthetô kutya jött létre. Ez a puli megôrizte az ôsök összes jó tulajdonságát, de háttérbe szorult a terelési képesség, viszont alkalmassá vált a házôrzésre, és családi kedvencként is igen kedvelt lett: egy kifejezetten gyermekbarát kutyát tenyészettek ki. Bármennyire csodálatos kutya is, népszerûsége mára jelentôsen csökkent, köszönhetôen a kezelhetetlennek tartott szôrzetének és a külföldi, divatos kutyák megjelenésének. Ennek ellenére a hazai tenyésztôk igyekeznek eleget tenni az elvárásnak, miszerint minden ország felelôs a saját fajtáiért, és tôlünk várják fajtáink formálását és tenyésztését. 137

A spanyol agarak tragédiájától...

A spanyol agarak tragédiájától... A spanyol agarak tragédiájától... WWW.GALGO-IN-NOT.DE WWW.GREYHOUND-IN-NEED.COM...a családi kedvenc létig Hogy történhetett ez meg? Évszázadok óta csodálja az ember az agarak eleganciáját. Sokakat vonz

Részletesebben

Fajtabemutató-Standard Módosítás: 2009. február 04. szerda, 14:59

Fajtabemutató-Standard Módosítás: 2009. február 04. szerda, 14:59 A kaukázusi juhászkutya ősi hazája Közép-Ázsia, Kaukázus, Azerbajdzsán, Örményország, Grúzia, Dagesztán, Csecsenföld, Észak-Oszétia és a környező kisebb köztársaságok. Nagyon nagy számban fordul elő Oroszország

Részletesebben

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész A kutya kiképzése Az alkalmazott etológia kérdései I. rész Tény: Az ember kb. i. e. 12000 évvel ezelőtt háziasította a kutyákat, az állatok közül vélhetőleg elsőként. - Mi hát az etológia? A tudomány szempontjából

Részletesebben

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) PEKINGESE (Pekingi palotakutya)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) PEKINGESE (Pekingi palotakutya) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) FCI-Standard N 207/ 2009.06.05./ GB PEKINGESE (Pekingi palotakutya) 2 SZÁRMAZÁS: Kína. VÉDNÖK:

Részletesebben

IV. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 4. OSZTÁLY. Tanuló neve, osztálya: Iskola neve, címe: Felkészítő tanár neve:

IV. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 4. OSZTÁLY. Tanuló neve, osztálya: Iskola neve, címe: Felkészítő tanár neve: IV. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 4. OSZTÁLY Tanuló neve, osztálya: Iskola neve, címe: Felkészítő tanár neve: A név, cím részt nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni az olvashatóság

Részletesebben

A félreismert pumavadász avagy a kutyavilág Bodybuilding bajnoka

A félreismert pumavadász avagy a kutyavilág Bodybuilding bajnoka FAJTAISMERTETİ A félreismert pumavadász avagy a kutyavilág Bodybuilding bajnoka Az elsı látásra félelmetes megjelenéső, hatalmas, hófehér, "csupaizom" kutyát a kutyavilág Bodybuilding bajnokának is nevezhetnénk.

Részletesebben

Német juhászkutya MEMSAAI.ELTE

Német juhászkutya MEMSAAI.ELTE Német juhászkutya MEMSAAI.ELTE Tartalom Német juhászkutya...1 Teste...3 Feje...3 Marmagassága...4 Testtömege...4 Szőrzete...4 Színei...4 Alomszáma...4 Várható élettartama...5 Vérmérséklete...5 Jelleme...5

Részletesebben

II. VELENCE TÓ CAC 2014. augusztus 10. (2014-08-10)

II. VELENCE TÓ CAC 2014. augusztus 10. (2014-08-10) II. VELENCE TÓ CAC 2014. augusztus 10. (2014-08-10) 2014-08-10 FCI I. Fajtacsoport 419 76 Groenendael 2 Tervueren 2 Csehszlovák farkaskutya 3 Német juhászkutya 3 Német juhászkutya hosszúszőrű aljszörzettel

Részletesebben

Apportírozás Foglalatosság /hobby/ minden kutyának!

Apportírozás Foglalatosság /hobby/ minden kutyának! Apportírozás Foglalatosság /hobby/ minden kutyának! Minden kutyatartó álma, hogy kutyája a tárgyakat megbízhatóan visszahozza? Sok kutya azonban inkább elszalad, és várja, hogy a gazda csatlakozzon a fogócskához.

Részletesebben

Kedves látogató! Fegyverek, harcban használt eszközök. Védőfegyverek. Támadófegyverek

Kedves látogató! Fegyverek, harcban használt eszközök. Védőfegyverek. Támadófegyverek Kedves látogató! Szeretettel köszöntünk kiállításunkban, mely a 18-19. századi Perzsiát [ma Irán] mutatja be. A kiállítási termekben lenyűgöző tárgyak sorával képviselteti magát a férfiak világa, az írástudók

Részletesebben

Székesfehérvári CACIB 2015. június 21. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-21) Exportálás időpontja: 2015-05-31 20:09:38

Székesfehérvári CACIB 2015. június 21. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-21) Exportálás időpontja: 2015-05-31 20:09:38 Székesfehérvári CACIB 2015. június 21. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-21) Exportálás időpontja: 2015-05-31 20:09:38 2015-06-21 FCI I. Fajtacsoport 557 100 Ausztrál Kelpie 1 Groenendael 2 Győztes Kan 2

Részletesebben

Német juhászkutya Kan Baby 1-1 1 Kan Növendék 2-2 1 Szuka Baby 3-3 1 Szuka Kölyök 4-4 1 Fajta összesen: 4

Német juhászkutya Kan Baby 1-1 1 Kan Növendék 2-2 1 Szuka Baby 3-3 1 Szuka Kölyök 4-4 1 Fajta összesen: 4 Német juhászkutya Kan Baby 1-1 1 Kan Növendék 2-2 1 Szuka Baby 3-3 1 Szuka Kölyök 4-4 1 Fajta összesen: 4 Tervueren Szuka Fiatal 5-5 1 Szuka Növendék 6-6 1 Groenendael Kan Fiatal 7-8 2 Szuka Nyilt 9-9

Részletesebben

II. VELENCE TÓ CAC 2014. augusztus 10. (2014-08-10)

II. VELENCE TÓ CAC 2014. augusztus 10. (2014-08-10) II. VELENCE TÓ CAC 2014. augusztus 10. (2014-08-10) 2014-08-10 FCI I. Fajtacsoport 739 122 Groenendael 3 Malinois 2 Tervueren 2 Schipperke 1 Csehszlovák farkaskutya 4 Német juhászkutya 6 Növendék Kan 2

Részletesebben

Miskolc Maraton CACIB 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-03 01:00:25. 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport

Miskolc Maraton CACIB 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-03 01:00:25. 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport Miskolc Maraton CACIB 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-03 01:00:25 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport 533 83 Groenendael 2 Csehszlovák farkaskutya 2 Német juhászkutya 1 Munka Szuka

Részletesebben

A felelős állattartás néhány szabálya

A felelős állattartás néhány szabálya Tanuló neve: Dátum: A felelős állattartás néhány szabálya 1. Táplálás Egyetlen gyógyszer sem képes oly sok betegséget megelőzni, mintha olyan ételt eszünk, amilyenre szükségünk van. Gondoljunk csak arra,

Részletesebben

Bogáncs Állatmenhely 8900 Zalaegerszeg, Csilla d l Nyitva tartás: hétf t l-vasárnapig 1000-1400

Bogáncs Állatmenhely 8900 Zalaegerszeg, Csilla d l Nyitva tartás: hétf t l-vasárnapig 1000-1400 BAMBI: ALISA: született 2007. december 1. született 2008. március 1. szuka ivartalanított szuka Roti keverék. Játékos kölyök. Vizslakeverék. Kamaszkorát éli, nagyon eleven és játékos. BIKFIC: már gazdára

Részletesebben

Miskolc CAC 2014. szeptember 20. (2014-09-20) Exportálás időpontja: 2014-09-11 07:44:24

Miskolc CAC 2014. szeptember 20. (2014-09-20) Exportálás időpontja: 2014-09-11 07:44:24 Miskolc CAC 2014. szeptember 20. (2014-09-20) Exportálás időpontja: 2014-09-11 07:44:24 2014-09-20 FCI I. Fajtacsoport 263 38 Groenendael 1 Csehszlovák farkaskutya 2 Német juhászkutya 1 Német juhászkutya

Részletesebben

Kovács Violetta. K9 kommandó

Kovács Violetta. K9 kommandó Kovács Violetta K9 kommandó Tom Lantos szenátor emlékére, aki nagyon sokat tett az állatok védelméért, a rendőr- és katonakutyák még nagyobb megbecsüléséért. Dog Books Kft. Budapest, 2011 Felelős kiadó:

Részletesebben

STATISZTIKA. CAC 2014. Nyíregyháza 2014.05.20

STATISZTIKA. CAC 2014. Nyíregyháza 2014.05.20 CAC 2014. Nyíregyháza STATISZTIKA 2014.05.20 Fajta Nem Osztály Összesen Berger de Brie Kan Fiatal Berger de Brie összesen Groenendael Szuka Fiatal Groenendael összesen Német juhászkutya Kan Növendék Szuka

Részletesebben

Amit a kínai sárkányokról feltétlenül tudni kell

Amit a kínai sárkányokról feltétlenül tudni kell Amit a kínai sárkányokról feltétlenül tudni kell Játékos sárkánybarátkoztató ovisok és kisiskolások részére Kedves Barátom! Láttál már kínai sárkányt? Mit jelképez? Hogyan néz ki? Vízben lakik vagy föld

Részletesebben

Miskolc Maraton CACIB 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:07:52. 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport

Miskolc Maraton CACIB 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:07:52. 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport Miskolc Maraton CACIB 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:07:52 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport 723 110 Groenendael 2 Csehszlovák farkaskutya 2 Német juhászkutya 2 Munka Szuka

Részletesebben

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása (Forrás: Az Amerikai Alaszkai Malamut Klub bírói oktatóanyaga) Összeállította: W. Willhauck Fordította: Romoda Csilla Fajta eredete:

Részletesebben

Miskolc Maraton CACIB 2015. április 19. (2015-04-19) Exportálás időpontja: 2015-04-03 00:55:43. 2015-04-19 FCI I. Fajtacsoport

Miskolc Maraton CACIB 2015. április 19. (2015-04-19) Exportálás időpontja: 2015-04-03 00:55:43. 2015-04-19 FCI I. Fajtacsoport Miskolc Maraton CACIB 2015. április 19. (2015-04-19) Exportálás időpontja: 2015-04-03 00:55:43 2015-04-19 FCI I. Fajtacsoport 439 79 Groenendael 2 Schipperke 2 Csehszlovák farkaskutya 1 Német juhászkutya

Részletesebben

Az egyiptomi művészet korszakai

Az egyiptomi művészet korszakai Egyiptom térképe a városokkal Az egyiptomi művészet korszakai Predinasztikus korszak (i.e. IV-III. évezred) Óbirodalom (i.e. III-II. évezred) Első átmeneti kor Középbirodalom (i.e. 2000-1700) Második átmeneti

Részletesebben

CURLY COATED RETRIEVER

CURLY COATED RETRIEVER CURLY COATED RETRIEVER FAJTALEÍRÁS A curly coated valószínűleg a legrégibb retriever, ennek ellenére manapság a ritka fajtákhoz tartozik. Története a 19. század elején kezdődik Angliában. Visszamenőleg

Részletesebben

Székesfehérvári CACIB 2015. június 21. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-21) Exportálás időpontja: 2015-06-17 20:02:19

Székesfehérvári CACIB 2015. június 21. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-21) Exportálás időpontja: 2015-06-17 20:02:19 Székesfehérvári CACIB 2015. június 21. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-21) Exportálás időpontja: 2015-06-17 20:02:19 2015-06-21 FCI I. Fajtacsoport 916 156 Ausztrál Kelpie 1 Groenendael 4 Győztes Kan 2

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR - VELENCE 1 NAP/DAY 2 x CAC DOG SHOW - DÉLELŐTT/MORNING ( )

SZÉKESFEHÉRVÁR - VELENCE 1 NAP/DAY 2 x CAC DOG SHOW - DÉLELŐTT/MORNING ( ) SZÉKESFEHÉRVÁR - VELENCE 1 NAP/DAY 2 x CAC DOG SHOW - DÉLELŐTT/MORNING (2016-08-28) 2016-08-28 FCI I. Fajtacsoport 418 83 Groenendael 3 Malinois 1 Tervueren 1 Német juhászkutya 1 Német juhászkutya hosszúszőrű

Részletesebben

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) LHASA APSO

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) LHASA APSO 2011.07.13. / DE FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) FCI - Standard Nr. 227 LHASA APSO FORDÍTÁS: A Tibeti Kutyafajták Nemzetközi Klubja, kiegészítette és átdolgozta Christina Bailey / Hivatalos

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Lektorálatlan összegyűjtött változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Farkas Mayer Zsó: Torkos (Fotó: Fetykó Judit) Farkas koma nem volt rest Piroska mamájához

Részletesebben

Miskolc Maraton CACIB 2015. április 19. (2015-04-19) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:13:10. 2015-04-19 FCI I. Fajtacsoport

Miskolc Maraton CACIB 2015. április 19. (2015-04-19) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:13:10. 2015-04-19 FCI I. Fajtacsoport Miskolc Maraton CACIB 2015. április 19. (2015-04-19) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:13:10 2015-04-19 FCI I. Fajtacsoport 604 120 Groenendael 2 Tervueren 1 Schipperke 2 Csehszlovák farkaskutya 5 Fiatal

Részletesebben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben SZKA_207_02 Nemzetségek nemzete Táltosok a magyar történelemben 16 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET A NEMZETSÉGEK NEMZETE 7. ÉVFOLYAM 17 JANKOVICS MARCELL: ÁLMOS

Részletesebben

3 fajtacsoportból összesen 55 db. 4 fajtacsoportból összesen 18 db. 5 fajtacsoportból összesen 27 db. 6 fajtacsoportból összesen 20 db

3 fajtacsoportból összesen 55 db. 4 fajtacsoportból összesen 18 db. 5 fajtacsoportból összesen 27 db. 6 fajtacsoportból összesen 20 db Éjszakai CACIB Kutyakiállítás (2015-08-22) összesítés Fajta Összesen Malinois összesen Tervueren összesen Schipperke összesen Csehszlovák farkaskutya összesen Német juhászkutya rövidszőrű összesen Német

Részletesebben

CACIB Kutyakiállítás (2015-07-19) összesítés

CACIB Kutyakiállítás (2015-07-19) összesítés CACIB Kutyakiállítás (2015-07-19) összesítés Fajta Nem Osztály Összesen Groenendael Kan Fiatal Nyílt Szuka Nyílt Groenendael összesen Tervueren Kan Nyílt Győztes Szuka Nyílt Tervueren összesen Csehszlovák

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Miskolc CAC szeptember 20. ( ) Exportálás időpontja: :47:44

Miskolc CAC szeptember 20. ( ) Exportálás időpontja: :47:44 Miskolc CAC 2014. szeptember 20. (2014-09-20) Exportálás időpontja: 2014-09-15 11:47:44 2014-09-20 FCI I. Fajtacsoport 506 67 Groenendael 5 Tervueren 2 Schipperke 2 Csehszlovák farkaskutya 2 Német juhászkutya

Részletesebben

Miskolc Holdvilág CAC 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:10:41. 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport

Miskolc Holdvilág CAC 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:10:41. 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport Miskolc Holdvilág CAC 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:10:41 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport 578 91 Groenendael 2 Csehszlovák farkaskutya 2 Német juhászkutya 2 Beauce-i

Részletesebben

III. Az állati kommunikáció

III. Az állati kommunikáció III. Az állati kommunikáció I. Kommunikáció a fajtestvérekkel I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés beszélgető állatok? I. Kommunikáció a fajtestvérekkel

Részletesebben

FeHoVa CACIB február 15. ( ) Exportálás időpontja: :59:15

FeHoVa CACIB február 15. ( ) Exportálás időpontja: :59:15 FeHoVa CACIB 2013. február 15. (2013-02-15) Exportálás időpontja: 2013-02-08 21:59:15 2013-02-15 FCI I. fajtacsoport 1149 172 Groenendael 6 Malinois 1 Tervueren 5 Csehszlovák farkaskutya 3 Német juhászkutya

Részletesebben

Wah múmiája és sírja. ledózerolták, hogy az ókori sírok további kifosztását megakadályozzák és a megfelelő régészeti feltárásukat megkezdhessék.

Wah múmiája és sírja. ledózerolták, hogy az ókori sírok további kifosztását megakadályozzák és a megfelelő régészeti feltárásukat megkezdhessék. Wah múmiája és sírja Mivel a Neszperennubot bemutató cikk sikert aratott, úgy döntöttem készítek egy hasonlót, egy korábban élt személyről, így akár össze is lehet hasonlítani kettejük temetkezését. A

Részletesebben

Jegyzetek művészettörténethez III. Egyiptom. 8. és 9. osztály

Jegyzetek művészettörténethez III. Egyiptom. 8. és 9. osztály Jegyzetek művészettörténethez III. 8. és 9. osztály Egyiptom Óbirodalom Kr. e. 2635-2155 I. Átmeneti kor Kr. e. 2155 2040 Középbirodalom Kr. e. 2040-1780 II. Átmeneti kor Kr. e. 1785-1522 Újbirodalom Kr.

Részletesebben

Székesfehérvár CACIB május 11. vasárnap ( )

Székesfehérvár CACIB május 11. vasárnap ( ) Székesfehérvár CACIB 2014. május 11. vasárnap (2014-05-11) 2014-05-11 FCI I. Fajtacsoport 594 94 Groenendael 3 Tervueren 1 Csehszlovák farkaskutya 1 Briard 1 Border collie 14 Fiatal Kan 3 Növendék Szuka

Részletesebben

FeHoVa CACIB február 15. ( ) Exportálás időpontja: :30: FCI I. fajtacsoport

FeHoVa CACIB február 15. ( ) Exportálás időpontja: :30: FCI I. fajtacsoport FeHoVa CACIB 2013. február 15. (2013-02-15) Exportálás időpontja: 2013-01-29 09:30:45 2013-02-15 FCI I. fajtacsoport 714 126 Groenendael 3 Tervueren 3 Csehszlovák farkaskutya 3 Német juhászkutya 4 Német

Részletesebben

FeHoVa CACIB február 17 ( ) Exportálás időpontja: :57: FCI I. fajtacsoport

FeHoVa CACIB február 17 ( ) Exportálás időpontja: :57: FCI I. fajtacsoport FeHoVa CACIB 2013. február 17 (2013-02-17) Exportálás időpontja: 2013-01-29 09:57:02 2013-02-17 FCI I. fajtacsoport 661 122 Groenendael 3 Malinois 1 Tervueren 1 Német juhászkutya 3 Beauce-i juhászkutya

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR - VELENCE 1 NAP/DAY 2 x CAC DOG SHOW - DÉLUTÁN/AFTERNOON ( )

SZÉKESFEHÉRVÁR - VELENCE 1 NAP/DAY 2 x CAC DOG SHOW - DÉLUTÁN/AFTERNOON ( ) SZÉKESFEHÉRVÁR - VELENCE 1 NAP/DAY 2 x CAC DOG SHOW - DÉLUTÁN/AFTERNOON (2016-08-28) 2016-08-28 FCI I. Fajtacsoport 582 93 Groenendael 3 Csehszlovák farkaskutya 2 Német juhászkutya 1 Német juhászkutya

Részletesebben

Székesfehérvár CACIB 2014. május 10. szombat (2014-05-10)

Székesfehérvár CACIB 2014. május 10. szombat (2014-05-10) Székesfehérvár CACIB 2014. május 10. szombat (2014-05-10) 2014-05-10 FCI I. Fajtacsoport 325 47 Német juhászkutya 1 Bearded Collie 1 Border collie 7 Nyílt Szuka 3 Collie hosszúszőrű 9 Nyílt Szuka 4 Shetlandi

Részletesebben

Brandon. január / january ... ... ... Felsőfokú romkutató vizsgával rendelkezik. Vezetője Mészáros Ágnes, önkéntes mentőkutya kiképző.

Brandon. január / january ... ... ... Felsőfokú romkutató vizsgával rendelkezik. Vezetője Mészáros Ágnes, önkéntes mentőkutya kiképző. Untitled-1.indd 1 Brandon Felsőfokú romkutató vizsgával rendelkezik. Vezetője Mészáros Ágnes, január / january Untitled-1.indd 2 sophie Alapfokú területkutató vizsgával rendelkezik. Vezetője Szabó Norbert,

Részletesebben

FeHoVa CACIB február 14. ( ) Exportálás időpontja: :16: FCI I. fajtacsoport

FeHoVa CACIB február 14. ( ) Exportálás időpontja: :16: FCI I. fajtacsoport FeHoVa CACIB 2013. február 14. (2013-02-14) Exportálás időpontja: 2013-01-29 09:16:47 2013-02-14 FCI I. fajtacsoport 764 137 Groenendael 4 Malinois 1 Tervueren 1 Német juhászkutya 3 Beauce-i juhászkutya

Részletesebben

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) TIBET TERRIER (Tibetan Terrier)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) TIBET TERRIER (Tibetan Terrier) 2011.07.13. / DE FCI - Standard Nr. 209 TIBET TERRIER (Tibetan Terrier) FORDÍTÁS: A Tibeti Kutyafajták Nemzetközi Klubja, kiegészítette és átdolgozta Christina Bailey / Hivatalos eredeti nyelv (EN) EREDET:

Részletesebben

Székesfehérvári CACIB 2015. június 20. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-20) Exportálás időpontja: 2015-06-17 20:05:47

Székesfehérvári CACIB 2015. június 20. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-20) Exportálás időpontja: 2015-06-17 20:05:47 Székesfehérvári CACIB 2015. június 20. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-20) Exportálás időpontja: 2015-06-17 20:05:47 2015-06-20 FCI I. Fajtacsoport 898 136 Ausztrál Kelpie 1 Groenendael 2 Tervueren 3 Csehszlovák

Részletesebben

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) SHIH TZU

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) SHIH TZU 2011.07.13. / DE FCI - Standard Nr. 208 SHIH TZU FORDÍTÁS: Uwe H.Fischer, kiegészítette és átdolgozta Christina Bailey / hivatalos eredeti nyelv (EN) EREDET: Tibet. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

Az 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről (1. számú melléklet)

Az 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről (1. számú melléklet) A Magyar Állatorvosi Kamara országos Szakmai Továbbképzési Oktatási Bizottságának ajánlása az ebeken gyógyászati és kozmetikai célból végzett fül-, illetve farok-vágásról I. Preambulum A Magyar Állatorvosi

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR - VELENCE 1 NAP/DAY 2 x CAC DOG SHOW - DÉLELŐTT/MORNING ( )

SZÉKESFEHÉRVÁR - VELENCE 1 NAP/DAY 2 x CAC DOG SHOW - DÉLELŐTT/MORNING ( ) SZÉKESFEHÉRVÁR - VELENCE 1 NAP/DAY 2 x CAC DOG SHOW - DÉLELŐTT/MORNING (2016-08-28) 2016-08-28 FCI I. Fajtacsoport 771 135 Groenendael 5 Növendék Kan 2 Malinois 1 Tervueren 2 Csehszlovák farkaskutya 2

Részletesebben

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó!

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó! ELŐSZÓ Íme, megint folytatom az egyetlen művet, új hullámban verem felétek a végtelen titkú tengert. Élnék ezer esztendeig: nem mondhatnám meg minden titkát. Írnék ezer esztendeig: nem mutathatnám meg

Részletesebben

Kercsmár Bella Noémi. A varázsló lehelete

Kercsmár Bella Noémi. A varázsló lehelete Kercsmár Bella Noémi A varázsló lehelete Xzçxw Ä ÜxéàxÅ ÅtztÅ Egy szomorúan fagyos, ám tökéletesen átlagos éjszakán Syl néni elhalálozott. A falusiaknak ez nem jelentett többet annál, mint ami. A néni

Részletesebben

Miskolc Holdvilág CAC 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-03 00:56:42. 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport

Miskolc Holdvilág CAC 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-03 00:56:42. 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport Miskolc Holdvilág CAC 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-03 00:56:42 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport 416 56 Groenendael 2 Csehszlovák farkaskutya 1 Német juhászkutya 1 Beauce-i

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Tudnivalók a Vöröskeresztről

Tudnivalók a Vöröskeresztről Tudnivalók a Vöröskeresztről Kulcsszavak A Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom eredete és története Henry Dunant 1828-1910 A Vöröskereszt Mozgalom alapítója. Nagyon megindította a Solferinoi csata borzalma,

Részletesebben

Kiadja a szerző. Minden jog fenntartva. www.zimaszabolcs.hu E-mail: info@zimaszabolcs.hu. Tördelés, fedélterv: Kósa Tibor

Kiadja a szerző. Minden jog fenntartva. www.zimaszabolcs.hu E-mail: info@zimaszabolcs.hu. Tördelés, fedélterv: Kósa Tibor A Führer titkai Kiadja a szerző. Minden jog fenntartva. Írta és szerkesztette: Johann Schulze www.zimaszabolcs.hu E-mail: info@zimaszabolcs.hu Tördelés, fedélterv: Kósa Tibor ISBN: 978-963-12-4051-1 A

Részletesebben

A létezés lehetőségének

A létezés lehetőségének 1. A létezés lehetőségének megbecsülése Mit jelent létezni? Mi lehet a különbség a létezés és a nemlétezés között? Mit értünk általában azon, hogy valaki számunkra nem létezik? Van ilyen az életedben?

Részletesebben

Nógrádi Gábor. Móra Könyvkiadó

Nógrádi Gábor. Móra Könyvkiadó Nógrádi Gábor Nógrádi Gábor Móra Könyvkiadó MÁSODIK KIADÁS Borítórajz: SZÁNTÓI KRISZTIÁN Sorozatterv: LONOVICS ZOLTÁN Minden jog fenntartva, a kiadvány egészének vagy bármely részének a kiadó írásos engedélye

Részletesebben

Minap kurtán-furcsán váratlanul elment

Minap kurtán-furcsán váratlanul elment I A Remény illata Minap kurtán-furcsán váratlanul elment közülünk Eszes Tamás (Isten nyugosztalja) a Véderő egykori főparancsnoka, ma-holnap én, azután Te következel. Vagy fordítva. A lényegen nem változtat.

Részletesebben

Egyenlet felírása nélkül is megoldható szöveges feladatok Ajánlott 5 8. osztályosoknak

Egyenlet felírása nélkül is megoldható szöveges feladatok Ajánlott 5 8. osztályosoknak Egyenlet felírása nélkül is megoldható szöveges feladatok Ajánlott 5 8. osztályosoknak Mivel találkozol ebben a fejezetben? Elsősorban olyan feladatokkal, amelyek egyenlet felírása nélkül is megoldhatók.

Részletesebben

CACIB Kutyakiállítás (2013-07-28) összesítés

CACIB Kutyakiállítás (2013-07-28) összesítés CACIB Kutyakiállítás (2013-07-28) összesítés Fajta Nem Osztály Összesen Groenendael Szuka Fiatal Groenendael összesen Tervueren Kan Gyõztes Tervueren összesen Német juhászkutya rövidszõrû Kan Fiatal Munka

Részletesebben

CACIB Kutyakiállítás (2013-07-27) összesítés

CACIB Kutyakiállítás (2013-07-27) összesítés CACIB Kutyakiállítás (2013-07-27) összesítés Fajta Nem Osztály Összesen Groenendael Szuka Fiatal Groenendael összesen Tervueren Kan Tervueren összesen Német juhászkutya rövidszõrû Kan Fiatal Munka Szuka

Részletesebben

Fogalmak IV. Színöröklés elméleti alapjai

Fogalmak IV. Színöröklés elméleti alapjai Fogalmak IV. Színöröklés elméleti alapjai A színeződés a melanintól függ, ami szemcsék formájában rakódik le a bőrbe, illetve a szőrbe. A melanint speciális pigmentképző sejtek termelik. A pigmentképződés

Részletesebben

Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása

Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása Az úszó fekvő testhelyzetben, háton megközelíti a falat. Ne engedje le a csípőjét, megemelt állal hajtsa végre a fordulást. Fejjel is megközelíti

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR - VELENCE 1 NAP/DAY 2 x CAC DOG SHOW - DÉLUTÁN/AFTERNOON ( )

SZÉKESFEHÉRVÁR - VELENCE 1 NAP/DAY 2 x CAC DOG SHOW - DÉLUTÁN/AFTERNOON ( ) SZÉKESFEHÉRVÁR - VELENCE 1 NAP/DAY 2 x CAC DOG SHOW - DÉLUTÁN/AFTERNOON (2016-08-28) 2016-08-28 FCI I. Fajtacsoport 354 67 Groenendael 3 Csehszlovák farkaskutya 1 Német juhászkutya hosszúszőrű aljszörzettel

Részletesebben

Bringások, nyeregbe! Kellékek két kerékhez. NAPTÁRI HÉT: 16. ÉRVÉNYES: 2011. április 20-tól május 31-ig. 02 Női kerékpáros mez

Bringások, nyeregbe! Kellékek két kerékhez. NAPTÁRI HÉT: 16. ÉRVÉNYES: 2011. április 20-tól május 31-ig. 02 Női kerékpáros mez Városi kerekezők, hétvégi túrázók, sportkerékpározók, figyelem! A kerékpározás jóval több, mint a közlekedés egyik formája: egyszerre jelent élményt, kikapcsolódást és egészséges életformát. Egy szabályt

Részletesebben

GAZDÁT KERESŐ VÉDENCEINK 2012. Június 30-944 29 19

GAZDÁT KERESŐ VÉDENCEINK 2012. Június 30-944 29 19 BUKSI-MUKSI Kb.10 hónapos tacskó keverék kan. Kiegyensúlyozott, kerek világú kutya, okos kobakkal. Kedves, játékos, gyerekbarát. Kertben figyelmes, jól jelző, de feleslegesen ugat. Kutyákkal barátságos,

Részletesebben

CACIB Kutyakiállítás (2015-07-19) összesítés

CACIB Kutyakiállítás (2015-07-19) összesítés CACIB Kutyakiállítás (2015-07-19) összesítés Fajta Nem Osztály Összesen Groenendael Kan Fiatal Nyílt Groenendael összesen Tervueren Kan Nyílt Győztes Szuka Nyílt Tervueren összesen Csehszlovák farkaskutya

Részletesebben

SZKB_105_09. Most már megy?

SZKB_105_09. Most már megy? SZKB_105_09 Most már megy? SZOCKOMP_B_105_diak_book.indb 85 2007. 07. 24. 16:23:22 SZOCKOMP_B_105_diak_book.indb 86 2007. 07. 24. 16:23:22 tanulói Most már megy? 5. évfolyam 87 D1 Összekevert mondatok

Részletesebben

Erdőben kutyával, www.parkerdo.hu

Erdőben kutyával, www.parkerdo.hu Erdőben kutyával, felelősséggel www.parkerdo.hu Kedves kutyás erdőlátogatók! Parkerdőben Rövid tájékoztató anyagunkkal szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy az erdőt békében, egymás zavarása nélkül látogathassák

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR - VELENCE 1 NAP/DAY 2 x CAC DOG SHOW - DÉLUTÁN/AFTERNOON ( )

SZÉKESFEHÉRVÁR - VELENCE 1 NAP/DAY 2 x CAC DOG SHOW - DÉLUTÁN/AFTERNOON ( ) SZÉKESFEHÉRVÁR - VELENCE 1 NAP/DAY 2 x CAC DOG SHOW - DÉLUTÁN/AFTERNOON (2016-08-28) 2016-08-28 FCI I. Fajtacsoport 710 126 Groenendael 4 Csehszlovák farkaskutya 3 Német juhászkutya 1 Német juhászkutya

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

KARAKÁN KLUB EGYESÜLET AZ OROSZ, KELET-EURÓPAI ÉS ÁZSIAI JUHÁSZ, ŐRZŐ-VÉDŐ ÉS TERÜLETŐRZŐ KUTYÁT TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE

KARAKÁN KLUB EGYESÜLET AZ OROSZ, KELET-EURÓPAI ÉS ÁZSIAI JUHÁSZ, ŐRZŐ-VÉDŐ ÉS TERÜLETŐRZŐ KUTYÁT TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE KARAKÁN KLUB EGYESÜLET AZ OROSZ, KELET-EURÓPAI ÉS ÁZSIAI JUHÁSZ, ŐRZŐ-VÉDŐ ÉS TERÜLETŐRZŐ KUTYÁT TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE TENYÉSZTÉSI PROGRAM Tartalom Egyesület neve.4 Tenyésztésvezető....4 I. TAGNYILVÁNTARTÁS,

Részletesebben

A kézi hőkamera használata összeállította: Giliczéné László Kókai Mária lektorálta: Dr. Laczkó Gábor

A kézi hőkamera használata összeállította: Giliczéné László Kókai Mária lektorálta: Dr. Laczkó Gábor A kézi hőkamerával végzett megfigyelések és mérések célkitűzése: A diákok ismerjék meg a kézi hőkamera használatát, hasonlítsák össze a fényképezőgép képalkotásával. Legyenek képesek a kijelzőn látható

Részletesebben

Ká és Bá. El Kazovszkij emlékműve. Kalligram, Pozsony, 2015.

Ká és Bá. El Kazovszkij emlékműve. Kalligram, Pozsony, 2015. Ká és Bá. El Kazovszkij emlékműve. Kalligram, Pozsony, 2015. (El találkozik a Ká-jával) kicsit fura kicsit nem de ez itt az életem de ez itt az állatom nem tudom csak állítom de talán így is megáll mint

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

Hírek a nagyvilágból

Hírek a nagyvilágból 8. szám 2014. augusztus szeptember MÓRAHALMI CSAHOLÓ Hírek a nagyvilágból Párt kapott a vörös panda A Szegedi Vadaspark hím vörös pandája párt kapott maga mellé. Összeszoktatásuk után augusztus 26 tól

Részletesebben

Vadászat, vadgazdálkodás II.

Vadászat, vadgazdálkodás II. Vadászat, vadgazdálkodás II. Természetvédelmi mérnök szak levelező tagozat, III. évfolyam 2007/08 tanév 2. félév Vadászkutyák Agarászat Solymászat Íjászat Vadászkutyák Hosszú múltra visszatekintő tenyésztés

Részletesebben

Vadászkutya fajták. Vadászkutyák csoportosítása Magyarországon használatos vadászebek. 2010. November 16. Ujhelyi Tamás

Vadászkutya fajták. Vadászkutyák csoportosítása Magyarországon használatos vadászebek. 2010. November 16. Ujhelyi Tamás Vadászkutya fajták Vadászkutyák csoportosítása Magyarországon használatos vadászebek Vadászkutyák csoportosítása Ősi típusú vadászkutyák Agarak Magyar agár Angol agár Egyéb nemzettségek agarai (Afgán,

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Éti csiga. Fekete csupaszcsiga

Éti csiga. Fekete csupaszcsiga Kedves Olvasó! Újságunk segítségével nem csak a Vadak Ura kártyajáték kedvelőinek szeretnénk további segítséget, tanácsokat adni, hanem szeretnénk információkat adni ahhoz a természettudományi versenyhez,

Részletesebben

Kemet. Kialakítás. Célok

Kemet. Kialakítás. Célok Anubisz elégedetten mosolyog az istenek lakhelyén, amint mágikus fémtükrében látja, hogy seregei élükön a legendás óriásskorpióval hatalmas mészárlást rendeznek Hórusz városában. Közel a győzelem, hamarosan

Részletesebben

HUNGÁRIA KOMODOR KLUB

HUNGÁRIA KOMODOR KLUB HUNGÁRIA KOMODOR KLUB Fegyelmi és Etikai Szabályzata TERVEZET Elfogadva: A Hungária Komondor Klub /továbbiakban HKK/ Taggyűlése a HKK Alapszabályában megfogalmazott hatásköre alapján az alábbi Fegyelmi

Részletesebben

E gyházközségi L evél

E gyházközségi L evél E gyházközségi L evél 2012. évi 3. szám pünkösd 1 Már Krisztus mennybe költözött, Szentlélek Isten, szállj le ránk, ahonnan egykor földre jött, tedd oltároddá hű szívünk, hogy ossza Atyja kincseit, erénnyel

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 20. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

CACIB Kutyakiállítás (2015-07-18) összesítés

CACIB Kutyakiállítás (2015-07-18) összesítés CACIB Kutyakiállítás (2015-07-18) összesítés Fajta Nem Osztály Összesen Román juhászkutya - kárpátiai Kan Győztes Román juhászkutya - kárpátiai összesen Csehszlovák farkaskutya Szuka Fiatal Csehszlovák

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Német juhászkutya Kan Növendék 1-2 2 Szuka Fiatal 3-3 1 Szuka Nyilt 4-4 1 Fajta összesen: 4

Német juhászkutya Kan Növendék 1-2 2 Szuka Fiatal 3-3 1 Szuka Nyilt 4-4 1 Fajta összesen: 4 Német juhászkutya Kan Növendék 1-2 2 Szuka Fiatal 3-3 1 Szuka Nyilt 4-4 1 Tervueren Kan Fiatal 5-5 1 Szuka Növendék 6-6 1 Groenendael Kan Fiatal 7-8 2 Szuka Fiatal 9-10 2 Malinois Szuka Baby 11-11 1 Collie

Részletesebben

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1]

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Küry

Részletesebben

Cím: Krokodil Forrás: Programcsomag

Cím: Krokodil Forrás: Programcsomag Cím: Krokodil Forrás: Programcsomag Szöveg típusa: magyarázó Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz Javasolt felhasználás: 3 4. évfolyam. A folyópartok réme Szerencsére

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

Az állatok természetes élőhelyükön magányosan vagy csoportokban élnek. A csoportok rendkívül sokfélék lehetnek. Családot alkotnak a szülők és

Az állatok természetes élőhelyükön magányosan vagy csoportokban élnek. A csoportok rendkívül sokfélék lehetnek. Családot alkotnak a szülők és TÁRSAS VISELKEDÉS Az állatok természetes élőhelyükön magányosan vagy csoportokban élnek. A csoportok rendkívül sokfélék lehetnek. Családot alkotnak a szülők és utódaik, kolóniát a nagy telepekben élő családok,

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben