Pártatlan bíró. Anubisz. Mitikus kutyák

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pártatlan bíró. Anubisz. Mitikus kutyák"

Átírás

1

2 Mitikus kutyák Anubisz Pártatlan bíró Anubisz, Ízisz és Ozirisz fia a sivatag és az alvilág istene az ókori Egyiptomban. Ô vezeti át a halottakat a túlvilágra, vigyáz a sírokra, és távol tartja a tetemeket zabáló, kóbor kutyákat. Emberi alakban ábrázolják, ám ugyanolyan fekete kutyafejjel, mint a kóbor ebeké, vagy pedig fekvô ebként, felemelt fejjel, valamint kinyújtott mellsô lábakkal ez a képmás Anubisz ôrzô szerepét idézi fel. Az istent néha sakállal azonosítják (a sakál jele bírót is jelentett), noha ez az állat nem terjedt el Egyiptomban, nem úgy, mint a kutya, amelyet a Nílus-parti nép nagyra becsült. Az Anubisznak tulajdonított fekete szín természetesen jelképezi az isten kapcsolatát a holtak birodalmával, ugyanakkor utal Egyiptom egyik legrégebbi elnevezésére: Kem, vagyis fekete föld. Az Óbirodalom idején Anubisz a temetkezési rítusok rendkívül népszerû istene, bár mindössze egyet- len templomot szenteltek neki Kaszában (görögül Künopolisz, jelentése: kutyaváros). A masztabákban (egyiptomi sírokban) Anubisznak ajánlott adományokat tártak fel. Az idôszak végére Ozirisz uralkodó helyet foglal el az egyiptomi istenek körében, Anubisz pedig elmaradhatatlan segítôtársa lesz: ô vezeti az elhunytakat az ítélkezô isten színe elé. Anubiszt idônként sakálfejû istenként említik: ugyanakkor tagadhatatlanul egy kutya vonásait viseli (egyiptomi faszobor) 12

3 Ez a thébai falfestmény Egyiptomban egyértelmûen úgy ábrázolja Anubiszt, amint két kezét a szarkofágra helyezi a védelem jeléül A görög-római korban továbbra is a holtak kísérôje és a túlvilág ôre. Ily módon Anubiszt gyakran láthatjuk kulccsal a kezében, amikor emberi testtel ábrázolják, vagy a szájában hordja, amikor kutya képében jelenítik meg. Anubisz három fontos feladatot teljesít, amely az elhunyt belépését segíti a túlvilágra: a test bebalzsamozását, a szájfelnyitás szertartását és a szív megmérését. A bebalzsamozás aprólékosan elvégzett rítusai révén a halott eljut a legfelsôbb bíró elé, ahol ítéletet mondanak róla. Anubisz már részt vett egy múmia túlvilágra való felkészítésén. Valójában, amikor ráleltek atyja, Ozirisz testére, amelyet Széth megcsonkított, ô szedte össze a balzsamozáshoz használt kenôcsöket, s ôrizte a testet a mûvelet során. Ezért az elsô múmia óta a balzsamozók pártfogójaként tisztelik. És a temetési ikonográfiában nagyon gyakran ábrázolják úgy, amint a szarkofágjában fekvô múmia fölé hajol. Nevéhez fûzôdik a szájfelnyitás szertartása is. Varázsló istenként új életre kelti a múmiát titkos igékkel, és nem csupán a száját, hanem az orrát, a szemét és a fülét is felnyitja. Így készíti elô a halottat a túlvilági létre. Ezután elvezeti az elhunytat az égi adományok mezejére, a felvilág és a holtak birodalma közötti területre, és keze ráhelyezésével védi. Más szóval közvetít az újonnan érkezett és az istenek között. Ezután Anubisz elvégzi a halott szívének megmérését. A mérleg egyik tányérjába Maat istennônek, az igazság és rend védelmezôjének egyik jelképe kerül: néha nevének hieroglifája, máskor attribútuma, a strucctoll (az igazság szimbóluma). A szívet a másik tányérba helyezik. Ez a szerv az értelem, ebbôl következôen a halott cselekedeteinek és tudatának székhelye az elhunyt lelkét képviseli. Anubisz leméri a súlyát, és szava rendkívül nagy jelentôségû, mivel tôle függ Ozirisz és Hórusz, a két ítélkezô isten döntése. Ha a mérleg nyelve egyensúlyban van, a halott Anubisztól kísérve csatlakozhat az istenek és az elhunytak lelkeinek társaságához. Ha a szív nehezebbnek bizonyul az igazságnál, azonmód felfalja egy szörnyeteg. Anubisz alakjában Kerberosszal vagy Solotllal szemben nincs semmi rémisztô. Mégis azzá vált, mivel az élôk és holtak világa közötti átmenetet képviseli, s fôként rettegett hajthatatlanságának köszönhetôen. 13

4 Hôsök Kutyák a háborúban Bátor kis katona ban számos kutya teljesített katonai szolgálatot. Bátrak voltak, emberéleteket mentettek meg, de vigaszt is nyújtottak a katonáknak Az I. világháború kezdetén alig 300 kutya teljesít frontszolgálatot. Megjelenésük a francia hadseregben egyéni kezdeményezés eredménye ben Tolet százados megalapítja az Egészségügyi Kutyák Nemzeti Társaságát ben a hadsereg megszünteti az intézmény támogatását, de 1915-ben hivatalos egységet hoz létre. Nagy testû, erôs brie-i és beauce-i juhászkutyákat és flandriai pásztorkutyákat toboroznak minden tartományból. Idomítás után Satory táborába szállítják ôket. Ott várják meg, hogy elszállítsák ôket a szolgálati helyükre. A kiválasztott kutyáknak amelyeknek a fedôszôrzete tömött és kemény, aljszôrzete dús tûrniük kell a hideget, az éhséget és a fáradtságot, és feltétel nélkül engedelmeskeniük kell szögezi le egy korabeli kiképzési kézikönyv. A brie-i juhászkutya 1909-es standardja egyébként hullámos fedôszôrzettel és dús aljszôrzettel mutatja be a fajtát. A fronton a sebesültszállító vagy mentôkutyák feladata, hogy a sebesülteket megkeressék a harcmezôn. Ily módon több ezer katonát mentettek meg. A kutyák ráadásul géppuskát és ágyút vontattak a nehéz, az ellenséges vonalakhoz közeli terepen. Ôrszemek és küldöncök voltak, tûzharc közben átkeltek az üzenetekkel az ellenséges vonalakon. A telefonvonalak kiépítésében is részt vállaltak. Ezek a bátor és hûséges kutyák apránként tiszt és közlegény segítôtársaivá váltak mindenféle háborús körülmények között (Le Petit Journal, 1915). Seregszemle a frontra induló háborús mentôkutyák felett a párizsi Tuileriákban 42

5 Hôsök Lajka Feláldozták a tudomány oltárán Ahidegháború kellôs közepén az Egyesült Államok és a Szovjetunió egymással küzdött az ûr meghódításáért. Az 1950-es években a szovjetek óriási elônyre tettek szert. Minden kutatást egyetlen cél vezérelt: embert küldeni az ûrbe. Kísérleti állatokat használtak fel: elôbb majmokat, majd kutyákat ben Lajkára (valódi neve Kudrjavka volt), a kis nôstény spiccre került a sor, hogy elinduljon a nagy útra a Szputnyik 2 fedélzetén (az orosz szó jelentése: kísérô). Lajkát aprólékos gonddal választották ki és készítették fel a tudományos kísérletre; dublôze Albina lett volna, aki addig már kétszer repült geofizikai rakétában. A kutyának el kellett szenvednie a repülésre való felkészítést és egy sebészeti beavatkozást, amelynek során élettani paramétereket felfogó készüléket ültettek be a testébe október 31-én Lajkát és a táplálékát adagoló berendezést egy konténerbe helyezték. A kutya szívének kedves Garenko, a Lajka felkészítését végzô emberek egyike az indulásig mellette maradt november 3-án a Szputnyik 2 felemelkedett. A belsejében Lajka, húsznapi élelemmel és mindössze egyetlen hétre elegendô oxigéntartállyal. A szovjetek hét napig tanulmányozták a kutyán a súlytalanság hatásait. Szerencsétlen Lajka levegô híján egy hét múlva elpusztult, de a mesterséges holdba amúgy sem terveztek semmiféle leszállóegységet. A Szputnyik április 14-én újra belépett a Föld légkörébe. A szovjetek a repülést követô felháborodást látva nyilvános mentegetôzésre kényszerültek Lajka tragikus sorsa miatt. Mielôtt kilôtték volna az ûrbe, Lajka kutyát szakértôk serege készítette fel a repülésre 43

6 Hôsök A német juhászkutya Sokoldalú, pompás munkás A19. század végén németországi pásztorkutyák keresztezésébôl alakul ki a német juhász fajta. A cél: olyan kutyát létrehozni, amely számos területen képes megállni a helyét. A kísérlet sikerült, a fáradhatatlanul dolgozó német juhászkutya a mai napig számtalan feladatot lát el az élet különbözô területein. Az ôrkutya az I. világháború alatt sikeres mentôkutyává vált: még a gázok felismerésére is képes. Ezzel a küldetéssel más katonai konfliktusok, például az algériai háború idején is megbízták. Késôbb a német juhász részt vállal a terroristák elleni küzdelemben a pályaudvarokon és a repülôtereken, ahol poggyászokat ellenôriz. Amikor jelez, vagyis robbanóanyagra figyelmeztet, egyértelmû testtartást vesz fel: a német juhász leül, ha a megtalált dolog magasan van, és ha a tárgyat a földön vagy a föld alatt rejtették el, akkor lefekszik. Szaglása kiváló, így mindenféle nyomozásban rendkívül ügyes, a kábítószer elleni harcban is alkalmazzák. A német juhászkutyát ugyanúgy alkalmazzák magánházak, mint közterületek védelmére Az eljárás ugyanaz, csak a keresett tárgy, illetve a jelzés változik. A tiltott szerre bukkanó kutya ugat vagy kapar. Hogy a drogot felfedezze, elég a szimata, nincs szükség semmiféle függôség kialakítására. Kábítószer után átkutathatnak zárt helyiségeket, gépjármûveket, sôt, még embereket is megmotozhatnak. A kutyának ki kell kerülnie minden szimatcsapdát, mint például a kávé és a bors vagy a légmentesen záródó tartályok. Néha az a feladata, hogy ôrizzen vagy megfékezzen egy gyanúsítottat. A német juhászkutya a lavinák, földomlások áldozatainak is a segítségére siet. Ezt a fajtát alkalmazzák emberek felkutatására földrengések és vulkánkitörések esetén vagy gázrobbanás, tûzvész következtében összeomlott épületek romjain. Ilyen helyzetben az állat egyértelmûen jobb teljesítményt nyújt, mint a gépek. Egyes mûszerek képesek felderíteni az áldozatokat, de csak akkor, ha a környék aránylag csendes, és a romok alá került személy még él. A német juhászkutya zajban és sötétben is dolgozik. Ráadásul kiszimatol minden áldozatot, akár életben van, akár halott. További humanitárius feladata a nyomkövetés: meg kell találnia egy 44

7 A német juhászt, amely dacol minden veszéllyel, akár helikopterrel is felemelhetik, hogy a lavina helyszínére juttassák Gazdája biztató szavaival buzdítja a kutyát, amely megpróbálja megtalálni a hó alatt rekedt áldozatokat személyt vagy a hozzá tartozó tárgyat. E kutyafajta számos képessége okán a rendôrség, tûzoltóság, katonaság és a polgári védelem nélkülözhetetlen munkatársa. A német juhásznak ugyanis egészen különleges adottságai vannak, szaglása rendkívül kifinomult, mivel körülbelül 200 millió szaglósejtje van (az embernek csupán 5 millió jutott). Képes arra is, hogy orrának parányi mozdulataival felderítse a megfelelô irányt. Ráadásul rövid szôre is értékes adu, ha hóban vagy romok között kell utat törnie. Bátor tetteit a gazdája iránti engedelmesség és rajongás is magyarázza. Az embernek a német juhász mellett kutyául kell értenie, az eb nyelvén kell megerôsítenie a parancsokat és kifejeznie a dicséretet. Így a kutya, hogy örömet szerezzen mintha csak játék lenne, amelynek a végén jutalom várja, gazdájának kérésére felkutat egy embert, bombát vagy nyomot; teljesen mindegy, hiszen nincs tudatában annak, milyen feladatot végez. Bár mentôakciókban a malinois, a beauce-i juhászkutya és a dobermann is kiérdemelte a maga nemesi oklevelét, az erôs, kitartó, társaságkedvelô német juhász felülmúlhatatlan marad. Ez a fajta a franciák egyik kedvence.

8 Atléták A bullterrier A mókás kis mokány Abullterriernek már a származása is elárulja, hogy ez a kutya mekkora energiabomba. Angliában a 18. század végén bulldogokat pároztattak terrierekkel. Az elôbbiek borzokkal, bikákkal és medvékkel küzdöttek az állatviadalokon, az utóbbiak pompás vadászok és kiváló patkányölôk voltak. Ivadékuk a bull and terrier nevet kapta, ebbôl ered a bullterrier. Ezek a kutyák hamarosan a kutyaviadalok és a patkányölô állatheccek bajnokaivá váltak. A rats killing matches (patkányölô viadalok) annyira népszerûek voltak, hogy Franciaország és Anglia között megszervezték a patkányexportot. Ezeket a különösen erôszakos és véres viadalokat végül is betiltották: Franciaországban 1834-ben, Angliában egy évvel késôbb. Ennek ellenére titokban továbbra is szerveztek ilyen állatviadalokat. Zömök, hosszú fejû, erôs nyakú, rövid hátú kutya, erôsen ívelt bordákkal A kölyök bullterriernek már tojásdad a feje, akár egy rögbilabda, és hihetetlen energiák feszítik A harcos évtizedekbôl a bullterrier megôrizte hihetetlen életerejét, némi makacsságot is, de egy szikrányi agresszivitás sem maradt benne. Ne feledjük, hogy vad természetét az ember alakította ki és örökítette tovább. A kicsi (legfeljebb 35,5 cm marmagasságú, 9 kilónál könnyebb), zömök bullterrier csupa izom, és rendkívül nagy a mozgásigénye. Séta vagy kocogás, kirándulás biciklin vagy lóháton: bárhová követi a gazdit, és nem biztos, hogy estére ô fárad el legjobban. Vidám természetû, imád játszani, labda vagy frizbi után rohanni. Kirobbanó erejét kordában tarthatjuk valamilyen kutyasporttal, mint például az agility, amelyen különféle akadályokat kell legyôzni (palló, kukac) vagy kikerülni (szlalom). A bullterrierkölyöknek is szüksége van a testmozgásra, de nem szabad, hogy ez túl intenzív legyen, hiszen a növekedés még nem fejezôdött be. Ovális fejével és vastag, izmos nyakával a bullterrier úgy néz ki, mint egy mókás bohóc, annál is inkább, mivel imádja megnevettetni a családját. 70

9 Atléták A dobermann Nincs benne semmi kegyetlenség Adobermann fajta Németországban alakult ki a 19. század második felében. Friedrich Ludwig Dobermann adószedôt arra kényszerítette a munkája, hogy szép summa pénzzel utazgasson. Úgy döntött hát, hogy egy falka olyan kutyával veszi körül magát, amely képes megfutamítani a tolvajokat. Mivel akkoriban kemény idôk jártak, bátor és vad kutyákra volt szüksége. Bár a dobermann fajta születési dátumát ismerjük, a kialakulásában szerepet vállaló kutyákat nehezebb azonosítani. Friedrich Dobermann ugyanis semmiféle feljegyzést nem hagyott hátra a keresztezésekrôl. Ráadásul nála a kiválasztás legfôbb szempontja a kutya természete és testi ereje volt, mit sem törôdött a tenyészkan típusával. Mindenesetre úgy véljük, a pincsert felhasználhatta, hiszen ez utóbbi mutat némi hasonlóságot a dobermannal, és elterjedt kutya volt Németországban. Az is valószínû, hogy a mészároskutyának nevezett, nagy német eb is közrejátszott a fajta kialakításában. Ez végül is Otto Göller érdeme, aki Dobermann halála után megörökölte annak kutyafalkáját. Vajon elsôdleges ôrzô-védô szerepe amire ma is használják a rendôrségen és a hadseregben lenne az oka, hogy rossz hírét költötték pár esztendôvel ezelôtt? A dobermannt sokáig úgy tartották számon, mint vad és nehezen nevelhetô kutyát. Csakhogy ez az állítólagos kegyetlenség az ember mûve. Bármelyik kutya, amelyet agresszívnak nevelnek, azzá válik. A dobermann fajta egy adószedôrôl kapta a nevét Egy olyan erôs, élénk és bátor eb, mint a dobermann, nem szükségképpen veszélyes. Imád a gazdi társaságában futkározni. Teljes lelkével csüng a gazdáján, akit megvéd, de azért nem veti rá magát mindenkire! A dobermann hosszú, csontos feje tekintélyt parancsol, de nem úgy néz ki, mint egy gonosztevô. Bár kemény természetet és ôrzô-védô hajlamokat örökölt, a dobermann tagadhatatlanul kellemes társ. 71

10 Magyar kutyák Vadászok a vizsla Érzékeny és intelligens Sokoldalú vadászkutya, úgynevezett mindenes: egyaránt vadászik vízben, lesi az apró- és a nagyvadat B bár leginkább az apróvad vadászatára alkalmas ár a magyar vizslát csak 1935-ben ismerték el önálló fajtaként, ez a kutyafaj hasonlóan a többi ôsi magyar fajtához több évszázados tenyésztési múltra tekint vissza. Egyes történeti források szerint már a 11. században ismerték, a kiváló költô Balassi Bálint vizslatenyészete pedig nagy hírnévre tett szert. A legfôbb különbség más vizslafajtákhoz képest, hogy a legtöbb európai vizsla spanyol eredetû, a magyar vizsla azonban a török sárga vadászeb és a sárga pannon kopó leszármazottja. A magyar vizsla középtermetû, zsemlesárga színû, tartása elegáns, testfelépítése könnyed és harmonikus. Két fajtája ismert, a rövid és a drótszôrû, utóbbit 70 évvel ezelôtt kezdték kitenyészteni abból a célból, hogy egy, a téli hideget is jól tûrô vadászkutyát hozzanak létre. Kiegyensúlyozott, könnyen tanítható eb, különösen jó a memóriája, a kapcsolattartási és a kombinációs képessége. Emellett rendkívül érzékeny, a durva bánásmódot nem tûri el, de ha jó gazdára talál, ragaszkodó és engedelmes társsá válik szép szóval mindent el lehet érni nála, bántással azonban semmit! Legendásan jó a szaglása, igen attraktív, amikor a vadat jelzi és állja, a lelôtt zsákmány felkutatásában és elhozásában is kiváló eredményeket ér el. A vadászok egybehangzó véleménye, hogy a legkönnyebben képezhetô és vezethetô vadászkutya: egy jól képzett magyar vizslával minden vadászat igazi élménnyé válik. Ezen tulajdonságai miatt nem véletlenül vált a legkedveltebb hazai vadászkutyává, amelyet ma is szívesen tartanak. A divatos- sá vált különféle vadászkutyás sportversenyeken is igen elôkelô helyezéseket érnek el a magyar vizslák. Az elmúlt idôben mint házikedvenc is népszerû lett, hiszen intelligens, jól kezelhetô és tanítható, jól alkalmazkodó, barátságos természetû, a gyermekeknek is megfelelô játszótárs lehet és nem utolsósorban azért is, mert szép kiállású, elegáns eb. 136

11 Magyar kutyák Pásztorok a puli Okos, igénytelen szôrcsomó A puli sokkal több, mint egy kedves szôrcsomó: terelôtudományával, A szívósságával és intelligenciájával a világ legjobb kutyái közé tartozik puli a legismertebb, egyben legjellegzetesebb magyar kutyafajta. Különlegessége a hosszú, bozontos, zsinórban vagy szalagban lógó szôrzete, az úgynevezett szôrköntös, amely alól nem látszik ki sem a lába, sem a feje, csupán a vidám rózsaszín nyelvecske igazítja útba a szemlélôt, merre is van az eb feje. De a puli sokkal több, mint egy kedves szôrcsomó: terelôtudományával, szívósságával és intelligenciájával a világ legjobb kutyái közé tartozik, amelyet számtalan versenyen igazoltak is a fajta képviselôi. Ezek a tulajdonságok hosszú évszázadok, sôt évezredek alatt alakultak ki. Ma az a legvalószínûbb feltételezés, hogy ôsét a honfoglaló magyarok hozták magukkal. Erre utal, hogy Herman Ottó szerint a tibeti terrier és a lhasa apso a puli rokonai, illetve a puli elnevezést a sumér támadva terelô kifejezésre vezetik vissza. Igen ellenálló és igénytelen állat, a téli fagyokban és a nyári kánikulában is képes munkáját elvégezni. Méghozzá olyan sikerrel, hogy egyes megállapítások szerint nem is kell juhász melléje, mert egymagában képes akár 400 birkát egy területen megtartani. Intelligenciájára utal, hogy nem csupán szavakkal lehet irányítani, hanem mozdulatokra, sôt, szemvillantásokra is reagál, megérti, mit várnak el tôle, s a parancsokat minden esetben lelkiismeretesen végre is hajtja. Ma ismert formáját és fajtajellemzôit a 17. században indult tudatos nemesítési szándék megjelenésekor kezdte elnyerni, és végül az 1920-as, 30-as években érte el. A múlt század elején nyilvánvalóvá vált, hogy a pásztorkutyák ideje lassan lejár, munkájukat átveszik a gépesített üzemek. Ezért Raitsits Emil állatorvos tenyésztési programba fogott, ennek eredményeként egy hobbi- és sportcélból tenyészthetô kutya jött létre. Ez a puli megôrizte az ôsök összes jó tulajdonságát, de háttérbe szorult a terelési képesség, viszont alkalmassá vált a házôrzésre, és családi kedvencként is igen kedvelt lett: egy kifejezetten gyermekbarát kutyát tenyészettek ki. Bármennyire csodálatos kutya is, népszerûsége mára jelentôsen csökkent, köszönhetôen a kezelhetetlennek tartott szôrzetének és a külföldi, divatos kutyák megjelenésének. Ennek ellenére a hazai tenyésztôk igyekeznek eleget tenni az elvárásnak, miszerint minden ország felelôs a saját fajtáiért, és tôlünk várják fajtáink formálását és tenyésztését. 137

Békéscsabai Regionális Képz Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. SZÜLFÖLD ALAP. Oktatási és Szakképzési Kollégium 4142/2008. sz.

Békéscsabai Regionális Képz Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. SZÜLFÖLD ALAP. Oktatási és Szakképzési Kollégium 4142/2008. sz. Békéscsabai Regionális Képz Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 1. SZÜLFÖLD ALAP Oktatási és Szakképzési Kollégium 4142/2008. sz. pályázat KYNOLÓGIA VADÁSZEB FAJTAISMERET Modulfüzet Verzió: 1.0 Összeállította:

Részletesebben

A magyar kutyafajták, mint nemzetünk meghatározóan fontos értékei, kiemelten a magyar vizsla

A magyar kutyafajták, mint nemzetünk meghatározóan fontos értékei, kiemelten a magyar vizsla Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája A magyar kutyafajták, mint nemzetünk meghatározóan fontos értékei, kiemelten

Részletesebben

DESMOND MORRIS MIÉRT CSINÁLJA? A MACSKA Nélkülözhetetlen útmutató a macskák viselkedéséhez

DESMOND MORRIS MIÉRT CSINÁLJA? A MACSKA Nélkülözhetetlen útmutató a macskák viselkedéséhez DESMOND MORRIS MIÉRT CSINÁLJA? A MACSKA Nélkülözhetetlen útmutató a macskák viselkedéséhez Fordította Nemes Ágnes EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1990 Kötetünk az alábbi kiadvány alapján készült: Desmond Morris:

Részletesebben

1. A kutya. 1. 1. A kutya és az ember közötti kommunikáció

1. A kutya. 1. 1. A kutya és az ember közötti kommunikáció Szeretem az állatokat. Azon a Földön élnek, mint mi emberek. Mégis úgy érzem, hogy más világ az övék, mely oly sok titkot rejt az ember számára. Éppen ezért, az állatbarát kutatók életük nagy részét arra

Részletesebben

Nincs egy lélek széles e világban, kiben megbízhatnál? Tarts kutyát, komám!

Nincs egy lélek széles e világban, kiben megbízhatnál? Tarts kutyát, komám! MAGUS Kalandozok.hu Ynev kutyái Nincs egy lélek széles e világban, kiben megbízhatnál? Tarts kutyát, komám! A fenti mondás, különböző formákban, mindenütt ismert Yneven - de vajon igaz-e minden körülmények

Részletesebben

KUTYAVILÁG KUTYAVILÁG. Kutyavilág KUTYAVILÁG KUTYAVILÁG. A kutyák származása és rokonaik Hogyan mûködik a kutya teste? A kutya és az ember

KUTYAVILÁG KUTYAVILÁG. Kutyavilág KUTYAVILÁG KUTYAVILÁG. A kutyák származása és rokonaik Hogyan mûködik a kutya teste? A kutya és az ember KUTYAVILÁG KUTYAVILÁG Kutyavilág KUTYAVILÁG KUTYAVILÁG A kutyák származása és rokonaik Hogyan mûködik a kutya teste? A kutya és az ember Általános iskolai segédanyag 1 Kutyavilág Tisztelt Tanárok! A kutyák

Részletesebben

Éltető sokféleség titokzatos kutyánk, a mudi

Éltető sokféleség titokzatos kutyánk, a mudi Éltető sokféleség titokzatos kutyánk, a mudi Írta: Dr. Pongrácz Péter Csodálatos, hogy mi magyarok nem tudjuk és nem akarjuk megbecsülni a saját értékeinket (Dr. Fényes Dezső, 1936) Vajon mi az, ami egyes

Részletesebben

Hungária Puli Klub Elismert Tenyésztő Szervezet. Tenyésztési Program

Hungária Puli Klub Elismert Tenyésztő Szervezet. Tenyésztési Program Hungária Puli Klub Elismert Tenyésztő Szervezet Tenyésztési Program 2014. január HUNGÁRIA PULI KLUB 2234 Maglód, Sugár u. 52 www.puli.hu Hungária Puli Klub Tenyésztési Program Oldal 1 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Előszó. Írta: Monty Roberts

Előszó. Írta: Monty Roberts Tartalom Előszó... 2 Bevezetés... 3 Az elveszített nyelv... 6 Egy élet a kutyák társaságában... 10 Hallgatni és tanulni... 15 A vezérség átvétele... 19 Az első próba... 25 Szívélyes kötelékek, a falkavezérség

Részletesebben

Kutya.hu - Gaál Csaba 1999.02.10

Kutya.hu - Gaál Csaba 1999.02.10 Szentbernáthegyi história Kutya.hu - Gaál Csaba 1999.02.10 Az Alpok 2472 m magas hágóján a hó, a jég, a szél, a köd karolta Szent Bernát kolostorban a rebbenő függönyök elárulják, hogy szemrevételezik

Részletesebben

Bernáthegyi a nyugat-alpesi szent

Bernáthegyi a nyugat-alpesi szent Bernáthegyi a nyugat-alpesi szent Kutya.hu 2005.01.10 Hevenyészett felmérést végeztem ismerőseim körében, amely meglepő eredménnyel zárult. Annak ellenére, hogy a szentbernáthegyi hazánkban sosem vált

Részletesebben

Vásárlási tanácsadó az olcsokutya.uw.hu alapján

Vásárlási tanácsadó az olcsokutya.uw.hu alapján Vásárlási tanácsadó az olcsokutya.uw.hu alapján 2010 Köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk kiskutyavásárlási szándékával. Kérem, hogy olvassa el, mielött kiskutyát vásárolna tőlünk. Mindig arra törekszünk,

Részletesebben

KISOKOS. Segédlet új kuvasztulajdonosoknak. (MEOE Hungária Kuvasz klub)

KISOKOS. Segédlet új kuvasztulajdonosoknak. (MEOE Hungária Kuvasz klub) KISOKOS Segédlet új kuvasztulajdonosoknak (MEOE Hungária Kuvasz klub) Kedves Új Kuvasztulajdonos! Hadd gratuláljak elsõként, hogy ezt a nagyszerû magyar pásztorkutyát választotta. Egyúttal azt kívánom,

Részletesebben

FELMÉRÉS A GAZDÁTLAN ÁLLATOK HELYZETÉRŐL MAGYARORSZÁGON. Készítette: Németh Andrea

FELMÉRÉS A GAZDÁTLAN ÁLLATOK HELYZETÉRŐL MAGYARORSZÁGON. Készítette: Németh Andrea Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrár-gazdaságtani Tanszék FELMÉRÉS A GAZDÁTLAN ÁLLATOK HELYZETÉRŐL MAGYARORSZÁGON Készítette: Németh Andrea Témavezető:

Részletesebben

GOLDEN RETRIEVER KÖR A GOLDEN RETRIEVER, A CHESAPEAKE BAY RETRIEVER ÉS A NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KUTYAFAJTA TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA

GOLDEN RETRIEVER KÖR A GOLDEN RETRIEVER, A CHESAPEAKE BAY RETRIEVER ÉS A NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KUTYAFAJTA TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA 1 GOLDEN RETRIEVER KÖR A GOLDEN RETRIEVER, A CHESAPEAKE BAY RETRIEVER ÉS A NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KUTYAFAJTA TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA amellyel a Golden Retriever Kör a 98/2013 (X.24.) sz. VM rendelet

Részletesebben

GOLDEN RETRIEVER KÖR A GOLDEN RETRIEVER, A CHESAPEAKE BAY RETRIEVER ÉS A NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KUTYAFAJTA TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA

GOLDEN RETRIEVER KÖR A GOLDEN RETRIEVER, A CHESAPEAKE BAY RETRIEVER ÉS A NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KUTYAFAJTA TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA 1 GOLDEN RETRIEVER KÖR A GOLDEN RETRIEVER, A CHESAPEAKE BAY RETRIEVER ÉS A NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KUTYAFAJTA TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA amellyel a Golden Retriever Kör a 64/1998(XII.31.) sz. FVM

Részletesebben

Patkányfogóból - öleb

Patkányfogóból - öleb Patkányfogóból - öleb A dolgozatot készítette: Eszenyi Bianka Réka 5/a, Miltényi Lili 5/b Felkészítő tanár: Kecskésné Mező Mária Balmazújvárosi Általános Iskola Hortobágyi Úti Tagintézmény Balmazújváros

Részletesebben

Szólásaink, közmondásaink, de

Szólásaink, közmondásaink, de MNM Régészeti Tár, Honfoglalás kori gyûjtemény Kutya és ember a magyar hagyományban Hitek és tévhitek Szólásaink, közmondásaink, de még káromkodásaink is hihetetlen gazdagságban szólnak mindennapi életünk

Részletesebben

Bevezetés a tudattalan pszichológiájába

Bevezetés a tudattalan pszichológiájába Carl Gustav Jung Bevezetés a tudattalan pszichológiájába Fordította: NAGY PÉTER A fordítás alapjául szolgált: C. G. JUNG: ÜBER DIE PSYCHOLOGIE DES UNBEWUSSTEN. IN: C.G. JUNG: ZWEI SCHRIFTEN ÜBER ANALYTISCHE

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA ESSZÉK, AFORIZMÁK, KÜLÖNÖS NOVELLÁK

KENÉZ HEKA ETELKA ESSZÉK, AFORIZMÁK, KÜLÖNÖS NOVELLÁK KENÉZ HEKA ETELKA ESSZÉK, AFORIZMÁK, KÜLÖNÖS NOVELLÁK KENÉZ HEKA ETELKA ESSZÉK, AFORIZMÁK, KÜLÖNÖS NOVELLÁK Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN: 978-963-87588-3-5

Részletesebben

SZERKESZTI: NADLER HERBERT KIADJA : BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁLLAT. ÉS NÖVÉNYKERTJE

SZERKESZTI: NADLER HERBERT KIADJA : BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁLLAT. ÉS NÖVÉNYKERTJE TERMÉSZET SZERKESZTI: NADLER HERBERT KIADJA : BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁLLAT. ÉS NÖVÉNYKERTJE VI. ÉVFOLYAM T.-8. SZÁM 1930. ÁPRILIS 1.-15. KÖKÖRCSIN (PULSATILLA GRANDIS) A HÁRMASHATÁRHEGYEN. ifj. Józan M

Részletesebben

Csendes percek. A Gyermek

Csendes percek. A Gyermek Ajánlás Ajánlás Az Úr Jézus a legnagyobb egyszerűségben és szegénységben lépett a világba. Tudta, hogy hol vannak a. márványpaloták és porfür-oszlopok; de lemondott róluk, és megelégedett egy istállóval.

Részletesebben

História 2003-056. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

História 2003-056. Created by XMLmind XSL-FO Converter. História 2003-056 História 2003-056 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Tartalom 1....

Részletesebben

Állati Hírek - Állatkórházi Online Magazin

Állati Hírek - Állatkórházi Online Magazin Állati Hírek - Állatkórházi Online Magazin Havonta megjelenő online magazin 2011. év, 5. szám november A hónap betege Dollár felépülése egy kutyatámadásból ASKA Hajléktalan kutyáknál jártunk Galambász

Részletesebben

Az emberi természet biológiai gyökerei

Az emberi természet biológiai gyökerei CSÁNYI VILMOS Az emberi természet biológiai gyökerei Csányi Vilmos etológus, az MTA rendes tagja Összefoglalás A modern biológia sokszorosan igazolta azt a tényt, hogy az ember is az állatvilághoz tartozik:

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar A küzdősportok, szűkebb értelemben a kyokushin karate szociális kapcsolatokat fejlesztő hatása a gyermekekre Konzulens oktató: Tordai Vilmos Hortobágyi Antalné

Részletesebben

TIBETI HALÁLMEDITÁCIÓK

TIBETI HALÁLMEDITÁCIÓK TIBETI HALÁLMEDITÁCIÓK A tibeti buddhizmus, azaz a lámaizmus tanításai részletezik a halál utáni élet értelmét és folyamatait. A tibeti szent szellemi vezetők, a lámák hagyományaikban őrzik a transzcendens

Részletesebben

Állati Hírek. Segítőkutya-jog? A segítőkutyákat alkalmazó személyek jogai

Állati Hírek. Segítőkutya-jog? A segítőkutyákat alkalmazó személyek jogai Állati Hírek Megjelenés: negyedévente 2013. év NYÁR Állatkórházi Magazin Adjunk-e vitaminkészítményeket kedvencünknek? VET-ER - Érdekes esetek az Állatkórházból Kutyamasszázs Vágjunk neki a jó időnek egy

Részletesebben

A Munkakutya. Napjainkban egyre több cane corsot visznek munkavizsgára, ahol sikeresen szerepelnek, noha hivatalosan nem munkakutyák.

A Munkakutya. Napjainkban egyre több cane corsot visznek munkavizsgára, ahol sikeresen szerepelnek, noha hivatalosan nem munkakutyák. A Munkakutya Az alábbi idézet egy neves kutyás újság lapjain jelent meg: Napjainkban egyre több cane corsot visznek munkavizsgára, ahol sikeresen szerepelnek, noha hivatalosan nem munkakutyák. Ez az eszmefuttatás

Részletesebben