Gárdonyi Géza: A harmatcsepp meséje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gárdonyi Géza: A harmatcsepp meséje"

Átírás

1 Gárdonyi Géza: A harmatcsepp meséje Jolánka szerette a reggelt. Este korán lefeküdt csak azért, hogy kora reggel már a virágos kertben sétálgathasson. Hűvös az idő néha ilyenkor, de mire való a nagykendő? Kora reggel látható, micsoda új virágok nyíltak az éjjel. Jolánka nagyon örült, ha az ő virágai közül valamelyik bimbóból kifeslett. Ilyenkor lehajolt a virághoz, megsimogatta a kezével. Néha meg is csókolta. Különösen örült, ha a virágok harmatosak voltak. Milyen ragyogóan csillogtak a harmatcseppek! Hogy tündököltek a napfényben, mintha valamennyi csepp igazi gyémántkövecske volna. Jolánka azon csodálkozott, miért nem ragyognak ezek a harmatcseppek mindig? Meg is kérdezte egyszer a harmatcsepptől. A harmatcsepp szívesen felelt Jolánkának. Elmondta élete történetét végig. - Látod, édes kislányom beszélte a harmatcsepp -, én valamikor egy nagy tengerben laktam. Az a nagy tenger se egyéb, mint csupa ilyen kis vízcsepp, mint amilyen én vagyok. A lakásom eleinte a tenger mélyén volt. Nem panaszkodhatok, hogy rossz dolgom lett volna odalenn. Nagyon szép és kedves társaságban töltöttem napjaimat. Szivárványfényű csigákkal és kagylókkal éltem jó barátságban. A halakra, mint kedves játszótársakra, édesen emlékszem vissza ma is. Egyszer, hogyan hogyan se, óriási szélvihar támadt. A vihar fölkavarta a tenger vizét. Nem kímélt bennünket se. Irgalmatlanul szétsodort, ahányan voltunk, jóformán annyifelé. Így történt, hogy a tenger mélyéből több társammal együtt én is felszínre kerültem. Körülnéztem. Tetszett nekem a gyönyörű kép. A kék ég. A parton a pálmafák. Távolban óriás hegyláncok. Szinte sajnáltam, hogy annyi időt töltöttem a mélységben. Különösen meglepett az éjszaka. Mikor a csillagok előcsillantak az égen és mosolyogva tekintettek le ránk. Mi ugyanolyan csillagszemekkel mosolyogtunk vissza őrájuk. Nézegettem a csillagokat sokáig, sokáig. Egyszerre csak nagy szomorúságomra eltűntek a csillagok az égről. Csodálkoztam. És szomorkodtam. Sok időm azonban nem volt a búslakodásra, mert egy újabb nagy fényességet pillantottam meg. A Nap ragyogva emelkedett ki a hegyek közül. Mindig feljebb és feljebb. Eleinte kápráztatott a nagy világosság, de lassankint hozzászoktam. A magas ég sötétkék színével, a tengerpart sárga homokos partjával, a vitorlás hajók fehér vászonszárnyaikkal feledhetetlenül szépek voltak. Mindez hetekig elszórakoztatott. Végül is a színekkel beteltem. Magasabbra vágytam, hogy még többet láthassak. Vágyam hamarabb teljesült, mint reméltem. A Nap mind magasabbra emelkedett. Sugarai lassan lassan átmelegítették testemet. Egyszer csak azt éreztem, hogy akaratlanul is szállok, szállok fölfelé. Gőzzé változtam.

2 Mind magasabbra és magasabbra emelkedtem. Eljutottam egészen az ég boltozatáig. Itt aztán megpihentem. Ahogy körülnézek, nagy örömömre mit látok? Azt, hogy nem vagyok egyedül. Barátaim közül a tenger mélyéről jókora csoport lengedez körülöttem. Lassankint összejöttünk mindnyájan. De csatlakoztak hozzánk útközben szerzett jó barátok és ismerősök is. Egyszer csak a magasban annyian voltunk, hogy a Nap sugarai sem bújhattak rajtunk keresztül. Egy közülünk figyelmeztetett is: - Barátaim, nem rendjén való, hogy elzárjuk a napsugarak útját. Ebből számunkra jó nem származhat. - Oszoljunk széjjelebb mondtam én is társaimnak. Ekkor hirtelen a földről egy vízcsepp üzenete érkezik hozzánk: - Odalenn a földön örömmel látják, hogy összetartunk. A forró júliusi Nap nem égeti a mezőséget. A emberek és állatok és növények nem tikkadnak el a forróságtól. - Dehát honnan tudtátok szakította félbe Jolánka a harmatcsepp beszédjét -, hogy az emberek örültek nektek? - Honnan? felelt a harmatcsepp mosolyogva. Mi, gőzök nem szállunk fel ám mindnyájan olyan nagyon magasra, mint én voltam. Sokan akadnak közülünk, akik lejjebb maradnak az emberek közelében. Mások ismét valamivel feljebb szállnak, de még mindig nem olyan fenn, mint ahol én jártam. Mármost az, aki közeletekben van, meghallja, mit beszéltek. Ez elmondja a szomszédjának, Jolánkám. És így tovább, míg végre mindannyian értesülünk róla. Jolánka azután azt kérdezte: - Nem unjátok-e meg, hogy néha oly sokáig is egy helyben tétlenkedtek? - Tévedsz. Nem maradunk mi sokáig egy helyben felelte a harmatcsepp. Akinek tetszik közülünk, bejárhatja az egész világot. - És min utaztok? kérdezte Jolánka. - A szél vonatán. Mikor halljuk a vonat közeledését, összegyűlünk és megindulunk a szél irányába. És fölkapunk rá. - De arra kell mennetek, amerre a szél akarja. - Ti sem mehettek másfelé, ha már fölszálltatok a vonatra, csak amerre a vonat útja visz. Kiszállni meg mi is kiszállhatunk a szél irányából bármikor. - Nektek is van állomásotok? - Van bizony. Nem is hiszed, mennyire örültem én ennek a sokféle utazgatásnak. Mennyi mindenfélét láttam. Gyönyörű városokat. Remek palotákat. Az igaz, hogy egyszerű kis falvakat is, kerteket, virágos mezőket. De egyszer nagyon elment a kedvem a világjárástól. A szél oly sebesen száguldott velünk, hogy szédültem belé. Megharagudtunk. Kiszálltunk. A szél erre elment panaszra a télkirályhoz. A télkirály eltávolította fölülünk a Napot és a hideget küldte ránk. Bosszúból. A télkirály arról feledkezett meg, hogy mi a hidegben újra vízzé változhatunk. Fehér ruhát öltöttünk. És aláomlottunk lassan a magasból a földre, ahonnan feljöttünk. A földön örültek nekünk. Már hetek óta vártak ránk. Az öregek kiállottak a kapuba és úgy néztek. A gyerekek meg táncoltak örömükben, s el-elkapdostak a tenyerükkel. Idelenn nem sokáig maradtunk. A télkirály haragja hamar elmúlt.

3 Társaim közül sokan beszivárogtak a föld mélyébe. Némelyek a faágakra rakódtak. Száradt kórókra. Tetőkre. Én véletlenül az utcakövezetre estem, s így jól jártam. Alig sütött ki a Nap, a kövezet forró lett, mire én elpárologtam. Megint a magasba jutottam. A kis harmatcsepp erre elhallgatott. Jolánka megkérdezte tőle: - Még mindig nem mondtad el, hogy kerültél a virágomra, kedves harmatcsepp. - Hát úgy, hogy mikor fehéren ide lehullottam, annyira megszerettem ezt a földet, elhatároztam, többé ha csak lehet, nem szállok a nagy magasságba. Ha melegem lesz, eltűnök, mint pára vagy vízgőz s így maradok naphosszat. Talán alkonyatig. Talán késő estig. Sőt éjjel is, ha enyhe a levegő. Amikor aztán hűvösödik, addig szállok, szálldogálok, míg beleütődöm valami fűbe, fába, virágba. Köpönyegük alá bújok. És ha így is fázom, megrázkódom, s megint csak az leszek, ami voltam: harmatcsepp. Ilyenkor nyáron jó a sorunk. Játszadozhatunk alakunkkal kedvünkre. De később az éjjelek annyira hidegek lesznek, hogy bizony itt fenn is megfagyunk. Azonban vigasztalódj; ilyenkor is megmarad a gyémántos színünk és hófehér ruhánk. Csak ti nem neveztek bennünket harmatnak, hanem azt mondjátok ti is dideregve: - Itt a dér. Lásd, Jolánka, a mi életünk sem egyéb, mit vándorlás. Mi is csak az ég felé tekintünk, ha valamit várunk. De most már megbocsáss, nagyon melegszik a hátam. Odébb megyek. Isten veled! És ezzel a kis gyémántos harmatcsepp eltűnt. Jolánka ezentúl úgy tekintett a harmatcseppekre, mint régi jó ismerőseire. És minden harmatcsepp eszébe juttatta kis barátja meséjét.

4 Gárdonyi Géza: A hálátlan krokodilus Hol volt, hol nem volt, abban az országban, ahol örökké tart a nyár, volt egyszer egy jámbor ember. Ez az ember egyszer az erdőn ballagott keresztül. Amint ballag, mendegél a nagy árnyékos pálmafa alatt, keserves jajgatást, nyöszörgést hall. Arrafelé siet, ahonnan a hang jön, hát elérkezik egy sötét barlanghoz. A barlang előtt valami nagy kígyóforma állat fekszik. Az állat derekán keresztben egy akkora kőszikla, mint a Zsuzsika ágya. Hogy az ember közelebbről megnézi az állatot, akkor látja, hogy nem is kígyó az, hanem élő, eleven krokodilus. Ez a krokodilus volt az, ami olyan keservesen jajgatott, hogy a könnyei is hullottak a jajgatásában. Mikor meglátta az embert, egyszerre megcsillant a szeme. - Jaj, jaj, jaj, te kedves, jó ember nyöszörgött, sírt a förtelmes állat -, könyörülj rajtam: szabadíts meg a kínjaimtól. Rettenetes, mi történt velem. Amint éppen gyűlésre indulok a többi állathoz ide a barlangba, hát égszakadás, földindulás, aláomlik ez a nagy márványszikla, és éppen az én derekamra zuhan. Jaj, jaj, jaj! Könyörülj rajtam! Ments meg tőle. Te erős vagy! Emeld le rólam ezt a nagy követ. - Ha csak az kell felelt az ember. Leemelem én szívesen. Erősnek elég erős vagyok hozzá. De én félek ám tőled, mert nagyon rossz a híre a te nemzetségednek. Azt mondják, hálátlanok vagytok, mint minden kígyófajzat, valamennyien. - Ne hidd azt, ne hidd, drága jó ember. Ha mindannyian hálátlanok volnának is, én nem leszek hálátlan veled szemben soha, meglátod. Ígérem és megfogadom neked: még úgy tettet nem háláltak meg, mint ahogyan én meghálálom a tiédet. Szívembe foglallak és minden hajnalhasadáskor az ég felé fordulva emlegetem a nevedet, csak szabadíts ki innét. A krokodilus addig beszélt, addig fogadkozott, végül is az embernek a szíve megesett a keserves rimánkodáson. Nekifeszítette hát a vállát a nagy kőnek és fölemelte annyira, hogy a krokodilus kivonszolhatta a derekát. Amint az állat kint volt a kő alól, azt mondta: köszönöm szépen. Örömében csak belehengergőzött a fűbe. Helyre mozgatta a derekát, azután ránézett az emberre és így szólt: - Örülök, hogy kiszabadítottál. De annak még jobban örülök, hogy én téged most rögtön megehetlek. - Ejnye szólt ijedten és haragosan is az ember -, hát ez a köszönet a jó tettemért. Te nem ezt ígérted nekem. - Nem-e? felelte a krokodilus nevetve. Hát mit? Talán bizony elfelejtetted? Én azt ígértem neked, még úgy tettet nem háláltak meg, mint ahogy én meghálálom a tiédet. A szívembe foglallak, s minden hajnalhasadáskor az ég felé fordulva emlegetem a nevedet. - Hát ez nem igazság szólt a szegény ember, a fogait vacogtatva. - Csakis ez az igazság felel a krokodilus. Nincs az a bíró, aki ne így ítélne, ha eléje tárod egyezségünket. - El mersz jönni a bíróhoz? - El én! válaszolt a krokodilus a száját is széttátva nevettében. - Akkor gyerünk, de tüstént! - Gyerünk kiáltotta a krokodilus is. De nem is kell messze mennünk. A mi bíróságunk éppen itt van a barlangban.

5 Azzal a krokodilus vidáman indult befelé. Az ember pedig szomorúan ballagott utána. A barlangnak csak az eleje volt sötét. Beljebb már gyönge világosság áradt szét. Később egy napfényes kerek térségre értek, ahol éppen országos törvényt tartott az állatok királya. Az oroszlán a főhelyen ült. Mellette félkörben helyezkedtek el a főtisztjei. Ott volt a tigris, a királyi testőr. A róka, a király belső titkos tanácsosa. Az elefánt, a királyi főtrombitás. A majom, a királyi szertartásmester. A gólya, az íródeák. A rák, az udvari szabó. Mikor a krokodilus belépett az emberrel, mindnyájan arra fordították a fejüket. - Felség súgta a róka -, ez a krokodilus megint valami rosszban töri a fejét. - Halljuk a panaszt dördült rájuk az oroszlán. Csönd lett. A gólya belemártotta orrát a kalamárisba. A krokodilus beszélt először: - Felséges fejedelem! Nagyságos királyi tanács! szólott és alázatosan meghajolt. Furcsa ügyet hozunk bölcs ítélőszéketek elé. Engem egy kőszikla az erdőben rabul ejtett. Ez az ember arra tévedt és azt kérdezte: mi történik, ha megszabadít. Világosan ígértem neki, cselekedetét meghálálom, amint még tettet soha nem háláltak meg. Továbbá hogy szívembe foglalom és minden hajnalban megemlékezek róla. Vagyis én és azt hiszem mindnyájan, akik itt vagyunk csak azt értem ezen, hogy megeszem. Hogy ő mit értett, nem tudom, de megszabadított. - No ugye mondtam! súgta a róka az oroszlánnak. - Hej! Ravasz táskának való! Dísze a fajtájának! rikoltotta vígan a majom és összeverte a tenyerét nevettében. A király összeráncolta a szemöldökét, s intett az embernek: - Beszélj, mi történt! - A krokodilus sírt, jajgatott kezdte sóhajtva az ember. Megindult a szívem. Kiszabadítottam. Hálából nemcsak azzal fenyeget, hogy fölfal, de még azt is mondja: Ez az igazság! Így alkudtunk! Ítélj az ügyben, nemes király. Én azt érzem, inkább jutalmat érdemelnék. A király intett a tanácsadóinak. A tigris szólalt meg először: - A krokodilusé az igazság. Ha ez az ember nem úgy értette az ígéretet, ahogy a krokodilus mondotta, annak nem ő az oka. - Az ember jó volt mondotta az elefánt -, a jóért nem illő rosszal fizetnie még egy krokodilusnak se. Az állatvilág jó hírneve ezt nem engedheti. - Agyafúrt tréfa! rikácsolta a majom. Én inkább még egy követ gurítottam volna a krokodilusra. A gólya kelepelt: - Uraim, ne beszéljenek olyan gyorsan. Lehetetlen ilyen sebesen írnom. A rák ollóit csattogtatva szólott: - Felség, engedd, hadd pusztítsa el a krokodilus az embert. Ítélet fejében kívánd a ruháját, készítek belőle olyan ünneplő palástot, hogy mindenki irigykedve néz rád, akár négylábú, akár kétlábú. A csacsi is hozzászólott a vitához: - Én azt látom mondotta -, mind a kettőnek egyaránt igaza van.

6 - Ó, te szamár! nevetett rá az ökör. - Nézd meg magad előbb, azután hallgass utasította rendre a csacsi az ökröt. Tőled nem kérek bölcsességet, még ha hatan vagytok együtt, akkor se. - Ha nem a kő feküdt volna a krokodiluson, hanem a krokodilus a kövön, akkor is elpusztíthatta volna az embert szólalt meg újra a tigris -, alku se kellett volna hozzá! - Ez igaz! örvendezett a krokodilus. No látod! nyitotta ki száját az ember felé: - Mit keresel hát itt más igazságot. - Várj még, várj rettent meg az ember. A király ítélete dönt, nem a tiéd. Végre a róka állott fel: - Zavarosnak találom én ezt az ügyet végig mondotta. Különben se engedhetem meg, hogy a krokodilus ésszel túljárjon rajtunk. Gyerünk és lássuk közelről, mi hogyan történt. - Lássuk! A király helyeslően bólintott a fejével a róka felé. A krokodilus vonakodott attól, hogy újra a sziklához menjen. De mivel látta, hogy a király intésére mindenki indul, ő sem maradhatott vissza. A menetet a király vezette. Utána haladt az ember. Leghátul a krokodilus csavargatta vidáman a derekát. Mikor a színhelyhez értek, az ember nekidőlt a sziklának, megemelte. A krokodilus pedig a király parancsára elnyúlott a testével a régi helyen, s behuzakodott ugyanoda a kő alá. Az ember hirtelen ráeresztette a követ a krokodilusra. Az újra rákezdte a jajgatást: - Jaj, jaj, jaj, te kedves jó ember. Szabadíts meg a kínjaimtól. Emeld le rólam ezt a sziklát. - De bizony nem emelem én felelt az ember kipirult arccal. Nem vagyok bolond! - Ez nem járja nyöszörgött a krokodilus, most már sírva -, neked ugyanúgy kell cselekedned, ahogy az előbb. A róka közbeszólott: - Igaz ez, felség? - Igaz válaszolt a király -, csakhogy ehhez előbb nekünk el kell távoznunk innét. Gyerünk! Az ember újból maga maradt a krokodilussal. A krokodilus rettenetesen nyöszörgött: - Ments meg! Ments meg, kérlek! Könyörgöm! Az ember megvetéssel pillantott a krokodilusra: - A hálátlan ne várja, hogy többször is megszánja valaki. És nagy lépésekkel indult odébb az útjára.

7 Gárdonyi Géza: Muci Egy rókafiút kaptam ajándékba Kovács Gergely uramtól. A rókafiú csak akkora volt, mint valami macska. Kis macska. A szőre puha és finom, mint a selyem. A tekintete ártatlan. - Ezt a kis rókát megszelídítem mondottam otthon, úgy kísérget majd engem, mint a kutya. Elneveztem a kis rókát Mucinak. Muci eleinte tejjel élt. Hempergett, játszott naphosszat. Megkergette az öreg macskát is, és nagyon csodálkozott, mikor az haragosan a szeme közé fújt. Barátságos kis jószág volt a Muci. Nem félt senkitől. A tenyeremből evett. Ha valaki azt mondta neki: - Muci, gyere ide! fürgén odafutott, és a szeme csillogott az örömtől. Néhány hónap alatt szépen kifejlődött. Örömöm telt benne, mikor magammal vittem. Eleinte a zsebemben hordoztam, később a tenyeremen. Utóbb meg már úgy követett, mint a kutya. Egy napon azt a panaszt hallom, hogy a faluban ugyancsak fogynak a csirkék. - Ha fogynak, az jó feleltem, a csirkének az a sorsa, hogy fogyjon. Inkább a csirke fogyjon, mint az ember. Tojik a tyúk elég tojást. - Az ám felelték, csakhogy nem ember fogyasztja a csirkét, hanem a Muci. - Hát az lehetetlen. - Márpedig mi láttuk felelte a szomszédom. No nem gondoltam volna, hogy a Muci ilyen korán rákap a szárnyasokra, s éjjelenkint más udvarokban vígan pecsenyézik. - Ejnye, gézengúz szóltam megfenyegetve. Hát te ilyen kópé vagy? Majd lesz rád gondom. Karikát csináltattam a nyakára és láncra kötöttem. Az első éjjel vonított. Reggel nem jelentkezett senki, hogy azon az éjjelen elveszett volna a csirkéje. A második éjjelen csendesen viselkedett. - No hálistennek mondottam magamban, Muci már megszokta a láncot. Reggel azonban megjelent egy asszony és kopogtatott az ajtómon: - A tyúkomnak csak a tolla van meg. Ehun-e. A Muci végzett vele. - Bizonyos? - Más nem lehetett. Kimegyünk az udvarra. Muci ott ül. A nyakán a karika. A lánc is ép. A Muci eszerint ártatlan. A következő éjjeleken hol egyik, hol másik háznál tűnik el ismét egy-egy szárnyas. Az asszonyok mind nálam panaszkodnak. De az én rókám minden reggel ott fekszik nyugodtan az udvaron. Nyakán a karika. És táncol örömében, mikor a láncról leoldom. Egy reggel Kovács Gergely állít be hozzám keserves panasszal: - Uram mondja a fejét vakarva -, elvitte a Muci a récémet. - Nem lehet az, Gergely barátom, hiszen nézze meg, ahol a róka. Nyakán a karika.

8 -No pedig mégis az volt. Rá is vágtam a botommal, és amint a kerítés között kibújt, egy marok szőre is ott maradt a léceken. Megnézzük a róka bundáját, hát a két combján csakugyan ott a kék kerek csupasz folt. A hátán meg az ütés vonala. Most már világos, hogy Muci a csínytevő. De ki oldotta le a nyakáról a láncot? És ki kötötte vissza? Valaki bosszúból ereszthette el. Vagy valami gyerek pajkoskodik vele. Ezt meg kell lesnem. A következő éjjel felhőtlen volt az ég. Sütött a holdvilág ragyogó fényességgel. Az ablakhoz ültem és figyelemmel néztem a szobámból a rókámat. Sokáig kellett várnom. S már derengeni kezdett az ég alja, amikor egyszer csak azt látom, hogy Muci óvatosan körülnéz. Azután nekiveti a két lábát a karikának, és kihúzza belőle a fejét. Azzal óvatosan lépkedve eltűnik. Hát eddig jól van. De ki húzza vissza majd a karikát? Ott maradtam az ablaknál és türelmetlenül vártam, hogy visszaérkezzék. Körülbelül egy óra hosszáig várakoztam. Láttam, ahogy Muci átdugja a fejét a kerítésen és a testét is átvonszolja a lécek között. A kerítéstől egyenesen a karikához ment. Hát bizony nem segített annak senki. Addig-addig forgatta a karikát, míg valahogy a fejére csúszott. Akkor aztán fejedelmi nyugalommal terült végig a földön, s pár pillanat múlva elaludt. - Ebből látható uram mondotta Kovács Gergely, ahogy a kutyából nem lesz szalonna, akként a rókából sem lesz házőrző kutya sohasem.

9 Gárdonyi Géza: Az okos kutya Sokféle okos kutyáról hallottam már beszélni, de olyan okos egy sem volt, mint a Sajó. Sajó a városban élt, s egy öreg nyugalmazott kapitánynak volt a kutyája. A kapitánynak valamikor a háborúban elhordta egy ágyúgolyó mind a két lábát a térden alól, azért hát a kapitány falábon járt. Bizony nehéz ezt megszokni. Nem is lehet annyit járni falábon, mint amennyit saját lábunkon járunk. A kapitánynak sem volt senkije, csak egy kutyája, a Sajó. Ez a kutya hordott neki a boltból mindent, amit akart. A kapitány felírta egy cédulára, mit kíván, és azt táskába vagy kosárba tette a pénzzel együtt. Azután megmagyarázta a kutyának, hogy hova, melyik boltba menjen. A kutya vidáman és fürgén rohant el, hogy a megbízást elvégezze. Az emberek megálltak az utcán, s utána néztek a villámként elsuhanó kutyának. - A kapitány kutyája magyarázta egyik ember a másiknak. És hozzátette: - Többet ér sok szolgánál. Persze visszafelé már vigyázatos lassúsággal jött a Sajó, hogy kár ne essék a portékában. Egy hideg őszi napon így szólt a kapitány a kutyájához: - Kedves négylábú szógám, nincs kedvem ma ahhoz, hogy elmenjek ebédelni a vendéglőbe. El tudnád-e hozni az ebédemet? A kutya vidám ugrálással és csillogó szemekkel felelt. A kapitány elővett egy nagy kosarat. Beletette a fehér asztalkendőt, és abba a levelet, amelyben megírta, hogy micsoda ételeket adjanak a kosárba, és hogy az egészet bízzák rá a hű és okos kutyára. A vendéglőben ezt meg is tették. Sajó a fogai közé vette a nehéz kosarat, és elindult vele hazafelé. Hanem mi történik? A finom pecsenyeszagot megérzik ám más kutyák is az utcán. Körülfogják Sajót, és bizonyosan azt mondják neki kutyanyelven: - Osztozzunk, pajtás! Sajó mérgesen morog. Leteszi a kosarat, és jobbra is, balra is kaffant egyet a kutyákra. Bizonyosan azt mondja: - Elmenj innen, mert leharapom a füledet! Azután, hogy tért kap, újra fölveszi a kosarat, és cipeli tovább hazafelé. A kutyák szaporodnak. Sajónak már minden tizedik lépésnél meg kell állnia. De vitézül védi a gazdája ebédjét. Már közel van a házajtóhoz, midőn az egyik kutya hátulról kirántja az asztalkendőt. A kendőt a gonosz kutyák megragadják és húzzák. Sajó ugrik, és harap jobbra is, balra is, de az ételeket többé meg nem mentheti. Csirke, kalács, kolbász, lencse, minden martalékul esett a kutyáknak. Sajó pedig keservesen vonítva állott az ajtónál. Sírt, hogy ilyen szégyen érte. Hanem a kapitány látta az ablakból az esetet, és bizony nevette is.

10 Bebocsátotta az ajtón a kutyát, és megdicsérte. Azután pedig magával vitte a vendéglőbe, és olyan finom ebédet fizetett neki, aminőt még a király kutyája sem evett soha!

A hálátlan kígyó Illusztrációk: Szabó Enikő

A hálátlan kígyó Illusztrációk: Szabó Enikő Gárdonyi Géza A hálátlan kígyó Illusztrációk: Szabó Enikő Egy szép tavaszi napon az erdőben heverésztem. Ott beszélgettek a madarak fölöttem egy galagonyabokor ágain. Ezt a mesét beszélték, hallgassatok

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt bánata. Hajnalban

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 6. évfolyam.

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA A szomorú királykisasszony Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA 119 120 A mese Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy király, annak volt egy gyönyörűséges szép leánya, aki soha el nem mosolyodott, mindig

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt.

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Andrassew Iván A folyó, a tó és a tenger A platón ültünk Avrammal, a teherautót egy szerzetes vezette. A hegyoldalból a menekülttábor nem tűnt nagynak.

Részletesebben

5 perces menedzsment tanfolyam. Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

5 perces menedzsment tanfolyam. Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 1 www.tudastaranyagok.wordpress.com 5 perces menedzsment tanfolyam 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Gárdonyi Géza: A PILLANGÓ

Gárdonyi Géza: A PILLANGÓ Gárdonyi Géza: A PILLANGÓ Egy este arra gondoltam, hogy a jó Isten teremtései között nincs boldogabb, mint a pillangó. De szeretnék pillangó lenni! így szóltam magamban. ide-oda röpködnék egész nap; mikor

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank]

[Erdélyi Magyar Adatbank] KÉSEI DOLGOK [Vákát oldal] Amikor hosszú évekkel később e munka írója találkozott néhány férfiúval, kik ott bent, ám kint is meséltek neki e régi időkről, amidőn ő még nem járt a szigeten első dolga volt

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

A Cseppnyi Önbizalom kútja

A Cseppnyi Önbizalom kútja Bertóti Johanna A Cseppnyi Önbizalom kútja Szereplők: Fodor testvérek (kertészlegények) Bodor Magnólia, tündér Kuruzs Ló Utolsó Sárkány Kurta Farkú Malac Félénk Tigris 1 1. jelenet Kert. Csukott szirmú

Részletesebben

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és Németh István Talyigán vetett ágy Háti itt van a tavasz is megint. A tavasz mindig eljön, meg a: nyár is, meg a tél is, ha várják, ha nem. Az ember szerencséje em jđn el soha. Hiába várják, hiába futnak

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Ősi családi kör 2012

Ősi családi kör 2012 Ősi családi kör 2012 Egy ősember(őe) és egy ősasszony(őa) ülnek a tűz mellett és rágcsálnak egy-egy cupákot. ŐA: Jenő te nem fázol? Olyan huzatos ez a barlang. ŐE: Ne morogj! Örülj, hogy fedél van a fejed

Részletesebben

Juhász Bence. A nagy litikamu

Juhász Bence. A nagy litikamu Juhász Bence A nagy P litikamu Parlamentből a Parlamentbe Viszontválaszra megadom a szót képviselő úrnak. Köszönöm Elnök úr, Tisztelt Országgyűlés, Tisztelt Ház. Amint az előző felszólalásomban is ismertettem

Részletesebben

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között.

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között. Személyek: Péter, középkorú parasztgazda Mári, a felesége Bíró, idősebb parasztgazda Kisbíró, fiatalabb parasztgazda Török Rezső VIASZKVIRÁG Bohózat egy felvonásban Történik: egy magyar faluban valamikor

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A legszebb mesék Mátyás királyról

A legszebb mesék Mátyás királyról A legszebb mesék Mátyás királyról Roland Tartalomjegyzék Mátyás király és a kolozsvári bíró / 4 Egyszer volt Budán kutyavásár / 8 Mátyás király és a huszár / 12 Mátyás király és a százesztendős ember /

Részletesebben

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 2. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás 1. Gute Nacht - Jó éjt Idegenként jöttem, Idegenként is távozom. A május kedves volt hozzám Számos virágcsokrával. A lány szerelemről beszélt, Az anyja egyenest

Részletesebben

SZKC_105_05. Egy kis jó cselekedet

SZKC_105_05. Egy kis jó cselekedet SZKC_105_05 Egy kis jó cselekedet tanulói egy kis jó cselekedet 5. évfolyam 31 D1 Marika néni karácsonya Dávidék házának földszintjén magányosan éldegélt egy idős hölgy, Marika néninek hívták. Dávid legkedvesebb

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

JÓZSEF TÖRTÉNETE III. RÉSZ

JÓZSEF TÖRTÉNETE III. RÉSZ JÓZSEF TÖRTÉNETE III. RÉSZ A gabona Kánaán földjén is igen megfogyatkozott, és azt mondta akkor fiainak Jákób: Hallom, hogy Egyiptomban van gabona; menjetek el oda, és vegyetek belőle, hogy ne haljunk

Részletesebben

Arthur Conan Doyle. Sherlock holmes

Arthur Conan Doyle. Sherlock holmes Arthur Conan Doyle Sherlock holmes újabb kalandjai Arthur Conan doyle Sherlock Holmes újabb kalandjai 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Különös hivatal Nem sokkal azután, hogy megházasodtam, megvettem az öreg

Részletesebben

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia dem az árnyékot, az árnyékot, amely a megperzselődéstől véd. Belebújok, bele az árnyékba, újra felfedezem őt a képeimen. Az én nyelvemen szólítom meg. A szemeimből Ő néz rám. A fejemben van. A véremben

Részletesebben

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell.

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell. Tantárgy: szövegértés,- szövegalkotás Időkeret:2x45 perc Korosztály: 1. évfolyam Az óra célja: testtudat fejlesztése, térérzékelés tudatosítása, sajátmozgásérzék ápolása, figyelem tartósságának megteremtése,

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Üveghegyen innen és túl

Üveghegyen innen és túl Üveghegyen innen és túl Mesepályázat 2-4. osztályosoknak Az Óperenciás tengeren túli mesevilág a feje tetejére állt: Piroska eltévedt, a három kismalac nem akar házat építeni és még Csipkerózsika is úgy

Részletesebben

Mint a sót az ételben

Mint a sót az ételben Mint a sót az ételben Szereplők: öreg király, Jancsi (udvari bolond), Lili királylány, első királykisasszony, második királykisasszony, após király, királyfi, udvarmester, szakács, vadászok, vendégek,

Részletesebben

A gazda és a házőrző róka magyar népmese

A gazda és a házőrző róka magyar népmese A gazda és a házőrző róka magyar népmese Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy együgyű gazda. Egész életében tett vett, dolgozott keményen, mégsem jutott ötről a hatra egész életében. Történt egyszer,

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

M. Veress Mária. Szép halál

M. Veress Mária. Szép halál 184 Rügyek Szép halál Először nem figyeltem fel a kiáltásra, nem volt abban semmi különös, hogy valaki ordibál, megszokott volt ez arrafelé. Csak mikor közelebb értem, akkor hallottam, hogy mintha segítségért

Részletesebben

A legszebb magyar népmesék

A legszebb magyar népmesék A legszebb magyar népmesék ROLAND A só Volt egyszer egy öreg király s annak három szép leánya. A fél lába már a koporsóban volt a királynak, szerette volna mind a három leányát férjhez adni. Hiszen ez

Részletesebben

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg Szatjavánt. Meglátták és felnevettek. A nagyobbik felkapott egy elszáradt, tavalyi fügét, és megdobta a lányt. A másik a fér fit vette célba. Ide építsd! ujjongott Szávitri. Ide építsd a palotánkat! Ezek

Részletesebben

A rozsfejek mozgása árulta csak el az unoka bóklászásának a helyét. A lánygyerek egy csokor tarka virággal került elő. Viszem a Mamának! mondta.

A rozsfejek mozgása árulta csak el az unoka bóklászásának a helyét. A lánygyerek egy csokor tarka virággal került elő. Viszem a Mamának! mondta. Zsuppozás A kis faluban, az Új utca végén, csak az országúton kellett átmenni és máris a mező, a szántóföldek terültek el. Ez volt a Paptag. Silány föld volt. A bérleti díja sem volt sok. Rozsnak jó volt,

Részletesebben

Himmler Zsófia CSUPASZÍV KIRÁLYFI. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia CSUPASZÍV KIRÁLYFI. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia CSUPASZÍV KIRÁLYFI Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely,

Részletesebben

- Ó kedves feleségem, mégse tegyük ezt. Ha már az Isten nekünk ezt adta, ilyennel áldott meg, felnöveljük, ne dobjuk el magunktól.

- Ó kedves feleségem, mégse tegyük ezt. Ha már az Isten nekünk ezt adta, ilyennel áldott meg, felnöveljük, ne dobjuk el magunktól. Szamárbőr királyfi (széki népmese) Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy király. Annak a királynak nem volt gyermeke. Feleségestül együtt erősen búsultak, hogy már minden boldogságok meglenne, hogyha

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A legszebb magyar állatmesék

A legszebb magyar állatmesék A legszebb magyar állatmesék Roland Tartalomjegyzék A lompos medve...4 A mezei nyúl és a sündisznó...8 A kakas és a pipe... 12 Sündisznócska lovagol... 14 A kolbász, a béka és az egér... 18 A tréfás farkas...

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

András és Krisztina: A nagy út

András és Krisztina: A nagy út András és Krisztina: A nagy út Külföldi Magyar Cserkészszövetség András és Krisztina: A nagy út Írta: Madzsarné Osvay Erzsébet Rajzolta: Pándiné Uray Erzsébet A Zöld Pajzsos Kiscserkészek részére Külföldi

Részletesebben

(a tatarozás) Amikor egyedül maradtam a lakásban, szokásom lett, hogy ha női cipőkopogást hallottam az utcáról, félbehagytam bár-

(a tatarozás) Amikor egyedül maradtam a lakásban, szokásom lett, hogy ha női cipőkopogást hallottam az utcáról, félbehagytam bár- (Éva) Ezerkilencszázhatvannyolc augusztusában egy éjjel kimentem a Városligetbe. Nem tudom, miért. Nem volt szokásom éjjel sétálni. A Ligetet különben sem szeretem, ha letérek a főallékról, még nappal

Részletesebben

Max Lucado: Értékes vagy

Max Lucado: Értékes vagy Max Lucado: Értékes vagy A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a

Részletesebben

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó!

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó! ELŐSZÓ Íme, megint folytatom az egyetlen művet, új hullámban verem felétek a végtelen titkú tengert. Élnék ezer esztendeig: nem mondhatnám meg minden titkát. Írnék ezer esztendeig: nem mutathatnám meg

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek 1. Ugye voltál gyermek, Mi most is vagy Lerohantak az évek, az idő elhagy. Bámuló szemmel, újra nyíló szívvel játssz mindent át. Mit az élet kínált neked. Felnőtt lettél,

Részletesebben

Elmúlt az aratás, a cséplés. Készült hát a szegény paraszt megint a vásárba.

Elmúlt az aratás, a cséplés. Készült hát a szegény paraszt megint a vásárba. A buták versenye (magyar népmese) Volt egyszer egy parasztember, meg annak egy nagy akaratú felesége. Az mindent jobban akart tudni az uránál. Pedig már csak azért sem tudhatott többet nála, mert kivételesen

Részletesebben

Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005.

Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005. Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005. Szövegtípus: elbeszélő Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz Javasolt felhasználás:

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Mikes Lajos SANYI MANÓ KÖNYVE

Mikes Lajos SANYI MANÓ KÖNYVE Mikes Lajos SANYI MANÓ KÖNYVE MIKES LAJOS Sanyi manó könyve 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. A DARÁZS NÉNI Egyszer, mikor Sanyi manó vígan röpdösött a réten, hóna alatt a seprűjével, észrevette, hogy közel ahhoz

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel.

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel. GISELLE Zöldes, párás üveg. Eső áztatja. Vízcseppek csorognak. Halványzöld felírat fut végi az üvegen. Az emberi lény egy esős, párás üvegen át nézi és vizsgálja a világot. Homályosan lát. A földönkívüliek

Részletesebben

brasnyó istván IN AETERNUM

brasnyó istván IN AETERNUM brasnyó istván versei IN AETERNUM Estelente a lehúzott redőny résein át jól látni a tengerészeket, ahogy tisztjeikkel együtt elhagyják a kocsmát az út túlsó felén, rézsút ablakunkkal szemben és körülállják

Részletesebben

kotorászott. Persze újra nagyon örült a viszontlátásnak, különösen örült annak, hogy a barátja bizalmára méltatta s hogy általában elbeszélgethettek,

kotorászott. Persze újra nagyon örült a viszontlátásnak, különösen örült annak, hogy a barátja bizalmára méltatta s hogy általában elbeszélgethettek, Kovács úr Kissé sovány és elhasznált ember. Éveinek száma szerint negyven esztendõs, de ötvennek látszik. A szakállát gondosan borotválja, õ maga minden reggel, tehát azt, hogy borostás arccal járna az

Részletesebben

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom NAGYTAKARÍTÁS Én csak egy szegény asszony vagyok. Asszonyiságom utolsó éveit számlálgatom már, a fejemen tincsekké duzzadtak a fehér hajszálak, az arcomon, a szám körül megszaporodtak a ráncok, lekúsznak

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas.

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas. A róka és a farkas Vót, hol nem vót, heted hét országon is túl, de még az operenciás tengeren is túl, hol a kis kurta farkú malac túr, vót eccer egy róka. Vót ennek a rókának két báránnyó. Csált 1 magánok

Részletesebben

MESEmii. gyűjtemény. Gárdonyi Géza Jékely Zoltán Szutyejev Móricz Zsigmond Benedek Elek

MESEmii. gyűjtemény. Gárdonyi Géza Jékely Zoltán Szutyejev Móricz Zsigmond Benedek Elek MESEmii gyűjtemény Gárdonyi Géza Jékely Zoltán Szutyejev Móricz Zsigmond Benedek Elek mesemi.indd 1 mesemi.indd 2 mesemi.indd 3 mesemi.indd 4 MESEmii gyűjtemény mesemi.indd 5 4 mesemi.indd 6 Jékely Zoltán:

Részletesebben

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES festményeket pedig kevés kivétellel mindig megsiratom. De csapodár fajta az ószeres, szerelmes lesz néhány tárgyba, de aztán eladja, utána meg kesereg, miért tette. SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY

Részletesebben

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik.

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Mi az? Kit keres? kérdi Csiba. Az asztal mellől feláll, és kezét fölemeli. Jusztin mereven

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben