Gárdonyi Géza: A harmatcsepp meséje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gárdonyi Géza: A harmatcsepp meséje"

Átírás

1 Gárdonyi Géza: A harmatcsepp meséje Jolánka szerette a reggelt. Este korán lefeküdt csak azért, hogy kora reggel már a virágos kertben sétálgathasson. Hűvös az idő néha ilyenkor, de mire való a nagykendő? Kora reggel látható, micsoda új virágok nyíltak az éjjel. Jolánka nagyon örült, ha az ő virágai közül valamelyik bimbóból kifeslett. Ilyenkor lehajolt a virághoz, megsimogatta a kezével. Néha meg is csókolta. Különösen örült, ha a virágok harmatosak voltak. Milyen ragyogóan csillogtak a harmatcseppek! Hogy tündököltek a napfényben, mintha valamennyi csepp igazi gyémántkövecske volna. Jolánka azon csodálkozott, miért nem ragyognak ezek a harmatcseppek mindig? Meg is kérdezte egyszer a harmatcsepptől. A harmatcsepp szívesen felelt Jolánkának. Elmondta élete történetét végig. - Látod, édes kislányom beszélte a harmatcsepp -, én valamikor egy nagy tengerben laktam. Az a nagy tenger se egyéb, mint csupa ilyen kis vízcsepp, mint amilyen én vagyok. A lakásom eleinte a tenger mélyén volt. Nem panaszkodhatok, hogy rossz dolgom lett volna odalenn. Nagyon szép és kedves társaságban töltöttem napjaimat. Szivárványfényű csigákkal és kagylókkal éltem jó barátságban. A halakra, mint kedves játszótársakra, édesen emlékszem vissza ma is. Egyszer, hogyan hogyan se, óriási szélvihar támadt. A vihar fölkavarta a tenger vizét. Nem kímélt bennünket se. Irgalmatlanul szétsodort, ahányan voltunk, jóformán annyifelé. Így történt, hogy a tenger mélyéből több társammal együtt én is felszínre kerültem. Körülnéztem. Tetszett nekem a gyönyörű kép. A kék ég. A parton a pálmafák. Távolban óriás hegyláncok. Szinte sajnáltam, hogy annyi időt töltöttem a mélységben. Különösen meglepett az éjszaka. Mikor a csillagok előcsillantak az égen és mosolyogva tekintettek le ránk. Mi ugyanolyan csillagszemekkel mosolyogtunk vissza őrájuk. Nézegettem a csillagokat sokáig, sokáig. Egyszerre csak nagy szomorúságomra eltűntek a csillagok az égről. Csodálkoztam. És szomorkodtam. Sok időm azonban nem volt a búslakodásra, mert egy újabb nagy fényességet pillantottam meg. A Nap ragyogva emelkedett ki a hegyek közül. Mindig feljebb és feljebb. Eleinte kápráztatott a nagy világosság, de lassankint hozzászoktam. A magas ég sötétkék színével, a tengerpart sárga homokos partjával, a vitorlás hajók fehér vászonszárnyaikkal feledhetetlenül szépek voltak. Mindez hetekig elszórakoztatott. Végül is a színekkel beteltem. Magasabbra vágytam, hogy még többet láthassak. Vágyam hamarabb teljesült, mint reméltem. A Nap mind magasabbra emelkedett. Sugarai lassan lassan átmelegítették testemet. Egyszer csak azt éreztem, hogy akaratlanul is szállok, szállok fölfelé. Gőzzé változtam.

2 Mind magasabbra és magasabbra emelkedtem. Eljutottam egészen az ég boltozatáig. Itt aztán megpihentem. Ahogy körülnézek, nagy örömömre mit látok? Azt, hogy nem vagyok egyedül. Barátaim közül a tenger mélyéről jókora csoport lengedez körülöttem. Lassankint összejöttünk mindnyájan. De csatlakoztak hozzánk útközben szerzett jó barátok és ismerősök is. Egyszer csak a magasban annyian voltunk, hogy a Nap sugarai sem bújhattak rajtunk keresztül. Egy közülünk figyelmeztetett is: - Barátaim, nem rendjén való, hogy elzárjuk a napsugarak útját. Ebből számunkra jó nem származhat. - Oszoljunk széjjelebb mondtam én is társaimnak. Ekkor hirtelen a földről egy vízcsepp üzenete érkezik hozzánk: - Odalenn a földön örömmel látják, hogy összetartunk. A forró júliusi Nap nem égeti a mezőséget. A emberek és állatok és növények nem tikkadnak el a forróságtól. - Dehát honnan tudtátok szakította félbe Jolánka a harmatcsepp beszédjét -, hogy az emberek örültek nektek? - Honnan? felelt a harmatcsepp mosolyogva. Mi, gőzök nem szállunk fel ám mindnyájan olyan nagyon magasra, mint én voltam. Sokan akadnak közülünk, akik lejjebb maradnak az emberek közelében. Mások ismét valamivel feljebb szállnak, de még mindig nem olyan fenn, mint ahol én jártam. Mármost az, aki közeletekben van, meghallja, mit beszéltek. Ez elmondja a szomszédjának, Jolánkám. És így tovább, míg végre mindannyian értesülünk róla. Jolánka azután azt kérdezte: - Nem unjátok-e meg, hogy néha oly sokáig is egy helyben tétlenkedtek? - Tévedsz. Nem maradunk mi sokáig egy helyben felelte a harmatcsepp. Akinek tetszik közülünk, bejárhatja az egész világot. - És min utaztok? kérdezte Jolánka. - A szél vonatán. Mikor halljuk a vonat közeledését, összegyűlünk és megindulunk a szél irányába. És fölkapunk rá. - De arra kell mennetek, amerre a szél akarja. - Ti sem mehettek másfelé, ha már fölszálltatok a vonatra, csak amerre a vonat útja visz. Kiszállni meg mi is kiszállhatunk a szél irányából bármikor. - Nektek is van állomásotok? - Van bizony. Nem is hiszed, mennyire örültem én ennek a sokféle utazgatásnak. Mennyi mindenfélét láttam. Gyönyörű városokat. Remek palotákat. Az igaz, hogy egyszerű kis falvakat is, kerteket, virágos mezőket. De egyszer nagyon elment a kedvem a világjárástól. A szél oly sebesen száguldott velünk, hogy szédültem belé. Megharagudtunk. Kiszálltunk. A szél erre elment panaszra a télkirályhoz. A télkirály eltávolította fölülünk a Napot és a hideget küldte ránk. Bosszúból. A télkirály arról feledkezett meg, hogy mi a hidegben újra vízzé változhatunk. Fehér ruhát öltöttünk. És aláomlottunk lassan a magasból a földre, ahonnan feljöttünk. A földön örültek nekünk. Már hetek óta vártak ránk. Az öregek kiállottak a kapuba és úgy néztek. A gyerekek meg táncoltak örömükben, s el-elkapdostak a tenyerükkel. Idelenn nem sokáig maradtunk. A télkirály haragja hamar elmúlt.

3 Társaim közül sokan beszivárogtak a föld mélyébe. Némelyek a faágakra rakódtak. Száradt kórókra. Tetőkre. Én véletlenül az utcakövezetre estem, s így jól jártam. Alig sütött ki a Nap, a kövezet forró lett, mire én elpárologtam. Megint a magasba jutottam. A kis harmatcsepp erre elhallgatott. Jolánka megkérdezte tőle: - Még mindig nem mondtad el, hogy kerültél a virágomra, kedves harmatcsepp. - Hát úgy, hogy mikor fehéren ide lehullottam, annyira megszerettem ezt a földet, elhatároztam, többé ha csak lehet, nem szállok a nagy magasságba. Ha melegem lesz, eltűnök, mint pára vagy vízgőz s így maradok naphosszat. Talán alkonyatig. Talán késő estig. Sőt éjjel is, ha enyhe a levegő. Amikor aztán hűvösödik, addig szállok, szálldogálok, míg beleütődöm valami fűbe, fába, virágba. Köpönyegük alá bújok. És ha így is fázom, megrázkódom, s megint csak az leszek, ami voltam: harmatcsepp. Ilyenkor nyáron jó a sorunk. Játszadozhatunk alakunkkal kedvünkre. De később az éjjelek annyira hidegek lesznek, hogy bizony itt fenn is megfagyunk. Azonban vigasztalódj; ilyenkor is megmarad a gyémántos színünk és hófehér ruhánk. Csak ti nem neveztek bennünket harmatnak, hanem azt mondjátok ti is dideregve: - Itt a dér. Lásd, Jolánka, a mi életünk sem egyéb, mit vándorlás. Mi is csak az ég felé tekintünk, ha valamit várunk. De most már megbocsáss, nagyon melegszik a hátam. Odébb megyek. Isten veled! És ezzel a kis gyémántos harmatcsepp eltűnt. Jolánka ezentúl úgy tekintett a harmatcseppekre, mint régi jó ismerőseire. És minden harmatcsepp eszébe juttatta kis barátja meséjét.

4 Gárdonyi Géza: A hálátlan krokodilus Hol volt, hol nem volt, abban az országban, ahol örökké tart a nyár, volt egyszer egy jámbor ember. Ez az ember egyszer az erdőn ballagott keresztül. Amint ballag, mendegél a nagy árnyékos pálmafa alatt, keserves jajgatást, nyöszörgést hall. Arrafelé siet, ahonnan a hang jön, hát elérkezik egy sötét barlanghoz. A barlang előtt valami nagy kígyóforma állat fekszik. Az állat derekán keresztben egy akkora kőszikla, mint a Zsuzsika ágya. Hogy az ember közelebbről megnézi az állatot, akkor látja, hogy nem is kígyó az, hanem élő, eleven krokodilus. Ez a krokodilus volt az, ami olyan keservesen jajgatott, hogy a könnyei is hullottak a jajgatásában. Mikor meglátta az embert, egyszerre megcsillant a szeme. - Jaj, jaj, jaj, te kedves, jó ember nyöszörgött, sírt a förtelmes állat -, könyörülj rajtam: szabadíts meg a kínjaimtól. Rettenetes, mi történt velem. Amint éppen gyűlésre indulok a többi állathoz ide a barlangba, hát égszakadás, földindulás, aláomlik ez a nagy márványszikla, és éppen az én derekamra zuhan. Jaj, jaj, jaj! Könyörülj rajtam! Ments meg tőle. Te erős vagy! Emeld le rólam ezt a nagy követ. - Ha csak az kell felelt az ember. Leemelem én szívesen. Erősnek elég erős vagyok hozzá. De én félek ám tőled, mert nagyon rossz a híre a te nemzetségednek. Azt mondják, hálátlanok vagytok, mint minden kígyófajzat, valamennyien. - Ne hidd azt, ne hidd, drága jó ember. Ha mindannyian hálátlanok volnának is, én nem leszek hálátlan veled szemben soha, meglátod. Ígérem és megfogadom neked: még úgy tettet nem háláltak meg, mint ahogyan én meghálálom a tiédet. Szívembe foglallak és minden hajnalhasadáskor az ég felé fordulva emlegetem a nevedet, csak szabadíts ki innét. A krokodilus addig beszélt, addig fogadkozott, végül is az embernek a szíve megesett a keserves rimánkodáson. Nekifeszítette hát a vállát a nagy kőnek és fölemelte annyira, hogy a krokodilus kivonszolhatta a derekát. Amint az állat kint volt a kő alól, azt mondta: köszönöm szépen. Örömében csak belehengergőzött a fűbe. Helyre mozgatta a derekát, azután ránézett az emberre és így szólt: - Örülök, hogy kiszabadítottál. De annak még jobban örülök, hogy én téged most rögtön megehetlek. - Ejnye szólt ijedten és haragosan is az ember -, hát ez a köszönet a jó tettemért. Te nem ezt ígérted nekem. - Nem-e? felelte a krokodilus nevetve. Hát mit? Talán bizony elfelejtetted? Én azt ígértem neked, még úgy tettet nem háláltak meg, mint ahogy én meghálálom a tiédet. A szívembe foglallak, s minden hajnalhasadáskor az ég felé fordulva emlegetem a nevedet. - Hát ez nem igazság szólt a szegény ember, a fogait vacogtatva. - Csakis ez az igazság felel a krokodilus. Nincs az a bíró, aki ne így ítélne, ha eléje tárod egyezségünket. - El mersz jönni a bíróhoz? - El én! válaszolt a krokodilus a száját is széttátva nevettében. - Akkor gyerünk, de tüstént! - Gyerünk kiáltotta a krokodilus is. De nem is kell messze mennünk. A mi bíróságunk éppen itt van a barlangban.

5 Azzal a krokodilus vidáman indult befelé. Az ember pedig szomorúan ballagott utána. A barlangnak csak az eleje volt sötét. Beljebb már gyönge világosság áradt szét. Később egy napfényes kerek térségre értek, ahol éppen országos törvényt tartott az állatok királya. Az oroszlán a főhelyen ült. Mellette félkörben helyezkedtek el a főtisztjei. Ott volt a tigris, a királyi testőr. A róka, a király belső titkos tanácsosa. Az elefánt, a királyi főtrombitás. A majom, a királyi szertartásmester. A gólya, az íródeák. A rák, az udvari szabó. Mikor a krokodilus belépett az emberrel, mindnyájan arra fordították a fejüket. - Felség súgta a róka -, ez a krokodilus megint valami rosszban töri a fejét. - Halljuk a panaszt dördült rájuk az oroszlán. Csönd lett. A gólya belemártotta orrát a kalamárisba. A krokodilus beszélt először: - Felséges fejedelem! Nagyságos királyi tanács! szólott és alázatosan meghajolt. Furcsa ügyet hozunk bölcs ítélőszéketek elé. Engem egy kőszikla az erdőben rabul ejtett. Ez az ember arra tévedt és azt kérdezte: mi történik, ha megszabadít. Világosan ígértem neki, cselekedetét meghálálom, amint még tettet soha nem háláltak meg. Továbbá hogy szívembe foglalom és minden hajnalban megemlékezek róla. Vagyis én és azt hiszem mindnyájan, akik itt vagyunk csak azt értem ezen, hogy megeszem. Hogy ő mit értett, nem tudom, de megszabadított. - No ugye mondtam! súgta a róka az oroszlánnak. - Hej! Ravasz táskának való! Dísze a fajtájának! rikoltotta vígan a majom és összeverte a tenyerét nevettében. A király összeráncolta a szemöldökét, s intett az embernek: - Beszélj, mi történt! - A krokodilus sírt, jajgatott kezdte sóhajtva az ember. Megindult a szívem. Kiszabadítottam. Hálából nemcsak azzal fenyeget, hogy fölfal, de még azt is mondja: Ez az igazság! Így alkudtunk! Ítélj az ügyben, nemes király. Én azt érzem, inkább jutalmat érdemelnék. A király intett a tanácsadóinak. A tigris szólalt meg először: - A krokodilusé az igazság. Ha ez az ember nem úgy értette az ígéretet, ahogy a krokodilus mondotta, annak nem ő az oka. - Az ember jó volt mondotta az elefánt -, a jóért nem illő rosszal fizetnie még egy krokodilusnak se. Az állatvilág jó hírneve ezt nem engedheti. - Agyafúrt tréfa! rikácsolta a majom. Én inkább még egy követ gurítottam volna a krokodilusra. A gólya kelepelt: - Uraim, ne beszéljenek olyan gyorsan. Lehetetlen ilyen sebesen írnom. A rák ollóit csattogtatva szólott: - Felség, engedd, hadd pusztítsa el a krokodilus az embert. Ítélet fejében kívánd a ruháját, készítek belőle olyan ünneplő palástot, hogy mindenki irigykedve néz rád, akár négylábú, akár kétlábú. A csacsi is hozzászólott a vitához: - Én azt látom mondotta -, mind a kettőnek egyaránt igaza van.

6 - Ó, te szamár! nevetett rá az ökör. - Nézd meg magad előbb, azután hallgass utasította rendre a csacsi az ökröt. Tőled nem kérek bölcsességet, még ha hatan vagytok együtt, akkor se. - Ha nem a kő feküdt volna a krokodiluson, hanem a krokodilus a kövön, akkor is elpusztíthatta volna az embert szólalt meg újra a tigris -, alku se kellett volna hozzá! - Ez igaz! örvendezett a krokodilus. No látod! nyitotta ki száját az ember felé: - Mit keresel hát itt más igazságot. - Várj még, várj rettent meg az ember. A király ítélete dönt, nem a tiéd. Végre a róka állott fel: - Zavarosnak találom én ezt az ügyet végig mondotta. Különben se engedhetem meg, hogy a krokodilus ésszel túljárjon rajtunk. Gyerünk és lássuk közelről, mi hogyan történt. - Lássuk! A király helyeslően bólintott a fejével a róka felé. A krokodilus vonakodott attól, hogy újra a sziklához menjen. De mivel látta, hogy a király intésére mindenki indul, ő sem maradhatott vissza. A menetet a király vezette. Utána haladt az ember. Leghátul a krokodilus csavargatta vidáman a derekát. Mikor a színhelyhez értek, az ember nekidőlt a sziklának, megemelte. A krokodilus pedig a király parancsára elnyúlott a testével a régi helyen, s behuzakodott ugyanoda a kő alá. Az ember hirtelen ráeresztette a követ a krokodilusra. Az újra rákezdte a jajgatást: - Jaj, jaj, jaj, te kedves jó ember. Szabadíts meg a kínjaimtól. Emeld le rólam ezt a sziklát. - De bizony nem emelem én felelt az ember kipirult arccal. Nem vagyok bolond! - Ez nem járja nyöszörgött a krokodilus, most már sírva -, neked ugyanúgy kell cselekedned, ahogy az előbb. A róka közbeszólott: - Igaz ez, felség? - Igaz válaszolt a király -, csakhogy ehhez előbb nekünk el kell távoznunk innét. Gyerünk! Az ember újból maga maradt a krokodilussal. A krokodilus rettenetesen nyöszörgött: - Ments meg! Ments meg, kérlek! Könyörgöm! Az ember megvetéssel pillantott a krokodilusra: - A hálátlan ne várja, hogy többször is megszánja valaki. És nagy lépésekkel indult odébb az útjára.

7 Gárdonyi Géza: Muci Egy rókafiút kaptam ajándékba Kovács Gergely uramtól. A rókafiú csak akkora volt, mint valami macska. Kis macska. A szőre puha és finom, mint a selyem. A tekintete ártatlan. - Ezt a kis rókát megszelídítem mondottam otthon, úgy kísérget majd engem, mint a kutya. Elneveztem a kis rókát Mucinak. Muci eleinte tejjel élt. Hempergett, játszott naphosszat. Megkergette az öreg macskát is, és nagyon csodálkozott, mikor az haragosan a szeme közé fújt. Barátságos kis jószág volt a Muci. Nem félt senkitől. A tenyeremből evett. Ha valaki azt mondta neki: - Muci, gyere ide! fürgén odafutott, és a szeme csillogott az örömtől. Néhány hónap alatt szépen kifejlődött. Örömöm telt benne, mikor magammal vittem. Eleinte a zsebemben hordoztam, később a tenyeremen. Utóbb meg már úgy követett, mint a kutya. Egy napon azt a panaszt hallom, hogy a faluban ugyancsak fogynak a csirkék. - Ha fogynak, az jó feleltem, a csirkének az a sorsa, hogy fogyjon. Inkább a csirke fogyjon, mint az ember. Tojik a tyúk elég tojást. - Az ám felelték, csakhogy nem ember fogyasztja a csirkét, hanem a Muci. - Hát az lehetetlen. - Márpedig mi láttuk felelte a szomszédom. No nem gondoltam volna, hogy a Muci ilyen korán rákap a szárnyasokra, s éjjelenkint más udvarokban vígan pecsenyézik. - Ejnye, gézengúz szóltam megfenyegetve. Hát te ilyen kópé vagy? Majd lesz rád gondom. Karikát csináltattam a nyakára és láncra kötöttem. Az első éjjel vonított. Reggel nem jelentkezett senki, hogy azon az éjjelen elveszett volna a csirkéje. A második éjjelen csendesen viselkedett. - No hálistennek mondottam magamban, Muci már megszokta a láncot. Reggel azonban megjelent egy asszony és kopogtatott az ajtómon: - A tyúkomnak csak a tolla van meg. Ehun-e. A Muci végzett vele. - Bizonyos? - Más nem lehetett. Kimegyünk az udvarra. Muci ott ül. A nyakán a karika. A lánc is ép. A Muci eszerint ártatlan. A következő éjjeleken hol egyik, hol másik háznál tűnik el ismét egy-egy szárnyas. Az asszonyok mind nálam panaszkodnak. De az én rókám minden reggel ott fekszik nyugodtan az udvaron. Nyakán a karika. És táncol örömében, mikor a láncról leoldom. Egy reggel Kovács Gergely állít be hozzám keserves panasszal: - Uram mondja a fejét vakarva -, elvitte a Muci a récémet. - Nem lehet az, Gergely barátom, hiszen nézze meg, ahol a róka. Nyakán a karika.

8 -No pedig mégis az volt. Rá is vágtam a botommal, és amint a kerítés között kibújt, egy marok szőre is ott maradt a léceken. Megnézzük a róka bundáját, hát a két combján csakugyan ott a kék kerek csupasz folt. A hátán meg az ütés vonala. Most már világos, hogy Muci a csínytevő. De ki oldotta le a nyakáról a láncot? És ki kötötte vissza? Valaki bosszúból ereszthette el. Vagy valami gyerek pajkoskodik vele. Ezt meg kell lesnem. A következő éjjel felhőtlen volt az ég. Sütött a holdvilág ragyogó fényességgel. Az ablakhoz ültem és figyelemmel néztem a szobámból a rókámat. Sokáig kellett várnom. S már derengeni kezdett az ég alja, amikor egyszer csak azt látom, hogy Muci óvatosan körülnéz. Azután nekiveti a két lábát a karikának, és kihúzza belőle a fejét. Azzal óvatosan lépkedve eltűnik. Hát eddig jól van. De ki húzza vissza majd a karikát? Ott maradtam az ablaknál és türelmetlenül vártam, hogy visszaérkezzék. Körülbelül egy óra hosszáig várakoztam. Láttam, ahogy Muci átdugja a fejét a kerítésen és a testét is átvonszolja a lécek között. A kerítéstől egyenesen a karikához ment. Hát bizony nem segített annak senki. Addig-addig forgatta a karikát, míg valahogy a fejére csúszott. Akkor aztán fejedelmi nyugalommal terült végig a földön, s pár pillanat múlva elaludt. - Ebből látható uram mondotta Kovács Gergely, ahogy a kutyából nem lesz szalonna, akként a rókából sem lesz házőrző kutya sohasem.

9 Gárdonyi Géza: Az okos kutya Sokféle okos kutyáról hallottam már beszélni, de olyan okos egy sem volt, mint a Sajó. Sajó a városban élt, s egy öreg nyugalmazott kapitánynak volt a kutyája. A kapitánynak valamikor a háborúban elhordta egy ágyúgolyó mind a két lábát a térden alól, azért hát a kapitány falábon járt. Bizony nehéz ezt megszokni. Nem is lehet annyit járni falábon, mint amennyit saját lábunkon járunk. A kapitánynak sem volt senkije, csak egy kutyája, a Sajó. Ez a kutya hordott neki a boltból mindent, amit akart. A kapitány felírta egy cédulára, mit kíván, és azt táskába vagy kosárba tette a pénzzel együtt. Azután megmagyarázta a kutyának, hogy hova, melyik boltba menjen. A kutya vidáman és fürgén rohant el, hogy a megbízást elvégezze. Az emberek megálltak az utcán, s utána néztek a villámként elsuhanó kutyának. - A kapitány kutyája magyarázta egyik ember a másiknak. És hozzátette: - Többet ér sok szolgánál. Persze visszafelé már vigyázatos lassúsággal jött a Sajó, hogy kár ne essék a portékában. Egy hideg őszi napon így szólt a kapitány a kutyájához: - Kedves négylábú szógám, nincs kedvem ma ahhoz, hogy elmenjek ebédelni a vendéglőbe. El tudnád-e hozni az ebédemet? A kutya vidám ugrálással és csillogó szemekkel felelt. A kapitány elővett egy nagy kosarat. Beletette a fehér asztalkendőt, és abba a levelet, amelyben megírta, hogy micsoda ételeket adjanak a kosárba, és hogy az egészet bízzák rá a hű és okos kutyára. A vendéglőben ezt meg is tették. Sajó a fogai közé vette a nehéz kosarat, és elindult vele hazafelé. Hanem mi történik? A finom pecsenyeszagot megérzik ám más kutyák is az utcán. Körülfogják Sajót, és bizonyosan azt mondják neki kutyanyelven: - Osztozzunk, pajtás! Sajó mérgesen morog. Leteszi a kosarat, és jobbra is, balra is kaffant egyet a kutyákra. Bizonyosan azt mondja: - Elmenj innen, mert leharapom a füledet! Azután, hogy tért kap, újra fölveszi a kosarat, és cipeli tovább hazafelé. A kutyák szaporodnak. Sajónak már minden tizedik lépésnél meg kell állnia. De vitézül védi a gazdája ebédjét. Már közel van a házajtóhoz, midőn az egyik kutya hátulról kirántja az asztalkendőt. A kendőt a gonosz kutyák megragadják és húzzák. Sajó ugrik, és harap jobbra is, balra is, de az ételeket többé meg nem mentheti. Csirke, kalács, kolbász, lencse, minden martalékul esett a kutyáknak. Sajó pedig keservesen vonítva állott az ajtónál. Sírt, hogy ilyen szégyen érte. Hanem a kapitány látta az ablakból az esetet, és bizony nevette is.

10 Bebocsátotta az ajtón a kutyát, és megdicsérte. Azután pedig magával vitte a vendéglőbe, és olyan finom ebédet fizetett neki, aminőt még a király kutyája sem evett soha!

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt bánata. Hajnalban

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás 1. Gute Nacht - Jó éjt Idegenként jöttem, Idegenként is távozom. A május kedves volt hozzám Számos virágcsokrával. A lány szerelemről beszélt, Az anyja egyenest

Részletesebben

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 2. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt.

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Andrassew Iván A folyó, a tó és a tenger A platón ültünk Avrammal, a teherautót egy szerzetes vezette. A hegyoldalból a menekülttábor nem tűnt nagynak.

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

Ősi családi kör 2012

Ősi családi kör 2012 Ősi családi kör 2012 Egy ősember(őe) és egy ősasszony(őa) ülnek a tűz mellett és rágcsálnak egy-egy cupákot. ŐA: Jenő te nem fázol? Olyan huzatos ez a barlang. ŐE: Ne morogj! Örülj, hogy fedél van a fejed

Részletesebben

Gárdonyi Géza: A PILLANGÓ

Gárdonyi Géza: A PILLANGÓ Gárdonyi Géza: A PILLANGÓ Egy este arra gondoltam, hogy a jó Isten teremtései között nincs boldogabb, mint a pillangó. De szeretnék pillangó lenni! így szóltam magamban. ide-oda röpködnék egész nap; mikor

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

A legszebb mesék Mátyás királyról

A legszebb mesék Mátyás királyról A legszebb mesék Mátyás királyról Roland Tartalomjegyzék Mátyás király és a kolozsvári bíró / 4 Egyszer volt Budán kutyavásár / 8 Mátyás király és a huszár / 12 Mátyás király és a százesztendős ember /

Részletesebben

SZKC_105_05. Egy kis jó cselekedet

SZKC_105_05. Egy kis jó cselekedet SZKC_105_05 Egy kis jó cselekedet tanulói egy kis jó cselekedet 5. évfolyam 31 D1 Marika néni karácsonya Dávidék házának földszintjén magányosan éldegélt egy idős hölgy, Marika néninek hívták. Dávid legkedvesebb

Részletesebben

A Cseppnyi Önbizalom kútja

A Cseppnyi Önbizalom kútja Bertóti Johanna A Cseppnyi Önbizalom kútja Szereplők: Fodor testvérek (kertészlegények) Bodor Magnólia, tündér Kuruzs Ló Utolsó Sárkány Kurta Farkú Malac Félénk Tigris 1 1. jelenet Kert. Csukott szirmú

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és Németh István Talyigán vetett ágy Háti itt van a tavasz is megint. A tavasz mindig eljön, meg a: nyár is, meg a tél is, ha várják, ha nem. Az ember szerencséje em jđn el soha. Hiába várják, hiába futnak

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között.

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között. Személyek: Péter, középkorú parasztgazda Mári, a felesége Bíró, idősebb parasztgazda Kisbíró, fiatalabb parasztgazda Török Rezső VIASZKVIRÁG Bohózat egy felvonásban Történik: egy magyar faluban valamikor

Részletesebben

Juhász Bence. A nagy litikamu

Juhász Bence. A nagy litikamu Juhász Bence A nagy P litikamu Parlamentből a Parlamentbe Viszontválaszra megadom a szót képviselő úrnak. Köszönöm Elnök úr, Tisztelt Országgyűlés, Tisztelt Ház. Amint az előző felszólalásomban is ismertettem

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank]

[Erdélyi Magyar Adatbank] KÉSEI DOLGOK [Vákát oldal] Amikor hosszú évekkel később e munka írója találkozott néhány férfiúval, kik ott bent, ám kint is meséltek neki e régi időkről, amidőn ő még nem járt a szigeten első dolga volt

Részletesebben

Mint a sót az ételben

Mint a sót az ételben Mint a sót az ételben Szereplők: öreg király, Jancsi (udvari bolond), Lili királylány, első királykisasszony, második királykisasszony, após király, királyfi, udvarmester, szakács, vadászok, vendégek,

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Arthur Conan Doyle. Sherlock holmes

Arthur Conan Doyle. Sherlock holmes Arthur Conan Doyle Sherlock holmes újabb kalandjai Arthur Conan doyle Sherlock Holmes újabb kalandjai 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Különös hivatal Nem sokkal azután, hogy megházasodtam, megvettem az öreg

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg Szatjavánt. Meglátták és felnevettek. A nagyobbik felkapott egy elszáradt, tavalyi fügét, és megdobta a lányt. A másik a fér fit vette célba. Ide építsd! ujjongott Szávitri. Ide építsd a palotánkat! Ezek

Részletesebben

- Ó kedves feleségem, mégse tegyük ezt. Ha már az Isten nekünk ezt adta, ilyennel áldott meg, felnöveljük, ne dobjuk el magunktól.

- Ó kedves feleségem, mégse tegyük ezt. Ha már az Isten nekünk ezt adta, ilyennel áldott meg, felnöveljük, ne dobjuk el magunktól. Szamárbőr királyfi (széki népmese) Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy király. Annak a királynak nem volt gyermeke. Feleségestül együtt erősen búsultak, hogy már minden boldogságok meglenne, hogyha

Részletesebben

Himmler Zsófia CSUPASZÍV KIRÁLYFI. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia CSUPASZÍV KIRÁLYFI. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia CSUPASZÍV KIRÁLYFI Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely,

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

M. Veress Mária. Szép halál

M. Veress Mária. Szép halál 184 Rügyek Szép halál Először nem figyeltem fel a kiáltásra, nem volt abban semmi különös, hogy valaki ordibál, megszokott volt ez arrafelé. Csak mikor közelebb értem, akkor hallottam, hogy mintha segítségért

Részletesebben

A gazda és a házőrző róka magyar népmese

A gazda és a házőrző róka magyar népmese A gazda és a házőrző róka magyar népmese Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy együgyű gazda. Egész életében tett vett, dolgozott keményen, mégsem jutott ötről a hatra egész életében. Történt egyszer,

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia dem az árnyékot, az árnyékot, amely a megperzselődéstől véd. Belebújok, bele az árnyékba, újra felfedezem őt a képeimen. Az én nyelvemen szólítom meg. A szemeimből Ő néz rám. A fejemben van. A véremben

Részletesebben

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó!

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó! ELŐSZÓ Íme, megint folytatom az egyetlen művet, új hullámban verem felétek a végtelen titkú tengert. Élnék ezer esztendeig: nem mondhatnám meg minden titkát. Írnék ezer esztendeig: nem mutathatnám meg

Részletesebben

Elmúlt az aratás, a cséplés. Készült hát a szegény paraszt megint a vásárba.

Elmúlt az aratás, a cséplés. Készült hát a szegény paraszt megint a vásárba. A buták versenye (magyar népmese) Volt egyszer egy parasztember, meg annak egy nagy akaratú felesége. Az mindent jobban akart tudni az uránál. Pedig már csak azért sem tudhatott többet nála, mert kivételesen

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

brasnyó istván IN AETERNUM

brasnyó istván IN AETERNUM brasnyó istván versei IN AETERNUM Estelente a lehúzott redőny résein át jól látni a tengerészeket, ahogy tisztjeikkel együtt elhagyják a kocsmát az út túlsó felén, rézsút ablakunkkal szemben és körülállják

Részletesebben

Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005.

Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005. Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005. Szövegtípus: elbeszélő Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz Javasolt felhasználás:

Részletesebben

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel.

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel. GISELLE Zöldes, párás üveg. Eső áztatja. Vízcseppek csorognak. Halványzöld felírat fut végi az üvegen. Az emberi lény egy esős, párás üvegen át nézi és vizsgálja a világot. Homályosan lát. A földönkívüliek

Részletesebben

kotorászott. Persze újra nagyon örült a viszontlátásnak, különösen örült annak, hogy a barátja bizalmára méltatta s hogy általában elbeszélgethettek,

kotorászott. Persze újra nagyon örült a viszontlátásnak, különösen örült annak, hogy a barátja bizalmára méltatta s hogy általában elbeszélgethettek, Kovács úr Kissé sovány és elhasznált ember. Éveinek száma szerint negyven esztendõs, de ötvennek látszik. A szakállát gondosan borotválja, õ maga minden reggel, tehát azt, hogy borostás arccal járna az

Részletesebben

MESEmii. gyűjtemény. Gárdonyi Géza Jékely Zoltán Szutyejev Móricz Zsigmond Benedek Elek

MESEmii. gyűjtemény. Gárdonyi Géza Jékely Zoltán Szutyejev Móricz Zsigmond Benedek Elek MESEmii gyűjtemény Gárdonyi Géza Jékely Zoltán Szutyejev Móricz Zsigmond Benedek Elek mesemi.indd 1 mesemi.indd 2 mesemi.indd 3 mesemi.indd 4 MESEmii gyűjtemény mesemi.indd 5 4 mesemi.indd 6 Jékely Zoltán:

Részletesebben

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom Jeremej Ajpin Kihunyó tűzhely mellett A Földet hallgatom Este, amidőn a Nap ott függött a fenyőfák csúcsán, Anyám lehalkított hangon szólt rám: Ne zajongj. Miért nem szabad zajongani? Mindjárt elül a Nap.

Részletesebben

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell.

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell. Tantárgy: szövegértés,- szövegalkotás Időkeret:2x45 perc Korosztály: 1. évfolyam Az óra célja: testtudat fejlesztése, térérzékelés tudatosítása, sajátmozgásérzék ápolása, figyelem tartósságának megteremtése,

Részletesebben

Előhang Butaság, kapzsiság, tévelygés, ferde vétek oltja testünkbe és lelkünkbe mérgeit; s mint koldús éteti öntestén férgeit, mi éppen úgy vagyunk sok drága búnknak étek. És bűnünk mind makacs, igaz bánatra

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

- Kézirat. Budapest, 1980. -

- Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - - 2 - Vértesszőlős lakói

Részletesebben

KÍGYÓ VŐLEGÉNY TÓTH FERENC

KÍGYÓ VŐLEGÉNY TÓTH FERENC TÓTH FERENC KÍGYÓ VŐLEGÉNY - Mindenünk van, kedves uram, A legnagyobb útnak indul, csak amire vágyok, az nincs. lagzi után estébe dől. - Mi volna az? - mondd meg Este e/múlt, éjfél Is már, [tüstént! éjfél

Részletesebben

Max Lucado: Értékes vagy

Max Lucado: Értékes vagy Max Lucado: Értékes vagy A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a

Részletesebben

GÖRGETEG. Székely mesejáték.

GÖRGETEG. Székely mesejáték. GÖRGETEG. Székely mesejáték. SZOLGÁLÓ (a nyitott ajtóban vázákat törölget, körülötte is tele a föld leszedett virágcserepekkel. Énekli): Likas a kalapom teteje, kiláccik a hajam belőlle. Eléggé sajnálom

Részletesebben

ANDALÚZIAI SZERENÁD. SuSANNA AgoStINo

ANDALÚZIAI SZERENÁD. SuSANNA AgoStINo ANDALÚZIAI SZERENÁD SuSANNA AgoStINo 1. fejezet Éjszaka eleredt a hó, és reggelre már vastagon ellepte az Alpok téli üdülőhelyeit. A sűrű hópelyhek között a hegycsúcsok körvonalai elmosódtak, és a táj

Részletesebben

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám,

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, Ott vess ki! Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, mi az, felrobban az idegek pályáin. Szépek a rózsák,

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

András és Krisztina: A nagy út

András és Krisztina: A nagy út András és Krisztina: A nagy út Külföldi Magyar Cserkészszövetség András és Krisztina: A nagy út Írta: Madzsarné Osvay Erzsébet Rajzolta: Pándiné Uray Erzsébet A Zöld Pajzsos Kiscserkészek részére Külföldi

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin 2011. október A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja XI. évf. 10. szám Kalendárium - Október - Őszhó Zöld mozaik - A vidra Ügyeskedj! - Rejtvények, fejtörők Mese - Őszi mese Tudod-e? -

Részletesebben

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom NAGYTAKARÍTÁS Én csak egy szegény asszony vagyok. Asszonyiságom utolsó éveit számlálgatom már, a fejemen tincsekké duzzadtak a fehér hajszálak, az arcomon, a szám körül megszaporodtak a ráncok, lekúsznak

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

Erskine Angelika: Lélekmadár

Erskine Angelika: Lélekmadár A vers- és prózaíró pályázat díjazott alkotói a 2011-12-es tanévben: Erskine Angelika 1.a Ring Dóra 1.b Robotka Ádám 2.b Both Noémi 3.a Miletics Maya 4.b Bonecz Bendegúz 5.b Bodóczy Iliáná 8.b Török Anna

Részletesebben

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES festményeket pedig kevés kivétellel mindig megsiratom. De csapodár fajta az ószeres, szerelmes lesz néhány tárgyba, de aztán eladja, utána meg kesereg, miért tette. SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III.

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III. A versenyző neve: HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés Forduló: III. Osztály: 3. Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Az iskola kódja: H- Elérhető pontszám: 39 p. Ellenőrizte:

Részletesebben

* fiókos szekrény. ** asztalos. *** szánkó.

* fiókos szekrény. ** asztalos. *** szánkó. BETYÁRBÓL LETT KIRÁLY Hát egyször vót egy szögény embör mög egy szögény asszony. Volt neki három fia. Mikor má(r) fölnyőtek nagyra, nem tudott velük már mi(t) csinálni. Király azt izente neki, a szögény

Részletesebben

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas.

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas. A róka és a farkas Vót, hol nem vót, heted hét országon is túl, de még az operenciás tengeren is túl, hol a kis kurta farkú malac túr, vót eccer egy róka. Vót ennek a rókának két báránnyó. Csált 1 magánok

Részletesebben

I. AZ ÖREGÚR, hetvenesztendős, egyenes tartású, még szőkebajszú öregúr a takarékból jött ki. Kétszáz pengőcskét megint bedugott.

I. AZ ÖREGÚR, hetvenesztendős, egyenes tartású, még szőkebajszú öregúr a takarékból jött ki. Kétszáz pengőcskét megint bedugott. TÖRETLEN ÖREGÚR. I. AZ ÖREGÚR, hetvenesztendős, egyenes tartású, még szőkebajszú öregúr a takarékból jött ki. Kétszáz pengőcskét megint bedugott. «Igy szaporodik a vagyon!» mosolyogta és örömmel tiporta

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

RADNÓTHY SZABOLCS. A hullámlovas 2015.

RADNÓTHY SZABOLCS. A hullámlovas 2015. RADNÓTHY SZABOLCS A hullámlovas 2015. PROLÓGUS Rájöttem, hogy az élet tenger. Hogy érted? Egyszerre csendes és hangos. Viharos és morajló. Amikor a horizonton a végét keresed, rájössz, hogy se eleje, se

Részletesebben

(a tatarozás) Amikor egyedül maradtam a lakásban, szokásom lett, hogy ha női cipőkopogást hallottam az utcáról, félbehagytam bár-

(a tatarozás) Amikor egyedül maradtam a lakásban, szokásom lett, hogy ha női cipőkopogást hallottam az utcáról, félbehagytam bár- (Éva) Ezerkilencszázhatvannyolc augusztusában egy éjjel kimentem a Városligetbe. Nem tudom, miért. Nem volt szokásom éjjel sétálni. A Ligetet különben sem szeretem, ha letérek a főallékról, még nappal

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben