Gárdonyi Géza: A harmatcsepp meséje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gárdonyi Géza: A harmatcsepp meséje"

Átírás

1 Gárdonyi Géza: A harmatcsepp meséje Jolánka szerette a reggelt. Este korán lefeküdt csak azért, hogy kora reggel már a virágos kertben sétálgathasson. Hűvös az idő néha ilyenkor, de mire való a nagykendő? Kora reggel látható, micsoda új virágok nyíltak az éjjel. Jolánka nagyon örült, ha az ő virágai közül valamelyik bimbóból kifeslett. Ilyenkor lehajolt a virághoz, megsimogatta a kezével. Néha meg is csókolta. Különösen örült, ha a virágok harmatosak voltak. Milyen ragyogóan csillogtak a harmatcseppek! Hogy tündököltek a napfényben, mintha valamennyi csepp igazi gyémántkövecske volna. Jolánka azon csodálkozott, miért nem ragyognak ezek a harmatcseppek mindig? Meg is kérdezte egyszer a harmatcsepptől. A harmatcsepp szívesen felelt Jolánkának. Elmondta élete történetét végig. - Látod, édes kislányom beszélte a harmatcsepp -, én valamikor egy nagy tengerben laktam. Az a nagy tenger se egyéb, mint csupa ilyen kis vízcsepp, mint amilyen én vagyok. A lakásom eleinte a tenger mélyén volt. Nem panaszkodhatok, hogy rossz dolgom lett volna odalenn. Nagyon szép és kedves társaságban töltöttem napjaimat. Szivárványfényű csigákkal és kagylókkal éltem jó barátságban. A halakra, mint kedves játszótársakra, édesen emlékszem vissza ma is. Egyszer, hogyan hogyan se, óriási szélvihar támadt. A vihar fölkavarta a tenger vizét. Nem kímélt bennünket se. Irgalmatlanul szétsodort, ahányan voltunk, jóformán annyifelé. Így történt, hogy a tenger mélyéből több társammal együtt én is felszínre kerültem. Körülnéztem. Tetszett nekem a gyönyörű kép. A kék ég. A parton a pálmafák. Távolban óriás hegyláncok. Szinte sajnáltam, hogy annyi időt töltöttem a mélységben. Különösen meglepett az éjszaka. Mikor a csillagok előcsillantak az égen és mosolyogva tekintettek le ránk. Mi ugyanolyan csillagszemekkel mosolyogtunk vissza őrájuk. Nézegettem a csillagokat sokáig, sokáig. Egyszerre csak nagy szomorúságomra eltűntek a csillagok az égről. Csodálkoztam. És szomorkodtam. Sok időm azonban nem volt a búslakodásra, mert egy újabb nagy fényességet pillantottam meg. A Nap ragyogva emelkedett ki a hegyek közül. Mindig feljebb és feljebb. Eleinte kápráztatott a nagy világosság, de lassankint hozzászoktam. A magas ég sötétkék színével, a tengerpart sárga homokos partjával, a vitorlás hajók fehér vászonszárnyaikkal feledhetetlenül szépek voltak. Mindez hetekig elszórakoztatott. Végül is a színekkel beteltem. Magasabbra vágytam, hogy még többet láthassak. Vágyam hamarabb teljesült, mint reméltem. A Nap mind magasabbra emelkedett. Sugarai lassan lassan átmelegítették testemet. Egyszer csak azt éreztem, hogy akaratlanul is szállok, szállok fölfelé. Gőzzé változtam.

2 Mind magasabbra és magasabbra emelkedtem. Eljutottam egészen az ég boltozatáig. Itt aztán megpihentem. Ahogy körülnézek, nagy örömömre mit látok? Azt, hogy nem vagyok egyedül. Barátaim közül a tenger mélyéről jókora csoport lengedez körülöttem. Lassankint összejöttünk mindnyájan. De csatlakoztak hozzánk útközben szerzett jó barátok és ismerősök is. Egyszer csak a magasban annyian voltunk, hogy a Nap sugarai sem bújhattak rajtunk keresztül. Egy közülünk figyelmeztetett is: - Barátaim, nem rendjén való, hogy elzárjuk a napsugarak útját. Ebből számunkra jó nem származhat. - Oszoljunk széjjelebb mondtam én is társaimnak. Ekkor hirtelen a földről egy vízcsepp üzenete érkezik hozzánk: - Odalenn a földön örömmel látják, hogy összetartunk. A forró júliusi Nap nem égeti a mezőséget. A emberek és állatok és növények nem tikkadnak el a forróságtól. - Dehát honnan tudtátok szakította félbe Jolánka a harmatcsepp beszédjét -, hogy az emberek örültek nektek? - Honnan? felelt a harmatcsepp mosolyogva. Mi, gőzök nem szállunk fel ám mindnyájan olyan nagyon magasra, mint én voltam. Sokan akadnak közülünk, akik lejjebb maradnak az emberek közelében. Mások ismét valamivel feljebb szállnak, de még mindig nem olyan fenn, mint ahol én jártam. Mármost az, aki közeletekben van, meghallja, mit beszéltek. Ez elmondja a szomszédjának, Jolánkám. És így tovább, míg végre mindannyian értesülünk róla. Jolánka azután azt kérdezte: - Nem unjátok-e meg, hogy néha oly sokáig is egy helyben tétlenkedtek? - Tévedsz. Nem maradunk mi sokáig egy helyben felelte a harmatcsepp. Akinek tetszik közülünk, bejárhatja az egész világot. - És min utaztok? kérdezte Jolánka. - A szél vonatán. Mikor halljuk a vonat közeledését, összegyűlünk és megindulunk a szél irányába. És fölkapunk rá. - De arra kell mennetek, amerre a szél akarja. - Ti sem mehettek másfelé, ha már fölszálltatok a vonatra, csak amerre a vonat útja visz. Kiszállni meg mi is kiszállhatunk a szél irányából bármikor. - Nektek is van állomásotok? - Van bizony. Nem is hiszed, mennyire örültem én ennek a sokféle utazgatásnak. Mennyi mindenfélét láttam. Gyönyörű városokat. Remek palotákat. Az igaz, hogy egyszerű kis falvakat is, kerteket, virágos mezőket. De egyszer nagyon elment a kedvem a világjárástól. A szél oly sebesen száguldott velünk, hogy szédültem belé. Megharagudtunk. Kiszálltunk. A szél erre elment panaszra a télkirályhoz. A télkirály eltávolította fölülünk a Napot és a hideget küldte ránk. Bosszúból. A télkirály arról feledkezett meg, hogy mi a hidegben újra vízzé változhatunk. Fehér ruhát öltöttünk. És aláomlottunk lassan a magasból a földre, ahonnan feljöttünk. A földön örültek nekünk. Már hetek óta vártak ránk. Az öregek kiállottak a kapuba és úgy néztek. A gyerekek meg táncoltak örömükben, s el-elkapdostak a tenyerükkel. Idelenn nem sokáig maradtunk. A télkirály haragja hamar elmúlt.

3 Társaim közül sokan beszivárogtak a föld mélyébe. Némelyek a faágakra rakódtak. Száradt kórókra. Tetőkre. Én véletlenül az utcakövezetre estem, s így jól jártam. Alig sütött ki a Nap, a kövezet forró lett, mire én elpárologtam. Megint a magasba jutottam. A kis harmatcsepp erre elhallgatott. Jolánka megkérdezte tőle: - Még mindig nem mondtad el, hogy kerültél a virágomra, kedves harmatcsepp. - Hát úgy, hogy mikor fehéren ide lehullottam, annyira megszerettem ezt a földet, elhatároztam, többé ha csak lehet, nem szállok a nagy magasságba. Ha melegem lesz, eltűnök, mint pára vagy vízgőz s így maradok naphosszat. Talán alkonyatig. Talán késő estig. Sőt éjjel is, ha enyhe a levegő. Amikor aztán hűvösödik, addig szállok, szálldogálok, míg beleütődöm valami fűbe, fába, virágba. Köpönyegük alá bújok. És ha így is fázom, megrázkódom, s megint csak az leszek, ami voltam: harmatcsepp. Ilyenkor nyáron jó a sorunk. Játszadozhatunk alakunkkal kedvünkre. De később az éjjelek annyira hidegek lesznek, hogy bizony itt fenn is megfagyunk. Azonban vigasztalódj; ilyenkor is megmarad a gyémántos színünk és hófehér ruhánk. Csak ti nem neveztek bennünket harmatnak, hanem azt mondjátok ti is dideregve: - Itt a dér. Lásd, Jolánka, a mi életünk sem egyéb, mit vándorlás. Mi is csak az ég felé tekintünk, ha valamit várunk. De most már megbocsáss, nagyon melegszik a hátam. Odébb megyek. Isten veled! És ezzel a kis gyémántos harmatcsepp eltűnt. Jolánka ezentúl úgy tekintett a harmatcseppekre, mint régi jó ismerőseire. És minden harmatcsepp eszébe juttatta kis barátja meséjét.

4 Gárdonyi Géza: A hálátlan krokodilus Hol volt, hol nem volt, abban az országban, ahol örökké tart a nyár, volt egyszer egy jámbor ember. Ez az ember egyszer az erdőn ballagott keresztül. Amint ballag, mendegél a nagy árnyékos pálmafa alatt, keserves jajgatást, nyöszörgést hall. Arrafelé siet, ahonnan a hang jön, hát elérkezik egy sötét barlanghoz. A barlang előtt valami nagy kígyóforma állat fekszik. Az állat derekán keresztben egy akkora kőszikla, mint a Zsuzsika ágya. Hogy az ember közelebbről megnézi az állatot, akkor látja, hogy nem is kígyó az, hanem élő, eleven krokodilus. Ez a krokodilus volt az, ami olyan keservesen jajgatott, hogy a könnyei is hullottak a jajgatásában. Mikor meglátta az embert, egyszerre megcsillant a szeme. - Jaj, jaj, jaj, te kedves, jó ember nyöszörgött, sírt a förtelmes állat -, könyörülj rajtam: szabadíts meg a kínjaimtól. Rettenetes, mi történt velem. Amint éppen gyűlésre indulok a többi állathoz ide a barlangba, hát égszakadás, földindulás, aláomlik ez a nagy márványszikla, és éppen az én derekamra zuhan. Jaj, jaj, jaj! Könyörülj rajtam! Ments meg tőle. Te erős vagy! Emeld le rólam ezt a nagy követ. - Ha csak az kell felelt az ember. Leemelem én szívesen. Erősnek elég erős vagyok hozzá. De én félek ám tőled, mert nagyon rossz a híre a te nemzetségednek. Azt mondják, hálátlanok vagytok, mint minden kígyófajzat, valamennyien. - Ne hidd azt, ne hidd, drága jó ember. Ha mindannyian hálátlanok volnának is, én nem leszek hálátlan veled szemben soha, meglátod. Ígérem és megfogadom neked: még úgy tettet nem háláltak meg, mint ahogyan én meghálálom a tiédet. Szívembe foglallak és minden hajnalhasadáskor az ég felé fordulva emlegetem a nevedet, csak szabadíts ki innét. A krokodilus addig beszélt, addig fogadkozott, végül is az embernek a szíve megesett a keserves rimánkodáson. Nekifeszítette hát a vállát a nagy kőnek és fölemelte annyira, hogy a krokodilus kivonszolhatta a derekát. Amint az állat kint volt a kő alól, azt mondta: köszönöm szépen. Örömében csak belehengergőzött a fűbe. Helyre mozgatta a derekát, azután ránézett az emberre és így szólt: - Örülök, hogy kiszabadítottál. De annak még jobban örülök, hogy én téged most rögtön megehetlek. - Ejnye szólt ijedten és haragosan is az ember -, hát ez a köszönet a jó tettemért. Te nem ezt ígérted nekem. - Nem-e? felelte a krokodilus nevetve. Hát mit? Talán bizony elfelejtetted? Én azt ígértem neked, még úgy tettet nem háláltak meg, mint ahogy én meghálálom a tiédet. A szívembe foglallak, s minden hajnalhasadáskor az ég felé fordulva emlegetem a nevedet. - Hát ez nem igazság szólt a szegény ember, a fogait vacogtatva. - Csakis ez az igazság felel a krokodilus. Nincs az a bíró, aki ne így ítélne, ha eléje tárod egyezségünket. - El mersz jönni a bíróhoz? - El én! válaszolt a krokodilus a száját is széttátva nevettében. - Akkor gyerünk, de tüstént! - Gyerünk kiáltotta a krokodilus is. De nem is kell messze mennünk. A mi bíróságunk éppen itt van a barlangban.

5 Azzal a krokodilus vidáman indult befelé. Az ember pedig szomorúan ballagott utána. A barlangnak csak az eleje volt sötét. Beljebb már gyönge világosság áradt szét. Később egy napfényes kerek térségre értek, ahol éppen országos törvényt tartott az állatok királya. Az oroszlán a főhelyen ült. Mellette félkörben helyezkedtek el a főtisztjei. Ott volt a tigris, a királyi testőr. A róka, a király belső titkos tanácsosa. Az elefánt, a királyi főtrombitás. A majom, a királyi szertartásmester. A gólya, az íródeák. A rák, az udvari szabó. Mikor a krokodilus belépett az emberrel, mindnyájan arra fordították a fejüket. - Felség súgta a róka -, ez a krokodilus megint valami rosszban töri a fejét. - Halljuk a panaszt dördült rájuk az oroszlán. Csönd lett. A gólya belemártotta orrát a kalamárisba. A krokodilus beszélt először: - Felséges fejedelem! Nagyságos királyi tanács! szólott és alázatosan meghajolt. Furcsa ügyet hozunk bölcs ítélőszéketek elé. Engem egy kőszikla az erdőben rabul ejtett. Ez az ember arra tévedt és azt kérdezte: mi történik, ha megszabadít. Világosan ígértem neki, cselekedetét meghálálom, amint még tettet soha nem háláltak meg. Továbbá hogy szívembe foglalom és minden hajnalban megemlékezek róla. Vagyis én és azt hiszem mindnyájan, akik itt vagyunk csak azt értem ezen, hogy megeszem. Hogy ő mit értett, nem tudom, de megszabadított. - No ugye mondtam! súgta a róka az oroszlánnak. - Hej! Ravasz táskának való! Dísze a fajtájának! rikoltotta vígan a majom és összeverte a tenyerét nevettében. A király összeráncolta a szemöldökét, s intett az embernek: - Beszélj, mi történt! - A krokodilus sírt, jajgatott kezdte sóhajtva az ember. Megindult a szívem. Kiszabadítottam. Hálából nemcsak azzal fenyeget, hogy fölfal, de még azt is mondja: Ez az igazság! Így alkudtunk! Ítélj az ügyben, nemes király. Én azt érzem, inkább jutalmat érdemelnék. A király intett a tanácsadóinak. A tigris szólalt meg először: - A krokodilusé az igazság. Ha ez az ember nem úgy értette az ígéretet, ahogy a krokodilus mondotta, annak nem ő az oka. - Az ember jó volt mondotta az elefánt -, a jóért nem illő rosszal fizetnie még egy krokodilusnak se. Az állatvilág jó hírneve ezt nem engedheti. - Agyafúrt tréfa! rikácsolta a majom. Én inkább még egy követ gurítottam volna a krokodilusra. A gólya kelepelt: - Uraim, ne beszéljenek olyan gyorsan. Lehetetlen ilyen sebesen írnom. A rák ollóit csattogtatva szólott: - Felség, engedd, hadd pusztítsa el a krokodilus az embert. Ítélet fejében kívánd a ruháját, készítek belőle olyan ünneplő palástot, hogy mindenki irigykedve néz rád, akár négylábú, akár kétlábú. A csacsi is hozzászólott a vitához: - Én azt látom mondotta -, mind a kettőnek egyaránt igaza van.

6 - Ó, te szamár! nevetett rá az ökör. - Nézd meg magad előbb, azután hallgass utasította rendre a csacsi az ökröt. Tőled nem kérek bölcsességet, még ha hatan vagytok együtt, akkor se. - Ha nem a kő feküdt volna a krokodiluson, hanem a krokodilus a kövön, akkor is elpusztíthatta volna az embert szólalt meg újra a tigris -, alku se kellett volna hozzá! - Ez igaz! örvendezett a krokodilus. No látod! nyitotta ki száját az ember felé: - Mit keresel hát itt más igazságot. - Várj még, várj rettent meg az ember. A király ítélete dönt, nem a tiéd. Végre a róka állott fel: - Zavarosnak találom én ezt az ügyet végig mondotta. Különben se engedhetem meg, hogy a krokodilus ésszel túljárjon rajtunk. Gyerünk és lássuk közelről, mi hogyan történt. - Lássuk! A király helyeslően bólintott a fejével a róka felé. A krokodilus vonakodott attól, hogy újra a sziklához menjen. De mivel látta, hogy a király intésére mindenki indul, ő sem maradhatott vissza. A menetet a király vezette. Utána haladt az ember. Leghátul a krokodilus csavargatta vidáman a derekát. Mikor a színhelyhez értek, az ember nekidőlt a sziklának, megemelte. A krokodilus pedig a király parancsára elnyúlott a testével a régi helyen, s behuzakodott ugyanoda a kő alá. Az ember hirtelen ráeresztette a követ a krokodilusra. Az újra rákezdte a jajgatást: - Jaj, jaj, jaj, te kedves jó ember. Szabadíts meg a kínjaimtól. Emeld le rólam ezt a sziklát. - De bizony nem emelem én felelt az ember kipirult arccal. Nem vagyok bolond! - Ez nem járja nyöszörgött a krokodilus, most már sírva -, neked ugyanúgy kell cselekedned, ahogy az előbb. A róka közbeszólott: - Igaz ez, felség? - Igaz válaszolt a király -, csakhogy ehhez előbb nekünk el kell távoznunk innét. Gyerünk! Az ember újból maga maradt a krokodilussal. A krokodilus rettenetesen nyöszörgött: - Ments meg! Ments meg, kérlek! Könyörgöm! Az ember megvetéssel pillantott a krokodilusra: - A hálátlan ne várja, hogy többször is megszánja valaki. És nagy lépésekkel indult odébb az útjára.

7 Gárdonyi Géza: Muci Egy rókafiút kaptam ajándékba Kovács Gergely uramtól. A rókafiú csak akkora volt, mint valami macska. Kis macska. A szőre puha és finom, mint a selyem. A tekintete ártatlan. - Ezt a kis rókát megszelídítem mondottam otthon, úgy kísérget majd engem, mint a kutya. Elneveztem a kis rókát Mucinak. Muci eleinte tejjel élt. Hempergett, játszott naphosszat. Megkergette az öreg macskát is, és nagyon csodálkozott, mikor az haragosan a szeme közé fújt. Barátságos kis jószág volt a Muci. Nem félt senkitől. A tenyeremből evett. Ha valaki azt mondta neki: - Muci, gyere ide! fürgén odafutott, és a szeme csillogott az örömtől. Néhány hónap alatt szépen kifejlődött. Örömöm telt benne, mikor magammal vittem. Eleinte a zsebemben hordoztam, később a tenyeremen. Utóbb meg már úgy követett, mint a kutya. Egy napon azt a panaszt hallom, hogy a faluban ugyancsak fogynak a csirkék. - Ha fogynak, az jó feleltem, a csirkének az a sorsa, hogy fogyjon. Inkább a csirke fogyjon, mint az ember. Tojik a tyúk elég tojást. - Az ám felelték, csakhogy nem ember fogyasztja a csirkét, hanem a Muci. - Hát az lehetetlen. - Márpedig mi láttuk felelte a szomszédom. No nem gondoltam volna, hogy a Muci ilyen korán rákap a szárnyasokra, s éjjelenkint más udvarokban vígan pecsenyézik. - Ejnye, gézengúz szóltam megfenyegetve. Hát te ilyen kópé vagy? Majd lesz rád gondom. Karikát csináltattam a nyakára és láncra kötöttem. Az első éjjel vonított. Reggel nem jelentkezett senki, hogy azon az éjjelen elveszett volna a csirkéje. A második éjjelen csendesen viselkedett. - No hálistennek mondottam magamban, Muci már megszokta a láncot. Reggel azonban megjelent egy asszony és kopogtatott az ajtómon: - A tyúkomnak csak a tolla van meg. Ehun-e. A Muci végzett vele. - Bizonyos? - Más nem lehetett. Kimegyünk az udvarra. Muci ott ül. A nyakán a karika. A lánc is ép. A Muci eszerint ártatlan. A következő éjjeleken hol egyik, hol másik háznál tűnik el ismét egy-egy szárnyas. Az asszonyok mind nálam panaszkodnak. De az én rókám minden reggel ott fekszik nyugodtan az udvaron. Nyakán a karika. És táncol örömében, mikor a láncról leoldom. Egy reggel Kovács Gergely állít be hozzám keserves panasszal: - Uram mondja a fejét vakarva -, elvitte a Muci a récémet. - Nem lehet az, Gergely barátom, hiszen nézze meg, ahol a róka. Nyakán a karika.

8 -No pedig mégis az volt. Rá is vágtam a botommal, és amint a kerítés között kibújt, egy marok szőre is ott maradt a léceken. Megnézzük a róka bundáját, hát a két combján csakugyan ott a kék kerek csupasz folt. A hátán meg az ütés vonala. Most már világos, hogy Muci a csínytevő. De ki oldotta le a nyakáról a láncot? És ki kötötte vissza? Valaki bosszúból ereszthette el. Vagy valami gyerek pajkoskodik vele. Ezt meg kell lesnem. A következő éjjel felhőtlen volt az ég. Sütött a holdvilág ragyogó fényességgel. Az ablakhoz ültem és figyelemmel néztem a szobámból a rókámat. Sokáig kellett várnom. S már derengeni kezdett az ég alja, amikor egyszer csak azt látom, hogy Muci óvatosan körülnéz. Azután nekiveti a két lábát a karikának, és kihúzza belőle a fejét. Azzal óvatosan lépkedve eltűnik. Hát eddig jól van. De ki húzza vissza majd a karikát? Ott maradtam az ablaknál és türelmetlenül vártam, hogy visszaérkezzék. Körülbelül egy óra hosszáig várakoztam. Láttam, ahogy Muci átdugja a fejét a kerítésen és a testét is átvonszolja a lécek között. A kerítéstől egyenesen a karikához ment. Hát bizony nem segített annak senki. Addig-addig forgatta a karikát, míg valahogy a fejére csúszott. Akkor aztán fejedelmi nyugalommal terült végig a földön, s pár pillanat múlva elaludt. - Ebből látható uram mondotta Kovács Gergely, ahogy a kutyából nem lesz szalonna, akként a rókából sem lesz házőrző kutya sohasem.

9 Gárdonyi Géza: Az okos kutya Sokféle okos kutyáról hallottam már beszélni, de olyan okos egy sem volt, mint a Sajó. Sajó a városban élt, s egy öreg nyugalmazott kapitánynak volt a kutyája. A kapitánynak valamikor a háborúban elhordta egy ágyúgolyó mind a két lábát a térden alól, azért hát a kapitány falábon járt. Bizony nehéz ezt megszokni. Nem is lehet annyit járni falábon, mint amennyit saját lábunkon járunk. A kapitánynak sem volt senkije, csak egy kutyája, a Sajó. Ez a kutya hordott neki a boltból mindent, amit akart. A kapitány felírta egy cédulára, mit kíván, és azt táskába vagy kosárba tette a pénzzel együtt. Azután megmagyarázta a kutyának, hogy hova, melyik boltba menjen. A kutya vidáman és fürgén rohant el, hogy a megbízást elvégezze. Az emberek megálltak az utcán, s utána néztek a villámként elsuhanó kutyának. - A kapitány kutyája magyarázta egyik ember a másiknak. És hozzátette: - Többet ér sok szolgánál. Persze visszafelé már vigyázatos lassúsággal jött a Sajó, hogy kár ne essék a portékában. Egy hideg őszi napon így szólt a kapitány a kutyájához: - Kedves négylábú szógám, nincs kedvem ma ahhoz, hogy elmenjek ebédelni a vendéglőbe. El tudnád-e hozni az ebédemet? A kutya vidám ugrálással és csillogó szemekkel felelt. A kapitány elővett egy nagy kosarat. Beletette a fehér asztalkendőt, és abba a levelet, amelyben megírta, hogy micsoda ételeket adjanak a kosárba, és hogy az egészet bízzák rá a hű és okos kutyára. A vendéglőben ezt meg is tették. Sajó a fogai közé vette a nehéz kosarat, és elindult vele hazafelé. Hanem mi történik? A finom pecsenyeszagot megérzik ám más kutyák is az utcán. Körülfogják Sajót, és bizonyosan azt mondják neki kutyanyelven: - Osztozzunk, pajtás! Sajó mérgesen morog. Leteszi a kosarat, és jobbra is, balra is kaffant egyet a kutyákra. Bizonyosan azt mondja: - Elmenj innen, mert leharapom a füledet! Azután, hogy tért kap, újra fölveszi a kosarat, és cipeli tovább hazafelé. A kutyák szaporodnak. Sajónak már minden tizedik lépésnél meg kell állnia. De vitézül védi a gazdája ebédjét. Már közel van a házajtóhoz, midőn az egyik kutya hátulról kirántja az asztalkendőt. A kendőt a gonosz kutyák megragadják és húzzák. Sajó ugrik, és harap jobbra is, balra is, de az ételeket többé meg nem mentheti. Csirke, kalács, kolbász, lencse, minden martalékul esett a kutyáknak. Sajó pedig keservesen vonítva állott az ajtónál. Sírt, hogy ilyen szégyen érte. Hanem a kapitány látta az ablakból az esetet, és bizony nevette is.

10 Bebocsátotta az ajtón a kutyát, és megdicsérte. Azután pedig magával vitte a vendéglőbe, és olyan finom ebédet fizetett neki, aminőt még a király kutyája sem evett soha!

TARTALOMJEGYZÉK. Tél (vers) 50 25. Az árva kiscica 51 26. Az árva kiscica eltűnik 53 27. A hóember délre megy 55. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. Tél (vers) 50 25. Az árva kiscica 51 26. Az árva kiscica eltűnik 53 27. A hóember délre megy 55. 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK Oldal Tavasz (vers) 3 l. A kis harangvirág 4 2. Bajban a kis harangvirág 6 3. Rigóbigó megszökik 8 4. Rigóbigó eltéved 10 5. Cini egér 12 6. Cini egér kalandjai 14 7. Az ábrándos katicabogár

Részletesebben

Doktor Dolittle és az állatok

Doktor Dolittle és az állatok HUGH LOFTING Doktor Dolittle és az állatok MESEREGÉNY Fordította Csánk Endre Tartalom I. PUDDLEBY II. AZ ÁLLATOK BESZÉDE III. ÚJABB PÉNZGONDOK IV. ÜZENET AFRIKÁBÓL V. A NAGY UTAZÁS VI. POLINÉZIA ÉS A KIRÁLY

Részletesebben

Gyarmathy Zsigáné: A REMETE

Gyarmathy Zsigáné: A REMETE Gyarmathy Zsigáné: A REMETE I. Azt már tudjátok, hogy Antal gazda a fejébe vette volt, amit egy naptárból olvasott: az üstökös jő és elsöpri a világot! Erre megrémült, egy hordóba telepedett, a hordót

Részletesebben

ANCSA BÁNATA (1. fejezet)

ANCSA BÁNATA (1. fejezet) ANCSA BÁNATA (1. fejezet) Ancsa szomorúan ült a fürdőkádban, és azon tűnődött, vajon miért történik mostanában folyton valami kellemetlenség vele. Igaz, ami igaz, ezek a kellemetlenségek többnyire ugyanolyan

Részletesebben

EGYEDÜL A VILÁG ELLEN

EGYEDÜL A VILÁG ELLEN Wass Albert EGYEDÜL A VILÁG ELLEN Az öreg nagyon oda volt. Nyögött, forgolódott a vackán. Barázdás arcából kiütköztek a csontok, gyér, szürke haja izzadtságtól csapzottan lógott a homlokába. - Mártonka

Részletesebben

Kráter Műhely Egyesület Wass Albert Életműve 22. kötet kemény kötésben 8. kötet

Kráter Műhely Egyesület Wass Albert Életműve 22. kötet kemény kötésben 8. kötet Kráter Műhely Egyesület Wass Albert Életműve 22. kötet kemény kötésben 8. kötet Pomáz, 2002 A könyv megjelentetése idején a Kráter Műhely Egyesület kiadói tervét és munkáját támogatta a Nemzeti Kulturáli

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG

KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG Mese világ Világ mesék és versek KENÉZ HEKA ETELKA MESEORSZÁG Mese világ Világ mesék és versek részben saját illusztrációival Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák:

Részletesebben

BENEDEK ELEK VÉGE JÓ, MINDEN JÓ ÉS MÁS MESÉK A VÁLOGATÁS ÉS SZÖVEGGONDOZÁS MUNKÁJÁT KORMOS ISTVÁN VÉGEZTE

BENEDEK ELEK VÉGE JÓ, MINDEN JÓ ÉS MÁS MESÉK A VÁLOGATÁS ÉS SZÖVEGGONDOZÁS MUNKÁJÁT KORMOS ISTVÁN VÉGEZTE BENEDEK ELEK VÉGE JÓ, MINDEN JÓ ÉS MÁS MESÉK A VÁLOGATÁS ÉS SZÖVEGGONDOZÁS MUNKÁJÁT KORMOS ISTVÁN VÉGEZTE AZ ARANYEKE HABAKUK HARAGSZIK-E, GAZDURAM? A MEGFELEZETT AJÁNDÉK A GRÓFKISASSZONY TÖBBET ÉSSZEL,

Részletesebben

Adjátok vissza a hegyeimet!

Adjátok vissza a hegyeimet! Wass Albert Adjátok vissza a hegyeimet! Urak, akik a világ dolgait igazítjátok: adjátok vissza a hegyeimet! Bevallom őszintén: nem érdekel sem a politikátok, sem a világnézeti kérdéseitek, sem nagyszabású

Részletesebben

Főszereplők: Tüneményes Tünde az iskola jó tündére. Vigyázó szárnyai alatt minden gyermek biztonságban érzi magát.

Főszereplők: Tüneményes Tünde az iskola jó tündére. Vigyázó szárnyai alatt minden gyermek biztonságban érzi magát. Erdőváros meséi Kántor ezredes Erdőváros rendőrkapitánya. Őséhez, a bátor és legismertebb nyomozókutyához Kántorhoz méltóan ő is a rend és az erdőlakók védelmének szenteli életét. Sikeres munkájának köszönhető,

Részletesebben

Alice Csodaországban

Alice Csodaországban Lewis Carroll Alice Csodaországban Első fejezet Lenn, a Nyuszi barlangjában Második fejezet Könnytó Harmadik fejezet Körbecsukó meg az egér hosszú tarka farka Negyedik fejezet Gyíkocska Ötödik fejezet

Részletesebben

BARTÓKY JÓZSEF MAGYAR FABULÁK BUDAPEST, 1921 FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR IROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA KIADÁSA

BARTÓKY JÓZSEF MAGYAR FABULÁK BUDAPEST, 1921 FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR IROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA KIADÁSA BARTÓKY JÓZSEF MAGYAR FABULÁK BUDAPEST, 1921 FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR IROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA KIADÁSA Minden jog fenntartva. FRANKLIN TÁRSULAT.NYOMDÁJA. ELŐSZÓ HELYETT. Nem ajánlást írok; sem e könyv

Részletesebben

A József Attila Jelenetbemutató Verseny választható meséi. Benedek Elek: Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack

A József Attila Jelenetbemutató Verseny választható meséi. Benedek Elek: Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack A József Attila Jelenetbemutató Verseny választható meséi Benedek Elek: Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack Arany László: Fehérlófia (feldolgozás) Népmesék o A hiú király o Mátyás király meg az igazmondó

Részletesebben

Bölcs bagoly mesemondó verseny 2011

Bölcs bagoly mesemondó verseny 2011 Bölcs bagoly mesemondó verseny 2011 Kedvenc állatmesém A program nem jött volna létre támogatóink nélkül: Megyei Könyvtár A mese az az ábécéskönyv,amelybõl a gyermek megtanul a saját lelkében olvasni.

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA. Egri csillagok TARTALOM ELSŐ RÉSZ HOL TEREM A MAGYAR VITÉZ? MÁSODIK RÉSZ ODA BUDA! HARMADIK RÉSZ A RAB OROSZLÁN

GÁRDONYI GÉZA. Egri csillagok TARTALOM ELSŐ RÉSZ HOL TEREM A MAGYAR VITÉZ? MÁSODIK RÉSZ ODA BUDA! HARMADIK RÉSZ A RAB OROSZLÁN GÁRDONYI GÉZA Egri csillagok TARTALOM ELSŐ RÉSZ HOL TEREM A MAGYAR VITÉZ? MÁSODIK RÉSZ ODA BUDA! HARMADIK RÉSZ A RAB OROSZLÁN NEGYEDIK RÉSZ EGER VESZEDELME ÖTÖDIK RÉSZ HOLDFOGYATKOZÁS BEFEJEZÉS A VÁRVÉDŐ

Részletesebben

maga nagyon kicsi volt, de a szakálla a földet érte. Fanyűvő nem tudott hova lenni ijedtében, mikor meglátta, hát még mikor rákiáltott: - Én vagyok

maga nagyon kicsi volt, de a szakálla a földet érte. Fanyűvő nem tudott hova lenni ijedtében, mikor meglátta, hát még mikor rákiáltott: - Én vagyok Fehérlófia Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren is túl volt, volt a világon egy fehér ló. Ez a fehér ló egyszer megellett, lett neki egy fia, azt hét esztendeig szoptatta, akkor azt mondta

Részletesebben

Tamási Áron. Ábel az országban

Tamási Áron. Ábel az országban Tamási Áron Ábel az országban Szerkesztõbizottság: Fekete Vince Ferenczes István György Attila Lövétei Lázár László Mirk Szidónia-Kata Molnár Vilmos Tamási Áron ÁBEL AZ ORSZÁGBAN Hargita Kiadóhivatal Csíkszereda,

Részletesebben

AFRIKAI UTAZÁSOK ÉS VADÁSZ-KALANDOK

AFRIKAI UTAZÁSOK ÉS VADÁSZ-KALANDOK AFRIKAI UTAZÁSOK ÉS VADÁSZ-KALANDOK ÖSSZEÁLLÍTOTTA BERT PÁL MÁSODIK KIADÁS ÁTDOLGOZTA Dr. SIMONYI JENŐ BUDAPEST AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. KIADÁSA AFRIKA ÁLLATVILÁGA. Sehol a földkerekségén

Részletesebben

Icinke-picinke NÉPMESÉK ÓVODÁSOKNAK

Icinke-picinke NÉPMESÉK ÓVODÁSOKNAK Icinke-picinke NÉPMESÉK ÓVODÁSOKNAK VÁLOGATTA ÉS SZERKESZTETTE: KOVÁCS ÁGNES TARTALOM KISCSOPORTOSOK MESÉI ICINKE-PICINKE A KIS KAKAS GYÉMÁNT FÉLKRAJCÁRJA A KÓRÓ ÉS A KIS MADÁR HOL VOLTÁL, BÁRÁNYKÁM? A

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. A magyar irodalom és kultúra értékeinek ápolása érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja

Részletesebben

MÁSODIK KIADÁS. (C) Rónaszegi Miklós, 1968 ISBN 963 11 2930 6

MÁSODIK KIADÁS. (C) Rónaszegi Miklós, 1968 ISBN 963 11 2930 6 MÁSODIK KIADÁS (C) Rónaszegi Miklós, 1968 ISBN 963 11 2930 6 Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest Felelős kiadó: Szilvásy György igazgató Dabasi Nyomda (81-2286), Budapest Dabas, 1982 Felelős vezető:

Részletesebben

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Dráviczki Csaba Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Bárányka füzetek I. 2012 Szakmai lektor: Dr. Jakab-Szászi Andrea Kiadja a Református Pedagógiai Intézet 1146 Budapest, Abonyi u. 21. www.refpedi.hu

Részletesebben

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog!

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog! FEB tábori dalgyűjtemény - 1 - készült:1997 augusztus-szeptember 1. SZÁLLJ FEL C dm E7 am F G C Szállj, szállj, szállj fel magasra, dalom hódítsd meg most a kék eget. C dm E 7 am F G C Jöjj, jöjj, kérlek

Részletesebben

Amíg nem szólították Jugovics Bözsinek

Amíg nem szólították Jugovics Bözsinek A lánygyerek Amíg nem szólították Jugovics Bözsinek vagy Bözsikének, addig Picurkának hívták. Apuka nevezte el Picurkának. Nem szeretett Picurka lenni, mert Apuka nem szerette Anyukát. Ezt onnan tudta,

Részletesebben

RIDEG SÁNDOR INDUL A BAKTERHÁZ. 1. oldal

RIDEG SÁNDOR INDUL A BAKTERHÁZ. 1. oldal RIDEG SÁNDOR INDUL A BAKTERHÁZ 1. oldal 1 Nemhiába, hogy még csak kamasz vagyok, de nem is sikerült még nekem soha semmi. Kivéve ezt a könyvet. Pedig olyan szomorú és fura dolgok történtek velem, hogy

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 385 0. Mercator Stúdió, 2006

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 385 0. Mercator Stúdió, 2006 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 385 0 Mercator Stúdió, 2006 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály u.

Részletesebben

Weinrauch Katalin KUNKORODÓ KUTYAHANG

Weinrauch Katalin KUNKORODÓ KUTYAHANG Weinrauch Katalin KUNKORODÓ KUTYAHANG Kárpátaljai Magyar Könyvek 214. Készült a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával Fedélterv, illusztrációk: Veres Ágota Weinrauch Katalin 2012 Veres Ágota, 2012 Intermix

Részletesebben

maszkodj ide; így ni! Menni fog ez még, csak vigyázz. No, itt vagyunk... Enni kezdenek. Az asszony jóízűen, fiatalosan, egészségesen, mint olyan,

maszkodj ide; így ni! Menni fog ez még, csak vigyázz. No, itt vagyunk... Enni kezdenek. Az asszony jóízűen, fiatalosan, egészségesen, mint olyan, NOVELLÁK SZEPTEMBER Sötétség, szeptemberi este. Emberi lelkek bolyonganak, tévedeznek és elnyugosznak ebben a sötétségben. Csend nehezedik a kisváros utcájára. Egy férfi néz az utcára egyik földszintes

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Mesék FORDÍTOTTA ÁPRILY LAJOS HONTI REZSŐ MÁNDY STEFÁNIA SZŐLLŐSY KLÁRA

Lev Tolsztoj. Mesék FORDÍTOTTA ÁPRILY LAJOS HONTI REZSŐ MÁNDY STEFÁNIA SZŐLLŐSY KLÁRA Lev Tolsztoj Mesék FORDÍTOTTA ÁPRILY LAJOS HONTI REZSŐ MÁNDY STEFÁNIA SZŐLLŐSY KLÁRA MESÉK TARTALOM AZ ÚJ ÁBÉCÉ MESÉI A KISMADÁR HÁROM MEDVE SZEMJON BÁTYA ELBESZÉLI, HOGY MI TÖRTÉNT VELE AZ ERDŐBEN A TEHÉN

Részletesebben

ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA

ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA Esztergályos Jenõ ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA TIZENEGYEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2003 Az Oktatási Minisztérium az 5/1998. (II.18.) MKM számú rendelet 4.. (1.) bekezdése alapján az Elsõ

Részletesebben