A ÉVI I. TÖRVÉNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY"

Átírás

1 A ÉVI I. TÖRVÉNY HATÁLYBA LÉPÉSE ÉS VÁLTOZÁSAI A ÉVI LXXXVI. TÖRVÉNY ALAPJÁN KIEGÉSZÍTÉS AZ MGYOSZ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE KIADVÁNYÁHOZ MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Budapest, 2012

2 Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány a Munka Törvénykönyve tételes szövegén kívüli részeit az MGYOSZ engedélye nélkül reprodukálni, bármely formában lemásolni csak az MGYOSZ előzetes hozzájárulásával szabad. Összeállította: Bálint Adrienn, az MGYOSZ szakértője, szociális és munkaügyekért felelős igazgatója és Dr. Lóródi László ügyvéd, munkajogász Felelős kiadó: Wimmer István Főtitkár Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége 1055 Budapest, Kossuth Lajost tér 6-8. Telefon: , Web:

3 TARTALOMJEGYZÉK január 1-jén hatályba lépő rendelkezések /Mth. 85. (47), Mt / 5 Hatályba léptető rendelkezések az ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK részben 6 Hatályba léptető rendelkezések A MUNKAVISZONYT érintő alapvető szabályok körében 6 Hatályba léptető rendelkezések A MUNKÁLTATÓ SZEMÉLYÉBEN BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁS fejezetben 7 Hatályba léptető rendelkezések A MUNKASZERZŐDÉS fejezetben 10 Az Mt. hatályba lépés előtti módosításai A MUNKAVISZONY fejezetben 13 Hatályba léptető rendelkezések A MUNKAVISZONYHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYES MEGÁLLAPODÁ- SOK fejezetben 15 Hatályba léptető rendelkezések a MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐ fejezetben 17 Az Mt. a MUNKA-ÉS PIHENŐIDŐ fejezetet érintő hatályba lépés előtti módosításai 25 Hatályba léptető rendelkezések A MUNKA DÍJAZÁSA fejezetben 26 Az Mt. hatályba lépés előtti módosításai A MUNKA DÍJAZÁSA fejezetben 32 Hatályba léptető rendelkezések A MUNKÁLTATÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE fejezetben 33 Az Mt. hatályba lépés előtti módosításai A MUNKAVISZONY EGYES TÍPUSAIRA VONATKO- ZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK fejezetben 42 Hatályba léptető rendelkezések A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK részben 43 Az Mt. hatályba lépés előtti változásai az Üzemi tanácsról szóló fejezetben 45 A szakszervezet 46 Az Mt. hatályba lépés előtti változásai a szakszervezetről fejezetben 47 A kollektív szerződés 48 Az Mt. hatályba lépés előtti változásai a kollektív szerződésről szóló fejezetben 52 Hatályba léptető rendelkezések A MUNKAJOGI IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSE fejezetben 52 Az Mt. hatályba lépés előtti változásai a munkajogi igény érvényesítéséről szóló fejezetben 54 Hatályba léptető rendelkezések a ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK részben 55 Az Mt. hatályba lépés előtti módosításai a ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK külföldiek foglalkoztatásáról szóló fejezetben

4 JANUÁR 1-JÉN HATÁLYBA LÉPŐ RENDELKEZÉSEK /MTH. 85. (47), MT / a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás szabályai; 2012-ben még a korábbi fogalmak és szabályok mellett kell eljárni. Ez érinti a szakszervezeti tisztségviselő és ÜT elnök munkajogi védettségével kapcsolatos szabályokat is a rendes szabadságra vonatkozó összes új szabály hatályba lépése 2013-ra tolódik. A szabadság Mt.-beli szabályai is módosulnak az Mth. hatályba lépésével. a betegszabadság, a szülési szabadság új szabályai; a fizetés nélküli szabadság esetei, kivéve a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálat idejére kapott fizetés nélküli szabadságot, amely július 1-jétől hatályos; 133. a fizetés nélküli szabadságra vonatkozó igényérvényesítés szabályai a távolléti díj számításának új szabályai A évi LXXXVI. törvény a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény hatályba lépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról továbbiakban az Mth. rendezi az új Mt. egyes rendelkezéseinek időbeli hatályba lépését, valamint átvezeti a változásokat az összes olyan törvényben néhány kivételtől eltekintve, amelyeket valószínűleg csak tévedésből nem módosítottak, amelyben az Mt. valamilyen módon megjelenik. Ezek a legtöbb esetben az Mt.-re történő hivatkozások átvezetését/átszámozását jelentik. Ebben a kiegészítésben a versenyszféra munkaviszonyait érintő változásokra térünk ki. A könnyebb forgathatóság érdekében ez a kiegészítés az alapját képező könyv szerkezeti felépítését követi. Fejezetenként megyünk végig a módosításokon úgy, hogy először a hatályba léptető rendelkezéseket magyarázzuk, majd ugyanazon fejezeten belül az Mt. módosítását. A hatályba léptető szakaszok száma elé ezért az Mth., az Mt.-t módosító szakaszok száma elé az Mt. rövidítést tettük, hogy világos legyen, mely szakasz mire vonatkozik.

5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK AZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK RÉSZBEN 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Mth. 1. (1) E törvénynek más jogszabályban alkalmazandó rövid megjelölése: Mth. (2) Ahol törvény szerkezeti egység, valamint a törvény kihirdetése évének megjelölése nélkül a) a munka törvénykönyvét, b) a Munka Törvénykönyvét vagy c) a munka törvénykönyvéről szóló törvényt említi, azon december 31-ig a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvényt és a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvényt is érteni kell. Mth. 2. (1) A munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvényt (a továbbiakban: Mt.) e törvény eltérő rendelkezése hiányában a hatálybalépésekor fennálló jogviszonyokra is alkalmazni kell. E két bekezdés alapján bizonyos esetekben december 31-ig az régi Mt.-t kell alkalmazni. /v. ö. Összefoglaló táblázat a hatálybalépésről/ (2) Az egyoldalú jognyilatkozatra a közlésekor hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. (3) A (2) bekezdéstől eltérően az Mt át az Mt. hatálybalépését megelőzően közölt kötelezettségvállalásra és munkáltatói szabályzatra is alkalmazni kell. Álláspontunk szerint, e rendelkezés alapján a korábban kiadott munkáltatói egyoldalú nyilatkozatok, szabályzatok tekintetében az utólagos egyoldalú módosítás, elállás lehetősége abban az esetben is fennáll, ha ezt a munkáltató külön nem kötötte ki.

6 6 A MUNKAVISZONY HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK A MUNKAVISZONYT ÉRINTŐ ALAPVETŐ SZABÁLYOK KÖRÉBEN Mth. 1. (4) Ha a munkavállaló munkaviszonya a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény hatálybalépése előtt áthelyezéssel keletkezett, korábbi munkaviszonyát, amíg munkaviszonya nem szűnik meg a végkielégítésre vonatkozó szabályokat kivéve, úgy kell tekinteni, mintha azt jelenlegi munkáltatójánál töltötte volna el. A rendszerváltozás előtti Mt. (1967. évi II. törvény) ismerte az áthelyezés fogalmát, és kimondta, hogy az áthelyezett dolgozó áthelyezés előtti munkaviszonyát úgy kell tekinteni, mintha azt az új vállalatnál töltötte volna. Ezt a folytonosságot a 92-es Mt. fenntartotta, és fenntartja az új törvény is. Azzal a kivétellel, hogy az új Mt. szerint már nem minősül a munkaviszony teljes hossza a végkielégítés szempontjából jogszerző időnek. /v. ö. Mt. 77. (2)/ HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK A MUNKÁLTATÓ SZEMÉLYÉBEN BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁS FEJEZETBEN Mth. 3. (1) Az Mt. 38. (2) bekezdését abban az esetben kell alkalmazni, ha a gazdasági egység átvételére július 15. napját követően kerül sor. A 38. (2) rendelkezik a munkáltató munkavállalók felé fennálló tájékoztatási kötelezettségéről átszállás (korábbi munkajogi jogutódlás) esetén abban az esetben, ha az átszállással érintett munkahelyen üzemi tanács nem működik (mert a munkavállalók száma nem éri el az 50 főt) és üzemi megbízottat nem választottak. Ez az új törvény szerinti tájékoztatási kötelezettség a munkáltatót a július 15. követően megvalósult átszállás esetén terheli. (2) Az Mt át abban az esetben kell alkalmazni, ha a gazdasági egység átvételére az Mt. hatálybalépését követően került sor. Ha az átszállás kapcsán a munkavállaló arra hivatkozva felmondással megszünteti a munkaviszonyát, hogy az átszállás személyi és családi körülményeire nézve aránytalan sérelemmel járna erre a korábbi törvény szerint nem volt lehetőség, a munkáltatói felmondáshoz

7 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MUNKAVISZONY 7 hasonló (új) szabályok szerint kell felmenteni és végkielégítést fizetni számára, de csak abban az esetben, ha az új munkáltató általi átvételre július 1-jét követően kerül sor. (3) Az Mt (2) bekezdését a gazdasági egység június 30-át követő átvétele esetén kell alkalmazni. A MUNKAVISZONY Ugyanígy csak a hatályba lépést követő átvétel esetén érvényes az a szabály, amely szerint az új munkáltató az előző munkáltató által kötött kollektív szerződést (ksz.) az átvétel időpontjától számított legalább 1 éven keresztül köteles fenntartani. (Az Mt. első változata rögzítette, hogy ilyen esetben a ksz. munka- és pihenőidőre vonatkozó szabályait nem köteles a munkáltató fenntartani. Jelen törvény azonban módosítja az Mt. erre vonatkozó át, így a teljes ksz. érvényes az átvételt követő 1 éven keresztül, kivéve, ha ezen idő alatt a felek azaz a munkáltató és a szerződéskötésre jogosult szakszervezet azt nem módosítják, vagy nem helyezik hatályon kívül.) HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK A MUNKASZERZŐDÉS FEJEZETBEN Mth. 4. (1) Ha a felek az Mt. hatálybalépését megelőzően kötött munkaszerződésben munkahely megjelölése nélkül változó munkavégzési helyet határoztak meg, munkahelynek az Mt. 45. (3) bekezdése szerinti munkahelyet kell tekinteni. Az új Mt. szerint a munkavégzés helye már nem kötelező tartalmi eleme a munkaszerződésnek, így megszűnik az állandó/változó munkahely elhatárolása. Ha a régi szabályok szerint a munkaszerződésben a felek változó munkahelyet jelöltek meg, az új szabályok szerint a munkaszerződés erre irányuló módosítása nélkül a munkavégzés helyének azt a telephelyet kell tekinteni, ahol a munkavállaló munkáját a szokásos rend szerint végzi. Felhívjuk a figyelmet, hogy számunkra egyelőre ismeretlen okból, valószínűleg tévedésből a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény (Met.) 9. (3) bekezdés d) pontja szerint a munkaszerződés lényeges tartalmi elemein egyelőre még a munkavégzés helyét is érteni kell. Azaz a munkaügyi ellenőrzés erre a kérdésre, feltételre is kiterjed. Így még az is lehetséges, hogy a felügyelők büntetni fognak erre a szakaszra hivatkozva, ha a szerződésben nem szerepel a munkavégzés helye. Ennek ellenére a problémák, viták elkerülése végett javasoljuk a kérdéses feltétel szerepeltetését a munkaszerződésben. (A szociális partnerek abban állapodtak meg a kormánnyal az Mth. vitája során, hogy a Met. koncepcionális, szakmai felülvizsgálatára nem most, hanem egy szakmai konzultációt követően kerül sor.)

8 8 A MUNKAVISZONY (2) A próbaidő csak az Mt. hatálybalépését követően kötött munkaszerződés esetén hosszabbítható meg. Az Mt. 45. (5) bekezdése lehetővé teszi, hogy a felek a 3 hónapnál rövidebb próbaidőt legfeljebb egy alkalommal meghosszabbíthassák, de ezzel együtt sem haladhatja meg a próbaidő hossza a 3 hónapot. (Kivéve kollektív szerződés rendelkezése alapján, ahol maximum 6 hónap lehet. Jelen bekezdés azt mondja ki, hogy ez a lehetőség csak a július 1. után kötött munkaszerződések esetében adott. Arról továbbra sem szól a törvény, hogy ha a ksz. alapján 6 hónap lehet a próbaidő, akkor a meghosszabbított próbaidő is 6 hónap lehet-e.) (3) Az Mt. 49. (2) bekezdése csak az Mt. hatálybalépését követően kötött munkaszerződés esetén alkalmazható. Az Mt. 49. (2) szerint a feleknek lehetőségük van elállni a munkaszerződéstől a szerződés aláírása és a munkába lépés napja közötti időszakban. Az Mth. jelen szakasza szerint ez is csak az Mt. hatályba lépését követően aláírt szerződések esetében adott lehetőség. Mth. 7. (1) A munkaviszony megszűnésének feltételeire és jogkövetkezményeire a megszűnéskor hatályos rendelkezések az irányadók. (2) A munkaviszony megszüntetésére vonatkozó jognyilatkozat feltételeire és jogkövetkezményeire a jognyilatkozat közlésekor hatályos rendelkezések az irányadók. A munkaviszonyt megszüntetni tehát minden esetben a hatályos szabályok szerint lehet/kell. Akkor is, ha a felmondás/azonnali hatályú felmondás előzményei/okai korábbra nyúlnak vissza. (3) Ahol kollektív szerződés vagy a felek megállapodása a) rendes felmondást említ, azon felmondást, b) rendkívüli felmondást említ, azon az Mt a szerinti azonnali hatályú felmondást kell érteni. Az Mt. hatályba lépésével megváltoztak a munkaviszony megszüntetéséhez kapcsolódó elnevezések. E szakasz azt rögzíti, hogy a felek megállapodásaiban külön átvezetés/módosítás nélkül az új fogalmakat kell érteni. (4) Az Mt. hatálybalépését megelőzően megkezdett, az Mt. 65. (3) bekezdés e) pontja szerinti kezelés alatt álló munkavállalót a védelem a kezelés tartamára, de legfeljebb december 31. napjáig illeti meg.

9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MUNKAVISZONY 9 A munkavállaló emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelése alatt fennálló felmondási védelem az új törvény szerint a kezelés időtartama alatt, de legfeljebb annak megkezdésétől számított 6 hónapig áll fenn. A 92-es Mt. ezt időben nem limitálta, a védelem a kezelés teljes időtartama alatt fennállt. Az Mth. jelen átmeneti szabálya arra vonatkozik, ha az erre irányuló kezelés az új Mt. hatályba lépése előtt megkezdődött, a felmondási védelem legkésőbb december 31-ig áll fenn. A MUNKAVISZONY (5) Az Mt. hatálybalépését megelőzően létesített munkaviszony esetén az Mt. 77. (2) bekezdésének alkalmazásakor a sorkatonai szolgálat tartamát is figyelembe kell venni. A 77. (2) rögzíti, melyek azok a 30 napnál hosszabb, munkából távol töltött időszakok, amelyeket a végkielégítés megállapításánál jogszerző időként kell figyelembe venni. Ebből a felsorolásból a sorkatonai szolgálat időtartama kimaradt, hisz ma már nincs Magyarországon kötelező sorkatonai szolgálat. Az Mth. jelen bekezdése azt rögzíti, hogy a korábban teljesített sorkatonai szolgálat időtartamát figyelembe kell venni abban az esetben, ha a munkaviszony az új Mt. hatályba lépése előtt kezdődött. A július 1. után létrejött munkaviszony esetében azonban már nem minősül jogszerző időnek, hisz a végkielégítésre való jogosultság mindig az adott munkáltatónál fennálló munkaviszony hossza alapján keletkezik (6) Az Mt. 69. (3) bekezdését az Mt. hatálybalépését követően kötött munkaszerződésre kell alkalmazni. A felmondási idő hossza változatlan, a feleknek továbbra is lehetőségük van ennél hosszabb felmondási időben megállapodni. Ennek új korlátja maximum 6 hónap, és e korlátozást csak a július 1. után kötött munkaszerződések esetén kell figyelembe venni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy kollektív szerződés hasonló tartalmú rendelkezésére a 6 hónapos korlát nem vonatkozik, ez alól az Mt. 85. (3) bekezdése mentesíthet. Kiemeljük azonban, hogy a kérdéses rendelkezés a 69. (2) bekezdésére nem vonatkozik ( A munkáltató felmondása esetén a felmondási idő ). Így a felek eltérő megállapodása hiányában a felmondási idő (a jogviszony hosszának növekedésével együtt) csak a munkáltató felmondása esetén hosszabbodik abban az esetben is, ha a jogviszony a korábbi Mt. alapján jött létre.) (7) Az Mt ában foglaltakat abban az esetben kell alkalmazni, ha az Mt. 72. (2) bekezdése szerinti tájékoztatásra június 30. napját követően kerül sor. A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó új szabályokat kell alkalmazni akkor, ha az üzemi tanács irányába tett első tájékoztatás /72. (2)/ június 30-át követően történik meg. Amennyiben erre még júniusban sor került, a csoportos létszámcsökkentést a régi szabályok szerint kell lebonyolítani.

10 10 A MUNKAVISZONY AZ MT. HATÁLYBA LÉPÉS ELŐTTI MÓDOSÍTÁSAI A MUNKAVISZONY FEJEZETBEN 26. A munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége Mt. 46. (1) A munkáltató legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a munkavállalót a) a napi munkaidőről, b) az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról, c) a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról, d) a munkakörbe tartozó feladatokról, e) a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, valamint f) a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, továbbá g) arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint h) a munkáltatói jogkör gyakorlójáról. Ez a szakasz kiegészült az e) ponttal, miszerint a munkáltató a munkaviszony kezdetétől számított 15 napon belül a szabadság mértékéről, számításának módjáról és kiadásáról is köteles tájékoztatni a munkavállalót. A 92-es Mt. alapján a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg legalább szóban, 30 napon belül írásban kellett ezt a tájékoztatást megtenni. Most csak az írásbeli tájékoztatásról rendelkezik a törvény, amelynek határideje 15 napra csökkent, de javasoljuk ezt továbbra is a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg megtenni. Az Mt. 50 (1) b) alapján a felek megállapodása a tájékoztatási kötelezettség szabályaitól csak a munkavállaló javára térhet el. A 46. további bekezdései a munkáltató tájékoztatási kötelezettségei kapcsán további előírásokat/könnyítéseket határoz meg. /v.ö: könyv 40. oldal/ /Mth. 85. (1) alapján/ 28. Eltérő megállapodás Mt. 50. (1) A felek megállapodása a) a ban, valamint b) a 45. (1) bekezdésében foglaltaktól nem térhet el.

11 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MUNKAVISZONY 11 (2) Kollektív szerződés a) a ban, valamint b) a 45. (1) (4) bekezdésében foglaltaktól nem térhet el. (3) Kollektív szerződés a ban foglaltaktól csak a munkavállaló javára térhet el. (4) Kollektív szerződés rendelkezése alapján a próbaidő tartama legfeljebb hat hónap. A MUNKAVISZONY A (4) bekezdés fogalmi pontosítást tartalmaz. (Korábbi szöveg: Kollektív szerződés legfeljebb hat havi próbaidőt állapíthat meg. ) Az érdemi tartalom azonban nem változik, továbbra is maximum 6 hónap próbaidő köthető ki a kollektív szerződésben, vagy az üzemi megállapodásban. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a próbaidő meghosszabbítása tekintetében a törvény munkaszerződés keretei között a 45 (5) alapján 3 hónapban limitálja a próbaidő hosszát. Ennél rövidebb próbaidő esetén egyszeri meghosszabbítással élhetnek a felek, de ksz. vagy üzemi megállapodás hiányában ekkor sem haladhatja meg a próbaidő a 3 hónapot. /Mth: 85. (2)/ 30. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás Mt.53. (1) A munkáltató jogosult a munkavállalót átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni. (2) Az (1) bekezdés szerinti foglalkoztatás tartama naptári évenként összesen a negyvennégy beosztás szerinti munkanapot vagy háromszázötvenkét órát nem haladhatja meg. Ezt arányosan kell alkalmazni, ha a munkaviszony évközben kezdődött, határozott időre vagy az általánostól eltérő teljes napi vagy részmunkaidőre jött létre. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás várható tartamáról a munkavállalót tájékoztatni kell. (3) A munkavállaló hozzájárulása nélkül nem kötelezhető más helységben végzendő munkára a) a várandóssága megállapításától gyermeke hároméves koráig, b) gyermeke tizenhat éves koráig, ha gyermekét egyedül neveli, valamint c) hozzátartozójának tartós, személyes gondozása esetén, továbbá, ha d) a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodását megállapította. (4) A (3) bekezdés c) pontjának alkalmazása tekintetében a 131. (2) bekezdése megfelelően irányadó. (5) A munkavállaló az (1) bekezdés szerinti foglalkoztatás esetén az ellátott munkakörre előírt, de legalább a munkaszerződése szerinti alapbérre jogosult.

12 12 A MUNKAVISZONY Az 53. megteremti a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás fogalmát, a korábbi átirányítás-kirendelés-kiküldetés rendjét helyettesítendő. Ennek időkorlátja főszabály szerint 44 munkanap vagy 352 óra. A jelenlegi módosítás az ezt szabályozó (2) bekezdést változtatja meg, amely szerint ez arányosítandó akkor, ha a munkaviszony évközben kezdődött, határozott időre vagy az általánostól eltérő teljes napi vagy részmunkaidőre jött létre. Az eltérő megállapodásokat szabályozó 57. (1) b) alapján a védelmeket szabályozó (3)-(4) bekezdésektől a felek megállapodása nem térhet el, de az időkorlátok tekintetében nem határoz meg korlátozást. Tehát ettől a felek megállapodása álláspontunk szerint mindkét irányban eltérhet, nemcsak a munkavállaló előnyére. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás szabálya január 1-jén lép hatályba, addig a régi szabályok érvényesek, tehát idén még továbbra is a kiküldetés, a kirendelés, az átirányítás terminológiája és időkorlátai alkalmazandók! /Mth. 85. (3)/ 43. Eljárás a munkaviszony megszüntetése (megszűnése) esetén Mt. 80. (1) A munkavállaló munkaviszonya megszüntetésekor (megszűnésekor) munkakörét az előírt rendben köteles átadni és a munkáltatóval elszámolni. A munkakörátadás és az elszámolás feltételeit a munkáltató köteles biztosítani. (2) A munkaviszony felmondással történő megszüntetésekor legkésőbb az utolsó munkában töltött naptól, egyébként legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított ötödik munkanapon a munkavállaló részére ki kell fizetni a munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat. A (2) bekezdés módosítása szerint a munkavállaló számára az utolsó munkában töltött naptól vagy a munkaviszony megszűnésének napjától számított 5. munkanapon kell legkésőbb elszámolni a munkavállalóval, míg a törvény első változata 3 munkanapos határidőről rendelkezett. Az 5 munkanapos szabály a felmondással történő megszűnés kivételével tehát minden esetben alkalmazandó, még a határozott idejű munkaszerződés lejárta esetében is. /Mth. 85. (4)/

13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MUNKAVISZONY Eltérő megállapodás Mt. 85. (1) A felek megállapodása vagy kollektív szerződés a) a 63. (1) bekezdésében, b) a 64. -ban, c) a 82. (1) bekezdésében foglaltaktól nem térhet el. (2) Kollektív szerződés a) a 63. (2)-(3) bekezdésében, b) a ban, c) a ban, d) a 78. -ban, e) a 81. -ban, f) a 83. -ban foglaltaktól csak a munkavállaló javára térhet el. (3) A kollektív szerződés a 69. (1) bekezdésében foglaltnál hosszabb felmondási időt is megállapíthat. A MUNKAVISZONY A munkaviszony megszűnésére/megszüntetésére vonatkozó eltérő megállapodásokat szabályozó szakaszban két egymással összefüggő módosítást iktat be. A korábbiakban az (1) b) pontja a ról rendelkezett úgy, mint kötelező szabályokról, amelyektől a felek megállapodása nem térhet el. Az új szabály alapján csak a megszüntetés esetei és az ehhez kapcsolódó indoklási kötelezettség fennállása (64. ) az, amitől nem lehet eltérni, a felmondásra vonatkozó szabályoktól ( ) a munkavállaló javára el lehet térni. /(2) b)/ A (2) d) pontja szintén új, miszerint az azonnali hatályú felmondás szabályaitól csak a munkavállaló javára lehet eltérni, kollektív szerződés vagy üzemi megállapodás keretében. /Mth. 85. (5)/ HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK A MUNKAVISZONYHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYES MEGÁLLAPODÁSOK FEJEZETBEN Mth. 5. Az Mt. hatálybalépését megelőzően megkezdett tanulmányokra a tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb a jogszabály vagy az oktatási intézmény által előírt

14 14 A MUNKAVISZONY képzési idő tartamára a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény június 30. napján hatályos a az irányadó. A hatályba lépést megelőzően megkötött tanulmányi szerződésekre a régi szabályok az irányadóak. Ez álláspontunk szerint arra az esetre is igaz, amennyiben a kérdéses szerződést az új Mt. hatálybalépését követően módosítják a felek.

15 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MUNKAVISZONY 15 HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐ FEJEZETBEN Mth. 8. (1) Az Mt. XI. fejezete rendelkezéseit az Mt ában, 97. (5) bekezdésében és ában foglaltak kivételével a június 30. napját követően kezdődött munkaidőkeret vagy közölt munkaidő-beosztás tekintetében kell alkalmazni. A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐ Az új munkaidő szabályokat csak a hatályba lépést követően megkezdett munkaidőkeret vagy közölt munkaidő-beosztás esetén lehet alkalmazni. Ez alól a következő 3 eset kivétel: ha a munkaviszony a munkaidőkeret fennállása alatt szűnik meg /95. / a munkáltató az adott napra vonatkozó munkaidő-beosztást, ha gazdálkodásában vagy működésében előre nem látható körülmény merül fel, legalább 4 nappal korábban módosíthatja /97. (5)/ a munkavállaló számára fizetés nélküli szabadság jár a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálat időtartamára /132. / Azaz, ezeket a szabályokat már a hatályba lépés időpontját megelőzően elrendelt munkaidőkeret és közölt munkaidő-beosztás esetén alkalmazni lehet és kell. (2) Az Mt (1) bekezdése alapján a évben legfeljebb kétszázhuszonöt óra rendkívüli munkaidő rendelhető el. Bár a törvény csak július 1-jétől hatályos, 2012-ben július december időszakra arányosítva 225 óra a megállapodás nélkül elrendelhető túlóra maximuma. (3) Az Mt. hatályba lépése előtt, a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény 117/C. -a vagy 127/A. -a alapján megkötött megállapodásra annak megszűnéséig a megállapodás megkötésekor hatályos szabályokat kell alkalmazni. A megállapodás megkötésekor hatályos szabályokat tehát a 92-es Mt.-t kell alkalmazni: olyan megállapodás esetében, amely arra irányult, hogy a gazdasági válságra való tekintettel a munkavállaló legalább 36 órás, rövidebb, teljes heti munkaidejét átmenetileg felemelik maximum heti 44 órára (a megállapodás időtartamának átlagában), legfeljebb 1 éves időtartamra;

16 16 kulcspozícióban dolgozó munkavállalóval kötött megállapodás esetén, amely arra irányult, hogy a munkáltató számára nélkülözhetetlen és a munkaerőpiacról nehezen pótolható/ helyettesíthető munkavállaló számára beleegyezésével 300 óra túlmunka legyen elrendelhető. (A régi szabályok értelmében az éves túlmunka korlátját csak kollektív szerződésben lehetett 300 órára emelni.) A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐ (4) Ha a felek a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény 117/C. -a alapján kötött megállapodást annak lejárta előtt megszüntetik, az Mt. 95. (1) bekezdését kell alkalmazni vagy megállapodhatnak, hogy a munkáltató az általános munkarend és a napi munkaidő alapul vételével meghatározott és a teljesített munkaidő különbözetét a július 31. napjáig elrendelt munkaidőkeret vagy elszámolási időszak során veszi figyelembe. Ha a heti 36 órás munkaidő megemeléséről szóló megállapodást a felek idő előtt felbontják, két variáció szerint számolhatnak el egymással: 1. úgy, mintha a munkaidőkeret lejárta előtt szűnne meg a munkavállaló munkaviszonya /95. (1)/ vagy 2. megállapodásuk alapján a teljesített és a teljesítendő munkaidő különbözetét egy július 31-ig elrendelt munkaidőkeret vagy elszámolási időszak keretében rendezik. (5) Az Mt. hatályba lépését megelőzően igénybe vett fizetés nélküli szabadságra a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvénynek a fizetés nélküli szabadság igénybevételekor hatályos szabályait kell alkalmazni. Az új Mt. hatályba lépését megelőzően igénybe vett fizetés nélküli szabadságra a régi szabályokat kell alkalmazni. Álláspontunk szerint a fizetés nélküli szabadság igénybevétele alatti felmondási védelmek azonban már az új szabályok szerint érvényesülnek, hisz erre vonatkozó eltérő iránymutatás nincs. (6) A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény 136. (1) bekezdése szerinti, a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára járó szabadság december 31. napjáig váltható meg. A szabadság pénzbeli megváltásának lehetősége ütközik az uniós joggal, ezért erre az új Mt. hatályba lépése után nem lesz erre lehetőség. A felek néhány hónapig élhettek vele, a 92-es Mt a alapján, amely kimondta, hogy a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság megszűnését követően, ha a munkavállaló a gyermek ápolása, gondozása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára járó szabadságot nem kapta meg, azt a felek megállapodása alapján pénzben is meg lehetett váltani. Ez a lehetőség tehát erre az évre még fennmarad.

17 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MUNKAVISZONY 17 AZ MT. A MUNKA-ÉS PIHENŐIDŐ FEJEZETET ÉRINTŐ HATÁLYBA LÉPÉS ELŐTTI MÓDOSÍTÁSAI 50. A munkaidő-beosztás szabályai Mt. 96. (1) A munkaidő-beosztás szabályait (munkarend) a munkáltató állapítja meg. (2)Kötetlen a munkarend, ha a munkáltató heti átlagban legalább a napi munkaidő fele beosztásának jogát a munkakör sajátos jellegére, a munkavégzés önálló megszervezésére tekintettel a munkavállaló számára írásban átengedi. (3) Kötetlen munkarend esetén a) a ban, valamint b) a 134. (1) bekezdés a)-b) pontban foglaltakat - e bekezdés kivételével nem kell alkalmazni. (4) A munkavállalóra az 53. szerinti foglalkoztatás esetén a munkavégzés helye szerinti munkarend az irányadó. A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐ A törvény első változata úgy rendelkezik, hogy a munkarend akkor kötetlen, ha a munkáltató legalább a napi munkaidő felének beosztását írásban átengedi a munkavállalónak. Az ezt szabályozó (2) bekezdés most kiegészül azzal, miszerint a napi munkaidő felét heti átlagban kell figyelembe venni. Azaz, ha a munkavállaló heti 40 órát dolgozik, akkor a munkáltatónak legalább 20 óra beosztását kell írásban átengednie ahhoz, hogy a munkakör kötetlennek minősüljön, de a heti munkaidő felét nem muszáj 5 naptári napon ledolgoznia. Tehát a munkáltató meghatározhatja úgy is, hogy az általa beosztásra kerülő 20 órát 2 vagy 3 nap alatt teljesíti a munkavállaló. Ez a módosítás ily módon lehetővé teszi heti átlagban az egyenlőtlen munkarendéhez hasonló munkavégzés alkalmazását, amelyre munkaidőkeret vagy elszámolási időszak esetén van lehetőség; a (3) bekezdés értelmében a munkaidőkeretet azonban nem kell/lehet alkalmazni kötetlen munkarendben. Például a munkáltató előírhatja, hogy ún. törzsidőként a munkavállaló hetente két meghatározott napon 8 órában, vagy minden munkanapon egy meghatározott időszakban (pl óráig) legyen jelen a munkahelyén. Fontos, hogy a törvény megfogalmazása szerint a munkáltatónak legalább heti átlagban a napi munkaidő felének beosztását kell átengedni a munkavállalónak, ami azt jelenti, hogy ennél többet is átengedhet, pl. heti 40 órás foglalkoztatás esetén heti 30-at, vagy akár a teljes munkaidőt is. Kimarad a (2) bekezdés meghatározásából a munkakör sajátos jellege utalás, amelyet valamilyen módon szintén alá kellett volna támasztania a munkáltatónak a kötetlen munkarend esetén. Így már gyakorlatilag minden munkakörben lehet alkalmazni, ahol a munkavégzés jellege lehetővé teszi az e fajta önálló és rugalmas munkavégzést.

18 18 Ennek megfelelően a könyv 80. oldalán található magyarázat a következők szerint módosul: A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐ A kötetlen munkarend legfontosabb ismérvei: Írásbeliség: írásban kell azt rögzíteni (megállapodással vagy egyoldalú jognyilatkozattal), hogy a munkavállaló a munkaideje meghatározott hányadában maga jogosult beosztani a munkaidejét. A munkaidő-beosztás meghatározott hányada: a heti munkaidő átlagában legalább a napi munkaidő felét el kell érnie a munkavállaló által beosztásra kerülő munkaidőnek. Tehát heti 40 órás, napi 8 órás foglalkoztatás esetén legalább heti 20, napi 4 órát át kell engedni. Ezt a munkaidőt a heti munkaidő átlagában kell figyelembe venni. Ahogy az imént már említettük, a munkáltató dönthet úgy, hogy a teljes munkaidő beosztását átengedi a munkavállalónak, viszont ennek a megállapodásból (munkaszerződésből) ki kell tűnnie. A 135. Mth.-val beiktatott módosítás alapján a kötetlen munkarend szabályaitól már csak a munkavállaló javára lehet eltérni. A kötetlen munkarend további szabályaihoz fűzött magyarázatunkat lásd a könyv 81. oldalán. /Mth. 85. (6)/ Mt. 99. (1) A munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje a részmunkaidőt kivéve négy óránál rövidebb nem lehet. (2) A munkavállaló beosztás szerinti a) napi munkaideje legfeljebb tizenkét óra, b) heti munkaideje legfeljebb negyvennyolc óra lehet. (3) A 92. (2) bekezdése alapján foglalkoztatott munkavállaló esetén a felek írásbeli megállapodása alapján a munkavállaló beosztás szerinti a) napi munkaideje legfeljebb huszonnégy óra, b) heti munkaideje legfeljebb hetvenkét óra lehet. A megállapodást a munkavállaló a naptári hónap utolsó napjára, munkaidő-keret elrendelése esetén a munkaidő-keret utolsó napjára tizenöt napos határidővel felmondhatja. (4) A munkavállaló beosztás szerinti napi vagy heti munkaideje a (2)-(3) bekezdésben meghatározott tartamot legfeljebb egy órával meghaladhatja, ha a téli időszámítás kezdete a munkaidő-beosztás szerinti munkaidőre esik. (5) A munkavállaló beosztás szerinti a) napi munkaidejébe a 107. a) pontban meghatározott, b) heti munkaidejébe a ban meghatározott rendkívüli munkaidő tartamát be kell számítani.

19 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MUNKAVISZONY 19 (6) A munkavállaló beosztás szerinti napi munkaidejébe az ügyelet teljes tartamát be kell számítani, ha a munkavégzés tartama nem mérhető. (7) Egyenlőtlen munkaidő-beosztás alkalmazása esetén a (2) bekezdés b) pontját és a (3) bekezdés b) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a beosztás szerinti heti munkaidő tartamát átlagban kell figyelembe venni. (8) A 102. (5) bekezdése szerint meghatározott munkarendet alkalmazó munkáltatónál munkaidőkeret hiányában a szombaton történő munkavégzéssel érintett naptári héten a (2) bekezdés b) pont és a (3) bekezdés b) pont nem irányadó. A 99. kiegészül egy új bekezdéssel (3), a többi pedig ennek megfelelően átszámozódik. A módosítás a készenléti jellegű munkakörben elrendelhető napi maximális munkaidővel függ össze, és az uniós szabályoknak való megfelelést szolgálja. A cél itt annak hangsúlyosabbá tétele volt, hogy készenléti jellegű munkakörben maximum napi 24 órás illetve heti 72 órás munkaidő csak a felek írásos megállapodása alapján rendelhető el, és ezt a megállapodást a munkavállaló újonnan beiktatott határidők mentén fel is mondhatja. Az újdonság a készenléti jellegű munkakörben elrendelhető heti munkaidő kapcsán tehát a felek megállapodásának hangsúlyozása. Arra a törvény nem ad iránymutatást, milyen jogosultságai vannak a munkáltatónak arra az esetre, ha a munkavállaló a megállapodást felmondja. Álláspontunk szerint, ha a munkavállaló a fenti megállapodást felmondja, és a munkáltató munkarendjébe a 12 órás beosztás nem illeszthető bele, úgy ezen tények alapul szolgálhatnak munkáltatói felmondáshoz is. A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐ 51. A munkaidő vasárnapra vagy munkaszüneti napra történő beosztása Mt (1) Vasárnapra rendes munkaidő a) a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben, b) az idényjellegű, c) a megszakítás nélküli, d) a több műszakos tevékenység keretében, e) a készenléti jellegű munkakörben, f) a kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben, g) társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatás jellegéből eredően e napon szükséges munkavégzés esetén, h) külföldön történő munkavégzés során, valamint i) a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű tu-

20 20 risztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál foglalkoztatott munkavállaló számára osztható be. (2) Az (1) bekezdés a) pont tekintetében a 102. (3) bekezdése megfelelően irányadó. (3) Ha a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére vasárnapra rendes munkaidőt osztottak be, számára a közvetlenül megelőző szombatra rendes munkaidő nem osztható be. A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐ Mivel a 92-es Mt.-hez képest megszűnik az a szabály, amely szerint a pihenőnapok összevonását alkalmazó munkáltató foglalkoztathatott munkavállalót rendes munkaidőben vasárnap, valamint változott a többműszakosság kritériuma. Ennek megfelelően könnyen előállhatott olyan helyzet, hogy a pihenőnapok munkaidőkereten belüli összevonását alkalmazó munkáltató, akinek üzemelése nem éri el a heti 80 órát, nem foglalkoztathat vasárnap. Ez többnyire a kereskedelmet érintette. Itt vita folyt annak mentén, hogy csökkenjen-e a többműszakosság kritériuma 80 óráról esetleg 60-ra. Végül megoldást az hozott, hogy i) pontként bekerült e körbe a kereskedelmi tevékenységet folytató munkáltató, aki élhet a vasárnapra rendes munkaidő beosztásával. Ezzel együtt bővült a vasárnapi pótlékra jogosító munkák köre is /140. (1), Mth. 85. (13)/, A problémát ugyan a jogalkotó megoldotta az i) pont beiktatásával, ám új probléma merült fel annak kapcsán, hogy az a munkáltató, aki kereskedelmi tevékenységet folytat ugyan, de megszakítás nélküli munkarendet alkalmaz (esetleg rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónak minősül, vagy ilyen munkakörben, illetve idényjellegű munkakörben foglalkoztatja a dolgozót), úgy az ő esetében kell e vasárnapi pótlékot fizetni. A szakértők véleménye már most megoszlik a kérdésben. Álláspontunk szerint a jogalkotás ezen részének folyamatát, történéseit áttekintve a jogalkotó akarata valószínűleg arra irányult, hogy a kereskedelmi tevékenységet végzők esetében amennyiben vasárnap rendes munkaidőben kerülnek foglalkoztatásra minden esetben vasárnapi pótlék kerüljön kifizetésre. /Mth. 85. (8)/ 60. A szabadság kiadása Mt (1) A szabadságot a munkavállaló előzetes meghallgatása után a munkáltató adja ki. (2) A munkáltató évente hét munkanap szabadságot a munkaviszony első három hónapját kivéve legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. Ennek során a 121. megfelelően irányadó. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie. (3) A szabadságot eltérő megállapodás hiányában úgy kell kiadni, hogy tar-

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com Munkajogi aktualitások 2015 Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com 1 1 Egyenlőtlen munkaidő-beosztás, munkaidőkeret 2 2 A munkaidő beosztása - Annak meghatározása, a mv mikor teljesíti

Részletesebben

Az Új Munka Törvénykönyve. Gyakorlati Alkalmazás től

Az Új Munka Törvénykönyve. Gyakorlati Alkalmazás től Az Új Munka Törvénykönyve Gyakorlati Alkalmazás 2012.07.01-től A munkaviszony létesítése Munkaviszony kizárólag munkaszerződéssel jöhet létre munkaviszony kezdetének megjelölésével A munkaszerződés - a

Részletesebben

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Dr. Borsy János ügyvéd 2012 / 24 A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Köztudottan július 1. napján életbe lépett az új Munka Törvénykönyve (Mt.), azonban annak bizonyos szakaszai csak

Részletesebben

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21.

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

Részletesebben

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével HÍRLEVÉL Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével 2013 / 8 Közel egy éve fogadták el az új Munka törvénykönyvét, és idén már számos jogintézmény esetében felmerült a módosítás szükségessége, amelyre

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

AZ ÚJ. MT. ÉS A MUNKAIDŐ, PIHENŐIDŐ

AZ ÚJ. MT. ÉS A MUNKAIDŐ, PIHENŐIDŐ AZ ÚJ. MT. ÉS A MUNKAIDŐ, PIHENŐIDŐ Szociális menedzser képzés ALAPFOGALMAK I. 86. (1) Munkaidő: a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó

Részletesebben

A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok

A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok 1. A munkarend fogalma A munkarend a munkáltató által alkalmazott munkaidő-beosztás általánosan meghatározott rendszere. A munkarend

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Felelősen, egészségesen, biztonságosan A foglalkoztatásra vonatkozó legfontosabb szabályok és a munkáltatók által elkövetett leggyakoribb jogsértések Előadó: Dr. Járai József Krisztián osztályvezető Munkaügyi

Részletesebben

Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia

Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia Előadó: Antalikné Szabó Mária Munkaügyi felügyelő BFKH MMSZSZ E-mail cím: antalikneszm@ommf.gov.hu Telefonszám: +36 1 3233-600 Munkaidő- és pihenőidő

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről

HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről Tisztelt Partnerünk, Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2012.06.30.-i hatállyal érvényét veszítette, s helyette

Részletesebben

2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd

2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd 2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd Tematika A munkaviszony létesítése A munkaviszony megszüntetése Alapvető munkaidő-szabályok A munka díjazása, bérpótlékok Jogforrások 1992. évi XXII. törvény

Részletesebben

A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt évi takarítási óradíj

A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt évi takarítási óradíj A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt 2017. évi takarítási óradíj A 2017. évi takarítási óradíj költségelemei % Betanított takarító alkalmazottként, heti 5 munkanap, állandó 1 műszak

Részletesebben

A munka- és pihenőidő szabályai

A munka- és pihenőidő szabályai 2012. évi I. törvény (Mt.) XI. Fejezet A munka- és pihenőidő szabályai Előadó: Dr. Végh Lajos Fogalmak 86. Munkaidő: a munkavégzésre előírt idő, kezdettől befejezéséig tart valamint a munkavégzéshez kapcsolódó

Részletesebben

Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban

Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban 1. A munkaidő beosztás szabályai Munkarend A munkaidő megszervezésének (beosztásának)

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK Az új Munka Törvénykönyvének általános hatályba lépési időpontja 2012. július 1-e volt. Néhány rendelkezés esetében azonban, ahol az előző

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12 Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2013. január 1-jén az új Mt. eddig még életbe nem lépett további rendelkezései is hatályba lépnek. Idén még nem

Részletesebben

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE Magyar Állami Operaház Budapest, 2015. szeptember 29. dr. Pál Lajos ügyvéd pal.lajos@paleskozma.hu www.paleskozma.hu 2 Bevezetés előzetes megjegyzések a munkaviszony létesítésének

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

A július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés 2012 június 25. (hétfő) 12:07

A július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés 2012 június 25. (hétfő) 12:07 46. (1) A munkáltató legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a munkavállalót a) a napi munkaidőről, b) az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról,

Részletesebben

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 Minimálbér kifizetés, kiküldetés, behívásos munkavégzés szabályosan A Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

Tárgy :A 2012. július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés

Tárgy :A 2012. július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés Tisztelt Ügyfeleim! Többször beszéltűnk a 2012.július 1-től érvényes MT módosításáról. Most e-mailbe küldöm a legfontosabb hatálybalépő és átmeneti rendelkezéseket melyeket figyelmesen olvassanak át és

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök tel/fax: 322-2249

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató. Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor.

Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató. Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor. Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor. Munkaszerződés Amit a munkaszerződésnek tartalmaznia kell: Feleknek meg kell állapodniuk a munkavállaló alapbérében

Részletesebben

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló

Részletesebben

OMMF ÁPRILISI HÍRLEVÉL

OMMF ÁPRILISI HÍRLEVÉL OMMF 2009. ÁPRILISI HÍRLEVÉL Jelen számunkban a kollektív szerződés fogalmát, jelentőségét, illetve ezzel kapcsolatosan a munkaügyi hatóság ellenőrzési jogkörét elemezzük A Munka Törvénykönyvéről szóló

Részletesebben

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

Kérdések és válaszok a munkaszüneti naphoz

Kérdések és válaszok a munkaszüneti naphoz Kérdések és válaszok a munkaszüneti naphoz Melyek a munkaszüneti napok? Az Mt. tíz munkaszüneti napot sorol fel: január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23.,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. https://www.facebook.com/pages/k%c3%b6z%c3%b6sen-a-szoci%c3%a1lis- Ter%C3%BClet%C3%A9rt/209091985881444

HÍRLEVÉL. https://www.facebook.com/pages/k%c3%b6z%c3%b6sen-a-szoci%c3%a1lis- Ter%C3%BClet%C3%A9rt/209091985881444 1132 Budapest, Csanády u. 6/b. Lev. cím: 1068 Benczúr u. 45. Telefon: 06-1- 461 2464 Fax: 06-1- 461 2499 E-mail: szmdsz.info@gmail.com HÍRLEVÉL Demonstrációs bizottság alakult a szociális ágazatban 2013.

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1. Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1. Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1 A.. Zártkörűen Működő részvénytársaság.. (Megyei Törvényszék mint Cégbíróság Cg.: ) Megjegyzés [A1]: szervezeti forma adott munkáltatóé, ez csak példa 201. napján kelt EGYSÉGES

Részletesebben

a Munka Törvénykönyve 2012 évi módosításaiból

a Munka Törvénykönyve 2012 évi módosításaiból a Munka Törvénykönyve 2012 évi módosításaiból Általános rendelkezések Hatály: Az új törvény 2012.07.01-től lép hatályba. 2012 április-májusban külön törvény várható az átmeneti rendelkezések és egyéb törvénymódosítások

Részletesebben

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint

Részletesebben

az új Munka Törvénykönyvében

az új Munka Törvénykönyvében Nők az új Munka Törvénykönyvében JÓLÉT Közhasznú Alapítvány 2012.V.23. Dr. Horváth István ügyvéd, c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Az egyenlő bánásmód 12. A munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával

Részletesebben

Az örökké változó jogszabályok

Az örökké változó jogszabályok Az örökké változó jogszabályok Előadó: Petróczi Gábor igazgató tanügy-igazgatási szakértő c. főiskolai docens Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 2. Tel: 48-510-050, Fax:

Részletesebben

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Munkajogi ismeretek 2014. 1 A munkajogi szabályok rendszere Alaptörvény Törvények 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

ÚJ Munka Törvénykönyve

ÚJ Munka Törvénykönyve ÚJ Munka Törvénykönyve Tisztelt Ügyfelünk! Jelen hírlevelünkben a 2012. július 1-jétől hatályba lépő új Munka Törvénykönyvének (továbbiakban: új Mt.) Ügyfeleinket érintő legfontosabb újdonságairól szeretnénk

Részletesebben

A 2013. év végi munkaidő-beosztás elkészítéséhez kapcsolódó tudnivalók

A 2013. év végi munkaidő-beosztás elkészítéséhez kapcsolódó tudnivalók A 2013. év végi munkaidő-beosztás elkészítéséhez kapcsolódó tudnivalók 1 Az év vége sikeréhez, célkitűzéseink eléréséhez, áruházaink hatékony és jövedelmező működéséhez elengedhetetlen, hogy a 2013. év

Részletesebben

A munkaidő és a pihenőidő az új munka törvénykönyve szerint július 1-jétől

A munkaidő és a pihenőidő az új munka törvénykönyve szerint július 1-jétől A munkaidő és a pihenőidő az új munka törvénykönyve szerint 2012. július 1-jétől Molnárné dr. Nagy Ágnes A törvény minden esetben a munkavállaló érdekeit tartja szem előtt. Ám ezek az esetek olykor nem

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

Tájékoztató (Munkaszerződés melléklet) Munkáltató (Mt. 33. ) Munkavállaló (Mt. 34. ) Munkavállaló:

Tájékoztató (Munkaszerződés melléklet) Munkáltató (Mt. 33. ) Munkavállaló (Mt. 34. ) Munkavállaló: Tájékztató (Munkaszerződés melléklet) A munkaszerződéssel létrehztt munkaviszny alanyai: Neve, elnevezése: Cégjegyzék száma: Adószáma: Székhelye: Képviselője: Neve: Születési neve: Születési helye, ideje:

Részletesebben

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina 2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai Farkasné Gondos Krisztina 39/a (1) bekezdés változik Az egészségbiztosítási pénzellátás

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

A távolléti díj szabályainak módosítása

A távolléti díj szabályainak módosítása A távolléti díj szabályainak módosítása Az összefoglalót készítette: Dr. Rátkai Ildikó ügyvéd, munkajogász A távolléti díj számításának jelenlegi szabálya gyökeresen eltér a régi szabályoktól és ez bizony

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium EGYSZERŰBBEN, DE SZABÁLYOSAN! a munkaügyi hatósági ellenőrzések tapasztalatai az építőiparban, különös tekintettel az egyszerűsített foglalkoztatásra Előadó:

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve

Az új Munka Törvénykönyve Az új Munka Törvénykönyve Rövid áttekintés a munkaidő és a munka díjazásának szabályairól 2012. szeptember 12. Dr. Király Éva Mária Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐ Fogalom:

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2013/2 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Munkáltatók és Munkavállalók egyaránt még csak tanuljuk a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény gyakorlati, mindennapokban történő alkalmazását,

Részletesebben

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE A munkaviszony megszüntetésére az alábbi módokon kerülhet sor: Közös megegyezés A munkáltató és a munkavállaló a munkaviszonyt közös megegyezéssel bármikor megszüntetheti. A

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda

Az új Munka Törvénykönyve. dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda Az új Munka Törvénykönyve dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda Tartalom Szakszervezet jogainak változása Kollektív szerződés megkötésének és módosításának új szabályai

Részletesebben

Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor IV. forduló

Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor IV. forduló Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor IV. forduló 2015.10.27. Előadó: Sümegi Nóra Jogszabályi háttér: A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) XII. fejezet A munka díjazása (136 152.

Részletesebben

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése A munkaszerződés 1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése 1. A MUNKASZERZŐDÉS (MSZ) 1.1. A munkaszerződés fogalma A munkaszerződés

Részletesebben

XVIII. Országos Postás Konferencia HR Szekció. 3. Megújult a KSz! Visegrád, 2012. november 20.

XVIII. Országos Postás Konferencia HR Szekció. 3. Megújult a KSz! Visegrád, 2012. november 20. XVIII. Országos Postás Konferencia HR Szekció 3. Megújult a KSz! jelentősebb változv ltozások az 55. sz. módosm dosítása sa alapján Előad adó: Konrát t Ervin, jövedelempolitikai vezető Visegrád, 2012.

Részletesebben

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE SZERVEZETI EGYSÉG NEVE A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE (egységes szerkezetben) IRATMINTA a MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének 2012. augusztus 1. napjától hatályos szövegéhez 2 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

2012. ÉVI LXXXVI. TÖRVÉNY

2012. ÉVI LXXXVI. TÖRVÉNY A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezéseket és törvénymódosításokat a 2012. ÉVI LXXXVI. TÖRVÉNY tartalmazza ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 1. (1) E

Részletesebben

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok dr.henczi Lajos, dr. Horváth István, dr. Molnár-Hidassy Dóra, Molnárné dr.balogh Márta Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok TARTALOM Előszó I. A munkaerőpiac szereplői 1. Piac 2. Munkaerőpiac 2.1 Munkaerő-kereslet

Részletesebben

AZ EGYENLŐTLEN MUNKAIDŐ-BEOSZTÁS GYAKORLATI ALKALMAZÁSA

AZ EGYENLŐTLEN MUNKAIDŐ-BEOSZTÁS GYAKORLATI ALKALMAZÁSA GAZDÁLKODÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ EGYENLŐTLEN MUNKAIDŐ-BEOSZTÁS GYAKORLATI ALKALMAZÁSA Munkaidőkeret-elszámolási időszak Budapest, 2016 Szerzők: Kissné Horváth Marianna Greskóné Koller Krisztina Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

A munkaviszonyra vonatkozó jogszabályi előírások

A munkaviszonyra vonatkozó jogszabályi előírások A munkaviszonyra vonatkozó jogszabályi előírások Munka Törvénykönyve szabályozza Alkotmányban foglalt elvek szerint szabályozza a munkába részvétel rendjét. Kire vonatkozik a törvény? Munkáltatóra Munkavállalóra

Részletesebben

Munka Törvénykönyvvizsgálat PÉNZ A MUNKAJOGI SZABÁLYOKBAN

Munka Törvénykönyvvizsgálat PÉNZ A MUNKAJOGI SZABÁLYOKBAN Munka Törvénykönyvvizsgálat PÉNZ A MUNKAJOGI SZABÁLYOKBAN Dr. Horváth István ügyvéd, Dr. P. Horváth Ügyvédi Iroda http://www.drphorvathugyved.hu/ egyetemi adjunktus (PhD) ELTE ÁJK Mit hallhatnak és láthatnak?

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. munkaszerződést kötő képviselői alkalmazott számára. (minta)

TÁJÉKOZTATÓ. munkaszerződést kötő képviselői alkalmazott számára. (minta) 8. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ munkaszerződést kötő képviselői alkalmazott számára (minta) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 46. -ban meghatározott kötelezettségemnek megfelelően a következőkről

Részletesebben

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba.

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba. I. Fejezet 1. A Kollektív Szerződésre vonatkozó szabályok Kollektív Szerződés valamint mellékletei, kiegészítései szabályozzák a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának,

Részletesebben

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt.

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. 1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. hatálya kiterjed Területi hatály: E törvény rendelkezéseit a nemzetközi

Részletesebben

- 20 munkanap alapszabadság - Életkor alapján járó is pótszabadság lesz - Gyermek után járó mindkét szülnek - Fogyatékos gyermek után + 2 nap

- 20 munkanap alapszabadság - Életkor alapján járó is pótszabadság lesz - Gyermek után járó mindkét szülnek - Fogyatékos gyermek után + 2 nap Újdonságok a munkajogban 2013. január 1-jétl Rendes szabadság mértéke - 20 munkanap alapszabadság - Életkor alapján járó is pótszabadság lesz - Gyermek után járó mindkét szülnek - Fogyatékos gyermek után

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve

Az új Munka Törvénykönyve Az új Munka Törvénykönyve Szakszervezet jogainak változása Kollektív szerződés megkötésének és módosításának új szabályai Eltérési lehetőségek a kollektív szerződésben az új Mt.-hez és a munkaszerződéshez

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Munka törvénykönyve I.

Munka törvénykönyve I. Munka törvénykönyve I. 2012. évi 7. szám 2012. június 21. Tartalom Méltányos mérlegelés. A munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni. A munkáltatónak figyelembe

Részletesebben

2017. évi... törvény a munkaidő-szervezés egyes kérdéseiről. 1. A munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény módosításáról

2017. évi... törvény a munkaidő-szervezés egyes kérdéseiről. 1. A munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény módosításáról 2017. évi... törvény a munkaidő-szervezés egyes kérdéseiről 1. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról 1. (1) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött - egyrészről a.. (székhelye:.. adószám:., képviselő: ), a továbbiakban mint Munkáltató, - másrészről (szül:.., an:, TAJ szám:.., adóazonosító jel: )... szám alatti lakos,

Részletesebben

A törvény szerint a munkavállalónak munkaviszonya alapján a munkáltatótól munkabér jár és minden ettől eltérő megállapodás érvénytelen.

A törvény szerint a munkavállalónak munkaviszonya alapján a munkáltatótól munkabér jár és minden ettől eltérő megállapodás érvénytelen. A Munkabér Általános szabályok A törvény szerint a munkavállalónak munkaviszonya alapján a munkáltatótól munkabér jár és minden ettől eltérő megállapodás érvénytelen. A munkavállalót megillető munkabér

Részletesebben

Közfoglalkoztatottak védekezésbe történő bevonása

Közfoglalkoztatottak védekezésbe történő bevonása Közfoglalkoztatottak védekezésbe történő bevonása XXXIV. Országos Vándorgyűlés Debrecen, 2016. július 6-8. összeállította: Jilling Alexa - Gyakori árvizek - Létszámhiány a vízügyi ágazatban (elsősorban

Részletesebben

Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére

Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére Az összeállított anyag a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által elnyert TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0008 kódszámú Összefogás Kőbánya családjaiért

Részletesebben

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. MUNKAÜGYI ÉS MUNKAVÁLLALÓI SZABÁLYZATA

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. MUNKAÜGYI ÉS MUNKAVÁLLALÓI SZABÁLYZATA AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. MUNKAÜGYI ÉS MUNKAVÁLLALÓI SZABÁLYZATA A Munkavállalói Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja az, hogy a munkaviszony létesítésének, módosításának, megszüntetésének, valamint

Részletesebben

A kollektív szerződés előnyei a munkáltatóknak/munkavállalóknak

A kollektív szerződés előnyei a munkáltatóknak/munkavállalóknak A kollektív szerződés előnyei a munkáltatóknak/munkavállalóknak ÁLTALÁNOSSÁGBAN: 1. STABIL KAPCSOLATRENDSZER A kollektív szerződés mind a munkáltatói, mind a munkavállalói érdekeket szolgálja, mert segíti

Részletesebben

Munkajogi ismeretek. A munkajogviszony alanyai A munkavállaló lehet: A munkajogviszony alanyai A munkáltató: Az lehet aki jogképes, azaz:

Munkajogi ismeretek. A munkajogviszony alanyai A munkavállaló lehet: A munkajogviszony alanyai A munkáltató: Az lehet aki jogképes, azaz: Munkajogi ismeretek (1992. évi XXII. törvény) 2012. évi I. törvény A munkajogviszony alanyai Munkáltató és munkavállaló között jön létre. A munkavállaló munkájának fejében - amit teljes mértékben a munkáltató

Részletesebben

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves, átlagos statisztikai létszáma szerint - 20-nál több

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: 1226 /2010-MKBERFŐ Készült 2010. február 16-án. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds TARTALOM I. A kárfelelősség szabályai Munkáltatói kárfelelősség Munkavállalói kárfelelőség II. Atipikus munkaviszonyok

Részletesebben

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén 1. Kell külön értesíteni a munkavállalót a KSZ megszűnéséről? Ok: A KSZ határozott időre került megkötésre, december 31-én automatikusan lejár.

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről XI. fejezet A munkaerő-kölcsönzés 193/B. (1) A kölcsönbeadóval munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyra e törvény szabályait az e fejezetben

Részletesebben

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II.

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Munka világa 2 Munka világának szereplői Állam Szabályozási környezet biztosítása Munkaadó Munka helyének és eszközének biztosítása Munkavállaló Munkavégzés

Részletesebben

A munkaidőre, a pihenőidőre, a rendkívüli munkavégzésre, a szabadságra, valamint a munkáltató nyilvántartási kötelezettségére vonatkozó rendelkezések

A munkaidőre, a pihenőidőre, a rendkívüli munkavégzésre, a szabadságra, valamint a munkáltató nyilvántartási kötelezettségére vonatkozó rendelkezések A munkaidőre, a pihenőidőre, a rendkívüli munkavégzésre, a szabadságra, valamint a munkáltató nyilvántartási kötelezettségére vonatkozó rendelkezések A munkaidő és pihenőidő szabályai egyrészt a munkavállaló

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Olvasók!

Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Olvasók! Hírlevél 2012/2 Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Olvasók! Irodánk idén elindult hírlevelének második száma a július 1-től hatályba lépő Munka Törvénykönyvének legfontosabb változtatásait foglalja össze. Hírlevelünkből

Részletesebben

Kollektív Szerződés módosítási javaslat - munkáltatói részről -

Kollektív Szerződés módosítási javaslat - munkáltatói részről - 17. Igazgatósági melléklet Kollektív Szerződés módosítási javaslat - munkáltatói részről - Az igazgatósági mellékletek a Kollektív Szerződés részét képezik, azok megkötésére vonatkozó tárgyalásokat haladéktalanul

Részletesebben

News Flash. Július, Magyarországi bérpótlékok 2016-ban

News Flash. Július, Magyarországi bérpótlékok 2016-ban News Flash Július, 2016 Magyarországi bérpótlékok 2016-ban Magyarországi bérpótlékok 2016-ban Szinte minden munkavállalót érinthet a bérpótlékok kérdése, hiszen egy teljesen általános és nagyon sok feltételre

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE BUDAPEST 2010 (2016. március 18. napjától hatályos változat) PREAMBULUM A Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Egyetem), mint munkáltató és a

Részletesebben

Munkavédelmi képviselők képzése. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkavédelmi képviselőket érintő legfontosabb szabályai

Munkavédelmi képviselők képzése. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkavédelmi képviselőket érintő legfontosabb szabályai Munkavédelmi képviselők képzése A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkavédelmi képviselőket érintő legfontosabb szabályai Dr. Bérdi András - 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

Az új Munka törvénykönyve munkavállalókat és szakszervezeteket érintő hátrányos rendelkezései

Az új Munka törvénykönyve munkavállalókat és szakszervezeteket érintő hátrányos rendelkezései Az új Munka törvénykönyve munkavállalókat és szakszervezeteket érintő hátrányos rendelkezései A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 2013. január 1-jén hatályos szövegének és a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett.

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett. Jogszaba lyok hata lyok Személyi hatály o Mely személyekre vonatkozik. Területi hatály o Mely földrajzi területekre vonatkozik. Időbeni hatály o Mely időintervallumban hatályos az adott jogszabály. Megváltozhat,

Részletesebben

2013. évi törvény. egyes törvényeknek a távolléti díj számításával összefüggő és egyéb célú módosításáról

2013. évi törvény. egyes törvényeknek a távolléti díj számításával összefüggő és egyéb célú módosításáról 2013. évi törvény egyes törvényeknek a távolléti díj számításával összefüggő és egyéb célú módosításáról 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása 1. (1) A közalkalmazottak

Részletesebben

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence MUNKABÉREMELÉS ELVÁRT MÉRTÉKE 2012. Kedves Ügyfelünk! 2012. január elsejével hatályba lépett a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli

Részletesebben

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN Készítette: Dr. Dabis Erzsébet és Prof. Dr. Hajdú József I. Módszertani bevezetés Tartalmi:

Részletesebben