Az Ön kézikönyve SAECO INCANTO CLASSIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve SAECO INCANTO CLASSIC http://hu.yourpdfguides.com/dref/3021834"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: Az Ön kávéf z gépét, a gyártás során, többszint ellen rzésnek vetették alá. M inden egyes fontosabb gyártási folyamat végén számítógépek ellen rzik az el z leg beépített komponensek min ségét és beállítását. Az összeállítási folyamat végén pedig minden készüléken elvégzik az alapvet m veleteket Ezen okokból, a készülékben található kávémaradványok az ellen rzés voltát igazolják. Olv assa el a kezelési utasítást és minden oly an információs any agot, amit a készülék csomagolásán talál, illetv e amit a csomagolás tartalmaz. 2. Ne érintse puszta kézzel a forró felületeket, használjon h álló keszty t. 3. T zkár és elektromos áramütés v eszély ének elk erülése érdekében ne merítse a készüléket v agy annak elektromos tápv ezetékét v ízbe v agy más foly adékba. 4. Ne hagy ja a készüléket gyerekek jelenlétében felügy elet nélkül. 5. Karbantartás el tt, illetv e amikor nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati v ezetéket a fali csatlakozóból. 6. Ne üzemeltessen meghibásodott készüléket v agy oly at mely nek sérült a hálózati v ezetéke. Az ily en készüléket szállítsa be a legközelebbi szerv iz központba, jav ításra. 7. Kizárólag a gy ártó által ajánlott tartozékokat használja a készülékhez, hogy elk erülje az oly an baleseteket, mint a t zkár, elektromos áramütés, v agy égési sérülés. 8. A készüléket tilos a szabadban üzemeltetni. 9. Ügy eljen a hálózati v ezeték elhely ezkedésére. Ne v ezesse azt forró felületek közelében vagy asztal sarkán, ahol sérüléseknek lenne kitév e. 10. Ne hely ezze a készüléket és a hálózati v ezetéket h forrás v agy ny ílt lánggal üzemel berendezések (pl. gázt zhely ) közelébe. 11. Miel tt csatlakoztatná a készüléket az elektromos hálózatra, gy z djön meg róla, hogy kikapcsolt állapotban legy en. Hasonlóképen el ször kapcsolja ki a készüléket, majd ezután húzza ki a v ezetéket a fali konnektorból. 12. A készülék alapv et en háztartási berendezés. 13. Különös körültekintéssel használja a g zölési funkciót. FIGYELEM! Ezt a készüléket háztartási célra gy ártották. Minden, a takarítási és alapv et karbantartási m v eleteken kív üli beav atkozást, kizárólag meghatalmazott szerv iz v égezhet. A készüléket ne sülly essze v ízbe és ne üzemeltesse nedv es körny ezetben. A készülékházat tilos megbontani. A jav ítást kiz árólag meghatalmazott és megfelel en felkészített szerel végezheti. 1. Ellen rizze a készüléken található adattáblát! Gy z djön meg róla, hogy készülék üzemi feszültsége megegy ezik a készülék használatának hely én rendelkezésre álló hálózati feszültséggel! 2. A v íztartály ba ne öntsön forró v iz et! Mindig hideg iv óv iz et töltsön bele. 3. Tartsa táv ol kezét és a tápv ezetéket a készülékt l, amíg az káv ét készít v agy g zt/forróv izet adagol! 4. Ne használjon súrolószert a készülék takarításánál, inkább puha törl kend t és tiszta, langy os vizet. 5. A készülék el v ízköv esedésének elkerülése érdekében használjon lágy v iz et v agy a gy ártó által ajánlott v ízlágy ítót! A ELEKTROMOS HÁLÓZATI VEZETÉKR L A. A röv id csatlakozó v ezeték segít elkerülni az oly an v eszély hely zeteket, hogy a készüléket annál fogv a mozdítsa el, v agy v alaki fennakadjon benne. B. Hosszabbító v ezeték használata csak különös körültekintés mellet engedély ezett. C. Ha hosszabbító v ezetéket használ, v egy e figy elembe az alábbiakat: 1. a hosszabbító elektromos terhelhet sége meg kell, hogy feleljen a készülék által támasztott köv etelményeknek, 2. amenny iben a készülék földelt elektromos csatlakozóval rendelkezik, a hosszabbítónak is ily ennek kell lennie, 3. a hosszabbítónak nem szabad lelógnia az asztalról, vagy oly an hely en húzódnia, ahol v alaki beleakadhat. RIZZE MEG EZT A KEZELÉSI UTASÍTÁST! 4 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ez a készülék egy aránt ideális szemes és rölt káv éból készült káv éitalok (presszókáv é, hosszúkáv é, cappuccino, stb.) készítéshez. Emellett forró v izet adagol filteres tea és instant italok elkészítéséhez v alamint g zöl. Ez a rendkív üli körültekintéssel megformált készülék els sorban háztartási berendezés, nem alkalmas hosszantartó professzionális (v endéglátó ipari) felhasználásra.

3 Figyelem. A gyártó nem vállal felel sséget olyan meghibásodásokért és sérülésekért amelyek a következ dolgok eredménye: Nem a gyártó ajánlásainak megfelel vagy más célú felhasználás. Nem meghatalmazott szerviz által végzett javítás. A tápvezeték átalakítása, húzogatása. A készülék átalakítása. Nem a gyártó által szállított alkatrészek felhasználása Fenti esetekben a garancia érvényét veszti. Jelmagyarázat A figy elmeztet háromszög feladata, hogy felhív ja az olv asó figy elmét azokra a részekre ahol a biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos tudniv alókat ismertetjük. Kérjük, hogy figy elmesen olv assa el ezeket a részeke, hogy elk erülje az esetleges sérüléseket! A kezelési utasítás használata A kezelési utasítást tartsa biztonságos hely en, közel a készülékhez, az esetlegesen felmerül kérdések megv álaszolására. Amennyiben tov ábbadná a készüléket egy új felhasználónak, kérjük, hogy a kezelési utasítást is adja tov ább. mag. töltsön szemes vagy instant kávét az rölt kávéstartályba. Tilos az rölt kávén kívül oda mást tölteni. - - T&eacugoló kanál Fiók telítettségét jelz úszó Alsó forgótányér Vízlágyító beille szt kulcs Zaccfiók Központi egység (KPE) Rövid kávé választó gomb Hosszú kávé vála sztó gomb Víztartály és víz rendszer jelz fény Zaccfiók és szemes kávé tartály elle n rz fény jelz fény rölt kávé választó gomb Vízk telenítési gomb Forró víz választó gomb,, Aqua Prima" sz r csere je lzés törlé se Általános figyelmeztet jelzés,, Aqua Prima" vízlágyító sz r BEÜZEMELÉS / LÉGTELENÍTÉS A készülék jelzéseinek magyarázatát keresse a 31. le a gombot és forgassa el! le a gombot és forgassa el! engedje el a beprogramozott gombot. forró víz és a g z égési sérüléseket okozhat. Mindig irányítsa a teavíz/g z adagoló csövet a csepegtet fiók felé! SZEMES KÁVÉ 1 vagy 2 adag Ellen rizze, hogy a készülék,, m ködésre kész,, állapotban legyen! Helyezzen el melegített csészét a kifolyónyílások alá! Nyomja meg a kívánt kávéital választó gombot 1x ha 1 adag, 2x ha 2 adag kávét szeretne készíteni! Ha le szeretné állítani az adagolást nyomja meg ismét valamelyik kávéválasztó gombot. Amikor a készülék leállt, vegye el a csészét a kifolyónyílás alól! RÖLT KÁVÉ 1 adag Helyezzen el melegített csészéket a kifolyónyílások alá! Nyomja meg az rölt kávé választó gombot. Világít, ha aktív. Töltse be az rölt kávét az adagoló kanállal. MAX 1 ADAGOT! Nyomja meg a kiválasztott kávéital gombját (1x!). Ha túl hosszú lenne az ital, nyomja meg ismét a gombot. Amikor a készülék leállt, vegye el a csészéket a kifolyónyílás alól! FORRÓ VÍZ Helyezzen egy edényt a teavíz/g z adagoló cs alá! Nyomja meg a forró vízválasztó gombot Forgassa el az adagoló gombot az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy elinduljon a forró víz adagolás! Kés bb zárja el! Vegye el a feltöltött edényt a teavíz/g z cs alól! Nyomja meg ismét a teavízválasztó gombot. Állítsa vissza normál üzemmódba a készüléket! CAPPUCCINO KÉSZÍTÉS / G ZÖLÉS 10 VESZÉLY! A forró víz és a g z, égési sérüléseket okozhat! Mindig irányítsa a teavíz/g z adagoló csövet a csepegtet fiók felé! CAPPUCCINO Töltse fel a csészét 1/3 rész hideg tejjel! Helyezzen egy edényt az adagoló cs alá! Nyissa meg a csapot, hogy a kondenzálódott vizet eltávolítsa! Amikor megjelenik a csövön a g z, zárja el a csapot! Vegye el az edényt! Helyezze az 1/3 részig feltöltött csészét a g zöl cs alá! Nyissa meg a csapot! Mozgassa a csészét kör-körös irányba, hogy tejhabot készítsen! Tartsa a cs végét 1-2 cm a tej felszíne alatt, ne nyomja a csövet teljesen a tejbe! Miután elkészítette a tejhabot, zárja el a csapot! Vegye el a csészét a g zöl cs alól G zöljön fel egy kis vizet, majd törölje meg a g zöl csövet! Így eltávolíthatja a cs ben lev tejmaradékot. Készítsen tetsz leges hosszúságú kávét az el készített tejhabra! G ZÖLÉS Helyezzen egy edényt az adagoló cs alá! Nyissa meg a csapot, hogy a kondenzálódott vizet eltávolítsa! Helyezzen egy edényt a felg zölend folyadékkal a kifolyócs alá! Nyissa meg a csapot! Melegítse fel a folyadékot, körkörösen mozgatva az edényt! Zárja el a csapot! Vegye el a felmelegített folyadékkal teli edényt! VÍZK TELENÍTÉS Figyelem! Soha ne használjon ecetet a vízk telenítéshez! Javasoljuk a által csomagoltatott vízk oldó szer használatát.

4 11 Havonta, vagy s r bben is, javasolt a készülék vízk telenítése. Vízk telenítéskor a készülék bekapcsolt állásban legyen. Így az szabályozza a vízk oldószer adagolását. VÍZK TELENÍTÉS A készülék havonta vízk tlenítse! Felhasználástól függ en esetleg s r bben. Ilyenkor cserélje a lágyító sz r t is (27 oldal)! kell szükséges ürítse ki az edényt! hogy a megfelel módon tegye ezt. le teljesen a víztartály tartalmát, pár szakaszban! Miután a víztartály kiürült, töltse fel friss ivóvízzel! Nyomja meg a gombot, és tartsa úgy! Amikor a fényjelz villogni kezd, engedje el a gombot! Ezután a készülék használatra kész. 13 A készülék v agy elemei nem száríthatóak sem, mikrohullámú sem hagy omány os süt ben! KARBANTARTÁS TISZTÍ TÁS ÉS KARBANTARTÁS Ne sülly essze a készüléket v íz be vagy más foly adékba, és elemeit ne tegy e mosogatógépbe! Kapcsolja ki a készüléket! Húzza ki a hálózati csatlakozót a fali konnektorból! Mossa ki a víztartályt, különösen a benne lev sz r rt! Vegye ki a csepegtet fiókot! Ürítse ki és mossa el! Vegye ki a zaccfiókot! Ürítse ki és mossa el! Csavarja le és takarítsa el a,, panarello" nevezet g zöl cs véget! gyakran karbantartani, de a karbantartást hetente legalább egyszer kötelez en el kell végezni! Használja a karbantartó ecsetet az rölt kávés tartály takarítására! Vegye le a kávéadagoló fejet, és forró vízben mossa el! KÖZPONTI EGYSÉG A készüléket és elemeit a felhasználástól függ en kell gyakrabban vagy kevésbé Nyissa ki a szervizajtót! Vegye ki a csepegtet rácsot és emelje ki a csepegtet fiókot! Nyomja meg a,, PUSH" feliratú elemet és emelje ki a központi egységet a helyér l! Csavarja le a fels sz r t és mossa el! Takarítás után helyezze vissza a fels sz r t a helyére! Mossa el az egész központi egységet! Szárítsa meg és helyezze vissza a helyére! Miután visszatette, NE nyomja meg a PUSH idomot! Helyezze vissza a készülék elemeit és csukja be a szervizajtót! A KÉSZÜLÉK PROGRAMOZÁSA Ön váltóztathat a ké szülé k alapbeállításain, a személye s elvárá sainak megfelel en. PROGRAMOZÁS 14 A program módba való belépés.... Kapcsolja ki a készüléket! Egyszerre nyomja le a két gombot, és közben kapcsolja be a készüléket! VÍZKEMÉNYSÉG A v ízv ezetéskes v íz keménysége földrajzi hely zett l függ en v áltózhat. Ezért a készüléken be kell állítani az aktuális értéket, egy 1- t l 4- ig jelzett skálán. A gyári beállítás 3-as érték. Amennyiben szükséges ezt váltóztassa meg! Süllyessze a mér szálat a víztartályba 1-2 másodpercre! Ezután ellen rizze, hány mez színez dött el! A gomb nyomogatásával vigye be a mért értéket! Amennyiben használ,, Aqua Prima" vízlágyítót, állítsa a készüléket a következ értékekre! A kijelz fényei jelzik a vízkeménységet. Amennyiben NEM használ,, Aqua Prima" vízlágyítót, állítsa a készüléket a következ értékekre! A kijelz fényei jelzik a vízkeménységet. 15 A KÉSZÜLÉK PROGRAMOZÁSA EL ÁZTATÁS Ezzel a technikával a meg rölt káv épogácsa el áztatásra kerül. Így érhet el a kávéból való íz any agok teljes kioldása. Engedély ezheti v agy akár le is tilthatja ezt a funkciót. Nyomja meg a gombot, hogy ezt a funkciót válassza! El áztatás kiválasztva. El áztatás letiltva. ÖBLÍTÉS A funkció kiv álasztásával, minden bekapcsolás és felmelegedés után a készülék átöblít dik, tiszta forró v ízzel. Minden új készüléken, a gyári beállításnál ez a funkció aktiválva van. Nyomja meg a gombot, hogy ezt a funkciót válassza! Öblítés engedélyezve- kiválasztva. Öblítés letiltva. A program módból való kilépés Ezzel a lépéssel rögzíti a bev itt módosításokat. Kapcsolja ki a készüléket! Kapcsolja be a készüléket, hogy a beállítások aktiválódjanak. 16 KIJELZ N OLVASHATÓ ÜZENETEK A jelzések segítik Önt a készülék megfelel üzemeltetésében. Villog Vízk telenítsen! Villog A készülék átöblíti önmagát. Várja meg amíg befejezi a m v eletet! meg amíg felf t! Villog Az,,Aqua Prima" vízlágyító sz r használatáról Világít Töltse fel a szemes kávétartály t! Kérjük, hogy tartsa be a köv etkez egyszer utasításokat, hogy megfelel en használja az,,aqua Prim a" lágy ító /sz r t: 1.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tartsa a sz r t hideg és száraz hely en, +5 és +40 oc közötti h mérsékleten! Ne használja a sz r t +60 oc feletti h mérsékleten! a fagy asztóba, mert károsíthatja a lágy ító /sz r any agát. Miel tt elkezdene használni egy új lágy ító sz r t, aktiv álja azt, 30 percig áztatv a hideg v ízben! Amenny iben kicsomagolta a csomagolásából ne hagyja szabad lev eg n! A lágy ítót 90 nap v agy 60 liter v íz sz rése után ki kell cserélni! Villog Ny issa ki a szerv iz ajtót és ürítse ki a zaccfiókot! Fontos! A zaccfiók ürítését bekapcsolt készülék állapotban végezze el! Legalább 5 secig a zaccfióknak kint kell lenni a készülékb l! Ellenkez esetben nem törl dik a hibaüzenet. Ellen rizze a KPE, zaccfiók és csepegtet fiók helyzetét! Világít Ha v alamely ik nincs a hely én, igazítsa meg! Végül csukja be a szervizajtót! Villog A darálómotor v agy a KPE meghajtómotor megszorult! Vigy e be a készüléket a legközelebbi szakszerv iz be! 17 EL FORDULÓ PROBLÉMÁK ÉS ORVOSLÁSUK PROBLÉMÁK A készüléket nem lehet bekapcsolni. OKOK A készülék nincs csatlakoztatva az elektromos aljzatba. ELHÁRÍTÁSUK Kapcsolja be a f kapcsolót! PROBLÉMÁK A kávé csak lassan vagy egyáltalán nem folyik ki a kifolyónyílásokon át. OKOK Túl apró az rlésfinomsága a kávénak, ELHÁRÍTÁSUK Állítsa durvábbra az rlésfinomságot! Ellen rizze a vezetéket és a fali csatlakozót! A kávéital nem elég forró. A csészék hidegek. Melegítse fel a csészéket! A készülék nem készít kávéitalt, amikor rölt kávé funkcióra vált. A készülék nem adagol sem forró vizet sem g zt. Nincs rölt kávé a megfelel tartályban Az adagoló cs eldugult. Tegyen egy adag rölt kávét a megfelel tartályba! T vel tisztítsa ki az adagoló csövet! Miel tt elkezdené ezt a m velete gy z djön meg róla, hogy az adagoló csap el van zárva, a készülék ki van kapcsolva és a vezetéke ki van húzva a fali csatlakozóból. és / vagy és még az SBS szabályzó is jobb oldali Forgassa el az SBS szabályzót bal állásban van. oldali állásba! A készülék nehezen melegszik fel. A készülék elvízkövesedett. Végezze el a készülék vízk telenítését! Csukja be a szervizajtót, és kapcsolja be a készüléket! A központi egység visszaáll az alaphelyzetbe. A központi egységet nem tudja kivenni A központi egység nem a megfelel a készülékb l. helyzetben lett leállítva. A dobozon található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhet, mint háztar tási hulladék. Ehelyett, felesl egessé válása esetén, az err e alkalmas elektr omos hulladék átvev helyr e kell szállítani. Betar tva a fentieket Ön hatékonyan hozzájár ul a kör nyezetvédelemhez, biztosítva azt, hogy a termék a kés bbiek folyamán ne okozzon káros hatást a kör nyezetr e és az abban él kr e egyar ánt. A ter mék újr afelhasználásával kapcsolatos kér déseivel for duljon a megfelel hulladékfelvev helyr e vagy az üzletbe, ahol a ter méket vásár olta H-1089 Bp., Bláthy Ottó u.4-8. Tel/Fax: +36 (1)

KEZELÉSI UTASÍTÁS. Típus: Incanto RONDO Superautomatica S-Class DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFİZİ GÉP

KEZELÉSI UTASÍTÁS. Típus: Incanto RONDO Superautomatica S-Class DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFİZİ GÉP 1 www.kavegepszerviz.hu KEZELÉSI UTASÍTÁS Típus: Incanto RONDO Superautomatica S-Class www.kavegepszerviz.hu 1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 6. Tel.:06 1 320 3970, 06 20 934 6931 DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT

Részletesebben

4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Kezelési útmutató

4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Kezelési útmutató 1 4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Az Európai Unióban forgalomba hozza: Cloer Elektrogeräte GmbH Von-Siemens-Straße12 D-59757 Arnsberg Magyarországon forgalomba hozza: BonAir BG Kft. 1174 Budapest rinci út 24.

Részletesebben

Száraz porszívó vizes szűrővel

Száraz porszívó vizes szűrővel Száraz porszívó vizes szűrővel Kezelési útmutató Használati útmutató ARNICA BORA 4000 Száraz porszívó vizes szűrővel Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Ezt a használati útmutató az Ön számára

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Talea Giro. Darálóval egybeépített teljesen automata kávéfőző gép

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Talea Giro. Darálóval egybeépített teljesen automata kávéfőző gép HASZNÁLATI UTASÍTÁS Talea Giro Darálóval egybeépített teljesen automata kávéfőző gép 1 2 AZ ELSŐ BEKAPCSOLÁS Győződjön meg arról, hogy a készülék kikapcsolt állásban van. Ellenőrizze a készülék alján

Részletesebben

Az Ön kézikönyve DELONGHI PMR 2005.I T http://hu.yourpdfguides.com/dref/3388750

Az Ön kézikönyve DELONGHI PMR 2005.I T http://hu.yourpdfguides.com/dref/3388750 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót FIGYELEM- A párátlanító kizárólag háztartási

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP. Tisztelt Vásárló! Típus: Incanto SIRIUS Superautomatica S-Class

KEZELÉSI UTASÍTÁS DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP. Tisztelt Vásárló! Típus: Incanto SIRIUS Superautomatica S-Class KEZELÉSI UTASÍTÁS Típus: Incanto SIRIUS Superautomatica S-Class Tisztelt Vásárló! Gratulálunk a választásához mellyel egy csúcsminőségű készülékhez jutott. Egyben köszönjük a bizalmát cégünk gyártmánya

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS. Kávégépszerviz Budapest Szervizvonal: DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP

KEZELÉSI UTASÍTÁS. Kávégépszerviz Budapest Szervizvonal: DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP KEZELÉSI UTASÍTÁS Típus: Incanto SIRIUS Superautomatica S-Class Tisztelt Vásárló! Gratulálunk a választásához mellyel egy csúcsminőségű készülékhez jutott. Egyben köszönjük a bizalmát cégünk gyártmánya

Részletesebben

Használati utasítás. Vízszűrős porszívó

Használati utasítás. Vízszűrős porszívó Használati utasítás Vízszűrős porszívó Vízszűrős porszívó Használati útmutató Köszönjük, hogy termékünket választotta. Ezt a használati utasítást Önöknek készítettük, az Önök kényelméért és a maximális

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PALSON CAPRICE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2892140

Az Ön kézikönyve PALSON CAPRICE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2892140 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Gyümölcscentrifuga HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Modellszám: SJM A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót!

Gyümölcscentrifuga HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Modellszám: SJM A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót! Gyümölcscentrifuga HASZNÁLATI UTASÍTÁS Modellszám: SJM-1501 A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót! KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI CÉLRA HASZNÁLHATÓ FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK Az elektromos

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ Art. 7300A FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

KOMBI KÁVÉFŐZŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MODEL: OCCM-4611. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és

KOMBI KÁVÉFŐZŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MODEL: OCCM-4611. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és KOMBI KÁVÉFŐZŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MODEL: OCCM-4611 Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg jövőbeni hivatkozásokra. FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK Ezen elektromos készülék

Részletesebben

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást.

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. Kompresszor Használati utasítás A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. MAC610 További információkért forduljon a legközelebbi meghatalmazott márkakereskedohöz vagy forgalmazóhoz.

Részletesebben

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat.

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. A csomag tartalma 1. Készülék 2. Rögzítő kulcs 3. Kétoldalú csatlakozógyűrű 4. Gumi tömítőgyűrű

Részletesebben

MITACA i9 kávégép Használati útmutató

MITACA i9 kávégép Használati útmutató MITACA i9 kávégép Használati útmutató Általános információk Hova helyezzük a kávégépet Olyan helyre tegyük ahol senki nem löki fel. Csak beltéren használható. Ne hagyja a gépet 5 C foknál hidegebb helyiségben.

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

gorenje KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót a készülék használata el tt!

gorenje KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót a készülék használata el tt! gorenje PORSZÍVÓ VCK 1400 EA KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót a készülék használata eltt! HUN 2 Leírás 1. Leveg bemenet 2. A burkolat felnyitásának zárja 3.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP Art. 8220-8225 FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

Tartalom. 1. A vezérlés ismertetése 94 2. Hibaelhárítás 101

Tartalom. 1. A vezérlés ismertetése 94 2. Hibaelhárítás 101 Tartalom 1. A vezérlés ismertetése 94 2. Hibaelhárítás 101 Köszönjük, hogy termékünket választotta. Javasoljuk, hogy alaposan tanulmányozza át a használati utasítást, amely minden, a mosogatógép megfelelő

Részletesebben

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet.

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet. 1 HU Tisztelt Vásárló, Az Amica márka által kifejlesztett főzőlap az egyszerűséget választotta a kezelésben és a legmegfelelőbb teljesítményt. A használati útmutató elolvasása után a készülék kezelése

Részletesebben

Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR

Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR Cafitesse Excellence Compact Kezelői kézikönyv Biztonság 2 Az alkatrészek áttekintése 4 Műszaki adatok 6 A gép indítása és tárolása 7 Higiénia és csomagkezelés

Részletesebben

VEVŐTÁJÉKOZTATÓ. 6. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa a készüléket.

VEVŐTÁJÉKOZTATÓ. 6. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa a készüléket. Fontos biztonsági előírások VEVŐTÁJÉKOZTATÓ 1. Olvassa el az alábbi előírásokat 2. Jegyezze meg az előírásokat. 3. Tartsa be az utasításokat. 4. Kövessen minden utasítást. 5. Ne használja a készüléket

Részletesebben

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

FrancisFrancis Y1.1 használati útmutató A gép részei:

FrancisFrancis Y1.1 használati útmutató A gép részei: FrancisFrancis Y1.1 használati útmutató A gép részei: A fedél a kapszulatartó kinyitásához/becsukásához B kapszulatartó rekesz C főzőegység D gyári számot jelző tábla E csészemelegítő F világító érintős

Részletesebben

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Modellszám: VC-901 A használat előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót. FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK: A porzsák nélküli, száraz-nedves porszívó használatakor,

Részletesebben

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 65 A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 65 Kezelőlap... 65 Professzionális vasaló... 65 Háztartási vasaló... 65 ELŐKÉSZÍTÉS

Részletesebben

Használati utasítás. Kávédaráló CM900

Használati utasítás. Kávédaráló CM900 HU Használati utasítás Kávédaráló CM900 Csúsztató retesz Kávébab tartó Kioldó gomb Beállítógyűrű Program gombok On/Off kapcsoló automata funkcióval Kávékartartó Alapvető biztonsági utasítások A készülék

Részletesebben

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Thermosunis Indoor Wirefree RTS Thermosunis beltéri vezeték nélküli érzékelő RTS Sunis Indoor Wirefree RTS Sunis beltéri vezeték nélküli érzékelő

Részletesebben

EXLED-001 (HT-F62413A-10)

EXLED-001 (HT-F62413A-10) LED VILÁGÍTÁS Biztonsági előírások és használati utasítás EXLED-001 (HT-F62413A-10) Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt a használati utasítást

Részletesebben

Használatba vétel előtti tájékoztató

Használatba vétel előtti tájékoztató Használatba vétel előtti tájékoztató - A készüléket használata gyermekek részére 8 éves kor felett lehetséges. Tisztítás és felhasználói karbantartást kizárólag 18 éven felüli személy végezheti. - A készülék

Részletesebben

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást!

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! Professor Kisméretű sütő PT250B Használati utasítás Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! A készüléket kizárólag otthonában, háztartásbeli célokra alkalmazza!

Részletesebben

Használati utasítás. Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el!

Használati utasítás. Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el! Használati utasítás Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el! 1 A készülék adatai Teljesítmény: 600 W Átmérő: 13,5 cm Tartály nélküli magasság:

Részletesebben

MILK FROTHER MF 5260 MAGYAR

MILK FROTHER MF 5260 MAGYAR MILK FROTHER MF 5260 MAGYAR HU A B C D E F G H 3 BIZTONSÁG ÉS BEÁLLÍTÁS A készülék használata előtt, kérjük, alaposan olvassa el a kezelési útmutatót! Tartsa be a biztonsági leírásokat a nem megfelelő

Részletesebben

HÁZTARTÁSI LÚGOSVÍZ ELİÁLLÍTÓ VÍZKEZELİ BERENDEZÉS

HÁZTARTÁSI LÚGOSVÍZ ELİÁLLÍTÓ VÍZKEZELİ BERENDEZÉS HÁZTARTÁSI LÚGOSVÍZ ELİÁLLÍTÓ VÍZKEZELİ BERENDEZÉS TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTOZÉKOK 3 2. FIGYELMEZTETİ JELZÉSEK 3 3. BEÉPÍTÉSI VÁZLAT 8 4. FİBB MŐSZAKI ADATOK 9 5. HIBAÜZENETEK 10 6. HÁZTELEPÍTÉS 11 7. AZ

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum:

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: ACR-3280 Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: http://hu.akai-atd.com/hasznalati-utasitas 1 1. ON/OFF: Készülék ki/bekapcsolása vagy AM/FM mód váltás. 2. Set: Idő beállítása

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK64X A68

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK64X A68 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató ZANUSSI ZK64X A68. Megtalálja a választ minden kérdésre az ZANUSSI ZK64X A68 a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

OS 214 PLUS OS 214 TT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, MAJD ALT CASH KFT. TEL.

OS 214 PLUS OS 214 TT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, MAJD ALT CASH KFT. TEL. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OS 214 TT OS 214 PLUS KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, MAJD A SIKERES ÜZEMELTETÉS ÉRDEKÉBEN VÉGEZZEN KALIBRÁCIÓT A NYOMTATÁS MEGKEZDÉSE ELİTT. KÖSZÖNJÜK, HOGY ÖN

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

K: Csészetartó. A: Szimbolikus kijelző. B: Kávéerősség és kávé mennyiség választó gomb. L: Gőz/forró víz kifolyó. M: Központi egységet takaró fedő

K: Csészetartó. A: Szimbolikus kijelző. B: Kávéerősség és kávé mennyiség választó gomb. L: Gőz/forró víz kifolyó. M: Központi egységet takaró fedő 1 A: Szimbolikus kijelző B: Kávéerősség és kávé mennyiség választó gomb C: Forgatható gőz/forró víz gomb D: Kávéscsésze gomb E: Gőz előválasztó és átmosó gomb F: Víztartály fedő G: Víztartály H: Kávétartály

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KONZERVNYITÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KONZERVNYITÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MOD.: KONZERVNYITÓ AL-350 MAGYAR 1. TERMÉK LEÍRÁSA A. Vágófej B. Önbeálló mágnes C. Fogaskerés D. Indítógomb E. Nyél F. kés G. Fali akasztó 2. M SZAKI ADATOK Feszültség / Frekvencia:

Részletesebben

OLYMPIA PS 510.3C/515.4C KEZELÉSI KÉZIKÖNYV

OLYMPIA PS 510.3C/515.4C KEZELÉSI KÉZIKÖNYV OLYMPIA PS 510.3C/515.4C KEZELÉSI KÉZIKÖNYV FORGALMAZÓ: GEMSYS EUROPE Kft. www.gemsys.hu BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK A készülék egyszemélyi használatra készült Működési folyamat közben ne végezzen egyéb

Részletesebben

IMPRESSA C5 - A legfontosabb tudnivalók, röviden

IMPRESSA C5 - A legfontosabb tudnivalók, röviden IMPRESSA C5 - A legfontosabb tudnivalók, röviden A TÜV SÜD független német minőségvizsgáló intézet "Az IMPRESSA kézikönyvének és a hozzá tartozó rövid ismertetésnek, az IMPRESSA C5 - A legfontosabb tudnivalók,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Abszorpciós minibárok

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Abszorpciós minibárok . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Abszorpciós minibárok A biztonságos és hosszú élettartamú m ködés érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, így biztosítható, hogy a berendezés a vásárlás céljának

Részletesebben

2.) Kösse össze a "c" tömlőt (600mm es, a külső pumpa alkatrészei közt)a pumpa szivattyúját, a vízlágyító "2"csapjával. (6. 7.

2.) Kösse össze a c tömlőt (600mm es, a külső pumpa alkatrészei közt)a pumpa szivattyúját, a vízlágyító 2csapjával. (6. 7. Megjegyzés: A vízlágyító berendezés egy olyan szerkezettel van ellátva, amely elengedhetetlen a megfelelő minőségű espresso kávé elkészítéséhez. Amennyiben Ön nem rendelkezik ilyen mésztelenítő berendezéssel,abbanazesetbenérdemesbeszereltetnie.

Részletesebben

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli.

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. UV megvilágító Felhasználói kézikönyv A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. 1. A készülék alkalmazása......2 2.

Részletesebben

Figyelmeztetés. Tápkábel/tápegység. Apró tárgyak/alkatrészek. Összeszerelés

Figyelmeztetés. Tápkábel/tápegység. Apró tárgyak/alkatrészek. Összeszerelés Figyelmeztetés Eszköz A tűz, áramütés és egyéb sérülések elkerülése érdekében: ne helyezze a készüléket vizes, nedves helyekre! ne helyezzen folyadékkal teli tárgyakat, pl. vázát a készülékre! csak ajánlott

Részletesebben

Használati útmutató X9-s Iperespresso kávégéphez

Használati útmutató X9-s Iperespresso kávégéphez Használati útmutató X9-s Iperespresso kávégéphez Általános működtetési szabályok Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és a garanciára vonatkozó hivatkozásokat. A kávégépet csak földelt konnektorba

Részletesebben

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08 minicool DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat Használati utasítás HU 207.5368.08 Mielőtt a hűtőkészüléket üzembe helyezi, kérjük figyelmesen olvassa el ezt a

Részletesebben

OPEL ASTRA Kezelési útmutató

OPEL ASTRA Kezelési útmutató OPEL ASTRA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 47 Tárolás... 72 Műszerek és kezelőszervek... 91 Világítás... 137 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

HU Használati utasítás DM85

HU Használati utasítás DM85 HU Használati utasítás DM85 Gratulálunk, hogy megvásárolta az ECOVACS ROBOTICS DEEBOT terméket! Reméljük, hogy sok évig elégedett lesz termékünkkel. Bízunk abban, hogy új robotjának megvásárlása segítséget

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS Bevezetés CSATLAKOZTATÁS HASZNÁLAT Regisztráció FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ A berendezés részeinek bemutatása ÜZEMBE HELYEZÉS CSATLAKOZTATÁS KEZELŐPANEL HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS Gyors fagyasztás ECO MÓD

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWF2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/652198

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWF2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/652198 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Type HD8750 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Type HD8750 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Regisztrálja a terméket és kérjen támogatást a www.philips.com/welcome oldalon. 15 Magyar Type HD8750 HASZNÁLATI UTASÍTÁS 15 HU A GÉP HASZNÁLATA ELŐTT ALAPOSAN OLVASSA EL EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST 2 MAGYAR

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VEZETŐ ÉS UTASA A motorkerékpár egy vezető és egy utas részére készült, de mindig csak a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lehet használni. A jármű össztömege

Részletesebben

TRON SZŐNYEG-, KÁRPITTISZTÍTÓ GÉPEK LAVATRON 20 LAVATRON 30 LAVATRON 70

TRON SZŐNYEG-, KÁRPITTISZTÍTÓ GÉPEK LAVATRON 20 LAVATRON 30 LAVATRON 70 TRON SZŐNYEG-, KÁRPITTISZTÍTÓ GÉPEK LAVATRON 20 LAVATRON 30 LAVATRON 70 Kedves vásárlónk, ma kitűnően választott. Az ön porszívója az ECO-TRON tapasztalatai alapján készült. Az ECO-TRON- nak vezető szerepe

Részletesebben

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EDP2074PDW...... HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el:

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el: Előszó Köszönjük, hogy a KEEWAY termékét választotta. A motorozás egy nagyon izgalmas sport, de mielőtt útra kelne, kérjük, tanulmányozza figyelmesen ezt az útmutatót. Ez az útmutató leírja a jármű helyes

Részletesebben

SPLIT -INVERTER TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ

SPLIT -INVERTER TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ Mielõtt használatba venné a légkondícionálót, kérjük figyelmesen olvassa el azt az útmutatót SPLIT -INVERTER TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ Olvassa el ezt az útmutatót Az útmutatóban hasznos tanácsokat

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

Kozmetikai tükör Használati útmutató

Kozmetikai tükör Használati útmutató Kozmetikai tükör Használati útmutató HU A termék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló termék használatát már ismeri. A kozmetikai tükröt csak a használati

Részletesebben

series Használati utasítás

series Használati utasítás series Használati utasítás Útmutató: Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Az ultrahangos tisztításegy egyedülálló technológia. Az ultrahang apró buborékok millióit hozza létre a vízben. Ezek az apró

Részletesebben

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal 1 A h szivattyú használata 2 1.1 A kezel felület bemutatása... 2 1.2 A kezel felület használata... 2 1.3 Be- és kikapcsolás... 3 1.4 A h mérséklet

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó

Részletesebben

ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv

ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék: 1, Biztonsági előírások 2, Beüzemelés 3, Távvezérlő használata 4, DMX-el való vezérlés 5, Problémamegoldás Biztonsági előírások: Mindig a JEM cég

Részletesebben

Hairdryer. Register your product and get support at HP4935/00. Felhasználói kézikönyv

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4935/00. Felhasználói kézikönyv Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 HU Felhasználói kézikönyv Magyar Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips világában! A Philips

Részletesebben

Season Omnis. 03.04.2012 Omnis Manual HU.RO.indd 1 16/04/12 12.44

Season Omnis. 03.04.2012 Omnis Manual HU.RO.indd 1 16/04/12 12.44 Season Omnis 03.04.2012 Omnis Manual HU.RO.indd 1 16/04/12 12.44 Omnis A termékműszaki adatai Szabadon álló infravörös fűtőtest Magassága: Szélessége: Áramellátás: Energiafogyasztás: Érintésvédelmi besorolás:

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Tilos áram alatt levő készüléket üzembe helyezni. Az üzembe helyezést és a szervizelést/javítást szakembernek kell végeznie, a gyártó előírásaival és a helyi biztonsági normákkal

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Split rendszerű légkondicionáló FFQ5CVE FFQ5CVE FFQ50CVE FFQ60CVE 6 7 9 4 5 A 8 4 A5 RR7-00-5 RQ7-00-5 RXS5-5-50-60 8-5 -8 8-5 -8-4- 80% 80% 80% 5~46 5~46 0~46 MXS40-50 0~46 MXS40-5-68-80%

Részletesebben

Elektromos gőz sterilizáló

Elektromos gőz sterilizáló Tartalom Bevezetés.... 2 Biztonsági utasítások és figyelmeztetések.... 3 Leírás.... 6 Előkészítés sterilizáláshoz.... 7 Használat.... 7 A készülék tisztítása és a vízkő eltávolítása.... 8 Műszaki specifikáció....

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FÚRÓGÉP AUTOMATIKUS ELŐTOLÁSSAL Z5035 B

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FÚRÓGÉP AUTOMATIKUS ELŐTOLÁSSAL Z5035 B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FÚRÓGÉP AUTOMATIKUS ELŐTOLÁSSAL Z5035 B Tisztelt vásárló, köszönjük, hogy a KH Trading s.r.o. cég termékét választotta. Cégünk kész Önnek szolgálatait felajánlani a termék megvétele

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Magic Roma Superautomatica SUP 013. Darálóval egybeépített teljesen automata kávéfőző gép

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Magic Roma Superautomatica SUP 013. Darálóval egybeépített teljesen automata kávéfőző gép HASZNÁLATI UTASÍTÁS Magic Roma Superautomatica SUP 013 Darálóval egybeépített teljesen automata kávéfőző gép 1 2 3. 4 1. Általános tájékoztatás Ezt az automata kávéfőző gépet normál és presszókávé készítésre

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214 700.230 V1/1210 H 1. Általános információ 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 210 1.2 A szimbólumok 210 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 211 1.4 Szerzői jog védelme 211 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

CF 250. Eszpresszó kávéautomata. Használati útmutató

CF 250. Eszpresszó kávéautomata. Használati útmutató CF 250 Eszpresszó kávéautomata Használati útmutató 2 3 4 5 6 7 Kialakitás (1. kép) Felülnézet (2. kép) A B C D E F G H I J K L M N O Felülnézet (lásd 2. kép) Szemes kávé tartály - fedövel Szerviz fedél

Részletesebben

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

www.philips.com/welcome oldalon.

www.philips.com/welcome oldalon. Regisztrálja a termékét és kérjen támogatást a www.philips.com/welcome oldalon. 15 Magyar Type HD8743 / HD8745 / HD8747 HASZNÁLATI UTASÍTÁS 15 HU A GÉP HASZNÁLATA ELŐTT ALAPOSAN OLVASSA EL EZT A HASZNÁLATI

Részletesebben

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Csuklókaros kapumotor 900SN-20CS 900SN-20 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG MUNKA ESZKÖZÖK 3 TECHNIKAI ADATOK MÉRETEK 4 A KAR RÖGZÍTÉSE A KAPUHOZ ÖSSZESZERELÉS 5 KIOLDÁS CSATLAKOZÁSOK A

Részletesebben

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató Tartalom 1. Megjegyzések a használati útmutatóhoz 2. Felhasználási terület,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ Modell: OM-023D Kérjük, hogy saját biztosnága érdekében az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg! Ha rendeltetése

Részletesebben

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ! Használati utasítás A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra! A használati útmutató az alábbi

Részletesebben

Forrasztó állomás. Használati utasítás 1. kiadás 2011 2011 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd.

Forrasztó állomás. Használati utasítás 1. kiadás 2011 2011 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Forrasztó állomás Használati utasítás 1. kiadás 2011 2011 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Csomagolási jegyzék és az alkatrészek megnevezése Az alkatrészek megnevezése Hőlégfúvó tartó Hőmérséklet

Részletesebben

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Felhasználói kézikönyv

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Felhasználói kézikönyv Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Felhasználói kézikönyv o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Magyar Köszönjük, hogy

Részletesebben

Használati és karbantartási utasítás T100 HTM

Használati és karbantartási utasítás T100 HTM Telestart T100 HTM Használati és karbantartási utasítás T100 HTM Általános tudnivalók Tisztelt Webasto Ügyfelek! Köszönjük, hogy Webasto termék vásárlása mellett döntött. Feltételezzük, hogy a Telestart

Részletesebben

Omnichef minisütő. A berendezés részei: Paraméter adatok. Használat közben óvja a berendezés üvegajtaját víztől. Az üveg megsérülhet.

Omnichef minisütő. A berendezés részei: Paraméter adatok. Használat közben óvja a berendezés üvegajtaját víztől. Az üveg megsérülhet. 10010781 10010782 10011460 10010783 10010784 10011461 Omnichef minisütő A berendezés részei: 1. Fűtőelem 2. Üveg ajtó 3. Belső tér 4. Toldások 5. Fogantyú 6. Burkolat 7. Hőmérséklet szabályozó 8. Üzemjelző

Részletesebben

Tasakcímkéző berendezés. Használati útmutató

Tasakcímkéző berendezés. Használati útmutató Tasakcímkéző berendezés Használati útmutató Figyelmeztetés Mielőtt elkezdené kezelni a gépet, olvassa el a teljes kezelési utasítást. Győződjön meg róla, hogy a gép le van földelve. Tartsa a munkaterületet

Részletesebben

OLAJSÜTŐ DF-2003A. Használati utasítás A termék kizárólag háztartási használatra való. Kérjük, olvassa el az alábbi útmutatót használat előtt.

OLAJSÜTŐ DF-2003A. Használati utasítás A termék kizárólag háztartási használatra való. Kérjük, olvassa el az alábbi útmutatót használat előtt. OLAJSÜTŐ DF-2003A Használati utasítás A termék kizárólag háztartási használatra való. Kérjük, olvassa el az alábbi útmutatót használat előtt. TARTSA GYERMEKEKTŐL TÁVOL! FIGYELMEZTETÉS Súlyos égési sérüléseket

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWS2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/956851

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWS2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/956851 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. Hogyan kell használni a GONAL-f előretöltött injekciós tollat? 2. Mielőtt megkezdené az előretöltött injekciós toll használatát 3.

TARTALOMJEGYZÉK 1. Hogyan kell használni a GONAL-f előretöltött injekciós tollat? 2. Mielőtt megkezdené az előretöltött injekciós toll használatát 3. TARTALOMJEGYZÉK 1. Hogyan kell használni a GONAL-f előretöltött injekciós tollat? 2. Mielőtt megkezdené az előretöltött injekciós toll használatát 3. Az előretöltött injekciós toll előkészítése az injekció

Részletesebben

MAGYAR törzsfájl. g60 TEN, TEL K085109A

MAGYAR törzsfájl. g60 TEN, TEL K085109A HU MAGYAR törzsfájl g60 TEN, TEL K085109A 0814 Ezennel kijelentjük, hogy az alább megnevezett termék klalakitésa és épitési módja alapján, valamint az általunk forgalmezott kivitelben megfelel az idevágó,

Részletesebben

NEDVES ÉS SZÁRAZ TÍSZTÍTÓ BERENDEZÉS

NEDVES ÉS SZÁRAZ TÍSZTÍTÓ BERENDEZÉS KÉRJÜK, ALAPOSAN TANULMÁNYOZZUK ÁT A KÉZIKÖNYVET A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT!! NEDVES ÉS SZÁRAZ TÍSZTÍTÓ BERENDEZÉS Pegazus Hungary Kft. 4030 Debrecen, Monostorpályi u. 7. Tel: 52/479-200 Fax:

Részletesebben

KÁVÉDARÁLÓ N1 és N 1PS KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV

KÁVÉDARÁLÓ N1 és N 1PS KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV 1 KÁVÉDARÁLÓ N1 és N 1PS KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV 2 AZ Ön N1 és 1P KÁVÉDARÁLÓJA - AZ Ni és 1P kávédaráló különösképpen megfelelő berendezés kávézók, szállodák, éttermek, étkezdék és kávékereskedések

Részletesebben

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók...3 Az útmutatóról...5 A készülék kicsomagolása...5 Tartozéklista és szabályozó elemek...6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...7

Részletesebben

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20 Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 82 1.1 Biztonsági előírások... 82 1.2 A szimbólumok magyarázata... 85 1.3 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

Beépíthet elektromos f z lap... 3

Beépíthet elektromos f z lap... 3 Beépíthet elektromos f z lap HU Tisztelt Vev! A beépíthet elektromos f z lap a háztartásban való felhasználasra készült. A csomagoláshoz környezetbarát anyagokat használunk, melyek a környezet veszélyeztetése

Részletesebben

T80 ventilátor használati útmutató

T80 ventilátor használati útmutató T80 ventilátor használati útmutató 1. Tápkábel és 2. Motor állvány 3. Kondenzátor 4. Motor dugvilla 5. Hátsó borítás 6. Légbefúvó 7. Csapágy 8. Áramköri lap 9. Kapcsolódoboz 10. Kapcsoló fedél 11. Kapcsológomb

Részletesebben

Használati Útmutató (4160 gőz mop)

Használati Útmutató (4160 gőz mop) Használati Útmutató (4160 gőz mop) A használati útmutatóról Annak ellenére, hogy termékeink az Európai Unió előírásainak megfelelően készülnek és minden potenciálisan veszélyes alkatrész védelemmel van

Részletesebben