Az Ön kézikönyve SAECO INCANTO CLASSIC

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve SAECO INCANTO CLASSIC http://hu.yourpdfguides.com/dref/3021834"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: Az Ön kávéf z gépét, a gyártás során, többszint ellen rzésnek vetették alá. M inden egyes fontosabb gyártási folyamat végén számítógépek ellen rzik az el z leg beépített komponensek min ségét és beállítását. Az összeállítási folyamat végén pedig minden készüléken elvégzik az alapvet m veleteket Ezen okokból, a készülékben található kávémaradványok az ellen rzés voltát igazolják. Olv assa el a kezelési utasítást és minden oly an információs any agot, amit a készülék csomagolásán talál, illetv e amit a csomagolás tartalmaz. 2. Ne érintse puszta kézzel a forró felületeket, használjon h álló keszty t. 3. T zkár és elektromos áramütés v eszély ének elk erülése érdekében ne merítse a készüléket v agy annak elektromos tápv ezetékét v ízbe v agy más foly adékba. 4. Ne hagy ja a készüléket gyerekek jelenlétében felügy elet nélkül. 5. Karbantartás el tt, illetv e amikor nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati v ezetéket a fali csatlakozóból. 6. Ne üzemeltessen meghibásodott készüléket v agy oly at mely nek sérült a hálózati v ezetéke. Az ily en készüléket szállítsa be a legközelebbi szerv iz központba, jav ításra. 7. Kizárólag a gy ártó által ajánlott tartozékokat használja a készülékhez, hogy elk erülje az oly an baleseteket, mint a t zkár, elektromos áramütés, v agy égési sérülés. 8. A készüléket tilos a szabadban üzemeltetni. 9. Ügy eljen a hálózati v ezeték elhely ezkedésére. Ne v ezesse azt forró felületek közelében vagy asztal sarkán, ahol sérüléseknek lenne kitév e. 10. Ne hely ezze a készüléket és a hálózati v ezetéket h forrás v agy ny ílt lánggal üzemel berendezések (pl. gázt zhely ) közelébe. 11. Miel tt csatlakoztatná a készüléket az elektromos hálózatra, gy z djön meg róla, hogy kikapcsolt állapotban legy en. Hasonlóképen el ször kapcsolja ki a készüléket, majd ezután húzza ki a v ezetéket a fali konnektorból. 12. A készülék alapv et en háztartási berendezés. 13. Különös körültekintéssel használja a g zölési funkciót. FIGYELEM! Ezt a készüléket háztartási célra gy ártották. Minden, a takarítási és alapv et karbantartási m v eleteken kív üli beav atkozást, kizárólag meghatalmazott szerv iz v égezhet. A készüléket ne sülly essze v ízbe és ne üzemeltesse nedv es körny ezetben. A készülékházat tilos megbontani. A jav ítást kiz árólag meghatalmazott és megfelel en felkészített szerel végezheti. 1. Ellen rizze a készüléken található adattáblát! Gy z djön meg róla, hogy készülék üzemi feszültsége megegy ezik a készülék használatának hely én rendelkezésre álló hálózati feszültséggel! 2. A v íztartály ba ne öntsön forró v iz et! Mindig hideg iv óv iz et töltsön bele. 3. Tartsa táv ol kezét és a tápv ezetéket a készülékt l, amíg az káv ét készít v agy g zt/forróv izet adagol! 4. Ne használjon súrolószert a készülék takarításánál, inkább puha törl kend t és tiszta, langy os vizet. 5. A készülék el v ízköv esedésének elkerülése érdekében használjon lágy v iz et v agy a gy ártó által ajánlott v ízlágy ítót! A ELEKTROMOS HÁLÓZATI VEZETÉKR L A. A röv id csatlakozó v ezeték segít elkerülni az oly an v eszély hely zeteket, hogy a készüléket annál fogv a mozdítsa el, v agy v alaki fennakadjon benne. B. Hosszabbító v ezeték használata csak különös körültekintés mellet engedély ezett. C. Ha hosszabbító v ezetéket használ, v egy e figy elembe az alábbiakat: 1. a hosszabbító elektromos terhelhet sége meg kell, hogy feleljen a készülék által támasztott köv etelményeknek, 2. amenny iben a készülék földelt elektromos csatlakozóval rendelkezik, a hosszabbítónak is ily ennek kell lennie, 3. a hosszabbítónak nem szabad lelógnia az asztalról, vagy oly an hely en húzódnia, ahol v alaki beleakadhat. RIZZE MEG EZT A KEZELÉSI UTASÍTÁST! 4 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ez a készülék egy aránt ideális szemes és rölt káv éból készült káv éitalok (presszókáv é, hosszúkáv é, cappuccino, stb.) készítéshez. Emellett forró v izet adagol filteres tea és instant italok elkészítéséhez v alamint g zöl. Ez a rendkív üli körültekintéssel megformált készülék els sorban háztartási berendezés, nem alkalmas hosszantartó professzionális (v endéglátó ipari) felhasználásra.

3 Figyelem. A gyártó nem vállal felel sséget olyan meghibásodásokért és sérülésekért amelyek a következ dolgok eredménye: Nem a gyártó ajánlásainak megfelel vagy más célú felhasználás. Nem meghatalmazott szerviz által végzett javítás. A tápvezeték átalakítása, húzogatása. A készülék átalakítása. Nem a gyártó által szállított alkatrészek felhasználása Fenti esetekben a garancia érvényét veszti. Jelmagyarázat A figy elmeztet háromszög feladata, hogy felhív ja az olv asó figy elmét azokra a részekre ahol a biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos tudniv alókat ismertetjük. Kérjük, hogy figy elmesen olv assa el ezeket a részeke, hogy elk erülje az esetleges sérüléseket! A kezelési utasítás használata A kezelési utasítást tartsa biztonságos hely en, közel a készülékhez, az esetlegesen felmerül kérdések megv álaszolására. Amennyiben tov ábbadná a készüléket egy új felhasználónak, kérjük, hogy a kezelési utasítást is adja tov ább. mag. töltsön szemes vagy instant kávét az rölt kávéstartályba. Tilos az rölt kávén kívül oda mást tölteni. - - T&eacugoló kanál Fiók telítettségét jelz úszó Alsó forgótányér Vízlágyító beille szt kulcs Zaccfiók Központi egység (KPE) Rövid kávé választó gomb Hosszú kávé vála sztó gomb Víztartály és víz rendszer jelz fény Zaccfiók és szemes kávé tartály elle n rz fény jelz fény rölt kávé választó gomb Vízk telenítési gomb Forró víz választó gomb,, Aqua Prima" sz r csere je lzés törlé se Általános figyelmeztet jelzés,, Aqua Prima" vízlágyító sz r BEÜZEMELÉS / LÉGTELENÍTÉS A készülék jelzéseinek magyarázatát keresse a 31. le a gombot és forgassa el! le a gombot és forgassa el! engedje el a beprogramozott gombot. forró víz és a g z égési sérüléseket okozhat. Mindig irányítsa a teavíz/g z adagoló csövet a csepegtet fiók felé! SZEMES KÁVÉ 1 vagy 2 adag Ellen rizze, hogy a készülék,, m ködésre kész,, állapotban legyen! Helyezzen el melegített csészét a kifolyónyílások alá! Nyomja meg a kívánt kávéital választó gombot 1x ha 1 adag, 2x ha 2 adag kávét szeretne készíteni! Ha le szeretné állítani az adagolást nyomja meg ismét valamelyik kávéválasztó gombot. Amikor a készülék leállt, vegye el a csészét a kifolyónyílás alól! RÖLT KÁVÉ 1 adag Helyezzen el melegített csészéket a kifolyónyílások alá! Nyomja meg az rölt kávé választó gombot. Világít, ha aktív. Töltse be az rölt kávét az adagoló kanállal. MAX 1 ADAGOT! Nyomja meg a kiválasztott kávéital gombját (1x!). Ha túl hosszú lenne az ital, nyomja meg ismét a gombot. Amikor a készülék leállt, vegye el a csészéket a kifolyónyílás alól! FORRÓ VÍZ Helyezzen egy edényt a teavíz/g z adagoló cs alá! Nyomja meg a forró vízválasztó gombot Forgassa el az adagoló gombot az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy elinduljon a forró víz adagolás! Kés bb zárja el! Vegye el a feltöltött edényt a teavíz/g z cs alól! Nyomja meg ismét a teavízválasztó gombot. Állítsa vissza normál üzemmódba a készüléket! CAPPUCCINO KÉSZÍTÉS / G ZÖLÉS 10 VESZÉLY! A forró víz és a g z, égési sérüléseket okozhat! Mindig irányítsa a teavíz/g z adagoló csövet a csepegtet fiók felé! CAPPUCCINO Töltse fel a csészét 1/3 rész hideg tejjel! Helyezzen egy edényt az adagoló cs alá! Nyissa meg a csapot, hogy a kondenzálódott vizet eltávolítsa! Amikor megjelenik a csövön a g z, zárja el a csapot! Vegye el az edényt! Helyezze az 1/3 részig feltöltött csészét a g zöl cs alá! Nyissa meg a csapot! Mozgassa a csészét kör-körös irányba, hogy tejhabot készítsen! Tartsa a cs végét 1-2 cm a tej felszíne alatt, ne nyomja a csövet teljesen a tejbe! Miután elkészítette a tejhabot, zárja el a csapot! Vegye el a csészét a g zöl cs alól G zöljön fel egy kis vizet, majd törölje meg a g zöl csövet! Így eltávolíthatja a cs ben lev tejmaradékot. Készítsen tetsz leges hosszúságú kávét az el készített tejhabra! G ZÖLÉS Helyezzen egy edényt az adagoló cs alá! Nyissa meg a csapot, hogy a kondenzálódott vizet eltávolítsa! Helyezzen egy edényt a felg zölend folyadékkal a kifolyócs alá! Nyissa meg a csapot! Melegítse fel a folyadékot, körkörösen mozgatva az edényt! Zárja el a csapot! Vegye el a felmelegített folyadékkal teli edényt! VÍZK TELENÍTÉS Figyelem! Soha ne használjon ecetet a vízk telenítéshez! Javasoljuk a által csomagoltatott vízk oldó szer használatát.

4 11 Havonta, vagy s r bben is, javasolt a készülék vízk telenítése. Vízk telenítéskor a készülék bekapcsolt állásban legyen. Így az szabályozza a vízk oldószer adagolását. VÍZK TELENÍTÉS A készülék havonta vízk tlenítse! Felhasználástól függ en esetleg s r bben. Ilyenkor cserélje a lágyító sz r t is (27 oldal)! kell szükséges ürítse ki az edényt! hogy a megfelel módon tegye ezt. le teljesen a víztartály tartalmát, pár szakaszban! Miután a víztartály kiürült, töltse fel friss ivóvízzel! Nyomja meg a gombot, és tartsa úgy! Amikor a fényjelz villogni kezd, engedje el a gombot! Ezután a készülék használatra kész. 13 A készülék v agy elemei nem száríthatóak sem, mikrohullámú sem hagy omány os süt ben! KARBANTARTÁS TISZTÍ TÁS ÉS KARBANTARTÁS Ne sülly essze a készüléket v íz be vagy más foly adékba, és elemeit ne tegy e mosogatógépbe! Kapcsolja ki a készüléket! Húzza ki a hálózati csatlakozót a fali konnektorból! Mossa ki a víztartályt, különösen a benne lev sz r rt! Vegye ki a csepegtet fiókot! Ürítse ki és mossa el! Vegye ki a zaccfiókot! Ürítse ki és mossa el! Csavarja le és takarítsa el a,, panarello" nevezet g zöl cs véget! gyakran karbantartani, de a karbantartást hetente legalább egyszer kötelez en el kell végezni! Használja a karbantartó ecsetet az rölt kávés tartály takarítására! Vegye le a kávéadagoló fejet, és forró vízben mossa el! KÖZPONTI EGYSÉG A készüléket és elemeit a felhasználástól függ en kell gyakrabban vagy kevésbé Nyissa ki a szervizajtót! Vegye ki a csepegtet rácsot és emelje ki a csepegtet fiókot! Nyomja meg a,, PUSH" feliratú elemet és emelje ki a központi egységet a helyér l! Csavarja le a fels sz r t és mossa el! Takarítás után helyezze vissza a fels sz r t a helyére! Mossa el az egész központi egységet! Szárítsa meg és helyezze vissza a helyére! Miután visszatette, NE nyomja meg a PUSH idomot! Helyezze vissza a készülék elemeit és csukja be a szervizajtót! A KÉSZÜLÉK PROGRAMOZÁSA Ön váltóztathat a ké szülé k alapbeállításain, a személye s elvárá sainak megfelel en. PROGRAMOZÁS 14 A program módba való belépés.... Kapcsolja ki a készüléket! Egyszerre nyomja le a két gombot, és közben kapcsolja be a készüléket! VÍZKEMÉNYSÉG A v ízv ezetéskes v íz keménysége földrajzi hely zett l függ en v áltózhat. Ezért a készüléken be kell állítani az aktuális értéket, egy 1- t l 4- ig jelzett skálán. A gyári beállítás 3-as érték. Amennyiben szükséges ezt váltóztassa meg! Süllyessze a mér szálat a víztartályba 1-2 másodpercre! Ezután ellen rizze, hány mez színez dött el! A gomb nyomogatásával vigye be a mért értéket! Amennyiben használ,, Aqua Prima" vízlágyítót, állítsa a készüléket a következ értékekre! A kijelz fényei jelzik a vízkeménységet. Amennyiben NEM használ,, Aqua Prima" vízlágyítót, állítsa a készüléket a következ értékekre! A kijelz fényei jelzik a vízkeménységet. 15 A KÉSZÜLÉK PROGRAMOZÁSA EL ÁZTATÁS Ezzel a technikával a meg rölt káv épogácsa el áztatásra kerül. Így érhet el a kávéból való íz any agok teljes kioldása. Engedély ezheti v agy akár le is tilthatja ezt a funkciót. Nyomja meg a gombot, hogy ezt a funkciót válassza! El áztatás kiválasztva. El áztatás letiltva. ÖBLÍTÉS A funkció kiv álasztásával, minden bekapcsolás és felmelegedés után a készülék átöblít dik, tiszta forró v ízzel. Minden új készüléken, a gyári beállításnál ez a funkció aktiválva van. Nyomja meg a gombot, hogy ezt a funkciót válassza! Öblítés engedélyezve- kiválasztva. Öblítés letiltva. A program módból való kilépés Ezzel a lépéssel rögzíti a bev itt módosításokat. Kapcsolja ki a készüléket! Kapcsolja be a készüléket, hogy a beállítások aktiválódjanak. 16 KIJELZ N OLVASHATÓ ÜZENETEK A jelzések segítik Önt a készülék megfelel üzemeltetésében. Villog Vízk telenítsen! Villog A készülék átöblíti önmagát. Várja meg amíg befejezi a m v eletet! meg amíg felf t! Villog Az,,Aqua Prima" vízlágyító sz r használatáról Világít Töltse fel a szemes kávétartály t! Kérjük, hogy tartsa be a köv etkez egyszer utasításokat, hogy megfelel en használja az,,aqua Prim a" lágy ító /sz r t: 1.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tartsa a sz r t hideg és száraz hely en, +5 és +40 oc közötti h mérsékleten! Ne használja a sz r t +60 oc feletti h mérsékleten! a fagy asztóba, mert károsíthatja a lágy ító /sz r any agát. Miel tt elkezdene használni egy új lágy ító sz r t, aktiv álja azt, 30 percig áztatv a hideg v ízben! Amenny iben kicsomagolta a csomagolásából ne hagyja szabad lev eg n! A lágy ítót 90 nap v agy 60 liter v íz sz rése után ki kell cserélni! Villog Ny issa ki a szerv iz ajtót és ürítse ki a zaccfiókot! Fontos! A zaccfiók ürítését bekapcsolt készülék állapotban végezze el! Legalább 5 secig a zaccfióknak kint kell lenni a készülékb l! Ellenkez esetben nem törl dik a hibaüzenet. Ellen rizze a KPE, zaccfiók és csepegtet fiók helyzetét! Világít Ha v alamely ik nincs a hely én, igazítsa meg! Végül csukja be a szervizajtót! Villog A darálómotor v agy a KPE meghajtómotor megszorult! Vigy e be a készüléket a legközelebbi szakszerv iz be! 17 EL FORDULÓ PROBLÉMÁK ÉS ORVOSLÁSUK PROBLÉMÁK A készüléket nem lehet bekapcsolni. OKOK A készülék nincs csatlakoztatva az elektromos aljzatba. ELHÁRÍTÁSUK Kapcsolja be a f kapcsolót! PROBLÉMÁK A kávé csak lassan vagy egyáltalán nem folyik ki a kifolyónyílásokon át. OKOK Túl apró az rlésfinomsága a kávénak, ELHÁRÍTÁSUK Állítsa durvábbra az rlésfinomságot! Ellen rizze a vezetéket és a fali csatlakozót! A kávéital nem elég forró. A csészék hidegek. Melegítse fel a csészéket! A készülék nem készít kávéitalt, amikor rölt kávé funkcióra vált. A készülék nem adagol sem forró vizet sem g zt. Nincs rölt kávé a megfelel tartályban Az adagoló cs eldugult. Tegyen egy adag rölt kávét a megfelel tartályba! T vel tisztítsa ki az adagoló csövet! Miel tt elkezdené ezt a m velete gy z djön meg róla, hogy az adagoló csap el van zárva, a készülék ki van kapcsolva és a vezetéke ki van húzva a fali csatlakozóból. és / vagy és még az SBS szabályzó is jobb oldali Forgassa el az SBS szabályzót bal állásban van. oldali állásba! A készülék nehezen melegszik fel. A készülék elvízkövesedett. Végezze el a készülék vízk telenítését! Csukja be a szervizajtót, és kapcsolja be a készüléket! A központi egység visszaáll az alaphelyzetbe. A központi egységet nem tudja kivenni A központi egység nem a megfelel a készülékb l. helyzetben lett leállítva. A dobozon található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhet, mint háztar tási hulladék. Ehelyett, felesl egessé válása esetén, az err e alkalmas elektr omos hulladék átvev helyr e kell szállítani. Betar tva a fentieket Ön hatékonyan hozzájár ul a kör nyezetvédelemhez, biztosítva azt, hogy a termék a kés bbiek folyamán ne okozzon káros hatást a kör nyezetr e és az abban él kr e egyar ánt. A ter mék újr afelhasználásával kapcsolatos kér déseivel for duljon a megfelel hulladékfelvev helyr e vagy az üzletbe, ahol a ter méket vásár olta H-1089 Bp., Bláthy Ottó u.4-8. Tel/Fax: +36 (1)

KEZELÉSI UTASÍTÁS DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP. A jótállási jegy a kezelési utasításban található!

KEZELÉSI UTASÍTÁS DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP. A jótállási jegy a kezelési utasításban található! KEZELÉSI UTASÍTÁS Típus: Magic De Luxe Redes., Superautomatica SUP 012x A jótállási jegy a kezelési utasításban található! DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP Gratulálunk! Gratulálunk

Részletesebben

EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP

EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP KEZELÉSI UTASÍTÁS Típusok: Vienna és Vienna de Luxe Superautomatica SUP 018x, Hasznos tanácsok és tudnivalók a 26.oldaltól! A jótállási jegy a kezelési utasításban található! DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás HU IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Tartalom A készülék használata el tt Bevezetés...3 Fontos biztonsági el írások...4 1. Áttekintés...6 2.

Részletesebben

LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL

LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL Automatická prácka Automata mosógép Návod na pouzitie Használati Útmutató PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Kedves Ügyfelünk! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a használati

Részletesebben

УВАГА! WARNUNG! Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Klären Sie alle Anweisungen. Befolgen Sie stets die Sicherheitsanweisungen dieser

УВАГА! WARNUNG! Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Klären Sie alle Anweisungen. Befolgen Sie stets die Sicherheitsanweisungen dieser Owner s and Safety Manual Інструкція користувача та інструкція з техніки безпеки Podręcznik obsługi i zasad bezpieczeństwa Manual de utilizare şi siguranță Betriebs- und Sicherheitsanleitung Felhasználói

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY CMTCX5IPB.CEL http://hu.yourpdfguides.com/dref/4302330

Az Ön kézikönyve SONY CMTCX5IPB.CEL http://hu.yourpdfguides.com/dref/4302330 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket WF1124ZA(C/U) WF1124ZB(C/U) WF1124XA(C/U) WF1124XB(C/U) Mosógép használati útmutató Az útmutató 100%-ban újrahasznosított papírból készult. képzelje el a lehetőségeket Köszönjük, hogy Samsung terméket

Részletesebben

HP vp6300 sorozatú digitális kivetít. Felhasználói kézikönyv

HP vp6300 sorozatú digitális kivetít. Felhasználói kézikönyv HP vp6300 sorozatú digitális kivetít Felhasználói kézikönyv Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt,

Részletesebben

MODEL DF011D INSTRUCTION MANUAL WARNING:

MODEL DF011D INSTRUCTION MANUAL WARNING: GB In-Line Cordless Screwdriver UA Лінейна бездротова викрутка PL Wkr tarka akumulatorowa prosta RO Ma in de g urit i în urubat în linie cu acumulator D Akku-Schrauber in Stabform HU Elfordítható markolatú

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 1. Ez a kézikönyv elválaszthatatlan és nélkülözhetetlen része a berendezésnek. Gondosan meg kell őrizni a készülékkel együtt akkor is, ha más tulajdonoshoz vagy használóhoz kerül

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SHARP AR-5316E/5320E http://hu.yourpdfguides.com/dref/1289486

Az Ön kézikönyve SHARP AR-5316E/5320E http://hu.yourpdfguides.com/dref/1289486 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

VFF-10 FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15.

VFF-10 FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. VFF-10 H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238,

Részletesebben

Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3.

Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3. Mosógép EV5800 Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3. 1. Fontos biztonsági tudnivalók Ez a fejezet tartalmazza azokat a biztonsági tudnivalókat, amelyek segítenek a

Részletesebben

PL-410S; PL-415NS; PL-416S; PL-600DS; PL-605S TÍPUSÚ GŐZÖLŐS VASALÓ

PL-410S; PL-415NS; PL-416S; PL-600DS; PL-605S TÍPUSÚ GŐZÖLŐS VASALÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS PL-410S; PL-415NS; PL-416S; PL-600DS; PL-605S TÍPUSÚ GŐZÖLŐS VASALÓ N.I.F. F-20.020.517 B. San Andrés, n 18 Apartado 49 20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) ESPAŃA FAGOR Hungária KFT E-mail:

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Hordozható vezeték nélküli hangszóró (MD-12)

Felhasználói kézikönyv Hordozható vezeték nélküli hangszóró (MD-12) Felhasználói kézikönyv Hordozható vezeték nélküli hangszóró (MD-12) 1.1. kiadás HU Felhasználói kézikönyv Hordozható vezeték nélküli hangszóró (MD-12) Tartalom Biztonság 3 Kezdő lépések 4 A tartozék ismertetése

Részletesebben

hp officejet 4200 series all-in-one

hp officejet 4200 series all-in-one hp officejet 4200 series all-in-one felhasználói kézikönyv hp officejet 4200 series all-in-one 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Az itt közölt információk el zetes értesítés nélkül

Részletesebben

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a készüléket. Használati útmutató A készülékhez az alábbi

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://hu.yourpdfguides.com/dref/917820

Az Ön kézikönyve HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://hu.yourpdfguides.com/dref/917820 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP PSC 1510 ALL-IN-ONE. Megtalálja a választ minden kérdésre az HP PSC 1510 ALL-IN-ONE a felhasználói

Részletesebben

mennyiségmér Ultraheat T550- (UH50- ) tési energiamér Ultracold T550- (UH50- ) Szerelési-

mennyiségmér Ultraheat T550- (UH50- ) tési energiamér Ultracold T550- (UH50- ) Szerelési- mennyiségmér Ultraheat T550- (UH50- ) tési energiamér Ultracold T550- (UH50- ) Szerelési- UH 206-101d HU és karbantartási leírás Megjegyzés: A szövegben el forduló mennyiségmér kifejezés amennyiben nincs

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: (mikrohullám) Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Mikrohullámú

Részletesebben

Használati útmutató axbo Alvásfázis figyel ő ébresztőórához

Használati útmutató axbo Alvásfázis figyel ő ébresztőórához Használati útmutató axbo Alvásfázis figyel ő ébresztőórához Gratulálunk az axbo megvásárlásához, amely a világ els ő alvásfázis figyel ő ébresztőórája! Vezérl ő gombok és a kijelz ő 1. Ébreszt ő 1 2. Ébreszt

Részletesebben

4-289-035-11(2) (HU) Aktív mélysugárzórendszer SA-NA9ES. Kezelési útmutató. 2012 Sony Corporation

4-289-035-11(2) (HU) Aktív mélysugárzórendszer SA-NA9ES. Kezelési útmutató. 2012 Sony Corporation 4-289-035-11(2) (HU) Aktív mélysugárzórendszer SA-NA9ES Kezelési útmutató 2012 Sony Corporation Magyar FIGYELMEZTETÉS A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék,

Részletesebben

A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus

A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus U 87 PL 111 02mf4_ManuelAC601_multi6_12008.indd 87 TARTALOMJEGYZÉK VIGYÁZAT...89 A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE AC601...

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata / Biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX

LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX mosogatógép H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA TANÁCSOK HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Feltöltés olallal vagy zsírral

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA TANÁCSOK HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Feltöltés olallal vagy zsírral HU A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Csak így lehet a legjobb eredményt elérni és a gép biztonságos üzemelését biztosítani. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (lásd

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben