A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA MODIFIED FOUNDING CHARTER OF THE CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY IN BUDAPEST

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA MODIFIED FOUNDING CHARTER OF THE CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY IN BUDAPEST"

Átírás

1 "Unofficial draft English translation of the enclosed Hungarian original document merely for purposes of reference; the Hungarian version shall prevail in all respects. A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA MODIFIED FOUNDING CHARTER OF THE CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY IN BUDAPEST PREAMBULUM PREAMBULUM A Felsőoktatásról szóló évi CXXXIX törvény, valamint a Közép-európai Egyetem állami elismeréséről szóló évi LXI. törvény alapján a budapesti székhelyű Közép-európai Egyetemre a nem állami fenntartású felsőoktatási intézmények működésére érvényes jogszabályi rendelkezések vonatkoznak. A Közép-európai Egyetem tevékenységét kiemelkedően közhasznú szervezetként kívánja folytatni. Ezen módosított alapító okiratot az Ftv-ben előirt elfogadási és jóváhagyási eljárást követve az Egyetem Fenntartói adták ki. Az Egyetem fenntartói: a Budapesti Közép Európai Egyetem Alapítvány (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 9.), a Fővárosi Bíróság által a 2314 nyilvántartási számon törvényesen nyilvántartott magyar alapítvány a CEU NY (U.S.A.-beli székhelye: 400 West 59 th Street, New York, N.Y U.S.A. a New York Államban (USA) bejegyzett, és a New York Állami (USA) törvények alapján Absolute Charter -t nyert non-profit felsőoktatási intézmény. Az Egyetem működésének székhelye Budapest, 1051, Nádor u. 9. Az Egyetem használatában lévő telephelyek (oktatási épületek, diákszálló és konferenciaközpont) ingatlanainak pontos jegyzékét, ingatlan-nyilvántartási adatait az alapító okirat melléklete tartalmazza. As stated in Acts CXXXIX of 2005 and LXI of 2004 the Central European University (Középeurópai Egyetem) is recognized by the Hungarian State as a non State-owned university, based in Budapest which is governed by regulations applicable to all non State-owned Higher Education Institutions. The Central European University wishes to continue its activity as a non-profit organization. The present modified Founding Charter is issued by the Maintainers of the University according to the adoption and approval procedures stipulated in the Higher Education Act. Maintainers of the University: The registered seat of the Central European University: 1051 Budapest, Nádor utca 9, duly registered by the Municipal Court of Budapest under registration number CEU NY (seat in the U.S.A.: 400 West 59 th Street, New York, N.Y U.S.A) a nonprofit higher education institution registered in New York State (USA) and awarded an Absolute Charter under the law of New York State (USA). The University s operational headquarter office is: Budapest 1051 Nádor utca 9. The full list and of all buildings, facilities (educational buildings, the dormitory and conference centre) and the register of title deeds are found in the Annex of the Founding Charter. A Közép-európai Egyetem eszméjét Soros György fogalmazta meg, s ő tűzte ki célul a The concept of the Central European University was first launched by György Soros, with the vision of

2 közép-kelet európai régió hosszú-távú szakemberképzésének és továbbképzésének előmozdítása céljából és az európai népek szellemi együttműködésének elősegítésére az Egyetem megalapítását. A Közép-európai Egyetem fő célja olyan egyetemi oktatási és kutatási tevékenység folytatása, amely mind Magyarországon, mind az Egyesült Államokban akkreditált, és a térség országai tudományos tradícióira építő, fokozat szerzéssel járó képzést kínál. A Fenntartók ezennel a budapesti Közép-európai Egyetem (a továbbiakban: Egyetem ) Alapító Okiratát a Magyar Országgyűlés által elfogadott, a felsőoktatásról szóló CXXXIX. törvény alapján, az európai és észak-amerikai egyetemek hagyományai értelmében, továbbá a CEU elismerésére a Magyar Köztársaság és New York Állam kormányai közötti együttműködésre vonatkozó április 5-i keltezésű Együttes Nyilatkozat szerint, és a Bolognai Deklaráció szellemét követve az alábbiakban állapítják meg: founding a University to promote long-term graduate education in the Central and Eastern European region and to facilitate the intellectual collaboration of European nations. The main goal of the Central European University is to offer programs and research opportunities, which are both equally accredited in Hungary as well as in the United States of America, building on the educational and intellectual traditions of the region. The Maintainers hereby declare that the present Founding Charter of the Central European University (hereinafter: University ) is based on the following official and legal declarations: Higher Education Act CXXXIX of 2005 adopted by the Hungarian Parliament, the traditions of the European and North American Universities, the Joint Agreement signed between the governments of the Republic of Hungary and the State of New York on April 5th, and the spirit of Bologna Declaration Az Egyetem fenntartói és jogállása The maintainers of the University and its Legal Status (1) A Közép-európai Egyetem támogatására október 13-án megalapították a CEU Budapesti Közép Európai Egyetem Alapítványt (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 9.). Az alapító okiratokat a Fővárosi Bíróság sorszám alatt vette nyilvántartásba. Ezt követően jött létre a CEU NY elnevezésű felsőoktatási intézmény (címe: az Egyesült Államokban: 400 West 59 th Street, New York, N.Y U.S.A.) amely egyetemként és non-profit oktatási társaságként van bejegyezve New York Államban (Egyesült Államok). New York Állam jogszabályainak megfelelően, a New York-i Állami Oktatási Minisztérium (USA) Régenseinek Tanácsa az Egyetem számára absolute chartert adott és ezzel felruházta a CEU NY-ot amerikai oklevél kiadási joggal. Az Egyetemet a Middle States Commission on Higher Education (USA) intézményi akkreditációban részesítette. (1) On October 13th, 1991, the CEU Budapest Central European University Foundation was established (headquarters: 1051 Budapest, Nádor u. 9.). to support the Central European University. The founding documents were registered with the Court of Budapest under registry number Subsequently the CEU NY Higher Educational Institution (address: 400 West 59 th Street, New York, N.Y U.S.A.) was established as a nonprofit educational corporation operating as a University in New York State (United States of America). In accordance with the laws and regulations of New York State, the Board of Regents of the Education Department of New York (USA) granted the CEU NY an absolute charter authorizing the CEU NY to grant American degrees. The Central European University is accredited by the Middle States Commission on Higher Education (USA)

3 (2) Az Egyetem szoros, egymást teljesen átfedő integrált képzési együttműködést folytat a fenti, az Amerikai Egyesült Államokban akkreditált Central European University, New York elnevezésű felsőoktatási intézménnyel, amelynek működését az oktatási miniszter január 5-én kelt 5563/94. számú határozatában engedélyezte. Ezt a működési engedélyt az oktatási miniszter április 18-án kelt /2005. számú határozatában módosította. (3) Az Egyetem a évi CXXXIX. törvény, valamint az állam által elismert, nem állami fenntartású felsőoktatási intézményekre vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezések felhatalmazása alapján működő, budapesti székhelyű egyetem, amelynek neve: Középeurópai Egyetem. Az Egyetem képzési és az adminisztráció nyelve az angol. Az Egyetem a nem állami egyetemek működésére irányadó jogszabályoknak megfelelően működik. (4) Az Egyetem feladatait a Fenntartók által kitűzött célok és iránymutatások, valamint a jelen Alapító Okirat továbbá a Szenátus által elfogadott és a Fenntartók által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat szerint, az egyetemi autonómia elve alapján látja el. (2) The University operates a very closely integrated completely overlapping educational program with the Central European University New York, which received permission for operation from the Ministry of Culture and Education, based on a Ministerial resolution number 5563/94, dated January 5, This operational permission was modified based on the Ministerial resolution /2005, issued on April 18th. (3) The University, as a Hungarian foundationmaintained higher education institution headquartered in Budapest, is authorized to operate in accordance with Act CXXXIX of 2005 and the Hungarian laws governing the non-state higher education institutions. Its legal name is: Central European University (Közép-europai Egyetem), the official language of education and administration is English. The University operates in accordance with the laws and regulations governing the State-owned Universities. (4) The tasks and duties of the University are accomplished according to the guidelines set forth by the Maintainers of the University, the present Founding Charter and the Organizational and Operational Regulations accepted by the Senate and approved the Maintainers, giving full respect to the principles of university autonomy. (5) Az Egyetemnek a Fenntartók általi hosszú távú működtetését egy Endowment Fundnak egyedüli és kizárólagos a budapesti székhelyű Közép-európai Egyetem javára történő létesítése biztosítja, amely Endowment Fund számára a Soros György által alapított CEU Stichting Holland Foundation ad otthont. A Fenntartók azonban e mellett más támogatók adományait is elfogadhatják, és ezt a budapesti székhelyű Egyetem fenntartására és működtetésére fordíthatják. A Közép-európai Egyetem a hallgatóktól költségtérítést kérhet a vonatkozó jogszabályi előírások keretei között. (5) The long-term sustainability of the University s operation has been guaranteed by the establishment of the Endowment Fund for the exclusive and sole benefit of the Budapest-based Central European University. The Endowment Fund is housed in Stitching Holland Foundation, founded by György Soros. The Maintainers, however, may accept contributions from other sources and may use those solely for the purpose of maintaining and operating the University based in Budapest. The Central European University may charge the students tuition in accordance with the applicable laws and regulations. (6) Soros György a fenti (5) bekezdésben írt (6) To guarantee the support described in paragraph támogatás biztosítása érdekében létrehozta (5) CEU Stitching Holland Foundation was Hollandiában a CEU Stichting Holland established by György Soros in Holland (hereinafter Foundationt (a továbbiakban: CEU Holland ). referred to as: CEU Holland). At present, CEU Jelenleg a CEU Holland a Közép-európai Holland holds the Endowment Fund amount to 400 Egyetem Endowment Fund-ja útján 400 millió million Euros, which is set aside for the sole - 3 -

4 Euro összegű vagyonnal rendelkezik azzal a kizárólagos céllal, hogy az Egyetem számára az éves működési költséget biztosítsa. A támogatás összegét, feltételeit és a támogatás nyújtásának módjait a CEU Holland Alapító Okirata és szabályzatai, valamint a CEU Holland és az Egyetem Fenntartója, a CEU NY közötti április 1-jei keltezésű Folyósítási Megállapodás határozzák meg. Az Egyetem működését biztosítják a Fenntartók által a társaságaik, és ezek között különösen a Közép-európai Egyetem Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 11.) útján Budapesten tulajdonolt, a budapesti Egyetem mint kizárólagos jogosult javára szánt budapesti ingatlanok is, amely ingatlanok tekintetében az ingatlanok mindenkori tulajdonosai biztosítják az Egyetem működéséhez szükséges rendelkezési/használati jogot. A jelen okmányhoz csatoltan találhatók az ingatlanokra vonatkozó adatok, az Egyetemrendelkezési/használati jogát igazoló dokumentumok, és a tulajdoni lapok. Az Egyetem használatában ill. tulajdonában levő ingatlanokat, amennyiben pillanatnyilag feladatai ellátásához nem szükségesek, bérbe adhatja. purpose to cover the yearly operation costs of the University. The amount of the support, the conditions, and the means of transferring the support are governed and described by the Founding Charter, the governing documents of CEU Holland and in the Distribution Agreement between CEU Holland and the University s Maintainer, CEU NY, dated April 1, The operations of the University are also supported by the real estates owned by the Maintainers through their companies in Budapest, especially through the Central European University Limited by Shares (seated at: 1051, Budapest, Nádor u. 11.), with the Central European University remaining the exclusive beneficiary of such Budapest real estates ensured by the actual owners thereof. Data regarding the real estate, the right of use/disposal of the University and the respective titles are attached hereto. The University is entitled to rent any of the properties owned and/or used by the University, provided that it does not disturb or hinder the regular activities of the University Az Egyetem célja és feladata The Mission and Objectives of the University A Közép-európai Egyetem tevékenységében kiemelt hangsúlyt fektet a minőségi oktatásra, a tudományos kutatásra, építve a társadalmilag és erkölcsileg is felelős konstruktív kritika hagyományára. A Közép-európai Egyetem célja, hogy biztosítsa hallgatói számára a magas szintű tudásanyag elsajátítását, az új ismeretek felfedezésének lehetőségeit a bölcsészettudományok és társadalomtudományok terén, valamint rávilágítson hatékony alkalmazásukra a közéletben. A Közép-európai Egyetem számos hagyományra épít: a legjobb európai és amerikai egyetemek kutatási tradíciójára és a legjobb európai és amerikai szellemi hagyományokra; a társadalom szolgálata iránti elkötelezettségre, és mindazokra a tudományos és közéleti eredményekre, amelyeket az egyetem elért a totalitárius rezsimek által ránk örökített egyenlőtlenségek átalakításában. A Közép-európai Egyetem The Central European University aims at excellence in its education programs, research activities, building on the tradition of socially and morally responsible constructive criticism. The Central European University s main goal is to ensure that students receive the highest level of education, to provide them with the opportunity to excel in the creation of new knowledge in the humanities and social sciences, and to help developing the policy implications of both. The Central European University builds on several traditions: on the research of the best American and European universities; on the European and American intellectual tradition; on the commitment to social service and on its own academic and policy achievements in transforming the Communist inheritance amidst strong regional inequalities. The Central European University is committed to promoting the values of open society, democracy - 4 -

5 elkötelezett a nyílt társadalom értékei, a demokrácia, valamint a kritikus és gondolkodás terjesztése iránt. and critical reflective thinking. (1) E küldetés megvalósítása érdekében az (1) In order to achieve this Mission the University s Egyetem céljai a következők: aims are as follows: felsőfokú szakemberképzés, University level training of professionals, tudományos kutatás, Scientific research, felkészítés a tudományos ismeretek bővítésére Preparing students for expanding their academic és alkalmazására, irodalmi, művészeti és más alkotások, eredmények létrehozására, knowledge, to apply their acquired knowledge, and to create literary and other artistic works, a tudományok, a művészetek és a kultúra Pursuing development in science, art and the művelése és fejlesztése, a felnőttképzésről szóló évi CL. törvényben foglaltak szerinti felnőttképzési tevékenység folytatása, közreműködés a tudásalapú társadalom számítástechnikai és informatikai kultúrájának fejlesztésében, a közép-kelet európai régió hosszú távú szakemberképzésének és továbbképzésének elősegítése; az európai népek közötti szellemi együttműködés és a transzatlanti kapcsolatok fejlesztése; a fejlett és fejlődő világ közötti szellemi, kulturális és tudományos együttműködés elősegítése; a magyarországi felsőoktatás nemzetközi jellegének erősítése, a külföldi tapasztalatok meghonosítása, valamint az idegen nyelven megszerezhető felsőfokú szaktudás bővítése; a különböző népek, kultúrák és tradíciók közötti kölcsönös megismerés elősegítése a nyílt társadalom eszméjének szellemében. Az Egyetem céljainak megfelelően az Egyetem alap- és kiegészítő tevékenysége: - A jelen alapító okiratban meghatározott képzési területeken, tudományterületeken és képzési szinteken mesterképzést, doktori képzést, valamint szakirányú továbbképzést folytat. - A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez application of art, Continuation of the education programs in accordance with laws and regulations set forth in the Act on Adult Education, number CL of 2001, Participation in the development of knowledgebased society, focusing on the benefits of the informational technology, To assist in the long-term development of training professionals in the Eastern-Central European region, facilitate the intellectual collaboration of European nations and the development of transatlantic nations, promote intellectual, cultural, and scientific collaboration between the developed and developing worlds, Strive to strengthen the international features of Hungarian higher education to naturalize the foreign experience and to expand the knowledge obtained through higher education in a foreign language, Promote the mutual knowledge of nations, cultures and traditions in the spirit of an open society. In order to achieve this objectives of the University, the University s basic and subisidiary aims are the followings : - Provides graduate (master), doctoral and further specialization training programs in the fields of studies and fields of sciences on different levels determined by the present founding charter. - Carries out research and development activities, organization of sciences, technological innovation and other researches assisting the education on the fields of studies and on the fields of science in connection with the trainings. - A közép-kelet európai régió hosszú távú - In order to promote the long-term graduate

6 szakemberképzésének és továbbképzésének előmozdítása céljából és az európai népek szellemi együttműködésének elősegítésével hozzájárul a hallgatók felkészítéséhez az értelmiségi létre. - Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja. - Tankönyv, jegyzetírást, és kiadást, taneszköz-fejlesztést végez. - Az alaptevékenységi körébe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv-és jegyzetellátást, könyvtári szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését és egészséges életvitelét szolgálják. - Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belső ellenőrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egységet, valamint igazgatási, szervezési, műszaki szolgáltató és más, a működést biztosító funkcionális szervezeti egységeket működtet. A felsorolt feladatokat az Egyetem alaptevékenységként látja el, amelynek alapvető anyagi feltételeit a Fenntartók által az Egyetem rendelkezésére bocsátott vagyon, és a vállalkozási tevékenységből eredő bevételek biztosítják. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult olyan kiegészítő tevékenység végzésére, amelyet az alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék-előállítás értékesítéséből származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelő összes kiadást beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett. education in the Central and Eastern European region and to facilitate the intellectual collaboration of European nations and by developing the vocational and postgraduate training of professionals, assists the education of the students to be prepared for the intellectual form of living. - Develops and attends its international relations that are necessary to provide its educational and research services on a high level. - Carries out activities of writing and publishing course-books and notes, develops school equipment. - Provides in its own organization course-book and notes supporting, library, dormitory, cultural and sporting facilities, furthermore other services that help the conformity and the healthy way of living for students who belong to the basic activity of the University. - Operates operational, internal controlling, administrative, organizational, technical provider and other functional units supporting the operation of the University for the purposes of performing its tasks. The enlisted activities are carried out by the University as basic activities the elementary financial preconditions of which are secured by the assets provided to the University by the Maintainers and by the income resulting from the entrepreneurial activity of the University. The University is entitled to carry out within the framework of its basic activity non-profit supplementary activities by the increased utilization of the personal and financial capacities that are at its disposal for the purposes of performing its basic activities. Income resulting from the provision of services and sale of products carried out within the framework of this activity shall cover all expenditures concerning the activity, including the proportion of operational and maintenance expenditures falling on the activity, by taking into consideration the non available part of the income. Ilyen kiegészítő tevékenységek lehetnek Such supplementary activities can be in particular: - 6 -

7 elsősorban: - a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és kimeneti követelmények, a szakmai és vizsgakövetelményekben és a tantervekben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez; Such programs and services for students that are not in direct connection with the training and external requirements or with the fulfillment of educational requirements determined by the education plan and by the examination rules; run preparatory courses and other courses; - felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamok tartása; - továbbképzés; - professional courses; - felnőttképzési tevékenység; - vocational training activity; - a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, művészeti ágban, kultúraművelés és fejlesztés, művészeti, szaktanácsadói és egyéb tevékenység; educational activities; - az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, tervezési tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások, hazai és nemzetközi konferenciák szervezése, nyomdaipari termékek gyártása és értékesítése, munkahelyi vendéglátás, üzemi étkeztetés, oktatást szolgáló létesítmények, sportlétesítmények, kollégiumi szálláshelyek, valamint kutatási kapacitások bérbeadása); - promoting and developing culture, performing training, art, consulting and other activities on the fields of science being in connection with the - utilization of the free capacity of the infrastructure (publishing activity, planning activity, printing services, organizing domestic and international conferences, the production and the sale of typographical products, catering, letting of educational, sport facilities, dormitory, research capacity); - nyelvvizsgáztatási tevékenység. - language examination activities. Az alaptevékenységéhez kapcsolódó egyéb Other tasks in connection with the basic activity: feladatok: Az Egyetem a következő vállalkozási tevékenységeket folytathatja: The University may conduct the following entrepreneurial activities: - ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TEÁOR ), - Letting and operation of property (TEÁOR ), - ingatlankezelés (TEÁOR ), Management of real estate on a fee or contract basis (TEÁOR ), - könyvkiadás (TEÁOR ), - Publishing of books (TEÁOR ), - időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR ), - Publishing of journals and periodicals (TEÁOR ), - hangfelvétel kiadás (TEÁOR ), Publishing of sound recordings(teáor ), - máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás (TEÁOR ), Adult and other education not elsewhere classified (TEÁOR ), - humán kutatás, fejlesztés (TEÁOR ), Research and experimental development on social sciences and humanities (TEÁOR ), - titkári, fordítói tevékenység (TEÁOR ), Secretarial and translation activities (TEÁOR ), - máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás (TEÁOR ), Other business activities not elsewhere classified (TEÁOR ), - szállodai szolgáltatás (TEÁOR ), - Hotel services (TEÁOR ),

8 - ifjúsági turistaszállás szolgáltatás (TEÁOR ), - egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR ), - máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás (TEÁOR ), - máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység (TEÁOR ). - Youth hostel (TEÁOR ), - Other provision of lodgings (TEÁOR ), Other entertainment activities not elsewhere classified (TEÁOR ), - Other recreational activities not elsewhere classified (TEÁOR ). (2) Az Egyetem küldetése elérése érdekében, az oktatási és kutatási feladatait, képzési szerkezetét és működési szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. (3) Az Egyetem céljai megvalósításának érdekében oktató tevékenységében és tudományos kutatómunkájában szorosan együttműködik New York Állami és magyar oktatási intézményekkel, továbbá a Magyar Tudományos Akadémiával, más magyar, egyesült államokbeli, európai és külföldi felsőoktatási és tudományos intézményekkel, illetve szervezetekkel, amelyekkel az Egyetem együttműködési megállapodás köthet. (2) In order to accomplish the mission of the University, the Organizational and Operational Regulations shall govern the educational and research objectives of the University. (3) To accomplish its mission, the University shall closely collaborate in the course of its teaching and research activities with higher education institutions from New York State and Hungary, with the Hungarian Academy of Sciences, and other Hungarian, U.S., European and other foreign higher education and research institutions and organizations. The University can enter into collaborative agreements with these organizations. (4) Az Egyetem az Ftv. 12. (2) bekezdés d) pontja szerint mester- és doktori képzést, valamint szakirányú továbbképzést folytat. Az Egyetem ennek megfelelő képzés nyújtására és tudományos kutatás végzésére, az oktatási programokban résztvevők részére a diploma megszerzés feltételeinek biztosítására és a követelmények teljesítését követően az ezt igazoló oklevél/diploma kiadására jogosult. (5) Az Egyetem a feltételek teljesítése így különösen az előírt vizsgák letétele, valamint a szakdolgozat megvédése után a felsőfokú képzésben szakirányú egyetemi oklevelet állít ki a résztvevő hallgatók számára, a doktori képzés követelményeinek teljesítése és a tudományos értekezések megvédése esetén pedig doktori fokozatot adományoz. A vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a szakirányú továbbképzés időtartama legalább 1 év, a mesterképzés időtartama 2 év, a doktori képzés tanulmányi ideje legalább 3 év. (4) According to paragraph 2(d) of Higher Education Act the University is authorized to provide graduate (master), doctoral and further specialization training programs. The University is furthermore authorized to conduct research, and to issue degrees/diplomas to those enrolled in academic programs provided that all requirements have been met. (5) Upon completion of the conditions primarily the compulsory exams and the defense of the thesis the University issues a degree/diploma in the relevant field for the participating students. When all necessary requirements of the doctoral program are fulfilled and the PhD defense is successful the University grants the students the doctoral degree. The length of the further specialization training programs is at least one year, the master level programs is at least 2 years and the doctoral programs shall take at least 3 years in conformity with the governing legislation. (6) A Közép-európai Egyetem jelenleg alapképzést nem folytat. Annak indítását azonban a megfelelő feltételek megléte esetén tervei (6) The Central European University does not provide undergraduate education at the moment. However, if and when the necessary conditions are

9 közt szerepel. (7) Azon képzési területek, tudományterületeket, művészeti ágakat, képzési szinteket, amelyeken az Egyetem képzést folytat, illetve folytathat: Képzési terület: Bölcsészettudomány képzési terület mester képzési szint, szakirányú továbbképzés; Társadalomtudomány képzési terület mester képzési szint, szakirányú továbbképzés; Jogi és igazgatási képzési terület mester képzési szint, szakirányú továbbképzés; Gazdaságtudomány képzési terület mester képzési szint, szakirányú továbbképzés. met, undergraduate programs may be implemented. (7) The fields of studies, areas of discipline, arts, training levels on which the University provides or may provide educational programs: Fields of studies: Humanities - master course, vocational training; Social sciences - master course, vocational training; Law and administration - master course, vocational training; Economic sciences - master course, vocational training; Tudományterület: Area of discipline : Bölcsészettudományok doktori képzési szint; Humanities - PhD training; Társadalomtudományok doktori képzési szint; Social sciences - PhD training; Természettudományok doktori képzési szint. Natural sciences - PhD training; Az Egyetem művészeti képzést és felsőfokú szakképzést nem folytat. The University does not provide arts training or vocational training. (8) Az Egyetem maximálisan mesterszintű képzésre 1000, doktori szintű képzésre 600 és egyéb képzési formákra 500 hallgatót kívánt felvenni. (8) The University shall admit no more than 1000 students into the Master programs, no more than 600 students into the doctoral programs and no more than 500 students into any other specialized programs. (9) Az Egyetem közoktatási, egészségügyi, agrárés vidékfejlesztési feladatot nem lát el, ugyanakkor könyvtárat, valamint CEU Open Society Archive néven levéltárat működtet. (9) The University does not provide public education, health services or agricultural and regional development however it does operate a library and archive registry called the CEU Open Society Archive. (10) Az intézmény szervezeti tagolásának elvei: (10) Principles of organisational structuring of the University: Az Egyetem adminisztratív és szakmai szervezeti The University has administrative and educational egységekből áll. Az Egyetem alapvető szakmai units. The basic educational unit (i.e. educational, (tehát oktatási, tudományos, és kutatási) scientific and research) of the University is the szervezeti egysége a tanszék, amelynek vezetését department, that is lead by the leader of the a tanszéki tanáccsal együttműködve a department in cooperation with the council of the tanszékvezető látja el. A tanszék legalább egy department. The department is an independent szak(terület) oktatását végző és az ehhez tartozó educational and research unit teaching at least on tudományágban kutatást folytató önálló oktatási one area of discipline and conducting research in the és kutatási szervezeti egység. Két vagy több related fields of science. Two or more departments tanszék, szakmai alapon, iskolába szerveződhet. may based on scientific reasons - jointly establish - 9 -

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM A Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény, valamint a Közép-európai Egyetem állami elismeréséről szóló 2004. évi

Részletesebben

A Közép-európai Egyetem Szervezeti és Működési szabályzata

A Közép-európai Egyetem Szervezeti és Működési szabályzata A Közép-európai Egyetem Szervezeti és Működési szabályzata PREAMBULUM Az Egyetem tudományos és oktatási céljainak megvalósitása érdekében a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény (továbbiakban

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 13., hétfő Tartalomjegyzék 2015. évi CXXI. törvény Az Európai Közjogi Szervezet létrehozásáról és alapokmányáról szóló Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

- 499 - Hungarian Status Law 1. 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról (19 June 2001)

- 499 - Hungarian Status Law 1. 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról (19 June 2001) Documents Hungarian Status Law 1. 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról (19 June 2001) Az Országgyűlés * a Magyar Köztársaságnak az Alkotmány 6. (3) bekezdésében foglalt, a határon

Részletesebben

JOGSZABÁLY. I. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JÚLIUS 17. TARTALOM

JOGSZABÁLY. I. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JÚLIUS 17. TARTALOM I. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JÚLIUS 17. oldal JOGSZABÁLY 116/2009. (VI. 4.) Korm. rendelet a Közép-Európai Felsõoktatási Csereprogramról (CEEPUS II) szóló egyezménynek a Miniszterek Közös Bizottsága

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 31., kedd Tartalomjegyzék 76/2015. (III. 31.) Korm. rendelet A Turisztikai Világszervezet Alapszabálya és módosításai kihirdetéséről 4303

Részletesebben

T/4647. számú törvényjavaslat. a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről

T/4647. számú törvényjavaslat. a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4647. számú törvényjavaslat a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015. május 1 2015.

Részletesebben

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY

ARTICLES OF ASSOCIATION. GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY ARTICLES OF ASSOCIATION GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY GRAPHISOFT PARK SE INGATLANFEJLESZTŐ Európai Részvénytársaság 1 NAME AND REGISTERED OFFICE

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény 1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény protection of personal data and the data of public interest a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról The parliament - the Republic of

Részletesebben

Corporate Governance & Business Integrity Glossary

Corporate Governance & Business Integrity Glossary Glossary:Layout 1 6/7/11 11:13 AM Page 1 The American Chamber of Commerce in Hungary is Proud to Sponsor this Corporate Governance & Business Integrity Glossary Helping Promote Best Practices in Hungary

Részletesebben

Felelôs Vállalatirányítási és Üzleti Etikai szótárat

Felelôs Vállalatirányítási és Üzleti Etikai szótárat Glossary magyar:layout 1 6/7/11 11:14 AM Page 1 A magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamara örömmel ajánlja figyelmükbe ezt a Felelôs Vállalatirányítási és Üzleti Etikai szótárat elôsegítve ezzel a legjobb

Részletesebben

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttmûködésrõl

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttmûködésrõl SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttmûködésrõl A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság (a továbbiakban: Szerzõdõ Felek) abban

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 60. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 23., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 60. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 23., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 23., péntek 60. szám Tartalomjegyzék 134/2010. (IV. 23.) Korm. rendelet 135/2010. (IV. 23.) Korm. rendelet 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 18. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. február 16., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 18. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. február 16., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 18. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. február 16., csütörtök Tartalomjegyzék 14/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 15/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 17/2012.

Részletesebben

az Elnök üzenete message from the Chairman

az Elnök üzenete message from the Chairman Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2011 az Elnök üzenete message from the Chairman A fenntartható működés egyet jelent azzal, hogy értéket teremtünk az érdekelt felek számára és oly módon

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYAR KÖZLÖNY 185. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 8., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CLXXI. törvény A Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv felelősségről és jogorvoslatról

Részletesebben

Database for the European Charter for Regional or Minority Languages

Database for the European Charter for Regional or Minority Languages Database for the European Charter for Regional or Minority Languages HUNGARIAN TRANSLATION OF THE CHARTER European Charter for Regional or Minority Languages 1 A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 48. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 48. szám MAGYAR KÖZLÖNY 48. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 9., csütörtök Tartalomjegyzék 85/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet A Magyarország és a Török Köztársaság közötti barátsági és együttműködési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 47. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 47. szám MAGYAR KÖZLÖNY 47. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 7., kedd Tartalomjegyzék 2015. évi XXIX. törvény A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról

Részletesebben

a kapcsolatokban rejlő érték / the value of relationships fenntarthatóság menedzsment / managing sustainability

a kapcsolatokban rejlő érték / the value of relationships fenntarthatóság menedzsment / managing sustainability Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2012 az elnök üzenete / President s message 1 bevezetés a tigáz tevékenysége / introduction - activity of tigáz 4 a kapcsolatokban rejlő érték / the value

Részletesebben

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról A Magyar Köztársaság és Románia - meggyõzõdve arról, hogy a két ország közötti jószomszédság, a

Részletesebben

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS A PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI A RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ EGYEDI BÉRLETI SZERZŐDÉSEKNEK AZ ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK MINDEN ESETBEN A MELLÉKLETÉT KÉPEZIK PAPP LÁSZLÓ

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER KÜLÜGYMINISZTER TERVEZET

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER KÜLÜGYMINISZTER TERVEZET SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER KÜLÜGYMINISZTER TERVEZET Szám: 653-6/2007-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló, New Yorkban 2006. december 13-án

Részletesebben

T/ 14080. számú. törvényjavaslat

T/ 14080. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 14080. számú törvényjavaslat Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2014. január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 22., péntek. 123. szám. Ára: 1110, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 22., péntek. 123. szám. Ára: 1110, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 22., péntek 123. szám Ára: 1110, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. augusztus 22., péntek 123. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? Who s Who in the field of immigration in Hungary? Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram finanszírozásával jött létre Sponsored

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY

SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY SZÉKESFEHÉRVÁRI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY FEJÉR ENTERPRISE AGENCY HUNGARY 2012 21 ÉV A MAGYAR VÁLLALKOZÓKÉRT! 21 YEARS IN THE SERVICE OF HUNGARIAN ENTREPRENEURS! Székesfehérvári Regionális

Részletesebben

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink...

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink... Tartalom E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2 Elnöki és vezérigazgató levél... 6 Főbb projektjeink... 10 Az Igazgatóság tagjai... 14 Független könyvvizsgálói jelentés... 18 Konszolidált

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 78. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 78. szám MAGYAR KÖZLÖNY 78. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 5., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi LXVIII. törvény Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között az ITU Telecom World

Részletesebben