A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA MODIFIED FOUNDING CHARTER OF THE CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY IN BUDAPEST

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA MODIFIED FOUNDING CHARTER OF THE CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY IN BUDAPEST"

Átírás

1 "Unofficial draft English translation of the enclosed Hungarian original document merely for purposes of reference; the Hungarian version shall prevail in all respects. A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA MODIFIED FOUNDING CHARTER OF THE CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY IN BUDAPEST PREAMBULUM PREAMBULUM A Felsőoktatásról szóló évi CXXXIX törvény, valamint a Közép-európai Egyetem állami elismeréséről szóló évi LXI. törvény alapján a budapesti székhelyű Közép-európai Egyetemre a nem állami fenntartású felsőoktatási intézmények működésére érvényes jogszabályi rendelkezések vonatkoznak. A Közép-európai Egyetem tevékenységét kiemelkedően közhasznú szervezetként kívánja folytatni. Ezen módosított alapító okiratot az Ftv-ben előirt elfogadási és jóváhagyási eljárást követve az Egyetem Fenntartói adták ki. Az Egyetem fenntartói: a Budapesti Közép Európai Egyetem Alapítvány (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 9.), a Fővárosi Bíróság által a 2314 nyilvántartási számon törvényesen nyilvántartott magyar alapítvány a CEU NY (U.S.A.-beli székhelye: 400 West 59 th Street, New York, N.Y U.S.A. a New York Államban (USA) bejegyzett, és a New York Állami (USA) törvények alapján Absolute Charter -t nyert non-profit felsőoktatási intézmény. Az Egyetem működésének székhelye Budapest, 1051, Nádor u. 9. Az Egyetem használatában lévő telephelyek (oktatási épületek, diákszálló és konferenciaközpont) ingatlanainak pontos jegyzékét, ingatlan-nyilvántartási adatait az alapító okirat melléklete tartalmazza. As stated in Acts CXXXIX of 2005 and LXI of 2004 the Central European University (Középeurópai Egyetem) is recognized by the Hungarian State as a non State-owned university, based in Budapest which is governed by regulations applicable to all non State-owned Higher Education Institutions. The Central European University wishes to continue its activity as a non-profit organization. The present modified Founding Charter is issued by the Maintainers of the University according to the adoption and approval procedures stipulated in the Higher Education Act. Maintainers of the University: The registered seat of the Central European University: 1051 Budapest, Nádor utca 9, duly registered by the Municipal Court of Budapest under registration number CEU NY (seat in the U.S.A.: 400 West 59 th Street, New York, N.Y U.S.A) a nonprofit higher education institution registered in New York State (USA) and awarded an Absolute Charter under the law of New York State (USA). The University s operational headquarter office is: Budapest 1051 Nádor utca 9. The full list and of all buildings, facilities (educational buildings, the dormitory and conference centre) and the register of title deeds are found in the Annex of the Founding Charter. A Közép-európai Egyetem eszméjét Soros György fogalmazta meg, s ő tűzte ki célul a The concept of the Central European University was first launched by György Soros, with the vision of

2 közép-kelet európai régió hosszú-távú szakemberképzésének és továbbképzésének előmozdítása céljából és az európai népek szellemi együttműködésének elősegítésére az Egyetem megalapítását. A Közép-európai Egyetem fő célja olyan egyetemi oktatási és kutatási tevékenység folytatása, amely mind Magyarországon, mind az Egyesült Államokban akkreditált, és a térség országai tudományos tradícióira építő, fokozat szerzéssel járó képzést kínál. A Fenntartók ezennel a budapesti Közép-európai Egyetem (a továbbiakban: Egyetem ) Alapító Okiratát a Magyar Országgyűlés által elfogadott, a felsőoktatásról szóló CXXXIX. törvény alapján, az európai és észak-amerikai egyetemek hagyományai értelmében, továbbá a CEU elismerésére a Magyar Köztársaság és New York Állam kormányai közötti együttműködésre vonatkozó április 5-i keltezésű Együttes Nyilatkozat szerint, és a Bolognai Deklaráció szellemét követve az alábbiakban állapítják meg: founding a University to promote long-term graduate education in the Central and Eastern European region and to facilitate the intellectual collaboration of European nations. The main goal of the Central European University is to offer programs and research opportunities, which are both equally accredited in Hungary as well as in the United States of America, building on the educational and intellectual traditions of the region. The Maintainers hereby declare that the present Founding Charter of the Central European University (hereinafter: University ) is based on the following official and legal declarations: Higher Education Act CXXXIX of 2005 adopted by the Hungarian Parliament, the traditions of the European and North American Universities, the Joint Agreement signed between the governments of the Republic of Hungary and the State of New York on April 5th, and the spirit of Bologna Declaration Az Egyetem fenntartói és jogállása The maintainers of the University and its Legal Status (1) A Közép-európai Egyetem támogatására október 13-án megalapították a CEU Budapesti Közép Európai Egyetem Alapítványt (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 9.). Az alapító okiratokat a Fővárosi Bíróság sorszám alatt vette nyilvántartásba. Ezt követően jött létre a CEU NY elnevezésű felsőoktatási intézmény (címe: az Egyesült Államokban: 400 West 59 th Street, New York, N.Y U.S.A.) amely egyetemként és non-profit oktatási társaságként van bejegyezve New York Államban (Egyesült Államok). New York Állam jogszabályainak megfelelően, a New York-i Állami Oktatási Minisztérium (USA) Régenseinek Tanácsa az Egyetem számára absolute chartert adott és ezzel felruházta a CEU NY-ot amerikai oklevél kiadási joggal. Az Egyetemet a Middle States Commission on Higher Education (USA) intézményi akkreditációban részesítette. (1) On October 13th, 1991, the CEU Budapest Central European University Foundation was established (headquarters: 1051 Budapest, Nádor u. 9.). to support the Central European University. The founding documents were registered with the Court of Budapest under registry number Subsequently the CEU NY Higher Educational Institution (address: 400 West 59 th Street, New York, N.Y U.S.A.) was established as a nonprofit educational corporation operating as a University in New York State (United States of America). In accordance with the laws and regulations of New York State, the Board of Regents of the Education Department of New York (USA) granted the CEU NY an absolute charter authorizing the CEU NY to grant American degrees. The Central European University is accredited by the Middle States Commission on Higher Education (USA)

3 (2) Az Egyetem szoros, egymást teljesen átfedő integrált képzési együttműködést folytat a fenti, az Amerikai Egyesült Államokban akkreditált Central European University, New York elnevezésű felsőoktatási intézménnyel, amelynek működését az oktatási miniszter január 5-én kelt 5563/94. számú határozatában engedélyezte. Ezt a működési engedélyt az oktatási miniszter április 18-án kelt /2005. számú határozatában módosította. (3) Az Egyetem a évi CXXXIX. törvény, valamint az állam által elismert, nem állami fenntartású felsőoktatási intézményekre vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezések felhatalmazása alapján működő, budapesti székhelyű egyetem, amelynek neve: Középeurópai Egyetem. Az Egyetem képzési és az adminisztráció nyelve az angol. Az Egyetem a nem állami egyetemek működésére irányadó jogszabályoknak megfelelően működik. (4) Az Egyetem feladatait a Fenntartók által kitűzött célok és iránymutatások, valamint a jelen Alapító Okirat továbbá a Szenátus által elfogadott és a Fenntartók által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat szerint, az egyetemi autonómia elve alapján látja el. (2) The University operates a very closely integrated completely overlapping educational program with the Central European University New York, which received permission for operation from the Ministry of Culture and Education, based on a Ministerial resolution number 5563/94, dated January 5, This operational permission was modified based on the Ministerial resolution /2005, issued on April 18th. (3) The University, as a Hungarian foundationmaintained higher education institution headquartered in Budapest, is authorized to operate in accordance with Act CXXXIX of 2005 and the Hungarian laws governing the non-state higher education institutions. Its legal name is: Central European University (Közép-europai Egyetem), the official language of education and administration is English. The University operates in accordance with the laws and regulations governing the State-owned Universities. (4) The tasks and duties of the University are accomplished according to the guidelines set forth by the Maintainers of the University, the present Founding Charter and the Organizational and Operational Regulations accepted by the Senate and approved the Maintainers, giving full respect to the principles of university autonomy. (5) Az Egyetemnek a Fenntartók általi hosszú távú működtetését egy Endowment Fundnak egyedüli és kizárólagos a budapesti székhelyű Közép-európai Egyetem javára történő létesítése biztosítja, amely Endowment Fund számára a Soros György által alapított CEU Stichting Holland Foundation ad otthont. A Fenntartók azonban e mellett más támogatók adományait is elfogadhatják, és ezt a budapesti székhelyű Egyetem fenntartására és működtetésére fordíthatják. A Közép-európai Egyetem a hallgatóktól költségtérítést kérhet a vonatkozó jogszabályi előírások keretei között. (5) The long-term sustainability of the University s operation has been guaranteed by the establishment of the Endowment Fund for the exclusive and sole benefit of the Budapest-based Central European University. The Endowment Fund is housed in Stitching Holland Foundation, founded by György Soros. The Maintainers, however, may accept contributions from other sources and may use those solely for the purpose of maintaining and operating the University based in Budapest. The Central European University may charge the students tuition in accordance with the applicable laws and regulations. (6) Soros György a fenti (5) bekezdésben írt (6) To guarantee the support described in paragraph támogatás biztosítása érdekében létrehozta (5) CEU Stitching Holland Foundation was Hollandiában a CEU Stichting Holland established by György Soros in Holland (hereinafter Foundationt (a továbbiakban: CEU Holland ). referred to as: CEU Holland). At present, CEU Jelenleg a CEU Holland a Közép-európai Holland holds the Endowment Fund amount to 400 Egyetem Endowment Fund-ja útján 400 millió million Euros, which is set aside for the sole - 3 -

4 Euro összegű vagyonnal rendelkezik azzal a kizárólagos céllal, hogy az Egyetem számára az éves működési költséget biztosítsa. A támogatás összegét, feltételeit és a támogatás nyújtásának módjait a CEU Holland Alapító Okirata és szabályzatai, valamint a CEU Holland és az Egyetem Fenntartója, a CEU NY közötti április 1-jei keltezésű Folyósítási Megállapodás határozzák meg. Az Egyetem működését biztosítják a Fenntartók által a társaságaik, és ezek között különösen a Közép-európai Egyetem Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 11.) útján Budapesten tulajdonolt, a budapesti Egyetem mint kizárólagos jogosult javára szánt budapesti ingatlanok is, amely ingatlanok tekintetében az ingatlanok mindenkori tulajdonosai biztosítják az Egyetem működéséhez szükséges rendelkezési/használati jogot. A jelen okmányhoz csatoltan találhatók az ingatlanokra vonatkozó adatok, az Egyetemrendelkezési/használati jogát igazoló dokumentumok, és a tulajdoni lapok. Az Egyetem használatában ill. tulajdonában levő ingatlanokat, amennyiben pillanatnyilag feladatai ellátásához nem szükségesek, bérbe adhatja. purpose to cover the yearly operation costs of the University. The amount of the support, the conditions, and the means of transferring the support are governed and described by the Founding Charter, the governing documents of CEU Holland and in the Distribution Agreement between CEU Holland and the University s Maintainer, CEU NY, dated April 1, The operations of the University are also supported by the real estates owned by the Maintainers through their companies in Budapest, especially through the Central European University Limited by Shares (seated at: 1051, Budapest, Nádor u. 11.), with the Central European University remaining the exclusive beneficiary of such Budapest real estates ensured by the actual owners thereof. Data regarding the real estate, the right of use/disposal of the University and the respective titles are attached hereto. The University is entitled to rent any of the properties owned and/or used by the University, provided that it does not disturb or hinder the regular activities of the University Az Egyetem célja és feladata The Mission and Objectives of the University A Közép-európai Egyetem tevékenységében kiemelt hangsúlyt fektet a minőségi oktatásra, a tudományos kutatásra, építve a társadalmilag és erkölcsileg is felelős konstruktív kritika hagyományára. A Közép-európai Egyetem célja, hogy biztosítsa hallgatói számára a magas szintű tudásanyag elsajátítását, az új ismeretek felfedezésének lehetőségeit a bölcsészettudományok és társadalomtudományok terén, valamint rávilágítson hatékony alkalmazásukra a közéletben. A Közép-európai Egyetem számos hagyományra épít: a legjobb európai és amerikai egyetemek kutatási tradíciójára és a legjobb európai és amerikai szellemi hagyományokra; a társadalom szolgálata iránti elkötelezettségre, és mindazokra a tudományos és közéleti eredményekre, amelyeket az egyetem elért a totalitárius rezsimek által ránk örökített egyenlőtlenségek átalakításában. A Közép-európai Egyetem The Central European University aims at excellence in its education programs, research activities, building on the tradition of socially and morally responsible constructive criticism. The Central European University s main goal is to ensure that students receive the highest level of education, to provide them with the opportunity to excel in the creation of new knowledge in the humanities and social sciences, and to help developing the policy implications of both. The Central European University builds on several traditions: on the research of the best American and European universities; on the European and American intellectual tradition; on the commitment to social service and on its own academic and policy achievements in transforming the Communist inheritance amidst strong regional inequalities. The Central European University is committed to promoting the values of open society, democracy - 4 -

5 elkötelezett a nyílt társadalom értékei, a demokrácia, valamint a kritikus és gondolkodás terjesztése iránt. and critical reflective thinking. (1) E küldetés megvalósítása érdekében az (1) In order to achieve this Mission the University s Egyetem céljai a következők: aims are as follows: felsőfokú szakemberképzés, University level training of professionals, tudományos kutatás, Scientific research, felkészítés a tudományos ismeretek bővítésére Preparing students for expanding their academic és alkalmazására, irodalmi, művészeti és más alkotások, eredmények létrehozására, knowledge, to apply their acquired knowledge, and to create literary and other artistic works, a tudományok, a művészetek és a kultúra Pursuing development in science, art and the művelése és fejlesztése, a felnőttképzésről szóló évi CL. törvényben foglaltak szerinti felnőttképzési tevékenység folytatása, közreműködés a tudásalapú társadalom számítástechnikai és informatikai kultúrájának fejlesztésében, a közép-kelet európai régió hosszú távú szakemberképzésének és továbbképzésének elősegítése; az európai népek közötti szellemi együttműködés és a transzatlanti kapcsolatok fejlesztése; a fejlett és fejlődő világ közötti szellemi, kulturális és tudományos együttműködés elősegítése; a magyarországi felsőoktatás nemzetközi jellegének erősítése, a külföldi tapasztalatok meghonosítása, valamint az idegen nyelven megszerezhető felsőfokú szaktudás bővítése; a különböző népek, kultúrák és tradíciók közötti kölcsönös megismerés elősegítése a nyílt társadalom eszméjének szellemében. Az Egyetem céljainak megfelelően az Egyetem alap- és kiegészítő tevékenysége: - A jelen alapító okiratban meghatározott képzési területeken, tudományterületeken és képzési szinteken mesterképzést, doktori képzést, valamint szakirányú továbbképzést folytat. - A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez application of art, Continuation of the education programs in accordance with laws and regulations set forth in the Act on Adult Education, number CL of 2001, Participation in the development of knowledgebased society, focusing on the benefits of the informational technology, To assist in the long-term development of training professionals in the Eastern-Central European region, facilitate the intellectual collaboration of European nations and the development of transatlantic nations, promote intellectual, cultural, and scientific collaboration between the developed and developing worlds, Strive to strengthen the international features of Hungarian higher education to naturalize the foreign experience and to expand the knowledge obtained through higher education in a foreign language, Promote the mutual knowledge of nations, cultures and traditions in the spirit of an open society. In order to achieve this objectives of the University, the University s basic and subisidiary aims are the followings : - Provides graduate (master), doctoral and further specialization training programs in the fields of studies and fields of sciences on different levels determined by the present founding charter. - Carries out research and development activities, organization of sciences, technological innovation and other researches assisting the education on the fields of studies and on the fields of science in connection with the trainings. - A közép-kelet európai régió hosszú távú - In order to promote the long-term graduate

6 szakemberképzésének és továbbképzésének előmozdítása céljából és az európai népek szellemi együttműködésének elősegítésével hozzájárul a hallgatók felkészítéséhez az értelmiségi létre. - Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja. - Tankönyv, jegyzetírást, és kiadást, taneszköz-fejlesztést végez. - Az alaptevékenységi körébe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv-és jegyzetellátást, könyvtári szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését és egészséges életvitelét szolgálják. - Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belső ellenőrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egységet, valamint igazgatási, szervezési, műszaki szolgáltató és más, a működést biztosító funkcionális szervezeti egységeket működtet. A felsorolt feladatokat az Egyetem alaptevékenységként látja el, amelynek alapvető anyagi feltételeit a Fenntartók által az Egyetem rendelkezésére bocsátott vagyon, és a vállalkozási tevékenységből eredő bevételek biztosítják. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult olyan kiegészítő tevékenység végzésére, amelyet az alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék-előállítás értékesítéséből származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelő összes kiadást beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett. education in the Central and Eastern European region and to facilitate the intellectual collaboration of European nations and by developing the vocational and postgraduate training of professionals, assists the education of the students to be prepared for the intellectual form of living. - Develops and attends its international relations that are necessary to provide its educational and research services on a high level. - Carries out activities of writing and publishing course-books and notes, develops school equipment. - Provides in its own organization course-book and notes supporting, library, dormitory, cultural and sporting facilities, furthermore other services that help the conformity and the healthy way of living for students who belong to the basic activity of the University. - Operates operational, internal controlling, administrative, organizational, technical provider and other functional units supporting the operation of the University for the purposes of performing its tasks. The enlisted activities are carried out by the University as basic activities the elementary financial preconditions of which are secured by the assets provided to the University by the Maintainers and by the income resulting from the entrepreneurial activity of the University. The University is entitled to carry out within the framework of its basic activity non-profit supplementary activities by the increased utilization of the personal and financial capacities that are at its disposal for the purposes of performing its basic activities. Income resulting from the provision of services and sale of products carried out within the framework of this activity shall cover all expenditures concerning the activity, including the proportion of operational and maintenance expenditures falling on the activity, by taking into consideration the non available part of the income. Ilyen kiegészítő tevékenységek lehetnek Such supplementary activities can be in particular: - 6 -

7 elsősorban: - a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és kimeneti követelmények, a szakmai és vizsgakövetelményekben és a tantervekben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez; Such programs and services for students that are not in direct connection with the training and external requirements or with the fulfillment of educational requirements determined by the education plan and by the examination rules; run preparatory courses and other courses; - felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamok tartása; - továbbképzés; - professional courses; - felnőttképzési tevékenység; - vocational training activity; - a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, művészeti ágban, kultúraművelés és fejlesztés, művészeti, szaktanácsadói és egyéb tevékenység; educational activities; - az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, tervezési tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások, hazai és nemzetközi konferenciák szervezése, nyomdaipari termékek gyártása és értékesítése, munkahelyi vendéglátás, üzemi étkeztetés, oktatást szolgáló létesítmények, sportlétesítmények, kollégiumi szálláshelyek, valamint kutatási kapacitások bérbeadása); - promoting and developing culture, performing training, art, consulting and other activities on the fields of science being in connection with the - utilization of the free capacity of the infrastructure (publishing activity, planning activity, printing services, organizing domestic and international conferences, the production and the sale of typographical products, catering, letting of educational, sport facilities, dormitory, research capacity); - nyelvvizsgáztatási tevékenység. - language examination activities. Az alaptevékenységéhez kapcsolódó egyéb Other tasks in connection with the basic activity: feladatok: Az Egyetem a következő vállalkozási tevékenységeket folytathatja: The University may conduct the following entrepreneurial activities: - ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TEÁOR ), - Letting and operation of property (TEÁOR ), - ingatlankezelés (TEÁOR ), Management of real estate on a fee or contract basis (TEÁOR ), - könyvkiadás (TEÁOR ), - Publishing of books (TEÁOR ), - időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR ), - Publishing of journals and periodicals (TEÁOR ), - hangfelvétel kiadás (TEÁOR ), Publishing of sound recordings(teáor ), - máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás (TEÁOR ), Adult and other education not elsewhere classified (TEÁOR ), - humán kutatás, fejlesztés (TEÁOR ), Research and experimental development on social sciences and humanities (TEÁOR ), - titkári, fordítói tevékenység (TEÁOR ), Secretarial and translation activities (TEÁOR ), - máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás (TEÁOR ), Other business activities not elsewhere classified (TEÁOR ), - szállodai szolgáltatás (TEÁOR ), - Hotel services (TEÁOR ),

8 - ifjúsági turistaszállás szolgáltatás (TEÁOR ), - egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR ), - máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás (TEÁOR ), - máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység (TEÁOR ). - Youth hostel (TEÁOR ), - Other provision of lodgings (TEÁOR ), Other entertainment activities not elsewhere classified (TEÁOR ), - Other recreational activities not elsewhere classified (TEÁOR ). (2) Az Egyetem küldetése elérése érdekében, az oktatási és kutatási feladatait, képzési szerkezetét és működési szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. (3) Az Egyetem céljai megvalósításának érdekében oktató tevékenységében és tudományos kutatómunkájában szorosan együttműködik New York Állami és magyar oktatási intézményekkel, továbbá a Magyar Tudományos Akadémiával, más magyar, egyesült államokbeli, európai és külföldi felsőoktatási és tudományos intézményekkel, illetve szervezetekkel, amelyekkel az Egyetem együttműködési megállapodás köthet. (2) In order to accomplish the mission of the University, the Organizational and Operational Regulations shall govern the educational and research objectives of the University. (3) To accomplish its mission, the University shall closely collaborate in the course of its teaching and research activities with higher education institutions from New York State and Hungary, with the Hungarian Academy of Sciences, and other Hungarian, U.S., European and other foreign higher education and research institutions and organizations. The University can enter into collaborative agreements with these organizations. (4) Az Egyetem az Ftv. 12. (2) bekezdés d) pontja szerint mester- és doktori képzést, valamint szakirányú továbbképzést folytat. Az Egyetem ennek megfelelő képzés nyújtására és tudományos kutatás végzésére, az oktatási programokban résztvevők részére a diploma megszerzés feltételeinek biztosítására és a követelmények teljesítését követően az ezt igazoló oklevél/diploma kiadására jogosult. (5) Az Egyetem a feltételek teljesítése így különösen az előírt vizsgák letétele, valamint a szakdolgozat megvédése után a felsőfokú képzésben szakirányú egyetemi oklevelet állít ki a résztvevő hallgatók számára, a doktori képzés követelményeinek teljesítése és a tudományos értekezések megvédése esetén pedig doktori fokozatot adományoz. A vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a szakirányú továbbképzés időtartama legalább 1 év, a mesterképzés időtartama 2 év, a doktori képzés tanulmányi ideje legalább 3 év. (4) According to paragraph 2(d) of Higher Education Act the University is authorized to provide graduate (master), doctoral and further specialization training programs. The University is furthermore authorized to conduct research, and to issue degrees/diplomas to those enrolled in academic programs provided that all requirements have been met. (5) Upon completion of the conditions primarily the compulsory exams and the defense of the thesis the University issues a degree/diploma in the relevant field for the participating students. When all necessary requirements of the doctoral program are fulfilled and the PhD defense is successful the University grants the students the doctoral degree. The length of the further specialization training programs is at least one year, the master level programs is at least 2 years and the doctoral programs shall take at least 3 years in conformity with the governing legislation. (6) A Közép-európai Egyetem jelenleg alapképzést nem folytat. Annak indítását azonban a megfelelő feltételek megléte esetén tervei (6) The Central European University does not provide undergraduate education at the moment. However, if and when the necessary conditions are

9 közt szerepel. (7) Azon képzési területek, tudományterületeket, művészeti ágakat, képzési szinteket, amelyeken az Egyetem képzést folytat, illetve folytathat: Képzési terület: Bölcsészettudomány képzési terület mester képzési szint, szakirányú továbbképzés; Társadalomtudomány képzési terület mester képzési szint, szakirányú továbbképzés; Jogi és igazgatási képzési terület mester képzési szint, szakirányú továbbképzés; Gazdaságtudomány képzési terület mester képzési szint, szakirányú továbbképzés. met, undergraduate programs may be implemented. (7) The fields of studies, areas of discipline, arts, training levels on which the University provides or may provide educational programs: Fields of studies: Humanities - master course, vocational training; Social sciences - master course, vocational training; Law and administration - master course, vocational training; Economic sciences - master course, vocational training; Tudományterület: Area of discipline : Bölcsészettudományok doktori képzési szint; Humanities - PhD training; Társadalomtudományok doktori képzési szint; Social sciences - PhD training; Természettudományok doktori képzési szint. Natural sciences - PhD training; Az Egyetem művészeti képzést és felsőfokú szakképzést nem folytat. The University does not provide arts training or vocational training. (8) Az Egyetem maximálisan mesterszintű képzésre 1000, doktori szintű képzésre 600 és egyéb képzési formákra 500 hallgatót kívánt felvenni. (8) The University shall admit no more than 1000 students into the Master programs, no more than 600 students into the doctoral programs and no more than 500 students into any other specialized programs. (9) Az Egyetem közoktatási, egészségügyi, agrárés vidékfejlesztési feladatot nem lát el, ugyanakkor könyvtárat, valamint CEU Open Society Archive néven levéltárat működtet. (9) The University does not provide public education, health services or agricultural and regional development however it does operate a library and archive registry called the CEU Open Society Archive. (10) Az intézmény szervezeti tagolásának elvei: (10) Principles of organisational structuring of the University: Az Egyetem adminisztratív és szakmai szervezeti The University has administrative and educational egységekből áll. Az Egyetem alapvető szakmai units. The basic educational unit (i.e. educational, (tehát oktatási, tudományos, és kutatási) scientific and research) of the University is the szervezeti egysége a tanszék, amelynek vezetését department, that is lead by the leader of the a tanszéki tanáccsal együttműködve a department in cooperation with the council of the tanszékvezető látja el. A tanszék legalább egy department. The department is an independent szak(terület) oktatását végző és az ehhez tartozó educational and research unit teaching at least on tudományágban kutatást folytató önálló oktatási one area of discipline and conducting research in the és kutatási szervezeti egység. Két vagy több related fields of science. Two or more departments tanszék, szakmai alapon, iskolába szerveződhet. may based on scientific reasons - jointly establish - 9 -

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM A Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény, valamint a Közép-európai Egyetem állami elismeréséről szóló 2004. évi

Részletesebben

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Dunaújvárosi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

15237-14/2006. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

15237-14/2006. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 15237-14/2006. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 A Kecskeméti Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests!

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests! LDV Project Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján We welcome - with much love - our dear guests! Akkreditációs eljárás Magyarországon Accreditation in Hungary 1. Tankönyv

Részletesebben

T/3402. számú. törvényjavaslat

T/3402. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3402. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

13631-5/2007. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2007.

13631-5/2007. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. 13631-5/2007. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2007. 2 A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. MÁJUS 31. TARTALOM A KORMÁNY RENDELETE Oldal 85/2008. (IV. 11.) Korm. r. a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

A budapesti gazdasági főiskola alapító okiratának módosítása

A budapesti gazdasági főiskola alapító okiratának módosítása Iktatószám: 15213-60/2009. A budapesti gazdasági főiskola alapító okiratának módosítása A Budapesti Gazdasági Főiskola 29760-1/2008. számú, 2008. december 11-én kelt Alapító Okiratát a költségvetési szervek

Részletesebben

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m I B u d a p e s t I K Ö L T S É G V E T É S I A L A P O K M Á N Y A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban Egyetem) az államháztartás

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM XIX. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2008. NOVEMBER 17. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM JOGSZABÁLYOK 2008. évi LX. törvény az olimpiai jelkép oltalmáról szóló, Nairobiban, 1981. szeptember

Részletesebben

T/3484. számú. törvényjavaslat

T/3484. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3484. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről Előadó: Balog Zoltán

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

15237-20/2006. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

15237-20/2006. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-20/2006. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

A Nanotudományi Kiválósági Központok Magyar Hálózata

A Nanotudományi Kiválósági Központok Magyar Hálózata A Nanotudományi Kiválósági Központok Magyar Hálózata Hungarian Network of Excellent Centers on Nanosciences c. FP6-os projekt (2004-2007) koordinációja során szerzett tapasztalatok Dr. Kálmán Erika MTA

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900 az egyetem

Részletesebben

36-1/2009. AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

36-1/2009. AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 36-1/2009. AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 2 Az Eszterházy Károly Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint

Részletesebben

Curriculum Vitae. Doctoral Studies 2001 Year of Doctoral Defence (PhD / CSc) MA Studies 1993 Year of Obtaining the MA Degree

Curriculum Vitae. Doctoral Studies 2001 Year of Doctoral Defence (PhD / CSc) MA Studies 1993 Year of Obtaining the MA Degree Curriculum Vitae Personal Data Faludy, Judit Name Ms / Mrs / Mr / Dr / Dr habil. / Professor Dr / Title PhD / CSc / DSc / Academician F / M Gender 1968 Year of Birth Budapest (Hungary) Place of Birth (Country)

Részletesebben

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos Rendszermérnök kovacs.lajos@npsh.hu A HUEDU program háttere 2 2009: 3 éves megállapodás az NFM és a Novell között --» 2012: keretszerződés meghosszabbítása

Részletesebben

8. Regionális nemzetközi szervezetek II.: Az Arab Liga, az Iszlám Konferencia Szervezete és az ASEAN

8. Regionális nemzetközi szervezetek II.: Az Arab Liga, az Iszlám Konferencia Szervezete és az ASEAN 8. Regionális nemzetközi szervezetek II.: Az Arab Liga, az Iszlám Konferencia Szervezete és az ASEAN Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 28. 1. Az Arab Liga Vázlat 2. Az Iszlám Konferencia Szervezete

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

POWER OF ATTORNEY / MEGHATALMAZÁS

POWER OF ATTORNEY / MEGHATALMAZÁS Advised direct PoA draft to the AGM Ajánlott közvetlen közgyűlési meghatalmazás tervezet SHALL BE PRINTED ON THE INVESTOR S LETTERHEAD TO BE LEGALIZED WITH CERTIFICATION OF POWER OF REPRESENTATION (AND

Részletesebben

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m I B u d a p e s t I K Ö L T S É G V E T É S I A L A P O K M Á N Y A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban Egyetem) az államháztartás

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

Training of integrity advisors in Hungary. dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education

Training of integrity advisors in Hungary. dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education Training of integrity advisors in Hungary dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education Strategic frameworks I. Magyary Program Good State Task Organization Procedure

Részletesebben

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd.

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. Nyilvános A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 20/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal Kovács Eszter Kovacs.eszter@pentatrade.hu Projekt bemutatása A Cég Cégcsoport Éves árbevétel 140 mrd FT > 5 500 dolgozó ( 1 000 fı

Részletesebben

2007. évi XXXIV. törvény

2007. évi XXXIV. törvény 2007. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november 16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény Varsóban, 2002. szeptember

Részletesebben

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership Vision & Values Jövôképünk & Értékeink Team-munka és vezetési irányelvek Code of Teamwork and Leadership Team-munka és vezetési irányelvek Jövôképünk & Értékeink címen ismert normáink szabják meg a vállalaton

Részletesebben

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója A Novell világszerte vezető szerepet tölt be a Linux-alapú és nyílt forráskódú vállalati operációs rendszerek, valamit a vegyes

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

A Wesley János Lelkészképző Főiskola ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

A Wesley János Lelkészképző Főiskola ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. A Wesley János Lelkészképző Főiskola ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. PREAMBULUM A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 1991. január 31 én kelt Alapító Nyilatkozatában rögzíti a Wesley János Lelkészképző Főiskola

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium

VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium A konferencia címe: Az ügyész és a bíró képzése és továbbképzése felkészítés az etikai kihívásokra. Hazai és nemzetközi tapasztalatok Időpontja: 2014. november 17. A

Részletesebben

Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma

Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma 2. sz. melléklet a./2006. (.) HM rendelethez Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma Előlap 2. oldal Honvédelmi Minisztérium Katonai Légügyi

Részletesebben

Tanulmányi és vizsgaszabályzat Tervezet III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1.1/C. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1/C. számú melléklete (formanyomtatványok) 1/C/1. számú melléklet: Igazolás vendéghallgatói

Részletesebben

DG(SANCO)/2012-6290-MR

DG(SANCO)/2012-6290-MR 1 Ensure official controls of food contaminants across the whole food chain in order to monitor the compliance with the requirements of Regulation (EC) No 1881/2006 in all food establishments, including

Részletesebben

A Közép-európai Egyetem Szervezeti és Működési szabályzata

A Közép-európai Egyetem Szervezeti és Működési szabályzata A Közép-európai Egyetem Szervezeti és Működési szabályzata PREAMBULUM Az Egyetem tudományos és oktatási céljainak megvalósitása érdekében a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény (továbbiakban

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

15237-10/2006. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

15237-10/2006. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-10/2006. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a,

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA Amely létrejött egyrészről Cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179. Adószám: 15390022-2-13 Statisztikai számjel: 15390022-7511-32-113 Képviseli: Dr. Csutoráné Dr. Győri

Részletesebben

Go&Learn projekt. KIEGÉSZÍTŐ DOkUMENTUMOK 1. MELLÉKLET. Az LNMB és a VÁLLALKOZÁS közötti MEGÁLLAPODÁS

Go&Learn projekt. KIEGÉSZÍTŐ DOkUMENTUMOK 1. MELLÉKLET. Az LNMB és a VÁLLALKOZÁS közötti MEGÁLLAPODÁS Go&Learn projekt KIEGÉSZÍTŐ DOkUMENTUMOK 1. MELLÉKLET Az LNMB és a VÁLLALKOZÁS közötti MEGÁLLAPODÁS A Go&Learn kezdeményezés az EU LLP alapja által támogatott multilaterális hálózat. Célja egy európai

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA XX. fejezet Oktatási Minisztérium Azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329826 - megnevezése: Budapesti Gazdasági Főiskola

Részletesebben

E U R O P E A N PERSONAL INFORMATION DR. ADRIENNE KOMANOVICS. adrienne@ajk.pte.hu WORK EXPERIENCE EDUCATION AND TRAINING

E U R O P E A N PERSONAL INFORMATION DR. ADRIENNE KOMANOVICS. adrienne@ajk.pte.hu WORK EXPERIENCE EDUCATION AND TRAINING E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T PERSONAL INFORMATION Name DR. ADRIENNE Telephone (72) 501599 Ext. 3297 Fax (72) 501599 Ext. 3237 E-mail adrienne@ajk.pte.hu Nationality Hungarian

Részletesebben

Alapítvány a Magyar Peptid és Fehérjekutatásért. Foundation for the Hungarian Peptide and Protein Research

Alapítvány a Magyar Peptid és Fehérjekutatásért. Foundation for the Hungarian Peptide and Protein Research Alapítvány a Magyar Peptid és Fehérjekutatásért Foundation for the Hungarian Peptide and Protein Research VÁKÁT VÁKÁT Tisztelt Olvasó! Dr. Bajusz Sándor és Dr. Medzihradszky Kálmán 1996. december 23-án

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

Robinwood Plus PÁLYÁZATI KIíRÁS

Robinwood Plus PÁLYÁZATI KIíRÁS Robinwood Plus PÁLYÁZATI KIíRÁS Robinwood Plus Alprojektek A finanszírozott nemzetközi alprojektek száma 10, minden alprojekt r illetve a nemzeti partnerek által képviselt földrajzi régiókban kell tevékenykedjenek.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

3365-24/2008. A TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

3365-24/2008. A TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 3365-24/2008. A TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2 2008. A Tessedik Sámuel Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán

Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán vezető tanácsadó gabor.horvath@npsh.hu Szerverek életciklusa Szerver életciklus Telepít Beállít Tesztel Frissít Kivezet 3 Élesít Üzemel Problémák? Tömeges

Részletesebben

26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

A ZWACK UNICUM NYRT. AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A ZWACK UNICUM NYRT. AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A ZWACK UNICUM NYRT. AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE THE RULES OF THE AUDIT BOARD OF ZWACK UNICUM NYRT. Budapest, 2008. május 21. / 21 May, 2008 A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény ( Gt.

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Iktatószám: 15213-64/2009. A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A Budapesti Műszaki Főiskola 27686-1/2008. számú, 2008. november 25-én kelt Alapító Okiratát a költségvetési szervek

Részletesebben

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr Enrichment of a(n existing) Curriculum by adopting TICKLE - tools Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros 12.12.2008, Győr First steps of enrichment 1. Give a short review of the main features of

Részletesebben

Munkahelykeresés. Önéletrajz és állásinterjú 12. ÉVFOLYAM. Felkészülés a felnőtt szerepekre. A modul szerzõje: Simon Gabriella SZKB_212_04

Munkahelykeresés. Önéletrajz és állásinterjú 12. ÉVFOLYAM. Felkészülés a felnőtt szerepekre. A modul szerzõje: Simon Gabriella SZKB_212_04 SZKB_212_04 Felkészülés a felnőtt szerepekre Munkahelykeresés Önéletrajz és állásinterjú A modul szerzõje: Simon Gabriella SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 12. ÉVFOLYAM 66 Szociális, életviteli

Részletesebben

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications:

Curriculum Vitae. 1 Personal Information: 2 Education and training: 3 PhD study and scientific qualifications: Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Anna Takács Klingné Academic Position: Sex: Female Date of birth: 20/06/1963 Address (in school with room number): H-7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. HUNGARY

Részletesebben

ELOECMSzakmai Kongresszus2013

ELOECMSzakmai Kongresszus2013 ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Keynote Horváth Szilvia Ügyvezető s.horvath@elo.com Cégünk rövid bemutatása 1871 Louis Leitz megalapítja első vállalatát 1995 Az első elektronikus Leitz dokumentumkezelő (ELOoffice)

Részletesebben

A Magyar Higiénikusok Társaságának közhasznúsági beszámolója OROSZI BEATRIX ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete

A Magyar Higiénikusok Társaságának közhasznúsági beszámolója OROSZI BEATRIX ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete A Magyar Higiénikusok Társaságának közhasznúsági beszámolója OROSZI BEATRIX ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete Összefoglalás: A Magyar Higiénikusok Társasága (MHT) 1931-ben alakult. 2001 óta közhasznú

Részletesebben

39-1/2009. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

39-1/2009. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 39-1/2009. A SEMMELWEIS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 2 A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX PhF Fizikai Futures / HUPX PhF Physical Futures Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PHF-2014-0011 Dátum / Of: 15/10/2014 Tárgy / Subject: Piaci Szabályzat módosítása

Részletesebben

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Anett, Parádi-Dolgos Anett Academic Position: MA Sex: female Date of birth: 02. 07. 1979. Address (in school with room number): University of Kaposvár, Faculty

Részletesebben

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE A Delphi Connection Systems Hungary Kft. autóipari csatlakozókat gyártó vállalat. A termelést Tatabányán 2000 januárjában indítottuk be és folyamatos fejlesztések révén jelenleg az ipari park egyik legnagyobb

Részletesebben

SUSE Success Stories Varga Zsolt

SUSE Success Stories Varga Zsolt SUSE Success Stories Varga Zsolt operatív igazgató / Novell PSH Varga.zsolt@npsh.hu 2 Nagy forgalmú webes portál infrastruktúra kialakítása (közszféra) Megoldandó feladatok, nehézségek Igen nagy számú

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

T/1856 számú. törvényjavaslat. az Európai Műholdas Távközlési Szervezet Módosított Egyezményének kihirdetéséről

T/1856 számú. törvényjavaslat. az Európai Műholdas Távközlési Szervezet Módosított Egyezményének kihirdetéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/1856 számú törvényjavaslat az Európai Műholdas Távközlési Szervezet Módosított Egyezményének kihirdetéséről Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2014.

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS /

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS / DKE / PROMOT/27006 MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS / CITY DEV ELO PMENT AGREEMENT C O NSOL IDATED WITH AMENDMENTS mely létrejött egyrészről / concluded between

Részletesebben

ARTICLES OF ASSOCIATION GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares

ARTICLES OF ASSOCIATION GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ARTICLES OF ASSOCIATION GRAPHISOFT PARK SE REAL ESTATE DEVELOPMENT European Company Limited by Shares ALAPSZABÁLY GRAPHISOFT PARK SE INGATLANFEJLESZTŐ Európai Részvénytársaság Oldal 1 / 17 NAME AND REGISTERED

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A.

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A. NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A.) REGISZTRÁCIÓS FELHÍVÁS a Megbízási szerződés a Hulladék mennyiségének

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása. Intra-EU Mobility of third country national

Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása. Intra-EU Mobility of third country national Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása Intra-EU Mobility of third country national Európai Migrációs Hálózat Magyarország X. Nemzeti Ülés és Képzés a Migráció és a Menekültügy

Részletesebben

MEMORANDUM MEMBERS OF THE ASSOCIATION / EGYESÜLETI TAGOK. 1. AUCHAN MAGYARORSZÁG K Kft. 2. Autóker Logisztikai Kft.

MEMORANDUM MEMBERS OF THE ASSOCIATION / EGYESÜLETI TAGOK. 1. AUCHAN MAGYARORSZÁG K Kft. 2. Autóker Logisztikai Kft. MEMORANDUM To: MEMBERS OF THE ASSOCIATION / EGYESÜLETI TAGOK 1. AUCHAN MAGYARORSZÁG K Kft. 2. Autóker Logisztikai Kft. 3. BEIERSDORF Vegyészeti Termelő és Forgalmazó KFT. 4. Bunge Növényolaj-ipari ZRt.

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

30733-1/2009/OKM AZ ÓBUDAI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

30733-1/2009/OKM AZ ÓBUDAI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 30733-1/2009/OKM AZ ÓBUDAI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. Az Óbudai Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115. -ának

Részletesebben

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász Tudományos önéletrajz 1. Név: Dr. Szente Zoltán Zsolt 2. Születési idő: 1966. március 16. 3. Állampolgárság: magyar 4. Családi állapot: nős 5. Felsőfokú végzettség: Intézmény József Attila Tudományegyetem,

Részletesebben

Nyilvános. Public. Resolution No. 15/2014. of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd.

Nyilvános. Public. Resolution No. 15/2014. of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. Nyilvános Public A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 15/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Tőzsde) Igazgatósága

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben