XX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM NOVEMBER 13. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2009. NOVEMBER 13. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ"

Átírás

1 XX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM NOVEMBER 13. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 225/2009. (IX. 25.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések október 23-i adományozásáról 250/2009. (XI. 13.) sz. határozat A Turisztikai és Sport Bizottság alelnökének megválasztásáról ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 9/2009. (XI. 16.) rendelet A kéményseprı ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló többször módosított 13/1996. (XII. 6.) rendelet módosításáról 10/2009. (XI.1 6.) rendelet A megyei önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 10/2007. (VI. 8.) rendelet módosításáról KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK 226/2009. (XI. 13.) sz. határozat A tárgysorozat elfogadásáról /2009. (XI. 13.) sz. határozat A közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámoló, valamint a közgyőlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 228/2009. (XI. 13.) sz. határozat Árvízvédelmi beruházások nyomon követése a megyében: a lukácsházi tározó építésének, a Rába árvízvédelmi elırejelzı rendszer megvalósításának helyzete, továbbá a Répce folyó árvízvédelmi helyzete, különös tekintettel a góri víztározóra. Monitoring a kiemelt megyei környezet és természetvédelmi projektekrıl címő tájékoztató elfogadásáról 229/2009. (XI. 13.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról 230/2009. (XI. 13.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 231/2009. (XI. 13.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról szóló pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottsági véleményének elfogadásáról

2 2009. NOVEMBER /2009. (XI. 13.) sz. határozat A Vas Megyei Kéményseperı és Tüzeléstechnikai Kft. szolgáltatási díjainak kerekítésérıl 233/2009. (XI. 13.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat Gyermek, Ifjúsági és Családi Üdülıközpontja alapító okiratának és vagyonkezelıi megállapodásának módosításáról 234/2009. (XI. 13.) sz. határozat Önkormányzati vállalat átalakításáról, és költségvetési szerv megszüntetésérıl 235/2009. (XI. 13.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. alapító okiratának módosításáról 236/2009. (XI. 13.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány alapító okiratának módosításáról 237/2009. (XI. 13.) sz. határozat Vas Megyei Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásának tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról 238/2009. (XI. 13.) sz. határozat Vas Megyei Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 239/2009. (XI. 13.) sz. határozat A Velem 384 hrsz-ú ingatlan (Hotel Avar) ½ tulajdoni hányadának adományozásáról, valamint közérdekő kötelezettségvállalásról 240/2009. (XI. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által kibocsátott kötvény helyzetérıl szóló beszámoló elfogadásáról 241/2009. (XI. 13.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi pénzügyi ellenırzési tervének elfogadásáról 242/2009. (XI. 13.) sz. határozat Az Önkormányzati Kórház Sárvár Szervezeti és Mőködési Szabályzatának elfogadásáról 243/2009. (XI. 13.) sz. határozat Vas Megye Biztonságos Települése cím adományozására pályázat kiírásáról 244/2009. (XI. 13.) sz. határozat A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-Európai Segítı Szolgálatához való csatlakozásról 245/2009. (XI. 13.) sz. határozat A Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága által a Smidt Múzeum felújításához benyújtandó pályázat támogatásáról /2009. (XI. 13.) sz. határozat Közösségi célú alapítvány támogatásáról /2009. (XI. 13.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról a Vasegerszegi Vöröskereszt részére 248/2009. (XI. 13.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról a Sárvári Pedagógus és Ifjúsági Kórus, valamint Kıszeg Baráti Köre részére 249/2009. (XI. 13.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról a Vas Megyei Szent Flórián Tőzoltószövetség részére

3 NOVEMBER 13. KÖZLEMÉNYEK Tájékoztató az árvízvédelmi beruházások nyomon követésérıl a megyében: a lukácsházi tározó építésének, a Rába árvízvédelmi elırejelzı rendszer megvalósításának helyzete, továbbá a Répce folyó árvízvédelmi helyzete, különös tekintettel a góri víztározóra. Monitoring a kiemelt megyei környezet és természetvédelmi projektekrıl 1170 Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásának tapasztalatairól 1171 Pályázati felhívás Vas Megyei Biztonságos Települése cím elnyerésére 1233 SZEMÉLYI RÉSZ A megyei közgyőlés 225/2009. (IX. 25.) sz. határozata a megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések október 23-i adományozásáról A közgyőlés az 1956-os Forradalom Ünnepe alkalmából a megyei kitüntetı díjakat az alábbiak szerint adományozza: Batthyány Lajos Vas Megyéért Életmő Díj -at Dr. Széll Kálmán PhD., sebész, aneszteziológus, a Markusovszky Kórház nyugalmazott osztályvezetı fıorvosa, címzetes egyetemi docens, író, közéleti személyiség részére; Széll Kálmán Díj -at Dr. Tóth József, a volt megyei tanács nyugalmazott osztályvezetı-helyettese, fıtanácsos részére; Vas Megye Berzsenyi Dániel Díja -t Lesenyei Márta szobrászmővész részére; Markusovszky Lajos Díj -at Dr. Bokor Nándor, a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános Rehabilitációs és Gyógyfürdı Kórház, Egyetemi Oktatókórház Zártkörően Mőködı Nonprofit Rt. Gasztroenterológiai és Belgyógyászati Osztály fıorvosa részére; Vas Megye Batthyány-Strattmann László Díja -t Poór László, a Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Szervezete megyei igazgatója részére; Lóránt Gyula Díj -at Szarka Zoltán, olimpiai bajnok részére; Jurisics Miklós Díj -at Krug Gusztáv, a Vas Megyei Polgárır Szervezetek Szövetsége elnöke részére. Felelıs: a közgyőlés elnöke (a kitőntetı díjak, valamint az azokkal járó pénzjutalom átadásáért) Határidı: október 23. A megyei közgyőlés 250/2009. (XI. 13.) sz. határozata a Turisztikai és Sport Bizottság alelnökének megválasztásáról A közgyőlés Tureczki Róbertet a Vas Megyei Közgyőlés Turisztikai és Sport Bizottság alelnökévé megválasztja.

4 2009. NOVEMBER ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK Vas Megye Közgyőlésének 9/2009. (XI. 16.) rendelete a kéményseprı ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 13/1996. (XII. 6.) rendelet módosításáról Vas Megye Közgyőlésének a kéményseprı ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 13/1996. (XII. 6.) számú rendelet módosításáról 1.. A R. 7.. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 7.. (3) A évre vonatkozó szolgáltatási díjat jelen rendelet melléklete tartalmazza. E rendelet január 1. napján lép hatályba. Szombathely, november Dr. Kun László sk. megyei fıjegyzı Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke A 13/1996. (XII. 6.) számú rendelet 2. sz. melléklete KÉMÉNYSEPRİ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÉVI DÍJAI A táblázat a évi díjakat ÁFA nélkül tartalmazza! 1.1 Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei Tevékenység megnevezése Lakosság Közület év év Egyedi kémények vegyes tüzeléshez (félévente egyszer) Győjtıkémények vegyes tüzeléshez (félévente egyszer) Szilárd-és olajtüzelı-berendezések központi kéményeinek 60 kw felett, 4096 cm 2 kéménykürtı keresztmetszete alatt ellenırzése és tisztítása (használat ideje alatt három havonta) Szilárd és olaj tüzelıberendezések központi kéményeinek (60 kw felett, 4096 cm 2 kéménykürtı keresztmetszete felett) ellenırzése és tisztítása (évente egyszer) Tartalék egyedi kémények ellenırzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) Tartalék győjtıkémények ellenırzése, tisztítása (évente egyszer) Tartalék üzemi/központi kémények ellenırzése, tisztítása Egyedi kémények gáztüzeléshez (évente egyszer) Győjtıkémények gáztüzeléshez (évente egyszer) cm 2 nél kisebb központi kémény, gáztüzeléshez

5 NOVEMBER cm 2 nagyobb központi kémény, gáztüzeléshez Egyedi kémény mesterséges áramlású égéstermék-elvezetéső berendezéshez CO 2 vagy O méréssel Győjtı kémény mesterséges égéstermékelvezetéső berendezésekhez CO 2 vagy O méréssel/készülék Központi kémény mesterséges áramlású égéstermék-elvezetéső berendezésekhez CO 2 vagy O méréssel A füstcsatorna ellenırzésének és tisztításának díja megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény díjának 50 %- ával 1.2. Külön jogszabályban meghatározott idıszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülıegységek kéménye forintban Tevékenység megnevezése lakosság közület év év Egyedi kémények ellenırzése és tisztítása (négyévenként) Győjtıkémények vegyes-tüzeléshez (négyévenként) Tartalék egyedi kémények ellenırzése, szükség szerinti tisztítása (négyévenként) Gáztüzelı berendezések egyedi kéményeinek ellenırzése szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) Gáztüzelı berendezések egyedi kéményeinek ellenırzése szükség szerinti tisztítása (üdülık esetén évente egyszer) Egyedi kémény mesterséges áramlású égéstermék-elvezetéső berendezéshez CO 2 vagy O 2 méréssel Új égéstermék elvezetı kivitelezés közbeni, eltakarás elıtti ellenırzés (létszámigény 2 fı) Ft/db Tevékenység megnevezése Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetése esetén Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetése esetén Győjtıkémény zárt égésterő berendezések esetén (szintenként) Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetése esetén Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetése esetén lakosság, közület 2010 év Új, újjáépített vagy megosztott épületek, lakások használatba végteléhez végzett kéményvizsgálatok, szakvélemények készítése (létszámigény 2 fı) lakosság, közület Tevékenység megnevezése Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetése esetén év 6027

6 2009. NOVEMBER Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetése esetén Győjtıkémény zárt égésterő berendezések esetén (szintenként) Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetése esetén Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetése esetén Újonnan épített vagy javított, illetıleg újból használatba vett felülvizsgálati kötelezettség alá esı kémények és tartozékok mőszaki felülvizsgálata, szakvélemény készítése (létszámigény 2 fı) Tevékenység megnevezése Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetése esetén Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetése esetén Győjtıkémény zárt égésterő berendezések esetén (szintenként) Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetése esetén Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetése esetén lakosság közület év év Gázüzemő kémények mőszaki átvételéhez, illetve a tüzelési mód megváltoztatása esetén szükséges terhelhetıség meghatározása Ft/db Tevékenység megnevezése lakosság és közület év Egyedi kémény esetén helyszíni adatfelvétel alapján méretezési nomogram 7133 felhasználásával Egyedi kémények M. Sz /2-85. szerinti ellenırzése Győjtıkémény esetén helyszíni adatfelvétel alapján számítógépes méretezés (szintenként) Központi kémény esetén helyszíni adatfelvétel alapján számítógépes méretezés Egycsatornás győjtıkémények felülvizsgálata és állapotfelmérése szintenként (3 fı) Túlnyomásos égéstermék elvezetı mőszeres minısítése, vizsgálata, gáztömörség, szivárgási érték mérés 4. Egyéb közszolgáltatással kapcsolatos (nem kéményseprı ipari munkák) 4.1. Kiszállás meghiúsult vizsgálat esetén Ft/db Tanúsítványok, bizonylatok pótlása, másolatok készítése Ft/db Egyéb irodai levelezés (ügyfél kérésére csekk, számla küldése) kezelési költség Ft/db 241

7 NOVEMBER 13. A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 10/2009. (XI. 16.) rendelete a megyei önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 10/2007. (VI. 8.) sz. rendelet módosítására A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bekezdésében és 79-80/B. -aiban kapott felhatalmazás alapján megalkotott, a megyei önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 10/2007. (VI. 8.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. A Rendelet 6. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Zártkörő pályázat esetén a kiíró nem bocsát ki részvételi felhívást, hanem azonos feltételek mellett, illetve biztosításával az általa kiválasztottaktól kér ajánlatot. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Szombathely, november Dr. Kun László sk. megyei fıjegyzı Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK A megyei közgyőlés 226/2009. (XI. 13.) sz. határozata a tárgysorozat elfogadásáról A közgyőlés az ülés tárgysorozatát a következık szerint állapítja meg: 1. Beszámoló a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl, valamint tájékoztató a közgyőlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásáról 2. Árvízvédelmi beruházások nyomon követése a megyében: a lukácsházi tározó építésének, a Rába árvízvédelmi elırejelzı rendszer megvalósításának helyzete, továbbá a Répce folyó árvízvédelmi helyzete, különös tekintettel a góri víztározóra. Monitoring a kiemelt megyei környezet és természetvédelmi projektekrıl 3. a.) A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciója b.) Könyvvizsgáló vélemény a évi költségvetési koncepcióról c.) A pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság írásos véleménye a évi költségvetési koncepcióról 4. A kéményseprı ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló többször módosított 13/1996. (XII. 6.) rendelet módosítása 5. A megyei önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 10/2007. (VI. 8.) rendelet módosítása 6. A Vas Megyei Önkormányzat Gyermek, Ifjúsági és Családi Üdülıközpontja alapító okiratának, vagyonkezelıi megállapodásának módosítása 7. Javaslat önkormányzati vállalat átalakítására, és költségvetési szerv megszüntetésére 8. A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. alapító okiratának módosítása 9. a.) A Vas Megyei Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásának tapasztalatai b.) Könyvvizsgálói vélemény a Vas Megyei Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásának tapasztalatairól

8 2009. NOVEMBER A Velem 384 hrsz-ú ingatlan (Hotel Avar) ½ tulajdoni hányadának adományozása, valamint közérdekő kötelezettségvállalás 11. Beszámoló a megyei önkormányzat által kibocsátott kötvény helyzetérıl 12. A Vas Megyei Önkormányzat évi pénzügyi ellenırzési terve 13. Az Önkormányzati Kórház Sárvár Szervezeti és Mőködési Szabályzatának elfogadása 14. Pályázat kiírása Vas Megye Biztonságos Települése cím adományozására 15. Csatlakozás a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-Európai Segítı Szolgálatához 16. Pályázat benyújtása a Smidt Múzeum felújításához a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága által 17. Közösségi célú alapítvány támogatása 18. Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása a Vasegerszegi Vöröskereszt részére 19. Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása a Sárvári Pedagógus és Ifjúsági Kórus, valamint Kıszeg Baráti Köre részére 20. Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása a Vas Megyei Szent Flórián Tőzoltószövetség részére A megyei közgyőlés 227/2009. (XI. 13.) sz. határozata a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámoló, valamint a közgyőlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról A közgyőlés az elızı ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámolót, valamint elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 228/2009. (XI. 13.) sz. határozata Árvízvédelmi beruházások nyomon követése a megyében: a lukácsházi tározó építésének, a Rába árvízvédelmi elırejelzı rendszer megvalósításának helyzete, továbbá a Répce folyó árvízvédelmi helyzete, különös tekintettel a góri víztározóra. Monitoring a kiemelt megyei környezet és természetvédelmi projektekrıl címő tájékoztató elfogadásáról A közgyőlés az Árvízvédelmi beruházások nyomon követése a megyében: a lukácsházi tározó építésének, a Rába árvízvédelmi elırejelzı rendszer megvalósításának helyzete, továbbá a Répce folyó árvízvédelmi helyzete, különös tekintettel a góri víztározóra. Monitoring a kiemelt megyei környezet és természetvédelmi projektekrıl címő tájékoztatót elfogadja. A megyei közgyőlés 229/2009. (XI. 13.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról 1. A megyei közgyőlés kinyilvánítja, hogy megértve a gazdasági válsághelyzetet a kormány évi költségvetési törvényjavaslatában a megyei önkormányzatok részére biztosítandó állami támogatásból, illetve a várható illetékbevételbıl feladatait nem tudja ellátni, ezért kezdeményezi a törvényjavaslat módosítását; Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal 2. A megyei közgyőlés a évi költségvetési törvényjavaslat figyelembe vételével számításba vehetı bevételei alapján a évi költségvetési rendelettervezet alapjául a koncepció B/ változatát fogadja el, melyben a mőködési pénzügyi hiány millió Ft. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke február 15. költségvetési rendelettervezet közgyőlés elé terjesztéséért.

9 NOVEMBER 13.

10 2009. NOVEMBER

11 NOVEMBER 13.

12 2009. NOVEMBER

13 NOVEMBER 13.

14 2009. NOVEMBER

15 NOVEMBER 13.

16 2009. NOVEMBER

17 NOVEMBER 13.

18 2009. NOVEMBER

19 NOVEMBER 13.

20 2009. NOVEMBER

21 NOVEMBER 13.

22 2009. NOVEMBER

23 NOVEMBER 13.

24 2009. NOVEMBER

25 NOVEMBER 13.

26 2009. NOVEMBER

27 NOVEMBER 13.

28 2009. NOVEMBER

29 NOVEMBER 13.

30 2009. NOVEMBER A megyei közgyőlés 230/2009. (XI. 13.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról A közgyőlés a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról készült könyvvizsgálói véleményt elfogadja. A megyei közgyőlés 231/2009. (XI. 13.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról szóló pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottsági véleményének elfogadásáról A közgyőlés a pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottságnak a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról szóló véleményét elfogadja. A megyei közgyőlés 232/2009. (XI. 13.) sz. határozata a Vas Megyei Kéményseperı és Tüzeléstechnikai Kft. szolgáltatási díjainak kerekítésérıl A közgyőlés felhatalmazza a Vas Megyei Kéményseprı és Tüzeléstechnikai Kft-t, hogy a szolgáltatási díjak ÁFÁ-val növelt éves összegét 10 Ft-ra kerekítse. Felelıs: a közgyőlés elnöke Határidı: azonnal A megyei közgyőlés 233/2009. (XI. 13.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat Gyermek, Ifjúsági és Családi Üdülıközpontja alapító okiratának és vagyonkezelıi megállapodásának módosításáról A közgyőlés a Vas Megyei Önkormányzat Gyermek, Ifjúsági és Családi Üdülıközpontja vagyonhasználatából kivonja és a Vas Megyei Önkormányzat (Önkormányzati Hivatal) részére visszaveszi a Badacsonytomaj 035/19 hrsz-ú üdülıépület és udvar megnevezéső telephely ingatlant, és az intézmény alapító okiratát valamint a vagyonkezelıi szerzıdését az elıterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalommal módosítja. Az alapító okiratból a telephely (8261 Badacsonytomaj, Szegedi Róza u. 85.) törlésre kerül. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal ALAPÍTÓ OKIRAT Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése az alábbi költségvetési szervet alapítja: Az intézmény neve: Vas Megyei Önkormányzat Gyermek, Ifjúsági és Családi Üdülıközpontja Az intézmény székhelye: 8649 Balatonberény, Hétvezér u. 8. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Szakágazati besorolása: Alaptevékenysége: A helyi önkormányzatokról szóló 1990:LXV. tv. 70. (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Üdülıi szálláshely-szolgáltatás Üdülıi, tábori étkeztetés Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

31 NOVEMBER 13. Kiegészítı tevékenysége: Kisegítı tevékenysége: nincs Munkahelyi étkeztetés Máshova nem sorolt egyéb kiegészítı szolgáltatás Vállalkozási tevékenysége: Kisegítı tevékenység arányának felsı határa a kiadásokban: Mőködési köre: nincs Legfeljebb 30% Vas megye, Somogy megye Alapítás ideje: november 1. Az intézmény alapító és fenntartó szerve, székhelye: Az intézmény irányító szerve, székhelye : Besorolása: Elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: Vezetıjének kinevezési rendje: Foglalkoztatottak jogviszonya: Feladatellátást szolgáló vagyon: Vagyon feletti rendelkezési jogosultság Vas Megyei Önkormányzat (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.) Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.) - a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv - közszolgáltató szerv fajtája: közüzem - feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv teljes jogkörő költségvetési szerv A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése határozatlan idıre nevezi ki A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszony. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény az irányadó A megyei önkormányzat és az intézmény között létrejött vagyonkezelési szerzıdés alapján Vas megye Közgyőlésének a megyei önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2007. (IX. 28.) sz. egységes szerkezetbe foglalt rendelete, illetve az intézmény éves költségvetése tartalmazza A feladatellátást szolgáló vagyon felett az intézmény használati joggal rendelkezik Záradék: A Vas Megyei Önkormányzat Gyermek, Ifjúsági és Családi Üdülıközpontja alapító okiratát a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése 233/2009. (XI. 13.) határozatával jóváhagyta. Szombathely, november 13. Dr. Kun László sk. fıjegyzı Kovács Ferenc sk. Vas Megyei Közgyőlés elnöke

32 2009. NOVEMBER VAGYONKEZELİI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA a VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE, mint az önkormányzat vagyonával rendelkezni jogosult testület, illetve a képviseletében eljáró Kovács Ferenc, a közgyőlés elnöke, mint megbízó (a továbbiakban: megbízó) és a VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GYERMEK, IFJÚSÁGI ÉS CSALÁDI ÜDÜLİKÖZPONTJA (8649 Balatonberény, Hétvezér u.8.), mint helyi vagyonkezelı (továbbiakban: vagyonkezelı) között, a megbízó és vagyonkezelı között április 30-án megkötött, és azóta többször módosított vagyonkezelıi megállapodás módosítására: A Vas Megyei Közgyőlés a /2009. (XI.13.) számú határozatában döntött arról, hogy a Badacsonytomaj, Kisfaludy S.u. 24. szám alatti üdülı ingatlant és a hozzátartozó ingóvagyont kivonja a Vas Megyei Önkormányzat Gyermek, Ifjúsági és Családi Üdülıközpontja vagyonkezelésébıl, és a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal vagyonkezelésébe adja. A megbízó fentiek alapján, a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése 10/2007. (VI.8.) számú, a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal történı gazdálkodás szabályairól szóló vagyonrendeletében és a megállapodásban foglaltak szerint a vagyonkezelı ingyenes használatából, vagyonkezelésébıl kivonja a Badacsonytomaj 035/19 hrsz-ú üdülı ingatlant és a hozzátartozó ingóvagyont november 13-tól A vagyonkezelıi megállapodás további pontjait a jelen módosítás nem érinti, azok változatlan tartalommal fennmaradnak. Szombathely, november 13.. Dézsenyiné Herceg Anett mb. igazgató vagyonkezelı szerv képviseletében. Kovács Ferenc a közgyőlés elnöke a megyei közgyőlés képviseletében A megyei közgyőlés 234/2009. (XI. 13.) sz. határozata önkormányzati vállalat átalakításáról, és költségvetési szerv megszüntetésérıl A közgyőlés I. 1.) a) egyetért azzal, hogy az egyes jogi személyek vállalataként mőködı Vas Megyei Temetkezési Vállalat korlátolt felelısségő gazdasági társasággá alakuljon át I. 1-i hatállyal, b) az átalakuló egyes jogi személyek vállalata vagyonmérlege és az azt alátámasztó vagyonleltártervezete elkészítésének fordulónapjául IX. 30-át jelöli meg, c) egyetért azzal, hogy a b) pontban jelzett felértékelésen alapuló mérleg auditálására a megyei önkormányzat közgyőlésének könyvvizsgálója kapjon megbízást, d) megbízza az egyes jogi személyek vállalatainak megbízott igazgatóját, hogy a gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv ában foglaltak figyelembevételével készítsen átalakulási tervet, s ennek részeként készítse elı a jogelıd vállalat által használt vagyonnak a létrejövı gazdasági társaság vagyonkezelésbe adására vonatkozó szerzıdés-tervezet. Felelıs: megyei közgyőlés elnöke megyei fıjegyzı Vas Megyei Temetkezési Vállalat mb. igazgató Vas Megyei Temetkezési Vállalat irányító testületének elnöke Határidı: XI. 27.

33 NOVEMBER ) Felkéri az egyes jogi személyek vállalatának társtulajdonosát, Kıszeg Város Önkormányzatának Képviselıtestületét, hogy az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatban alakítsa álláspontját. Felelıs: Határidı: megyei közgyőlés elnöke azonnal (a felkérésre) II. 1.) A Vas Megyei Önkormányzat Gyermek, Ifjúsági és Családi Üdülıközpont, Balatonberény költségvetési szerv megszüntetı okiratát az elıterjesztéssel egyezıen jóváhagyja. 2.) Az 1.) pontban jelzett megszüntetı okiratokban megjelölt jogutód, a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. alapító okiratának, továbbá a társasággal kötött vagyonkezelıi szerzıdés módosítását az elıterjesztéssel egyezıen jóváhagyja. 3.) Felkéri a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatóját, hogy december 31-i hatállyal megszüntetett költségvetési szerv vagyonértékelésen alapuló, az önkormányzat könyvvizsgálója által auditált mérlegbeszámolója február 15-ig történı elkészítésérıl gondoskodjon. 4.) Felkéri a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatóját, hogy a költségvetési szervnél foglalkoztatott közalkalmazottakat tájékoztassa a megyei közgyőlés döntésérıl, s annak jogkövetkezményeirıl, illetve a munkajogi jogutódlás mibenlétérıl. 5.) elismert és nem vitatott tartozásainak kiegyenlítését teljes egészében magára vállalja; 6.) megbízza a megyei közgyőlés elnökét, hogy a megszüntetı okiratot küldje meg a Magyar Államkincstárnak; 7.) a Vas Megyei Önkormányzat Gyermek, Ifjúsági és Családi Üdülıközpontja vezetésére - annak oka fogyottsága miatt nem nevez ki igazgatót. Felelıs: Határidı: megyei közgyőlés elnöke Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft ügyvezetı igazgatója XII. 15., illetve II. 15. (a 1/d pontért) MEGSZÜNTETİ OKIRAT Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése, mint alapító a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. -ban foglaltak figyelembe vételével december 31-i hatállyal jogutóddal megszünteti az alábbi költségvetési szervet: A költségvetési szerv neve: Vas Megyei Önkormányzat Gyermek, Ifjúsági és Családi Üdülıközpontja A költségvetési szerv székhelye: 8649 Balatonberény, Hétvezér u. 8. Megszüntetı szerv neve, székhelye: Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.) Irányító szerv neve, székhelye: Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.) Jogutódjának neve, székhelye: Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. (9700 Szombathely, Sugár u. 9.) A megszüntetés oka: A feladatot gazdasági társaság keretein belül kívánja megvalósítani a jövıben a megszüntetı szerv (a évi CV. törvény a költségvetési szervek jogállásáról 12. (1) d) alapján.)

34 2009. NOVEMBER A közfeladat jövıbeni ellátása: Az üdültetési, a munkahelyi vendéglátás illetve a költségvetési szerv által végzett egyéb kisegítı tevékenységet (a gazdasági társaságokra vonatkozó teáor szerinti rendben) a fenntartó továbbiakban is ellátja. Az ellátásra nem kerülı feladatok indoka: A jövıben is ellátásra kerülnek a költségvetési szerv eddig ellátott feladatai. Utolsó kötelezettségvállalás napja: december 1. A megadott határidı elıtt a kötelezettségvállalás csak a módosított elıirányzat erejéig érvényesíthetı. Vagyon feletti rendelkezés: A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. vagyonkezelésébe kerülnek át a költségvetési szerv vagyonkezelésébe lévı ingatlanok (657/20 helyrajzi számú Üdülıépület és udvar, illetve 02/16 helyrajzi számú Strandfürdı) és a vagyonleltár szerinti ingóvagyon. Rendelkezés a megszőnı költségvetési szerv tartozásairól: A költségvetési szerv elismert és nem vitatott tartozásainak kiegyenlítését teljes egészében magára vállalja az alapító. Rendelkezés az intézményben foglalkoztatottakról: A megszüntetett költségvetési szerv 26 fı alkalmazotti státuszban álló valamennyi munkavállalója számára felajánlja a Munka Törvénykönyve szerinti továbbfoglalkoztatás lehetıségét a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft, mint munkajogi jogutód. Záradék A Vas Megyei Önkormányzat Gyermek, Ifjúsági és Családi Üdülıközpontja megszüntetı okiratát a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 234/2009. (XI. 13.) számú határozatával hagyta jóvá. Szombathely, november Dr. Kun László sk. fıjegyzı Kovács Ferenc sk. Vas Megyei Közgyőlés elnöke Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Korlátolt Felelısségő Társaság A l a p í t ó O k i r a t III. számú módosítása (a változásokkal egységes szerkezetben) A Vas Megyei Önkormányzat alapító (képviseli: Kovács Ferenc a Vas Megyei Közgyőlés elnöke) a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Korlátolt Felelısségő Társaság december 01. napján kelt alapító okiratát a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, valamint a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és bírósági cégeljárásról szóló évi V. törvény alapján az alapító közgyőlésének november 13. napján meghozott a 234/2009. (XI. 13.) számú határozatával az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe. 1. A Társaság egyedüli tulajdonosa, a társaság alapítója Vas Megyei Önkormányzat Székhely: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1. Képviseletre jogosult neve: Kovács Ferenc megyei közgyőlés elnöke. 2. A Társaság cégneve, rövidített cégneve 2.1. A Társaság cégneve: Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Korlátolt Felelısségő Társaság 2.2. A Társaság rövidített cégneve: Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft.

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) , , Telefax: (26)

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) , , Telefax: (26) Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) 325-133, 325-467, 326-018 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S Pomáz Város Képviselı-testületének 2012. május

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

Határozatok a FOTEX Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008 április 28-án tartott éves rendes közgyőlésén

Határozatok a FOTEX Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008 április 28-án tartott éves rendes közgyőlésén Határozatok a FOTEX Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008 április 28-án tartott éves rendes közgyőlésén 1/2008. sz. határozat: A közgyőlés jegyzıkönyvvezetıje dr. Gyülvészi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Társaság cégneve, székhelye: Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. A Társaság cégneve:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Társaság cégneve, székhelye: Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. A Társaság cégneve: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelıen üzletszerő gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes korlátolt felelısségő

Részletesebben

73/2011. (IV. 28.) MÖK

73/2011. (IV. 28.) MÖK 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: BÉKÉS-FERMENT KÖRNYEZETVÉDELMI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA Sorszám: IV/ 8 Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Mőszaki Osztály Minısített

Részletesebben

Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata

Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata tervezet 2013. december. Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító

Részletesebben

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi

Részletesebben

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közremőködı Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégkivonat A Cg.11-09-014785 cégjegyzékszámú Monostori Erıd

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i)

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i) A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18.

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18. Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 2014. december 18. 2 EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Alulírott alapító a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

INFOMANIAC Informatikai, Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

INFOMANIAC Informatikai, Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE A 2005. november 24. napján alapított INFOMANIAC Informatikai, Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE amely egységes szerkezetben tartalmazza a 2007. január 31.

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fı utca 179.; törzsszáma: 390022000; adószáma: 15390022-2-13; képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl.

Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 31/2007. (IV. 3.) ÖNK.

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának felülvizsgálata Az elıterjesztést

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Sajó Televízió Nonprofit Kft. (tervezet) Sajószentpéter 2009 2 ALAPÍTÓ OKIRAT (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az alapító jelen okirattal a gazdasági társaságokról szóló

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Közoktatási feladatok ellátását szolgáló térítésmentes használatra átadott ingatlanokra vonatkozó megállapodás

Részletesebben

ÁTALAKULÁSI KÖZLEMÉNY

ÁTALAKULÁSI KÖZLEMÉNY ÁTALAKULÁSI KÖZLEMÉNY A PRO-NET 1 Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-732276, KSH szám: 13380223-6312-113-01; adószám:

Részletesebben

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján A Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróságon Cg. 02-10-060289 cégjegyzékszámon bejegyzett Pécs Holding Város Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., adószáma: 12568011-2-02)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A társaság elnvezése, székhelye

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A társaság elnvezése, székhelye ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezet) Az Egységes Szerkezetben átvezetésre kerültek a korlátolt felelősségű társaságnak az alapítástól az egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá történő átalakulásáig

Részletesebben

BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1.

BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1. Kiszombor Község Önkormányzata Képviselıtestületének 21/1996 (XII.30.) KKÖT R E N D E L E T E kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben) Kiszombor Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 49.., valamint a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár 4. Székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos út 16. 5. Az intézmény

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület március 20-i ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület március 20-i ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. március 20-i ülésének könyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 38/2014. (III. 20.) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.: Tisztelt Képviselı-testület! DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Elıterjesztés Dorog Város Képviselı testületének

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 117/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának

Részletesebben

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Győri Fejlesztési Pólus Szolgáltató Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT 2006. január... Készítette és ellenjegyezte: f1--9022 Gy ár. Xia J. u. 7/.i (36

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-(

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-( NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 25.812 2/2013'/XII. Ügyintéző

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról

a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról F.M. Közgyőlése 285/2008. (IX.25.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Javaslat a Fejér Megyei Szakképzésszervezési

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9341/2012. Elıterjesztés - a képviselı-testületneka Tiszáninneni Református

Részletesebben

FREESOFT NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE a 2013. április 25.-én tartandó éves rendes közgyűlésre IGAZGATÓSÁG ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSI JAVASLATA Készítette: FreeSoft Nyrt. Jóváhagyta: FreeSoft

Részletesebben

Zárás: 2009. szeptember 30. Frissítés: 2009. november 16.

Zárás: 2009. szeptember 30. Frissítés: 2009. november 16. CompLex Kiadó Kft. Céginfó FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (Cg. 01-10-046157)

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25.

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25. Jegyzőkönyv a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt. 2013. éves rendes közgyűléséről 2013. április 25. Helyszín: Időpont: Jelen vannak: Közgyűlés módja: Közgyűlés: 1037 Budapest,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 200. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a Garay téri volt általános iskola épületének iskolai célú hasznosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T

Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére . Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Zárás: 2007. november 30. Frissítés: 2008. január 21. A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. 01-06-412888) adatai.

Zárás: 2007. november 30. Frissítés: 2008. január 21. A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. 01-06-412888) adatai. CompLex Kiadó Kft. Céghírek FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. ) adatai. I. Nyilvános adatok 1. Általános

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 30.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 30.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30.-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. társasági szerződésének módosítása Az előterjesztést

Részletesebben

1.1. Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei 1.1.1. Szilárd és olaj-tüzelıberendezések egyedi kéményeinek

1.1. Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei 1.1.1. Szilárd és olaj-tüzelıberendezések egyedi kéményeinek 1. sz. melléklet 1. oldal Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlés kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 37/1996. (XII.19.) Kgy. rendeletéhez kéményseprı-ipari közszolgáltatások 2012. évi tervezett

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Hajdúnánási Holding alaptıkéjének emelésérıl

ELİTERJESZTÉS a Hajdúnánási Holding alaptıkéjének emelésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l 15. Száma: 16614-11/2013. Elıkészítı: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre

Részletesebben

NvlREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSÉNEK. 131/2013.(V.30.) számú határozata. Működtető

NvlREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSÉNEK. 131/2013.(V.30.) számú határozata. Működtető NvlREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSÉNEK 131/2013.(V.30.) számú határozata az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ és a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ alapító

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére a Helyi TDM szervezettel kötendı ingatlanhasználati szerzıdés tárgyában Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-5/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-5/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 460-5/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

I. Cégformától független adatok

I. Cégformától független adatok A Cg.08-09-014691 cégjegyzékszámú UNIVERSITAS FIDELISSIMA Kereskedelmi, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.) cég 2013. október 13. napján hatályos

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a 3/1998. (II. 9.), 18/2005. (XII 9.), 15/2007. (XII.

Részletesebben

6. Tevékenység típusai pontjába új szakfeladatként az alaptevékenységek közé besorolja a Időskorúak átmeneti ellátása megnevezésűt.

6. Tevékenység típusai pontjába új szakfeladatként az alaptevékenységek közé besorolja a Időskorúak átmeneti ellátása megnevezésűt. 122/2009. (IX. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

A Rendelet melléklete helyébe jelen önkormányzati rendelet melléklete lép. E rendelet 2008. január 1-jével lép hatályba.

A Rendelet melléklete helyébe jelen önkormányzati rendelet melléklete lép. E rendelet 2008. január 1-jével lép hatályba. A Tolna Megyei Önkormányzat 20/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

MH: 12-5/101/2007. Melléklet: Alapító Okirat módosítás tervezete. Javaslat. A Miskolc Holding Zrt. Alapító Okiratának módosítására

MH: 12-5/101/2007. Melléklet: Alapító Okirat módosítás tervezete. Javaslat. A Miskolc Holding Zrt. Alapító Okiratának módosítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MH: 12-5/101/2007. Melléklet: Alapító Okirat módosítás tervezete 16/2007. Felügyelő bizottsági határozat 117/2007. (IX.27.) igazgatósági határozat Javaslat A Miskolc

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 310/2011. (06. 23.) számú határozata a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról 1. Pécs Megyei

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582 Komlósd, Fı u. 23. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Neve: Barcsi Szociális Központ Székhelye: 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 32-34. Telephelyei: Lakócsa Község Önkormányzata 7918 Lakócsa, Petıfi u. 11. Idısek Klubja 7582

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu.

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu. SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben