XX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM NOVEMBER 13. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2009. NOVEMBER 13. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ"

Átírás

1 XX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM NOVEMBER 13. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 225/2009. (IX. 25.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések október 23-i adományozásáról 250/2009. (XI. 13.) sz. határozat A Turisztikai és Sport Bizottság alelnökének megválasztásáról ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 9/2009. (XI. 16.) rendelet A kéményseprı ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló többször módosított 13/1996. (XII. 6.) rendelet módosításáról 10/2009. (XI.1 6.) rendelet A megyei önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 10/2007. (VI. 8.) rendelet módosításáról KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK 226/2009. (XI. 13.) sz. határozat A tárgysorozat elfogadásáról /2009. (XI. 13.) sz. határozat A közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámoló, valamint a közgyőlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 228/2009. (XI. 13.) sz. határozat Árvízvédelmi beruházások nyomon követése a megyében: a lukácsházi tározó építésének, a Rába árvízvédelmi elırejelzı rendszer megvalósításának helyzete, továbbá a Répce folyó árvízvédelmi helyzete, különös tekintettel a góri víztározóra. Monitoring a kiemelt megyei környezet és természetvédelmi projektekrıl címő tájékoztató elfogadásáról 229/2009. (XI. 13.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról 230/2009. (XI. 13.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 231/2009. (XI. 13.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról szóló pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottsági véleményének elfogadásáról

2 2009. NOVEMBER /2009. (XI. 13.) sz. határozat A Vas Megyei Kéményseperı és Tüzeléstechnikai Kft. szolgáltatási díjainak kerekítésérıl 233/2009. (XI. 13.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat Gyermek, Ifjúsági és Családi Üdülıközpontja alapító okiratának és vagyonkezelıi megállapodásának módosításáról 234/2009. (XI. 13.) sz. határozat Önkormányzati vállalat átalakításáról, és költségvetési szerv megszüntetésérıl 235/2009. (XI. 13.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. alapító okiratának módosításáról 236/2009. (XI. 13.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány alapító okiratának módosításáról 237/2009. (XI. 13.) sz. határozat Vas Megyei Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásának tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról 238/2009. (XI. 13.) sz. határozat Vas Megyei Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 239/2009. (XI. 13.) sz. határozat A Velem 384 hrsz-ú ingatlan (Hotel Avar) ½ tulajdoni hányadának adományozásáról, valamint közérdekő kötelezettségvállalásról 240/2009. (XI. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által kibocsátott kötvény helyzetérıl szóló beszámoló elfogadásáról 241/2009. (XI. 13.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi pénzügyi ellenırzési tervének elfogadásáról 242/2009. (XI. 13.) sz. határozat Az Önkormányzati Kórház Sárvár Szervezeti és Mőködési Szabályzatának elfogadásáról 243/2009. (XI. 13.) sz. határozat Vas Megye Biztonságos Települése cím adományozására pályázat kiírásáról 244/2009. (XI. 13.) sz. határozat A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-Európai Segítı Szolgálatához való csatlakozásról 245/2009. (XI. 13.) sz. határozat A Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága által a Smidt Múzeum felújításához benyújtandó pályázat támogatásáról /2009. (XI. 13.) sz. határozat Közösségi célú alapítvány támogatásáról /2009. (XI. 13.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról a Vasegerszegi Vöröskereszt részére 248/2009. (XI. 13.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról a Sárvári Pedagógus és Ifjúsági Kórus, valamint Kıszeg Baráti Köre részére 249/2009. (XI. 13.) sz. határozat Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozásáról a Vas Megyei Szent Flórián Tőzoltószövetség részére

3 NOVEMBER 13. KÖZLEMÉNYEK Tájékoztató az árvízvédelmi beruházások nyomon követésérıl a megyében: a lukácsházi tározó építésének, a Rába árvízvédelmi elırejelzı rendszer megvalósításának helyzete, továbbá a Répce folyó árvízvédelmi helyzete, különös tekintettel a góri víztározóra. Monitoring a kiemelt megyei környezet és természetvédelmi projektekrıl 1170 Beszámoló a Vas Megyei Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásának tapasztalatairól 1171 Pályázati felhívás Vas Megyei Biztonságos Települése cím elnyerésére 1233 SZEMÉLYI RÉSZ A megyei közgyőlés 225/2009. (IX. 25.) sz. határozata a megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések október 23-i adományozásáról A közgyőlés az 1956-os Forradalom Ünnepe alkalmából a megyei kitüntetı díjakat az alábbiak szerint adományozza: Batthyány Lajos Vas Megyéért Életmő Díj -at Dr. Széll Kálmán PhD., sebész, aneszteziológus, a Markusovszky Kórház nyugalmazott osztályvezetı fıorvosa, címzetes egyetemi docens, író, közéleti személyiség részére; Széll Kálmán Díj -at Dr. Tóth József, a volt megyei tanács nyugalmazott osztályvezetı-helyettese, fıtanácsos részére; Vas Megye Berzsenyi Dániel Díja -t Lesenyei Márta szobrászmővész részére; Markusovszky Lajos Díj -at Dr. Bokor Nándor, a Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános Rehabilitációs és Gyógyfürdı Kórház, Egyetemi Oktatókórház Zártkörően Mőködı Nonprofit Rt. Gasztroenterológiai és Belgyógyászati Osztály fıorvosa részére; Vas Megye Batthyány-Strattmann László Díja -t Poór László, a Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Szervezete megyei igazgatója részére; Lóránt Gyula Díj -at Szarka Zoltán, olimpiai bajnok részére; Jurisics Miklós Díj -at Krug Gusztáv, a Vas Megyei Polgárır Szervezetek Szövetsége elnöke részére. Felelıs: a közgyőlés elnöke (a kitőntetı díjak, valamint az azokkal járó pénzjutalom átadásáért) Határidı: október 23. A megyei közgyőlés 250/2009. (XI. 13.) sz. határozata a Turisztikai és Sport Bizottság alelnökének megválasztásáról A közgyőlés Tureczki Róbertet a Vas Megyei Közgyőlés Turisztikai és Sport Bizottság alelnökévé megválasztja.

4 2009. NOVEMBER ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK Vas Megye Közgyőlésének 9/2009. (XI. 16.) rendelete a kéményseprı ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 13/1996. (XII. 6.) rendelet módosításáról Vas Megye Közgyőlésének a kéményseprı ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 13/1996. (XII. 6.) számú rendelet módosításáról 1.. A R. 7.. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 7.. (3) A évre vonatkozó szolgáltatási díjat jelen rendelet melléklete tartalmazza. E rendelet január 1. napján lép hatályba. Szombathely, november Dr. Kun László sk. megyei fıjegyzı Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke A 13/1996. (XII. 6.) számú rendelet 2. sz. melléklete KÉMÉNYSEPRİ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÉVI DÍJAI A táblázat a évi díjakat ÁFA nélkül tartalmazza! 1.1 Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei Tevékenység megnevezése Lakosság Közület év év Egyedi kémények vegyes tüzeléshez (félévente egyszer) Győjtıkémények vegyes tüzeléshez (félévente egyszer) Szilárd-és olajtüzelı-berendezések központi kéményeinek 60 kw felett, 4096 cm 2 kéménykürtı keresztmetszete alatt ellenırzése és tisztítása (használat ideje alatt három havonta) Szilárd és olaj tüzelıberendezések központi kéményeinek (60 kw felett, 4096 cm 2 kéménykürtı keresztmetszete felett) ellenırzése és tisztítása (évente egyszer) Tartalék egyedi kémények ellenırzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) Tartalék győjtıkémények ellenırzése, tisztítása (évente egyszer) Tartalék üzemi/központi kémények ellenırzése, tisztítása Egyedi kémények gáztüzeléshez (évente egyszer) Győjtıkémények gáztüzeléshez (évente egyszer) cm 2 nél kisebb központi kémény, gáztüzeléshez

5 NOVEMBER cm 2 nagyobb központi kémény, gáztüzeléshez Egyedi kémény mesterséges áramlású égéstermék-elvezetéső berendezéshez CO 2 vagy O méréssel Győjtı kémény mesterséges égéstermékelvezetéső berendezésekhez CO 2 vagy O méréssel/készülék Központi kémény mesterséges áramlású égéstermék-elvezetéső berendezésekhez CO 2 vagy O méréssel A füstcsatorna ellenırzésének és tisztításának díja megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény díjának 50 %- ával 1.2. Külön jogszabályban meghatározott idıszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülıegységek kéménye forintban Tevékenység megnevezése lakosság közület év év Egyedi kémények ellenırzése és tisztítása (négyévenként) Győjtıkémények vegyes-tüzeléshez (négyévenként) Tartalék egyedi kémények ellenırzése, szükség szerinti tisztítása (négyévenként) Gáztüzelı berendezések egyedi kéményeinek ellenırzése szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) Gáztüzelı berendezések egyedi kéményeinek ellenırzése szükség szerinti tisztítása (üdülık esetén évente egyszer) Egyedi kémény mesterséges áramlású égéstermék-elvezetéső berendezéshez CO 2 vagy O 2 méréssel Új égéstermék elvezetı kivitelezés közbeni, eltakarás elıtti ellenırzés (létszámigény 2 fı) Ft/db Tevékenység megnevezése Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetése esetén Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetése esetén Győjtıkémény zárt égésterő berendezések esetén (szintenként) Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetése esetén Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetése esetén lakosság, közület 2010 év Új, újjáépített vagy megosztott épületek, lakások használatba végteléhez végzett kéményvizsgálatok, szakvélemények készítése (létszámigény 2 fı) lakosság, közület Tevékenység megnevezése Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetése esetén év 6027

6 2009. NOVEMBER Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetése esetén Győjtıkémény zárt égésterő berendezések esetén (szintenként) Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetése esetén Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetése esetén Újonnan épített vagy javított, illetıleg újból használatba vett felülvizsgálati kötelezettség alá esı kémények és tartozékok mőszaki felülvizsgálata, szakvélemény készítése (létszámigény 2 fı) Tevékenység megnevezése Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetése esetén Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetése esetén Győjtıkémény zárt égésterő berendezések esetén (szintenként) Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetése esetén Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetése esetén lakosság közület év év Gázüzemő kémények mőszaki átvételéhez, illetve a tüzelési mód megváltoztatása esetén szükséges terhelhetıség meghatározása Ft/db Tevékenység megnevezése lakosság és közület év Egyedi kémény esetén helyszíni adatfelvétel alapján méretezési nomogram 7133 felhasználásával Egyedi kémények M. Sz /2-85. szerinti ellenırzése Győjtıkémény esetén helyszíni adatfelvétel alapján számítógépes méretezés (szintenként) Központi kémény esetén helyszíni adatfelvétel alapján számítógépes méretezés Egycsatornás győjtıkémények felülvizsgálata és állapotfelmérése szintenként (3 fı) Túlnyomásos égéstermék elvezetı mőszeres minısítése, vizsgálata, gáztömörség, szivárgási érték mérés 4. Egyéb közszolgáltatással kapcsolatos (nem kéményseprı ipari munkák) 4.1. Kiszállás meghiúsult vizsgálat esetén Ft/db Tanúsítványok, bizonylatok pótlása, másolatok készítése Ft/db Egyéb irodai levelezés (ügyfél kérésére csekk, számla küldése) kezelési költség Ft/db 241

7 NOVEMBER 13. A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 10/2009. (XI. 16.) rendelete a megyei önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 10/2007. (VI. 8.) sz. rendelet módosítására A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bekezdésében és 79-80/B. -aiban kapott felhatalmazás alapján megalkotott, a megyei önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 10/2007. (VI. 8.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. A Rendelet 6. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Zártkörő pályázat esetén a kiíró nem bocsát ki részvételi felhívást, hanem azonos feltételek mellett, illetve biztosításával az általa kiválasztottaktól kér ajánlatot. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Szombathely, november Dr. Kun László sk. megyei fıjegyzı Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK A megyei közgyőlés 226/2009. (XI. 13.) sz. határozata a tárgysorozat elfogadásáról A közgyőlés az ülés tárgysorozatát a következık szerint állapítja meg: 1. Beszámoló a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl, valamint tájékoztató a közgyőlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásáról 2. Árvízvédelmi beruházások nyomon követése a megyében: a lukácsházi tározó építésének, a Rába árvízvédelmi elırejelzı rendszer megvalósításának helyzete, továbbá a Répce folyó árvízvédelmi helyzete, különös tekintettel a góri víztározóra. Monitoring a kiemelt megyei környezet és természetvédelmi projektekrıl 3. a.) A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciója b.) Könyvvizsgáló vélemény a évi költségvetési koncepcióról c.) A pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság írásos véleménye a évi költségvetési koncepcióról 4. A kéményseprı ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló többször módosított 13/1996. (XII. 6.) rendelet módosítása 5. A megyei önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 10/2007. (VI. 8.) rendelet módosítása 6. A Vas Megyei Önkormányzat Gyermek, Ifjúsági és Családi Üdülıközpontja alapító okiratának, vagyonkezelıi megállapodásának módosítása 7. Javaslat önkormányzati vállalat átalakítására, és költségvetési szerv megszüntetésére 8. A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. alapító okiratának módosítása 9. a.) A Vas Megyei Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásának tapasztalatai b.) Könyvvizsgálói vélemény a Vas Megyei Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásának tapasztalatairól

8 2009. NOVEMBER A Velem 384 hrsz-ú ingatlan (Hotel Avar) ½ tulajdoni hányadának adományozása, valamint közérdekő kötelezettségvállalás 11. Beszámoló a megyei önkormányzat által kibocsátott kötvény helyzetérıl 12. A Vas Megyei Önkormányzat évi pénzügyi ellenırzési terve 13. Az Önkormányzati Kórház Sárvár Szervezeti és Mőködési Szabályzatának elfogadása 14. Pályázat kiírása Vas Megye Biztonságos Települése cím adományozására 15. Csatlakozás a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-Európai Segítı Szolgálatához 16. Pályázat benyújtása a Smidt Múzeum felújításához a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága által 17. Közösségi célú alapítvány támogatása 18. Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása a Vasegerszegi Vöröskereszt részére 19. Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása a Sárvári Pedagógus és Ifjúsági Kórus, valamint Kıszeg Baráti Köre részére 20. Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele adományozása a Vas Megyei Szent Flórián Tőzoltószövetség részére A megyei közgyőlés 227/2009. (XI. 13.) sz. határozata a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámoló, valamint a közgyőlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról A közgyőlés az elızı ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámolót, valamint elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásáról szóló tájékoztatót elfogadja. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 228/2009. (XI. 13.) sz. határozata Árvízvédelmi beruházások nyomon követése a megyében: a lukácsházi tározó építésének, a Rába árvízvédelmi elırejelzı rendszer megvalósításának helyzete, továbbá a Répce folyó árvízvédelmi helyzete, különös tekintettel a góri víztározóra. Monitoring a kiemelt megyei környezet és természetvédelmi projektekrıl címő tájékoztató elfogadásáról A közgyőlés az Árvízvédelmi beruházások nyomon követése a megyében: a lukácsházi tározó építésének, a Rába árvízvédelmi elırejelzı rendszer megvalósításának helyzete, továbbá a Répce folyó árvízvédelmi helyzete, különös tekintettel a góri víztározóra. Monitoring a kiemelt megyei környezet és természetvédelmi projektekrıl címő tájékoztatót elfogadja. A megyei közgyőlés 229/2009. (XI. 13.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról 1. A megyei közgyőlés kinyilvánítja, hogy megértve a gazdasági válsághelyzetet a kormány évi költségvetési törvényjavaslatában a megyei önkormányzatok részére biztosítandó állami támogatásból, illetve a várható illetékbevételbıl feladatait nem tudja ellátni, ezért kezdeményezi a törvényjavaslat módosítását; Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal 2. A megyei közgyőlés a évi költségvetési törvényjavaslat figyelembe vételével számításba vehetı bevételei alapján a évi költségvetési rendelettervezet alapjául a koncepció B/ változatát fogadja el, melyben a mőködési pénzügyi hiány millió Ft. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke február 15. költségvetési rendelettervezet közgyőlés elé terjesztéséért.

9 NOVEMBER 13.

10 2009. NOVEMBER

11 NOVEMBER 13.

12 2009. NOVEMBER

13 NOVEMBER 13.

14 2009. NOVEMBER

15 NOVEMBER 13.

16 2009. NOVEMBER

17 NOVEMBER 13.

18 2009. NOVEMBER

19 NOVEMBER 13.

20 2009. NOVEMBER

21 NOVEMBER 13.

22 2009. NOVEMBER

23 NOVEMBER 13.

24 2009. NOVEMBER

25 NOVEMBER 13.

26 2009. NOVEMBER

27 NOVEMBER 13.

28 2009. NOVEMBER

29 NOVEMBER 13.

30 2009. NOVEMBER A megyei közgyőlés 230/2009. (XI. 13.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról A közgyőlés a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról készült könyvvizsgálói véleményt elfogadja. A megyei közgyőlés 231/2009. (XI. 13.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról szóló pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottsági véleményének elfogadásáról A közgyőlés a pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottságnak a Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról szóló véleményét elfogadja. A megyei közgyőlés 232/2009. (XI. 13.) sz. határozata a Vas Megyei Kéményseperı és Tüzeléstechnikai Kft. szolgáltatási díjainak kerekítésérıl A közgyőlés felhatalmazza a Vas Megyei Kéményseprı és Tüzeléstechnikai Kft-t, hogy a szolgáltatási díjak ÁFÁ-val növelt éves összegét 10 Ft-ra kerekítse. Felelıs: a közgyőlés elnöke Határidı: azonnal A megyei közgyőlés 233/2009. (XI. 13.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat Gyermek, Ifjúsági és Családi Üdülıközpontja alapító okiratának és vagyonkezelıi megállapodásának módosításáról A közgyőlés a Vas Megyei Önkormányzat Gyermek, Ifjúsági és Családi Üdülıközpontja vagyonhasználatából kivonja és a Vas Megyei Önkormányzat (Önkormányzati Hivatal) részére visszaveszi a Badacsonytomaj 035/19 hrsz-ú üdülıépület és udvar megnevezéső telephely ingatlant, és az intézmény alapító okiratát valamint a vagyonkezelıi szerzıdését az elıterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalommal módosítja. Az alapító okiratból a telephely (8261 Badacsonytomaj, Szegedi Róza u. 85.) törlésre kerül. Felelıs: Határidı: a közgyőlés elnöke azonnal ALAPÍTÓ OKIRAT Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése az alábbi költségvetési szervet alapítja: Az intézmény neve: Vas Megyei Önkormányzat Gyermek, Ifjúsági és Családi Üdülıközpontja Az intézmény székhelye: 8649 Balatonberény, Hétvezér u. 8. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Szakágazati besorolása: Alaptevékenysége: A helyi önkormányzatokról szóló 1990:LXV. tv. 70. (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Üdülıi szálláshely-szolgáltatás Üdülıi, tábori étkeztetés Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

31 NOVEMBER 13. Kiegészítı tevékenysége: Kisegítı tevékenysége: nincs Munkahelyi étkeztetés Máshova nem sorolt egyéb kiegészítı szolgáltatás Vállalkozási tevékenysége: Kisegítı tevékenység arányának felsı határa a kiadásokban: Mőködési köre: nincs Legfeljebb 30% Vas megye, Somogy megye Alapítás ideje: november 1. Az intézmény alapító és fenntartó szerve, székhelye: Az intézmény irányító szerve, székhelye : Besorolása: Elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: Vezetıjének kinevezési rendje: Foglalkoztatottak jogviszonya: Feladatellátást szolgáló vagyon: Vagyon feletti rendelkezési jogosultság Vas Megyei Önkormányzat (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.) Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.) - a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv - közszolgáltató szerv fajtája: közüzem - feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv teljes jogkörő költségvetési szerv A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése határozatlan idıre nevezi ki A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszony. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény az irányadó A megyei önkormányzat és az intézmény között létrejött vagyonkezelési szerzıdés alapján Vas megye Közgyőlésének a megyei önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2007. (IX. 28.) sz. egységes szerkezetbe foglalt rendelete, illetve az intézmény éves költségvetése tartalmazza A feladatellátást szolgáló vagyon felett az intézmény használati joggal rendelkezik Záradék: A Vas Megyei Önkormányzat Gyermek, Ifjúsági és Családi Üdülıközpontja alapító okiratát a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése 233/2009. (XI. 13.) határozatával jóváhagyta. Szombathely, november 13. Dr. Kun László sk. fıjegyzı Kovács Ferenc sk. Vas Megyei Közgyőlés elnöke

32 2009. NOVEMBER VAGYONKEZELİI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA a VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE, mint az önkormányzat vagyonával rendelkezni jogosult testület, illetve a képviseletében eljáró Kovács Ferenc, a közgyőlés elnöke, mint megbízó (a továbbiakban: megbízó) és a VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GYERMEK, IFJÚSÁGI ÉS CSALÁDI ÜDÜLİKÖZPONTJA (8649 Balatonberény, Hétvezér u.8.), mint helyi vagyonkezelı (továbbiakban: vagyonkezelı) között, a megbízó és vagyonkezelı között április 30-án megkötött, és azóta többször módosított vagyonkezelıi megállapodás módosítására: A Vas Megyei Közgyőlés a /2009. (XI.13.) számú határozatában döntött arról, hogy a Badacsonytomaj, Kisfaludy S.u. 24. szám alatti üdülı ingatlant és a hozzátartozó ingóvagyont kivonja a Vas Megyei Önkormányzat Gyermek, Ifjúsági és Családi Üdülıközpontja vagyonkezelésébıl, és a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal vagyonkezelésébe adja. A megbízó fentiek alapján, a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése 10/2007. (VI.8.) számú, a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal történı gazdálkodás szabályairól szóló vagyonrendeletében és a megállapodásban foglaltak szerint a vagyonkezelı ingyenes használatából, vagyonkezelésébıl kivonja a Badacsonytomaj 035/19 hrsz-ú üdülı ingatlant és a hozzátartozó ingóvagyont november 13-tól A vagyonkezelıi megállapodás további pontjait a jelen módosítás nem érinti, azok változatlan tartalommal fennmaradnak. Szombathely, november 13.. Dézsenyiné Herceg Anett mb. igazgató vagyonkezelı szerv képviseletében. Kovács Ferenc a közgyőlés elnöke a megyei közgyőlés képviseletében A megyei közgyőlés 234/2009. (XI. 13.) sz. határozata önkormányzati vállalat átalakításáról, és költségvetési szerv megszüntetésérıl A közgyőlés I. 1.) a) egyetért azzal, hogy az egyes jogi személyek vállalataként mőködı Vas Megyei Temetkezési Vállalat korlátolt felelısségő gazdasági társasággá alakuljon át I. 1-i hatállyal, b) az átalakuló egyes jogi személyek vállalata vagyonmérlege és az azt alátámasztó vagyonleltártervezete elkészítésének fordulónapjául IX. 30-át jelöli meg, c) egyetért azzal, hogy a b) pontban jelzett felértékelésen alapuló mérleg auditálására a megyei önkormányzat közgyőlésének könyvvizsgálója kapjon megbízást, d) megbízza az egyes jogi személyek vállalatainak megbízott igazgatóját, hogy a gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv ában foglaltak figyelembevételével készítsen átalakulási tervet, s ennek részeként készítse elı a jogelıd vállalat által használt vagyonnak a létrejövı gazdasági társaság vagyonkezelésbe adására vonatkozó szerzıdés-tervezet. Felelıs: megyei közgyőlés elnöke megyei fıjegyzı Vas Megyei Temetkezési Vállalat mb. igazgató Vas Megyei Temetkezési Vállalat irányító testületének elnöke Határidı: XI. 27.

33 NOVEMBER ) Felkéri az egyes jogi személyek vállalatának társtulajdonosát, Kıszeg Város Önkormányzatának Képviselıtestületét, hogy az 1.) pontban foglaltakkal kapcsolatban alakítsa álláspontját. Felelıs: Határidı: megyei közgyőlés elnöke azonnal (a felkérésre) II. 1.) A Vas Megyei Önkormányzat Gyermek, Ifjúsági és Családi Üdülıközpont, Balatonberény költségvetési szerv megszüntetı okiratát az elıterjesztéssel egyezıen jóváhagyja. 2.) Az 1.) pontban jelzett megszüntetı okiratokban megjelölt jogutód, a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. alapító okiratának, továbbá a társasággal kötött vagyonkezelıi szerzıdés módosítását az elıterjesztéssel egyezıen jóváhagyja. 3.) Felkéri a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatóját, hogy december 31-i hatállyal megszüntetett költségvetési szerv vagyonértékelésen alapuló, az önkormányzat könyvvizsgálója által auditált mérlegbeszámolója február 15-ig történı elkészítésérıl gondoskodjon. 4.) Felkéri a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatóját, hogy a költségvetési szervnél foglalkoztatott közalkalmazottakat tájékoztassa a megyei közgyőlés döntésérıl, s annak jogkövetkezményeirıl, illetve a munkajogi jogutódlás mibenlétérıl. 5.) elismert és nem vitatott tartozásainak kiegyenlítését teljes egészében magára vállalja; 6.) megbízza a megyei közgyőlés elnökét, hogy a megszüntetı okiratot küldje meg a Magyar Államkincstárnak; 7.) a Vas Megyei Önkormányzat Gyermek, Ifjúsági és Családi Üdülıközpontja vezetésére - annak oka fogyottsága miatt nem nevez ki igazgatót. Felelıs: Határidı: megyei közgyőlés elnöke Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft ügyvezetı igazgatója XII. 15., illetve II. 15. (a 1/d pontért) MEGSZÜNTETİ OKIRAT Vas Megye Önkormányzatának Közgyőlése, mint alapító a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. -ban foglaltak figyelembe vételével december 31-i hatállyal jogutóddal megszünteti az alábbi költségvetési szervet: A költségvetési szerv neve: Vas Megyei Önkormányzat Gyermek, Ifjúsági és Családi Üdülıközpontja A költségvetési szerv székhelye: 8649 Balatonberény, Hétvezér u. 8. Megszüntetı szerv neve, székhelye: Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.) Irányító szerv neve, székhelye: Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.) Jogutódjának neve, székhelye: Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. (9700 Szombathely, Sugár u. 9.) A megszüntetés oka: A feladatot gazdasági társaság keretein belül kívánja megvalósítani a jövıben a megszüntetı szerv (a évi CV. törvény a költségvetési szervek jogállásáról 12. (1) d) alapján.)

34 2009. NOVEMBER A közfeladat jövıbeni ellátása: Az üdültetési, a munkahelyi vendéglátás illetve a költségvetési szerv által végzett egyéb kisegítı tevékenységet (a gazdasági társaságokra vonatkozó teáor szerinti rendben) a fenntartó továbbiakban is ellátja. Az ellátásra nem kerülı feladatok indoka: A jövıben is ellátásra kerülnek a költségvetési szerv eddig ellátott feladatai. Utolsó kötelezettségvállalás napja: december 1. A megadott határidı elıtt a kötelezettségvállalás csak a módosított elıirányzat erejéig érvényesíthetı. Vagyon feletti rendelkezés: A Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft. vagyonkezelésébe kerülnek át a költségvetési szerv vagyonkezelésébe lévı ingatlanok (657/20 helyrajzi számú Üdülıépület és udvar, illetve 02/16 helyrajzi számú Strandfürdı) és a vagyonleltár szerinti ingóvagyon. Rendelkezés a megszőnı költségvetési szerv tartozásairól: A költségvetési szerv elismert és nem vitatott tartozásainak kiegyenlítését teljes egészében magára vállalja az alapító. Rendelkezés az intézményben foglalkoztatottakról: A megszüntetett költségvetési szerv 26 fı alkalmazotti státuszban álló valamennyi munkavállalója számára felajánlja a Munka Törvénykönyve szerinti továbbfoglalkoztatás lehetıségét a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft, mint munkajogi jogutód. Záradék A Vas Megyei Önkormányzat Gyermek, Ifjúsági és Családi Üdülıközpontja megszüntetı okiratát a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 234/2009. (XI. 13.) számú határozatával hagyta jóvá. Szombathely, november Dr. Kun László sk. fıjegyzı Kovács Ferenc sk. Vas Megyei Közgyőlés elnöke Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Korlátolt Felelısségő Társaság A l a p í t ó O k i r a t III. számú módosítása (a változásokkal egységes szerkezetben) A Vas Megyei Önkormányzat alapító (képviseli: Kovács Ferenc a Vas Megyei Közgyőlés elnöke) a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Korlátolt Felelısségő Társaság december 01. napján kelt alapító okiratát a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, valamint a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és bírósági cégeljárásról szóló évi V. törvény alapján az alapító közgyőlésének november 13. napján meghozott a 234/2009. (XI. 13.) számú határozatával az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe. 1. A Társaság egyedüli tulajdonosa, a társaság alapítója Vas Megyei Önkormányzat Székhely: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1. Képviseletre jogosult neve: Kovács Ferenc megyei közgyőlés elnöke. 2. A Társaság cégneve, rövidített cégneve 2.1. A Társaság cégneve: Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Korlátolt Felelısségő Társaság 2.2. A Társaság rövidített cégneve: Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelı Kft.

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. NOVEMBER 17-DECEMBER 9. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. NOVEMBER 17-DECEMBER 9. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. NOVEMBER 17-DECEMBER 9. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított

Részletesebben

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. június 29-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 22/2011.(VII.5.) ÖR. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004.

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE

ALAPSZABÁLY. (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE ALAPSZABÁLY (Módosításokkal egységes szerkezetben ) I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE 1. A társaság teljes neve: KÖZVIL Elsı Magyar Közvilágítási Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 630 /2007. E LİT E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ülésére Tárgy: Üzletrész vásárlása, kft. alapító okiratának elfogadása

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-8/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 14-én 13.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 8. szám 2007. szeptember KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal 16/2007. (VI. 7.) sz. ÖR A megyei önkormányzat

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erısödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelı képességének

Részletesebben

Zérczi László és Stumpf Attila képviselık igazoltan vanak távol.

Zérczi László és Stumpf Attila képviselık igazoltan vanak távol. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 888-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Jelen vannak:

Részletesebben

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról 65/2013. (III. 28.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról Az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt

Részletesebben

Napirendi pontokkal kapcsolatos tájékoztató (2015.02.27-án tartandó taggyőléshez)

Napirendi pontokkal kapcsolatos tájékoztató (2015.02.27-án tartandó taggyőléshez) Napirendi pontokkal kapcsolatos tájékoztató (2015.02.27-án tartandó taggyőléshez) 1. napirendi ponthoz: A 2015 február 6-i taggyőlésen a Társaság döntött a Társaság törzstıkéje felemelésérıl, mely törzstıke-emelés

Részletesebben

Vállalkozási formák a vendéglátásban

Vállalkozási formák a vendéglátásban Vállalkozási formák a vendéglátásban TÉMAKÖR TARTALMA - Vállalkozás, vállalkozási formák - Egyéni vállalkozás, egyéni cég - Gazdasági társaságok - Csıdeljárás, felszámolási eljárás VÁLLALKOZÁS (Üzleti)

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL MEGÁLLAPODÁS ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL 256. sz. elıterjesztés melléklete egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, adószáma: 15416566217, Székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8., képviseli:

Részletesebben

K I V O N A T. 510/2013. (XI.28.) Tata Kt. határozata a 2013. november 27-i testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok meghatározásáról

K I V O N A T. 510/2013. (XI.28.) Tata Kt. határozata a 2013. november 27-i testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok meghatározásáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének. 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete az építményadóról

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének. 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete az építményadóról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT Alapító Okirat Készítette és ellenjegyezte: Dr. Erıs Anikó ügyvéd - 1 - ALAPÍTÓ OKIRAT Lövő Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Televízió Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Televízió Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: jako.gergely@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/714/2014. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Televízió Nonprofit Kft. társasági

Részletesebben

A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i ZÁRT ülésén hozott döntések:

A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i ZÁRT ülésén hozott döntések: A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i ZÁRT ülésén hozott döntések: 244/2008. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete megbízza Huber Helgát a Kiskunhalasi Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgatói

Részletesebben

A társaság neve: Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság neve: Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság IX-265/3446/2012. sz. határozat 2. sz. melléklete A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezet) A módosítások vastag, dőlt betűkkel szedve Miskolc

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

I. Fejezet Általános elvek

I. Fejezet Általános elvek MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK.../20.(...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A Magas-BakonyTurisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft. Társasági szerződés módosítása

Részletesebben

A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2.sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRATA Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése V-133/2876/2012.sz. határozatával az Államháztartásról szóló

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 1/2011. (II. 18.) sz. határozat A területfejlesztési és külkapcsolati, valamint

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Tartalomjegyzék 1. A Társaság adatai... 4 1.1. A Társaság cégneve:... 4 1.2. A Társaság neve angolul...

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Sajó Televízió Nonprofit Kft. (tervezet) Sajószentpéter 2009 2 ALAPÍTÓ OKIRAT (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az alapító jelen okirattal a gazdasági társaságokról szóló

Részletesebben

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata -a 18.sz. módosításokkal egységes szerkezetben Dőlt és vastag betűs szövegrész a módosítást jelöli 2015. január 1. Ellenjegyzete:

Részletesebben