Balogh Árpád igazgató. Iskolánkban nappali és esti tagozaton emelt szintû és felsõfokú képzéstípusok közül választhat.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balogh Árpád igazgató. Iskolánkban nappali és esti tagozaton emelt szintû és felsõfokú képzéstípusok közül választhat."

Átírás

1

2 Tisztelt Érdeklõdõ! Debrecenben, a belváros szomszédságában, 2002 februárjában indítottuk középiskolai, érettségi utáni szakképzési tevékenységünket, amelyet 2006 szeptembere óta Sirius Informatikai Szakközépiskola néven folytatunk. Az intézményben a kor szelleméhez és a gyorsan változó munkaerõpiaci kihívásokhoz alkalmazkodva olyan szakmák oktatása folyik, amelyek esélyt biztosítanak az elhelyezkedésben. A felsõoktatásba bekerülni szándékozók számára is hasznosak a nálunk megszerezhetõ végzettségek, hiszen a bolognai folyamathoz integrálódó magyar felsõoktatás egyik belépési pontja a felsõfokú szakképzés. Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a magas szintû szakmai és nyelvi oktatásra, nem tévesztve szem elõl azt sem, hogy a diákok jól érezzék magukat nálunk. Ennek záloga a magasan képzett diákközpontú tanári kar. Remélem, sikerült felkeltenem érdeklõdését iskolánk iránt, amennyiben információra, segítségre van szüksége, bizalommal forduljon hozzánk! Tisztelettel: Balogh Árpád igazgató Iskolánkban nappali és esti tagozaton emelt szintû és felsõfokú képzéstípusok közül választhat. Képzéseink 2 évig (4 félévig) tartanak. Felsõfokú szakképzések Emelt szintû szakképzések Médiatechnológus asszisztens Intézményi kommunikátor Banki szakügyintézõ Reklámszervezõ szakmenedzser Web-programozó Multimédia-fejlesztõ Szoftverfejlesztõ Gazdasági informatikus

3 Médiatechnológus asszisztens A médiatechnológus asszisztens elsõsorban szöveg-, hang-, kép-, mozgókép-, animáció-fájlokat tartalmazó, interaktív mûködtetésû számítógépes szoftvert állít elõ önállóan vagy munkacsoportban. Ismeri az elektronikus és hagyományos médiatervezési, szerkesztési, elõállítási módszereket, azok eszközeit. Tevékenységi körébe tartozik a multimédia-fejlesztés és weblap-készítés részfeladatainak önálló elvégzése és a felsorolt munkafolyamatok irányítására, vezetése, szervezése. Alkalmazza a számítástechnikai eszközök lehetõségeit, kommunikációs ismereteit. Együttmûködik az oktatási és kutatási intézményekkel, a médiaszakemberekkel, forgatókönyvírókkal, látványtervezõkkel, partnerekkel. Intézményi kommunikátor Az intézményi kommunikátor önkormányzatok, vállalkozások, alapítványok, államigazgatási, érdekvédelmi és civil szervezetek alkalmazottjaként a belsõ és külsõ kommunikációs kapcsolatok felelõse. Egyik elsõ számú munkatársa a legfelsõbb szintû vezetõknek. Az intézmény képviselõjeként kapcsolatokat épít a médiával, a partner szervezetekkel, a fogyasztókkal és az egyes állampolgárokkal. Kommunikációs tréningeket szervez, segítséget nyújt krízishelyzetekben. Feladata a médiafigyelés, az intézménnyel (vállalattal) kapcsolatos információk dokumentálása, az információs környezet változásainak regisztrálása és elemzése. Kapcsolatot tart a nyomdákkal, a reklámirodákkal és a sajtóval, sajtókonferenciákat szervez, részt vesz a piac- és közvélemény-kutatásban. Munkájához tartoznak a tõzsdefigyelés, az arculat-alakítás és az arculati alapok kidolgozásának részfeladatai. 3

4 Banki szakügyintézõ A banki szakügyintézõ feladata a banki hálózat egyes egységeinél az ügyintézõk munkájának szervezése, irányítása, az ügyfelekkel való kommunikáció, a banküzemben adódó feladatok önálló végrehajtása. Munkája során jogszabályokat alkalmaz, banki információt, adatokat gyûjt, nyilvántart és szolgáltat, szabályozási, elõkészítõi és elemzési feladatokat végez, közremûködik az ellenõrzésekben, intézkedéseket kezdeményez saját hatáskörén túlmenõ ügyekben. A feladatnak megfelelõen informatikai, irodatechnikai és audio-vizuális eszközöket alkalmaz a rendelkezésre álló eszközpark rendeltetésszerû használatával. Fõbb szakmai feladatai az ügyfelekkel való kommunikáció, az ügyfelek folyamatos tájékoztatása, a mindennapi ügyfélforgalomból adódó feladatok szervezése, elvégzése, pénztári és letétkezelési feladatok elvégzése, a banki elemzõ munkába való bekapcsolódás, a vonatkozó rendeletek, törvények és belsõ szabályzatok hatékony alkalmazása elsõsorban a bank hálózati egységei által végzett pénzforgalmi, betéti, hitelezési, értékpapír-forgalmazási és deviza-üzletági tevékenységi területen. Reklámszervezõ szakmenedzser A reklámszervezõ szakmenedzser a marketing- és reklámtevékenység szervezésével, irányításával, ellenõrzésével kapcsolatos olyan feladatokat lát el, amelyek még szakirányú közgazdasági végzettséget nem igényelnek. Feladatait általában különbözõ média (nyomtatott és elektronikus sajtó), illetve marketing- és reklámügynökségek kreatív és média részlegei, valamint vásár- és kiállítás-szervezõ vállalkozások számára végzi. Feladata a vállalati imázs és arculattervezés, a társaság reklámhordozóinak tervezése, beszerzése, készleten tartása, az ügyfelek felkutatása és meggyõzése, korábbi ügyfélkapcsolatok karbantartása, a termék és szolgáltatás reklámozása, menedzselése, a megrendelések felkutatása, az értékesítés szervezése, bonyolítása, a marketing és reklámköltségek tervezése, figyelemmel kísérése, adminisztrációja. Együttmûködik a vállalat külsõ partnereivel, részt vesz az üzleti folyamatok szabályozottságának fenntartásában, az értékesítést végzõ szervezeti egységek feladatainak megoldásában, a stratégiai szintû döntések meghozatalában. 4

5 Web-programozó A web-programozó elõkészíti az alkalmazás fejlesztését, alkalmazást tervez és fejleszt. Számítógépet helyez üzembe, programokat telepít, operációs rendszert használ, vírusellenõrzést, vírusirtást végez. Szövegszerkesztõ, táblázatkezelõ és adatbázis-kezelõ programokat, hálózati rendszereket, számítógépes alkalmazói programokat és mûszaki, ügyviteli leírásokat, utasításokat használ. Tanulmányaik során a tanulók a számítógépek karbantartását, szoftverek telepítését, számítógépek üzemeltetését hálózatban, hálózati alapismereteket, hálózati operációs rendszereket, internet szolgáltatásokat, multimédia alapjait, alapfogalmait, médiaelemeket (hang, videó, mozgókép, állókép), médiaismeret, multimédia alkalmazásokat, web-alkalmazások forrásanyagainak elõállítását, szövegdigitalizáló eszközöket, OCR-technikákat, vektor- és rasztergrafikus képszerkesztõ szoftvereket, hang- és videoszerkesztõ szoftvereket, animáció szerkesztést, 3D grafikát, online adatbázisok létrehozását, adatbázis-szerver rendszereket (MySql, MS SQL szerver), strukturált programozási nyelveket, objektumorientált programnyelveket (C++, Java), grafikus fejlesztõ környezeteket, a webes publikáció technológiáit (HTML, XML), webszerkesztõ szoftverrendszereket, kliensoldali programnyelveket (VBScript, JavaScript) és szerveroldali programnyelveket (Java, PHP) ismernek meg. Multimédia-fejlesztõ A multimédia-fejlesztõ az írott szöveget, hangot, álló és mozgóképeket, ábrákat, animációt egyesítõ, digitálisan tárolt, interaktívan mûködõ számítógépes szoftvert hoz létre. Ezt a rendelkezésére bocsátott leírás - forgatókönyv - alapján a számára átadott digitális vagy analóg formában tárolt forrásanyagokból a megfelelõ számítógépes és egyéb hardver, valamint szoftver eszközök segítségével, munkacsoportban végzi. Képes az adott szakterület szakértõjébõl, a látványtervezõbõl és médiaszakemberbõl álló munkacsoport vezetésére. Feladata a fejlesztõ és lejátszó rendszerek mûködtetése, speciális multimédia szoftverek használata és az általános célú szoftverek használata. 5

6 Szoftverfejlesztõ (volt számítástechnikai programozó) A szoftverfejlesztõ alkalmas a társadalmi és gazdasági élet minden területén számítógépes programozási, programozó munkacsoport irányítási, valamint adatvédelmi felelõsi feladatok ellátására. Képes komplex felhasználói programok készítésére és adaptálására, továbbá rendelkezik a szakmai követelményben meghatározott számítástechnikai eszközök használatához szükséges idegennyelvismerettel. Várható feladataik eredményes ellátása érdekében a tanulók számítástechnikai alapismereteket, operációs rendszereket, kommunikációs alapismereteket, szövegszerkesztést, táblázatkezelést, adatbázis-kezelést, prezentációt és grafikát, adatvédelmet, programozást, matematikát, vizuális programozást, adatbázis-programozást, szoftverfejlesztési technológiát és számítógépes grafikát tanulnak. Gazdasági informatikus A gazdasági informatikus olyan szakember, aki alkalmas a gazdasági szférában - elsõsorban a vállalkozások területén - keletkezõ információk feltárására, gyûjtésére; számítógépes feldolgozásban és -nyilvántartásban való közremûködésre; az információk karbantartására, valamint az így nyert újabb információknak a vállalkozásoknál történõ hasznosítására. Ennek megfelelõen járatos a gazdaságtannal és az informatikával összefüggõ ismeretek alkalmazásában. Munkája során hatékonyan alkalmazza e feladatok megoldásához szükséges számítástechnikai eszközöket; feladatukat - alkalmanként - az információrendszer szervezõ és a számítástechnikai programozó szakemberekkel együttmûködve oldják meg. 6

7 Jelentkezés feltételei Gimnáziumi vagy szakközépiskolai érettségi bizonyítvány (Felvételi vizsga nincs) Kitöltött és aláírt Jelentkezési lap, amely letölthetõ honlapunkról: 1 db igazolványkép a diákigazolványhoz A kitöltött, kinyomtatott és aláírt jelentkezési lapokat kérjük, juttassa el az alábbi címre: Sirius Informatikai Szakközépiskola 4025 Debrecen, Salétrom u. 1. Kedvezmények Diákigazolvány Családi pótlék Árvaellátás Tankönyvtámogatás Diákhitel Kollégiumi elhelyezés

8 Elérhetõségeink Sirius Informatikai Szakközépiskola Tájékoztatás: Beiratkozás: 4025 Debrecen, Salétrom u. 1. Tel.: Fax: Mobil: Ügyintézés: 8.00 és óra között.

Felvételi tájékoztató. Tandíjmentes, iskolarendszerű felsőfokú és emelt szintű képzések nappal és esti tagozaton akadálymentesített környezetben

Felvételi tájékoztató. Tandíjmentes, iskolarendszerű felsőfokú és emelt szintű képzések nappal és esti tagozaton akadálymentesített környezetben Felvételi tájékoztató Tandíjmentes, iskolarendszerű felsőfokú és emelt szintű képzések nappal és esti tagozaton akadálymentesített környezetben 2012 2013 Tisztelt Érdeklődő! Debrecenben, a belváros szomszédságában,

Részletesebben

Felvételi tájékoztató. Tandíjmentes, iskolarendszerű képzések nappali és esti tagozaton akadálymentesített környezetben

Felvételi tájékoztató. Tandíjmentes, iskolarendszerű képzések nappali és esti tagozaton akadálymentesített környezetben Felvételi tájékoztató Tandíjmentes, iskolarendszerű képzések nappali és esti tagozaton akadálymentesített környezetben 2013 2014 Tisztelt Érdeklődő! Debrecenben, a belváros szomszédságában, 2002 februárjában

Részletesebben

WEB-PROGRAMOZÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

WEB-PROGRAMOZÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított 1993. évi

Részletesebben

WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 481 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Web-programozó

Részletesebben

WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 481 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Web-programozó

Részletesebben

WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI WE-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 481 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Web-programozó

Részletesebben

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos király u. 1-9. Őrs vezér tere mellett www.bkf.hu BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos

Részletesebben

SZAKINDÍTÁSI DOKUMENTÁCIÓ WEB-PROGRAMOZÓ. Felsőfokú szakképzési program indítására

SZAKINDÍTÁSI DOKUMENTÁCIÓ WEB-PROGRAMOZÓ. Felsőfokú szakképzési program indítására I.BÉLA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SZAKINDÍTÁSI DOKUMENTÁCIÓ WEB-PROGRAMOZÓ Felsőfokú szakképzési program indítására a 79/2006. (IV.5.) Kormányrendelet

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR Feladatok

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT!

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! Az államilag elismert 2006. szeptember 25. óta közhasznú szervezetként működő, immár másfél évtizedes múltra visszatekintő Általános Vállalkozási Főiskola 1996 szeptemberében indította

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BAJA, Bácska tér 1. OM azonosító: 027971 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes jövő! Iskolánk profiljához kapcsolódóan három ágazat

Részletesebben

INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 481 02 0000 00 00 2. A

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Telefonszám: 1/237-9872, 237-9873; Faxszám: 1/237-9871

Tartalomjegyzék. Telefonszám: 1/237-9872, 237-9873; Faxszám: 1/237-9871 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Okleveles könyvvizsgáló 5 Okleveles adószakértő 7 Adótanácsadó 9 Okleveles pénzügyi revizor 11 Pénzügyi tanácsadó 13 Pénzügyi és számviteli szakellenőr 15 Mérlegképes könyvelő

Részletesebben

Szakképzõ Iskola OM azonosító: 201038 (2700 CEGLÉD, ALKOTMÁNY U. 7-9.) Tel: 53/500-574, 70/633-7565 e-mail: info@gubody.t.online.hu www.gubody.

Szakképzõ Iskola OM azonosító: 201038 (2700 CEGLÉD, ALKOTMÁNY U. 7-9.) Tel: 53/500-574, 70/633-7565 e-mail: info@gubody.t.online.hu www.gubody. GUBODY FERENC Szakképzõ Iskola OM azonosító: 201038 (2700 CEGLÉD, ALKOTMÁNY U. 7-9.) Tel: 53/500-574, 70/633-7565 e-mail: info@gubody.t.online.hu www.gubody.hu TÁJÉKOZTATÓJA a 2014/2015 tanévre tervezett

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2013-2014-ES TANÉV Tartalomjegyzék OKJ KÉPZÉSEK... 3 Bevezető... 4 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő... 6 54 344 01 Pénzügyi-számviteli

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER

KERESKEDELMI MENEDZSER KERESKEDELMI MENEDZSER I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993.

Részletesebben

KOMMUNIKÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KOMMUNIKÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KOMMUNIKÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 213 01 2. A szakképesítés megnevezése: Kommunikátor 3. Szakképesítések

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER EURÓPAI UNIÓS ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

KERESKEDELMI MENEDZSER EURÓPAI UNIÓS ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: KERESKEDELMI MENEDZSER EURÓPAI UNIÓS ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Ügyviteli és munkaerőpiaci ismereteket, álláskeresési technikákat alkalmaz Szakmai kommunikációs

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. TANÉV TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 79/524-670 KÉPZÉSEINK Képzés megnevezése A képzés szintje Képzési idő Nyári szakmai gyakorlat 54 344 01 Pénzügyi- számviteli

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 01 2. A szakképesítés megnevezése: Kereskedelmi

Részletesebben

INFORMÁCIÓ- RENDSZERSZERVEZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

INFORMÁCIÓ- RENDSZERSZERVEZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés INFORMÁCIÓ- RENDSZERSZERVEZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése INFORMÁCIÓ-RENDSZERSZERVEZŐ

Részletesebben

MULTIMÉDIA- FEJLESZTŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

MULTIMÉDIA- FEJLESZTŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés MULTIMÉDIA- FEJLESZTŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése MULTIMÉDIA-FEJLESZTŐ Feladatok

Részletesebben

I. Az 1. sorszámú Adatbázis kezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

I. Az 1. sorszámú Adatbázis kezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. melléklet a 12/2013. (III. 29.) NFM rendelethez I. Az 1. sorszámú Adatbázis kezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1.

Részletesebben

Rendszerelemző / Szoftver- és alkalmazásfejlesztő - elemző Szakmabemutató információs mappa

Rendszerelemző / Szoftver- és alkalmazásfejlesztő - elemző Szakmabemutató információs mappa Rendszerelemző / Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: MOCSAI NORBERT SZAKMAI LEKTORÁLÁS: CSIPAI

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Felsőoktatási szakképzések (nappali és levelező munkarend) Budapest, 2012. november Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR ELŐTERJESZTÉS az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS felsőfokú szakképzési program indítására (a 21/2007.(V.21.) SZMM rendelet alapján) Pécs,

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS

NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A felsőfokú szakképzés megnevezése: mérnökasszisztens A felsőfokú szakképzés szakmacsoportja: épített környezet mérnökasszisztens A szakképesítés

Részletesebben

A BAJAI TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2012-2013. tanév

A BAJAI TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2012-2013. tanév A BAJAI TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA 2012-2013. tanév Egy új világ vár rád! Türr Gyere, tanulj nálunk! OM azonosító: 027971 Iskolánk Gólyatábor 2 A 2012/13. tanévben

Részletesebben

Alkalmazás programozó / Szoftver és alkalmazásfejlesztő elemző Szakmabemutató információs mappa

Alkalmazás programozó / Szoftver és alkalmazásfejlesztő elemző Szakmabemutató információs mappa Alkalmazás programozó / Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: FÁBIÁN ZOLTÁN SZAKMAI LEKTORÁLÁS:CSIPAI

Részletesebben